a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Mach ich morgen Deine Zukunft wartet nicht – lass dich jetzt beraten!

ÜCRETSİZ/KOSTENLOS

YIL/JAHR: 12

SAYI/AUSGABE: 142

VGH Vertretung Murat Singin Hildesheimer Str. 100/ Eingang Devrientstr. 30173 Hannover Tel. 0511 8984201 Fax 0800 12348052384 www.vgh.de/murat.singin singin@vgh.de

ŞUBAT/FEBRUAR 2020

HANAU’DA BINLER IRKÇILIĞA VE NEFRETE KARŞI YÜRÜDÜ Georgstr 3, 30159 Hannover

Gustav-Adolf-Str. 6 30167 Hannover Tel.: 0511 94 00 2013 Kebapci_musa_hannover Kebapci Musa Hannover

SAYFA 11

ELA BUTİK ALBÜM’Ü DEVRALDI

AVRUPA’DA KORONAVİRÜS ALARMI

SAYFA 3

NEUERÖFFNUNG AM 18.04.2020 ENGELBOSTELER DAMM 90 10% - 20 % - 30 % RABATT AUF ALLE EINKÄUFE MULTI MÖBEL GMBH

www.multimoebelgmbh.de 0511 - 219 50 377

SAYFA 4


22 • HABER

ŞUBAT/FEBRUAR 2020

Türkiye’den en fazla uçuşun yapıldığı ülke Almanya

AVUKAT

AV. SERKAN SÜRAT

TRAFIK KAZALARI VE TAZMINAT HAKLARI

Türkiye’nin en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler içinde günlük 150 uçuşla Almanya ilk sırada yer aldı. Türk turizmindeki canlanma dış

uçuşla

Federasyonu,

Almanya’nın birçok kentine

burg, Leipzig, Münih, Nürn-

hat uçuşlarına da doping etkisi

53 uçuşla İngiltere, 34 uçuşla

uçuşları bulunan başta THY

berg ve Sttutgart’a uçuşları

yaptı. Türk hava yolu şirket-

Ukrayna, 32 uçuşla Suudi Ara-

olmak üzere Türk hava yolu

bulunuyor. Türk Hava Yolları

lerinin en önemli pazarlarının

bistan, 30 uçuşla Fransa, 26

şirketleri pazarda önemli yol-

1960 yılından beri Almanya’ya

başında çok sayıda gurbetçinin

uçuşla Irak, 24 uçuşla İtalya ve

cu potansiyeline de kavuştu.

uçuyor. THY özellikle bu pa-

yaşadığı Almanya’ya yapılan

İran, 22 uçuşla İsrail takip etti.

Almanya’ya en çok Türk Hava

zarda transit yolcu sayısı ile

Yolları uçuyor. THY, Berlin,

de dikkat çekiyor. THY ayrıca

Bremen,

Alman KOBİ’lerinin de önemli

Rusya

uçuşlar geliyor.

I. Giriş

Almanya’da yaşayan, çifte va-

Trafik kaza işlemleri Avukatların günlük işidir. Bu araba sa-

tandaş olanlarla birlikte Türk

yısından kaynaklanmaktadır. Kazaların oluşum biçimlerini

sayısının yaklaşık 3 milyon

önceden belirlemek mümkün değildir.Akla gelmeyecek ka-

olduğu tahmininde bulunulur-

zalarla karşılaşabiliyorsunuz. Teorik olarak hiçbir kaza başka

ken, Türk hava yolu şirketleri

bir kazayla kıyaslanamaz. Kazanın oluşumu, zararın şekli ve

de yıllar içinde iki ülke arasında

büyüklüğü, ayrıca bunlardan kaynaklanan tazminat hakların

hava köprüsü kurdu.

Almanya’ya en çok Türk Hava Yolları uçuyor

Düsseldorf,

Köln,

Frankfurt, Hannover, Ham-

partneri oldu.

içeriği çok farklı olabilmektedir. Bundan dolayı bir kaza sonrası tedbirler ve hareketler konsunda genel tavsiyelerde bulun-

Türkiye’ye

mak zor bir iştir. Buna rağmen aşagıda genel hatlarıyla kazada

içinde geçtiğimiz yıl yüzde

zarar görenin hakları ve görevleri genel olarak belirlenecektir.

11,42 artışla 5 milyon 27 bin

Her kaza somut olarak Avukat tarafından gözden geçirilip özel

Alman vatandaşı ikinci sırada

olarak haklar değerlendirilmelidir.

yer aldı.

Sizin kaza yerinde veya hemen sonrası yapmanız gereken

Günlük 150 uçuş

gelen

yabancılar

çok önemli konular vardır: Hasarın bilirkişi tarafından resim çekilmesine önem verin! Şayet imkanınız varsa kendinizde

Türkiye’den 2019 yılında en

resim çekin! Hasarı çeşitli yanlardan resimleyin. Ayrıca kaza

fazla uçuş gerçekleştirdiği ül-

yerinide çekin. Yoldaki fren izleri, hava sartları (kar, yağmur vs)

keler içinde günlük 150 uçuşla

kanıtlanması gereken önemli konulardır. Kaza yerine mutlaka

Almanya ilk sırada yer aldı.

Polis çağırın. Karşı tarafın suçu sözlü olarak kabul etmesine kanmayın; sonradan suçsuz olduğunu iddia etmiyeceğinin

Almanya’yı geçtiğimiz yıl 7

garantisini size kimse veremez. Kazaya tanıklar bulmayı ve

milyon Rus turistin geldiği 95

onların isim, adreslerini almayı unutmayınız! Mahkemelik bir durumda kazanın yeniden nasıl oluştuğunu tespit etmek çoğu zaman sadece fotoğraflardaki görünen hasarlarla, fren mesafeleri, hava şartları ve tanıklarla mümkün-

Impressum Künye

dür.Haklı olmak yetmez - hakkınızı kanıtlamak zorundasınız!

II. Tazminatı gerektiren zarar pozisyonları 1. Arabanın hasarı Zarar gören prensip olarak gerekli olan tamir masraflarını ta-

İMAJ Haber ve Reklam Gazetesi Chefredakteur İlhami Oğuz

lep edebilir. Karşı tarafı bu konuda arabanın gerçekten veya ne zaman ve kimin tarafından tamir edilmiş veya edilmemiş

Redaktion/Yazı İşleri

olmasi ilgilendirmez. Arabanızın hasar miktarını uzman ta-

Erkan Sürat

mirhanelerin fiatlarına göre belirleme hakkına sahipsiniz. Is-

Nafi Oğuz

terseniz arabanızı hiç tamir etmeyebilirsinizde. Bu karşı tarafı ilgilendirmez.Önemli olan sadece hasarın bir bilirkişi (Sach-

Grafik/Tasarım

verstaendiger) tarafından rapor halinde tespit edilmesi ve ta-

Hayati Yılmaz - Creative Designer

mir masrafının ve böylece zararın miktarının belrilenmesidir.

www.hayatiyilmaz.com

2. Kiralık araba masrafları Prensip olarak karşı taraftan (sigortasından) kiralık araba

Rechtsberater/Hukuk Danış. Av. Serkan Sürat

masraflarıda talep edilebilinir. Araba kira süresi yalnız makul olmak zorundadır. Bilirkişiraporlarında belirlenen kira süreleri

Auflage/Tiraj

her zaman makul değildir. Kiralık araba masrafları konusunda

4.500

yüzde yirmiye kadar tasarruf belirlenip sizin bu farkı üstlenmeniz istenilebilinir. Bundan dolayı gerçekten gerekli olmadı-

Herausgeber/Sahibi

ğı sürece araba kiralamak tavsiye edilmez. Bunun yerine ara-

İmaj Zeitungsverlag

banızı hasardan dolayı kullanamama tazminatı talep etmeniz

İlhami Oğuz

önerilir (Nutzungsausfallentschaedigung). Anschrift/Adres

3. Arabayı kullanamama tazminatı

Weidendamm 30

Arabanızı kazadan dolayı kullanamadığınız günler için tazmi-

30167 Hannover

nat hakkına sahipsiniz. Bu tazminat hakkı sadece arabasını

Tel.: 0163 - 622 22 52

kullanma imkanına sahip olup, kullanamıyana tanınmaktadır.

