Essentia 6

Page 1

9 772718 180008

ISSN 2718-1804

ESSENTIA ČASOPIS

O

I N T E G R AT I V N OJ

BROJ 6/ GODINA II.

A R O M AT E R A P I J I

www.aromavita-institut.com

AROMAVITA INSTITUT ZA AROMATERAPIJU

TEMA BROJA

Lovor

ARHETIP: POBJEDNIK ODGOVORNOST OSOBNOG RAZVOJA

TEME:

CASE STUDY: LIMFEDEM I HASHIMOTO

PRIHVAĆANJE VLASTITOG “LAUREATA”

AROMAODGOJ: MIRISI INSPIRACIJA


Kako znamo da je tako? (15) Tko sam ja? (16) Kako naći balans unutarnjeg i vanjskog svijeta? (17) Kako mogu utjecati na svijet? (18)

#inspiriraniwaldorfom

www.epoha.hr

program jezične gimnazije na temeljima waldorfske pedagogije. Upisi u tijeku. info@epoha.hr • Tel. 01/8880 410


ESSENTIA

3 UVODNIK Poštovani i dragi čitatelji, Tema ovog broja je esencijalno ulje lovora. Kroz povijest raznih civilizacija ovo ulje zauzima visoko mjesto po svojoj upotrebi i duhovnoj potvrdi, a kroz arhetip simbolizira slavu i pobjedu ljudskog duha. Vrijeme koje sada svi zajedno proživljavamo je početak kraja načina života na koji smo živjeli u raznim oblicima restrikcija, a vjerujem i početak kraja pandemije. No, puno toga se promijenilo. Jesmo li se mi promijenili, jesmo li smo nešto naučili, jesmo li postali bolji ljudi? Jesmo li uvidjeli koliko smo krhki i prepušteni na milosti ili nemilosti prirode koja može jednako dati koliko i uzeti ...? Pokazat će vrijeme i stil života koji ćemo voditi. Kroz esencijalno ulje lovora i njegov arhetip možemo spoznati svoj vlastiti napredak, stupanj samosvijesti i sposobnosti preuzimanja osobne odgovornosti. Novo doba je pred nama koje zahtjeva povišenu duhovnu vibraciju kako bi se prilagodili novim frekvencijama svijesti i oblika života. Kroz devociju koje ovo ulje nosi u svom duhovnom aspektu imamo priliku biti u kontaktu s najvišim dijelovima našeg bića, sakupljati znanje, istinu i iskustvo kako bi održavali svoju duhovnu ekologiju i razvoj. Pozivamo vas da iskoristite puni potencijal ovog iznimno vrijednog, mirisnog ulja i da osvijestite što je vaša „pobjeda“ perioda kojeg smo zajedno proživjeli? Što je to što vas dalje može izgrađivati u odnosu prema sebi, prirodi i životu? Zrinka Jezdić urednica

3/ ESSENT I A


SADRŽAJ

11

OŽUJAK 2021. | BROJ 5 | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

03 | UVODNIK 6 Tema broja: Odgovornost osobnog razvoja, Zrinka Jezdić, dipl.med.teh., clin. aromath 8 Tema broja: Lovor, biljka pobjednika, Sonja Prijić, mr. ph., aromaterapeutkinja 11 Tema broja: Esencijalno ulje lovora (Laurus nobilis), Jasminka Šarić, CA aromaterapeutkinja, MIFPA 14 Tema broja: Uzgoj lovora, Sabina Fureš, aromath.spec. 18 Lovor: Arhetip - pobjednik, Zrinka Jezdić, dipl.med.tech., clin.aromath 20 Tema broja: Recepti, Sanja Fistonić, aromaterapeutkinja 24 Case study: Primjena esencijalnog ulja kod limfedema, Zrinka Jezdić, dipl.med.tech., clin.aromath 27 Case study: Hashimoto, Sindy Slipac, dipl. iur., clin.aromath. 29 Tema broja: Prihvaćanje vlastitog laureata, Ljiljana Plavac, aromath. spec. 31 Aromadog: Prirodna zaštita psa i mačaka od vanjskih nametnika, Tanja Majcen, dr.vet. med., holistički aromaterapeut

TEMA BROJA

Lovor

33 Aromaodgoj: Mirisi - inspiracija umjetničkom i kreativnom istraživanju, Jelena Bubenik, waldorfski pedagog i aromaterapeutkinja

4/ES S EN TIA


ESSENTIA

36 Aromatrening: Ju jitsu obitelj Schaefer, Blaženka Rukavina, aromaterapeutkinja 39 Aromamenadžment: Aroma menadžer, Evelina Vranić, dipl.oec., studentica integrativne aromaterapije 41 Stručni članak: Proces usklađenja, Koraci u Brendfulness metodi, Lea Brezar, poduzetnica, spisateljica i pjesnikinja 44 Tema broja: Konstelacije s arhetipovima esencijalnih ulja, Zrinka Jezdić, dipl.med.tech., clin. aromath

IMPRESUM: Izdavač: Aromavita - Institut za aromaterapiju Glavna urednica: Zrinka Jezdić, dipl.med.tech., clin.aromath Stručni suradnici: Jelena Bubenik, waldorfski pedagog i aromaterapeutkinja; Ljiljana Plavac, aromath. spec.; Sonja Prijić, mr. ph., aromaterapeutkinja; Sindy Slipac, dipl. iur., clin.aromath. Lektura: Melisa Slipac, mag. phil. Dizajn i prijelom: Dhar media Fotografije: Envato elements, Freepik Tisak: Kerschofset, Sv. Nedelja Naklada: 1000 komada

5/ES S EN TIA


UVODNA TEMA

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Odgovornost osobnog razvoja

Piše: Zrinka Jezdić, dipl.med.techn., clin.aromath.

S 6 OSOBNI RAZVOJ JE NAJVEĆI DAR KOJI MOŽEMO DATI SEBI. USUDILA BIH SE REĆI DA NAM JE TO I DUŽNOST JER SMO ROĐENI S NEPOVREDIVIM PRAVOM NA ŽIVOT, A U DUHOVNOM ASPEKTU S VELIKIM POTENCIJALOM OSOBNOG RAZVOJA. STOGA SMO I ODGOVORNI ZA NJEGA.

vi ljudi teže doseći unutarnji mir, sreću, zadovoljstvo, osjećaj ispunjenosti. Velika većina čeka poticaj „izvana“ tj. da se nešto promijeni ili dogodi što bi ih pomaknulo u svijesti, promijenilo život. Takvi ljudi se prepuštaju tijeku života s razine nesvjesnog i žive svoj život kako bi ga preživjeli. Manjina ima svijest o potrebi promjena i pronalaženju sebe u odjecima života. A pravi aspiranti i duhovni istraživači sami potiču svoje promjene, hrabro ulaze u iskustva, kreiraju svoj život i žive autentično što je najbolji odraz razvoja.

RAD NA SEBI Rad na sebi odnosi se na sve razine našeg postojanja i dijelove našeg bića. Na fizičkoj razini on se manifestira kroz održavanje/ očuvanje zdravlja (prehrana, tjelovježba, higijena spavanja, eliminacija, disanje i zdrav seksualni život). Na energetskoj razini kroz rad na održavanju kvalitetnih međuljudskih odnosa, socijalnu interakciju te osobne ostvarenosti na materijalnoj razini (dovršavanje započetog, ispunjenje ciljeva, stvaranje, izvršavanje radnih i životnih zadataka). Na emocionalnoj razini rad na sebi traži osvještavanje emocija, njihovo otpuštanje ili integraciju. Na mentalnoj razini rad na sebi provodi se kroz informiranje, učenje, planiranje i organiziranja, kreiranje, promišljanje i spoznaju. Na duhovnoj razini rad na sebi je konstantno nastojanje i vježbanje življenja duhovnih kvaliteta, kontinuirano nastojanje življenja u skladu s prirodom i svim oblicima života.

PREPREKE U RADU NA SEBI Kad bi rad na sebi bio jednostavan, ne bi bilo potrebe toliko pisati o njemu i objašnjavati njegovu nužnost. Već prva prepreka je svijest/nesvijest o sebi koja se manifestira većom ili manjom odvojenošću od svog bića tj. biti. Ako netko nije svjestan značenja i mogućnosti osobne promjene neće ni krenuti u tom smjeru, jer takvo nešto za njega ne postoji. Osoba nije u stanju osobni

6 /ESSENT I A


ESSENTIA

razvoj vidjeti kao opciju poboljšanja kvalitete života. Druga prepreka su negativna uvjerenja, mentalni koncepti koji određuju njihov život. Prije svega ljudi se vole baviti drugim ljudima i globalnim životnim situacijama u kojima pronalaze uzroke vlastite nemoći, slabosti i frustracija. Okrivljavanje, kritiziranje, prebacivanje odgovornosti, projekcije i predrasude omiljene su radnje ljudi koji nisu u stanju ili ne žele raditi na sebi. Treća prepreka su neugodne emocije poput straha, tjeskobe, ljutnje, bijesa, ljubomore i mržnje, koje isključivo služe za prikrivanje vlastitih osobnih nedostataka kao što su smanjeno samopouzdanje, samopoštovanje i umanjeni dignitet. Sve navedeno može se svesti pod jedan nazivnik, a to je „nezdravi ego“. Kada se samo pola navedenog nađe u jednoj osobi stvaraju se tipovi osobnosti poput: ovisničkih tipova, paranoidnih tipova, border tipova i narcisoidnih tipova, koji mogu sprječavati ili otežavati razvoj drugih osoba. Ukoliko se većina ili sve navedeno nađe u jednoj osobi tada imamo poremećaje ličnosti koji su čvrsto uvjereni da mogu stvarati ili mijenjati stvarnost kako na pojedinačnom tako i na globalnom nivou. Samo načelo je ispravno i da se ne radi o „bolesnom egu“, nastojanje i motivacija bili bi potpuno prihvatljivi. Utjecaj na stvarnost ide iz iskrivljene slike o sebi, beskrupuloznosti i makijavelizma. Kako je većina „slaba“, tako oni koji žive narcističku sliku o sebi lagano preuzimaju moć od većine nesvjesnih i nemoćnih ljudi. Radi se najčešće o psihopatskim i narcisoidnim poremećajima ličnosti. Takve ličnosti porobljuju sve one koji ne žele, ne mogu ili neće raditi na sebi. Sve zajedno, u kojem god obliku ili na kojem god nivou te prepreke nastanu, predstavljaju beskonačnu petlju iluzije ili iskrivljenih slika o sebi samima. Nije jednostavno, ali nije ni nemoguće izaći iz iluzije i dati sve od sebe da pronađemo istinskog sebe.

raspolaganju u svrhu osobnog razvoja. Tvrdim da svi ljudi imaju podjednaki potencijal, no sposobnosti i mogućnosti su nekima ograničavajuće. Osobna mogućnost sastoji se od stupnja inteligencije, nivoa obrazovanja, kvalitete uma, načina razmišljanja, širine svijesti i životne strasti/volje. Sposobnosti su urođene ili stečene vještine koje koristimo u životu, npr. način na koji si organiziramo život, način na koji komuniciramo i zauzimamo se za sebe, način na koji ostvarujemo svoje ciljeve, koristimo naučeno i sl.

MAKSIMALNI DOMET OSOBNOG RAZVOJA Maksimalni domet osobnog razvoja je: zdravo tijelo sukladno godinama, stabilne i balansirane emocije, kreativan um, zdrav razum i širina razmišljanja, zdrav ego, samodisciplina, samokontrola, samosvijest, empatija, ispravnost, sposobnost kontakta s prirodom, bogom i svim živim bićima. Može se još opisati kroz životnu samo-realizaciju koja je posljedica sposobnosti življenja svoje autentičnosti.

ODGOVORNOST OSOBNOG RAZVOJA To je spoznaja: o utjecaju osobnog razvoja na sebe i druge, o djelovanju razvoja na kvalitetu svog života i života drugih, o posljedicama razvoja na sebe i druge ljude. Osobnim primjerom možemo pokrenuti čitav niz akcija i reakcija koje jednakom snagom mogu djelovati kako na nas tako i na druge. Odgovornost osobnog razvoja je također sposobnost djelovanja kojom možemo utjecati na budućnost čovječanstva i njegovu evoluciju.

LAURUS NOBILIS - POBJEDNIK Sama riječ laurus dolazi od latinske riječi laudare koja znači hvaliti i zbog toga je pobjednika krasio lovorov vijenac (laurus znači poštovan, a nobilis poznat). Kroz povijest su ga nosili pobjednički generali, carevi, pjesnici, vrhunski sportaši i akademici, jer se smatrao najvišim priznanjem. Sve su to ljudi/uloge koje govore o raznim oblicima samo-realizacije i autentičnosti. Uspjeli su pobijediti sebe, preuzevši odgovornost za ono što jesu.

POTENCIJAL RADA NA SEBI Potencijal rada na sebi govori nam o osobnim mogućnostima i sposobnostima koje su nam na

7/ ESSENT I A


TEMA BROJA

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Lovor - biljka pobjednika

8

LOVOR (LAURUS NOBILIS L.) JE ZIMZELENI GRM ILI DRVO IZ PORODICE LOVORA (LAURACEAE), A RASTE KAO DIVLJA, SAMONIKLA, ALI I KAO KULTIVIRANA VRSTA U SVIM ZEMLJAMA SREDOZEMLJA. LOVOR FORMIRA GRM ILI DRVO 3-15 M VISINE, ŠIRINA KRUNE DOSEŽE DO 10 M, A ŽIVOTNI JE VIJEK LOVORA I DO 100 GODINA.

Stablo je tamne boje. Listovi lovora su sjajni, tvrdi, kožasti, duguljasto-lancetastog oblika, s oba kraja zašiljeni, tamnozelene boje, dužine do 10 cm. Rubovi listova su karakteristično valoviti, ponekad blago nazubljeni. Lovor je dvodomna biljka. Muške biljke sadrže svijetlo-žute cvjetove s 8-12 prašnika. Ženski cvjetovi sadrže tučak s 1 plodnim listićem. Cvjetovi su sakupljeni u grupicama u pazuhu listova. Plod je koštunica tamne plavo-smeđe-crne boje, duguljasto-jajastog oblika i sadrži jednu sjemenku. U Hrvatskoj se može naći duž obale Jadrana, a uspijeva i u kontinentalnom dijelu, ako je zaštićen zimi. Porijeklo lovora je Mala Azija, a raste i u Južnoj Americi. U Hrvatskoj raste s ostalim zimzelenim grmljem ili pojedinačno. Staništa lovora su makije, kamenjari do 300-400 m nadmorske visine. Lovor se uzgaja u Grčkoj, Turskoj, a nasada većih površina pod lovorom u Hrvatskoj nema.

Koristi se kao ukrasna vrsta, u kulinarstvu kao začin te u narodnoj medicini kao lijek. Kod lovora koriste se list i plod kao lijek i začin, a esencijalno ulje, bogato cineolom i pinenom, isključivo u svrhu terapijskog tretiranja boli, nadutosti, otoka i limfne cirkulacije. Pojedina istraživanja su provodila ispitivanja sadržaja esencijalnih ulja u listovima muških i ženskih biljaka lovora te varijabilnost sadržaja esencijalnog ulja tijekom godine, zasebno kod muških i ženskih biljaka lovora. Analize sadržaja esencijalnih ulja u listovima muških biljaka pokazale su da muške biljke lovora sadrže manju količinu esencijalnih ulja u odnosu na ženske biljke. Za razliku od ženskih biljaka, u listovima muške biljke oscilacije u sadržaju esencijalnih ulja manjeg su intenziteta tijekom godine. Sušeni list lovora poznat je i cijenjeni začin. Koristi se u kulinarstvu za začinjavanje jela od divljači, ribe i peradi, za sarme, gulaš, juhe, umake i marinade, kod konzerviranja povrća octom i za aromatiziranje. Lovor je sastojak „Bouquet garni“ koji se u francuskoj kuhinji (svježi peršinov list, lovorov list i majčina dušica) koristi za juhe i

8 /ESSENT I A


ESSENTIA

umake. Zastupljen je pri konzerviranju i pakiranju suhog voća, naročito smokava, radi aromatiziranja, a i kao repelent. U nekim zemljama se u dimu od lovorovih grančica suši meso. Dekorativnu vrijednost lovora čine njegovi listovi intenzivno zelene boje i mogućnost oblikovanja. Iz tog razloga je često zastupljen pri uređivanju zelenih površina, u vrtovima i parkovima, na ulazima hotela, ali i uz puteve, na frekventnijim lokacijama u urbanoj sredini.

