kelet_20200111

Page 1

LXXVII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, ÁRA: 170 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 130 FT

Robert de Niro Az ír főszerepében.

Tia számára a fotózás egyelőre csak hobbi.

12. OLDAL

ÉVES

16. OLDAL

MAGYARORSZÁG

FÜGGETLEN NAPILAP

További képek és értékelés:

SZOMBAT 2020. JANUÁR 11.

Változó vastagságú, vékonyodó rétegfelhőzetre számíthatunk.

2 °C REGGEL

DÉLBEN

SZOMBATTÓL

ESTE

Marokkói határsértők

Szabó Nikoletta

A nyírbátori vas­ útállomáson a rendőrök el­ fogtak három határsértőt, akik magukat marokkói állampolgároknak vallot­ ták. A külföldiek, akiket a Mátészalkáról Debrecenbe tartó személyvonatról szál­ lítottak le, román menekült­ kártyával rendelkeztek. A rendőrök a határsértőket az idegen­ rendészeti eljárás le­ folytatására a Nyírbátori Ha­ tárrendészeti Kirendeltségre előállították. KM NYÍRBÁTOR.

Budapest

VASÁRNAPTÓL

Ludman Fruzsina Nádudvar

Tudjon meg többet a hölgyekről a 3. oldalon.

Sítalpas túrák Ahol van hó, ott síelni is lehet. Elindult a síszezon, egymásnak adják a kilincset az egyik nyíregyházi síkölcsönzőben a hideg sport kedvelői. Bogár János igazít még egy kicsit a sílécek csavarjain, hogy komfortos és fordulékony legyen. FOTÓ: DODÓ FERENC

Kerekes Dóra

Kapun kívül tágasabb

FOTÓ: KM-ARCHÍV

ATLÉTIKA. Nagyot

fordult a vi­ lág az év elején Kerekes Dórá­ val. A válogatott diszkoszvető szeptemberig fizetés nélküli szabadságot vett ki, és ide­ iglenesen áttette székhelyét Szombathelyre, ahol a Né­ meth Zsolt vezette Dobó SE edzéseit látogatja. – Itt több és másféle az edzésmunka, ami kicsit új, de nagyon tetszik – számolt be lapunknak első tapasztalata­ iról a Nyíregyházi Sportcent­ rum versenyzője. /10. KM

Euró

333,84

+2,26

USA-dollár

300,84

+2,12

Svájci frank

308,68

+2,05

Angol font

393,17

+4,00

Román lej

69,85

+0,46

Ukrán hrivnya 12,57

+0,20

Horvát kuna

44,83

+0,32

Lengyel zloty

78,59

+0,50

A Nyíregyházi Járásbíróság gyorsított eljá­ rásban idősebb P. É. vádlottat költségvetési csalás vétsége miatt 6 hónap fogházbün­ tetésre, míg P. É. vádlottat 2 rendbeli költségvetési csalás vétsége miatt 5 hónap fogház­ büntetésre ítélte. A fogházbüntetés végrehaj­ tását a bíróság mindkét vád­

Egy 1973-as disznóvágás a Szabó családban FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Itt jár­ tak a magyarok, visszaadták nektek a földet, a szabadsá­ got, meg a vallást.” Így tette le névjegyét 1942 nyarán az akkor még elenyésző vesztesé­ geket szenvedő magyar királyi II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred a Donnál. Ám az 1943. január 12-i orosz áttörés már hatalmas véráldozatokat követelt, a frontról a honvé­ dek egyhatoda térhetett haza. A doni hősökre pénteken em­ lékeztek a megyeháza előtt. /4.

Több mint hétszáz doboz adózatlan cigaretta volt náluk. NYÍREGYHÁZA.

leselkednek a nagyszülőkre? A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács megbízásából készült egy film­sorozat is, amely be­ mutatja, hogyan adják ki ma­ gukat hivatalos személynek, díjbeszedőknek a csalók, de termékbemutatókra is invi­ tálják a gyanútlan időseket. Igen nehéz lerázni a házaló­ kat, akiknek viszont a mai,

lottnál 1 évre felfüggesztette. A tényállás szerint a vádlottak tavaly december 29-én me­ gyénk egyik településén nagy táskával sétáltak, ami feltűnt a rendőröknek, igazoltatták őket. A két nő ruházatából és táskájából 702 doboz zárjegy nélküli cigaretta került elő. A vádlottak a költségvetésnek 853 817 forint vagyoni hátrányt okoztak – áll a Nyíregyházi Törvényszék sajtóközlemé­ nyében. A bíróság a büntetés

Molnár Gábor és kollégái heti rendszerességgel járják a megyét, és összegyűjtik a rászorulóknak felajánlott használt ruhákat, alkalmanként 80 kilogramm textíliát is kiszednek a konténerből. FOTÓ: DODÓ FERENC

A tartalomból

770133

www.szon.hu Telefon: (42) 999-111

Y

M

100

90

80

70

60

kiszabásakor az idősebb nőnél súlyosító körülményként érté­ kelte, hogy korábban többször is büntették ugyanilyen bűn­ cselekmény miatt. A fiatalabb P. É. vádlott is elkövetett ha­ sonló bűncselekményt, amiért a bíróság 1 év időtartamra pró­ bára bocsátotta. Ez idő alatt követte el az em­ lített cselekményt is, végül a két bűncselekmény miatt hal­ mazati büntetést szabott ki rá a bíróság. Az ítélet mindkét vád­ lott esetében jogerős. KM

loch Sándor feleségével, Mári­ ával rokonlátogatásra indult decemberben, hogy felkeres­ sék Szabina lányukat, annak férjét, illetve unokáikat. Je­ lenleg is a 2,5 milliós Brisbane elővárosában, Alexandra Hillsben tartózkodnak, ahol a saját bőrükön semmit sem ér­ zékelnek a kontinens túlolda­ lán tomboló tűzből, viszont a közhangulatról friss informá­ ciókkal szolgáltak.

205061

C

A cikk a 3. oldalon folytatódik

BRISBANE. A nyíregyházi Knob­

20009

9

digitális világban könnyű dol­ guk van, hiszen az interneten bolyongó adatokból gyorsan hozzáférnek „áldozataik” el­ érhetőségeihez, és nem csak személyesen, telefonon vagy a világhálón is felkeresik őket.

Rokonlátogatásra indultak Ausztráliába

Ürítik a ruhakonténert

Autó 7. oldal Ízvilág 8. oldal Sport 9., 10. oldal Képösszeállítás 11. oldal Kelet-Magyarország 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25.

Anyát és lányát is elítélték

NYÍREGYHÁZA. „Oroszok!

(2020. 01. 10.)

változás

Hősök és áldozatok

NYÍREGYHÁZA.

Devizaárfolyam árfolyam

A csalók, a bű­ nözők a lehető legtöbb formá­ ban megpróbálják kihasználni az idős emberek hiszékeny­

ségét, ezért az elmúlt évek­ ben a rendőrség kiemelten foglalkozik a védelmükkel, „házhoz viszi” az információ­ kat. Idősklubokban, a korosz­ tálynak szóló rendezvénye­ ken rendszeresen tartanak bűnmegelőző, felvilágosító tájékoztatásokat az egyenru­ hások a bűnözők módszere­ iről. Hogy milyen veszélyek

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. Az utóbbi években egyre nép­ szerűbbek lettek a disznó­ vágás hagyományait felele­ venítő gasztroesemények, amelyeken a sütés, főzés mel­ lett a szórakoztatásé a fősze­ rep. A látogatók testközelből figyelhetik az egyes munka­ fázisokat, és természetesen a végeredményt is megkós­ tolhatják. Évekkel, de még inkább évtizedekkel ezelőtt a disznótor családi esemény volt, amelyen részt vettek kicsik és nagyok, és amelyen mindenkinek megvolt a maga feladata. Összeállításunkban megírjuk, milyenek voltak a régi disznóvágások, és recep­ teket is ajánlunk. /8. KM

Átveréseknek bárki áldozatául eshet, de létezik egy különösen könnyen sebezhető réteg, a nyugdíjasok.

Szombathelyen tréningezik Dóra

Pénznem

Régi disznótorok nyomában járva

50

40

30

20

10

5

– Nagyon messze vagyunk a Sydney és a Melbourne környéki katasztrófahelyzet­ től. Folyamatosan nyomon követjük az eseményeket, hiszen itt mindenkit nagyon foglalkoztatnak a történések. Ide vezettek a bozóttüzek, a hőhullámok, a hőmérsékleti rekordok, a pusztító száraz­ ság óriási méreteket öltött. Most 48 fokot r­egisztráltak Sydney-ben, nálunk is 30 fok körül van. /5. KM

Kelet

1

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow


2 Krónika

2020. JANUÁR 11., SZOMBAT MAGYARORSZÁG


2020. JANUÁR 11., SZOMBAT

Aktuális 3

MAGYARORSZÁG

Ráfizethetünk a szerencsénkre Az 1. oldali cikk folytatása

Budapest

Névjegy Életkor:

25 éves Magasság:

165 cm

Csillagjegy:

Mérleg

Kedvenc étel: Szemők József polgárőr rendszeresen ellátja jó tanácsokkal a kertvárosi időseket

vá. Belegondoltam abba is, hogy ha valaki tárt karokkal fogadja az ismeretlen előadó­ kat, lehetőséget ad arra, hogy alaposan körülnézzenek az otthonában, feltérképezzék az értékeit, vagyontárgyait, szóval később alaposan ráfi­ zethetünk az égből pottyant szerencsénkre... – tette hozzá Szemők József, aki a rend­ őrségnek is jelezte a gyanús esetet.

jasoknak szoktak bűnpreven­ ciós tájékoztatásokat tartani. Néhány ismerősöm sajnos nem volt elég bölcs, kétes mi­ nőségű holmikat vásároltak nagyon drágán. Van, aki mindmáig „issza a levét” az évekkel korábban elhamarkodottan meghozott döntésének. A nyolcvanas éveiben járó Erzsike néni pár éve még igazi örökmozgó volt, s ha nem is a vásárlás szándé­ kával, sokkal inkább a társasá­ gi élmény miatt rendszeresen részt vett barátnőivel a helyi művelődési házakban meg­ rendezett árubemutatókon. Sosem ment haza üres kézzel, legfeljebb üres zsebbel, végül már erőn felül vállalt anyagi kötelezettségeket. Minderre azonban csak azután derült fény a családjában, hogy kór­ házba, majd idősotthonba ke­ rült, szerény nyugdíjából pe­ dig vonni kezdte tartozásait a végrehajtó... – Tudom, senki nem fogott fegyvert az édesanyámra, amikor aláírta a részletfizeté­ si papírokat, de a lehengerlő, nem ritkán erőszakos stílu­ sú előadóknak nehéz nemet mondani. Kés- és edénykész­ let, ágynemű-garnitúra, de­ rékmelegítő, vérnyomásmérő – hogy csak a nagyobb téte­

Jó „kiképzést” kapott Hűséges olvasónknak, Majchrics Mihálynénak szív­ ügye az egészsége, ám már évek óta nemet mond, ha ilyesfajta termékbemuta­ tókra hívják, vagy telefonon próbálják rábeszélni egy-egy „csodaszer” megvásárlásá­ ra. – Egyszer végighallgattam egy érdekes egészségmegőr­ zési témában meghirdetett előadást, aminek természe­ tesen arra hegyezték ki a vé­ gét, hogy rendeljünk meg bizonyos termékeket. Én nem vásároltam semmit, de sokakat sikerült meggyőzni­ ük az értékesítőknek, hogy vegyék elő a pénztárcájukat, irataikat. Édesapám rendőr volt, jó „kiképzést” kaptam tőle, ahogyan később azoktól a kollégáitól is, akik a nyugdí­

Én nem vásároltam semmit, de sokakat sikerült meggyőzniük az értékesítőknek. MAJCHRICS MIHÁLYNÉ

magyaros, mexikói FOTÓ: KM-ARCHÍV

leket említsem a lakásában talált „bemutatós” holmik­ ból. Ja, és egy vitaminkészít­ mény-csomag, „potom” 220 ezer forintért! – kesergett Er­ zsike néni lánya, Edit, hang­ súlyozva: romló egészségi állapotuk, családcentrikussá­ guk és jóhiszeműségük miatt az idősek kiemelt célpontjai az értékesítőknek, a hatósá­ gok és a sajtó is helyesen teszi, hogy felhívja a figyelmüket a rájuk leselkedő veszélyekre. Ne írjon alá semmit! A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) az aranysza­ bályok között említi, hogy a felkeresett nyugdíjas kér­ jen inkább másik időpontot a házaló kereskedőtől vagy szolgáltatótól, egyedül soha ne tárgyaljon pénzügyek­ ről! Ne írjon alá semmilyen szerződést, vásárlásról, nye­ reményekről szóló iratokat, mondja azt, hogy előtte elol­ vastatná családtagjaival is! Ha az interneten „zaklatják”, azt is jelezzék, hiszen adatokat csalhatnak ki a kiszolgáltatott időskorúaktól. PI

Látogasson el hírportálunkra!

Sok munkát adott a Jósa András Kórház baleseti sebészetén dolgozóknak a csütörtökön leesett ónos eső.

illetve csípőtörés is, az esetek nagy része gyalogosbaleset­ ből származott, de voltak,

S Z A B O L C S - S Z AT M Á R - B E R E G .

Mint tegnapi lapszámunkban beszámoltunk róla, megsok­ szorozódott a betegellátások száma a Jósa András Oktató­ kórház traumatológiai osz­ tályán, ugyanis a csütörtöki ónos esőben sok volt a gyalo­ gosbaleset.

Töprengés A könyvtárban rendszeresen lehetőség nyílik a legifjabbak számára töprengeni a megnyitás, középjáték és végjáték finomságain a sakkszakkörön.

Túl a kétszázon – Egy átlagos napon 70 és 200 közé tehető a traumatológiai ellátások száma a Jósa András Oktatókórházban, azonban a csütörtöki ónos szitálás mi­ att minden eddiginél többen érkeztek a részlegre – összeg­ zett lapunknak dr. Sztányi Ist­ ván, a traumatológiai osztály vezető főorvosa. – A nap végére 226 friss sé­ rültet láttunk el, ezek közül kilenc sürgős műtéti beavat­ kozást igényelt, további öt beteget pénteken műtöttünk meg. Sok volt a bokatörés, csuk­ lótörés, de előfordult felkar-,

FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR

Kelet-kvíz A XV. században, a Várdaiak kezén lévő földterületen – a településhez közel – egy másik falu is született, ezt Kálongának nevezték, mindkét település fakápolnáját 1500-ban említik a források. a) Penészlekhez b) Császlóhoz c) Tyukodhoz d) Tuzsérhoz A megfejtés lapunk mai számában.

Y

M

100

90

80

70

60

50

Lassabb, apróbb léptekkel stabil lábakon FOTÓ: KM

40

30

20

10

5

Kedvenc ital:

pezsgő

Kedvenc zene:

Nicki Minaj

Kedvenc parfüm:

Versace Eros

Az ismerőseim ajánlották, hogy jelentkezzek a versenyre, és mivel kíváncsi is vagyok, hogy milyen lehet részt venni egy ilyenen, ezért belevágtam. A középiskolai végzettségem mellé a következő évben szeretném elkezdeni a marketingmenedzsment szakot is.

TÓL P A N ON R VASPÁORTÁLUNK HÍR

Ludman Fruzsina Nádudvar

Névjegy

Zoknit húzni a csizmára!

C

OR HÍRP

Szabó Nikoletta

– Érdekes hívást kaptunk a minap a nejemmel. Az is­ meretlen számról telefonáló hölgy azt mondta, ránk mo­ solygott a szerencse, százezer forint ütheti a markunkat, és egy értékes háztartási gépet is kapunk. A nyereményátadás­ nak viszont az a feltétele, hogy hívjak meg a lakásomba hat ismerőst, akiknek a hely­ színi ajándékátadás alkalmá­ val tarthatnak egy kiselőadást a cég termékeiről. Ezt hallva, bevallom, elmosolyodtam. Na, nem az örömtől, azon nevettem, milyen újabb fon­ dorlatos trükkel próbálnak „behálózni”, vásárlásra bírni minket, időseket – mesélte lapunknak Szemők József, hozzátéve: rossz ajtón kopog­ tattak az eladók, a kertvárosi polgárőrség tagjaként ugyanis számos olyan rendőrségi tájé­ koztatón vett részt, amelyek a trükkös átverésekről, gyanús nyereményakciókról szóltak. – A szolgálat során sokak fi­ gyelmét felhívtam arra, hogy legyenek éberek, ne dőljenek be a házalóknak, az interneten felbukkanó vagy telefonon érkező csábító ajánlatoknak, ne váljanak csalók áldozatá­

L ATTKÓON B M SZO TÁLUN

Életkor:

19 év

akik túl merészen, biciklivel próbálkoztak a jeges, csú­ szós útburkolaton. A balese­ tek aránya korosztályra nem bontható le. Közismert, hogy az idősebb korosztályban veszélyesebbek a törések a meggyengült csontszerkezet miatt, de talán az idősebbek most óvatosabbak is voltak, mint a fiatalabbak – jegyezte meg a doktor. Praktikák Gyakran figyelmeztetnek a szakemberek arra, miként az autónkat, úgy magunkat is fel kell készíteni a téli időjá­ rásra. Az ónos esővel borított útfelületen könnyen meg­ csúszhatunk, elveszíthetjük egyensúlyunkat, könnyen megtörténhet a baj. Sokunknál nincs más vá­ lasztás, a legzordabb időjá­ rásban is el kell indulni ott­ honról. Amennyiben gyalog indulunk útnak, érdemes vastag, recés gumitalpú láb­ belit viselni és pici, óvatos lé­ pésekkel közlekedni. További praktika lehet még, hogy zok­ nit húzunk a cipőre, ezzel nö­ velve a cipő tapadását, s biz­ tosabbak, stabilabbak lesznek lépteink. KM

Magasság:

175 cm

Csillagjegy:

Halak

Kedvenc étel:

olasz ételek Kedvenc ital:

nincs

Kedvenc zene:

Ed Sheeran és a Bagossy Brothers Kedvenc parfüm:

virágos, tavaszias illatok

– A versenyre azért jelentkeztem, hogy az önbizalmam javuljon, s Kocsis Korinna oldalán láttam, hogy indul egy ilyen verseny, és ő lesz a kampány­arca. Utánanéztem, mit takar a Tündérszépek megmérettetés, s nagyon megtetszett, hogy új élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodhatok, illetve mivel mindegyik verseny más és más, tanulhatok új dolgokat is – árulta el lapunknak Fruzsi, aki saját fotóival jelentkezett a megmérettetésre. Jelenleg a Budapesti Metropolitan Egyetem kereskedelem és marketing szakán tanul, ami mellett közösségimédia-menedzserként dolgozik egy fővárosi cégnél.

KELET

3

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow


2020. JANUÁR 11., SZOMBAT

4 Megyei körkép

MAGYARORSZÁG

Őrzői a doni hősök emlékének

Röviden

Fáni és Surranó kalandjai

Áldozatuk az akadálya lett annak, hogy a szovjet kommunizmus vörös hordája hazánk földjére lépjen.

Január 13-án és 14-én 10 órától a Fogi Gyermekszínháza előadásában tekintheti meg a nyírbátori közönség Az elvarázsolt egérkisasszony című darabot Szabó Zsuzsa rendezésében. KM NYÍRBÁTOR.

„Magyar gyerekek vagytok, legyetek becsületesek, harcoljatok a hazátokért, és ne hozzatok szégyent rá” – ezekkel a lelkesítő szavakkal indították el parancsnokaik a frontra 1942 októberében a Nyíregyházi Hősök teréről a magyar királyi II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred altisztjeit és legénységét. Ahogy akkor nevezték őket, a „nyíri bakák” fenyőággal a sisakjuk mellett szálltak vonatra, könnyeikkel viaskodó hozzátartozóik kíséretében, aki még a síneket is elállták, hogy ne tudjon elmenni a vonat. Mintha érezték volna, a Don, vagyis az urivi, a scsucsjei és a korotojaki hídfőállások mellől sokaknak nem lesz visszaút. A közel 4500 fős honvédseregből és a 118 tisztből 714 honvéd és 21 tiszt térhetett haza 1943 májusában.

tyám az egyedüli fiú volt a családban. Amikor a frontra vitték, a gazdálkodáshoz nem maradt férfikéz, mivel a nagyapám is odamaradt az I. világháborúban. Egyedül az orosz foglyokra felvigyázó édesapám segített, aki debreceni huszárként került át Nyíregyházára – sorolta a 22 éve egyedül élő asszony. Sok évvel korábban készültek kimenni a harcok helyszínére, de a férje – ismerve érzékenységét – lebeszélte. – A család semmiféle írást nem kapott a nagybátyámról, csak sejthettük, hogy odaveszett – mesélte elhaló hangon. MJ

NYÍREGYHÁZA.

Vásárosnaményban a vándorkiállítás Magyarországhoz visszatért Kárpátalja 1938–1944 címmel állított ös�sze nagyszabású történelmi kiállítási anyagot dr. Drabancz M. Róbert, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai docense. A trianoni események lehetséges történelmi olvasatait csokorba szedő vándorkiállítás már többfelé bemutatkozott a megyében, és január 15-én Vásárosnaményba érkezik. A dr. Riczu Zoltán főiskolai tanár előadásával egybekötött tárlat 16.30-kor nyílik a városi művelődési központban. KM VÁSÁROSNAMÉNY.

Drabancz M. Róbert

Főhajtás a mából Rájuk, a halottakra, a foglyul ejtettekre és a hazatérőkre emlékeztek pénteken Nyíregyházán a megyeháza déli szárnyának falán elhelyezett emléktábla előtt, a Trianon

FOTÓ: KM

Összegyűjtik Kálló kincseit

A Honvédsuli egész éves tevékenységével emléket állít a doni hősöknek

Társaság nyíregyházi szervezete és a Honvédsuli Egyesület által szervezett ünnepségen. – Minden évben kötelességünk az emlékező főhajtás, mert ezek a katonák a legjobb szándékkal a hazáért és a népükért áldozták életüket – tette egyértelművé annak az ünnepségsorozatnak a fontosságát Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, amely ezzel a koszorúzással egybekötött eseménnyel vette kezdetét. Mert ahogy

Látogasson el hírportálunkra!

az elmúlt években, úgy az idén is – immár nyolcadszor – doni emlékmenet indul a Hon­ védsuli Kadét Program részeként a megyében egy 100+100 kilométeres szakaszon, csatlakozva az immár 20 országos emlékmenet missziójához. Az ünnepségen dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő idézte fel a magyar történelem e tragikus pillanatait. Keserűen jegyezte meg, hogy a Rákosi-rendszer ezeket a hős katonákat hazaárulónak nevezte, ellenségnek tekintette. Őt követően Mákné Kovács Zsuzsanna, a Honvédsuli Egyesület elnöke hívta hall-

Január 22-én nyílik és február 5-éig tekinthető meg a Nagykálló kincsei kiállítás a Ratkó József Városi Könyvtárban. A 9. alkalommal jelentkező tárlathoz ismét olyan helyi kiállítókat várnak, akik kétkezi munkájukkal hoztak létre valami szépet: kosarat fontak, esetleg hímzés, csipke, faragás, festmény, gyertya, kerámia vagy más szép termék, tárgy került ki a kezeik közül. A felajánlott kiállítási anyagok január 13-án még leadhatók a könyvtárban 13 és 15 óra között. KM

gatóságát virtuális utazásra a szemtanúk, a krónikások visszaemlékezéseiből idézve. A fájdalom élő emlékműve – Nekem minden évben itt a helyem, mert az én nagybátyám 35 évesen odamaradt, ott fagyott meg a Donnál – mondta el lapunknak Lukács Andrásné, szeretett rokonára, Dubay Bertalanra emlékezve. A 90. évét is betöltő as�szony a most 77 esztendeje történtekről a Rákosi-érában ugyan szót sem ejthetett, de megőrizte az emlékeket, és az unokáinak is elmesélte. – Nagyanyám hat gyermeket nevelt, és Berci nagybá-

A növényi eredetű olajok témakörhöz kapcsolódóan tartott bemutatót Gál Tamás őstermelő, saját termésű olajtök magjából préselt olajat a Sipkay-szakiskola tanulóival. FOTÓ: DODÓ FERENC

A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője tudomásul vette, de az ügyészség fellebbezést jelentett be. A kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt indult eljárás nemrégiben a Nyíregyházi Járásbíróságon B. L. gyanúsított ellen. A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított tavaly november 28-án társával együtt egy nyíregyházi fogászati rendelő ajtaját befeszítette, és az ott lévő íróasztal fiókjában tárolt 270.000 forint készpénzt eltulajdonították. NYÍREGYHÁZA.

Életem párja

Keressük a megye – legalább 2 évtizede – házasságban élő álompárját!

Lakását nem hagyhatta el Dr. Resán Dalma sajtószóvivőtől lapunk azt az informáci-

Nyerjenek romantikus wellness hétvégét az Álompár Esküvői Kiállításon!

Jelentkezzenek az Életem Párja vetélkedőre a www.szon.hu/pr/eletem-parja oldalon lévő adatlapon, és töltsék fel a kedvenc közös fotójukat, bemutatkozó levelüket 2020. január 15-éig.

Fődíj:

Wellness hétvége (4H-os szállodában 3 nap/2 éj teljes ellátással, 2 fő részére)

364396

Álompár Esküvői Kiállítás: A vetélkedő időpontja: 2020. február 1–2. 2020. február 1. Nyíregyháza, Continental Aréna

MAGYARORSZÁG

A gyanúsított büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősül.

Részletes játékszabályzat: www.szon.hu/jatekszabalyzatok oldalon.

DR. RESÁN DALMA HIRDETÉS

Impresszum MAGYARORSZÁG

C

A nagybátyám ott fagyott meg a Donnál, 35 évesen. LUKÁCS ANDRÁSNÉ

Fogászati rendelőből lopták el a bevételt

Tökmagolajat préseltek

NAGYKÁLLÓ.

FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR

ót kapta, hogy a járásbíróság nyomozási bírája január 9-én a letartóztatásra irányuló ügyészi indítványt elutasította, helyette 2020. május 9-ig elrendelte B. L. bűnügyi felügyeletét. Mindez azt jelentette, hogy a férfi ez idő alatt a lakását engedély nélkül nem hagyhatja el. – A bíróság megállapította, hogy B. L. büntetett elő­ életű, különös visszaesőnek minősül, korábban hasonló cselekmény miatt volt már szabadságvesztés büntetésre ítélve, és más bűncselekmény miatt jelenleg is folyamatban van vele szemben egy eljárás. Kellő visszatartó erővel hat – Mindezek alapján a bíróság szerint szükséges a gyanú­ sítottal szemben kényszer­ intézkedést alkalmazni annak érdekében, hogy újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt ne kövessen el. Azonban figyelemmel a bíróság előtt tett beismerő vallomására és megbánó magatartására, a bíróság nem tartotta szükségesnek a ­legsúlyosabb kényszerintézkedés, a letartóztatás a ­lkalmazását. A bíróság szerint a gyanúsított lakcímén alkalmazandó bűnügyi felügyelet kellő visszatartó erővel hat a bűnismétléssel szemben. – A gyanúsított társa szabadlábon védekezhet. A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője tudomásul vette, de az ügyészség fellebbezést jelentett be a letar­ tóztatás elrendelése érdekében – adta tudtul a sajtószóvivő. KM

www.kelet.hu Főszerkesztő: Nyéki Zsolt · Lapszerkesztő: Bednárik Mónika, Kanalas Ottilia, M. Magyar László, Száraz Anita · Szerkesztőség: Nyír­egy­há­za, Dó­zsa Gy. u. 4–6. · Levélcím: 4401 Nyír­egy­há­za, Pos­ta­fiók 25. · Központ: 06 (80) 442-444 Telefax: 06 (42) 501-973 · Ügyfélszolgálati iroda: Nyír­egy­há­za, Dó­zsa Gy. u. 4–6. · E-mail: ke­let@kelet.hu · Kiadja a Mediaworks Hungary Zrt. · Felelős kiadó: Liszkay Gábor elnök-vezérigazgató · Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122–124. Értékesítésfejlesztési vezető: Varga Zsolt · Terjesztési vezető: Tóth István · Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. · Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C · Felelős vezető: Dubóczki Tibor · ISSN: 0133-2058 · Index: 2020/9 Telefonos hirdetésfelvétel: 06 (46) 99-88-99 · Az előfizetés díja: egy hónapra 3190 Ft, negyedévre 9290 Ft, fél évre 17 990, egy évre 34 990 Ft. · Megrendelhető: a Mediaworks Hungary Zrt.-nél, a társaság kézbesítőinél és ügyfélszolgálati irodáiban.

Y

M

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

Lapunkat rendszeresen szemlézi:

KELET

4

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow


2020. JANUÁR 11., SZOMBAT

Fókuszban 5

MAGYARORSZÁG

Ausztráliában a tűz nem ismer határt A nyíregyházi házaspár a rokonlátogatáson folyamatosan nyomon követi a kontinensen pusztító tűzről szóló híreket.

Több mint egymilliárdra tehető az Ausztrália-szerte tomboló erdő- és bozóttüzekben elpusztult nagyobb állatok – emlősök, madarak, hüllők – száma. Mentik a menthetőt a kontinensen. Hárommillió dolláros (898 millió forintos) adománnyal járul hozzá Leonardo DiCaprio amerikai filmsztár Earth Alliance alapítványán keresztül az erdőtüzek megfékezéséhez. DiCaprio mellett korábban számos híresség adományozott jelentős ös�szegeket a tűzvész megfékezésére, a károk enyhítésére és az áldozatok megsegítésére. Köztük volt Chris Hemsworth, Elton John, Pink, Nicole Kidman és Keith Urban, BRISBANE, NYÍREGYHÁZA.

Az esőért imádkoznak, hiszen csak az vethet véget a brutális aszálynak és a pusztító tűznek

valamint a Metallica rock­ együttes is.

– Nagyon messze vagyunk a Sydney és a Melbourne környéki katasztrófahelyzettől. Folyamatosan nyomon követjük az eseményeket, hiszen itt mindenkit nagyon foglalkoztatnak a történések. Ide vezettek a bozóttüzek, a hőhullámok, a hőmérsékleti rekordok, a pusztító szárazság óriási méreteket öltött. Most 48 fokot regisztráltak Sydney-ben, nálunk is 30 fok körül van. Szokatlan volt rövidnadrágban fényképez-

Rekordhőmérséklet A nyíregyházi Knobloch Sándor feleségével, Máriával rokonlátogatásra indult december elején, hogy felkeressék Szabina lányukat, annak férjét, illetve unokáikat (­Stefanyt és Alexandert). ­Jelenleg is a 2,5 milliós Bris­ bane elővárosában, Alexandra Hillsben tartózkodnak, ahol a saját bőrükön semmit sem érzékelnek a kontinens túloldalán tomboló tűzből, viszont a közhangulatról aktuális információkkal szolgáltak.

Knobloch Sándor feleségével Brisbane-ben megnézte Djokovic meccsét is FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Elszomorító tények

kedni a Télapóval – említette Sándor. Lánya, Szabina nemcsak a helyi híreket nézi, hallgatja, hanem arra is kíváncsi, hogy tálalják mindezt a világban.

messze, a legjobb barátnőm a saját pénzéből vásárolt különböző hasznos eszközöket a bajbajutottaknak. Az esőért imádkoznak, hiszen csak az vethet véget a brutális aszálynak. Tavaly 200 ezer hektárnyi terület égett el, a mostani katasztrófa során már 6,3 millió hektár semmisült meg. Döbbenetes! A természeti károkat semmi sem tudja pótolni. A tavalyi volt a legmelegebb év Ausztráliában a feljegyzések kezdete óta, az átlaghőmérséklet 1,52 Celsius-fokkal volt magasabb az 1960–1990 közötti átlaghőmérsékletnél. Klímakutatók a klímaválto-

Megbénult a közlekedés – Olyan képtelenséget is terjesztettek, hogy evakuálják Ausztrália lakosságát, ami valószerűtlen és kivitelezhetetlen. Nincs mindenhol tűz. Ahol van, ott a környéken a szmog az úr, megbénult a közlekedés. Hatalmas mértékű a gyűjtés, rengetegen adakoznak, egy ausztrál milliárdos például 70 millió dollárt ajánlott fel. Hiába vagyunk

Látogasson el hírportálunkra!

zással magyarázzák a rekord­ meleget. Az Indiai-óceán elvonja a nedvességet a kontinens központjából, így a nagyon meleg hőmérséklet tartóssá válik. LADÁNYI TÓTH LAJOS ladanyi@kelet.hu

A természeti károkat semmi sem tudja pótolni. KNOBLOCH SZABINA

Álompár Esküvői Kiállítás

A MEDIAWORKS HUNGARY ZRT.

– A 2019 szeptembere óta tomboló bozót- és erdőtüzek miatt emberek tízezreit kell kimenteni a délkeleti térségből és kétezer ház vált a lángok martalékává. – A Reuters szerint eddig huszonöten vesztették életüket a bozóttüzekben, köztük három önkéntes tűzoltó is. – Körülbelül 67 ezer ember hagyta el önszántából vagy a hatóságok nyomására Victoria tűz sújtotta területeit, két eltűnt személyt még mindig keresnek. – 2020. január 5-én a bozóttűz füstje ellepte Canberrát, ezzel az ausztrál főváros levegője lett a legrosszabb minőségű a világon. – A második világháború óta látott legnagyobb katonai bevetés várható: az ausztrál hadsereg nagyjából 3000 tartalékos katonát, katonai repülőt és hadihajót bocsát az evakuáción és a tűzoltáson dolgozó hatóságok rendelkezésére. – Scott Morrison ausztrál kormányfő azt nyilatkozta, akár még további hónapokig is tombolhatnak a bozóttüzek.

FOTÓK: AFP

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRSAT keres.

2020. február 1–2. Nyíregyháza, Continental Aréna

A Mediaworks Hungary Zrt., ismert és közkedvelt napilapjaival, a Nemzeti Sporttal, a Világgazdasággal, 19 megyei napilappal, női, bulvár, gasztro, ifjúsági, gazdasági és sport magazin portfóliójával, digitálismédia-termékeivel, nyomdáival Magyarország egyik legfontosabb médiavállalata, mely közel 2300 munkavállalót foglalkoztat országszerte. A „Content first”, azaz „Első a tartalom” szlogen azt hivatott kifejezni, hogy a vállalat hisz a tartalomban, invesztál bele és ezt tartja egy médiavállalkozás legfontosabb alapkövének. Ehhez természetesen elengedhetetlen a háttérben dolgozó támogató osztályok munkája és szakértelme is a mindennapi munkavégzés során.

FELADATOK: •Apróhirdetések, gyászjelentések, jókívánságok felvétele, rögzítése • Előfizetői újságdíjak kezelése • Pénztári feladatok ellátása • Saját kiadványok értékesítése • Rendezvényekre jegyárusítás • Reklamáció kezelés • Adminisztratív tevékenységek • Információnyújtás

ELVÁRÁSOK: •Középfokú végzettség • Számítógépes alapismeretek • Kiváló kommunikáció • Kitartás • Határozott fellépés • Gyors problémamegoldás

Prof. Dr. Bagdy Emőke

AMIT KÍNÁLUNK:

Nő és a férfi: a boldogság forrása

•Piacvezető, kimondottan stabil cég biztos háttere és kiépült infrastruktúrája, •Szakmai megbecsülés, hosszú távú személyes fejlődés, •Lendületes, kreatív csapat, •Versenyképes fizetés.

2020. február 1., 18 óra

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Belépőjegy: Előfizetőknek: 1990 Ft

•Nyíregyháza Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szeretne egy sikeres cég munkatársa lenni, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát – a pozíció és fizetési igény megjelölésével – az alábbi e-mail címre: karrier@mediaworks.hu

Koalák veszélyben

A helyszínen: 2500 Ft

MAGYARORSZÁG

WWW.SZON.HU

375444

370838

Vészesen fogy az Ausztráliában őshonos erszényes, növényevő állat, sokan lettek közülük a tűz martalékai. FOTÓ: INTERNET

(Elővételben: Kelet-Magyarország ügyfélszolgálat, 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6.)

A belépőjeggyel ingyen mehet be az aznapi esküvői kiállításunkra (9.00-től 18.00 óráig)

MAGYARORSZÁG

HIRDETÉS

C

Y

M

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

KELET

5

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow


2020. JANUÁR 11., SZOMBAT

6 Visszatekintő

MAGYARORSZÁG

Soron következő számainkban felidézzük, miről írtunk 2019-ben – az alábbiakban a novemberi eseményekből tallózunk

Ruhák klímakontroll alatt

Röviden

Milyen a jó kormányzás?

A fiatal lány ruhákat, gombokat, kitűzőket, nyakláncokat archivál.

NYÍREGYHÁZA. A jó kormányzás ismérveiről tartott előadást ősszel a megyeszékhelyen dr. Sárközy Tamás. Az országosan ismert és elismert jogász, egyetemi tanár leszögezte: olyan, hogy teljesen jó kormányzás, nem létezik, hiszen nincs olyan kormányzati döntés, ami valamely társadalmi réteg érdekét ne sértené. A szakember szerint egy jó kormány mindenképpen vizsgálja magát és javítja az esetleges hibáit. – Demokrácia van ma Magyarországon, mondjon bárki bármit, ám autokratikus jegyek is felfedezhetőek – mondta dr. Sárközy Tamás, aki kiemelte: ő még emlékszik a Rákosi-korszakra, tudja, mi a terror, éppen ezért diktatúráról beszélni ma Magyarországon butaság. KM

hogy nézett ki tíz, húsz vagy harminc évvel ezelőtt. Korábban nagyon híres és nagyon gazdag sztárok ruháit archiváltam – neveket nem mondhatok, mert köt a titoktartási kötelezettségem –, amelyekre az értékük miatt nagyon kell vigyázni, egy részüket például klímakontroll alatt kell tartani – mesélte Doris, aki folyamatosan nyomon követi a divatot, és látja, hogyan térnek vissza egy idő után az egyes irányzatok, mint ahogy azt is figyeli, mennyi idő alatt érnek el a legnagyobb divatházak új motívumai a tömeggyártásban készülő márkák termékeihez.

Tavaly ősszel szinte valamennyi internetes portál beszámolt arról, hogy Jane Fondát letartóztatták Washingtonban, miközben a klímaváltozás ellen tüntetett – a helyi rend­ őrség szerint illegálisan. Az esetet számos cikkben elemezték: a legtöbb újságíró természetesen a környezetvédelem ügyét emelte ki, ám az amerikai napilap, a Daily Beast a híresség kabátjával foglalkozott. Egészen pontosan annak színével. NYÍREGYHÁZA, NEW YORK.

Történelem és a divat A szakértő pedig, akit arról kérdeztek, hogy vajon miért éppen piros kabátot viselt a színésznő, egy fiatal hölgy, Doris Domoszlai-Lantner, akivel novemberben Nyíregyházán beszélgettünk. Rokonlátogatásra érkezett, a szülei ugyanis nyíregyháziak, sok rokonuk, ismerősük él itt. A szülei a tengeren túl találkoztak, Doris az USA-ban született, de remekül beszél

Doris Domoszlai-Lantner

magyarul. Amivel pedig foglalkozik, a divat egy speciális ágazata: divattárgyakat archivál. – A Columbia Egyetemen végeztem, történészként nagy örömmel és szívesen kutattam a múltat, de rájöttem, hogy szeretnék más forrásokkal is foglalkozni, és mivel a divat mindig is vonzott, a mesterszakos tanulmányaimat a legnevesebb, divattal foglalkozó intézményben (FIT) folytattam, ahol összekapcsolódott a történelem és a divat: nemcsak papíralapú forrásokra támaszkodhattam,

Korábban nagyon híres és nagyon gazdag sztárok ruháit archiváltam.

Dr. Sárközy Tamás FOTÓ: KM-ARCHÍV

DORIS DOMOSZLAI-LANTNER

Életműdíjat kapott az építész NYÍREGYHÁZA. Életműdíjjal tüntette ki novemberben Rezsőfi Ágnes építészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamara. A nyíregyházi építész nagy megtiszteltetésnek tekinti a díjat, s a díj apropóján azt is elárulta, hogy az utóbbi néhány év két legjelentősebb és legkedvesebb munkája Kisvárdához kötődik. Egyik a műemlék volt zsinagóga, a másik a helyi védelem alatt álló Bagolyvár felújítása volt. A nyíregyházi építésznek nem ez az első rangos elismerése, tavaly vehette át a megyei Prima díjat, 2016-ban pedig Kabay János-díjat kapott kiemelkedő munkájáért. KM

Miért pont piros? – Ha mondjuk a Versace kitalál egy motívumot, pár hónap kell ahhoz, hogy például a Zara valamelyik kollekciójában feltűnjön. Aki azt viseli, gondolhatja, hogy ő trendi, és tulajdonképpen az is, de mégsem, hiszen le van maradva: akkorra ugyanis a Versace már egy másik motívumot használ – mondta Doris, majd elárulta: Jane Fonda egyrészt a politikai hovatartozását fejezte ki a piros színnel, másrészt szerette volna emlékeztetni az embereket a pusztító tüzekre, és azt is tudta, hogy a piros erős érzéseket kelt, így az emberek nemcsak meghallgatják, de hallgatnak is rá. SZA

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

de tex­tilre is, a kutatási területem pedig a divattárgyak archiválása. A modern kori Európával, azon belül is a keleti régióval foglalkozom. Visszatérő irányzatok – A divatipar egyik legnagyobb rövidárugyártója, az EU Design archív vezetője vagyok, így leginkább kitűzők, gombok, nyakláncok, kiegészítők archiválásával foglalkozom, az összegyűjtött anyagnak köszönhetően pedig mindenki, aki a cégünknél dolgozik, meg tudja nézni, hogy egy adott divattárgy

Látogasson el hírportálunkra!

Nagy Gábor kapta a Ratkó-díjat

Csuja Imre a rendhagyó irodalom­ órán FOTÓ: DODÓ FERENC

Irodalomóra Ady emlékére

Csuja Imre Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész tartott rendhagyó irodalom­ órát középiskolásoknak november 12-én a Váci Mihály Kulturális Központ nagyszínpadán, ahol Ady versein kívül József Attila, Petőfi Sándor, Arany János, Kosztolányi Dezső és Radnóti Miklós költeményeit is meghallgatták az érdeklődők. KM NYÍREGYHÁZA.

Híres nótázó volt a főispán

Száz éve hunyt el Nyíregyházán Kállay András szabolcsi főispán, Kállay Miklós egykori miniszterelnök édesapja. Kállay András Bécsben nevelkedett, majd amikor hazatért, ismét meg kellett tanulnia magyarul. Imádta a cigányzenét, híres nótázó volt. Elfogadta az 1867-es kiegyezést, de élete végéig az 1848-as, függetlenségi eszmék harcosa volt. Amikor meghalt, a megyeháza dísztermében ravatalozták fel, a megyei vezetés is részt vett a búcsúztatásán – írtuk novemberi számunkban. KM NYÍREGYHÁZA.

A MEDIAWORKS HUNGARY ZRT.

MÉDIAHIRDETÉSIFELÜLET ÉRTÉKESÍTŐT

Nagy Gábor költő, irodalomtörténész (középen) vehette át 2019-ben a Ratkó József-díjat a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban dr. Karádi Zsolttól, a Ratkó József-díj kuratóriumának megbízott vezetőjétől (jobbra) és Seszták Oszkártól, a megyei közgyűlés elnökétől. FOTÓ: DODÓ FERENC

keres.

A Mediaworks Hungary Zrt., ismert és közkedvelt napilapjaival, a Nemzeti Sporttal, a Világgazdasággal, 19 megyei napilappal, női, bulvár, gasztro, ifjúsági, gazdasági és sport magazin portfóliójával, digitálismédia-termékeivel, nyomdáival Magyarország egyik legfontosabb médiavállalata, mely közel 2300 munkavállalót foglalkoztat országszerte. A „Content first”, azaz „Első a tartalom” szlogen azt hivatott kifejezni, hogy a vállalat hisz a tartalomban, invesztál bele és ezt tartja egy médiavállalkozás legfontosabb alapkövének. Ehhez természetesen elengedhetetlen a háttérben dolgozó támogató osztályok munkája és szakértelme is a mindennapi munkavégzés során.

FELADATOK:

Legyetek ti 2020 áLompárja!

•Médiafelület értékesítése a napilapban és azok mellékleteiben •Potenciális ügyfelek felkutatása •Sajtótájékoztatókon és egyéb céges rendezvényeken való részvétel •Kintlévőség kezelése, behajtása, ügyfél-reklamáció kezelése •Az értékesítést támogató rendszer vezetése •Ügyfelekkel napi kapcsolattartás (személyesen, telefonon, e-mailben) •Árajánlat készítése •Reklamáció kezelése

MAGYARORSZÁG

Nyerjetek luxus pihenést és értékes ajándékokat!

ELVÁRÁSOK:

Az Álompár Esküvői Kiállításon ismét megválasztjuk megyénk álompárját a 2020-ban házasulandók közül. Jelentkezzetek a www.szon.hu/szon-alompar oldalon lévő adatlapon, töltsétek fel a kedvenc közös fotótokat, bemutatkozó leveleteket 2020. január 15-éig. Az online szavazáson legtöbb voksot szerzett 5 pár vehet részt a vetélkedőn a nagy értékű nyereményekért.

•Középfokú végzettség (felsőfokú végzettség előny) •Meglévő piac ismerete •Teljesítményorientáltság •Kitartás •Határozott fellépés •Értékesítési tapasztalat •„B” kategóriás jogosítvány •Saját gépjármű

AMIT KÍNÁLUNK: •Piacvezető, kimondottan stabil cég biztos háttere és kiépült infrastruktúrája, •Szakmai megbecsülés, hosszú távú személyes fejlődés, •Lendületes, kreatív csapat, •Versenyképes fizetés és kimagasló juttatási csomag.

Fődíj:

Wellness hétvége

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

(4H-os szállodában 3 nap/2 éj teljes ellátással, 2 fő részére)

•Nyíregyháza

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szeretne egy sikeres cég munkatársa lenni, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát – a pozíció és fizetési igény megjelölésével – az alábbi e-mail címre: karrier@mediaworks.hu

Részletes játékszabályzat: www.szon.hu/jatekszabalyzatok oldalon.

MAGYARORSZÁG

370837

364391

Álompár Esküvői Kiállítás: A vetélkedő időpontja: 2020. február 1–2. 2020. február 2. Nyíregyháza, Continental Aréna

WWW.SZON.HU HIRDETÉSEK

C

Y

M

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

KELET

6

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow


2020. JANUÁR 11., SZOMBAT

Autó 7

MAGYARORSZÁG

Hogy senki ne haljon meg az utakon Sofőrsegéd rendszerek a használtautó.hu-n

Az autóvezetők fele nem kér a sofőrsegéd rendszerekből. VEZETÉS. A tavaly 20 éves Használtautó.hu több mint 8000 megkérdezett véleményét összesítő felmérése szerint sokan vannak, akik a blokkolásgátlót is a vezetéstámogató rendszerek közé sorolják, viszont használt autó vásárlásánál a tolatókamera, a holttérfigyelő rendszer, a vészfékasszisztens vagy a távolságtartós tempomat is könnyen döntő tényezővé válhat. A legnagyobb hazai online autópiac szakértője a jubileum alkalmából a sofőrsegédlettel kapcsolatos fejlesztések múltjára és jövőjére is kitér.

Egyre fontosabb Két évtized sok idő. 1999 óta rengeteget változott az autópiac, miközben egyre fontosabbak lettek a különböző vezetéstámogató, sofőrsegéd-­ fejlesztések is. 2004-től kötelező az EU-ban újonnan forgalomba helyezett autók esetén a blokkolásgátló rendszer, 2014-től pedig a menetstabilizáló elektronika, a guminyomásszenzor és az Isofix gyerek­ ülés-rögzítés lehetősége is. A havonta csaknem 2 millió internetező által felkeresett Használtautó.hu legújabb felmérése szerint a hazai autók csaknem 38 százaléka rendelkezik már valamilyen sofőrsegéd rendszerrel – igaz, sokan még a blokkolásgátlót is annak tartják. Az aktív, vagyis akár a vezetésbe is belenyúló biztonsági rendszerek közül a vészfékasszisztens aránya a legmagasabb (16%), míg a válaszadók 12 százaléka a távolságtartós tempomatot, 8,5 százalékuk pedig a sávtartóasszisztenst jelölte meg.

FORRÁS, GRAFIKA: HASZNALTAUTO.HU

reflektor, 7,4 százalékuknak a táblafelismerő is. A vezetésbe még nem belenyúló, csupán a sofőrt támogató rendszerek köre csak a válaszadók 21 százaléka számára nem fontos tényező. Ebből az látható, hogy ma az autók csaknem tizede van fejlett sofőrsegéd rendszerekkel felszerelve, közel ötödük az ABS-en túli,

Használt autó vásárlásakor ugyanakkor még kevéssé preferáltak ezek az aktív biztonsági felszerelések: a válaszadók 35 százaléka egyiket sem tartja fontosnak. Velük szemben 26 százaléknak a vészfékasszisztens, 25 százaléknak a távolságtartós tempomat, 13 százaléknak pedig a sávtartóasszisztens az elengedhetetlen. Csak kényelmesen A kényelmi rendszerek jelentősebb térhódítása az igények mentén is jól látható: a válaszadók több mint harmada szerint használt autó vásárlásakor is fontos tényező lehet a tolatókamera megléte, csaknem negyedük számára pedig a holttérfigyelő rendszer, 12 százalékuknak az automata

Az autók csaknem tizede van fejlett sofőrsegéd rendszerekkel felszerelve. KATONA MÁTYÁS

Volkswagenes segítők a foci Eb helyszínein

Vitték az autót, mint a cukrot

Tavaly 15,6 százalékkal bővült az új autók eladása: 136 601-ről 157 906 ezerre nőtt egy év alatt a forgalomba álló új személygépjárművek száma – közölte a Datahouse. Az év végén különösen sok, 16 139 új autó állt forgalomba, 66,6 százalékkal több, mint 2018 decemberében, de 2017 utolsó hónapjához képest is 48,9 százalék a bővülés. Ilyen mértéket 2019 egyik hónapjában sem ért el a növekedés. Éves alapon visszaesést csak júniusban mértek, 4,4 százalékot. A gyártók közül 2019 decemberében és az éves ös�szesítésben egyaránt a Suzuki érte el a legnagyobb, 16 százalékot meghaladó piaci részesedést. A japán gyártó utolsó havi értékesítése 2627 darab, a tavalyi egész éves 25 766 darab volt Magyarországon. A második helyet a Ford érte el 10 százalék körüli, illetve azt kissé meghaladó eredménnyel. A tavalyi rangsor következő helyeit értékesítési részarány alapján sorrendben a Skoda, az Opel, a Toyota és a Volkswagen szerezte meg. MTI AUTÓ.

A Volkswagen Mobilitási Segítők mindenütt jelen lesznek, ahol a szurkolók és nézők nagy számban megfordulhatnak. Így a repülőtereken, a városközpontokban vagy éppen a kiemelt Eb-helyszíneken. Mindezek mellett a VW az Európa-bajnokságnak helyszínt adó 12 nagyvárosban megosztás alapú flottaszolgáltatást is kínál. A hivatalos UEFA EURO 2020 alkalmazás lehetővé teszi, hogy a szurkolók és a vendégek ingyenes utazásokra autókat foglaljanak a belváros bizonyos részein. Egy algoritmus meghatározza a hasonló utazási célt kereső utasok számára elérhető járműveket, amelyekkel például a rajongói zóna, a vasútállomás vagy a bulinegyed felé vehetik az irányt. Ideális esetben több utas osztja meg a járművet, így ez a megoldás hozzájárulhat a nagy sporteseményeken sokszor túlterhelt belvárosok közlekedési helyzetének javításához. TZ

A 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos mobilitási partnereként a Volkswagen komoly várakozással tekint a tornára, amelyet először rendeznek több helyszínen az egész kontinensen. MOBILITÁS.

Ingyenes utazások A német autógyár az Európa-bajnokságot nemcsak az elektromobilitás teljes körű reklámozására használja fel, hanem mobilitási megoldásokat is kínál. Ennek példájaként 13 000 úgynevezett Volkswagen Mobilitási Segítőt vonultatnak fel a tucatnyi helyszínen. Az önkéntesek – akiket ruhájuk alapján könnyen lehet majd azonosítani – nagyon jól ismerik az adott várost, s válaszolhatnak a látogatók mobilitási kérdéseire. Olyanokra, mint hogy melyik metróval lehet legkönnyebben eljutni az adott stadionhoz, hol található a legközelebbi buszmegálló vagy melyik útvonalon lehet leggyorsabban eljutni gyalog a szállodához.