Mail: info@imaj-online.de

Yani arabayı tamir etmeyip kullanan, bu hakka sahip değildir;

Web: www.imaj-online.de

veya tamir süresinde hastaneye yatan ve zaten bundan dolayı arabayı kullanamayanada bu hak tanınmamaktadır.

Gazetemizde yayımlanan köşe yazılarının içeriği yazarlarımızın

Yazının devamı önümüzdeki sayıda...

sorumluluğundadır.


2020 ŞUBAT/FEBRUAR

HABER • 3

Ela Butik Albüm’ü devraldı Hannover, Tesettür Giyim’de geniş ürün yelpazesiyle her zaman aradığınızı bulabileceğiniz Elabutik, 2 yılında Steintor’da bulunan ve uzun yıllar kıymet veren Albüm’ü devraldı. Elabutik işletme sahibi Naciye Demir ziyaret ettik ve kendisi ile konuştuk.

HALAL HANNOVER Helal ürünler için yeni fuar 6 – 8 Mart 2020 Hannover fuar alanı halal-messe.de

İlk önce isletmeniz hayırlı olsun. Hannover’in en eski abiye yerini Album’ü devraldınız. Rekabetin çok güçlü olduğu bir zamanda bunu yapmanız cesurca bir hareket. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Duisburg varken, müşteriler neden Hannover’de Elabutik’i seçsin?

Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Birlikte çalıştığımız terzilerimiz var. Fiyatlarımız ve geniş model yelpazemizle Han-

Şimdi insanımız arasında Du-

nover de en iyileriz. 300km uzağa

isburg sadece bir isim yapmış.

gidip tüm gününüzü harcayıp ve

Bunuda ordaki esnaflar nahoş bir

üstüne üstlük fazla para verme-

şekilde kullanıyorlar. Şöyleki, aynı

ye gerek yok. Artık Hannover ve

marka veya model olan ürünü biz

çevresinde bulunan vatandaşla-

Öncelikle işletmemize geldiğiniz

burda 179€ satarken Duisburg’da

rımız bize uğramadan fazla uzağa

için teşekkür ederim. Haklısınız,

279€, bizde 250€ olan ürünü

gitmelerine gerek kalmadı. Ben-

rekabet baya var ama bir o kadar-

Duisburg 500€ satabiliyorlar. Biz

ce, en azından ilkönce bizim fiyat

da alıcı var. Kaliteli, fiyat bakımın-

modellerimizde ve fiyatlarımızda

ve modellerimizi görsünler sonra

dan uygun ve günümüzün moda-

çok iddialıyız. Mesela Türkiye-

yine kararlarını kendileri versinler.

sına uygun ürün olduğu zaman,

nin ünlü tasarımcısı Tarık Ediz ile

her zaman o ürün sahibini bulu-

çalışıyoruz. Fiyat bakımından da

Elabutik

yor. Zaten bunuda devraldığımız

fiyat garantisi bile verebilirim di-

Georgstr 3,

kısa zaman içerisinde farketmiş

yebilirim.

30159 Hannover

Peki müşteriler neden Elabutik’e gelsinler?

Instagram:

bulunuyoruz.

Rekabetten konuşuyorken,

Fuarın i ve rtes Cuma günü Pazar ilere c tüketi tır. açık

Elabutik_dresses

Türkiye sondaj gemisi filosunu büyütüyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Üçüncü sondaj gemisini İngiltere’den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye’de olacağını söyleyebilirim” dedi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 3.

rada olacak. İngiltere’de şu anda.

niz sondajı yapıyor. Kendi ruhsat

Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar

Bazı prosedürleri var. Öyle tah-

alanlarımızda çalışacak. Akde-

Zirvesi’nde konuştu.

min ediyorum birkaç gün içerisin-

niz’de yoğun bir iş planımız var.

de bu tarafa doğru seyre başlaya-

Orada olma ihtimali yüksek. Ge-

“Birkaç hafta içinde Türkiye’de olacağını söyleyebiliriz”

cak. Birkaç hafta içinde Türkiye’de

milerimizden bir tanesi Karade-

olacağını söyleyebiliriz.”

niz’deki sondajlarına başlayabilir.”

Dönmez, üçüncü sondaj gemisi-

“Akdeniz’de olma ihtimali yüksek”

“Bor üretim tesisi kurabiliriz”

nin birkaç hafta içinde Türkiye’de

Enerji Bakanı Dönmez, “Yılın son

olacağını şu sözlerle duyurdu: Üçüncü geminin Akdeniz’de ça-

çeyreğinde bor üretirken ortaya

“İki tane de derin deniz sondaj

lışma ihtimalinin yüksek olduğu-

çıkan atıklardaki lityumun geri

gemisi var, Fatih, ikincisi Yavuz.

nu belirten Bakan Dönmez şöyle

kazanılmasını sağlayacak bir pilot

Üçüncüsü de en kısa sürede bu-

konuştu: “6. Nesil bir gemi. De-

üretim tesisi kurabiliriz” dedi.


44 • HABER

ŞUBAT/FEBRUAR 2020

Avrupa’da koronavirüs alarmı WIRTSCHAFTSBERATER

HÜŞEYİN KARATAŞ

İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı yediye yükselirken komşu ülkeler ve Almanya’nın sağlık bakanları alınacak önlemleri görüşmek üzere Roma’da bir araya geliyor. Ülkede vaka sayısının 220’yi aştığı bildiriliyor.

FALSCHEANGABEN ZUR ARBEITSZEIT RECHTFERTIGEN FRISTLOSE KÜNDIGUNG

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan

Füllt ein Mitarbeiter Überstundenformulare bewusst falsch aus

Pazartesi akşamı itibarıyla ülkede

und schreibt er Überstunden auf, die er nicht geleistet hat, darf der

koronavirüs tespit edildikten sonra

Arbeitgeber außerordentlich kündigen. Das gilt auch dann, wenn

yaşamını yitirenlerin sayısı yedi ola-

ein Einverständnis eines Vorgesetzten vorlag. Hintergrund: Ein Be-

rak belirlendi. Hükümete bağlı Sivil

schäftigter im öffentlichen Dienst wechselte die Tätigkeit und hatte

Güvenlik Dairesi Başkanı Angelo

deshalb keinen Anspruch mehr auf eine Erschwerniszulage. Mit sei-

Borrelli, bazı bölgelerde giriş-çıkışla-

nem direkten Vorgesetzten und der Personalreferentin war deshalb

ra getirilen kontrollere rağmen virüs

vereinbart, dass er als Ausgleich pro Monat 7 zusätzliche Überstun-

tespit edilen kişi sayısının 220’yi aştı-

den aufschreibt, obwohl er diese nicht leistete. Der Beschäftigte

ğını, 25 kişinin yoğun bakımda tedavi

sağlık yetkililerine destek amacıyla

ancak uygulamada yarar sağlama-

şimdiye kadar bildirilen vakaların

wurde daraufhin außerordentlich gekündigt. In seiner Klage berief

gördüğünü bildirdi. Virüs tespit edi-

Pazartesi günü İtalya’ya varmıştı.

yacağını belirterek sınırların kapa-

tümünün epidemiyolojik bağlantıları

er sich darauf, dass er sich darauf verlassen hatte, dass sein Vorge-

len kişi sayısı Pazar akşamı 150 ola-

tılmasına karşı görüş bildirmişti. Al-

bulunduğuna dikkat çeken kurum,

setzter und die Personalreferentin zulässige Lösungsmöglichkeiten

rak açıklanmıştı. İtalya, Avrupa’da en

DSÖ Avrupa direktörü Hans Kluge,

manya Sağlık Bakanı Jens Spahn da,

koronavirüsün daha fazla yayılmasını

vorschlagen und befugt waren, rechtlich verbindliche Erklärungen

fazla koronavirüs vakası tespit edilen

bilimsel adı “Covid-19” olan yeni tip

virüslerin sınır tanımadığını belirterek

sınırlandıracak önlemlerin alındığını

abzugeben. Entscheidung: Das Bundesarbeitsgericht entschied,

ülke konumunda.