LOVOR U NARODNOJ MEDICINI Lovorov list se od davnina koristio kao lijek zbog antiseptičkog i protuupalnog učinka. Bogat je vitaminima iz B grupe (riboflavin, piridoksin, niacin i pantotenska kiselina) koji pomažu boljem funkcioniranju nervnog i mišićnog sistema, pozitivno djeluju na metabolizam, i hormonalni status. Lovor sadrži sljedeće minerale: kalij, bakar, mangan, kalcij, selen, željezo, magnezij i cink. Čaj od lovora se upotrebljava u liječenju bolesti organa za probavu, anoreksije, gubitka apetita, kod dijabetesa, kardiovaskularnih smetnji, kao i za dezinfekciju prostora u kojima se nalaze virusi gripe, prehlade ili drugi mikrobi.

Pripremila: Sonja Prijić, mr. ph., aromaterapeutkinja RECEPTI: ČAJ S LOVOROVIM LISTOM PROTIV JAKOG I UPORNOG KAŠLJA •

Djeluje sedativno, pa se koristi i u slučaju nervoze, napetosti i nesanice, ali ako se pretjera s količinom može izazvati halucinacije. Lovorov list se koristi i u terapiji gihta i reume, a esencijalno ulje lovora se uspješno koristi u liječenju bolesti limfnih čvorova, jer podiže imunitet. Ukoliko samo nekoliko kapi utrljate na područje limfnih žlijezda, olakšat ćete tegobe.

Jedan stari narodni recept koji se također preporučuje kod ovih tegoba glasi ovako: •

U fitoterapiji se koriste listovi koji se beru kad su već potpuno razvijeni, nikako mladi. U kozmetici se odličnim pokazao lovorov list protiv peruti i općenito za njegu kože glave i sastavni je dio mnogih krema i losiona za njegu masne kože i kose u vidu šampona.

Tri lovorova lista sitno isjeckajte, prelijte s 2,5 decilitra vode i kuhajte desetak minuta. Skinite sa vatre i držite još desetak minuta poklopljeno, pa ga procijedite. U procijeđeni čaj dodajte jušnu žlicu soka od limuna i dvije žlice domaćeg meda. Napitak se pije dva do tri puta dnevno u količini do 3 dl. Ovako pripremljen čaj od lovorovog lista protiv kašlja preporučuje se i za jačanje imuniteta kod gripe , a najdjelotvorniji je kod bronhitisa i problema sa dišnim organima.

Staviti u posudu pola litre vode i 150 grama šećera, pustiti da proključa i dodati deset listova od lovora i kuhati narednih 30 minuta. Nakon toga izvadite lovorov list iz posude, a smjesu prespite u odgovarajuću teglicu. Koristiti po potrebi.

SIRUP ZA KAŠALJ •

Sastojci: 6 listova lovora, 2,5 decilitra vode, 6 jušnih žlica smeđeg šećera i 1 limun srednje veličine.

9/ ESSENT I A


TEMA BROJA

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

plo mjesto da odstoji 10 dana. Nakon 10 dana se procijedi, a dobivena tekućina se sprema u bocu. Tinktura se može koristiti za masažu bolnih područja ili konzumiranjem 10 kapi koje se otope u vodi, 3 puta dnevno prije obroka. Ne smije se koristiti dulje od duže od mjesec dana, a pauza između korištenja ne smije biti manja od 15 dana.

ISTRAŽIVANJA

Peixoto i sur. (2017.) istraživali su antifungalni potencijal esencijalnog ulja lovorova lista u terapiji kandidijaze te učinke na adheziju, formiranje i redukciju biofilma vrste Candida albicans te ustanovili povoljan učinak esencijalnog ulja lovora na biosintezu staničnog zida i membransku permeabilnost te njegov izvrstan antifungalni učinak za što su vjerojatno zaslužni monoterpeni i seskviterpeni prisutni u njegovom sastavu.

Lee i sur. (2013.) istraživali su utjecaj spojeva vrste Laurus nobilis L. na imunoglobulinom-E posredovanu preosjetljivosti tipa I in vitro, kod bolesti poput atopijskog dermatitisa i astme i ustanovili pozitivan učinak magnoliolida na liječenje igE-posredovanih reakcija preosjetljivosti poput atopijskog dermatitisa i astme.

Otsuka i sur. (2008). istraživali su antibakterijsko djelovanje dvaju flavonoida izoliranih iz ekstrakta lovorova lista na meticilin rezistentne sojeve Staphylococcus aureus (MRSA) i vankomicin rezistetnih enterokoka (VRE), te ustanovili njihov snažni antibakterijski učinak, kao i u terapiji infekcija izazvanih vrstama Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa i Serratia marcescens.

U odgovarajućoj posudi zakuhajte vodu, kad proključa ubacite lovorovo lišće i poklopljeno kuhajte od 6 do 10 minuta. Izvadite jedan po jedan lovorov list, a tečnost prespite u drugu posudu. U nju dodajte smeđi šećer i limun. Sirup od lovora dobro izmiješajte tako da se šećer istopi.

2 do 3 žlice dnevno su odgovarajuća doza. Lovorov sirup čuvajte u frižideru, pa ga možete upotrebljavati tri dana.

TINKTURA OD LOVORA PROTIV BOLI •

Sastojci su 30 gr svježeg lovorovog lista i 300 ml 60% alkohola. Lovorov list se nasjecka i stavi u staklenku, doda se alkohol i čvrsto se zatvori. Ta se posuda stavi na to-

REFERENCE: 1.

Peixoto L.R., Rosalen P.L., Ferreira G., Freires I.A., Galbiatti de Carvalho F., Castellano, L.R., Dias de Castroa R., Antifungal activity, mode of action and anti-biofilm effects of Laurus nobilis Linnaeus essential oil against Candida spp., Journal Archives of Oral Biology, 2017.; 73: 179-185

2.

Lee T., Lee S., Kim K.H., Oh K.B., Shin J., Mar W., Effects of magnolialide isolated from the leaves of Laurus nobilis L. (Lauraceae) on immunoglobulin E-mediated type I hypersensitivity in vitro, Journal of Ethnopharmacology, 2013.; 149 (2): 550-556

3.

Otsuka N., Liu M.H., Shiota S., Ogawa W., Kuroda T., Hatano T., Tsuchiya T.. Anti-methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Compounds Isolated from Laurus nobilis, Journal of Biological and Pharmaceutical Bulletin, 2008.; 31 (9): 1635-1638

10/ESSENT I A


ESSENTIA TEMA BROJA

Esencijalno ulje lovora (Laurus nobilis)

11

PORODICA: LAURACEAE DIO KORIŠTENE BILJKE: SVJEŽE UBRANI LISTOVI NAČIN DOBIVANJA: DESTILACIJA VODENOM PAROM LISTOVA BILJKE ZEMLJA PORIJEKLA: HRVATSKA, TURSKA, BIH BOTANIČKI OPIS: LAURUS NOBILIS, KOJI SE OBIČNO NAZIVA LOVOR (SLATKI ILI PRAVI), PRIPADA OBITELJI LAURACEAE, ZAJEDNO S RAVENSAROM I CEJLONSKIM CIMETOM. OVA OBITELJ SADRŽI OKO 40 RODOVA I PREKO 2000 VRSTA. STVARNI PRINOSI SU RELATIVNO NISKI. ONI VARIRAJU IZMEĐU 1,2 I 1,5 ‰ ZA VRIJEME DESTILACIJE KOJA TRAJE OD 3 DO 4 SATA. 100 KG LIŠĆA LOVORA MOŽE DATI 150 ML ESENCIJALNOG ULJA. KVALITETA OVOG ULJA UVELIKE VARIRA OD BIOKEMIJSKIH KARAKTERISTIKA. POSTOJE VAŽNE BIOKEMIJSKE RAZLIKE OVISNO O PODRIJETLU BILJKE I NIJE ISTO DA LI BILJKA POTJEČE IZ MAROKA, DALMACIJE (HRVATSKA) ILI S KORZIKE.

11/ESSENT I A


SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

TERAPIJSKO DJELOVANJE: •

antibakterijsko, antivirusno, antifungalno, diaforetsko, antikataralno, ekspektoransno, mukolitično, analgetično, antineuralgično, antispazmodično, adstrigentno, antikoagulantno, antifebrilno

ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA:

Piše: Jasminka Šarić, CA aromaterapeutkinja, MIFPA

KEMIJSKI SASTAV: •

1,8-cineol 38,1-43,5%

a-pinen 7,1-15,9%

a-terpenil acetat 4,5-7%

M. Sayyah i sur. (2003.) (1) istraživali su analgetičku i protuupalnu aktivnost esencijalnog ulja lista lovora i utvrdili njegova analgetička, protuupalna i umirujuća svojstva.

E. Derwich i sur. (2009.) (2) istraživali su antibakterijski učinak esencijalnog ulja lovora i ustanovili njegov pozitivan antibakterijski učinak protiv Staphylococcus aureus i Staphylococcus intermedius.

G.Stefanova i sur. (2020.) (3) istraživali su kemijski sastav esencijalnog ulja lovora i njegovu antibakterijsku aktivnost i ustanovili pozitivne antibakterijske učinke na patogene mikroorganizme.

TERAPIJSKE INDIKACIJE: •

Limfni / imunološki sustav: zagušenja u limfnom sustavu, otečene limfne žlijezde i povećana slezena

linalool 6,2-6,5%

Reproduktivni sustav: kandidijaza rodnice, leukoreja

ß-pinen 4,9-6,5%

sabinen 4,5-6,5%

Dišni sustav: respiratorne infekcije, kašalj, katar, faringitis

metileugenol 1,4-3,8%

eugenol 1,2 -3,0%

Koža: akne, gljivične infekcije, rane, akne, čirevi, ragade, ožiljci,

kamfena 0,7-2,9%

Probavni sustav: aperitiv, astrigent

linalil acetata 0,4-2,7%

Bornil acetata 0,4-2,3%

Terpinen-4-ol 2,1-2,2%

Kardiovaskularni sustav: ispucane i proširene kapilare (paučinaste vene), modrice, varikoziteti

alfa-terpineola 0,9-1,9%

ß-mircena 0,7-1,5%

Živčani sustav/psiha : epilepsija, histerija, konvulzije, anksioznost, stres, depresija, ljutnja

Borneola 0,1-1,5%

ß- Kariofilen 0,1-1,5%

Terpinolen 0,1-1,1%

Muskuloskeletni sustav: grčevi u mišićima, umor mišića, kronična degenerativna bol, reumatske boli

y-Terpinene 0-1,0%

12/ESSENT I A


ESSENTIA TEMA BROJA niskim koncentracijama imaju vrlo važnu aktivnost. Doziranje: Tisserand & Young preporučuje dermalni maksimum od 0,5% i oralni maksimum od 18 mg, na osnovi 3,8% sadržaja metileugenola s dermalnim i oralnim granicama od 0,02% i 0,01 mg / kg. Na temelju literature objavljene na njemačkom jeziku, ulje lovorovog lista klasificirano je kao kategorija A, značajan kontaktni alergen (Schlede i sur. 2003).

Reference:: 1.

Sayyah M., Saroukhani G., Peirovi A., Kamalinejad M., Analgesic and anti-inflammatory activity of the leaf essential oil of Laurus nobilis Linn. Journal of Phytotherapy Research, 2003.; 17 (7): 733-736.

2.

Derwich E., Benziane Z. and Boukir A., Chemical Composition and Antibacterial Activity of Leaves Essential Oil of Laurus nobilis from Morocco, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2009., 3(4): 3818-3824

3.

Stefanova G., Girova T., Gochev V., Stoyanova,M., Petkova Z., Stoyanova A., Zheljazkovd V., Comparative study on the chemical composition of laurel (Laurus nobilis L.) leaves from Greece and Georgia and the antibacterial activity of their essential oil, Journal of Heliyon, 2020. ; 6(12): e05491

Literatura: •

R.Tisserand, R. Young. Sigurnost esencijalnih ulja, 2. izdanje, Churchil i Livingstone 2014., 323-324, dodatak “B” - 661-664.

Enciklopedija bilja. Bay Laurel: Laurus nobilis. Arhiva AllNatural.net, od izvornika 19. studenoga 2010.

Vaughan, John Griffith; Geissler, Catherine. Nova knjiga o oksfordskim biljkama s hranom. Oxford: Oxford University Press 2009; str. 150. (www.koval.hr/blogeky/ ljekovite%20biljke/lovor.html)

Plinija Stariji. Prirodoslovna knjiga XV, 35 https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/? Cmd = PureSearch & term =% 22Laurus% 22% 5BMAJR% 5D Laurus nobilis: Sastav esencijalnog ulja i njegove biološke aktivnosti

UPOZORENJA I KONTRAINDIKACIJE: Esencijalno ulje Laurus nobilis može izazvati dermatitis kod bolesnika s poznatim alergijama. Ovaj efekt brzo nestaje kada se aplikacija prekine. Prije upotrebe ovog ulja, ljudi s takvim poznatim teškoćama trebaju staviti 3-4 kapi na podlakticu i pričekati oko 15 minuta da procijene toleranciju ili alergiju na lovor. Svaka iritacija ili svrbež na mjestu nanošenja ulja dovoljna je da se ovaj proizvod izuzme iz bilo kojeg tretmana, iako često može biti izvanredna. Ovu nuspojavu uzrokuju seskviterpenski laktoni koje sadrži; čak i pri

13/ESSENT I A


TEMA BROJA

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Uzgoj lovora 14 LOVOR (LAURUS NOBILIS L.) JE AROMATIČNI, ZAČINSKI I LJEKOVIT DRVENASTI GRM KOJEG U PRIRODI NALAZIMO U PRIMORSKIM PODRUČJIMA HRVATSKE I U ZEMLJAMA OKO SREDOZEMNOG MORA. U HRVATSKOJ JE RASPROSTRANJEN U ISTRI, HRVATSKOM PRIMORJU I DALMACIJI, A NAJBUJNIJI MU JE RAZVOJ NA OBRONCIMA UČKE U BLIZINI GRADOVA POPUT OPATIJE I LOVRANA KOJI JE I DOBIO IME PO OVOJ BILJCI.

R

aste u priobalju i na otocima, pojedinačno ili u skupinama. Staništa lovora su makije, kamenjari na 300 – 400 m nadmorske visine. Uzgoj lovora na većim površinama rasprostranjen je u Grčkoj i Turskoj koja je glavni svjetski proizvođač i izvoznik lovora – oko dvije trećine svjetske trgovine. Manje količine lovora proizvedu se u Maroku, Albaniji i Izraelu. Na području Hrvatske uzgaja se lovor vrste Laurus nobilis. Unutar porodice Lauraceae nalazimo još neke vrste lovora i to: azorski lovor – Laurus azorica koji raste na Azorskom otočju i na Madeiri, brdski (planinski ili kalifornijski) lovor – Umbellularia californica uz obalu Sjeverne Amerike i Laurus novocanariensis – na kanarskim otocima i Madeiri. Lovor dobro uspijeva na prosječnim godišnjim temperaturama od 8-27°C i s godišnjim oborinama od 300-2200 mm. Podnosi lagani mraz, dok jači mraz može bitno oštetiti biljku te izazvati njeno propadanje. Za optimalan razvoj treba dovoljno sunčeve svjetlosti, a kod manje izloženosti suncu snizuje se temperatura koja dovodi do razvoja lista manje površine pa tako i smanjenog

14/ESSENT I A


ESSENTIA

sadržaja esencijalnog ulja u listu, sukladno njegovoj površini. Lovor koji se uzgaja blizu razine mora sadrži veći postotak esencijalnog ulja za razliku od lovora koji se uzgaja u unutrašnjosti. Prilikom formiranja listova, ubrzani rast bilježi se tijekom prvih 30-40 dana te usporava u sljedećih 15-20 dana i općenito prestaje nakon otprilike 60 dana. Lišće može ostati na drvetu 1-3 godine. Esencijalno ulje akumulira se u palisadnim i mezofilnim stanicama lišća i doseže sadržaj od 1-3% u svježem listu. Sadržaj esencijalnog ulja se povećava tijekom ranog ljeta, a maksimum doseže tijekom ljeta. Najbolje vrijeme za sadnju lovora je sredina jeseni prije nego nastupe jaki zimski mrazovi. Na taj način biljka ima vremena razviti korijenov sustav prije ljetnih mjeseci kada u tlu ima manje vlage.