Itt az új ZOE 2009-ben mutatta be a Renault a ZOE elnevezésű elektromosjármű-koncepcióját, ami ezt követően megjelent sorozatgyártásban is. A múlt év végén hazánkba is megérkezett az új ZOE. FOTÓ: RENAULT

C

Y

M

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

egyéb sofőrsegédekkel, és van olyan tétel, ami már a használtautó-vásárlók több mint harmada által elvárt egy kinézett autó esetében. „A statisztikáink szerint a mintegy 100 ezer, oldalunkon hirdetett személyautóból több mint 10 ezer rendelkezik jelenleg automata reflektorral, 8961 távolságtartós tempomattal, 8907 sávtartó­ asszisztenssel, 8459 pedig táblafelismerővel. A hirdetett autók közül további 8139-ben holttérfigyelőt és több mint 5600-ban sávváltóasszisztenst is találhatunk. Igaz, ez utóbbi alatt nem feltétlenül a mai napig ritka, sávváltásra magától is képes aktív sávváltóasszisztenses autók értendők, vagyis a sávváltóasszisztens kapcsán sokan a

holttérfigyelőre gondolnak. A kényelmet is szolgáló elemek még elterjedtebbek: adatbázisunkban 18 414 tolatókamerás és 10 770 automata reflektoros autót is találhatunk” – mondta Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője. Hova tovább? Az 1999-ben, a Mercedes-Benz S osztályban debütáló távolságtartós tempomat ma már kisautókhoz is elérhető – a többi sofőrsegédhez hasonlóan. Azon már aligha lepődünk meg, ha egy-egy autó jelez, ha sávváltáskor szenzorai a holtterekben autót látnak, de egyes modellek ma már ennél is többre képesek: a sávváltást akár saját maguk elvégzik, míg távolságtartós tempomatjuk

már nemcsak az autó előtti forgalmat figyeli, vagyis akkor is lassít, ha a táblafelismerő rendszer a beállítottnál alacsonyabb sebességhatárt lát. Ezek ugyanúgy nagyban egyszerűsítik a sofőrök dolgát és teszik biztonságosabbá a közúti közlekedést, mint például az automatikusan bekapcsoló, a közlekedés többi résztvevőjét nem vakító, ám amikor lehet, a legjobb, legtöbb fényt adó reflektor. Ha a jövő közlekedését nézzük, akkor az elmúlt 20 év fejlesztései és a jelenleg látható trendek alapján is elmondható, hogy biztonságosabb lesz. Az Európai Unióban 2050-re kitűzött cél, hogy a közúti közlekedés ne járjon halálos áldozatokkal, pontosan ezt szolgálja az is, hogy egyre több biztonsági felszerelés lesz kötelezően előírt az újonnan forgalomba állított autókban. „2022-től például minden új autónál szerepelnie kell majd intelligens sebességszabályozó berendezésnek, beépített alkoholszint-ellenőrzőnek és a sofőr éberségét figyelő és őt figyelmeztető rendszernek, automata vészfékrendszernek és sávtartónak, valamint parkolást segítő rendszernek is. A már ma is kötelező guminyomásszenzort pedig pontos keréknyomás-figyelő kell hogy felváltsa. És a lista még így sem teljes. Ami biztos, hogy haladunk az önvezető autók felé, hiszen a sok-sok szenzor azért kerül az autókba, hogy a legnagyobb közúti veszélyforrás, az emberi tényező egyre kevésbé lehessen önmagában meghatározó” – tette hozzá Katona Mátyás. ÉKN

Látogasson el hírportálunkra!

Hasznos tippek téli vezetéshez Sokan a téli gumival letudják az évszakváltást, és nem számolnak a korai sötétedéssel, a csúszós utakkal, a hirtelen, akár néhány óra alatt radikálisan megváltozó időjárással. Az Arval Magyarország szakértői éppen ezért hangsúlyozzák: a téli autóvezetés nagyobb éberséget, türelmet kíván, és ilyenkor különösen fontos, hogy a sofőr tisztában legyen a saját, valamint az autója képességeivel. Az alábbi lista hasznos segítség a téli utazás megkezdése előtt. Ellenőrizzük a hűtővíz összetételét! A motort hűtő, glikolból és desztillált vízből álló szilikátmentes keverék megfelelő összetétele az autó téli felkészítésének alapja. A két összetevőt úgy adagoljuk, hogy a tartályban fele-fele arányban keveredjenek, így mínusz 37 fokig ellenálló marad a motor a hideggel szemben, és későbbi desztillált vizes hígítás után sem kell majd aggódnunk, hogy a motorblokk szétreped. Amennyiben nem vagyunk biztosak a hűtővíz összetételében, fokolóval vagy refraktométerrel tudjuk ellenőrizni bármely üzemanyagkúton vagy szervizben egy átvizsgálás keretében. Legyen megfelelő típusú és 2 mennyiségű az ablakmosó folyadék! Míg a nyári ablakmosó folyadékba rovaroldó anyagot tesznek, a téli változatot a fagyások megelőzése érdekében átlagosan 45%-os etil-alkohollal hígítják. A tisztítófolyadék cseréje mindössze pár ezres tétel, de ha rászánjuk a pénzt, nemcsak kilátunk majd az autónkból, hanem meg is óvhatjuk a szélvédőt a levakarhatatlan fagyásoktól. Figyeljünk oda az apróságokra! 3 Ügyeljünk rá, hogy mindig legyen az autóban jégkaparó és jégoldó az esetleges zárfagyások ellen. Indulás előtt mindig megfelelően tisztítsuk meg a szélvédőt, és ha kell, söpörjük le az autó tetejére hullott havat, nehogy menet közben a szélvédőre csússzon. Készítsük be a túlélőkészletet! 4 Ahogy nyáron például extra vízzel készülünk a problémás helyzetekre, télen a hideg ellen kell védekezni, ha az

1

Készüljünk fel alaposan, ha havas tájra indulunk! autóval elakadunk. Városon kívülre való vagy hosszabb utazás előtt győződjünk meg róla, hogy bedobtuk-e a csomagtartóba a vastag pokrócot, és van-e nálunk meleg kabát a kényelmes, vezetéshez választott öltözet mellett. Szánjunk az útra több időt! Télen 5 gyakorlatilag kiszámíthatatlan, mikor dugulnak be az utak, de nyilván akkor, amikor időre kell odaérnünk valahova. Induljunk el hamarabb, hogy elkerüljük a késéssel járó bosszúságot. Ne kapkodjunk! Óvakodjunk a 6 hirtelen fékezésektől és sebességváltoztatásoktól, igyekezzünk mindig az időjárási, illetve látási viszonyoknak megfelelő sebességgel haladni. Emellett a csúszós utakon jóval nagyobb fékút miatt mindenképpen tartsuk be a 2 másodperces követési szabályt. Télen fáradtabbak, feszültebbek a sofőrök, maradjunk minden forgalmi helyzetben türelmesek, előzékenyek! Legyünk körültekintők! A stres�7 szesebb autósokon túl télen a látási viszonyok sem a legoptimálisabbak. Érdemes tehát minden esetben odafigyelnünk a megfelelő sávtartásra, és amennyiben szükséges, menjünk a szokásosnál lassabban. Használjuk az

összes tükröt, és elindulás előtt győződjünk meg róla, hogy azok – a lámpákkal egyetemben – elég tiszták-e. A bejáratott és kevésbé forgalmas útvonalakon is figyeljünk jobban egymásra! Tájékozódjunk! Télen sokan 8 vesznek ki szabadságot, amit nemritkán a környező országok sípályáin tölt együtt a család. Ha itthon nem is, de Ausztria, Csehország és Szerbia útjain kötelező a téli gumi vagy a hólánc. Indulás előtt tájékozódjunk a célország szabályozásáról és a beszerzendő eszközökről, hogy semmi ne árnyékolhassa be a vakációt. Ha tehetjük, gyakoroljunk! A téli 9 útviszonyok között több a váratlan forgalmi helyzet, ami még a gyakorlott vezetők képességeit is próbára teheti. Ha bizonytalanok vagyunk, kérjük szakember segítségét, aki a tanpályán kívül számítógépes szimulátorok segítségével is felkészíthet minket olyan váratlan helyzetekre, mint az autó megcsúszása vagy hirtelen meghibásodása. Az ehhez hasonló tréningek nemcsak a sofőrök vezetési ké­pes­ sé­geit javítják, de maga­­biz­­­tos­sá­got is adnak, ami bár­mi­lyen for­gal­mi hely­­zet­ ben előnyt jelenthet.

KELET

7

oldal

Black

Cyan

FOTÓ: ARVAL

Magenta

Yellow


2020. JANUÁR 11., SZOMBAT

8 Ízvilág

MAGYARORSZÁG

Perzseltek, húroltak, füstöltek

Disznóságok, toros receptek A disznóölés résztvevői fogópálinkával kezdik a napot, reggelire hagymán pirított vért esznek friss kenyérrel. A perzselés és bontás után a délután a ­hurka-kolbász töltésével telik, végül a disznósajtot készítik el. Jellegzetes disznótoros vacsora az orjaleves, a toroskáposzta, sült hús, sült kolbász, hagymás burgonya, utána forgácsfánk.

A család apraja-nagyja összejött a disznóvágásokon.

Orjaleves Hozzávalók: 80 dkg orja (sertésgerinc), 20 dkg sárgarépa, 20 dkg fehérrépa, 20 dkg zeller, 20 dkg karalábé, 1 fej vöröshagyma. A fűszerezéshez: gyömbér, szerecsendió-virág, csípős paprika, bors, só. Elkészítés: A sertéshúst feldaraboljuk, kb. 3 liter vízbe feltesszük főni. Megsózzuk, beletesszük a megtisztított hagymát és a fűszereket. Amikor felforrt, a habját leszedjük, majd beletesszük a megtisztított és feldarabolt zöldségeket. Lassú tűzön főzzük, amíg minden megpuhul. Betétként vékony metéltet (laskát) vagy árpagyöngyöt (gerslit) főzünk bele. Tálaláskor, ha szükséges, színezőként még kevés sáfrányt is teszünk bele. Petrezselyemmel meghintve tálaljuk.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. – A disznóölés már mindig egy nappal előbb elkezdődött: előszedtük a késeket, a teknőket, a hurkatöltőt és a pálinkát, hogy hajnalban azzal már ne kelljen időt tölteni – mesélte lapunknak a tiszaberceli özv. Hullár Lászlóné, aki gyerekként, majd később családanyaként is rengeteg disznóvágáson vett részt.

Sült hurka és kolbász Hozzávalók 4 személyre: 80 dkg burgonya, 20 dkg sütni való kolbász, két szál hurka. Előkészítés: A burgonyát megmossuk, enyhén sós, hideg vízben héjastól feltesszük főni. A sütőt előmelegítjük 180 °C-ra. A hurkákat és a kolbászt nagyobb méretű tepsibe vagy sütőedénybe fektetjük, fél deci vizet öntünk alá, és megsütjük. Miközben a hurka és kolbász sül, a burgonyát leszűrjük, meghámozzuk, kissé hűlni hagyjuk, és hasábokra vágjuk. A burgonyát a kolbász mellé tesszük a tepsibe, beleforgatjuk a zsiradékba, visszatesszük a sütőbe, és az egészet ropogósra sütjük. Párolt vörös káposzta, csalamádé, ecetes savanyúság illik hozzá.

A sódarral kezdték – A férfiak megitták a pálinkát, és kezdődhetett a munka: leszúrták a disznót, a vérét felfogták egy tálba, és elkezdték a perzselést. Egy kis pernyével bekenték a szalmát, bevizezték, és azzal kaparták gyönyörű tisztára a disznó mind a két oldalát. Utána teljesen felvágták, elő-

Toroskáposzta Hozzávalók: 60 dkg sertéslapocka, 80 dkg savanyú káposzta, 2 db babérlevél, 1 fej vöröshagyma, 1 csipet só, 1 csipet bors, 1 ek. paprika. Elkészítés: A lapockát megmossuk, és kb. 2 cm-es kockákra vágjuk. A hagymát felaprítjuk, majd kevés olajon megdinsztelve hozzáadjuk a húskockákat. Sóval, borssal fűszerezzük, összekeverjük. Ezután megszórjuk pirospaprikával. Felöntjük 1 deci vízzel, és hozzáadjuk a babérleveleket. Kis tűzön 3 percig főzzük. A savanyú káposztából kinyomkodjuk a levét, kicsit összeaprítjuk és megpirítjuk. A húshoz hozzáadjuk a káposztát, és jól átkeverjük. Sült oldalas Hozzávalók: 1 kg oldalas, só, 1 fej fokhagyma, 1 fej hagyma, 50 dkg zsír. Elkészítés: Az oldalast csíkokra vágjuk, minden oldalát besózzuk, tepsibe tesszük. A fokhagymát és a hagymát fokhagymanyomón áttörjük, és egyenletesen elosztjuk a húson. A zsírt egy kicsit megmelegítjük, majd ráöntjük. Alufóliával lefedve hűtőben hagyjuk 1-2 órát, hogy összeérjen. Sütés előtt 2 deci vizet öntünk alá, és 1 órát sütjük a sütőben, közepes lángon, majd a fóliát levéve, zsírral locsolva 30 perc alatt nagy lángon megpirítjuk.

Vacsorára a leves mellé hurkát, kolbászt kínáltunk. ÖZV. HULLÁR LÁSZLÓNÉ

Tepertős pogácsa Hozzávalók: 1 dl tej, 3 dkg élesztő, 1 mk. cukor, 50 dkg liszt, 40 dkg tepertő, 10 dkg margarin, 1 dl tejföl, 1/2 dl fehérbor, 1 tojássárgája a kenéshez. Elkészítés: A tejet meglangyosítjuk, belemorzsoljuk az élesztőt, beleszórjuk a cukrot, egy evőkanál lisztet, összekeverjük, és langyos helyen megfuttatjuk. Közben a tepertőt megdaráljuk. A lisztet tálba szitáljuk, elmorzsoljuk a margarinnal, hozzáadjuk az élesztős tejet, a tejfölt, egy csipet sót, a bort, és összegyúrjuk. Ha nem elég rugalmas a tészta, hozzáadunk még egy kevés tejet. Alaposan összedolgozzuk. A tésztát kb. fél cm vastagra kinyújtjuk, rákenjük a darált tepertőt, ízlés szerint kissé megsózzuk és megborsozzuk. Alulról felfelé felcsavarjuk a tésztát, téglalap alakúra kinyújtjuk, és két oldalát egymásra behajtjuk. Fél órát pihentetjük, majd a hajtogatást háromszor megismételjük – közöttük fél-fél órát pihentetjük a tésztát. Végül ujjnyi vastagságúra kinyújtjuk, tetejét sűrűn kockásra bevagdaljuk, és nem túl nagy méretű pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk.

Az érdeklődők az idén sem maradnak téli gasztroesemény nélkül. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. A disznóvágás családi formája lassan-lassan kimegy a divatból, ezzel szemben az utóbbi években egyre népszerűbbek a hagyományokat felelevenítő böllérversenyek, amelyeken amellett, hogy baráti társaságok sütnek, főznek, bontanak és töltenek, nagy hangsúlyt kap a szórakoztatás. A szervezők zenekarokat hívnak, a színpadon egymást váltják a fellépők, a lá-

Nyíregyháza 200-300 150-250 600-700 2500-3000 1000-1600 850-900 200-250 200-350 200-300 500-600 350-450 500-700 1800-2000 2000-2300 800-1000 800-1000 700-800 400-450 200-250 450 900-1200 300-500 800-1000 35-45 800 600-700

Y

M

a rizst, a tüdőt, a májat és a fejnek a hurkába való részeit. Délután megtöltöttük a hurkát, a kolbászt, és vacsorára, amikor mát ott volt a család apraja-nagyja, a leves mellé ezeket kínáltuk. Sózott szalonnabőr – Még vacsora előtt kisütöttük a zsírt, készült finom tepertő, de napközben mindenki csipegetett valamit: emlékszem, milyen sokan szerették a megsózott vékony szalonnabőrt kenyérrel, de fogyott a bor és a pálinka is. Külön szortíroztuk a lesit – ez a kóstoló:

Kevesebbet töltöttek Budapesti vendég érkezett az egyik szatmári faluba néhány éve, az egyetemista fiút pedig meghívták disznóvágásra. Szeretett volna segíteni, hát, szaván fogták. Amikor meg-

telt a tál, amibe a vért gyűjtötték, és megkérték, hogy öntse ki, ő a hóra löttyintette – nem tudta, hogy szükség lett volna rá, így véres hurkát aznap csak keveset töltöttek...

a szomszéd lesi, hozzák-e már a hurkát, kolbászt, a húst – innen jött az elnevezés. – A megmaradt húst és szalonnát besóztuk és teknőbe tettük – a húsok kerültek alulra, a szalonna felülre –, egy hét után megforgattuk. A kolbászt kiaggattuk egy rúdra, hogy kicsepegjen, majd felraktuk a szabad kéményhez, ott füstölődött meg, a besózott húsokat két hét után füstöltük. Amikor minden elkészült, a padlásra tettük, a húsok és a szalonna is onnan fogyott el. De nemcsak mi jártunk rá, hanem a szomszéd macskája is – felment a létrán, és megkezdte a kolbászt, nemegyszer kergettük a ­padláson – mesélte Mariska néni. SZA

Látogasson el hírportálunkra!

togatók pedig kóstolójegy ellenében részesedhetnek az ízélményekből. Ilyenkor megválasztják a legjobb böllért, elismerik a legfinomabb hurka, kolbász vagy toroskáposzta készítőjét, de a legízletesebb fogópálinka sem marad díj nélkül. A megyénkben nagy hagyománya van a disznótoros fesztiváloknak, és az érdeklődők az idén sem maradnak téli gasztroesemény nélkül: a Sóstói Múzeumfaluban február 22–23-án rendezik meg a III. Nyírségi Disznótoros Fesztivált és Böllérversenyt. KM

Az idén is lesz disznótoros fesztivál

FOTÓ: KM-ARCHÍV, SIPEKI PÉTER

Tiltások és ajánlások

Piaci árak a megyéből

C

ször a sódarát vágták ki, és bevitték az asztalra. Kivették a belet, amit mi, asszonyok elkezdtünk bontani. Méteres darabokra szabdaltuk, meleg vízzel locsoltuk, és kitoltuk a tartalmát. Utána a kés fonákával kihúroltuk, a fakanál végére húztuk, sós vízbe tettük, délután már ebbe töltöttük a hurkát és a kolbászt. – Közben odatettük sülni a pecsenyét, és a hús zsírján megpirítottuk a káposztát, ebből lett ebédre a toroskáposzta. A férfiak darabolták a szalonnát, a húsokat, és odatettük az üstbe a hurkához

Egyre népszerűbbek a böllérversenyek

Forgácsfánk (csöröge) Hozzávalók: 35 dkg liszt, 5 tojássárgája, 1 egész tojás, 1 evőkanál tejföl, 1 evőkanál rum, 5 dl olaj, 1 púpozott evőkanál cukor, 1 kávéskanál sütőpor, 1 evőkanál tejföl, kevés só. Elkészítés: A hozzávalókat összegyúrjuk, két cipót formálunk, és fél óráig pihentetjük. Lisztezett deszkán késhegy vékonyságúra nyújtjuk, majd felcsíkozzuk, keresztbe 45 fokban csíkot vágunk, a közepét hosszanti irányba bevágjuk. Ezen a résen átfordítjuk az egyik sarkát. 2-3 ujjnyi olajban kisütjük. Vaníliás porcukorral vékonyan meghintve tálaljuk, kínálhatunk mellé lekvárt is.

Áru Alma Burgonya Cukkini Dió Fokhagyma Gomba Vöröshagyma Káposzta Karalábé Karfiol Kelkáposzta Körte Mák Méz Paprika Paradicsom Petrezselyem Retek Sárgarépa Savanyú káposzta Szárazbab Szilva Szőlő Tojás Uborka Zöldborsó

Leveleki István: disznóvágás a rokonokkal

100

Mátészalka, Juzsaker Kft. 200-300 140-250 500-700 2500-3000 1000-1500 850-900 200-250 200-300 200-250 500-600 350-450 500-600 2200 2000-2300 800-1100 800-1000 700-800 400-450 200-300 450 800-1100 300-450 800-900 32-44 800 600-700

90

80

70

60

Kisvárda 200-250 150-200 500 2000-2800 1000-1500 850 200-250 200-250 200-300 600-700 350-400 450-600 1800-2000 1800-2200 1200-1300 800-900 750-800 300-400 200-250 350-400 900-1000 400-500 850 32-45 850-900 600-700

50

40

30

Újfehértó 200-300 180-250 700-800 2000-2800 1000-1500 900 180-250 280 200-300 550 300-450 500-700 1800-2000 1800-2200 990 780 1000 450 450 400-450 800-1100 300-450 850 35-45 800 600

20

10

5

A disznóölés nem múlhat el a pálinka nélkül. A fogópálinkát a disznófogóknak kínálják, és persze mindenkinek, aki fázik a hidegben. A kocslyuk.hu oldal gyűjtése szerint a fogópálinka rendszerint szatmári szilvából vagy almából készült, a poharat a „jövőre nagyobbat öljünk” kívánsággal ürítik fenékig. Ha a fogópálinkát megitták, jöhetett a szúró- és a perzselőpálinka.

A szőrt perzseléssel távolítják el. Ennek módja a régi időkben az volt, hogy szalmával borították be az oldalára fektetett állatot, meggyújtották a szalmát, és egy vasvillával igazgatva az égő szalmával addig perzselték a disznót, amíg a bőre pirosas színűvé pörkölődött. Ezután forró vízzel leöntötték és tisztára dörzsölték a bőrt. Voltak térségek, ahol csak forrázták az állatot.

Családi disznóvágás az 1970-es években – Obsitos Attila felvétele

A disznóöléshez előírások és tilalmak is fűződtek – a néphagyomány szerint ezek biztosították, hogy a disznóvágás sikeres legyen. Újholdkor tilos volt disznót vágni – ha mégis ekkorra időzítik a vágást, férges lesz a hús. Disznóölés közben nem szabad a disznót sajnálni, mert nehezen döglik meg. A disznó felhasításakor nevetni kell, hogy vastag legyen a szalonna. A sózást szótlanul kell végezni, nehogy férges legyen a hús, néhol a hurkát is szótlanul főzték, nehogy kifakadjon. Több helyen azt tartották, hogy ha disznóöléskor a Göncölszekér és Kaszáscsillag közel van egymáshoz, több zsír lesz. Úgy gondolták, hogy ha ölés előtt a disznót megkergetik, porhanyós lesz a húsa. A levágott disznó bizonyos részeinek mágikus erőt tulajdonítottak: úgy hitték, hogy ha a Tamás-napon vágott disznó levágott nemi szerveit és a csecsbimbókat visszadobják az ólba, több kismalac születik.

KELET

8

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow


Sport

KELET-MAGYARORSZÁG

2020. JANUÁR 11., SZOMBAT

9

37

Olimpiai kvótát ér a jó szereplés

VÍZILABDA. Január 12. és 26. kö-

A szurkolók Matthias Gintert, a Borussia Mönchengladbach labdarúgóját választották meg Németországban az év válogatott játékosának. A német szövetség pénteken közölte: a honlapján zajló szavazáson Ginter magabiztosan végzett a Bayern München két klasszisa, Serge Gnabry és Joshua Kimmich előtt. Ginter a beérkezett szavazatok 37 százalékát kapta meg, Gnabry 28,3, Kimmich 8,4 százalékkal zárt.

Nagyon boldog lennék, ha a csoportból továbbjutnánk, a fiatalok fejlődése szempontjából ez óriási siker lenne. Nyilatkozta Gulyás István, a magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya az Európa-bajnoksággal kapcsolatban

zött Budapesten a Duna Aréna ad otthont az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságnak. A férfiaknál a tizenhat csapat négy négyes csoportban küzd meg a továbbjutásért, míg a hölgyeket két hatos csoportba osztották. Varga Dénesék Spanyolországgal, Törökországgal és Máltával kerültek egy csoportba, míg a hölgyek Görögország, Oroszország, Horvátország, Szerbia, Szlovákia ellen vívhatják ki a továbbjutást.

Mintha már a rájátszás lenne

Kövesdi vereség a Ligakupában

Pénteken Ligakupa-mérkőzésen az élvonalbeli Mezőkövesd vendége volt a Nyíregyházi SN NB I./B-s gárdája. A szabályok értelmében a sorozatban nem léphetnek pályára külföldi játékosok, így a hazaiak csupa honi játékossal vették fel a küzdelmet. A vendéggárda az első tíz percben tudta csak tartani a lépést magasabb osztályú ellenfelével, a Mezőkövesd előnyét fokozatosan növelve őrölte fel ellenfelét. Fordulás után a hazaiak teljes sort cseréltek, Buday Dániel edző a junioroknak szavazott bizalmat. A fiatalok éltek is a lehetőséggel, és a félidei tízhez még ötöt tettek hozzá. A sokat cserélő nyíregyháziak legeredményesebb játékosa a Balmazújvárosból frissen igazolt Vízler Máté volt négy találattal. KM KÉZILABDA.

A Fatum-Nyíregyháza egy héten belül másodszor csap össze a Vasassal.

de ezt most csak így lehetett megoldani. Az a legfontosabb, hogy regenerálódjunk, újra megfelelő állapota kerüljünk. Át kell nézni, hogy legutóbb mi működött jól, mi az, ami kevésbé, és azokat ki kell javítani. Ugyanazt az attitűdöt várom a lányoktól, mint szerdán, igenis úgy menjünk fel a pályára, hogy ott is nyerni akarunk. Ez nem lesz persze egyszerű, a Vasast biztosan fűti a visszavágás vágya, hiszen nagyon jó csapat, jó játékosokkal.

Tavaly áprilisban a női röplabda Extraliga döntőjében a Fatum-Nyíregyháza és a végső győztes Vasas két­ naponta játszotta a mérkőzéseket. Hasonló érzésünk lehet most is, hiszen a két együttes szerdán összecsapott egymással a Continental Arénában – Olena Limareváék magabiztos játékkal 3:0-ra győztek –, vasárnap pedig ismét összefutnak a budapesti Folyondár utcai csarnokban. A tét persze közel sem akkora, mint bő fél éve, ettől függetlenül azért jó lenne hétvégén is pontot, pontokat szerezni. – Mindkét csapat programja nagyon sűrű, nehéz úgy összefésülni a meccseket, hogy mindkét együttesnek megfelelő legyen – beszélt a kialakult helyzetről Hollósy László, a Fatum vezetőedzője. – Emiatt kicsit fura, hogy ilyen rövid időn belül két bajnokit játszunk egymás után, RÖPLABDA.

Kézilabda Ligakupa, G csoport Mezőkövesd–Nyíregyházi SN 39-24 (21-11) Mezőkövesd, 150 néző, v.: Sándor, Szabó. Nyíregyháza: Nagy L. – Gidai, Kurbely 2, Varga 3/2, Nyitrai 1, Dobó 3, Lestál 3. Csere: Gadnai (kapus), Vízler 4, Gubó 3, Stáb, Erdős, Pánczél, Tamás 2, Fábián 1. Edző: Kaplonyi Zoltán. Kiállítások: 10, illetve 4 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 3/2.

