İMAJ - Ausgabe/Sayı 143 - Juni/Haziran 2020

Page 1

Mach ich morgen Deine Zukunft wartet nicht – lass dich jetzt beraten!

ÜCRETSİZ/KOSTENLOS

YIL/JAHR: 12

SAYI/AUSGABE: 143

VGH Vertretung Murat Singin Hildesheimer Str. 100/ Eingang Devrientstr. 30173 Hannover Tel. 0511 8984201 Fax 0800 12348052384 www.vgh.de/murat.singin singin@vgh.de

HAZİRAN/JUNI 2020

THY HANNOVER GÜNCEL UÇUŞ PLANI

Ramazan Karakas Aussendienst Hochbau Putz & Estriche/WDVS Telefon (05 31) 21 48 98 17 Telefax (05 31) 21 48 98 10 Mobil (0152) 09 32 33 15 ramazan.karakas@baustoff-brandes.de

SAYFA 7

SILA YOLUNDA YARDIMCINIZ & SIKÇA SORULAN SORULAR

IMRAN AUTOTEILE24 HİZMETTE SINIR TANIMIYOR

SAYFA 4

Engelbosteler Damm 90 30167 Hannover bei Multi Möbel GmbH

SAYFA 3

Baustoff Brandes GmbH Petzvalstraße 39 38104 Braunschweig info@baustoff-brandes.de www.baustoff-brandes.de

TÜM VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI YOLCUK DİLERİZ

Gustav-Adolf-Str. 6 30167 Hannover Tel.: 0511 94 00 2013 Kebapci_musa_hannover Kebapci Musa Hannover


22 • HABER

HAZİRAN/JUNI 2020

Hannover’de yeni Çerezci 63 AVUKAT

AV. SERKAN SÜRAT

TRAFIK KAZALARI VE TAZMINAT HAKLARI

Hannover’in önemli adreslerinden Göetheplatz 2’de, alanında en geniş ürün yelpazesine sahip Çerezci 63 hizmet alanını genişletti. Kimi zaman değersizliği ifade et-

yer almaktadır kuruyemiş. Her

mek için (çerez gibi, çerez parası

bir kuruyemişin hangi hastalığa

vs), kimi zaman eğlenceyi, kimi

iyi geldiğini ya da hastalıktan ko-

zaman sağlığa katkısı nedeni ile

ruduğunu artık biliyoruz. Bu ba-

dile gelir çerez, kuru yemiş… Yakın

kımdan dolayıdır ki Hannover’de

tarihe kadar kuruyemiş eğlence-

kuruyemiş satan bir mekanın

lik olarak, kışın uzun gecelerinde,

olmayışının üzüntüsü vardi her

eğlencelerde vs tüketilmesi ge-

zaman icimizde. Artık bu hasret

reken bir yiyecek olarak bilinirdi.

Çerezci 63 ile bitmiştir.

Genel anlamda başta leblebi, ka-

4. Bilirkişi masarafları (Sachverstaendigenkosten)

bak çekirdeği, ay çekirdeği olmak

Bu klasik toptan kuruyemiş se-

Karşı taraf bu masrafıda karşılamak zorundadır. Fakat bu

üzere ceviz, badem, fıstık, fındık

çeneklerinin yanısıra, atıştırmalık

konudada, tüm konularda gibi, suç oranına göre karşı ta-

gibi kabukluları ya da üzüm, dut,

lezzetler arayanlar için de alter-

raftan tazminat talep edilebilinir.

kayısı incir gibi kuru meyveleri

natifler bulunmakta! Lezzetli bir

kavrulma ve tuzluluk oranları

bulunduruyoruz’’ dedi Çerezci

kapsardı. Ancak günümüze gel-

atıştırmalık olan yer fıstığı; tuzlu,

ile alıcılarını bekliyor. Yaratıcı-

63’ten ayrılırken, özellikle gıda

diğimizde, eğlencelik fonksiyonu

kavrulmuş, çığ ve kabuklu olarak

lıkta sınır tanımayan kuruyemiş

alanında taze, katkısız, kaliteli

ve arabanın ücretli olarak bir yerde bırakılma masrafları

leblebi ise; sarı, beyaz, çikolata-

ürün alabilmenin biraz da gü-

(Standplatzkosten)

lı ve gevrek gibi sizi şaşırtacak

vene dayalı olmasından dolayı,

Arabayı çekme masraflarınıda prensip olarak karşı taraf

türlere sahip. Eğlence mekanla-

bir kez daha herkesin bir kasabı,

üstlenmek zorundadır. Bu konuda sorun sadece en ya-

rının vazgeçilmezi mısır çeşitleri

balıkçısı gibi bir de kuruyemiş-

kın olan tamirhaneden daha uzak olan bir tamirhaneye

ve soslu ürünler, uygun kuruye-

çisi olması gerektiğine inanıyo-

çekildiği zaman fazla masraf konusu tartırşılmaktadır.

miş fiyatları arayanlar için bire-

rum. Çerezci 63’de buna aday

Bu konuda hangi mesafedeki bir tamirhane henüz ma-

bir. Çerezci 63’ün çerez fiyatları,

oldugunu belirtmek isterim.

kul mesafede olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi

en yakın rakibininki ile kıyasla-

yargı tarafından tartışılmaktadır. Bundan dolayı arabanın

namayacak kadar uygundur.

5. Arabayi çekme (Abschleppkosten)

en yakın tamirhaneye götürülmesi tavsiye edilir. Gereken

Not: 30,00€ dan başlayan evlere sipariş artı 3,00€ götürme

işlemler yapılana kadar arabanızı ücretli korunur bir yere

Mekan sahibi Özkan Çağrı ürün-

parası sadece Hannover mer-

bırakabilirsiniz. Gereken işlemler bilirkişi raporu için ara-

ler hakkında da bilgi verirken,

kez için geçerli.

bayı hazır tutmaktır. Bu işlemler tatmamlandıktan sonra

bir çok ürünlerimizi Türkiye’ den getirtip burada hazır hale

İrtibat:

daha da gelişmiş olmakla birlikte,

mevcuttur. Keyifli sohbetlerin

6. Şahısların bedeni zararı

getiriyoruz. Kuru yemiş , çerez

Özkan Çağrı

sağlıklı ve dengeli beslenmenin

en güzel eşlikçisi kabak çekir-

çeşitlerinden cezerye ve lokum

Tel.: 0176 206 25 385

(acı parası, muayene masrafları vs)

vazgeçilmez yiyecekleri arasında

deği veya çekirdeği farklı boyut,

çeşitlerine bir çok ürün çeşidini

Tel.: 0170 217 60 75

arabayı ücretli yerden kaldırmak zorundasınız.

Trafik kazaları genellikle üzücü bedeni zararlarıda beraberinde getirmektedir. Günümüzde hastalıklar ve yaşlılık nedenleri dışındaki ölümler en fazla trafik kazalarında gerçekleşir. Bu konularda zararlar cenaze nakliyat mas-

Impressum Künye

rafları, acı parası, doktor tedavi masrafları, ambulans masrafları, kalıcı bir bedeni zarar ve özürlülükte iş gü-

İMAJ

cünüzün azalmasından kaynaklanan gelir zararı, bunun

Haber ve Reklam Gazetesi

karşılığinda emeklilik hakkınız ve tedavi süreci içerisinde çalışamamanızdan kaynaklanan gelir zararlarıdır. Bu

Chefredakteur

tazminatlarla ilgili mutlaka bir Avukat tutmanız tavsiye

İlhami Oğuz

edilir; mesela acı parası miktarını siz belirlemek için bilgi sahibi değilsiniz! Kalıcı bedeni zararlarınızla ilgili hakla-

Redaktion/Yazı İşleri

rınızın zaman aşamasına uğramaması için ne yapılması

Erkan Sürat

gerektiğini bilemezsiniz.

7. Avukat masrafı Kazadan sorumlu olan Avukat masraflarınıda tazminat olarak karşılamak zorundadır.

III. Zararı sınırlandırma göreviniz (Schadensminderungspflicht)

Nafi Oğuz Grafik/Tasarım Hayati Yılmaz - Creative Designer www.hayatiyilmaz.com Rechtsberater/Hukuk Danış. Av. Serkan Sürat

Zararı elinizden geldiği kadar sınırlı tutmakla görevlisiniz. Buna dikkat etmezseniz, tazminat hakkınızı veya bir kıs-

Auflage/Tiraj

mını yitirebilirsiniz. Bunun somut olarak ne anlama geldi-

4.500

ğini önden belirlemek çok zordur. Prensip olarak her zarar gören, zararın sınırlı kalması için sanki zarar masraflarını

Herausgeber/Sahibi

kendisi karşılamak zorunda kalacağı gibi elinden geleni

İmaj Zeitungsverlag

yapmak zorundadır.

İlhami Oğuz

IV. Sonuç

Anschrift/Adres

Sonuç olarak şunun altı çizilebilinir: Zararınızın miktarını

Weidendamm 30

teknik açıdan tespit etmek bilirkişiye, tazminat hakla-

30167 Hannover

rınızın kapsamı ve miktarını belirlemek ve korumak bir

Tel.: 0163 - 622 22 52

Avukata düşer. Size bundan dolayı masraf doğmaz. Ben

Mail: info@imaj-online.de

kendim hallederim diye düşünen sonuçta zararlı çıkabilir.

Web: www.imaj-online.de Gazetemizde yayımlanan köşe

Yazının önceki kısmı bir önceki sayımızda yer almaktadır.

yazılarının içeriği yazarlarımızın sorumluluğundadır.


2020 HAZİRAN/JUNI

HABER • 3

Imran Autoteile24 hizmette sınır tanımıyor Imran Autoteile24 şirket sahibi Ali Karaaslan Hannoverde 30 yıllık tecrübe ile siz değerli araç sahiplerine hizmet vermektedir.

Günümüz değişen piyasa şart-

hizmette müşteri memnuniye-

doğru parçayı bulmaya için ça-

larına bağlı olarak oto yedek

tini artıracaktır.

lışmaktadır

arlarını tüketicilerin hizmetine

Ürünlerimiz, kaliteli ürün ara-

Marka değeri yüksek olan

sunmak üzere faaliyet göster-

yan, ürün fiyat-değer bilin-

ürünler yanında kaliteli ve

mektedir. Sektörünün yaygın

cinde olan, çabuk ve güvenli

ekonomik ürünleri de müşte-

markalarını 150.000 çeşit par-

teslim isteyen, kendi yaşam

rilerimize sunarak ihtiyaçlarını

çayı 200m² aynı çatı altında

kalitesi ve araç bakımına önem

karşılamayı

bulunduran Imran Autoteile24

veren tüketicilere hitap etmek-

Bu sayede müşterilerimiz iste-

satışa sunduğu ürünleri, sek-

tedir. Unutmayınız ki, doğru ve

dikleri marka sınıfında orijinal

törde önde gelen otomotiv par-

kaliteli yedek parça konusun-

veya yan sanayi ürünleri seçe-

ça üreticilerinden ve ana bayi-

da vereceğiniz karar, öncelikle

bilecek“ diye konustu.

lerinden tedarik etmektedir.

sürüş güvenliğinizi, aracınızın

parça, araba boyası ve aksesu-

amaçlamaktayız.

performansını, yakıt tasarru-

şirket sahibi Ali Karaaslan Mis-

tüketici

funu ve ömrünü artıracağı gibi

yonunu su sözlerle ifade etti,

memnuniyetini esas alan bir

size ve sevdiklerinize de daha

“müşterilerimize mümkün olan

hizmet anlayışını ilke edin-

iyi ve güvenli bir yaşam kalitesi

en az hatayla faydalı olabil-

miş . Bunun için müşterilerin

olarak yansıyacaktır“ dedi.

mek doğru, daha ucuz, daha

Imran

Autoteile24,

ürünler ve siparişleri hakkında

Almanya’dan tatile gelen herkese Türkiye’den güvence Çavuşoğlu: Kim ülkemizde hasta olursa ve Alman sağlık sigortası sorumluluk kabul etmezse tüm masraflarını biz üstleneceğiz.

çabuk, daha güvenli ve daha

ihtiyaç duyduğu bilgilendirme-

Karaaslan, “Imran Autoteile24

yi kendine en doğru, hızlı ve

bünyesinde

anlaşılır bir şekilde iletmeyi

çalışma arkadaşlarımız uzun

Adresimiz:

ye’yi riskli ülkeler arasında

hedeflemekte. Sirket sahibi Ali

zamanlardır, aynı sektörde ol-

Imran Autoteile24,

göstermesini sert bir dille

Karaaslan „İnanıyoruz ki tam ve

manın verdiği tecrübe ile size

Voltmerstraße 73C

eleştirdi. Federal hükümetin

doğru bilgilenme sunduğumuz

en kısa zamanda doğru bilgi ve

30165 Hannover

seyahat uyarısını sürdürmesi

bulunan

değerli ürünler sunmak“.

bütün

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Türki-

ve Türkiye’yi riskli bölge olarak kabul etmesiyle ilgili olarak Alman devlet televizyonu 1. kanalı ARD’ye konuşan Çavuşoğlu, “Bu tutum tam bir hayal kırıklığıdır” dedi. Türkiye’de tatilini

geçirecek

olanların

hastalanmaları halinde tedavi masraflarının

karşılanacağı

güvencesini veren Çavuşoğlu, “Eğer burada bir tatilci ağır hastalanırsa ve Alman sağlık sigortası masrafları karşılamazsa Türkiye tüm tedavi gi-

salgınla mücadelede Almanya

altına alınması için tedbirler al-

derlerini üstlenecektir” diye

kadar başarılı bir şekilde mü-

dığını ve TÜV ile birlikte çalış-

konuştu.

cadele verdi, veriyor. Seyahat

tıklarını ifade eden Çavuşoğlu,

uyarıları ve riskli bölge olarak

telefonda görüştüğü Bakan

Alman mevkiidaşı Heiko Maas

sınıflandırılması Türkiye’ye ya-

Heiko Maas’tan Türkiye’deki

ile yaptığı telefon görüşmesinde

pılan bir haksızlıktır” dedi. Türk

hazırlıkları kontrol etmesi için

seyahat uyarısının sürdürülmesi

ve Alman sağlık sistemlerinin

Alman uzmanları Türkiye’ye

kararının siyasi bir karar oldu-

dünyanın en iyisi olduğunu,

göndermesini istediğini söy-

ğunu açıkça belirttiğini söyle-

turizm için hijyen standartla-

ledi. Türkiye, böylece şimdi Al-

yen Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye

rının en üst düzeyde garanti

manya’dan bir heyet bekliyor.


