Jaarmagazinezvb2018 blader

Page 52

Opmerkelijk orthopedie

kinderorthopedie

meer samenwerking voor minder stress bij kind en ouders Als je baby of kind bent en naar de dokter moet, dan maakt dat indruk. Helemaal als die dokter in het ziekenhuis werkt. Ziekenhuizen besteden daarom veel aandacht aan sfeer, voorlichting en de begeleiding van de patiëntjes en hun ouders.

Stel dat u zomaar door een ziekenhuis zou dwalen, zonder op de bordjes te letten, dan weet u wanneer u op de kinderpoli of de kinderafdeling bent. Vrolijke tekeningen op de muren, meer kleur op de vloer, spellen en speelgoed op de tafels. Die afstemming op de wereld van kinderen helpt hen en hun ouders te ontspannen. Dat komt in de gesprekken, onderzoeken en behandelingen ook naar voren. “In een academisch ziekenhuis komen kinderen die complexe problemen hebben. Dan werk je altijd met meerdere specialisten samen. We zien een kind en de ouders dan gezamenlijk, of de ouders gaan op één dagdeel langs verschillende specialisten. Soms is het zo geregeld dat de ouders en het kind in dezelfde ruimte blijven en dat de verschillende specialisten bij hen langskomen.” Kinderorthopedisch chirurg dr. Melinda Witbreuk spreekt namens de NOV Werkgroep Kinderorthopaedie. “Ook in niet-academische ziekenhuizen is er steeds meer samenwerking. Een gemeenschappelijk kinderspreekuur van een revalidatiearts en een orthopedisch chirurg, bijvoorbeeld. Dan bespreken we met de ouders van een kind met een lichamelijke beperking welke behandeling mogelijk is met bijvoorbeeld een brace en oefentherapie.”

Een voorbeeld: heupjes in de kom Bij baby Julia is de kom van haar beide heupgewrichten niet helemaal goed ontwikkeld. Bovendien bleken beide heup­ koppen buiten de kom te liggen. Dit is een combinatie van heupdysplasie en heup­ luxatie. Julia kreeg een Pavlik-bandage om de heupkop in de heupkom te krijgen. Zo is haar linkerheup al in de heupkom gekomen, maar rechts lukte dat niet. Daarom krijgt ze een ‘gesloten repositie onder sedatie’. Deze behandeling vindt plaats in een kamer op de kinderafdeling.

Het is wenselijk dat binnen een ziekenhuis alle kinderspecialisten elkaar makkelijk weten te vinden. “Bij een opname is altijd de kinderarts betrokken, maar het is ook belangrijk dat bij de behandelingen zonder opname kinderartsen, andere kinderspecialisten en bijvoorbeeld kinderfysiotherapeuten samenwerken.” Omdat de verschillende afdelingen soms ver van elkaar liggen en iedereen volle agenda’s heeft, haal je niet makkelijk ‘even’ een collega erbij. “Georganiseerde samenwerking is nodig om de tijd en expertise te bundelen.” En dat gebeurt steeds vaker.

52

ZORG VOOR BEWEGING | JAARMAGAZINE 2018


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.