Készülnek a változtatásokra Mindkét gárdát kiváló edző irányítja: Hollósy Lászlót a nyíregyházi szurkolóknak és a magyar női röplabda szerelmeseinek nem kell bemutatni, a Vasas trénere, Jakub Gluszak pedig egyre nagyobb nevet szerez magának, csütörtökön például őt jelölték ki a magyar női válogatott szövetségi kapitányának. Kérdés, hogy a két szakember meg tudja-e egymást lepni vasárnap, esetleg lehetett-e két külön „taktikai csomaggal” készülni a találkozókra.

– Ez nagyon jól hangzik, de nem hiszem, hogy bármit el lehetett rejteni a másik csapat elől – reagált a felvetésre Hollósy László. – Kidolgoztuk a taktikánkat, de fel kell készülnünk a Vasas esetleges változtatásaira. Ha valaki nem nyer, akkor az azt jelenti, hogy valamit nem csinált jól. Nekünk a saját taktikánkat ezért nem igazán kell megváltoztatnunk, de az ellenfél húzásaira számítanunk kell. Az biztos, hogy a sérülések kicsit behatárolják a kollégám lehetőségeit. A Vasasnál a szerdai mec�csen megsérült Villám Lilla, Mária Kostelanská pályára sem lépett (elképzelhető tehát, hogy ő sem egészséges), és az azeri válogatottnál Ayshan Abdulazimova is megsérült. Ettől függetlenül kemény meccsre lehet számítani vasárnap, remélhetőleg újabb nyíregyházi győzelemmel a végén. MK

Látogasson el hírportálunkra! Molly Lohmanék (13) a szerdai játékkal vasárnap is nyerhetnek FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR

Jöhet az igazán nagy feladat A listavezető Cápák a csütörtöki győzelem után már a vasárnapi rangadóra készülnek.

A Hübner Nyíregyháza BS a kötelezőt letudta – csütörtök délután 83–67-re megverte a Vasast –, vasárnap pedig már jöhet is a nagyobb feladat, a sokáig listavezető, immáron „csak” második Veszprém elleni idegenbeli meccs. – Nem voltunk kellően agresszívak védekezésben, ezáltal rossz ritmusa volt a támadásnak is, nem tudtunk gyorsan indulni, pedig ez erőssége a csapatunknak – értékelte a Vasas elleni mérkőzést Siska János, a nyíregyháziak vezetőedzője. – Lehet, hogy a fiúk kicsit fejben is másképp álltak a meccshez a Vasas helyezése miatt. A nagyszünetben átbeszéltük a dolgokat, elkezdtünk védekezni, onnantól nem volt kérdés. Így terveztük, hogy a Veszprém elleni meccsig fokozatosan egyre jobb formába kerüljünk. A második félidei védekezést és játékot át kell menteni vasárnapra. KOSÁRLABDA.

Közös fotón a két csapat a mérkőzés előtt

FOTÓ: KISVARDAFC.HU

Kisvárdai siker a pénteki egyiptomi edzőmeccsen jelt a kapuba és juttatta előnyhöz a szabolcsiakat. Bő negyedórával később egy szép várdai támadás végén Kovácsréti Márk tizenöt méterről lőtt a kapuba, és ezzel beállította a végeredményt. KM

Az erős szélben az első félidőben több helyzet is volt a várdaiaknak, ám nem született gól. Szünetben egy híján másik csapatot küldött pályára a kisvárdai szakvezetés. Nem telt el tíz perc, amikor egy szögletet követően Sassá fe-

Kovácsréti gólpasszt adott szögletből, majd a kapuba is talált. LABDARÚGÁS. Túl van első edzőmeccsén az egyiptomi edzőtáborozáson a Kisvárda Master Good együttese. Élvonalbeli focicsapatunknak pénteken délután el-Gounában egy másodosztályú egyiptomi csapat volt az ellenfele. A mieinknél a bokáját fájlaló Rubus Tamás nem léphetett pályára.

Labdarúgás: felkészülési mérkőzés lasz – Grozav, Tischler, Obradovics. 2. féidő: Zöldesi – Himik, Beriosz, Szőr, Protics – Melnik, Lucas, Kovácsréti – Gosztonyi, Jelena, Sassá. Gól: Sassá (54.), Kovácsréti (71.)

Alumunium SC–Kisvárda Master Good 0–2, (0–0) Kisvárda, 1. félidő: Minca – Hej, Beriosz, Ene, Baranyai Á. – Karaszjuk, Bumba, Cuka-

Fucsovics Márton hétfőn már Ausztráliában üti a labdát.

Vasárnap Asztalitenisz. NB III., Észak-Alföld csoport: Fehérgyarmat–Trió-Maxi ATC Nyháza. I., Kék– Vitka SE mindkettő 11. Jégkorong. U 12-es torna, nyíregyházi városi jégpálya, 10. Labdarúgás. VII. Nyírerdő Kupa megyei teremtorna: Gyulaháza, Levelek, Vásárosnamény, Újfehértó, Nyírbátor, kezdés minden helyszínen 9.

Y

M

100

90

80

70

60

50

Magas színvonal várható – A Veszprém kevesebb energiát fektet a védekezésbe, és sokkal többet a támadásba – folytatta a tréner. – Vasárnap is úgy lehet őket megfogni, ha keményen védekezünk, és pontos, türelmes támadá-

sokat vezetünk. Ez nem lesz persze egyszerű, rutinos, jó játékosaik vannak, nem véletlenül voltak eddig listavezetők. Sorozatban háromszor kikaptak, mi az utóbbi három meccsünket nyertük, nálunk van a mentális előny, ugyanakkor ők hazai pályán még nem kaptak ki. Biztosan A csoportos, magas színvonalú meccs lesz, nagy taktikai csatát várok. MK

Bryton Hobbs a Vasasnak 27, ősszel a Veszprémnek 39 pontot dobott FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR

Négy győzelem után kicsit elfogyott

Hétvégi sportműsor Szombat Asztalitenisz. NB II., Észak-Keleti csoport: Apagy I.–Vác I. 11. NB III., Észak-Alföld csoport: Záhonyi VSC Fresh24Dentál–DEAC II. 10., Várda ASE–Mátészalka 11. Jégkorong. U 10-es torna, nyíregyházi városi jégpálya, 10. Labdarúgás. Felkészülési mérkőzés: Nyíregyháza Spartacus–DVSC, stadion műfű, 11.

C

A két csapat októberben Nyíregyházán találkozott egymással, a Cápák 105–87-re nyertek.

Fucsovics Márton saját bevallása szerint négy győzelmét követően csütörtökTENISZ.

40

30

20

10

5

re „elfogyott kicsit” a dohai kemény pályás tenisztornán, amelynek negyeddöntőjében kikapott a szerb Miomir Kecmanovictól. Fucsovics pénteken a közösségi oldalán kifejtette: sok kritikát kapott.

– Felkészültem Dohára, a szezonra. Jól játszottam, négy meccset nyertem. Tegnapra elfogytam kicsit. Nem fogom a rossz időre, az ellenfél szerencséjére, de nem segített, ez tény. A csúcsformát

az Australian Openre szeretném elérni, fizikailag és mentálisan egyaránt – írta. Este már repülőre ült, és utazott Ausztráliába, ahol hétfőn kezdődik a következő versenye. MTI

KELET

9

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow


2020. JANUÁR 11., SZOMBAT

10 Sport

MAGYARORSZÁG

Dóra vasi klub vendége A Sportcentrum diszkoszvetője szeptemberig a Dobó SE edzéseit látogatja.

Szavazzon az

utazik. Onnan néhány napra hazautazok, majd visszatérek Szombathelyre. Tavaly Dóra sok versenyen állhatott a dobogóra. Július végén az országos bajnokságon ezüstérmet szerzett, augusztusban pedig ott volt Chengduban a rendvédelmi szervek világbajnokságán. A kínai találkozón a magyar atlétikai csapatban ketten szerepeltek, Dóra a diszkoszvetésben az első helyen végzett.

ATLÉTIKA. Hazai léptékkel hosszú utazás (közel félezer kilométer) várt az esztendő első napján Kerekes Dórára. Összepakolt, és Szombathely felé vette az irányt, az év nagy részében a vasi városban fog edzeni és élni. Klubváltásról szó sincs, a válogatott diszkoszvető továbbra is a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője. Az viszont mindenképpen elismerést jelent, hogy a nagy hírű Szombathelyi Dobó SE vezetői, edzői és a Dobópápa, Németh Pál fiai meghívták Dórát a közös munkára.

Németh László mellett Dóra, a jobb szélen pedig Németh Zsolt FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Hamarosan irány Dél-Afrika – Németh Zsolt mesteredző már többször felajánlotta a segítségét – kezdte az utazás okát firtató kérdésünkre Kerekes Dóra. – Most úgy gondoltam, hogy élek ezzel, kipróbálom. Azért is, mert otthon az atlétikai centrum építése miatt most a Wesselényi-iskolában lehet edzeni. Nekem a munka mellett kellett tréningeznem, és most az otthoni feltételek miatt ez nem volt ideális. Természetesen beszéltem erről édesapámmal, aki nem zárkózott

el az ötlettől, rám bízta a döntést. Ebben nagy szerepe volt annak is, hogy a Szombathelyi Dobó SE igencsak jegyzett. Végül igent mondtam, remélem, be is fog jönni. Nem kis döntés volt, főként abból a szempontból, hogy Dóra már dolgozik, és szeptemberig fizetés nélküli szabadságon lesz. Olyan, mintha több hónapos edzőtáborban lenne, hiszen csak az ­edzésekre kell összpontosítania.

– Napi két edzés van, szerdán és szombaton egy, ugyanúgy, mint otthon – folytatta Dóra. – Itt több és másféle az edzésmunka, ami kicsit új, de nagyon tetszik. A tervek szerint havonta egy hétvégén utazok majd haza, mert azért messze van Nyíregyháza. Ám a hónap végén együtt leszek apával, hiszen én is megyek a szombathelyiekkel a dél-afrikai edzőtáborba, ahová apa, Szikszai Robi és Tóth Balázs is

Párizsba dobná magát Az idei szezon csúcsát a tokiói olimpia jelenti. Persze előtte és utána is lesznek még világversenyek, mint például atlétikában a kontinensbajnokság. – Az Európa-bajnokság augusztus végén lesz Párizsban, oda kijutni az idei fő cél. Igaz, tagja vagyok az olimpiai B keretnek, ám Tokióba magas a szint, 63,50 méter. Igaz, szerintem sokan nem fogják megdobni, így minden bizonnyal fel fogják tölteni a mezőnyt. A tavalyi végére is 61,20 volt a szint, végül 59 méter is elég volt. Az egyéni csúcsom 55,40, az Eb-szint 56 méter, tehát egy jó másfél méter kellene. Bízom benne, hogy ös�szejöhet – így Dóra. ML

Látogasson el hírportálunkra!

Szerény esélyekkel a kontinenstornán A magyar válogatott Malmőben játssza csoportmérkőzéseit.

és Izlanddal került egy csoportba.

végia), és először vesz részt rajta huszonnégy csapat. A hat helyszín (Stockholm, Malmö, Göteborg, Trond­ heim, Bécs, Graz) közül Bécs és Malmö kiemelt, itt rendezik a középdöntős meccseket, a helyosztókat, a finálét pedig Stockholmban. A magyar válogatott az E csoportban Dániával, Oroszországgal

Csütörtökön négy mérkőzéssel megkezdődött a 14. férfi kézilabda Európa-bajnokság, a kontinenstornát első alkalommal rendezi három ország közösen (Ausztria, Svédország, NorKÉZILABDA.

Nincs szövetségi elvárás A csoportok első két helyezettje jut a középdöntőbe. A magyar csapat továbbjutása esetén a D és F csoport kétkét továbbjutójával mérkőzik a torna második szakaszában. A középdöntős csoportok első két-két helyezettje kerül az elődöntőbe, a 3. helyezettek az Eb 5. helyéért léphetnek pályára. A magyar válogatott utazó keretéből kimaradt a sérüléssel bajlódó Lékai Máté és Bodó Richárd. – Nincs elvárás a szövetség részéről, de ez nem jelenti

Kézilabda: Európa-bajnokság, férfi A csoportbeosztás A csoport (Graz): Horvátország, Fehéroroszország, Montenegró, Szerbia B csoport (Bécs): Csehország, Észak-Macedónia, Ausztria, Ukrajna C csoport (Trondheim): Spanyolország, Németország, Lettország, Hollandia D csoport (Trondheim): Franciaország, Norvégia, Portugália, Bosznia-Hercegovina

E csoport (Malmö): Dánia, Magyarország, Izland, Oroszország F csoport(Göteborg): Svédország, Szlovénia, Svájc, Lengyelország A magyar válogatott csoportmérkőzései: Január 11.: Magyarország–Oroszország Január 13.: Dánia–Magyarország Január 15.: Izland–Magyarország

azt, hogy ne szeretnénk megnyerni a csoportmeccseket – fogalmazott Nagy László, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke a tornát megelőző sajtótájékoztatón. KM

A magasabb osztályú Kisvárda és a Szpari után hamarosan az NB III. Keleti csoportjában szereplő Sényő-Carnifex FC is megkezdi a felkészülést a tavaszi idényre. Az ötödik helyen telelő együttes keretében voltak minimális változások. Másfél év után távozik Kristófi Sándor, aki az osztály- és csoporttárs Tiszaújvárosnál folytatja a pályafutását. A támadó a 2016–2017-es szezont is ott töltötte, ebben a szezonban Sényőn tizennégyszer volt kezdő a bajnokságban és három gólt szerzett. A múlt nyáron érkező Varga József is a Keleti csoporton belül váltott, ő Tállyára igazolt. A 20 éves játékos egyszer volt kezdő, és két gólt jegyzett. Kérdéses a maradása Márton Andrásnak, aki az NB I.es Kisvárda Master Gooddal kezdte meg a felkészülést. A 23 éves labdarúgó nem utazott el a várdaiakkal az egyiptomi edzőtáborba, ám itthon még tovább tesztelik.

A résztvevők egy vidám csoportja

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Hatvan perc rendszeres mozgás vasárnaponként rendszeresen mozgatja meg a résztvevőket. Múlt héten találkoztunk első alkalommal, a Bujtosi-tónál ki-ki a saját tempójában futott vagy sétált, a hideg idő ellenére több mint harmincan voltunk – mondta Horváth Péter egészségfejlesztő-életmódszakértő, a sorozat ötletgazdája. – A későbbiekben szeretném, ha a mozgás mellett a szív világnapja mintájára lehetőség lenne különböző ingyenes szűrővizsgálatok elvégzésére is. Bízom benne, hogy az idő jobbra fordulásával egyre többen leszünk – fogalmazott Horváth Péter. BB

Január elejétől Nyíregyházán új programsorozattal várják a mozgás szerelmeseit. A Sunday Challenge fantázianevű rendezvényen a szervezők minden vasárnap más-más helyszínre várják az érdeklődőket, ahol kortól, nemtől edzettségi állapottól függetlenül közösen egy órát mozoghatnak. – Nyíregyházán egyre több remek tömegsportrendezvény van, ami nagyon örvendetes, de ezek csak egyszeri alkalmak. Ezért arra gondoltam, hogy szervezni kellene egy olyan sorozatot, amely hetente egy alkalommal, TÖMEGSPORT.

C

Y

M

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

MAGYARORSZÁG

A hagyományoknak megfelelően a Kelet-Magyarország és a kelet.hu olvasói, valamint a Szabolcs Online látogatói döntik majd el, hogy kik legyenek a 2019-es esztendő legjobb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportolói, csapatai és edzői, kik kapják hét kategóriában a közönség díjait. Amennyiben önnek van sikeres és kedvenc versenyzője, szurkol valamelyik csapatnak, vagy szeretne voksolni az ön által legeredményesebbnek tartott trénerre, juttassa el szavazatait január 20-án 24 óráig személyesen vagy levélben a Kelet-Magyarország címére (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4–6.), szavazhat a Szabolcs Online oldalán is, de a lapunkból kivágott szelvényt is beküldheti – fénymásolatot nem fogadunk el. Akikre szavazni lehet: Az év felnőtt férfi sportolója: Fucsovics Márton (tenisz, Tenisz Park SE/MTK) Helebrandt Máté (atlétika, Nyíregyházi Sportcentrum) Kovács Richárd (ökölvívás, NYVSC-Big Boxing) Kulcsár Dávid (erőemelés, Kelet Ereje) Márföldi István (asztalitenisz, Várda SE) Siska Gergő (futsal, Nyírgyulaj KSK) Ifj. Szabó Gábor (díjugratás, Timpex SE) Tóth Balázs (atlétika, Nyíregyházi Sportcentrum) Az év felnőtt női sportolója: Berencsi Tímea (karate, Ezüstcsikó Karate Egyesület) Kerekes Dóra (Nyíregyházi Sportcentrum atlétika) Nyisztor Petra (Nyíregyházi Sportcentrum, atlétika) Szokol Dianna (úszás, Nyírsenior 97 SE) Szurovcsják Ivett (úszás, Nyíregyházi Sportcentrum) Tamara Radojevics (kézilabda, Kisvárda Master Good SE) Az év utánpótlás férfi sportolója: Berencsi Dávid (karate, Ezüstcsikó Karate Egyesület) Haga Zoltán (erőemelés, Mérk Kinizsi SE) Hrenkó Norbert (kerékpározás, Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesülete) Nizsalóczki Soma (sportlövészet, Nyíregyházi PLE) Pataki János (sportlövészet, Nyíregyházi PLE) Szabó Tibor Benedek (Újfehértói Kempo HSE) Vaskó Dávid (kungfu, Tai Qui SE) Závaczki Bálint (golf, ZS Golf Resort) Az év utánpótlás női sportolója: Együd Eszter (vívás, NYVSC) Galyas Regina (kungfu, Tai Qi SE) Hatházi Dóra (úszás, Nyíregyházi Sportcentrum) Laskai Írisz (NAC Nyíregyháza) Tölgyes Dorottya (asztalitenisz, Nyírbátori ASE) Torkos Anetta (sportlövészet, Nyíregyházi PLE) Zsiga Kinga (atlétika, Nyíregyházi Sportcentrum)

Nagy László

FOTÓ: SZEGED.HU

Két távozó, egy érkező után egy kérdés maradt LABDARÚGÁS.

ÉV SPORTOLÓIRA!

Mint ismert, érkezett viszont Farkas Márk, a Nyíregyháza Spartacus korábbi védője. Ő már ott lesz a Sényővel a jövő csütörtöki első edzésen. A Fiumei Viktor, Imrő László edzette gárda a felkészülés első hetét egymás közötti játékkal zárja a nyíregyházi stadionban, majd a következő hetekben további meccsekkel hangol a márciusi rajtra. MK

Az év felnőtt csapata: Fatum-Nyíregyháza (női röplabda) Kisvárda Master Good (labdarúgás) NAC Nyíregyháza (női asztalitenisz) Nyírgyulaj KSE (férfi futsal) Trencsényi Vince, Pannuska Dávid (rali, Extrém Motorsport SE) Az év utánpótlás csapata: AQUA SE (serdülő fiú, vizilabda, serdülő fiú csapat) NAC Nyíregyháza (asztalitenisz ifjúsági lány) Nyíregyházi Apáczai (frizbi, III. korcsoportos vegyes csapat) Nyíregyházi Blue Sharks (kosárlabda, U 20-as fiú csapat) Nyíregyházi Sportcentrum (atlétika, 4x200as fiú váltó) Nyíregyházi Sportcentrum (röplabda, leány U 19) Az év edzője: Gyula Sándor (úszás, Nyíregyházi Sportcentrum) Hollósy László (röplabda, Fatum-Nyíregyháza) Lovas Norbert (futsal, Nyírgyulaj KSE) Miló András (kungfu, Tai Qi SE) Nagy Lajos (ökölvívás, NYVSC-Big Boxing) Pákey Béla (vívás és kerekes székes vívás, NYVSC) Tóth Tibor (karate, Ezüstcsikó Karate Egyesület) Vakarcs Krisztina (kézilabda, Vitka SE) Veres Andrea (sportlövészet, Nyíregyházi PLE) Szavazataim: Férfi: ............................................................................................................................................................ Női: .............................................................................................................................................................. Felnőtt csapat: ........................................................................................................................................ Utánpótlás (fiú): ..................................................................................................................................... Utánpótlás (lány): .................................................................................................................................. Utánpótlás (csapat): ............................................................................................................................. Edző: ........................................................................................................................................................... A jelölő neve: ............................................................................................................................................ A jelölő telefonszáma: ............................................................................................................................ igen

Kelet-előfizető:

nem

Részletes szabályzat megtekinthető: www.szon.hu/jatekszabalyzatok oldalon.

Kristófi Sándor

FOTÓ: KM-ARCHÍV

Szavazzon az év sportolóira, edzőjére!

KELET

10

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow


2020. JANUÁR 11., SZOMBAT

Képösszeállítás 11

MAGYARORSZÁG

Boldog gyerekkor – olvasóink beküldött képei közül olyanokat válogattunk, amelyekből kiderül: okoskütyük nélkül is fel lehet nőni

Vásárosnaményi óvodások a nyíregyházi vadasparkban – Gráf Józsefné fotója

Kasza Mihály 1954-ben készült felvételén leveleki óvodások láthatók

Id. Szatke Zoltán 1932-ben

Korponay Béla kedvenc kutyájával Nábrádon – E. Nagy István képe

Kislány babával 1951-ben

Vidám napkori óvodások 1959-ben – a fotót Hefling Zoltántól kaptuk

Vargáné Dobos Katalin 1965-ös képén Bódi Elek és családja látható a vidámparkban

Y

M

100

90

80

70

60

50

A kis huszár – Kiss Gyula képe 1951-ben készült

Motor és baba – mi kellhet még? Majercsák Jánosné fotója 1971-ben készült

40

30

Marozsán Mária 1959-ben – Átyim Jánosné fotója

Hok Lászlóné: Zolika boldog gyermekévei (1943)

Mérges a kis gyulaházi pásztor, mert a boci nem azt legelészi, amit elé tett – Szabó Ferenc fotója

Barczi István és Barczi Ferenc 1957-ben, a képet Barczi Ferenctől kaptuk

C

Krámer Erzsike 1958-ban Vencsellőn. A képet Krámer Gyuláné küldte be

20

10

5

Őszinte szeretet – az 1980-as felvételt Borosné Magdi hozta be

KELET

11

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow


2020. JANUÁR 11., SZOMBAT

12 Kultúrtipp

MAGYARORSZÁG

KÖNYVjelző Amikor az álmaink ránk találnak

Alkotó idősek: pályázati tárlat

szakot. Az orosz zsidó lány, Raquel egy pogrom egyetlen túlélője, a legdrágább vagyona a szülei szeretetének emléke. Ám az élet az Új Világban is majdhogynem legyőzhetetlen akadályok elé állítja őket… A könyv egy jobb világ keresésének története, egy festményszerű eposz erős karakterekkel, akiknek sokszínű tapasztalataik – miközben életük álmát igyekeznek megvalósítani – megérintik és sokáig nem eresztik az olvasó szívét.

Luca Di Fulvio

A Buenos Airesbe tartó hajó 1913-ban második esélyt ad három fiatalnak. A szicíliai Rocco magára vonta a maffia haragját, amikor megtagadta, hogy a társaság szolgálatának szentelje az életét. Rosetta egy szicíliai falu donjával merészelt szembeszállni, de alig élte túl az őt ért erő-

Az ember hatása a klímaváltozásra az őskorban A Jósa András Múzeum A sziklától a kőbaltáig – az erdőtől a sivatagig című, március 8-áig látható tárlata ökológiai szemlélettel mutatja be a látogatónak azt a pillanatot, amikor hosszú története során az ember először befolyásolja jelentősen a környezetét. FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR

Pofon és párbaj…

Színház, mozi Móricz Zsigmond Színház Január 11., szombat 19 óra: Mesél a bécsi erdő (bérletszü-

net) – nagyszínpad

Programok megyénkben Január 11., szombat 16 óra: HangyAranka nagy kalandja – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület, II. emelet, Nyíregyháza

A Zenthe Ferenc Színház előadását egymás után két este láthatja a nyírbátori közönség.

19.30: Tanár úr, kérem! (Kiss Manyi ka-

marabérlet) – Krúdy kamara Krúdy Gyula Art Mozi

Január 11–12., szombat–vasárnap 15.30: Jégvarázs 2. (6) – magyarul be-

szélő amerikai animációs film 17.30: Az ír (16) – amerikai krimi-dráma Frank Sheeran a második világháborús harcok során szerzett gyakorlatát bérgyilkosként kamatoztatta, így mindig is a maffia egyik legértékesebb embere volt. Évekkel később megpróbálja felidézni a múltat, és megtalálni az összefüggéseket Jimmy Hoffa meg­ gyilkolása kapcsán.

úr régi vágású főkönyvelő. Egész életét ugyanazon cég ugyanazon asztalánál töltötte. Precíz, megbízható munkaerő, tisztes családapa. Tudja, mit követel az illem és a becsület. Egyetlen gyengéje a főnök titkárnője, Gizike, aki persze másért rajong reménytelenül.

Virágné és Virág szerepében Vándor Éva és Koltai Róbert

Mindennapi probléma Ahogy annak lennie kell, a kusza szerelem minden tisztes életet felborít. Elég egy szóváltás, egy lovagias helytállás, és elindul a lavina: pofon, becsületsértés, párbaj, vagyis mindaz, ami egy bájos, békebeli szerelmi komédiához kell. A Zenthe Ferenc Színház Lovagias ügy című zenés vígjátékát egymás után két este, február 5-én és 6-án 19 órától láthatja a nyírbátori kulturális központ közönsége.

Az 1935-ben bemutatott Lovagias ügy Hunyady Sándor első darabja, amely Budapestet jeleníti meg, emellett az első olyan is, amely aktuális mindennapi problémával foglalkozik: a filléres gondok és az emberi méltóság összeegyeztethetetlenségével. Az 1935-ös bemutatón a Pesti Színházban Kabos Gyula, Gombaszögi Ella, Muráti Lili és Ráday Imre játszották a főbb szerepeket. Az ősbemutató után nem sokkal film is készült belőle, szin-

Y

100

90

80

Hubble és a Hubble űrtávcső – Rozman Béla csillagász előadása, megyei könyvtár, Nyíregyháza 14 óra: Ruszin szivárvány című kiállítás megnyitója, Várday István városi könyvtár, Kisvárda 16 óra: A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója a magyar kultúra napja alkalmából – zenés irodalmi műsor, megyei könyvtár, Nyíregyháza

szony – a Fogi Gyermekszínház előadása, kulturális központ, Nyírbátor FOTÓ: SZÍNHÁZ

tén Kabos Gyulával. A darabot 2012-ben a Karinthy Színház mutatta be újra Verebes István rendezésében. A Zenthe Ferenc Színház előadását Gaál Ildikó állította színpadra Koltai Róberttel (Virág), Vándor Évával (Virágné), Házi Anitával (Baba) és Máté Krisztiánnal (Pali) a főbb szerepekben. KM

Látogasson el hírportálunkra!