Ramazan Karakas

Aussendienst Hochbau Putz & Estriche/WDVS

Telefon (05 31) 21 48 98 17 Telefax (05 31) 21 48 98 10 Mobil (0152) 09 32 33 15

ramazan.karakas@baustoff-brandes.de

Baustoff Brandes GmbH Petzvalstraße 39 38104 Braunschweig

info@baustoff-brandes.de www.baustoff-brandes.de

TÜM VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI YOLCUK DİLERİZ


Sıla Yolunda Yardımcınız

Sıkça Sorulan Sorular Pasaportun yurtdışında kaybolur veya çalınırsa ne yapmalıyım ?

televizyon ve radyo için bir defaya mahsus olmak üzere “Bandrol

ruldu. Bu merkezler günde 20 bin test kapasitesine sahip. Havali-

Bunun için; fotoğraf ve nüfus cüzdanınız ile birlikte, bulunduğunuz

ücreti” tahsil edilmektedir. Yolcu beraberinde getirilen cihazın

manları haricinde Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında da test

yerdeki en yakın konsolosluğa şahsen başvurmanız gerekmektedir.

türüne göre ve televizyon için ekran boyutuna göre değişine

merkezleri var.

Başvurunuzun kabulünün ardından ilgili Türk makamlarıyla yazışma

miktarlarda TRT bandrol ücreti tahsil edilmektedir.

yapılacak ve olumlu yanıt alındığı takdirde adınıza yeni bir pasaport

• Ağız veya burundan sürüntü alınarak yapılan PCR testlerinin sonu-

düzenlenebilecektir. Bu işlemler birkaç hafta sürebilmektedir.

Beraberimde döviz, Türk parası veya ziynet eşyası getirmem/

cu 1-3 saat arasında alınabiliyor. Hızlı testlerin sonucu 15 dakika ile

Kayıp pasaport 18 yaşından küçük kişiye aitse, yeni pasaport başvu-

götürmem mümkün müdür?

1.5 saat arasında çıkabiliyor.

rusundan önce yetkili makamlardan detaylı bilgi alınız.

Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin ve dövizin yurttan ihracı ve yurda ithali serbesttir. Bununla birlikte, yolcu bera-

• Almanya’da ise ülkeye giriş çıkışlar Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI)

Pasaportum yurt icinde kaybolur veya çalınırsa ne yapmalıyım?

beri yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi

belirlediği kriterlere göre yapılıyor. Enstitünün hazırladığı ve düzenli

Pasaportunuzun kaybolması halinde vakit geçirmeden nüfus müdür-

sağlayan belge çıkışlarında veya 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz

olarak güncellenen listedeki riskli ülkelere gidenler, Almanya’da dö-

lüklerine müracaat etmeniz gerekmektedir. Böylece kaybolan pasa-

çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafın-

nüşte 14 gün karantinaya alınıyor. Karantinadan muafiyet için kişinin

portunuzun ilgisiz kişilerce kullanımının önüne geçilmesi amacıyla,

dan yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur.

Covid-19 semptomları göstermediğini ve koronavirüs taşıyıcısı ol-

sınır kapılarımızda bulunan bilgisayarlara kaydedilmesi sağlanacak-

Ayrıca, 15 bin ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet

madığını belgeleyen raporu ülkeye girişte ibraz etmesi gerek. Salgın

tır. Aksi durumda, kötü niyetli kişilerce kullanılan pasaportun gerçek

eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı

hastalıklar konusunda yetkili olan RKI, raporları kabul edilen ülkeler

sahibi de adli işleme konu olacaktır.

yurda getirebilir ve yurtdışına çıkarabilirsiniz. Bunu aşan değerdeki

listesine 18 Haziran’da Türkiye’yi de ekledi.

ziynet eşyasını, girişte beyan etmişseniz veya Türkiye’den satın aldıBaşkasına ait taşıt ile Türkiyeye gelebilir miyim?

ğınızı belgelerseniz yurt dışına çıkarabilirsiniz.

Başkasına ait olan yabancı plakalı taşıtların vekaletname veya kirala-

Peki Türkiye’ye seyahat etmeyi düşünenleri Almanya’ya dönüşte neler bekliyor? İbraz etmeleri gereken raporu nasıl ve nereden

ma yoluyla Türkiye’ye getirilmesi aşağıdaki durumlarda mümkündür:

Alo 159 nedir?

• Hem zekâleten taşıtı getiren kişi, hem de taşıt sahibinin Türkiye

Alo 159, Türkiye karayollarında seyahat eden sürücülerin, yol güzer-

Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma koşulunu sağlaması,

gahı ile ilgili bilgi alabileceği ve kaza durumunda kurtarma yardımı

• 14 günlük karantinadan muaf olabilmek için, seyahat eden kişinin

• Taşıtın, getiren kişinin ikamet ettiği ülkede kayıtlı olması,

isteyebileceği ücretsiz bir hattır.

Almanya’ya girişinden en geç 48 saat önce test yaptırmış olması ve

• Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleş-

alabilirler?

sonucun negatif çıkmış olması gerekiyor.

mesinin bulunması.

Cifte vatandaşlığa sahibim, Türk pasaportu haricinde diğer

pasaportumla giriş yapabilir miyim?

Taşıtın vekaletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirilmesi

• Türkiye’de 73 ilde Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği toplam 129 Covid-19 tanı laboratuvarı var.

halinde duruma uygun olarak aşağıdaki belgelerden birinin gümrük

Evet yapabilirsiniz. Ancak, çifte vatandaşlığa sahipseniz ve yabancı

idaresine sunulması gerekmektedir;

pasaportunuz ile giriş yapacaksanız girişte T.C. Kimlik Numaranızı

• Türkiye’de isteyen herkes PCR testi yaptıramıyor. Önce hastaneye

veya Mavi Kartınızı ibraz etmeniz vize sorunu yaşamanızı önleyecektir.

başvurması gerekiyor, Covid-19 semptomlarından herhangi birini

• Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı bir vekaletname ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idaresinde

gösterdiği anlaşılırsa test yapılıyor. Ancak yurt dışına gidecek olanlar HGS konusunda ayrıntılı bilgi icin nereye başvurmalıyım?

hazır bulunmaları halinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrüğü onaylayacağı bir vekaletname,

için Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları koordineli çalışarak prosedürlerin yerine getirilmesini sağlıyor.

PTT Genel Müdürlüğü’nün hgs@ptt.gov.tr e-posta adresine, 444 17 88 numaralı PTT Çağrı Merkezine, bir PTT şubesine, Karayolları Ge-

• Buna göre yurtdışına çıkacak olanlar, bulundukları yerin ilçe sağlık

• Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük,

nel Müdürlüğünün hgs@kgm. gov.tr e-posta adresine ya da telefonla

müdürlüğüne başvurarak PCR testi yaptırmak istediklerini belirtiyor.

belediye, emniyet veya mahkeme gibi resmi makamlara onaylatılmış

444 11 17 Çağrı Merkezine başvurulması gerekmektedir.

Herhangi bir semptom göstermese de gideceği ülkedeki kurallar ge-

olan belge,

HGS hakkında ayrıntılı bilgi ve HGS geçiş ihlal cezaları için

reği test yapılması zorunluysa ya doğrudan ilçe sağlık müdürlüğünde

http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

ağız veya burundan sürüntü alınarak yetkili laboratuvara gönderiliyor

• Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi.

ya da başvuran kişi hastaneye sevk ediliyor. Hangisinin yapılacağına, Abone olmadan HGS gişesinden geçersem ne yapmalıyım?

Tüzel kişiliklere ait taşıtların vekaletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde bunlara ek olarak aşağıda yer alan belgeler gümrük idaresine sunulur: • Tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun

o bölgedeki hastanelerin yoğunluk durumuna göre ilçe sağlık müdürlüğü karar veriyor.

Böyle bir geçiş yaptıktan sonra 7 gün içinde bir HGS etiketi alınması halinde, geçiş ücreti cezasız olarak ödenmiş olur. Aksi takdirde, 11 kat

• PCR testinin sonucunu 1-3 saat arasında almak mümkün. Labora-

cezalı geçiş ücreti uygulanır

tuvarın yoğunluğuna göre sonucun çıkması 24 saati bulabiliyor.

Ülkemizdeki trafik cezaları ne kadardır ?

• Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara göre Türkiye’de Covid-19

imza ve onayını içeren vekaletname, • Tüzel kişiliklere ait taşıtı getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı

testleri ücretsiz yapılıyor. Ancak buna rağmen bazı özel hastaneler

olduğunu gösterir belge,

Türkiye’de trafik cezaları 2018 yılı itibariyle, 85 TL’den başlamakta-

test için ücret talep edebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşanlar Sağlık

dır. Ülkemiz, şehir içi ve şehir dışı yollardaki radar ve MOBESE uy-

Bakanlığı’nın Alo 184 veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Alo 170 hat-

Yukarıda sayılan belgelerin noter veya konsolosluk onaylı tercümele-

gulamaları ile daha etkin denetlenen bir trafik sistemine kavuşmuş

larını arayarak bildirebilir.

rinin de gümrüğe sunulması gereklidir.

durumdadır. Uyarı:

Türkiye’ye aracım ile giriş yaptım, aracımı Türkiye’de bırakarak

• Türkiye karayollarında trafik cezası aldığınızda, cezanızı 15 gün içe-

son 48 saat içinde yapılmış PCR testinin ISO 15189 veya ISO/IEC

yurtdışına gecici çıkabilir miyim?

risinde ödemeniz halinde cezada % 25 indirim yapılmaktadır.

17025 sertifikalı olması şartı var. Bu nedenle yola çıkmadan önce

• Almanya’ya girişte gösterilecek raporun geçerli olması için,

Türkiye’de test yaptıracak olanların Sağlık Bakanlığı tarafından En yakın gümrük idaresine başvurarak; “Geçici İthal Edilen Taşıtlara

• Cezanızı ödememeniz durumunda bu ücret sizden Türkiye’den çı-

İlişkin Gümrük Genel Tebliği” kapsamında taahhütname vererek taşı-

karken gümrük kapısında tahsil edilecektir.

tı gümrük idaresine teslim etmeksizin yurtdışına çıkış yapabilir ya da taşıtı gümrük idaresine teslim ederek yurtdışına taşıtsız çıkış yapabi-

yetkilendirilen merkezlere başvurması önemli. • Türkiye’den Almanya’ya karayoluyla seyahat edenler, yola çık-

Türkiye’ye girişte uygulanan kurallar:

lirsiniz. Taahhütnamenin taşıtın bırakılacağı adrese en yakın gümrük

madan önce test yaptıramadıysa Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarında veya sınırdan geçtikten sonra bu iki ülkeden birinde

idaresine verilmesi ve taşıtın gümrük idaresine beyan edilen adreste

• Havalimanları ve sınır kapılarında ülkeye giren herkesin test yaptır-

test yaptırabilir. Test sonucu negatif çıkarsa Almanya’ya girişte

park halinde bulunması gerekmekte olup taşıt sahibinin yurtdışında

ma zorunluluğu yok. Ancak herkes sağlık kontrolünden geçiyor.

ibraz edebilir.

• Sağlık kontrolü, yolculara sorular yöneltilmesi ve görevliler tarafın-

• Türkiye içindeki ve Türkiye çıkışlı yurtdışı uçuşların tamamında

yerleşik eşi, çocukları, anne ve babası dahil taşıtın kimse tarafından kullanılması mümkün değildir.

dan vücut ısısının ölçülmesini kapsıyor. Ateşi 37.8 dereceden yüksek

yolcuların HES kodu edinmesi zorunlu. Sağlık Bakanlığı tarafından

Yanımda getirdiğim elektronik cihazlar icin „bandrol ücreti“

olanlara veya Covid-19 semptomlarından herhangi birini taşıdığı sap-

getirilen Hayat Eve Sığar uygulaması ile kişiye özel bir kod alınıyor.

ödeyecek miyim?

tananlara test yapılıyor.

Geçerli bir HES kodu olmadan bilet almak mümkün değil. Biletini bu uygulamadan önce almış olanlar da seyahat öncesinde HES

Evet. Ticari ithalat maksadı dışında yurtdışından getirdiğiniz

• Şimdilik İstanbul ve Antalya havalimanlarında test merkezleri ku-

kodu edinerek biletine eklemek zorunda.


66 • HABER

HAZİRAN/JUNI 2020

Unana dondurulmuş lezzetlerinin Almanya yolculuğu!

