Page 1

OPPDRETTSTEKNOLOGI

International Aquafeed - Volume 21 - Issue 01 - Januar 2018

Spesialnummer om teknologi - NORGE - Økende bruk av alternative kilder for fiskemel - Essensielle fettsyrer i oppdrett - Avl av mangfold i fremtidens oppdrett - Rekeoppdrett - Eksporttema – Tilapia Stolt støttebedrift for Aquaculture uten grenser UK CIO

Januar 2018

www.aquafeed.co.uk


Redaktøren har ordet Croeso - velkommen

tilnærminger for slike studier. Også jeg er veldig forsiktig med eksperimentelle protokoller som presenEt godt nyttår til alle våre lesere og de terer et “øyeblikksbilde” av data, hvor beste ønsker for 2018. forskere kan måle utvalgte genuttrykk Jeg skriver denne lederen fra Perendale og / eller tarmmikrobiom i akvatiske Publishers kontorer i Cheltenham, organismer, og ekstrapolere til en mer England, mens jeg følger opp ulike generell sammenheng. Det er en fin forpliktelser og prosjekter. Det har balanse mellom datapresentasjon i vært en veldig travel tid for meg i artikler og studier, og tolkning, og det 2017, og dette nye året vil helt sikkert er nesten blitt vanlig praksis å inkluikke bli noe mindre travelt. Professor Simon Davies dere avanserte molekylære “verktøy” Min rolle som akademiker, og som International Aquafeed Redaktør som en “bolt-on” til grunnleggende praktiserende innen forskning og ernæringsstudier. Dette er ganske rådgivning, krever god helse og attraktivt, men stiller seg åpent for kriutholdenhet for å holde de stramme tidsfristene for å skrive rapporter. I tillegg til å møte behovene tikk når kunnskapsbasen er vitenskapelig svak i diskusjonsdelen. for omfattende anskaffelse av artikler som skal gjennomgås av Det må tas hensyn til om konklusjoner fra forsøk er meningsfylte eksperter, enten jeg videresender disse til tidsskrifter eller opptrer og repeterbare, eller til og med nødvendige, for å imøtekomme som anmelder selv. Min sistnevnte funksjon tillater meg å ha et behovene hos den almene oppdretter eller fôrprodusent. privilegert innblikk i nye forskningsområder i de beste faglige I 2018 vil vi fortsette å publisere det populære månedlige og vitenskapelige tidsskrifter som dekker akvakulturernæringen tidsskriftet vårt så vel som online-utgavene. Vi samarbeider og matvareteknologi. Det er her jeg kan gi råd til forbedring av med leserne på mange plattformer og også direkte på messer, manuskripter for senere publisering, samt dessverre til tider også konferanser og symposier. Tidsskriftet er en seriøs leverandør av gi råd om avvisning (når data eller det skriftlige manuskriptet fremskritt innen akvakulturindustrien med regelmessige nyheter, intervjuer og spesialreportasjer om ernæring og fôringredienser ikke holder de høye standarder som forventes). Et område som fortjener å nevnes er varigheten av fiskeoppdretts- (både innen vitenskap og teknologi) for fisk og reker, så vel som forsøk hvor forfattere utfører studier over en periode hvor fisken utviklingen i tilfanget av råvarer, råvaremarkeder og trendsetvokser lite, og ofte mindre enn det dobbelte av den opprinnelige tende nyheter. biomassen. Det legges vekt på vekstrate og fôrfaktor, hvor det er Vi fortsetter å fokusere på arter så vel som de populære fotoreportasjene våre. Annonseringen gir grunnlag for “hvem vet hva” vanskelig å finne sterke statistiske bevis for å støtte påstander. Det økende antall undersøkelser knyttet til tilsetningsstoffer og i salg og den nåværende kommersielle profilen til denne raskt kosttilskudd søker å finne betydelige fordeler for vekst og fôr- voksende og lukrative sektoren av agri-business. bruk, men vi trenger mye mer engasjement og repetisjoner av Jeg er sikker på at når jeg skriver en ny leder i januar 2019 (mitt slike eksperimenter med små inkluderingsnivåer. Det er ganske tiende år som redaktør), vil jeg se tilbake på et veldig begivenvanskelig å finne resultater som gir økonomisk gevinst for hetsrikt år og et år med optimisme og positive resultater. fiske- eller rekeproduksjon i intensive systemer, i både labora- Nyt den første utgaven i dette året og fortsett å la artiklene torie- og feltstudier. Bakgrunnsvariasjoner og “støy” krever ulike strømme til oss!

FISH FARMING TECHNOLOGY

AQUAFEED

NORWAY: Technology plays ... in aquaculture - page 40

STRESS RESPONSE: The increasing usage of alternative fishmeal sources - page 14

NORWAY: Ground-breaking fish stunning technology - page 44

FATTY ACIDS: Essential fatty acids in aquaculture - page 16

NORWAY: Improving salmon production in fish farms using light - page 46

SPECIES

FEED EQUIPMENT

EXPERT TOPIC: Tilapia - page 22

EXTRUSION: The aquafeed extrusion short course- page 52

Tilapia is the common name for nearly 100 species of cichlid fish from the tilapiine cichlid tribe. They are mainly freshwater fish, which inhabit shallow streams, ponds, rivers and lakes and less commonly found living in brackish water.

www.aquafeed.co.uk


Januar 2018 Volume 21 Issue 01 Perendale Publishers Ltd 7 St George’s Terrace St James’ Square, Cheltenham, Glos, GL50 3PT, United Kingdom Tel: +44 1242 267700 Publisher Roger Gilbert rogerg@perendale.co.uk

I DETTE NUMMER

OPPDRETTSTEKNOLOGI

Utgiver Prof Simon Davies sjdaquafeed@gmail.com Assisterende redaktør Dr Albert Tacon albertt@perendale.co.uk Internasjonale redaktører Dr Kangsen Mai (Chinese edition) mai@perendale.co.uk Prof Antonio Garza (Spanish edition) antoniog@perendale.co.uk Erik Hempel (Norwegian edition) erik@perendale.co.uk Redaksjonsråd • Prof Dr Abdel-Fattah M. El-Sayed • Prof António Gouveia • Prof Charles Bai • Dr Colin Mair • Dr Daniel Merrifield • Dr Dominique Bureau • Dr Elizabeth Sweetman • Dr Kim Jauncey • Dr Eric De Muylder • Dr Pedro Encarnação • Dr Mohammad R Hasan Redaksjom Zasha Whiteway-Wilkinson zashaw@perendale.co.uk Alex Whitebrook alexw@perendale.co.uk Internasjonal markedsføring Darren Parris darrenp@perendale.co.uk Tom Blacker tomb@perendale.co.uk Markedsføring Latin-Amerika Iván Marquetti Tel: +54 2352 427376 ivanm@perendale.co.uk

FASTE INNSLAG 4

Markedsføring New Zealand Peter Parker peterp@perendale.co.uk Markedsføring Nigeria Nathan Nwosu nathann@perendale.co.uk Design Manager James Taylor jamest@perendale.co.uk

Bransjenyheter

22 Eksporttema – Tilapia

50 Bransjekalender

60

Markedsplassen

64

Navn i næringen

62 Aquafeed-intervjuet

Distribusjon og arrangementer Tuti Tan tutit@perendale.co.uk Utviklingsleder Antoine Tanguy antoinet@perendale.co.uk Copyright 2018 Perendale Publishers Ltd. Alle rettigheter forbeholdes. Ingen del av publikasjonen kan bli reprodusert i noe format eller gjennom noe medium uten forhåndsgitt tillatelse fra copyright-eier. Ytterligere informasjon kan sees på www.perendale.com. Perendale Publishers Ltd utgir også «The International Milling Directory» og nyhetstjenesten «The Global Miller».

SPALTER 4 Antonio Garza de Yta 6 Ioannis Zabetakis 10 Clifford Spencer


ARTIKLER 14 Økende bruk av alternative kilder til fiskemel 16 Essensielle fettsyrer i oppdrett 18 Mangfold i fremtidens oppdrett 34 Lakse-genetikk: En ny tid for oppdrettsbioteknologi

DET STORE BILDET – NORGE

OPPDRETTSTEKNOLOGI

Utviklingen av kommersielt oppdrett i Norge begynte omkring 1970. Tatt i betraktning at Norge har en lang kyst er det ingen overraskelse at intensivt oppdrett av atlantisk laks er en svært viktig aktivitet, og utgjør mer enn 80 prosent av landets totale oppdrettsproduksjon.

38 Teknologi på utstilling – Norge

Selv om laks er hva Norge er blitt kjent for innen oppdrettsnæringen, har norsk oppdrettsteknologinæring blitt mer og mer involvert i varmtvannsoppdrett i løpet av det siste tiåret. Dette leder oss til det som pr i dag er verdens største messe for oppdrettsteknologi, Aqua Nor. Mer på side 32.

46 Forbedret lakseproduksjon med bruk av lys

40 Teknologispill i oppdrett 44 Revolusjonerende bedøvelsesteknologi

48 Grønn teknologi gjør slam lønnsomt


Bluestar Adisseo kjøper opp Nutriad

F

Antonio Garza de Yta Innovasjon: Nøkkelen til utviklingen av økonomien og “blå vekst”

ørst og fremst vil jeg takke de 1.298 deltakere fra 32 land som deltok i LACQUA 17-arrangementet i Mazatlan, Sinaloa, i november 2017. Den suksessen som er oppnådd i Mexico peker ut LACQUA som den viktigste akvakulturtekniske hendelsen i Latin-Amerika og Karibien. Jeg er sikker på at påfølgende konferanser i Colombia (2018) og Costa Rica (2019) vil tjene til å fortsette å konsolidere arrangementet internasjonalt !! Gratulerer!! I dag vil jeg gjerne snakke om min siste erfaring i Australia. Min venn Roy Palmer, administrerende direktør for Akvakultur Uten Grenser (AwF) globalt, inviterte meg til å delta i World Innovation Congress organisert av International Society for Professional Management of Innovation (ISPIM). Jeg forestiller meg at man lurer på hva i all verden to oppdrettsentusiaster gjorde på et sted der de mest fantastiske teknologiske idéene presenteres for hele verden. Det var i utgangspunktet på grunn av to ting: For det første for å snakke med et annet publikum enn vi vanligvis har. Jeg synes det er viktig å overbevise andre aktører på globalt nivå om hvilken relevans akvakultur har i vår verden og hvilken innvirkning det vil få på fremtidige generasjoner. For det andre snakket vi om økonomien og den blå veksten. Husk at den blå økonomien er et konsept vedtatt på Rio +20-konferansen i 2012, der det ble lagt vekt på at bevaring og bærekraftig forvaltning av havene er et grunnleggende premiss for sunne havøkosystemer og et sentralt punkt for bærekraftig havbaserte økonomier. I tillegg har FAOs Blue Growth-initiativ generert støtte til utviklingen av denne økonomien og utnyttelsen av havets potensial. Dette initiativet er basert på fire grunnpilarer: 1. Akvakultur; 2. Fiskeri; 3. Verdikjeden; og 4. Økosystemtjenester. Idéen er ganske nyskapende, og dette er også grunnen til at UTMarT baserer sin fremtid og utvikling på dette konseptet. Det er utrolig å se hvordan folk som ikke har noe å gjøre med fiskeri og akvakultur, forandrer seg radikalt i måten de ser på fremtiden for verdens matvareproduksjon. Det er forfriskende. Vi må fortsette å snakke om fremtiden, om hva vi gjør, om hva vi skal gjøre. Vi må fortsette å forestille oss hvordan vi om ikke mange år vil produsere tang ute på havet på områder så store som Australia, flytte ressurser på en bærekraftig måte ved bruk av lektere drevet av solenergi, og bruke den produksjonen til å fôre all slags storfe og andre dyr, inkludert de som produseres i akvakultur; i tillegg til de som er beregnet for direkte konsum. Vi må også fortsette å snakke om hvordan akvakultur innen 2050 vil være den viktigste kilden til animalsk protein med det minste miljømessige negative konsekvenser for planeten, og vi er klar over at for å oppnå dette vil oppdrett være en viktig del av våre liv. Verden er i endring, og vi bruker mye tid på ting som ikke bringer fremskritt i det hele tatt. Noen ganger glemmer vi de viktigste tingene. Vi er alle involvert i akvakultur for å bidra til økonomien og den blå veksten. Det er blitt å betrakte som vår trosbekjennelse. Skal vi lykkes, er vi avhengige av at de mer enn ni milliarder sjeler som i fremtiden befinner seg på kloden vil produsere mat på den beste og mest bærekraftige måten. La oss våge å drømme, å tenke stort og å leve i pakt med våre drømmer. La oss tenke nytt og gjøre visjonene til virkelighet!

Antonio Garza de Yta, Ph.D. innen akvakultur fra Auburn University, President i Aquaculture Global Consulting, Direktør i World Aquaculture Society og initiativtaker til Certification of Aquaculture Professionals (CAP) programmet. Han er for tiden rektor ved Universidad Tecnologica del Mar de Tamaulipas Bicentario. 4 | Januar 2018 - International Aquafeed

B

luestar Adisseo Company (“Adisseo”) har kjøpt opp Nutriad, en global fôrtilskuddsprodusent. Oppkjøpet utgjør en del av Adisseos strategi for å bli en verdensomspennende leder av spesialtilskudd i dyrefôr og ernæring. Nutriad, som er et multinasjonalt selskap med hovedkvarter i Dendermonde, Belgia, har fire laboratorier og fem produsjonsanlegg i Belgia, Spania, Storbritannia, Kina og USA. Total omsetning for gruppen er omtrent USD 100 millioner i året. Nutriad har produsert ernæringstilskudd til dyrefôr i over 50 år, og har et sterkt produktutvalg innen smaksstoffer, mycotoxinadministrasjon og fordøyelsesfremme. I tillegg til å være aktive innen fôr til fjærkre og svin, er selskapet også involvert i fiskeoppdrett, melkeprodukter og forskjellige dyrefôr. Adisseo er overbevist om at kombinasjonen med Nutrioad og Adisseo vil bety en styrking av begge selskapers muligheter til å bygge en sterk, verdensomspennende virksomhet som får økt innflytelse basert på komplementære fordeler. Nutriads produktutvalg, de arter man fokuserer på, og de markeder man arbeider med er i høyeste grad komplementære i forhold til Adisseos og vil by på muligheter for å kombinere og integrere løsninger som vil bety økt verdiskapning for kundene. Jean-Marc Dublanc, Adisseos administrerende direktør, ga følgende kommentar: “Idag har vi tatt nok et skritt i retning av å kunne realisere vår strategi og vi er svært glade for å kunne ønske velkommen Nutriads folk inn i Adisseo-familien. Vi ser frem til å ønske Nutriads ansatte velkommen og setter stor pris på deres verdifulle kunnskap og ekspertise. Oppkjøpet av Nutriad understreker vår ambisjon om å aksellerere veksten i vår spesialitetsproduksjon for derigjennom å tjene våre kunder bedre. Sammen skal vi etablere en effektiv organisasjon som vil sette oss i stand til å forsterke vårt globale produktutvalg, styrke vår konkurranseevne og den generelle effektiviteten. Vi vil også oppnå gjensidige fordeler gjennom våre respektive fortrinn, og vi vil få en verdensomspennende dekning i forhold til registrering, salg, markedsføring og distribusjon gjennom nettverket vårt, med samlet salg i mer enn 100 land.» Administrerende direktør i Nutriad, Erik Visser, legger til: “Vi synes det er spennende å bli en del av Adisseo fordi begge selskaper er drevet av de samme ambisjoner – å levere de mest innovative og praktiske fôrløsninger til kundene våre.»


i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i

D

e skotske marine oppdrettsprisene for 2018 (Scottish Marine Aquaculture Awards) er nå offisielt åpne for påmelding. Enkeltpersoner eller selskaper fra alle deler av næringen er invitert til å melde seg på og kjempe blant crème de la crème i britisk oppdrettssektor. Prisene gir en unik mulighet til å vinne anerkjennelse for enkeltpersoner, selskaper eller organisasjoner som har bidratt på beste måte til britisk oppdrettsindustri i løpet av de siste to år. Man oppfordrer produsenter, leverandører og akademiske institusjoner til å melde seg på med sine prosjekter. Ikke bare er dette en måte å presentere og dele nyvinninger og den beste praksis i næringen, men det er også en måte å vise frem næringens fremgang for et bredere publikum. Prisene blir delt ut på en spektakulær middag den 23. mai 2018, under utstillingen Aquaculture UK 2018 i Aviemore. Prisutdelingen arrangeres av 5m Publishing og støttes av en rekke kommersielle partnere og sponsorer. Konkurransen er åpen for alle kategorier innen næringen. Prisene, som tidligere var administrert av The Crown Estate, omfatter 12 kategorier, inkludert tre helt nye, og er ment å gi et bilde på mangfoldet i britisk oppdrettsindustri. I tillegg til den meget vellykkede laksesektoren, som for øyeblikket opplever et spektakulært oppsving, omfatter næringen også produksjon av leppefisk og rognkjeks, så vel som en økning i kveiteoppdrett og ørret. Blåskjell- og østersproduksjonen når også nye høyder. Jim Gallagher, direktør for Scottish Sea Farms – som vant to kategorier, bl.a. Beste oppdrettsselskap i 2015 – kommenterte: «Det som tidligere var The Crown Estate Scottish Marine

i i i i i i i i i i

Meld deg på nå! Scottish Marine Aquaculture Awards

i i i i i i i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

Bransjenyheters

Aquaculture Awards var tydelig et høydepunkt på næringens kalender og viste klart hvilket fremragende arbeid som gjøres innen oppdrett, innovasjon og miljømessig bærekraftig drift. Scottish Sea Farms er høyst beæret ved å a vært blant vinnerne av disse prisene.» “Den samme ånd og anerkjennelse gjennomstrømmer de nye Scottish Marine Aquaculture Awards, og dette er definitivt av det gode for næringen og inspirerer oss til kontinuerlig å levere nyvinninger og den beste praksis,» legger han til. “Vi er svært fornøyd med at disse prisene nå er gjenopprettet, og kommer helt sikkert til å sende inn nye forslag i år,» sier Dougie Johnson, salgsdirektør i Akva Scotland, som vant prisen som Årets Leverandør i 2015. I en tid da en ny generasjon blir trukket inn i næring er det også viktig å kunne identifisere nye ledere med potensial, og dette er bakgrunnen for kategorien Rising Star Award. Mens vinnerne av de 11 andre prisene blir plukket ut av et panel bestående av fremragende dommere fra næringen, er denne nye prisen «folkets valg», og vil bli valgt av et bredere utvalg som gir alle deltagere på Aquaculture UK, så vel som andre, en mulighet til å stemme frem personer som har vært til inspirasjon innen næringen. Prisene er åpne for enhver som er involvert i britisk oppdrettsnæring, enten man er stor eller liten. For å finne ut mer om hver enkelt kategori og hvordan man sender inn forslag, se www.aquacultureawards.com og fyll ut skjemaene. Alle nominasjoner blir behandlet strengt konfidensielt, og fristen for innsendelse er mandag 5. mars 2018. En liste over finalistene vil bli publisert tidlig i april og prisene blir delt ut på et arrangement onsdag den 23 mai 2018 under Aquaculture UK 2018 utstillingen i Aviemore.

Friend of the Sea skal lage en ny utgave av periodisk matching-program

F

riend the Sea utarbeider en ny utgave av det periodiske business-matching programmet for sertifiserte sjømatprodusenter, foredlingsbedrifter, distributører og HoReCa-selskaper. FOS, som er en av de viktigste internasjonale organisasjoner for sertifisering av produkter fra oppdrett og fiske, velger Aquafarm 2018 (15-16 februar 2018 på Pordenone utstillingssenter, Venezia-området) som sted for å presentere sitt periodiske business-matching program. Hovedpersonene vil på den ene side være fiskeoppdrettere og sjømatprodusenter sertifisert av FOS, og på den andre siden prosessorer (for eksempel foredlingsselskaper), distributører (Great Distribution) og brukere (HoReCa industrien). Matchingprogrammet vil bli presentert i et eget område av Aquafarms utstillingspaviljong. Produktene som er sertifisert av FOS kommer fra hele verden, og de omfatter de mest kommersielle artene, fôr og Omega 3-produkter basert på fiskeolje. I dag teller selskapene som produserer slike sertifiserte produkter mer enn 500 bedrifter fra mer enn 60 land. Mer enn 2000 produkter fra mer enn 150 arter omfattes. Paolo Bray, styremedlem i Friend of the Sea, erklærte: “Den første utgaven av Aquafarm var en viktig anledning til å møte de ledende markedsaktørene. Vi bestemte oss for å dele en interessant forretningsmulighet med de sertifiserte selskapene våre og å benytte vår deltagelse i arrangementet til organisering av forretningsmøter med potensielle kjøpere som er interessert i sertifisert, bærekraftig sjømat. Vi håper derfor at det på denne måten vil være mulig å identifisere bærekraftige saltvanns- og ferskvannsprodukter. “ International Aquafeed - Januar 2018 | 5


i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i

2

Bransjenyheters

Ioannis Zabetakis 2018 og lipidpolaritet

018 kommer til å bli et godt år; et år hvor mytene om kolesterol, statiner og kardiovaskulære sykdommer vil bli mye svakere og forskningen vil fokusere videre på andre kardiovaskulære risikofaktorer enn kolesterol. Når alt kommer til alt har kolesterol feilaktig blitt demonisert, og det er på tide å rette på dette: hvilke andre faktorer er faktisk viktige i forhold til fremkallelse av kardiovaskulære sykdommer? En av dem er lipidpolariteten. Polare lipider er faktisk aktive med hensyn til å forhindre atherosklerose og trombose i arteriene våre. Forskningsgruppen vår har nylig gjennomgått all relevant litteratur som antyder at marine polære lipider er sterkt aktive mot kardiovaskulære sykdommer. Vi har vurdert de funksjonelle egenskapene til fosfolipider i forhold til betennelser og betennelsesrelaterte sykdommer. Gjennomgangsdokumentet ble delt inn i tre deler: Del 1 presenterer en oversikt over forholdet mellom strukturer og biologiske aktiviteter (proinflammatorisk eller antiinflammatorisk) av flere fosfolipider med hensyn til betennelse. Del 2 og 3 fokuserer på strukturer, funksjoner, sammensetninger og anti-inflammatoriske egenskaper ved diett-fosfolipider fra dyr og marine kilder. De fleste diett-fosfolipider av animalsk opprinnelse kommer fra kjøtt-, eggog meieriprodukter. Hittil har det vært utført bare et svært begrenset arbeid på kjøttfosfolipider, utvilsomt på grunn av den negative oppfatningen at kjøttforbruket er et usunt alternativ på grunn av den formodede sammenheng med flere kroniske sykdommer. Disse antagelsene behandles med hensyn til fosfolipidblandingen av kjøttprodukter. Den strukturelle sammensetningen av fosfolipider av marine opprinnelse diskuteres. Omfattende forskning har blitt publisert i forhold til ω-3 flerumettede fettsyrer (PUFAs) og betennelse; Denne undersøkelsen har imidlertid nylig blitt undersøkt på nytt og har vist seg å være upålitelig og kontroversiell når det gjelder terapeutiske effekter av ω-3 PUFA, som generelt er i form av triglyserider og estere. Derfor fokuserte vi i nylige publikasjoner på marine fosfolipider og deres strukturelle sammensetning og relaterte helsemessige fordeler. Endelig er den betydelige næringsverdien av diett-fosfolipider belyst med hensyn til marine og animalske opprinnelser, og mulig fremtidig forskning foreslås. Denne forskningstrenden er ikke gode nyheter for produsentene av nøytrale omega-3-estere og frie fettsyrer, men faktisk er det godt nytt for oppdrettssektoren. Når alt kommer til alt spiser vi mat og denne maten inneholder polare lipider som er kardio-protektive. Hvorfor ikke bygge videre på dette beviset og fremme forbruket av fisk og polare lipider? Måtte 2018 bli et år da polare lipider får en positiv publisitet basert på reelle data og ikke ”falske nyheter”! Relatert publikasjon - Phospholipids of Animal and Marine Origin: Structure, Function, and Anti-Inflammatory Properties Molecules 2017, 22(11), 1964; doi:10.3390/molecules22111964

e: ioannis.zabetakis@ul.ie

@yanzabet

Ioannis Zabetakis arbeider for tiden med fettstoffer i matvarer på University of Limerick, Irland, hvor hans arbeid er konsentrert om fôr, matvarer, kosttilskudd. Han var med-oppfinner til to patenter, har redigert en bok om marine oljer og har publisert mer enn 60 faglige artikler. For tiden arbeider han med en bok om «The Impact of Nutrition and Statins on Cardiovascular Diseases” for forlaget Elsevier.

Verdens første elektriske arbeidsbåt for oppdrett

E

t nytt fartøy vil kunne operere i et fullt åtte-timers skift pr. lading og med nullutslipp slik som annonsert av Plan B Energy Storage (PBES). Selskapet presenterte prosjektet, som de hevder er en milepæl innen havbruksnæringen, i forbindelse med tildeling av en kontrakt for energilagring ombord på det elektriske fiskeoppdrettsfartøyet «Elfrida». Dette understreker dagens trend med å ta i bruk grønn teknologi i Norge. Roger Bekken, administrerende direktør i Salmar, som er fartøyets eier og et stort, norsk oppdrettsselskap, kommenterte: “Vi ser dette som et viktig skritt i retning av en fremtid med lavere CO2-utslipp. I tråd med vår fremtidsrettede tenking, og med fokus på effektivitet i våre operasjoner, vil introduksjonen av batteriteknologi på våre fartøyer gi kostnadsbesparelser og bedre miljøforvaltning i en og samme pakke. “ Han fortsatte: “PBES-batterisystemet om bord på «Elfrida» var noe av det første vi installerte i en arbeidsbåt, og det viser at teknologien passer godt til oppdrett». Grant Brown, markedsdirektør i PBES, sier: “Vi ser for oss at hele flåten innen norsk oppdrett så vel som fiskefartøy kan bruke hybride løsninger eller løsninger med full batteridrift.” Fartøyet har vært i drift siden februar 2017 og gir opptil 12 knops fart og et fullt åtte-timers skift per lading. Ikke bare eliminerer systemet utslipp, det gir heller ingen støy, vibrasjoner eller dieselgasser, hvilket betyr et bedre arbeidsmiljø for besetningen, mindre tretthet og det fører til sikrere arbeidsvilkår ombord. Best av alt: fartøyet krever ingen diesel, og driftskostnadene er dramatisk redusert.

Investering i utvidelse av akvakulturanlegg

D

r Eckels oppdrettsanlegg for fôringsforsøk ved selskapets hovedkvarter i Niederzissen har vært i drift siden 2012. Siden det er den eneste produsenten av tilsetningsstoffer med eget prøveanlegg for fisk og krepsdyr i Tyskland, kan selskapet teste nye fôrkonsepter og produktinnovasjoner på stedet. Dette vil bli enda raskere og mer fleksibelt i tiden fremover. Prøvekapasiteten er doblet som resultat av installasjon av nye akvarier.