Január 14., kedd 10 és 14 óra: Az elvarázsolt egérkisas�-

szony – a Fogi Gyermekszínház előadása, kulturális központ, Nyírbátor 17.30: Többszemközt Gulácsi Tamással, a Móricz Zsigmond Színház művészével, Bencs-villa, Nyíregyháza 18 óra: A bolondok grófja – az Újszínház előadása, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza Január 15., szerda 16.30: Helytörténeti esték: Élet a rendszerváltozások mezsgyéjében – dr. habil. Láczay Magdolna, a Debreceni Egyetem főiskolai tanárának előadása, megyei könyvtár, Nyíregyháza 16.30: A Magyarországhoz visszatér Kárpátalja 1938–1944 című vándorki-

HangyAranka nagy kalandja

FOTÓ: SIPEKI PÉTER

2020. január 11., szombat

06.10 Top Shop 06.40 Kölyökklub 09.05 Bakugan Japán–kanadai animációs kalandfilmsorozat 09.35 Top Shop 10.35 Muppet Show Amerikai animációs vígjátéksorozat 11.15 Autogram Autósmagazin 12.00 XXI. század – a legendák velünk élnek Szombaton is az RTL Klub műsorán! 12.35 Kevin, a minden6ó Amerikai sorozat 13.45 Belle bűvös világa Amerikai animációs kalandvígjáték 15.50 Scooby Doo 2.: Szörnyek póráz nélkül Amerikai kalandvígjáték 18.00 RTL Híradó – Esti kiadás 19.00 Fókusz Plusz Magazin 20.00 A mi kis falunk Magyar vígjátéksorozat 21.00 Kilenc élet Francia–amerikai vígjáték 22.45 Menyasszony kerestetik Amerikai vígjáték 00.45 Dakar-rali 2020 Összefoglaló 01.20 Briliáns meló Amerikai akcióthriller 03.30 Amerika legviccesebb videói Amerikai vígjátéksorozat 04.00 Ausztrál expressz Ausztrál kalandfilmsorozat 05.05 Fókusz Plusz Magazin

08.55 Goldie és Mackó 09.25 Lilo és Stitch 09.45 A Büszke birtok oroszlán őrsége 10.10 Kacsamesék 10.30 Vampirina 10.55 Lexi és Lotti – Megbízható detektesók 11.15 Loopdidoo – A nagy nyaralás 11.25 Loopdidoo – A nagy nyaralás 11.30 JoNaLu 11.55 A bűvös körhinta 12.05 A bűvös körhinta 12.20 Baltazár-bazár 12.25 Gyerekversek 12.25 Pom-Pom meséi II. 12.35 Átjáró Másvárosba 12.45 Hókusz-pókusz! 13.10 Tündéri keresztszülők 13.30 Nicky, Ricky, Dicky és Dawn 14.00 Wissper 14.05 Wissper 14.20 A hat hattyú 15.50 Mickey és az autóversenyzők 16.15 Goldie és Mackó 16.40 Lilo és Stitch 17.00 A Büszke birtok oroszlán őrsége 17.25 Kacsamesék 17.45 Vampirina 18.15 Egy tündéri karácsony 19.20 Franklin és barátai 19.45 Merülj, Olly merülj! 20.15 Violetta 21.05 Én vagyok itt! 22.45 A legendák hivatala 23.45 Akvárium Stage Pass 00.45 Ártatlanságra ítélve 03.15 A legendák hivatala 04.10 Violetta

M

Január 17., péntek 10 óra: Hubble vászna: Edwin Powell

Január 13., hétfő

M1

C

Január 16., csütörtök 16 óra: A múló évek útján – Weinrauch Katalin kötetbemutatója, Várday István városi könyvtár, Kisvárda

10 és 14 óra: Az elvarázsolt egérkisas�-

Tv- és rádióműsor 06.00 HÍRADÓ 06.55 Magyar Krónika magyar 07.30 Szerelmes földrajz 08.05 Térkép magyar 09.50 Nálatok, laknak állatok? – I. évad német családi filmsorozat 10.25 Család-barát 12.00 Déli harangszó 12.00 HÍRADÓ 12.35 Nemzeti Sporthíradó 12.50 Jó ebédhez szól a nóta 13.25 A kalandor és a lady angol kalandfilmsorozat 14.10 Doc Martin – VI. évad angol tévéfilmsorozat 15.05 Meisenthal, az üveg próbája francia ismeretterjesztő film 15.35 Egy szoknya, egy nadrág magyar filmvígjáték 17.00 Gasztroangyal ismélés 18.00 HÍRADÓ 18.25 Nemzeti Sporthíradó 18.40 SzerencsePerc 18.45 Szerencse Szombat 19.30 T.S. Spivet különös utazása francia családi film 21.20 Minden áldott reggel francia filmdráma 23.10 Kenó 23.15 Ragyogás amerikai, angol játékfilm 01.20 Új idők új dalai 01.50 Rúzs és selyem 02.15 OJD – Irodalom és könyv 26 percben 02.45 Mesterember 03.10 Magyar Krónika 03.40 Forint, fillér 04.00 Iskolapad 04.20 Himnusz

állítás megnyitója, majd dr. Riczu Zoltán főiskolai tanár előadása, művelődési központ, Vásárosnamény

Január 12., vasárnap 10 óra: Lizinka – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület, II. emelet, Nyíregyháza 11 óra: Alice Csodaországban – interaktív zenés mesejáték a Napraforgó Meseszínház előadásában, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza

NYÍRBÁTOR. Virág

Az ír – főszerepben Robert De Niro FOTÓ: INTERNET

NYÍREGYHÁZA. A nyíregyházi önkormányzat, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ Alkotó idősek című pályázatára érkezett munkákból nyílik kiállítás január 22-én, szerdán 16 órától a VMKK-ban. Elsősorban népi, képző- és iparművészeti alkotásokkal pályázhattak olyan amatőr nyugdíjasok, akik nem tagjai hivatalos művészeti szervezetnek. A kiírásban a feltételek között szerepelt, hogy a műveket tárlatra alkalmas állapotban, keretezve, installálva, akasztóval, névvel és címmel ellátva kellett benyújtani november 30-áig. Az alkotásokat szakmai zsűri bírálta, s a magyar kultúra napján mutatják be a nagyközönségnek. A kiállítást – amit február 28-áig tekinthetnek meg – Mészáros Szilárd, a kulturális központ igazgatója nyitja meg, s köszöntőt mond dr. Ulrich Attila alpolgármester. KM

70

60

50

40

04.05 Magánnyomozók Magyar doku-reality sorozat 04.55 Csapdába csalva Német doku-reality sorozat 05.25 Egy rém rendes család I. Amerikai filmsorozat 05.50 Egy rém rendes család I. Amerikai filmsorozat 06.20 TV2 ANIMÁCIÓ rajzfilmek 10.45 Trendmánia stílusmagazin 11.20 Autószerelők, avagy minden új egyszer régi lesz! autósmagazin 11.50 Poggyász utazási magazin 12.20 Hungarikumokkal a világ körül magazinműsor 12.55 #KandászMamik – Szülőszoba és minden, ami család magazinműsor 13.25 A mag Amerikai–angol akció sci-fi 16.20 Columbo: A gyönyörű gyilkos Amerikai krimi 18.00 Tények hírműsor 18.55 Tények Plusz 19.55 Amerikába jöttem Amerikai vígjáték 22.25 Django elszabadul Amerikai western 02.00 Mr. Brooks Amerikai thriller 04.10 A törvény embere VI. Amerikai kalandfilm-sorozat 05.00 Írjunk történelmet! I. Amerikai sorozat 05.25 Egy rém rendes család I. Amerikai filmsorozat 05.50 Egy rém rendes család I. Amerikai filmsorozat

30

20

10

5

08.00 Híradó 08.16 Ma reggel 08.35 Világ 08.57 Ma délelőtt 09.00 Híradó 09.15 Ma délelőtt 09.30 Hírek 09.33 Ma délelőtt 09.35 Magyar gazda 10.00 Híradó 10.15 Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.33 Ma délelőtt 10.35 Esély 11.00 Híradó 11.15 Ma délelőtt 11.30 Hírek 11.33 Ma délelőtt 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó 12.39 Nemzeti Sporthíradó 12.52 V4 Híradó 12.57 Ma délután 13.00 Híradó 13.17 Ma délután 13.30 Hírek 13.33 Ma délután 14.00 Híradó 14.19 Most történik 14.30 Hírek 14.33 Ma délután 14.35 Élő egyház 15.00 Híradó 15.15 Most történik 15.30 Hírek 15.33 Ma délután 15.35 Summa 16.00 Híradó 16.15 Most történik 16.30 Hírek 16.33 Ma délután 16.35 Világ 17.00 Híradó 17.16 Ma délután 17.30 Hírek 17.33 Ma délután 17.34 Itthon vagy! 17.54 Ma este 18.00 Híradó 18.29 Nemzeti Sporthíradó 18.43 Ma este 19.00 Hírek 19.03 Ma este 19.05 Summa 19.30 Híradó 20.31 Ma este 21.00 Híradó 21.26 V4 Híradó 21.30 Világhíradó 21.51 Ma éjjel 22.00 Híradó 22.36 Ma éjjel 23.00 Híradó 23.20 Angol nyelvű hírek 23.33 Német nyelvű hírek 23.42 Orosz nyelvű hírek 23.51 Kínai nyelvű hírek 23.56 Ma éjjel 00.00 Himnusz

M4

07.10 Skipper 07.40 Átigazolás 08.10 Szabadidő magazin 08.40 Kosárlabda közvetítés Férfi kosárlabda NB I.: DEAC -OSE Lions mérkőzés 10.30 Kézilabda közvetítés K&H női kézilabda liga: Vác - Érd mérkőzés 12.10 Aranyoroszlánok 12.40 Hajime 13.10 Kézilabda közvetítés Férfi kézilabda Európa-bajnoki felkészülési mérkőzés: Ma-

gyarország – Csehország 14.45 Ifjúsági Téli Olimpia 15.45 Felvezető műsor 16.00 Kézilabda közvetítés K&H női kézilabda liga: Békéscsaba - Ferencváros mérkőzés Élő közvetítés 17.30 Érték 17.45 Felvezető műsor Kosárlabda 18.00 Kosárlabda közvetítés Férfi kosárlabda NB I: Atomerőmű Alba fehérvár mérkőzés Élő közvetítés 19.50 Érték Kosárlabda 20.05 Gyorskorcsolya Európa-bajnokság Felvételről 21.30 Kézilabda közvetítés K&H női kézilabda liga: Békéscsaba - Ferencváros mérkőzés 23.15 Kosárlabda közvetítés Férfi kosárlabda NB I: Atomerőmű - Alba fehérvár mérkőzés

HÍR TV 6.00 Troll ism 7.00 Híradó 7.30 Magyarország élőben ism 8.00 Hírek 8.05 Magyarország élőben ism 9.00 Hírek 9.05 Paletta ism 9.30 Globál ism 10.00 Híradó 10.30 Televíziós vásárlási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 Credo ism 12.00 Híradó 12.30 Garázs 13.00 Hírek 13.05 Vetítő ism: Ti húszan egy nemzetért Rendező: Becze Zoltán 14.00 Hírek 14.05 Troll ism 15.00 Híradó 15.25 Sporthírek 15.30 Pluszmínusz ism 16.00 Hírek 16.05 Riasztás ism 17.00 Híradó 17.25 Sporthírek 17.30 Paletta ism 18.00 Híradó 18.25 Sporthírek 18.30 Informátor ism 19.00 Híradó 19.25 Sporthírek 19.30 Globál ism 20.00 Hírek 20.05 Panaszkönyv 21.00 Hírek 21.05 Civil kör 22.00 Híradó 22.25 Sporthírek 22.30 Heti terror ism 23.00 Hírek 23.05 Főhős ism 0.00 Híradó

FILM+

6.10 Lucky Luke és a Daltonok öröksége 7.50 Az angyalok is esznek babot Olasz–francia–spanyol akcióvígjáték 10.20 Segíts, mumus!

Amerikai vígjáték 12.30 Hazárd megye lordjai: A visszatérés Amerikai akcióvígjáték 14.30 Asterix - Az istenek otthona Francia animációs kalandfilm 16.20 A három testőr Amerikai-angol kalandfilm 18.30 A lány és a farkas Amerikai kalandfilm 20.30 Egyiptom istenei Amerikai akciófilm 23.00 A 13. harcos Amerikai kalandfilm 1.00 Kickboxer: A bosszú ereje

ATV

04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahúzó 06.00 Gyógyítás dimenziók 06.35 Új mezőgazdasági magazin 07.15 Egyenes beszéd 09.30 Jakupcsek plusz 10.25 Mondd el Tatár Csillának! 10.55 Élő építészet - 100 híres épület a világból 11.00 Ékszer TV 12.20 Életre fel 12.35 MI - Mesterséges Intelligencia 12.55 Kőbánya híradó 13.30 Fő az egészség 14.00 Ékszer TV 16.35 Hazahúzó (45) 17.30 ATV Híradó 17.55 Sikerszféra 18.30 ATV Híradó 19.00 Civil a pályán 20.25 AradiVarga Show 21.50 Sas kabaré 22.50 Sorok között Lutter Imrével 23.30 Quimby: Aréna 2011 1. rész 01.25 Dumakabaré 02.10 Vidám vasárnap 03.50 Fő az egészség 04.20 Kőbánya híradó

VIASAT3 06.20 06.50 07.20 07.45 Jóbarátok 08.10 08.40 Agymenők 09.05 Ausztrál Mesterszakács 10.15 11.40 Karácsonyi Sütimester 2018 13.00 Az elveszett ereklyék fosztogatói 14.00 Az elveszett ereklyék fosztogatói 15.05 Castle 16.00 Castle 17.00 Vén csontok 18.55 Fogtündér 21.00 Szex és New York 2. 00.00 Szex és New York

NYTV 07.00 Vetítő 07.30 Híradó 08.00 Szieszta 08.30 Szieszta Plusz 09.00 Híregyháza magazin 09.30 Közgyűlés után 10.00 Képújság 18.00 Hét hírei 18.30 Szieszta 19.00 Szieszta Plusz 19.30 Vetítő 20.00 Vetítő 20.30 Kult-Óra: Újévi koncert 2020 22.00 Hét hírei 22.30 Közgyűlés után 23.00 Madarat tolláról 6. rész 23.30 Képújság

KÖLCSEY TV

7.00 Party-zóna 7.30 Híradó 8.00 Víg-kend I. 8.30 Híradó 9.00 Vígkend II. 9.30 Híradó 9.55 Sportszelet 10.25 Képújság 17.30 Vígkend 18.00 Kölcsey Krónika 18.30 Víg-kend 19.00 Kölcsey Krónika 19.30 Lólépésben 19.55 35 perc 20.30 Kölcsey Krónika 20.55 Ép(p) Testben…! 21.20 35 perc - közéleti magazin 21.50 Sport: Kisvárda Master Good SE - Debrecen NB I női kézilabda mérkőzés közvetítése felvételről 23.00 Himnusz

MR2-PETŐFI 06.00 Hírpercek 06.00 Hétvége Petőfivel Benne: 06.30 Hírpercek 10‘ 07.00 Hírek 08.00 Hírek 09.00 Hírek 10.00 Hírek 11.00 Hírek 12.00 Hírek Petőfi Rádió 12.00 Petőfi 40-es Benne: 13.00 Hírek 14.00 Hírek 15.00 Hírek 16.00 Hírek - Petőfi Rádió 16.00 Hétvégén eszembe jutottál Benne: 17.00 Hírek 18.00 Hírek 19.00 Hírek - Petőfi Rádió 19.00 Rontom Bontom Benne: 22.00 Hírek 00.00 Himnusz Erkel A műsorváltozás jogát a televízióés rádiótársaságok fenntartják. Az esetleges eltérésekért felelősséget nem tudunk vállalni.