KÖŞE YAZARI

İHSAN KILIÇ

KILIÇ‘LA SORGULUYORUM

Hannover’de yaşayan Türk girişimciler Nebi Sağır ve Reşit Şahin, 1960 yılında Ulucami’nin karşısındaki “Karlıdağ Muhallebicisi”de çalışan Börekçi Şevket’in lezzetli böreklerin ve dondurulmuş lezzetlerin markası olan “Unana’yı” Almanya’daki Türklerle buluşturdular. Nebi Sağır ve Reşit Şahin, Han-

kazanması talebin sadece Han-

nover’de yaşayan ve yıllardır

nover ve çevresi ile kısıtlı kalma-

Papaz olacağına Türk olsun!

gastronomi ve toptancılık sek-

yacağının habercisi oldu.

Film başlıyor..

töründe bilinen iki isim. 2020

“Hırsızların Efendisi”

yılının başında 60 yıllık bir Mar-

Unana’nın ürün yelpazesinde

ka olan “Unana Hazır Lezzetler”

neler var?

ile Alman piyasasına dondurulFilmin yönetmeni maskeliler ve oyuncuları maskaralar..

muş ürün çeşitleriyle hızlı bir

Unana çok geniş bir ürün yel-

Dünyamızı yöneten maskeliler ve maskaraları, yani kara-

giriş yaptılar. Yıllardır özlemi

pazesine sahip. Açma, poğaça,

ları, yani kapkaraları..

duyulan Türk hamur lezzetlerini

simit, peynirli, ıspanaklı, kıymalı

dondurulmuş olarak Avrupa’ya

börek çeşitleri, su böreği, Kay-

Maske bizim medeniyetimizde hiç olmadı. Bütün maske-

taşıdılar. Bursa’dan başlayan

seri mantısı, tatlı lezzetler başta

ler, maskeliler, batıdan çıktı.

yolculuk

tüm

olmak üzere 50’den fazla don-

Almanya’ya hızlı bir şekilde yol

durulmuş ürünü, tüm Alman-

Tarihte eski Venedikli maskeliler, balolardaki soylu (par-

aldı. Harika lezzetlerin müşte-

ya’ya özel paketler içerisinde bir

don soysuz) maskeliler, maskeli prensler, çıplak krallar,

riler tarafından büyük beğeni

iş günü içerisinde evinize kadar

Hannover’den

sörler, lordlar, maskeli jönler!

Nebi Sağır teslim hizmeti veriyor.

de şoklama yöntemiyle dondurulduktan sonra ambalajlanarak

Peki, Unana Hazır Lezzetler

sevkiyata hazır hale getirilir.

nedir?

Tüm ürün çeşitleri Unana ar- ge

Dünyamızın maskaraları öyle bir maskara ki, gözümüzün

çalışmaları sayesinde tasarla-

önünde gözümüze baka baka maskeleriyle maskaralık

Günlük 50 ton üretim kapasi-

nan özel makinalarda, Börekçi

yaptılar.

tesiyle Unana Türkiye’nin en

Şevketin tarifleriyle titizlikle

büyük börek üretim tesisine sa-

yoğrulup şekillenir. Unana ürün

Sınırlardan kaçmaya çalışan babasının kucağındaki ço-

hip bir firma. Ürünün kalitesini

standartlarının sürekliliği, üre-

cuğa çelme takarak, yavrusuyla yere düşen babayla tek-

belirleyen en önemli unsurların-

timin tüm aşamalarında, kalite

rar gördük bu maskeli maskaraları..

dan biri olan su, özel ısıtma ve

kontrol süreçleri uygulanarak

arıtma ünitelerinden geçirilerek

sağlanır.

ısı ve sertlik dereceleri ayarlanır.

Ağustos ayından dan sonra Al-

Hijyenik koşullarda üretimi ta-

manyada çok sayıda marketler-

mamlanan ürünler, -35 derece-

de bulunacak.

Denizden sahile vuran küçük vucutları görüp, sonrada TV’lerden izleyen ve yazık diyen, ama yine de Avrupa sınırlarından girmelerini istemeyen maskeliler ve dün-

Reşit Şahin

yanın maskaraları. Siz hep maskeliydiniz, sizin maske takmanız hiç bitmedi.

Türkiye, Almanya’ya yardım gönderdi! PKK yandaşı Schmalstieg töreni iptal ettirdi

Gezi olaylarındaki çiçek, böcek, çocuk maskelerinizi de hiç unutmadık. Siz maskeli maskaralar, siz çok kara, hem de kapkarasınız.. Ülkeleri karıştırmak için aniden maskeli çocuklar ortaya çıkıverdi, birden yukarıdaki maskeleri yüzlerine geçirerek ortaya çıktılar. Gerçek yüzlerini hiç göstermediler bu maskaralar, yani karalar.. Ben hiç unutmam, seksenli yıllarda bununla ilgili kahra-

Son dakika haberine göre; Almanya’da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti, Türkiye’nin Hannover bölgesine tıbbi malzeme yardımı için düzenlenen törene karşı çıktı. Maske teslim töreni yaşananlar sonrası iptal edildi. Hannover’in SPD’li eski belediye başkanı ve terör örgütü PKK gösterilerinde konuşmalarıyla tanınan Herbert Schmalstieg, eleştirel açıklamalar yaparak Türkiye’den bağış alınmaması gerektiğini savundu. Tören iptaline rağmen maskeler teslim edildi.

manlık ve iyilik rollerinde filmler oynattınız. Bunu da gözümüze baka baka yaptınız. ZORO filminde siyah bir maske ve elinde kırbacıyla kötüleri kovalayan ZORO ve diğer çocuk film kahramanları Paulo, Spiderman, Batman, Superman.. hepisi maskeliydi!

ONAY: BİZİMLE ALAKASI YOK

40 BİN HİBE MASKE

Bölge başkanlığı bir basın bildirisi

Hannover Büyükşehir Belediye

Schmalstieg, Türkiye’den maske

Koronavirüs krizinde koruyucu tu-

hir Belediye Başkanı Belit Onay’ın

Sizin bütün iç dünyanız maskeliydi, hep maskaraydınız, hem

lum, kıyafet ve maske bulamayan

da olacağı bir toplantıda alacaktı.

de kapkara. Sadece maskeniz değil, kalbiniz de kapkara!

Hannover, rotasını Türkiye’ye çevirdi. Hannover Bölgesi Başkanı Hau-

yayınladı ve Türkiye’nin uzattığı

Başkanı Belit Onay, maske isteği-

alımına kesinlikle karşı çıktı. Türki-

Evet, dünyada bir maske, yani maskara savaşı başladı ki

ke Jagau, birçok ülkeden maske ve

yardım elini anlattı. Tam bu sırada

nin askıya alınmasının kendi bele-

ye’nin “sosyal yardım kisvesi altında

sormayın dostlar. Almanya’nın parasını ödediği maske-

tulum alamayınca, aklına, Dışişleri

Hannover’in eski belediye başkanı

diyeleriyle ilgisi olmadığını açıkladı.

dikkatleri başka yöne çektiğini” id-

leri ABD gizlice Tayland’dan çalmış, el koymuş, yürüt-

Bakanı

Schmalstieg araya girdi.

Onay, “O maske isteği, Hannover

dia eden Schmalstieg’e, SPD’liler de

müş, yani üzerine çökmüş. İtalya’nın maskelerini Fransa

danışmanı, eski Sosyal Demokrat

Bölgesi’nden geldi. Yani Hannover

“Türkiye bu pazarlık sayesinde ken-

çalmış. İtalya Yunanista’nın maskelerini çalmış!

Partili (SPD) Mustafa Erkan geldi.

ve çevre bölgedeki belediyeler bir-

dini çok iyi gösterebileceği bir vitrine

liğiyle ilgili. Büyükşehir Belediyesi

çıkmış olacak” diyerek, destek verdi.

Mevlüt

Çavuşoğlu’nun

BAŞKAN SAVUNDU

Vali aradı ve Erkan’dan yardım isTarihe maskeler savaşı olarak geçecek bir durum, veya

tedi. Türkiye, Hannover’e 200 bin

SPD aynı zamanda, işin içinde

veya benimle bir alakası yok, ko-

SPD, Türkiye’nin “iyi göründüğü bir

maskeler hırsızlığı, veya maskaraların hırsızlığı!

adet koruyucu tulum ve kıyafet

SPD’den ayrılan Mustafa Erkan’ın

nuyla ilgili fazla bilgim de yok” dedi.

basın toplantısı” istemedi.

satmayı kabul etti.

da olmasına tepki gösterdi. SPD

Maskaraların maskeleri düştü. Avrupa Birliği yok, müttefiklik yok, dost ülke yok, sadece çökmek var.

de aynı Schmalstieg gibi Türkiye’ye

200 BİN TULUM

bu platformun sunulmasına karşı çıkarak toplantıyı iptal ettirdi. Bölge

Filmin adı “Hırsızların Efendisi”. Batı değerlerin değeri sadece 50 Cent olan maskeyle sıyrıldı.

Türkiye bir de jest yaptı ve 200 bin

Başkanı Jagau ise yaptığı açıklama-

koruyucu kıyafetin yanında 40 bin

da, koruyucu kıyafet konusunda çok

de maske hediye etti. Bölge Baş-

zorlandıklarını, Türkiye’nin yardım

kanlığı, maskeleri Mustafa Erkan,

ettiğini belirterek, “Hannover böl-

Hannover Başkonsolosu

gesi kliniği için öngörülen maskeleri

Banu

Malaman ve Hannover Büyükşe-

almamam doğru olmazdı” dedi.


2020 HAZİRAN/JUNI

HABER • 7

THY Hannover Güncel uçuş planı

‘Bu karar siyasi ve Almanya...’

Hannover’den Türkiyeye uçuşlar açıldı mı? Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında durdurulan yurt dışı uçak seferleri yeniden açıldı. Türk Hava Yolları’nın resmi internet adresi üzerinden güncel uçuş planı açıklandı. Yurt dışı seferlerinin başlaması ile en çok merak edilenlerden biri de Almanya seferleri oldu. Peki, Almanya’ya uçuşlar açıldı mı? Almanya’dan Türkiye’ye uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte güncel THY yurt dışı uçuş planı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, Türkiye’ye seyahat uyarısının uzatılmasını siyasi bir karar olarak değerlendirdi. Bu sürecin siyasete alet edilmesini doğru bulmadığını ve üzüntüyle karşıladıklarını belirten Bilgi, konuyla ilgili Başbakan Angela Merkel’e, Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a ve federal milletvekillerine bir mektup yazarak üzüntülerini dile getirdiklerini söyledi. Salgın sürecinin sadece Türkiye kökenli insanları zorlamadığını, Almanları da zorladığını dile getiren Bülent Bilgi, şöyle dedi: “31 ülkeye baktığımızda Avrupa ülkelerini anlayabiliyorum. Avrupa Birliği’nden çıkmış olan Büyük Biritanya’nın Kovid-19 sürecini nasıl yürüttüğünü biliyoruz. Bu kararın hukuki, adil olmadığını düşünüyoruz. Bu kararın insanların sağlığını düşünerek alınmış bir karar değil, siyasi bir karar olduğunu

düşünüyoruz.

Türkiye son olarak karantina uygulamasını

kaldırmakla

kalmadı. Yaklaşık bir aydır cus-plani/” linkinden ulaşabiliyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle

haftalık bağlantılar olacak.

bir süredir yaşanan aksaklıkla-

26 Haziran’dan itibaren Türk

rın ardından haziran ayı bizleri

Hava Yollarına bağlı AnadoluJet

yeniden gökyüzü ile buluşturu-

de devreye girecek. Haftada bir

yor. Ulusal ve uluslararası sağ-

kez Türkiye’nin başkenti Anka-

Hannover; 21 Haziran 2020’den

lık otoriteleri ile yaptığımız titiz

ra’ya, Hannover’den doğrudan

çalışmaların sonucunda daha

uçuş hizmeti sunacaktır.

bu olayın sağlıklı işleyebilmesi için otellerini sertifi-

Orta Avrupa uçuşları

kasyon sistemine dahil etti.

uygulamayı mahkemeye ta-

sem, sen de sınırları daha

Kararın siyasi bir karar ol-

şıyacak, mahkeme yoluyla

sıkı kontrol edeceksin” gibi

masından hukuki olmadığı

hak aranacaktır. Bu siyasi

bir talepte bulunabileceği-

itibaren

da ortaya çıkıyor. İnsanların

bir karar ve eminim Alman-

ni de tahmin edebiliyorum.

