Abiks Otsustajale

Page 2

lõpetas justlõpetas keskkooli just keskkooli lõpetas just lõpetas keskkooli just keskkooli

AMETIKOOLAMETI

kutseeksamkutsee

Lisa-aasta Lisa-aasta AMETIKOOL AMETIKOOL keskkoolis, keskkoolis, Ee vali targalt ja teadlikult! riigieksamid riigieksamid kutseeksamkutseeksam kutseeksam kutseeksam AMETIKOOLAMETIKOOL

1

liina Vahter:

2

Õigel sepal säde silmis

7

kokaameti rikkalikud väljakutsed (Rakendus)(Rakendus)

Oma (Rakendus) (Rakendus)

Täiend (Rakendus)(Rakendus) (

11

Töö Töö Töö Töö kuidas leida paljude seast see üks ja õige eriala? kõrgkool kõrgkool kõrgkool kõrgkool kõrgkool Eestis või välismaal Eestis või välismaal Eestis või välismaal Eestiskõrgkool või välismaal

16

särtsakas elektrik

19

kutsehariduses on järelkasvu tagamises oluline roll

20

ettevõtlusklubi annab võimaluse õppimiseks ja diskussiooniks Alates 2006.l Ametikooli lõpetamisel Ametikooli lõpetamisel Ametikooli

24

Meie meistrid maailmaareenil

27

Täiendõpe Täiendõpe Oma ettevõte Täiendõpe Oma ettevõte Täiendõpe Oma ettevõteOma ettevõte

AMETIKOOLAMETIKOOL Lisa-aasta AMETIK

sekooli lõpet saab lõpetajasaab riikliku lõpetaja riikliku saab lõpetaj

õppida täiend lõputunnistuse, lõputunnistuse, mis mis lõputunnistu IVAR, 21 IVAR, 21 IVAR, 21 IVAR, 21 nädala jooksu kinnitab haridustee kinnitab haridustee kinnitab har põhikool jäipõhikool pooleli jäi pooleli põhikool jäi põhikool pooleli jäi pooleli kutseõppevõimalused

gümnaasiumi läbimist ja kutseosläbimist ja kutseosläbimist ja k on mõeldud k kuste omandamist kuste omandamist kuste omand soovivad jätk ja Kutseeksam Kutseek Õpe ametikoolis, Õpe ametikoolis, mis Õpe mis ametikoolis, Õpe ametikoolis, mis Kutseeksam mis kõrgkoolis miseks vaja s ei nõua põhiharidust ei nõua põhiharidust ei nõua põhiharidust ei nõualõpetades põhiharidust Ametikooli Ametikooli lõpetades Ametikooli samid. Seejuu saad sooritadasaad kutseeksooritada kutseeksaad sooritad omandada ko sami, mis annab sami,sulle mis annabprogrammi sami, sulle mis –a Põhikooli Põhikooli Töö Põhikooli PõhikooliTöö rahvusvaheliselt tun- Tööneid rahvusvahel tun-aineid, m Töö rahvusvaheliselt lõpetaminelõpetamine lõpetamine lõpetamine nustatud kutsetunnisnustatud kutsetunnisnustatud ku oma teadmisi tuse. Kutseeksami tuse.kohta Kutseeksamieksamid kohta tuse. Kutseek ära t saad lugeda lksaad 20 lugeda lk 20 saad lugeda

Kutseõppe või

16 koos Ametikool koos Ametikool koosAmetikool koos Ametikool keskharidusega keskharidusegakeskharidusega keskharidusega Riigieksamid RiigieksamidPõhikooli Riigiek

Põhihariduse Paljudes rakenduskõrgkooPaljudes rakenduskõrgkooPaljudes rake kutseõppe lä lides ja ka ülikoolides lides ja kaonülikoolides lides on ja ka ül Lisa-aasta keskkoolis, Lisa-aasta keskkoolis, Lisa-aasta keskkoolis, Lisa-aasta keskkoolis, kõigepealt m loodud soodustingimused loodud soodustingimused loodud sood PILLE, 19 Sa innove koostatud trükis on valminud eesti riigieksamid vabariigi Haridus-ja teadusministeeriumi riigieksamid riigieksamid riigieksamid kooli lõpeta kutseõppeasutuste kutseõppeasutuste lõpekutseõppeas lõpelõpetas jus ning euroopa liidu Sotsiaalfondi toetusel seejärel näit tajatele. Bakalaureuseõptajatele. Bakalaureuseõptajatele. Bak dusele kas (t pesse sisseastumisel pesse sisseastumisel on pesse on sissea gümnaasium nõutav reeglina riigieknõutav riigiekreeglina nõu (Rakendus)(Rakendus) (Rakendus)reeglina (Rakendus) Keeletoimetaja merike Simmer keskharidust sooritamine samite (v.a sooritamine samite (v.a soori kõrgkool kõrgkool kõrgkool samite kõrgkool Kujundaja Katrin mürk ametikoolis. Maaülikoolis)Maaülikoolis) Maaülikoolis

elektrooniline versioon www.rajaleidja.ee/abiksotsustajale vaata ka kutseharidus.ee iSSN 1736-4620

AMETI

kutsee


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.