Page 1

DODACI PREHRANI • OTC • DIJETETSKI PROIZVODI • KOZMETIKA S POSEBNOM NAMJENOM

inPharma STRUČNI ČASOPIS

BR. 19, GOD. 4, SVIBANJ/LIPANJ 2012.

ISSN 1847-2591 · BESPLATNI PRIMJERAK

Zdravlje djece

Dojenačke KOLIKE

Fotoprotekcija Alfa lipoična kiselina Sindrom suhog oka Proširene vene

inPharma Probiotici 2012 stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem The Westin Hotel Zagreb, 14. rujna 2012.


Sadržaj 02 Umjesto uvodnika 04 FOTOPROTEKCIJA

Zaštita od sunca - jučer, danas, sutra...

09 KOZMETIKA

Organska i tradicionalna kozmetika

14 ZDRAVLJE DJECE Dojenačke kolike

18 ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP inPharma PROBIOTICI 2012

21 AKTUALNO

Tegobe bolesnika s proširenim venama

24 Vijesti iz kozmetologije 26 ANTIOKSIDANSI

ALA - potencijalna terapeutska djelovanja

29 ZDRAVLJE OČIJU

Sindrom suhog oka

32 IMUNOSTIMULANS Ulje jetre morskog psa

34 Vijesti o dodacima prehrani 36 NUTRI-INSPEKCIJA Dodaci prehrani za jetru

Umjesto uvodnika EU o zdravstvenim tvrdnjama

N

akon nekoliko godina evaluacije više od 44.000 podnesenih zahtjeva za traženim navodima zdravstvenih tvrdnji, Europa je konačno donijela odluku. Mišljenja znanstvenih odbora EFSA-e (European Food Safety Authori­ ty) u nekim su slučajevima prihvaćena, u drugima ne. Od General function health claims poznatih i kao „članak 13“, prihva­će­­ne su samo 222 tvrdnje, a 1600 je odbijeno. Industrija nije dobronamjerno prihvatila to rješenje, pogotovo zbog činjenice da je rok za usklađivanje samo 6 mjeseci. Veliki broj proiz­ voda morat će zbog do sada navođenih tvrdnji nakon prosinca 2012. biti povučeno s tržišta. Ono što je neobično je činjenica da se na tržištu i dalje slobodno mogu nalaziti proizvodi koji navode tvrdnje koje su „na čekanju“. Budući da je većina odobrenih tvrdnji vezana za minimalne količine vitamina, za očekivati je porast broja novih proizvoda u kojima će se, samo zbog dozvoljenih tvrdnji, dodavati te aktivne tvari (koje možda tu ne bi ni pripadale). Iako će nakon ove odluke potrošači biti sigurniji da su navedene zdravstvene tvrdnje istinite i da imaju utjecaj na organizam, važno je napomenuti da se one ne odnose na proizvod, nego na dodanu aktivnu tvar. I zato se na kraju postavlja pitanje - što je s interakcijom svih tih tvari i u kojoj je mjeri, s obzirom na interakciju, navedena tvrdnja stvarno istinita? Na našem znanstveno-stručnom skupu, inPharma Probiotici 2012. uz pomoć vrhunskih stranih i domaćih predavača, te Vas kao aktivnih sudionika, razmotrit ćemo i pitanje zakonodavstva te pokušati dati neka objašnjenja i rješenja.

38 PROBAVA

Enzimi u dodacima prehrani

42 UPRAVLJANJE ZALIHAMA LIJEKOVA

dr.sc. Lea Pollak, dipl.ing.

Profesionalni sustav za smještaj lijekova

44 Događaji & najave 45 Javno preventivna akcija Euromelanoma Day 2012

46 Novo u ljekarnama

inPharma STRUČNI ČASOPIS • BESPLATNI PRIMJERAK

Izdavač: Kreativna kancelarija d.o.o., Bartolići 19, Zagreb Redakcija i marketing: Bartolići 19, Zagreb tel. 01 38 30 789, 38 32 681, faks. 01 38 30 789 e-mail: info@inpharma.hr Glavna urednica: Izvršni direktor: Lektura: Dizajn i priprema za tisak: Tisak: Naklada:

dr.sc. Lea Pollak, dipl.ing. Branimir Batinica Ingeborg Paljan, prof. Kreativna kancelarija d.o.o. Printera grupa d.o.o. 8.000 primjeraka

STRUČNI SURADNICI U OVOM BROJU:

Maja Bartolec, mag.pharm. Robert Nagusch, dipl.ing. Antica Soldo Belić, dr.med., spec.derm. mr.sc. Jasminka Papić, dipl.ing. Anita Galić, univ.mag., mag.pharm. dr.sc. Lea Pollak, dipl.ing. Sandra Hrg, dipl.ing. Gordana Talić, mag.pharm. Sandra Krstev Barać, dipl.ing dr.sc. Darija Vranešić Bender, dipl.ing. Maja Zoltner, mag.pharm.

www.inpharma.hr 2 www.inpharma.hr

Izdavač i redakcija ne preuzimaju odgovornost za mišljenja i podatke koje autori iznose u ča­sopisu, kao ni za podatke koje su tvrtke dostavile za objavu u rubrici “Novo u ljekarnama”. Nije dozvoljeno preuzimanje niti jednog dijela sadržaja bez prethodne suglasnosti Izdavača.


Fotoprotekcija

AUTORICA ČLANKA:

Anita Galić, univ.mag.,mag.pharm.

Zaštita od sunca jučer, danas, sutra… Prema dostupnim podacima rak kože je u čak 80% slučajeva uzrokovan pretjeranim izlaganjem UV-zračenju! Znamo li dovoljno o fotoprotektivnom ponašanju?

S

pprvim zrakama sunca naši pacijenati sve češće postavljaju pitanja o zaštiti od štetnog UV-zračenja. Ljekarne su odav­ no prestale biti mjesta u kojima se kupuje samo “prva pomoć“ nakon sunčanih opeklina. Danas se na policama nalaze mnogi dermokozmetički pripravci namijenjeni zaštiti od sunca. Elegantnog su dizajna, ino­va­ tivnog sastava i veće sigurnosti za krajnjeg korisnika. Fotoprotekcija je skup mjera zaštite od sun­ ca. Sve se češće upućuje na tzv. fotoprotektivno ponašanje koje je izrazito važno za pre­ venciju zloćudnog raka kože. Prema dostup­ nim podacima rak kože je u čak 80% slučajeva uzrokovan pretjeranim izlaganjem UVzračenju. Unatoč tome što mislimo da se o štetnosti UV-zračenja zna već sasvim dovoljno i da su zaštitna kozmetička sredstva 100% pouzdano rješenje, “priča“ se malo zakomplicirala... Znanstveni mediji prenose bombastične informacije o štetnosti sredsta­va za sunčanje, opasnostima nanotehnologije u kre­mama za sunčanje i alergijskim reakcijama na UV-filtre. Kako odgovoriti pacijentima na takve upite i koji su novi trendovi u fotoprotekciji?

UV-zračenje i povijest fotozaštite Život na zemlji zapravo je i započeo fotozaštitom. Tisućljećima unatrag, dok nije bilo ozonskog omotača, preživljavanje orga­ ni­­zama na kopnu uopće nije bilo moguće zbog štetnosti i intenziteta UVC zraka, pa je život bio prisutan isključivo u morskim du­ binama. No, paralelno s fotosintezom (i os­ lobađanjem kisika) uz iskorištavanje prirodnih mineralnih resursa u vodi poput silikata, željeza i gline, nastajala su prva primitivna, mineralna fotozaštitna sredstva (poput zaštitne kore) ko­ja su omogućila da se život polako razvija u plićim vodama, a potom i na kopnu. Sunčeva je svjetlost sastavljena od različitih tipova zračenja, s valnim duljinama svjetlosti koje se kreću u području od 280-1400 nm. Zračenje koje emitira sunce djelomično se apsorbira na svom putu do površine zem­ lje, kroz ozonski omotač, oblake i čestice 4 www.inpharma.hr

u zraku. Do površine dopiru ultraljubičaste UVA/ B-zrake (10%), vidljiva svjetlost (50%) te infracrveno zračenje IR (40%). Neke od njih štetno djeluju na kožu ukoliko ona nije prikladno zaštićena (UVA/UVB). Samo male doze sunčevog zračenja imaju pozitivan uči­nak na kožu i njezin metabolizam. UVC-zrake, prema vodećim fotobiolozima, ne dopiru do površine zemlje zbog nji­ hove potpune apsorpcije u stratosferi i at­ mosferi, što je dobro s obzirom na njihov snažan eritemogeni i kancerogeni učinak na kožu. Najčešći faktor iz okoline koji je dokazano uzrok 80% oštećenja na koži je UV-zračenje. Ono potiče fotozaštitni sustav kože u njezinim slojevima (uloga melanina). UVAzra­ke (A=aging) kreću se u valnim duljina-

ma 320-400 nm, prodiru u vezivno tkivo kože i primaran su uzrok imunosupresijskih pro­ ce­sa u koži, te njenih kroničnih UV-induciranih oštećenja, poput preranog starenja (fotostarenje). Odgovorne su i za stvaranje slo­bodnih radikala, fototoksičnih i fotoalergijskih procesa u koži. Valne duljine UVB-zraka (B= burning) su 280-320 nm. Prodiru u naj­du­blje slo­ jeve epidermisa, do bazalnog sloja, uzrokujući opekline, DNA-oštećenja i, u najgorem slučaju, rak kože. IR-zračenje koje grije, te zračenje vidljive svjetlosti, nemaju ulogu u tim štetnim učincima na koži. Prije otprilike 5.000 godina kada je na po­ ­­dručju Egipta i Mezopotamije otkriveno tka­ ­nje, započela je i prva priča o fotozaštitnoj ulozi odjeće da bi se ljudi zaštitili od ope-


www.inpharma.hr 5


klina za vrijeme dugog rada na suncu. Međutim, tada se nije znalo da su za opekline odgovorne UV zrake, nego su se one pripisivale djelovanju sunčeve topline. Fotozaštita se kroz povijest prakticirala u obliku raz­ nih ogrtača, šešira i turbana, velova, kišobrana, izbjegavanja sunca ili uz razne pudere. U Egiptu su se kao fotozaštitni sastojci koristili maslinovo ulje i olovne boje na licu; u Engleskoj u 16. st. aktualni su bili (smrtonosni) derivati arsena i žive koji su istovremeno izbjeljivali kožu; u Njemačkoj - tanini, eks­t­ rakt kestena (eskulin), kininovi sulfati itd. Prva preporuka topičkih fotozaštitnih sred­ stava bilježi se krajem 19. i početkom 20. sto­ ljeća, i to kombinacija vazelina i biljnih ulja, u kombinaciji s cinkovim oksidom te mag­ nezijevim i bizmutovim solima. Prije ne­go li

Tablica 2

Fototipovi kože

Fitzpatrick ljestvica fototipova kože

KARAKTERISTIKE

Tablica 1

Vrlo svijetla put, plave ili zelene oči, plava ili crvena kosa, pjegice (eventualno)

Uvijek izgori, ne tamni

10-15 minuta

FOTOTIP - II

Svijetla koža, plave oči

Lako izgori, ponekad potamni

15-30 minuta

FOTOTIP - III

Umjereno tamna put

Ponekad izgori, uvijek potamni

30-40 minuta

FOTOTIP - IV

Nešto tamnija put, svijetlosmeđa put

Minimalno izgori, lako potamni

40-60 minuta

FOTOTIP - V

Tamna put, smeđa put

Rijetko izgori, uvijek potamni

60-120 minuta

FOTOTIP - VI

Tamnosmeđa put, crna put

Nikada ne izgori, uvijek jako potamni

60-120 minuta

Korisni savjeti o fotozaštiti Koliko ostati na suncu? Već prvi kontakt s pacijentom može nam reći koliko vremena može provesti na suncu bez fotozaštite, a da ne “izgori“. Najprih­va­t­ ljivija metoda kategorizacije pacijenata po fo­totipovima kože je - Fitzpatrickova ljestvica, po dr. Thomasu Fitzpatricku. Ona obuhvaća 6 fototipova kože, a svaki od njih ima različite predispozicije za reakciju kože na sunce, ali može na temelju sposobnosti kože da tamni predvidjeti i njene reakcije na traumu i neke dermatološke postupke (laseri, dermatokirurški zahvati). UVA/UVB omjer Kako bi se znalo utvrditi ima li proizvod zaista širokospektralnu zaštitu, važno je poznavati najčešće UV-filtre. Naime, suvreme-

Najčešći UV-filtri i njihova UV-apsorpcija (po INCI-nazivlju)

KEMIJSKI FILTRI Aminobenzoic acid - UVB Avobenzone - UVA Cinoxate - UVB Dioxybenzone - UVA, UVB Homosalate - UVB Methyl anthranylate - UVA Octocrylene - UVB Octyl metoxycinnamate - UVB Octyl salicylate - UVB

6 www.inpharma.hr

Period u kojem se razviju opekline (bez fotozaštite)

FOTOTIP - I

Upozorite pacijente da nedovoljna količina preparata za zaštitu kože ne postiže dovoljno visoku fotozaštitu! se kreirao prvi komercijalni fotozaštitni pripravak koji je sadržavao benzil-salicilat i benzil-cinamat, pacijenti su uglavnom koristili magistralne pripravke na bazi bademovog ili maslinovog ulja, koje je za njih izrađivao ljekarnik. Jedan od najprimjenjivanijih fotozaštitnih sredstava u to doba bio je crveni ve­terinarski vazelin (Red Vet Pet) koji je proizveo farmaceut i osnivač Coppertona. Isti se taj vazelin koristio u debelim slojevima u tropskim područjima, tijekom II. svjetskog ra­ta da bi djelovao kao fizički blokator UV-zraka. Godinama nakon toga, na tržištu se pojavljivalo sve više sastojaka koji su se pokazali djelotvornim u smanjenju štetnog utje­caja UVB zraka, a kasnije su se razvili i sastojci ko­ ji su blokirali UVA-zrake. Neki od UV-zaštitnih sastojaka s vremenom su se pokazali vrlo nepoželjnima zbog izazivanja alergijskih reakcija, kao što je slučaj s PABA (para-aminobenzojeva kiselina). Europa, SAD i Japan imaju različite liste s dozvoljenim UV-filtrima.

Sposobnost tamnjenja kože

Oxybenzone - UVA, UVB Padimate O - UVB Phenylbenzilimidazole sulfonic acid - UVB Sulisobenzone - UVA, UVB Trolamine salicylate - UVB MINERALNI FILTRI Zinc oxide - UVA, UVB Titanium dioxide - UVA, UVB

ne smjernice zahtijevaju da proizvod ima is­ tovremeno UVA i UVB zaštitu. Najidealniji slu­čaj je UVA i UVB zaštita u omjeru barem 1:3. Dakle, ako je na nekom preparatu naznačeno SPF 30 (oznaka UVB zaštite pri kojoj pacijent na suncu može provesti 30 puta dulje da ne “izgori“ nego bez zaštite) tada bi njegova UVA zaštita trebala biti najmanje 10. Širokospektralni pripravak (UVA+UVB) Proizvod treba imati naznačenu UVA zaštitu na primarnoj ambalaži tako da je oznaka UVA navedena unutar kružnice. Tek ukoliko su naznačene UVA i UVB zaštita, može se reći da proizvod ima širokospektralnu zaštitu (broadspectrum). Unatoč uvriježenom vrednovanju fotozaštitnih sredstava, najčeš­ će po SPF-faktoru, pripravci s višim UVAfaktorom vjerojatno su učinkovitiji u prevenciji fotostarenja kože, te pridonose njezinom bržem oporavku. Količina fotozaštitnog pripravka Zanimljivo je da prosječna količina fotozaštitnog preparata, koja se nanosi na kožu, iznosi svega polovicu od potrebne količine (u najboljem slučaju)! Pacijenti uglavnom ne nanose dostatni sloj preparata na kožu, pa stoga ne postižu dovoljno visoku fotozaštitu! Neki proizvođači su se dosjetili da i na primarnoj ambalaži grafički označe razine do kojih se mora potrošiti preparat u jednom nanošenju. Prosječni fotozaštitni proizvod dovoljan je za samo 6 nanošenja na tijelo odrasle osobe! Rok valjanosti fotozaštitnog pripravka Nezamislivo je da naši pacijenti neke fotozaštitne kreme koriste i 2 godine, a k tome ih koristi cijela obitelj! Važno je napomenuti da se ne preporučuje koristiti već otvoreni proizvod sljedeće godine. Naime, povećava se rizik od alergijske reakcije, jer je preparat bio na visokim temperaturama, vjerojatno u kontaktu sa zrakom i svjetlošću te bakterijama na rukama, što pospješuje na­sta­ nak razgradnih produkata i ubrzava njegovu oksidaciju.


Tko je u većoj opasnosti od raka kože? Pacijenti koji se periodično izlažu intenziv­ nom UV-zračenju u većoj su opasnosti da do­ biju rak kože nego oni koji su izloženi tijekom cijele godine, jer nemaju dovoljno ra­z­ vijen prirodni sustav obrane od UV zračenja (ciljano se izlažu suncu po cijele dane, obično razviju opekline, a sinteza melanina koji štite DNA nedovoljna je). Preparati za samotamnjenje Preparati za samotamnjenje ne utječu na povećanje prirodne obrambene sposobnosti na UV-zračenje. Takvi pripravci djeluju pod utjecajem agensa za samotamnjenje (najčešće dehidroksiaceton, DHA) prema načelu kemijske reakcije između aminokiselina i polisaharidnih molekula, čime se postiže “um­ jetna“ boja i preplanuli ten zbog smeđih po­ limera (melanoidina). No, nema povećanja količine melanina. Dapače, pacijenti mogu dobiti ozbiljne opekline misleći da su “otporniji“ na UV-zračenje, pa ne koriste zaštitu. A, ako se uz takve preparate i dodatno iz­ lažu suncu, skloniji su i alergijskim reakcijama. Bebe, djeca, trudnice i dojilje Sve je veći broj alergijskih reakcija na kemijske UV-filtre. Posebno osjetljive skupine su mala djeca, trudnice i dojilje kojima se u posljednje vrijeme preporučuju isključivo mi­

Tablica 3

Piktogrami EK o fotozaštitnom ponašanju Ukoliko nije moguće biti izvan sunca ili u hladovini, maksimalno pokrijte kožu i zaštitite oči (šešir, majica, naočale)!

Ne izlažite suncu bebe i malu djecu!

Izbjegavajte pretjerano izlaganje suncu, posebice u periodima najvećeg intenziteta između 11-15h! Nanesite fotozaštitno sredstvo u dostatnoj količini. Pravilno doziranje i primjena preparata jednako su važni kao i njegov odabir. Da biste postigli maksimalnu naznačenu zaštitu (SPF), potrebno je nanijeti oko 2 mg/cm2 sadržaja, što je otprilike 36 g ili 6 punih čajnih žlica fotozaštitnog preparata, za jedno nanošenje kod odrasle osobe. Prosječni korisnici nanose tek oko polovice potrebne količine što nije dovoljno za naznačenu zaštitu. Nakon plivanja ili brisanja ručnikom, ista se količina treba ponovno nanijeti. neralni zaštitni filtri, pod uvjetom da to nisu nanočestice! Najpoželjniji su cinkov oksid i titanov dioksid koji se dodatno oblažu radi fotostabilnosti. Danas su mineralni pripravci tehnološki značajno napredniji i ne ostavljaju bijeli trag kao nekada. Kemijski zaštitni filtri skloni su fotorazgradnji prilikom koje stvaraju potencijalne alergene, a prilikom

mehanizma djelovanja dolazi do pretvorbe dijela energije UV-zračenja u toplinsku energiju, što uzrokuje lokalno zagrijavanje kože. To ne odgovara pacijentima s osjetljivom kožom, rozacejom ili dilatiranim kapilarama. Za tu skupinu pacijenata važno je da proizvodi budu što prirodniji, da se eliminiraju sintetski konzervansi, umjetni mirisi, ali i ete-

ZASTUPNIK I DISTRIBUTER: TELURA d.o.o. RIJEKA, tel. 051 255 660 DISTRIBUTER ZA BIH: SANOPHARM d.o.o. ŠIROKI BRIJEG, tel. 039 708 272

www.inpharma.hr 7


rična ulja u prirodnim fotozaštitnim sreds­t­vi­ ma, jer mogu izazvati alergije.

antioksidansa poput beta-karotena, astaksantina, likopena, zeaksantina, vitamina Bkompleksa, selena i cinka, svakako mogu pri­ donijeti fotozaštitnom kapacitetu organizma. Sastojci novijeg datuma, za koje se smatra da mogu pridonijeti UV-zaštiti, svakako su Polypodium leucotomos, zeleni čaj, pik­ nogenol, kofein, genistein i omega-3 mas­ ne kiseline. Nutrikozmetika je trend koji je pokrenut prije nekoliko godina, no ni 2012. neće zaostajati po novitetima. Spoj odabranih prehrambenih sastojaka radi kozmetičkog uči­n­ ka naći će se u mnogim kapsulama, čokoladicama, napitcima i čajevima. Sunce se u ljudskoj povijesti povezivalo sa svjetlošću, toplinom, dobrotom i radošću, dok se zalazak sunca smatrao navještanjem zlih vijesti i početkom tame. Biomedicina je uve­ like istražila moguća štetna djelovanja sunca i UV-zračenja, no uz pametno i odgovorno fotoprotektivno ponašanje svako druženje sa zrakama sunca može biti radost! Želim Vam zdravu i lijepu kožu!

Uzrokuju li preparati za zaštitu od sunca rak? U posljednje se vrijeme puno govori o potencijalnim rizicima fotozaštitnih preparata i njihovom utjecaju na rak kože. Studije koje su podigle puno prašine uglavnom proučavaju djelovanje nanočestica cinkovog oksida i titanovog dioksida, koje, u određenim uvjetima, mogu prodrijeti u dublje slojeve kože i ući u krvotok. Da bi se to dogodilo, barijera kože mora biti značajno narušena, a čestice vrlo male veličine. U dermokozme­ tičkim proizvodima na našem tržištu cinkov i titanov dioksid uglavnom su većih dimenzija, pa nema rizika od apsorpcije u krvotok. U posljednjem istraživanju (u kojem su utvr­ dili mogući rizik cinkovog oksida i oštećenje DNA slobodnim radikalima) promatran je ut­ jecaj UV-zračenja na nanočestice cinkovog oksida na stanicama plućnog tkiva. No, tak­

Svi fotozaštitni preparati moraju se nanositi minimalno svaka dva sata bez obzira na visinu zaštitnog faktora, a posebno nakon kupanja­ va se studija ne može direktno primijeniti na keratinocite (osobito odumrle, bezjez­ g­rene stanice rožnatog sloja) u epidermisu. Potrebna su dodatna znanstvena istraživanja, a i dalje je apsolutno preporučljiva mineralna fotozaštita. Nanošenje preparata za zaštitu od sunca jednom na dan U skladu sa svim svjetskim preporukama dermatologa i farmaceuta, svi fotozaštitni preparati moraju se nanositi minimalno sva­ Tablica 3

ka dva sata (i češće) bez obzira na visinu zaštitnog faktora, a posebno ako je pacijent u vodi ili se briše ručnikom. Nanošenje preparata jednom na dan nije u skladu niti s jednom smjernicom dermatoloških udruženja, niti Europske komisije, te predstavlja oblik ri­ zičnog ponašanja u smislu optimalne fotoprotekcije.

Literatura: Bauman L. Kozmetička dermatologija. Interpreta. 2011. Draelos ZD. Self-tanning lotions: are they a healthy way to achieve a tan? American Journal of Clinical Dermatology. 2002; 3(5): 317-8. Galić A. Ekonomska opravdanost sprečavanja raka kože. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2011. Gonzales S. et al. Current Trends in Photoprotection - A New Generation of Oral Photoprotectors. The Open Dermatology Journal.2011; 5:6-14. Lim HW, Draelos ZD. Clinical Guide to Sunscreens and Photoprotection. Informa Healthcare. 2009. http://euromelanomaday.org http://news.mst.edu/2012/05/sunscreen_ingredient_may_pose.html http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_holidays/ sunscreens_en.print.htm

Dodaci prehrani - fotozaštita izvana i iznutra Pravilno dozirane kombinacije određenih

Euromelanoma Day smjernice

Kod izlaganja suncu: • maksimalno pojačati zaštitu djece (stalno korištenje visokog zaštitnog faktora 30-50, majice i šeširi) • kloniti se sunca i boraviti u hladu dok je sunce najjače (od 11 do 16 h) • zaštititi kožu i oči (šešir, majica, sunčane naočale) • dozvoliti koži da se postupno navikne na sunce i izbjegavati opekline • nanijeti kremu sa zaštitnim faktorom višim od 30 svaka dva sata • izbjegavati solarij • crvenilo na koži nakon izlaganja suncu znači da ste “izgorili“ • ukoliko crvenilo, mjehuri i bol traju dva dana, to se smatra ozbiljnom ili “teškom“ opeklinom

8 www.inpharma.hr

Promjene na koži na koje pacijenti trebaju obratiti pažnju: Svoju kožu i kožu svojih bližnjih trebali biste pregledati jednom mjesečno. Budite oprezni s mrljama koje: • mijenjaju veličinu, boju i/ili oblik • izgledaju drugačije od svih ostalih • asimetrične su, nepravilne • grube su ili se ljuskaju • šarene su • veće su od 6 mm u promjeru • svrbe • krvare • imaju sjajnu površinu • izgledaju poput ranice/rane, ali ne zacjeljuju Rizične skupine za nastanak raka kože: Čak i ako nemate povišen rizik za razvoj raka kože, od njega ipak možete oboljeti. Stoga ne

zaboravite pregledavati svoju kožu. Rak kože najčešći je kod ljudi poslije 50-e godine života, koji su dugo i često bili izloženi suncu. Osobe s povećanim rizikom: • osobe svijetle puti koje lako izgore na suncu • osobe koje su u djetinjstvu izgorile na suncu • osobe koje provode puno vremena na suncu (zbog posla ili hobija) • osobe koje se intenzivno izlažu suncu u kratkom razdoblju (npr. za vrijeme godišnjeg odmora) • osobe koje koriste solarij • osobe s više od 50 madeža na tijelu • osobe s obiteljskom poviješću raka kože • osobe starije od 50 godina • osobe koje su imale transplantaciju nekog organa


Kozmetika

ČLANAK PRIREDILA:

Maja Zoltner, mag.pharm.

Organska i tradicionalna kozmetika Zašto su “prirodne” formulacije tako popularne i predstavljaju prvi izbor sve većeg broja klijenata? Je li prirodno u isto vrijeme i organsko? Je li organsko automatski i sigurno za kožu?

Lj

udi se međusobno razlikuju, pa je i po­ j­avnost prvih bora individualna. Ipak, dermatološko stajalište je jednoglasno - u prosjeku prve se bore javljaju u 25oj godini, iznimka su Azijati kod kojih se javljaju tek nakon tridesetih godina. Čak 5 godina kasnije nego kod Europljana. Kako ob­ jasniti tu činjenicu? Prije svega oni se štite od sunca, prehrana im je siromašnija i manje slatka, a koža im je općenito masnija. Kako im je lice uglavnom okruglo, koža je na rubovima prirodno manje napeta. I naposljetku, vlažna klima osigurava konstantnu hidrataciju. Dermatolozi savjetuju: važnije je djelovati prije pojave bora kvalitetnom prevencijom nego početi njegu kada se bore već pojave. Zapravo za svako stanično oštećenje postoji self-driving fenomen. A kako sprječiti taj začarani krug koji izaziva prerano starenje kože? Živjeti što je zdravije moguće i koristiti sigurne i učinkovite proizvode već u 20ima...

Osobama s osjetljivom i/ili alergičnom ko­ ­žom treba preporučiti da pažljivo prouče IN­ ­CI listu (Međunarodna nomenklatura ko­z­ me­tičkih sastojaka) na pakiranju. INCI lista nalazi se na originalnoj ambalaži, a alergene supstancije nalaze se uglavnom na kraju te liste.

Da li organsko znači i prirodno? I da i ne. Da, jer se oznaka za organsko i ekološko bazira na jasnim načelima i uvjetima te podrazumijeva određenu “prirodnost” djelatnih tvari. Naime, postoji minimum prirodnih djelatnih tvari koje proizvod mora sa­ ­državati da bi se mogao nazvati prirodnim, a nalaze se na listi Cosmebio. Pravilnu provedbu liste Cosmebio kontrolira Ecocert.