Düsseldorf; 11 Haziran 2020’den

özgürlüğünü kısıtladığı için

ya’nın, Türkiye’den bir talebi

Gördüklerimi analiz ettiğim-

itibaren her gün

bu kararın hukuki olarak

olacak. Nasıl bir talepte bu-

de böyle bir sonuca varıyo-

sahip uçuşlarla sevdiklerimize,

THY Internet sitesinden yayınla-

Frankfurt; 11 Haziran 2020’den

sağlam ayaklar üzerinde de

lunur bilmiyorum ama “Ben

rum. Bu kararın değişeceği

keşiflerimize ve

nan bilgi: Bu dönemde plan yap-

itibaren her gün

durmuyor. İnsanlarımız bu

seyahat meselesini haleder-

kanaatını taşıyorum.”

manın ne kadar zor olduğunu bil-

Münih; 11 Haziran 2020’den

diğimiz için sizlere esnek seyahat

itibaren her gün

IMAJ gazetesi, THY’na bağ-

imkanları sunmaktan mutluluk

Hambur;12 Haziran 2020’den

lı acentelerden aldığı bilgilere

duyuyoruz. 20 Haziran 2020’ye

itibaren haftada 5 uçuş

göre, Türk Hava Yolları, Alman-

kadar alacağınız biletlerinizi 31

Stuttgart; 12 Haziran 2020’den

ya’daki çeşitli havaalanlarından

Aralık 2021 tarihine kadar yapı-

itibaren haftada 5 uçuş

uçuşlara başladı. Hannover’den

lacak başka bir uçuş için değiş-

Berlin; 11 Haziran 2020’den

ise uçuşlar 21 Haziran’dan itiba-

tirebilir ya da tarihini daha sonra

itibaren her gün

ren Pazartesi, Perşembe, Cuma,

belirlemek üzere biletinizi açığa

Brüksel; 15 Haziran 2020’den

Cumartesi ve Pazar günleri saat

aldırabilirsiniz.

itibaren haftada 4 uçuş

sağlıklı ve güvenli standartlara biriktirilecek

anılarımıza tekrar kavuşuyoruz.

Amsterdam; 11 Haziran 2020’den

15: 15’te Istanbul’a kalkacak ve

THY YURT DIŞI GÜNCEL UÇUŞ PLANI

varış saati de 19:25 olacaktır. Temmuz ayında ise her gün uçak

itibaren her gün Viyana; 16 Haziran 2020’den itibaren her gün

seferi bulunacaktır. Yolcular, THY’nin haziran ayı yeni

Zürih; 14 Haziran 2020’den

Türkiye’ye 27 Haziran’dan itiba-

uçuş planına “https://www.tur-

itibaren haftada 5 uçuş

ren direkt uçuşlar başlayacak.

kishairlines.com/tr-tr/duyurular/

Basel; 14 Haziran 2020’den

Samsun, Adana ve Diyarbakır’a

coronavirus-salgini/guncel-u-

itibaren haftada 4 uçuş

Kalkış Meydanı

Varış Meydanı

Haftalık Frekans

İcra Edilecek günler

Uçuş Dönemi

Kalkış Saati (Lokal)

Varış Saati (Lokal)

Uçuş No.

Hannover

İstanbul

5

1..4567

21.06. - 29.06.

15:15

19:25

TK1552

Hannover

İstanbul

5

1..4567

21.06. - 29.06.

11:20

13:30

TK1551

Kalkış Meydanı

Varış Meydanı

Haftalık Frekans

İcra Edilecek günler

Uçuş Dönemi

Kalkış Saati (Lokal)

Varış Saati (Lokal)

Uçuş No.

Hannover

Ankara

1

...5...

26.06. - 30.08.

10:15

14:55

TK7811

Hannover

Samsun

1

.....6.

27.06. - 29.08.

10:20

15:00

TK1537

Hannover

Adana

1

1......

29.06. - 24.08.

14:00

19:00

TK1740

Hannover

Diyarbakır

1

.....7

28.06 - 30.08.

10:10

15:30

TK1416

Ankara

Hannover

1

...5...

26.06. - 30.08.

06:00

08:40

TK7810

Samsun

Hannover

1

.....6.

27.06. - 29.08.

06:00

08:45

TK1536

Adana

Hannover

1

1......

29.06. - 24.08.

09:25

12:25

TK1739

Diyarbakır

Hannover

1

.....7

28.06 - 30.08.

04:55

08:35

TK1415


8 • HABER

HAZİRAN/JUNI 2020

Vaka sayıları artınca 400 kişinin Türk Polisi yine Sırbistan’da çalıştığı mezbaha kapatıldı! Türk polisi Sıla Yolu‘ndaki gurbetçilerin en büyük yardımcısı.

Sırbistan’dan karayoluyla geçecek

Almanya’nın Hamburg kentinde yaklaşık 400 kişinin çalıştığı bir mezbahada birçok çalışanda corona virüsüne rastlandı. Olay sonrası bölgedeki okulların kapatılmasına karar verilirken yetkililer inceleme başlatıldığını bildirdi.

vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz Sıla Yolu Projesi 24 Haziran’dan itibaren tekrar başlıyor. Türk vatandaşların Sırbistan’da yoğun olarak kullandığı hudut kapılarında Türk polisinin görevlendirilmesi için başlatılan “Sıla Yolu Projesi” bu yıl da devam edecek. “Sıla Yolu Projesi” kapsamında, Sırbistan’ın kara hudut kapılarında görev yapan Türk polisleri, bir

nın alınmasının ardından başlatı-

Yıllık ortalama 2 milyon Türk

yandan gurbetçilerin işlemlerini

lan “Sıla Yolu Projesi” devam edi-

gurbetçinin geçtiği 24 Hazi-

kolaylaştırırken diğer yandan dü-

yor. Bu kapsamda, Emniyet Genel

ran-20 Eylül döneminde söz

zensiz göç ve sahte belgeyle seya-

Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla

konusu kara hudut kapılarında

hatin önlenmesi için mesai yapıyor.

Mücadele ve Hudut Kapıları Daire

görev yapacak polisler, bu yıl da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile

Başkanlığı koordinesinde, geçen yıl

Türk vatandaşlarının seyahat iş-

Sırbistan İçişleri Bakanı Neboj-

pasaport ve göçmen kaçakçılığın-

lemlerinde en büyük yardımcısı

sa Stefanovic arasında 20 Şubat

da uzman bir emniyet müdürü ve

olacak. Türkiye-Sırbistan üze-

2019’da Budapeşte Süreci 6. Ba-

10 polis memurunun görev yaptığı

rinden AB ülkelerine giden tır

kanlar Konferansı kapsamında ya-

Sırbistan’ın Bulgaristan, Macaris-

sürücülerinin göçmen kaçakçı-

Almanya’nın en büyük et işleme

tesislerde de geniş çaplı test

şarılı bir şekilde mücadele eden

pılan görüşmede, Türk vatandaş-

tan ve Hırvatistan sınırlarındaki

lığı mağduru olmamaları için de

tesislerinden biri, çok sayıda ça-

yapmaya başladıklarını belirtti.

nadir ülkelerden olan Alman-

larının Sırbistan’da yoğun olarak

kara hudut kapılarına bu yıl da yine

mesai yapacak polisler, yasa dışı

lışanda corona virüsü görülme-

Şu ana kadar diğer tesislerde

ya’da şu ana kadar 190 bine ya-

kullandığı hudut kapılarında Türk

bir emniyet müdürü ve 10 polis

göçmenler ile sahte belgeyle se-

si üzerine kapatıldı. Gutersloh

vaka görülmediği ifade edilirken

kın vaka tespit edildi ve 9 bine

polisinin görevlendirilmesi kararı-

memuru görevlendirildi.

yahat edenleri de tespit edecek.

bölgesel yönetimi vaka sayıları-

kalan 19 tesisin de aktif durum-

yakın can kaybı yaşandı.

nın artışa geçmesinin ardından

da olduğu bildirildi.

önlem olarak bölgedeki okullar ve anaokullarının kapatıldığını belirtti. Et işleme tesisi yetkili-

Öte yandan Almanya’da 16 eya-

ALMANYA AVRUPA’DAKİ EN İYİLERDEN

leri Almanya boyunca 19 adet daha tesisleri olduğunu ve bu

lette fuarlar dahil büyük etkinliklerin yapılmasının ekim ayı sonuna kadar yeniden yasaklanması

Corona virüsü ile Avrupa’da ba-

planlanıyor.

DSÖ: Koronavirüs vakalarında artış rekor düzeyde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs vaka sayılarının dünya ölçeğinde hızla arttığını bildirerek, son bir gün içinde 183 bin 20 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Koronavirüs vaka sayıları, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı verilere göre hızla artmaya devam ediyor. Örgüt son bir gün içinde tüm dünyada tespit edilen vaka sayısının 183 bin 20 olduğunu açıkladı. Bu da pandemi süresince, bir günde görülen en yüksek vaka artışına tekabül ediyor. DSÖ’nün söz konusu açıklamasına göre, son 24 saatte 116 binden fazla vakanın kayıtlara geçtiği Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri virüsün şu an en hızlı yayıldığı bölgeler.

duğu ülkelerden biri haline gelen

yapıyor. Avrupa Yoğun Bakım

Brezilya’da, resmi rakamlara göre

Derneği’nin müstakbel (ESICM)

Pandemi bitti mi? Sonrasında bizi

toplam vaka sayısı bir milyonu,

başkanı ve İtalya’nın Milano ken-

nasıl bir dünya bekliyor?

COVID-19 hastalığından ölenlerin

tindeki bir hastanenin yoğun ba-

Salgının başlangıcından bu yana

toplam sayısı da 50 bini aştı. Gü-

kım şefi Maurizio Cecconi, “Bir

tüm dünyada 8,7 milyondan fazla

ney Amerika ülkesi, Amerika Bir-

sağlık ordusuna ihtiyacımız var”

insanın koronavirüse yakalandığı-

leşik Devletleri’nin (ABD) ardından

diyerek, “yeniden büyük bir dalga

nın tespit edildiğini bildiren DSÖ,

dünya çapında en fazla enfeksiyon

gelirse, İtalya’da yakın bölgelerden

bu zaman zarfında 461 binden

ve ölüm vakasının yaşandığı yer

doktor ve hemşireleri seferber et-

fazla insanın daCOVID-19 hasta-

durumunda. Ancak bazı uzmanla-

meye hazır olmalıyız. Bu ilk dalga-

lığından hayatını kaybettiğini du-

ra göre test kapasitesi düşük olan

da yapılmadı” ifadesini kullandı.

yurdu. Bundan önce bir günde en

ülkede gerçek rakamlar açıklana-

yüksek artış, 18 Haziran’da tespit

nın çok daha üstünde.

ESICM’nin halihazırda başkanlığını yürüten Josef Kesecioglu ise,

edilen 181 bin 232 vaka sayısı ile kayıtlara geçmişti.

AB ikinci dalgaya hazırlanıyor

Brezilya’da vaka sayısı bir milyonu geçti

Avrupa Birliği’nde (AB) ise hasta-

hastalarıyla ilgili hızlı bir eğitimden

neler hızlı eğitimlerle, ikinci bir en-

geçtiğini, olası bir ikinci dalgadan

feksiyon dalgasına daha fazla per-

önce bu eğitimin daha detaylı ol-

sonelle hazır olmak için çalışmalar

ması gerektiğini belirtti.

çok sayıda tıp ve bakım elemanının ilk dalga esnasında COVID-19

Son dönemde salgının en etkili ol-


2020 HAZİRAN/JUNI

HABER • 9

HÜSEYÝN KARATAÞ WIRTSCHAFTSBERATUNG EKONOMÝ DANIÞMANI MUHASEBE BÜROSU Beratender Betriebswirt Limburgstr. 9 30159 Hannover www.ub-karatas.de info@ub-karatas.de

Tel.:+49 511 388 79 71

Azerbaycan Türkiye’den SİHA alacak

Almanya ihracatında rekor düşüş

Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye’den silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacaklarını açıkladı.

Alman ekonomisinin belkemiği ihracatta koronavirüs önlemleri nedeniyle son 70 yılın en büyük düşüşü kaydedildi. Almanya’nın ihracatı Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 31,1 oranında geriledi. Almanya‘nın ihracatı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbir-

rıyla, 2019’a oranla yüzde 15 civarında azalacak. Al-

ler nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında tarihinin en büyük düşüşü-

man Sanayicileri Federal Birliği (BDI) de bu tahmine ka-

tılarak, ülkeden dışarıya ihraç edilen mal ve hizmetle-

yaşadı. Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre Ni-

san ayında toplam ihracat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31,1 oranında azalarak, 75,7 milyar euro seviyesine indi. Bu rakam, Alman dış ticareti ile ilgili istatistik tutulmaya başlanan 1950 yılından bu yana en büyük düşüşe tekabül ediyor. Nisan ayı rakamları, Mart ayı ile kıyaslandığında da ihracattaki azalma-

Azerbaycan Savunma Bakanı

niyeti var mı?” sorusunu Zakir

nın yüzde 24 seviyesinde oldu-

Kıdemli Orgeneral Zakir Ha-

Hasanov, “Bu yönde çalışmalar

ğu ortaya çıkıyor.

sanov, bir televizyon kanalına

devam ediyor. Artık sonuç da

İhracattaki bu düşüşün ana ne-

yaptığı açıklamada, Azerbay-

var” şeklinde yanıtladı.

denleri olarak, sınırların kapan-

can ordusunun yeni silah ve

ması sonucu Avrupa iç paza-

araç alımlarıyla ilgili değerlen-

Bakan Hasanov, kardeş Tür-

rındaki aşırı durgunluk, küre-

dirmelerde bulundu. Program

kiye’nin aynı zamanda askeri

sel ticaret ve seyahat kısıtla-

sunucusunun, “Türk üretimi

alanda Azerbaycan’a finansal

maları ve gerek deniz gerek-

silahlı insansız hava araçla-

yardım da sağladığını, Azer-

se hava taşımacılığında ya-

rı Suriye ve Libya’da başarı

baycan Milli Meclisinin bir süre

şanan aksaklıklar gösterili-

gösterdi. Azerbaycan’ın Tür-

önce bu konudaki anlaşmayı

yor. İstatistik Dairesi, Alman-

kiye’den bu araçlardan alma

onayladığını da söyledi.

ya‘nın söz konusu sebeplerden dolayı ithalatta da, geçen yılın aynı dönemine göre Ni-

rin yıl sonunda yüzde 15 azalacağı öngörüsünde bulundu.

san ayında yüzde 21,6 azalma yaşadığını ve ithalat

BDI ayrıca, ticaret ortağı ülkelerin tamamına yakınında eko-

hacminin

72,2 milyar euroya gerilediğini bildirdi.

nomik büyümenin büyük bir darbe alacağından yola çıkıldı-

Almanya’nın ihracatındaki düşüşün boyutu, ticaret ortağı ülkele-

ğı için “Made in Germany” ürünlere yönelik talebin de hissedi-

re ve bölgelere göre değişiyor. Buna göre Çin’e yönelik ihracat-

lir ölçüde azalacağı tahmininde bulundu.

ta yüzde 12,6 ile nispeten az bir düşüş yaşanırken Fransa’ya yapılan ihracat yüzde 48,3, İtalya’ya yüzde 40,1 ve Amerika Birle-

Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) yapılan açıklamada da, ko-

şik Devletleri’ne (ABD) yüzde 35,8 oranında azaldı.

ronavirüs salgınının gidişatına bağlı olarak küresel ticaret hacminde bu yıl yüzde 13 ile yüzde 32 arasında bir düşüş ya-

“Made in Germany”e talep azalacak

şanmasının beklendiği duyuruldu. Dünya ticareti, uluslarara-

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği‘nin (DIHK) tah-

sı ticaret anlaşmazlıkları ve küresel konjonktürdeki durgun-

m i n l e r i n e   g ö r e  A l m a n y a’ n ı n   i h r a c a t ı  y ı l   s o n u   i t i b a -

luk nedeniyle 2019 yılında da iyi bir yıl geçirmemişti.