koronavirüsün “son derece ciddiye

büyük etkinliklerin iptalinden kentle-

kaydetti.

alınması gereken bir virüs olduğunu”

re giriş-çıkışların durdurulmasına ka-

Dünya Sağlık Örgütü de pek çok ül-

belirterek yeni vakaların ortaya çık-

dar aşamalı olarak pek çok önlemin

kedeki vaka sayısında kaydedilen ar-

ması ve yayılması olasılığına karşı ha-

gündeme gelebileceğini söyledi.

tışa rağmen Çin’deki vaka sayısındaki

ve dünyaya yayılan koronavirüsün İtalya’da yedi kişinin ölümüne yol açması Avrupa’yı alarma geçirdi. İtalyan hükümeti, komşu ülkeler Slovenya, Fransa, İsviçre ve Avusturya ile Almanya’nın sağlık bakanlarını durum değerlendirmesi yapmak ve alınacak önlemleri istişare etmek için Roma’da toplantıya çağırdı. İtalyan hükümetinin resmi verilerine göre

dass die außerordentliche Kündigung rechtmäßig war. Mit seiner vorsätzlichen falschen Dokumentation der Arbeitszeit verletzte der Kläger in erheblichem Maß seine Pflichten aus dem

Lombardiya’da kontroller sıklaştırıldı

gerilemenin cesaret verici olduğunu

zırlıkların yapılması için üye ülkelerle

Arbeitsverhältnis. Dies rechtfertigte eine außerordentliche

ECDC: Bulaşma tehlikesi “yüksek” değil

Kündigung. Der Kläger durfte insbesondere nicht auf die Ab-

Koronavirüsten en çok etkilenen

yakın işbirliğinin önemini vurguladı.

sprache mit seinem Vorgesetzten und der Personalreferentin

Lombardiya bölgesindeki on beldeye

Öğleden sonra Roma’da düzenlene-

vertrauen. Diese waren nämlich nicht berechtigt, Vereinbarun-

giriş-çıkışlar polis kontrolünde yapı-

cek toplantıda virüsün yayılmasına

gen und Entscheidungen über die Auszahlung von Überstun-

lıyor. Avrupa Hastalıkları Önleme ve

gösterilecek tepki konusu masaya

ECDC’den yapılan açıklamada ise

sün yayılmasının hala durdurulabi-

den zu treffen. Hierzu wäre der Fachbereich Personal zuständig

Kontrol Merkezi (ECDC) ve Dünya

yatırılacak. İtalyan hükümeti ve sivil

Avrupa’da virüsün kişilere bulaşma

leceğini söyledi. DSÖ Başkanı, İtalya,

gewesen. Dies war dem Mitarbeiter auch bekannt.

Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uzman

güvenlik dairesi sınırların kapatılma-

tehlikesinin “düşük” ile “orta derece-

İran ve Güney Kore’den gelen verile-

Familienkasse darf eigene Fehler nicht ignorieren. Wer einen Feh-

ekipler de virüsle mücadelede İtalyan

sının hukuken mümkün olduğunu

de” olduğu belirtildi. AB ülkelerinde

rin ise endişe yarattığını kaydetti.

bildirdi. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Pazartesi günü Cenevre’de yaptığı açıklamada virü-

ler macht, muss dafür geradestehen. Das gilt auch für eine Familienkasse, die unberechtigt gezahltes Kindergeld zurückfordern will. Hintergrund: Die Familienkasse hatte unberechtigt gezahltes Kindergeld zurückgefordert und hierauf nicht verzichtet, weil der Anspruchsberechtigte als Rückzahlungspflichtiger gegenüber dem Jobcenter einen entsprechend höheren Leistungsanspruch gehabt hätte. Den Verzicht auf die Rückforderung des Kindergeldes aus Billigkeitsgründen lehnte die Familienkasse ab. Entscheidung: Vor dem Finanzgericht hatte die Klage teilweise Erfolg. Die Verpflichtung zu einer Billigkeitsmaßnahme setzt voraus, dass der Kindergeldberechtigte seinerseits in zumutbarer Weise mitgewirkt hat und dass die Behörde hingegen nicht alles ihr Mögliche und Zumutbare getan hat, um die ungerechtfertigte Kindergeldgewährung zu vermeiden.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hanau saldırısı kurbanlarının ailelerine taziye Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Almanya’nın Hanou kentindeki ırkçı saldırının kurbanı aileleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acılı aileler ile telefonda görüştü.

Im vorliegenden Fall hatte die Familienkasse lediglich das Mitverschulden des Anspruchsberechtigen dargestellt. Ihr eigenes Mit-

Almanya’nın Hanau kentinde, ara-

ların yapıldığını belirtti. Erdoğan,

verschulden hinsichtlich der Höhe des Rückforderungsanspruches

larında Türklerin de bulunduğu 9

“Başımız sağ olsun. Allah sabırlar

hatte sie jedoch nicht gesehen. Zwar hatte der Anspruchsberech-

kişinin hayatını kaybetmesine yol

versin. Bütün aileye başsağlığı di-

tigte seine Mitwirkungspflichten verletzt, als er keine Nachweise

açan ırkçı terör saldırısının ardın-

leklerimi iletmek isterim. Rabbim

für Bewerbungen und Ähnliches einreichte, die Familienkasse hätte

dan Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-

taksiratını hasenata tebdil etsin.

aber mit der gebotenen Sorgfalt bei der Bearbeitung des Falles das

luluklar (YTB) Başkanı Abdullah

Cennetiyle, cemaliyle müşerref

Auflaufen eines derart hohen Rückforderungsbetrages verhindern

Eren bölgeye giderek acılı aileler ve

kılsın. Biz elimizden geleni hem

können. Die sehr allgemein gehaltene Belehrung führt hinsichtlich

yaralılarla görüştü. TBMM Yurtdışı

yüzlerine söyledik hem tüm dün-

der Mitwirkungspflichten nicht unbedingt dazu, dass die Kinder-

Türkler Komisyonu Başkanı Zafer

yaya duyuruyoruz. Duyurmaya

geldberechtigten ihre Verpflichtungen detailliert erkennen. Da-

Sırakaya ile birlikte aileleri ve yaralı

da devam edeceğiz. Allah sizlere

mit letztlich nicht derart hohe Summen zurückgefordert werden

kurtulan vatandaşları ziyaret eden

sabırlar versin. Evladımızın mekanı

müssen, die die Betroffenen oftmals in Zahlungsschwierigkeiten

Eren saldırıya ilişkin bilgi aldı.

cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Überprüfung von Kindern ohne Arbeitsplatz“. Durch die Verlet-

Eren, terör saldırısında hayatını

Hastanede tedavisine devam edi-

zung der Mitwirkungspflicht des Anspruchsberechtigten hatte

kaybeden kafe sahibi Sedat Gür-

len Beyazkendir’in de durumunu

die Familienkasse zwar einen Anspruch auf Rückforderung des

büz’ün babası Selahattin Gürbüz

soran Erdoğan, geçmiş olsun di-

unrechtmäßig gezahlten Kindergeldes. Vorliegend war jedoch ein

ve saldırıdan yaralı olarak kurtulan

leğinde bulundu. Beyazkendir de

Rückforderungsbetrag in Höhe von 1.890 EUR nur entstanden, weil

hastanede tedavisi devam eden

telefonda Cumhurbaşkanı Erdo-

Hanou saldırısının izleri hala

evinin önünde mermi kovanla-

der Bearbeitungshinweis nicht beachtet wurde. Der Anspruchsbe-

Muhammet Nur Beyazkendir ile

ğan’a “Elhamdülillah çok iyiyim.