Što odabrati? Mediji u zadnje vrijeme toliko uzdižu prirodne vrijednosti da se to pitanje možda čini besmisleno. Kakva je znanstvena podloga za razvoj prirodnih formulacija? Prije sve­ ga, prirodne formulacije su biorazgradive. Da li je to važno? Svakako, pogotovo ako smo svjesni činjenice da kozmetički proizvodi prodiru subkutano. Mikro, nano, inkapsulacija, bio-mimetička struktura... to­­liko znanstvenih izraza koji u biti govore o istoj realnosti - djelatne tvari prodiru duboko u kožu. Puno dublje nego mi to i mislimo... Zato su mjere predostrožnosti neiz­bje­žne. Treba oda­ brati djelatne tvari koje se ne akumuliraju u organizmu. Drugim riječima, odabrati biorazgradive djelatne tvari, a ne one koje se metaboliziraju. Takve tvari su uglavnom prirodnog porijekla. U tom kontekstu često se spominju alergeni. Alergen može biti svaka djelatna tvar. Jedina “objektivna” definicija aler­genih mo­ lekula je službena lista koju je popisala Europska unija. Većina alergenih molekula nalazi se u nekim biljnim ekstraktima, eteričnim uljima i mirisima. Direktiva Europske uni-

Cosmebio oznaka Cosmebio je Francusko profesionalno ud­ ­­ru­ženje za ekološku i organsku kozmetiku koje objedinjuje sudionike iz sljedećih djela­t­ n ­ osti: dobavljače sirovina, proizvođače, ko­­z­­­­ metičke laboratorije i distributere. Udruženje je napravilo vrlo detaljnu listu koja jasno određuje sirovine, pakiranje i proizvodni pro­ ces za organski kozmetički proizvod. je nalaže proizvođačima da se te molekule navedu na pakiranju ukoliko prelaze slijede­će limite: • do 0,001% u proizvodima koji se nanose bez ispiranja (kreme, serumi...) • do 0,01% u proizvodima koji se ispiru (čistači, maske...). Dakle, cilj je prirodna kozmetika, ali po mogućnosti bez alergena.

Cosmebio zahtjevi za djelatne tvari: • najmanje 95% djelatnih tvari mora biti prirodnog porijekla; • najmanje 95% biljnih sastojaka mora biti organskog porijekla; • najmanje 10% sastojaka u formulaciji mora biti organskog porijekla; • ne smije sadržavati niti jednu od navedenih djelatnih tvari: www.inpharma.hr 9


- GMO sastojke - proizvode ili ekstrakte životinjskog porijekla - sintetske mirise - sintetske boje - silikone - petrokemijske sastojke (vazelin, parafin...) - ionizirane djelatne tvari (zračene) - etoksilate (to su uglavnom emulgatori proizvodeni uz pomoć plina i vrlo su reaktivni, izuzetno toksični, kancerogeni i mutageni. Te djelatne tvari mogu biti kontaminirane dioksinom, zapaljivom supstancijom za koju se sumnja da je kancerogena). Organsko prihvaća maksimalno 5% tvari sintetskog porijekla koje su navedene na re­s­ triktivnoj listi, uključujući i neke kemijske kon­ zervanse.

Tradicionalna kozmetika fokusirana je na rezultat, a organska na prirodno porijeklo i kvalitetu djelatnih tvari Cosmebio zahtjevi za proces proizvodnje: Proizvodni pogon, zbrinjavanje otpada, proces čišćenja i dezinficiranja moraju odgovarati ekološkim kriterijima - mora se voditi briga o zaštiti okoliša. Cosmebio zahtjevi za ambalažu: Zakonitosti vezane uz ekološko pakiranje u neprestanom su razvoju. Odnose se uglavnom na sljedeće točke: • odnos između recikliranog i za recikliranje • smanjenje materijala • odnos bioraspoloživih supstancija • koncept obnovljivih materijala • mono materijal ili multi materijal • lokacija za proizvodnju i punjenje.

Ukratko, provjerava da li je oznaka “organsko” udovoljila svim navedenim obavezama.

Organska i tradicionalna kozmetika - istine i zablude

Ecocert certifikat

Organska i tradicionalna kozmetika done­ davno su bile dva posve odvojena svijeta. Svaki je bio priča za sebe, jer su jasno vidljive njihove različitosti na gotovo svim poljima.

Ecocert je 1991. godine osnovalo Udruženje savjetnika za organski uzgoj. Od tada su Ecocert standarde priznale sve vodeće eu­ ropske institucije koje se bave trgovinom, za­ ­štitom potrošača i legalizacijom. Ecocert se bavi certificiranjem oznake za “organsko”.

1. Različito porijeklo Tradicionalna kozmetika je vrlo brzo napravila veliki boom zahvaljujući primjeni zna­ n ­ osti: biologije, medicine, kemije i matema­ti­ ke. Iz malih manufaktura, znanstvenim i ra­

Tablica 1

Lista alergena / INCI nazivi

Alpha isomethyl ionon Amyl cinnamal Amylcinnamyl alcohol Anise alcohol Benzyl alcohol Benzyl benzoate Benzyl cinnamate Benzyl salicylate Butylphenyl methylpropional Cinamyl alcohol Cinnamal Citral Citronellol 10 www.inpharma.hr

Coumarin Eugenol Evernia furfuracea extract Evernia prunastri exctract Farnesol Geraniol Hexyl cinnamal Hydroxycitronellal Hydroxysohehyl 3-cycloxene carboxaldehyde Isoeugenol Limonene Linalool Methyl 2-octynonate

cionalnim pristupom razvila se industrija. S druge strane, svijet organske kozmetike na­ stao je kao posljedica organskog uzgoja i do danas je usko vezan upravo uz organski uzgoj. Tu se ne radi o znanosti već o kulturi i načinu uzgoja koja je okosnica cijelog projekta “organsko”. Pojednostavljeno – tradicionalna kozmetika može se okarakterizirati kao “ur­bana i laboratorijska”, a s druge strane pro­izvo­đa­ či “organskog” vole se poistovjećivati s prirodom i biljem. 2. Drugačiji pristup formulacijama Od samog početka radi se o posve oprečnom pristupu formulacijama, iako danas po­ ­lako dolazi do izmjene iskustava. Ipak, tehnički razvoj kozmetičkih proizvoda i danas je bitno dugačiji. Kao prvo, “organsko” ne razvija djelatne tvari već ih uzgaja. Drugim riječima, formulatori “organskog” stavljaju djelatne tvari u proizvode bez ikakvih promjena u sastavu. Formulatori organskog sma­ traju da za karakteristike biljnih vrsta treba zahvaliti “ravnoteži među molekulama”. Uko­liko se, na primjer, žele koristiti samo ak­tivne komponente, dolazi do poremećaja u ravnoteži i dovodi se u pitanje učinkovitost. Formulatori “organskog” polaze od či­ ­njenice da je “formulacija vrijedna ako je na­ pravljena od zdravih sastojaka”. Organski sek­tor smatra da je proizvod vrijedan i zd­rav ako ne sadrži fitosanitarni otpad i petrokemijske sastojke, te ako je bogat vitaminima i elementima u tragovima (oligoelementima). S druge strane, tradicionalna kozmetika ne libi se otkrivati i patentirati djelatne tvari koje potom stavlja u molekule koristeći se svm raspoloživim znanstvenim dostignućima, a po­ sebno onim iz kemije. Zahvaljujući sintezama tradicionalna kozmetika stvara svoje mo­


www.inpharma.hr 11


12 www.inpharma.hr


lekule koje su ponekad vrlo originalne i iz­ nimno aktivne. Tradicionalna kozmetika je direktan proizvod farmaceutskog sek­to­ ra. U odnosu na formulacije, tradicionalna kozmetika ima i bitno različit stav u pogledu or­ganskih formulacija. Naime, vrijedna je samo ako se dobije željeni rezultat koji je već unaprijed zadan. Jednostavno rečeno, tradi­cionalna kozmetika bazira se na eks­pe­ri­mentima. Djelatne tvari nisu dovoljne same za sebe. One su samo dio cijelog recepta. Dakle, za organsku kozmetiku najbitnija je polazna točka – prirodno porijeklo i kvaliteta djelatnih tvari. S druge strane, tra­di­ci­o­ nalna kozmetika se fokusira na krajnju to­­č­ ku - na rezultat. 3. Ekonomska struktura u kompanijama nije jednaka Različit je filozofski pristup u kompanijama tradicionalne i organske kozmetike. Tra­ ­dicionalna kozmetika je prava industrija u ru­ kama multinacionalnih kompanija. Organ­ ska kozmetika je u rukama malih i neovis­ nih manufaktura. “Iza” tradicionalne ko­zm ­ e­ tike stoje znanstvenici, marketinški struč­nja­ ci, financijaši. Tvorci organske kozmetike su fitoterapeuti, zaljubljenici u prirodu i oko­liš. 4. Imaju li one zaista posve drugačije karakteristike i “izjave”? I da i ne. Klijenti manje-više traže od formulacije isto: hidrataciju, zaštitu... ali su njihovi zahtjevi drugačiji. Kod organske kozmetike prihvatljive su “ljepljive” teksture i jak miris, a za klijentice tradicionalne kozmetike to je posve neprihvatljivo. Tradicionalna industrija ima jasan stav u po­ gledu koncepta i karakteristike proizvoda. To su: hidratacija, smanjenje bora, antioksidacija i sl. Pristup poprima sve više medicinske značajke, a starenje se tretira kao patologija. Takav fragmentirani pristup suprotan je or­ ganskom načelu koji cilja na harmoniju i simbiozu između čovjeka i prirode. Konkretno, oznaka za organsko ni u kom slučaju ne garantira učinkovitost i neštetnost. To nije der­ matološka oznaka. Certifikat za organsko ne zasniva se na koetanom ekosistemu nego na ekosistemu planeta. Napraviti organski proizvod podrazumijeva ne zagaditi okoliš tijekom procesa proizvodnje i pakiranja. Moto tradicionalne kozmetike je: napraviti dobar proizvod bez obzira na posljedice za okoliš, a moto organske kozmetike: što je dobro za mene dobro je i za planet.

Jesu li tradicionalni proizvodi sigurniji od organskih? To naravno ovisi o proizvodu i proizvođaču. Često se stvara konfuzija oko organs­kog proizvoda i osjetljive kože. Potrošač misli da je prirodno automatski i sigurno za njegovu kožu i potrebe, ali istina je bitno drugačija iz dva osnovna razloga.

nalnih formula, zato što je porijeklo većine djelatnih tvari iz prirode, a ne iz laboratorija, dok proces ekstrakcije ne po­dra­ zumijeva purifikaciju, sterilizaciju i sl. To znači da će “prirodnija” formulacija sadržavati više konzervansa. To je začarani krug koji je vrlo teško prekinuti. Potoji mogućnost da se smanji koncentracija kon­zer­van­ sa i da se doda poveća količina eteričnih ulja ili alkohol, što nije ide­alna solucija za osjetljivu kožu. Sigurno ćemo se zapitati da li to znači da organska kozmetika nosi veći rizik za alergijske reakcije nego tradicionalna kozmetika? Po mišljenju većine toksikologa, or­ ganska kozmetika sigurno predstavlja na “duge staze”korak naprijed glede dugoročne si­

Studije upućuju na to da naše tijelo skladišti kemijske supstancije koje se nalaze i u kozmetičkim preparatima Organske formulacije ne proučavaju molekulu po molekulu. Organski proizvodi su napravljeni od biljnih ekstrakata koji sadrže od 10-100 različitih molekula. Takav sastav kosi se sa svim alergološkim studijama koje slijede naputak da na minimum treba svesti broj molekula u formulacijama, jer dermatolozi upozoravaju - što je više molekula to je veća mogućnost za alergijske reakcije. Ako se izuzme taj statistički pristup u pogledu alergija, preostaje nam da analiziramo porijeklo sastojaka. Ako se držimo europske liste alergena, tu jasno stoji da ih je podosta prirodnog porijekla. Sva eterična ulja (osim 4) sadrže najmanje jedan alergen, a ponekad i u vrlo visokoj količini. Eterična ulja koja ne sadrže alergene su prema navodima Europske unije sandalovina, ulje pačulija, cedra i vetivera. Većina ete­ r­ ičnih ulja sadrži alergene u postotku većem od 30%, a neka od njih i više od 90%! Vrlo je važno sjetiti se zatvorenog kruga koji se odnosi na konzervanse i organske ekst­rakte. Organske formulacije sadrže visoke postotke djelatnih tvari prirodnog porijekla i zato ih je vrlo teško sačuvati. To je puno teže i zahtjevnije nego kod tradicio-

Lista kemijskih konzervansa koje odobrava Ecocert Benzoinska kiselina Benzil alkohol Butil benzoat Dehidroacetna kiselina Etil benzoat Izobutil benzoat Izopropil benzoat Kalcij benzoat Kalcij salicilat Kalcij sorbat Kalij benzoat

Kalij salicilat Kalij sorbat Metil benzoat Natrij benzoat Natrij dehidroacetat Natrij salicilat Natrij sorbat Propil benzoat Salicilna kiselina Sorbinska kiselina

gurnosti primjene proizvoda, ukoliko bi se kod organske kozmetike premostili nedostaci tzv. kratkoročne sigurnosti (alergijske reakcije, iritacije).

Kratkoročna i dugoročna sigurnost Kratkoročna sigurnost često se povezuje s prevencijom akutnih reakcija poput alergi­ ja i upala. Tradicionalna industrija ima prednost, jer koristi kemijske molekule koje ug­ lavnom nisu alergene. Što se tiče organske kozmetike, ona primjenjuje vrlo inovativne tehnologije molekularne biologije da bi poštovala najnovije naputke moderne toksiko­ lo­gije (dugotrajna izloženost čak i minimalnoj količini kemijskih supstancija može imati toksične učinke u budućnosti). Novije studije upućuju na to da naše tijelo (masna tkiva, krv, urin...) bioakumulira (sk­la­ dišti) kemijske supstancije koje se nalaze i u kozmetičkim preparatima. Neki primjeri ne­dav­ no objavljeni u studijama: • na Sveučilištu u Zürichu znanstvenici su dokazali da su kemijski filteri za sunce pronađeni u urinu 4 sata nakon primjene; • na Sveučilištu u Finskoj znanstvenici su došli do istog rezultata, ali ovaj put s kemijskim konzervansima; • studija s američkih sveučilišta iz 2005. pobrojala je više od 190 kemijskih mo­ lekula koje su pronađene u pupkovini novorođenčeta. Sve rečeno upućuje na činjenicu da danas zaista nitko ne može reći koje će posljedice na dugoročnu sigurnost imati bioakumulacija tvari iz kozmetičkih pripravaka, ali i drugih izora. Može se samo logično zaključiti da je najbolje koristiti biorazgradive proizvode, jer ćemo tako možda biti i dugoročno sigurni. www.inpharma.hr 13


Zdravlje djece

AUTORICA ČLANKA:

Sandra Hrg, dipl.ing.

Dojenačke kolike U oko 90% slučajeva kolike nisu povezane s načinom prehrane, jer se jednako javljaju kod djece hranjene majčinim mlijekom kao i kod djece koja se hrane dojenačkim formulama. Stoga se dojenje nikako ne smije prekidati.

D

ojenačke kolike pojavljuju se u prva tri tjedna života, kulminaciju dosežu oko trećeg mjeseca, a nakon toga ne­ ­staju. Neutješan plač koji se javlja kod do­ jenčeta svakoga dana u isto vrijeme, u kasnijim poslijepodnevnim ili večernjim satima, kada dijete instinktivno počinje savijati nogice prema trbuhu kako bi ublažilo bol zbog pojačanog stvaranja plinova u crijevima, specifični su za dojenačke grčeve.

Uzroci Kolike se smatraju razvojnom pojavom, no nema jedinstvenog objašnjenja zašto nas­ta­ ju. Postoji niz pretpostavki zbog čega se ja­v­ ljaju kod čak 50% djece, ali nijedna za sada nije znanstveno utemeljena. Prenatalni stres, porođajne traume i stres majke neki su od uzroka koje navode te teorije. Sigurno je da se ne radi o organskoj bolesti i da je probavni sustav dojenčeta zdrav. S obzirom da uzrok nije točno definiran, za sada nema jedinstvene preporuke za lije-

Kolike ima čak 50% dojenčadi, a još uvijek nema jedinstvenog objašnjenja zašto nastaju čenje, a podaci najnovijih znanstvenih istraživanja idu u prilog probioticima... Na tržištu postoje pripravci različitog sastava u obliku kapi, sirupa, čepića ili čajeva koji mogu ublažiti stvaranje plinova i peristaltiku crijeva, tj. grčenja glatke muskulatu­re crijeva. Kao prvi pristup ublažavanju simptoma koriste se neinvazivne metode ma­sa­že trbuha, podrigivanje te emocionalna podrška. U oko 90% slučajeva kolike nisu povezane s načinom prehrane, jer se jednako javljaju kod djece hranjene majčinim mlijekom kao i kod djece koja se hrane dojenačkim formulama. Stoga se dojenje nikako ne smi­ je prekidati. U 10-ak posto slučajeva kolike su potaknute alergijom na hranu, pa su u tom slučaju potrebne promjene u prehrani. Smatra se da kolike može kod neke dojenčadi uzrokovati i prolazna intolerancija na laktozu. Simptomi mogu uključivati nadutost, 14 www.inpharma.hr

grčeve i proljev. U tom se slučaju može, u dogovoru s liječnikom, preporučiti formula sa smanjenim sadržajem laktoze. Takva privremena intolerancija spontano prestaje sa sa­ zrijevanjem probavnog sustava, kada počinje dovoljna proizvodnja enzima laktaze.

Utjecaj prehrane Iako prehrana nije uzrok dojenačkim grčevima, da bi smanjile njihov intenzitet i tako pomogle djetetu, majke koje doje trebale bi eliminirati kofein, koncentrirane sokove s visokim sadržajem šećera, luk, kupus, grah, brokulu, cvjetaču, grašak, začine (origano, timijan, mažuran, ružmarin) češnjak i ostale namirnice za koje primijete da pogoršavaju grčeve. Pregledi randomiziranih kon­ tro­liranih pokusa pokazali su moguću terapijsku korist od eliminacije mliječnih proiz­

voda, jaja, pšenice i orašastih plodova iz pre­ hrane majke dojilje. S druge strane, hladno prešana ulja, peršin, čaj od komorača i kamilice, bagremov med i vitamini B komplek­ sa pokazali su pozitivan učinak kada se dodaju u prehranu majke dojilje. Neka istraživanja pokazuju da dojenačke formule koje sadrže hidrolizat sirutke mogu dovesti do smanjenja broja epizoda i trajanja simptoma kod 25% dojenčadi.1 Studija koja je ispitala utjecaj koji dodaci vlakna mli­ječnoj formuli imaju na kolike, pokazala je da korišteni sojini polisaharidi utječu na povećanu učestalost stolice te da mogu sma­ njiti nemir i epizode plača kod neke dojenčadi. No kod većine djece to nije imalo utjecaja.2 Jedna je studija pokušala dokazati da razina vitamina B12 kod trudnica utječe na ra­z­voj kolika kod novorođenčadi. Utvrđena je razina tog vitamina u krvi kod 4.000 tru­d­ nica tijekom 12-og tjedna trudnoće. Otkriveno je da su dojenčad majki koje su imale niže razine vitamina B12 u krvi osam puta više sklonija plaču više od tri sata na dan, što je definicija kolika. Objašnjeno je to njegovim važnim funkcijama u razvoju mozga i živ­čanog sustava nerođene djece, te činjenicom da niske razine vitamina B12 inhibi-


www.inpharma.hr 15


raju os­lo­bađanje melatonina, što može ut­ jecati na prekidanje prirodnog ciklusa spavanja beba. S obzirom da su namirnice životinjskog podrijetla izvor tog vitamina, trudnice koje slijede vegetarijanski tip prehrane trebale bi obratiti veću pozornost na njegov unos.

Biljna pomoć U sastavu proizvoda za ublažavanje kolika nalaze se uglavnom kamilica, komorač, anis i matičnjak. Sve navedene biljke bogate su hlapivim uljima kojima se pripisuju pozitivni učinci na dječje kolike. Dvostruko slijepom studijom evidentiran je učinak biljnog čaja (mješavina kamilice, ver­­be­ ne, komorača i matičnjaka) na dječje kolike. Uporaba čaja pomogla je u smanjivanju sim­p­ toma kolika kod 57% djece, dok je placebo bio koristan samo kod njih 26%.3 Komorač ima dokumentiranu povijest ko­ rištenja još iz drevnog Egipta. Tradicionalno se koristi kao pomoć u smanjenju simptoma kolika zbog svog karminativnog i spazmolitičkog djelovanja. Najveća koncentracija ulja komorača smještena je u sjemenki bilj­ ­ke, a u njemu se krije najmanje desetak raz­ ličitih kemijskih tvari. Glavni sastojak ulja ko­ ­morača je anetol (40-70%). Anetol ima kemijsku strukturu sličnu dopaminu koji je pri­ rodno prisutan u tijelu, a poznato je da ima opuštajući učinak na crijeva. Ostale komponente uključuju flavanoide, kumarine i gli­ kozide. Uzgaja se u mnogim dijelovima Europe i Azije. U narodnoj medicini koristi se i za povećanje proizvodnje mlijeka kod dojilja. Pripravci komorača prisutni su na tržištu u obliku čajeva i ekstrakta, a količina hlapivih ulja u plodu komorača ovisi o vrsti tla, klimi, načinu berbe te skladištenju. Toksične reakcije na komorač kod ljudi nisu zabilježene.4 Čaj za dojenčad od komorača, nalazi se na tržištu u obliku granula. Koristiti ga mogu i dojenčad i dojilje, ali je važno ne dodavati šećer, jer on u crijevu fermentira djelovanjem bakterija i tako pogoršava stanje. Nije objavljeno puno studija, no neke su po­ kazale da je pripravak s komoračem smanjio epizode kolika kod dojenčadi, za razliku od skupine koja je primala placebo. Kamilica je jedna od najstarijih ljekovitih biljaka poznatih čovječanstvu. Iz nje su izolirani različiti bioaktivni sastojci koji pokazuju ljekovito djelovanje. Biljka sadrži 0,24%1,9% hlapivih ulja. U kamilici je identificirano 120 sekundarnih metabolita, 28 terpena i 36 fla­vonoida. Opisana je kao biljka s opuštajućim djelovanjem, a pretpostavlja se da je za to njeno svojstvo zaslužan flavonoid pod nazivom apigenin. Kamilica se odlikuje protuupalnim i antiseptičkim djelovanjem. Dva klinička ispitivanja ocijenila su učinkovitost kamilice za liječenje grčeva kod djece. Korištena je kamilica u kombinaciji s komoračem i matičnjakom. Nakon 7 dana korištenja mješavine, čaj je eliminirao kolike kod 57% djece.5 S obzirom da biljke (posebno anis) mogu 16 www.inpharma.hr

izazvati alergijsku reakciju, potreban je dodatan oprez. Preporučuje se nanijeti malo biljnog pripravka na kožu kako bi se provjerila eventualna preosjetljivost na biljku.

Probiotici Uz dosadašnje teorije o uzrocima kolika, struka posljednjih godina uzima u obzir nova mišljenja. Naime, pokazala se povezanost dojenačkih kolika i crijevne mikroflore dojenčadi. Višestruke studije dokazale su ra­z­ ličite obrasce mikroflore kod djece s grčevima i one bez grčeva, što je potaklo struku na pokušaj modulacije mikroflore s probiotičkim mikroorganizmima kod pojave kolika. U crijevima dojenčadi koja pate od kolika nađena je povećana prisutnost vodika koji proizvode anaerobne gram-negativne bakterije, te niži broj Lactobacillus spp. i Bifidobacterium spp. koje koloniziraju zdravo crije­ vo. U prvim mjesecima života, kolonizacija cri­ jeva brzo se odvija, a taj period je presudan u uspostavljanju uravnotežene crijev­ne mikroflore. Prvo nastanjivanje crijeva koris­nim prijateljskim bakterijama događa se prolas­ kom kroz porođajni kanal. Naime, po­ka­zalo se da dojenčad rođena vaginalnim po­­ro­dom i ona na prirodnoj prehrani (majčinom mlijeku) imaju veći broj korisnih bakterijskih sojeva u crijevu, za razliku od dojenčadi rođene carskim rezom i hranjene mliječnim for­mu­ lama. Nedavno su objavljeni zanimljivi podaci o dobrobiti probiotika kod ublažavanja grčeva koji se temelje na nerazvijenoj crijevnoj mikroflori, neravnoteži bakterija u crijevu. U istraživanjima su preporučeni sojevi Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri i Bifidobacterium infantis. Fokus je ipak stavljen na bakteriju L. reuteri, a rezultati studija upućuju na moguću ulogu tog soja kao novog terapijskog pristupa kod kolika. L. reuteri je gram-pozitivna bakterija koja prirodno obitava u crijevu sisavaca. Istraživanje je pokazalo da je L. reuteri prirodan sastojak majčinog mlijeka. Ispitivanjem prisutnosti ukupnih laktobacila i L. reuteri u mlijeku žena iz ruralnih i ur­banih sredina Švedske, Danske, J. Afrike, Ko­reje i Japana, pokazalo se da je mlijeko 50% majki iz ruralnih područja Japana i Šve­d­ ske pozitvno na L. reuteri dok je u mlijeku

majki iz urbanih područja Afrike i Danske koncentracija laktobacila niska ili nije uopće otkrivena. L. reuteri se može otkriti u maj­či­ nom mlijeku nakon peroralne suplementacije i kod gotovo sve djece nakon peroralne suplementacije tijekom prve godine života. Profesor Reuter ističe dokaze da je L. reuteri bakterija koja pripada autohtonoj cri­jevnoj flori. Pokazuje izuzetnu otpornost na dje­lo­ vanje probavnih sokova te dospijeva do crijeva gdje ispoljava svoj pozitivan učinak. Randomizirana studija je pokazala da sup­ lementacija L. reuteri (1 x 108 CFU/dan) u ob­ liku kapi poboljšava simptome kolika kod do­ jene dojenčadi već nakon tjedan dana pri­ mjene. Kod dojenčadi koja je primala terapiju s L. reuteri svako jutro, 30 minuta prije hranjenja, u razdoblju od nekoliko tjedana, znatno se smanjilo vrijeme trajanja plača u usporedbi s placebom. Nakon četiri tje­­dna dnevno trajanje plača bilo je kraće kod 74% novorođenčadi koja je dobivala L. reuteri (1 x 108 CFU/dan) u odnosu na 38% u placebo grupi. Iz uzoraka stolica utvrđen je znatan porast kolonizacije laktobacilima, te smanjenje koncentracije E. Coli i amonijaka.6 Je­­d­ na je studija pokazala da dodatak probiotičkih kapi s L. reuteri povećava pokretljivost crijeva i stopu pražnjenja želučanog sadržaja dva puta brže od grupe koja je dobivala placebo kapi. Neka istraživanja ispitala su učinkovitost ho­meopatskih pripravaka. Postoje preporuke homeopata u tretmanu dječjih kolika na temelju njihovog znanja i kliničkog iskus­t­va. Homeopatski pripravci postoje u obliku kuglica koje se rastapaju u mlijeku, čaju ili vodi.

Zaključak Prije primjene bilo kojeg preparata protiv grčeva, pedijatar mora potvrditi da se radi o klasičnim kolikama. U težim slučajevima pe­ ­dijatar može propisati i lijek (spazmolitik, lijek protiv meteorizma). Iako postoje dvojbe oko stvarnih uzroka kolika, do sada je priznato da probiotici ima­ ­ju veliki učinak na uspostavljanje ravnoteže crijevne mikroflore kod dojenčadi, te poma­ žu ublažavanju kolika, a potpuni učinak postiže se za približno mjesec dana terapije.

Literatura: Lucassen PLBJ et al. Infantile colic: crying time re­ duction with a whey hydrolysate: a double-blind, randomized placebo-controlled trial. Pediatrics 2000;106:1349-54 2 Evaluation of the effect of a fiber-enriched for­mu­ la on infant colic. J Pediatr. 1991 3 J Pediatr. 1993 Apr;122(4):650-2. 4 Reiter M, Brandt W. Relaxant Effects on tracheal and ileal smooth muscles of guinea pig. Arzneim.-Forsch./Drug Res 1985;35(1);408-14 5 Chamomile: A herbal medicine of the past with bright future http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC2995283/ 6 Lactobacillus reuteri (American Type Culture Col­ lection strain ATCC 55730) versus Simethicone in the treatment of infantile colic: a prospective randomized study. Savino F, Pelle E, Palumeri E, Oggero R, Miniero R. (2007) Pediatrics 119:124-130. 1


Zaustavite proljev Tko se od nas nije sreo s proljevom? Takva osoba vjerojatno ne postoji pa zato svi dobro znamo koliko neugodnosti može izazvati.

