Control Cabinets Brochure - Polish Version

Page 1

Elektro – pneumatyczne szafy sterujące

Breakthrough Engineering for a Better World

Norgren jest częścią globalnej grupy inżynieryjnej - IMI plc.

Głównym celem IMI jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających potrzebom zmieniającego się świata. IMI skupia się na tworzeniu wartości dodanej poprzez rozwiązywanie kluczowych problemów

Norgren to ponad 90 lat doświadczenia w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych w zakresie precyzyjnego sterowania ruchem i przepływami.

Współpracujemy z Klientami w ponad 50 krajach świata, w większości kluczowych branż przemysłu jak Automatyzacja procesów, Przenoszenie materiałów, Kolejnictwo, Przemysł spożywczy, Pojazdy użytkowe, Kontrola procesów, Nauki Medyczne.

w wielu branżach przemysłu.

Nasze rozwiązania mają zawsze na celu sprostanie różnorodnym wyzwaniom z jakimi spotykają się nasi Klienci - od poprawy wydajności, produktywności i niezawodności maszyn i linii produkcyjnych po ograniczanie kosztów wytwarzania dzięki energooszczędnym produktom.

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy inżynieryjnej oraz globalnemu wsparciu, jesteśmy gotowi stawić czoła nawet najbardziej wymagającym projektom naszych Klientów.

Breakthrough engineering you can count on.

Nasze portfolio produktów jest jednym z najszerszych na rynku sterowania ruchem i przepływami. Dzięki integracji kilku marek produktowych: Norgren, Bimba, Buschjost, FAS, Herion, Kloehn czy Maxseal oraz synergii pomiędzy nimi, tworzymy przełomowe rozwiązania ściśle dostosowane do potrzeb Klienta.

02 Elektro-pneumatyczne szafy sterujące Wstęp 02 Elektro – pneumatyczne szafy sterujące 03 Skontaktuj się z nami! 07 SPIS TREŚCI

Elektro – pneumatyczne szafy sterujące

Przykłady zrealizowanych projektów

Norgren jest wiodącym światowym producentem w dziedzinie automatyki, technologii pneumatycznej i hydrauliki siłowej. Nasze produkty i rozwiązania, znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Szafy sterujące wykonywane są w ścisłej współpracy z klientem zgodnie z wymaganą specyfikacją techniczną.

Szafa stalowa, wymiary 600x600x210 mm

Modułowy zespół do uzdatniania powietrza z serii Excelon Plus ze zintegrowanym cyfrowym wyłącznikiem ciśnieniowym.

Wyspa zaworowa serii V41. Zawór proporcjonalny serii VP50.

Szafa stalowa, wymiary 800x600x300mm

do sterowania linią montażową do produkcji lin piętowych, wyposażony w 16-segmentową wyspę zaworową serii VS18 oraz zawory proporcjonalne serii VP50. Wyjścia wyspy zaworowej podłączone są do zaworów dławiąco-zwrotnych do regulacji natężenia przepływ.

Elektro-pneumatyczne szafy sterujące 03
Więcej informacji norgren.com

Szafa stalowa, wymiary 1000x760x300

Układ elektro-pneumatyczny do sterowania zaworami bezpieczeństwa w procesie. Solidne i niezawodne rozwiązanie, połączenia głównych elementów wykonane rurami stalowymi ze złączkami z pierścieniem zacinającym. Na życzenie klienta istnieje możliwość dołożenia ogrzewania wewnątrz szafy.

Część elektryczna znajduje się w wydzielonej przestrzeni połączonej z częścią pneumatyczną. Całość osadzona jest na ramie nośnej urządzenia.

Kontrola odlewania aluminium. Sterowanie poprzez moduły IO-Link. Wyspy zaworowe serii VR10 Zawór proporcjonalny serii VP23 Sygnalizator ciśnienia serii 54D Układy przygotowania powietrza serii Excelon® Plus 82

04 Elektro-pneumatyczne szafy sterujące
Szafa stalowa, wymiary 600x600x210

Kompaktowa szafka z tworzywa sztucznego 400x300 mm

Realizacja zgodna ze specyfikacją klienta w oparciu o zawory ISO. Projekt wg potrzeb uzupełniony wyłącznikami ciśnieniowymi serii 18D oraz modułem grzewczym do regulacji temperatury w środku szafki.

Szafka sterująca z szybkozamykającym zaworem odcinającym

Czas pełnego zamknięcia to 1 sekunda. Zabezpieczenie przed nadciśnieniem obwodu pneumatycznego, precyzyjna regulacja czasów. Zintegrowany moduł grzewczy zapobiegający zamarzaniu skroplin.

Elektro-pneumatyczne szafy sterujące 05

Panel pneumatyczny z wyspami zaworowymi

VS18 i VS26

do sterowania maszynami produkującymi opony.

Komunikacja IO-Link.

Zawory proporcjonalne VP23.

Regulatory ciśnienia Excelon Plus 82.

Oferta rozwiązań dla branży kolejowej

Przeznaczonych do sterowania klapami zrzutowymi wagonów towarowych. Trwała solidna konstrukcja do pracy w trudnych warunkach przy niskich temperaturach.

Połączenie komponentów Norgren RAIL i niestandardowych bloków pneumatycznych z elementami logicznymi. Sterowanie ręczne na drzwiach szafy uzupełnione o możliwość zdalnego sterowania.

06 Elektro-pneumatyczne szafy sterujące
Elektro-pneumatyczne szafy sterujące 07 zapytanie@imi-precision.com 22 518 95 30 www.norgren.com/pl Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy częścią spółki Norgren i dysponujemy siecią sprzedażowousługową na terenie 50 krajów, a ponadto zakładami produkcyjnymi w Brazylii, Chinach, Czechach, Indiach, Meksyku, Niemczech, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii.

Aby uzyskać informacje o wszystkich firmach Norgren, odwiedź www.norgren.com/pl

W pozostałych krajach Dystrybutorzy.

Norgren, Bimba, Buschjost, FAS, Herion, Kloehn i Maxseal są zarejestrowanymi znakami handlowymi.

Prowadząc politykę stałego postępu, Norgren zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji bez wcześniejszego powiadamiania.

z10144BR pl/03/24

Wybrane zdjęcia wykorzystywane na podstawie licencji Shutterstock.com

Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj ten kod QR lub odwiedź naszą stronę pod adresem www.norgren.com/pl

Incorporating

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.