tazeyken bir başka ırkçı tehdit

rını buldu. Polisin aramalarına

rechtige kann im Nachhinein auch keine SGB II-Leistungen mehr

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cep te-

Ellerinden öpüyorum Cumhurbaş-

haberi ise yine Almanya’dan

yine yanıt vermemesi üzerine

beantragen. Das Ermessen der Familienkasse war daher auf Null

lefonu ile görüntülü olarak görüş-

kanım.” cevabını verdi. Ziyaretlerde

geldi. Diyanet İşleri Türk İslam

İçişleri Bakanlığı’nı aradığını

reduziert, sodass der teilweise Erlass nach Auffassung des Finanz-

türdü. Telefon görüşmesinde Gür-

Eren, acılı ailelere YTB olarak her

Birliği Genel Sekreteri Abdur-

ifade eden Atasoy, olay yerine

gerichts die einzig sachgerechte Entscheidung war.

büz’e başsağlığı dileyen Erdoğan,

zaman Avrupa’daki Türk vatandaş-

rahman Atasoy, Hailbronn’daki

uzun süre sonra güvenlik güç-

saldırıya ilişkin gereken çalışma-

larının yanında olduklarını belirtti.

evinin çevresinde silah sesleri

lerinin geldiğini açıkladı.

bringen können, gibt es die Bearbeitungshinweise „halbjährliche

Evinin önünde mermi kovanları buldu

duydu. Polisi aramasına rağmen olay yerine kimsenin gelmediğini belirten Atasoy, sabah


2020 ŞUBAT/FEBRUAR

HABER • 5

‘Camileri daha sıkı koruyacağız’ Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, Berlin’de Türkçe radyo yayını yapan Metropol FM’de Türk basınının da sorularını yanıtladı. Hanau’daki saldırıyı ‘açıkça ırkçı bir terör saldırısı’ olarak gördüklerini belirten Kerber, camileri çok daha sıkı koruyacaklarını vurguladı.

Hanau’daki ırkçı saldırının Al-

rın, internet üzerinden kurduğu

Hanau saldırısıyla insanların

manya’nın iç politikasında bir

ilişkilerin, silahı nasıl temin et-

endişelerini ciddiye aldıklarını

dönüm noktası olduğunun da

tiğinin, YouTube paylaşımlarının

ve aynı kaygıları paslaştıkla-

altını çizen Kerber, cuma gün-

ve olası diğer bağlantılarının ti-

rını söyleyen Kerber, 8 aydır

leri cami önlerinde güvenlik

tizlikle araştırıldığını ifade eden

Almanya’da aşırı sağ terörün

önlemlerinin artırılacağını söy-

Kerber, “Ümit ediyorum ki, en

kol gezdiğini belirtti ve “Ancak

ledi. Olayın aydınlatılması için

kısa sürede saldırıyla ilgili genel

aşırı sağcı teröre teslim olma-

saldırgana ait tüm bağlantıla-

bir tablo ortaya çıkacaktır“ dedi.

yacağız” mesajını verdi.

Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi Türkiye’nin Otomobili, altyapısını yerli girişim firmalarının oluşturduğu simülasyon sistemi üzerinden test ediliyor. Bu yolla geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor.

Almanya’daki ırkçı terör saldırısından kurtulan genç, Müslüman oldu Almanya’da dünyayı şoke eden ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Kamerunlu genç Pieter Mienneman, Müslüman olmaya karar verdi. önünde

lam diniyle ilgili yeterince bilgisi

cak saldırganın kurşunu bittiği

can verdiğini belirten genç, cuma

olduğunu belirten ve boks ant-

için ölmediğini anlatan Mien-

namazı sonrası kelimeişehadet

renörü olan Mienneman, Arena

neman, olayın etkisinden çıka-

getirerek Müslüman oldu ve Bilal

Kafe’de ırkçı saldırganın saldırısı

madığını ifade ederek gözyaş-

ismini aldı. Hanau İslam Cemiye-

sonucu yaşamını yitiren arka-

larına hakim olamadı.

tinde cuma namazı sonrası Müs-

daşlarıyla birlikte yemek yerken

lüman olan Kamerun asıllı Mien-

saldırıya uğradıklarını, arkadaş-

neman, saldırganın kurşunu bittiği

larının ise gözlerinin önünde ya-

için hayatta kaldığını söyledi.

şamını yitirdiğini söyledi.

Arkadaşı gözünün önünde yaşamını yitirdi

“Kurşunu bittiği için hayatta kaldım”

Arkadaşının

gözünün

Müslüman oldu Bu olaydan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini dile getiren Bilal Pieter Mienneman, Hanau İslam Cemiyetinde cuma namazı sonrası kelimeişehadet geti-

Daha önce ilgi duyduğu için İs-

Yerli otomobil, otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıtan

Test ve geliştirme ortamı sunuyor

Sistemin alt yapısı yerli girişim firmalarıyla oluşturulurken kullanılan taşıt modeli ise yerli otomobi-

bir matematiksel modeli simüle ederek geliştiriliyor. Türkiye’nin

Böylece, otomobil üzerinden test

lin özelliklerini içeriyor. Otomobilin

Otomobili Girişim Grubu’nun

edilecek taşıt dinamiği, sürüş de-

geliştirme sürecinde kullanılan

(TOGG) paylaştığı videoda an-

ğerlendirmeye veya aktif güvenlik

bu model, sürekli güncellenerek

latılanlara göre; savunma ve

sistemleri teknolojilerini otomo-

en son haliyle test ve geliştirme

havacılık sanayiinde yetişmiş

bilin fiziksel prototip sürecinden

mühendislerinin kullanımına su-

uzmanların önderliğinde geliş-

önce deneyimlenmesini sağlayan

nuluyor. Böylelikle geliştirme sü-

tirilen model, tehlikeli manev-

bir test ve geliştirme ortamı su-

recinde optimizasyon yapılması

raları riske girmeden gerçekleş-

nuyor. Hem test süreleri hem de

sağlanarak hem test süreleri hem

tirilmesini sağlıyor.

maliyetler düşürülüyor

de maliyetler düşürülüyor.

Sıranın kendisine geldiğini an-

rerek Müslüman oldu.


6 • HABER

ŞUBAT/FEBRUAR 2020

Koronavirüs açıklaması: Aşıyı bulduk Tüm dünyaya yayılmaya başlayan öldürücü virüsle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çin’in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

KÖŞE YAZARI

İHSAN KILIÇ

KILIÇ‘LA SORGULUYORUM

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) dünyayı alarma geçirdi. Tüm dünyada Covid 19 için

Papaz olacağına Türk olsun!

aşı çalışmaları sürerken, Çin yeni

Yukarıda gördüğümüz Para Hollandada 1570 yıllarında basıl-

gelişmeyi duyurdu.

mış ,yüzlerce basılan bu Para Hollandalı üst düzey askerlere veriliyor ve bu Para yüz altın değerinde. Paranın üzerindeki yazıda Papaz olacağına Türk olsun yazıyor ;

‘ETKİSİ KANITLANDI, TÜM ŞEHİRLERDE HAYAT NORMALE DÖNECEK’

30 yıl boyunca Papa’nın emriyle Ispanyollar ve Fransızlar Hollandalılara savaşırlar. Hol-

Çin’in Rusya Federasyonu Büyü-

landalı halk ve direnişcileri

kelçisi Zhang Hanhui, Moskova’da

bu mücadeleyi uzun zaman

Rus basınına yaptığı açıklamada,

sürdürürler , bu süre içinde

“Çin’deki bilim adamlarımızın bul-

Osmalı zarar gören halka

duğu ilaç etkisini kanıtladı ve test-

yardım eder. Hollandalılar

ler başarılı şekilde devam ediyor.

yapılan haksızlıkları Papa’ya

İlaca yönelik çalışmaların son kıs-

defalarca anlatsalarda fayda

mının kısa süre zarfında bitirilmesi

etmez, aynı zamanda Os-

hedefleniyor ve Şubat sonuna ka-

(AB) ülkelerinde tedbirlerin artırıl-

paylaşılacağını kaydederek, özel-

görüldüğü yerlerdeki Türk vatan-

manlı topraklarında başka

dar Çin’deki tüm şehirlerde hayat

masına neden oldu. Avusturya’da

likle Kovid-19’un etkili olduğu ülke-

daşlarını sosyal medya hesapların-

bir adalet uygulanır hiç kim-

normale dönecek. Virüsün yayılma

Başbakan Sebastian Kurz, İçişleri

lere yönelik seyahat uyarısı yapıla-

dan yaptıkları paylaşımlarla uyardı.

se inancından dolayı ayrım-

merkezinde ise hayatın Mart so-

Bakanı Karl Nehammer ve Sağlık

cağını söyledi.

cılığa uğramaz. Gördügünüz

nuna kadar düzelmesi planlanıyor.

