Page 1

Registered Public Accountart

TONI H RATIM PERKUMPULAN INISIATIF I,APORAI{ AUOIIOR II'IDEPCNOEI{ ATAS (APOfiAI{ KEUAI{GAiI UIITUI( TA}IU'I YAI'IG BCRA$IIR PAOA TAI'IGGAT 31 DESCMBEi 2011 (DENGAI{ ANG(A PIRBANDINGA'{ TAHI]I'I 2O1OI

(DALAM MATA UAI{6 RUPIATI)


TONI II RAIIM

L.ffr

Ardil, hdEand.r Na A2 KAP|]LIH R-B doll t/1 X

Pemegaig S.iam, D4an (ohisais dai o @ks

Ka

blah ftnlaudir rapoci p6si

kelaisan

ATimpdrr, ,rr.rrfl p.da l.nqqar 31 Dsemh€r 2011 serL apmn ahrih6, rapo6 petobahai et!i6 dan kpo6n fls r8 mtuk r.hm laq bsakrrir pada raissar 31 oe*mber 2011. Lapohn keraiqai adalah lrigqms

j

m alemen.lailqn! i ab k n bierik pada lenlala pendapatalas lapoEi kemiqai bsddanGi ab

(ad fthksl:kan

audir bedark sbnda arfiiq nsilulAkld.i Polk ndoi*ia. Shid, lereebrl menlhrusbi reakamkan audil asd rzmi ftipemhh teydiiai @madd hahva laldan keu lan bebe dai *rai *i mateia. sualu dr ft|ollj oemils.ai, aLs d6d pensulhi hrliinlkj yanq midukmq lm ahlmlah dai pensunokapan dalan apdan kamigai audir j!!a r€lpui peilaia aLs piisip akuiLm yang diqm*an de estm6 sisnifian yai! d bua d.h mialefti sdli 9etrhhn hhadap p€iy4hi kpdai keuanga ffia

yais diletaptan

Kam yarin ba&a aud[ rn mnbeitai dAd ftrodai lituk @.yalalln pendapar

kee&id

peidapal idi lap@n i4 g yan! ta dial6 menyajtar waE {aa dal semla lra ya@ mab,ia @shi kelaman Ped0mDuai riisatf bnssal 31 De*mber 2011 hasr 6aia DouDd ekuhs sen ,6 k6 riuk lahui ya0s hqrtthr pada langgal 31 06mbe 2{11 ssa deiqan prlnsip akuibGi yaio bedak! uhum di lndorcs a

Meidd ssbut

Wa

ta|o Ndihd

tho

Manp

yhg

bdM

sh@t ol

Mt tguLn lnilk& as ol D*nb1t 31 2At1 d ho rctahd twl al atirtias ch les ir aW tt ah tM lar n\a t@ qtlcd D@nnat 31, 2A11 lh6e fr@cial

sht

anls

ffi

ke @pnshtq al cMpdry

,a,r{onfll our @@sib/rit i!; lo ex@s a ornb, ath$ tuarcint shtaa ts b6dl M altt w6

st

Ndtlad @t @dt in adoda@ wilh tudlts ttdatt es],fllthett W hs hd@6iao hshla al

tuOric ,A@,la,ls 7,ose slrndd requits ha, E da aN pbttoir tte tlil tn a air @nabta *sdffi dl n+ekd tE lntuciat dal @ls@ tce ar nalqiat ni$latanql tu tudt hdudas oxa m\, @ a t sl basis, witffi sw,linq tto

tlisct\M h ha tn cial s],tdaarh. A! ir.luds 4sas4s lho eerting p.noi&s @6d a lsidrirc@l$final3shatle'tn a@n@t 6 *dt 6 @dtiw tte a@61 fn dat shlaa',ts p$dkfrrr- wd D.lkE hd ad tudir pntj&s a ah@rts @d

aud

a&o

tnM@ d tte tfur.dsrabn tsbhBdbEnM pi. t hi, k dt natdkt B.trcrs, ttk ln .td partin al PatktnNtan tri\hd 6 al DMtEt 31 2011 and rra 6uis o/ is op66,rds, .la1gar ,l St .\hdn6 wdy atd is 6h tM kt th6 yeat dddd offinh 31, 2011 k Ntrnity *ith @n6td!l *.efled atunthg pircjfus i4 trdaBjd.


PERKUMPULAN INISIATIF

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2011 dan 2010 URAIAN

Aktiva Lancar Kas dan Setara Kas Piutang Pembayaran Dimuka

Catatan Notes

2011 Rp

BALANCE SHEET As of December 31, 2011 and 2010

2010 Rp

DESCRIPTION

AKTIVA

ASSETS 3 4 5

Jumlah Aktiva Lancar Aktiva Non Lancar Aktiva Tetap Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

6

JUMLAH AKTIVA KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH Kewajiban Kewajiban Lancar Kewajiban Lain-lain Jumlah Kewajiban Aktiva Bersih Aktiva Bersih Tidak Terikat Aktiva Bersih Terikat Temporer Jumlah Aktiva Bersih

JUMLAH KEWAJIBAN & AKTIVA BERSIH

7

8

993.729.989 162.347.530 42.677.200

775.262.277 145.126.300 41.439.200

1.198.754.719

961.827.777

758.229.950 (85.081.268) 673.148.682

749.463.850 (77.342.295) 672.121.555

1.871.903.401

1.633.949.333

Current Assets Cash and cash equivalents Receivables Prepayments

Total Current Assets Non-Current Assets Fixed Assets Fixed Assets acquisition cost Accumulated Depreciation Book Value TOTAL ASSETS