Die Nachhilfe Profis Nordfelder Reihe 21 www.weelearn-nachhilfe.de 30159 Hannover kontakt@weelearn-nachhilfe.de

Tel.: (0511)65503532

L

Profesyonel dershanelerimizde bŸtŸn sõnõf ve okullar i in en iyi desteği bulabilirsiniz. 20 yõllõk eğitim ve šğrenci ko luğu tecrŸbemiz ve profesyonel kadromuz ile ocuklarõnõzõn başarõsõ i in varõz. bemiz Yeni Şu EN‘de GARBS Devlet desteği ile eğitim hizmetlerimizden ücretsiz tr. 47 faydalanmak için bize danışabilirsiniz. steler S erenbo arbsen B G Çocuklarınızın başarısı bizim önceliğimiz! 30823


10 • OTOMOBİL

HAZİRAN/JUNI 2020

2020 Aston Martin DBX, 50 kişinin sahip olabileceği ağustosta Türkiye’ye geliyor araba: McLaren 720S Le Mans Aston Martin’in ilk SUV modeli olan DBX, Türkiye’ye bu yıl ağustos ayında ayak basacak.

McLaren, 1995 yılındaki Le Mans yarışlarındaki başarıyı kutladığı 720S Le Mans modelini satışa sundu.

50 KİŞİ SAHİP OLABİLECEK

zıman sistemini kullanıyor.

İngiliz spor ve lüks otomobil üre-

2020’nin son çeyreğinde DBX’in

omlarında yerini alacağı da Aston

McLaren, 1995 yılında yapılan

ticisi Aston Martin’in tarihinde

Türkiye’de olması beklenirken

Martin Türkiye tarafından açık-

zorlu Le Mans yarışını kazan-

ilk kez ürettiği SUV modeli olan

DBX’lerin; Arizona Bronze, Mag-

landı. Mercedes-AMG tarafından

mış ve çok konuşulacak bir

Satış fiyatı 285 bin 600 dolar

tork değerlerine sahip model

DBX’in test aracı, önümüzdeki

netic Silver, Minotaur Green,

sağlanan 4.0 litrelik çift turbo V-8

başarıya imza atmıştı. McLa-

olan araçtan, sadece 50 adet

0’dan 100’e 2.7 saniyede ula-

ağustos ayında Türkiye’ye gele-

Onyx Black, Satin Silver Bronze,

motora ve dokuz vitesli otomatik

ren, bu başarısını yeniden ha-

üretilecek. 4 litrelik çift turbo

şıyor. 1995 yılında McLaren,

cek. Test aracının Türkiye’ye ulaş-

Stratus White, Xenon Grey renk

şanzımanla sahip yeni DBX’in fi-

tırlamak için sadece 50 adet

şarjlı V8 motordan güç alan

F1 GTR zorlu dayanıklılık yarı-

masından sonra ise aracı satın

seçenekleriyle satışa çıkacak.

yatı hakkında henüz net bir bilgi

olarak üreteceği modeli 720S

720S Le Mans, yedi vitesli ve

şı Le Mans’ta ilk kez birincilik

bulunmuyor. Ancak otomobilin

Le Mans’ı satışa sundu.

çift kavramalı otomatik şan-

kazanmıştı.

almak isteyen tüketiciler, 2020 yılı bitmeden DBX modeline sa-

Yeni DBX modelinin İstanbul ve

yurt dışı fiyatının en az 200 bin

hip olabilecek.

İzmir’deki Aston Martin Showro-

dolar olması bekleniyor.

Yerli otomobil için geri sayım başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hız verilen projede hedef belirlendi: Yerli otomobil 2022’de trafikteki yerini alacak. Türkiye’nin ilk yerli otomobili, 27 Aralık 2019’da Cumhurbaş-

FABRİKANIN TEMELİ ATILACAK

kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

710 beygir güç ve 770 Nm

Yeni BMW M5’in görüntüleri ortaya çıktı Yenilenen BMW M5’in tanıtım etkinliğinden önce, otomobilin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Alman otomobil üreticisi BMW,

standart 5 Serisi’nin ayak izlerini

gibi bir sürede 0’dan 100 km/s

birkaç ay içerisinde M5 ailesine

takip ediyor ve gündüz farları ile

hızlanabiliyor. Her iki model

yeni otomobillerini ekleyecek.

yeniden şekillendirilmiş çizgileri

de ürettikleri 750 Nm’lik tork-

barındırıyor.

larıyla oldukça güçlü bir per-

bekleniyor. Türkiye’nin gururu olacak yerli otomobilin trafik-

Standart versiyonların tanıtımı-

formans sergiliyor. Otomobili

TENİK ÖZELLİKLER

teki yerini alacağı tarih ise 2022

nın ardından ipucu niteliğindeki

katıldığı törende tanıtılmıştı.

Normalleşme döneminin baş-

olarak hedeflendi. Türkiye’nin

paylaşımlarla bazı parçalarını

Dünyada büyük yankı uyandı-

lamasıyla yerli otomobil çalış-

Otomobili Girişim Grubu, Bur-

göstermeye başlayan yeni BMW

Yeni BMW M5, 6.000 devir/

ran tanıtımın ardından devam

maları da hız kazandı. Yerli oto-

sa’da yapılacak fabrika için ÇED

M5, tasarım ve performans di-

dakikada 600 beygir güç üre-

eden çalışmalar, koronavirüs

mobil için fabrikanın temelinin

raporunun alındığını 2 Hazi-

namiklerindeki beklentilerle bir

tirken, Yeni BMW M5’e göre

Ayrıca tek parça olan ve mar-

salgını nedeniyle aksadı.

önümüzdeki günlerde atılması

ran’da açıklamıştı.

süredir gündemde. Aracın ta-

yere 7 milimetre daha yakın

kanın imzası diye adlandırılan

nıtım etkinliğinin kısa bir süre

olan Yeni BMW M5 Competi-

böbrekler de karşımıza çıkı-

sonra düzenlenmesi beklenir-

tion ise 625 HP güç üretiyor.

yor. Buna ek olarak yeni BMW

ken, sahneye çıkmadan önce

Yeni BMW M5, 0’dan 100

M5’e özgü ikiz egzoz çıkışı;

otomobilin görüntüleri sosyal

km/s hıza sadece 3.4 saniye-

otomobilin gücüne dair ipucu

medyada karşımıza çıktı. Anın-

de ulaşırken, Yeni BMW M5

verirken, büyük arka difüzör

da tanınabilir görünen model,

Competition ise 3.3 saniye

arka tasarımı tamamlıyor.

dışarıdan

bakıldığında

ise

yeniden tasarlanan farlar ve stoplar dikkat çekiyor.


2020 HAZİRAN/JUNI

TEKNOLOJİ • 11

PlayStation 5 tanıtıldı: İşte özellikleri

Instagram’a çift katlı hikayeler geliyor

Sony, merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5’i resmen duyurdu. Gelin konsolun özelliklerine yakından bakalım.

Instagram, çift katlı hikayeler tasarımını Türkiye dahil bazı ülkelerde test etmeye başladı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, özellikle platforma eklenen ‘Hikayeler’ özelliği ile oldukça beğenilmişti. Şirket, daha sonra ‘Hikayeler’ kısmını sürekli güncelleyip yeni özellikler ekleyerek, kullanıcıların birbirleriyle olan etkileşimini daha da artırmıştı.

Çift Katlı Hikayeler Geliyor Instagram, yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor. Henüz test

kayeler tasarımı sayesinde kul-

herkes için yayınlayıp yayın-

aşamasında olan ve sınırlı sa-

lanıcılar, tek seferde daha fazla

lamayacağına karar verecek.

yıda kullanıcıya sunulan özellik

hikaye görebilecek.

Instagram’ın henüz test aşa-

sayesinde, ekranda görülen hikayeler iki katlı olacak. Instagram’a gelecek iki katlı hi-

masında olan iki katlı hikayeler Şu anda test kullanıcılarından

özelliği bazı kişiler tarafından

gelen geri bildirimler sonu-

beğenilirken, bazı kullanıcılar

cunda Instagram, yeni tasarımı

ise yeni tasarımı eleştirdi.

2020’de en çok kullanılan şifre: 123456 kısa sürede kırılabiliyor.

ihlalleri nedeniyle sızdırılan şifreler, kullanıcıların bu konuda

2019’da da durum aynıydı

de herhangi bir disk girişi olma-

leniyor. Ayrıca konsolda bulunan

oyun konsolu PlayStation 5 ile

yacak ve oyunlar internet üzerin-

Tempest 3D ses desteği, yüzlerce

birlikte Stadia ve Xbox gibi ra-

den indirilip oynanabilecek.

sesi aynı anda verebilecek. Ancak

PlayStation 5’in özellikleri ise şöyle olacak:

bu özelliğin nasıl bir deneyim su-

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2

Playstatıon 5 fiyatı

kipleriyle büyük bir rekabete girecek. Bildiğiniz gibi Sony, 4 Haziran’da bir PS5 etkinliği düzenleme kararı almış, ancak ardından ABD’de

Nordpass tarafından yapılan araştırmaya göre 2019 yılında kullanılan popüler şifreler, bilgisayar korsanlarının ekmeğine yağ sürüyor. 2020 yılında gerçekleşen veri

Sony, piyasaya süreceği yeni

devam eden olaylar nedeniyle etkinliği 11 Hazirana ertelemişti.

sında ise ‘123456789’ yer aldı.

Dün akşam gerçekleşen ve ağır-

Listenin geri kalanına baktığımız-

lıklı olarak oyunların tanıtılması

da “test1”, “asdf”, “qwerty”, “ilove-

beklenilen etkinlikte Sony, PlayS-

you” gibi şifreler, yine en çok kul-

tation 5’in tasarımını ve detayla-

gösteriyor. Nordpass tarafın-

Bir grup güvenlik araştırmacısı-

lanılanlar arasına girdi. Güvenlik

rını resmen açıkladı.

dan yapılan araştırmaya göre;

nın yaptığı bir başka araştırmada

araştırmacıları, insanların hatır-

en popüler şifre, geçen yıl ol-

ise, 2019 yılı içerisinde en yaygın

lanması zor olan şifreler yerine,

duğu gibi bu yılın ilk 6 ayında

olarak kullanılan şifre ise ‘12345’

daha basit karakterlerden oluşan

da ‘123456’ oldu. Söz konusu

oldu. Oldukça basit olan bu şifre,

şifreleri tercih ettiğini söylüyor.

Sony PlayStation 5, iki farklı sü-

araştırmaya göre, dünyanın en

toplamda 2.8 milyon kullanıcı ta-

Ancak basit şifre kullanan bütün

rümle karşımıza çıkacak. Birinci

popüler

yaklaşık

rafından kullanıldı. Listenin ikinci

kullanıcılar, çeşitli saldırılarda he-

sürümde konsola oyun diskleri

yüzde 70’i bir saniyeden daha

sırasında ‘123456’, üçüncü sıra-

def haline geliyor.

takılabilecek, ancak ikinci sürüm-

yeteri kadar önlem almadığını

şifrelerinin

Playstatıon 5 özellikleri

HER EVE BİR İMAJ! BU FORMU DOLDURUP POSTA İLE ADRESİMİZE YOLLAYIN VEYA E-POSTA OLARAK BİLGİLERİNİZİ BİZE İLETİN, İMAJ GAZETENİZ POSTA YOLUYLA BEDAVA EVİNİZE GELSİN.

AD • SOYAD:

30 ve 31 ile başlayan postakodlarına gazetemiz ücretsiz olarak gönderilmektedir.

ADRESİNİZ:

nacağı şimdilik bilinmiyor.