P

otrebno je naglasiti da je proljev jedna od najčešćih bolesti. Od akutnog infekcioznog proljeva godišnje oboli 3-5 milijardi ljudi, a umre ih 5-10 milijuna. Posebno je čest, nerijetko i poguban u dojenčadi i djece. U dobi do pete godine života svaka peta smrt vezana je uz akutni proljev. Najvažnije je u liječenju proljeva spriječiti dehidraciju, tj. prekomjerni gubitak tekućine i elektrolita. Dehidracija je iznimno opasna u male djece i može imati tragične posljedice. Za sprječavanje dehidracije najbolje je koristiti tzv. oralnu rehidracijsku sol (ORS) čiji su sastav propisali Svjetska zdravstvena organizacija i udruge pedijatara. Slijedeći korak u liječenju je obavezno uključivanje probiotika. Proljev je povezan s poremećajem crijevne mi­ kroflore, a danas je opće prihvaćeno da probiotici pomažu njenoj bržoj obnovi, ali i poboljšanju imuniteta. Stavljajući na tržište proizvod ORS NORMIA vrećice, hrvatska farmaceutska tvrtka JGL, napravila je korak naprijed kada su proljevi u pitanju. ORS NORMIA je prvi proizvod koji je ponudio ORS vrećice i vrećice probiotika Normia u zajedničkom pakiranju. ORS vrećice napravljene su u skladu s preporukom Svjetske zdravstve­ ne organizacije. Jedine sadržavaju cink za koji je dokazano da značajno pridonosi smanjenju proljeva. U Normia vrećicama nalaze se LGG i BB12, dva najispitivanija probiotička soja čija je učinkovitost i sigurnost najbolje dokazana baš na dječjoj populaciji. Ovom kombinacijom pružena je mogućnost jednostavnije i sveobuhvatnije borbe protiv proljeva i dehidracije već od dojenačke dobi, jer ORS Normiu i bebe vole.

www.inpharma.hr 17


inPharma

PROBIOTICI 2012

stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem

The Westin Hotel Zagreb, 14. rujna 2012.

PREDAVAČI: prof.dr.sc. Stig Bengmark počasni profesor, ucl, london university prof.dr.sc. Irena Rogelj predstojnica inštituta za mlekarstvo in probiotiki, univerza v ljubljani, biotehniška fakulteta

dr. Eduardo Lopez-Huerta spanish high council for scientific research

prof.dr.sc. Željko Krznarić, dr.med. klinički bolnički centar zagreb i medicinski fakultet sveučilišta u zagrebu

prof.dr.sc. Sanja Kolaček, dr.med. klinika za dječje bolesti zagreb

prof. dr.sc. Mladen Peršić

klinika za dječje bolesti “kantrida“, kbc rijeka

prof. dr.sc. Jagoda Šušković prehrambeno-biotehnološki fakultet sveučilišta u zagrebu

dr.sc. Iva Hojsak, dr.med. klinika za dječje bolesti zagreb

dr.sc. Lea Pollak, dipl.ing. hrvatski zavod za javno zdravstvo

dr.sc. Darija Vranešić Bender, dipl.ing. klinički bolnički centar zagreb

Ružica Vazdar, dipl.ing. ministarstvo zdravlja republike hrvatske

Nives Pustišek, dr.med. klinika za dječje bolesti zagreb

Anita Galić, univ.mag., mr.pharm. konzultant

xl sponzor

18 www.inpharma.hr

D

okazi o blagotvornim učincima probiotika na zdravlje čovjeka sve su brojniji. Poznato je i da promjene u sastavu crijevne mikroflore mogu biti u podlozi raznih bolesti, poput bolesti probavnog sustava, kožnih manifestacija, autoimunih bolesti, pa čak i debljine! Promjena ravnoteže crijevne mikrobiote primjenom probiotika i prebiotika moguća je i pokazuje povoljne učinke kroz brojne dobro dizajnirane znanstvene studije koje će biti prikazane i na ovome stručnoznanstvenom skupu. Temi probiotika pristupit ćemo s različitih aspekata - od temeljnih činjenica, preko novih spoznaja i aktualnih tema, primjene u dojenaštvu, adolescenciji, trudnoći, a prikazat će se i mogućnosti preventivne i terapijske primjene. Značajan aspekt tematike probiotika i prebiotika čini i legislativa, odnosno zdravstvene tvrdnje te će i tom segmentu biti posvećena dužna pažnja. Otvorit ćemo teme budućeg smjera razvoja probiotičkog koncepta koji ide prema personaliziranoj primjeni i znanstvenoj potpori kroz promociju zdravlja. Multidisciplinarni tim predavača govorit će o temi probiotika na svjež i moderan način.

l sponzori

TEME SKUPA: • Pro-, pre-, sinbiotici i utjecaj na zdravlje • Opći pristup i mehanizam djelovanja probiotika i prebiotika • Probiotici u pedijatriji • Mikrobiota i debljina • Klinički aspekti probiotika • Najnoviji zakonodavni okviri vezani za pro-, pre- i sinbiotike i zdravstvene tvrdnje EU-RH


✁ inPharma PROBIOTICI 2012

prijavnica 1. PODACI O SUDIONIKU Ime i prezime, titula: Naziv tvrtke/ ustanove: Adresa tvrtke/ ustanove (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto): Telefon/ mobitel: Fax: e-mail:

2. PODACI O UPLATITELJU KOTIZACIJE (molimo ispuniti ukoliko se razlikuje od 1.) Naziv tvrtke/ ustanove: Adresa tvrtke/ ustanove (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto): OIB tvrtke/ ustanove: Kontakt osoba (ime i prezime): Telefon/ mobitel: Fax: e-mail:

3. POTVRDNICA (obavezno odabrati jednu od mogućnosti radi bodovanja)

Hrvatska ljekarnička komora Hrvatska liječnička komora

❏ ❏

4. PLAĆANJE KOTIZACIJE Kotizaciju u iznosu od 180,00 kn + PDV (ukupno 225,00 kn) uplatit će: Tvrtka/ ustanova Privatna osoba

❏ ❏

Slanjem ovog obrasca potvrđujem da sam suglasan/na sa svim uvjetima prijave, kotizacije i sudjelovanja na stručno-znanstvenom skupu inPharma PROBIOTICI 2012. (detalje pročitajte na www.inpharma.hr)

Potpis:

Datum:

Prijavnicu poslati na faks: 01 / 38 30 789 Prijavnicu u elektronskom obliku pronađite na www.inpharma.hr

organizatori

HR

institut

za nutricionizam

inPharma

www.inpharma.hr 19


Solgar

AUTOR ČLANKA:

Hrvoje Lisak, dr.med.

Salvus d.o.o. EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK I DISTRIBUTER TVRTKE SOLGAR

Vene i venska cirkulacija Rezultati studija ukazuju na snaæna anti-aterogena svojstva citrus bioflavonoida, uz hepatoprotektivni učinak (nema elevacije jetrenih enzima). Bioflavonoidi se, stoga, opravdano svrstavaju u skupinu najaktivnijih djelatnih tvari sa ciljanim učinkom na zaπtitu krvnih æila.

T

eleangiektazije, edem potkoljenice, os­ j­ećaj težine u nogama, bol i grčevi neki su od najranijih simptoma poremećaja u venskoj cirkulaciji. Procjenjuje se da 25-50% odrasle populacije ima varikozne ve­ ne koje se kod žena javljaju češće nego kod muškaraca, a simptomi i klinička slika izraženiji su ljeti zbog dilatacije izazvane visokim temperaturama. Posebno rizične skupine za razvoj kronične venske insuficijencije su zanimanja u kojima prevladava dugotrajno stajanje ili sjedenje, kao što su magistre u ljekarnama, kirurzi, konobari, frizeri, žene koje su nedavno rodile ili starije osobe. Inkompetencija valvularnog sustava čini osnovu patogenetskog i patofiziološkog mehanizma za nasta­ nak venske insuficijencije, a proces progresije bolesti zahvaća superficijalne, perforantne i vene profunde te se manifestira kao poremećaj mikrocirkulacije i makrocirkulacije. Upalna interakcija leukocita i endotela slu­ ži kao mehanizam okidanja za popuštanje zalistaka, refluks i razvoj varikoznih vena, sve do ulkusa potkoljenica (ulcus cruris hypostasicum). Bolja i ranija dijagnostika te učinkovitije metode liječenja koje uključuju neinvazivne i invazivne metode, doprinijeli su tren­ du smanjenja učestalosti venskih ulkusa, a dodaci prehrani, ponajprije proizvodi na ba­ zi bioflavonoida, omogućuju odlične rezultate u slučaju preventivnog uzimanja ili kod pojave prvih simptoma bolesti. Flavonoidi su biološki aktivni polifenoli ko­ je nalazimo u biljkama. Studije su pokazale da imaju zaštitnu ulogu te da redovito kori-

štenje proizvoda bogatih ovim učinkovitim biljnim pigmentima (bioflavonoidima) smanjuje rizik za razvoj kroničnih promjena na krvnim žilama, npr. ateroskleroze ili kronične venske insuficijencije.

Mehanizam djelovanja bioflavonoida Mehanizam djelovanja bioflavonoida, white cell trapping theory, temelji se na inhibiciji ekspresije adhezijskih molekula na leuko­ citima i endotelu krvnih žila (ICAM-1, VCAM-1, L-selectin, E-selectin, VLA-4, CD11b, CD18). Rezultat ovakve inhibicije jest smanjeno prianjanje leukocita i makrofaga na unutrašnju stjenku vena (endotel) čime se omogućuje fiziološki protok deoksigenirane krvi. Istim

mehanizmom smanjuje se adhezija i migracija leukocita i makrofaga na venskim zaliscima, zbog čega je njihova fiziološka funkcija maksimalno očuvana. Osim navedenog, bioflavonoidi iskazuju i protuupalno djelovanje, čime sprječavaju de­ strukciju venskih zalistaka i perifernih kapilara, te posljedično refluks i nastanak perikapilarne fibroze. Povišena razina lipida u krvi dodatno doprinosi povećanju rizika za na­ stanak opstrukcije venske cirkulacije, što za posljedicu može imati razvoj značajnih ok­lu­ zija, pa sve do tromboze. Tromboza pak, mo­že dovesti do izrazitih varikoziteta distal­ no od mjesta začepljenja, a nastanak akutnih stanja poput plućne embolije često rezultira i smrtnim ishodom. Rezultati studija, usporedbom bioflavonoida i lovastatina, uka­ zuju na snažna anti-aterogena svojstva citrus bioflavonoida, uz hepatoprotektivni uči­ nak (nema elevacije jetrenih enzima) koji je pak izostao u skupini koja je uzimala lovastatin. Bioflavonoidi se, stoga, opravdano svrs­tavaju u skupinu najaktivnijih djelatnih tvari sa ciljanim učinkom na zaštitu krvnih žila.

Solgar Hy-Bio Solgar Hy-Bio u sebi sadrži kompleks citrus bioflavonoida (hesperidin, rutin, kverce­ tin, narangin), vitamin C i ekstrakt šipka, a idealan omjer vitamina C i biflavonoida 1:1, omogućuje njihovu potpunu iskoristivost. Vi­ tamin C od iznimne je važnosti za stvaranje vezivnog tkiva, ponajprije kolagena, čime pri­-­ donosi elastičnosti arterija i smanjenoj permeabilnosti venskog sustava. Citrus bioflavonoidi povećavaju intracelularnu koncentraciju vitamina C te tako sinergističkim djelovanjem dodatno povećavaju povoljan učinak na krvne žile.

SOLGAR PROMO

Preporuka

20 www.inpharma.hr

Solgar Hy-Bio preporuča se osobama koje anamnestički navode obiteljsku sklonost razvoju kronične venske insuficijencije, rade na poslovima na kojima postoji povećan rizik za razvoj venskih poremećaja te svim oso­ bama kod kojih postoje više ili manje klinički izražene promjene na arterijama, kapilarama, ili pak venskoj cirkulaciji.


Aktualno

AUTORICA ČLANKA:

Antica Soldo Belić, dr.med., spec.dermatolog

Tegobe bolesnika s proširenim venama Proširene vene na donjim ekstremitetima, koje uobičajeno nazivamo i varikozitetima, učestala su pojava u svim dobnim skupinama i kod oba spola

P

rema raznim statistikama varikoziteti se pojavljuju u rasponu od 20 do 50% cjelokupne populacije, i to u vidu proširenih manjih vena - teleangiektazija i venektazija, bez subjektivnih i/ili objektivnih po­ te­škoća, pa sve do značajno izraženih va­ rikoziteta, uz promjene na koži potkoljenica u vidu hiperpigmentacije, edema, eritema, liposkleroze, ekcematoidnih promjena, pa sve do ulkusa, a sve to može biti praćeno i značajnim subjektivnim poteškoćama bolovima, “teškim“ nogama, svrbežom, pe­ ­­čenjem itd. Značajnije izražene varikozitete praćene subjektivnim tegobama ima 5-10% sveuku­p­ nog stanovništva. Ti su varikoziteti pra­ćeni već opisanim promjenama na koži potkoljenica, koje su posljedica insuficijencije ve­n­ ske cirkulacije. Samo 1-3% bolesnika s insuficijencijom venske cirkulacije razvija rane na potkoljenicama, i to uobičajeno u donjoj trećini potkoljenica i oko skočnih zglobova. To je uvijek popraćeno i upalnim promjenama kože s edemima potkoljenica i subjektivno većim ili manjim bolovima, uz svrbež i pečenje. Venektazije (teleangiektazije) su proširene male krvne žilice (kapilare i venule) koje “prosijavaju” kroz kožu, a manifestiraju se cr­ven­ kasto-lividnom bojom. Klinički su bez ikakvih simptoma. Uvijek se vide u većem broju, obično se lokaliziraju oko skočnih zg­lo­ bo­va, na natkoljenicama, te fleksornim stra­ nama koljenih zglobova. Venektazije nisu bo­ lest, već isključivo estetski nedostatak.

Etiologija Mnogo čimbenika uzrokuje pojavljivanje proširenih vena, a kod pojedinca posljedi­č­ no i vensku insuficijenciju. Poznati su i višestruko dokazani brojni faktori koji utječu na samo obolje­

nje. Jedan od njih je i evolucijski uspon čovjeka na stražnje noge, pri če­mu je došlo do dodatnog opterećenja venskih zalistaka koji se nisu odgovarajuće prilagodili. Zato je i veća mogućnost razvoja njihove insuficijencije, što pak dovodi do usporavanja tijeka venske krvi prema srcu, njenog dužeg zadržavanja u venama, te op­terećenja venske stijenke koja se postupno počinje širiti. Nakon nekog vremenskog perioda pojavlju­ju se i vidljive potkožne vene i venektazije. Oštećenja venskih zalistaka najčešća su na venama nogu, budući da se krv koja cirkulira od stopala prema srcu, zbog uspravnog čovjekova stava, mora suprotstaviti i gravitaciji. Osim što čovjekov “uspravni“ hod do­ ­vodi do mogućnosti insuficijencije zalistaka i pojave varikoziteta, još mnogi drugi čimbenici pridonose njihovu razvoju. Prateći učestalost pojave varikoziteta kod pojedinih dobnih skupina nedvojbeno je do­ kazano da i životna dob ima svoju ulogu u njihovu nastanku. Starenje organizma može između ostalog dovesti i do pojave proširenih vena, uz neizbježne komplikacije ko­ ­je uslijed toga nastaju. Kod djece i mlađih osoba znaci venske in­ suficijencije su rjeđi - pojavljuju se u manje od 10% slučajeva. Prema nekim statistikama varikozitete u srednjoj životnoj dobi ima oko 20% ljudi, te njih oko 40% u populaciji osoba starijih od 60 godina. Kod osoba iznad 70 godina, učestalost pojavljivanja pro­ širenih vena, te s njima povezanih tegoba i komplikacija, znatno je veća nego u dobnoj skupini između 34. i 40. godine. Rezultati nekih studija pokazuju da čak gotovo svaki drugi čovjek iznad 50. godine ima proširene vene, a svaki šesti subjektivne i ob­ jektivne tegobe vezane uz varikozitete. Venozni ulkusi kao posljedica varikoziteta su rijetki prije 60-e godine života, dok je zabilježena njihova uče­ stalost od 7% kod osoba

www.inpharma.hr 21


iznad 70-e godine života, i to dva puta češ­ će kod žena nego kod muškaraca. Osim ži­ votne dobi neosporno važnu ulogu imaju: spol, višestruke trudnoće, radno mje­sto, tjelesna težina, životne navike i nasljeđe. Žene imaju češće od muškaraca varikozitete i venektazije, prema nekim autorima čak 4 puta češće. Pritom određenu ulogu imaju i višestruke trudnoće, uzimanje hormonske nadomjesne terapije ili peroralne kontrace­p­ ­cije, izlaganje suncu u ljetnim mjesecima, solarij, sauna, općenito toplina koja dovodi do vazodilatacije i usporavanja protoka krvi kroz vene, te dodatnog opterećenja venskih zalistaka i same stijenke vena. Osim toga, od­ ređenu ulogu ima i poremećena statika organizma - ravna stopala, problemi s kralježnicom itd. Povećana tjelesna težina kao i radno mjesto koje zahtijeva dugotrajno sjedenje ili sta­ ­­janje, uz druge životne navike pojedinca, ta­ kođer u velikoj mjeri pridonose oboljenju.

Varikozitete u dubokim venama nogu uzrokuju slabost venske stijenke i slabi/insuficijentni zalisci Ono što je možda najvažnije, a u svakom slučaju se ne može izbjeći, je nasljeđe. Primarno se nasljeđuje sistemska slabost vezivnog tkiva što se, između ostalog, očituje i slabošću venske stijenke, ali i slabim ili čak i insuficijentnim zaliscima u dubokim venama nogu, što sve zajedno rezultira varikozitetima. Prema nekim izvještajima, vjerojatno je da će djeca dobiti varikozitete u čak 89% slučajeva, ako su oba roditelja imala proširene površne vene, a u 47% ako je samo jedan od roditelja imao proširene vene. Kod većine pojedinaca proširene su vene samo estetski problem, no neki se žale na bo­love, “teške noge“, pečenje, svrbež i sli­č­ ­no, a ponekad su, ovisno o stupnju oboljenja, značajnije narušeni radno mjesto i socijalno funkcioniranje oboljele osobe. Teleangiektazije su isključivo estetski problem, bez objektivnih i/ili subjektivnih tego­ ba, koji ne utječe na kvalitetu života, ali zato u ljetnim mjesecima mogu stvarati neugodu i razne komplekse, prvenstveno mladim ženama. Ljeto je razdoblje kada se hoda bez čarapa, koža je izložena pogledima, a noge s brojnim venektazijama ne izgledaju privlačno. Međutim, važno je naglasiti da subjektivne tegobe često ne prate kliničku sliku. U ne­ kim slučajevima tegobe nisu ni izražene, a prisutni mogu biti varikoziteti koji godinama perzistiraju. Kada su prisutne subjektivne te­ gobe, one se javljaju u obliku osjećaja težine u nogama, uz bolove i grčeve u mišićima nogu, te objektivno uz edeme potkoljenica, i to pretežno oko skočnih zglobova. Tegobe se najčešće manifestiraju uvečer, na­kon rad­ 22 www.inpharma.hr

nog dana na radnom mjestu koje zahtijeva dugotrajno stajanje ili sjedenje. Kvaliteta života osobe s varikozitetima ovi­ ­si o: subjektivnim simptomima oboljele oso­ ­ e, objektivnom razvoju bolesti, utjecaju obo­ b ljenja na psihičko stanje oboljelog, moguć-

CEAP klasifikacija

C0

nema vidljivih niti palpabilnih znakova proširenih vena ili te­ leangiektazija - potpuno zdrave noge

C1

vidljive su teleangiektazije (sitne kapilare promjera do 1 mm i venule promjera do 2 mm) ili retikularne vene (promjera do 4 mm) bez subjektivnih tegoba

C2

varikozne vene (promjera većeg od 4 mm) sa subjektivnim tegobama ili bez njih

C3

edemi, uz određene tegobe “teške noge“, grčevi, bolovi u potkoljenicama

C4

promjene na koži kao posljedica proširenih vene: hiperpig­ mentacije, ekcematoidne promjene, lipodermatoskleroza, uz izraženije tegobe koje su gore navedene

C5

kožne promjene kao što je opisano pod C4, uz venski ulkus koji pokazuje sklonost epitelizaciji

C6

kožne promjene opisane u C4 i C5, s prisutnim ulceracijama

nosti socijalne integracije kod uznapredova­le bolesti i, što je ne manje važno – o bolesnikovom prihvaćanju same bolesti. S obzirom da se varikoziteti i komplikacije koje nastaju kao njihova posljedica bitno razlikuju u intenzitetu, nastojalo ih se u odnosu na subjektivne i objektivne tegobe kla­­si­ ficirati, te po logičnom slijedu razvrstati u skupine kako bi se moglo na odgovarajući način pristupiti njihovoj dijagnostici, terapiji, te prognozi i prevenciji oboljenja. Uvedena je i uobičajeno se koristi međunarodna klasifikacije (CEAP) koja se bazira na kliničkim znacima, etiološkim, anatomskim i patofiziološkim čimbenicima. Da bi se postavila pravilna dijagnoza, odnosno oboljenje stupnjevalo prema CEAP kla­sifikaciji, potrebno je konzultirati liječnika koji će obaviti pregled. Po potrebi on će uputiti bolesnika na color Doppler pretragu koja je posve bezbolna i daje vrlo pouzdan uvid u stanje venske cirkulacije donjih ekstremiteta. Analizira se cirkulacija u dubokim venama, stanje zalistaka i perforantnih vena, te se na osnovu kompletne analize venske cirkulacije donjih ekstremiteta može iza­ brati i adekvatna terapija.

Samopomoć i preventiva Kao i kod većine oboljenja, tako je i kod varikoziteta prevencija neobično važna. Dje­ ­lomično možemo utjecati na većinu faktora koji dovode do varikoziteta i provesti prevenciju. Jedino se na genetsku predispoziciju ne može utjecati, za razliku od, na primjer, povećane tjelesne težine i drugih loših životnih navika. Kod proširenih vena neobično je važna edu­kacija bolesnika i samopomoć. Važno je utjecati na bolesnika da u najvećoj mogućoj mjeri pomogne sam sebi, a to se postiže: • redovitim vježbanjem • gubitkom prekomjerne tjelesne težine • izbjegavanjem dužeg sjedenja ili stajanja na istom mjestu


• podizanjem nogu iznad razine srca, barem pola sata na dan • izbjegavanjem konzumacije alkohola, jer alkohol dovodi do vazodilatacije. Životne navike mogu se mijenjati, tako da se umjesto sjedenja pred televizorom vrijeme provodi u šetnji, vožnji bicikla, laganom trčanju ili bavljenju sportskom aktivnosti prema vlastitim afinitetima, mogućnostima, a svakako i prema životnoj dobi. Kod već izraženih varikoziteta, uz pozitivnu obiteljsku anamnezu, u trudnoći je obavezno nošenje elastičnog kompresivnog zavoja ili elastičnih čarapa. Proširene vene koje se razvijaju tijekom trudnoće, u većini se slučajeva povlače bez liječenja u roku od 3 do 12 mjeseci nakon poroda. Elastične čarape ili zavoji stavljaju se ujutro prije ustajanja i nose se tijekom dana. Ukoliko dođe do bolova u nogama ili nelagode pri nošenju, potrebno je konzultirati liječnika. Elastične čarape su jednostavnije za prim­je­ nu od zavoja, mogu se nabaviti u ljekarnama ili prodavaonicama ortopedske opreme, ima ih u raznim bojama, a stupanj kompresije određuje liječnik prema stanju venske cirkulacije. Kupiti ih treba prema propisanim uputama odgovarajućeg liječnika - dermatovenerologa ili vaskularnog kirurga. Elastične čarape usporavaju napredovanje bolesti i dobra su profilaksa, čak i duboke venske tromboze.

Liječenje Kod venektazija i manjih ogranaka, funkcionalno dobri i estetski rezultati postižu se sklerozantnom terapijom, dok je kod proširenja većih vena i naročito kod mlađih osoba metoda izbora flebektomija (operativno liječenje). Sklerozacija je metoda liječenja kojom se sklerozantno sredstvo ubrizgava direktno u venu ili kapilaru. Ne provodi se preko ljetnih mjeseci zbog mogućeg razvoja hiperpig­me­n­ ­tacija na mjestu sklorezacije pod utjecajem sunčanih zraka. Stoga se za ljeto preporučuje korištenje vo­dootpornih pudera za noge. Oni prikrivaju venektazije čime se postižu zadovoljavajući estetski učinci, što je posebno važno za mlađe osobe koje žele prikriti svoje teleangiektazije na plaži i u ljetnoj odjeći. Osim sklerozantne terapije ili operativnih metoda u liječenju varikoziteta, u obzir dolazi i peroralna terapija tzv.“vazoaktivnim“ lijekovima. Oni se primjenjuju najčešće u ljet­ nim mjesecima da bi se ublažile subjektivne tegobe nastale uslijed venske insuficijencije. Vazoaktivni lijekovi su heterogena skupina raznih biljnih derivata ili sintetskih lijekova koji, između ostalog, imaju izvjestan učinak na simptome povezane s kroničnom venskom insuficijencijom, u prvom redu uz ede­ ­me i osjećaj “bolnih i teških“ nogu. Također se preporučuju i razni lokalni pripravci u obliku gelova ili krema. Gel je veći-

ni bolesnika ugodniji za primjenu, jer izaziva osjećaj hlađenja. No, nije preporučljiv za dužu terapiju kod starijih osoba, jer s vre­ me­­nom isušuje kožu koja je u starijoj životnoj dobi ionako već suha. Za žene koje imaju izražene venektazije na potkoljenicama, a kojima je to estetski problem, kozmetička industrija nudi niz vodootpornih korektora u raznim nijansama kojima se mogu vrlo dobro i na duže vrijeme kamuflirati venektazije, te se postižu vrlo do­b­ ri estetski učinci. Uz dobru prevenciju, edukaciju bolesnika i samopomoć, mogu se postići dobri rezultati u liječenju kronične venske insuficijencije i bolest zadržati pod kontrolom, te dugo očuvati radna sposobnost i odgovarajuća kva­ liteta života oboljelog.

Literatura: Beebe-Dimmer JL et al. The epidemiology of chronic venous insufficiency and varicose veins. Annepidemiol 2005;15: 175-184. Langer RD et al. Relationships between symptoms and venous disease: the san diego population study. Arch Intern med 2005; 165: 1420-1424. Benigni JP et al. Is still obesity a risk factor for chronic venous disorders? Phlebologie 2007;60: 163-168. Kaplan RM et al. Quality of life in patients with chronic venous disease: San Disego population study. J vasc Surg 2003; 37: 1047-1053 Bergan JJ et al. Chronic venous disease. N Eng J Med 2006; 355: 488-498. Perrin M. Lanouvelle CEAP- Phlebologie 2005; 1: 10-13.

www.inpharma.hr 23


VIJESTI IZ KOZMETOLOGIJE PRIREDILA: Anita Gali∆, univ.mag., mag.pharm.

Novo označavanje kozmetike za zaštitu od sunca u SAD Kozmetika za zaštitu od sunca već je nekoliko godina pod povećalom, jer se potrošači pitaju postoji li razlika u učinkovitosti pro­ izvoda sa SPF 30 i SPF 100. Novi pravilnik koji će biti na snazi od lipnja 2012. sigurno će uvesti reda u označavanje takvih pripravaka. Najveće promjene očekuju se u ograničavanju visine SPF-faktora, u definiciji “širokospektralne zaštite“ (broadspectrum) i pojma vodootpornosti (waterproof). Naime, maksimalna visina UVB zaštite koja će se smjeti navesti jest SPF 50+, jer prema stavu FDA-a nema kliničke pouzdanosti da je viši SPF djelotvorniji od 50. Jedino će proizvodi koji mogu istovremeno zaštititi kožu od UVB zraka odgovornih za opekline (B= burning), kao i UVA zraka (A=aging) koje uzrokuju rak kože, moći nositi oznaku “širokospektralna zaštita“. Također, FDA je posebno naznačio kako će isključivo proizvodi sa širokospektralnom zaštitom i minimalnim faktorom SPF 15 ili više moći imati oznaku da “mogu spriječiti nastanak opeklina, fotostarenje kože i rak kože“. Kada je riječ o vodootpornosti proizvoda, zanimljivo je da više niti jedan proizvod neće moći biti deklariran kao waterproof nego kao water resistant u periodu od 40 ili 80 minuta tijekom kontakta s vodom. I na kraju, bez obzira na sve oznake na preparatima i visinu UVA i UVB zaštite, ukoliko pacijent pliva, znoji se ili se briše ručnikom, mora svakih 1-2 sata ponovno nanijeti proizvod na kožu. Izvor: FDA

Korijen bijelog duda za duže trepavice Ekstrakt bijelog duda do sad je bio čest sastojak mnogobrojnih tonika i losiona za stimulaciju rasta kose, poboljšanje mikrocirkulacije vlasišta kao i za posvjetljivanje, tj. izbjeljivanje hiperpigmentacija na koži. Primjena drugačije metode ekstrakcije aktivnih sastojaka iz korijena, uz drugu vrstu otapala, rezultirala je novim spoz­ najama i indikacijama, među kojima je stimulacija rasta trepavica svakako najzanimljivija.