KELET

12

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow


201� � � KTÓBE� 1� �� CSÜTÖ� TÖK

2020. JANUÁR 11., SZOMBAT

Szolgáltatás Szolgáltatás 13 Szolgáltatás 13

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

201� � � KTÓBE� 1� �� CSÜTÖ� TÖK MAGYARORSZÁG

Mai horoszkóp

Mikor, hová

Rejtvény

Keresztrejtvény

AJÁNDÉKBA KAPTAM AZ...,AUSCH KLÁRA REGÉNYE

BOKROT

MEGFEJTÉS ELSŐ RÉSZ

NYES 9. feladat AZ...ÉLET, AROMÁS

Rejtvény A megfejtéseket 2016. október Nyugodt és kiegyensúlyozott, Aígy szívesen tartózkodVASZY megfejtéseket 2020. január 16-ig lehet beküldeni. Kérjük, a ITAL GYÖRGY 20-áig még mega levelezőlapra 03.21.–04.19. nak a közelében, és ezért a népszerűségért lehet beküldeni. Kérjük, levelezőlapra ragasszák fel az e KIÁLLÍTÁS Ibrány: Ibrányi László Központ, SPORT-MEGFEJTÉS semMűvelődési kell dolgoznia. Ne éljen vissza azonban így hat rejtvény számát, AJÁNDÉKBA BOKROT A ragasszák fel azaz e heti CINBEVO- NYESRUHA ELSŐ RÉSZ Mai horoszkóp heti hat rejtvény számát, a KeletRejtvény Könyvtár és Sportcentrum (Hősök tere 2–4.) KAPTAM ÁTJÁTSZÓ MEGFEJTÉS EGYTÁLNATTAL elnyert bizalommal! AZ...,AUSCH ÁLLOMÁS ELSÕ aA Kelet-Magyarország-logót, valamint írják Nyírbátor: Báthori István Múzeum (Károlyi u. AZ...ÉLET, NYÁRSÉTEL ELLÁT Gábor Magda és Nagy Sándor Mun­kácsy-díjas Magyarország-logót, valamint írják megfejtéseket 2016. október RÉSZE KLÁRA AROMÁS Nyugodt és kiegyensúlyozott, ígyfelejtse szívesen POLGÁR VASZY KOS „Határvédelem 21.) „Nyírbátor évszázadai”, – el tartózkodaNyitva: kudarcokat, rá gondolkodjon telefonszámukat. A jó megfejtést beREGÉNYE szobrászművészekMost állandó kiállítása. ITAL GYÖRGY rá telefonszámukat. A jó megfejtést 20-áig lehetpozibeküldeni. Kérjük, a BIKA nak a közelében, és ezért a népszerűségért még meg határőrizet” a Nyírbátori Határőr Igazgatóság 03.21.–04.19. küldők között Ford Vagép autós ajándékot 9.00–17.00. Tel.:tívan! 42/200-129 Csak így tudja bevonzani levelezőlapra a sikereket, amikre között Ford Vagép autós ragasszák felbeküldők az e 04.20.–05.20. Csapatmúzeumának anyaga, A Báthoriak, Farkas sem kell dolgoznia. Ne éljen vissza azonban azu.így Nyírmihálydi: Magtár Múzeum (Rákóczi 15.) sorsolunk ki. Aés megfejtéseket a Ke­let-Ma­ szüksége lenne ahhoz, hogy ismét erősnek magaajándékot sorsolunk ki. heti hat rejtvény számát, a KeletEszter festőművész kiállítása. Állandó kiállítások. Gazdálkodás, H ­ elytörténet, Nyírségi népélet, elnyert bizalommal! or­szág (Rejt­vény) Nyír­egy­há­za, biztosnak érezhesse magát. gyar­ Nyíregyháza, A megfejtéseket a Ke let-Magyaror- Debreceni út 233/c; Magyarország-logót, valamint írják Nyitva: 9.00–17.00. Tel.: 42/281-760 ­Egyházi kiállítások, Elfelejtett szakmák, Az ács Dó­ z sa Gy. u. 4–6. 4400 Pf. 25. vagy a Most felejtse el a kudarcokat, gondolkodjon poziTelefon (42) 460-677 ...A POHÁR, A tervei megvalósíthatóak voltak, mégis valahol hiba VADÁSZszág (Rejtvény) Nyíregyháza, rá telefonszámukat. A jó megfejtést BIKA Nyíregyháza: Antenna Hungaria Rádiószakmával összefüggő szerszámok kiállítása, TORKIG IKREK EMLÉK rejtveny@kelet.hu címre küldhetik be. tívan! Csak így tudja bevonzani a sikereket, amikre Nyitva tartás: H-P.: 8-17, Sz.: 9-13 állomás (Lászlócsere dűlő 15. sz.) Rádió-, Magyarország elsőcsúszott polgárőr-kiállítása. Nyitva: és nembeküldők a számításaiba, úgy jönnek az eredVAN VELE Dóautós zsa Gy. u. 4–6. 4400 Pf. 25. között Ford Vagép 04.20.–05.20. FÛSZER05.21.–06.21. szüksége lenne ahhoz, hogy ismét erősnek ésazt maga8.00–17.00. Látogatás előzetes bejelentkezés televíziótörténeti gyűjtemény. Nyitva: Előzetes NÖVÉNY sorsolunk ki. vagy a rejtveny@kelet.hu címre ...ATTILA, mények, ahogyan eltervezte.ajándékot Ne bosszankodjon, SZÍNÉSZ alapján ingyenes. Tel.: +36-70/223-2105 bejelentkezés alapján. Tel.: +36-30/239-4899. biztosnak érezhesse magát. küldhetik A megfejtéseket gyaror-be. gondolja át, hol is csúszhattak félre az események!a Kelet-Ma SZÜNET A Ópályi: Falusi Múzeum és Falusi Galéria (Árpád Megfejtendő: Nyíregyháza: Kállay Gyűjtemény ­(Széchenyi KETTŐS ZENÉBEN ...A POHÁR, A tervei megvalósíthatóakCsak voltak, valahol hiba ...CAPONE szág (Rejtvény) Nyíregyháza, az mégis kényszerítheti MÁSSALutca 1.) Helytörténeti gyűjtemény a paraszti térdre, aminek ezt Ön engedi. TORKIG utca 1. II/8) A KállayIKREK nemzetség őrzője. Nyitva: Óvakodj ... Müller Péter gondolata a A HANGZÓ csúszott a RÁK számításaiba, és nem úgy jönnek az eredVAN VELE Dó zsa Gy. u. 4–6. 4400 Pf. 25. ILJUSIN SZOBÁBA Erős jellem, pontosan tudja, mitJANUÁR szeretne 9., elérni, de CSÜTÖRTÖK: háztartások és gazdálkodás eszközeiből. Fényhétfőtől csütörtökig:05.21.–06.21. 8–16 óráig, pénteken: feladványban olvasható. ...ATTILA, GÉPE MOSATLAN 06.22.–07.22. vagy a rejtveny@kelet.hu címre mények, ahogyan azt eltervezte. képkiállítás Ópályiha életéből. Abosszankodjon, Szamos–Kraszna BÁLVÁNY egyNe percre meginog, bizony könnyen elveszíti 8–14 óráig. Tel.: 42/310-566 1, 2, az 8, 11, 14, SZÍNÉSZ Megfejtendő: A feladvány Márai Sándor küldhetik be. bemutató­ t erme. Varga József gondolja át,közi holvíztározó is csúszhattak félre az események! KOMOLYBELLUSKA ÉTELNyíregyháza: Jósa András Múzeum (Benczúr RÖGVEST egyensúlyát. A Megfejtendő: OKTÓBER 11.,gondolatát KEDD 15, 17, 18, 21, 24, KETTŐS ZENEI ÍZESÍTŐ rejti. fafaragó kiállítása. Nyitva: munkanapokon ...CAPONE MEGFEJTÉS Gy. tér 21.) Állandó kiállítások: „A Nyírség ÁZSIAI Csak az kényszerítheti térdre, aminek eztvár ÖnÖnre, engedi. MÁSSALSUNYI, ELŐADÁS Könnyed nap hiszen nem várt akadályok MÁSODIK Óvakodj ... Müller Péter gondolata a ORSZÁG 08.00–16.00 óráig. Hétvégén előzetes tele2, 3, 6, 9, HANGZÓ RÁK 25, 26, 31, 35, 39, SALLAI ALATTOálmodik” Benczúr Gyula-emlékkiállítás,Erős „Én jellem,OROSZLÁN RÉSZE ILJUSIN pontosan tudja, mit szeretne elérni, de NÓRA MOS RÁDIUSZ nem hátráltatják, éppen annyi nehézséggel kell fonegyeztetés alapján: 06-30/229-3341. Tel.: feladványban olvasható. GÉPE KÉK DÍSZSLAMO MOSATLAN 06.22.–07.22. elmentem a vásárba” – néprajzi kiállítás, „Ősi A 21, 22, 27, ITAL, 41, 53, 63, 64, 15,71 07.23.–08.22. CSERJE ZENEKARA ha egy percre meginog, bizony könnyen elveszíti az felkészült. 06-44/407-551, 06-44/407-121 MEGFEJTÉS NÉPIESEN megbirkózni, amelyekre Így jönnek is azok SKANDINÁV mesterségek nyomában” – régészeti kiállítás, HARMADIK 37, 40, 45, Az adatok tájékoztató jellegűek! KOMOLYBELLUSKA ÉTELZORRÓ BORSODI FÉRFINÉV Szatmárcseke: Kölcsey-emlékszoba ­(Kölcsey egyensúlyát. A 41, FÉLÉDES! RÉSZE OKTÓBER 11., KEDD az eredmények, amelyeket betervezett. Válogatás Gencsy Tibor huszár főhadnagy trófeKÉZJEGYE KÖZSÉG ZENEI ÍZESÍTŐ u. 46.) Kölcsey élete ésnem ­munkássága. Nyitva: SUNYI, 50, 58, MEGFEJTÉS 65, 70, ELŐADÁS ...VAN, Könnyed vártúgy akadályok MÁSODIK áiból, Jósa András-emlékkiállítás, „Sárga ördög” nap vár Önre, hiszen Igyekezzen szervezni a napját, hogy abba a 2, 3, 6, 9, SALLAI ALATTOODAFIGYEL 8.00–17.00. Tel.: 44/432-053 KÉRDÕOROSZLÁN SZŰZ NÓRA MOS RÁDIUSZ – a Jósa András Múzeum aranyai, Nyíregyháza 71, 72, RÉSZE77, 79. nem hátráltatják, éppenBessenyei annyi nehézséggel kell SZÓCSKA munka mellett a kikapcsolódásra is15, legyen ideje! Ha 22, Tiszabercel: Emlékház Vízállás SZÁNDÉFEKETE 21, 27, 07.23.–08.22. katonasága (1869–1944), Péchy–Kovács 08.23.–09.22. TANULT AZ EGYIPTOMI KODBAN ISTVÁN SKANDINÁV megbirkózni, amelyekre ÍgyGyörgy-emlékjönnek azokkönnyedén haladhat az Az adatok tájékoztató jellegűek� (Bessenyei utcafelkészült. 6.) Bessenyei NAPISTEN a céljait szem előtt is tartja, Folyóink adatai: a45, ESETBÕL ÁLL KARVALYA FÉRFINÉV 37, jellemző 40, napi 41, Gyűjtemény. Nyitva: 9.00–17.00, hétfőn zárva. szoba. Nyitva: kedd–szombat 9.00–17.00. az eredmények, amelyeket betervezett. útján, és végül gyorsabban is végez, mint gondolta. CSAPATJÉZUS KÖTŐNŐI TISZA Tiszabecsnél –216 cm, árad, Tel.: 42/315-722 KIFEJT, 50, 58, 65, 70, November 1-jétől április 30-áig a abba múzeum TAG! TANÍTSZÖVET MAGAZIN ...VAN, Igyekezzen úgy szervezni aCsak napját, hogy a TAGLAL akkor juttathatja az elképzeléseit, ha ODAFIGYEL Nyíregyháza: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi VÁNYA meredteltség 5%, a vízhőfok 0,2 C-fok; látogatása bejelentkezés alapján történik a érvényre SZŰZ NÉMÁN NÉV71, 72, 77, 79. munka mellett a kikapcsolódásra is legyen ideje! Ha CSAPATIgazgatóság (Móricz Zsigmond u. 48.) FelsőSZÁNDÉFEKETE MÉRLEG azt érvekkel támasztja a túlzott érzelmi NÓGATÓ! HAZAMBAN JEGYZÉK, +36-20/570-0284-es telefonszámon (Kocsisalá és kerüli EGYIPTOMI TAG! Tivadarnál cm, apad, 4%, 0 C-fok; KODBAN ISTVÁN ÁLL! Az–266 adatok tájékoztató jellegűek� LISTA NAPISTEN Tisza-vidéki Vízügyi08.23.–09.22. Történeti Gyűjtemény. A a céljait szem előtt tartja, könnyedén 09.23.–10.22. Józsefné). Tel.: +36-20/570-0284 A SZOKÁ- KARVALYA kitöréseket.haladhat Hajlamosazlehet ugyanis indulatossá válni, ÁLL TALAJVásárosnaménynál –168 cm, árad, 6%, TALÁN A SOSTÓL Felső-Tisza-vidék vízügytörténete. Állandó OKTÓBER 12., SZERDA MÛVELÕ CSAPATútján, és végül gyorsabban is végez, mint gondolta. Tiszalök: Helytörténeti Gyűjtemény (Kossuth KÖTŐNŐI ha ellenállásba ütközik.u. VÉGÉN! ELTÉRŐ ESZKÖZ TAG! 0 C-fok; Záhonynál –294 cm, apad, 6%, kiállítás a vidék vízgazdálkodásának tárgyi SZÖVET MAGAZIN 40/a.) Aranyász Sámuelaz és Görbedi Miklós gyűjGépi húzás: Csak akkor juttathatja érvényre AMERIKAI Szívesenelképzeléseit, vonulna félre,ha mert úgy érzi, most nehezen A FORD NÉMÁN NÉVés írott emlékeiből. Nyitva: hétfő–csütörtök, VÍGJÁTÉKtésében a helyi népi élet mindennapi használati 0 C-fok; Dombrádnál 12 cm, apad, 20%, KISAUTÓJA 7, 17, 18, 19, 25, 28, 35 MÉRLEG azt érvekkel támasztja alá és kerüli a túlzott érzelmi NÓGATÓ! JEGYZÉK, SOROZAT találná meg a közös hangot a környezetében élőkkel. SKORPIÓ 8.00–12.00 ­(tárlatvezetéssel). Látogatócsotárgyai tekinthetők meg a „születéstől a halálig”. RITKA SZIGET AZ LISTA 0 C-fok; Tiszabercelnél 254 cm, állandó, A SZOKÁkitöréseket. Hajlamos lehetEgy ugyanis indulatossá FÉRFINÉV ADRIAI-TEN...BETEGSÉportokat – előzetes09.23.–10.22. bejelentkezés alapján – más 10.23.–11.21. Nyitva: hétfő–péntek 10:00–16:00. Szombat– ideig működik is azválni, elképzelése, hiszen talál olyan GERBEN TALÁN A SOSTÓL GE, ZSÁBA Kézi húzás: OKTÓBER 12., SZERDA 40%, vízhőfokot nem mérik; Tokajnál OROSZ ha ellenállásba ütközik. időpontban is szívesen fogadnak. Tel.: 42/502VÉGÉN! ELTÉRŐ vasárnap: csoportoknak bejelentkezés alapján.egyedül feladatokat, melyekkel is megbirkózik. FIATALOS 4, 8,nem 14, 21, 23,TEHER28, 33 NAGYON Gépi húzás: AMERIKAI 461 cm, állandó, a meredteltséget Tel.: 42/578-022 200/17194 mellék KÖSZÖNÉS AUTÓ SZOLMIZÁSzívesen vonulna félre, mert érzi, most nehezen FINOM, Bárúgy nem erőssége véka alá rejteni7, a véleményét, VÍGJÁTÉKCIÓS HANG 17, 18, 19, 25, 28, Csengernél 35Nyeremények: ÍZLETES CSAK INDULATSOROZAT mérik, 1,7aC-fok; a SZAMOS a közös hangot élőkkel. erős SKORPIÓ találná meg NYILAS deaakörnyezetében mai napon különösen Önben vágy, hogy 7 találatos nem volt, FÉLÖL! SZÓ RITKA HALPETE IGERAG ...BETEGSÉ–134meg cm, nyugodt apad, 0%, 0 C-fok; aaKRASZ10.23.–11.21. Egy ideig működik is az elképzelése, olyan FÉRFINÉV 11.22.–12.21. 6 találatosokra 178 640, KIHAT A RÉVÉN, elmondja,hiszen mit is talál gondol. Próbáljon Kvízmegfejtés GE, ZSÁBA Kézi húzás: VÉGÉN! KERESZTÜL BECÉZETT NA Ágerdőmajornál 132 cm, árad, 23%, feladatokat, melyekkel egyedül is megbirkózik. 4340, TEMPUS A XV. században, a Várdaiak kezén lévő földterületen – a településhez – egy tízig! maradni ésközel elszámolni 4, 8, 14, 21, 23, 28, 33 az 5 találatosokraNAGYON ENDRE SZOLMIZÁ...ANNA, BARANYAI FINOM, forintot 4 találatosokra 935 Bár nem erősségemindkét véka alátelepülés rejteni véleményét, 0 C-fok; a TÚR Garbolcnál –93acm, apad, másik falu is született, ezt Kálongának nevezték, fakápolnáját Ha nematud nemet mondani, ne isNyeremények: tervezzen a mai MELYIK ÜREGES FA ÍRÓNÕ V. KÖZSÉG CIÓS HANG ÍZLETES BÖRTÖNBAK fizetnek. IRÁNYBA NYILAS erős Önben vágy, hogyPozitív 70,9 találatos SZIGET 7%, C-fok. nem volt, 1500-ban említik a források. de a mai napon különösennapra d) Tuzsérhoz túl sokafeladatot! kisugárzásának KARDOZIK BELSÕ BUDAPESTIIGERAG HALPETE 12.22.–01.20. Az adatok tájékoztató jellegűek! SZERVÜNK EGYETEM 11.22.–12.21. elmondja, mit is gondol. Próbáljon 6 találatosokra 178 640, ILLÉS RÉGIESEN meg nyugodt köszönhetően népszerű, és Öntőlavárják a környezetéSZINTÉN SÁNDOR VISSZHANG BECÉZETT az 5 találatosokra 4340, TEMPUS maradni és elszámolni tízig! MESSZIRE NANOENDRE ben élők a megoldást. HAZAI VIDÉK..., Terjesztési Ügyeletek a 4 találatosokraügyintézés 935 forintot BESZÉDROCKRECEPT- MELYIK Ha nem tud nemet mondani, ne is tervezzen a mai BÖRTÖNKISBÉRI Bár számos apróság miatt bosszankodhatna, mégis BÖRTÖNHANG BAK Hívjon minket! ZENEKAR ÚJSÁG BEN VOLT KÖZSÉG fizetnek. IRÁNYBA Kéz­be­sí­té­si panaszaikkal hív­ják az alábbi SZIGET ORVOSI ÜGYELET. Nyír­egy­há­zán,napra a Szent Afeladatot! MA­GYAR AU­ TÓ­KLUB VÍZÖNTŐ túl sok Pozitív kisugárzásának képes megőrizni a nyugalmát.ingyenes AztAzbiztosan elmond- +36-80/442-444 12.22.–01.20. adatok tájékoztató jellegűek! telefonszámot: ORSZÁGOS Ist­ván u. 70. sz. alatt. Tel.: 42/402-377 ILLÉS RÉGIESEN se­gnépszerű, ély­hí­vószá­ m a: 188 PÁROSÍT, DÁTUMRAG 01.21.–02.18. köszönhetően éshatja Öntől várják a környezetéLEVÉLTÁR a nap végén magáról, ha(h–p.: kellő7.00–17.00, elszántsággal SZINTÉN SÁNDOR VISSZHANG ÖSSZEszo.: 8–12.00) PALÁNTÁZ (felnőtt), 42/445-500 (gyermek). MÁV: +36 (1) 3-49-49-49-es kékszá­m. KAPCSOL ben élők a megoldást. PÁRATLAN HAZAI VIDÉK..., harcol valamiért, akkor azt el is fogja érni. FÉLADAG! STANNUM BESZÉDNyír­ség­víz Zrt., hi­ba­be­je­len­tő: POHÁR RELÉ! ROCK- IS RECEPTbosszankodhatna, Közérdekű észrevételeiZENEKAR vel HANG GYÓGYSZERTÁRI üGYElET. Bár számos apróság miatt Könnyedén LEHET! veszi azmégis akadályokat, így érdemes komoHívjon minket! ÚJSÁG +36 42/523-600 Hívjon minket! VÍZÖNTŐ ke res se mun ka tár sun kat, A 100 Éves Patika Nyíregyházán képes a megőrizni a nyugalmát. Azt biztosan elmondHALAK HATÓSÁG, célokat is kitűznie maga elé. Bár nem mindig ORSZÁGOS BÖLCSÕNyír­táv­hő Kft.:lyabb +36 42/451-644 DÁTUMRAG HIVATAL Matyasovszki Józsefet. 01.21.–02.18. DAL LEVÉLTÁR Hatzel tér 1. szám alatt állandó gyógyhatja a nap02.19.–03.20. végén kellő TI­GÁZ,magáról, gáz­szol­kap gha ál­tsegítséget, a­tá­sielszántsággal hi­bákde be­most je­len­még ez sem keseríti el, hatáHétköznap 9–17.00-ig. ÉSZAK szertári ügyeletet tart. ( 42/780260 MAGA PÁRATLAN harcol valamiért, aztrozottan el is fogjahalad érni. abba az irányba, amerre elindult. STANNUM té­se: akkor +36 80/300-300 Tel.: +36-20/940-1705, RELÉ! Közérdekű észrevételeivel komoE.ONaz Ti­sakadályokat, zán­tú­Szeretne li Áram­így szol­érdemes gál­ta­tó tudni? Rt. Köz­ ér­de­kű ész­re­vé­te­lei­vel ­ke­e-mail: res­se­ mun­ jozsef.matyasovszki@kelet.hu többet ­Men­tők: 104. Tűz­ol­tók: 105. Könnyedén veszi ...VERA, A ...ANDRÁS, keresse munkatársunkat, HALAK VÉSZI MEGFEJTÉS HATÓSÁG, ÚJSÁGÍRÓ, hi­ ba­kitűznie be­jósainkat je­len­tmaga és: +36 80/210-310 hívják az alábbi lyabb célokat is elé. Bár nem mindigszámon ka­tár­most! sun­kat, Ungi Lajost. Kézbesítési panaszaikkal Hívja a 06-90/602-017-es Rend­őr­ség: 107. ENDRE MÁSODIK HIVATAL MŰSORMatyasovszki Józsefet. TÁRGYRAG A hívás díja: 475 (bruttó) REGÉNYE RÉSZE Disz­de pé­most cser­ szol­ gá­ez latsem haj­ lkeseríti ék­tFt/perc a­la­nel, ok­hatának. Hétköznap 9–17.00-ig. telefonszámot: 06-40/424-424 VEZETŐ VO­LÁN-in­for­má­02.19.–03.20. ció: +36 42/598-177 kap segítséget, még Hétköznap 9–17.00-ig. MAGA http://horoszkop.szon.hu (h–p.: 7.00–16.00, szo.: 8–12.00) A Pe­ r i­ f é­ r ia Egye­ s ü­ l et non­ s top szá­ m a: Tel.: +36-30/543-0356 ÚTIN­FORM: +36 1/336-24-00 rozottan halad abba az irányba, amerre elindult. Tel.: +36-20/940-1705, A rejtvénnyel kapcsolatos észrevételeit a rejtveny@kelet.hu c A pályázaton való részvétellel a beküldő kijelenti, hogy a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatóját és a Játékszabályzatot megismerte, és hozzájárul ahhoz, hogy az általa +36 42/504-618 e-mail: A T-Com-tu­da­ko­zó: 11818 e-mail:lajos.ungi@mediaworks.hu jozsef.matyasovszki@kelet.hu Szeretne többet tudni? közölt adatokat a játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása céljából a Mediaworks Hungary Zrt. kezelje.

A

89090

KOS

EGYTÁLÉTEL

89090 829073

241

A

9 241

A

A

É

909474

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

VL

Sudoku 241. feladat

Sudoku

Kezdőknek, 241.

http://horoszkop.szon.hu

5

Kezdőknek, 9.

Sudoku 241. feladat 4 6 241. 99 1 Kezdőknek, 4 7 3 5 9 5 4 7 9 2 6 3 8 4 3 5 9 1 2 8 7 6 6 5 4 1 2 5 8 2 6 4 9 4 5 9 1 3 2 4 4 6 8 1 32

7 1 Haladóknak, 241.6 7

L

Megfejtések, 300. számú feladat

3 7 2

76 22

Ügyeletek ORVOSI ÜGYELET. Nyíregyházá 9. feladat

Adatvédelmi tájékoztató: http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem Játékszabályzat: szon.hu/jatekszabalyzatok

Megfejtések, 230. számú feladat

4 9 1 4 5 230. 7 számú 9 feladat 25 61 Megfejtések, 66 7 1 24 39 62 885 51 357 746 8 9 7 6 3 46 13 5 61 78 7 6 2 9 9 3 8 2 1 5 78 95 9 3 2 55 977 866 13 93 44 19 55 8 9 2 6 7 6 7 96 53 241 22 78 46 83 2 8 9 5 858 75 94 34 12 91 28 8 4 2 7 594 86 683 477 49 22 3 2 2 8 5 1 3 71 64

Haladóknak, 9.

2

...ANDRÁS, ÚJSÁGÍRÓ, MŰSORVEZETŐ

Kézbesítési panaszaikkal hívják az alábbi telefonszámot: 06-40/424-424 Haladóknak, 241. szo.: 8–12.00) (h–p.: 7.00–16.00,

Hívja jósainkat a 06-90/602-017-es számon most! A hívás díja: 475 Ft/perc (bruttó)

6

2 8 9 63 5 31 6 24 2 97 7 5 73 6 11 49

8 73 7 19 2 42 4 83 8 55 1 616 345 96

5 6 4 7 1 8 3 9 2

3 42 3 51 5 74 6 39 1 26 7 187 898 65

7 69 1 45 7 18 9 62 8 74 2 356 941 83

6 93 2 82 8 99 3 27 5 61 4 564 415 78

Istcímre ván u.várjuk. 70. sz. alatt. Tel.: 42/4 A rejtvénnyel kapcsolatos észrevételeit a rejtveny@kelet.hu

5 4 8 7 9Ügyeletek 3 2 1 6 (felnőtt), 42/445-500 (gyerme 1 GYÓGYSZERüres TÁRI ÜGYELET. A szabály egyszerű. A sudoku-rejtvény ÜGYELET. Nyír egyhá zán, Szent 4négyzeteibe 3 8önnek 5 kell 41 2 77 18 93 65 2ORVOSI A 100 Éves Patika beírni aahiányzó szá- Nyíregyhá István u. 70. sz. alatt. Tel.: 42/402-377 a Hatzel tér 1.oszszám alatt álla úgy, hogy minden sorban, minden 8 5 4 9 6 7 8mokat 942/445-500 7 4 (gyermek). ügyeletet tart. 78 9 33 26 12 65 1(felnőtt), lopban és minden 3X3-asgyógyszertári blokkban egyszer csakis szerepeljen minden 6 9 3 2 4 1 GYÓGY SZER RI3 ÜGYE LET. Mentők: 104.szám Tűzoltók: 105. 1és 89-ig.egyszer 4TÁ 65 2 42 37 86 59 5 A 100 1-tőlÉves A rejtvénynek csakőregyetlenegy Patika Nyíregyházán Rend ség: 107. 5 4 1 7 8 2 megoldása van. Kérjük, hogy az heti Hatzel 1.9szám7alatt állandó VOLÁN-in foremá ció: 42/598-1 2helyes6tér 56 1 81 93 75 48 4 agyógyszertári ügyeletet megfejtett és kivágotttart. feladatokat sorszámÚTINFORM: 06-42 /419-490 7 3 2 4 9 6 együtt egy levelező5 2(4–9.) 1 ragasszák A MAGYAR AUTÓKLUB tők: 104. Tűzoltók: 105. 93 5 18 89 44 33 6Men7mal segélyhívószáma: 188 juttassák el szerkesztőségünkbe 9 8 6 5 1 3 Rendlapra, őrség:és107. 9(44001for 5egy­ 2z42/598-177 MÁV: 06-40/49-49-49-es kék Nyír­ há­ a, Dó­zsa György u. 4–6.). má ció: 893 4 7 269 681 972 744 3VOLÁN-in A T-Com-tu dakozó: 11800 AzFORM: előző 06-42 héten helyes megfejtést beküldők ÚTIN /419-490 4 AU3TÓKLUB 8sorsoljukNyír ségvíz Rt., hibabejelentő: ki kategóriánként 322 6 6 795 553 217 128 7A MA6között GYARpénteken 42/523-600 (kezdő és haladó) az egy-egy nyertest. A sorsegély hívószá ma: 188 7 csak6 az 9vehet részt, Nyíraki távmind hő Kft.: 451-644 a hat 47 3 94 12 53 21 8MÁV:5soláson 06-40/49-49-49-es kékszá m.

Tv- és rádióműsor Időjárás

8� � 8� �

8� � 8� �

7 1 5 34 6 8 54 3 66 6 7 4 1 1 2 5 7 1 4 7 2 9 8 4 4 1 17 3 4 2 5 9 9 5 6 3 8 9 5 26 7 6 3 2 3 7 4 1 8 6 5 9 A T-Com-tu TIGÁZ, gázszolgáltatási hibák 2 6 1 8 5 7 Kez3dők2nek 4 9 1 dakozó:helyes 11800 9 5 498 sudoku-rejtvény megfejtését beküldte. tése: 06-80/300-300 7 Ha ladók nak 9 5 1 2 7 6 4 3 8 NyírAség víz Rt., hi ba be jejlen tő: január 16. A 3 7 6 4 9 8 1 5 2 be­ k ül­ d é­ s ha­ t ár­ i de­ e: 2020. Kez­dők­nek Ha­la­dók­nak E.ON Tiszántúli Áramszolgált 42/523-600 A szabály 9 egyszerű. A2 Sudoku-rejtvény üres négyzeteibe önnek kell beírni a hiányzó számokat úgy, hogy minden sorban, minden oszlopban és minden 3X3-as blokkban egyszer és csakis egyszer szerepeljen min4 4 8 5 nyertesek nevét a sorsolást lapA pályázaton való részvétellel a beküldő kijelenti, hogy a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatóját és a Játékszabályzatot megismerte, és hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása céljából a Mediaworks Hungary Zrt. kezelje. hikövető babejehétfői lentés: 06-80/210-3 7 6 egy9levelezőlapra, 4 2 együtt 3 Játékszabályzat: 1 8 5ragasszák Nyírszámunkban távhő Kft.: 451-644 2és kivágott 5http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem 3feladatokat 8 7 sorszámmal 4Adatvédelmi 9 6tájékoztató: den szám 1-től 9-ig. A rejtvénynek csak egyetlenegy helyes megoldása van. Kérjük, hogy1az e heti megfejtett (238–243.) és juttassák el szon.hu/jatekszabalyzatok közöljük. Diszpécserszolgálat hajléktal TI GÁZ, gáz szol gál ta tá si hi bák be je len1zsa György2u. 4–6.). Az előző héten helyesKez szerkesztőségünkbe (4400 Nyír9egyháza, Dó megfejtést beküldők között pénteken sorsoljuk ki kategóriánként (kezdő és haladó) az egy-egy nyertest. A sorsoláson csak A Periféria Egyesület nonstop tése: 06-80/300-300 dőknek Haladóknak

42/504-618 az vehet részt, aki mind a hat sudoku-rejtvény helyes megfejtését beküldte. A beküldés határideje: 2016. október 20. A nyertesek nevét a sorsolást követő hétfői lapszámunkban közöljük.E.ON Tiszántúli Áramszolgál tató Rt. A szabály egyszerű. A Sudoku-rejtvény üres négyzeteibe önnek kell beírni a hiányzó számokat úgy, hogy minden sorban, minden oszlopban és minden 3X3-as blokkban egyszer és csakis egyszer szerepeljen min2020. január 12., vasárnap hibabejelen tés: 06-80/210-310 den szám 1-től 9-ig. A rejtvénynek csak egyetlenegy helyes megoldása van. Kérjük, hogy az e heti megfejtett és kivágott feladatokat sorszámmal együtt (238–243.) ragasszák egy levelezőlapra, és juttassákNapközben el Diszpé cserszolgálat hajléktalanoknak. Este, illetve éjs Csütörtökön borongós felszakaNévnap szerkesztőségünkbe (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4–6.). Az előző héten helyes megfejtést beküldők között pénteken sorsoljuk ki kategóriánként (kezdőreggelre és 13.30 haladó) az egy-egy nyertest. csak Amegye Perifélordria Egyetítő sület09.00 nonstop száma: Ifjúsági Téli Olimpia Felvétel-A sorsoláson vígjáték 10.45 Hazárdcsökken ébredhetünk, dozik, a felmég kevesebb Vetítő 09.30 KultM1a sorsolást követő hétfői 42/504-618 az vehet részt, aki mind a hat sudoku-rejtvény helyes megfejtését beküldte. A beNapkelte: küldés határideHoldkelte: je: 2016. október 20. A nyertesek lapszámunkban közöljük. ről 14.30 Európa-bajnokjai: A visszatérés 12.30 Asterix -aAz KÁLMÁN, EDE nevét kisebb eső Vízilabda is előfordulhőzet, ki-kisüt nap. Óra: Újévi koncert 2020 11.00 Képfelhő, emiatt tö