CPU, 3,5 GHz Grafik kartı: AMD Radeon RDNA

Sony, etkinlik sırasında genel-

2, Işın izleme hızlandırma des-

likle oyunlara yoğunlaştığı için

teği, 2,23 GHz’e kadar değişken

PlayStation 5 fiyatını açıkla-

frekans

madı. Ancak konsolun ülkemiz-

RAM: 16 GB GDDR6 RAM

de 6 bin liranın üzerinde bir fi-

Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/

yatla satışa çıkması bekleniyor.

sn okuma hızı

Weidendamm 30

|

30167 Hannover

|

Mail: info@imaj-online.de

|

Web: www.imaj-online.de

Ses: Tempest 3D

Ayrıca oyun konsolunun ne

Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar

zaman satışa çıkacağı da bilin-

Ultra HD Blu-ray

miyor. Ancak tanıtılan oyun-

Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR

ların bu yıl sonuna doğru sa-

desteği (HDMI 2.1)

tışa çıkacağını düşünürsek,

Işın izleme hızlandırma desteği

konsolun da yıl sonuna doğru

sayesinde oyunların grafik kali-

raflardaki yerini alabileceğini

tesinin de oldukça artması bek-

söyleyebiliriz.


12 • SİNEMA

HAZİRAN/JUNI 2020

TENET

Vizyon Tarihi: 31.07.2020

Christopher Nolan’ın büyük bütçeli yeni filmidir. Çekimlerinin bir kısmı Estonya’da gerçekleşen filmin kadrosunda Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Aaron TaylorJohnson, Kenneth Branagh ve Michael Caine gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yönetmen:

Christopher Nolan

Oyuncular:

John David Washington Robert Pattinson Elizabeth Debicki

Tür:

Aksiyon, Gerilim, Casusluk

Siberia

Edison - Ein Leben voller Licht

Inception

Hayatında çok fazla şey yaşayan Clint, kendisi için yeni bir sayfa aç-

The Current War”, tarihin en önemli olaylarından biri olan elektrik

Başlangıç, doğaüstü ve büyülü gerçekçi tonları, bilim kurgu ve fantaz-

mak ister. Eski yaşamını ardından bırakmak isteyen adam, yaşadığı

ampülünün icadını konu ediniyor. Tarihe elektrikte alternatif akı-

matik sinema estetiği ile harmanlayan ilginç senaryosuyla, Leonardo

şehirden uzakta ıssz bir kulübeye yerleşir. Burada Mitchell adında

mın kullanımına öncülük eden isim olarak geçen George Westin-

DiCaprio’nun üst düzey performans sergilediği değişik bir film. Bu ya-

bir adam ile garip bir kafe işletmeye başlar. Ancak eski yaşantısının

ghouse, Tesla’nın desteğini alacaktır. Çünkü Westinghouse’a göre

pımda sanatçı, çok yetenekli bir hırsız olan “Dom Cobb “ ile karşımızda.

kargaşasından uzaklaşmak için geldiği bu yerde sakinleşmeyi ba-

Edison, icadı konusunda ölümcül hatalar yapmıştır. Tesla ve Wes-

Uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme

şaramaz. Gerçek olan ile olmayanı birbirine karıştırmaya başlayan

tinghouse, alternatif akımla ilgili büyük bir bahse girer. Kazanan kişi

anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve

Clint, bir süre sonra kendisini destansı bir yolcuğun içinde bulur.

tarihin akışını değiştirecektir.

onları çalmaktır. Cobb’un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği,

Vizyon Tarihi: 02.07.2020

Vizyon Tarihi: 23.07.2020

Vizyon Tarihi: 29.07.2020

bu ender rastgelinebilecek mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır.

Yönetmen: Oyuncular:

Abel Ferrara

Yönetmen: Oyuncular:

Alfonso Gomez-Rejon Benedict Cumberbatch

Yönetmen: Oyuncular:

Christopher Nolan

Willem Dafoe

Dounia Sichov

Michael Shannon

Marion Cotillard

Simon McBurney

Nicholas Hoult

Ellen Page

Tür:

Korku, Bilimkurgu

Tür:

Dram, Tarihi, Biyografik

Tür:

Bilimkurgu, Gerilim

Leonardo DiCaprio

Irresistible

Wege des Lebens

The Photograph

Irresistible, siyasi strateji uzmanı olan bir adamın hikayesini konu

The Roads Not Taken, bir baba ve kızın, 24 saatlik bir süreçte ya-

The Photograph, geçmişte ve günümüzde iç içe geçen aşk

ediyor. Gary Zimmer, demokrat görüşlü bir siyasi strateji uzmanı-

şadıklarına odaklanıyor. Leo, mental sorunları olan bir adamdır.

hikayelerini konu ediyor. Stella Meghie’nin yönetmenliğini ve

dır. Ulusal Demokratik Komite’nin başında bulunan Gary, yakın za-

Bu durum sadece onun hayatını etkilemekle kalmaz kızı Molly’yi

senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Issa Rae,

manda gerçekleşecek olan Wisconsin kasabasındaki seçimler için

de derinden etkiler. Baba kız, yaşadıkları sorunlarla başa çıkmaya

Lakeith Stanfield, Chelsea Peretti, Kelvin Harrison Jr., Chanté

çalışmaktadır. Tam da bu sırada işçilerin haklarını savunan emekli

çalışırken birbirlerinden güç almaya çalışır. Ancak Leo’nun paralel

Adams gibi isimler yer alıyor.

bir deniz albayının videosunu izleyen Gary, seçimleri sağ kanadın

hayatlar yaşaması ve bu hayatların zihninde kesişmeye başlaması

kazanacağını inanmaya başlar. Ancak Cumhuriyetçilerin önemli

işleri içinden çıkılmaz bir hale sokar.

Vizyon Tarihi: 06.08.2020

Vizyon Tarihi: 13.08.2020

Vizyon Tarihi: 27.08.2020

isimlerinden Faith’in olaya katılması işlerin karışmasına neden olur.

Sally Potter

Steve Carell

Yönetmen: Oyuncular:

Rose Byrne

Salma Hayek

Yönetmen: Oyuncular:

Jon Stewart

Stella Meghie

Javier Bardem

Yönetmen: Oyuncular:

Elle Fanning

Lakeith Stanfield

Mackenzie Davis

Tür:

Komedi, Dram

Tür: Dram

Issa Rae

Chanté Adams

Tür:

Romantik, Dram


2020 HAZİRAN/JUNI

KÜLTÜR/SANAT/SAĞLIK • 13

Mutfağınızda küçük dokunuşlarla kilo vermeye başlayın Diyetisyen Gizem Tümay mutfağınızda yapacağınız küçük dokunuşlarla nasıl kilo verebileceğinizin ipuçlarını anlattı. Doğru ve sağlıklı beslenme mut-

FATMA ADMIŞ

Yazar, www.ucuzduzen.com

YENİ NORMALDE NORMAL MİYİZ?

fakta başlar. Bu hafta sizlere mut-

Abartısız bir şekilde şuan her yerde, herkes aynı şeyi konuşuyor!

fağınızda yapacağınız küçük do-

Mevzu elbette “Corona”. Dünya tarihinde şu zamana kadar, dili,

kunuşlar ile nasıl diyet yapmadan

dini, coğrafyası fark etmeksizin insanlığı aynı konuda bu denli

bile kilo verebilirsiniz onu anlatmak

birleştiren başka bir şey olmadı. Ve en önemlisi bizce şu: Füzeler

istedim. Hadi başlayalım.

vurmak istediği yere nokta atışı yapıyorken, enformasyon teknolojisi alıp başını bu kadar yürümüşken ve “yapay zeka” zirve çağını

• Mutfağınızda gazlı veya şekerli

yaşıyorken biz ülke olarak en iyi dezenfektanın “KOLONYA” oldu-

içecekler bulundurmayın.

ğunu öğrendik bu yıl. Üstelik 80 derece olan. Şaka gibi!

• Yaptığınız hamur işi ürünlerde yağ

GERÇEKTEN SOSYALLEŞTİK!

miktarını başta ¾ daha sonra yarısı olarak azaltın. • Kullandığınız un çeşidi tam buğ-

E sonra? Sonra neler olmadı ki! Tedbirler almaya başladık ve hiç

day, kepek unu veya yulaf ezmesi

olmadığı kadar Sağlık Bakanı’na kulak kesildik Twitter’dan. Fah-

olsun. Şeker olarak pekmezi ve es-

rettin Koca’nın ağzından çıkan her kelimeyi nefesimizi tutarak

mer şekerini kullanıp şeker oranını

bekledik. Sonra, teyzelerin pazarda, amcaların kahvede gündemi

azaltmak için doğal tatlandırıcılar

değerlendirmesi gibi, biz de sosyal mecralarda gruplaşıp tanıdık

olan tarçın, vanilya, Hindistan cevi-

tanımadık herkesle Corona hakkında konuşmaya başladık. Her

zini kullanın.

kafadan bir ses! Ama işin garip yanı şu, Corona sayesinde dijitali

• Yemeklerinizde sos kullanırken en

daha fazla kullanıp, daha önce kurmadığımız bağları kurduk sos-

çok domates püresi, sebze püresi,

yal mecralarda!

hardal, çili sos gibi yağsız sosları

E HERKES KENDİ COĞRAFYASININ ÜRÜNÜ SONUÇTA!

seçmeye özen gösterin. Kremalı ve un içeriği yüksek soslardan mümkün olduğunca uzak durmanız sizi

hazırlanması besin değerini koru-

veya fırında pişirme yöntemiyle

• Çay, kahve gibi içeceklerde şeker

Bu arada sosyal alanlara “mesafe” getirildi. Virüsün iyice yayıl-

tahmin ettiğinizden daha fazla ka-

mak için daha yararlı olacaktır.

pişirin.

kullanmayın.

masını önlemek için AVM’ler, spor salonları, kafeler vs. kapatıldı

lori almaktan kurtaracaktır.

• Tabaklarınızı küçük boy tercih edin

• Eve fazla abur cubur almamaya

• Meyve suyu yerine taze meyve

ve okullar tatil edildi. Ama elbette biz eğlenmekten ödün verme-

• Dolma veya sarma yaparken pi-

ve sofrada tencere bulundurmayın.

özen gösterin.

tercih edin.

dik. İtalyanlar gibi balkonda akordeon çalamadık ama kimimiz

rinç yerine bulgur tercih edin.

• Haftada 2 gün sofranızda balık

• Nescafe tüketirken süt tozu yeri-

• Kuruyemişi her gün tüketin ancak

balkondan mahalleye son ses Müslüm Gürses dinlettik kimimiz

• Meze veya sos hazırlarken ana

olsun.

ne light süt tercih edin.

ölçüsünü kaçırmayın.

de Corona’ya besteler yaptık. E herkes kendi coğrafyasının ürü-

besininiz yoğurt olsun. Mayonez ile

• Bir öğün et yediyseniz öbür öğün

• Türk kahvesinin yanında bitter çi-

• Salatalarınızın posa ve protein de-

nüdür sonuçta değil mi? Ama neyse ki, Yalın ve Sıla imdadımıza

hazırlanmış veya ekstra yağ eklen-

muhakkak sebze yemeği veya sala-

kolata ya da kuru üzüm yiyin.

ğerini artırmak için haşlanmış kuru

yetişti ki, yoksa balkonda iyice zıvanadan çıkacaktık. Sağolsunlar,

miş mezeler hazırlamayın.

ta tüketin.

• Köfte harcına beyaz ekmek yerine

baklagil ekleyin.

iki güne bir Instagram’dan canlı yayın yapıp konser veriyorlar da

• Hem sağlıklı hem hafif tatlı ter-

• Yemek sofrasında en az 20 dakika

esmer ekmek katın.

• Kurubaklagillerin protein içeri-

arada bir içeri girdik onların sayesinde!

cihleri için sütlü tatlıları veya fırında

vakit geçirin. Yiyecekleri yavaş ve

• Her gün en az 5-6 dilim ekmek ya

ğini daha iyi hale getirmek için et, yoğurt gibi hayvansal kaynaklarla

DİJİTAL ÇAĞA MI EVRİLİYORUZ ACABA?

beraber tüketin. • Yemeklerinizin lezzetini arttırmak

“Sosyal mesafelendirme” giderek artınca evlere kapandık. Ba-

için aşırı miktarda yağ ve tuz ekle-

zılarımız bir zamanlar “Kinoa tohumlu ekmek” ararken Corona

meyi sınırlandırın ve bunun yerine

ile kendini bir anda makarna ve un stoklarken buldu. Allah’tan

sebzeler ve baharatlarla lezzet

Ankara Makarna, “Tüm Türkiye’yi makarnaya boğarız.” dedi de

sağlayın.

biraz rahatladık. Üstelik bir zaman sonra, markete gitmek için

• Sosları ve çorbaları krema yerine

bineceğimiz asansörün tuşlarına dokunmak dahi kâbus olma-

az yağlı sütle yapmayı deneyin.

ya başlayınca “dijital alışverişi” daha fazla kullanmaya başladık.