­­

Ciklus rasta trepavica traje u prosjeku 120-150 dana (kraći nego kod vlasi kose). U istraživanju su žene u dobi od 25-39 g. lokalno primjenjivale tonik s ekstraktom korijena bijelog duda, 2 puta na dan tijekom 8 tjedana. Zabilježen je 100% rast trepavica u promatranom periodu, uz iznimnu sigurnost primjene u smislu okularnih iritacija. Ta istraživanja svakako idu u prilog primjeni ekstrakta u sve popularnijim proizvodima za stimulaciju rasta trepavica na ljekarničkim policama. Izvor: In-cosmetics Barcelona

Melanomi sve češći kod mladih Istraživački tim klinike Mayo nedavno je objavio rezultate svoje studije o pojavnosti najzloćudnijeg raka kože - malignog melanoma. Danas žene obolijevanju od melanoma 8 puta češće nego prije 40 godina, dok je incidencija melanoma kod muškaraca danas 4 puta češća nego ranije. Osobito je zabrinjavajući porast broja oboljelih među mlađom populacijom, i to onom između 18.-39. godine života. Pretpostavlja se da tako zabrinjavajućim podacima pridonosi i činjenica da se danas mlađi ljudi češće izlažu ne samo prirodnom UV-zračenju, nego i umjetnim UV-zrakama u solarijima, koje negativno utječu na razvoj raka kože. Izvor: Mayo Clinic

List guave kao rješenje alopecije? Jedan istraživački tim na ovogodišnjem je sajmu In-cosmetics predstavio ekstrakt lista guave integriran u tonik za vlasište. List guave sadrži specifične polifenole koji imaju stimulirajući učinak na proliferaciju humanih folikula i rast vlasi. Proveden je niz testova na navedenom ekstraktu, od kliničke učinkovitosti do provjere anti-testosteronskog učinka. Pacijenti koji su koristili 2 ml tonika, u periodu od 4-10 mjeseci, zabilježili su i do 77%-tno poboljšanje stanja alopecije. Uzevši u obzir sve veći trend primjene prirodnih sastojaka u kozmetičkim proizvodima kao i veliko tržište preparata za poticanje rasta kose, polifenole guave očekuje perspektivna kozmetička budućnost. Izvor: In-cosmetics Barcelona

Hijaluronska kiselina: od ordinacije do kozmetike Hijaluronska kiselina ima u kozmetici fantastičnu mogućnost da popuni bore i “izravna“ površinu kože, uz istovremeni učinak ov­ laživanja (moisturiser), jer sprječava dehidraciju iz dubljih slojeva kože. Nalazi se u nizu pripravaka za hidrataciju kože, ali je sve više i sastavni dio tzv. multitasking (višenamjenske) kozmetike. Najbolji su primjer BB kreme (beauty balm, blemish balm) koje is­ tovremeno toniraju kožu, štite od UV-zaštite, posvjetljuju hiperpigmentacije, ali i intenzivno hidratiziraju, za što je često zaslužna upravo hijaluronska kiselina. Na tržištu je sve veći broj tekućih i polučvrstih (2 u 1) podloga, namijenjenih zreloj koži, koje sadrže hijaluronsku kiselinu da bi se istovremeno popunile bore prilikom nanošenja make-upa. Također, veliki je broj primera koji se nanose na kožu prije make-up podloga, koji korigiraju nesavršenosti na koži (ožiljke, široke pore) i “izravnavaju“ njezinu površinu, popunjavajući bore. Može je se naći i u pripravcima za povećanje volumena usana, s tzv. lip-plumping učinkom. No sama hijaluronska kiselina nema utjecaja na sintezu novog kolagena i elastina u tkivu usana ili kože, pa se stoga najčešće 24 www.inpharma.hr


kombinira sa stimulatorima njihove sinteze, kao što su retinol, vitamin C i neki peptidi. Nije samo anti-age kozmetička industrija prepoznala njezinu vri­ jednost. Ostali proizvodi koji zbog njezinog fantastičnog hidratacijskog učinka mogu sadržavati hijaluronsku kiselinu su čak i sjenila za oči, maskare, regeneratori i serumi za kosu, šamponi, paste i gelovi za zube kod paradontoze, raspršivači za nos s oštećenom sluznicom, pa čak i gelovi za intimnu njegu! Izvor: Anita Galić, Anti-age

Faktori rasta u kozmetici između zabrane i tržišta Stanični faktori rasta su proteini odgovorni za stimulaciju rasta stanica, te njihovu diferencijaciju, važni za normalno funkcioniranje mnogih procesa. Najbolje su proučeni u kontekstu ubrzanog cijeljenja kože, pogotovo nakon opeklina i transplantacija, jer se zamijetilo da “otopina“ u kojoj su stanice kože uzgajane također ima pozitivan učinak na obnavljanje kože i ubrzano cijeljenje rana i ožiljaka. Upotreba staničnih faktora rasta i citokina u pomlađivanju kože i u kozmetičkim proizvodima zabranjena je u većini država svijeta, no u SAD postoji nekoliko kozmetičko-medicinskih linija koje se mogu normalno kupiti u liječničkim ordinacijama. Ugl­av­ nom su namijenjene za tretmane fotoostarjele kože i smanjenje vidljivosti bora i hiperpigmentacija. Neki od najpoznatijih faktora rasta koji se nalaze u takvim preparatima su epidermalni faktor rasta (EGF), placentarni faktor rasta (PGF), razni čimbenici koji sprječavaju razgradnju kolagena i elastina, ili pak aktiviraju fibroblaste, tzv. tvornice dermalnog tkiva. Od preparata do preparata moguće je naći samo jedan faktor rasta, ili njihove najrazličitije kombinacije. Publicirane su i mnoge kliničke studije s izvanrednim anti-age rezultatima. No, medalja ima dvije strane: uz njih se veže rizik od poticanja nastanka nekih kožnih tumora, jer stimuliraju nekontrolirano razmnožavanje od­ ređenih struktura i stanica u koži. Na europskoj razini uvelike se raspravlja o tom pitanju. Faktori rasta koji se mogu naći u kozmetičkim proizvodima na američkom tržištu mogu biti humanog porijekla (iz tkiva kože provjerenih donora), ali i dobivenih sintetski. Također se mogu izolirati i matične stanice iz našeg masnog tkiva koje oslobađaju razne faktore rasta, a takve metode su sve popularnije u liječničkim ordinacijama, uz injektivnu primjenu matičnih stanica.

Do ljepše i snažnije kose djelovanjem iznutra Svakodnevno gubimo 50 do 80 vlasi i to je normalan proces kojim se naša kosa obnavlja. O ispadanju kose govorimo kada dne­v­ no ispada više od 100 vlasi. Problem s ispadanjem kose, koji se čini bezazlen, ipak je važan izvor tjeskobe za muškarce i žene koji se s tim problemom susreću. U današnjem brzom načinu života, često zaboravljamo da je za zdravlje i ljepotu najvažnija pravilna i raznolika prehrana, koja će našem organizmu pružiti sve potrebne tvari. Kako bi se potak­ nuo rast nove i jače kose, prvenstveno se mora djelovati iznutra.

Ducray Anacaps koncentrat kapsule Za obnovu kose i vlasišta stručnjaci iz Laboratorija Ducray kre­i­ rali su Anacaps koncentrat kapsule. Zahvaljujući svojoj original­ noj i potpunoj formuli, Anacaps koncentrat kapsule osiguravaju sve esencijalne sastojke potrebne za prehranu i jačanje kose.

Od sada: naručite po TRAJNO NIŽOJ cijeni* VPC = 65,12 kn Sastav: • sumporom bogate aminokiseline metionin i cistin • ekstrakt sjemenaka soje • vitamin B5, B6, B8, B3, E • cink

Preparat je namijenjen za odrasle osobe i ne preporuča se kod trudnica i dojilja.

Izvor: Anita Galić, Anti-age

Vodeći trend: multifunkcionalna kozmetika Paralelno s osvještavanjem potrošača o primjeni “zelene“ kozmetike, ali i u želji da se smanji krajnji trošak kozmetičkog pripravka, proizvođači sve više nastoje koristiti multifunkcionalne prirodne sastojke. Jedan od najboljih primjera su mineralni make-up pre­ parati koji istovremeno imaju i UV-zaštitu, jer sadrže mineralne zaštitne pigmente cinkov oksid i titanov dioksid, s izvrsnim stupnjem prekrivanja važnim za korektivnu i/ili dekorativnu kozmetiku. Ovogodišnji In-cosmetics obilovao je takvim multifunkcionalnim sas­ tojcima, među kojima se svakako istaknula salicilna kiselina, česti sastojak dermokozmetičkih proizvoda, od šampona do preparata za problematičnu kožu. Naime, prirodno izolirana salicilna kiselina (iz zimzelena), predstavljena je kao sastojak koji ima istovremeno učinak eco-friendly konzervansa, ali je i vrlo djelotvorna kao kozmeceutik s keratolitičkim, antimikrobnim i protuupalnim učinkom. Uvjereni smo da će zbog više učinaka za manju cijenu pacijenti biti posebno zahvalni na trendu multifunkcionalnosti!

Doziranje: • 2 kapsule ujutro tijekom 3 mjeseca • za najbolje rezultate preporučamo primjenu 3 mjeseca, uz istovremenu uporabu Ducray Anaphase šam­po­na protiv ispadanja kose • 1 kutija sadrži 60 kapsula = 1 mjesec primjene

Klinički dokazana učinkovitost (35 žena s kroničnim ispadanjem kose, u dobi 18 do 45 godina, primjena 2 kapsule tijekom 4 mjeseca): Procjena rezultata - Traction test (broj izvučenih vlasi)

Smanjenje ispadanja kose za 78% nakon 4 mjeseca 14 12 10

11,7

8

5,5

6 4

2,7

2 0

0. mjesec

1. mjesec

4. mjesec

Izvor: In-cosmetics Barcelona * Niža cijena primjenjuje se od 15. lipnja 2012. www.inpharma.hr 25


Antioksidansi

AUTORICA ČLANKA:

Gordana Talić, mag.pharm.

ALA - potencijalna terapeutska djelovanja Studije podupiru upotrebu ALA kao suportivne komponente u liječenju mnogih bolesti npr. dijabetesa, kardiovaskularnih, neurodegenerativnih, autoimunih bolesti, raka i AIDS-a

K

ako danas između ponuđenih preparata odabrati za sebe, ili savjetovati pa­cijentu baš onaj kojim će se postići naj­veća mo­guća dobrobit za organizam? Odluka je svakog pojedinca hoće li se držati dosad ponuđenih supstancija ili će potražiti nove puteve liječenja. U svakom slučaju, prvo treba razmotriti dostup­ ne činjenice, a on­da se možda i odvažiti na neki novi pristup. Alfa lipoična kiselina (LA; IUPAC:5-(1,2-di­thiolan-3-yl) pentanoic acid) ili kako se još u literaturi naziva tioktična kiselina, masna je kiselina koju mogu sintetizirati biljke i životinje. Izolirana je iz goveđe jetre 1951. godine (Reed i sur.) i prvotno je smatrana vitaminom. U ljudskom organizmu nalazimo je u svakoj stanici tijela, jer sudjeluje kao kofaktor u procesu stvaranja energije. Naročito se naglašava njeno antioksidativno dje­lo­va­nje, ali i učinak njenog reaktivnijeg reduciranog ob­lika, dihidrolipoične kiseline (DHLA). Zapravo se sma­tra idealnim antioksidansom, jer ima sve njegove idealne odlike (Packer i sur.) - lako neutralizira slobodne radikale, ke­lira te­ške me­ tale, zbog amfifilnog karaktera ulazi u sve stanice u tijelu, stupa u reakciju s ostalim antioksidansima i regenerira ih, a pri­tom ne izaziva zna­čajnije nuspojave. Zbog toga je još nazivaju i “antioksidansom nad antioksidansima“. LA također pokazuje antimutagenu i antikancerogenu aktivnost. Upravo zbog njene uloge u organizmu i kemijsko fizikalnih karakteristika odavno je predmet raznih is­traživanja, mada onih in vivo ima jako malo. Aktualne studije podupiru upotrebu alfa lipoične kiseline kao suportivne komponente u liječenju mnogih bolesti npr. dijabetesa, kardiovaskularnih, neurodegenerativnih (MS, Alz­ heimerova bolest), autoimunih bolesti, raka i AIDS-a. Kemijski gledano, LA je mala molekula ko­ja se sastoji od osam ugljikovih atoma i dvije tiolne skupine koje mogu biti oksidirane ili reducirane. Kada su te dvije skupine oksidirane govorimo o alfa lipoičnoj kiselini (LA), dok je reducirajući, reaktivniji oblik LA, poz­ nat kao dihidrolipoična kiselina (DHLA). Bu­dući da ima jedan kiralni centar i asimetrični lanac ugljikovodika, nalazimo je u obliku dva optička izomera: R-LA i L-LA. Samo R-izomer stvara se endogeno, dok sintetski pre­parati sadrže racemičnu smjesu R i L izomera. I LA i DHLA su amfifilne molekule, tj. poka­zuju hidrofilne i hidrofobne karakteristike. Biosinteza endogene R-alfa lipoične kiseline u ljudskom organi­z­ ­mu odvija se uglavnom de novo iz oktanske kiseline u mitohon­ drijima, gdje vezana za proteine djeluje kao esencijalni kofaktor enzimatskih kompleksa u reakcijama stvaranja energije i katabolizmu aminokiselina razgranatog lanca. Pod­robnije, sudjeluje u ciklusu limunske kiseline kao kofaktor piruvat dehidrogenaze koja konvertira piruvat u AcCoA i alfa ketoglu­ra­tat dehidrogenaze kojom alfa ketoglutarat prelazi u sukcinil CoA. Katabolizam se od­ nosi na aminokiseline leucin, izoleucin i valin. 26 www.inpharma.hr

Izvori Hrana primarno bogata egzogenom LA je hrana životinjskog po­d­ rijetla: crveno meso, jetra, srce i bubrezi, a glavni biljni izvori su brokula, špinat, rajčica, krumpir, grašak i rižino mekinje. Važno je reći da konzumacija slobodne LA iz hrane nije pokazala značajan porast njene koncentracije u plazmi i na staničnom nivou. Što se tiče dodataka prehrani, nakon per­oralne konzumacije ko­ ja je bolja u odsustvu hrane, u dozi od 200600 mg apsorpcija je i do 1000 puta veća nego iz prehrambenih namirnica. Apsorpcija L oblika nakon peroralne upotrebe manja je od R oblika, dok ne­ma razlike u njihovoj plazmatskoj kon­centraciji nakon intravenozne primjene. Far­ma­ko­kinetičke studije kod ljudi pokazuju da se 30-40% peroralno uzete racemične smje­se apsorbira, a maksimalna koncentracija u pla­z­mi doseže se nakon 30 minuta do jednog sata, nakon čega se brzo smanjuje. Me­tabolizira se u jetri u procesu mitohondrijske beta oksidacije. Budući da je otkrivena prije više od pola stoljeća, alfa lipoična kiselina koristila se u tretiranju različitih stanja organizma, da bi se danas u suplemen­ta­ciji isprofilirala uglavnom kao antioksidans i poželjna kom­po­ne­n­ta u regulaciji dijabetesa. U zadnje vrijeme, u nekoliko je studi­ja pokazano i njeno antikancerogeno te antimutageno djelovanje.

Antioksidativna svojstva “Čistač“ od slobodnih radikala Oksidacijski stres je definiran kao pomak ravnoteže u staničnim oksidativno-redukcijskim reakcijama prilikom čega dolazi do stva­ ranja slobodnih radikala kisika. Posljedica to­ga je gubitak ravnoteže stvaranja slobodnih radikala i mogućnosti neke stanice da ih ra­ z­gradi, a rezultira promjenama vezanim uz oštećenje stanica. Biokemijski su najznačajniji reaktivni oblici kisika (reactive oxy­ gen species - ROS) što je zajednički naziv za radikale kisika (super­ oksidni, hidroksilni, peroksilni...) kao i reak­tivne neradikalne derivate kisika (vodikov pe­roksid, hipokloritna kiselina, singletni kisik...). LA je univerzalni endogeni i egzogeni antioksidans, jer direktno neutralizira ROS u svo­jem oksidiranom ili reduciranom obliku (više). Topljiva je u vodi i u mastima što joj omogućava antioksidativno djelovanje u citosolu i plazmatskoj membrani, u plazmi i lipoproteinima plazme. LA neutralizira hidro­ksilne radikale, hipoklori­t­­ nu kiselinu i sing­letni kisik. DHLA neutralizira superoksidne i peroksil slobodne radikale. Regeneracija antioksidansa Kada antioksidans neutralizira slobodni ra­dikal i sam prelazi u oksidirani oblik te nije u mogućnosti blokirati ROS dok se ne pre-


vede u reducirajući oblik. DHLA je snažan reducirajući agens koji te oksidirane oblike raznih antioksidansa može prevesti u reduci­ rane, uključujući C vitamin i glutation. DHLA također može reducirati oksidirani oblik alfa-tokoferola prilikom redukcije C vitamina koji je u mogućnosti reducirati taj radikal, te koenzim Q10. Samo za usporedbu, redoks potencijal LA/DHLA iznosi 0,32 V, a glutationa i glutation disulfida, GSH/GSSG iznosi 0,24 V. Sumarno možemo reći da LA reciklira i pro­dužuje životni vijek vitamina C, glutationa i koenzima Q10, a indirektno i vitamina E. Kelacija metala Ispitivanja in vitro i in vivo pokazuju da LA i DHLA mogu kelirati redoks aktivne metale poput iona željeza, bakra, mangana i cinka. Ti metali mogu izazvati oksidativnu štetu ka­talizirajući reakcije u kojima nastaju visoko reaktivni slobodni radikali. Komponente ko­je keliraju takve slobodne metale mogle bi biti stepenica u liječenju neurodegenerativnih i ostalih kroničnih bolesti kod kojih je ok­sidativna šteta uzrokovana upravo njima. Bush i sur. pokazali su da kelacija željeza i bakra posredovana DHLA, daje pozitivne efekte u liječenju Alzheimerove bolesti, smanjujući štetan utjecaj slobodnih radikala. Ta­kođer, na životinjskom je modelu dokazano da LA smanjuje akumulaciju tih metala u or­ ganizmu. Diabetes mellitus Značajna je primjena LA u liječenju dijabetesa tipa II, a njezino se djelovanje ispoljava kroz različite mehanizme. Potencijalno je moguća ali nedovoljno istražena i u liječenju dijabetesa tipa I. Kao prvo, utječe na regulaciju glukoze u krvi tako da povećava translokaciju GLUT4 glukoza transportera u staničnu membranu, kao što to čini inzulin vezujući se na inzulinske receptore, te pokreće reakcije fosforilacije koje uzrokuju translokaciju. Mehanizam djelovanja nije sasvim razjašnjen, a rezultat je povećan unos glukoze u adipocite i stanice mišića. Studija provedena na 72 osobe koje su peroralno uzimale 600 mg/dan LA tijekom četiri tjedna, po­ kazala je za 25% ve­ću osjetljivost na inzulin. Zatim, pozitivno utječe na na krvožilni i živčani sustav dijabetičara koji kao komplikacije kronične bolesti razvijaju mikroangiopatije (retinopatija, nefropatija) i makroan­giopatije (koronarna, ce­ rebrovaskularna, pe­riferna vaskularna) te neuropatije. Naime, oksidativni stres i hiperglikemija rezultiraju stvaranjem slobodnih radikala kisika koji oš­tećuju stanice endotela krvnih žila i neurone, a LA to umanjuje. Nedavno je također dokazano da intrave­nozna primjena LA povećava vazodilataciju krvnih žila osoba oboljelih od dijabetesa tipa 2, a posebno je značajno napomenuti blagotvoran učinak na povećanje mikrocirkulacije i time smanjenje simptoma dijabetičke pe­ riferne neuropatije. Zanimljivo je da je u Njemačkoj odobreno intravenozno i peroralno liječenje periferne dijabetičke neuro­patije s LA (oštećenje živčanog sustava ko­je se manifestira kroz smanjenje osjeta, utrnu­lost, žarenje, osjećaj hladnoće, i neuropatsku bol ug­ lavnom donjih ekstremiteta). Lipoična kiselina i karcinom Antioksidativno djelovanje LA u vidu djelovanja na slobodne radikale koji mogu izaz­vati niz staničnih promjena u okviru nastanka karcinoma, razmatrano je u brojnim studijama. NF-kB (Nuclear factor-kB) je trans­kripcijski faktor koji regulira ekspresiju gena uk­ ljučenih u imunološki odgovor, apoptozu i stanični ciklus. Nepravilna regulacija NF-kB može dovesti do upalnih i autoimunih bolesti, virusnih infekcija i do raka. Vig-Varga i sur. demonstrirali su da se aktivnost takvog NF-kB inhibira dodatkom LA u tu­morogeni­č­ nim stanicama miševa i ljudi. Slične studije pokazale su i antitumorsko djelovanje LA u stanicama melanoma i karcinoma ovarija kod miševa. LA također pokazuje antimutagena svojstva, pa je neki svrstavaju u skupinu prirodnih antimutagena. Nedavno je dokazano da ap­ likacija LA u stanice karcinoma dojke inhibira daljnje metastaziranje, vjerojatno sma­njujući aktivnost MMP. Ohrabrujući rezultati do­ biveni su i u malim studijama na životinjama i ljudima - vezano za www.inpharma.hr 27


sposobnost LA da reducira štetne nuspojave kemoterapije kao što su periferna neuropatija i oštećenje miokarda.

Još ponešto o LA Zbog svojih svojstava, LA dobiva širu primjenu za određena stanja organizma. Tako se koristi za zaštitu jetre, kod oštećenja živčanog sustava oboljelih od HIV-a, Alzheime­rove bolesti i multiple skle­ roze, hiperlipidemije i glaukoma. Što se tiče doziranja studije pokazuju ma­k­simalan učinak doze u rasponu od 150-600 mg/dan (npr. 600 mg/dan za tretitanje dijabetičke neuropatije, a 150 mg/dan za glaukom). Dodaci prehrani koji se nalaze na tržištu uglavnom je preporučuju kao “antioksidans nad antioksidansima“, zatim samostalno ili u kombinaciji sa cimetom u regulaciji dijabetesa, te u suplementaciji sportaša. Preporučene doze su 100-300 mg/dan, a FDA nije odobrila utvrđen dnevni unos.

Literatura: Carreau JP. Biosynthesis of lipoic acid via unsaturated fatty acids. Methods Enzy­ mol. 1979;62:152-158. Reed LJ. A trail of research from lipoic acid to alpha-keto acid dehydrogenase complexes. J Biol Chem. 2001;276(42):38329-38336. Smith AR, Shenvi SV, Widlansky M, Suh JH, Hagen TM. Lipoic acid as a po­ten­ ti­al therapy for chronic diseases associated with oxidative stress. Curr Med Chem. 2004;11(9):1135-1146. Kramer K, Packer L. R-alpha-lipoic acid. In: Kramer K, Hoppe P, Packer L, eds. Nutraceuticals in Health and Disease Prevention. New York: Marcel Dekker, Inc.; 2001:129-164. Cicchillo RM, Iwig DF, Jones AD, et al. Lipoyl syn­thase requires two equivalents of S-adenosyl-L-methionine to synthesize one equivalent of lipoic acid. Biochemistry. 2004;43(21):6378-6386. Zhao X, Miller JR, Jiang Y, Marletta MA, Cronan JE. Assembly of the covalent linkage between lipoic acid and its cognate enzymes. Chem Biol. 2003;10(12): 1293-1302. Hermann R, Niebch G, Borbe HO, et al. Enantioselective pharmacokinetics and bioavailability of different racemic alpha-lipoic acid formulations in healthy vo­ lunteers. Eur J Pharm Sci. 1996;4: 167-174. Teichert J, Hermann R, Ruus P, Preiss R. Plasma kinetics, metabolism, and urinary excretion of alpha-lipoic acid following oral administration in healthy volunteers. J Clin Pharmacol. 2003;43(11):1257-1267. Gleiter CH, Schug BS, Hermann R, Elze M, Blume HH, Gundert-Remy U. Influence of food intake on the bioavailability of thioctic acid enantiomers. Eur J Clin Pharmacol. 1996;50(6):513-514. Breithaupt-Grogler K, Niebch G, Schneider E, et al. Dose-proportionality of oral thioctic acid--coincidence of assessments via pooled plasma and individual data. Eur J Pharm Sci. 1999;8(1):57-65. Evans JL, Heymann CJ, Goldfine ID, Gavin LA. Pharmacokinetics, tolerability, and fructosamine-lowering effect of a novel, controlled-release formulation of alp­ha-lipoic acid. Endocr Pract. 2002;8(1):29-35. Bustamante J, Lodge JK, Marcocci L, Tritschler HJ, Packer L, Rihn BH. Alpha-lipoic acid in liver metabolism and disease. Free Radic Biol Med. 1998;24(6): 10231039. Harris RA, Joshi M, Jeoung NH, Obayashi M. Overview of the molecular and biochemical basis of branched-chain amino acid catabolism. J Nutr. 2005;135(6 Suppl):1527S-1530S. Packer L. alpha-Lipoic acid: a metabolic antioxidant which regulates NF-kappa B signal transduction and protects against oxidative injury. Drug Metab Rev. 1998; 30(2):245-275. Jones W, Li X, Qu ZC, Perriott L, Whitesell RR, May JM. Uptake, recycling, and antioxidant actions of alpha-lipoic acid in endothelial cells. Free Radic Biol Med. 2002;33(1):83-93. May JM, Qu ZC, Mendiratta S. Protection and recycling of alpha-tocopherol in human erythrocytes by intracellular ascorbic acid. Arch Biochem Biophys. 1998; 349(2):281-289. Kozlov AV, Gille L, Staniek K, Nohl H. Dihydrolipoic acid maintains ubiquinone in the antiox­i­dant active form by two-electron reduction of ubi­quinone and one-electron reduction of ubisemiquinone. Arch Biochem Biophys. 1999;363 (1):148-154. Upston JM, Terentis AC, Stocker R. Tocopherol-mediated peroxidation of lipoproteins: implications for vitamin E as a potential antiatherogenic supplement. FASEB J. 1999;13(9):977-994. Valko M, Morris H, Cronin MT. Metals, toxicity and oxidative stress. Curr Med Chem. 2005;12(10): 1161-1208. Doraiswamy PM, Finefrock AE. Metals in our minds: therapeutic implications for neurodegenerative disorders. Lancet Neurol. 2004;3(7):431-434. Ou P, Tritschler HJ, Wolff SP. Thioctic (lipoic) acid: a therapeutic metal-chelating antioxidant? Biochem Pharmacol. 1995;50(1):123-126. Suh JH, Zhu BZ, deSzoeke E, Frei B, Hagen TM. Dihydrolipoic acid lowers the redox activity of transition metal ions but does not remove them from the active site of enzymes. Redox Rep. 2004;9(1):57-61. 28 www.inpharma.hr