Bakanı Rudi Anschober, düzenle-

kaynakda yazıldığı’gibi Os-

Dünya Sağlık Örgütü’yle çalışıyo-

dikleri ortak basın toplantısında

manlı topraklarında vergisini ödeyen herkeze inancını özgürce

ruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim

başta İtalya olmak üzere Avrupa’da

yaşama hakkı veriliyor. Hollandalıları 1570 yıllarında hayran

adamı da var. Rusya’ya ve halkına

etkisini gösteren Kovid-19 nede-

İtalyan basınında yer alan haberler-

belirtirken, vatandaşların tedbirli

eden ADALET‘e dünyanın heryerinde ihtiyaç var.

destekleri için teşekkür ederiz”

niyle alınacak tedbirler ve yapılacak

de de ülkede Kovid-19’un yol açtığı

olması için Lombardiya Bölgesel

şeklinde konuştu.

çalışmalara ilişkin kamuoyunu bil-

salgın nedeniyle ölenlerin sayısının

Yönetimi’nin duyurduğu önlem

gilendirdi.

6’ya yükseldiği bildirildi. Lombardi-

ve tedbirleri paylaştı. Roma Bü-

Yaşadığımız Avrupa kıtasında bunun yüzlerce örneğine rast-

Türkiye’nin Milano Başkonsolos-

ÖLÜ SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

luğu, an itibarıyla salgından etkilenen Türk vatandaşı olmadığını

lıyoruz ,Almanyanın bir’çok şehrinde yaptığım araştırmala-

İlk olarak Çin’in Hubei eyaletindeki

ya bölgesinde dün Crema’dan sevk

yükelçiliği de tüm vatandaşlardan

rımda rastlıyorum. Bize düşen Avrupa topraklarında bize ait

Wuhan kentinde ortaya çıkan ko-

2’si Çinli turist, biri de Vuhan’dan

edildiği Brescia şehrindeki hasta-

salgın hastalıklara yönelik alınacak

olan tarihi bilgileri arşivlerden araştırıp bulup gün yüzüne

rona virüsü nedeniyle şu ana ka-

getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişi-

nede Kovid-19 taşıdığı tespit edilen

önlemleri titizlikle uygulamaları ve

dar 2 bin 600’e yakın kişi hayatını

nin Kovid-19 sebebiyle tedavi gör-

ve halihazırda ileri safhada kanser

resmi makamlarca yapılacak du-

kaybetti. Virüs, son olarak İran ve

düğü İtalya’da, ülkenin kuzeyinde

hastası olduğu bildirilen bir kadı-

yuruları yakından takip etmeleri

Irak’ta görüldü.

virüsün bulaştığı yeni vakalar tespit

nın yaşamını yitirmesiyle salgında

tavsiyesinde bulundu. Kovid-19

edildi. İtalya’nın kuzeyindeki Lom-

hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya

salgınının ülkenin kuzeyindeki böl-

bardiya bölgesinde, 6 kişiye daha

çıktı. Ülkede virüsün bulaştığı kişi

gelerde hızla yayılması sebebiyle

yeni tip koronavirüsün (Kovid-19)

sayısı 222 olarak açıklanmıştı.

birçok kentte eğitim ve öğretime

İTALYA’DA TEDBİRLER ARTIRILDI

bir haftalığına ara verilmişti.

bulaşmasının ardından halk koro-

TÜRK VATANDAŞLARA UYARI

İtalya’da yeni tip koronavirüs

navirüsten korunmak için maske

(Kovid-19) salgını nedeniyle ölü

taktı. Başbakan Kurz, virüs hak-

sayısının 6’ya yükselmesi başta

kında ülke genelinde bilgilendirme

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği ve

olmak üzere pek çok kilise kapatı-

komşu ülkeler olmak üzere Çekya

kampanyalarının

yürütüleceğini,

Milano Başkonsolosluğu, İtalya’da

lırken geleneksel Venedik Karnavalı

ve Macaristan gibi Avrupa Birliği

her gün kamuoyuyla gelişmelerin

Kovid-19 salgınının yoğun olarak

iptal edilmişti.

Milano’nun Duomo Katedrali başta

Tesla Almanya’da kuracağı fabrika için 92 hektarlık ormanı yok edecek ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın, Almanya’da fabrikayı kurmayı planladığı alan içinde kalan yaklaşık 92 hektarlık ormandaki ağaçları kesmeye başladığı belirtildi. çıkartmak olmalı Almanyada bir’çok arşiv araştırmayı bekli-

Brandenburg eyalet hükümetinin

mesinin şirketin sorumluluğunda

yor gitdiğim heryerde ,her müzede bize ait izlere rastlıyorum,

Sözcüsü Simon Zunke, Alman Ha-

olduğu vurgulanan açıklamada,

bizler Avrupa Türk’ü böyle bilgileri yayınlanan gazetelere veya

ber Ajansına (DPA) yaptığı açıkla-

Tesla’nın tesisi kurmak için izin

devletimizin yetkililerine ,Ünüversitelerine bildirerek kayıtlara

mada, Tesla şirketinin Grünheide

alamaması takdirinde bölgeyi ye-

geçmesini sağlamak.

bölgesinde tesisin yapılması plan-

niden ağaçlandırması gerektiği

lanan alanda yer alan ormandaki

kaydedildi.

Geçmişini bilmeyen kökleri olmayan topluluklar kökü derinle-

ağaçları kesmeye başladığı ve bu

re inmeyen gövdesi büyükde olsa kökü zayıf olan ağaca benzer

sürecin ay sonunda tamamlanma-

Bu arada; bazı çevre örgütleri-

sert essen rüzgarda yerlerde sürünür , bizim köklerimiz çok

sının beklendiğini ifade etti. Bran-

nin, Tesla’nın fabrikayı kurmak

derinde bize düşen ortaya çıkarıp çocuklarımıza anlatabilmek.

denburg Eyaleti Çevre Bakanlığın-

için henüz izin almamasına rağ-

dan yapılan açıklamada, Tesla’nın,

men ormandaki ağaçları kesme-

fabrikanın inşası için henüz izin

ye başlamasına karşı Frankfurt

alınmamasına rağmen ağaçların

İdari Mahkemesinde dava açtığı

ide bölgesinde tesis kuracağı ifa-

varılmıştı. Fabrikanın 2021’de

kesilmesine başlanması için onay

belirtildi. Kasım ayında Tesla’nın

de edilmiş, ocak ayında da Bran-

üretime başlaması ve 10 bin ki-

verdiği belirtildi. Ağaçların kesil-

Brandenburg eyaletinin Grünhe-

denburg eyaletiyle anlaşmaya

şiyi istihdam etmesi bekleniyor.

Kılıç kınında durmalı çıkınca hedefe vurmalı.