6 | Januar 2018 - International Aquafeed


Don’t water down your efforts. Best results with MetAMINO®

Enhance nutritional value – and reduce costs. Liquid methionine sources add unnecessary mass to your feed mix. MetAMINO® in dry crystalline form adds nothing but pure quality. To make the very most of MetAMINO®, you can take advantage of our analytical services for feed components. MetAMINO®: not just better – best results. www.evonik.com/metamino


i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

Bransjenyheters

i i i i i i i i i i

Nytt oppdrettsprosjekt i Abu Dhabi

B

MT er utnevnt av Miljøstyrelsen i Abu Dhabi (EAD) til å beregne den miljømessige bæreevnen til tre nye oppdrettsanlegg utenfor kysten av Dalma-øya i Den Arabiske Gulf. Mohamed Hasan Ali Al Marzooqi i EAD kommenterte: “BMT hadde klare fordeler i forhold til sine konkurrenter med hensyn til kvaliteten på sine produkter og tjenester. De har en utmerket track record i Australia - uten tvil en av de tøffeste reguleringsmiljøene i verden – og dette var også veldig attraktivt for EAD-teamet. “ BMT skal levere en state-of-the-art EIA-løsning for å vurdere de potensielle konsekvensene av merdeoppdrett i hver av de tre foreslåtte lokalitetene. De kommer til å bruke de samme avanserte modelleringsteknikkene som de har brukt på et stort australsk oppdrettsanlegg som de benyttet for å sikre godkjenning i Vest-Australia Miljøvernspesialist Dr Glenn Shiell, marineforsker ved BMT Oceanica, kommenterte: “Foreslåtte oppdrettsprosjekter som disse må gjennomføres ved hjelp av de beste mulighetene for å forutsi både de øyeblikkelige og kumulative effekter av oppdrettsvirksomheten, uansett hvor viktige de er for matvaresikkerheten, for å gi

8 | Januar 2018 - International Aquafeed


i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

Bransjenyheters

i i i i i i i i i i

EAD sikkerhet for at konsekvensene er ubetydelige, eller i det minste små og helt håndterbare. “ Selskapet vil integrere den eksisterende vannkolonnen og biogeokjemiske numeriske verktøy for å gjennomføre en vurdering av den miljømessige bæreevnen. Dette vil gjøre det mulig for teamet å avgjøre hvor mange tonn fisk som kan oppdrettes på en bærekraftig måte og analysere eventuelle virkninger på havbunnen under merdene. Ved bruk av sine modelleringsverktøy vil de også kunne bestemme hvor lang tid det vil ta for miljøet å komme seg igjen etter at oppdrettsanleggene er avviklet - dette er et viktig hensyn for miljøledelsesstrategien. Dr Shiell fortsatte: “Dette er en fantastisk prestasjon for teamet og styrker vår markedssituasjon i Midt-Østen der vi har jobbet de siste ti årene. Vi vil sikre at vi tilfredsstiller EADs krav og gir en robust ariculture, Inc. | 2018 Advertising | Theme: The Plankton People Ad | Design: A | Version:som 1 de kan ha absolutt tillit EIA-tilnærming til før de går videre til neste trinn. “ nt: International Aquafeed magazine | Size: Half Page | Dimensions: 190mm X 132mm De vil også støtte EAD i utviklingen av et rammeverk for miljøledelse av havmiljøet for å sikre at den pågående driften er bærekraftig, samt gi målrettet opplæring av EAD-ansatte i alle de verktøy som brukes i dette prosjektet.

DANIEL CO

Reed Mariculture: The Plankton People

We take care of the little guys Reed Mariculture advances the growth of aquaculture around the globe with the highest quality MICROALGAE CONCENTRATES, LIVE ROTIFERS and COPEPODS for clean-start production—bulk quantities available. Your resource for information & technical support.

Reed Mariculture E N S U R I N G H A T C H E R Y S U C C E S S™

L E A R N M O R E AT :

bit.ly/iaf-tpp4

© 2018 REED MARICULTURE INC. ALL RIGHTS RESERVED. ENSURING HATCHERY SUCCESS AND THE PLANKTON PEOPLE ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF REED MARICULTURE INC.

International Aquafeed - Januar 2018 | 9


F

Clifford Spencer Del 2: Radikal oppdrettsteknologi

or å berolige publikum med at miljømessige sikkerhetssystemer er på plass i oppdrettsproduksjon, og for å oppnå massiv reduksjon i forbruk av vann i resirkuleringssystemer i oppdrett og ved bruk av Biofloc teknologi i oppdrettsanlegg, vil vi gjerne komme med noen kommentarer. Det er teknisk mulig å bruke sandfilter med langsom gjennomstrømming i sluttprosessen ved utslipp av avløpsvann, spesielt når et slikt anlegg genererer reduserte utslipp. I tilfeller hvor fisk følger med i utslippet gjennom regnvann i kanaler eller grøfter, vil alt utslipp av regnvann bli fanget opp fra RAS eller BFT anlegg ved at det sendes gjennom et sandfilter med sakte gjennomstrømming. På samme måte som i moderne grise- og fjærkreproduksjon, vil forbedret biosikkerhetsrutiner som omfatter bruk av fotbad, adekvate gjerder rundt anlegget, kontrollert adgang til området, gode sikkerhetsrutiner og bruk av regulert og overvåket besøksadgang bli anvendt. Oppdrettsanlegget blir definert som en bio-sikkerhetssone hvor dyrene ikke blir sluppet utenfor anlegget med mindre strenge rutiner under kontroll av regulerende myndighet observeres. Profesjonelt utarbeidede og opererte bio-sikkerhets fiskeoppdrettsanlegg kan drives i økologisk sensitive områder uten at miljøet blir påvirket eller bio-sikkerheten blir truet. Vi kan nå trygt oppdrette en hvilken som helst fisk i en hvilken som helst geografisk lokalitet i verden uten at dette utgjør noen risiko hverken for miljøet eller det biologiske mangfoldet i økosystemet. Ofte blir utviklingen av oppdrettssektoren holdt tilbake av politikere og regulerende myndigheter. Disse ser stadig vekk bort fra innovasjoner som ledende aktører i industrien kan tilby og som kan endre virkeligheten på en positiv måte. Innovasjoner som er beskrevet her tidligere burde bli tatt i bruk og bli prioritert i utviklingen av en sunn politikk slik at en forbedret matvaresikkerhet, med tilhørende bio-sikkerhet, kan oppnås. Alt dette kan oppnås uten at miljøet eller biologisk mangfold trues.

Tyrkisk fisk vil kunne oppdrettes i Amerika

K

ılıç Deniz startet sin første oppdrettsproduksjon i et anlegg som de kjøpte i Den Dominikanske Republikk. Etter å ha blitt overført fra Tyrkia til Den Dominikanske Republikk, vil fiskeyngel bli tilgjengelig som Nord- og Sør-amerikanske retter når de når slaktevekt. Kılıç Deniz, som er ikke bare Tyrkias, men også verdens største produsent av seabream og seabass, kjøpte et akvarium i Den Dominikanske Republikk og begynte å oppdrette bream og bass. Etter å ha blitt holdt i anleggene siden juli, vil fiskeyngelen bli solgt i Nord- og Sør-Amerika i 2018. De har også investert i Den Dominikanske Republikk etter å ha vært engasjert i lakseoppdrett i Albania og produksjon av råvarer til fiskefôr i Mauretania. De er nå engasjert i undersøkelser i enkelte afrikanske land som Somalia, forklarer Kılıç Deniz’s nestleder

Et lite kjent faktum

Til slutt nevner vi som en kuriositet en sak som er lite kjent. Det er lite kjent at for 20 år siden ble tilapia sent ut i verdensrommet med Senator John Glenn ombord på Space Shuttle. Tilapia eggene som var ombord ble klekket mens romfartøyet befant seg i rommet. Prosjektet Akvakultur i Mikrogravitasjonsomløp (Aquaculture in Micro Gravitational Orbit eller AMIGO) ble etablert etter romfergens retur til jorden og man kunne studere hvilken effekt turen hadde hatt på fisken. Tilapia ble altså studert for så lenge siden for å se om den kunne brukes i oppdrett i rommet som en måte å produsere mat for astronautene på lange romferder. Konklusjonen var at tilapia var en ideell matkilde for astronautene. Alt dette understreker den kritiske betydningen av at man må ta i bruk ny teknologi i oppdrettsnæringen slik at næringen kan levere trygg, ernæringsrik og miljømessig mat til oss alle. Clifford Spencer leder for tiden Global Biotechnology Transfer Foundation (GBTF), som er fokusert på å promoter potensialet for bioteknologi i forhold til bærekraftig, langvarig sosio-økonomisk utvikling. Han er også Styreformann for Aquaculture without Frontiers UK.

i styret, İhsan Bozan: ”Vi og noen andre tyrkiske selskaper eksporterer allerede fisk fra Middelhavet til det amerikanske markedet. For å selge mer til det amerikanske markedet, valgte vi Den Dominikanske Republikk, som gir transportfordeler og er egnet til å oppdrette middelhavsfisk. Vi ønsker å overføre den kunnskapen og erfaringen vi har innen oppdrett dit og oppdrette lokale arter også. ” Han påpeker at mens Kılıç Deniz Products eksporterte sin første fisk til Italia, eksporterte selskapet i juli 2017 til 37 land. Bozan fortsetter: ”Vi eksporterer tyrkiske fisk over hele verden, spesielt til Europa og Russland. For tiden produserer vi totalt 60.000 tonn bream, bass, drum og laks og vi eksporterer 70 prosent av produksjonen vår. ”

10 | Januar 2018 - International Aquafeed


i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i

B

i i i i i i i i i i

V

erdens akvakulturforening (World Aquaculture Society – WAS) holder en logo-konkurranse for studenter på 2020 World Aquaculture konferansen i Singapore. Det vil bli holdt en konkurranse om å designe en logo for World Aquaculture 2020-møtet som omfatter konferansestedet (Singapore) og temaet (Den neste generasjon oppdrett: Innovasjon og bærekraft vil komme til å fø verden). Fristen for innlevering av forslag er satt til 30. mars 2018, og alle forslag vil bli vurdert av et panel i WA 2020s stringsgruppe. Du trenger ikke å være et WAS-studentmedlem for å sende inn en logo til denne konkurransen. Innsendte logoer vil være kvalifisert for denne konkurransen fra enhver student (ikke bare universitetsstuderende) som for tiden er registrert med kursdeltagelse eller forskningsarbeid. Design må sendes elektronisk og helst i farger og .jpg-format. Du trenger ikke å være en profesjonell artist for å delta. Forslag kan skisseres for hånd og vil etter evaluering bli sendt til en grafisk designer for fintegning og etterbehandling. I tillegg til logoen må studentene legge frem bevis på sin studentstatus (Student ID eller bekreftelse fra en rådgiver). Vinneren av logo-konkurransen vil motta et gratis WAS student medlemskap for ett år OG gratis konferanse-registrering til World Aquaculture 2020. Forslag sendes via e-post til wasstudentjudges@gmail.com innen 30. mars 2018. Den logoen som blir valgt som vinner av denne konkurransen vil bli The World Aquaculture Societys eiendom, siden den vil bli brukt som identifisering og markedsføring av konferansen World Aquaculture 2020. Vinneren vil bli pålagt å signere et skjema som gir tillatelse til at WAS kan bruke logoen i alt konferansemateriale.

i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Logo-konkurranse for studenter på World Aquaculture 2020

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

Bransjenyheters

Biorigin sponsor Aquafarm 2018 iorigin vil være sponsor og en av utstillerne i den andre utgaven av Aquafarm, en internasjonal konferanse og utstilling med fokus på teknologi, produkter og beste praksis for bærekraftig fiskeproduksjon som skal holdes 15-16. februar 2018, på Pordenone utstillingssenter i Italia. Under arrangementet vil Biorigin være å finne på stand 5.25, hvor det blir vist frem naturlige løsninger for fiskehelse, som for eksempel MacroGard, et beta 1,3 / 1,6 glukanprodukt som balanserer naturlig beskyttelse og viser effektiv beskyttelse mot virale, bakterielle og parasittære utfordringer, noe som resulterer i høyere motstand og bedre ytelse. ActiveMOS, som inneholder mannanoligosakkarider, bidrar til å opprettholde fiskens tarmintegritet, spesielt i vekststadier og utfordrende situasjoner, hindrer penetrering av patogener og favoriserer næringsabsorpsjon, vil også være et av høydepunktene på Biorgins stand på messen. Den 16. februar kl 15:30, vil Baldassare Fronte ved Universitetet i Pisa, og Simona Rimoldi og Genciana Terova ved Università degli Studi dell’Insubria, presentere resultatene av eksperimenter med HiCell, en autolysert gjær, testet som en alternativ ernæringsmessig kilde til fiskemel, og derivater og disses effekt på ytelse og fiskens tarmmorfologi.

International Aquafeed - Januar 2018 | 11


i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

Bransjenyheters

i i i i i i i i i i

Produksjonsanlegg for fiskefôr til $ 56 millioner foreslått

B

ioMar Australia har presentert planer for etablering av et produksjonsanlegg for fiskefôr til 56 millioner dollar nord i Tasmania, noe som gir en betydelig innsprøytning i den lokale økonomien, med etablering av nye arbeidsplasser og en voksende akvakulturindustri.

Paddy Campbell, administrerende direktør for BioMar UK, Australia og Nordsjøen, sa at anlegget til AUS $ 56 millioner ville bety at man får et topp moderne fiskefôr-anlegg for innovasjon og produksjon i verdensklasse i Wesley Vale i NordTasmania. Dr Campbell kommenterte: “Når anlegget er drift, vil det produsere opptil 110.000 tonn med fiskefôr pr. år til beste for oppdrettsindustrien. Vi forventer å skape 55 heltidsjobber og ytterligere 30 jobber i hele regionen gjennom indirekte støtte, operasjonelle havne-tjenester og

logistiske tjenester.” BioMar-gruppen ser frem til å ønske Australia velkommen i sitt globale nettverk. BioMar har en veletablert posisjon i Tasmania som den ledende leverandøren av høyverdig fiskefôr til atlantisk laks, siden bedriften gikk inn på det lokale markedet i 2003. For tiden er én av tre oppdrettslaks i Tasmania fôret med BioMar fiskefôr, som for øyeblikket importeres fra Skottland. Dr Campbell fortsatte: “Vi er veldig takknemlige for støtten på AUS $ 2,3 millioner fra den liberale regjeringen i Tasmania til dette prosjektet, og støtten fra Office of the Coordinator-General når det gjelder å skaffe tomt i Wesley Vale.” Han bemerket også at BioMar foreslo å bygge produksjonsanlegget for fiskefôr på det stedet hvor den tidligere sponplatefabrikken ligger på 329 Mill Road i Wesley Vale. Han oppsummerte: “Dette utviklingsprosjektet vil også revitalisere Mill Road-området, som har vært tomt og forlatt i en tid nå,” sa han. “Vi er for tiden i samtaler med lokalsamfunnet for å søke innspill og tilbakemelding på forslaget, og vi gleder oss til å fortsette disse samtalene gjennom hele utviklings- og byggefasen for prosjektet.”

Zhengchang-gruppens sjef deltar i APECtoppmøtet

I

november 2017 ble APEC-CEOtoppmøtet holdt i Da Nang, Vietnam. Temaet for toppmøtet var “å bygge ny kraft, skape en felles fremtid”. Zhengchang-gruppens sjef Hao Bo ble invitert til å delta på arrangementet der mer enn 2000 selskaper fra hele verden diskuterte spørsmål som matsikkerhet og bærekraftig utvikling. På APEC-møtet ble ikke bare integreringen i Asia og Stillehavets betydning for utviklingspotensialet i regionen utdypet, men også betydningen av at kinesiske bedrifter Hao Bo, administrerende blir stadig mer direktør ved ZCME, en ledende leverandør av utstyr, deltok globale ble diskutert. på APECs toppmøte (APEC På APECCEO Summit 2017) i Da Nang, Vietnam tidlig i november som toppmøtet erfarte representant for Folkerepublikken Zhengchang at Kina. det står overfor en ny periode med utviklingsmuligheter som kan styrke tilliten og motivasjonen i markedet i Asia og Stillehavet. Zhengchang vil samarbeide med industrien i mange år fremover, og kommer til å akkumulere store reserver av styrke og dybde i den nasjonale “ett belte, en vei” utviklingen.

TOP QUALITY

FUNCTIONAL PROTEINS Greater Weigh at Harvest Higher Survival Rate Greater Resistance to Pathogen Challenges Improvement of Protein Digestibility Tel. (+34) 938 615 060

Prop2.indd 1

info@apc-europe.com

12 | Januar 2018 - International Aquafeed

functionalproteins.com

25/01/2018 12:22:25


i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

Bransjenyheters

i i i i i i i i i i

AQUACULTURE WITHOUT FRONTIERS (UK) Aquaculture Without Frontiers (AwF) is a Charitable Incorporated Organisation (CIO) that promotes and supports responsible and sustainable aquaculture and the alleviation of poverty by improving livelihoods in developing countries.

Registered charity No. 1165727

aquaculturewithoutfrontiers.org.uk

LET’S GROW

TOGETHER

ALLER ACTIVE ALLER ACTIVE INNEHOLDER ORGANISKE MINERALER SOM STYRKER FISKENS ROBUSTHET. RING OSS OG HØR MER!

Aller Aqua Norge · Sales Manager Sturle Skeidsvoll · Tel. +45 97 70 13 67 · aller-aq@online.no WWW.ALLER-AQUA.COM International Aquafeed - Januar 2018 | 13


FEATURE

Påvirkning av stressresponsen i fisk:

M

Den økende bruken av alternative kilder til fiskemel ed det økende behovet for animalsk protein på grunn av at verdens befolkning antas å øke markant, er akvakultur en av verdens raskest voksende kilder til matproduksjon. En milepæl ble nådd i 2014 da bidraget fra akvakultur for tilførsel av fisk til konsum for første gang var

av dr. Johan Aerts, sjef for forskningsseksjon for stressfysiologi, Ghent Universitet og Flanderns forskningsinstitutt for jordbruk, fiskeri og mat, Wetenschapspark 1, 8400 Oostende, Belgia

større enn det for viltfanget fisk. Den økende betydningen av akvakultursektoren gjør at en konstant intensivering av produksjonsprosessen er nødvendig, hvilket kan fremkalle kronisk stress i oppdrettsfisken. I et slikt perspektiv er etterspørselen etter protein- og oljekilder allerede større enn det fiskemel- og fiskeoljeproduksjonen kan levere, noe som gjør betimelig testing og identifisering av effekten av høykvalitets alternative proteinkilder med hensyn til stressnivået av fisk til en nøkkelfaktor for å gjøre akvakultur mer bærekraftig.

14 | Januar 2018 - International Aquafeed


FEATURE

Nye proteinkilder

Fiskemel vurderes som den beste proteinkilden for fisk, da den inneholder en aminosyreprofil som best tilfredsstiller fiskens aminosyrebehov. I tillegg gir det viktige lipider (oljer), mineraler og vitaminer i en svært konsentrert og lett fordøyelig form. Det stadig økende behovet for bærekraftig utvikling av næringen har resultert i en rekke rimelige alternative proteinkilder. Bruken av marinebaserte ingredienser i fôr til akvakultur var rundt 70 prosent på 90-tallet, men er for tiden redusert til rundt 25 prosent. I denne sammenheng anses soyabønnemel som en av de mest hensiktsmessige planteproteinkilder for fiskemel på grunn av sin forholdsvis balanserte aminosyreprofil, god tilgjengelighet og rimelig pris. Minimering av bruk av fiskemel og fiskeolje, samtidig som produksjonen opprettholdes, er det endelige målet, men det har vist seg å være vanskelig å oppnå dette gjennom hele produksjonsperioden.

STRONG ENOUGH TO FACE EVERYTHING!

Måling av produksjonsytelse

I tillegg til vekstraten blir også fôrfaktor eller effektivitet, helsestatus og dødelighet ansett som viktige parametere for å vurdere den samlede produksjonsytelsen innen akvakultur. Teleost-fisk med miljømessige og indre forstyrrelser aktiverer hypotalamus-hypofysen-interrenal (HPI) aksen, som fører til frigjøring av kortisol. En serie fysiologiske reaksjoner og atferdsreaksjoner, ofte kalt stressrespons, følger deretter. Kortisol hjelper fisken til å takle den forstyrrede situasjonen. Korte forhøyelser av kortisol er normalt adaptive og hjelper restaurering, mens langsiktige stigninger er skadelige og kompromitterer vekst, immunitet og reproduksjon. Fôr utgjør den største kostnaden i et hvilket som helst oppdrettssystem, hvilket gjør optimalisering av alle ingrediensene uhyre viktig. For tiden resulterer de fleste alternative proteinkilder ikke i tilsvarende produksjonsytelse sammenlignet med fiskemelbaserte dietter. På samme måte som en suboptimal diett negativt påvirker fiskens evne til å reagere på patogener, slik at den blir mer utsatt for sykdom, påvirker sistnevnte ikke bare fiskevelferd, men gir også høyere dødelighet. Alt i alt blir det stadig mer anerkjent at stress, særlig kronisk stress, påvirker den generelle ytelsen og velferden til fisken, hvilket gjør den kvantifiserende, etterfølgende begrensning, og overvåking i optimalisering av akvakultur systemer, helt sentral. Selv om Aerts et al. (2015) introduserte bruken av kortisol i fiskeskjell som en nyskapende biomarkør for kronisk stress i fisk, ble denne bruken i forsøk og optimalisering av fiskefôr aldri testet før ganske nylig. På European Aquaculture Societys kongress (18. til 20. november 2017) ble effekten av høye nivåer av lupinmelet brukt i dietter på det kroniske stressnivået i europeisk havabbor (Dicentrarchus labrax) presentert. Kortisolinnholdet i ontogenetiske og regenererte skjell viste seg å være en innovativ biomarkør for kronisk stress indusert av en planteproteinbasert diett. Disse funnene åpner for rikelig anvendelse for industrien i optimalisering av dietten for fisk gjennom hele produksjonssyklusen, men er ikke begrenset til testing av: (i) effekten av forskjellige kombinasjoner, konsentrasjoner, opprinnelse etc., (ii) nye ingredienser, og (iii) effekten av preog pro-biotika såvel som andre tilskudd, på stressnivået slik det blir opplevd av fisken over tid, og følgelig den helhetlige ytelsen av fisken over tid. johan.aerts@ugent.be

Leiber® Beta-S – β-glucans for: Improvement of the cellular & humoral defence mechanisms Support of immunological competence in larval & juvenile stages Improvement of feed conversion

leibergmbh.de

International Aquafeed - Januar 2018 | 15


FEATURE

S

Essensielle fettsyrer i akvakultur

av Christopher C. Parrish, Avdeling for Ocean Sciences, Memorial University of Newfoundland, St. John’s, Newfoundland, A1C 5S7 Canada om den raskest voksende næringsmiddelindustrien utvikler akvakultur seg innen teknologisk innovasjon og tilpasning for å møte de endrede kravene i omgivelsene. Ett av disse er å redusere avhengigheten av fiskemel og fiskeolje som fôrbestanddeler for mange oppdrettsarter. For tiden brukes rundt 15 prosent av villfanget fisk til produksjon av fiskemel og fiskeolje eller til direkte fôring. Dette er uholdbart ettersom fangst av villfisk har vært relativt stabil siden 1980-tallet. Akvakulturens avhengighet av truede marine ressurser begrenser lønnsomheten og veksten, og har ført til utvikling av dietter som inneholder en betydelig mengde jordbaserte plantoljer. Plantoljer og fiskeoljer inneholder forskjellige typer fettsyrer når det gjelder omega (ω) -familien og når det gjelder kjedelengder. Fettsyrer er byggesteinene for fett og oljer og blant de mange som forekommer i oppdrettede organismer og deres fôr, og som har vært fokuset på langkjedede fettsyrer, docosahexaensyre (DHA, 22: 6ω3), eikosapentaensyre (EPA, 20: 5ω3) og i mindre grad arakidonsyre (ARA, 20: 4ω6). Disse fettsyrene inneholder 20 eller 22 karboner og mellom fire og seks dobbeltbindinger, og de tilhører to familier, ω3-serien og ω6-serien. Fordi de har mer enn én dobbeltbinding, kalles de flerumettede fettsyrer (PUFA), og fordi de trenges av organismer for optimal helse, anses de som essensielle. De opprettholder membranstruktur og -funksjon og er forløperne til bioaktive forbindelser hos virveldyr, virvelløse dyr og planter.

egenskapen i marin fisk ser ut til å være lav, og de må derfor forsynes med én eller flere av de tre viktige langkjede PUFA til et visst minimum, noe som kan endre seg med alder eller veksttemperatur.

Effekter av essensielle fettsyrer

Det langkjedede ω3-fettsyreinnholdet i sjømat har implikasjoner for sjømatkvalitet. I denne sammenheng har den offentlige interessen for ω3-fettsyrer økt dramatisk de siste årene, siden forbruket av EPA og DHA reduserer kardiovaskulære risikofaktorer og har gunstige effekter på flere sykdommer og på psykisk helse. Men for mange er forskjellen mellom ω3-fettsyrer som EPA og DHA og kortere kjede som ALA mindre klar. Mens ALA er en ω3-fettsyre, har den færre karbon enn EPA eller DHA, og mennesker er, på samme måte som marin fisk, ineffektive når det gjelder å konvertere dette til EPA og deretter videre til DHA. Mange vet at EPA og DHA er anbefalt av American Heart Association, for eksempel, og at de er avledet fra sjømat. Men få mennesker innser at hovedkilden til disse fettsyrene er algene

18:3

20:5

Definisjon av essensielle fettsyrer

Bruken av begrepet “essensiell fettsyre” stammer fra arbeid med rotter for mer enn et halvt århundre siden da det ble vist at 18 karbon PUFA, linolsyre (LNA, 18: 2ω6) og α-linolensyre (ALA, 18: 3ω3) kunne eliminere mangelstilstander hos rotter som hadde blitt fôret med fettfrie dietter. Det påfølgende søket etter fettsyrer med essensiell fettsyreaktivitet viste at det var en rekke PUFA av ω6- og ω3-serien som kunne fjerne mangelsymptomer, hvorav noen er vist i figurene 1 og 2. Når de er forsynt med tilstrekkelige ω3 og ω6 fettsyrer i dietten, kan de fleste dyr lage andre ω3 og ω6 fettsyrer ved å sette inn dobbeltbindinger og ved kjedeforlengelse, men ω3 og ω6-serien er ikke inter-konvertible hos dyr unntatt når det gjelder transgene dyr . Derfor, mens LNA og ALA har fysiologiske funksjoner i seg selv, er deres viktigste rolle som forløperne til langkjedet PUFA. I hvilken grad en bestemt art kan omdanne en ω3-fettsyre til en annen, eller en ω6-fettsyre til en annen, fører til grader av essensialitet. Mens DHA, EPA og ARA er de viktigste PUFA som kan inngå i dietten, har mange dyr i det minste en viss evne til å syntetisere dem når tilstrekkelige mengder av egnede kortere kjedeforløpere, som LNA og ALA, er tilgjengelige. Denne

22:6 Figur 1.Strukturer av noen ω3 flerumettede fettsyrer som finnes i akvatiske dyr. Fettsyrenotasjon gir forholdet mellom karbonatomer og dobbeltbindinger. α-linolensyre (ALA, 18: 3ω3), eikosapentaensyre (EPA, 20: 5ω3) og dokosahexaensyre (DHA, 22: 6ω3) er alle relatert biokjemisk på grunn av plasseringen av den første dobbeltbinding 3 karboner fra metyl enden av kjeden.