Yamamoto H, Watanabe T, Mizuno H, et al. The antioxidant effect of DL-alphalipoic acid on copper-induced acute hepatitis in Long-Evans Cinnamon (LEC) rats. Free Radic Res. 2001;34(1):69-80. Suh JH, Moreau R, Heath SH, Hagen TM. Dietary supplementation with (R)alpha-lipoic acid reverses the age-related accumulation of iron and depletion of antioxidants in the rat cerebral cortex. Redox Rep. 2005;10(1):52-60. Konrad D. Utilization of the insulin-signaling network in the metabolic actions of alpha-lipoic acid-reduction or oxidation? Antioxid Redox Signal. 2005;7(78):1032-1039. Yaworsky K, Somwar R, Ramlal T, Tritschler HJ, Klip A. Engagement of the insulin-sensitive pathway in the stimulation of glucose transport by alpha-lipoic acid in 3T3-L1 adipocytes. Diabetologia. 2000;43(3):294-303. Estrada DE, Ewart HS, Tsakiridis T, et al. Stimulation of glucose uptake by the natural coenzyme alpha-lipoic acid/thioctic acid: participation of elements of the insulin signaling pathway. Diabetes. 1996;45(12):1798-1804. Biewenga GP, Haenen GR, Bast A. The pharmacology of the antioxidant lipoic acid. Gen Pharmacol. 1997;29(3):315-331. Ziegler D. Thioctic acid for patients with symptomatic diabetic polyneuropathy: a critical review. Treat Endocrinol. 2004;3(3):173-189. Jacob S, Rett K, Henriksen EJ, Haring HU. Thioctic acid--effects on insulin sensitivity and glucose-metabolism. Biofactors. 1999;10(2-3):169-174. Arivazhagan P, Panneerselvam SR, Panneerselvam C: Effect of DL-alpha-lipoic acid on the status of lipid peroxidation and lipids in aged rats. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2003, 58, B788–B791. Bast A, Haenen GR: Lipoic acid: a multifunctional antioxidant. Biofactors, 2003, 17, 207–213. Biewenga G, Haenen G, Bast A: The pharmacology of the antioxidant lipoic acid. Gen Pharmacol, 1997, 29, 315–331.11. Bilska A, W3odek L: Lipoic acid-the drug of the future. Pharmacol Rep, 2005, 57, 570–577. Carreau JP: Biosynthesis of lipoic acid via unsaturated fatty acids. Meth Enzymol, 1979, 62, 152–158. Cremer DR, Rabeler R, Roberts A, Lynch B.: Safety evaluation of alpha-lipoic acid (ALA). Regul Toxicol Pharmacol, 2006, 46, 29–41. De Marco VG, Bosanquet JP, Rawlani VR, Skimming JW: Lipoic acid decreases exhaled nitric oxide concentrations in anesthetized endotoxemic rats. Vasc Pharmacol, 2005, 43, 4040–10. Doraiswamy PM, Finefrock AE: Metals in our minds: therapeutic implications for neurodegenerative disorders. Lance Neurol, 2004, 3, 431–434. Ghibu S, Richard C, Vergely C, Zeller M, Cottin Y, Rochette L: Antioxidant properties of an endogenous thiol: Alpha-lipoic acid, useful in the prevention of cardiovascular diseases. J Cardiovasc Pharmacol, 2009, 54, 391–398. Gleiter CH, Schug BS, Hermann R, Elze M, Blume HH, Gundert-Remy U: Influence of food intake on the bioavailability of thioctic acid enantiomers (letter). Eur J Clin Pharmacol, 1996, 50, 513–514. Heinisch BB, Francesconi M, Mittermayer F, Schaller G, Gouya G, Wolzt M, Pleiner: Alpha-lipoic acid improves vascular endothelial function in patients with type 2 diabetes: a placebo-controlled randomized trial, Eur J Clin Invest, 2010, 40, 148–154. Kataoka H: Chromatographic analysis of lipoic acid and related compounds. J Chromatogr B, 1998, 717, 247–262. Lachman J, Hamouz K, Orsak M, Pivec V: Potato tubers as a significant source of antioxidants in human nutrition. Rostlinna Vyroba, 2000, 46, 231–236. Lee HS, Na MH, Kim WK: a-Lipoic acid reduces matrix metalloproteinase activity in MDA-MB-231 human breast cancer line. Nutr Res, 2010, 30, 403–409. Kozlov AV, Gille L, Staniek K, Nohl H: Dihydrolipoic acid maintains ubiquinone in the antioxidant active form by two-electron reduction of ubiquinone and oneelectron reduction of ubisemiquinone. Arch Biochem Biophys, 1999, 363, 148–154 Miadokova E, Vlckova V, Duhova V: Antimutagenic effect of alpha-lipoic acid on three model test systems. Pharmazie, 2000, 55, 862–863. Novotny L, Rauko P, Cojocel C: alpha-Lipoic acid – the potential for use in cancer therapy. Neoplasma, 2008, 55, 81–86. Packer L: alpha-Lipoic acid: a metabolic an­t­io ­ xi­dant which regulates NF-kB sig­ nal transduction and protects against oxidative injury. Drug Metab Rev, 1998, 30, 245–275. Packer L, Witt EH, Tritschler HJ: alpha-Lipoic acid as a biological antioxidant. Free Radic Biol Med, 1995, 19, 227–250. Reed LJ, DeBusk BG, Gansalus IC, Hornberger Jr CS: Crystalline alpha-lipoic acid: a catalytic agent associated with pyruvate dehydrogenase. Ciences, 1951, 114, 93–94. Shay KP, Moreau RF, Smith EJ, Smith AR, Hagen TM: Alpha-lipoic acid as a dietary supplement: Molecular mechanisms and therapeutic potential. Biochim Biophys Acta, 2009, 1790, 1149–1160. Singh U, Jialal I: Alpha-lipoic acid supplementation and diabetes. Nutr Rev, 2008, 66, 646–657. Suzuki YJ, Aggarwal BB, Packer L: Alpha-lipoic acid is a potent inhibitor of NFkappa B activation in human T cells. Biochem Biophys Res Commun, 1992, 189, 1709–1715. Van de Mark K, Chen JS, Steliou K, Perrine SP, Faller DV: Alpha-lipoic acid induces p27Kip-dependent cell cycle arrest in non-transformed cell lines and apoptosis in tumor cell lines. J Cell Physiol, 2003, 194, 325–340. Vig-Varga E, Benson EA, Limbil TL, Allison BM, Goebl MG, Harrington MA: Al­ pha-lipoic acid modulates ovarian surface epithelial cell growth. Gynecol Oncol, 2006, 103, 45–52. Yan LJ, Traber MG, Kobuchi H, Matsugo S, Tritscher HJ, Packer L: Efficacy of hypochlorous acid scavengers in the prevention of protein carbonyl formation. Arch Biochem Biophys, 1996, 327, 330–334.


Zdravlje očiju

AUTORICA ČLANKA:

Maja Bartolec, mag.pharm.

Sindrom suhog oka Kad se jednom dijagnosticira, suho oko je stanje koje će osobu pratiti do kraja života. Terapija ima dva cilja: ublažavanje simptoma i sprječavanje mogućih komplikacija. Liječenje se razlikuje kod hiposekrecijskog i hiperevaporativnog oblika.

K

eratoconjunctivitis sicca ili, poznatije, sindrom suhog oka je stanje koje je karakterizirano smanjenom produkcijom suza. Nastaje kao posljedica smanjenja efikasnosti žlijezda koje luče sloj suza, kao posljedica odumiranja tih istih žlijezda (autoimuna bolest) ili kao posljedica smanjene kvalitete suznog filma.

Suze Na površini oka, odnosno rožnice svakoga od nas nalazi se sloj suza. Sloj suza sastoji se iz 3 dijela: • vanjski sloj lipida koji sprječava hlapljenje i smanjuje napetost površine (stabilizira suzni film), a luče ga Meibomove žlijezde; • srednji vodeni sloj koji sadrži lizozim i IgA, a luči ga suzna žlijezda • unutrašnji sloj mucina koji luče stanice spojnice oka (konjunktiva) i suzna žlijezda, a ima ulogu vlaženja i dodatne stabilizacije suznog filma.1

Disfunkcija Meibomovih žlijezda Naziva se i MGD (Meibomian Gland Dys­ function) ili Blefaritis posterior. Meibomove žlijezde (glandulae tarsales) smještene su na unutrašnjem rubu gornje i donje vjeđe, te se vide kao žućkaste zrnate crte ako se vjeđa okrene prema van. Maste rub vjeđe i sprječavaju da se suza prelije. U interakciji sa su­z­ ­nim filmom, meibum također smanjuje površinsku napetost i rasprostire se iznad vodene komponente suznog filma te ju tako štiti od evaporacije. Životni vijek žlijezda je 4-5 mjeseci.1 Kod njihove disfunkcije dolazi do promjene kvalitete i/ili kvantitete sekrecije meibuma, destabilizacije suznog filma zbog nedostatka li­ pida, a prilikom guste, abnormalne sekrecije dolazi do začepljenja same žlijezde - u tak­ vim slučajevima govorimo o hiperevaporativnom suhom oku.

Hiposekrecijsko suho oko Hiposekrecijsko suho oko najčešće nastaje zbog neadekvatne sekrecije vodene kom­ p­o­nente suznog filma. Vodeni sloj suznog fil­ ma je njegov najdeblji dio, a luče ga suzne

žlijezde. Sadrži elektrolite koji su odgovorni za osmolarnost suza. Osim toga sadrži: lipo­ kalin - protein čija je funkcija vezanje lipida (pretpostavlja se da stvara stabilne ve­ze s lipidima iz vanjskog sloja suznog filma); sve tipove imunoglobulina (IgA, IgD, IgE, IgG, IgM), ali dominantni imunoglobulin je IgA; lizozim koji čini 20-40% ukupnih proteina suza, te uništava bakterije (njegova koncen­ tra­cija opada starenjem i kod sindroma suhog oka!); beta lizin koji djeluje baktericidno; laktoferin koji veže željezo te tako onemogućava replikaciju bakterija (ba­k­terio­stat­ sko djelovanje), a njegova koncentracija opada pri smanjenoj produkciji vode­nog sloja.2

Sjögrenov sindrom Sjögrenov sindrom je autoimuna bolest eg­ zokrinih žlijezda i unutarnjih organa kod koje dominira suhoća sluznice očiju (kseroftalmija) i sluznice usne šupljine (kserostomija). Sindrom može biti primarni ili sekundarni ka-

da je udružen s drugim autoimunim bolestima (npr. reumatoidnim artritisom, sustav­ nim eritemskim lupusom, sustavnom sklero­ zom, primarnom bilijarnom cirozom). U kliničkoj slici, nedostatak suza uzrokuje os­je­ ćaj pijeska i stranog tijela u očima, učestale konjunktivitise, erozije rožnice s fotofobijom, mogućom nekrozom i perforacijom. Ne­do­ statak sline uzrokuje osjećaj suhoće usne šu­p­ ljine, oštećenje glasa, okusa i peridentalne bolesti.3

Suho oko povezano s primjenom lijekova Glaukom je prema podacima Svjetske zdrav­­­stvene organizacije iz 2002. godine drugi najveći uzrok sljepoće u svijetu nakon katarakte. Zadnjih godina raste potrošnja lijekova (kapi za oko) za glaukom, a s obzirom da se radi o kroničnoj bolesti, liječenje je simptomatsko i doživotno.4 Uz izuzetak nuspojava koje su karakteriwww.inpharma.hr 29


stične za pojedinu skupinu lijekova i vezane uz mehanizam djelovanja lijeka, iritacija oka je ono što je zajedničko većini lijekova. Iritacija oka je vjerojatno posljedica konzervansa koji se primjenjuje u pripravcima - benzalkonij klorida (BAK). To je kvarterna amonijeva sol (kationaktivni spoj) koja pojačava penetraciju aktivnog lijeka u unutrašnjost oka, a osim toga dovodi do destabilizacije suznog filma. Također do­vodi do apoptoze stanica, djeluje citotoksič­no te može dovesti do alergijske reakcije. Smanjenje produkcije suza moguće je i pri­ ­likom terapije antihistaminicima (primjena an­tialergijskih/ anitihistaminskih kapi za oko), antidepresivima, beta-blokatorima i oralnim kontraceptivima.

Drugi uzroci suhog oka Do neodgovarajuće vlažnosti očne površine može doći i zbog čimbenika okoline klimatizacijski uređaji, vjetar, hladnoća, suh zrak (pogotovo zimi u zatvorenim prostorima), zbog naprezanja očiju - rad pred računalnim zaslonom (normalno treptanje je 1520 puta u minuti, dok je kod rada na računalu broj treptaja u minuti 5 puta manji), dugotrajna vožnja, te zbog mehaničkih opterećenja - uporaba tvrdih ili mekih kontakt­ nih leća, laserski zahvati korekcije vida (nakon laserske korekcije vida kod 36% pacijenata će se unutar 6 mjeseci od zahvata razviti sindrom suhog oka) te zbog ozljeda oka.

Simptomi Pacijenti se žale na suhe i umorne oči, os­ jećaj pijeska u očima (povezano s disfunkcijom vodenog sloja), osjećaj peckanja (po­slje­ ­dica hipertoniciteta suznog filma), izraženo suzenje oka (povezano s disfunkcijom lipidnog sloja), iritaciju očiju pri buđenju (slaba lubrikacija očiju noću ili još nedovoljno formiran lipidni sloj), zamagljen vid te crvenilo. Suhoća i žarenje oka više se javljaju navečer, dok je suzenje izraženije ujutro, kod pri­ ­mjene računala i vožnje. Ono što je pritom paradoksalno upravo je pojačano suzenje oka, pa pacijentima najčešće nije jasno kako mogu imati suho oko ako im oči pojačano suze. Odgovor leži u činjenici da sloj suza koji se luči nije adekvatan, pa oko to nastoji kompenzirati povećanom količinom su­za.2 Bol je rijedak simptom koji se javlja kod dubljih epitelnih defekata i češće je simptom koji upućuje na neke druge bolesti oka, pogotovo ako je udružen s fotofobijom (pri­ mjerice uveitis, akutni napadaj glaukoma).

Kliničke pretrage5 Bojanje fluoresceinom - površina oka se boja 1%-tnom otopinom fluoresceina i potom pregleda uz korištenje kobalt plavog svjetla. Defekti epitela površine oka se boje fluoresceinom. Test pucanja suznog filma (Tear breakup time test, TBUT) - nakon ukapavanja fluoresceina pacijent napravi nekoliko punih 30 www.inpharma.hr

treptaja (3-5 treptaja). Broje se sekunde od trenutka kada pacijent otvori oči, pa do trenutka kada se pojave tamne mrlje u fluore­ sceinom obojanom suznom filmu. Ekspresija Meibomovih žlijezda - vrši se procjena sekrecije lipida iz Meibomovih žlijezda, a time i integritet lipidnog sloja. Pa­ lac se prisloni na srednju trećinu kože donje vjeđe, neposredno ispod njenog ruba. Lagano se pritisne vjeđu u smjeru prema rubu (prema gore). Ako sekret postoji i ako je bistar, nalaz je uredan. Schirmerov test - najstariji i najpoznatiji test kojim se mjeri količina vodene komponente suznog filma. Schirmerove trakice sta­ ve se u oba donja forniksa te pacijent lagano zatvori oči i ne smije govoriti niti micati očima pod zatvorenim vjeđama. Nakon 5 mi­ n ­ uta trakice se izvade te se očita dužina navlaženog dijela u milimetrima. Ako je dužina veća od 10 mm, radi se o normalnoj sekreciji vodene komponente suznog filma, a ako je dužina manja od 5 mm, vrlo vjerojatno se radi o hiposekrecijskom suhom oku. Bengalsko crvenilo - boja koja boji degenerirane i mrtve stanice.

Liječenje Kad se jednom dijagnosticira, suho oko je stanje koje će osobu pratiti do kraja života. Dva su cilja terapije - ublažavanje simptoma i sprječavanje mogućih komplikacija (superinfekcija, stvaranje ožiljaka). Liječenje se razlikuje kod hiposekrecijskog i hiperevaporativnog oblika. Kod hiposekrecijskog oblika pacijentu se mogu preporučiti umjetne suze. Umjetne su­ze u prosjeku djeluju na površini oka 1520 minuta zbog čega ih je potrebno ukapavati više puta na dan. Postoje različite um­ jetne suze i najčešće ne možemo znati točno koje umjetne suze će kojoj osobi pomoći. Najjednostavnije i jedne od prvih bile su kapi za oko na bazi hipromeloze, koje na-

žalost imaju negativnu stranu, jer sadrže be­n­ zalkonij klorid (BAK) kao konzervans. Danas je kod većine kapi BAK kao konzervans izbačen, a zamijenili su ga većinom konzervansi koji se pod utjecajem svjetlosti razlažu na prirodne sastojke suza. Postoje još i kapi kao jednodozirni pripra­v­ ­ci koji ne sadrže konzervanse, a jedna ampula namijenjena je za primjenu tijekom je­d­ ­nog dana, nakon čega se drugi dan uzima druga ampula. Također dobra strana većine današnjih kapi je ta da imaju rok uporabe nakon otvaranja više od 30 dana (do 180 dana). Osim toga, postoje i kapi koje su hipoosmotske (svi se sjećamo definicije kapi za oko kao izoosmotskih pripravaka!) i koje time smanjuju povećanu osmolarnost suza, odnosno obnavljaju osmotsku ravnotežu u oku. S obzirom da je cilj da se očni pripravak što duže zadrži na oku, moguća je i primjena umjetnih suza u obliku gela koji se dulje vrijeme zadržava na površini oka. S obzirom da su takvi pripravci gušći i zamućuju vid, preporuča se njihova primjena prije spavanja, tj. ne preporučuju se primjerice prije vo­­ž­­ nje automobila. Liječnik može pacijentu propisati i kapi za oko koje sadrže ciklosporin koji vjerojatno dje­luje tako da povećava produkciju suza kod pacijenata kod kojih je ona zbog upale smanjena (smanjuje upalu smanjujući broj aktiviranih limfocita u konjunktivi odnosno povećavajući broj stanica koje luče mucin) a povezana je sa sindromom suhog oka. No, zanimljivo je znati da povećana produkcija suza nije primijećena kod pacijenata koji su istovremeno primjenjivali topičke protu­upal­­ ne lijekove.6 Relativna novost kod nas je primjena autolognog seruma u obliku kapi za oko kod teških oblika suhog oka. Takve kapi se pripremaju pojedinačno za svakog pacijenta iz njegovog vlastitog krvnog seruma i obično se primjenjuju 8 puta na dan. Svaki dan se


Koja pitanja postaviti pacijentu? • Koliko dugo traju smetnje - da li su kronične (višegodišnje) ili su se sada javile prvi puta? • Da li su simptomi izraženiji zimi ili možda u proljeće? • Da li su simptomi izraženiji u suhom zraku (centralno grijanje), prilikom vožnje, rada na računalu ili gledanja televizije? • Da li su simptomi izraženiji tijekom PMS-a? • Da li uz očne tegobe postoje i osjećaj suhoće u ustima ili reumatske tegobe (primjerice jutarnja ukočenost šaka, bolovi u lumbalnom dijelu kralježnice)? • Jesu li simptomi izraženiji ujutro ili navečer? • Da li postoje i bolovi u oku i izražena osjetljivost na svjetlost? otvara nova bočica koja se čuva u hladnjaku (+4˚C), a ostale bočice koje će se tek primjenjivati, treba čuvati na temperaturi od -20˚C. Serum sadržava faktore rasta, vitamine, lizozim i imunoglobuline koji su vjerojatno odgovorni za terapijsko djelovanje kapi (kod pacijenata s autoimunim bolestima potrebno je savjetovanje s liječnikom prije primjene takvih kapi).7,8 Ako se radi o hiperevaporativnom obliku suhog oka, uz umjetne suze potrebno je stimulirati sekreciju Meibomovih žlijezda (primjena toplih obloga izvana na vjeđe uz blagu masažu vjeđa u smjeru ruba) te provoditi svakodnevnu higijenu rubova vjeđa (u slučaju jačeg zastoja sekreta u izvodnim kanalićima). Također, svim pacijentima sa sindromom suhog oka treba preporučiti češće svjesno treptanje (prilikom rada na računalu, gledanja televizije, vožnje) te primjena pripravaka za oko prije izlaska na suhi zrak, vjetar ili prilikom boravka u zadimljenim pro­ storijama.

Literatura: Fanghänel J, Pera F, Anderhuber, Nitsch R. Waldeyerova anatomija čovjeka. Zagreb: Golden marketing- Tehnička knjiga; 2009. 2 Petriček I. Utjecaj suznoga filma na vidnu funkciju Doktorska disertacija. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet; 2011. 3 Vrhovac B i suradnici. Interna medicina, treće, promijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Naklada Ljevak; 2003. 4 Siniša Tomić i suradnici. Rezultati analize prijava nuspojava lijekova protiv glaukoma HALMEDu (2005–2011) i važnost ljekarnika u sigurnijoj pri­mjeni tih lijekova. Farmaceutski glasnik 2001; 67(5) 5 Petriček I, Petriček G. Suvremeni pristup dijagnostici i terapiji suhog oka – prvi dio. Medix 2007; 71 6 Restasis Product Information, dostupno na http:// www.allergan.com 7 Geerling G, MacLennan S, Hartwig D. Autologous serum eye drops for ocular surface disorders. Br J Ophthalmol 2004; 88(11) 8 Kojima T, Ishida R, Dogru M, Goto E, Matsumoto Y, Kaido M, Tsubota K. The effect of autologsu serum eyedrops in the treatment of severe dry eye disease: a prospective randomized case-control study. Am J Ophthalmol 2005; 139(2) 1

www.inpharma.hr 31


Imunostimulans

AUTORICA ČLANKA:

dr.sc. Darija Vranešić Bender, dipl.ing.

Ulje jetre morskog psa Utvrđeno je da je ulje jetre morskog psa izvanredan izvor aktivnih tvari alkilglicerola, ali i skvalena kojima duguje blagotvorna svojstva

T

radicionalna medicina sjevernih ribolov­ nih zemalja Europe davnih je dana pre­ poznala zdravstvene blagodati ulja jetre morskog psa. Cijenjeno ulje stoljećima je služilo kao narodni lijek za brže cijeljenje rana te “prva pomoć“ pri poteškoćama s dišnim i probavnim sustavima. Saznanje da sve vrste morskih pasa posjeduju izvanrednu otpornost na rast tumora te ne obolijevaju ili obolijevaju tek rijetko od te bolesti, zainteresiralo je brojne znanstvenike. Nova potencijalna primjena pokazala se 50-tih godina prošloga stoljeća kada je Astrid Brohult, mlada švedska liječnica, primijetila da su djeca s leukemijom koja su do­ bivala koštanu srž mladih telića bolje podnosila terapiju radijacijom, te je oporavak nji­ hovih bijelih krvnih stanica bio brži. Ubrzo se ustanovilo da je za terapijski učinak bila zaslužna tvar obilato prisutna u koštanoj srži, tzv. alkilgliceroli, prirodni imunostimulan­si kojima je izuzetno bogato ulje jetre mors­ko­ ga psa. Godine 1986. započela je era komer­ci­jal­ ne proizvodnje i primjene ulja te je proizvedeno prvo pročišćeno ulje jetre mors­kog psa, a istraživanja koja su uslijedila samo su potvrdila terapijska i preventivna svojstva već do­ bro poznata na sjeveru Europe. Sama jetra velikih morskih pasa uistinu je fascinatan organ. Veliki morski psi imaju nai­ me velika tijela, ali malene peraje. Priroda se pobrinula za nadoknadu tog anatomskog ne­ srazmjera tako da morski psi imaju iznimno veliku jetru koja čini nevjerojatnih 20-25% tjelesne mase. Jetra morskog psa posebno je bogata uljima i drugim ugljikovim spojevima da bi im osigurala uzgon nužan za kre­ tanje u vodi. No, ono što je priroda razvila kao rezultat specifične građe i okruženja u kojem obitava morski pas pokazalo se kao velika blagodat za ljude. Naime, utvrđeno je da je ulje jetre morskog psa izvanredan iz­vor aktivnih tvari – alkilglicerola, ali i skvalena kojima du­ guje blagotvorna svojstva.

Alkilgliceroli nosioci ljekovitih svojstava Alkilgliceroli su lipidni spojevi čiju “kraljež­ nicu“ čini glicerol, a prirodno su prisutni u majčinom i kravljem mlijeku, te jetri većine životinja i riba. Pritom je ulje jetre morskog psa, osobito onih koji obitavaju u hladnim morima Arktika i Antarktika, najbogatiji pri­ 32 www.inpharma.hr

rodni izvor tih spojeva. Koštana srž koja je, između ostalog, ishodište imunosnih bijelih krvnih stanica također sadrži alkilglicerole, pa stoga i ne čudi što su se te tvari pokazale kritičnima za razvoj zdravog imunološkog sustava djece. Studije provedene u proteklih 30 godina otkrivaju multifunkcionalna svojstva alkil­gli­ cerola. Narodu poznato svojstvo aktiviranja imunološkog sustava objašnjeno je činjenicom da alkilgliceroli stimuliraju aktivnost ma­ krofaga, važnih imunoloških stanica čija je uloga “proždiranje“ patogena. Nadalje, po­ kazalo se da alkilgliceroli općenito stimuliraju hematopoezu, odnosno proizvodnju cr­ venih i bijelih krvnih stanica kao i trombocita. No, nisu alkilgliceroli jedini imunostimula­ tivni sastojci ulja jetre morskog psa. Dio za­ sluga pripada i skvalenu, triterpenu koji mo­ dulira upalni odgovor te potiče aktivnost an­ tigena koji izazivaju stvaranje antitijela u organizmu. Ulje morskog psa izuzetno je bogat izvor skvalena, a taj blagotvorni sastojak nalazimo i u maslinovu ulju. Mješavini alkilglicerola i skvalena u ulju je­ tre morskog psa pripisuju se i dodatna blagotvorna svojstva od kojih je najznačajnije potencijalno antitumorsko djelovanje putem poticanja apoptoze neoplastičnih stanica i

inhibicije stvaranja novih krvnih žila kojima se tumor “hrani“. Vjeruje se da upravo ta jedinstvena mješavina sastojaka štiti stanične membrane te smanjuje nuspojave kemo­ terapije i radioterapije. Stoga i ne čudi da je ulje jetre morskog psa, uz tretiranje neadekvatnog imunološkog odgovora, najveću pri­ mjenu pronašlo kao dodatna terapija kod karcinoma.

Blagodati dodataka ulja jetre morskog psa Smanjena otpornost organizma i često ponavljanje infekcija uslijed izloženosti stresu stanja su kod kojih primjena ulja jetre mor­ skog psa u obliku dodatka prehrani može biti od koristi. Naime, in vitro studije i studije na životinjama kontinuirano pokazuju da čak i male doze alkilglicerola iz ulja jetre mor­ skog psa znatno povećavaju sposobnost ma­ krofaga da onesposobe aktivnost patogena. Osim toga, postoje saznanja da alkilgliceroli povećavaju koncentraciju neutrofila koji šti­te organizam od bakterijskih i gljivičnih infekcija. Peroralno uzimanje ulja jetre morskog psa pokazalo se i kao učinkovito sredstvo za povećanje proizvodnje imunoglobulina. Štoviše, studije na životinjama utvrđu-


ju bolji zdravstveni status i jači imunološki sustav kod mladunčadi čije su majke tijekom trudnoće dobivale ulje jetre morskog psa. Studije na ljudima samo potvrđuju i dodatno pojašnjavaju prethodna saznanja iz is­ pitivanja na životinjama, ili ono što je narod­ na predaja odavno pripisivala ulju jetre mor­ skog psa – snažan imunostimulativni učinak. Naime, uzimanje ulja jetre morskog psa u visokim dozama pružilo je zaštitu od bakterijskih, virusnih i gljivičnih infekcija – primjerice - u jednoj studiji u kojoj je sudjelovalo 13 dobrovoljaca koji su 4 tjedna uzimali ulje jetre morskog psa sa 3,6 g alkilglicerola, 3,6 g skvalena i 750 mg višestruko nezasićenih masnih kiselina. Rezultat je povećani odgovor neutrofila prema bakterijama i, što je još zanimljivije, izravna inhibicija replikacije virusa te povećani antioksidativni status u serumu. Konsenzus je jasan: uzimanje ulja jetre mor­skog psa u obliku dodatka prehrani pruža povoljan imunostimulativni i imuno­mo­ dula­torni učinak. Sposobnost ulja jetre morskog psa da aktivira imunološki sustav pruža uvid i u doda­t­ ne blagodati. Konkretno, poznato je da je stimulacija aktivnosti makrofaga bitan aspekt obrane od tumora. Iako su potrebna daljna istraživanja na ljudima koja će potvrditi antitumorski učinak, dosadašnja saznanja upu­ ćuju na potencijalnu kliničku važnost ulja jetre morskog psa kao dodatne terapije kod karcinoma.

Također, čini se da nam budućnost donosi još novih potencijalnih primjena ulja jetre morskog psa, od kojih trenutno najviše potencijala pokazuje primjena za povećanje pokretljivosti spermija i plodnosti kod muškaraca.

Ulje jetre morskog psa je sigurno i učinkovito Trenutno nisu definirane optimalne dnevne doze za unos ulja jetre morskog psa, no budući da studije pokazuju sigurnost upotrebe čak i pri iznimno visokim dozama, nema bojazni od mogućeg prekomjernog unosa. Kako su za pozitivna svojstva najviše zaslužni alkilgliceroli, za optimalnu blagodat uputno je posegnuti za proizvodom koji sadrži standardiziranu količinu alkilglicerola. Pritom su preporučeni proizvodi koji sadrže minimalno 20% alkilglicerola. Preporuka je uzeti 0,5 do cca. 3 g ulja jetre morskog psa koje je standardizirano na 20% alkilglicerola, jer se time osigurava unos čak 100600 mg tih imunostimulirajućih tvari. Kao dodatak prehrani, ulje jetre morskog psa najbolje je uzimati pola sata prije obroka, jer će hrana poboljšati apsorpciju aktivnih sastojaka.