Pripremila: Sabina Fureš, aromath.spec.

UZGOJ IZ SADNICA Na otvorenom prostoru sadnice lovora se sade na prethodno očišćenom tlu od trave, korova i drugih biljaka. Sade se u rupe veličine dvostruko šire od širine korijena, čime se osigurava prostor kako bi se korijen mogao bolje razvijati u tlu. Razmak između sadnica lovora je između 60 – 90 cm, a kasnije prilikom presađivanja presađuju se na međusobnu udaljenost 4- 6 m. Na dno iskopane rupe dodaje se malo prihrane, a ukoliko je tlo teško ili pjeskovito, preporučljivo je dodati kompost na bazi ilovače. U tako pripremljene rupe polažu se sadnice, tako da vrh korijena ne strši iznad zemlje, već da bude barem 2 cm ispod vrha zemlje. Rupe se zatim zatrpavaju zemljom koja se lagano nabija kako bi se učvrstio korijen. Ukoliko postoji opasnost od jakog vjetra, ili se radi o višim sadnicama od otprilike 120 cm, iste se učvršćuju vezanjem za kolac. Lovoru odgovaraju dobro drenirana, propusna tla. Može rasti na glinastim, ilovastim ili pjeskovitim tlima.

UZGOJ IZ SJEMENA Osim sadnicama, lovor se može uzgojiti i iz sjemena, što je dugotrajniji proces, budući da lovorovo sjeme ima iznimno dugo razdoblje klijanja koje varira od 10 dana do 6 mjeseci.

Prije sadnje potrebno ga je natopiti u toploj vodi 24 sata. Tako pripremljene sjemenke lagano se utiskuju u donekle vlažno tlo u međusobnom razmaku od 2 cm te se zatim prekrivaju tankim slojem komposta ili pijeska.

UZGOJ U TEGLAMA U kontinentalnim krajevima, radi hladnije klime, lovor se uzgaja u teglama, kako bi se u zimskim mjesecima mogle unijeti u prostor zaštićen od mrazeva i niskih temperatura. Tegla u kojoj se razvija lovorov korijen ne smije biti prevelika, jer se radi viška prostora više razvija korijen nego nadzemni dio biljke, a i zadržava se višak vode u tegli te na taj način istiskuje zrak i može ugroziti opstanak biljke. Koristi se supstrat za mediteranske biljke koji se odlikuje dobrom propusnošću za vodu, budući da lovor zahtijeva dobro ocijeđeno i drenirano zemljište. Radi ograničenog prostora za rast i razvoj, lovor će ostati niži. Potrebno ga je redovito orezivati i češće gnojiti te svakih 3 – 4 godine izvaditi iz tegle i presaditi u novo tlo. Klima - lovor se sadi na sunčanim ili na polusjenovitim staništima. Preporučljivo ga je tijekom vrućih ljetnih mjeseci zaštititi sjenom od izravnog sunčevog svjetla. Uzgaja se do 400 m nadmorske visine. Zimi podnosi temperature do - 6oC. Tijekom faze ukorjenjavanja najpovoljnija temperatura kreće se 24 - 25oC. Voda - lovor je potrebno redovito zalijevati kako bi se korijen pravilno razvijao i pružio biljci stabilnost. Između zalijevanja

15/ESSENT I A


TEMA BROJA

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

treba pustiti da se supstrat ili tlo osuše, jer biljka neće rasti u previše vlažnom tlu ili supstratu. Gnojidba i održavanje –lovor treba prihranjivati sporootapajućim gnojivima. Količina potrebnog gnojiva ovisi o veličini biljke. Biljkama koje se više godina uzgajaju u istoj posudi na početku vegetacije treba dodati gnojivo s više dušika, dok se na kraju vegetacije dodaje gnojivo s većim udjelom kalija. U veljači se pristupa rezidbi lovora, prilikom čega treba umjereno orezivati budući da biljka sporo raste. Poslije rezidbe preporučljivo je primijeniti stimulator rasta kako bi se ublažio stres koji biljka doživi nakon rezidbe. Berba – može se vršiti tijekom cijele godine, no s obzirom na sezonsku varijabilnost u proizvodnji esencijalnog ulja, njegova najveća sinteza započinje u rano ljeto i doseže maksimum sredinom ljeta. Beru se mladi i u potpunosti formirani listovi i grančice te se ubere maksimalno 1/3 ukupne količine listova s jedne biljke. Ako se koristi kao začin, lovor se suši u tankom sloju na toplom, suhom i prozrančnom mjestu na maksimalno 40 oC oko dva tjedna s povremenim okretanjima radi ravnomjernog sušenja lista. Bolesti – najčešće bolesti lovora su trulež korijena, pepelnica i kloroza. Trulež korijena je gljivična bolest lovora koja napada biljku u svim razvojnim stadijima te se najčešće javlja na korijenu i stabljici i izaziva njihovo truljenje, radi čega listovi žute. Biljku je potrebno tretirati fungicidima, ili ju je potrebno potpuno odstraniti. Pepelnica se često pojavljuje tijekom sušnih i toplih ljeta, a uočljiva je na listovima kao prljava bijela ili pepeljasta prevlaka, radi čega se listovi savijaju i suše te opadaju. Tretira se odgovarajućim fungicidima. Kloroza se prepoznaje

16/ESSENT I A


ESSENTIA

po žutim listovima lovora, a ukazuje na manjak hranjivih sastojaka - željeza ili dušika. Ovisno o uzroku, tlu se može dodati sumpor, organska tvar ili tresetna mahovina kako bi se poboljšala njegova kiselost i drenaža. Kod nedostatka dušika u tlu dodaje se gnojivo bogato nitratima. Štetnici – od štetnika izdvajamo lovorove štitaste uši, lovorove muhe i tripsi. Lovorove štitaste uši sitni su smeđi štetnici koji se nalaze na stabljici i naličju lista. Ispod njih razvijaju se jajašca koja se hrane biljkom, pri čemu izlučuju mednu rosu na kojoj se razvijaju gljive čađavice, pri čemu biljka zaostaje u razvoju, kržlja i naposlijetku suši. Teško se suzbija, a kao mjera zaštite primijenjuju se insekticidi u 2 do 3 uzstopna prskanja u razmacima 10 do 14 dana. Lovorove muhe uzrokuju kovrčavost listova te izgledaju kao da su ih napale lisne uši. Mogu prenijeti virusne bolesti na biljku. Pojava lovorovih muha može se kontrolirati žutim mamcima. Tripsi, sitni štetnici koji se pojavljuju na listovima te na njima uzrokuju srebrnaste i crne mrlje, nepravilnog oblika koje s vremenom tamne i uzrokuju deformaciju i sušenje lista. Kao mjera zaštite primijenjuju se insekticidi tijekom vegetacije.

REFERENCE: Ayanoğlu F, Kaya DA, Bahadirli N. Effects of planting density and harvesting time on leaf and essential oil yield of bay laurel (Laurus nobilis L.) cultured in shrub form. The 7th International Conference on Advanced Materials and Systems, Bucharest, Romania, October 18–20, 2018; p. 289–294. Čuić M. Sezonska varijabilnost sadržaja flavonoida vrste Laurus nobilis L. (Lauraceae) s područja Lovrana [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet; 2018. Dudaš S, Venier L. Varijabilnost sadržaja eteričnog ulja u listovima lovora Laurus nobilis L.. Glasnik Zaštite Bilja, 2009, 32(6):46-54.

LITERATURA: Ašić S. Ljekovito bilje. Rijeka, Dušević i Kršovnik d.o.o., 1999. Domac R. Mala flora Hrvatske i susjednih područja. Zagreb, Školska knjiga Zagreb, 1984. Grdinić V. i Kremer D. Ljekovito bilje i ljekovite droge: farmakoterapijski, botanički i farmaceutski podaci, Zagreb, Hrvatska ljekarnička komora, 2009. Grlić Lj. Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. Ex libris, Rijeka, 2005, 06/dvosupnice/ lovorke/lovor Houdret J. Ljekovito bilje uzgoj i uporaba: cjelovit i praktičan vodič za uspješan uzgoj bilja i sveobuhvatan popis bilja. Rijeka, Dušević i Kršovnik d.o.o., 2002.

ISTRAŽIVANJA •

uzgoj uzorak sadnje 1 x (1m x 3m). Pri tom je utvrđeno da je pogodnija jedna berba jednom godišnje, umjesto planiranih dviju berbi godišnje, jer biljka nije u stanju proizvesti dovoljno izbojaka do mjeseca studenog. Najvažniji rezultat studije bilo je utvrđivanje lovora kao biljke za uzgoj poput poljskih usjeva, radi olašane proizvodnje lišća i esencijalnog ulja lovora, umjesto uništavanja prirodne, samonikle vegetacije.

Dudaš S. i Venier L. (2009.) provele su istraživanje o varijabilnosti sadržaja esencijalnog ulja u listovima lovora Laurus nobilis. Utvrđeno je da muške biljke lovora imaju niži sadržaj esencijalnog ulja od ženskih biljaka lovora. Najpogodniji period za berbu listova sa ženskih biljaka lovora utvrđen je za vrijeme cvatnje te kratko nakon cvatnje, kada je najviši sadržaj esencijalnog ulja, i to u ožujku i travnju, dok je najniži sadržaj esencijalnog ulja u kolovozu.

Kuštrak D. Farmakognozija fitofarmacija. Zagreb, Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. Lauraceae, https://www.britannica.com/plant/Laurales#ref594437, pristupljeno 07.05.2021. Laurus, https://uses.plantnet-project.org/en/Laurus_nobilis_(PROSEA) pristupljeno 10.05.2021. Nikolić T. Sistemska botanika: raznolikost i evolucija biljnog svijeta. Zagreb, Alfa d.d., 2013 Toplak Galle K. Domaće ljekovito bilje. Mozaik knjiga, Zagreb, 2016.

Ayanoğlu F, Kaya DA, Bahadirli N. (2018.) proveli su istraživanje kojim su nastojali utvrditi optimalni razmak sadnje lovora kao poljske kulture, a koji bi davao najbolje prinose. Veći prinos davale su biljke pri gustoći nasada 1m x 1,5m, a za strojni

17/ESSENT I A


SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Lovor

Piše: Zrinka Jezdić, dipl.med.techn., clin.aromath.

18

Arhetip: pobjednik BILJKA LOVOR JE SIMBOL MUDROSTI, SLAVE, ZAŠTITE I MIRA. PREMA ANTIČKOM MITU UPRAVO JE APOLON ODREDIO DA LOVOR BUDE ZNAK USPJEHA U UMJETNOSTI. SAMA RIJEČ LAURUS DOLAZI OD LATINSKE RIJEČI LAUDARE KOJA ZNAČI HVALITI I ZBOG TOGA JE POBJEDNIKA UVIJEK KRASIO LOVOROV VIJENAC (LAURUS – POŠTOVAN, NOBILIS – POZNAT).

U

potrebljavali su ga još stari Egipćani gdje je prinošen kao žrtva bogovima, a bio je i vrlo popularna biljka stare Grčke i Rima, gdje je bio simbol trijumfa i uspjeha pa su vijence njegovih listova nosili pobjednički generali, carevi i pjesnici. Rimski vojnici su umjesto kremena koristili lovorovo drvo koje su trljali o bršljanovo drvo kako bi upalili vatru. Lovorov vijenac, koji je ukrašavao pobjednike olimpijskih igara, potekao je od Pitijskih igara, starogrčkih natjecanja i svečanosti koje su se održavale u čast boga Apolona u Delfima od 568. g. pr. Kr. Puno kasnije su rimski carevi koristili lovorov vijenac kao simbol trijumfa i besmrtnosti. U nekim zemljama lovorov vijenac se koristi kao simbol akademskog dostignuća – naprimjer, srednjovje-

kovni firentinski pjesnik i filozof Dante Alighieri se često na slikama prikazuje s lovorovim vijencem na glavi. U Delfima, Apolonovu proročištu, lovor je bio jedna od biljki vizije koju su svećenici hrama palili kao dio rituala proricanja. Proročica Pitija je žvakala lovorove listove prije objavljivanja proročanstava pa se i kasnije preporučivalo spavati s lovorovim listom ispod jastuka kako bi se vidjela budućnost u snovima. Njegov arhetip je pobjednik čiji pozitivan aspekt ima sposobnost uživanja u postignućima i pobjedi, dostojanstveno nosi „teret“ i „zaduženje“ pobjede, svjestan je svojih vrijednosti i velikodušno prima potvrdu drugih, osjeća obvezu opravdati povjerenje i utjecaj na druge, svjestan je svog utjecaja na druge. Negativan aspekt se javlja kod ljudi s niskom razinom svijesti, a očituje se kroz egoističnu posvećenost osobnom cilju, veličanje sebe i uzdizanje iznad drugih, uzimanje slave i sposobnost življenja na „staroj slavi“, egocentričnost i egoizam, nedostatak moralnih vrijednosti. Njegov osnovni arhetip je saboter koji ga uvijek usmjerava na osobnu odgovornost, prevladavanje vlastitih ograničenja i slabosti. Osnovna lekcija ovog arhetipa je dostojanstvo. Biti pobjednik nije samo čin pobjede, on je i spoznaja koja se temelji na jedinstvu djelovanja osobne i božanske razine. Energija ulja očituje se kroz zadovoljstvo, usklađenost, snagu, hrabrost, samodostatnost, samosvjesnost, predanost, usmjere-

18/ESSENT I A


ESSENTIA TEMA BROJA

nost. Stanje svijesti je razvijeno do najvišeg oblika samosvijesti. S toga ova svijest može prepoznati informacije ovog arhetipa koje koristi za iscjeljivanje straha od uspjeha, frustracija vezanih uz postavljanje rokova i ograničenja, neodlučnosti, negativne slike o sebi i umanjivanja vlastite vrijednosti. Ovaj arhetip nadahnjuje i jača volju, što osobi omogućuje nadilaženje vlastitih blokada i tako osigurava duhovni razvoj. Na tjelesnoj/materijalnoj razini potiče nas na: tjelovježbu, učenje, samodisciplinu i disciplinu, razvijanje tjelesnih, mentalnih i duhovnih vještina, materijalizaciju ili realizaciju planova. Stoga potiče rad prvog, drugog i trećeg energetskog centra. Na prvi centar djeluje omogućavajući realizaciju i materijalizaciju ciljeva, postignuća važna za stjecanje autoriteta i poštovanja. Na drugi energetski centar djeluje otvarajući polje kreativnosti i sposobnosti uživanja. Pomaže u čišćenju negativnih emocija. Na treći energetski centar djeluje jačajući samopouzdanje i samosvijest. Pročišćava centar svijesti od negativnih utjecaja. Štiti od uplitanja tuđih interesa. Donosi samopotvrdu. Pozitivni mentalni koncept koji se mogu afirmirati/ prepoznati kroz lovor su: pomičem svoje granice, prihvaćam izazove, upornošću i strpljenjem ostva-

rujem svoje ciljeve, moja evolucija je moja pobjeda. Ukoliko je osoba niže razine svijesti, može afirmirati negativne mentalne koncepte poput: pobijediti bez obzira na uloženo, cilj opravdava sredstva i sl. Namjera ovog arhetipa je pomicanje osobnih granica, djelovanje je učenje, treniranje, usavršavanje, samodisciplina, samokontrola, planiranje, evaluacija, koordinacija tjelesnih i umnih sposobnosti, a očekivanje je priznanje. Živeći kroz arhetip pobjednika osoba može ostvariti pozitivno ili negativno emocionalno stanje. Pozitivno: osoba je puna životne energije, snage i nadahnuća, ambiciozna je i zadovoljna sobom, dominira osjećaj uzbuđenja i zadovoljstva, sigurna je u sebe i hrabra. Negativno: osoba je zatvorena, opterećena sobom, puna unutarnje nervoze i tjeskobe, boji se poraza i ne može prihvatiti da neke stvari u životu mora izgubiti kako bi ostvarila napredak, manifestira strah pomiješan s tugom, ponekad ima potisnuti bijes koji se može izraziti različitim oblicima agresivnog ponašanja. Podržava tijelo/ fizičku razinu kroz probavni sustav, mišićno-koštani sustav, koža i sluznica i limfu. Terapeutsko svojstvo je analgetičko, antiinflamatorno, antiinfektivno, antiseptičko, antiparazitičko, digestivno, hipotenzivno. Njegovi kemijski spojevi su dinamični, stimulativni i vrlo bioaktivni (oksidi, alkoholi i monoterpeni), a ljepotu i šarm koji pomalo uzbuđuju daju esteri.