18:2

20:4

Figur 2. Strukturer av noen ω6 flerumettede fettsyrer som finnes i akvatiske dyr. Fettsyrenotasjon gir forholdet mellom karbonatomer og dobbeltbindinger. Linolsyre (LNA, 18: 2ω6) og arakidonsyre (ARA, 20: 4ω6) er relatert biokjemisk på grunn av plasseringen av den første dobbeltbinding 6 karboner fra metylenden av kjeden.

16 | Januar 2018 - International Aquafeed


FEATURE

main source of these fatty acids is må the anskaffes algae at the base of the i bunnen av næringskjeden, og de direkte eller food web av anddyr they have tofôret be acquired directly or indirectly by indirekte gjennom sitt. animals through diets. Even faktisk fewer know that EPA and DHA Enda færre vet their at EPA og DHA er essensielle are actually essential aquatic animals næringsstoffer for dyrnutrients som selvfor lever i vann. I fisk themselves. er EPA og In finfish, EPA DHA are vekst, important in survival, growth, og DHA viktig forand overlevelse, immunitet, stressmotstand immunity, stress resistance, pigmentation. Dietary DHA is pigmentering. DHA er også and nødvendig for vekst i skalldyr. also needed forergrowth inannen shellfish. I akvakultur ARA en like viktig fettsyre, selv om In aquaculture, ARAmengder, is anotherbortsett equallyfra important fatty acid even den er til stede i små hos echinodermer though it is present in low proportions, except in echinoderms. (pigghuder) som sjøstjerner, kråkeboller, sjøpølser o.l.. Denne This ω6 acid extensive attention in the mammalian ω6-syren har has fåttreceived stor oppmerksomhet i pattedyrlitteraturen, literature, hasåbeen be importantoginfiskeegg sea urchin og det harand vistitseg væreshown viktig to i kråkeboller og and finfish eggs and neededvekst, for finfish growth,og survival and stress er nødvendig forisfiskens overlevelse stressmotstand. resistance. addition, ARA and its shorterLNA, chainvist precursor, LNA I tillegg harInARA og kortere kjedeforløp, seg å være have shown to be important in crustaceans. viktigbeen i krepsdyr. The amount of LNA in salmonidermuscle sensitive to Mengden LNA i laksemusklene følsomisfor temperatur. temperature. The tissue fatty acid contribution of LNA (Figure Vevfettsyrebidraget fra LNA (Figur 3) ble gradvis redusert i 3) decreased graduallymed in juvenile steelhead withtyder an 8°C yngel av regnbueørret en økning på 8 °,trout noe som på en increase temperature, suggesting significant difference in betydeliginforskjell i kostbehovet foradenne vanlige komponenten dietary requirement component of aquafeeds at av akvatiske fôr vedof 10this ° Ccommon og 18 ° C. 10°C and 18°C.

Minimering av fiskemel og fiskeolje i fiskefôr Minimising fish oilinkludering in feeds av vegetabilske Til dags datofishmeal har tester and vedrørende

To date, tests on inclusion vegetable oils in aquafeeds have oljer i oppdrettsfôr vist seg of å ha liten innflytelse på fiskens adferd, shown little influence on fish performance but usually the test diets men vanligvis har testdiettene inkludert betydelige mengder have included significant levels fish oil and/or fishmeal. fiskeolje og / eller fiskemel. Detofvedvarende presset for å The redusere continued to reducei marine resource utilisation in diets bruken av pressure marine ressurser fôr til oppdrettsdyr uten å påvirke of farmed animals without affecting performance and with vekstytelsen og med minimal effektgrowth på kjemisk sammensetning, minimal effects on og chemical composition means that the quality betyr at kvaliteten mengden av fettsyrer i substituerte oljer and quantity of fatty acids inogthe substitute oils are very important. er svært viktig. Planteoljer fiskeoljer inneholder forskjellige Plant and fish contain differenti types of fattyogacids typer oils fettsyrer medoils flere ω6-fettsyrer førstnevnte flerewith ω3s i more ω6 fatty acids in the former and more ω3s in the latter. In sistnevnte. addition, of the andfettsyrene ω3 fatty acids I tillegg the har chain-lengths kjedelengden for ω6ω6 og ω3 en tend to differtil inåthe two types oil with plant having har more tendens variere i de toofoljetypene, idet oils planteoljer mer 18 carbon chainsog and fish oilshar having more and 22 carbon 18-karbonkjeder fiskeoljer mer 20og20 22-karbonkjeder. chains. Det er stor interesse for forholdet mellom ω6 / ω3 i There is considerable interest in the ω6/ω3 ratio in human menneskelig ernæring fordi en inflammatorisk tilstand kan nutrition an inflammatory state may be activated or aktiveres because eller forverres av et høyt kostholdsforhold mellom exacerbated by a high ratio of ω6 to ω3 fatty betydelig acids. The ω6 og ω3 fettsyrer. Ω6dietary / ω3-forholdet anslås å være ω6/ω3 ratio be significantly greater than 10:1 in større enn 10:is1estimated i vestligetodietter. Et høyt forhold har også vært Western high ratio has also beenDet associated withvært declines forbundetdiets. medAnedgang i mental helse. har allerede in mental health. has already concern that farmed bekymring for at There oppdrettsfisk ikke been er tilstrekkelig effektiv i seafood is not supplying an adequate which is anår situation forhold til det som er situasjonen somratio kan forverres vi tar that could be exacerbated as we move to lower av andfiskeolje lower og i bruk dietter som har lavere og lavere innhold inclusion of fish oil and fishmeal in aquafeeds. fiskemel ilevels fiskefôret. There are aen variety plant oilssom thaterare suitabletilfor aquaculture, Det finnes rekkeof plantoljer velegnet oppdrettsfôr, for example flaxseed, hempseed, canola, olive, palm, eksempelsoy, soya, linfrø, hampfrø, raps, oliven, palmeolje, corn, camelina. Among theseer only andog mais, sunflower solsikke ogand kamelinaolje. Blant disse det flaxseed bare linfrø camelina oil have ω3ω3 than ω6ω6 fatty acids. Camelina Camelina sativa sativa kamelinaolje som more har mer enn fettsyrer.

Figure Linoleic(18: acid2ω6) (18:2ω6) in muscle of steelhead trout Figur 3.3.Linolsyre i muskelvev av tissue steelhead ørret matet fed herring oil diets at different temperatures. Fatty acid proportions sildolje dietter ved forskjellige temperaturer. Fettsyreproporsjoner that significantly different among temperatures 0.05)med som were var signifikant forskjellige i temperaturer (p <0,05) (p er < angitt are indicated with different letterser (a, Data3are from Table 3 in forskjellige bokstaver (a, b). Data frab). tabell i Wijekoon Wijekoon. et al. (2014).

is considered toviktig be an alternativ important og emerging oilseed and has anses å være et har nylig vært icrop fokus i flere recently been the innen focus oppdrett of severalnår aquaculture ernæringsstudier det gjeldernutrition bruk av studies både using and the meal. kan In cold-water finfish diets the oil olje ogboth mel.the Foroilkaldtvannsfisk denne oljen helt erstatte can completely replace all the oil, but diets cannot contain all fiskeolje, men fôret kan ikkefish inneholde mer enn 15 prosent more than 15 percent camelina meal. kamelina-mel.

Conclusions Konklusjoner

Aquatic animals need certain ω3ogand fatty acids support Akvatiske dyr trenger visse ω3 ω6ω6 fettsyrer for å to sikre Anabsolutt absolute requirement for these polyunsaturated optimal health. helse. Et krav til disse flerumettede fettsyrene fatty acids inoppstår the diethvis occurs there is not a sufficient amount i kostholdet det if ikke er tilstrekkelig mengde som already if they cannot made fromavother acids, alleredein erstorage, lagret, hvis de ikke kanbefremstilles andrefatty fettsyrer, or if they replaced other fattyfettsyrer. acids. Which specific eller hvis cannot de ikkebe kan erstattesbymed andre Hvilken essential acid isfettsyre necessary level will dependnivå on vil spesifikk fatty essensiell somaterwhat nødvendig på hvilket the organism, its life stage andlivsstil on environmental conditions, avhenge av organismen, dens og miljøforhold, som f.eks. such as temperature. Selection of sustainable, and temperatur. Valg av bærekraftige, økonomiskeeconomical og næringsmessig nutritionally appropriate sources of PUFA vil in aquaculture anvendbare kilder til PUFA i oppdrettsfõr være viktig feeds for will be important the future success of the industry. fremtidig suksess to i bransjen.

Further reading Videre lesning

Hixson, S.M., Parrish, C.C., and Anderson D.M., 2014. Use of camelina oil to replace fish oil in diets for farmed salmonids and Atlantic cod. Aquaculture 431: 44–52. Parrish, C.C., 2009. Essential fatty acids in aquatic food webs. pp309-326 in Lipids in Aquatic Ecosystems, Arts, M.T., Brett, M.T. and Kainz, M.J. (eds). Springer, Dordrecht. 377pp. Wijekoon, M.P.A., Parrish, C.C., and Mansour, A., 2014. Effect of dietary substitution of fish oil with flaxseed or sunflower oil on muscle fatty acid composition in juvenile steelhead trout (Oncorhynchus mykiss) mykiss) reared reared at at varying varying temperatures. temperatures. Aquaculture 433: 74-81.

2018 | | 17 International Aquafeed -- January Januar 2018


FEATURE

Å avle mangfold inn i fremtidens akvakultur av Peter Bickerton, Scientific Communications & Outreach Manager, Earlham Institute

Akvakultur vokser, spesielt i områder i Afrika sør for Sahara, hvor det finnes en fantastisk naturlig biologisk mangfold. Hvordan kan genforskning hjelpe oss med å øke sosio-økonomisk produksjon mens man samtidig beskytter lokale økosystemer?

H

ele åtte prosent av verdens befolkning er avhengig av fisk for å få et rimelig levebrød. Fisk og sjømat er en ressurs som vi har overbeskattet i havet i den grad at mange fiskebestander forventes å kollapse helt i en ikke så fjern fremtid. Denne situasjonen er like uholdbar for havet som den er for mennesker (den gjennomsnittlige personen verden over konsumerer nå over 20 kg fisk per år). Hele økosystemer og livsstilen for hundrevis av millioner er truet av dette overfisket. Fisk er imidlertid en næringsrik og proteinrik matkilde med mange helsemessige fordeler, for ikke å nevne den positive sosioøkonomiske betydning det har for millioner av mennesker over hele verden. Oppdrettsanlegg blir stadig mer utbredt, ikke bare langs kysten, men også i innlandet. Med den utviklingen i retning av økt oppdrett som akselererer i hele Afrika sør for Sahara, er det viktig at vi sikrer best mulig praksis og miljømessig bærekraft før man gjør skade på miljøet. Hva som har betydd ødeleggelse for havet må ikke skje i ferskvannssystemene våre også. På den ene siden er det viktig at vi produserer fisk som mates med bærekraftig fôr, noe som gir et positivt vekstforhold og en økonomisk fordel. Samtidig må vi sikre at avlsprogrammer styres godt, og at vi sikrer at ferskvannsøkosystemene ikke blir truet av fremmede, invaderende arter. De store afrikanske innsjøene og elvesystemene er gode

eksempler på noen av de vitenskapelige bevaringsarbeidene som pågår, og som har som mål å øke produksjonen og effektiviteten i fiskeoppdrett, samtidig som det opprettholder en del av det verdifulle biologiske mangfoldet som allerede finnes i innsjøer og elver - spesielt blant fisk som er naturlig hjemmehørende der. Det er også mye som vi kan legge til vitenskapelig kunnskap i denne prosessen.

Genforskning for et mer motstandsdyktig matvaresystem

På samme måte som i medisin, gjelder det også for våre økosystemer: forebygging er bedre enn behandling. Men sammen med de klare fordelene ved storskalaoppdrett, inkludert høyere produktivitet, bedre utbytte og redusert global underernæring, opplever vi også store problemer når det gjelder miljøet. Store monokulturer av avlinger gir liten plass til annet dyreliv, bortsett fra skadedyrene som vi bekjemper med insektmidler, herbicider og soppdrepende midler, med dertil tilhørende tap av verdifull mat. Men betyr dette også at insekter blir redusert, for ikke å si utryddet? Landskapene våre er blitt så forandret av landbruket at tidligere naturlige økosystemer ikke ligner noen ting. Først nå har vi begynt å verdsette hva biologisk mangfold betyr for oss, ikke bare når det gjelder å opprettholde et friskt miljø som våre barn og barnebarn kan arve, men også som et livsnødvendig grunnlag for de avlingene vi trenger for å fø på en voksende global befolkning. Ti tusen år eller mer av selektiv avl har bragt oss en utrolig lang vei fra en ydmyk begynnelse. Vilde gressletter er blitt forvandlet til kornbelagte åkre som gir nok kalorier til å fø milliarder av mennesker, med hvete, ris og mais som gir de fleste av de essensielle karbohydrater over enorme områder som den globale befolkningen kan stole på. Moderne oppdrettssystemer, med bruk av gjødsel, maskiner og store avlinger, er imidlertid også utsatt for store tap på grunn av vedvarende uforutsigbare klimaendringer, samt spredning av sykdommer og skadedyr over hele verden. Selektiv avl har resultert i store fremskritt langt, men nå, med fremveksten av moderne genforskning, er vi i stand til å forstå hva som skjer i matavlingene våre på genetisk nivå, noe som gjør at vi kan øke utbyttet samtidig som vi verdsetter mangfoldet i naturen og de planter som vokser i den. Vi har nå kapasitet til å sekvensere nesten ethvert genom på

18 | Januar 2018 - International Aquafeed


FEATURE

jorden. Å komme ned til grunnkoden i hjertet av livet slik vi kjenner det, kan vi identifisere de seksjonene av DNA som gir oss større utbytte, resistens mot sykdom og mye mer. Med markørassistert avl kan vi bedre sørge for at disse positive egenskapene blir realisert, uten å gå glipp av eller miste andre viktige deler av puslespillet. I tusenvis av år har vi nesten blindt blandet den genetiske pakken, noe som betyr at vi har mistet noe av det naturlige forsvaret som våre avlinger hadde mot sykdommer og skadedyr, slik at monokulturer igjen er blitt utsatte og sårbare. Men for hver potetplante som er utsatt for råte, finnes det en vill slektning som har et riktig forsvar mot den. For hver hveteplante som kan bukke under for gulrust, finnes det et vilt gress som naturlig kan knuse infeksjonen i startfasen. Det som er viktig, spesielt for akvakultur, er at vi kan lære av feilene vi har gjort tidligere. Ved å anvende moderne genomiske metoder for akvakultur, kan vi hjelpe oppdretterne til å øke utbyttet og effektiviteten, samtidig som det tas initiativ for å hindre miljøskader og bedre bevare dyrebare økosystemer.

Bærekraftig utvikling: bruk av genforskning i oppdrettsnæringen

Et lovende område i denne forbindelse er å finne i Afrika sør for Sahara, hvor befolkningen vokser raskere enn noe annet sted på jorden, og hvor man må finne måter å tilpasse matforsyningen for å sikre at folk får nok næringsrik mat. Det afrikanske kontinentet er allerede hjem til mange av verdens mest underernærte land, og hvis vi skal oppnå global utryddelse av sult, er dette den viktigste regionen å fokusere på. En region der akvakultur blir stadig mer utbredt.

Et spesielt fascinerende område å fokusere på er Tanzania, både sosioøkonomisk og vitenskapelig. Innenfor sine grenser har Tanzania de store Rift Valley-innsjøene Lake Malawi, Lake Tanganyika og Lake Victoria, som til sammen inneholder rundt en fjerdedel av alt ferskvann på jorden, samt en tiendedel av alle verdens fiskearter. Blant disse artene er ciklidene, en utrolig variert familie av fisk som har et bredt spekter av former, og som fyller en rekke nisjer i hele Afrika, Sør-Amerika, Madagaskar og Sør-Asia. Hvorfor dette er mer interessant når det gjelder akvakultur, er at tilapia er en type ciklidfisk som oppdrettes i minst 75 land over hele verden - en aktivitet som blomstrer i Asia og øker raskt i land som Tanzania.

Asia Pacific Aquaculture

The perfect partner for process automation

APA

We deliver:

April 24-26

Design and engineering Build and installation MCC and PLC panels Software engineering PLC/SDADA MES application Batch Explorer Integration to other software packages Turn Key installations incl. training, service & support

Taipei - Taiwan All info: www.was.org Trade show & Sponsorship: mario@marevent.com

International Aquafeed - Januar 2018 | 19

info@inteqnion.com www.inteqnion.com


FEATURE

Den største arten av tilapia i dagens oppdrett globalt er Niltilapiaen, en fisk som er innfødt i Afrika, som gir store fordeler for afrikansk akvakultur, men som også bærer i seg trusler mot naturlige økosystemer. På samme måte som noen arter, når de tas ut av sitt naturlige miljø, kan Nil-tilapia lett bli invasiv, hvilket utgjør en trussel mot de mange forskjellige populasjonene av innfødt fisk i de store afrikanske innsjøene og elvesystemene som er hjem til over tusen arter av ciklider. Disse fiskene er av en spesiell interesse for vitenskapen, ikke bare fordi det er så mange av dem, men på grunn av deres unike tilpasningsdyktige natur. Ciklidfisk har en iboende evne til raskt (evolusjonært sett) å fylle forskjellige habitater og utvikle seg i en rekke forskjellige former, i en prosess som kalles adaptiv stråling. Det som er mest spesielt med dette er at prosessen ser ut til å foregå parallelt i forskjellige innsjøer, slik at ciklidfisk i Lake Malawi kan anta en nesten identisk kroppsform til en fisk i Lake Victoria eller til og med en fisk i en innsjø i Sør-Amerika , som svar på lignende miljøutfordringer. Disse tilpasningene kan ta form av fôringsadferd, eller til og med toleranse for forskjellige miljøer, som soda-ciklidene, som trives i intenst brakkvann. Gjennom å studere hvordan disse fiskene er i stand til å tilpasse seg så enkelt og raskt til en rekke forskjellige miljøer, gir forskere en nesten unik mulighet til å oppdage mange av de genetiske hemmelighetene. Det er her forskere, inkludert Tarang Mehta fra Di Palma og Haerty Group ved Earlham Institute, Storbritannia, sammen med Antonia Ford ved University of Roehampton (tidligere ved Bangor University, hvor hun arbeidet sammen med George Turner) og internasjonale organisasjoner som WorldFish, har påpekt en flott mulighet til å bidra til å drive fram en bærekraftig utvikling av akvakultur. Ved å anvende konseptene moderne genomikk, på

samme måte som vi har gjort med landbruksavlinger, kan vi bidra til å forbedre fiskeavlsprogrammer, samtidig som det forhindrer blanding av forskjellige fiskearter, og dermed redusere virkningen av fremmede arter. Innføringen av eksporterte eksotiske tilapiaarter kan for eksempel muligens ikke være det som er best i enkelte regioner, der lokale fiskesorter passer bedre til forholdene. Ved å bruke moderne genomteknikker, inkludert neste generasjons genom-sekvensering, kan vi undersøke de faktorene som hjelper lokal fisk til å tilpasse seg og trives bedre i lokale økosystemer, og bruke denne informasjonen til å finne likheter i mer vanlige dyrkede arter. På denne måten kan ønskelige egenskaper bli avlet frem i opprettede levedyktige hybridarter som er meget veltilpasset forskjellige økosystemer med raske vekstnivåer, på samme måte som Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT) -stammen som ble utviklet av WorldFish. Genomiske teknikker kan også brukes til å studere og bekrefte artsidentitet av ville populasjoner av fisk (i noen tilfeller der eksotiske arter har rømt), hvilket kan hjelpe oss med å identifisere områder for å fokusere bevaringsarbeid. Det ville være en stor skam å miste mangfoldet av ciklider som finnes i de store afrikanske innsjøene og elvene på grunn av innføring av eksotiske arter som Nil-tilapia, ikke bare for lokalt mangfold, men også for utviklingen av akvakultur i seg selv. Informasjonen som er å finne i flere, rike, varierte former for ciklider i Rift-innsjøer og elver er like verdifull for akvakultur som studiet av villgress er for dyrking av hvete. Ved bedre å forstå hvordan ciklider kan tilpasse seg et stort utvalg av miljøer, kan vi avle tilapia som tåler vanskeligere miljøforhold, og produsere fisk som bruker mindre fôr, vokser raskt, produserer mindre avfall, og kan øke den sosioøkonomiske verdien av akvakultur i en av verdens fattigste regioner.

20 | Januar 2018 - International Aquafeed


BĂźhler â&#x20AC;&#x201C; gentle processing at its best. From raw material handling, cooking and shaping through extrusion to drying and coating of finished products. With an extensive know-how and a passion for quality we ensure product uniformity, production efficiency, and maximum sanitation and safety.

www.buhlergroup.com/aquafeed

Complete solutions from a single source. Aquafeed

Innovations for a better world.


EKSPERTKOMMENTAR TILAPIA

INTRODUKSJON TILAPIA

by Zasha Whiteway-Wilkinson

EKSPERTKOMMENTAR

Tilapia er fellesnavnet på nesten 100 arter av ciklidfisk fra tilapiin-ciklid stammen. Det er hovedsakelig ferskvannsfisk som finnes i grunne bekker, dammer, elver og innsjøer. Noe sjeldnere er de å finne i brakkvann. Tilapia har vært kjent for å kunne bli en problematisk fremmed art i nye varmtvannsområder som Australia, hvor de er kommet enten ved et uhell eller bevisst utsettelse. Men generelt finnes de ikke i tempererte klima på grunn av sin manglende evne til å overleve i kaldt vann. Uavhengig av temperaturfølsomhet kan de imidlertid eksistere i og tilpasse seg et meget bredt spekter av omgivelser. Et ekstremt eksempel er Saltonhavet, der tilapia ble introdusert den gang da det inneholdt brakkvann. Nå lever tilapia i vann så salt at det inneholder marin fisk. Tilapia er den fjerde mest konsumerte fisken i USA, og har vært det siden 2002. Dens popularitet har økt på grunn av lav pris, den er lett å tilberede og har en mild smak. Interessant nok kan vi følge oppdrett av Nil-tilapia så langt tilbake som til det gamle Egypt, der den er representert ved hieroglyfen K1 på Gardiner-listen. Tilapia var et symbol på gjenfødelse i egyptisk kunst, og var forent med Hathor (gammel egyptisk gudinne for glede, feminin kjærlighet og moderskap). Det ble også sagt at den fulgte og beskyttet solguden på sin daglige reise over himmelen. Tilapia malt på gravvegger minner oss om vers 15 av De Dødes Bok, hvor den avdøde håper å ta sin plass i solbåten. “Du ser tilapiaen i sin sanne form ved det turkise bassenget” og

“Jeg ser tilapiaen i sin sanne natur som styrer den raske båten på vannet.” Tilapia var også en av de tre hovedtypene fisk som ble fanget i bibelske tider i Galileasjøen. I moderne hebraisk kalles fisken Amnon (A-mor, Noonfisk), selv om den også kalles “St Peter’s Fish”. Det vanlige navnet “tilapia” er basert på navnet på ciklid-arten Tilapia, som selv er en latinisering av thiape, et Tswana-ord for “fisk”. Den skotske zoologen Andrew Smith ga arten navn i 1840. Ser man på utseende, har tilapia vanligvis sidelengs komprimerte dype kropper. Som andre ciklider smelter de nedre faryngealbein sammen til en enkel, tannbærende struktur. Et komplekst sett med muskler gjør at øvre og nedre faryngealbein kan brukes som et tilleggssett med kjever for å tygge mat, noe som gjør at arbeidsdelingen mellom “sanne kjever” (mandibler) og “pharyngeal jaws” blir mulig. Dette betyr at tilapia er en effektiv beitefisk som kan fange og spise et bredt utvalg av matvarer. Munnen er fremspringende, vanligvis kantet, med brede og ofte hovne lepper. Kjeften har koniske tenner, og de har typisk en lang dorsalfinne og en sidelinje som ofte bryter mot slutten og starter igjen to eller tre rader under. Noen Nil-tilapia kan bli opptil to meter lange. Tilapia er også kjent for å være en munnavlsart, hvilket betyr at den bærer de befruktede eggene og ung fisk i munnen i flere dager etter at eggeplommen er fortært.