október 13., csütörtök

3 °C

11 °C

5 °C

15.45 Női teremlabdarúgó kupa: istenek otthona 14.20 A három újság 18.00 Lelátó sport 20.00 Elvétve ködfoltok Gyenge légmozgás képződik sűrű k További névnapok:07.20 Ma reggel 08.00 Híradó 08.16 hat.ság 06:45 16:32 08.35 Mickey és az autóverseny06.00 Top Shop 07.00 Családi kör 06.20 TV2 ANIMÁCIÓ Döntő és bronzmérkőzés élő közvetestőr 16.30 Spárta a köbön Hét hírei 20.30 Madarat tolláról 7. várható. Ma reggel 08.35 Család ’20 08.57 Ma is lehetnek. zők 06.30 Kölyökklub Napnyugta: Holdnyugta: Csütörtökön borongós Napközben felszakaEste, illetve éjszaka mellett hideg lesz. nem Jagello, Káleb, Edgár, 08.00 Isten kezében rajzfilmek títés 17.00 Felvezető műsor Vízilab18.10 Egyiptom istenei 20.30 Az rész dokumentum film 21.00 Pezsdélelőtt 09.00 Híradó 09.15 Ma dél08.55 Goldie és Mackó 08.50 Star Wars: Lázadók 08.25 Kereszt-Tények 10.10 Nagy Vagy, Auchan kuEduárd, Edvarda, Edvárd. reggelre ébredhetünk, dozik, csökken a felkevesebb lesz a 17:43 02:56 REGGEL DÉLBEN da 17.30 Vízilabda Európa-bajnokság acélember 23.25 Kéjlak Ame- még gő városESTE magazin 21.15 Közgyűelőtt 09.30 Hírek 09.33 Ma délelőtt 09.25 Lilo és Stitch Amerikai animációs kaland08.30 Katolikus krónika KÁLMÁN, EDE pa! kisebb eső isHíradó előfordulhőzet, ki-kisüt arikai-belga nap. misztikus thriller felhő, emiatt többfelé Holdkelte: Napkelte: filmsorozat 18.40 Érték Vízilabda 19.00 Felvezelés után 21.45 Pezsgő város 09.45 A Büszke birtok oroszlán 09.35 Esély 10.00 10.15 Ma 09.00 Így szól az Úr! vetélkedősorozat tő műsor Vízilabda 19.30 Vízilabda hat. Elvétve ködfoltok Gyenge légmozgás képződik sűrű Eső 2020 Változóan felhősTovábbi névnapok: 06:45 09.20 Top 16:32 őrsége Shop 22.00 Kult-Óra: köd. Újévi koncert délelőtt 10.30 Hírek 10.33 Ma délelőtt 09.05 Rome Reports 10.45 Több mint TestŐr Európa-bajnokság 20.40 Érték Vízi10.10 Kacsamesék 10.15 A Muzsika TV bemutatja! isSumma lehetnek. mellett hideg lesz. nem23.30 várható. 09.30 Útmutató életmódmagazin Képújság 10.35 11.00 Híradó 11.15 Ma Napnyugta: Holdnyugta: Jagello, Káleb, Edgár, napos, hideg idő Folyóink napi adata DunaMűsorajánló 13-1405.00 °C Velencei-tó 11 °C 10.30 Vampirina Zenés szórakoztató összelabda 21.00 Gyorskorcsolya Európa04.55 HazaMa eleintejellemző nem számíthatunk 09.55 Református ifjúsági műsor 11.15reggelre Super Car Megyénkben ma borongós Eduárd, Edvarda, Edvárd. 17:43 02:56 REGGEL délelőtt 11.30 Hírek 11.33 Ma délelőttZáhony DÉLBEN ESTE TISZA Tiszabecsnél –245 cm, állítás Tisza 10-14 °C 10 °C 10.55 Lexi és Lotti – Megbízható bajnokság Felvételről 22.25 Vízilabhúzó 06.00 700-as klub Fertő 06.35 várható. 10.00 Evangélikus ifjúsági műsor autósmagazin 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó hatásra, délutántól azonban f ébredhetünk, kisebb eső is előfordul° ° 2 C 10daCEurópa-bajnokság 23.45 Női tedetektesók 10.45 Az Év Hotele mederteltség 2%, 9,5 Balaton 11 °C Tisza-tó °C 10.10 Görögkatolikus ifjúsági mű11.50 Adri’s Kitchen Új mezőgazdasági magazin 07.15 12.39 Nemzeti Sporthíradó 12.52 V4 7.0013Víg-kend 7.30 Kölcsey Kró- vízhőfok melegfronti hatás terheli szer hat. Elvétve ködfoltok Változóan felhős11.15 Loopdidoo – A nagy nyaHotelshow – A legjobb vidéki is lehetnek. sor – Úton-útfélen főzőműsor Tivadarnál –291 cm, apad, 2% remlabdarúgó kupa: Döntő és bronz#Bochkor 08.55 Kultúrtipp 09.00 Híradó 12.57 Ma délután 13.00 Híradó nika 8.00 Víg-kend 8.30 Kölcsey tünket. Álmosságérzet, bágya Napközben felszakadozik,12.20 csökken ralás szálláshelyek 10.20 Vallás és szabadság Az Építkezők Superbook 09.40 Ékszer TV 10.40 Kézilabda közvetíC-fok; –18 napos, hidegmérkőzés idő 00.50 13.17 Ma délután 13.30 Hírek 13.33 Ma Folyóink jellemző napi adatai: aVásárosnaménynál Krónika 9.00 Lólépésben 9.30 Duna 13-14 °C Velencei-tó 11 °C 11.25 11.20 Házon Loopdidoofelhős-napos –Megyénkben A nagy nya- időben kívül Ma változóan Ma eleinte számíthatunk frontmagyar ismeretterjesztő somagazinműsor jelentkezhet. ma borongós reggelre a felhőzet, ki-kisüt a nap. Gyenge Élő építészet - 100 híres épület a vi-nemKépújság tésVásárosnamény K&H női kézilabda liga: Békéscsaapad, 5%, 11,6 C-fok; Záhony Záhony délután 14.00 Híradó 14.19 Most tör17.30 Sportszelet 18.00 Kisvárda TISZA Tiszabecsnél –245 cm, apad, ralásemlítést magazin Tisza 10-14 °C Fertő Antalya 10 °C 25 hatásra, várható. rozat 12.55 Csapdába csalva VI. ° ° °C Cote d’Azur 21 °C 4 C 11 C bízhatunk, érdemlő csapadék délutántól azonban fokozódó ébredhetünk, kisebb esőHeti islégmozgás előfordulmellett hideg lesz. Este, ba - Ferencváros mérkőzés lágból 11.00 Vidám vasárnap 13.00 ténik cm, 10,6 C-fok; Dom 2 °C 14.30 10 °CHírek 14.333Ma °Cdélután Hitvallás 19.00 Kölcsey6%, Krónika 11 °C 11.30 JoNaLu 11.50 Bátrak földje mederteltség 2%, vízhőfok 9,5 apad, C-fok; Balaton 11 °C Tisza-tó 13 °C 10.25 Biblia és irodalom Német doku-reality sorozat Bibione °C TVKréta 23 °C szerveze700-as klub 13.30 20 Ékszer 15.55 hatás nélkül. keleti, északkeleti melegfronti terheli hat. Elvétvehatárszéködfoltok isMagyar lehetnek. illetve éjszaka még kevesebb a 14.35 Család’20 15.00 Híradó 15.15 19.30 Luther 7.nál 19.45 21 cm,Honvéd apad, 722%, 10,4 C 11.55 A A bűvös körhinta filmsorozat 10.35 Unitárius magazin 13.25lesz Csapdába csalva VI. Tivadarnál –291 cm, apad, 2%, 9,5 Costa Brava 21 °C Split 24 °C Életre fel 16.10 Gyógyítás dimenzilen várható több felhő, ott elvétve Most történik 15.30 Hírek 15.33 Ma tünket. Álmosságérzet, bágyadtság Napközben felszakadozik, csökken 12.05 A bűvös körhinta 13.05 Bátrak földje felhő, emiatt többfelé képződikNémet sűrű doku-reality sorozat 20.00 Sport: Hübner Észak-Magyarországon az egé 11.00 Evangélikus riportok Tiszabercelnél 266 cm, apad, C-fok; –183 cm, NyíregyháTiszavasváridélután 15.35 Kárpát expressz 16.00 6.00 Civil kör ism 7.00 Híradó 7.30 ók 16.35 Hazahúzó (45) 17.30Vásárosnaménynál ATV 12.20 Triangulum Ma változóan felhős-naposgyenge időben 11.25 Tanúságtevők zaC-fok; Blue Sharks – Vasas Akadémia NB záporesőa sem kizárt.ki-kisüt Néhol a nap.Magyar jelentkezhet. Vásárosnamény felhőzet, Gyenge köd.filmsorozat Eső nem várható. 13.55 9 és ½ randi ügyi határérték kb. 30%-a. nem mérik; Tokajnál 466 cm, a Mátészalka apad, 5%, 11,6 Záhonynál –292 Sikerszféra 18.30 ATV Soroló 8.00 Hírek 8.05 Magyarország 4 °CKisvárda 12 °C Híradó 16.15 Most 12.25 Gyerekversek 14.15 Bátrak földje 12.00 Déli harangszó Magyar romantikus vígjáték I/ férfi kosárlabda mérkőzés A 25 °C CoteHíradó d’Azur17.5521 °C 4 °történik C 11 °C16.30 Hírek 3 °C 11 °C Antalya Csenger bízhatunk, említést érdemlő csapadék tartósabban megmaradhatnak a reglégmozgás mellett hidegMagyar lesz. Este, 11,6 C-fok; a21.10 SZAMOS Csenge cm, apad, 6%, 10,6 C-fok; DombrádC MaNYÍREGYHÁZA élőben ismBibione 9.00 Hírek 9.0520 Paletta Híradó 19.0023Heti Napló Sváby And12.25 Pom-Pom meséi filmsorozat 12.00 Híradó 16.00 Mr. Popper pingvinjei 3 °C 11 °16.33 délután 16.35 Életkor 17.00 °C Kréta °C szeretet ereje cm, 21.35 Himnusz nélkül. A keleti, északkeletigeli határszéködfoltok. árad, 4%,21.40 11,7 C-fok; a KR 3 °10.00 C 11 °Híradó C illetve éjszaka még15.25 kevesebb a °Cdélután 12.35 Átjáró Másvárosba Bátraklesz földje 11 °C 17.30 Hírek ism 9.30 5 kedvenc nál 21Mondd cm, apad, 22%, 10,4 C-fok; ism #Bochkor 21.50 12.35 Nemzeti Sporthíradó Amerikai vígjáték Híradó 17.165Ma Costa Brava 21 °C Splitrással 20.2524 °C Képújság len várható több felhő, ott elvétve Ágerdőmajornál 106 Parlagfű cm, árad 12.45 Hókusz-pókusz! Magyar filmsorozat felhő, emiatt többfelé képződik sűrű az egészség12.55 Jó ebédhez szól a nóta 18.00 Tények 10.30 Televíziós vásárlási műsorablak el Tatár Bécs of 11 °C apad, KassaCsillának! 22.20 9 Észak-Magyarországon °C Best Tiszabercelnél 266 cm, 41%, magas 17.33 Ma délután 17.34 Summa gazGombák Tiszavasvári PÉNTEK SZOMBAT HÉTFŐ KEDD D 13.10 Tündéri keresztszülők 16.40 VASÁRNAP Bátrak földje 9,6apad, C-fok; aközepes TÚR Garbolcnál –8 hírműsor 13.30 Egy Habsburg Mallorcán gyenge záporeső sem kizárt. Néhol 11.00 Hírek 11.05 Civil kör ism 12.00 Jakupcsek of Jakupcsek Grác 13 °C cm, Eperjes 22.20 Best 8 ügyi °C köd. Eső nem várható. határérték kb. 30%-a. nem mérik; Tokajnál 466 dasági magazin 17.54 Ma este 18.00 Mátészalka Csalánfélék Fenyőfélé 4 °C18.50 12 °CAz orosz ara ára 13.30 Nicky, Ricky, Dicky és Magyar filmsorozat Nyírbátor – Lajos Szalvátor és a vaPozsony 12 °CCsengernél Terebes 9 11,6 °C Andrással árad,06.00 8%, C-fok. Libatopfélék 23.20 Heti Napló Sváby tartósabban megmaradhatnak a Dawn regHíradó3 18.29 Sporthíradó °C 11 °Nemzeti Üröm alacsony C-fok; a SZAMOS –849,3 Csenger Híradó 12.30 Plusz-mínusz ism 13.00 C 06.00 Hírpercek Hétvége NYÍREGYHÁZA 18.00 RTL Híradó – Esti kiadás ° ° rázslatos tenger Orosz romantikus vígjáték 3 C°11 Hírek Prága4%, 11,7 C-fok; 9 °C a KRASZNA Ungvár 11 cm, °C Andrással Heti Napló Sváby 18.43 Ma este 19.00 Hírek 19.03 geli ködfoltok. árad, 3 °CMa 11 C C 13.05 Háttérkép ism 14.00 23.20 Petőfivel Benne: 06.30 Hírpercek °CFan14.00 Wissper 19.00 A varázslótanonc 5 °C 11 – osztrák portréfilm 21.00 Mission: Impossible 9 °C Munkács 11 °C Berlin Hírek 14.05 Szabadfogás ism 15.00 este 19.05 Itthon vagy! 19.30 Híradó Ágerdőmajornál cm,08.00 árad,09.00 22%, 10‘106 07.00 10.00 Hí14.05 Wissper Amerikai akciófilm tom protokoll 14.20 Édes anyanyelvünk Bécs 11 °C Kassa 9 °C München 10 °C Beregszász 11 °C Gombák magas Parlagfű alacsony Híradó 15.25 Sporthírek 15.30 Heti 20.31 Ma este 21.00 Híradó 21.26 V4 PÉNTEK SZOMBAT HÉTFŐ A főiskolás DaveKEDD D (Jay Stutler 14.20 A fehérVASÁRNAP kígyó 11.00 Hírek–88 12.00 Hírek 12.00 14.35 Pénz áll a házhoz Amerikai akciófilm 9,6 aközepes TÚRrekGarbolcnál cm, Grác06.25 13 °C 12 Csalánfélék Eperjes 8 °C Szatmárnémeti °C C-fok; Frankfurt 15 Fenyőfélék °C alacsony terror ism 16.00 Hírek 16.05 Troll Jóbarátok 06.55 Híradó 21.30 Világhíradó 21.51 Ma éj° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Mickey 1 15.50 C 12 C és az 4 C 16 C 8Baruchel) C 10élete C váratlanul7 telC 9 C Terrorakció 6 Celkövetésével 8 C és Nyírbátor magyar filmvígjáték 12.00 40-es Benne: 13.00 12 °C 11 Üröm Terebes 9 °C Pozsony árad, 8%, 9,3 C-fok. APAFI MIHÁLY Nagyvárad °C Róma 22Európai °C Libatopfélék alacsony alacsony Híradó 17.25 SporthíJóbarátok 07.20 Jóbarátok jel jesen felborul, autóversenyzők vádolják 16.00 Hatoslottó sorsolás Hírek 11 14.00 15.00 Hírek 16.00 Napsütés, heVáltozó felhőzet, Borongós időamikor felkereFolytatódik a összeesküvéssel Borongós, vala3 °22.00 C 11 °Híradó C 22.36 Ma éjjel 23.00 ism 17.00 9 °C 11 °C Párizs Ungvár 11 °C Prága Arad °C Hírek 340 éve, 1676-ban született II rek 17.30 Napról napra 18.00 Híradó 07.50 Jóbarátok 08.20 AgymeHíradó 23.20 Angol nyelvű hírek 23.33 si őt Balthazar Blake, a varázs16.15 Goldie és Mackó csa16.05 Hogy volt?! Hírek1816.00 eszembe juMunkács 11 °C Berlin Temesvár 9 °C 11 °C Madrid lyenként ígérkezik, sokfelé borongós, esősEthan Hunt mintügynököt ködös és tájak °C Hétvégén 18.25 Sporthírek 18.30 Paletta ism nők 08.50 Agymenők 09.15 Mihály erdélyi fejedelem († 171 ló (Nicolas Cage). Balthazar 16.40 Lilotartóés Stitch ködfoltok, futó Német nyelvű hírek 23.42 Orosz nyelpatát. Az elnök életbe lépte17.00 Ízőrzők www.eumet.hu tottál Benne: 17.00 Hírek 18.00 HíMünchen 10 °C Beregszász 11 °C KolozsvárSütimester 10 °C 2018 London 14 °C sabb jelentős esővel. időjárás. váltakoznak.amely- vű hírek 23.51 Kínai nyelvű hírek 23.56 19.00 Híradó 19.25 Sporthírek 19.30 Karácsonyi ezer éve kutatja már utódját, 17.00ködfoltok. A Büszke birtokzápor. oroszlán ti a Fantom-protokollt, magyar ismeretterjesztő soSzatmárnémeti 12 °C Frankfurt 15 °C rek 19.00 Hírek 19.00 Dalra, mag°C 12 °C °Cutolsó merliniánust, aki°ké1rozat 4 °C 16 °C őrsége8 °C 10 °C 7 °C 9 az 6 °C 8 C nek következtében mindnyáHírvilág 20.00 Hírek 20.05 A nyolcas 10.40 Karácsonyi Sütimester 2018 Ma éjjel 00.00 Himnusz APAFI MIHÁLY Nagyvárad 11 °C Róma 22 °C yar! Benne: 20.00 Hírek 21.00 Hípes lesz az emberi- vala17.25 Kacsamesék jan törvényen kívüliekké vál17.25 Borbás Marcsi szakács-Változó felhőzet, 20.30 Budapesti srácok 21.00 Hí- Párizs 11.55 Glades - Tengerparti gyilNapsütés, heBorongós idő Folytatódik alősvégezni Borongós, Arad 11 °C 11 °C rek 22.00 Hírek II. 22.03 340 éve, 1676-ban született ApafiAkusztik 57‘ Ügyvezető igazgató, fe le kiadó: Fodor István (istvan.fodor@russmedia.hu). Fő szer kesz tő: Nyéki Zsolt (zsolt.nyeki@kelet.hu). Ter jesz té si ve ze tő: Tóth István (istvan.toth@kelet.hu). séget fenyegető Morganával 17.45 Vampirina nak. Hunt azonban nem adkönyve rek 21.05 Bayer show 22.00 Híradó kosságok 12.55 Glades Tengerlyenként tartóködfoltok, futó esős mint ködös tájak Értékesítéborongós, si vezető,(Alice szerkesztő: ga Zsolt (zsolt.varga@kelet.hu). Marketingvezető: Csutkai Rita (rita.csutkai@kelet.hu). Technikai vezető: Ifj. DankóTemesvár Mihály (mihaly.danko@russmedia.hu). Előfize és kézerdélyi besítési fejedelem ész revéteHimnusz lek: 06-40/424-424 helyi tarifával hívható 11 °C Madrid 18tői °C vonal 00.00 Erkel Ferenc-DohnáKrige). Var Mihály († 1713). 18.15 Az erdő ígérkezik, kapitánya sokfelé ja fel olyan könnyen a dolgot. 18.00 Híradó www.eumet.hu 22.25 Sporthírek 22.30 Hírvilág ism parti gyilkosságok 13.55 Az elve07.55 Asztalitenisz 08.25 számon, vagy e-mailen: reklamacio@kelet.hu Az előfizetés díja: egy hónapra 2790 forint, negyedév re 8180 forint, fél évmagazin re 15 990 forint, egy évre 30 990 forint. Hirdetés10 feladás keretes hirdetés: telefax: 06-42/501-970, e-mail: hirdetes@kelet.hu Kolozsvár °C –London 14te °Clefon: 06-42/501-510, nyi sabb ködfoltok. jelentős Björn esővel. időjárás. Ernő - Kölcsey Ferenc: Himnusz és 21.25 Szupercella váltakoznak. Tény és való, hogy senkiben 18.25 Nemzeti Sporthíradó zápor. 19.25 Ma-ma-mackók: hirdetés feladása telefonon: 06-90/603-604 (a hívás díja 500 Ft+áfa – bruttó 635 Ft/perc –, mely az ap ró hir de tés árát tar tal maz za), sze mé lye sen, interneten: http://hirdetes.kelet.hu/ 23.00 Hírek 23.05 Vetítő: A rendszett ereklyék fosztogatói 14.55 Múlt és Jelen Gulyás László beszélgeBucky Amerikai akciófilm telefax: 06-42/501-973. B-dúreladott Előadja: Énekkar, sem bízhat. Ráadásul pénz és Kiadja a Russmedia Kft., 4400 Nyíregyháza, Dó 18.45 Családi kör Szerkesztőség telefon: 06-42/501-510, E-mail: kelet@kelet.hu zsa Gy. u.MDF 4–6. Pos tacím: 4401 NyíregyháVén za, Pos tafiók 25.16.50 Hírügy nökség: MTI. Lapunk pélMR dány számát MR Gyerszerváltó Rendező: Csallóköcsontok Fogtündér tése Orendi Mihály sportvezető és at19.30 Merülj, Olly merülj! rendszeresen 23.45 támogatás nél- városi út 11. ISSN 0133–2058. Nyomtatásért felelős: Dubóczki Tibor (tibor.duboczki@russmedia.hu). Megjelenés száma: 2016/241. 19.45 Magyarország szeretlek! vizsgálDakar-rali ja és auditál2020 ja a MATESZ. Nyomás: Russmemindenféle dia Kft., Deb recen, Balmazúj www.russmedia.hu mekkar, MR Szimfonikusok - vezényzi Zoltán 0.00felelősséget Híradó 18.55 Hippolyt 21.00 Hasonmás létaedzővel Jövünk! 09.25 Ko- jogsérelemért Ügyvezető igazgató,3. feévad lelős kiadó: Fodor István (istvan.fodor@russmedia.hu). szerkesz tő: Nyéki Zsolt (zsolt.nyeki@kelet.hu). Ter jeszté si ve08.55 zető:személyeknek Tóth István (istvan.toth@kelet.hu). Összefoglaló 20.00 Violetta „A Kiadó az elfogadott megrendelés alapjánFő átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik okozott nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes kül kénytelen kitalálni, hogyan 21.20 Moliere két keréken el: VajdavalGergely Értéke sítéFilmklub si vezető, ajánló szerkesztő: tevékenység Varga Zsolt (zsolt.varga@kelet.hu). Marketingvezető: Csutkai Rita (rita.csutkai@kelet.hu). veze Ifj. Dankó Mihály (mihaly.danko@russmedia.hu). fizetői votehető nal és felelőssé, kézbesíté si ész véteéslek: 06-40/424-424 hekárért, lyi tarifá hívható telefon-vagy másodlagos 22.50 Szex New York 2.semmiféle sárlabda közvetítés Férfi NB hárítja. Ezen felül aElő folytatására az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket éstő: hátrányokat akosárlabda Megrendelőre Kiadó nem és nemre vállal felelősséget közvetett, járulékos 21.05 00.20 Portré utalnak, moshatná tisztára a maga ésTechnikai francia játékfilm számon, vagy e-mailen: reklamacio@kelet.hu Az elő fi ze tés dí ja: egy hó nap ra 2790 fo rint, ne gyed év re 8180 fo rint, fél év re 15 990 fo rint, egy év re 30 990 fo rint. Hir de tés feladás – ke re tes hir de tés: te le fon: 06-42/501-510, te le fax: 06-42/501-970, e-mail: hirdetes@kelet.hu – ap rókárokért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagyaz használat kiesésből származó olyanI: Atomerőmű károkért, amelyek sajtótermékben szerződéssel, jogát hanyagsággal, A műsorváltozás a televízió- Albaafehérvár mérkő- megjelent hirdetésből fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk 21.10 Az ember, akit Ovénak Riportmagazin ügynökség 23.00 Kenó hirdetés feladása telefonon: 06-90/603-604 (a hívás díja 500 Ft+áfa –vagy bruttó 635 ügyekkel Ft/perc –,kapcsolatosak.” mely az apróhirnevét. detés árát tartalmazza), személyesen, interneten: http://hirdetes.kelet.hu/ polgári peres eljárással, jogszabályokkal egyéb és rádiótársaságok fenntartják. Az 6.20 is esznek babot zés K&H hívnak 01.1006-42/501-973. Téli mese 23.10 Tajtékos napok 23.55 Részeges karatemester Szerkesztőség telefon: 06-42/501-510, telefax: E-mail: kelet@kelet.hu Kiad ja a Russme dia Kft., 4400 Nyíregy há11.20 za, DóKézilabda zsa Gy. u. közvetítés 4–6. Posta cím:női 4401 Nyír egyAz háangyalok za, Postafiók 25. Hír ügynökség: MTI. Lapunk eladott példányszámát MTI esetleges eltérésekért felelősséget 23.05 Filmklub romantikus Olasz–francia–spanyol akcióvígjáték 07.00 Vetítő 07.30 Szieszta Békéscsaba - Ferencváfrancia játékfilm akcióvígjáték rendsze resen vizsgáljabeszélgetés és auditálja a MATESZ. Nyomás:Amerikai Russmedia Kft., Debkarecen, BalmazújvárosiHongkongi út 11. ISSN 0133–2058. Nyomtakézilabda tásért feliga: lelős: Dubóczki Ti bor (tibor.duboczki@russmedia.hu). Meg jelenés száma: 2016/241. www.russmedia.hu nem tudunk vállalni. landfilm 23.45azÉdes anyanyelvünk „A Kiadó elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, körülményeket keresni,08.30 melyekVejogellenes 8.30 Segíts, mumus! Amerikai vagy08.00 ros mérkőzés 13.00 Aranyoroszlánok Szieszta Plusz 01.20 Hogy volt?! 02.30 Hunky Blues ®

Időjárásidojaras.szon.hu

Országos előrejelzés október 13., csütörtök idojaras.szon.hu

Névnap

-1 °C °C Megyei14 előrejelzés

Országos előrejelzés

-1 °C 14 °C

3 C

11 °C

Ma ° 2 °C

Megyei előrejelzés

Orvos-meteoroló Vízállás

KÖLCSEY TV Vízhőmérséklet Orvos-meteorológia Vízállás Tengerek

12 °C

Ma 2 °C

5 C

° Vízhőmérséklet ATV

12 °C

Levegőszennyeze

HÍR TV Tengerek

Európai városok időjárásaLevegőszennyezettség Allergének

Európai városok időjárása

MR2-PETŐFI

Allergének VIASAT3

Évforduló

Évforduló

M4

Impresszum MAGYARORSZÁG

Impresszum

FILM+

NYTV

MAGYARORSZÁG

HÍRFELHASZNÁLÓ

tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. Ezen felül a Kiadó nem tehető felelőssé, és nem vállal felelősséget semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a sajtótermékben megjelent hirdetésből fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.”

C

Y

C

M

Y

100

M

100

C

Y

M

100

90

80

70

60

90

80

70

90

80

50

60

70

40

50

60

30

40

30

50

20

20

40

10

10

30

5

5

20

10

print-audit

kelet

5

KELET

13

kelet

oldal

13 Black

oldal

Cyan

Black

Magenta

Cyan

Yellow

Magenta

Yellow


2020. JANUÁR 11., SZOMBAT

14 Futár

MAGYARORSZÁG

A nap babái Küldjön nekünk babafotót! Kedves Szülők, Rokonok!

A nyíregyházi Kandala Zoltán Zalán 2019. július 15-én született. Édesanyja: Szalai Krisztina, édesapja: Kandala Zoltán.

A sényői Mikulás Máté 2019. augusztus 20-án született. Édesanyja Bakos Tímea, édesapja Mikulás Roland.

A vajai Sipos Bence Géza 2019. május 29-én született. Édesanyja neve Siposné Orosz Tímea, édesapja Sipos Géza.

A baktalórántházai Szunyogh Inez 2019. február 1-jén született. Édesanyja: Kovács Ibolya, édesapja: Szunyogh László.

A nyírmeggyesi Ujvári Anna 2019. január 2-án született. Édesanyja: Fülöp Ágnes, édesapja: Ujvári István.

A család életének egyik legnagyobb eseménye a gyermek születése: öröm hírül adni, beszélni róla! A Kelet ahhoz kínál ingyenes segítséget, hogy a baba érkezéséről minél többen értesüljenek. Ehhez küldjék el címünkre a gyermekről készült fotót és a szükséges információkat, aztán figyeljék a Keletet, ahol hamarosan megjelenik.

A gávavencsellői Koczogh István 2019. január 14-én született. Édesanyja: Krehely Alexandra, édesapja: Koczogh István.

Töltse fel a baba fotóját a digitális Kelet oldalán:

www.kelet.hu/babafoto

vagy küldje el levélben szerkesztőségünk címére: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4-6.

Interjú: Madarassy György festőművésszel

Egy gazdag tárlatot tervezek Madarassy György: a művész tevékenységének akkor van értelme, ha mások is látják azt, amit csinál.

Műterem a padlástérben. Az évtizedek óta itt alkotó egykori nagybányai festőművész, Madarassy György (73) egymás után mutatja meg a téli hidegben nehezen száradó, ezért jórészt még befejezés előtt álló alkotásait. A dekoratív festményeket, melyek a természet szépségéről, az alkotás öröméről már így is árulkodnak hol színekben tobzódva, hol pedig inkább filozofikus figurákon keresztül. – Egy nagyon gazdag, változatos tárlatot tervezek – kommentálja a látottakat a határainkon túl is elismert festőművész –, amelyen szakmailag mindazt, amit anyagban, technikában a klasszikus festészettel el lehet érni, be akarom mutatni. Manapság ugyanis ritkaságszámba megy, hogy festékkel, vászonra fessenek a festők, mivel ez rengeteg pénzbe kerül. Én egyelőre még hál’ istennek megengedhetem magamnak. Ám figyelembe véve a lanyhuló vásárlói érdeklődést egyáltalán nem lehetek biztos benne, hogy öt év múlva is megtehetem ugyanezt. Ha nem tartanám továbbra is Nagybányával a kapcsolatot, ahol jóval több munkámat adtam el, mint itt, bizony én sem tudnék beruházni minőségi anyagokra az újabb képeimhez. NYÍREGYHÁZA.

www.atriumbutor.hu Szeretne részt venni a világ egyik legnagyobb játékgyárának munkájában? Dolgozna olyan vállalatnál, amelynek termékei gyerekek és felnőttek millióinak szereznek örömet világszerte?