19/ESSENT I A


RECEPTI

Lovor

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

20

S

matra se da je prije 2500 godina na području današnje Sirije netko otkrio da se ovo ulje može fino pomiješati s maslinovim uljem kako bi se dobio sjajan prirodni sapun – prvi poznati čvrsti sapun koji je čovječanstvo ikada stvorilo. Ovaj sapun od lovorovog ulja je i dalje cijenjen u svijetu, prije svega zbog svojih prednosti dubinskog čišćenja kože koje potiču baš od lovorovog ulja. Eugenol, fenolnu tvar snažnog mirisa, proizvođači za njegu kože uključuju u kozmetiku problematične kože. Bogat sastav dobro djeluje na kožu kako tijela tako i vlasišta, isto tako pomaže u regeneraciji kose, eliminira perut i seboreju, smanjuje opadanje vlasi, kosu čini podatnom i svilenkastom te joj vraća sjaj. Zbog bogatog kompleksa makro i mikro nutrijenata koristi se za borbu protiv kožnih problema - akni, masnog sjaja, uvećanih pora i oslabljene kose mutne boje, lomljivosti.

Pripremila: Sanja Fistonić, aromaterapeutkinja

Za rješavanje akni koristi se tonik od lista lovora, a za kosu se koristi infuzija.

1

TONIK ZA LICE Sastojci: 10 grama soka aloe vere 120 ml vode 2 kapi esencijalnog ulja lovora 2 kapi esencijalnog ulja lavande Sve staviti u bočicu s raspršivačem. Pošpricati lice za osvježenje i toniziranje kože. Nakon toga koža je mekana i svježa.

PAKUNG ZA MASNU KOSU Sastojci: 30 ml baznog ulja lješnjaka 5 kapi esencijalnog ulja čajevca 5 kapi esencijalnog ulje eukaliptusa 2 kapi esencijalnog ulja lovora 3 kapi esencijalnog ulja mirte Priprema: Pomiješajte sve navedene sastojke i dobit ćete odličan pakung za masnu kosu. Ako želite, možete ovu mješavinu uliti i u vaš omiljeni šampon ili šamponsku bazu i dobit ćete izvrstan šampon za masnu kosu. Prije upotrebe dobro promućkajte. Pakung nanesite na kosu i vlasište pa dobro umasirajte. Držite 10 minuta da djeluje pa isperite i operite kosu šamponom. Na kraju je isperite čajem od lovora.

20/ESSENT I A

2


ESSENTIA

3

MAST PROTIV REUME, BOLOVA U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA

PARFEM ZA ODLUČNE I AKTIVNE MUŠKARCE 30 ml biljnog ulja ili alkohola 20 kapi čempresa (uzemljuje) 30 kapi lovora (podiže samopouzdanje)

PRIMJER PARFEMA ZA ODLUČNE I AKTIVNE ŽENE 30 ml biljnog ulja ili alkohola 20 kapi esencijalnog ulja ylang-ylang (srednja nota) 10 kapi esencijalnog ulja lovora (srednja nota) 10 kapi esencijalnog ulja vetivera (donja nota) Sve sastojke uliti u prikladnu bočicu za parfem i dobro protresti da se sastojci sinergiziraju. Ostaviti da odstoji 24 sata pa upotrijebiti.

TINKTURA OD LOVORA Svjež lovorov list (30 g) sitno narezati i staviti u staklenu posudu i preliti sa 3 dl domaće rakije (jake i preko 60%). Dobro zatvoriti i držati desetak dana na toplom mjestu, nakon čega treba procijediti. Tinktura od lovora je odlična za liječenje istegnuća, upale Ahilove tetive, uganuće zglobova, prevelika zategnutost mišića, kod reume, a djelotvorna je i kod potpune oduzetosti udova.

4

21/ESSENT I A

Dobro zgnječite 20 grama svježih (zrelih) bobica lovora (u drvenom ili porculanskom mužaru) pa ih kuhajte 15 minuta u litri kipuće vode. Dobiveni sok procijedite kroz platnenu krpu i ostavite da se ohladi. S površine pokupite lovorovo ulje i pomiješajte ga sa žličicom (neosoljene) svinjske masti (od rastopljenog sala). Dobro izmiješajte i čuvajte u staklenoj ili plastičnoj posudici. Mast pripravljena od lovorovog ulja odličan je preparat za ublažavanje ili otklanjanje reumatskih tegoba, kod bolova u mišićima i zglobovima.

5


RECEPTI

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

ULJE PROTIV BOLOVA MIŠIĆA Sastojci: 30 ml maslinovog ulja 20 kapi esencijalnog ulja lovora 20 kapi esencijalnog ulja ružmarina cineol 20 kapi esencijalnog ulja ružmarina kamfor

6

Tamna staklena bočica od 30 ml s raspršivačem Priprema: Esencijalna ulja ukapajte u bočicu, ulijte do vrha bazno maslinovo ulje. Dobro pomućkajte i ostavite 24 sata da se ulja sinergiziraju. Upotreba: Ulje pošpricati po zahvaćenom području, lagano rukama umasirati. Ponoviti 2-3 puta dnevno.

ULJE PROTIV GLJIVICA NA NOKTIMA Sastojci: 20 ml maslinovog ulja 3 kapi esencijalnog ulja čajevca 2 kapi esencijalnog ulja limuna

7

1 kap esencijalnog ulja lovora Tamna staklena bočica 20 ml s kapalicom

7

Priprema: Esencijalna ulja ukapajte u bočicu, ulijte do vrha bazno ulje. Promućkajte. Upotreba: Ulje nanositi na nokte 2-3 puta dnevno.

SPREJ ZA DEZINFEKCIJU 2 žlice lovorovog ulja 20 kapi esencijalnog ulja limuna 20 kapi esencijalnog ulja eukaliptusa (globulus ili radiata) 1dcl vode 1 dcl alkohola

8

Priprema: Dobro promiješajte 2 žlice lovorovog ulja s alkoholom i vodom pa dodajte esencijalna ulja limuna i eukaliptusa. Promućkajte i upotrijebite. Prije svake upotrebe opet promućkajte.

22/ESSENT I A


MACERAT ULJA OD LOVORA Potrebni sastojci: 30 grama listova lovora 250 ml maslinovog ulja Priprema: Zgnječite lovorove listove i prelijte maslinovim uljem. Stavite smjesu u staklenu bocu, zatvorite čvrsto i pustite da odstoji na tamnom i hladnom mjestu 14 dana. Protresite bocu u kojoj je sadržaj s vremena na vrijeme. Nakon 2 tjedna procijedite ulje kroz gazu i prenesite tekućinu u drugu posudu. Držite dobiveno lovorovo ulje u hladnoj sobi.

9

Mirta UMJETNOST ODGOJA

CENTAR AROMAODGOJA Prašnici - C - 0, M - 43, Y - 20 K- 0 Krug - C - 5, M - 20, Y - 22, K- 0

Odgoj uz podršku esencijalnih ulja

Mirisne priče o arhetipovima i terapeutske lutkice, vile, patuljci, pikulice • igraonica za djecu • savjetovanja za roditelje • edukacije www.umjetnost-odgoja.com

MELEM OD LOVORA Sastojci: 100 ml maslinovog ulja 10 grama pčelinjeg voska 5 ml hidrolata od lovora 5 grama meda od kadulje 5 kapi propolisa 5 kapi esencijalnog ulja lovora

10

Priprema: Na vodenoj kupelji u ulju otopite pčelinji vosak, a u drugoj posudici otopite u hidrolatu med. Sve zagrijavajte (maksimalno do 70 stupnjeva celzijusa), dok se ne otope pčelinji vosak i med u hidrolatu. Maknite sve s vatre pa postepeno vodenu fazu ulijevajte u masnu fazu neprekidno miješajući dok se sve ne ohladi, na otprilike 35 stupnjeva celzijusa. Sada je vrijeme da dodate esencijalna ulja i propolis. Dobro promiješajte da smjesa tj. melem ne postane homogen. Uspite u prikladne kozmetičke kutijice, Ostavite barem jedan sat da se melem stisne, zatvorite i pohranite na suho i tamno mjesto do upotrebe. Melem mažite prema potrebi na čistu i suhu kožu lagano i u tankom sloju.

MIRISNI VRTIĆ PUN LJUBAVI I SMIJEHA Učimo o životu srcem, glavom i rukama U okrilju waldorfske pedagogije učimo djecu duhovne vrijednosti • istražujemo o životu • poštujemo prirodu, njene ritmove i darove • bavimo se umjetnošću www.pikulica.com

Za upis nazovite 091 5720 812 ili pošaljite upit na info@pikulica.com ili umjetnostodgoja@gmail.com.


CASE STUDY

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Primjena esencijalnog ulja lovora kod limfedema

24

LIMFEDEM JE OTOK POTKOŽNOG TKIVA UZROKOVAN SMETNJAMA U NORMALNOJ DRENAŽI LIMFNE TEKUĆINE NATRAG U KRV. ZAHVAĆA JEDAN ILI VIŠE DIJELOVA TIJELA, NAJČEŠĆE EKSTREMITETA. TAKOĐER SE MOŽE JAVITI I NA TRUPU, LICU ILI GENITALIJAMA. LIMFEDEM UZROKUJE KRONIČNU UPALU I FIBROZU ZAHVAĆENOG TKIVA. AKO SE NE LIJEČI LIMFEDEM MOŽE UZROKOVATI OTVRDNUĆA ZAHVAĆENOG TKIVA ŠTO DOVODI DO PROPADANJA VEZIVNOG TKIVA, ZADEBLJANJA TKIVA I OŽILJAKA TE POJAVE INFEKCIJA.

24/ESSENT I A


ESSENTIA

Piše: Zrinka Jezdić, dipl.med.techn., clin.aromath.

T

ipično se javlja nakon većeg kirurškog zahvata, posebno nakon operacije karcinoma ako su uklonjeni limfni čvorovi i limfne žile, ili se javlja nakon radioterapije (zračenje). Najčešći limfedem se javlja nakon amputacije dojke i pripadajućih limfnih čvorova radi karcinoma. Koža je zdrava, ali izgleda naduta ili otečena. Pritiskom prsta na to područje ne izaziva se uleknuće, kao kod oticanja izazvanog nakupljanjem tekućine (edemi) uslijed neadekvatnog protoka krvi kroz vene.

Opis slučaja J.B. 58 g., po zanimanju je učiteljica od 1-4 razreda, ima dvoje odrasle dijece, zadovoljna je svojim obiteljskim i profesionalnim životom. Zbog prekomjerne težine i neadekvatne prehrane (jede puno ugljikohidrata) te nedovoljnog bavljenja tjelesnim aktivnostima u zadnjih par godina primjećuje kontinuirano limfedeme na nogama. Ponekad se osjeća tromo, teže hoda i kako kaže “sve me više vuče da se manje krećem i više odmaram”. Osjeća se depresivno.

Protokol tretmana •

Informativni intervju, zdravstvena anamneza i pregled medicinske dokumentacije (KKS, nalaz urina, angiografija) te pregled tijela

Klasifikacija simptoma prema otežavanju svakodnevnog života i njegove kvalitete. Glavni problem: edem, dva sporedna problema: otežano kretanje i depresivno ponašanje

Odabir esencijalnih ulja prema klasifikaciji simptoma: lovor (Laurus nobilis) 50%, ružmarin ct. 1,8 cineol (Rosmarinus officinalis) 20%, cedar (Cedrus atlantica) 20% i geranij (Pelargonium graveolens) 10%

pripravak -ulje za samomasažu/dermalnu aplikaciju za područje edema •

Način primjene: masaža, utrljavanje, kupke, suha inhalacija, difuzor

Vrijeme trajanja tretmana: 4 mj., dolazak aromaterapeutu 2 x tjedno, kupke 2x tjedno, difuzor svakodnevno, džepni inhalator 2x dnevno i prema potrebi

Savjeti: svakodnevno hodanje/šetnja između 6-7 tisuća koraka, odlazak u prirodu, vježbe energetskog disanja 2x dnevno, 5-6 obroka dnevno alkalne prehrane, pola litre čaja dnevno od koprive, breze i stolisnika, litra soka dnevno od limuna (bez šećera), bistre juhe od povrća

Evaluacija tretmana / osobno iskustvo tretmana •

Nakon mjesec dana limfedem nogu je manji, opseg noge smanjio se po cijeloj dužini noge za 1 cm, klijentica je izgubila 4-5 kg, lakše se kreće, uspjela je promijeniti prehranu. Šetnje/hodanje nije svakodnevno , no hoda svaki drugi dan. Osjeća se lakše i svježije.

Nakon 2 mjeseca limfedem nogu se još smanjio za 1 cm,

Biljno ulje: kantarion (Hypericum perforatum) •

Tehnike primjene: masaža cijelog tijela, parcijalna masaža nogu. Kućna primjena esencijalnih ulja: kupke, difuzor i džepni inhalator, aromaterapeutski

25/ESSENT I A


CASE STUDY

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

klijentica je izgubila još 3 kg. Ima „krize“ za slatkim no uspijeva odolijevati i održavati prehranu. Hoda češće, skoro svaki dan, a nekoliko puta je bila na Medvednici. Vježbama disanja regulira dnevnu količinu stresa i ima više energije. Kaže da se osjeća drugačije i prvi put u svom životu razmišlja o nekim aktivnostima kojima bi se bavila u slobodno vrijeme. Obnovila je druženja s prijateljicama. •

Nakon 4 mjeseca opseg nogu se smanjio 4 cm od prvog tretmana, izgubila je 12 kg, i shvatila je da joj jedino kretanje i masaže mogu pomoći u održavanju zdravlja i smanjenom nakupljanju limfe. Pridržava se prehrane i dalje. Upisala je slobodno crtanje, radionicu izrade aromakozmetike i parfema i osjeća se znatno bolje. Sama kombinira esencijalna ulja za difuzor.

REFERENCE: 1. Zygmont, Massaro JG, 2009. A systematic review of post-breast cancer lymphoedema and its treatment with natural medicine, Magister Curationis – Mcur University of the Western Cape, 2009.; http://hdl.handle.net/11394/3345 2. Kuriyama H. Watanabe S., Nakaya T., Shigemori I., Kita M., Yoshida N., Masaki D., Tadai T., Ozasa K., Fukui K. and Imanishi J., Immunological and Psychological Benefits of Aromatherapy Massage, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2005.; 2. (Article ID 270901) 3. Hongratanaworakit T., Simultaneous Aromatherapy Massage with Rosemary Oil on Humans. Journal Scientia Pharmaceutica, 2009.; 77(2): 375-388. 4. Belkacem N., Khettal B., Hudaibb M., Bustanjic Y., Abu-Irmaileh B., Soumia M.Amrinee C., Antioxidant, antibacterial, and cytotoxic activities of Cedrus atlantica organic extracts and essential oil, European Journal of Integrative Medicine, 2021.; 42 5. Mssillou I., Agour A, El Ghouizi A., Hamamouch N., Lyoussi B., Derwich E., Chemical Composition, Antioxidant Activity, and Antifungal Effects of Essential Oil from Laurus nobilis L. Flowers Growing in Morocco, Journal of Foof Quality, Volume 2020 |Article ID 8819311, https://doi.org/10.1155/2020/8819311 6. Kilic A., Hafizoglu H., Kollmannsberger H., Nitz S., Volatile Constituents and Key Odorants in Leaves, Buds, Flowers, and Fruits of Laurus nobilis L., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2004; 52 (6): 1601–1606

BIBLIOGRAFIJA Buckle J. Clinical Aromatherapy. Treće izdanje. St. Louis: Elsevier; 2015. Jezdić Z. Priručnik za primjenu aromaterapije, Drugo dopunjeno izdanje. Zagreb: Partner Original; 2003.

Kritički osvrt na tretman Limfedem je znantno smanjen zahvaljujući masažama, kretanju i esencijalnim uljima koja imaju ciruklatorno, diuretičko i dekongestivno djelovanje pa je klijentica povećala svoju pokretljivost. Aromaterapeutski tretman i terapijski razgovori bitno su poboljšali kvalitetu života i osjećaj samopouzdanja. Pravilna prehrana je uticala na smanjenje kilograma što uvelike doprinosi smanjenju limfedema, pokretljivosti i zadovoljstvu.

Jezdić Z. Arhetipovi esencijalnih ulja: veliki praktični vodič. Prvo izdanje. Zagreb: Aromavita - Institut za aromaterapiju; 2019. Price S, Price L. Aromatherapy for health professionals. Četvrto izdanje. London: Churchill Livingstone; 2012. Tisserand R. The art of aromatherapy. Saffron Walden: Daniel; 1999.