22 | Januar 2018 - International Aquafeed


EKSPERTKOMMENTAR TILAPIA

COMPLETE FISH FEED PLANTS KAHL fish feed plants are equipped with the latest process technology, the core of which is the extrusion system with the extruder OEE and the process control system ESEP. In the production process, the raw materials undergo the process steps of weighing, fine grinding, mixing, extrusion, drying, vacuum coating, cooling and packaging. See us:

VICTAM ASIA

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG Dieselstrasse 5–9 · 21465 Reinbek Hamburg, Germany

27 – 29 March 2018

+49 (0) 40 72 77 10 info@akahl.de · akahl.de

Double Shaft Paddle Mixers (DPMA) The Wynveen double shaft paddle mixers, realizes high mixing capacity with a relative small mixer content. The mixer has a mixing time, depending on the product type and quantity, from 30 to 60 seconds. Features • Capacities available from 500 to 20.000 liters • Mixing accuracy of 1:100.000/C.V. < 5% • Short mixing time of approximately 30-60 seconds • Minimum filling degree will be 25% of the nominal content • Extra wide bomb doors.

www.wynveen.com International Aquafeed - Januar 2018 | 23


EKSPERTKOMMENTAR TILAPIA

TILAPIA EKSPERTKOMMENTAR Har tilapia virkelig behov for disse høye proteinnivåene?

av Abdel-Fattah M. El-Sayed, professor Oceanography Department, Faculty of Science, Alexandria University, Egypt abdelfatah.youssif@alexu.edu.eg

T

ilapia er en ferskvanns-ciklidfisk opprinnelig fra Afrika som er blitt introdusert i mange tropiske, subtropiske og tempererte regioner i verden i andre halvdel av det 20. århundre. De er blant de viktigste oppdrettsfiskene i verden, nest etter karper. Globalt har tilapia-oppdrett hatt en betydelig vekst de siste tre tiårene. Som følge av dette økte den globale produksjonen av oppdretts-tilapia fra 383 654 tonn i 1990 (2,28 prosent av den totale oppdrettsproduksjonen) til 5 670 981 tonn i 2015, hvilket representerer 7,4 prosent av den globale oppdrettsproduksjonen (unntatt akvatiske planter) og 11,63 prosent av det totale oppdrett av finfisk. Semi-intensivt tilapia-oppdrett blir praktisert i ulike deler av verden, enten i monokultur eller polykultur. Semi-intensivt tilapia-oppdrett med annen plantetende / altetende fisk som karper og mulleter har hatt en betydelig vekst, særlig blant småbønder i Asia, Afrika og Latin-Amerika. I semi-intensive oppdrettssystemer krever tilapia ca. 25 prosent råprotein (cp) eller enda mindre. Dette skyldes at disse fiskene får dekket en del av proteinbehovet fra den naturlige maten som er tilgjengelig i dammen som resultat av damgjødsling. I intensive oppdrettssystemer kan dette nivået økes til 28-32 prosent i visse vekstfaser. Det har vært en rask global industrialisering av tilapiaproduksjon de siste årene, ledsaget av en gradvis overgang fra tradisjonelle, lavinngangs-, halv-intensive systemer til mer intensiv oppdrettspraksis, med økende avhengighet av formulerte fôr. I mange regioner har dette skapt en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel av yngel, og samtidig en økning i etterspørselen etter formulert fôr. Parallelt med veksten i tilapia-oppdrett har tilapia-fôrindustrien vært vitne til betydelig vekst de siste tre tiårene. En rekke studier om utvikling av kommersielle, kostnadseffektive tilapia-fôr og beste fôringspraksis er blitt gjennomført. Den samlede kunnskapen viser at tilapia krever om lag 40 prosent protein i de tidlige larvestadier, redusert til 25-32 prosent i perioden før growout. Disse nivåene har blitt anvendt i kommersielt ekstrudert tilapia-fôr over hele verden i mange år; og fortsatt brukes disse

24 | Januar 2018 - International Aquafeed


EKSPERTKOMMENTAR TILAPIA Tabell 1: Kosttilskuddsnivåer i tilapia-mat, som anbefalt av en rekke fôrprodusenter. Data fra selskapets nettsider Selskap

Kosttilskuddsnivå Startfôr

Tilvekstfôr

Aller Aqua

45-64

37-42

Skretting

46-57

32-38

Rangen

55

35-45

Raanan (Africa)

48

40 (RAS) 33-38 (intensivt) 30 (SI)

RAS = Recirculating Aquaculture System. SI = Semi-intensivt system

retningslinjene i mange deler av verden. Imidlertid har noen kommersielle tilapia-fôrprodusenter de siste årene økt proteininnholdet, og noen ganger lipidinnholdet, i ekstruderte tilapia-fôr, til langt over de rapporterte behov. Jeg vet ikke om denne økningen er forsvarlig, til tross for den kraftige økningen i prisene på fôringredienser, spesielt proteiner (fiskemel, oljefrømel, mel av animalsk biprodukter osv.). Som følge av denne økningen i proteininnholdet (og noen ganger lipidinnholdet) i tilapia-fôr, har prisene på dette fôret økt kraftig, spesielt i Afrika. For eksempel varierte utsalgsprisen for tilapia-startfôr i Tanzania (> 44% protein) fra 1400 til 2700 USD pr. tonn i 2017. I Kenya kostet 57% startfôr for tilapia (Skretting) 4000-4900 USD pr. tonn i oktober 2017 (avhengig av partikkelstørrelse). Detaljprisen på fôrsmuler (48% cp) var 3000 USD pr. tonn, mens prisen på tilvekstfôr (35-38% cp) var 13001360 USD pr. tonn. Disse prisene er selvfølgelig ekstremt høye, i den grad at mange fiskeoppdrettere i forskjellige deler i Afrika ble tvunget til å slutte med oppdrett.

Fôrprodusenter kan hevde at de produserer tilapia-fôr som inneholder høye proteinnivåer basert på oppdretternes behov. Jeg tror det er fôrprodusentenes ansvar og plikt å gi teknisk bistand til oppdretterne for å overbevise dem om at dietter med økt innhold næringsstoffer utover hva fisken virkelig trenger, ikke er gunstig i det hele tatt. Faktisk kan overdrevet proteintilskudd føre til negative resultater, blant annet forringelse av vannkvalitet, spesielt økt forekomst av ammoniakk og nitritt, samt en mulig reduksjon i vekstraten og en økt fôrfaktor, og selvsagt unødig bruk av penger. Derfor er ikke årsaken til den siste økningen i proteininnholdet i kommersielle tilapia-fôr produsert av enkelte fiskefôrprodusenter særlig lett å forstå, og det er fortsatt behov for å avklare dette.

VIV MEA 2018 FEBRUARY 5-7, ABU DHABI, U. A. E.

GET YOUR TICKET NOW:

INTERNATIONAL TRADE SHOW FROM FEED TO FOOD FOR THE MIDDLE EAST AND AFRICA

REGISTER ONLINE! WWW.VIV.NET International Aquafeed - Januar 2018 | 25


EKSPERTKOMMENTAR TILAPIA

TILAPIA

EKSPERTKOMMENTAR

tillegg oppdrettes tilapia i et stort antall ulike produksjonsmiljøer, fra rismarker og enkle gjøslede jorddammer til merder i innsjøer, akvaponiske systemer, biofloc-teknologi (BFT) -tanker og resirkuleringsanlegg (RAS). Tilapia anses for å være lett å drive oppdrett på. Det stadig økende tilapia-oppdrettet globalt kan deles inn i tre faser, som hver drives frem av de teknologiske fremskrittene (Del 1) innen forskning siden 1980-tallet. (1) Den innledende fasen (1981-1990) ble drevet av moderat av Ramon Kourie, teknisk direktør, SustAqua Fish vellykket hybridisering av overordnede gene-linjer som Farms (Pty) Ltd., resulterer i raskere voksende hybrider, ofte røde av farge, som ga færre hanfisk, forbedret kroppsfarge og forbedret vekstrate. løpet av 25 år har den globale Produksjonen økte med en årlig gjennomsnittlig vekst på 14 oppdrettsproduksjonen av tilapia steget fra mindre prosent i første fase fra en ganske lav base. enn 398 000 tonn i 1991 til en forventet global (2) Den tidlige vekstfasen (1991-2000) viste en årlig produksjon på 6,4 millioner tonn (MMT) i 2017. produksjonsvekst på 13,1 prosent, og tilskrives hovedsakelig Prognosene indikerer en videre vekst på 2,6 prosent spredning av sex-reverseringsteknologi for tilapia ved bruk av i 2018 til 6,5 MMT, hvilket er betydelig lavere enn androgener for å produsere nesten helt rene hann-populasjoner (+ den gjennomsnittlige vekst på 12 prosent i perioden 95%). Tradisjonelle og ekstensive oppdrettsmetoder ble erstattet fra 2002 til 2012. med semi-intensive og intensive produksjonssystemer, spesielt i Det meste av den globale produksjonen av tilapia sentral- og sør-amerikansk oppdrett, hvilket krever mer utskifting foregår i ferskvannsdammer og konsumeres i produserende land. av vann, fôring drevet av ernæringsforskning, og forbedret Dette bidrar til matvaretrygghet i utviklingslandene, hvor denne kvalitetskontroll. Bedre styring og evnen til å levere ferske sektoren er konsentrert. Kina er det ledende produsentlandet produkter til nærliggende store amerikanske byer var fordeler etterfulgt av Egypt og Indonesia. Produksjonsestimater for 2017 som bidro til at disse systemene ble tatt i bruk i mange land. Slikt indikerer en produksjon på 1,7 MMT i Kina, nesten 900 000 tonn intensiv opdrett økte tilførselen av i den tidlige vekstperioden (MT) i Egypt og 800 000 MT i Indonesia. 1991-2000 fra 0,4 MMT til 1,19 MMT pr. år. Overraskende nok går mindre enn syv prosent av verdens (3) Den raske vekstfasen (2001-2012) resulterte i en årlig tilapia-produksjon inn i internasjonal handel. Det meste av dette gjennomsnittlig produksjonsvekst på 12 prosent fra en høyere kanaliseres til voksende markeder i USA og i de senere år i base drevet av spredning av forbedrede genlinjer over hele Afrika. Ikke desto mindre er ledende bransjeseksperter i Norge Asia, Mellom- og Sør-Amerika og i mindre grad i Afrika . optimistiske og ser at tilapiafilet i større grad gjør seg gjeldende Avlsprogrammet Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT) på globale hvitfiskmarkeder i industriland, til konkurransedyktige som tok utgangspunkt i Nil-tilapia (Oreochromis niloticus) ble priser. Hvitfisk er en markeds-betegnelse som kategoriserer fisk ledet av WorldFish-senteret i Malaysia og gjorde det mulig for med hvitt kjøtt, lite fett og der fettreservene vanligvis er i leveren den globale produksjonen å bli raskere. GIFT TILAPIA sto for og ikke i kjøtt og tarm. De viktigste villfangede hvitfiskene er mer enn halvparten av produksjonen i Asia i 2012. Det samlede torsk, lyr (pollack), kolmule, hoki og sei, mens de viktigste bidraget fra GIFT og GIFT-avledede stammer betraktes som den oppdrettede hvitfiskartene inkluderer tilapia, pangasius, steinbit, mest signifikante teknologiske utviklingen i den globale tilapiacobia og meagre (Argyrosomus regius). industrien. Tilapia er den mest populære av alle oppdrettsarter etter karpe, Perioden siden 2013 er preget av en avtagende gjennomsnittlig og mer enn 120 land rapporterer en viss kommersiell aktivitet. I

I

Mirakelfisken

26 | Januar 2018 - International Aquafeed


EKSPERTKOMMENTAR TILAPIA årlig vekst til 8,1 prosent fra år til år, som blir ytterligere redusert til 2,6 prosent fra 2017 til 2018. Den viktigste årsaken ansees å være overproduksjon og markedsmetning av ikke-eksporterbar annenklasses Damm-oppdrettet tilapia i Kina og Egypt, verdens to største produsenter. Den årlige produksjonsveksten har imidlertid vært svært variert, og viser et stort uutnyttet produksjonspotensial i Afrika (unntatt Egypt) og Midtøsten for levering til lokale og mindre regulerte markeder. I et mellomlangt perspektiv, hvor man tar for gitt at globalt tilbud og etterspørsel etter finfisk vil gi et tilførselsunderskudd på 50 MMT innen 2030, ifølge en prognose fra Food and Agriculture Organization i 2013. Disse positive markedsfaktorene vil sannsynligvis sikre at prisene på det internasjonale markedet forblir stabile på mellomlang sikt og gradvis vil øke på lengre sikt, drevet av den økende globale etterspørsel etter hvitfisk. Mens nye og mindre regulerte markeder i Afrika og Midtøsten presenterer ideelle muligheter og et nesten ubegrenset marked for tilapia-oppdrett, og spesielt for rimelig fersk rund fisk som oppnår en bedre pris enn et frosset produkt, som nå i stor grad blir importert til lokale markeder fra asiatiske produsenter.

Mirakel-fisk?

Arten er i dag alment kjent som tilapia, men er også kjent ved andre navn, som i Jordan hvor den kalles Saint Peters fisk (Oreochromis aureus) og i Galilea hvor den også kalles St. Peter’s fisk (Sarotherodon Galilaeus) som nevnes i alle Bibelens fire evangelier i fortellingen om “de fem brød og to fisk “. Bortsett fra den bibelske fortellingen, er det god grunn til å tro at de særegne egenskapene til tilapia gir god grunn til tittelen “mirakelfisk”. Filterfôring av Oreochromis tilapia-arter betraktes som den

Figur 1: Global tilapia produksjon fra 1991 til 2019 (prognoser for 2017, 2018 og 2019) og prosentandel årlig produksjonsvekst

perfekte fisk, “allemanns-fisk”, “akvatisk kylling” og “ikke ulik kyllingens kulinariske allsidighet,” ifølge professor Kevin Fitzsimmons, tidligere president for American Tilapia Association. Fisken konverterer effektivt planteproteiner, diatomer, alger, heterotrofisk plankton (biofloc), bakterier, zooplankton og organismer på et lavt trofisk nivå til en verdifull, saftig og mildt-smakende fisk, som har en almen appell. Det er faktisk blitt hevdet at tilapia kanskje er den eneste virkelig planteetende fisken, siden den ikke bare har et høy-effektivt fordøyelsessystem (3,5 ganger lengden av fisken), men også et høyt spesialisert fordøyelsessystem, som er i stand til å produsere

Containerised Mills outputs 3 - 45 ton/h

All components reliable and tested Assembled and checked in factory before dispatch Container sized support frame included All electric components included Low freight costs and easy handling Saving on civil & building cost Minimum installation time on site Proved concept with many outstanding references

Modular solutions for: › Compound feed production › Pet food › Aqua feed › Cereal processing plants › Soybean processing › Premix / concentrates plants Type: C30-15-15

www.ottevanger.com

International Aquafeed - Januar 2018 | 27

A Triott Company

» » » » » » » »


EKSPERTKOMMENTAR TILAPIA

pH-verdier <1, hvilket muliggjør fordøyelse av svært faste karbohydratforbindelser. FishBase har gitt tilapia et trofisk nivå på 2,0 ± 0,0, hvilket er noe lavere enn den 3,1 ± 0,46 trofiske nisje-rangering av pangasius som den nærmeste konkurrerende oppdrettsfisk når det gjelder internasjonal volumhandel og markedssjikt (figur 2). Reker ble rangert først, krabber på niende plass og muslinger på tiende plass. Disse er ikke tatt med i figur 2. Under feedlot merde- og tank oppdrettsbetingelser gjør tilapia det like godt på balansert dietter som helt og holdent består av planteproteiner og korn uten noen tilsetninger av animalske proteiner. Som sådan sparer oppdretts-tilapia tilførselen av avtagende marine proteiner, fiskemel, avledet fra marine reduksjonsfiske, og kan til og med spare jord og andre ressurser

i produksjon av landbruksbaserte animalske proteiner. Tilapiaoppdrett bidrar derfor til å bygge opp ressurser som støtter matvaretrygghet regionalt og globalt på grunn av sin gunstig lavt trofiske nisjestatus (2,0 ± 0,0). Følgelig har “farming down the food web” (det at man går over til å livnære seg på arter lavere i matvarekjeden fordi artene høyere opp er overbeskattet) en miljømessig positiv betydning, mens motsatt, “ farming up the food web “ antas å være mindre miljømessig bærekraftig og derfor etisk ulogisk i sammenheng med global matvaretrygghet. Paul Greenberg, en fiskeindustriekspert og forfatter av to bøker om havets fremtid, “Four Fish and American Catch: Kampen for lokal sjømat”, mener at oppdretts-tilapia og oppdretts-pangasius, som allerede er henholdsvis den fjerde og sjette mest konsumerte fisk i USA i 2014, vil ta større markedsandeler og flytte opp et hakk eller to på listen over Amerikas 10 mest konsumerte sjømat i fremtiden (figur 3).

Figur 2: Trofiske nivåer av finfiskarter på topp 10-listen over den mest konsumerte sjømaten i USA i 2014, med unntak av reker som var rangert først, krabber rangert som nr. 9 og muslinger rangert som nr. 10. Trofisk nisjestatus tatt fra FishBase (Froese og Pauly, 2018)

28 | | Januar Januar 2018 2018 -- International International Aquafeed Aquafeed 28


EKSPERTKOMMENTAR TILAPIA Markedssegmentering

Den globale tilapia-oppdrettsindustrien domineres av annenklasses fisk produsert i jorddammer, hvor fisken er svært utsatt for smak, ofte beskrevet som en gjørmete smak forårsaket av blågrønne alger og en rekke organismer som trives i slamteppet på bunnen av jorddammene. Slik produksjon oppfyller som oftest ikke førsteklasses standarder på det internasjonale markedet, men spiller likevel en svært viktig rolle for matvaretrygghet i utviklingsland, hvor de fleste produktene produseres og konsumeres. Dette inntrykket støttes av undersøkelser utført av CEMARE ved University of Portsmouth (UK) som angir ulike minimumskvalitetsstandarder og markedssegmentering over hele sektoren. Det er klart at to tilapia-markeder vil sameksistere i de fleste utviklingsland hvor både produksjon og forbruk er konsentrert: 1) regulerte lokale og høyt regulerte eksportmarkeder for førsteklasses kvalitet tilapia og 2) mindre regulerte lokale markeder som absorberer annenklasses produkter. De høyt regulerte markedene i EU og USA krever kvalitetsstandarder som er kompatible med HACCP-systemet (Hazard Analysis and Critical Control Point) og EUs matvarelov for å bli godkjent for import til henholdsvis USA og EU. I dag krever høyt regulerte markeder bærekraftig produsert og ansvarlig oppdrettssertifisering som f.eks. Aquaculture Stewardship Council (ASC), Best Aquaculture Practice (BAP) eller GLOBAL

G.A.P. supplert med Friend of the Sea tilleggsmerking. I regulerte lokale markeder kan det være nødvendig med en viss overholdelse for å oppfylle industrisikkerhetsstandarder utstedt av lokale myndigheter i tillegg til en mulig frivillig tredjepartserklæring. Mindre regulerte markeder er uformelle markeder, gjerne på landsbygda, og noen ganger urbane markeder, hvor for eksempel få eller ingen kvalitetsforskrifter eller matvaresikkerhetskrav er pålagt av lokale myndigheter når det gjelder ubearbeidet rund fisk. Tilførselsmuligheter i attraktive mindre regulerte markeder i utviklingsland, hvor lokalproduksjonen ikke klarer å tilfredsstille lokal etterspørsel, som for eksempel Afrika (ekskl. Egypt) og

The University of Limerick (UL) is a rapidly growing, modern university. UL is a young, energetic and enterprising university with a proud record of innovation in education, and excellence in research and scholarship. We take great pride in attracting students who are seeking a supportive learning environment to help nurture and achieve their personal and professional dreams. UL is highly regarded for conducting leading-edge research in key areas such as biological sciences, information and communication technologies, materials and surface science, environment & bioengineering and humanities & social sciences. Limerick is in western Ireland, an ideal starting point to explore the Wild Atlantic Way. Shannon International airport is only 24km away with frequent bus connections. Limerick, with an urban and hinterland population of over 200,000, has something to offer everybody thanks to its many cultural, historical, architectural, sporting, shopping and business activities. With almost 50 per cent of Limerick’s population under the age of 30, it is a vibrant, living, cosmopolitan city.

www.ul.ie International Aquafeed - Januar 2018 | 29

We have the largest work placement programme of any university in Ireland, with a network of over 1700 employers Amazing academic and sporting facilities on a stunning campus Graduate employment rates that are 18% above the Irish average


EKSPERTKOMMENTAR TILAPIA

MOBILE

Download the App using this QR code

Midtøsten, kan man følge to mulige veier; 1) å produsere et annenklasses produkt, ofte også mindre fisk, rettet mot mindre velstående og mindre formelle markeder og derfor selge til mer overkommelige priser; eller 2) ta sikte på å produsere førsteklasses produkter differensiert gjennom merkevarebygging rettet mot middelinntekts-forbrukere, cateringindustrien og formelle supermarkedskjeder i utviklingsland eller ved eksport til internasjonale markeder. Branding er viktig for å skille førsteklasses produkter fra annenklasses produkter i land hvor både regulerte og mindre regulerte markeder sameksisterer. Strengt samsvar i standarder for å oppfylle kravene fra EUs matvarelovgivning, sporbarhet, helsekontroll, forurensninger og merking, kombinert med tidligere vellykket penetrasjon i markedet for pangasius til konkurransedyktige priser, har gjort EU-markedet mindre attraktivt for tilapialeverandører. EU-markedet for tilapia representerer et bilde som står i skarp kontrast til situasjonen på den andre siden av Atlanterhavet. Tilapia har ikke vært like vellykket på EU-markedet. Her har pangasius fått en andel på 21 prosent av EUs hvitfiskmarked og tilapia kun 3,25 prosent i 2014, ifølge Erik Hempel, en anerkjent sjømatmarkedsekspert. Omtrent 31 000 tonn tilapia ble importert til EU i 2014, sammenlignet med rundt 200 000 tonn pangasius. Avstander til EU-markedet for leverandører i Asia eller SørAmerika betraktes som en ulempe som gjør flyfrakt av fersk filet mindre økonomisk for forsendelse til europeiske markeder, hvilket er ganske ulikt situasjonen for den sentral- og søramerikanske tilførselen av fersk filet til sørstatsbyer i USA, som Miami, Houston, New Orleans etc. Afrikanske leverandører skulle kunne produsere og ta markedsandeler når det gjelder fersk filet i EU på grunn av geografisk nærhet, selv om markedskreftene for tiden er for gunstige for salg til lokale og regionale markeder på grunn av stor mangel på tilførsel i Afrika (unntatt Egypt) for øyeblikket. Dette understrekes av de 83 000 tonn fryst oppdrettstilapia som ble importert fra Kina til afrikanske markeder i 2016, ifølge Globefish. På den andre siden av Atlanterhavet er det amerikanske tilapia-markedet godt utviklet og verdikjeden mer moden. USA importerte rundt 224 500 tonn i 2016 (figur 5). Oppkjøp av merkede høykvalitets ferske tilapia-produkter, som ofte kommer fra sertifiserte kommersielle anlegg i Sentral- og SørAmerika, med bare 3 timers flytid fra Miami, har bidratt til denne vellykkede dominans av det ferske tilapia-filetmarkedet i USA. Mange av de største kommersielle sør-amerikanske produsentene tilfredsstiller de høye kravene hvor fisken ofte blir depurert eller renset i noen dager, hvilket som bidrar til et bedre image på markedet Nord-Amerika, spesielt det ferske filetmarkedet. Sammen med forbehold om kvalitet og kvantitet, har ledende kommersielle tilapia operasjoner i Sentral- og Sør-Amerika tilfredsstilt alle forutsetningene for vellykket penetrasjon i USA-markedet; forbedret kjøttfarge og smaksegenskaper (fri for gjørmesmak), stabilt leveransevolum året rundt, et bredt produktutvalg, rimelig pris, sporbarhet og ikke minst sertifisering, som er blitt viktig de siste årene. Negativ publisitet om de skadelige helseeffektene av tilapiakonsum på grunn av høyere nivåer av Omega-6 fettsyrer har vært uheldig og reflekterer produsentens evne til å regulere den endelige

sammensetningen av tilapiafileter. Fettsyrekomposisjonen til tilapia vil generelt gjenspeile dietter som en slik etterfyllingsdiett bestående av bærekraftige Omega 3-kilder som AlgaPrime ™ DHA, kombinert med vitamin E-tilskudd, forandrer i stor grad n-3 / n-6-flerumettet fettsyreforhold til sunnere nivåer i området 1: 2-3 ganske enkelt. University of Maryland Medical Center anbefaler et n-3 / n-6forhold på 1: 4, hvilket indikerer at etterbehandling av dietter kan gi bedre forhold enn de som anbefales i et sunt menneskelig kosthold. Dessverre har negativ publisitet skadet anseelsen til tilapia unødvendig i Nord-Amerika og EU-markedene, basert på dårlig eller feilaktig rapportering. Dette skyldes en nedgang på nesten tre prosent i importen av tilapia til amerikanske markeder i 2015 i forhold til 2014 målt i volum (figur 5). Markedsmulighetene for «grønn vekst» og tilapia av spesiell kvalitet produsert ved bruk av bærekraftig intensiveringsteknologi bør sees som en mulighet i stedet for en trusel. Grønne vekstinitiativer, som vil bli nevnt i del 2, vil gjøre det mulig for produsenter å utnytte dagens muligheter og i utgangspunktet oppnå forbrukertillit og markedsandeler, samtidig som det sikres en bærekraftig og næringssikker fremtid. ramonkourie@sustaquafishfarms.co.za


EKSPERTKOMMENTAR TILAPIA

CROSS-CONTAMINATION SALMONELLA

INCONSISTENCY REGULATIONS

PATHOGENS

DOWNTIME

PROTECT YOURSELF FROM THE ELEMENTS PRODUCT CONSISTENCY PROCESS FLEXIBILTY VALIDATED KILL-STEP FOOD SAFETY VERIFIED EXTRUSION CERTIFICATION SANITATION CONTROL PLANT CERTIFICATION MANAGEMENT SYSTEMS

P.O. Box 8 100 Airport Road Sabetha, KS 66534, USA Phone: 785-284-2153 Fax: 785-284-3143 extru-techinc@extru-techinc.com www.extru-techinc.com

International Aquafeed - Januar 2018 | 31 ET-275C.indd 1

12/22/15 3:33 PM


NORGE

Å være midt i smørøyet Denne norske frasen, som i engelsk oversettelse ikke gir mye mening - men det gjør vel heller ikke et ganske stort antall slike fraser. Det er en måte å si “Å være på rett sted til rett tid.” Og det er der International Aquafeed er i første nummer av 2018, på det best mulige stedet. Tidsskriftet, som allerede er oversatt til kinesisk og spansk, blir for første gang oversatt på norsk, i en operasjon ledet av Erik Hempel, som er kommunikasjonsdirektør ved Stiftelsen Nor-Fishing. Utviklingen av kommersielt oppdrett i Norge begynte rundt 1970. Med tanke på at Norge har en lang kyst er det ikke så overraskende at intensivt oppdrett av atlantisk laks ble en svært viktig aktivitet som står for over 80 prosent av den totale norske oppdrettsproduksjonen. Selv om laks er det som Norge er kjent for i akvakulturkretser, har norske teknologileverandører blitt mer og mer involvert i varmtvannsoppdrett i det siste tiåret. Dette har også begynt å bli synlig pådet som nå er verdens største oppdrettsteknologiske utstilling, Aqua Nor. Som arrangørene påpeker, “Få messer kan tilby både land- og sjøbaserte utstillingsfasiliteter, hvor målet er å gi utstillere et sted der de kan vise forskjellige typer merder eller fartøy i sitt rette element. “ Tchad Plesa-Nade, Team Leader for Embedded Systems Engineering ved Deep Trekker, snakket med International Aquafeed på Aqua Nor 2017, og forklarte hvilke muligheter dette arrangementet ga til Deep Trekker. “Jeg er Chad, en del

av Deep Trekker Engineering team, her er vi i Norge, glade for å vise våre oppdrettskunder den nylig lanserte DTPod’en vår. Nøkkelegenskapene inkluderer et statisk kamera som man kan plassere ned i hver av merdene for kontinuerlig overvåking av fiskehelse, nettvedlikehold og oppfølging av fôringssystemer. “En viktig funksjon ved dette kameraet er veksten av organisk materiale på selve kameraet. Så vi har tatt med selvrensende viskere som opprettholder konstant klare bilder slik at dette kameraet kan brukes uavbrutt i flere måneder. “ Marine Harvest har gjort store forretninger på den andre siden av den Engelske Kanal også: “Vi har nettopp signert en kontrakt for tre lektere som skal leveres til Marine Harvest i Norge i 2018. Én lekter skal til Nord-Norge, én til Vesten og den tredje skal plasseres i sør. Disse lekterne er neste generasjon lektere, og kan ta ca 25 000 tonn fôr, noe som gir oss mer eller mindre 20 000 til 21 000 tonn laks av topp kvalitet. “ Disse representantene for næringen er bare noen få eksempler på den vekst og de muligheter som Norge har og vil fortsette å bidra med til oppdrettsnæringen og oppdrettsteknologien. Denne utgaven av International Aquafeed gir leserne en rekke aktuelle dybdeartikler og nyheter som er direkte knyttet til norsk oppdrettsnæring. En enestående spesialutgave for å feire det utrolige skrittet det er å kunne gjøre tidsskriftet tilgjengelig for norske lesere på deres morsmål. Vi håper dette lever opp til de mål som er blitt satt for prosjektet. Leseren vil se på den tilstøtende siden at den norske redaktøren, Erik Hempel, gir en førsteklasses presentasjon av organisasjonen og fordelene ved Nor-Fishing, og hvis man ser i intervjuseksjonen bak i denne utgaven, gir han en interessant innsikt basert på sin egen erfaring.