Literatura:

Nature 1954, 174, 1102–1103. Lewkowicz, N.; Lewkowicz, P.; Kurnatowska, A.; Tchórzewski, H. Biological action and clinical application of shark liver oil. Pol. Merkur. Lekarski 2006, 20, 598–601. Pogozheva, A.V et al.. The clinical and experimental research of metabolic effects of shark liver oil. Vopr. Pitan. 2007, 76, 28–32. Iannitti, T., Palmieri B. An Update on the Therapeutic Role of Alkylglycerols. Mar. Drugs 2010; 8: 2267-2300. Deniau, A.L. et al. Multiple Beneficial Health Effects of Natural Alkylglycerols from Shark Liver Oil. Mar. Drugs 2010; 8: 2175-2184. Mitre, R.; Etienne, M.; Martinais, S.; Salmon, H.; Allaume, P.; Legrand, P.; Legrand, A.B. Humoral defence improvement and haematopoiesis stimulation in sows and offspring by oral supply of shark-liver oil to mothers during gestation and lactation. Br. J. Nutr. 2005, 94, 753–762. Tchórzewski, H.; Banasik, M.; Głowacka, E.; Lewkowicz, P. Modification of innate immunity in humans by active components of shark liver oil. Pol. Merkur. Lekarski 2002, 13, 329–332. Lewkowicz, P.; Banasik, M.; Glowacka, E.; Lewkowicz, N.; Tchorzeweski, H. Effect of high doses of shark liver oil supplementation on T cell polarization and peripheral blood polymorphonuclear cell function. Pol. Merkur. Lekarski 2005, 18, 686–692. Hajimoradi, M.; Hassan, Z.M.; Pourfathollah, A.A.; Daneshmandi, S.; Pakravan, N. The effect of shark liver oil on the tumor infiltrating lymphocytes and cytokine pattern in mice. J. Ethnopharmacol. 2009, 126, 565–570. Anadón A. et al. Acute and repeated dose (28 days) oral safety studies of an alkoxyglycerol extract from shark liver oil in rats. J Agric Food Chem. 2010 ;58(3):2040-6.

Brohult, A.; Holmberg, J. Alkylglycerols in the Treatment of Leucopenia Caused by Irradiation.

www.inpharma.hr 33


DONOSI portal za zanimljivosti itd...

­­

Od zelene kave se dokazano mršavi Zelena, nepržena zrna kave mogu značaj­ no smanjiti tjelesnu masu u relativno kratkom periodu. Istraživanje je provedeno na 16 pretilih osoba, u dobi od 22 do 26 godina, u trajanju od 22 tjedna. Ispitanici su dobivali ekstrakt zelene kave (700 mg ili 1050 mg) te placebo, u izmjeničnim razdobljima. Istovremeno je praćena njihova prehrana (ka­ lorije, vrsta unešene hrane itd.) i bavljenje tjelesnom aktivnošću tijekom ispitivanja. Za to vrijeme, njihove prehrambene navike, a niti navike tjelovježbe nisu se promijenile u odnosu na razdoblje prije istraživanja. Rezultati su pokazali da su svi sudionici smršavjeli. Prosječno im se tjelesna masa smanjila za 10,5% (u prosjeku 8 kg), a tjelesna mast za 16%. Znanstvenici smatraju da bi ti rezultati bili i zanačajniji da ispitanici u određenom periodu istraživanja nisu dobivali placebo i nižu dozu zelene kave. Smatra se da se takav učinak zelene kave može pripisati njenom sastojku, klorogenoj kiselini koja se nalazi samo u neprženim zrnima kave. Prema tome, uzimanje ekstrakta zelene kave svaki dan, uz istovremeno pravilnu prehranu i redovitu tjelovježbu, siguran je, učinkovit i pristupačan način mršavljenja, zaključuju autori studije. Izvor: 243rd National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS)

Prebiotici i probiotici za zdraviju dojenčad Dodavanje prebiotika u dječje formule po­ maže kolonizaciju crijeva dojenčeta dobrim bakterijama, dok probiotici dodani u formu­ le pojačavaju imunitet dojenčeta. Dobre bak­ terije iz crijeva neophodne su za djetetovo zdravlje, rast i sposobost borbe protiv infekcija. Djeca koja su dojena majčinim mlijekom prirodno stječu tu zaštitu, dok dojenčad na formulama češće obolijeva, jer se bakterije u njihovim crijevima stalno mijenjaju. Cilj je kreirati formule što sličnije majčinom mlijeku uključivanjem vrsta (sojeva) onih bakterija koje se nalaze u crijevima dojenčeta dojenih na prsima. Dojenčad ima posebnu potrebu za stimulacijom crijevnih bakterija, jer se rađaju sa ste­rilnim crijevom koje se nakon rođenja kolonizira bakterijama. Stoga sna­ž­ na populacija dobrih crijevnih bakterija onemogućava patogenim bakterijama da nasele crijevo i izazovu infekciju. Učinak prebiotika i probiotika na imunost dojenčeta osobito je izražena kod djece rođene carskim rezom, koja su i nešto ugroženija skupina od ostale djece. To je zato što su djeca rođena prirodnim putem 34 www.inpharma.hr

izložena majčinim bakterijama tijekom svog prolas­ka kroz porodni kanal, te na taj način razviju zdraviju populaciju crijevnih bakterija. S druge strane dojenčad rođena carskim rezom ulazi u sterilni okoliš, pa su i njihove crijevne bakterije sasvim drugačije. Izvor: University of Illinois

CLA i Crohnova bolest Američki su znanstvenici otkrili važne nove činjenice o učinkovitosti konjugirane linolne kiseline (CLA) u lječenju Crohnove bo­ lesti. CLA je masna kiselina koja se prirodno nalazi u mlijeku i mlječnim proizvodima, a pripisuju joj se antikarcinogena i imunomodulatorska svojstva. Kod pacijenata koji su uzimali nadomjeske CLA, zamijećen je znatan napredak u kvaliteti života i smanjenju aktivnosti bolesti za 50%. Istovremeno se CLA dobro podnosila. Glavni simptomi Crohnove bolesti uključuju bolove u trbuhu, vrućicu, slabost, gubitak apetita, ulkuse na koži i u usnoj šupljini, proljev ili zatvor. Trenutno ne postoji način izlječenja Crohnove bolesti niti je u potpunosti poznat njezin stvarni uzrok. CLA predstavlja pomoć pri liječenju pacijenata sa simptomima umjerene do blage upalne bolesti crijeva, bez neželjenih nuspojava koje su toliko prisutne kod uzimanja sintetskih lijekova. CLA bi se mogla primjenjivati izravno u kapsulama ili neizravno putem sojeva bakterija koje lokalno u crijevu proizvode tu masnu kiselinu. Izvor: Clinical Nutrition

Dijetetičari i dodaci prehrani Registrirani dijetetičari imaju naviku korištenja dodataka prehrani kao sastavni dio održavanja zdravlja. Redovito ih koristi 74% dijetetičara, a 22% ih koristi povremeno ili sezonski. Čak 97% dijetetičara preporučuju dodatke prehrani svojim klijentima. Najviše koriste multivitamine (84%), nakon čega slijede omega-3 masne kiseline ili riblje ulje (47%), probiotici (24%), vlakna

(22%) te dodaci na bazi zelenog čaja (18%). Što se tiče uzimanja pojedinačnih vitamina i minerala najviše se koriste kalcij (63%), vitamin D (43%), vitamin C (29%) i vitamin B (23%). Kao najčešće razloge korištenja dodataka prehrani ističu očuvanje kosti, a zatim i općenito očuvanje zdravlja te popunjavanje nedostataka nutrijenata u prehrani. To su i glavni razlozi zbog kojih i preporučuju dodatke svojim klijentima. Neki od ostalih raz­ loga su sniženje kolesterola, očuvanje zdra­v­ lja srca, nutritivna potpora posebnim skupinama (vegetarijanci, vegani) te očuvanje zdravlja probavnog sustava. Osim što imaju naviku uzimanja dodataka prehrani, dijetetičari imaju i ostale zdrave navike: jedu uravnoteženu prehranu, ko­ riste načine rješavanja stresa, redovito posjećuju liječnika, redovito vježbaju, održavaju poželjnu tjelesnu masu i dovoljno spavaju. Izvor: Nutrition Journal

Aminokiseline razgranatog lanca kod bolesti jetre Japanski su znanstvenici otkrili da kasnovečernji obrok koji sadrži aminokiseline razgranatog lanca (BCAA) poboljšava jetrenu funkciju kod pacijenata s cirozom jetre, nakon postupka radiofrekvencijske ablacije (me­ toda liječenja) karcinoma jetre. Kod takvih je pacijenata nakon večernje primjene aminokiselinskih pripravaka, zabilježeno pobolj­ šanje vrijednosti albumina i ukupnog bilirubina u serumu (pokazatelji jetrene funkcije) te poboljšanje kliničkog stanja. Zanimljivo je da takvi rezultati nisu zabilježeni kod jutarnje primjene BCAA. Na kraju autori ističu da se kod pacijenata s oštećenjem metabolizma glukoze (intolerancija) koji uzimaju BCAA, treba redovito kontrolirati razine šećera u krvi. Izvor: Hepatol Res

Primjena leucina kod starijih osoba Primjena leucina kod starijih osoba poboljšava sintezu mišićnih proteina. U istraživanju u trajanju od dva tjedna, ispitanici su do­ bivali 4 g/obrok leucina (3 obroka na dan). Prvi i zadnji dan istraživanja uzeti su uzorci krvi i mišića. Zamijećeno je značajno povećanje stope stvaranja (sinteze) mišićnih proteina, bez istovremenih promjena u mas­nom tkivu. Ovi rezultati jasno pokazuju korisnost nadomjestaka aminokiseline leucin u poboljša­nju sinteze mišićnih proteina kod starijih osoba. Izvor: Clinical Nutrition


www.inpharma.hr 35


Nutri-inspekcija

ZA INPHARMU NUTRI-INSPEKCIJU OBAVILA:

Sandra Krstev Barać, dipl.ing.

Vitaminoteka Zagreb - konzalting u nutricionizmu

Dodaci prehrani za jetru Donosimo pregled proizvoda za zdravlje jetre. Svi su registrirani kao dodaci prehrani, osim Belupo Sylimarina koji ima status biljnog lijeka. Neki su proizvođači i distributeri svoje deklaracije već uskladili s odredbama Pravilnika o dodacima prehrani, pa je kod njih u rubrici Sastav navedena dnevna doza. Drugi će se morati uskladiti do 31.10.2012.

Artičoka 500 MX

SIPF čija je namjena poticanje rada žuči. Doziranje: Pet ml smjese otopiti u čaši vode korištenjem mjernog čepa, te popiti uz obrok dva puta na dan. Cijena po danu: 14 kn Mišljenje: Jedinstveni proizvod dobiven zaštićenim SIPF postupkom iz lista artičoke, u prvoj godini cvatnje. Viši cjenovni razred.

tina i L–aspartata, klinički dokazanog djelovanja na smanjenje razine amonijaka i smanjenje posljedica poremećaja u funkciji jetre.

30 tableta

Proizvođač:

Encian

ekstrakt lista artičoke (Cynara scolymus) s min. 5% cinarina 500 mg Ostali sastojci: fruktooligosaharidi, karboksimetil celuloza; stabilizator: stearinska kiselina; tvar za sprječavanje zgrudnjavanja: magnezijev stearat biljnog podrijetla Napomene: Proizvod je dostupan i u obliku šu­mećih tableta sa sladilima, okusa amara, obogaćen vitaminima C, E, B1, B2, B6 i B12. Trudnice i dojilje trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom. Uzimanje se ne preporuča osobama s opstrukcijom žučnih puteva i žučnim kamencima. Osobe alergične na biljke iz porodice glavočika (Asteraceae/Compositae) npr. ma­ ­slačak, radič i endivija upućuju se na oprez. Doziranje: Jedna tableta natašte na dan. Cijena po danu: 2,2 kn Mišljenje: Hrvatski proizvod povoljne cijene bogatog sadržaja aktivnih tvari iz artičoke.

Herbal Actives Sikavica

Sastav u 1 tabl. (dnevna doza):

30 ml kapi

Proizvođač/Uvoznik:

Natural Organics / Me-

dikor

Artičoka u kapsulama 80 kapsula

Proizvođač/Uvoznik:

Specchiasol / Ro.Ra.

Natura Sastav u 3 kaps. (dnevna doza): suhi ekstrakt artičoke standardiziran na 3% aromatične karboksilne kiseline Ostali sastojci: prehrambena želatina Doziranje: Dvije do tri kapsule na dan. Cijena po danu: 1,5-2,3 kn Mišljenje: Standardizirani proizvod povoljne cijene.

Sastav u 1 kapaljci: sikavica sjeme (Silybum marianum standardiziran na 80% [100 mg] silimarina) 125 mg Ostali sastojci: biljni glicerin (USP čistoće), pročišćena voda; konzervans: kalij sorbat Napomene: Trudnice ili dojilje trebaju se prije uporabe proizvoda savjetovati s liječnikom ili ljekarnikom. Doziranje: Jednom na dan uzeti 1 punu kapaljku (1 ml) i dodati u vodu ili sok. Cijena po danu: 4,7 kn Mišljenje: Jedini ekstrakt sikavice u kapima dostupan na tržištu. Standardizirani proiz­ vod, srednjeg cjenovnog razreda.

Hepatil® 40 tableta

Pliva 150 mg L-ornitin L-asparta­ta Ostali sastojci: krumpirov škrob, polivinilprolidon K-25 (E-1201), talk (E-553), natrijska sol karboksimetil celuloze (E-466), mag­nezij stearat (E-470 b) Napomene: Proizvod ne smiju koristiti osobe s teškim zatajenjem bubrega, poremećajem metabolizma aminokiselina (npr. enzimski poremećaji) kao ni osobe koje su preosjetljive na bilo koji sastojak pripravka. Proizvod mogu koristiti odrasli i djeca starija od 7 g. Doziranje: Jedna do dvije tablete tri puta na dan, s malo vode. Cijena po danu: 1,5-3,0 kn Mišljenje: Jedini proizvod na tržištu koji sadrži kombinaciju dviju aminokiselina: L-orniProizvođač:

Sastav u 1 tabl.:

Artičoka SIPF 100 ml

Proizvođač/Uvoznik:

Laboratoire Synergia /

Studio Aromedica Sastojci u dnevnoj dozi: hidroalkoholna otopina artičoke (Cynara scolymus) - dnevna doza odgovara min. 4,2 g svježe biljke Ostali sastojci: voda, alkohol 30 tež/tež%; ugušćivač: guar guma Napomene: Protresti prije uporabe. Proizvođač u asortimanu ima i proizvod Veliki čičak 36 www.inpharma.hr

Milk Thistle Advantage 525 mg 60 kapsula Natrol / Vital ekstrakt sjemena sikavice (Silybum marianum) 262,5 mg, korijen ma­­ slačka (Taraxacum officinale) 42,5 mg, korijen đumbira (Zingiber officinale) 30 mg, korijen čička (Arctium lappa) 30 mg, korijen rotkvice (Raphanus sativus) 30 mg, korijen peršina (Petroselinum sativum) 17,5 mg Ostali sastojci: magnezijev stearat biljnog podrijetla, silicijev dioksid, maltodekstrin, hipromeloza, voda Proizvođač/Uvoznik: Sastav u 1 kaps.:


Doziranje:

Dvije kapsule jednom na dan, uz

obrok. 4,4 kn Proizvod visokog sadržaja aktivne tvari iz sikavice dodatno obogaćen ljekovitim biljem: maslačkom, đumbirom, rotkvicom, peršinom. Prikladan za vegetarijance i vegane. Cijena po danu: Mišljenje:

Milk Thistle extract 50 kapsula

Ideasphere / Farmex ekstrakt sjemena sikavice (Silybum marianum) 350 mg, artičoka nadzemni dio (Cynara scolymus) 200 mg, korijen kurkume (Curcuma longa) 520 mg Ostali sastojci: želatina, pročišćena voda, srednjelančani trigliceridi, vitamin E, ulje ružmarina Doziranje: Jedna kapsula na dan, ili drugačije po preporuci stručnjaka. Cijena po danu: 3,7 kn Mišljenje: Proizvod povoljne cijene koji uz ekstrakt sikavice i artičoke sadrži i kurkumu. Proizvođač/Uvoznik: Sastav u 2 kaps.:

menki sikavice (Silybum marianum - standardiziran na ukupne flavonoide, uključujući 140 mg /80%/ silimarina) 525 mg Ostali sastojci: punilo: mikrokristalinična celuloza; tvari za sprječavanje zgrudnjavanja: magnezijev stearat biljnog porijekla, hidroksipropilmetil celuloza; antioksidans: PhytO2X (mješavina beta-karotena i askorbinske kiseline) Napomene: Trudnice, dojilje i osobe koje uzimaju lijekove ili imaju posebna medicinska stanja, prije upotrebe ovog proizvoda moraju se posavjetovati s liječnikom. Doziranje: Jedna do 3 kapsule na dan uz obrok, ili po preporuci liječnika. Cijena po danu: 3,1-9,4 kn Mišljenje: Biljni proizvod iznimno bogat aktivnim tvarima iz sikavice, prikladan i za vegetarijance i vegane.

80% silimarina) 175 mg, deglicirizirani ekstrakt korijena sladića 4:1 (Glycyrrhiza glabra, odgovara 250 mg korijena sladića) 62,5 mg, vitamin B1 (tiamin hidroklorid) 2,25 mg, vitamin B2 (riboflavin) 2,55 mg, vitamin B6 (piridoksin hidroklorid) 3 mg, vitamin B12 (cijanokobalamin) 3 mcg, niacin (nikotinamid) 30 mg, folna kiselina 300 mcg Ostali sastojci: prah riže, želatina, tvari za sprječavanje zgrudnjavanja: silicijev dioksid, magnezijev stearat biljnog podrijetla Doziranje: Jedna do dvije kapsule nakon jela. Cijena po danu: 1,2-2,4 kn Mišljenje: Proizvod standardiziranog ekstrakta sikavice sa standardnim sadržajem silimarina antioksidativnog i protuupalnog učinka. Dodatno je obogaćen vitaminima B kompleksa.

Sylimarin Silimarin+Artičoka 30 kapsula Proizvođač:

Milk Thistle Phytosome 30 kapsula Proizvođač/Uvoznik:

Nutraceutical Corp. /

Nihon Sastav u 1 kaps. (dnevna doza): sikavica (Si­ly­ bum marianum sa 80% aktivnog sili­marina vezanog na fosfatidil kolin) 200 mg, cvijet ar­tičoke (Cyane scolymus) 50 mg, korijen maslačka (Taraxacum officinale) 50 mg, korijen đumbira (Zingiber officinale) 6 mg Ostali sastojci: želatinozne kapsule, silicijev dioksid i stearinska kiselina Napomene: Trudnice i dojilje trebaju konzultirati liječnika prije upotrebe proizvoda. Doziranje: Jedna kapsula na dan po potrebi, uz obrok. Cijena po danu: 5,8 kn Mišljenje: Proizvod srednjeg cjenovnog raz­ reda proizveden patentiranom tehnologijom koja omogućuju dobru iskoristivost aktivnih tvari iz sikavice. Učinkovitost proiz­voda poboljšava sadržaj artičoke, maslačka i đumbira.

Sikavica

Belupo 156,7–191,6 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt, rafiniran i normiran) iz Silybum marianum L. Gaertner, fructus (sikavičin plod) (24–27:1) što odgovara 100 mg silimarina izraženo kao silibinin Ostali sastojci: ekstrakcijsko otapalo: smjesa acetona i vode, manitol, povidon; karmelozanatrij, umrežena; natrijev škroboglikolat; silicijev dioksid, koloidni; bezvodni; talk; natrijev stearilfumarat; želatina; boja titanijev dioksid (E171); boja azorubine (E122); boja indigo carmine (E132). Napomene: Ne preporučuje se za primjenu kod djece ispod 18 g. s obzirom na nedostatak podataka o sigurnosti i/ili učinkovitosti lijeka. Ne preporučuje se konzumacija alkoholnih pića tijekom terapije. Doziranje: Na početku liječenja i u slučaju težeg oštećenja jetre, uzimaju se po 2 kapsule dva puta na dan tijekom 8 tjedana. Nakon toga preporučuje se nastavak liječenja s po 1 kapsulom dva puta na dan. U slučaju lakšeg oštećenja jetre, od početka liječenja preporučuje se uzimanje po 1 kapsule dva puta na dan. Cijena po danu: 4,1 -8,2 kn Mišljenje: Jedini proizvod sa statusom biljnog lijeka na bazi ploda sikavice. Srednji cjenovni razred. Proizvođač:

Sastav u 1 kaps.:

Fidifarm

suhi standardizirani ekstrakt ploda sikavice (Silybum marianum) 250 mg – od toga silimarin 200 mg, suhi ekstrakt lista artičoke (1-3:1) (Cynara scolymus) s najmanje 2% cinarina 100 mg, vitamin E (D-alfa-tokoferol) 15 mg alfa-TE, cink (cinkov oksid) 7,5 mg, selen (natrijev selenat) 25 mcg Ostali sastojci: želatina; ulje soje - djelomično očvrsnuto; tvar za zadržavanje vlage: glicerol; emulgator: sojin lecitin; bojila: bakreni kompleks klorofila, titanov dioksid i željezni oksid žuti Napomene: Proizvod ne smiju koristiti osobe alergične na soju. Trudnice i dojilje trebaju se prije uzimanja ovog proizvoda posavjetovati s liječnikom. Doziranje: Uzima se isključivo 1 kapsula na dan. Cijena po danu: 2,2 kn Mišljenje: Hrvatski proizvod povoljne cijene. Uz artičoku, sadrži silimarin (iz standardizi­ ranog ekstrakta ploda sikavice) snažnog dje­ lovanja, a dodatno je obogaćen mikronutri­ jentima koji povećavaju antiokisdativni učinak. Sastav u 1 kaps. (dnevna doza):

Silimarin plus

60 kapsula

30 i 100 kapsula

Solgar / Salvus Sastav u 3 kaps. (dnevna doza): prah sikavice (Silybum marianum) 900 mg, ekstrakt sje-

Natural Wealth / Milsing standardizirani ekstrakt sjemenki sikavice (Silybum marianum, sa

Proizvođač/Uvoznik:

30 i 60 kapsula

Proizvođač/Uvoznik: Sastav u 1 kaps.:

www.inpharma.hr 37


Probava

AUTORICA ČLANKA:

mr.sc. Jasminka Papić, dipl.ing.

Enzimi u dodacima prehrani Kako se upravo probavne smetnje ubrajaju među najčešće tegobe koje se javljaju u svim dobnim skupinama, vrlo ih je važno na vrijeme detektirati i pravovaljano riješiti

Z

dravi ljudski organizam u normalnim uvjetima proizvodi dovoljne količine en­zima potrebnih za odvijanje svih biokemijskih reakcija u organizmu. Ipak, svjedoci smo sve češćeg dodatnog uzimanja nekih enzima putem dodataka prehrani. Savjeti i preporuke prema kojima se to čini, odnose se na dodatni unos probavnih enzima kojima se želi osigurati dobra i potpuna probava hrane, što se danas smatra jednim od ključnih čimbenika fizičkog i psihičkog zdravlja te dugovječnosti.

Na aktivnost enzima mogu utjecati različite molekule. Neke od njih povećavaju njihovu aktivnost (aktivatori), a neke je smanjuju ili potpuno uništavaju (inhibitori).

Primjena enzima

Postoji niz slučajeva u kojima se različitim postupcima nastoji spri­ j­ečiti djelovanje prirodno prisutnih enzima zbog kojih propada­ju uskladištene namirnice, ali je njihova namjerna i kontrolirana primjena daleko značajnija i u mnogim slučajevima neizostavna. Enzimi i njihovo djelovanje Enzimi se koriste tisućama godina za kataliziranje različitih reakEnzimi su specifična skupina proteina koju sin­tetizira živa stanicija koje su dio procesa pri proizvodnji vina, kruha, piva ili sira. Sna­ ca. Neophodni su za život, jer svojim djelovanjem omogućavaju odžan napredak biokemijske znanosti u pro­šlom stoljeću omogućio vijanje svih kemijskih reakcija uključenih u metabolizam uz koji su je bolje razumijevanje uloge enzima u svim životnim procesima i vezane sve funkcije živog organizma. proizvodnji najrazličitijih vrsta proiz­voda. Rezul­ O njihovoj aktivnosti ovise rast, sazrijevanje, tat toga je njihova industrijska proizvodnja i šiEnzimi kao katalizatori ču­vanje i proizvodnja hrane. Enzimsko djelovaroka primjena kao katalizatora mnogih indus­ biokemijskih reakcija nje u biljkama povezano je sa zrenjem, ukljutrijskih i medicinskih postupaka. Nova postig­ čujući i pro­mjene u boji, aromi i teks­turi. Ono nuća genetskog inžinjeringa, izolacije i stabilisupstrat se nastavlja i poslije sjetve ili ubiranja plodova zacije enzima pridonijeli su daljem širenju mokao i nakon ugi­nuća životinja, kod kojih omogućnosti njihove primjene. gućava pretvorbu mi­šićnog tki­va u meso. Industrijski enzimi se dobivaju iz: biljaka, rjeSvi do sada poznati enzimi su u osnovi protei­ đe životinja i vrlo često iz mikroorganizama. ni koji u svom sastavu imaju posebnu strukturu u obliku aktivnog centra. Neki od njih imaju Uloga enzima u i do­­datak proteinskom dijelu. To su manje mometabolizmu čovjeka enzim-supstrat lekule koje enzimi reverzibilno vežu u svom akkompleks Enzimi su kao moćni i vrlo specifični katalizativnom ob­liku, a nazivaju se aktivna grupa ili tori neophodni za odvijanje svih biokemijskih koenzim. Koenzimi su vrlo često derivati vitareakcija u organizmu čovjeka. Između mnogomina, a mogu bi­ti i nevitaminske prirode. Za brojnih skupina enzima u tijelu, u svakodnevvrijeme i nakon re­akcije koju kataliziraju, enzinom životu najčešće se spominju “probavni en­ mi ostaju nepromijenjeni, što im omogućava da produkt zimi“ koji su najzanimljiviji i s gledišta dodatase odmah nakon završetka jedne reakcije potka prehrani. puno nepromijenjeni uključuju u drugu. Najvažnija karakteristika enzima, koja ih razlikuje od anorganskih katalizatora, je njihova Enzimi probave specifičnost. Oni posjeduju specifičnost prema Probavni enzimi omogućavaju probavu unesupstratu, tj. reagiraju s to­čno od­ređenim mesene hrane i prenošenje njezinih hranjivih sađuproduktom metabolizma. Najčešće ne reagi­ stojaka putem krvi do svih stanica organizma. Oni sudjeluju u svim raju niti s vrlo srodnim spojevima. Enzimi pokazuju i specifičnost fazama probavnog procesa. Neprobavljena ili nedovolj­no probavdjelovanja, što znači da kataliziraju samo jednu od nekoliko moljena hrana podložna je procesima truljenja u probavnom sustavu. gućih reakcija u koju može ući neki metabolit. Enzimske reakcije Na taj način se organizmu oduzima energija i potiče razmnožavase pri tome odvijaju u blagim uvjetima temperature i pH, pri at­ nje parazita, gljivica, bakte­rija i drugih mikroorganizama koji uzromos­fer­skom tlaku. kuju razne bolesti i zdravstvene tegobe (gastritis, Chronova bolest, Enzimi kao i svi katalizatori, snižavaju energiju aktivacije pojedidivertikulitis). Neadekvatna aktivnost probavnih enzima može biti ne kemijske reakcije te je na taj način ubrzavaju i do nekoliko mipo­vezana i s razvojem drugih upalnih procesa u tijelu kao i s pojalijuna puta. Svojim djelovanjem također usmjeravaju biokemijske vom određenih tegoba (fibromijalgija, herpes, migrene, kožni osireakcije koje bi se bez njih odvijale presporo, a vodile bi i do bitno pi, loš zadah). drugačijih produkata koji organizmu nisu potrebni, ili mu čak šteProbava započinje u usnoj šupljini djelovanjem alfa-amilaze (ptite. jalin) koju luče žlijezde slinovnice. Ona djeluje na molekule škroba Nedovoljna proizvodnja ili hiperprodukcija bilo kojeg en­zima u unesenog hranom. Hrana se u želucu omekšava djelovanjem žeorganizmu, može biti glavni uzrok te­š­kih genetskih poremećaja (npr. lučane kiseline (HCl), a u takvom se kiselom mediju aktivira i enrezultat pogreške enzima fenilalanin hidroksilaze, koji katalizira pr­ zim pepsin koji pospješuje razgradnju makromolekula bjelančevi­vi korak u degradaciji aminokiseline fenilalanina, je neograničena na na aminokiseline. Gušterača, nadalje, luči mješavinu os­ta­lih, naj­ pro­iz­vodnja fenilalanina koja dovodi do mentalne retardacije, od­važnijih enzima za probavu bjelančevina, masti i ugljikohidrata. nosno poremećaja poznatog kao fenilketonurija). 38 www.inpharma.hr


Slo­žene molekule ugljikohidrata (škroba i glikogena) raz­građuju se pod djelovanjem amilaza, laktaze i saharaze na jednostavne šećere, ko­ji s drugim molekulama ulaze u krv i hrane pojedine organe i tkiva. Njihovom daljnjom raz­gradnjom do ugljičnog dioksida i vode os­­lobađa se energija nužna za sve životne pro­cese. Zdravlje probavnog sustava neophodno je za postizanje sveukup­ nog zdravlja organizma. Ono utječe na energiju, stanje duha i tijela kao i dugovječnost svakog pojedinca. Kako se upravo probavne smetnje ubrajaju među najčešće tegobe koje se javljaju u svim dobnim skupinama, vrlo ih je važno na vrijeme detektirati i pravovaljano riješiti. Najčešći problemi vezani uz zdravlje probavnog sustava su loša probava, crijevne zaraze, nadimanje i upale (sindrom iritabilnog ko­ lona, ulcerozni kolitis, gastritis, Chronova bolest), nepravilno pražnjenje crijeva (zatvor, proljev) itd. Nedostatak enzima rijetka je pojava. Međutim, nepravilna prehrana, nedovoljno žvakanje hrane, loše životne navike kao i starija životna dob nepovoljno utječu na probavu koju je zbog toga ponekad nužno potaknuti i poboljšati unosom sirove hrane bogate enzimima ili enzimskim dodacima prehrani.