• Patatesi kızarmak yerine baha-

Alışverişte dijitallik, sohbette dijitallik ve okulların kapanmasıyla

ratlarla karıştırarak fırında yap-

eğitimde de dijitallik giderek arttı. İş yerlerinde de aynı mevzu

mayı deneyin.

söz konusu. Önceki dönemlerde Home Office olayı bir lüks iken,

• Yemek pişirmeye zamanınız yok-

şuan özellikle İstanbul’daki bazı ajanslar, daha düşük maliyet, iş

sa sebzeleri haşlayıp salataya ka-

ortamı stresi ve çalışma saati esnekliği gibi sebeplerden dolayı

rıştırarak veya yoğurtla tüketebilir

bütünüyle bu sisteme geçiş yaptı.

ya da fırına verebilirsiniz. • Domates ve soğanı yemeklerde

Şimdilerde “kontrollü sosyallik” le dışarı çıkıyoruz. Hafta içi, mas-

bolca tercih edebilirsiniz. Hem ka-

keli, dezenfektanlı; hafta sonu da evde “duvara bakma”lı, “kendini

lorisi düşüktür hem de antioksidan

keşfetme”li günler geçiriyoruz. Yani kısacası, bir yandan dijitalin

içeriği yüksektir.

tüm nimetlerinden faydalanılan bir yandan da gergin ve anksi-

• Tarçın şeker ihtiyacını azaltır. Sü-

yete bozukluğu olanlar için kabus dolu bir dönem yaşadık, yaşa-

tünüzün, yoğurdunuzun, taze mey-

maya da devam ediyoruz. Ayrıca şuan her ne kadar, Corona’nın

velerinizin veya bitki çaylarına ilave

ateşli günlerinden “yeni normal” e geçmiş olsak da birçok şeyin

pişmiş elma, armut, ayva tatlılarını

küçük lokmalar halinde çiğneyin.

da yerine geçen tahıllarla beslenin.

ederek tüketebilirsiniz.

artık eskisi gibi olmayacağını da biliyoruz. Çünkü yeni normal, bizi

tercih edin. Üzerine ceviz ilave ede-

• Yemek yerken su tüketiminizi

• Günlük en az 2 porsiyon az yağlı

• Eğer atıştırma alışkanlığınız var-

aslında baya bir anormalleştirdi. Bizce kitaplarda aşırı sıkıcı bir

bilirsiniz.

azaltın. Suyu yemeklerden yarım

süt ve süt ürünleri tüketin.

sa yüksek kalorili yiyecekleri evde

şekilde anlatılan “tarım toplumundan sanayi toplumuna, oradan

• Mutfağınızda tereyağ ve mar-

saat önce ve sonra tüketin.

• Her gün lif oranı yüksek yiyecek-

bulundurmamaya özen gösterin,

da enformasyon çağına geçiş” mevzusu, içinde bir “Corona olayı”

garin yerine zeytinyağı ve bitkisel

• Su tüketmeyi unutmamanız adı-

leri seçin.

onun yerine çiğ sebze tercih edin.

olsa daha akılda kalıcı olabilirdi. Çünkü şuan Corona Virüsü ile

sıvı yağı tercih edip kalp yükünüzü

na; görebileceğiniz yerlere küçük

• Şarküteri ürünlerini ayda bir veya

hafifletin.

notlar yapıştırın veya telefonunuza

daha seyrek tüketin.

Artık daha sağlıklı bir geleceğe

• Evde hazırlanan yemeği 2 gün

alarm kurup çaldığında bir bardak

• Alkollü içecekleri haftada 1-2 kez

adım atabilmek için ufak da olsa

Uzunca bir dönem daha birlikte yaşayacağımız corona ile bizi

içerisinde tüketmeye özen göste-

su içmeyi alışkanlık haline getirin.

veya daha seyrek olarak 1 bardak

neler yapmanız gerektiğinizi öğren-

daha neler bekliyor bizi, görelim bakalım!

rin. Yiyeceğiniz yemeklerin günlük

• Yemeklerinizin çoğunu ızgara

kadar tüketin.

diniz. Şimdi uygulama vakti.

dijital çağa evrilişimizi iliklerimize kadar hissediyoruz!


14 • SPOR

HAZİRAN/JUNI 2020

SPOR HABERLERİ 2. VE 3. LIG TAKIMLARI FUTBOLA DÖNMEK ISTEMIYOR

MÜNIH’IN EFSANEVI STADI TÜRKGÜCÜ’NE TAHSIS EDILIYOR

Salgın nedeniyle ara verilen TFF 2. ve 3. Lig karşılaşmalarına 18 Temmuz’dan itibaren tekrar başlanması planlanıyor. Kulüpler ise liglerin oynatılmasını istemiyor.

Bayern Münih takımının eski stadyumu Münih Olimpiyat Stadı, üçüncü lig adayı Münih Türkgücü’ne azami sekiz maçlığına tahsis edildi. Böylece stadyumda 15 yıl aranın ardından yeniden profesyonel futbol maçları oynanacak. Münih’in, 1972 Yaz Olimpiyat Oyunları’na da ev sahipliği yapan ünlü stadyumu 15 yıl aranın ardından, Münih Türkgücü ile yeniden profesyonel futbolla buluşmaya hazırlanıyor. Kent yönetiminden Cuma günü yapılan açıklamada, Alman üçüncü futbol ligine (3. Bundesliga) yükselmeye hazırlanan Münih Türkgücü ile yapılan görüşmeler sonunda, ünlü stadın önümüzdeki

Futbol Federasyonu’na (DfB)

edecek bir sonuca ulaştığımız

sezon azami sekiz maç için bu

bildirmek zorunda.

için mutluyuz” sözleri ile de-

kulübe tahsis edildiği bildirildi. Ara verilen Bavyera Bölgesel

ğerlendirdi. Münih Olimpiyat

“Görüşmeler kolay geçmedi”

Stadı’nı da kapsayan Olimpiyat Parkı’nın yöneticisi Marion

Ligi’nde dokuz puan farkla lider Normalleşmenin bir parçası ola-

kilde tescil edilip birincilerin şam-

herkesin

ölçmele-

durumda bulunan Münih Türk-

Münih Belediyesi’nde sportif

Schöne ise, “Türkgücü bizimle

rak 12 Haziran’da Süper Lig maç-

piyon ilan edilmesi, üst lige yük-

ri, saha içinde yedek kulübesi

gücü’nün federasyon kararı ile

faaliyetlerden

olan

iletişim halinde, açıkhava kon-

ları ile başlatılan futbol liglerine,

selecek diğer takımların tek maç

ve saha kenarlarında 20 metre

bir üst lige çıkarılmasına kesin

Beatrix Zurek, Münih Türkgü-

serlerinin olmadığı dönemde

bu hafta TFF 1. Lig maçlarıyla

usülü play-off müsabakalarıyla

arayla dezenfektan bulundurma-

gözü ile bakılıyor. Bavyera Fut-

cü takımı ile varılan anlaşmayı,

en fazla sekiz maçını burada

devam ediliyor. Türkiye Futbol

belirlenmesi ve küme düşmenin

ları, soyunma odalarını fiziksel

bol Federasyonu (BFV), bu ka-

“Görüşmeler kolay geçmedi, bu

oynayabilir. Ünlü çadır çatının

Federasyonu, Mayıs ayında yap-

olmaması yönündeki taleplerini

mesafe kurallarına göre düzen-

rarını Haziran ayı içinde Alman

açıdan tüm tarafları memnun

altına hoş geldiniz!” dedi.

tığı açıklamada, TFF 2 . Lig ve 3.

TFF’ye ilettiklerini söyleyen Can,

lemeleri, deplasman maçlarına

Lig ile Bölgesel Amatör Lig maç-

DW Türkçe’ye gerekçelerini de-

birden fazla otobüsle gitmeleri,

larının ise 18 Temmuz’da başlaya-

taylandırdı: “Ligler oynanacak

maç öncelerinde tüm personele

cağını açıklamıştı. 2. Lig ve 3. Lig

ama bu şekilde tescil edilsin, az

Covid-19 ve PCR testleri yaptır-

Kulüpler Birliği Derneği geçtiği-

sayıda play-off maçları oynansın

maları isteniyor.

miz hafta TFF ile bir araya geldi

istiyoruz. Futbolcu kardeşlerimi-

ve maçların oynatılması hakkın-

zin sağlığı önemli burada. TFF’nin

TFF’nin 2. Lig ve 3. Lig’lerin baş-

da değerlendirme toplantısı yap-

yeni sağlık protokolünü kulüple-

langıcı hakkındaki kararı önü-

tı. Alt liglerde yer alan kulüpler,

rimizin uygulama şansı yok. Altı

müzdeki hafta vereceğini ileten

federasyona yazılı olarak liglerin

haftada 450 tane deplasmana

Volkan Can, federasyonun karar

oynatılmaması yönündeki talep-

gidilecek. Maddi durumlarımız da

sürecinde yeniden başlayan Sü-

lerini iletti.

kötü. Deplasmana iki üç otobüsle

per Lig’de oynanan ve bu hafta

gitmek zorundayız pandemiden

başlayacak TFF 1. Lig maçlarını

dolayı. Son dönemde vaka sayıla-

gözlemlemek

rı da artışta. Biz bu sıkıntılarımızı

Can, maçların oynatılması kararı-

Ç.Rizesporlu Skoda ile çarpışan

ayında sahalara dönmesi bek-

sinin, ilk yarının kadrosunda

ilettik. Ama bize oynayın derlerse

nın verilmesi durumunda TFF ve

ve hastaneye kaldırılan Fernan-

lenen 34 yaşındaki file bekçi-

yer almayacağı kesinleşti.

çıkıp oynayacağız.”

bakanlıklardan bu süreçte hem

do Muslera’nın kaval kemiğinde

“TFF’nin sağlık protokolünü uygulayamayız” Kırklarelispor ve TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Baş-

ateşlerini

istediğini

MUSLERA’NIN SÖZLEŞMESI ASKIYA ALINACAK G.Saray yönetimi, geçtiğimiz hafta ayağı kırılan Muslera’nın sözleşmesini dondurma kararı aldı. Uruguaylı kaleci, gelecek sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek.

iletti.

protokolü uygulama yönünden

kırık tespit edilmişti. Doğum

kanı Volkan Can’ın verdiği bilgi-

Federasyonun hazırladığı yeni

hem de ekonomik açıdan zarar

günü olan 16 Haziran’da ameli-

ye göre ligdeki 89 kulüpten 79

talimata göre kulüplerin stad-

gören kulüplere maddi destek

yat edilen Uruguaylı kalecinin en

kulüp liglerde kalan altı haftanın

yumlarını maçtan bir gün önce

temennilerinin de olduğunu söz-

az 6 ay sahalardan uzak kalacağı

oynatılmaması yönünde görüş

ve maçtan sonra dezenfekte

lerine ekledi.

belirtilirken, tecrübeli eldivenin

bildirdi. Kulüplerin, liglerin bu şe-

etmeleri, maç günü görevli olan

sözleşmesinin de askıya alınacaCuma günü maçların tekrar başladığı TFF 1. Lig’de yer alan Akhisar Belediyespor Kulübü federasyonun salgın sürecinde

ğı öğrenildi.

YABANCI KONTENJANI BOŞALACAK

uygulanmasını zorunlu tuttuğu sağlık protokolüne göre pazar

Sarı-kırmızılı yönetimin, yabancı

günkü Altay maçından önce ya-

kontenjanını boşaltmak için böy-

pılan Covid-19 test sonuçlarını

le bir karar aldığı bildirildi.

açıkladı. Kulüp, teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular Ergin Keleş ve Burhan Eşer’in yer aldığı

GELECEK SEZONUN İLK YARISINDA YOK

toplam 12 kişinin test sonucunun pozitif olduğunu bildirdi.

sorumlu

En erken 2021 yılının Ocak


2020 HAZİRAN/JUNI

BULMACA • 15

Baþlýca içeceðimiz

Yargýlama

Büyük, derin karavana

Biricik

Babanýn kýz kardeþi

Ýzmir’in bir ilçesi

Helâl olmayan

Akýl

Askerlikte en büyük rütbe

Hazýrlanan ilâç

Suçlama

Niþastayý þekere çeviren enzim

Utanma duygusu

Birine iyilik ve baðýþlarda bulunan kimse

Geniþlik

Büyük delikli kalbur

Dökülen tohumlarla çýkan tahýl

Gümüþün simgesý Direnme, üstünde durma

Mezil, evre

Deve yününden dokunan kilim

Temize çýkarma

Özensiz yapýlan

Recep ayýnýn ilk Cuma gecesi

Bilgin Bir sinir hastalýðý

Bohça (yöresel) Akla, gerçeðe azkýrý

Anadolu Ajansý (kýsa)

Sýnýflama, tasnif

Teknenin yana yatmasý

Tepeli dagýç

Gözlem

Yakanýn göðüsteki kývrýk yeri

Sazýn en ince teli Fransa’da bir kent

Zikreden Börülce (yöresel)

Bir Türk boyu

Paylama

Azerbaycan’ýn baþkenti

Sofa, hol Eski dilde et

Dayanýklýlýk

Bir peynir türü

Leylak rengi

Salata bitkisi

Notada durak iþareti

Demir yolu

Tutturmayan yarayan ocu sivri demir Ermiþ, eren

Aylýk

Söz

Kurtçuk

Balýk yakala iðnesý

Azer çalgýsý

Pullu, küçük balýk

Ayakkabý

Bataklýk gazý

Boðanotundan çýkan zehir

Yunanistan baþkenti

Cazýbe, alým

Kiloamper (kýsa)

Ýsim

Yazým, edebiyat

“Sezin ... “ (alttaki oyuncu)

Doktor (kýsa) Bir besin maddesi

Germanyum’ un simgesi

Yayvan bakýr tepsi

Burun iltihabý

Bir þeyin ilk yetiþtiði yer

Canlýlýðýný, hayatýný sürdürme

Son, en son

Temel, esas

Bir nota

Teyze (halk aðýz)