32 | Januar 2018 - International Aquafeed


FOCUS PÅ TEKNOLOGI Nor-Fishing 2018: et møtested for næringen Nor-Fishing 2018 finner sted i tiden 21-24 august 2018 i Trondheim. Siden 1960 har Nor-Fishing vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og i dag er det en av verdens største fiskeriteknologiske utstillinger. Innovasjoner av betydning for flere sektorer innen næringen presenteres her. I dette intervjuet gir Erik Hempel, kommunikasjonsdirektør ved Stiftelsen Nor-Fishing, en oversikt over fordelene og mulighetene som ligger i dette arrangementet, samtidig som han forklarer forskjellen mellom Nor-Fishing og Aqua Nor.

Hva skiller Aqua-Nor og Nor-Fishing? Hva kan besøkende få på den ene utstillingen som de kanskje ikke får på den andre?

Nor-Fishing er en fiskeriteknologisk utstilling, mens Aqua Nor er en akvakulturteknologisk utstilling. Du finner mange av de samme produktene og tjenestene på begge utstillingene, men selvfølgelig fokuserer Aqua Nor spesielt på moderne akvakultur. Aqua Nor er også mer internasjonal enn Nor-Fishing. Nor-Fishing startet som en ren norsk utstilling så tidlig som i 1960, men har utviklet seg til et mer internasjonalt orientert arrangement med årene. Aqua Nor har imidlertid hatt et internasjonalt perspektiv allerede fra den andre utstillingen i 1981.

i overflaten. Stiftelsen Nor-Fishing kan bidra ved å stille til rådighet et forum for utvikling og formidling av informasjon og ved å bringe folk sammen. Noen ganger ser jeg vår rolle som misjonær og hallik, for å si det litt humoristisk. Vi er misjonærer i den forstand at vi forkynner “fiskeri- og oppdretts-evangeliet”, og vi er halliker i den forstand at vi bringer mennesker sammen for gjensidig nytte og glede. Et aspekt som ligger svært nær mitt hjerte, og det er også et sentralt konsept for Stiftelsen Nor-Fishing, er bærekraftig utvikling. Vi jobber med ulike organisasjoner, både FAO og forskjellige forskningsinstitusjoner, for å fremme bærekraftig oppdrett og fiskeri. Og gjennom Innovasjonprisen legger vi særlig vekt på innovasjon som bidrar til utvikling av en bærekraftig industri. Du finner ut siste nytt og informasjon om de ulike utstillere og institusjoner på Nor-Fishings nettside: www.nor-fishing.no.

Hva tror du at vi kan forvente å se av teknologi i år på Nor Fishing?

Det er veldig vanskelig å fange opp noen trender så tidlig. Jeg vet at utstillingen var utsolgt allerede før jul, men jeg vet ikke hva de ulike utstillerne har gjemt i ermene. Det er imidlertid ett aspekt som kan bli veldig interessant. Vi jobber nå med å planlegge en bred presentasjon av havforskning fra et globalt perspektiv. I fjor kom det nye forskningsfartøyet «Dr Fridtjof Nansen» i drift, ledet av FAO i samarbeid med Havforskningsinstituttet i Bergen, og i år vil verdens største forskningsfartøy, «Kronprins Haakon», bli lansert. Disse to fartøyene, samt et planlagt privat forskningsfartøy, danner bakgrunnen for det seminaret vi planlegger.

Hvordan tror du at arrangementer som Nor-Fishing vil bidra til å sikre en bærekraftig fremtid?

Akvakultur og fiskeri vil bli den største produsenten av animalsk protein i fremtiden, og vi har så langt bare skrapt

Erik Hempel, Director of Communications at The Nor-Fishing Foundation

International Aquafeed - Januar 2018 | 33


FEATURE

Laks:

En ny epoke i produksjonsstyring, helse, ernæring og fôrutnyttelse

S

av professor Simon J Davies, redaktør av International Aquafeed, professor i fiskeernæring og akvakultur, Harper Adams University, England Innen 2057 må fiskoppdretterne øke produksjonen med ca. 60 millioner tonn for å møte den voksende befolkningen og etterspørselen etter sjømat. om en konsekvens er oppdrettsveksten i stor grad avhengig av fiskeyngel og fingerlings av god kvalitet for å vokse ved bruk av en rekke ulike produksjonssystemer over hele verden. Fortsatt innovasjon innen fiskeavl er nødvendig for å gi bedre stammer som kan tilpasse seg nye forhold, som for eksempel lukkede resirkuleringssystemer, som RAS og dypvannshavbruk. Vi har sett store fremskritt innen fiskegenetikk, med nye arter som har overlegne vekstegenskaper, med seleksjon for utholdenhet og robusthet for å møte utfordringene innen oppdrett og den voksende trusselen fra nye patogener og infeksjon fra en rekke virus, bakterier og parasitter. Selv om dette er grunnlaget for utviklingen av alle nye akvakultur-scenarier, som for eksempel den svært vellykkede YY genetisk mannlige tilapia som ble utviklet av FishGen Ltd i Wales, og som revolusjonerer oppdrett av denne arten globalt. I tillegg har vi sett introduksjonen av spesifikke patogenfrie (SPF) reker basert på avanserte utvalgsteknikker i USA. Dette har nå blitt spesielt viktig i den ikoniske lakse- og ørretindustrien. Vi driver rutinemessig oppdrett av triploid ørret og triploid laks, hvilket jeg fant ut da jeg drev forskning til en doktorgradsavhandling om emnet i Norge i 2016.

Genetisk forbedring, gen-redigering og transgeniske modifikasjoner: Hva skiller dem fra hverandre?

Genetisk forbedring av laks er nå godt i gang for en rekke fenotyp-egenskaper, og ganske nylig har det banebrytende arbeidet som fører til GMO laks (AquaBounty Technologies Inc.), som blir den første GMO-organismen som skal godkjennes i lovgivningen og som skal markedsføres i USA, skapt nyhetsoverskrifter. Slik transgenetisk fisk som inkorporerer ny DNA-innføring i genomet sitt har skapt noen kontroverser, men blir langsomt akseptert av mange og kan godt bli ledende i forhold til å oppdrette en raskere voksende laks som oppnår slaktevekt på halvparten av den tiden det tar i dag, med en ekstra bonus i form av å ha overlegen fôrfaktor og protein- og energiassimilering og forbedret effektivisering. Introduksjonen av mer raffinerte teknologier som genredigering gir en helt ny dimensjon i å modulere laksgenomet. Dette er basert på raffinering av eksisterende gen-make-up, og ved nøye regulering av transkripsjon av bestemte gener via molekylærredigeringsverktøy. På denne måten kan vi skape ønskede endringer uten å innføre fremmed DNA i sluttproduktet. Selv om det etter min mening ikke er noe fundamentalt galt i å legge til DNA, vil genredigering ikke involvere en slik prosess, og laks utsatt for denne teknikken vil ikke bli klassifisert som genetisk modifisert i den vanlige definisjonen av GMO-fisk.

34 | Januar 2018 - International Aquafeed


FEATURE

Dette står i kontrast til transgen modifikasjon, der nye gener blir introdusert (noen ganger fra andre arter), og RNA-interferens (RNAi), hvor DNA er tilsatt for effektivt å slå av eller “tone ned” genuttrykk for å muliggjøre at ulike metabolske prosesser i laksen kan bli kontrollert, som for eksempel temperaturtoleranse og vekst i typiske intensivoperasjoner.

‘Cutting edge’ teknologi ved hjelp av «molekylær saks» for å målrette endringer i DNA-sekvensen

Uten tvil har genredigering potensial til å gi uvurderlige bidrag til oppdrett av både fisk og reker, og laks kan kanskje føre til nye tiltak som for tiden fremmes av Benchmark Holdings (SalmoBreedTM-programmet) for genredigeringsteknologi som øker motstanden mot infeksiøs laksanemi (ISA) virus. Dette er takket være en nylig BBSRC (Bioteknologi og Biologisk Sciences Research Council) Industrial Partnership Award på £ 500 000 ledet av professor Ross Houston og hans kollegaer på Roslin Institute, Scotland, sammen med kolleger i Norge. Genom-redigering har kapasitet til raskt å øke hastigheten der sykdomsresistent laks kan produseres i forhold til selektive avlsprogrammer. Det bruker enzymsystemer som CRISPR / Cas9 og TALEN for å gjøre presise, målrettede endringer i DNA-sekvensen. Dette er virkelig «cutting-edge» teknologi og er analog med presis ‘molecular scissor’ kutting av genkomponenter in situ. Disse enzymer er klassifisert som nukleaser og forårsaker stedsspesifikke dobbeltstrengspauser (DSB) på målrettede steder i genomet. De induserte dobbeltstrengspausene blir reparert gjennom ikke-homolog endring (NHEJ) eller homolog rekombinasjon (HR), og produserer målrettede mutasjoner (‘redigeringer’) som

kan modifisere genuttrykket i laksen. Denne nye tilnærmingen tillater oss å inaktivere eller undertrykke gener fra laksen for å produsere ønskelige egenskaper både fra et biotisk, abiotisk og miljø / stress toleranse perspektiv med store implikasjoner for næringsbiokjemi, fysiologi og immunologi. Selv om det teknisk sett er den samme prosessen som i tradisjonell lakse-avl, er den mye mer effektiv i forhold til “nøkkelhull-kirurgi» tilnærming til å manipulere uttrykket for den genetiske koden som er oversatt til funksjonelle proteiner i kjernen av metabolske veier i denne arten. Faktisk er store kommersielle private sektorselskaper og ledende universitetslaboratorier nå engasjert i genredigeringsforskning innen sine molekylærbiovitenskapsprogrammer. Forbedring av sykdomsresistens i laks vil uten tvil være et hovedfokus, men andre anvendelser, som optimalisering av slaktekvalitet, filetutbytte, tekstur, smak og farge på laks, kan være gjennomførbare når vi forstår bedre de gener som er ansvarlige for disse egenskapene.

En ny tid for akvakulturbioteknologi

Det er ingen tvil om at genredigering er det største fremskrittet innen akvakulturbioteknologi på flere tiår. Det tar bare fra noen få måneder til noen få år å utvikle genredigering for å oppnå de ønskede målene, i motsetning til de gradvise endringene over tid med tradisjonelle fiskeavlsmetoder, pluss de mange årene (opptil 15) det kan ta å overholde de mange regulatoriske barrierer med transgen fisk. Genredigering er på nivå med tradisjonell avl, så det er ikke noe reelt behov for å vurdere produkter som kommer fra genredigering under eksisterende regelverk. Eller er det? Forskere som omdanner dyr med de nyeste genom-engineering

Your partner in top-quality ring dies for all pellet press brands

Extruders and Expanders

info@almex.nl

A Triott Company

Almex extruders are used for : » Pet Food extrusion » (floating) Aquafeed extrusion » Animal Feed extrusion » Oil seed extraction » Cereal processing extrusion » Compacting » Pre-conditioning prior to other processes

www.almex.nl International Aquafeed - Januar 2018 | 35

WWW.PCE.EU


FEATURE

verktøyene kan bli skuffet over utkastet til regler utgitt av US Food and Drug Administration (FDA) 18. januar 2017, - to dager før den amerikanske presidenten Barack Obama forlot det ovale kontoret . Disse forskriftene som kan pålegge nye typer vedtekter. Det er ennå ikke klart hvordan president Donald Trumps administrasjon vil stille seg til disse forslagene i sin første periode, men det vil åpenbart komme mye mer debatt før slik fisk går inn i næringskjeden.

Konklusjon

Genredigering kan etter min mening ses som en rask måte å tilfredsstille de samme sluttmålskravene for ønskelige egenskaper for oppdrettslaks som i konvensjonelle utvalgte avlsmetoder, selv om det er sannsynlig at en ny terminologi kan være berettiget for forhandlerne for å markedsføre denne typen produkt i praksis. Det vil være behov for å beskytte teknologien og få forbrukernes tillit og aksept for disse fiskeproduktene. Dette vil bli gjort ved å teste påliteligheten, gjennomsiktigheten og overholdelse av de høyeste standarder for dyrevelferd og produktkvalitet for laks. Fjærkregenetikk er svært avansert, men forbedret kunnskap om

laksegenetikk vil sikkert åpne for nye muligheter for akvakultur. Genredigering har blitt beskrevet som molekylærbiologisk ekvivalent til det såkalte «moon race», og jeg ser mange fordeler som kan stimulere vår fantasi til endeløse muligheter. Det finnes et konkurransefortrinn i den private sektoren som fremmer innovasjon og utvikling. Amerikanske selskaper og utenlandske myndigheter har for eksempel investert tungt i genredigeringsteknologier. Asiatiske land som Sør-Korea og Kina har også investert store pengesummer i denne sektoren. Det kan fortsatt være utfordringer for forskning og anvendelse i EU og i post-Brexit Storbritannia, men vi må være modige og støtte denne utviklingen. Akvakulturpionerer må selvsagt strengt følge vitenskapen i det neste tiåret, og ikke bli dirigert av misinformert offentlig mediaomtale. Jeg er veldig optimistisk i forhold til at genredigeringsteknologi vil bestå prøven og være fast etablert først med laks, og denne kunnskapen kan overføres til andre arter når både de økonomiske og samfunnsmessige fordelene kan ses. Referanser tilgjengelig på forespørsel

36 | Januar 2018 - International Aquafeed


OPPDRETTSTEKNOLOGI - NORGE PÅ UTSTILLING

Maskon vaksinasjonssystem

Revolusjonerer og rasjonaliserer vaksinering av fisk. Maskons vaksinasjonssystem er utviklet i nært samarbeid med verdens største lakseprodusenter. Maskinen kan integreres med en eksisterende anesthetiser eller være utstyrt med Maskons egen tokammer kontinuerlig anesthetiser. For å sikre jevn flyt og optimal kapasitetsutnyttelse, kan systemet kompletteres med en Maskon buffertank med fôringssystem. Et kamerasystem styrer vaksineringsenhetene slik at injeksjonspunktet blir helt eksakt for hver enkelt fisk. Injeksjonspunktets nøyaktighet er over 98 prosent, og dødeligheten er under 0,02 prosent. Injeksjonsdybden justeres automatisk i forhold til lengden på fisken. En sensor i nålen overvåker injeksjonen og at vaksinen er blitt dosert riktig for hver enkelt fisk. En vaksine-teknikk brukes til å holde fisken mens den blir vaksinert og gjør injeksjonspunktet nesten usynlig. Vaksinen behøver ikke å være herdet før vaksinasjon da en vannkappe med temperert vann sikrer at vaksinen holder en riktig temperatur. Fôring og singulering av fisken er en fullstendig automatisert prosess med enkle rotasjonsbevegelser, noe som betyr at bare én operatør er nødvendig for å betjene maskinen. Maskinen kommuniserer med operatørene via talemeldinger sendt på FM-båndet til hodetelefoner. Ved bytting av nåler (som er en verktøyfri prosess), stopper man enheten der byttingen foregår, mens resten av maskinen fortsetter operasjonen. Fisken trenger ikke sorteres før vaksinering. Systemet vil sortere fisken og dele den i tre vektklasser mellom 25g og 150g, hvilket avgjøres av operatøren. Den kan også skille ut fisk som er for liten, deformert eller skadet. Hvert anlegg støttes av Maskons fjernkontroll via Internett. Kontrollprosedyrer kan utføres i egne programmer, og styresystemet kommuniserer med andre systemer. Maskinen leveres med en drifts- og serviceavtale som inkluderer brukerstøtte, service og reservedeler. www.skalamaskon.no

38 | Januar 2018 - International Aquafeed


FISH FARMING TECHNOLOGY

AkvaGIS - Tematiske kart i akvakultursektoren

AkvaGIS er et spesialisert verktøy for styring av kartbaserte data i akvakulturbransjen. Ved hjelp av geografiske informasjonssystemer (GIS) og cloud computing er AkvaGIS en effektiv måte å samle inn, administrere og dele data og informasjon på. Fiskeoppdrettsselskaper kan etablere kartbasert distribusjon av lokaliteter og patogener (kohort, aktiv / ikke-aktiv, lisensiering osv.), og brønnbåtforetak kan raskt planlegge sikre båtruter basert på automatisk genererte buffersoner rundt infiserte lokaliteter. Kartet gir en oversikt over: aktive steder sortert etter fiskegenerasjoner (vår og høst); ikke-aktive steder; oppdatert patogen status (PD, PDV, AGD, AGD amoeb, PMCV, HSMB); utvikling av patogenstatus over tid (historikkdiagram); brakk-soner; anbefalte brønnbåtruter fra Fishhealth-nettverket i området (åpent, UV, lukket); og AIS overvåking av brønnbåter og arbeidsbåter. Programvaren er tilgjengelig på stasjonære og mobile plattformer, dvs. datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Dette gjør at kartene er tilgjengelige uansett hvor du er. www.multiconsult.no

Råvaresiloer og m3 siloer

m3 siloer er laget av varmgalvanisert stål og brukes til å lagre fiskefôr. De er laget av boltede stålplater, noe som gir en meget solid struktur. Alle komponenter - bolter, profiler, stiger og plater - er varmgalvanisert for lang holdbarhet i det aggressive havmiljøet der siloer er satt opp. Siloene kommer i forskjellige størrelser, har kort installasjonstid, er helt vanntette, og de leveres som byggesett, slik at de

enkelt kan fraktes til lokaliteten og siden demonteres og flyttes.

Råvaresiloer

Disse siloene er også laget av galvanisert stål og montert på en helsveiset malt delstruktur av stål. Leveransen inkluderer komplett design, produksjon, levering og installasjon av siloanlegget. www.assentoftsilo.dk

BIO-BLOK - Biologisk avløpsvannbehandling

EXPO-NET Danmark A/S har etter omfattende erfaring med polyetylenekstruderingsteknikker utviklet et nytt filtermedium. Filteret har vist seg å være svært effektivt i biologisk behandling av prosessvann innen oppdrett. Det er laget av det miljøvennlige materialet polyethene og består av nettrør som er sveiset sammen for å danne en firkantet blokk. Rørets overflatestruktur gir en stor tilgjengelig overflate for forbedret biologisk vekst på filtermediet. Filtermediet kalles BIO-BLOK, og overflaten virker som et substrat for spesialiserte bakteriestammer, som igjen er i stand til å behandle og nedbryte et bredt spekter av avløpsegenskaper. Behandlingskapasiteten til et biologisk filter avhenger av mengden bakterier som filteret kan ta imot. Med andre ord, jo større et bestemt overflateareal, desto større er bakteriepopulasjonen. Fremtidig bygging, oppussing eller oppgradering av biologiske avløpsbehandlingsanlegg er bare et spørsmål om å skape optimale “levevilkår” for bakteriene, dvs. bakteriene må trives på underlaget for å kunne fungere godt og “gjøre jobben”. BIO-BLOK har gode egenskaper i så måte, og resultatet viser en økning i behandlingskapasiteten. Produktet kan fremstilles med tettheter fra 0,6 til ca. 0,95 g / cm3. På forespørsel er BIO-BLOK-elementene tilgjengelige i høyder (lengder av blokkrør) fra 40 til 120c. Individuelle rør av alle typer filtermedier kan også leveres i ønskede rørlengder.

International Aquafeed - Januar 2018 | 39

www.expo-net.dk


FISH FARMING TECHNOLOGY - NORWAY SPECIAL

OPPDRETTSTEKNOLOGI

#1 av Philippe de Lapérouse, HighQuest Consulting

Som en del av International Aquafeed “Technology Special”, som fokuserer på Norge, ser Phillipe de Lapérouse, administrerende direktør for HighQuest Partners, på hvordan teknologien i den moderne verden spiller en så direkte rolle i utviklingen av akvakultur slik vi kjenner det. Hans innsikt i den norske oppdrettsteknologisituasjonen gir et spennende innblikk i hvordan den globale industrien kan kopiere den anerkjente laksebransjen m.h.t. hvordan “ny teknologi kan utnyttes for å møte den økende etterspørselen.” HighQuest Partners er et ledende strategisk rådgivnings- og konsulentfirma med kontorer i Boston og St. Louis. Lapérouse står for Global AgInvesting konferanseserien. Mr Lapérouse kan nås på +1.314.994.3282 eller pdelaperouse@ highquestpartners.com.

Teknologiens rolle i akvakultur Siden 1960 har den globale etterspørselen etter sjømat økt med 3,2 prosent årlig, hvilket overstiger den prosentvise årlige veksten i verdens befolkning i samme periode. Konsumet av sjømat pr. innbygger har i denne perioden økt fra 10 kg i 1960 til over 20 kg i dag. Samlet etterspørsel etter sjømatprotein er drevet av etterspørselen i utviklingsland, spesielt i Asia, der fisk historisk sett har vært en tradisjonell proteinkilde i kostholdet, og i utviklede markeder på grunn av trenden i retning av en sunnere livsstil. Gitt begrensningene for villfangst på grunn av overfisket av villfisk, har produksjonen av fisk og sjømatprotein i oppdrettsanlegg økt vesentlig det siste tiåret for å møte den økende etterspørselen. Veksten på åtte prosent i oppdrettsproduksjonen siden 2010 er dramatisk sammenlignet med veksten i produksjonen av landbaserte matdyr (fjørfe, svin og storfe).

Norges laksebransje - En modell for anvendt teknologi

For å møte den økende etterspørselen investerer havbruksnæringen i utvikling og anvendelse av ny teknologi som dramatisk vil forandre hvordan fiske- og sjømatprotein produseres på en bærekraftig måte. Utviklingen av den norske laksebransjen er anerkjent som et eksempel for hvordan ny teknologi kan utnyttes for å møte den økende etterspørselen. Den norske laksebransjen startet som en liten industri i 1960-årene og produserte førsteklasses laks, og vokste etter hvert med operasjoner som strekker seg fra Skandinavia til Chile, Skottland, Canada og Færøyene, og som tilsammen eksporterer over én million tonn lakseprodukter årlig. Denne suksessen ble bygget på innovasjoner innen avl (genetikk), styringssystemer, helseprodukter og ny teknologi for produksjonssystemer Teknologiklynger i Norge har utviklet løsninger for å takle oksygenbegrensninger i produksjonssystemer, fôrdistribusjon og sykdomskontroll og behandling for å øke omfanget og effektiviteten av ulike produksjonslokaliteter. Næringen har også skiftet fra å bruke merder av tre til dagens industristandard av polyetylenmerder i åpent vann, og begynner nå å ta i bruk hengslede merder av stål. Videre har nye merdedesign ført til at merdenes omkrets er økt fra 60 meter til 160 meter, noe som resulterer i en ti-dobling av produksjonskapasiteten for oppdrett av laks på en enkelt lokalitet. Etter hvert som laksesektoren har vokst, har investeringer i FoU og ny teknologi ikke vært begrenset til problemer med produksjonskapasitet, men har også fokusert på å øke biosikkerhetsfunksjonene (reduksjon av bio-forurensing), forbedring av fôringsteknologi (utforming av fôringsflåter operert med fjernkontroll), bedre fiskevelferd (kontroll av 40 | Januar 2018 - International Aquafeed


FISH FARMING TECHNOLOGY

parasitter), bedre og mer skånsom håndtering av fisk og sikring av miljøet. Næringen har fokusert på å integrere kunnskap i tre kjerneområder: det fysiske utstyret (design og materialer) som brukes til å produsere sjømat; operativsystemer som optimaliseres for å produsere sjømat; og intelligente styringssystemer anvendt for å koordinere hele produksjonssystemet.