26/ESSENT I A


ESSENTIA CASE STUDY

Hashimoto •

Biljno ulje: nevenovo ulje (Calendula officinalis)

Tehnike primjene esencijalnih ulja: •

aromaterapeutska masaža (jednom tjedno), samomasaža abdomena (dva puta dnevno), refleksoterapija stopala (jednom tjedno)

kupke (dva puta tjedno), komprese (po potrebi),

suha inhalacija – džepni nosni inhalator (tri puta dnevno), difuzor (dva puta dnevno).

Vrijeme trajanja tretmana: 3 mjeseca Savjeti:

Piše: Sindy Slipac, dipl. iur., clin.aromath.

27

tjelesna aktivnost: svakodnevno hodanje/šetnja-oko 10000 koraka, bivanje u prirodi i tjelovježba;

češći obroci lako probavljive hrane (alkalna prehrana);

mentalna aktivnost: čitanje, informiranje o zdravstvenim aspektima Hashimoto sindroma i metodama samopomoći, vođenje bilješki o svom stanju i promjenama, bavljenje nekom kreativnom aktivnošću i vizualizacijama kao metodom osnaživanja psiho-fizičkog stanja;

duhovna aktivnost: meditacija, odlazak na mjesta koja smiruju i pružaju osjećaj sigurnosti, molitva (ovisno o vjerskom opredjeljenju).

Opis slučaja I.A. 45 god. žena, dipl.pravnica , s dijagnozom Hashimotov tireoiditis. Klijentica se javlja zbog problema s probavom koji se javljaju zadnjih mjeseci. Manifestiraju se kao bol u želucu, česta nadutost crijeva, osjećaj umora, nemira i tjeskobe. Za aromaterapiju odlučila se radi opisanih stanja koja narušavaju njezinu kvalitetu života i djelotvorno obavljanje životnih zadataka.

Protikol tretmana: Informativni intervju i zdravstvena anamneza •

Klasifikacija simptoma indiciranih za primjenu esencijalnih ulja i aromaterapije; glavni problem: bol, dva sporedna problema: umor i tjeskoba

Odabir esencijalnih ulja sa karminativnim djelovanjem i spazmodičkim djelovanjem prema navedenim simptomima u koncentraciji od: lovor 40%,(Laurus nobilis), lavanda 30% (Lavandula angustifolia), korijandar 30% (Coriandrum sativum).

Evaluacija/Reakcija klijentice nakon tretmana 1. Dolazak: Klijentica je blago uznemirena, žali se na povremene bolove koje osjeća u želucu i crijevima, grčeve, konstantni osjećaj umora, napuhnutosti i negativne emocije nepovjerenja i nesigurnosti, zbog čega se osjeća zabrinuto. Kaže da osjeća nepovjerenje i netoleranciju prema drugima, a na poslu strah od suočavanja s novim projektom. 2. Evaluacija nakon mjesec dana: Osjeća manju napetost i bolove, ali je i dalje s vremena na vrijeme napuhnuta. Na poslu je počela polako raditi na novom projektu, ali još uvijek osjeća zabrinutost, umor i ne može se potpuno

27/ESSENT I A


CASE STUDY

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Kritički osvrt na tretman: Navedeni slučaj je osobno iskustvo klijentice. Klijentica je bila redovita u dolascima i pridržavala se načina primjene esencijalnih ulja te savjeta vezanih za fizičke aktivnosti i prehranu. Savjeti o disanju, pisanju holističkog dnevnika, mentalnim aktivnostima su prihvaćeni i provođeni redovito, dok su duhovne aktivnosti bile neredovite. Iz navedenog se može zaključiti da klijentica reagira na esencijalna ulja kroz tehnike njihove primjene što se očituje: smanjenjem bola, umora, boljeg raspoloženja i povećane radne aktivnosti.

koncentrirati na posao. Tjelesnu aktivnost provodi svaki dan, za sada samo lagane šetnje, a esencijalna ulja koristi svakodnevno u difuzoru, putem nosnog inhalatora, provodi samomasažu abdomena. 2. Evaluacija nakon 2 mjeseca: Puno je smirenija, opuštenija, vratila joj se volja za angažiranje na poslu i ne osjeća više strah pred izazovima i nepovjerenje. Svakodnevno hoda preporučeni broj koraka i radi vježbe disanja. Pazi na prehranu i probava joj je puno bolje, bol u želucu je nestala, a nadutost se javlja sve rjeđe. Redovito vodi bilješke o svom stanju i promjenama. 3. Evaluacija nakon 3 mjeseca: Iskazuje da redovito i uspješno izvršava zadatke vezane za projekte na poslu. Više ne odgađa obaveze, disciplinirana je i odgovorna, drži se planova koje je napravila. Kaže da se puno bolje nosi s emocijama neprihvaćanja, nepovjerenja i netolerancije te ima dobru komunikaciju s kolegama.

REFERENCE 1. Sayyah M., Saroukhani G., Peirovi A., Kamalinejad M., Analgesic and anti-inflammatory activity of the leaf essential oil of Laurus nobilis Linn. Journal of Phytotherapy Research, 2003.; 17 (7): 733-736. 2. Caputo L., Nazzaro F., Souza L.F., Aliberti L., De Martino L., Fratianni F., Coppola R. De Feo V., Laurus nobilis: Composition of Essential Oil and Its Biological Activities, Journal of Molecules 2017, 22(6): 930. 3. Buchbauer G, Jirovetz L, Jager W. Aromatherapy: evidence for sedative effects of the essential oil of lavender after inhalation. Zeitschrift für Naturforschung. 1991; 46 (11-12): 1067-72. 4. Çetinkaya B., Başbakkal Z., The effectiveness of aromatherapy massage using lavender oil as a treatment for infantile colic, International journal of nursing pracite, 2012.; 18 (2): 164-169. 5. Mandal S., Mandal M., Coriander (Coriandrum sativum L.) essential oil: Chemistry and biological activity, Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 2015.; 5(6): 421-428.

LITERATURA: Price S, Price L. Aromatherapy for health professionals. Četvrto izdanje, London: Churchill Livingstone; 2012.

28/ESSENT I A


ESSENTIA OSOBNO ISKUSTVO

29

Prihvaćanje vlastitog „laureata“ UPOZNAVANJE S LOVOROM S lovorom sam se susretala još kao dijete u svom dvorištu u kojem je rastao kao grmolika biljka. Najčešće smo ga stavljali u gulaše i raznu drugu hranu, kao začinski dodatak, da zaokruži jelo i dà mu poseban štih oporosti i primamljivosti.

Piše: Ljiljana Plavac, aromath. spec.

Kroz aromaterapiju sam upoznala i drugu stranu lovora. Svježeg, začinskog i prodornog mirisa esencijalnog ulja, koji je po svom arhetipu pobjednik. Netko tko zna samosvjesno uživati u uspjehu i zaslugama. Esencija primamljiva tisućama godina.

koliko je to uzajamno prožimanje te koliko je velika i moćna poveznica između mene i njih. Vrednovanje vlastitih postignuća i uspjeha u radu s klijentima vodilo me dalje u proces osobnog rasta i razvoja. Od bavljenja holističkim masažama, educirala sam se dalje za aromarterapeuta specijalistu. Usavršavala sam tehnike pristupa klijentima i njihovim problemima, i pri tome čitavo vrijeme radila na vlastitim promjenama.

POTICAJ NA RAZVOJ

SAMOSVIJEST

Lovor je dotaknuo i moj život. Osjetila sam ga na vlastitoj koži, kada sam prije desetak godina krenula na osobne terapeutske tretmane i upisala edukaciju za holističkog masera. Radila sam sa svojim klijentima i često upotrebljavala lovor za jačanje imuniteta, kod reumatskih tegoba, a pokazao se djelatan i kod osoba koje nisu pronašle način kako ostvariti svoj potencijal. Čitavo vrijeme rada pratila sam njihov napredak. Osim poboljšanja na fizičkoj razini, klijenti su imali promjene u osobnom razvoju i pristupu životu. Naučili su pokazati svoju vrijednost i iskazati svoje sposobnosti. Velik dio njihovih spoznaja primjenjivala sam i u vlastitom životu. Moji klijenti su postali i moji terapeuti. Shvatila sam

Svijest o osobnoj odgovornosti razvijala se u smjeru osobne integracije te ka daljnjoj edukaciji i iskorištavanju svojih potencijala. Integracija za mene znači svijest o samoj sebi i življenju onoga što jesam, svoje misije. U mom profesionalnom razvoju to je značio rast od holističkog masera do cjelovitog terapeuta. Put profesionalnog terapeutskog razvoja je moj put samospoznaje i samorealizacije.

PRIHVAĆANJE VLASTITOG „LAUREATA“ Lovor potiče na veličanje (devociju), predanost nekoj ideji, požrtvovnost u svom radu. Za mene je to integracijski proces u kojem ću ostvariti prilike koje su mi dane. Postizanje željenog cilja bez

29/ESSENT I A


SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

odricanja i teškoća je nemoguć, a studij integrativne aromaterapije pruža mi nove mogućnosti. U potpunosti sam spremna za njega i potpuno svjesna da je taj studij moj „laureat“!

PRASAK Sad pitanja sto U glavi se roje Kako netko može Ostvariti želje svoje Što se to pobogu U nama događa Da se tako dugo Uspješnost porađa Možda sjediš U nekoj fotelji udobnoj Hineć da želiš Vlastiti preodgoj Ili vidiš, eto, Neku drugu stranu Gdje vjeruješ da se život Odigrava na ekranu I tek za jedan časak

Neka zvijezda posta Dogodi se prasak Što u svjetlosti osta Pa tu potajno zaiskri Ona nada prava U zoru neku Što postane slava Ubaci u sebe Milujući dašak Posipaj po sebi Zvjezdani prašak Zasvijetli u nekom Svom vlastitom sjaju Pa dušu pokloni Nebeskom raju Dok se misao odupire Izlizanoj frazi Tvoja želja ide Po drugoj mliječnoj stazi U tom plesu sjaja Tog životnog trena Svjetlost tvoje želje ograničenja nema

30/ESSENT I A


ESSENTIA AROMADOG

DOLASKOM TOPLIJIH MJESECI, KADA ŠTO VIŠE VREMENA NASTOJIMO PROVODITI U PRIRODI SA SVOJIM LJUBIMCIMA, NAŽALOST DONOSI I ODREĐENE OPASNOSTI. IZMEĐU OSTALOG TO SU VANJSKI NAMETNICI, KRPELJI, BUHE I PAPATAČI. S OBZIROM NA TO DA ONI MOGU PRENIJETI I NIZ OPASNIH ZARAZNIH BOLESTI NA NAŠE LJUBIMCE, PRIMARNO NA PSE, IZUZETNO JE VAŽNA KONTINUIRANA ZAŠTITA TIJEKOM CIJELE GODINE.

U

pravo iz tog razloga aromaterapija je idealno rješenje, jer pruža prirodnu, učinkovitu i neškodljivu zaštitu protiv vanjskih nametnika. Pomno odabrana eterična i biljna ulja imaju snažno repelentno djelovanje, što znači da sprečavaju da vanjski nametnici uopće dođu na psa i mačku.

Prirodna, zaštita pasa i mačaka od vanjskih nametnika 31

Toplije vrijeme uzrokuje pojačanu migraciju krpelja koji prilikom uboda mogu prenijeti opasne zarazne bolesti (piroplazmoza, anaplazmoza, borelioza, erlihioza), koje u konačnici mogu biti i fatalne za psa. Iako je aktivnost krpelja najjača od proljeća do jeseni, ipak treba naglasiti da opasnost od njihovog uboda postoji i u ostalom dijelu godine, s obzirom na klimatske promjene i vrlo blage zime, te je izuzetno važna zaštita tijekom cijele godine.

ULJA SNAŽNOG REPELENTNOG DJELOVANJA PROTIV KRPELJA Od esencijalnih ulja snažnog repelentnog djelovanja protiv krpelja izdvojila bih vetiver (Vetiveria zizanoides), opoponaks (Commiphora glabrescens), egipatski geranij (Pelargonium x asperum), kurkumu (Curcuma longa), lovor (Laurus nobilis) i atlaski cedar (Cedar atlantica), a od biljnih ulja prvenstveno biljno ulje neema (Azadirachta indica) koje ima repelentno i insekticidno djelovanje, te biljno ulje andirobe. Ukoliko nađete krpelja koji se primio za kožu psa, nikada ga nemojte premazivati uljem ili alkoholom, jer će se on tada opustiti, a time i lakše ispustiti uzročnika u krv psa. Najbolje je

31/ESSENT I A


SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

REPELENTNA ULJA ZA BUHE PAPATAČE I KOMARCE

e-mail: aromadogvet@gmail.com

Od esencijalnih i biljnih ulja koja pokazuju repelentni učinak na buhe, papatače i komarce izdvojila bih limunski eukaliptus (Eucalyptus citriodora), limunsku travu (Cymbopogon citratus), cejlonsku citronelu (Cymbopogon nardus), kurkumu (Curcuma longa), pravu lavandu (Lavandula officinalis) i atlaski cedar (Cedrus atlanticus), koji uz repeletno ima i dokazano insekticidno djelovanje. Biljno ulje andirobe (Carapa guianensis) ima izuzetno učinkovito djelovanje protiv komaraca i papatača. Izuzetno važno je naglasiti da esencijalna ulja moraju biti kemotipizirana, vrhunske kvalitete te prije primjene na ljubimcima prethodno pravilno razrijeđena u hladno prešanom biljnom ulju.

Autorica: Tanja Majcen, dr.vet. med., holistički aromaterapeut koristiti specijalizirane kukice za vađenje krpelja. Nakon vađenja krpelja, na mjesto uboda nakapajte 1-2 kapi esencijalnog ulja prave lavande, koje će djelovati smirujuće, protuupalno i blago antiseptički. Buhe su paraziti koji žive u koži i dlaci naših ljubimaca, a hrane se sišući krv pri čemu uzrokuju jaki svrbež, ali i mogućnost prijenosa trakavice Dipyhilidium caninum. Mnogi psi mogu razviti alergijsku reakciju na ubod buhe odnosno na protein iz sline buhe. Tada osim svrbeža, dolazi do razvoja alergijskog dermatitisa, upale kože i stvaranja crvenih uzdignuća (papula). U tom slučaju kao prvu pomoć možete nanijeti hidrolat hamamelisa ili njemačke kamilice koji će umiriti svrbež, djelovati adstringentno i blago antiseptički. Izuzetno je važno istovremeno tretirati prostor jer se tamo nalazi 80% jajašaca i ličinki buha.

Esencijalna i biljna ulja u svrhu zaštite pasa i mačaka od vanjskih nametnika možemo primijeniti u obliku uljni mješavina (od eteričnih i biljnih ulja) i sprejeva (od eterična i biljna ulja te vode ili hidrolata) pravilno razrijeđena, pri čemu je važno napomenuti da eterična ulja hlape te da je potrebna njihova redovita svakodnevna primjena pripravaka. Sva navedena esencijalna i biljna ulja pokazuju izuzetno učinkovito repelentno djelovanje i u cilju zaštite ljudi od vanjskih nametnika. Smatram da je izuzetno važno podizati svijest vlasnika ljubimaca o važnosti prirodne i neškodljive zaštite protiv vanjskih nametnika, pri čemu u velikoj mjeri djelujemo na njihov zdraviji i duži život. Osim toga, sigurna sam da bi to bio i njihov izbor, jer iskonski teže prirodi, a mi smo odgovorni da im to pružimo jer oni to itekako zaslužuju.

U toplijem dijelu godine postoji i velika opasnost od papatača (sitni, komarci slični kukci), koje sišu krv i to osobito noću. Prenose tešku i neizlječivu bolest kod pasa, lišmanijozu, koja je zoonoza, što znači da mogu oboljeti i ljudi.

32/ESSENT I A


ESSENTIA AROMAODGOJ

J

oš krajem 19. stoljeća, objavljena je prva knjiga posvećena dječjoj umjetnosti “L’Arte dei Bambini” (Ricci) i od tada se mnoga znanstvena i empirijska istraživanja bave dječjom umjetnošću. Početkom 20 st. Frank Cizek, “otac kreativnog likovnog poučavanja”, prepoznaje vrijednost i autentičnost dječjeg likovnog stvaralaštva. U njegovoj metodi naglasak je na poticajnoj i stvaralačkoj atmosferi koja omogućava slobodu izražavanja mašte.