90.772.800 90.772.800

42.491.900 42.491.900

LIABILITIES AND NET ASSETS Liabilities Current liabilities Other Liabilities Total Liabilities

1.591.457.433 189.673.169 1.781.130.601

1.052.148.030 539.309.403 1.591.457.433

Net Assets Non-restricted Temporary Restricted Total Net Assets

1.871.903.401 -0,00

1.633.949.333 -0,00

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan The accompanying notes to financial statement is integral part of this financial statements

1


LAPORAN AKTIVITAS Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 Uraian

Catatan Notes

Perubahan Aktiva Bersih : Pendapatan Tidak Terikat : Pendapatan dari Kontribusi Pendapatan Lain-lain

9 10

Total PendapatanTidak Terikat Beban dan Kerugian Tidak Terikat Beban dan Kerugian dari Aktiva Tidak Terikat

PERKUMPULAN INISIATIF 2011 Rp

REPORT OF ACTIVITIES For Year Ended December 31, 2011 and 2010

2010 Rp

Descriptions

725.984.490 26.859.700

772.593.740 7.773.836

Changes on Net Assets Non-Restricted Revenues Contribution revenues Other revenues

752.844.190

780.367.576

Total Non-Restricted Revenues Expenses of Non-Restricted Revenues

11

Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Tidak Terikat

936.238.920

911.354.552

Expenses of Non restricted expenses

(183.394.730)

(130.986.976)

Net Increase / (Decrease) of Non Restricted Net Assets

Pendapatan dan Penghasilan Terikat Temporer: Penerimaan dari Hibah (Grants) Pendapatan (Beban) Lain-lain

Temporary Restricted Revenues 12 13

3.321.946.042 35.019.431

2.287.591.543 20.984.958

3.356.965.474

2.308.576.501

Total Temporary Restricted Revenues

2.983.897.575

2.368.887.905

Expenses of Temporary Restricted Revenues Expenses of temporary restricted revenues

373.067.899

(60.311.404)

Net Increase / (decrease) of temporary Restricted Net Assets

189.673.169

(191.298.380)

Net Increase (Decrease) of Net Assets

Aktiva Bersih pada Awal Tahun Tidak Terikat Terikat Temporer

1.052.148.030 539.309.403

1.183.135.006 599.620.807

Net Assets - Begining Non-restricted Temporary restricted

Jumlah Aktiva Bersih Awal Tahun

1.591.457.433

1.782.755.813

Total Net Assets - Begining

Total Pendapatan dan Penghasilan Terikat Temporer

Grants Revenues Other Revenues

Beban dan Kerugian Terikat Temporer Beban dan Kerugian dari Aktiva Terikat Temporer Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih Terikat Temporer Kenaikan Aktiva Bersih

14

Net Assets - Current Year

Aktiva Bersih pada Tahun Berjalan Tidak Terikat Terikat Temporer

(183.394.730) 373.067.899

(130.986.976) (60.311.404)

Jumlah Aktiva Bersih Tahun Berjalan

189.673.169

(191.298.380)

Total Net Assets - Current Year

1.781.130.601

1.591.457.433

Total Net Assets - Ending

Aktiva Bersih pada Akhir Tahun

Non restricted Temporary Restricted

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan The accompanying notes to financial statement is integral part of this financial statements

2


PERKUMPULAN INISIATIF

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 Uraian

Arus Kas dari Aktivitas Operasi : Kenaikan (penurunan) aktiva bersih tahun berjalan

2011

2010

Rp

Rp

189.673.169

CASH FLOW STATEMENT For year ended December 31, 2011 and 2010 Description

Cash Flow From Operating Activity Increase/ (decrease) of net income current year

(191.298.380)

Add/ (less) non cash activities

Ditambah / (dikurangi) unsur yang tidak mempengaruhi kas : Penyusutan Aktiva Tetap

16

7.738.973

6.416.729

197.412.142

(184.881.651)

(1.238.000)

376.200.200

(17.221.230) 48.280.900

(2.041.500) 10.756.750

29.821.670

384.915.450

Depreciation of Fixed Assets Cash flow from Operation before changes in working capital

Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja Perubahan modal kerja : (Kenaikan) / Penurunan Pembayaran Dimuka (Kenaikan) / Penurunan Piutang Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Total Perubahan Modal Kerja

Changes in Working Capital : Decrease / (increase) in prepayments Decrease (increase) in receivables Increase/ (decrease) in liabilities Total Changes in Working Capital

Arus Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi : Perolehan Aktiva Tetap

Net cash flow from (use) for : 227.233.812

200.033.799

Operating activities

(8.766.100)

(606.375.000)

Cash flow From Investing Activities Cost of fixed assets

Arus Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Net cash flow from (use) for : (8.766.100)

(606.375.000)

-

-

Investing Activities Cash flow from Financing Activities Net Cash Flow from (use) for :

Arus Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) : Aktivitas Pendanaan

Financing Activities

-

-

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

218.467.712

(406.341.201)

Net Increase (decrease) in Cash and Cash Equivalents

Kas dan Setara Kas pada awal tahun

775.262.277

1.181.603.478

Beginning cash & cash equivalents

Kas dan Setara Kas pada akhir tahun

993.729.989

775.262.277

Ending cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan The accompanying notes to financial statement is integral part of this financial statements

3

Audit keuangan inisiatif 10 11  
Audit keuangan inisiatif 10 11  
Advertisement