Muligheter for bruk av teknologi for å øke sjømatproduksjonen

Modellen som brukes til å øke omfanget og langsiktig bærekraft av norsk lakseproduksjon er nå også tilpasset til å øke produksjonen av andre arter, både ferskvannsfisk så vel som reker og bløtdyr. Samtidig utvikles ny teknologi for å øke oppdrettsproduksjonen i landbaserte, lukkede resirkuleringsssystemer som også tar opp bærekraftproblemer ved å lokalisere produksjon nærmere forbrukerne og redusere presset på miljøet i kystsonen. Et eksempel på sistnevnte er Atlantic Sapphire, som har utviklet skalerbare, landbaserte RAS-systemer (Recirculating Aquaculture Systems) i Danmark for å produsere det som de hevder er verdens første bærekraftige atlantiske laks, og de har tilsynelatende skaffet finansiering til å bygge et RAS-anlegg i stor skala i Miami, Florida, for å produsere laks for det amerikanske markedet. Hittil har det meste av investeringene i teknologivirksomhet i oppdrettsarbeid blitt kanalisert til å utvikle nye fôringredienser. Denne trenden har vært drevet av to faktorer: For det første har den økende mangelen på fiskemel - en tradisjonell kilde til protein og olje for kjøttetende marine arter som laks - skapt et økonomisk incitament til å finne billigere erstatninger. For det andre er det en oppfatning blant investorer at investeringer i ernæring er mindre risikabelt enn å investere i andre tilknyttede sektorer rundt oppdrettsnæringen. En rekke selskaper er engasjert i å identifisere og kommersialisere innovative fôringredienser fra insekter, alger og enkeltcelleproteiner for å produsere erstatninger for fiskemelprotein og fiskeolje (DHA). Industrieksperter er enige om at algetilskudd som produseres nå for tiden er for dyrt til å bli brukt som en erstatning. “Det er fortsatt ingen levedyktig økonomisk erstatning for å bruke fiskeoljer i fiskefôr på et 1: 1 utskiftningsforhold,” ifølge Steve Hart, visepresident for Global Aquaculture Alliance, en internasjonal ikke-statlig organisasjon

dedikert til promotering, utdanning, og ledelse i ansvarlig akvakultur. “Trykket øker for å finne løsninger ettersom Omega-3-nivåer i laks har toppet seg på grunn av redusert bruk av fiskemel og fiskeolje i fôret.” Utvikling av verdiskapende soyabønne-avledede ingredienser representerer et lovende område for atypiske fôringredienser, og enda viktigere er det at dette kan sikre langsiktig bærekraft innen oppdrettsproduksjonen. Flere bedrifter har utviklet patenterte oppskrifter for å anvende soyabønnemel til å produsere et fermentert soyaprotein som lett kan fordøyes av fisk. Prairie AquaTech, basert i Brookings, South Dakota, har fått finansiering til å starte kommersiell produksjon av fermentert soyabønnemel som skal brukes i fiskefôr. I tillegg har Illinois Soybean Association (ISA) investert midler fra soyabønneavregningsprogrammet for å gjennomføre undersøkelser om å erstatte fiskemel i tunfiskfôr med soyabønneproteinkonsentrater (“SPC”). Feltforsøk som ble gjennomført i Panama har vist at erstatning av fiskemel i kostholdet til oppdrettet yellowfin tuna med SPC har redusert fôrfaktoren (FCR) dramatisk fra 28: 1 til 4: 1. Anvendelsen av denne teknologien, i kombinasjon med den nylig utviklede metoden for å produsere levedyktige tunfiskyngel i klekkerier, vil muliggjøre bærekraftig produksjon av tunfisk i åpne merder, i motsetning til dagens praksis, og dermed vil man kunne redusere presset på ville populasjoner av tunfisk. Helse er et annet område hvor teknologien blir utnyttet for å håndtere utfordringene innen oppdrettsproduksjon. Det satses på å utvikle vaksiner mot bakterielle infeksjoner og virus som forårsaker stress i konsentrerte fiskepopulasjoner, noe som resulterer i dødelighet og redusert produktivitet. Problemer som lakselus, SRS (Salmonid Rickettsial Syndrome) og ISA (Infektuøs laksanemi), som påvirker laks, og EMS, som påvirker reker, representerer store muligheter for bedrifter og investorer til å finne nye løsninger for å forbedre produktiviteten. Mens noen av innovasjonene vil bli utviklet av oppstart-ventures, vil mye av innovasjonen i denne sektoren bli drevet av de store farmasøytiske selskapene som f.eks. Zoetis. Utviklingen i genmodifisering lover også godt for oppdrettssektoren. Aqua Bounty, et selskap basert i Canada, har fått tillatelse fra US Food and Drug Administration (FDA) til å

41 | Januar 2018 - International Aquafeed


produsere og kommersialisere atlantisk laks som er blitt genetisk modifisert, noe som vil redusere tiden som trenges for å oppdrette fisken til markedsstørrelse fra tre år til 18 måneder. På grunn av medie- og forbrukerhensyn vedrørende genetisk modifiserte organismer (GMO), er det likevel betenkeligheter om hvorvidt dette produktet blir godt mottatt av forhandlere og forbrukere i USA. Nye genmodifiseringsteknikker som TALEN og CRISPR / Cas9, som fungerer som en “molekylær saks” for nøyaktig kutting i DNA for å fjerne gener og erstatte optimale gener fra samme art, gir muligheten til å øke produktiviteten i oppdrettsproduksjonen ved å redusere stress og forbedre sykdomstoleransen i fisk samtidig som det ikke gir bekymringer vedrørende bruken av genoverføring mellom organismer. Recombinetics, som er en leder innen genmodifisering, bruker disse teknikkene til å håndtere produktivitetsproblemer på tvers av en rekke dyrearter, inkludert fisk. “Genetiske forbedringer av fiskearter, sammen med innovasjon i utviklingen av nye bærekraftige fôringredienser, vil få en dramatisk innvirkning på å sikre langsiktig bærekraft i oppdrettsproduksjonen,” sier Max Holtzman, tidligere seniorrådgiver for sekretær Tom Vilsack i det amerikanske landbruksdepartementet (USDA) og for tiden styreleder i Capital

Peak Asset Management, som har vært rådgiver for og investert i Recombinetics. Dr Francisco Saraiva Gomes, administrerende direktør i Pontos Aqua Holdings, et amerikansk «private equity» selskap som investerer globalt i hele verdikjeden innen oppdrett, mener at teknologien kan utnyttes til å redusere risikoen i produksjonsvirksomheten. “Mens akvakultursektoren støttes av sterke verdslige trender, er den også utsatt for meget høy eksekveringsrisiko,” sa Saraiva Gomes. “Aggressiv distribusjon av teknologi, både innen produksjonssystemer og i forsyningskjeden, kan bidra betydelig til å redusere risikoen for å sikre bærekraftig fortjeneste i det som er et commodity marked.” Endelig er det ironisk at utviklingen i e-handel og logistikk, snarere enn vitenskap, kan ha størst innvirkning på oppdrettssektoren ved å forbedre sporbarheten i forsyningskjeden. Både Hart og Holtzman ser dette som en stor mulighet i bransjen. “Det kinesiske markedet ligger godt an i utviklingen innen e-handelsstrategier som tilfredsstiller forbrukerpreferanser med hensyn til å bestille fersk og frossen sjømat for levering fra en foretrukket leverandør som kan bekrefte riktig fiskeart, opprinnelsesland og måten fisken ble oppdrettet på,” bemerket

En representativ oversikt over selskaper som er engasjert i utvikling av innovativ teknologi for oppdrettssektoren: Selskap

Sektor

Fokus

Land

Webside

AgriProtein

Ernæring

Fluelarver brukt som ingredienser i fôr

Syd-Afrika

http://agriprotein.com/

AquaBounty

Avl/Genetikk

Genmodifisert laks

Kanada

http://aquabounty.com/

KnipBio

Ernæring

Erstatning med enkeltcelle protein

USA

https://www.knipbio.com/

Prairie Aqua Tech

Ernæring

Gjæret soyamel brukt som fôringrediens

USA

https://prairieaquatech.com/

Recombinetics Ynsect

Avl/genetikk

Genredigering

USA

http;//www.recombinetics.com/

Ernæring

Mealworm protein brukt som fôringrediens

Frankrike

http://www.ynsect.com/

42 | Januar 2018 - International Aquafeed


FISH FARMING TECHNOLOGY Hart. “Det kinesiske markedet ligger også godt an i forhold til hvordan markedet for tiden opererer i USA.” Holtzman delte den samme visjon: “Sporbarhet vil bli en viktig faktor for verdiskapning av oppdrettsfisk i fremtiden. 90 prosent av av all sjømat som konsumereres i USA er importert og 50 prosent av det som produseres er oppdrettsfisk. Dermed vil muligheten for å garantere opprinnelsen og måten en fisk blir oppdrettet på bli den aksepterte standarden for næringen. “

Investeringsmuligheter

Gitt at oppdrettsnæringen står relativt sterkt i forhold til andre matvareproduksjonssystemer, er det mange alternativer investorene kan vurdere for investeringer. Dette spenner fra å utvikle nye fôringredienser til å erstatte bruken av fiskemel, å utvikle ny teknologi eller nye genetiske stammer av fisk, eller ledelses- og produksjonssystemer. Følgende er en typisk profil for en institusjonell investor interessert i å investere kapital i teknologivirksomheter som betjener oppdrettssektoren: • Pasientkapitaltilbyder; • Langsiktig grunnleggende fokus; • Tenkemåte for tematisk investering; • Inflasjonsbeskyttelse; og • Tro på historien om «effektivt protein”. Familiebedrifter, statlige verdipapirfond og andre fond vil være velegnet til å vurdere å investere i bedrifter i et tidlig stadium innen oppdrettssektoren, mens pensjonsfond og livsforsikringsselskaper vil være godt egnet til å gjøre kapital tilgjengelig for investeringer i en mer moden fase innen

THE WORLD’S LEADING EVENT FOR MARINE SCIENCE AND OCEAN TECHNOLOGY

vekststadiet i sektoren.

De positive trender i akvakultursektoren

De positive trender som skal tiltrekke seg kapital i overskuelig fremtid inkluderer: • Verdens befolkning og BNP pr. innbygger vokser (spesielt i Asia hvor sjømat er en tradisjonell proteinkilde i dietten); • Sunn og svært effektiv kilde til sjømatprotein sammenlignet med landbasert dyreproduksjon; • Ressursutmattelse (redusert villfiskpopulasjon som resulterer i stagnasjon i fangst av vill fisk); • Økende begrensninger av andre kilder til animalske proteiner (f.eks. bruk av land og ferskvann, høye fôrkonverteringsfaktorer, etc.); • Gode generelle langsiktige vekstforventninger; • Forventning om avkobling fra økonomiske sykluser (effektiv proteinkilde); • Største kategori av animalske proteiner produsert årlig (~ 150 millioner tonn pr. år); • Den mest globale av alle animalske proteinkategorier med høy eksportverdi (>100 milliarder dollar pr. år); • Akvakultur er den raskest voksende animalske proteinkategorien (+56 millioner tonn pr. år); og • Relativt fragmentert og mindre moden industri (klar for konsolidering). Investeringer i teknologivirksomheter som støtter veksten i oppdrettsproduksjonen synes å være et spennende område det neste tiåret for investorer som er villige til å ta seg tid til å sette seg i bransjen, og lære seg hvilken type innovasjoner som er mest gjennomgripende. Referanser tilgjengelig på forespørsel.

Progress Pellet Press

Register to attend for FREE at: oceanologyinternational.com

SOURCE the latest products and innovative services from 520+ worldwide suppliers, contractors and end-users in the offshore and subsea industries

LEARN about near and far market export opportunities hosted by international trade groups

BUILD your knowledge with 90+ hours of free content with key industry experts on the latest developments and technology opportunities from the offshore, marine and subsea sectors

NETWORK with 8,000+ fellow industry professionals during the exhibition and structured networking events

CONNECT with attendees from the oil & gas, engineering, renewables, maritime security and marine science industries all under one roof

DISCOVER the latest equipment and products in action with our live vessel and dockside demonstration programme

Organised by:

Endorsing associations:

A Triott Company

BE A PART OF THE LEADING MARINE SCIENCE AND OCEAN TECHNOLOGY EVENT

In partnership with:

Specialist in Pelleting Equipment info@ptn.nl - www.ptn.nl International Aquafeed - Januar 2018 | 43


OPPDRETTSTEKNOLOGI

#2 Ground-breaking fish stunning technology Innovation award winners Ace Aquatec revealed their incredible new technology at this year’s Aqua Nor 2017 event in Norway. The technology renders fish unconscious before they even leave the water, decreasing fish stress levels and therefore offering a more human alternative to traditional mechanical stunners.

In traditional stunning systems there is a literal fish out of water problem. After taking the fish out of the water that they live and thrive in, they get pumped out of the water and then stunned by pneumatic, percussive or electric devices, often mechanical ones. This can present many drawbacks, including; • There are problems with fish that differ in size – some are not properly stunned. • The fish is stressed, triggering cortisol to release into their body – which is turn lowers the quality of the fillet. • There is a significant limit to how many fish it is possible to stun in a given time – often one at a time. • The systems are often mechanical – requiring spare parts and repairs. • Mechanical systems are also prone to downtime. Ace Aquatec has claimed that with their innovation they have found the solution to all of these problems. The company’s focus is no being directed onto fish welfare and the humane stunning and killing of the fish with the presentation of this new technology.

An unwanted compromise

Nathan Pyne-Carter, Executive Managing Director of Aquatec, who accepted the Innovation Award at Aqua Nor explains, “We saw that fish farmers had to compromise between efficiency and humane stunning. Our system stuns 100 percent of the fish every time. It also stuns them in the seawater – so they are not stressed before they are rendered unconscious. Some methods of slaughter cause fish to die over long periods of time – we wanted to improve this process for aquaculture and wild fishing vessels, for all species including crustaceans.”

What “no one else can offer”

There are other ‘stunning’ technologies on the market. However, as of yet, no one else can offer stunning before the fish is transported through the pump towards the processing line. Typically electric stunners are used after the fish is already on a dry conveyor belt – on their way to be bled. By this time they have both suffered and been stressed. It has taken the engineers at Ace Aquatec close to 10 years to perfect the electric current. Too much, and you damage the flesh. If you stun side to side you can create a current that transfers from fish to fish. Too low and the fish is not properly stunned. Ace Aquatec can now show independent research studies that document both that there is no damage to the fish flesh or skin, and that the fish is 100 percent unconscious before bleeding and slaughtering. Mr Pyne-Carter remarked, “We’re not worried about being copied for quite some time. This is precision work and finding the right settings and equipment is extremely hard.”

Market opportunities

The market opportunities for Ace Aquatec seem to be almost endless. Since the technology works regardless of fish size, it is also transferable to many farmed species other than salmon and trout, such as yellowtail, cod, seabass, seabream, halibut

44 | Januar 2018 - International Aquafeed


FISH FARMING TECHNOLOGY

and turbot. And, at a lower setting, the system can be used as an anaesthetic for vaccinations. It has also been adapted to stunning crustaceans and prawns. The system only has one limitation when it comes to the stunning rates; the flow speed of the pumping system. How much you get out of the technology depends on the pumping system used by the fish farmer. Ace Aquatec demonstrated one of their pre-pump systems on the stand of their Norwegian distributor, Sterner AS, at this year’s Aqua Nor 2017, where they won the ‘Innovation Award’ at the conference. They said of their nomination, “We think it is really exciting to be nominated for the award. An acknowledgement by such a prestigious body, accompanied by such fantastic companies such as the other nominees, is really a recognition we appreciate. We owe our greatest thanks to our customers. They’ve helped us refine and further develop our technology every step of the way. The final product is nothing more than an expression of what they’ve told us they need.”

45 | Januar 2018 - International Aquafeed


OPPDRETTSTEKNOLOGI

#3 Bedre lakseproduksjon i anlegg med lys av Kristoffer Lindback Larsen, Evolys, Norge Evolys er et norsk selskap som arbeider for å forstå hvordan lyset påvirker laksens fotoreseptive celler og biologi, og hvordan lys kan brukes til å forbedre produksjonen av laks i oppdrettsanlegg. Dette arbeidet er utført i samarbeid med ledende norske fiskeoppdrettere og forskningsinstitutter. Vårt mål er å bruke denne vitenskapen og kunnskapen til å utvikle, produsere og levere vitenskapsbaserte produkter og løsninger for optimalt oppdrett og produksjon av laks. Vi ser en robust og klar sammenheng mellom relevant litteratur, forskningsprosjekter, praktiske forsøk og resultatet av våre løsninger som brukes av flere av de større norske fiskeoppdretterne. Vi har også lært at hvert prosjekt har sine unike parametere, som også vil påvirke de lystekniske kravene for å oppnå et optimalt resultat. Dette betyr også at resultatene vi klarer å oppnå ved bruk av lys i ett prosjekt, ikke nødvendigvis vil være mulig å overføre til et annet prosjekt uten å forstå disse parameterne og gjøre de endringene som trengs. Evolys bygger også på sterke idealistiske og humanitære verdier, som har sitt utspring i kjernen av selskapets strategi. Vårt kommersielle mål er å bruke vitenskap for å skape best mulige løsninger og produkter med optimal ytelse, og så gjøre disse tilgjengelige for så mange brukere som mulig gjennom en anstendig og rettferdig fortjenestemargin på materialet og produksjonsprisen til armaturene. Etter vår erfaring lykkes vi med dette, også med at våre produkter blir produsert i Norge med en nyskapende og kostnadseffektiv forretningsmodell. Som en case-studie og som et eksempel på vårt arbeid har vi nylig gjennom en svært robust og strengt kontrollert miljøprøve i et moderne landbasert post-smolt produksjonsanlegg i Norge sett en lineær forbedring i vekst og fôrfaktor ved å endre viktige, enkle tekniske parametere. Da vi kom nærmere og nærmere disse bestemte parametrene, kunne vi se en lineær forbedring, som vi i gjennomsnitt gjennom tre runder av disse prøvene, oppnådde en økt vekst på mer enn fem prosent og mer enn 10 prosent forbedret fôrfaktor. Det mest positive med dette prosjektet var også at vi fant at resultatene hver enkelt gang var i tråd med vår hypotese, og derved minimerte sjansen for at andre og ukjente parametere forårsaket eller påvirket resultatene. Jeg ser arbeid som dette som et viktig fremskritt i arbeidet med å lære og mestre hvordan vi kan bruke lys og moderne lysteknologi som et viktig bidrag og nødvendig element for å forbedre og utnytte potensialet i oppdrettsanlegg. Også når vi nå ser hvordan mer og mer avanserte og teknologibaserte fiskeoppdrettsanlegg former næringens fremtid, har vi samtidig behov for et bærekraftig fundament når vi nå står overfor en global befolkningsøkning og økende etterspørsel etter mat.

Lys som et element er like viktig og grunnleggende for livet på jorden som luft og vann. Men i våre øyne er lys det viktigste av disse elementene, som vi kan erstatte og produsere kunstig ved bruk av menneskelig teknologi.

46 | Januar 2018 - International Aquafeed


Asia’s largest aquafeed technology and aquafeed ingredients event Visit VICTAM Asia 2018 to learn the latest on aquafeed technology and ingredients and additives. Meet over 200 exhibitors and make the most of your time by using our business match-making program.  What’s on show at VICTAM Asia 2018? • Feed production technology • Packaging • Energy efficiency • Auxiliary equipment • Ingredients • Additives • Formulation • Laboratory equipment • Quality control  Visitor profiles • CEO’s • Nutritionists • Feed formulators • Buyers • Mill managers • Directors  From which companies? • Aquafeed producers • Animal feed compounders • Integrators • Co-operatives • Hatcheries • Fish farms, etc.  Industry related conferences • Aquafeed Horizons Asia 2018 Conference • GMP+ Feed Safety Seminar

 Supported by • The Feedstuff Users Promotion Association • Thai Feed Mill Association • The Animal Husbandry Association of Thailand • Animal Health Products Association • Department of Fisheries • Ministry of Industry • The Thai Chamber of Commerce • Thailand Convention and Exhibition Bureau  Organized by Victam International BV, PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands T: +31 (0)33 246 4404 F: +31 (0)33 246 4706 E: expo@victam.com Visit our website: www.victam-asia.com See Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ or scan QR code


OPPDRETTSTEKNOLOGI

#4 Minimere utslipp i vann ved å sette en verdi på “slam” i oppdrettssektoren Sorbwater Technology har utviklet en serie med fullstendig biologisk nedbrytbare løsninger for industrielle, høykvalitets vannbehandlings-applikasjoner. Løsningene er spesielt egnet for olje- og gassindustrien samt akvakultur.

Gjennom bruk av Sorbwater-teknologien, ved bruk av naturlige alginater, reduseres det totale partikkelutslipp fra akvakulturanlegg betydelig. Brukt i kombinasjon med Blue Ocean Technologys organiske filter reduseres det samlede tungmetall- og partikkelinnholdet i slammet med opptil 90 prosent. Følgelig kan næringsrikt biomasseavfall fra oppdrett (matrester og ekskrementer / avføring) omdannes til gjødsel. I motsetning til ulike termiske løsninger gjør Blue Ocean Technology det mulig å omgjøre oppdrettsslam til en ressurs. Flytende faste stoffer i avløpsvann fanges opp av Sorbwaters grønne flokkuleringsmiddel Sorbfloc - og andre filtre. Avløpsvannet filtreres gjennom lamellplater og deretter gjennom en spesiell type tørket torvmose importert fra Canada. Blue Ocean Technologys sjef Jan Henning Legreid sier at mosen tok 30 dager for å absorbere vann, sammenlignet med 24 timer for andre moser, en egenskap som gav en fordel for prosessen. Han legger til at bruken av lamellplater for å fange mye av slammet betyr at mosen bare behøver å byttes ut hver fjerde uke, i stedet for to ganger i uken.

Internasjonalt perspektiv

Svein Egil Steen, konsernsjef i Sorbwater Technology bemerket, “Vi er glade for å bli valgt som Blue Oceans partner. Det styrker vår posisjon som leverandør av grønn teknologi i dette segmentet ytterligere. Avtalen vil også bidra til å sette oss på kartet i den raskt voksende globale oppdrettsbransjen og i oppdrettsmarkeder “ Han fortsatte: “Vi vil gi vår grønne flokkuleringskjemikalie - Sorbfloc - og separasjonsteknologi til Blue Ocean Technology for bruk i det globale oppdrettsmarkedet.”

Norsk Innovasjon på viktige oppdrettsmarkeder

Jan Henning Legreid forklarte at akvakultur og oppdrett er stadig viktigere næringer i Norge, ja i hele verden, i tiden fremover. «Vi er svært glade for å jobbe sammen med vår pålitelige og verdifulle partner, Sorbwater Technology, i et spennende område som bringer norsk innovasjon til disse viktige markedene” Han oppsummerte: “Vår teknologi og know-how kombinert viser at grønne løsninger virkelig kan være lønnsomme løsninger. Og i tillegg til å gjøre avfall til en ressurs, muliggjør det produksjon av større biomasse - ettersom utslippskvoten har en tendens til å være den begrensende faktoren.” Selv om han nå er basert i Norge, sa Henning at hans firma også har planer om å promotere denne teknologien i Skottland, Canada og Chile.

Bilde 1: Svein Egil Steen (til venstre) og Jan Henning Legreid undertegner en langsiktig kontrakt for å minimisere utslipp i vann.

Bilde 2: 3D bilde: Blue Ocean Technology/Nagelld visulaisering

48 | Januar 2018 - International Aquafeed


FISH FARMING TECHNOLOGY

Your global technology process supplier for the aqua feed industry ANDRITZ is one of the world’s leading suppliers of techno­ logies, systems, and services relating to advanced indus­ trial equipment for the aqua feed industry. With an in-depth knowledge of each key process, we can supply a compatible and homogeneous solution from raw material intake to finished feed bagging.

ANDRITZ Feed & Biofuel A/S Europe, Asia, and South America: andritz-fb@andritz.com USA and Canada: andritz-fb.us@andritz.com

www.andritz.com/ft

Optimizing ingredient flexibility starts with innovative thinking. C-community AARSEN7003

Precision feed production. Healthy business.

Optimized flexibility, accuracy and efficiency in fine dosing There is a rapidly increasing demand for tailor-made feed. This challenges feed manufacturers and integrators to successfully deal with the dosing of an increasing number of different ingredients in small quantities. Van Aarsen offers a combination of Small, Micro, and Precision Ingredient Dosing Systems as a solution for achieving optimum accuracy for many different and often expensive ingredients. The combination of several individual dosing units allows producers to simultaneously weigh out several micro-ingredients, thereby not only ensuring the required accuracy but also speeding up the entire weighing and dosing process.

www.aarsen.com/machines/dosing-units

2017-10-31, Adv. DOSING_Miling and Grain 190x132mm.indd 1International

Aquafeed - Januar 2018 | 49

31-10-17 15:18


PÅ KALENDEREN Bransjekalender n 5 – 7/02/18 - VIV MEA 2018 UAE WEB: www.vivmea.nl n 8 – 10/02/18 - Feed Tech Expo India WEB: www.feedtechexpo.com n 15-16/02/18 - Aquafarm Italy WEB: www.aquafarm.show n 18 – 22/02/18 - Gulfood UAE WEB: www.gulfood.com n 19-22/02/18 - Aquaculture America 2018 USA WEB: www.was.org n 6 – 8/03/18 - AgraME 2018 UAE WEB: www.agramiddleeast.com

AquaFarm 2018 AquaFarm er vert for debatten om sertifiseringsprotokoller for metoder og produkter fra vertikalt oppdrett, aquaponics og jordløse avlinger ved åpningen av andre utgave av messen, 15. - 16. februar 2018 på Fiera Pordenone i Italia. På den første dagen vil AquaFarm tilby sitt bidrag til debatten om hvilke tilgjengelige svar på hva som er et avgjørende spørsmål om planetens fremtid. Åpningssesjonen er viet til “postorganisk sertifisering av jordløse avlinger”, med foredragsholdere av høyeste status fra hele Europa. Leder for konferansen er Paolo Battistel, internasjonalt anerkjent agronom og konsulent som opererer på steder så forskjellige som den sibirske steppe og Sahara-ørkenen. Battistel vil beskrive problemet og presentere toppmoderne diskusjon. Neste foredragsholder vil være Peter Jens, direktør for Pura Natura Foundation, som i ti år har ligget i forkant i kampen om en offisiell europeisk anerkjennelse av hydroponics som en “organisk” metode for landbruk. Mark Horler, driftsleder i Association for Vertical Farming, vil for første gang i Italia og for andre gang i Europa beskrive AVF-prosjektet for sertifisering av vertikale gårder, fra teknikker til produkter. AVF er en aktiv og viktig partner for AquaFarm og samarbeider for tiden om å nå utstillingsmålene for å presentere vertikalt oppdrett og jordløst landbruk og legge forholdene til rette for å bygge et fellesskap av kunnskap og interesse mellom de ulike aktørene.

n 11-13/03/18 - Seafood Processing North America USA WEB: www.seafoodexpo.com/northamerica n 13-15/03/18 - Oceanology International 2018 UK WEB: www.oceanologyinternational. com n 14-16/03/18 - ILDEX Vietnam 2018 Vietnam WEB: www.ildex-vietnam.com

For mer informasjon om konferanser og utstillinger: se vår oversikt over arrangementer på www.aquafeed.co.uk

Biorigin sponsor Aquafarm 2018 Biorigin vil være sponsor og en av utstillerne i den andre utgaven av Aquafarm, en internasjonal konferanse og utstilling med fokus på teknologi, produkter og beste praksis for bærekraftig fiskeproduksjon som skal holdes 15-16. februar 2018, på Pordenone utstillingssenter i Italia. Under arrangementet vil Biorigin være å finne på stand 5.25, hvor det blir vist frem naturlige løsninger for fiskehelse, som for eksempel MacroGard, et beta 1,3 / 1,6 glukanprodukt som balanserer naturlig beskyttelse og viser effektiv beskyttelse mot virale, bakterielle og parasittære utfordringer, noe som resulterer i høyere motstand og bedre ytelse. ActiveMOS, som inneholder mannanoligosakkarider, bidrar til å opprettholde fiskens tarmintegritet, spesielt i vekststadier og utfordrende situasjoner, hindrer penetrering av patogener og favoriserer næringsabsorpsjon, vil også være et av høydepunktene på Biorgins stand på messen. Den 16. februar kl 15:30, vil Baldassare Fronte ved Universitetet i Pisa, og Simona Rimoldi og Genciana Terova ved Università degli Studi dell’Insubria, presentere resultatene av eksperimenter med HiCell, en autolysert gjær, testet som en alternativ ernæringsmessig kilde til fiskemel, og derivater og disses effekt på ytelse og fiskens tarmmorfologi.

15-16 FEBRUARY 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE & TRADESHOW ON AQUACULTURE, FISHING INDUSTRY, VERTICAL FARMING AND ALGACULTURE

PORDENONE EXHIBITION CENTER - (VENICE AREA - ITALY)

WWW.AQUAFARM.SHOW ORGANIZERS:

MAIN SPOSNOR:

SPOSNOR: Logo Biorigin.pdf

1

1/18/11

PARTNERS:

MEDIA PARTNERS:

2:53 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2017_Pubb_AQF_190X58.indd 1

50 | Januar 2018 - International Aquafeed

14/06/17 12.39


DON’T MISS THE UK’S LARGEST AQUACULTURE EXHIBITION AND CONFERENCE


PĂ&#x2026; KALENDEREN

February 5, 2018 as part of VIV MEA 2018. Course cost: US$199 ADNEC, Khaleej Al Arabi Street, Abu Dhabi, U.A.E http://bit.ly/extrusionmea

Sponsored by

In association with:

Feed quality is one of the most important parameters for fish farming. This one-day course will provide better understanding to attendees about raw materials, extrusion, pre and post operations. Participants who are attending VIV Middle East, this will be an ideal opportunity to attend both events at the same time. Aquaculture is one of the fastest developing sector in the world, now accounting for nearly 50 percent of the world's fish supply. Currently 100 percent of floating feed and about 60 percent of sinking feed is made by extrusion technology. Traditionally, single-screw extruders are widely used for producing the feeds for low protein adult fishes such as tilapia, catfish, grass carp, etc. Basic extrusion technology has been around for a long time. It has been used in one form or another in the food and feed industries. There has been no revolutionary or significant development in extruder design. As the aquaculture sector grows, there is increasing aqua feed demand in the market. Thereby aqua feed making business is also the promising industry throughout the world. There are hundreds of species of fish which require a wide range of feeds. Some species need floating feed (catfish, carp), some of them need slow sinking feed (salmon, trout) and some

of them need fast sinking feed (shrimp). The quality of the feed has a direct effect on fish reproduction, maturation, growth rate, uniformity of growth, resistance to stress and diseases, mortality and water quality. The feed industry experiences constant change to meet the needs of an evolving market. New processing technologies provide this industry the flexibility and efficiently to process a wide spectrum of foods that are trending toward increased complexity. Due to the rising demands of food production and necessary food per person, the consumption of fish increases dramatically. In this one-day course participants will learn about current status of aqua feed globally, principles and introduction to extrusion technology, selection of raw material and their properties for making aqua feed, grinding of raw material for making good quality pellet, extrusion of aqua feed, drying and cooling of aqua feed, optimising aqua feed quality, and latest technology for the ingredients and finished product analysis. This course has been organised by the International Aquafeed magazine and Dr Mian Riaz, world leader in extrusion technology from Texas A&M University.

