Page 1

R€gist€red Public Accountant

TO NI

fI RATIM

PERKUMPULAN It{ISIATIF IAPORAN AUOITOR INOEPEXDEI{ ATAS

LAFOiAII rcUAI{GAI{ UIIIUI( TAHUI{

YA 6 AEnA(l{Ii PAOA TANGGAI 2012 (DEI{GAN AI{6(A PERBAI{DII{GAI{ '1OESEMBER TAHUI{ 2011) {OATAM MATA UAI{G RUPIAH)


TONI E RATIM Rtgl6hrtd

l:Mr

Audibr

}nt

Accouit.nt

hd.N.l ttAt toftR.M

lnd6.rd.n

No o2rKr,,LAlJHR.Bdsl /13

Na

Psmagang Saiam, D.oan xomi$G dai

D

rets

K tohi migaudil rapoBi p6si kelanlan

,€,t.un.]thn kttt dl pds^ldnggat 31 o6qtu 2At2 sena apdan aktliEs, rapdBi petobahan etuitas dan hDoa arus ra untrk r.iui y&q bsakhir pada hnNar 31 oeenber 2012. tapmn k€Miga. adarah t iqsuns bieEi pada ltuab naraleren Ia.ssm! iawab pemyalaan Dendapal alas apoEi keBiqm bsdEakai

rtr

(ami

maksl*an

audit

bedaik

i

sranda auditiq

NtM akuirai Pubrk rtrdon6 a. $aidd tereebul milh*u*ii kami mrei.4aia d oel*seka dil aom rami mmpeblei keBjiai msadai bahwa Lapqan kelanlai heb6 dai eai qi yans d tsirD(an

hahid. sualu dit ftiput Dlm san alae d6a peislja|' b nbuki yang miduksq jum al}jm ah dai peisloskapan dalam lapo6 remigai. Audir juga relpurj peiraiad atas piisip akunr.Gi yaq dor*an dar 61im6 s snifkai yang dlbual o.h man+ft.,sqb peniaan I€hadap p.iyajai hpdai kemiqm sera kese!tohan Kdi yakn bahwa dil kami mmbeikai das re@dai fluk ftiyal*ai pendrpal Meillul peidapal kdl, ap@n kelangan yai! r *bul dalrs meryaikln vri dalam smua ial yans mareda p.ss reuangatr Pe*ump0rai riiratl laiqqa 31 o*mhq 2012 hasl caha ldbdle ekliEs *na as 16 unur hhln yans beErit pada kisoa 31 oesmbd 2012 *sai dengan pdNip akrriais yaiq bedaku !m!h di idonesia

wc

TonrH F.um

A2 &MPLAL

Ih, srbrt ordml

I HR-Bdd I U1 3 Sodrd o,

c.drilsdid ,rd

Wa hM d,1iL6d hd nrnpa.Jhg batd@ snF'1 at Pqkuhrdn hkktit I ot D@htq 31 2412 and ths ,.,ared ,300n ol 4l,rdirr .fdos ,, equiy ard ceh nM tu he y@ @ded D*hbet 31, 2a12. hasd tna.iat sktfidfis ab tha qsaohstw at .on@r mhgq t au Btbr"hittt Ek dtp6s tu aainix olhe tranktnatnhrts bsdd or tu aldt

f"h Ndilon ut dit in e$.ar.d rtlh todW sladads 6nb/hrad by fia /ndorrsr, rrffin8 ol Publi! t@r,arh n@ d:idr,6 nor6 fl,at @ phr a 1 pqhm ths auotl lo ob{ar Easorbra 3slLr,@ abqn *teher ho rhamia/ s,aroddrrs e hoe al nddid nisstden@t Ar tlit )rtudds qaarnq, @ a l6t bash avidan o awanirg hd eds atudscl$w k llb fn cid sktaMts an &drl also ir.rde 6ssir9 hd edrrrg piirc&&s

6edadsbnitc t esijmt$ ndid b\/ Mrawd't, d @t 4 wahdins tts o@€ll fram? s,araftds Pq latnh we t]flie@ hd @r ault pai&s a

M qhi6,

th. fndtud statn66 @tu@d lo ab@ hitly, ih au ndt,tidt t6p.ds ho rndciat rostiiar al Pdk@pl@ hisia 6 ot DMtat 31, 2412 ad n\r BL s ol its apdalaB chans$ h sla.rhrk^ Eoity dd iE 6t nr6 6 h6 W 6td6d D*hbd 31, 2412 ir &rknnty th 9 edt a..Bokd Mhtirs Ftmktes k tndorsia tr

yMt


PERXU PIJLA}I IIIISIANF

&4&6


PEBruUPUI.AII IIIISIATIF

tutuEit,tiwl;d,tutu-n

'dh.'.ifur.B .edh*.tur.k kfu/lD@)dfu Hibhrnirbrrk tunGei

dd

Nhi (cdb)

rd.dFhtuha.b hkh'6l.ih'.!'d

F+s.,'.@nry&dd

bthN4kh44dtu@@ ht hN

le HhFarrtui Ld&

l.arw4 d httuB


fER(ulrPut-rx IIIHAIF

xeb(pq!Mo) lHr !d6u mM/(dbqi)lBrFEderh!@@h

@lecJls)dd,i.fuMpv rdlb4M6hdr*

ebF!&Fl.t!dbt,. (Kfl b) / Pduwi P.heFEi

frdbi) / 6frM aft4 kq!b,(tuiei&)bljen

Bne

tu,il1ArM)hw.e &fu6i,@e)bEdre5 h.d(@.a)hiffi lablN@lr,h*rEc4d kqhh,tuts4tu

efu.de.Fd*.jld!!i&

o,FtqE6w k b hh rlr rbd*

irn

(..rrh

tubhi,4.rFd*.rd(d!!i&

e6!ituyhir@)d

nt kc]!!$teN,.)

x b(..im.dhh&artub be.ftb!.r5kfu

r. a',@ir!

tubJb

efl dr!|iffi6iilsrpdd6

tudrtub

h

*h rd c66

Audit keuangan inisiatif 11 12  
Audit keuangan inisiatif 11 12  
Advertisement