2020 ŞUBAT/FEBRUAR

HABER • 7

Avrupa’da virüs alarmı: Avusturya İtalya’ya tren seferlerini durdurdu

Hamburg’da 13 Türk kökenli vekil eyalet meclisine girdi Almanya’nın Hamburg eyaletinde yapılan meclis seçimlerinde, 13 Türk kökenli siyasetçi meclise girmeyi başardı.

Avusturya, İtalya’dan gelen trende bulunan 2 yolcuda koronavirüs şüphesi bulunmasının ardından İtalya’ya tren seferlerini durdurma kararı aldı.

Almanya’nın Hamburg eyale-

mokrat Birlik Partisinden (CDU)

Parti (FDP) ise; oyların sayımın-

tinde eyalet meclisi seçimleri

David Erkalp, Sol Partiden Can-

da yapılan hatanın belirlenmesi

yapıldı. Geçici resmi sonuçlara

su Özdemir, Metin Kaya, Deniz

sonrası meclis dışında kaldı.

göre, 13 Türk kökenli siyasetçi

Çelik ve Mehmet Yıldız olmak

FDP’nin yüzde 4,9 oy aldığı

meclise girdi.

üzere toplam 13 Türk kökenli

kaydedildi.

vekil girmeye hak kazandı.

13 TÜRK KÖKENLİ SİYASETÇİ MECLİSTE

YÜZDE 5 BARAJINI GEÇEN PARTİLER

123 üyeli Hamburg Eyalet Mec-

Avusturya İçişleri Bakanlığın-

Avusturya İçişleri Bakanı Karl

geçici olarak askıya alındığını

dan yapılan açıklamada, Vene-

Nehammer ise yaptığı açıklama-

söyledi. OBB’nin sosyal medya

dik’ten Münih’e giden trende

da, “İtalya’daki durumu çok cid-

hesabından yapılan açıklamada

bulunan 2 yolcuda yüksek ateş

diye alıyoruz ve İtalyan makam-

ise “Brenner geçidi üzerinden

olması nedeniyle korona virü-

larıyla yakın iletişim halindeyiz”

tren seyahati şu anda mümkün

sünden şüphelenildiği ve bu

dedi. Nehammer, ülkesinin ko-

değil. Bunun nedeni resmi ya-

nedenle trenin Avusturya sını-

rona virüsüne karşı iyi hazırlan-

sak” ifadelerini kullanıldı.

rında durdurulduğu belirtildi.

mış olduğuna vurgu yaparak,

Yapılan açıklamada, trenin Pa-

paniğe gerek olmadığını da ifade

Öte yandan geçtiğimiz günler-

zar akşamı Alpler’deki Brenner

etti. Avusturya Tren Operatörleri

de İtalya’da koronavirüs salgı-

geçidinde durdurulduğu, İtal-

(OBB) Sözcüsü Robert Lechner

nı nedeniyle hayatını kaybe-

yan makamlarıyla prosedürler

yaptığı açıklamada, Avusturya

denlerin sayısı 3’e yükselirken,

konusunda görüşmelerin de-

ve İtalya arasındaki tren sefer-

ülkedeki toplam vaka sayısı

vam ettiği bildirildi.

lerinin korona virüsü nedeniyle

150’nin üzerine çıktı.

NATO komutanı:Türkiye’nin S-400 alması ilişkimizi etkilemedi NATO komutanı Tod Wolters, Türkiye’nin S-400 alması ABD ile ilişkileri etkilemediğini söyledi ve müttefiklik vurgusu yaptı.

OY ORANLARI Ancak Anna von Treuenfels, tercihli oylarla doğrudan seçilmeyi

lisi’ne; Sosyal Demokrat Parti-

Öte yandan seçimde SPD, CDU,

başardığı için FDP adına mec-

den (SPD) Cem Berk, Ali Şim-

Yeşiller, Sol Parti ve aşırı sağcı

lise girebilen tek meclis üyesi

şek, Güngör Yılmaz, Barış Önes,

Almanya için Alternatif Parti-

oldu. Geçici sonuçlara göre SPD

Kazım Abacı, Yeşiller’den Yusuf

si (AfD) yüzde 5 barajını aşan

54, Yeşiller 33, CDU 15, Sol Parti

Uzundağ, Filiz Demirel ve Sina

partiler oldu. Daha önce barajı

13, AfD 7, FDP 1 meclis üyesine

Aylin Demirhan, Hristiyan De-

aştığı açıklanan Hür Demokrat

sahip oldu.

UEFA’dan koronavirüs açıklaması UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, İtalya’da yaygınlaşan ve Hırvatistan’da da ortaya çıkan koronavirüs sonrası EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ertelenebileceği yönünde açıklamalar yaptı. UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, İtalya’da ortaya çıkan koronavirüs ve bunun spora etkileri sonrası açıklamalarda bulundu.

“EV SAHİBİ ÜLKELER VİRÜSE KARŞI GARANTİ VERMEZSE ŞEHİR DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEBİLİRİZ”

Türkiye’nin Rusya’dan S-400

ABD’ile ortak üretilen F-35 sa-

olduklarını ifade eden videolar-

Hava Savunma Sistemi satın

vaş uçakları konusunda da tar-

la mesajlar vermişti. Son olarak

alması ABD ve NATO tarafından

tışmalara neden olmuştu. Bütün

ABD Avrupa Komutanlığı komu-

eleştirilerek hoş karşılanmamış-

bunların yanında, Suriye’de son

tanı, aynı zamanda NATO’nun

EURO 2020’yi ne düzeyde etki-

tı. ABD Başkanı Donald Trump,

zamanlarda yaşanan gelişmeler-

Yüksek

Avrupa

leyeceği şeklinde gelen soruya

Türkiye’yi sık sık yaptırımlarla

den sonra, ABD ve NATO, Esad

Komutanı General Tod Daniel

Uva, “Ev sahibi ülkelerin bu ko-

verilmemesi durumunda değiş-

koronavirüs ile ilgili verdiği karar-

tehdit etmiş, bunun yanısıra

karşısında Türkiye’nin yanında

Wolters, katıldığı bir toplantıda,

nudaki kararlarına göre hareket

tirilebileceği yorumları yapıldı.

ları takip edeceğiz. Futbolu dur-

Türkiye ile müttefik olduklarını

edeceğiz. Biz turnuvayı iptal

yineledi.

etmek ya da şehir değiştirmek

Müttefikler

istemiyoruz. Ancak, ev sahibi ül-

“İLİŞKİMİZİ ETKİLEMEDİ”

kelerden biri virüse karşı garanti

durmak niyetinde değiliz. Eğer

“KORONAVİRÜS ÖNLENEMEZSE TURNUVALARI DURDURMAK ZORUNDA KALIRIZ”

vermezse, bu durumda şehir Wolters,

koronavirüs, Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa

“Türkiye’nin S400

değişikliğine gidebiliriz.” ifade-

UEFA İkinci Başkanı, diğer UEFA

Ligi’ni durdurmak zorunda kalı-

hava savunma sistemlerini sa-

lerini kullandı. Uva’nın bu sözleri

turnuvalarının kaderiyle ilgili ola-

rız.” cevabını verdi. Öte yandan,

tın alması şu ana kadar ilişkile-

sonrası, İtalyan basınında, A Milli

rak gelen soruya ise, “Şu an geliş-

koronavirüs

rimizi etkilemedi; Türkiye bizim

Takımımızın İtalya ile oynayacağı

meleri takip ediyoruz. Her ülkenin

ülkede maçlar ertelenmiş veya

için hâla son derece güvenilir bir

maçın şehri olan Roma’nın, İtal-

durumunu ayrı ayrı değerlendiri-

karşılaşmaların seyircisiz oynan-

müttefik.” ifadelerini kullandı.

ya hükümeti tarafından garanti

liyor. UEFA olarak, her bir ülkenin

masına karar verilmişti.

nedeniyle

birçok


88 • HABER

Diyanet’in banka hesapları kapatıldı, Fransa dışından imam da almayacaklar Paris yönetimi bir skandala daha imza attı. Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği ile bunlara bağlı vakıf ve derneklerin Fransa’daki banka hesapları kapatıldı. Yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye giremeyeceğini de açıklandı.