Probavni enzimi u dodacima prehrani Suvremena znanost neprestano ističe va­ž­nost hrane i njezine probave kao ključnog čimbenika u razvoju degenerativnih bolesti, pa čak i procesa starenja. Konzumiranje kvalitetne hrane koje ne prati odgovarajuća ak­tivnost probavnih enzima, ne može organizam (za zdravo funkcioniranje) opskrbiti nutrijentima potrebnim cijelom su­s­tavu, a posebno imunosustavu. Stoga je ponekad korisno u svakodnevnu prehranu uključiti dodatke koji će pomoći funkciji žuči, jetre i gušterače te na taj način pridonijeti ostvarivanju tog cilja. Uzimanje pripravaka s navedenim enzimima između obroka može imati dobre dugotrajne i sustavne učinke. U rijetkim slučajevima, nepravilno uzimanje en­zima može izazvati i određene nuspojave kao što su: mučnina, proljev, glavobolja i sl. Najčešći enzimi koji se koriste u dodacima prehrani su proteolitički enzimi biljnog porijekla: bromelain i papain. Sve veću važnost i zastupljenost u takvim pripravcima imaju i lipaze, amilolitički enzimi, laktaza i celulaza.

Bromelain Bromelain, poznat i kao “ananase“ predstavlja skupinu proteolitičkih enzima koji u svojoj strukturi sadrže sumpor. Otkriven je u ananasu (Ananas comosus), a najviše ga ima u samoj stabljici. Upotrebljava se u medicini, alternativnoj medicini, kao dodatak prehrani, a u kulinarstvu se primjenjuje za omekšavanje mesa. Ananas iz kojeg se izolira bromelain, stoljećima se tradicionalno pri­mjenjuje kao ljekovita biljka na području Južne i Srednje Ame­ rike, dok je sam bromelain kao ljekoviti pripravak prvi puta predstavljen tek 1957. godine. Vjeruje se da bromelain posjeduje različite farmakološke aktivnosti koje bi mogle pomoći u liječenju i olakšavanju raznih tegoba. Iako je tek manji dio učinaka znanstveno i dokazan, među vrijednim svojstvima spominju se: • protuupalno djelovanje • učinak na smanjenje agregacije trombocita • fibrinolitička aktivnost. Zbog tih bioloških učinaka, bromelain bi mogao imati značajnu terapijsku ulogu kod problema s koagulacijom krvi i kod upalnih promjena. Njegovom primjenom može se po­boljšati i apsorpcija ne­ kih lijekova, a istra­živanja upućuju i na njegovu uporabu kod određenih malignih oboljenja. Kao jedno od najvažnijih svojstava pose­b­no se ističe protuupalno djelovanje bromelaina koji povećava fibrinolitičku aktivnost u krvi, a ujedno inhibira sintezu fibrinogena. Utječe, također, na snižavanje razine kininogena i bradikinina u serumu i tkivima, te na sintezu prostaglandina čime se povećava njegov protuupalni učinak. Pokusima je, nadalje, dokazano da bromelain smanjuje lučewww.inpharma.hr 39


nje proupalnih citokina kao i kemokina, čime bi se mogao objasniti mehanizam njegovog djelovanja na upalnu bolest crijeva i Chronovu bolest. Zbog svog protuupalnog djelovanja bromelain se spominje u olak­ šavanju raznih bolnih upala (artritis, ozljede, menstrualne i pro­bav­ ne tegobe). Bromelain se u dodacima prehrani primjenjuje uglavnom u svrhu olakšavanja i pobolj­šanja probave kojoj pogoduje svojim izravnim utjecajem na razgradnju proteina, dok protuupalnim djelovanjem ublažava upalne procese u probavnom sustavu.

Papain Papain je proteolitički enzim koji se dobiva iz plodova i lišća tropske papaje (Carica papaya). Iako se razlikuje po mehanizmu djelovanja, ostvaruje slične učinke kao i bromelain. Pokazalo se da kom­ binacija tih dvaju enzima ostvaruje sinergistički učinak te se uspješno primjenjuje za olakšavanje uobičajenih probavnih tegoba kao što su: nadutost, zatvor, sindrom iritabilnog kolona i sl. Kombinacija bromelaina i papaina primijenjena je i u istraživanjima čiji rezultati upućuju na njihovu mogućnost primjene u prevenciji i liječenju srčanog i moždanog udara. Primjena se temelji na njihovom učinku u prevenciji pretjeranog nakupljanja trombocita. Zbog svog utjecaja na zgrušavanje krvi, njihova upotreba je kontraindicirana kod osoba koje uzimaju antikoagulanse, jer mogu povećati rizik od krvarenja. Papain se u ispitivanjima pokazao posebno prikladnim za topičku primjenu. Djeluje na razgradnju pčelinjeg otrova, ublažava posljedice uboda i ugriza kukaca i meduza te pomaže u uklanjanju odumrlih stanica kože. Topička primjena kombinacije bromelaina i papaina može ubrzati cijeljenje rana i opeklina, ublažiti tegobe povezane s hemoroi­ dima, a prema nekim istraživanjima mogla bi imati i pozitivne učinke i u tretmanima nekih kožnih karcinoma. Usprkos tome, taj način primjene nije svugdje dozvoljen. Tako je FDA od 2008. godine ograničio topičku primjenu pripravaka s papainom. Osnovni razlog za to je mogućnost njihovog alergijskog djelovanja. Stoga se i papain najčešće upotrebljava kao probavni enzim sam ili u kombinaciji s bromelainom i drugim probavnim en­ ­zimima.

Lipaza Lipaza je enzim koji pripada skupini esteraza, a katalizira reakciju hidrolize estera glicerola i masnih kiselina, čime pospješuju razgradnju hranom unesenih masnoća (triglicerida) na mono- i digliceride, glicerol i slobodne masne kiseline koje se zatim apsorbiraju u crijevima. Primarno se proizvodi u gušterači, ali je ima i u us­ noj šupljini i želucu. Važnu ulogu ima i u izmjeni lipida između lipoproteina u cirkulaciji. Lipaze imaju ključnu ulogu u probavi, transportu i preradi svih lipida unesenih u organizam i to kod gotovo svih živih organizama te mogu biti neposredno ili posredno povezane s nekoliko patofizioloških stanja. Lipaza u masnom tkivu kon­ trolira uskladištenje triglicerida, indirektno aktivira inzulin i inhibira adrenalin. Uloga lipaze u očuvanju zdravlja nije važna samo kod uobičajenih bolesti povezanih s metabolizmom masnoća poput povišene i smanjene tjelesne mase, dijabetesa, moždanog udara i degenerativnih mišićnih bolesti, nego i kod kožnih problema, autoimunih bolesti, degenerativnih bolesti živčanog sustava i karcinoma. Njezin doprinos važan je i u procesu pomlađivanja i obnove organizma općenito. Većina ljudi proizvodi dovoljne količine lipaza. Izuzetak su osobe oboljele od cistične fibroze, Chronove bolesti, celijakije te nekih drugih oboljenja. Stoga je u većini slučajeva nije potrebno niti uzimati u obliku dodataka prehrani. Ipak, osim kod spomenutih bolesti, dodatni unos lipaze može se preporučiti kod raznih probavnih problema kao što su nadutost, težina u želucu i iritabilni kolon, koji se javljaju nakon obilnog jela. Dodaci prehrani najčešće sadrže lipazu životinjskog porijekla, ia40 www.inpharma.hr

ko se u posljednje vrijeme za njezinu proizvodnju, sve više koriste biljni izvori. Komercijalno se može proizvesti iz posebnih sojeva bakterija i plijesni. Najčešće se preporuča njezina primjena u kombinaciji s amilolitičkim i nekim od proteolitičkih enzima, i to na prazan želudac 30ak minuta prije jela. Dodatno unošenje lipaze nije dopušteno djeci mlađoj od 12 godina, osim po preporuci liječnika. Veće količine lipaze mogu izazvati mučninu i želučane probleme te pogoršati simptome cistične fibroze. Interakcije pripravaka s lipazom javljaju se kod nekih lijekova pro­ tiv pretilosti i probavnih enzima kao što su papain, pepsin, betain hidroklorid i kloridna kiselina, koji mogu razgraditi lipazu.

Amilaze Amilaze su skupina hidrolitičkih enzima koji razgrađuju složene ugljikohidrate. U organizmu se nalaze u brojnim organima i tkivima, a najviše ih ima u gušterači gdje se sintetiziraju i nakon toga izlučuju u probavnom traktu. Amilazu luče i žlijezde slinovnice. Uzimanje amilolitičkih enzima preporuča se osobama kod kojih je njihova proizvodnja smanjena zbog bolesti ili starije životne dobi. Nedostatak amilaze može izazvati različite probleme u želucu i cijelom probavnom sustavu. Dobiva se iz različitih izvora, uključujući svinjski pankreas, ječmeni slad i plijesni Aspergillus oryzae.

Laktaza Laktaza je enzim koji cijepa mliječni šećer laktozu na glukozu i galaktozu, a nastaje u sluznici tankog crijeva. Nedostatak laktaze u organizmu dovodi do netolerancije na laktozu koju sadrže mlijeko i njegovi proizvodi, a naziva se alaktazija. Pripravci koji sadrže laktazu namijenjeni su prvenstveno osobama kod kojih postoji nedostatak tog enzima. Oni im pomažu u boljem podnošenju hrane koja sadrži laktozu. Pored toga, laktazu sve više sadrže i pripravci čija je namjena općenito poboljšanje probave kod osoba koje imaju bilo kakve tegobe u tom pogledu.

Celulaza Celulaza je enzim koji razgrađuje celulozu na monosaharid (glukozu) i disaharid (celobiozu). Nalazi se u probavnom traktu biljojeda kojima je potrebna za razgradnju celuloze iz trava i povrća, što im omogućava opskrbu organizma potrebnim hranjivim tvarima i energijom. Sadrže je i neki mikroorganizmi. Iako celulaza ne postoji u probavnom traktu ljudi, ona se ipak sve češće koristi u pripravcima za poboljšanje probave, a najčešće se nalazi u kombinaciji s drugim probavnim enzimima. Posebno se preporuča vegetarijancima, jer svojim djelovanjem pridonosi probavi topljivih i netopljivih vlakana kojima obiluju vegetarijanski ob­ roci.

Literatura Bickerstaff G.,F. Enzymes in Industry and Medicine, Edward Arnold, Great Britain, 1987. Taussig S. J., Batkin S. Bromelain, the enzyme complex of pineapple (Ananas comosus) and its clinical application. An update, Journal of Ethnopharmacology, 22, 2, 1988, 191–203. Lotz-Winter H. On the pharmacology of bromelain: an update with special regard to animal studies on dose-dependent effects. Planta Med. 56, 3, 1990,249–53. Onken J.,E, Greer P.,K., Calingaert B., Hale L.,P. Bromelain treatment decreases secretion of pro-inflammatory cytokines and chemokines by colon biopsies in vitro. Clin. Immunol, 126, 3, 2008, 345–52. Michael H., Kinghorn A., D., Phillipson J., D. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy. Churchill Livingstone. 2004, 265. Vakhlu J., Kour A. Yeast lipases: enzyme purification, biochemical properties and gene cloning, Electronic Journal of Biotechnology ISSN: 0717-3458, Vol.9 No.1, Issue of January 15, 2006 Aiyer P.,V. Amylases end their applications. African Journal of Biotechnology, 4, 13, 2005, 1525-1529.


www.inpharma.hr 41


Upravljanje zalihama lijekova

AUTOR ČLANKA:

Robert Nagusch, dipl.ing.

Profesionalni sustav za smještaj lijekova Potreba za što efikasnijim i funkcionalnijim načinom skladištenja lijekova i medicinskog materijala, uz korištenje što manjeg prostora, postala je imperativ, jer se prostor oficine u suvremenoj ljekarni širi na račun skladišnog prostora

U

vvremenu sve veće konkurencije i potrebe da suvremena ljekarna ponudi što širi asortiman, upravljanje zalihama postalo je pitanje od velikog značaja. Potreba za što efikasnijim i funkcionalnijim načinom skladištenja lijekova i medicinskog materijala, uz korištenje što manjeg prostora, postao je imperativ, jer se prostor oficine u suvremenoj ljekarni širi na račun skladišnog prostora. Povećanjem oficine i prostora za izlaganje robe pospješuje se prodaja, jer se nudi bogatiji izbor usluga i robe. No, smanjenjem skladišnog prostora ne smije se ugroziti funkcioniranje ljekarne. Ovaj trend je prepoznat još šezdesetih godina prošlog stoljeća kada su se pojavili prvi profesionalni sustavi za smještaj lijekova u ljekarni. Prvi profesionalni sustavi za smještaj lijekova pojavili su se u skandinavskim zemljama i predstavljali su prirodnu nadogradnju izložbenih polica, ugradnjom mehanizama za ladice na same police. U osnovi, polica se sastoji od nosećih profila (uprights), leđa po­ lice (back panels), osnove (bases) i polica. Police mogu biti s mehanizmom ladice. A, i jedne i druge (s mehanizmom ladice i bez njega) mogu se postaviti pod kutom od 30° čime se omogućuje da se lijekovi slažu tako da budu lako dostupni farmaceutu, te da se poštuje koncept FIFO (first in, first out), tj. da je prvi dostupan lijek onaj koji je prvi smje-

Slika 2

Slika 1

StockFlow® profesionalni sustav za smještaj lijekova

šten u policu ili ladicu. Takav sustav unio je revoluciju u rad u ljekarni, jer je omogućio kompaktno, funkcionalno i efikasno rješenje za smještaj lijekova. Korištenje tog sustava omogućilo je sm­je­ štaj maksimalno 720 kutija lijeka po jednom modulu širine 1m sa 10 polica s mehanizmom ladica, a to znači kapacitet od 1800 ku­ tija lijeka za jedan m2 zauzetog prostora. Na slici 1 prikazan je sustav StokFlow® koji je prvi ponudio to rješenje. Danas brojni pro­ izvođači nude slične sustave, bazirane na tom sistemu. Potreba za većom integracijom i poveća-

Razni tipovi profesionalnih sustava ladičara za ljekarne

42 www.inpharma.hr

njem kapaciteta po kvadratnom metru zauzete površine dovela je do razvoja profesionalnih sustava ladica za ljekarne tzv. ladičara. U osnovi svi tipovi ladičara sastoje se od dva dijela: konstrukcije s klizačima ladica i ladica s priborom. Konstrukcija ladičara s klizačima ladica uvijek je izrađena od čelika, jer mora izdržati veliku težinu lijekova koji su smješteni u ladičar, a istovremeno svojom modularnošću omogućiti laku modifikaciju u zavisnosti od potreba korisnika (proširenje ili montažu na drugoj lokaciji). Ladice s priborom, ovisno o proizvođaču, izrađene su od čelika ili aluminija, s plastičnim pregradama (transferzalnim i longitudi­ nalnim). Neki su proizvođači zadržali sustav FIFO u kojem je lijek koji je “najstariji“ prvi dostupan. Tu su dna ladica pod kutem, dok su drugi proizvođači lakši uvid u sadržaj ladice, a time i lakšu i bržu manipulaciju lijekovima, i to prozirnim plastičnim rubovima ladica i prozirnim dnom ladica. Sva izvedbena rješenja ladičara kao profesionalnih sutava ladica za ljekarne omogućavaju smještaj velike količine lijekova na malom prostoru na funkcionalan i efikasan način. Takvi sustavi za smještaj lijekova dozvoljavaju smještaj više od 3000 kutija lijekova po kvadratnom metru zauzetog prostora. Da bi se bolje razumio značaj primje-


ne profesionalnih sustava ladica u ljekarnama, važno je istaknuti da npr. sustav od dvije kolone ladica visine 220 cm, širine oko 1m, i dubine 1m, nudi oko 12 m2 površine za smještaj lijekova, što zamjenjuje oko 50 m standardnih polica od 30 cm u skladišnom prostoru. U takvom ladičaru može se smjestiti oko 1,7 m3 lijekova na organiziran i funkcionalan način koji pruža brži pristup lijeku, pritom štedeći prostor. Tako ušteđeni prostor koji se ranije koristio za skladište, sada se može pretvoriti u oficinu. Veća oficina omogućava da se više robe izloži i ponudi pacijentima, a time povećaju prodaja i profit. Na slici 2 vide se primjeri raznih tipova ladičara koji su danas do­ stupni na tržištu. Zbog povećane konkurencije i sve više cijene rada farmaceuta u Zapadnoj Europi u posljednjih dvadeset godina, javila se potre-

Slika 3

Carrousel® (pogled iz oficine, iz skladišta i detalj ladice)

ba za sustavima za smještaj lijekova koji bi omogućili brži rad s pacijentima i neovisno punjenje sustava za smještaj lijekova. Odgovor na te zahtjeve pružili su sustavi bazirani na kružnim policama s ugrađenim mehanizmima za ladice. Primjer takvog sustava je Carrousel® koji omogućava brzi pristup lijeku i neovisno pu­ njenje sustava za smještaj lijekova poštujući koncept FIFO. Kako bi se još više ubrzao rad - Carrousel® je poluautomatiziran. Naime, ka­ da se skeniranjem recepta dobije podatak koji lijek treba izdati pacijentu, Carrousel® se korištenjem servo pogona za pozicioniranje postavlja u položaj da lijek bude odmah dostupan farmaceutu. Sustav Carrousel® ima kapacitet od oko 2000 kutija za sustav dijametra od 180 cm po m2 zauzetog prostora. Taj sustav nije efikasan kao profesionalni sustav ladica za ljekarne, ali je brzina rada i punjenja sustava za smještaj lijekova znatno povećana. Na sli­ ci 3 vidi se izgled Carrousel® sustava gledan iz oficine, iz skladišta tijekom punjenja, te detalj ladice sustava. Posljednjih deset godina pojavili su se potpuno automatski sustavi za smještaj lijekova. U osnovi su to robotizirana skladišta koja se mogu kategorizirati u dvije grupe. Prva grupa automata pakira lijekove iz rinfuznog izvora prema receptu pacijenta, a dru-

ga grupa na osnovu recepta iz skladišta bira neophodne kutije lijekova. Takvi su sustavi, zbog izuzetno visoke cijene i potrebe za potpunom automatizacijom zdravstvenog sustava, našli primjenu u SAD, Japanu i zem­ ljama Zapadne Europe. U području sustava za smještaj lijekova ni­ kako se ne smije zaboraviti grupa profesionalnih sustava ladica za frižidere i zamrzivače. Korištenjem tih profesionalnih sustava,

Slika 4

iskorištenost prostora u frižiderima i zamrzivačima se povećava za 30%, a sustav oz­ naka i pregrada značajno unapređuje organizaciju smještaja lijekova i medicinskih sredstava. U osnovi se ti sustavi dijele u dvije gru­pe: s nosećom konstrukcijom i s oslanjanjem na konstrukciju u frižideru ili zamrzivaču. Zbog svoje termičke provodljivosti i otpor­ nosti na koroziju oba sustava koriste aluminij kao osnovni materijal od kojeg su izrađene komponente. Ladice su opremljene pri­ borom koji se sastoji od pregrada (transferzalnih i longitudinalnih) i oznaka na rubovima ili na pregradama. Primjer profesionalnog sustava ladica za frižidere i zamrzivače prikazan je na slici 4. Primjena opisanih profesionalnih sustava za smještaj lijekova predstavlja veliko unapređenje u radu suvremene ljekarne. Profesionalni sustavi za smještaj lijekova olakšavaju rad u ljekarni, podižu razinu usluge, štede vrijeme i prostor, te svojom funkcionalnošću predstavljaju preduvjet za povećanje prodaje i profita suvremene ljekarne.

Profesionalni sustavi ladica za frižidere i zamrzivače s nosećom konstrukcijom i bez nje www.inpharma.hr 43


­­­­­

DOGAĐAJI & NAJAVE In-cosmetics 2012 Barcelona je spremno pozdravila svjetsku kozmetičku industriju, ugostivši nekoliko tisuća posjetitelja na najvećem svjetskom sajmu kozmetičkih trendova. Izlagalo je više od 500 svjetskih izlagača novih i inovativnih kozmetičkih sastojaka i raznih prirodnih sirovina, a predstavljani su znanstveni i marketinški trendovi, te seminari o inovacijama itd. Središnja tema sajma bila je solar beauty (sunčana ljepota). Posjetitelji su mogli uživati u proizvodima za zaštitu od sunca koji sadrže najnovije sastojke i odmarati se na posebno uređenoj plaži, uživajući u “sunčanim“ inovacijama kozmetičke industrije. Na znanstvenim je seminarima posebna pažnja posvećena sigurnosti potrošača u zaštiti od sunca. Održane su brojne diskusije o edukaciji potrošača, smanjenju alergijskih reakcija te nanočesticama u kozmetici za UV-zaštitu. U popularnoj Innovation zone predstavljeni su najnoviji kozmetički sastojci koje su odabrali vodeći svjetski konzultanti. Ovogodišnje nagrade dobili su sljedeći sastojci: Progeline™ - tripeptid koji oponaša elafin (biomimetika) inhibitor enzima elastaze koju ot­ puštaju keratinociti, čime se usporava proces starenja kože; DermCom™ - sastojak ko-

ji pospješuje komunikaciju između epidermalnih i dermalnih stanica čime se potiče sinteza kolagena i elastina, što utječe na brže obnavljanje kože, njezinu otpornost i čvrs­toću; te Hyanify™ - egzopolisaharid koji se do­biva biotehnološkim postupkom iz maritimnih bakterijskih sojeva, koji pomaže u borbi protiv dehidracije i boranja kože.

Ewopharma simpozij Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ-a i Ewopharma d.o.o. organizirali su u ožujku, u Opatiji, simpozij s međunarodnim sudjelovanjem. Na simpoziju su sudjelovali eminentni predavači, pedijatri s dugim kliničkim iskus­tvom i subspecijalisti svojih područja. Brojni liječnici sa zanimanjem su pratili izlaganja o mogućnostima primjene probiotika u prevenciji dojenačkih kolika, liječenju funkcijske boli u trbuhu, kod infekcija bakterijom Helicobacter pylori, akutnih proljeva, upalnih crijevnih bolesti te atopijskih bolesti kod djece. Tržište probiotika je veliko i nije lako pre­poznati kvalitetan i siguran proizvod. BioGaia® je vodeći svjetski proizvođač probiotika i dugogodišnji partner Ewopharme. Lactobacilus reuteri Protectis (BioGaia®) jedna je od najbolje klinički dokumentira­nih probiotičkih bak­ terija. Do sada je pro­vedeno više od 80 kliničkih studija na osobama svih uzrasta, a rezultati su ob­jav­ljeni u referentnim stručnim časopisima. Stalna ulaganja u klinička ispitivanja imaju za cilj dobivanja što više klinički dokumentiranih podataka, što je struka svojim iskustvom u kliničkoj primjeni i prepoznala.

44 www.inpharma.hr

Osim mnogih noviteta na području UVzaštite, bilo je riječi i o novim trendovima kao što su kozmetogenomika, informacije o pronalasku novih alternativnih metoda te­s­ti­ra­ nja kozmetičkih proizvoda (bez životinja) te o velikom porastu tržišta organske i fair-trade kozmetike. Tekst i foto: Kemig d.o.o.

Predavanje Formasana Tvrtka Formasana d.o.o. u suradnji s Hrvatskim dermatovenerološkim društvom, or­ganizirala je predavanje o najnovijim spoznajama u području zaštite kože od sunčevog zračenja pod nazivom Photoprotection in 2012: What’s Hot and What’s Not?. Predavači su bili Toni Ionescou, dermatolog i doktor znanosti te dermatovenerologinja Ljiljana Škrinjar. Predstavljena je Bariesun, prva linija za zaštitu od sunca koja u svom sastavu ima samo tri kemijska filtera: Tinosorb M, BMDBM i oktiltriazon. Oni se vrlo dobro podnose i ne uzrokuju fotoalergijske reakcije, čak niti u kombinaciji s lokalnom primjenom proizvoda s aktivnom tvari ketoprofenom (takvo ograničenje ima oktokrilen). Uriage također izostavlja mikronizirane nanočestice (veličine <100 nm) za koje je dokazano da prolaze kroz staničnu membranu i na taj način mogu oslabiti funkciju stanica vezivnog tkiva - fibroblasta. U zamjenu za njih, Uriage koristi obložene čestice (veličine 150 - 250 nm) cinkovog oksida i titanijevog dioksida koje se ne vežu na membrane stanica i štite staničnu funkciju. Najavljeno je da će se svi proizvođači kozmetike za zaštitu od sunca morati prilagoditi novoj regulativi koja zahtjeva navođenje pojma ‘’nano’’ za sve tvari čije su čestice veličine <100 nm unutar INCI formule, i to od 2013. godine.


Javno preventivna akcija

AUTOR ČLANKA:

Branimir Batinica, dipl.pol.

Euromelanoma Day 2012. Temeljni cilj ovog medicinskog, humanitarnog i savjetodavnog projekta je rano otkrivanje melanoma što omogućuje uspješno liječenje i visoku stopu preživljavanja

U

WWellness Centru Coner u hotelu She­ raton, održana je najavna konferencija povodom ovogodišnje kampanje i javnozdravstvene inicijative u borbi protiv zloćudnog raka kože, uz slogan “Brinete za svoje mrlje? – Rak kože možete vidjeti!“ Predsjednica Hrvatskog dermatovenerološkog društva, prof.dr.sc. Mirna Šitum i no­ vinarka Mirna Zidarić pozvale su građane na besplatnu preventivnu akciju za pregled kože i madeža u dermatološkim ordinacijama diljem Hrvatske, koji se održao 08. svibnja. Prof.dr.sc. Šitum, voditeljica Referentnog centra za melanom Ministarstva zdravlja RH, iznijela je zabrinjavajuće brojke o pojavnosti melanoma u Hrvatskoj, te je upozorila na sve veći broj djece i mladih koji obolijevaju od tog smrtonosnog raka kože. Kao glavni uzrok navela je često intenzivno izlaganje suncu bez fotozaštite. Posebice je istaknula sve veći rizik od melanoma noktiju zbog UV-lampi koje se koriste prilikom ugradnje umjetnih noktiju. Mirna Zidarić je kao suvremena žena, majka dvojice sinova i sportska novinarka, upoznata s važnosti UV-zaštite od najranije dobi. Navela je primjer brojnih sportaša koji se maksimalno štite od UV-zračenja kapama, zaštitnim kremama i fotoprotektivnom od­ jećom. Svjetske klimatske promjene i promjene u stilu života utječu na sve češću pojavnost različitih zloćudnih tumora kože, a osobito malignog melanoma. Incidencija zloćudnih tumora kože u stalnom je porastu. Prema podacima WHO 2-3 milijuna ljudi oboli godišnje od nekog oblika zloćudnog tumora ko­ že, a od melanoma godišnje umire 41.000 oboljelih. U svijetu, ovisno o zemljopisnim područjima, broj novih slučajeva raste između 3 i 7% godišnje, a u Europi od melanoma godišnje oboli oko 54.000 ljudi. Prema podacima Registra za rak RH od 1968.-1995. uče­ stalost malignog melanoma povećala se za 309, a smrtnost od melanoma za 310%. Zadnji zaokruženi podaci iz 2007. govore da u RH oboli 11,8 muškarca na 100 000 ljudi i 10,6 žena na 100 000 ljudi. Godišnje se di­ jagnosticira oko 500 novooboljelih osoba. Od melanoma najčešće obolijevaju osobe u dobi između 40 i 60 godina, iako se bilježi porast oboljelih i u dječjoj i adolescentnoj dobi. Glavnim rizičnim čimbenikom u razvoju svih zloćudnih tumora kože, pa i

Prof.dr.sc. Mirna Šitum i Mirna Zidarić pozvale su građane na besplatni pregled kože i madeža

melanoma, smatra se izloženost UV zrakama. Osobiti rizik imaju osobe koje su u djetinjstvu imale opekotine od sunca te one ko­ je povremeno intenzivno borave na suncu ili se izlažu umjetnim izvorima UV zračenja. Koža ima gotovo neizbrisivo pamćenje izloženosti UV zračenju, a tijekom godina nagomilana oštećenja stanica ne mogu se više popraviti. Taj proces je odgovoran za pre­ rano starenje kože, ali s latencijom od 1540 g. može dovesti i do zloćudne preobrazbe stanica u koži. U osobito rizičnoj skupini su osobe izrazito svijetle puti, svijetlih oči­ ju i kose, osobe koje su u obiteljskoj povijesti imale melanom ili drugi zloćudni tumor kože, te sve osobe koje imaju posebnu vrstu atipičnih, displastičnih madeža. Posebno zabrinjava što se melanom najčešće otkrije tek u uznapredovaloj fazi, kada su izgledi za izlječenje manji, pa je poticanje edukacije o toj bolesti u općoj populaciji od iznimnog značaja. Hrvatsko dermatovenerološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora i Referentni centar za melanom Ministarstva zdravlja RH, ponovno su 8.5.2012. organizirali javno-preventivnu akciju ranog otkrivanja melanoma i drugih zloćudnih tumora kože. Glavna aktivnost projekta je tzv. Dan otvorenih vrata u dermatološkim ordinacijama. Rezultati pregleda pratit će se uz pomoću upitnika kojeg je razvila EADV, a koriste ga i ostale europske države. Upotreba jedinstve-

nog upitnika u svim državama omogućuje dobivanje kvalitetnijih, mjerljivih i usporedljivijih rezultata, što je važno za dobivanje što realnijih statističkih podataka. Rezultati projekta bit će objavljeni u svim stručnim i znanstvenim publikacijama. Projekt je medicinski, humanitarni i savjetodavni, a ima tri glavna cilja: prevenciju, obrazovanje i informiranje. Temeljni cilj je rano otkrivanje melanoma što omogućuje us­ pješno liječenje i visoku stopu preživljavanja. Cilj projekta je osvješćivanje šire javnosti o opasnostima nepromišljenog ponašanja na suncu, štetnim posljedicama UV-zraka na zdravlje i pravilnim načinima zaštite, te o važ­ nosti samopregleda madeža. Euromelanoma Dan Hrvatska provodi se već nekoliko godina u organizaciji Hrvats­kog dermatovenerološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora i Referentnog centra za me­ lanom Ministarstva zdravlja. Projekt je pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja RH, Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH, te Europske akademije za dermatologiju i venerologiju - Euromelanoma Day organizacije. Projekt podržava i Hrvatsko farmaceutsko društvo, a prijatelji kampanje su: Avene, Eucerin, Mustela, La Roche-Posay, Solgar, Uriage, Wellness Coner i Printera. informacije o projektu: www.euromelanoma.org

www.inpharma.hr 45


­­

NOVO U LJEKARNAMA

r­­

stojaka. Nanosi se svaki dan prije bilo koje druge njege kože.