52 | Januar 2018 - International Aquafeed


PÅ KALENDEREN

Maximize capacity, conditioning, and control. WENGER’S AQUAFLEX XT HIGH CAPACITY EXTRUDER When maximum volume matters, the Wenger AQUAFLEX XT High Capacity Aquafeed Extruder is the choice, processing up to 12,000 kg/hour. Equipped with either our High Shear Conditioner (HSC) or High Intensity Preconditioner (HIP), the AQUAFLEX XT is ideal for aquatic feeds as small as 0.5 mm. Precise control of finished product density delivers either high capacity floating or sinking feeds. Know more about the industry-changing designs and customized options of AQUAFLEX. Email us at info@wenger.com today.

PHONE: 785.284.2133 | EMAIL: INFO@WENGER.COM | WENGER.COM USA

|

BELGIUM

|

TAIWAN

|

BRASIL

|

CHINA

A warm welcome to

Aquaculture America 2018 Las Vegas - Nevada, US February 19 - 22 Bringing all Players to the Table

S P E C I A L I S T I N S Q U A R E S I L O S All info: www.was.org For tradeshow and sponsorship: mario@marevent.com International Aquafeed - Januar 2018 | 53

www.ts c -s i l os .c om


M

Deltakere på Monaco Blue Initiative 2017 - Monaco

MONACO BLUE INITIATIVET

Beskyttede havområder kan ha nytte av akvakultur Nesten 1,5 milliarder mennesker bor langs tropiske kyster. De har mest å miste på grunn av overbeskatning og klimaendringer og mest å vinne på en bærekraftig forvaltning. Beskyttelse av havet vil bare kunne lykkes i tilstrekkelig grad hvis man engasjerer og gir fordeler til lokalsamfunnene. Oppdrett er et viktig verktøy for å bidra til dette, men det vil ta tid og kreve store investeringer å bygge opp sosiale strukturer for å få til dette og å gjøre det bærekraftig i det lange løp. Den 8. sesjonen i Monaco Blue Initiative, som ble holdt i april 2017 i Monaco, vurderte oppdrettsanlegg og deres innvirkning på beskyttede havområder (Marine Protected Areas) i en nøkkelsesjon. Konklusjonen var at flere data må samles inn for å støtte akvakulturintegrasjon med det voksende antall MPAer. Den 9. sesjonen finner sted i Skottland den 8-9 april 2018.

onaco Blue Initiative er et forum for diskusjon om forvaltning og bevaring av havet som samler alle sektorer involvert i havmiljøet - fra regjeringens politiske beslutningstakere, internasjonale organisasjoner og de som arbeider i og rundt havet, og omfatter fiske og havbruk, vitenskap, privat sektor og det sivile samfunnet selv. Initiativet ble lansert i 2010 av HSH Prince Albert II av Monaco, og er samordnet i fellesskap av hans Monaco Foundation og The Oceanographic Institute. Medlemmene av MBI møtes årlig for å diskutere samspill og synergier mellom marin bevaring og sosioøkonomisk utvikling, og på 2017-sesjonen utviklet debatten seg videre med hensyn til akvakultur og dets fremtid i nærhet av Marine Protected Areas (MPAs). 2018-sesjonen som skal finne sted i Edinburgh, Skottland, fra 8. til 9. april, følger opp de omfattende diskusjoner og presentasjoner fra 2017-sesjonen med et mer fokusert nettverk som bare involverer inviterte representanter. MBI ligger i Monaco, men hvert annet år holdes møtene utenfor fyrstedømmet. I 2016 ble møtet avholdt i San Paulo, Brasil.

Omfattende diskusjoner

En-dagskonferansen i 2017 ble delt i fem økter hvor akvakultur var sterkt med i to og fikk en del omtale i de andre øktene. ‘Akvakultur og beskyttede havområder’ var temaet for en økt ledet av Doris Soto, seniorforsker ved tverrfaglig senter for forskning om akvakultur i Chile. Dette var økten som fokuserte mest på hvordan fremtidig forvaltning av akvakultur kan være til nytte for MPAs. I hennes panel var det fire foredragsholdere: Francois Simard, assisterende direktør ved Global Marine and Polar Program IUCN; Thierry Chopin, vitenskapelig direktør for det kanadiske IMTAnettverket; John White, utviklingsdirektør for Aquaculture Stewardship Council, og Kitty Brayne, programleder for UK Conservation ‘Blue Ventures’.

Akvakulturens bidrag

Scenen ble satt da gruppen i fellesskap anerkjente at akvakultur truer marine økosystemer når den praktiseres uansvarlig, mens den samtidig er et viktig bidrag til løsning på verdens økende etterspørsel etter fisk på en tid med utarmede fiskeressurser, dersom oppdrett praktiseres på en bærekraftig måte. MPA er en av de mest effektive måtene for å bevare havets økosystemer, mener panelet. Panelet diskuterte hvordan akvakultur kunne utføres på en “bærekraftig måte” sammen med eller innenfor MPA selv og at det på en eller annen måte kan bidra til å gjenopprette marine miljøer. Ms Soto forklarte at press fra akvakultur på MPA ofte er uunngåelig, da folk ikke har noe annet alternativ enn akvakultur. I dag produserer oppdrettsnæringen halvparten av all fisk som forbrukes over hele verden, og vokser raskt, forklarte hun. Utfordringen er å utvikle akvakultur på måter som hjelper MPA, samtidig som det gir viktige proteinkilder og levebrød. 54 | Januar 2018 - International Aquafeed


PÅ KALENDEREN

Integrert oppdrett

Francois Simards organisasjon IUCN har identifisert synergier mellom akvakultur og MPAs, som kan forene «venner av fisk» og «venner av fiskeri». Han sier at det er seks typer MPAer, og i de områder der økonomisk aktivitet er tillatt, kan akvakultur bidra til å gjenopprette skader eller utarmede koraller og fiskebestander samtidig som det gir levebrød og matvaresikkerhet. Han foreslo at fremtidige MPAer skal integrere en akvakulturkomponent fra starten av, og bør sees som noe positivt. Men hva med oppdrett av fremmede arter innen en MPA? Det er et vanskelig problem, la han til. Men med riktig omsorg er det mulig, og han siterte et eksempel fra Mayotte. “Vårt mål er å samle MPA- og akvakulturmiljøene ved hjelp av tilgjengelige verktøy som økosystemtilnærming, maritim fysisk planlegging og integrert kystforvaltning.”

Multi-trofisk akvakultur

Etterpå ga Thierry Chopin en oversikt over integrert multitrofisk akvakultur (IMTA) og potensialet i MPAs til å bidra til å øke øko-systemer og lokale økonomier. IMTA utnytter naturens trofiske forhold innenfor en sirkulær økonomi tilnærming hvor avfall fra fôret fisk gir næringsstoffer til andre organismer. IMTA kan også tilby jobber i kystsamfunn uten å forflytte befolkninger, gi lokal ernæringssikkerhet og forbedre sosioøkonomisk motstandskraft, sa han. Det kan også motvirke klimaendringer, og han viste til tang som et eksempel på en netto produsent av oksygen, sekvestrert karbon og redusert lokal forsuring. Han sa at utviklingen av IMTA er hindret av foreldede retningslinjer og forskrifter. Imidlertid ville de to systemene validere begge konsepter hvis de var kombinert med MPA. Han sa at etter 2016 MBI-møtet i Brasil etablerte han organisasjonen EMBRAPA for å kombinere marine og ferskvanns IMTA i Brasil. I dag bruker lokalsamfunn næringsrikt vann fra oppdrettsanlegg for å gjødsle jorder. Sammen med oppdrett av tang, øko-turisme og kosmetiske produkter gir programmet variert kvalitetsmat for den lokale befolkningen.

En bærekraftig fôrstandard

John White fra Aquaculture Stewardship Council fremhevet den potensielle rollen for sertifisering i å utvikle akvakultur i og rundt MPAs. “Når akvakultur blir praktisert feil, er det svært skadelig for miljøet og det biologiske mangfoldet og er i konflikt med MPAs mål. Men når det gjøres riktig, kan det styrke dem, sa han. Forbindelsen mellom fiskeoppdrettsanlegg og MPA har en reell fysisk egenskap - mens MPA har juridiske grenser, er deres farvann porøst. All oppdrettsvirksomhet kan få innvirkning på vannkvalitet, arter og habitater innenfor MPA, la han til. ASCs sertifiserings- og merkingsprogram takler mange av farene ved akvakultur. Den har for tiden åtte standarder som dekker 12 av verdens mest kommersielt verdifulle arter. Disse standardene er basert på vitenskapelig kunnskap og beste praksis. Sertifisering kan gjøre en betydelig forskjell, sa han. ASC jobber med Marine Stewardship Council, og utvikler en tangstandard som snart skal fullføres, samt en seabass- og seabream-standard. Han tilføyde at enda viktigere er arbeidet med å fremme en bærekraftig oppdrettsstandard. Dette vil ta opp noen av de viktigste problemene rundt den nåværende mangelen på bærekraft av mange plante- og landdyrfôringredienser, men spesielt marine ingredienser.

Prins Albert II av Monaco oppsummerer dagens møte: «Den kreativiteten som er utvist og det mangfoldet av løsninger som har blitt fremsatt ... vitner om den meget utbredte mobiliseringen, ikke bare av regjeringen og internasjonale organisasjoner, men også det sivile samfunn. Nye ideer må legges fram én-for-én for å gi dem tid til å bli utviklet. Men vi må også gripe mulighetene, lage nyskapende forslag når de er hensiktsmessige i sin timing.”

“I fremtiden må vi oppmuntre til mer positiv integrasjon mellom fysisk planlegging for MPAer på makronivå og fiskeoppdretteres innsats for å forbedre praksis.” Han konkluderte med at sertifisert ansvarlig akvakultur er bra for MPAs, bra for fisken, bra for oppdretterne og bra for fremtiden.

Lovende fiskeoppdrett

Kitty Brayne leder bevaringsprogrammer for den UKbaserte organisasjonen Blue Ventures. Hun delte sine praktiske erfaringer fra Det Indiske Hav med tilhørerne. Der utvikler man samfunnsbaserte akvakulturmodeller som en katalysator for lokal marin bevaring. Hun rapporterte om “lokalt forvaltede havområder” (LMMAs) der lokalsamfunnet forvalter fiskeri og andre ressurser for å oppnå langsiktige fordeler. Men suksess er avhengig av å finne måter å bidra til å overvinne muligheten til kostnadseffektive løsninger som de lokale samfunnene trenger når det gjelder å iverksette bevaringsinitiativer, sa hun. Akvakultur er svært lovende, men vi trenger lave kostnader og lavteknologimodeller som har liten miljøpåvirkning, er resistente mot sykdom eller vær, og at fiskere kan implementere med begrenset tilsyn. Blue Ventures utvikler to modeller for samfunnsbasert akvakultur på Madagaskar. Det andre prosjektet er det første samfunnsbaserte akvakulturforsøk med sjøpølse. Sjøpølse er avgjørende for marine økosystemers helse, men blir overbeskattet i naturen på grunn av høy etterspørsel i Asia. Blue Ventures har utviklet en ranchingmodell hvor medlemmer av fellesskapet dyrker sjøpølse i sjøen utenfor landsbyene, hvilket gir en betydelig inntekt. Det er en modell som kan skaleres opp og kopieres over hele verden.

Andre økter

Konferansedagen inneholdt også innledende taler fra Frankrikes miljø-, energi- og havminister, Ségoléne Royal, og av Karmenu Vella, EU-kommissær for miljø, maritime saker og fiskerier, samt Gian Luca Galletti, den italienske ministeren for miljøvern, beskyttelse av territoriet og havet. Andre sesjoner på programmet inkluderte “The High Seas” utenfor nasjonal jurisdiksjon, “Marine Protects Areas and Climate”, rollen som MPAer kan spille for å forbedre biologisk motstand mot klimaendringer, en gjennomgang av “Bærekraftig fiskeri og akvakultur i Middelhavet” og “Oppdateringer på tropiske problemer”. Som avslutning ga HSH Prince Albert II av Monaco en oppsummering.

International Aquafeed - Januar 2018 | 55


PÅ KALENDEREN

Fôr til ettertanke: Feiringen av GMP + Internationals 25-års jubileum

I

av Rhiannon White, International Aquafeed

november 2017 inviterte den globale lederen innen fôringsikkerhetssertifisering, GMP + International, rundt 100 delegater fra hele verden til en spesiell konferanse for å feire selskapets 25-årsjubileum. Det ble naturlig nok holdt på The Beurs van Berlage i sentrum av Amsterdam, et historisk sted for korn og kornhandel fra det 19. til det 20. århundre. I løpet av to dager utvekslet over 20 eksperter, i stedet for korn selv, sin ekspertise og meninger om utfordringer, løsninger og fremtidige mål for fôrsikkerhet og bærekraft, gjennom en blanding av korte presentasjoner og livlige debatter. Ved siden av konferansen ble delegatene invitert til en walk-in utstilling av kunstner og fotograf Laurent Bellecs fantasifulle og unike fotografier som han har brukt de siste syv årene på å produsere. Hans fotografier fanger fôrfabrikker i all sin herlighet fra hele verden, og hans publikasjoner gir en tankevekkende visjon om det fremtidige forholdet mellom fôrproduksjon og hverdagsliv. Som anerkjennelse for det gjensidige forholdet mellom mat, matvaretrygghet og matsikkerhet, fokuserer denne rapporten på høydepunkter fra seks av presentasjonene som ble gitt. De diskuterer de umiddelbare konsekvensene av klimaendringer, løftet om store data, den økende globale etterspørselen etter protein, behovet for nytt fôr og potensielle tilnærminger for å oppnå bærekraft i fôrindustrien, alt uten å svekke fôrsikkerheten.

Utviklingen av GMP + International

Helt tilbake i 1992 provoserte flere hendelser med forurensning i fôrmaterialer i Nederland den nederlandske fôrbransjen til å utvikle en standard for beste praksis, ellers kjent som “Good Manufacturing Practices” eller GMP. I 2000 ble Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP) tatt med i prosedyren, noe som gjorde systemet mer forebyggende og proaktivt. I erkjennelse av at en kjede bare er så sterk som det svakeste leddet, ble det imidlertid også bestemt at et GMP + FSA-sertifikat skulle kreves fra leverandører, et krav som senere ble utvidet til å omfatte transportører, mellommenn og lagringsselskaper. Innføring av Early Warning System og Tracking & Tracing har

ytterligere hjulpet bedrifter til å reagere raskt i tilfelle noe skjer. Fordi GMP + sertifiserte bedrifter kun kan handle med selskaper som også er sertifisert, begynte selskaper i andre land å bli med i ordningen. Å ha denne uavhengige internasjonale standarden for trygt fôr var et avgjørende skritt fordi nasjonal lovgivning ofte kan variere fra land til land. Som svar på økende bærekraftig betydning, ble Feed Responsibility Assurance i 2014 lansert som et tilleggsertifikat til GMP + FSA som bevis på en bærekraftig og ansvarlig arbeidsmetode. I 2016 mottok hele 350 selskaper dette sertifikatet. I 2017 ble fôrforsvarsprogrammet lansert med det formål å oppmuntre selskapene til å være oppmerksomme på de potensielle risiki i hele produksjonskjeden og å ta opp bekymringer for å kontrollere dem. I dag er over 17 000 selskaper i matkjeden over hele verden sertifisert gjennom GMP + Feed Safety Assurance, selv om selskapet understreker at fôrsikkerhet er en kultur og en mentalitet like mye som det er et sertifikat på veggen. Vi tok dette opp med Johan den Hartog, administrerende direktør for GMP + International, for å få et personlig innblikk i denne utviklingen. “Når jeg ser etter samarbeid på en konkurransedyktig måte, ser jeg alltid etter om det er en felles interesse. Mange bedrifter innser at fôrsikkerhet ikke er et konkurranseproblem, fordi når et stort selskap har kontroll med fôrsikkerheten og konkurrenten, kanskje en mindre bedrift, ikke har det, og når noe skjer står den store også i fare for å miste tillit i markedet. Så det er en felles interesse. “ Å erkjenne at det er viktig å gjøre det klart for nedstrømsmarkedet hvordan kjeden fungerer, sier Hartog, “Åpenhet handler også om sporbarhet. Det skal bidra til tillit, og det er også viktig at et selskap er i stand til å handle raskt når noe skjer. Ikke alt kan unngås, men når noe oppstår, bør du kunne handle veldig raskt slik at nedstrømskjeden ikke vil bli forsynt med forurenset fôr. “Mens gjennomsiktighet skal skape tillit, slik at selskapene kan handle så snart som mulig, er det systemet som er satt opp av selskapet for å kontrollere at risikoen som er viktig, snarere enn åpenheten i seg selv.” Hartog pekte på at forbrukerne forventer og antar at fôrets sikkerhet er av høy kvalitet, slik at man virkelig har en businessto-business kommunikasjon slik at bedrifter kan garantere kundene at deres produkt er trygt. “Mer enn det som har blitt gjort så langt, må vi kommunisere hva slags systemer i produksjonskjeden vi må sette på plass. For oss er det også viktig å understreke at vi ikke kan løse alle problemer. Vi legger forholdene til rette for bedrifter som tar sikte på kontroll av fôrsikkerhet. Det er eierne av hvert enkelt selskap som må gjennomføre det, og vi vil hjelpe til. For oss er det viktig å se hvordan vi kan hjelpe selskapene med å forutsi risiko i fôrsikkerhet på en ikke-konkurrerende måte. “ Han forteller at verden beveger seg raskt, og vi må fornye og utfordre oss selv fra tid til annen, slik som denne konferansen viser. “Denne konferansen er starten på en ny fase for GMP + International. Sammen med vårt nye visjonsinitiativ vil vi introdusere et mer ambisiøst mål om fôringsikkerhet over hele verden, og for å markere dette, vil vi neste år lansere en ny logo.“

‘Fôrsikkerhet og matvaresikkerhet, en nær tilkobling’

En kommentar fra Angela Booth, direktør for fôrsikkerhet, AB Agri. “Så med hensyn til hvor vi er i dag, er emnet veldig mye mattrygghet i lys av den voksende befolkningen, økende etterspørsel etter animalske produkter og presset som dette legger på matvaresikkerhet.”

56 | Januar 2018 - International Aquafeed


PÅ KALENDEREN

Mrs Booth insisterte på at vi må bli mer effektive som husdyrindustri, noe som betyr større effektivitet med bruk av færre ressurser. Hun sier at dette setter sitt eget press på om vi gjør dette ved bruk av teknologi, men skaper også muligheter for innovasjon og nye produkter. Så hvilke fire ting fører til en utfordrende sikkerhetshendelse? “For det første, uvitenhet og det å ikke være klar over at det er fare for det. For det andre, inkompetanse, ineffektive kontrollsystemer og prosedyrer, men ganske ofte finner du at effektive kontrollsystemer og prosedyrer finnes, men at de ikke følges. For det tredje, uansvarlige handlinger - så som forsettlige brudd på god praksis, uansett grunn. Noen ganger er det tid, kostnad eller bekvemmelighet. Til slutt, ulovlige handlinger og brudd på lovbestemmelser, enten det er bevisst eller ikke. “ Hun sier at en annen ting som er relevant for mattrygghet er at vi har forskjellige forventninger når det gjelder ulike forsyningskjeder rundt om i forskjellige deler av verden. For eksempel at det fortsatt er deler av verden i dag der menneskelige terapeutiske medikamenter brukes som vekstfremmende stoffer. Hun sier at vi må sørge for at våre forventninger er de samme og at vi opererer med konsekvente standarder over hele verden. “Forsyningskjeden er fortsatt en utfordring. Vi må legge vekt på utfordrende proaktivitet, kommunikasjon og fortsette å jobbe med det, gå tilbake så langt vi kan for å forstå risikoen og sikre at den kontrolleres i alle stadier. “En av de tingene som virkelig bekymrer meg når det gjelder mattrygghet er at etterspørselen etter fagsikkerhetskompetanse ikke kommer til å gå ned, den kommer bare til å øke, og hvor finner du denne fagsikkerhetskompetansen? Tre elementer bekymrer meg - hvilken blanding av ferdigheter som kreves, nivået på riktig opplæring som trengs, og til slutt, hvordan inspirerer vi en ny generasjon til å få dem involvert i vår bransje? “Jeg er ganske lidenskapelig, spesielt i Storbritannia, når det gjelder å prøve å utvikle en opplæring i matvaresikkerhet der vi kan få profesjonelle personer med de riktige kvalifikasjonene.”

‘Klimaendringer og deres innvirkning på innkjøp og fôrsikkerhet’

En kommentar fra Dr Berhe Tekola, direktør for Animal Production & Health Division, FAO. “Dette 25-års jubileet feires ikke bare av GMP + International, men også av hele verden fordi fordelene er spredt over hele verden.” Dr. Berhe forsterket andre foredragsholderes oppfatninger om at vi ikke kan snakke om mattrygghet uten å ta vare på fôrsikkerhet. Han sier at vi må være realistiske. “Det er kampanjer mot husdyrsektoren, men vi må fortsette å utdanne dem som er realistiske. Ikke alle kan være vegetarianere selv om de ønsker det. I 2050 vil befolkningen på kloden være ca 9,6 milliarder - kan vi fø denne befolkningen bare med vegetabilske avlinger? Det er umulig. Kan vi øke produktiviteten til avlingen med det dobbelte eller tredobbelte, - det kan vi ikke - landområdene er begrensede og ressursene er fra tid til annen

knappe.” Svaret til Dr. Berhe er husdyr. “I et begrenset område kan vi doble, noen ganger tripple og firedoble når det kommer til kvantitet. Vi må også ta opp levebrød, klima og miljø. Virksomheten kan lykkes når vi adresserer levebrød, når vi adresserer hele samfunnet, utvikler kapasiteten til det lille moderne oppdrettssystemet til markedsorientert produksjon. Når du snakker om dyrevelferd, er det ikke bare for den økonomiske virkningen, og det er ikke bare fra et sosialt synspunkt, det dreier seg om miljøet fordi mindre stressede dyr avgir mindre metangass. “ Han sier at virkningen av klimaendringer på avlinger og husdyr varierer fra kontinent til kontinent, og innvirkningen på etterspørselen er også annerledes. “I mange regioner er produksjonen allerede negativt påvirket av temperaturøkning, temperaturvolatilitet og endringer i nivå og frekvensen av nedbør. I 2012 skapte tørke i USA 30 milliarder dollar i tap på landbruksprodukter, og dette hadde både en nasjonal og en internasjonal effekt. “Hvordan behandles spørsmålet om fôringsikkerhet i ulike deler av verden? Jeg tror vi er ganske vellykkede i Nord-Amerika, i Europa og noen av de asiatiske landene, men ikke i størstedelen av Afrika. Vi må være gjennomsiktige og regler vil ikke fungere med mindre vi implementerer dem. “

‘Klimaendringer og dens innvirkning på innkjøp og fôrsikkerhet’

En kommentar fra Marcelo Martins, administrerende direktør EMEA, Cofco International. “Med økende temperatur vil vi se på alle produksjonsområder og øke risikoen for forurensning, spesielt med mykotoksiner. Derfor er det noe vi trenger for å jobbe sammen om gjennom hele kjeden. Vår rolle er å hjelpe produsentene med å beskytte sine avlinger for å vite hvordan de skal overvinne de byrdene de har, og samtidig å hjelpe fôrindustrien til å forstå hva vi leverer, hva slags råmaterialer vi bruker. “ Ifølge Martins er rask forbruksvekst i land som ikke nødvendigvis er i stand til eller rustet til å håndtere det, og de trenger hjelp. “For eksempel i Bangladesh er det 350 millioner mennesker, men betingelsene for lagring er ikke på optimalt nivå, så selv om vi gjør alt vi kan for å oppnå sikkerhet, så blir råvarene ikke håndtert godt og det betyr at vi fortsatt vil ha risiko for forurensning. “Det er fortsatt mange tiltak å ta. Vi må lete etter teknologier som kan forhindre spredning av mykotoksiner, og vi må være mer engasjert med nøkkelprodusentene og hjelpe dem med å utvikle praksis som kan forbedre kvaliteten på matvarene de produserer. “

‘Hvordan data vil utfordre og sikre fôrsikkerhet’

En kommentar fra Professor Dr Leo den Hartog, Direktør for FoU og Kvalitetssaker, Nutreco NV. “Uten fôrsikkerhet er det ingen mattrygghet. Det er mange

International Aquafeed - Januar 2018 | 57


PÅ KALENDEREN

fasetter rundt dette, som dyrevelferd, sosiale aspekter og miljøet, og de har alle en betydning. “ Når det gjelder ny teknologi som lanseres på markedet, gjorde Hartog delegatene oppmerksomme på at vi nå kan bruke ett hår eller én dråpe blod for å se om avkom vil fungere bra, i stedet for å se på avkom som vi ville ha gjort i tidligere tider. Så nå kan vi nærme oss ting mye raskere. Også når det gjelder ernæring sier han at vi kan påvirke dyrene til å produsere mer i de kommende 10 årene, og det vil bli flere endringer. “Vi vet at 60 prosent av kostnadene på en gård er ernæring, så det betyr at presisjon og å gi dyret det det trenger er viktig. “I dag hevdes det at 25 prosent av verdens matavlinger er forurenset med mykotoksiner, men personlig tror jeg det er enda mer. Med et klima i endring vil dette være et problem for fôrsikkerhet i fremtiden. Derfor har vi utviklet MycoMaster fordi du kan gå til kunden og umiddelbart vise om det finnes mykotoksiner i råvarene. “For fire eller fem år siden startet vi et laboratorium og er nå det første selskapet som har kompetanse internt til å analysere mikrobiota i dyr for å vise et øyeblikksbilde og se hva som skjer. Da får vi det store dataspektret, vi har mange sekvenser av alle bakteriene som er der, og dette lar oss forstå hvordan fôrtilsetningsstoffer og fôr påvirker dyret. Med disse databasene kan vi koble data og få bedre innsikt. “ Hartog konkluderte med at selv om vi lever i en svært utfordrende verden, har ny teknologi en enormt positiv effekt på fôr- og mattrygghet og kvalitet og dyrehelse.

