Abiks otsustajale: kutseõppevõimalused 2017/18

Page 24

Kutseõppes saab õppida ja elada kaasaegsetes tingimustes Tekst: Mari Annus Fotod: Erakogu Panoraamfotod: Lauri Veerde

h a a P s a lu k u T s e h a r i d u s k e s k u s e õ P P e k ö ö k

24

Paljudele noortele tähendab kutseõppeasutusse õppima asumine seda, et koolist ja ühiselamust saab mitmeks aastaks justkui teine kodu. Seetõttu hindavad õpilased väga, et pea kõigis kutseõppeasutustes on tänaseks kaasaegsed õppe- ja eluruumid ning seadmed annavad teinekord silmad ette suurfirmadelegi. Euroopa Liidu toetuste abil on renoveeritud ja ehitatud üle Eesti enamik kutseõppeasutuste koolihooneid ja õpilaskodusid. Suurt tähelepanu on pööratud ka õppeklasside ning praktikabaaside ajakohastamisele, sest tähtis on, et õpilased saaksid juba koolis harjutada nende seadmetega, millega tulevases töökohas kokku tuleb puutuda. Veendu oma silmaga, et kutsekoolis õppida ja õpilaskodus elada on igati mugav ja mõnus! Tutvu veebilehel www.kutseharidus.ee ka koolide virtuaaltuuridega.

V i l j a n d i k u T s e õ P P e k e s k u s e a aT r i u m

Ta l l i n n a Tö ö s T u s h a r i d u s k e s k u s e l e h T m e Ta l l i Tö ö k o d a


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.