UMJETNIČKI ODGOJ U to vrijeme nastaju i važni pedagoški pravci. Reggio pedagogija i waldorfska pedagogija nude nova promišljanja o umjetnosti djece. Umjetnički odgoj kroz cjelokupno odgojno djelovanje oslobađa potencijale i osigurava mogućnost cjelovitog razvoja djeteta.

POTENCIJAL DJEČJEG SLIKANJA Kako se još ne mogu verbalno izraziti, djeca svoj doživljaj mogu izraziti kroz likovni izričaj. Slikanje je najiskreniji način dječjeg izražavanja (Belamarić, 1986.). Djeca govore o sebi i svojim emocijama kroz sadržaj slike, odabir boja, kompoziciju boja i oblika te načinu slikanja. U stvaralačkom likovnom procesu djeca nam otkrivaju svoj unutrašnji svijet, svoja emocionalna i duhovna stanja, svoja iskustva, sociokulturne utjecaje i kontekst u kojem stvaraju.

33

Mirisi inspiracija umjetničkom i kreativnom istraživanju

Kroz likovni izričaj djeca se oslobađaju psihičke napetosti i ublažuju, smanjuju ili otpuštaju emocije s kojima se teško nose kao što su strahovi, tuge i uznemirenosti. Kreativno izražavanje emocija, a u kasnijoj dobi i osvještavanje i verbalno izražavanje, s ciljem razvoja emocionalne samokontrole, predstavlja temelj ranog emocionalnog učenja. Iskazivanje emocija kroz likovni proces utječe na razvoj emocionalne inteligencije.

OSJETILNI POTICAJ MIRISA Malo dijete osjetilima doživljava svijet i osjetilno iskustvo je temelj djetetove aktivnosti, njegovog istraživanja i upoznavanja svijeta. Osjetila su poveznica unutarnjeg i vanjskog, djeteta i svijeta. Senzorni razvoj djeteta temelj je djetetovog razvoja osobnosti. Kroz umjetničko izražavanje dijete prerađuje ono što je senzorno primilo. Vizualna opažanja nekog predmeta ili verbalni poticaji, npr. priča ili auditivni doživljaj, npr.

33/ESSENT I A


AROMAODGOJ

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

slušanje glazbe tradicionalno su poticaji za likovno izražavanje. Istraživanja su pokazala da nevizualni poticaji potiču veću kreativnost, razvijaju maštu te djeci pružaju mogućnost da iskažu emocije koje verbalno još ne mogu izraziti. Iako najsnažnije osjetilo, osjetilo mirisa zanemareno je u odnosu na ostala osjetila. Osjetilo mirisa kod djece direktno i vrlo snažno potiče emocije, izuzetno budi maštu i kreativnost. U aromaodgoju esencijalna ulja imaju višestruku primjenu: poticanje kreativnosti kod djece, osvještavanje mirisa, uključivanje mirisa u život i stvaralaštvo.Djeca su čista i duhovno i energetski otvorena te na drugačiji način doživljavaju miris. Ona razlikuju veliki broj mirisa esencijalnih ulja, vrlo brzo ih prepoznaju te ih mogu imenovati. Intuitivno znaju koji miris im “treba” i stvaraju s njim intiman i poseban odnos. Istražujući dječje likovno izražavanje željela sam potvrditi dvije hipoteze. Jedna je da svako esencijalno ulje izaziva drugačiji doživljaj, a druga da temeljem maštanja i emocionalnog doživljaja mirisa djeca se mogu bogatije likovno izraziti. Kako bi potvrdila prvu hipotezu djeci sam davala po jedan list papira crtom podijeljen na dva jednaka dijela i uvijek ista dva esencijalna ulja. Odabrala sam lavandu i čajevac, koji su po arhetipu mama i tata te kao takva predstavljaju dvije potpuno različite energije. Lavanda ima duhovnu vibraciju bezuvjetne ljubavi i nosi energiju zaštite, brižnosti i podrške. Čajevac ima duhovnu vibraciju usmjerenosti i nosi energiju zaštite, sigurnost, snage, hrabrosti i odlučnosti. Za drugu fazu odabrala sam esencijalno ulje geranij koji je po arhetipu mirotvorac i ima duhovnu vibraciju pomirenja.Nosi energiju mira, prihvaćanja i razumijevanja. Sva tri ulja su po energijama djeci vrlo bliska i vrlo ih često intuitivno izabiru. Za tehniku sam izabrala slikarsku tehniku “mokro na mokro”, jer ta tehnika omogućava

Piše: Jelena Bubenik, waldorfski pedagog i aromaterapeutkinja djeci da se izražavaju kroz samu boju, a nisu opterećeni oblicima. Tehnika je meditativna i omogućava djeci potpuno uranjanje u svijet boja. Boja se po mokrom papiru razlijeva i dobijaju se mekani rubovi i prekrasna gradacija boja. Miješajući dvije mokre boje, dobivaju se sekundarne boje te razne nijanse. Mjerila sam broj djece koja su zainteresirana, vrijeme interesa, odabir boja, način držanja kista i način slikanja. Bilo je uključeno 14 djece, uzrasta od tri do šest godina. Protokol: •

Dijete dobiva bijelu filcanu pikulicu na kojoj je aplicirana 1 kap esencijalnog ulja

Dijete miriši pikulicu zatvorenih očiju i bez riječi. Miris se ne imenuje. Nakon mirisanja dijete se likovno izražava unaprijed pripremljenim materijalom i sredstvima.

Vrijeme slikanja je neograničeno

Nakon slikanja postavlja se pitanje: “Želiš li mi nešto reći o svojoj slici?”

Analiza 1. Slikanje mirisa lavande i čajevca Najzanimljiviji uradci su: •

Dječaka N. koji ima tri godine. Slikao je u najkraćem

34/ESSENT I A


ESSENTIA

periodu, no interes je bio vrlo velik. Mirišući esencijalno ulje, zatvorio je oči i bez riječi krenuo u aktivnost. U nekoliko poteza oslikao je lavandu i to vrlo nježnim pokretima ruke, tako da je ruka skoro “lebdjela” po zraku. Čajevac je oslikao naglim i žustrim pokretima kistom. Za lavandu je koristio nježne crvene i plave tonove, koji su pri mješanju davali ljubičastu boju. Za čajevac je koristio duboke zelene i plave tonove. •

Dječaka L. koji ima 5 godina i koji je slikao vrlo dugo i mirno. Slikajući lavandu koristio je sve osnovne boje, ali ih je nanosio vrlo nježno i lagano. Na papiru je miješao boje i uživao u njihovom prelijevanju. Čajevac je slikao sasvim drugom tehnikom, u nekoliko kratkih poteza i udarajući kistom po papiru ostavljajući točke. Boje su puno intenzivnije.

Dijete O. još nema tri godine. Lavandu je naslikao u nježnim ružičastim tonovima laganih pokreta, a čajevac u zeleno-plavim tonovima puno žustrijih pokreta kistom.

2. Slikanje mirisa geranija •

M. (6 godina)

S. (4godine)

F (7godina)

N. (5 godina)

je drugačiji način držanja kista i drugačiji pokreti nanošenja boje kistom. Za slikanje mirisa lavande koristili su svjetlije i tople boje a boju su nanosili izrazito nježno, blago i mirno. Za slikanje mirisa čajevca koristili su intenzivnije nijanse i hladne boje iz spektra te su imali žustrije i kraće pokrete kistom. Analizom promatranja djece tijekom slikanja i kasnije samih slika vidljivo je da mirisi različitih esencijalnih ulja izazivaju kod djece različite doživljaje. Vidljivo je i da djeca intuitivno i nepogrešivo osjete pojedinu energiju ulja. 2. Slikanje geranija Slikanje je ponuđeno 14 djece i svi su bili zainteresirani. Vrlo jaku motivaciju pokazalo je osmero djece. Vrijeme provedeno u slikanju bilo je jako produženo u odnosu na prvo. Kod sve djece se primjećuju nježni pokreti kistom i korištenje svih boja spektra. Prevladavaju tople boje slabijeg intenziteta te slike djeluju vrlo harmonično. Slike su vrlo bogate bojom. Primjetna je bila velika koncentracija, usredotočenost i mir kojim su slikali. Analizom samog čina slikanja te slika kao krajnjih rezultata, vidljivo je da mirisi potiču maštu i da emocionalni doživljaj mirisa utječe na bogatstvo izražavanja djece. Indikativno je da niti jedno dijete nije imalo potrebu verbalno opisivati svoju sliku. U aromaodgoju, koristeći esencijalna ulja, slikanje mirisa dobiva još jednu dimenziju. Intuitivnim odabirom ulja i slikanjem jednog ili više mirisa ulja dijete ima još jednu mogućnost neverbalnog izražavanja svog unutrašnjeg svijeta. Kvalitetan aromaodgajatelj poznavanjem esencijalnih ulja može dobiti drugačiji i dublji uvid i razumijevanje djetetovog emocionalnog i duhovnog stanje, te mogućnost interpretacije djetetove osobnosti i problema s kojima se suočava.

Kritički osvrt:

Reference:

1. Slikanje lavanda-čajevac

1. Balić Šimrak A., Šverko I, Županić Benić M., U prilog holističkom pristupu kurikulumu likovne kulture u random odgoju I obrazovanju, Časopis Umjetničko djelo u likovnom odgoju I obrazovanju, ZBORNIK RADOVA ECNSI 2011.; 51-61

Od desetoro djece osmero je bilo jako zainteresirano. Vrijeme provedeno u slikanju bilo je vrlo različito, ali to nije utjecalo na kvalitetu izražavanja energije mirisa. Neki su u vrlo kratkom vremenu naslikali dva potpuno različita doživljaja mirisa i dočarali različitost mirisa.

2. Bilić V., Balić Šimrak A., Kiseljak A., Nevizualni poticaji za dječje likovno izražavanje i razvoj emocionalne pismenosti, Časopis Dijete, vrtić, obitelj : Časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima, 2012; 18 (68) Literatura: 1. Jezdić Z. Arhetipovi esencijalnih ulja: Veliki praktični vodič. Prvo izdanje, Zagreb: Aromavita-institut za aromaterapiju; 2019. 2. Price S., Price P., Aromatherapy for babies and children, Riverhead; 2005. 3. Belamarić, D. Dijete i oblik: likovni jezik predškolske djece; Zagreb: Školska knjiga; 1986.

Kod sve djece se primjećuje uzorak da su dva mirisa slikala na sasvim različite načine. Vidljiv

35/ESSENT I A


AROMATRENING

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

36

Ju jitsu obitelj Schaefer Malešnica 29 091 1905 719 enso.jjk@gmail.com

36/ESSENT I A


ESSENTIA

U OVOM BROJU PREDSTAVIT ĆEMO VAM OBITELJ SCHAEFER KOJA JE UKLJUČENA U SVE SEGMENTE RADA NAŠEG KLUBA. NIJE IH TREBALO PUNO NAGOVARATI DA SE UKLJUČE U PROGRAM AROMATRENINGA.

T

reningu ju jitse u klubu prvi se posvetio Martin, koji radi kao menadžer u telekomunikacijskoj kompaniji. Nakon stresnog radnog dana, obaveza u kući, vrtu, vremena rezerviranog za obitelj, pse i ježa, potrebno je naći motivaciju, energiju i koncentraciju za trening ju jitsua. „Najteže je izaći iz kuće“, voli reći Martin dok sprema svoj gi u sportsku torbu, „sve ostalo nekako ide samo po sebi“. No, Martinu je to najmanji problem. Martin je rođen u Beču, po svom habitusu sportaš je od glave do pete: od djetinjstva je provodio vrijeme po šumama i planinama rodne mu Austrije, pa je tako i austrijski reprezentativac u streličarstvu, te prvak Hrvatske u disciplini 3D. Jednog dana pojavio se u klubu sa suprugom Ivanom i idejom da upravo ona bude prvi polaznik programa Samoobrana za žene kojeg smo planirali pokrenuti. I dok smo na oglednom satu radili intervju i za Ivanu kreirali osobni kurikulum programa samoobrane za žene, koji osim fizičke komponente sadrži i psihološki aspekt prevencije i obrane od nasilja, esencijalno ulje limuna (arhetip liječnika) pomagao je jačanju međusobnog povjerenja i nadogradnje odnosa, a u kombinaciji s esencijalnim uljem Hinoki čempresa (arhetip posrednika) pokrenulo je grupnu dinamiku i usmjerilo k zajedničkoj izgradnji novog programa. Na taj način se koncept Aromatreninga, koji sam baš usavršavala na Radionici integrativne aromaterapije - arhetipovi esencijalnih ulja Zrinke Jezdić. Kod djece, četverogodišnjeg Nolana i devetogodišnje Nike sve je bilo puno jednostavnije jer su se, s obzirom na svoje prethodno iskustvo u

Piše: Blaženka Rukavina, aromaterapeutkinja borilačkim sportovima, jednostavno uklopili u programe koje sprovodimo za dječje uzraste.

MARTIN Ispostavilo se da su Martinu, koji je perfekcionist i sklon detaljima, opširni ju jitsu kurikulum i tehnike, koje su mu na trenutke sličile na složenu plesnu koreografiju, počeli djelovati demotivirajuće. To je posebno došlo do izražaja kad smo počeli s pripremama za polaganje. Da bi pronašao dodatnu motivaciju, posegnuli smo za esencijalnim uljem bora (arhetip starješine), koje daje osjećaj pripadnosti timu, osjećaj snage zajedništva, podrške, povjerenja u prijenos, daje jasnu strukturu procesa kroz koji se mora proći. Hinoki (arhetip posrednika), kojeg smo podrobno opisali u prethodnim brojevima kao posrednika između svjetova, između Istoka i Zapada, kultura i tradicija, te limun (arhetip liječnika) kako bi ga energetski podigli nakon napornog radnog dana. Osim toga, Martin je uključen i u naše Bodywork programe i tehnike rada na tijelu (medicinska i sportska masaža, thai masaža, yumeiho, akupresura i aromamasaža), koje u sinergiji s aromaterapijom imaju snažno terapeutsko djelovanje - uravnotežuju strukturu tijela, balansiraju statiku i korigiraju posturu, osloba-

37/ESSENT I A


AROMATRENING

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

đaju napetost tetiva i mišića, umanjuju bolove, olakšavaju kretanje, oslobađaju nakupljeni stres i potiču protok energije.

IVANA Prema specifičnim potrebama klijenta kreiraju se i situacijski treninzi u kojima se prakticiraju ju jitsu tehnike i koji pomažu da naučimo kako - a to se kod Ivane od samog početka pokazalo prijeko potrebnim - svoj živčani sustav učiniti saveznikom, a ne neprijateljem. Naime, prema Polivagalnoj teoriji koju je postavio Dr. Stephen Porges objasnivši neuroanatomiju obrambenih mehanizama stresa i ljudskog ponašanja, mogu se utvrditi obrasci ponašanja koji predstavljaju adaptivne odgovore preživljavanja i razumjeti akcije koje pokreće autonomni živčani sustav. Neki od njenih osnovnih principa su: Neurocepcija – autonomni živčani sustav neprekidno skenira okolinu postoji li u okruženju prijetnja, prepoznaje poznate situacije i odlučuje da li je potrebna neka akcija. Hijerarhija – autonomni živčani sustav odgovara na signale iz tijela i okoline preko tri putanje koje se odvijaju specifičnim redoslijedom i mogu se predvidjeti: od sigurnosti (ventralni vagus) preko mobilizacije – bori se ili bježi (simpatikus), do imobilizacije – zaledi se, isključi se (parasimpatikus - dorzalni vagus). U tome nam je pomoglo esencijalno ulje timijana (arhetip mudrac /djed), koji iznimno dobro djeluje prilikom akutnih stresova ili zahtjevnih psiholoških stanja pa se smatra aromaterapijskom anti-šok terapijom. Timijan prenosi informaciju za iscjeljivanje nedostatka samodiscipline i discipline u svakodnevnom životu, nepovjerenja prema životu i sebi. To je esencijalno ulje koje usmjerava ka treniranju te njegovanju mentalnih/umnih sposobnosti.

stranjivanju svega što je nepotrebno za proces, esencijalno ulje bergamota (arhetip psiholog) balansira um i emocije i dovodi u stanja nulte točke iz koje se jasnije sagledava život i moguće opcije. Esencijalno ulje borovice (arhetip kaskadera) potaknut će pozitivnu energiju, unijeti sportski duh te neće dozvoliti da posustanemo. Nakon pomoći u prilagodbi na fizički dio Samoobrane za žene te uključivanja u standardni trening ju jitse, s Ivanom sam odradila i aspekt Aromasavjetovališta, postupak Integrativne aromaterapije kroz arhetipove esencijalnih ulja, koji će je dalje voditi i usmjeravati na putu osobne integracije, pri čemu je Ivana odabrala esencijalna ulja eukaliptusa radiata, ružmarina i sibirske jele. U lipnju, pred Schaferima je polaganje za pojaseve, a za njih u rukavu imamo još jedan adut – esencijalno ulje lovora (arhetip pobjednika) kojem je posvećen cijeli 6. broj Essentie.