A nyíregyházi LegO gyár fOLyAmAtOsAn bővüL. CsApAtunkbA váLtOzAtOs munkAkörökbe keresünk új kOLLégákAt.

 ÉPÜLETKARBANTARTÁSI GÉPÉSZETI SPECIALISTA légtechnikai rendszerek és berendezések, ipari csőhálózat karbantartása és szerelése

 ÉPÜLETKARBANTARTÁSI VILLAMOSGÉP SPECIALISTA

NYÍREGYHÁZÁN GYÁRTJUK A JÖVŐ JÁTÉKAIT 4400 Nyíregyháza, LEGO utca 15.

362652

Nálunk érdekes feladatok, profi feltételek és versenyképes juttatások várják.

www.lukacsablak.hu e-mail: info.lukacsablak@gmail.com Bemutatóterem: Nyíregyháza-Oros 41-es főút 5-ös km Tel.: 42/595-611, 42/481-067 06-20/9-550-650

M

A

G

Y

A

R

O

R

S

Z

Á

G

Ébredjen Ön is minden reggel a család legkedveltebb napilapjával!

M

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

Nyilvántartásba vételi szám: E-000810/2014

CsAtLAkOzzOn A LegO CsOpOrthOz!

tanfolyamai:

363175

További információk és jelentkezés a karrier-oldalunkon: www.lego.com/careers

Egyik kiállítása megnyitóján hallottam a jelzőt: örömfestő. Egyetért? – Elfogadom, mert számomra ez abból fakad, hogy a képeimnek a kisugárzása, üzenete nem pesszimista. Derűsebb oldalát akarják megmutatni a világnak, mert az élet szép, mert akarom így látni, és szeretném, hogy ez a művészetemben is kifejeződjön. Annak ellenére mondom ezt, hogy a képeim, amelyek láthatók lesznek a kiállításomon is, nem mindig az örömről szólnak, mert maga az alkotás is nagy vívódással, hetek gyötrelmes munkájával együtt járó folyamat. Csak aki engem ismer, az tudja, hogy amikor elkezdek egy képet, az indulás és befejezés között milyen – nemegyszer kínkeserves – utat tettem meg. Tehát az örömfestő titulus nem azt jelenti, hogy tele szájjal röhögve festek, hanem azt, hogy minden, ami az életben engem érdekel s amivel szembesülök, az mind kifejeződik a képeimben. Szeretném, hogy az alkotásaim zöme az öröm felé mutasson, mert akkor az azt jelenti, hogy a gyerekeimnek a sorsa és az én életem is jól alakul. GALAMBOS BÉLA

Projekt Oktatási és Szolgáltató Kft. Felnőttoktatási Intézmény

Redőny, reluxa, szalagfüggöny Fa és műanyag nyílászárók

Magasraktár és ezzel kapcsolatos robotok és konvejor pályák, berendezések meghibásodásainak elhárítása, preventív karbantartásának végrehajtása.

Y

Mi a helyzet idén a művészettel? – Február–márciusban lesz egy kiállításom itt Nyíregyházán a Pál Gyula teremben, ahol az utolsó fél évben befejezett munkáimnak egy válogatását mutatom be. Továbbá lesz egy kiállításom Nagybányán az egész évre betáblázott Kisgalériában, ahol június első két hetére kaptam meg a lehetőséget. Ott ugyanis – jegyzem meg halkan – az év 52 hetében 26 kiállítás követi egymást. Ám az én dolgom az, hogy fessek, és a mindenkori újabb munkáimat kiállításokon megmutassam a közönségnek. Szóval dolgozni kell. Ameddig pedig fizikálisan karban tartom s jól érzem magam, és mentálisan is rendben vagyok, addig az alkotói tevékenységem is működik. Remélem, még jó darabig ez így lesz.

Lukács-Ablak Kft.

 MAGASRAKTÁRI KARBANTARTÓ (ELEKTROMOS):

C

re, a stressz. Mióta kerékpárút vezet Tokajba, számomra kihívás, évente hányszor teljesítem ezt távot. A múlt évben nagyot javítva a korábbi 28-as csúcsomon 48 alkalommal bicikliztem oda-vissza. Innen már nem lesz könnyű feljebb lépni.

A festészet után következő két szerelme, a tenisz és kerékpár közül melyik a kedvesebb? – Nem tudok választani. Mind a kettő ad valami olyan pluszt, amire szükségem van. Előbbutóbb majd az élet dönti el, mert teniszezni csak addig fogok, ameddig úgy érzem, hogy számomra örömet okoz, és e sport űzéséhez szükséges kapacitásoknak a birtokában vagyok. Amikor már nem lesz élvezetes a játék, abbahagyom. A biciklizéssel más a helyzet. Korban tovább lehet űzni, és olyan élményt ad, ami szükséges a festészetemhez, viszont kevesebb benne a győzni vágyás belső kénysze-

Látogasson el hírportálunkra!

villamos berendezések, épületgépészeti–energetikai rendszerekhez tartozó irányítástechnikai és erőátviteli rendszerek karbantartása és szerelése

FOTÓ: A SZERZŐ

ónak – az okostelefon uralmának korában – nincs ideje megteremteni magának olyan intim állapotot, hogy kizárjon maga körül mindent, és belefeledkezve rábambuljon egy festményre. Szerintem ez az oka, hogy a fizikai és digitális környezet által ráerőltetett képi világban a képzőművészet iránti igény mind kevesebb lesz. Pedig értelme csak akkor van a művész tevékenységének, ha mások is látják azt, amit csinál.

A drasztikus „ócsítást” viszont már a közönség is észrevenné. – A vásárlóim fiatal emberek, akiknek pénzük és igényük is van olyan festményekre, amilyeneket tőlem láttak már valahol. A probléma ott van, hogy ennek a fiatal generáci-

Aktuális álláslehetőségeink:

375108

„Ha az ember már nem tud kvalitásos képeket festeni, azokat be is mutatni, akkor már nem művészként él”

374948

362631

Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. (Átrium Üzletház) Tel.: 42/500-012, 30/606-1072 Nyitvatartás: H–P: 8.30–17.00

15 fő jelentkezése esetén bármely településen indítunk képzést!

 ArAnykAlászos gAzdA  PArkgondozó  Méhész ingyenes 70 ór ás  FAlusi vendéglátó inForMAtikAi  ingAtlAnközvetítő AlAPtAnFolyA M  vendéglátó elAdó (65 éves korig )  élelMiszer, vegyiáru elAdó és Boltvezető  szAkács, diétás szAkács  óvodAi dAjkA  kisgyerMekgondozó-, nevelő  szociális gondozó és áPoló  élelMezésvezető  szeMély és vAgyonőr  rAktáros és rAktárvezető

www.oktatasok.hu E-mail: projekt.kft@gmail.com

Bővebb információ és jelentkezés: Felnőttoktatási Központ 4800 Vásárosnamény, Rákóczi u. 2–4. Tel.: 45/432-496, 20/220-3237 20/575-2126 Nyilvántartásba vételi szám: E-000810/2014 facebook.com/projektoktatas

KELET

14

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow


2020. JANUÁR 11., SZOMBAT

Hirdetés 15

MAGYARORSZÁG

GYÁSZHÍR A www.kelet.hu internetes oldalon is kinyilváníthatja részvétét

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Szerettem volna még élni köztetek, de a sors másképp rendelkezett. Küzdöttem, de már nem lehetett, Szeretteim, Isten veletek! Fájó szívvel tudatjuk, azokkal, akik szerették és ismerték, hogy

MOLNÁR JÁNOS

RÓNASZÉKI ILONA

374507

GÓRÉ JÓZSEFNÉ szül. Varga Gizella volt mándoki lakos

72 éves korában csendesen elhunyt. Végső búcsúztatására 2020. január 17-én 11 órakor a nyíregyházi Északi temető főbejárati ravatalozójában kerül sor. Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PAULIK ISTVÁN

65 éves korában elhunyt. Temetése 2020. január 14-én, kedden 13 órakor lesz a benki községi temetőben. A gyászoló család 375535

373877

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. Gyászoló család

372200

Szerettem volna még élni köztetek, de a sors másképp rendelkezett. Küzdöttem, de már nem lehetett, Szeretteim, Isten veletek! Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy

ÖZV. KOSZTA GÁBORNÉ temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család

VERES MIHÁLY

MAJOR ZOLTÁN

373699

Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek akik, szeretett halottunk

életének 70. évében méltósággal viselt betegségben elhunyt. Temetése 2020. január 14-én kedden 12 órakor lesz a nagykállói köztemető ravatalozójából, a református egyház szertartása szerint.

56 éves korában elhunyt. Temetése 2020. január 15-én 14 órakor lesz a nyíregyházi Északi temető Korányi úti ravatalozójából. Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le. Gyászoló család

373894

LEDNER MIHÁLY temetésén részt vettek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család 374159

A gyászoló család

375293

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és tisztelték, hogy

,,Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk."

Kegyeleti hirdetéseit fotóval is feladhatja!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

PÓR MIHÁLY

BÉLTECZKI JÓZSEF volt belegrádi lakos, 69 éves korában elhunyt. Temetése 2020. január 16-án csütörtökön 14 órakor lesz a belegrádi temető ravatalozójából. Gyászoló család

(volt Máv dolgozó) 86 év után dolgos két keze örökre megpihent. Temetése 2020. január 15.-én 13 órakor a nagykállói temető ravatalozójában lesz. A gyászoló család

977885

977885

AKÁC, nyár tüzifa 1300 Ft-tól megrendelhető. 70/580-5454. (E.kód:MAA0888465)

ÁLLAT 150 kg-os hízó van eladó, 700 Ft/kg. Tel.: 06/30/910-0951.

*374778*

HASZNÁLT jó állapotú TOTYA 4-es vegyes tüzelésű és használt UNION SUPER MINI gázkazán eladó. Ár: 70.e. ill. 40.e. Ft. Érd: 06-20-353-7088 Kisvárda

*375161*

1 db kb. 200 kg-os hízó Sóstóhegyen eladó. 600 Ft/kg 30/307-6013.

Kegyeleti hirdetéseket minden munkanapon 16 óráig fogadunk!

*375465*

Mini Csemege Nyíregyháza, Búza tér 23. (Piaccsarnok)

20/9376-163, 42/508-821

Takács Plusz Ker. Kft. Kemecse, Sport u. 8.

20/259-9942, 42/358-412

Gyémántház Biztosítási Bróker Kft. – Nyíregyháza, Korányi F. u. 27.

42/595-304

– Nagykálló, Árpád u. 12/b

70/456-5186

– Nagyhalász, Kossuth u. 16/b

70/333-1939

– Nyírbátor, Váci u. 21. – Baktalórántháza, Vasút u. 7.

70/933-1976 70/933-1974

Fortuna Kuckó Csenger, Hősök tere 1.

44/444-024

Vámos-Oláh Kft. Krisztina Virágüzlet, Kállósemjén, Kossuth u. 77. 20/366-4556 „Color” Gazdabolt Máriapócs, Bátori út 11. 42/715-100 Számítástechnikai üzlet Baktalórántháza, Köztársaság tér 20/205-4688 Ladomérszki Gránit 4465 Rakamaz, Temető út 5. 6. 7.

+36 70 239-24-85

Ladomérszki temetkezés 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 25.

+36 70/239-2485

*374956*

374065

ELADÓ fedett helyen tárolt 100 db kör-

bálás lucerna és 100 db körbálás széna. 06/30/252-5227. *375052*

GÉP- SZERSZÁM ELADÓ: RSNAV-20-as, permetező, membrán szivattyúval szerelve, üzemképes állapotban.Érd: 06-70 3176193

munkakörbe munkatársat keres. Jelentkezni önéletrajzzal: info@femszerkezet.hu

*374409*

3-AS Regent váltvaforgatós eke eladó. 06309134537

*375421*

380-AS kombinált faipari gyalugép eladó. Érd.: 06/20/348-8661.

SZOLGÁLTATÁS

*375513*

ZUHANYKABINOK gyártása bármilyen méretben, már 25 éve.Ingyenes felmérés! Zuhanytálcák, kádak cseréjét is vállaljuk.06308512360

Y

M

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

A Szuperinfó Média Kft. korai munkakezdéssel

hírlapkézbesítőket

*375095*

FESTÉST-MÁZOLÁST és szigetelést vállalok. 20/413-3571.

keres

Gávavencsellő és Tiszalök területére. ( +36 20 973-9767

*375473*

LAKÁSELADÁS ÖRÖKÖSFÖLDÖN 61 m2-es, 1+2 félszobás, étkezős, erkélyes fsz-i lakás eladó. 70/409-5759

Nyírmada, Nagyecsed, KishódosNagyhódos-Garbolc

*372271*

területére.

( +36 20 958-9918

VEGYES

Kemecse, Ibrány, Kékcse Kisvárda, Nyíribrony, Záhony és Nagyhalász

AKÁC tüzifa 2300 Ft-tól, alma 1700tól, nyárfa 1400-tól és fenyő tüzifa. Kiszállítás megoldható.70/674-0009 (E.kód:8136790)

területére.

( +36 20 958-9919

*370411*

AKÁC, alma, tölgy, nyárfa eladó, szállítás megoldható. 20/582-1120. (Erd.kód. 8362466)

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez a Szuperinfó Média Kft. honlapján lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint (www.szuperinfo.hu).

*373911*

AKÁC tűzifa rendelhető! 2700/q Kiszállítás megoldható! 06306502979 MADA TRANS Makai István EV. EUTR:AA6350385

*374310*

C

NÖVÉNY ZAB, árpa, kis-, nagy bálás lucerna és szalma Nagyhalászban eladó. Érd: 20/3544-398

létesítményfelelős, építésvezető, műszaki menedzser

42/291-591 30/635-4267

*375010*

A Fémszerkezet Kft.

30/27-17-004

Gombos Team Bt. Dombrád, Vay Ádám u. 55.

xxxxxx

*375163*

44/342-037

45/411-594

Tel.: +36-20/396-35-25

*374799*

KITŰNŐ minőségü sütőtök, cékla termelőtől olcsón eladó takarmánynak is. 30/6031345.

BETANÍTOTT MUNKA MÁTÉSZALKÁN Könnyű fizikai munka! A bejárást biztosítjuk! A Biztos Kész Kft várja hívását: 0620/364-6009

30/93-57-830

PHOTO HALL Kisvárda, Szent L. u. 28.

*367591*

FÉMZÁROLT vetőburgonya (több fajta) étkezési, takarmány burgonya eladó. www.vetoburgonya.hu; 20/559-3252.

keres Hajdú-és Szabolcs megyékben. Kivitelezési gyakorlat és„B”kat. jogosítvány feltétel. Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal a beke.peter@zemplenko.hu e-mail címen.

Csak helyi lakosok jelentkezését várjuk. 975705

Szomorúfűz Temetkezés Nyíregyháza, Dózsa György u. 70. 42/781-227

374485

42/404-938

R-Port Informatika Kft. Újfehértó, Bartók Béla u. 8.

ÉLELMISZER OLASZLISZKÁN furmint bor 300 Ft/L áron csak egyeztetett időpontban eladó. Érd: 0620/9238-265

ASZFALTOS MŰVEZETŐT

42/999-111

Orfeusz Kft. Nyíregyháza, Hunyadi u. 70.

Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft. Nyírbátor, Vásárosnamény

*375610*

A Zemplénkő Kft..

42/408-445

Jáger Sándor temetkezési vállalkozó Csenger, Tisza u. 46.

ROBUR lassújármű billencs több, mint 4 év műszakival eladó. 30/646-5452.

*374006*

Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Kft. Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.

Lippai és Lippai Kft. Tiszavasvári, Köztemető

JÁRMŰ

FŰTÉSSZERELŐ, hegesztő, segédmunkás munkatársakat keresünk budapesti munkavégzésre. Szállás, utazás biztosított. Bér megállapodás szerint. Tel: 06/20/842-0177

Gyászközlemények felvétele: Kelet-Magyarország szerkesztősége Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6.

*375718*

ÁLLÁST KÍNÁL

Érdeklődni 9–16 óráig

KELET

15

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow


2020. JANUÁR 11., SZOMBAT

16 Mozaik

MAGYARORSZÁG

Névnap

Időjárás

január 11., szombat

220 éve született Jedlik Ányos István pap, fizikus, az elektro­ motor, a szódavíz-előállító készülék és a dinamó feltalálója.

idojaras.szon.hu REGGEL

DÉLBEN

ESTE

-3 °C

2 °C

-1 °C

Napközben lassan, fokozatosan ritkul, DÉLBEN vékonyodik, helyenként makacsan megmarad a párásság és a rétegfelhőzet.

Szombaton reggel mérsékelt fagy, párásság, REGGEL foltokban sűrűbb köd lesznek jellemzők a térségben.

Ma -4 °C

2 °C

-4 °C

Éjjel szélcsendes idő, terjeszkedő ködfoltok, gyenge fagy következik.

Változó vastagságú, vékonyodó rétegfelhőzet.

Vásárosnamény

-2 °C 2 °C

1 °C

Tiszavasvári

Mátészalka

-2 °C 2 °C

-3 °C 2 °C

NYÍREGYHÁZA

Csenger

-3 °C 2 °C

-1 °C 2 °C

Nyírbátor

-3 °C 2 °C EURÓPAI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Napkelte: 07:07 Napnyugta: 15:35 VASÁRNAP

-3 °C

3 °C

Holdkelte: 15:17 Holdnyugta: 05:58 HÉTFŐ

-3 °C

EUROPEAN WEATHER SERVICE

www.eumet.hu

KEDD

2 °C

-2 °C

SZERDA

2 °C

-2 °C

CSÜTÖRTÖK

3 °C

-2 °C

Párásság, Zömmel Szürke, párás, Elvékonyodó ködfelhőzet, szürke, párás, vékonyodó, felhőzet, szűrt szűrt, derengő borongós idő. szakadozó napsütés. napsütés. ködfelhőzet. ORVOS-METEOROLÓGIA: A szélcsendes tájakon továbbra is magas a levegőben található por- és koromszemcsék száma. Utóbbi irritálhatja az orrot, tüdőt, a szemet, fokozhatja a krónikus légzőszervi betegségek tüneteit.

Alkalmas a mai nap arra, hogy kifejezésre juttassa törekvéseit mások előtt, mivel ezt most minden cirkusz nélkül meg tudja tenni. Van egy csomó jó ötlete.

Első videójával jelentkezett a nyíregyházi testvérpár, Major Dóra és ­Major Gábor néhány hónapja alapított zenekara, a Dizsi. A két fiatal zenészt már korábban is ismerhette a helyi közönség, hiszen a gyerekzenekarnak indult, majd fesztiválokat is megjárt Dóra és a Felfedezők formációját erősítik.

Major Dóra és Major Gábor

Egy új projekt – Olyan is előfordult, hogy két hónapig nem tudtunk próbálni – mesélte lapunkban ­ korábban Dóra, amikor 2019 nyarán a Zene Sóstón ­színpadán léptek fel a Felfedezőkkel. – Nagyon jó érzés volt viszont, amikor összeültünk és rájöttünk, hogy nem felejtettünk el semmit, szeretnénk megmutatni, hogy külön-külön és mégis együtt mennyit sikerült fejlődnünk.

A Dóra és a Felfedezők továbbra is működik, de a fővárosban tanuló Major testvérek új kihívásra vágytak, így tavaly nyár végén megalapították a Dizsit. A duó nem sokkal később első saját szerzeményét is megosztotta a retró­rajongókkal, a Bust It Up! című szám az egyik népszerű zenestreamelő oldalra került fel. A zenekar már a színpadon is debütált: december 4-én koncerteztek először a budapesti Dürer Kertben.

3 °C

FOTÓ: FACEBOOK / DIZSI

A Dizsi beindította YouTube-csatornáját is, január első vasárnapján egy közel negyedórás live összeállítással kedveskedtek a diszkózene kedvelőinek. A videón olyan klasszikus dalokat dolgoztak fel, mint a Sweet Dreams a Eurythmicstől, a Depeche Mode Just Can’t Get Enough-ja, Donna Summer I Feel Love című slágere, Michael Jackson Billie Jeanje vagy Dr. Alban bulihimnusza, a Sing Hallelujah. KM

Megér egy mosolyt

Változó, vékonyodó felhőzet, szűrt napsütés.

KÖZLEKEDÉSMETEOROLÓGIA: A hajnali fagyos időszakban lehetnek jeges, síkos útszakaszok, illetve sűrűbb ködfoltokba is belefuthatnak az útnak indulók.

latot rajongóival az Instagramon keresztül: rendszeresen lehetőséget ad a követőinek, hogy kíváncsiskodhassanak egy kicsit. Ezúttal kifejezetten azt kérte, eddig még nem hallott kérdésekkel bombázzák.

NYÍREGYHÁZA. A

szabolcsi rapper szívesen tartja a kapcso-

Lil G-től sokat kérdeztek rajongói

A bejegyzésekből kiderült, hogy Lil G az első saját dalát 14 évesen szerezte, de emellett rengeteg verset is írt. Arról is vallott, hogy nehéz és fájdalmas volt elköltözni otthonról, és szerinte nem létezik vigasz arra a fájdalomra, amit egy apa nélküli gyermekkor jelent. A zenét választaná A rapper ezenkívül azt is elárulta, hogy a szerelem és a zene közül inkább az utóbbit választaná, kedvenc orosz dalai miatt elkezdte a nyelvet is megtanulni, illetve ha egy lakatlan szigetre kellene költöznie, csak a cicáját, Babszemet vinné magával, és nem bánta meg, hogy a mellkasára varratott egy dollárjelet, sőt akár még nagyobb méretben is el tudná képzelni. KM

FOTÓ: INTERNET

www.szon.hu További képek és videók

A Hold most az ön hetedik sorsterületén halad át, ez kiemeli a párkapcsolatok fontosságát. Gondjai lehetnek az érzések kifejezésével.

Tia hobbija a fotózás Tia miskolci diáklány. A fotózás egyelőre csak hobbi a számára, de mint mondja: ki tudja, mit hoz a jövő? FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Tökéletesek a vízben A borjúfókák áramvonalas és sima testükkel fantasztikusan alkalmazkodtak a vízi életmódhoz, még az orrnyílásaik is teljesen zárhatóak. FOTÓ: NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK

MAGYARORSZÁG

440818

HIRDETÉS

M

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

Elméje élénk és fáradhatatlan, világosan látja a céljait és a szándékait. Új élmények után vágyakozik, és igencsak mehetnékje van.

Ha vigyáz arra, hogy ne essen túlzásba, akkor ez egy kiváló időszak lehet pénzügyei megduplázására vagy befektetésekre, főleg, ha az még a művészetekhez is kapcsolódik.

MAGYAR MAGYARORSZÁG Y ORSZÁG

Y

Ma a Hold az ön első sorsterületen vonul keresztül, ön figyelemre méltó önbizalommal rendelkezik. Arra van szüksége, hogy elismerjék, és főleg partnere demonstratív vonzódást mutasson ön iránt.

Erőteljes megnyilvánulásai lesznek, ez a Mars és a Hold közötti trigonnak köszönhető. Élete mély érzelmi színezetet kap, olyan emberek társaságát keresi, akikhez képes szeretettel kapcsolódni.

Jelentkezz nap lányának!

C

Számottevő energiával rendelkezik és fegyelmezetten törekszik minél több házimunkát elvégezni. Így is adódhatnak problémák.

A Mars a második sorsterületén trigont alkot az Oroszlán–Holddal, ilyenkor hajlamos lehet meggondolatlanul szórni a pénzt.

Szeretnél te is profi fotósorozatot? Szívesen állnál a megyei napilap fotósának kamerája elé?

Küldj magadról egy teljes alakos fotót a szon@inform.hu-ra, mindenképp add meg a neved és a telefonszámod is, hogy fotósunk fel tudja venni veled a kapcsolatot.

A konfliktusok szinte elkerülhetetlenek, különösen, ha nem tudja levetkőzni az uralkodási vágyát... Ha dühös lesz valakire, akkor azt most rendezze el.

Szeretteivel most jó viszonyban lesz, remek alkalom, hogy felkerekedjenek és szórakozni menjenek a családtagjaival vagy a közeli barátaival.

– Nagyi, szerinted az ember tényleg a majomtól származik? – teszi fel a kérdést a kíváncsi unoka a nagymamájának. – Igen, persze! – feleli a nagyi. Mire az unoka: – Na, akkor már csak azt nem értem, hogy melyik ember vette először észre, hogy ő már nem majom. További viccek humor.szon.hu

Friss kérdezz-felelek Lilivel Laskai Lili, művésznevén Lil G újra várta közösségi oldalán a rajongók kérdéseit.

Rengeteg energiával rendelkezik most, és ezt nagyon hasznos lenne fizikai tevékenységre fordítani. Jó egészségnek örvend, közérzete jó, magabiztos.

NYÍREGYHÁZA.

2 °C

Kisvárda

Horoszkóp

Igazi bulizós összeállítást rakott össze a szabolcsi fiatalok diszkórajongó duója.

ismét erősödő párásság, ESTE

Záhony

-3 °C

A diszkó a mindenük

Évforduló

Ágota, Vazul, Szalvia

A Hold az ön hatodik sorsterületén tartózkodik, ez a napi rutin és a kötelességek teljesítésének az ideje. Érzékenyebb is lehet, és a hangulata befolyásolja egészségét.

Elmarad az idén a Lesz Feszt

A Lesz Feszt 2015 óta várta minden nyáron sokszínű és számos műfajt felvonultató koncertekkel a bulizni vágyókat, az idén azonban elmarad, olvasható a rendezvény közösségi oldalain. A poszt szerint azért nem tudják megrendezni a zenei programot, mert a fesztivál területén ebben az évben építkeznek. A szervezők a tavalyi Lesz Feszt aftermovie-jával köszönték meg a résztvevőknek az elmúlt öt évet. A fesztiválon számos hazai zenekar szórakoztatta a közönséget. Olyan előadók léptek fel, mint a Halott Pénz, a Hooligans, a Supernem, ByeAlex és a Slepp vagy Majka, de sok feltörekvő helyi tehetség is bemutatkozhatott a színpadon. KM KISVÁRDA.

KELET

16

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.