B-100 kapsule Twinlab, Farmex, 50 kom. Kombinacija svih vitamina B kompleksa u koncentraciji 100 mg/mcg. Proizvod je registriran kao dodatak prehrani za sportaše. Preporuča se kod povećanih potreba i ozbilj­ nijeg deficita (slabost, gubitak apetita, intenzivni napori), kod evidentno neredovite i nekvalitetne prehrane, te kod situacija povećanog stre­sa i pomanjkanja energije. Pomoć je kod problema živčanog sustava (lo­ ša memorija i koncentracija, razdražljivost, depresija, anksioznost, stres). Uzima se samo jedna kapsula na dan.

BioGaia ProDentis Ewopharma, 30 pastila Dodatak prehrani u obliku pastila, patentirani je spoj 2 probiotička soja pod nazivom Lactobacillus retuteri Prodentis. U jednoj pa­ ­stili sadrži 2x108 probiotičkih bakterija. Pruža novi koncept brige o usnoj šupljini uspostavljanjem zdrave mikrobne ravnoteže čime sprječava nastanak karijesa, ginigvitisa i parodontitisa. Djeluje lučenjem reuterina, pri­ rodne antimikrobne tvari inhibira oralne pa­ togene, a modulacijom obrane u usnoj šup­ ljini povećava prirodnu otpornost. Jedna od osnovnih značajki je dobro prijanjanje na us­ nu sluznicu (mucine i plak). Klinički su dokazana svojstva u sprječavanju nastanka karijesa (inhibicija bakterije Streptococcus mu­ t­ ans), smanjenje stvaranja plaka, te ublažavanje simptoma gingivitisa i parodontitisa već nakon 2 tjedna primjene. Osobito se preporuča osobama sklonih razvoju gingivitisa i parodontitisa (trudnice, pušači, oboljeli od dijabetesa, stariji, u stresnim razdobljima), osobama kod kojih je otežana higijena usne šup­ljine (nosioci ortodontskih pomagala) i nakon ugradnje implantata, kiretaže i sl. Ugodnog je okusa mentola.

Cicatridina® vagitoriji Oktal pharma Pomoćna terapija reparativnih procesa u at­ rofičnim i distrofičnim stanjima vaginalne sluz­ nice. Pospješuje zacjeljivanje vaginalnog tki­ va nakon ginekoloških operacija ili poroda, 46 www.inpharma.hr

te u slučajevima distrofije uslijed kemoterapije ili ionizirajućega zračenja. Potpomaže i u stanjima vaginalne suhoće uzrokovane ne­ dostatkom estrogena. Djeluje zahvaljujući pri­ sutnosti hijaluronske kiseline. Hijaluronska kiselina funkcionira kao strukturalna potpora dajući tonus, trofizam i elastičnost tkivu, a brojna klinička ispitivanja dokazala su da pomaže ubrzavanju i poboljšavanju postupka reepitelizacije i obnove tkiva.

Effaclar Mat La Roche-Posay, L’Oreal Adria Nova generacije njege u regulaciji sebuma za dvostruku učinkovitost: protiv masnog sja­ ja i protiv proširenih pora. Djeluje na izvoru stvaranja sebuma, zahvaljujući aktivnom sa­ stojku Sebulyseu koji je u regulaciji sebuma učinkovitiji od cinka. Ima sposobnost sprječavanja stvaranja sebuma na izvoru, u samome središtu sebocita. Obogaćen je perlitom koji ima moć upijanja, za matirajući i baršunasti učinak. Tekstura je nemasna, hidratizirajuća, nekomedogena, bez parabena i hipoalergena. Uči­n­ kovitost i tolerancija procijenje­ ne su na uzorku od više od 800 žena.

Hydraphase Intense Serum La Roche-Posay, L’Oreal Adria Inovacija na području hidratacije kože, formula s koncentriranim aktivnim sastojcima hijaluronske kiseline, arganinom i serinom. Sastojci su ugrađeni u mikrokapljice koje prodiru u kožu za ciljano djelovanje. Tekstura seruma dopušta visok udio aktivnih sastojaka za trenutnu učinkovitost. Fragmenti hijaluronske kiseline omogućavaju trenutnu i dugotrajnu hidrataciju te umirujući učinak, bez rizika od iritacije. Arginin i serin, amino­ kiseline prirodno prisutne u ko­ži, zadržavaju i fiksiraju vodu u koži. Ovaj Serum je proizvod s najvećim udjelom antioksidativne termalne vode La Roche Posay - hidratizira i umiruje osjetljivu i krhku kožu. Lipidna faza je razrijeđena za nemastan i neljepljiv učinak. Trostru­ ka polimerna kemijska struktura daje želiranu formulu, izrazito rijetku i tekuću. U kombinaciji s vodom, ti polimeri nabubre što jamči savršeno raspršivanje masnih sa-

Intense White Aquafresh, Filip trade Nova formula za bjelinu zubi s mikrogranulama koja ih čini bjeljima te istodobno stvara zaštitni sloj koji pomaže očuvati bjelinu. Rezultate su potvrdile kliničke studije. Zubna pasta najprije vidljivo izbjeljuje obojene zube, a potom na zubima stvara neprimjetan zaštitni sloj koji pomaže pri sprječavanju nastajanja novih mrlja i tako zubi duže ostaju bjelji. Ključna su prednost izuzetno male i tvrde mikrogranule koje temeljito čiste zube i stvaraju neprimjetan zaštitni sloj koji redovitom uporabom pomaže očuvati bjelinu.

Klorane Mango ulje Pierre Fabre DC, Oktal Pharma Najnoviji proizvod iz linije s ekstraktom manga za njegu suhe, oštećene i suncu izložene kose. Ovo ulje u raspršivaču odlikuju hranjiva, obnavljajuća i UV protektivna svojstva. Zato se može koristiti višenamje­n­ ski: kao intenzivna obnavljajuća njega, kao svakodnevna hranjiva njega i kao UV zaštita. Preporuča se i za oštećenu, neposlušnu ili kovrčavu kosu. Ulje se rasprši po kosi i ne ispire se. Iako je formula bogata, ne masti i ne otežava kosu. Ne sadrži konzervanse, paraben ni silikon. Vodootporno je. Nakon uporabe kosa je zaštićena, nahranjena, fleksibilna, sjajna i me­ ka.

Lierac Body slim Lierac, Formasana Anticelulitni proizvod s trostrukim djelovanjem: protiv narančine kore, protiv opuštanja kože, te za poticanje drenaže. Sadrži patentirani kompleks s ekstraktom lotusa, bijelom vrbom i biotehnološkim peptidima, koji djeluje na bijele adipocite i transformira ih u smeđe. Taj proces potpomaže 10% kofeina u kombinaciji s ekstraktom bazge te proteinima žita. Ne sadrži alkohol. Lako se upija i ostavlja kožu nježno namirisanu kombinacijom irisa, ruže


NOVO U LJEKARNAMA i jasmina. Nanosi se ujutro i navečer na problematična područja.

NovExpert Anti-aging fluid NovExpert, Ro.Ra.Natura Intenzivna obnavljajuća njega baršunaste tek­ sture koja obiluje djelatnim tvarima hidratizirajućeg djelovanja (gel aloje, biljni glicerin, noćurak..). U 2 dana učinit će kožu mekom poput baršuna. Kompleks sastojaka koji reflektiraju svjetlost i kombinacija moćnih antioksidansa (ekstrakt šipka, zelenog čaja, cvi­ jeta nevena, vitamin E...) u 7 će ju dana učiniti blistavom. Zahvaljujući koncentraciji visokodjelotvornih anti-age sastojaka (Nova­ xyline, prirodna fragmentirana hijaluronska kiselina, ektrakt zelene alge) koji ciljano djeluju na DNA, sintezu kolagena, te stvaranje fibronektina, u 28 dana koža će biti zaglađena, a bore vidljivo smanjene. Kliničke studije provedene na 50 ispitanica dokazuju pomlađivanje stanica za 11 godina; stanice su 48% mlađe, a bore su smanjene za 38%. Bez konzervansa i 100% hipoalergeno.

NovExpert Ultra komfor maska NovExpert, Ro.Ra.Natura Maska s pulpom šipka, hrani i umiruje sve tipove kože. Formulacija je 100% prirodna, bez konzervansa i 100% je hipoalergena. Ima Ecocert potvrdu. Osim što dubinski hrani i umiruje kožu, potiče i repulp učinak (vo­ lumen). Sadrži 100% prirodne tvari višestru­ kog djelovanja: hrani (karite maslac, suncokret i jojoba), umiruje (crni ribizl, različak, šipak…) i popunjava (arginin, kokosovo ulje). Preporuča se upotrijebiti 1-2 puta tjedno. Kod izrazito suhe kože, za učinak dubinskog hranjenja ostaviti masku da djeluje tijekom noći. Preporuča se za dubinsku regeneraciju i nakon izlaganja suncu.

NovExpert Krema s karamelom NovExpert, Ro.Ra.Natura Anti-age tonirana krema za zdrav i preplanuli ten. Prevenira i briše znakove starenja zahvaljujući inovativinim djelatnim tvarima poput Novaxyline, fragmentirane hijaluronske kiseline dobivene na prirodan način, te potiče samotamnjenje, a ne sadrži DHA. Obogaćena je prirodnim tvarima koje potiču stvaranje prirodnog melanina za blistav i zdrav

ten. Zahvaljujući kokos maslacu, kompleksu polisaharida, ulju noćurka, biljnom glicerinu i gelu aloje koža će dobiti potrebnu količinu hrane i vlage. Preporuča se svima, a posebno osobama s tankom i prozirnom ko­ žom, sa stalnom vaskularizacijom, koži zahvaćenoj rozaceom, koži s nepravilnostima i sklonoj alergijskim reakcijama (posebno na proizvode za samo­tamnjenje). Koristi se tijekom ci­jele godine za zdrav i prirodan izgled, a ljeti za poticanje prirodnog pig­ menta i ubrzanje ta­m­njenja na prirodan način. Tekstura je laga­ na, brzo se upija i ne ostavlja trag na odjeći. Postoji u 2 nijanse: za svijetlu i normalnu ko­žu. Bez konzervansa i 100% hi­po­ alergeno.

Oleo therapy Kemig Jedinstvena linija proizvoda za oleoterapiju (za peroralnu ili lokalnu primjenu). Lipidi imaju vrlo važnu ulogu u očuvanju zdravlja, posebice kada je riječ o sprječavanju preuranje­ nog starenja te u smanjenju kroničnih upala u organizmu. Liniju čini 40 vrsta prirodnih ulja (39 biljnih ulja i riblje ulje) u čijem su sastavu, između ostalog, i sve popularnija ulja poput argana (za revitalizaciju kose i vlasišta) ili ulje lješnjaka (za masnu i problematičnu kožu). Kemigova 20-godišnja ekspertiza kao regionalnog lidera u biljnim ulji­ ma rezultirala je kreiranjem te jedinstvene linije koja će, osim toga, biti vrlo pristupačna i po cijenama.

ORS Normia® vrećice JGL Prvi proizvod koji nudi jedinstvenu kombinaciju rehidracijske soli i odabranih probiotičkih sojeva. Istovremeno nadoknađuje vodu i elektrolite, te brzo obnavlja crijevnu mikrofloru. Nakon sprječavanje dehidracije oral­ nom rehidracijskom soli, sljedeći korak u oporavku je uključivanje probiotika. Na taj se način skraćuje trajanje proljeva i postiže brži oporavak. Zato su u ovom proizvodu zajedno pakirane ORS vrećice i vrećice probiotika. To je jedina ORS koja sadrži cink za

koji je dokazana pozitivna uloga kod proljeva. U vrećicama probiotika nalaze se LGG® i BB-12®, dva najispitivanija probiotička soja čija je učinkovitost i sigurnost najbolje dokazana baš na dječjoj populaciji. Ovom kombinacijom pružena je mogućnost jednostavnije i sveobuhvatnije borbe protiv proljeva i dehidracije već od dojenačke dobi.

Pranarom Shea maslac Pranarom, Kemig Shea maslac (shea butter, karite maslac, “af­ ričko zlato”) spada danas u sam vrh prirodnih sastojaka u kozmetici i dermatologiji. Stoljećima se koristi zbog svojih zaštitnih učinaka na koži, njezine dubinske hidratacije i omekšavanja. Pranarom Shea maslac potječe iz organskog uzgoja i BIO certificirane kontrolirane agrikulture. Preporučuje se za prevenciju nastanka strija i njihovo ublažavanje, idealan je za trudnice i dojilje, za ub­ lažavanje crvenila nakon sunčanja, za suhu i osjetljivu kožu (atopijski dermatitis, ih­tio­ za, kseroza, psorijaza) kao priro­d­na pomoć kod crvenila i iritacija, kod ispucalih us­ni­ca, općenito za omekšavanje kože (zadebljala koža, ožiljci) kao prevencija i za smanjenje vidljivih bora (oko očiju, usa­­na), kao maska za suhu kosu, te za umirivanje suhog i nadraženog vlasišta.

Propeus mast za njegu usana i lica Bioeliksir Europa, 15 g Kozmetika s posebnom namjenom na bazi propolisa učinkovito uklanja tegobe koje uz­ rokuje herpes simpleks na usnama i intim­ nim djelovima tijela. Djelotvorno uklanja bol, osjećaj peckanja i svrbeža te ubrzava epitelizaciju. Propolis iz kreme djeluje kao priro­ dni antibiotik prema kojem virusi, bakterije i gljivice teško razvijaju otpornost. Ima izrazito protuupalno i anestetičko djelovanje, te jača lokal­ ni i opći imunitet. Aktiviranjem me­taboličkih en­ zima stimu­liraju se i ubr­ zavaju procesi regene­ racije oštećenih tki­va.

RoC Complete Lift Volume Restorer RoC, Ro.Ra.Natura Anti-age dnevna njega za lice i vrat, za sve tipove kože. Napredna tehnologija djeluje na 4 elementa ključna za volumen lica, koja se tijekom vremena smanjuju. To su: fiwww.inpharma.hr 47


­­

NOVO U LJEKARNAMA bronektin, kolagen, hijaluronska kiselina i elastin. Svakodnevnom upo­ trebom vidljivo redefinira ob­ lik lica - jagodične kosti su preoblikovane, obrazi popu­ njeni i zategnuti, bore i nazolabijalna brazda su vi­d­lji­ vo zaglađeni, lice i oval preoblikovani, a koža vrata je zategnuta.

RoC Soleil Protexion+ RoC, Ro.Ra.Natura Inovacija u obliku 2 u 1 ultra laganog fluida protiv tamnih mrlja SPF50+, za ujednačen i blistav ten. Nova generacija zaštite od sunca ujedinjuje izuzetno visoku zaštitu sa specifičnim tehnologijama protiv tamnih mrlja. Kombinacija odabranih UVA i UVB filtera širokog spektra štiti kožu od štetnih posljedica sunčevih zraka i sprječava nastanak tam­ nih mrlja, a aktivni derivat vitamina C ublažava već postojeće hiperpigmentacije (tamne mr­lje, pjege od sunca ili staračke pjege) te regulira stvaranje melanina koji uzrokuje njihovo nastajanje. Ovaj fluid ultra lagane tek­sture može se koristiti svako­ dnevno, umjesto dnevne kreme i/ili umjesto seruma protiv mrlja.

Soleil Divin zaštita od sunca Caudalie, Formasana Linija s anti-age kremama SPF30 i SPF50 za zaštitu od UVA i UVB zraka, za sve tipove ko­ že. Sadrže filtere koji ne iritiraju kožu. Imaju antioksidativno djelovanje zahvaljujući sta­ biliziranim polifenolima iz sjemenki grožđa, te intenzivno hidratiziraju zbog visokog ud­ jela Vinolevure®-a. Ne ostavlja ljepljiv sloj. Lo­sion za tijelo SPF20 lako se razmazuje i brzo upija, a ima blag i nježan miris. Koža je meka, zaštićena i dubinski hidratizirana. An­ tioksidativno djelovanje stabiliziranih po­li­fe­ nola iz sjemenki grožđa osigurava mladolikost kože. Linija sadrži i Teint Divin mineral bronzing puder za lagano prekrivanje s mineralnim pigmentima, Tonirani ovlaživač za svijetlu i tamnu put te Kremu za postupno samotamnjenje. Linija je bez parabena, za 100%-tnu zaštitu stanične DNA.

48 www.inpharma.hr

Zeleno Zlato Biljna mješavina iz ekološki čistih krajeva od 7 vrsta svježeg, rukom branog, samonik­log, ljekovitog bilja, tradicionalno sušenog. Sadrži: list i korijen koprive, list maslačka, list matičnjaka, lazarkinju, stolisnik i list kupine. Suho bilje se melje posebno izrađenim mlinom kako ne bi došlo do pregrijavanja aktivnih sastojaka, a mljeveno bilje se prosijava u fini prah i miješa prema recepturi. Može se konzumirati s raznim mliječnim proiz­ vodima, sokovima, kao dodatak salatama... Ne smije se termički obrađivati, jer se time smanjuje učinkovitost aktivnih sastojaka (klorofil, sve esencijalne i velik broj ne-esencijalnih aminokiselina, antioksidansi, ka­rotenoidi, flavonoidi, vitamini B1, B2, B6 i B12, vitamin C, kalcij i dr.). Odličan je biostimulans, alkalizira organizam, uklanja slobodne radikale i neugodne tjelesne mirise. Poboljšava ap-

sorpciju hrane te pomaže kod želučanih i crijevnih poremećaja. Potiče gubitak prekomjerne tjelesne težine, unapređuje zdravlje kože te pomaže kod niza drugih zdravstvenih tegoba. Zeleno Zlato je projekt Društva za socijalnu ekologiju čija je ideja iskoristiti ekološko čista staništa samoniklog bilja i po­ moći lokalnom stanovništvu ruralnih dijelova Banovine.

AKCIJE Solgar nudi više Akcija u kojoj pacijenti za kupljenu Solgar Multi-Nutrient Formulu na poklon do­ bivaju Solgar Vitamin C 500 za žvakanje i brošuru Načela zdrave prehrane. Akcija se može naručiti u svim veledrogerijama. Multi-Nutrient Formula jedinstvena je for­ mulacija 53 visokovrijedna sastojka. Sadrži prirodne vitamine i minerale, biljne ekstrakte, alge, probavne enzime i vlak­ na te omega masne kiseline. Namijenjena je aktivnim osobama svih dobnih sku­ pina za snagu, izdržljivost i zdravlje. Solgar Vitamin C 500 za žvakanje jednostavna je i brza nadoknada vitamina C, u dva ugodna okusa, dostupna u svakoj situaciji. Prirodni kompleks vitamina C, acerole i praha ploda šipka, osobito se preporučuje osobama koje vode stresan život, a žele ojačati i poduprijeti prirodne obrambene snage organizma te os­ nažiti vitalnost.

Cattier anticelulitni trio set 2+1 gratis Spoj ekologije i užitka za lijepu kožu - Ca­ ttier 100% BIO anticelulitni tretman trio set (2+1 gratis). Učvršćivanje i toniziranje kože sada je moguće uz ekološku osviještenost - zahvaljujući bogatim i inventivnim formulacija­ ma aktivnih bio sastojaka za mršavljenje i uklanjanje celulita. Koncentrat za mršavljenje čini tijelo vitkijim, aktivno remo­ delira i preoblikuje figuru, te otapa masne stanice organskim uljem divlje ruže i aktivne alge. Anticelulitni drenažni eks­ folijantni gel specifično je formuliran za kritična područja na kojima se nakuplja suvišna tekućina i gdje su detoksifikacija i limfna drenaža usporene. Ima učinak “kocke leda“, jer stvara trenutačni osjećaj ultra-svježine, ujedno povećavajući pe­ netraciju aktivnih sastojaka sa zrncima guarane i organskom cvjetnom vodom ha­ mamelisa. Serum za grudi djeluje zahvaljujući sinergiji biljnih aktivnih sastojaka, poput liftinga za grudi i dekolte. Sadrži ekstrakte biljaka Kigelia africana i Mukul, te Chlorella alge.


Mykoprotect.1

Vaš saveznik protiv hepatitisa, AIDS/HIV, HPV, herpesa, gripe i ostalih virusnih bolesti formulacija, niti slijepo slijedimo tradiciju. Mykoprotect.1 koristi optimalne omjere aktivnih tvari koje djeluju u sinergiji. To je mnogo jače nego korištenje samo jedne tva­ ri ili jedne vrste gljiva. Preparat zato pojačava Vaš imuni sustav na mnogo načina, istovremeno direktno napadajući viruse i njihove vitalne procese. Vaša sigurnost i kvaliteta proizvoda osi­gu­ ­­rani su kontroliranim porijeklom sirovina, kontrolom prema propisima Europske Uni­ je o čistoći, proizvodnim standardima Lab Tested Quality, ISO9001:2000 i HACCP. Sve to garantira vrhunski proizvod svaki put. Uz to, Mykoprotect.1 registriran je dije­ tetski preparat pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

“Nema lijeka protiv virusa. Ublažite simptome i odmarajte se. Proći će samo od sebe. I nadajmo se da neće doći do komplikacija.“ To je još uvijek uobičajeni stav i laika i stručnjaka. Kod jačih virusnih oboljenja koriste se sku­ ­pi antivirusni lijekovi. Oni nerijetko uzrokuju snažne nuspojave, ali ne pomažu uvijek. Neki pokušavaju s vitaminima i mineralima, ali kad bolest već nastupi to je uglavnom pre­ malo i prekasno. Postoji i drugi način. Postoji metoda ko­ ­ja se u tradicionalnoj medicini koristi već tisućama godina. Metoda čiju je zadivljujuću učinkovitost i sigurnost nepobitno do­ka­ ­zala moderna znanost. Metoda koja pojačava i ubrzava sposobnost Vašeg tijela da pobijedi virusnu bolest.

Myko San – autoritet najvećeg iskustva

Najjači beta-glukani na tržištu - pojačani imunitet koji štiti od bolesti Život je ljepši kad smo zdravi. Osim nes­ tanka neugodnih simptoma, kad Vam bude bolje, ponovo ćete moći uživati u aktivnostima koje volite. I to bez stalne brige o zdravlju. Tu su društvene aktivnosti koje i Vas i druge sada mogu ugroziti. Tu su razne fizičke aktivnosti, Vaši hobiji... U čemu sve možete lakše i sigurnije uživati kad ste zdra­vi? To treba vratiti i sačuvati. Isplati se pokušati. Nisu svi preparati jednaki. Na tržištu preplavljenom raznim proizvodima, stručnja­ ci predlažu korištenje ekstrakata iz LJEKOVITIH GLJIVA. Jer, znanstveno je dokazano da upravo ljekovite gljive mogu: • kočiti hepatitis, AIDS/HIV, HPV, prehladu i gripu, te mnoge druge virusne bolesti • ublažiti umor i slabost, bolove, temperaturu, žuticu i druge simptome virusnih oboljenja • smanjiti učestalost komplikacija, koje mogu biti i vrlo opasne • spriječiti ili skratiti i olakšati virusne infekcije. Zato se predlaže korištenje preparata iz lje­ kovitih gljiva kao prvi izbor kod virusnih obo­ ljenja, kao i najbolja prevencija (uz cijepljenje i osobnu higijenu). Za najbolji učinak predlaže se primjena pre­ parata iz ljekovitih gljiva zajedno sa stan­ dardnom liječničkom terapijom. Nema opasnosti od interakcija, nuspojave lijekova se smanjuju, a efekt je sinergijski pojačan.

Vaši rezultati mogu ovisiti... Mykoprotect.1 tvrtke Myko San najbolji je proizvod iz ljekovitih gljiva. Taj jedinstven preparat pruža Vam najbolje šanse za pobje­ du nad virusnom infekcijom. Evo zašto. Mykoprotect.1 je 100% ekstrakt. Budući da se aktivne tvari nalaze u tankim zidovima stanica gljive, samo ekstrakti iz mnogo kilograma gljiva Shiitake i Ganoderma mogu dati dovoljne količine aktivnih tvari - spe­ c­ ifičnih beta glukana. Istraživanja su dokazala da su beta glukani iz ovih gljiva vi­ šestruko učinkovitiji od onih iz kvasca. Mykoprotect.1 sadrži velike, efikasne do­ ­ze najjačih otkrivenih beta-glukana. Zato Mykoprotect.1 dolazi koncentriran u table­ tama. U kapsule jednostavno ne mogu stati dovoljno velike količine. Ovaj je proizvod znanstveno formuliran ekstrakt, finalni rezultat testiranja preko 150 vrsta i kombinacija ljekovitih gljiva. Ist­raživanja su rađena na Institutu Ruđer Boš­ković, Odjelu za molekularnu medicinu i na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu. Mi ne nagađamo koja je najbolja

Myko San je prvi proizvođač preparata iz ljekovitih gljiva u Europi, već od 1990. godine. I još smo tu, originalni proizvođač s najvećim iskustvom. Pomogli smo tisućama za­ hvalnih pacijenata. I najbolje znamo što pomaže, a što ne. Direktor i osnivač kompanije, dr. Ivan Jakopović, vrhunski je stručnjak i svjetski priznati autoritet u korištenju ljekovitih gljiva za zdravlje. Član je International Society for Mushroom Science, New York Academy of Sciences i član uredništva jedinog svjetskog znanstvenog časopisa za ljekovite gljive International Journal of Medicinal Mushrooms (Begell House, New York). Reputacija i stručnost kompanije Myko San prepoznati su i u svjetskoj znanstvenoj zajednici. Myko San je bio domaćin i glavni organizator 6. Svjetske znanstvene konferencije o ljekovitim gljivama, održane 2011. u Zagrebu. Mykoprotect.1 Vaš je najbolji izbor. Sa­ drži optimizirane velike doze najjačih aktivnih tvari kako bi zaista djelovao i dao Vam najbolju šansu. Postoje skuplji proizvodi – ali slabijeg djelovanja. A ako jeftiniji proizvod ne zadovolji Vaše potrebe, nije zaista jeftiniji, zar ne? Virusi se stalno umnožavaju. Vaš im orga­ni­ zam stalno pruža otpor. Ako ćete pokušati s dijetetskim preparatom - pokušajte s najboljim. Pomozite svom imunitetu - uzmite Mykoprotect.1 već danas! Info: Dr Myko san - zdravlje iz gljiva, Miramarska 109, Zagreb, tel: 01 466 0095, www.zdravljeizgljiva.hr, www.mykosan.com www.inpharma.hr 49


inPharma br. 19  

inPharma br. 19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you