Yazýlý kâðiýt

Pul koleksiyonculuðu

Þaþma ünlemi

Havadaki su baharý

Kokulu bir bitki

Hadise, vaka

En uzun mesafe koþusu

Bir sofra aracý

Boyun arka tarafý Giresun’un bir ilçesi Engel

Küçük maðara

Çizik gibi ince yol

Bir fren sistemi

Lityumun simgesi

El veya baþla gösterme

Süs ve gösteriþ

Lâkin, ama

Kayýnbirader

Bin kiloluk aðýrlýk birimi

Bir sayý Büyük gözlü að

Tatbiki, pratik

Bildik, tanýdýk

Artý uç

Bartýn’ýn bir ilçesi

Rey

Nefsin isteklerini yapmama

Küçük limon Mal üretilen yer

Telli balýkçýl

Gelir

Kesilme, kesinti

Dünya, cihan

Eleme aracý

Eðik basým harfi

Gerçeklik

Vejetaryen

Mektup

Saðlýklý, týknaz delikanlý

Seçkin

Senatörlerin Rütbesiz toplandýðý yer asker

Çevik, hareketli

Bir renk

Anlam, mana

Süs, bezek

Büyük çivi

Küçük köy

Bir nota

Ülkemizin plâka iþareti

Numara (kýsa)

Kurçatovyum simgesi

Yanardað aðzý

Rütbesiz asker

Orta doðu’da bir göl

Yakaya takýlýr

Minarenin ezan okunan yeri

Büyüklük, heybet

Badananýn ana maddesi

Çocuk bakýmevi

Arapçada “ben”

Hýzlý koþan bir hayvan

Nar pekemzi

Menteþe

Faktör

Halat ucu

Dünyanýn uydusu

Pamuklu kumaþ türü

Emayla

Þaban ayýnýn 15. gecesi kandili

Orta resimdeki sanat dalý

Resim kaplanmýþ yapýlan kömür kalem Beklenti,

Boyutlar Cennetin bir bölümü

C en ne t

umma

Elektrik prizine sokulan alet

Tentene

Kuru, sýska

Þart edatý

Araç lâstiði

Türkmen halk oyunu

Bir nota

Arýzalar, belirtiler

Gemilerde kullanýlan halka

Selenyumun simgesi Lantanýn simgesi

Samanla karýþýk tahýl

Sakaðý hastalýðý

Dað selvisi

Duygu

Bir nota Müslümanlýðýn beþ þartýndan biri

Oyundan cazalý çocuk

Halk edebiyatýnda çoban türküsü

Silisyumun simgesi

Lâhza

Üstteki aktör

Litre (kýsa)

Sigorta senedi

Kurtuluþ

Çevik, hareketli

Boyun eðme

Eðe ile düzeltme

At yavrusu

Usta ile kalfa arasý

Gökyüzü

Radyumun simgesi

Cetvel türü

Bir soru takýsý

Tespih baþlýðý

Doðal ayýn ana maddesi

Bir askeri biriðin baþý

Hayvanlara vurulan damga


16 • HABER

HAZİRAN/JUNI 2020

“Yeni normal”de seyahat nasıl olacak?

Almanya’da bulaştırma katsayısı 2,76

Tatilini Türkiye’de geçirmek isteyenler ne yapmalı? Havalimanları ve sınır kapılarında yolcuları neler bekliyor? Almanya’ya dönerken ihmal edilmemesi gereken işlemler neler? Pandemi nedeniyle uygulanan

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ikinci dalga olasılığı konusunda iyimser konuştu. Enstitüye göre Almanya’da bulaştırma katsayısı 2,76.

uluslararası seyahat kısıtlamaları kalkmaya başladı. Bütün ülkeler kendi kriterlerini belirliyor ve neredeyse her gün yeni düzenlemeler yapılıyor. Türkiye-Alman-

Almanya’da salgından sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI)

ya arasındaki gidiş-gelişlerin na-

haftalık basın toplantısında Almanya’da koronavirüsün seyri

sıl yapılacağı ve hangi kurallara

ile ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

bağlı olduğu da merak konusu. Yaz dönemiyle birlikte tatilini

Enstitünün Başkanı Lothar Wieler toplantıda Almanya’da

Türkiye’de geçirmek isteyenle-

ikinci bir dalganın önlenmesi konusunda “çok iyimser” oldu-

ri nasıl bir ortam bekliyor? DW

ğunu kaydetti.

Türkçe, iki ülkeye giriş çıkışlarda

Wieler bu tahminini Almanya’da yaşayanların mesafe ve hij-

ne tür prosedürlerin uygulana-

yen kurallarını ve ikinci bir dalganın nasıl engellenebileceğini

cağını derledi.

bilmesi ile temellendirdi. Wieler “Bu gerçekten bizim elimizTürkiye’ye girişte uygulanan kurallar: Havalimanları ve sınır kapılarında ülkeye giren herkesin test

yaptırma

zorunluluğu

yor. Turizm Bakanlığı ile Türkiye

koronavirüs taşıyıcısı olmadığını

müdürlüğü karar veriyor.

yok. Ancak herkes sağlık kont-

Otelciler Birliği arasında varılan

belgeleyen raporu ülkeye girişte

PCR testinin sonucunu 1-3 saat

rolünden geçiyor.

mutabakata göre otellerde Co-

ibraz etmesi gerek. Salgın hasta-

arasında almak mümkün. Labo-

vid-19 tespit edilenler için izole

lıklar konusunda yetkili olan RKI,

ratuvarın yoğunluğuna göre so-

Sağlık kontrolü, yolculara so-

edilmiş bir kat veya ayrı bir blok

raporları kabul edilen ülkeler lis-

nucun çıkması 24 saati bulabiliyor.

rular yöneltilmesi ve görevliler

oluşturulacak ve tedavilerine

tesine 18 Haziran’da Türkiye’yi

tarafından vücut ısısının ölçül-

burada devam edilecek. Otel-

de ekledi.

mesini kapsıyor. Ateşi 37.8 de-

de kalacağı süre içinde tedavisi

receden yüksek olanlara veya

bitmezse, taburcu edilene kadar

Peki Türkiye’ye seyahat etmeyi

vid-19 testleri ücretsiz yapılıyor.

de, bizim sorumluluğumuzda” şeklinde konuştu.

Covid-19 semptomlarından her-

misafir edilecek. Bu süre içindeki

düşünenleri Almanya’ya dönüş-

Ancak buna rağmen bazı özel

Wieler bulaştırma oranındaki en son artışın dini bayramlar ve mez-

hangi birini taşıdığı saptananlara

konaklama masrafı otel tarafın-

te neler bekliyor? İbraz etmeleri

hastaneler test için ücret talep

bahalarda yaşanan vaka artışları ile bağlantılı olduğunu belirtti.

test yapılıyor.

dan karşılanacak.

gereken raporu nasıl ve nereden

edebiliyor. Böyle bir durumla

alabilirler?

karşılaşanlar Sağlık Bakanlığı’nın

Almanya’da

Şimdilik İstanbul ve Antalya

Ülkeye giriş ve çıkışlarda seyahat

Ren-Vestfalya eyaletinde bir mezbahadaki vakalarda görülen

havalimanlarında

öncesinde özel sağlık sigortası

14 günlük karantinadan muaf

Kurumu’nun Alo 170 hatlarını

patlamanın da etkisiyle haftasonunda ciddi artış gösterdi.

kezleri kuruldu. Bu merkezler

yaptırmak zorunlu.

olabilmek için, seyahat eden ki-

arayarak bildirebilir.

koronavirüs

bulaştırma

katsayısı,

Kuzey

test

mer-

günde 20 bin test kapasitesine

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara göre Türkiye’de Co-

Alo 184 veya Sosyal Güvenlik

şinin Almanya’ya girişinden en

Wieler toplantıda mezbahalardaki vaka artışları ile ilgili ola-

sahip. Havalimanları haricin-

Türkiye, 1 Haziran’dan itibaren

geç 48 saat önce test yaptırmış

Almanya’ya girişte gösterilecek

rak çalışanların konaklama şartlarına ve mezbahalardaki dü-

de Yunanistan ve Bulgaristan

ülkeye girişlerde karantina uy-

olması ve sonucun negatif çık-

raporun geçerli olması için, son

şük sıcaklığa işaret etti.

sınırlarında da test merkezleri

gulamasını kaldırdı.

mış olması gerekiyor.

48 saat içinde yapılmış PCR

Türkiye’de 73 ilde Sağlık Bakanlı-

testinin ISO 15189 veya ISO/IEC

var. Turizm Bakanlığı’nın verdiği

Bulaştırma katsayısındanda son durum

bilgiye göre kısa süre içinde Da-

Türkiye’ye giriş çıkışlarda uyul-

ğı’nın yetkilendirdiği toplam 129

17025 sertifikalı olması şartı var.

laman, Bodrum ve diğer ulusla-

ması gereken kurallar, İçişleri

Covid-19 tanı laboratuvarı var.

Bu nedenle yola çıkmadan önce

Wieler güncel bulaştırma katsayısını 4 günlük hesaplamalarda

rarası havalimanlarında da test

Bakanlığı tarafından 11 Hazi-

Türkiye’de isteyen herkes PCR

Türkiye’de test yaptıracak olan-

2,76, yedi günlük hesaplamalarda 1,83 olarak açıkladı.

merkezleri kurulacak.

ran’da yayımlanan “Türk ve Ya-

testi yaptıramıyor. Önce has-

ların Sağlık Bakanlığı tarafından

Wieler toplumu dikkatli olmaya çağırarak “Virüs hala ülkemizde” dedi ve yaz tatili sonrası okulların açılması ile birlikte hijyen

bancı Ülke Vatandaşlarının Sınır

taneye başvurması gerekiyor,

yetkilendirilen merkezlere baş-

Ağız veya burundan sürüntü

Kapılarımızdan Giriş Çıkışları”

Covid-19 semptomlarından her-

vurması önemli.

alınarak yapılan PCR testlerinin

genelgesiyle düzenlendi. Buna

hangi birini gösterdiği anlaşılırsa

sonucu 1-3 saat arasında alına-

göre

arasındaki

test yapılıyor. Ancak yurt dışı-

Türkiye’den Almanya’ya kara-

biliyor. Hızlı testlerin sonucu 15

kara sınır kapısı hariç tüm kapı-

na gidecek olanlar için Sağlık,

yoluyla seyahat edenler, yola

dakika ile 1.5 saat arasında çı-

lar açıldı.

Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı

çıkmadan önce test yaptırama-

Türkiye-İran

kabiliyor.

bakanlıkları koordineli çalışarak

dıysa Bulgaristan ve Yunanistan

Genelgeye göre Türkiye’ye giriş

prosedürlerin yerine getirilmesi-

sınır kapılarında veya sınırdan

Test sonucu pozitif çıkarsa Türki-

çıkışlardaki kontroller sırasında

ni sağlıyor.

geçtikten sonra bu iki ülkeden

ye Cumhuriyeti vatandaşı olan-

semptom görülenler ve ihtiyaç

lar devlet hastanesi, başka ülke-

duyulan hallerde ücretsiz PCR

Buna göre yurtdışına çıkacak

nucu negatif çıkarsa Almanya’ya

lerin vatandaşları özel hastaneye

testi yapılacak. Bu sürece ilişkin

olanlar, bulundukları yerin ilçe

girişte ibraz edebilir.

yönlendiriliyor. Bu işlemleri Sağ-

ayrıntılar Sağlık Bakanlığı tara-

sağlık müdürlüğüne başvurarak

lık Bakanlığı Hudut Sağlık Birimi

fından belirlenecek.

PCR testi yaptırmak istediklerini

Türkiye içindeki ve Türkiye çıkışlı

belirtiyor. Herhangi bir semptom

yurtdışı uçuşların tamamında

yönetiyor.

birinde test yaptırabilir. Test so-

Almanya’da ise ülkeye giriş çıkış-

göstermese de gideceği ülkede-

yolcuların HES kodu edinmesi

TC vatandaşı olmayan ve Türki-

lar Robert Koch Enstitüsü’nün

ki kurallar gereği test yapılması

zorunlu. Sağlık Bakanlığı tara-

kurallarına bağlı kalınmasını istedi. Almanya’da yaşayanların

ye’ye turist olarak gelenler için

(RKI) belirlediği kriterlere göre

zorunluysa ya doğrudan ilçe

fından getirilen Hayat Eve Sığar

önümüzdeki aylarda kısıtlamalarla yaşamaya hazırlıklı olmala-

uygulanacak kurallar da belir-

yapılıyor. Enstitünün hazırladığı

sağlık müdürlüğünde ağız veya

uygulaması ile kişiye özel bir kod

rını isteyen Wieler salgınla ilgili yakın gelecekte ciddi bir deği-

lendi. Buna göre test sonucu

ve düzenli olarak güncellenen

burundan sürüntü alınarak yet-

alınıyor. Geçerli bir HES kodu

şiklik olmasının beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

pozitif çıkan kişi önce hastane-

listedeki riskli ülkelere gidenler,

kili laboratuvara gönderiliyor ya

olmadan bilet almak mümkün

ye gidiyor. Yapılan kontrollerde,

Almanya’da dönüşte 14 gün ka-

da başvuran kişi hastaneye sevk

değil. Biletini bu uygulamadan

RKI Başkanı yoğun bakım yataklarında ve solunum ünitele-

“Hastanede yatmasına gerek

rantinaya alınıyor. Karantinadan

ediliyor. Hangisinin yapılacağına,

önce almış olanlar da seyahat

rinde darboğaz olmadığını kaydetti.

yok, izolasyon yeterli” denirse

muafiyet için kişinin Covid-19

o bölgedeki hastanelerin yoğun-

öncesinde HES kodu edinerek

konaklayacağı otele gidebili-

semptomları göstermediğini ve

luk durumuna göre ilçe sağlık

biletine eklemek zorunda.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.