NOLAN I NIKA Nolan (4) i Nika (9) su veseli, razigrani i pametni klinci koji uživaju u zajedničkim sadržajima s obitelji i prijateljima pa im je bavljenje ju jitsom nešto nakon škole, a prije kupanja i večere. U Nolanovoj predškolskoj grupi u tzv. sportskoj fazi igranja, u difuzoru prevladava mandarina (arhetip djeteta). U Nikinoj grupi mlađeg školskog uzrasta, u fazi sportske inicijacije, kad pažnja nije dugotrajna, a rad s djecom zahtjeva stalnu animaciju i raznovrsnost treninga, do izražaja dolaze pojedinačne razlike i važna je integracija u grupu. Emocije se vrlo lako izazovu i djecu je potrebno ohrabrivati pa uz esencijalno ulje klementine i mandarine često dodajemo i bergamot (arhetip psihologa). Također, ukoliko je potrebno stvoriti mirno i radosno okupljanje i osjećaj sigurnosti, koristimo mješavinu esencijalnih ulja sibirske jele (arhetip kume), koju odlikuje zaštita i briga o slabijima, grejpa (arhetip iscjelitelj), koji potiče povezivanje, povjerenje u proces učenja i grupu.

Nakon timijanove kirurške preciznosti u od-

38/ESSENT I A


ESSENTIA AROMAMENADŽMENT

Aroma menadžer

39 Ima onih zaposlenika koji su konstantno u svom poslu, nose ga kući, stalno pričaju koliko imaju za raditi. I njih doživljavate bitnima i vjerojatno uspješnima.

RAD U SUSTAVU Kada vam kažem da svatko tko radi u korporaciji ili tvrtki, bilo privatnoj ili državnoj, dio je sistema koji može biti strogo vertikalan, nešto manje vertikalan i više horizontalan, što to laički znači?

Piše: Evelina Vranić, dipl. oec., studentica integrativne aromaterapije

S

vi imamo nekakvo viđenje korporacija i tvrtki, bilo da smo radili ili radimo u njima, slušali od prijatelja ili članova obitelji koji rade u njima ili smo vidjeli na filmu ili u omiljenoj seriji. Dojam je odličan, zar ne?! Lijepo obučeni ljudi, doimaju se uspješnima i da znaju što rade. Dobro zarađuju, samouvjereni su, konstantno ih se ili nagrađuje financijskim bonusima ili edukacijama. Ok, sada sam otišla u idealiziranje. Idemo sada malo realnije.

Svatko tko radi u sustavu horizontalno ima svoje kolege i druge timove s kojima surađuje te svog nadređenog i podređene po vertikali. Da bi ti svi ljudi funkcionirali u jednoj smislenoj zajednici, tu dolazimo do definicije manadžmenta. Cilj manadžementa je osigurati da se određena skupina ljudi kreće u skladu s utvrđenim ciljevima. Manadžment podrazumijeva planiranje, organiziranje, usmjeravanje i kontroliranje. Idealno bi bilo da je na vrhu manadžmenta postavljen jedan lider koji inspirira i motivira ljude, ali na žalost to nije uvijek tako. Bilo kako bilo, uvijek su tu manadžeri, odnosno voditelji koji upravljaju ljudima i potiču na razvoj. Tu kreće naša priča. Iz svog vlastitog iskustva rada u korporacijama mogu reći da nije lako niti voditi niti biti vođen. Kako znate da nije lako s odnosima unutar vlastite obitelji, braku, s prijateljima, zamislite kako je onda unutar timova ili u odnosima nadređenih i podređenih. Naravno, nije uvijek svaki odnos kao iz filma „Vrag nosi Pradu“, ali vjerujte, nikada nije jednostavno čuti kritiku na vlastiti rad ili ponašanje unutar radnog okruženja.

STRES I tu dolazimo do pojma „stres“. Svi smo ga doživjeli barem

39/ESSENT I A


SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

nekoliko puta u životu. Znamo i da pozitivni događaji uzrokuju stresno stanje. Da li bi mi vjerovali kad bih vam rekla da većina je ljudi koji rade u tvrtkama i korporacijama redovito, čak i konstantno u stresu.

Koji su tipični razlozi stresnih stanja u radnom okruženju: 1. stres od previše posla: previše zadataka i projekata 2. stres od ne stizanja odrađivanja zadataka na vrijeme 3. stres od manjka samopouzdanja (npr. pričanje na stranom jeziku, držanje prezentacije pred puno ljudi) 4. stres od lošeg odnosa sa šefom 5. stres od rada u timu koji nam ne odgovara 6. stres od loših odnosa 7. stres od neznanja ili nekompetencija

da pronađu svoj mir unutar tima i okruženja ili da se zahvale i pronađu svoju sreću na drugom mjestu.

RAD S ESENCIJALNIM ULJIMA Esencijalno ulje mente i lavande ne samo da imaju umirujući učinak i pomažu kod nesanice, na emocionalnom nivou djeluju i na unutarnju nesigurnost. Radom na nesigurnosti, jačamo svoje samopouzdanje te time direktno utječemo na našu sliku prema drugima i percepciju drugih unutar radnog okruženja. Menta s arhetipom aktiviste podiže razinu motivacije, ali nas uči i dozirati i naći pravu mjeru za to koliko ćemo se dati u posao. Lavanda arhetipa majke potiče emocije mira, sigurnosti i zadovoljstva unutar radnog okruženja, a sve dok smo u miru sa sobom, naći ćemo i mir s drugima. Ulje eukaliptusa potiče na akciju i svojim arhetipom operativca vrlo dobro može poslužiti voditelju projekta da započne i realizira projekt do kraja u korist svih uključenih strana, odnosno članova radnog tima. Kada pričamo o zahtjevnom odnosu nadređenog i podređenog, esencijalna ulja čempresa i kurkume itekako mogu djelovati na poboljšanje odnosa.

8. stres od loših rezultata 9. stres od čestih konflikata Lista se može svakako produžiti i svatko od vas bi mogao štogod još dodati, ali poanta je da trigera oko nas i u nama ima puno i vrlo vjerojatno je da nas neće baš sve s liste zaobići, ako smo u bilo kakvoj vrsti radnog kolektiva. Iz stresa nastaje nezadovoljstvo, ljutnja ili tuga, što sve na kraju rezultira padom motivacije i interesa za posao. O fizičkim manifestacijama stresa da i ne pričamo. Redovito nas prate neki od simptoma kao što su nesanica, razdražljivost, napadi panike, ubrzano lupanje srca, gubljenje ili nagomilavanje kilograma. Bitno je naglasiti da većina stresa proizlazi iz osnovnih uvjerenja i obrazaca unutar nas samih koje smo sami stvorili ili su nam drugi direktno ili indirektno usadili, primjerice: “Nisam dovoljno dobra” ili “Ne znam postaviti granice”. Tu dolazimo do aromaterapije i esencijalnih ulja, koja jako dobro mogu pomoći pojedincima i timovima da osvijeste sebe, svoje vrline i slabosti,

Čempres, arhetipa posrednika, odlično čuva vlastite granice te time iz podređenog izvlači zauzimanje za sebe i postavljanje zdravih granica. Iz vlastitog iskustva, ulje kurkume arhetipa nindže, u jednom bitnom trenutku je potaknulo u meni snagu da „odrežem“ sve stvari koje mi više ne služe ili da glatko odbijem sve ponude koje u tom trenutku nisu bile za mene. Isto tako crni papar budi u meni strast i želju za izazovima, što toplo preporučujem ljudima koji su spremni na nešto novo ili žele u sebi probuditi entuzijazam i radost na poslu. Kombinacija i prilika za poslovni razvoj pomoću esencijalnih ulja ima bezbroj, jer nam integrativna aromaterapija omogućava da na suptilan i blag način spoznamo sebe. Radom s arhetipovima esencijalnih ulja, možemo balansirati sebe i svoje emocije,¬ pronaći svoj centar, a time automatski mijenjamo i odnose oko sebe. U sljedećim člancima ćemo vam jasnije pokazati kako raditi s uljima vezano za poslovne teme ili kako funkcionira kada se radi s uljima unutar radnog kolektiva.

40/ESSENT I A


ESSENTIA STRUČNI ČLANAK

Proces usklađenja (Koraci u Brendfulness metodi)

Piše: Lea Brezar, poduzetnica, spisateljica i pjesnikinja

41 POKRETANJE POSLA ILI POSTAVLJANJE PROJEKTA NA VLASTITE NOGE JEDAN JE OD NAJTEŽIH IZAZOVA. TRAŽI USTRAJNOST I BRUŠENJE VOLJE, NASTOJANJE DA ODOLIMO NIZU PREPREKA KOJE SU NAM STAVLJENE NA PUT. PROCES STVARANJA NEČEG NOVOG BRUŠENJE JE TALENTA KOJI IMAMO I NAPROSTO JE NUŽNO OČEKIVATI DUGOTRAJAN I ZAHTJEVAN RAD. BEZ TOGA ZAISTA JE NEMOGUĆE POSTIĆI VLASTITU SVRHU.

D

a bismo posložili posao prema načelima dharme, nužno je biti svjestan svojih vlastitih kočnica. U kojem ćemo trenutku nenadano stati na njih pitanje je vremena. A. Maslow (Maslow, 1942) u svojoj je Teoriji ljudske motivacije postavio nekoliko stepenica do samorealizacije te naglašava kako je važno zadovoljiti prije svega potrebu za sigurnošću, zatim pripadanja i ljubavi, nakon toga potrebu za priznanjem, a zatim za samoostvarenjem. Zašto to spominjem? Zato što na putu izgradnje svakog posla, prije ili kasnije, svaka će od ovih stepenica biti kamen spoticaja u realizaciji. Ako se lomimo s materijalnim, nemamo šanse plivati ka samoostvarenju, jer nismo u miru s odnosom s materijalnim svijetom. Nakon toga jasno je da će odnosi koje nemamo realizirane postati svojevrsna prepreka novim odnosima koje stvaramo u biznisu. Neriješene situacije isplivat će u nekom drugom obliku, kaže A. Kezele u svojoj knjizi Veličanstveni Saturn (Kezele, 2020). Naše je da ih riješimo čim prije. Nakon toga jasnije je što se događa s priznajem i možemo li ga uopće ostvariti kada smo zastali na prethodnim stepenicama. Zato je nužno penjati se po toj piramidi kako bismo mogli raditi na tome da se ostvarimo. Zato je kroz Brendfulness metodu taj put samoostvarenja podijeljen na etape koje mogu pomoći upravo da stvari postavimo na svoje mjesto.

POSTAVLJANJE POSLA Prvi korak u postavljanju posla prema Brendfulness metodi je jasno postavljanje vizije i misije. Ne samo toga da pojasnimo sebi što je to što mi nudimo svijetu – tržištu u kontekstu onoga što radimo i što želimo postati. I ne samo to, važno je dati obećanje samome sebi da ćemo se držati toga što smo rekli na tom putu i da nećemo zaboraviti na postavljanje jasnih načela koja će nas voditi.

41/ESSENT I A


CASE STUDY

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Prošle sam godine s prijateljicom započela novi biznis. Osnovale smo srednju i ove godine osnovnu školu Epohu koja radi prema waldorfskoj pedagogiji i kojima je cilj pomoći djetetu da se u tom procesu odrastanja pronađe sebe i kristalizira svoje talente. Da bismo mogli raditi na tom procesu nužno je bilo započeti rad na sebi. Naš je godišnji plan definirao četiri osnovne edukacije s temom preuzimanja odgovornosti, uvođenja načela waldorfske pedagogije u nastavu, postavljanje jasne komunikacije i stvaranje protokola te rad s mentorom.

Kontinuirana komunikacija s timom – mrkva sjeme, lavanda, ruža

Sada smo pri kraju školske godine i vidimo da taj proces nikada ne ide glatko. Osnovne prepreke na koje je važno obratiti pozornost su: *

Kontinuirano poticanje i motiviranje zaposlenika – anis, izop, korijander

Mrkva sjeme nosi duhovnu vibraciju neuvjetovanosti, arhetip je pomajka, nivo procesa joj je nadilaženje, materijalna vibracija - samodisciplina, samokontrola, odabir, odlučnost, komunikacija, učenje, razvijanje emocionalne inteligencije

Lavanda: duhovna vibracije bezuvjetne ljubavi, arhetip majke, nivo procesa – preobražaj, materijalna vibracija njegovanje, ozdravljivanje, iscjeljivanje, pomaganje, skrb, odgajanje, podučavanje

Izop nosi duhovno pročišćenje, njegov arhetip je istjerivač, nivo procesa je preobražaj, a on nosi vibraciju odgovornosti, odlučnosti, učenost, ispravnost, učinkovitost i poniznost

Anis i njegova duhovna vibracija prisutnost, arhetip ambasador, nivo procesa je apstrakcija, a materijalna vibracija - stvaranje temelja za priznavanje autonomnosti, digniteta i autentičnosti, zastupanje svojih i tuđih interesa, pregovaranje, prezentiranje, usuglašavanje

Ruža donosi dobrostivost, ona je kraljica, njezin nivo procesa je otkriće, a nosi vibraciju komunikacije, razvijanje osobnih, mentalnih i socijalnih vještina, dobrotvorni rad, pomaganje, brižnost, učenje, održavanje ljepote tijela, uma i duha

Korijander i duhovna vibracija tolerancije, arhetip pregovarača, nivo procesa - preobražaj te materijalna vibracija - inteligencija, smirenost, komunikativnost, sposobnost slušanja, uvažavanje, usklađivanje, kreativnost, informiranost

Kontinuirano podsjećanje na krajnji cilj (u našem slučaju odgoj i obrazovanje)

Prerano odustajanje – izop (miloduh), ruža •

Mirta i njezina duhovna vibracija umjerenosti, arhetip pedagog, nivo procesa je otkriće, vibracija koju nosi: odgajanje, učenje, usmjeravanje, razvijanje socijalnih vještina, komunikacija, interakcija

Eukaliptus dives - duhovna vibracija: razumijevanje, arhetip: voditelj, nivo procesa: apstrakcija, materijalna vibracija:

* Napomena: tijekom pisanja ovog teksta, zatražila sam pomoć esencijalnih ulja i radila s knjigom Arhetipovi esencijalnih ulja (Jezdić, 2019, 118-453). Postavljala sam pitanje za svaku od ovih točaka i tim redom izvlačila ulja.

42/ESSENT I A


ESSENTIA

zamisliti kako ulazi u razred i tamo susreće lica koja ga u određenim situacijama uspiju i naljutiti. Djeca su ogledala onoga što nosimo u sebi. Što god mi mislili da možemo sakriti, ona će kadtad isprovocirati svojim ponašanjem. Ne jer im je to cilj, već zato što biti nastavnik ne znači samo učiti druge, već znači biti učen kako bi mogao prenijeti svoje znanje.

sposobnost slušanja i podržavanja, inicijacija promje- na, analiziranje, usmjeravanje mentalnih procesa, informiranje, komunikacija, koordinacija Kako niz godina vodim svoju marketinšku agenciju, moram reći da postoji izvjesna razlika u poimanju posla i odnosa prema njemu u obrazovnom sektoru od onog u agenciji. Najveća greška koju ljudi mogu napraviti u poslu je misliti da su savršeni u tome što čine i druga da je kritika usmjerena na to da vas slomi. Sad se možemo opet malo osvrnuti na onu piramidu A. Maslowa (Maslow, 1942) i promotriti te korelacije. Zaista, može li vam netko uzeti snagu i slomiti vas ako ste na toj svojoj osobnoj piramidi izgradili prve četiri stepenice? Može li vas se uvjeriti da ne vrijedite ako je netko rekao da trebate popraviti to što radite, modificirati neke korake da bi sve skupa imalo bolji ishod? Što zapravo čujemo kada slušamo onoga koji iznosi kritiku? Čujemo svoju bol koja nas upozorava da ćemo biti još jednom povrijeđeni ako se odmaknemo od nje.