‘Hvordan data vil utfordre og sikre fôrsikkerhet’

En kommentar fra Dr Dries Berckmans, KU Leuven / CEO Soundtalks NV. “Precision Livestock Farming (PLF) er når du vil drive en gård på en annen måte, slik at du overvåker ulike aspekter - miljø, produksjon, reproduksjon, helse og velferd, og du gjør dette på en automatisk, kontinuerlig måte i sanntid. For eksempel registrerer vi kontinuerlig automatisk i sanntid og det er en veldig god indikator for åndedrettsproblemer hos griser, og ved å gi tidlig advarsler, kan du endre driften, du kan gjøre noe med det, og dette er for eksempel svaret på hvordan vi kan tillate oss å bruke mindre antibiotika. “ “På samme måte så vi på hva som ville skje hvis du ikke fôrer broilere en ubegrenset mengde fôr, men i stedet prøver å kontrollere mengden fôr du gir. Det som ble vist på universitetet, er at du står igjen med den samme sluttvekten, men du gjør det på en mye mer kontrollert måte, det er mye mer effektivt, og du har mye mindre dødelighet. Men ved å la dem vokse mer gradvis, gir du dem tid til å utvikle beinstrukturen og pådra seg mindre problemer generelt. “ Han oppfordret publikum til å huske at “dyr ikke er maskiner. Bønder, utbyggere, gårder, dyr, de er alle individuelt forskjellige, og vi kan klart se at vår teknologi gir forskjellige resultater, og det bør tas hensyn til.” Han la til at ingen egentlig bryr seg om data fordi det folk ønsker er informasjon. Men for å komme dit trenger vi pålitelige data. “Derfor er det etter min oppfatning det du må gjøre, å omgjøre data til relevant informasjon på lavest mulig nivå, for eksempel i mikrofonen, nær kameraet, men ikke i skyen, og så kombinerer du mye relevant informasjon senere. For eksempel kombinerer vi informasjon om antall hosteanfall per time, vi kombinerer temperatur, fuktighet, værinformasjonen etc. “I de første seks månedene etter at vi installerte denne teknologien på gårdene var vi veldig sjokkert fordi ingen brukte dem og ingen brydde seg om det. Så gjorde vi en endags treningsøkt, og bøndene ble veldig interessert i å jobbe

med systemet. Så trening er avgjørende hvis vi ønsker at denne teknologien skal brukes. “Det som ble klart for meg, er at det er et tydelig behov for en tjenesteindustri som kan gi veiledning i bruk av denne teknologien fordi den er for komplisert å bruke uten det. Men så kommer det store spørsmålet: hvem eier dataene? Etter min mening eier bonden dataene, selv om jeg vet at det er mange forskjellige meninger om dette. Jeg tror at informasjon må deles og det gir også fortjeneste. “

‘Fôrsikkerhetsfordeler basert på behov for bærekraft’

En kommentar fra Ruud Tijssens, medlem av styret, IFIF. “Utgangspunktet for bærekraftig utvikling er trygt fôr og trygg mat. Det er faktisk klar forbindelse. Fôringssikkerhet handler om å håndtere potensielle farer i hele forsyningskjeden. “Vi har utviklet alle slags styringssystemer og måter å håndtere risiko på, og vi har klare systemer for hvordan denne informasjonen går bakover gjennom forsyningskjeden fra fôrfabrikken. Vi implementerer dette basert på lovgivningen, og protokoller kommer fra selskaper som GMP + International. “ Han sier at våre fotavtrykk, og våre “feedprints” begynner å bety noe. “Jeg jobber i et nederlandsk selskap, og i meieri kjeden må vi fra neste år levere faktiske tall for vår CO2-fôravtrykk, hva vi leverer til bøndene gjennom forsyningskjeden. Den typen informasjon vil bli krevet. “Et annet viktig emne i Europa er utviklingen av PEF, Product Environmental Footprint. Det er et obligatorisk juridisk rammeverk for hvordan du skal beregne ditt fotavtrykk til enhver tid, og det er ikke klart hvordan eller når, men dette obligatoriske rammeverket skal gjennomføres. “ Derfor foreslår han at man klart kan se at råvarenes opprinnelse også kommer til å bety noe, og det betyr noe for hvordan det blir behandlet. Han forutser at bærekraft skal dreie seg om hva vi vet om opprinnelsen til våre råvarer. Spørsmålet er selvfølgelig: er vi klare for det? “Det er klart for meg at informasjon og opprinnelsesområde i det lange løp kommer til å bety noe, og fôringsikkerhetsindustrien kommer til å dra nytte av det. “Hele prosessen med råvarer bør være basert på risikovurdering, og jeg ser nøyaktig den samme logikken vi har for fôrsikkerhet fordi kriteriene gjelder i verden og gjelder for alle råmaterialer. “Hvorfor skal jeg diskutere om rotasjon av avlinger når de allerede har to eller tre avlinger i året? Hvorfor skal jeg diskutere om plantevernmidler når de ikke har problemer med plantevernmidler? Hvorfor skal jeg diskutere barnearbeid når det ikke er noen problemer med barnearbeid? “Jeg sier at tilnærmingen bør være risikobasert, ellers får du aldri gjennomført noe konkret.”

Konklusjon

Da to-dagers konferansen var over, reiste delegatene ikke sultne hjem – hverken i kropp eller sjel. Med en overflod av delikatesser på slutten av dagen ble idéene som ble presentert i løpet av de siste to dagene fordøyd og diskutert av alle, hvilket skapte en animert summing rundt i hallen. I en situasjon hvor vi innen 2050 vil ha et uovertruffent antall munner som skal mettes, vil næringsmiddelindustrien i utgangspunktet måtte stole på fôrindustrien for å sikre sikkerhet og bærekraft i produksjonskjeden. Det er unødvendig å si at GMP + Internationals reise er en enorm suksess for mennesker på alle kontinenter, og at fremtiden ser enda sunnere ut når utviklingen av industrien er i hendene på dedikerte, drevne og fremfor alt samarbeidende eksperter.

58 | Januar 2018 - International Aquafeed


You invest, they digest.

FORMULATE MORE WITH LESS

A AQ006-01

Nutriad’s aqua team designed a unique range of functional feed additives to enhance digestive and metabolic processes. Species-specific solutions such as AQUAGEST® as well as a complete range of natural emulsifiers like LIPOGEST and AQUALYSO. They offer more options on ingredient choice, improving protein efficiency and creating a more sustainable aquafeed with less environmental impact. We would like to share our in-depth knowledge and hands-on experience with you. It’s good for you, and great for your fish and shrimp.

Interested? Find your local contact at nutriad.com


Markedsplassen Welcome to the market place, where you will find suppliers of products and services to the industry - with help from our friends at The International Aquafeed Directory (published by Turret Group) Additives

VAV +31 71 4023701 www.vav.nl

Elevator & conveyor components 4B Braime +44 113 246 1800 www.go4b.com

Enzymes

Certification Chemoforma +41 61 8113355 www.chemoforma.com Evonik +49 618 1596785 www.evonik.com Liptosa +34 902 157711 www.liptosa.com Nutriad +32 52 409596 www.nutriad.com Sonac +31 499 364800 www.sonac.biz

Analysis Laboratorio Avi-Mex S.A. de C.V +55 54450460 Ext. 1105 www.avimex.com.mx R-Biopharm +44 141 945 2924 www.r-biopharm.com Romer Labs +43 2272 6153310 www.romerlabs.com

Amino acids Evonik +49 618 1596785 www.evonik.com

Bags Mondi Group +43 1 79013 4917 www.mondigroup.com

Bag closing Cetec Industrie +33 5 53 02 85 00 www.cetec.net

Bulk storage Bentall Rowlands +44 1724 282828 www.bentallrowlands.com Chief Industries UK Ltd +44 1621 868944 www.chief.co.uk Croston Engineering +44 1829 741119 www.croston-engineering.co.uk Silo Construction Engineers +32 51723128 www.sce.be Silos Cordoba +34 957 325 165 www.siloscordoba.com

Ab Vista +44 1672 517 650 www.abvista.com

GMP+ International +31703074120 www.gmpplus.org

JEFO +1 450 799 2000 www.jefo.com

Conveyors Vigan Enginnering +32 67 89 50 41 www.vigan.com

Equipment for sale ExtruTech Inc +1 785 284 2153 www.extru-techinc.com

Colour sorters Bühler AG +41 71 955 11 11 www.buhlergroup.com Satake +81 82 420 8560 www.satake-group.com

Computer software Adifo NV +32 50 303 211 www.adifo.com Format International Ltd +44 1483 726081 www.formatinternational.com Inteqnion +31 543 49 44 66 www.inteqnion.com

Coolers & driers Amandus Kahl +49 40 727 710 www.akahl.de

Extruders Almex +31 575 572666 www.almex.nl Amandus Kahl +49 40 727 710 www.akahl.de Andritz +45 72 160300 www.andritz.com Brabender +49 203 7788 0 www.brabender.com Buhler AG +41 71 955 11 11 www.buhlergroup.com Dinnissen BV +31 77 467 3555 www.dinnissen.nl

Bühler AG +41 71 955 11 11 www.buhlergroup.com

Ferraz Maquinas e Engenharia +55 16 3615 0055 www.ferrazmaquinas.com.br

Consergra s.l +34 938 772207 www.consergra.com

IDAH +866 39 902701 www.idah.com

FrigorTec GmbH +49 7520 91482-0 www.frigortec.com

Insta-Pro International +1 515 254 1260 www.insta-pro.com

Geelen Counterflow +31 475 592315 www.geelencounterflow.com

Ottevanger +31 79 593 22 21 www.ottevanger.com

Muyang Group +86 514 87848880 www.muyang.com

Wenger Manufacturing +1 785-284-2133 www.wenger.com

Wenger Manufacturing +1 785-284-2133 www.wenger.com

Yemmak +90 266 733 83 63 www.yemmak.com

Yemmak +90 266 733 83 63 www.yemmak.com

Zheng Chang +86 2164184200 www.zhengchang.com/eng

Elevator buckets

Symaga +34 91 726 43 04 www.symaga.com

Alapala +90 212 465 60 40 www.alapala.com

TSC Silos +31 543 473979 www.tsc-silos.com

Tapco Inc +1 314 739 9191 www.tapcoinc.com

Westeel +1 204 233 7133 www.westeel.com

STIF +33 2 41 72 16 80 www.stifnet.com

60 | Januar 2018 - International Aquafeed

Feed and ingredients Aliphos +32 478 210008 www.aliphos.com Aller Aqua +45 70 22 19 10 www.aller-aqua.com APC +34 938 615 060 www.functionalproteins.com


Jefo +1 450 799 2000 www.jefo.com SPAROS Tel.: +351 249 435 145 Website: www.sparos.pt

Pipe systems Jacob Sohne +49 571 9580 www.jacob-pipesystems.eu

Amandus Kahl 40 727 710 www.akahl.de

Visit us! www.pipe-systems.eu+49

Yemmak +90 266 733 83 63 www.yemmak.com

BinMaster Level Controls +1 402 434 9102 www.binmaster.com

Ottevanger +31 79 593 22 21 www.ottevanger.com

FineTek Co., Ltd +886 2226 96789 www.fine-tek.com

Wynveen +31 26 47 90 699 www.wynveen.com

Moisture analysers

Zheng Chang +86 2164184200 www.zhengchang.com/eng

CB Packaging +44 7805 092067 www.cbpackaging.com Cetec Industrie +33 5 53 02 85 00 www.cetec.net Mondi Group +43 1 79013 4917 www.mondigroup.com

Palletisers Cetec Industrie +33 5 53 02 85 00 www.cetec.net Ehcolo A/S +45 75 398411 www.ehcolo.com PAYPER, S.A. +34 973 21 60 40 www.payper.com

Pellet binders Akzo Nobel +46 303 850 00 www.bredol.com

Shrimp feed additives Dishman +31 318 545 754 www.dishman-netherlands.com

Training Aqua TT +353 1 644 9008 www.aquatt.ie/aquatt-services

Vaccines Ridgeway Biologicals +44 1635 579516 www.ridgewaybiologicals.co.uk

Probiotics

Hydronix +44 1483 468900 www.hydronix.com

Packaging

Dol Sensors +45 721 755 55 www.dol-sensors.com

Yemmak +90 266 733 83 63 www.yemmak.com

CHOPIN Technologies +33 14 1475045 www.chopin.fr

NIR-Online +49 6227 732668 www.nir-online.de

Agromatic +41 55 2562100 www.agromatic.com

FAMSUN +86 514 87848880 www.muyang.com

Level measurement

NIR systems

Aqualabo +33 2 97 89 25 30 www.aqualabo.fr

Buhler AG +41 71 955 11 11 www.buhlergroup.com

Reed Mariculture +1 877 732 3276 www.reed-mariculture.com

Seedburo +1 312 738 3700 www.seedburo.com

Sensors

Andritz +45 72 160300 www.andritz.com

Hatchery products

Doescher & Doescher GmbH +49 4087976770 www.doescher.com

TSC Silos +31 543 473979 www.tsc-silos.com

Used around all industrial Plants sectors. Fr. Jacob Sรถhne GmbH & Co. KG, Germany Tel. + 49 (0) 571 95580 | www. jacob-pipesystems.eu

Hammermills

Tornum AB +46 512 29100 www.tornum.com

Biomin +43 2782 803 0 www.biomin.net Lallemand + 33 562 745 555 www.lallemandanimalnutrition.com

Research Imaqua +32 92 64 73 38 www.imaqua.eu

Safety equipment Rembe +49 2961 740 50 www.rembe.com

Second hand equipment Sanderson Weatherall +44 161 259 7054 www.sw.co.uk

Silos Denis +33 2 37 97 66 11 www.denis.fr Kepler Weber Group +55 11 4873-0300 www.kepler.com.br Obial +90 382 2662120 www.obial.com.tr

Vacuum Wynveen International B.V. +31 26 47 90 699 www.wynveen.com Yemmak +90 266 733 83 63 www.yemmak.com

Weighing equipment Parkerfarm Weighing Systems +44 1246 456729 www.parkerfarm.com Ottevanger +31 79 593 22 21 www.ottevanger.com Wynveen +31 26 47 90 699 www.wynveen.com Yemmak +90 266 733 83 63 www.yemmak.com

Yeast products ICC, Adding Value to Nutrition +55 11 3093 0753 www.iccbrazil.com Lallemand + 33 562 745 555 www.lallemandanimalnutrition.com

MYSILO +90 382 266 2245 www.mysilo.com

Leiber GmbH +49 5461 93030 www.leibergmbh.de

Muyang +86 514 87848880 www.muyang.com

Phileo (Lesaffre animal care) +33 3 20 81 61 00 www.lesaffre.fr

International Aquafeed - Januar 2018 | 61


Intervjuet Erik Hempel, kommunikasjonsdirektør, Stiftelsen Nor-Fishing Erik Hempel har i 10 år vært involvert i Stiftelsen Nor-Fishing, hvor han nå er kommunikasjonsdirektør. Han beskriver sin inntreden i akvakultur som en nesten-ulykke. “Jeg kom til å snuble inn i fiskerinæringen på slutten av 1970-tallet, da jeg fikk et kortvarig oppdrag for FAO som litt senere førte til at jeg fikk tilbud om jobb i INFOFISH, et FAO prosjekt basert i Malaysia. Akvakultur var på den tiden ikke så stort, men da det vokste, begynte vi alle å legge merke til det, inkludert meg. “ Hempel utdannet seg som statsviter før han begynte sin karriere innen fiskeri og oppdrett. I sin aller nyeste rolle er han engasjert som redaktør for den norske utgaven av tidsskriftet International Aquafeed.

Hvordan har du sett norsk oppdrettsvirksomhet utvikle seg i det siste tiåret?

Jeg ser at den teknologiske utviklingen har fortsatt med stor kraft. Spesielt de siste årene har vi sett innføringen av meget sofistikert teknologi i norsk oppdrett. Det er rimelig å si at akvakultur er blitt enda mer vitenskapsbasert i sin tilnærming og i praksis. I tillegg har vi sett svært lønnsom drift, takket være en høy laksepris. Ikke minst har industrialiseringen av oppdrettsnæringen i Norge fortsatt. Det er først og fremst en forretningsvirksomhet av industriell karakter, og næringen domineres nå av svært store selskaper. Følgelig har vi sett innføringen av en rekke “nye” yrker, i hvert fall i forhold til akvakultur. De store selskapene drives nå av økonomer, finansfolk og advokater, og ikke så mye av biologer og tradisjonelle fiskeoppdrettere. Norge er en relativt liten produsent når det gjelder volum. Vi kom også ganske sent inn i denne næringen. Men den viktigste egenskapen for norsk akvakultur og det feltet der Norge sannsynligvis har vært i forkant, er den systematiske, vitenskapelige tilnærmingen til næringen. Moderne akvakultur er nå en “kunnskapsindustri” i den forstand at alle aspekter er utviklet med grunnlag i vitenskap, og vi benytter en rekke vitenskapelige felt for å gjøre denne næringen til en strømlinjeformet, lønnsom og bærekraftig industri.

skulle vi gjerne ha mer å tilby med hensyn til restauranter, lobbyer, etc, der folk kan sette seg ned og snakke sammen. Vi må imidlertid prioritere utstillerne, og jeg vet at det foregår en forferdelig masse nettverksbygging på hver stand i hallen.

Du har en lang og rik historie i bransjen, hvordan vil du anbefale det som et felt for unge fagfolk å satse på?

Til unge mennesker kan jeg bare si: dette er fremtiden! Uansett hvilken utdannelses-bakgrunn du har, vil bransjen trenge deg. Vi trenger smarte unge mennesker til å utvikle bransjen vår videre, og vi må gjøre vårt ytterste for å rekruttere dem. Stiftelsen Nor-Fishing dedikerer en dag på utstillingen, - fredag, siste utstillingsdag - som “Studentdag”. Vi inviterer studenter fra hele landet og verden for øvrig og har et spesielt program for dem, inkludert den svært populære “speed-dating’en” mellom studenter og selskaper som er på jakt etter unge talenter. Dette har blitt fenomenalt populært, både blant studentene og selskapene, og i fjor hadde vi ikke mindre enn 350 studenter som deltok.

Hva synes du er det største problemet som truer oppdrettsnæringen, og hva tror du kan gjøres for å takle det?

Aqua-Nor er ansett som verdens største akvakulturteknologiske utstilling; tror du dere vil kunne beholde denne stillingen neste år?

Noen ganger blir jeg veldig opprørt over argumentasjonen til ulike spesialinteresser som kjemper mot akvakultur. Ulike miljøverngrupper renner meg i hu. Mens de later til å kjempe for miljøet, mistenker jeg at de ikke alltid vet hva de snakker om, og noen ganger mistenker jeg at de har en agenda som er ganske annerledes enn den de sier de har.

Vi må tiltrekke oss folk fra andre regioner og andre deler av næringen, og jeg tror at måten vi gjør det på er ved å tilby et interessant program med mini-seminarer og diskusjoner.

Men bransjen står også overfor andre trusler. Mangel på kunnskap, eller bare ren grådighet, kan få noen operatører å følge feil praksis. Hver fiskeoppdretter må tenke på miljøet og på bærekraft. De som ikke gjør det, sager av grenen de sitter på, så å si.

Jeg tror vi kan klare det i noen flere år. Årsaken er at det er et forum som flere og flere mennesker i bransjen over hele verden kommer til. Som arrangører må vi gjøre vår del, vi må kontinuerlig sørge for at fiskeoppdrettere i andre deler av verden og de som arbeider med andre arter enn laks, eller til og med fisk generelt, vil finne noe av interesse på utstillingen vår.

For noen år siden stilte vi oss selv spørsmålet: “Har utstillinger en fremtid i det hele tatt, eller vil alt bli tatt over av nettet?”

Ved å analysere hva våre utstillinger betydde for utstillere og besøkende, kom vi frem til en enkel strategi. Våre utstillinger, både Aqua Nor og Nor-Fishing, tilbyr tre viktige ting til næringen: • Et utstillingsvindu for ny teknologi; Det er her du finner den nyeste teknologien, og du vil kunne møte de som utviklet den og diskutere med dem. • For det andre er Aqua Nor og Nor-Fishing møtesteder. Det er et fantastisk nettverks-sted hvor du kan møte mange mennesker i bransjen i løpet av svært få dager. • Endelig er utstillingen et sted hvor du kan få en profesjonell oppdatering på bransjen. Det er her mini-seminarene og minikonferansene kommer inn. Ved å legge til rette for disse tre enkle tingene, tror vi at vi kan forbli interessante for bransjen.

Hvor viktig er nettverk for fremtidens akvakulturteknologi?

Jeg tror dette er det viktigste aspektet ved messene. Derfor

Det er unntak, selvfølgelig, og jeg tror at miljøorganisasjoner som WWF og Bellona har valgt en mye mer konstruktiv tilnærming enn de fleste andre slike grupper. Disse organisasjonene fokuserer på å løse problemer sammen med næringen, i stedet for å kjempe mot bransjen.

Så det som trengs, både i bransjen og i forhold til allmennheten, er mer informasjon, sann og nøyaktig informasjon.

Gitt din brede erfaring, hvilke andre aktiviteter er du involvert i globalt og hvorfor?

Min jobb legger beslag på mye av min tid, og den lille tiden som er til overs liker jeg å tilbringe med barnebarna mine. Jeg har nå fem barnebarn, og jeg prøver å se dem regelmessig. Jobben for Stiftelsen Nor-Fishing er bare en deltidsjobb, og jeg er i tillegg involvert i en rekke utviklingsprosjekter rundt om i verden. Jeg jobber en del for FAO under GLOBEFISHbanneret, og jeg er involvert i noen andre konferanser her og der. I tillegg tar jeg ett og annet konsulentoppdrag, spesielt i Afrika og Asia. I Vietnam er jeg for eksempel involvert i den nyopprettede Vietnam SeaCulture Association, som planlegger å utvikle en marin akvakulturindustri og ønsker å samarbeide med oss ​​i Norge om dette. Arbeidet mitt betyr at jeg reiser en god del, og det gir meg muligheten til å oppdatere meg på hva som skjer i andre land. For moro skyld har jeg nå utviklet en ny hobby når jeg er på reise: Jeg sender postkort (nei, de er ennå ikke gått av mote!) til mine barnebarn, som synes det er gøy å få en hilsen fra bestefar.

62 | Januar 2018 - International Aquafeed


NAVN I NYHETENE Bringer to tiår med erfaring til Scottish Sea Farms

L

esley Dougall, tidligere ansatt i Scottish Aquaculture Innovation Centre (SAIC), har tiltrådt stillingen som Communications & Marketing Manager i Scottish Sea Farms.

Med 20 års erfaring har Dougall hatt en rekke fremtredende kommunikasjonsroller, både innenfor kreative byråer og på klientsiden.

Lesley Dougall

Hun sier følgende: “Mine to år med SAIC åpnet øynene mine for akkurat hvor viktig akvakultur er, ikke bare for velstanden i Skottland og i Storbritannia, men også når det gjelder global matvaresikkerhet.” Videre oppsummerte hun: “I min nye rolle vil jeg jobbe med skotske havbruksbedrifter for å forklare viktigheten av den sunne, næringsrike laksen som produseres og eksporteres verden rundt, for dem hvis levebrød dette utgjør, og som de fjerntliggende samfunnene bidrar til å opprettholde. Det er så mange positive nyhetsberetninger som skal deles. “

Ny Visepresident i IFFO

A

nne Mette Bæk Jespersen er blitt utnevnt av IFFO til ny Visepresident. Hun tiltrer vervet den 1. januar 2018.

Utnevnelsen kom i kjølvannet av valget av IFFOs Management Board, og organisasjonen hadde gleden av å presentere Anne Mette Bæk Jespersen som på troppende Visepresident. IFFO’s produsentmedlemmer valgte representanter for sine land til styret i september og Presidenten ble bekreftet i IFFOs styremøte den 23. oktober.

Anne Mette Bæk Jespersen

Ved annonseringen av utnevnelsen hadde Jespersen følgende kommentar: «Innovasjon og bærekraft i tilvirkingen av de riktige produktene for de riktige markedene er nøkkelen til fremtidig utvikling av fiskemel- og fiskeoljeindustrien. Jeg anser internasjonalt samarbeid som helt nødvendig for den langsiktige suksess i industrien, og jeg ser frem til å samarbeide tett med Presidenten, styret og sekretariatet til alle IFFO medlemmers beste.

Aquabotix ansetter ny administrerende direktør

D

avid Batista har blitt utnevnt til ny administrrende direktør i UUV Aquabotiv Ltd. Selskapets nåværende administrerende direktør og grunnlegger, Durval Tavares, vil gå over i stillingen som Chief Technology Officer. I sin nye rolle som sjef for teknologiutvikling vil Tavares bli ansvarlig for utviklingen av selskapets undervanns-ROV (fjernstyrt kjøretøy) og Hybrid AUV/ROV (autonomt undervannskjøretøy/fjernstyrt kjøretøy) teknologi.

David Batista

Batista var tidligere Senior Managing Director for det uavhengige finansielle tjenesteselskapet Viriathus Holdings LLC. Han har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med lav-kapitaliserte børsnoterte selskaper, både i USA og i Australia. Mens han arbeidet i Viriathus Holdings, var Batista ansvarlig for mer enn 40 investerings- og M&A transaksjoner for nasjonale og internasjonale klienter. Batista har sin universitetsutdannelse fra C.W. Post College, og har i tillegg flere kurs ved The New York Institute of Finance.

Ny President i IFFO

E

duardo Goycoolea er blitt presentert som påtroppende President i IFFO etter valget i det nye IFFO Marine Ingredients Organisation.

Han tiltrer vervet fra 1. januar 2018. IFFO’s produsentmedlemmer valgte representanter for sine land til styret i september og Presidenten ble bekreftet i IFFOs styremøte den 23. oktober.

Eduardo Goycoolea

Ved utnevnelse hadde påtroppende President Eduardo Goycoolea følgende kommentar: “Jeg ser frem til å lede en så velkjent og viktig organisasjon. Jeg har arbeidet tett med IFFO i flere tiår og har vært vitne til at organisasjonen er blitt hjertet i nettverket vårt, mens den samtidig har vært drivkraften i den forandring som er nødvendig. Jeg håper at jeg i samarbeid med Styret og IFFOs sekretariat skal kunne bidra til å fortsette dette viktige arbeidet og sørge for at vi som industri fortsetter å være i fremste rekke av utviklingen. 64 | Januar 2018 - International Aquafeed


Mycofix

X

T

M YC OF I

EN

M

AN

X I N RI S K

MYCO

TO

M AG E

®

Absolute Protection Mycotoxins decrease performance and interfere with the health status of your animals. Mycofix is the solution for mycotoxin risk management. ®

mycofix.biomin.net

Naturally ahead


International Aquafeed - Norwegian edition #1, 2018  
International Aquafeed - Norwegian edition #1, 2018