ŞUBAT/FEBRUAR 2020

Maas’tan ırkçılığa karşı küresel mücadele çağrısı Almanya Dışişleri Bakanı Maas Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumunda Hanau’daki saldırıyı dile getirdi. Maas nefretin “tüm dünyanın acısını çektiği bir hastalık” olduğuna dikkat çekti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko

“rahatsızlık verici geriye gidişler”

Maas, Birleşmiş Milletler İnsan

olduğunu belirten Maas “İnsan

Hakları Konseyi’nin İsviçre’nin

hakları sürekli daha fazla baskı al-

Cenevre kentinde düzenlenen

tında” diye konuştu.

43’üncü oturumunda bir konuşma yaptı. Nefret ve ırkçılığın Hanau’da

Suriye, Yemen ve Güney Sudan

bir aşırı sağcının şiddet eyleminde

gibi çatışma bölgelerine dikkat

yeniden ölümcül yüzünü göster-

çeken Maas buralarda faillerin

diğini belirten Maas ırkçılığa karşı

cezasız kalmaması ve yargı önü-

küresel mücadele çağrısı yaptı.

ne çıkartılmasını gerektiğini de vurguladı. Almanya Dışişleri Ba-

Konseyi insan haklarını korumaya

kanı ayrıca “Kuzey Kore’de temel

Fransa’da Müslümanlara yönelik skandal adımların ardı arkası kesil-

davet eden Maas, nefretin insan-

özgürlüklerin ağır biçimde ihlal

miyor. Bu kez Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği hedef alındı. Hem birlik

lık kadar eski olduğunu söyledi.

edildiğini” belirterek “Çin, Mısır

hem de birliğe bağlı vakıf ve derneklerin Fransa’daki banka hesapları

Nefretin insan haklarına yönelik

ve Rusya’da” sivil toplum ve insan

kapatıldı. Din Hizmetleri Ataşeliklerinin de dahil edildiği kararla hesap

tehditler arasında bertaraf edil-

hakları savunucularının hareket

larının “saldırı altında” olduğunu

sına ek olarak iklim değişikliği ve

açma talepleri de engellendi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

mesi en zor olan tehdit olduğunu

alanının kısıtlanmasını eleştirdi.

belirterek toplantıya katılan dı-

teknolojik gelişmeler nedeniyle

yönetimi, imamlarla ilgili adımıyla da tepki çekti. Fransa İçişleri Ba-

belirten Maas “Farklı görünüme

Çin’de “Uygurlar gibi etnik ve dini

şişleri bakanlarına yedi maddelik

de insan hakları konusunda yeni

kanı Christophe Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla

sahip olan, farklı yaşayan, farklı

azınlıklara yönelik kötü muame-

bir küresel eylem planı sundu.

zorluklarla karşı karşıya olduğu-

ülkeye giremeyeceğini açıkladı. Castaner, bu konuda Türkiye, Fas ve

seven insanlara yönelik nefret.

leye” de değinen Maas “Venezu-

Plan insan hakları konularıyla

nu belirtti. Guterres ülkelerin in-

Cezayir’e bilgi verdiğini dile getirdi. Ayrıca, Ramazan ayında Fransa’ya

Farklı düşünen ya da bir başka tan-

ela’da insan haklarının ciddi bir

sürdürülebilir kalkınma, krizin

san haklarını ekonomik kalkınma

giden imamların sayısının da bu yıl itibarıyla azaltılacağı belirtildi.

rıya inanan insanlara yönelik nef-

durum arz ettiğini” ifade etti.

önlenmesi, cinsiyet eşitliği, dijital

çabalarının temeline yerleştir-

Özellikle Türkiye’den, din görevlisi gönderilmesinin artık sonlandırıl-

ret” diye konuştu. Nefretin “tüm

çağ, ifade özgürlüğü ve sivil top-

mesi gerektiğini söyledi. “Kadın

ması gerektiği savunuldu.

dünyanın acısını çektiği bir hasta-

lum gibi çeşitli konular arasında

cinayetlerinde alarm verici sevi-

bağlar kuruyor. Guterres, insan-

yelere” gelindiğini söyleyen Gu-

lığın savaş suçları, kadınların sö-

terres kadın ve kız çocuklarının

lık” olduğunu söyleyen Maas bu

Guterres’ten yedi maddelik plan

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, daha önce Türkiye, Cezayir ve

hastalığa karşı birlikte mücadele

Fas’tan, Fransa’ya giden imamların sayısının 300 olduğunu, bu uy-

edilmesi gerektiğini söyledi. İnsan

Birleşmiş Milletler Genel Sekre-

mürülmesi, aktivistlere yönelik

“köleleştirildiğini, sömürüldüğü-

gulamadan vazgeçeceklerini söylemişti. Macron, imamların da Fran-

haklarının hayata geçirilmesinde

teri Antonio Guterres insan hak-

takibat, azınlıkların aşağılanma-

nü ve istismar edildiğini” belirtti.

sa’da yetişmesi ve Fransızca bilmeleri gerektiğini savunmuştu.

Avusturya’da Türk ürünleri satan süpermarketin açılması engellendi Avusturya’nın Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Wels kentinde Türk ürünlerinin yanı sıra helal et satışının da yapılacağı Alman-Türk gıda işletmesinin yalnızca Türklere hitap ettiği gerekçesiyle açılmasına izin verilmedi.

Merkel’den Almanya’daki ırkçı saldırıya ilişkin açıklama

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük

ettiğini ve Wels haftalık pazarı

bir market istediklerini söyledi.

Partisinden (FPÖ) Belediye Baş-

gibi hassas bir yere yakışmadığı-

Kroiss, süpermarketin açılacağı

kan Yardımcısı Gerhard Kroiss,

nı ileri sürdü.

gayrimenkulün sahibi Markus

Belediye hakkında suç duyurusu

Fehringer ile söz konusu yerin

Olaya tepki gösteren Yeşiller

ten (ÖON) gazetesine yaptığı

Ayrımcılık suçlamalarını kabul

Freshland’a kiralanmaması hu-

Partisi, Wels Belediyesi hakkın-

açıklamada, Freshland süper-

etmeyen Kroiss, yalnız bir gru-

susunda uzlaşıya vardıklarını da

da “Anti Ayrımcılık Kanunu”na

marketin Türk toplumuna hitap

ba değil, herkese hitap eden

dile getirdi.

muhalefet nedeniyle suç duyu-

Oberösterreichische Nachrich-

rusunda bulundu. Yeşiller Milletvekili Thomas Rammerstorfer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Kroiss’in keyfi bir karar aldığını belirterek, “Bu keyfilik kabul edilmemelidir ve Kroiss görevinden istifa etmelidir.” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hanau’daki ırkçı saldırıya ilişkin, “Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır” diye konuştu.

“Wels’te siyaset ekonomiye müdahil oluyor”

Merkel, Hanau kentinde iki ka-

İşletmenin yöneticisi Eren So-

feye düzenlenen ve 9 kişinin ha-

yulmaz da Der Standard gaze-

yatını kaybettiği saldırıyla ilgili

tesine yaptığı açıklamada, kira,

açıklamada bulundu. Irkçılığın bir

yapılacak tadilat ve gerekli tüm

“zehir” olduğunu belirten Merkel,

diğer konularda mal sahibiyle

“Bu korkunç cinayetlerin tüm

uzlaşıya varılmışken birden ret

arka planlarının aydınlatılması

cevabı geldiğine dikkati çeke-

için her türlü çaba sarf edilecek.”

rek, “Wels’teki gibi siyasetin

ifadesini kullandı. Merkel ayrıca,

ekonomiye bu kadar müdahil

vatandaşları köken ya da dinleri-

olduğu başka hiçbir yer görme-

ne göre ayırmadıklarını vurguladı.

dim.” şekilde konuştu.