TEŽE SITUACIJE U KOLEKTIVU

Naši nastavnici su u vizualizaciji dobili zadatak izvući arhetipsku kartu koja obilježava njihovo biće kada ulaze u razred tj. arhetip koji nose u tom trenutku. Naša je nastavnica s početka ove priče izvukla arhetip žrtve. U razgovoru koju smo vodile, podsjetila sam je na to da kada ulazi u razred da se potrebno izdići iz modela žrtve i stoički stati pred svoje izazove, što nije uspjela. Nije, jer se nije potpuno uhvatila u koštac sa situacijom i u sebi probudila istinsku namjeru da riješi frustraciju. Kada je voda došla do grla predložila sam da pitamo esencijalna ulja što činiti. Pred nju sam postavila tridesetak ulja koje imam u uredu. Njezina ruka je izvukla lovor. Lovor nam govori o osobnoj pobjedi i nadilaženju prepreka, o tome da je nužno dostojanstveno nositi „teret“ i „zaduženje“ (Jezdić, 2019, str. 298-299). Njegov pogled na život je „ima nade“, nivo bića „ima volje, a nivo procesa „nadilaženje“. Nastavnica je shvatila njegovu poruku i ponijela ga je sa sobom te se uhvatila ukoštac upravo s problemom i nastavila raditi na njegovu rješavanju. Mogla je, kao mnogi drugi, odustati pred preprekom i pred mojim usmjeravanjem, imajući na umu samo svoju nemoć, ali nije. Snaga koja izrasta kada se suočimo dovoljna je da pokrene vaš svemir. Jedan korak – postaje pobjeda nad ustaljenim i beskorisnim radnjama koje nas dovode do frustracije. Stvaranje okruženja u kojem će vaš posao rasti nužan je, neophodan i nezaobilazan proces stvaranja tvrtke na temeljima dharme po Brendfulness metodi. Dharma ili svrha mogu živjeti unutar jedne tvrtke samo kad se vrijednosti koje zastupa kompanija podudaraju s vrijednostima zaposlenika i to treba uvijek imati na umu. Isto tako da je to proces usklađenja koji se ne događa preko noći.

Reference:

Nedavno sam jednu težu situaciju u kolektivu riješila tako što sam osobi koja je bila prilično frustrirana situacijom prvo skrenula pozornost na vježbu koju smo radili na jednoj od edukacija.

Jezdić, Z. ,Arhetipovi esencijalnih ulja, Aromavita – institut za aromaterapiju, 2019.

U vođenoj vizualizaciji svaki je nastavnik morao

Kezele, A.P., Veličanstveni Saturn, High Castle, 2020.

Maslow, A.H., A Theory of Human Motivation, The British Journal of Psychiatry, 1942., https://www-cambridge-org.libezproxy.open.ac.uk/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/a-theory-of-human-motivation-by-abraham-h-maslow-1942/519D1FAFADE96014EC0C3CE52FC1698F Literatura:

43/ESSENT I A


TEMA BROJA

SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

Piše: Zrinka Jezdić, dipl.med.techn., clin.aromath.

44

44

Konstelacije s arhetipovima esencijalnih ulja ARHETIPOVI ESENCIJALNIH ULJA SU SIMBOLIČAN PRIKAZ KRAJNJEG PRODUKTA I PRIMJENE BILJKE TJ. PUNOG POTENCIJALA ESENCIJALNIH ULJA. TO SU MODELI KOJI SLIKOVITO I KARAKTEROLOŠKI OPISUJU BIT ESENCIJALNOG ULJA, A KOJEG SU STVARALI LJUDI KROZ TISUĆE GODINA.

K

oristili su biljke i njihove esencije kao hranu, lijek ili magičnu tvar, stvorili su odnos s njima te ih duboko integrirali u svakodnevni život, liječenje i podršku duhovnom razvoju. Arhetipovi esencijalnih ulja imaju svoje energetsko polje u koje ljudi mogu ugraditi svoje misli,

emocije i energije te pomoću njih stvoriti prikaz svog problema, blokade ili konflikata. To omogućava bolje razumijevanje situacija ili sebe, a time i otkrivanje njihovog rješenja. Svi koji se odluče za bilo koji oblik terapije koji uključuje razgovor s terapeutom, otvorenost uma i duha, volju za radom na sebi te povjerenje u sebe i proces, imaju istu poteškoću. Ta poteškoća očituje se u sposobnosti sagledavanja problema i njegove šire slike te prepoznavanja sebe u njoj. Najviše zbog toga što ljudski um ima potrebu imenovati probleme, zamišljati ih na mentalnom ekranu, stavljati u slikovni oblik pa čak i pridruživati im karaktere stvarnih ljudi. Na taj način klijenti stvaraju svoju referentnu točku od koje mogu napraviti slijedeći korak u samorazvoju ili osvještavanju. Slijedeća poteškoća je biti u kontaktu sa svojim emocijama i sviješću samog sebe u nekoj situaciji i istraživati razne mogućnosti rješavanja problema. Mnogima je lakše biti u kontaktu s terapeutom, drugim ljudima ili u ovom slučaju s esencijalnim uljima (njihovim arhetipovima). S toga su konstelacije odlična terapeutska tehnika prikaza nekog problema, koja omogućuje interakciju sa svim aspektima i oblicima tog problema (bilo da se radi o ljudima, odnosima, unutarnjim konfliktima, idejama, emocijama i sl.) Uvriježeno se održavaju s „živim ljudima“, koji kroz sebe prikazuju energije/emocije osobe s kojom ili o kojoj se radi konstelacija. Esencijalna ulja imaju istu sposobnost i druge

44/ESSENT I A


ESSENTIA

operativne mogućnosti pomoću kojih se može pristupiti takvom rješavanju nekog problema ili samo spoznavanju.

NULTA KONSTELACIJA Nulta konstelacija je bazični/osnovni prikaz psihološkog, energetskog i duhovnog ustroja osobe. Koristi se za bolje spoznavanje sebe te prepoznavanje/istraživanje životnih izazova koji nastaju kao posljedica nedovoljne osviještenosti ili vlastitih potencijala. Polazi se od uvjerenja da su sve „naše“ informacije pohranjene u energetskom polju (soul netu) i kao takve podložne su dijeljenju, spremanju, fragmentiranju i defragmentiranju, čuvanju, blokiranju itd. Nultom konstelacijom možemo otkriti i osvijestiti što se dogodilo, što se dešava i kako se naše energije/ emocije mogu dalje razvijati. Još bolje rečeno, možemo osvijestiti kada su i zašto neki problemi nastali (pogled u prošlost), kako se s njima

nosimo i kako utiču na naš život (prepoznavanje u sadašnjem trenutku života) te kako ih najbolje možemo usmjeriti i iskoristiti u budućnosti (pogled u budućnost). Pogled u prošlost, sadašnjost i budućnost je forma rada nulte konstelacije. Ima ulogu boljeg razumijevanja utjecaja koji su se dogodili u prošlosti i njegovih efekata na osobu. Arhetipovi mogu predstavljati dijelove karaktera osobe, emocije, slabosti ili vrline, mentalne koncepte i sl. ovisno o tome na koji način osoba može osvijestiti svoju 0 konstelaciju. Netko je sklon emocionalnom proživljavanju, netko lakše barata umom/kognitivnim sposobnostima, netko sa svojim karakternim osobinama, a netko s energijama. Promatraju se interakcije, sinergije i antagonizmi u frekvencijama esencijalnih ulja, osnovnim arhetipovima, stanju svijesti i nivou procesa. Informacije, utisci te uvidi pomažu osobi da prepozna elemente u sebi te ih tako potvrdi ili ne potvrdi (npr. da to je/nije moje… ili prepoznajem/ne prepoznajem to u sebi). Ukoliko osvijesti nove informacije o sebi, otvara prostor za njihovu integraciju. Informacije o arhetipovima detaljno su razrađene u knjizi „Arhetipovi esencijalnih ulja“, koja sadrži obilne informacije i načine korištenja kroz njihovu energetsku matricu.

45/ ESSENT I A


SVIBANJ 2021. | BROJ 6/GODINA II. | ČASOPIS O INTEGRATIVNOJ AROMATERAPIJI

CILJ I SMISAO 0 KONSTELACIJE •

Bolje spoznavanje sebe

Osvještavanje problema/blokada koje sprečavaju daljnji osobni ili duhovni razvoj

Otkrivanje novih mogućnosti razvoja

Uspostavljanje integralnih dijelova bića u ravnotežu kako bi životni sustav/energetsko polje iscijelilo situaciju, odnos ili zdravlje

Osobno iskustvo kroz koje se dobiva nova perspektiva i odgovori na neodgovorena pitanja

Temelj progresivnoj konstelaciji

sti koju nosi u sebi. Palmarosa ukazuje na potrebu transcendiranja stava/uvjerenja o sebi kao žrtvi kroz potencijal brižnosti i altruizma. Izop ukazuje na potrebu i način duhovnog rasta kroz transformaciju, u kojoj se osoba treba osloboditi od destruktivnih impulsa, deluzija, prinudnosti, opsesivnosti i sl. Komorač i korijander su u poziciji koja ukazuje na mogućnosti koje su nam date za prevladavanje slabosti i izazova. Komorač daje potencijal za uspostavljanje kontakta (sa sobom i drugim ljudima), sagledavanje sebe i svojih postupaka te ujedinjenja zajedničkih interesa do ostvarenja cilja. Korijander predstavlja viši potencijal svijesti kroz koju se mogu ujedinjavati ciljevi i ostvariti veliki duhovni napredak.

ISKUSTVO B.J.

PRIMJER 0 KONSTELACIJE B.J. žena 42 g. Dolazi zbog nedoumice koju ne može sama riješiti već niz godina. Želi promijeniti posao i smjer svoje karijere. Radi kao ekonomistica u banci, a želi otvoriti svoj OPG i baviti se uzgojem povrća. Pokušala je raditi oba posla istovremeno, no doživjela je „poslovno sagorijevanje“. Posao u banci joj treba zbog otplate kredita. Nakon razgovora s klijenticom i dubokog energetskog ulaska u problematiku, zamolila sam je da intuitivno odabere 3-5 esencijalnih ulja. Odabrala je 5 esencijalnih ulja, slijedećim redom: kadulja, palmarosa, izop, komorač i korijander. Moja interpretacija arhetipova i energija esencijalnih ulja s ciljem poticanja spoznaja i uvida u vlastitu osobnost, slabosti, izazove i potencijale:

Kada sam čula interpretaciju esencijalnih ulja, prvo sam prepoznala probleme svoje „ženske linije“ s kojima se susrećem cijeli život. A to su ovisnost o drugima, ovisnost o sažaljenju drugih, vlastite sebičnosti i manipulacije te potreba da žrtvu u sebi neprestano „hranim“. Na te asocijacije me potaknula interpretacija kao i miris kadulje i palmarose. Kroz miris kadulje osjetila sam nadu i „obećanje“ da se mogu izvući iz čeličnog zagrljaja žrtve. Kad sam pomirisala izop osjetila sam unutarnje uzbuđenje i snagu koju ima. Jednako tako sam osjetila povjerenje prema tom mirisu i energiji koju nosi. Pomislila sam: „ Njemu bih se mogla prepustiti s povjerenjem“. Mogao bi me vratiti iz praznog prostora moje vlastite duše. Miris komorača mi je bio izuzetno privlačan i ugodan, odmah sam osjetila fizičku glad. Razmišljajući o interpretaciji koju sam čula od Zrinke, prepoznala sam u sebi i glad prema kontaktima s drugim ljudima. Želju da se ujedinim s njima u nekom zajedničkom projektu, a to je moj OPG. Miris korijandera sam osjetila kao svježinu i novi prostor, nešto što me čeka, nešto u što ću zakoračiti. Kao da mi je na dohvat ruke. Iskustvo nulte konstelacije me jako nadahnulo, motiviralo i osvježilo. Otišla sam kući s jasnoćom i odlučnošću da napravim promjenu.

Već na prvi pogled vidljivo je da su ulja u formaciji 2:1:2. Kadulja i palmarosa pripadaju osnovnom arhetipu žrtve i upućuju na karakternu sklonost umanjivanja vlastite vrijednosti i samopoštovanja. Kadulja ukazuje na snagu i potencijal da se stav/uvjerenje prema sebi može iscijeliti te iskoristiti potencijal jasnoće i mudro-

46/ESSENT I A


Maestral OSNAŽUJE, OSVJEŽAVA I DONOSI OSJEĆAJ SREĆE Bergamot, grejp, slatka naranča, limun, geranij, litsea i ylang ylang Sinergija esencijalnih ulja u mješavini Maestral donosi svježinu u toplim ljetnim danima. Baš kao i istoimeni vjetar, obilje citrusa u ovoj mješavini, čiste i bistre sjećanja na lijepe trenutke. Nježan vjetar, toplina sunca i zrak ispunjen zavodničkim mirisima. Romantični trenuci koji pune osjetila i pozivaju na senzualnu igru tijela. Svježina ovih ulja i ovog vjetra memorira sjećanja u stanice tijela i vrtove duše. Mješavina se primjenjuje u kupkama, inhalacijama, kompresama. Pogodna je za aromatiziranje prostora u wellness centrima, kozmetičkim salonima, hotelima, bazenima, dnevnim i spavaćim sobama. Ova mješavina će na tjelesnoj / fizičkoj razini djelovati na: kožu (poslije upotrebe ne preporuča se izlaganje suncu), dišni, probavni, mokraćni i imunološki sustav. Ulja će stimulirati navedene sustave i povećati osjećaj energije. Na emocionalnoj razini pobuđuje emocije veselja, sreće, zadovoljstva, bezbrižnosti, Potiče emocionalnu ekspresiju i emocionalnu interakciju. Na mentalnoj razini ova kombinacija osvježit će misli, probuditi sjećanja, otvoriti um i pomoći u usmjeravanju namjere. Namjera ove sinergije je zadovoljstvo i uživanje.

Na energetskoj razini usmjerava na istraživanje i preispitivanje emocija, odnosa s drugim ljudima, odnosa prema materijalnim vrijednostima. Balansira ekspresiju energije svijesti /ega održavajući samopouzdanje na najvišoj mogućoj razini. Na duhovnoj razini usmjerava vibraciju ulja u preispitivanje duhovnih kvaliteta i namjere, osiguravajući tako čistoću kreativne energije.

BIOETERICA D.O.O. POSLOVNICA: GRADIŠĆANSKA ULICA 30, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA SJEDIŠTE: FRANJE HERMANA 17I, 10 000 ZAGREB HRVATSKA MOBITEL: +385 91 4900 966 EMAIL: CONTACT@BIOETERICA.HR WWW.BIOETERICA.HR


EDUKACIJA • osnovni i specijalistički tečaj iz aromaterapije • studij kliničke aromaterapije • studij integrativne aromaterapije • radionice integrativne aromaterapije TRETMANI • zdravstvena savjetovanja i konzultacije (klinička aromaterapija) • klinički tretmani – podrška medicinskim tretmanima • nulta, sistemska i progresivna konstelacija s arhetipovima esencijalnih ulja • psihološko energetska i poslovna savjetovanja (dharmički managementi i stres management)

ČASOPIS ESSENTIA Aromavita – Institut za aromaterapiju podupire i zaprima stručne radove iz područja aromaterapije za objavljivanje u časopisu ESSENTIA u obliku članaka, studija slučajeva (case study) i izvješća o istraživanjima.

KNJIGA “ARHETIPOVI ESENCIJALNIH ULJA”, Zrinka Jezdić Arhetipovi esencijalnih ulja je knjiga koja je apsolutni novitet u pristupu i korištenju esencijalnih ulja, u odnosu na standardne načine aromaterapeutske primjene. Detaljno se razrađuju i objašnjavaju esencijalna ulja i njihov puni potencijal za balansiranje i unapređivanje fizičkog, emocionalnog, mentalnog i duhovnog stanja čovjeka. Knjiga je napisana stručno i razumljivo, te je primjerena za stručne aromaterapeute, za početnike i za sve koje zanima široko područje aromaterapije. www.zrinkajezdic.com

AROMAVITA – INSTITUT ZA AROMATERAPIJU • MARUŠEVEČKA 10 • 10000 ZAGREB Mail: info@aromavita-institut-com • Tel: 01/5804-811 • Web: www.aromavita-institut.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.