2020 ŞUBAT/FEBRUAR

HABER • 9

Volkmarsen’da 18’i çocuk 52 yaralı Hessen eyaletindeki Volkmarsen’da dün bir otomobilin karnaval geçidine kasıtlı olarak sürülmesi sonucu 18’i çocuk 52 kişi yaralandı. Yaralı halde tutuklanan sürücünün ifadesinin hala alınamadığı bildirildi. Almanya’nın Hessen eyaletindeki Volkmarsen kentinde Pa-

Pistten çıkan Pegasus uçağının kaptan pilotu tutuklandı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasıyla bağlantılı olarak Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği kaptan pilotun tutuklanmasına karar verdi.

zartesi günü karnaval geçidine bir otomobilin dalması sonucu yaralananların sayısı 52 olarak açıklandı. Kassel Emniyet Teşkilatı, 52 yaralıdan 18’inin çocuk olduğunu belirterek yaralılardan 35’inin hastanede tedavi gördüğünü, ayakta tedavi edilen 17 kişinin evlerine gönderildiğini bildirdi. Karnaval geçidinin düzenlendiği bölgeye kurulan barikatları aştıktan sonra hızını artırarak otomo-

henüz yapılamadığı belirtiliyor.

lirtiliyor. Frankfurt Emniyet Teş-

bilini kalabalığın üzerine süren

Frankfurt Başsavcılığı “kasten

kilatı dün akşam olayla bağlantılı

kişinin kimliği ya da eylemi niçin

adam öldürmeye teşebbüs” suç-

olarak bir kişinin daha gözaltına

gerçekleştirdiği ise henüz netlik

lamasıyla zanlı hakkında soruş-

alındığını açıklamıştı. Olay sıra-

kazanmadı. Polis, 29 yaşındaki

turma başlattı.

sında otomobilin hareketlerini arkadan görüntülediği belirlenen

sürücünün Volkmarsen’lı bir Alman vatandaşı olduğunu ve otomobilini kasıtlı olarak kalabalığın

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor

üzerine sürdüğünü belirtmiş,

kişinin zanlı mı yoksa tanık mı ol-

5 Şubat’ta İzmir- İstanbul sefe-

alınmasından sonra kaptan pilotun

Demirören Haber Ajansı, 5 Şu-

duğu ise henüz netlik kazanmadı.

rini yaparken iniş yaptığı Sabiha

“taksirle ölüme ve yaralanmaya

bat’ta yaşanan kazanın kara kutu-

Yine Hessen eyaletindeki Hanau

Gökçen Havalimanı’nda pistten

neden olma” suçundan tutuklan-

sunun Almanya’nın Braunschweig

Hessen eyaleti İçişleri Bakanlı-

Hessen’deki yerel medyada çıkan

kentinde geçen Çarşamba akşa-

çıkan ve üç kişinin hayatını yitirdi-

ması talebiyle nöbetçi hakimliğe

kentinde bulunan Alman Havacı-

ğı, olayın bir saldırı olabileceğini

haberlerde otomobili süren kişi-

mı iki nargile kafeye düzenlenen

ği uçak kazasıyla ilgili soruşturma

sevk edildiği bildiriliyor.

lık Kaza Soruşturma Bürosu’nda

söylemişti.

nin daha önce hakaret, meskene

silahlı saldırıda dokuz göçmen

kapsamında Anadolu 5. Sulh Ceza

Olayın hemen ardından otomo-

tecavüz ve taciz gibi olaylar nede-

kökenli kişi yaşamını yitirmiş, ar-

Hakimliği kaptan pilot Mahmut

Pegasus uçağının pistten çıkış anı

de deşifre edildiğini duyurmuştu.

bilin içindeyken yakalanan sü-

niyle poliste kaydının bulunduğu,

kasında aşırı sağcı bir manifesto

A.’nın “taksirle ölüme ve yaralan-

Pegasus Havayolları’na ait İz-

Kara kutu kayıtlarına göre kazada

rücünün kendisinin de yaralı ol-

ancak şimdiye kadar siyasi aşırı-

bıraktığı bildirilen zanlı ile annesi

maya neden olma” suçundan tu-

mir-İstanbul seferini yapan Boeing

pilot hatasının düşük seviyede ol-

duğu ve bu nedenle sorgusunun

lıkçı olarak göze çarpmadığı be-

evlerinde ölü bulunmuştu.

tuklanmasına karar verdi. Anadolu

B737 800 tipi uçak inişten sonra

duğu ileri sürülmüştü. Geçen hafta

Ajansı’nın haberine göre, kazadan

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda

da Düsseldorf’a inen bir Pegasus

sonra tedavi gördüğü hastaneden

pistten çıkmış, kazada üç kişi ha-

uçağının tekerleklerinin sıcaktan

taburcu edilen kaptan pilot Mah-

yatını kaybetmiş, 180 kişi yaralan-

eridiği tespit edilmiş, 163 yolcu acil

mut A. önce Anadolu Adalet Sara-

mıştı. Kazadan bir gün sonra uça-

çıkışta bulunan şişme kaydıraklar

yı’na gönderildi ve burada savcılık

ğın iki pilotu hakkında soruşturma

üzerinden tahliye edilmişti. Olayda

tarafından ifadesi alındı. İfadesinin

başlatıldığı duyurulmuştu.

yaralanan olmadığı bildirilmişti.

“Artan rekabette Avrupa ve Kuzey Amerika birlikte hareket etmeli” NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, artan küresel ekonomik, askeri ve teknolojik rekabet karşısında Avrupa ve Kuzey Amerika’nın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Amerikalı yetkililerin de nezaretin-

Çin’den yabani hayvanların ticaretine yasak Çin, korona virüsü salgınının hızla yayılmasıyla yabani hayvanların ticaretini yasaklama kararı aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stol-

da dünyanın en büyük ekonomisi

çizerek, “Daha fazla Avrupa, tek

tenberg, Almanya’da devam eden

olacak. Zaten dünyanın ikinci en

başına Avrupa demek değildir...

“56’ncı Münih Güvenlik Konfe-

büyük savunma bütçesine sahip.

Avrupa ve Amerika’nın birlikte

Çin’de hızla yayılmaya devam

ransı”ndaki konuşmasında, Ba-

Ülke, yeni yeteneklere büyük ya-

olmasına inanıyorum. Kendimizle

eden koronavirüs salgınında ha-

tı’nın daha iddialı bir Rusya’nın

tırım yapıyor. Çin’in yükselişi hem

rekabet etmemeliyiz.” değerlen-

yatını kaybedenlerin sayısı 2 bin

rekabetiyle karşı karşıya kaldığı-

fırsatlar hem de zorluklar sunuyor.

dirmesinde bulundu. NATO Sa-

592’ye yükseldi. Salgına karşı ön-

nı belirtti. Rusya’nın etki alanını

Bunun ortak güvenliğimiz için ne

vunma Bakanlarının Irak’a deste-

lemler alınırken Çin Ulusal Halk

genişletmeye çalıştığına dikkati

anlama geldiğine dair ortak bir an-

ğin artırılması konusunda mutabık

Kongresi Daimi Komitesi (NPC)

çeken Stoltenberg, NATO müt-

layışa ihtiyacımız var.” Stoltenberg,

kaldıklarını aktaran Stoltenberg,

ulusal ve küresel sağlığı korumak

tefiklerinin askeri kuvvetlerin

artan küresel ekonomik, askeri ve

NATO’nun Afganistan’dan ayrıl-

amacıyla, virüs salgını son bulana

hazırlık seviyesini önemli ölçüde

teknolojik rekabet karşısında Av-

mayacağını fakat ülkede asker

kadar yabani hayvanların ticareti-

artırarak ve bu ülkeye yaptırım-

rupa ve Kuzey Amerika’nın birlikte

sayısının, şartlar uygun olursa,

nin yasaklandığını duyurdu.

ları destekleyerek buna karşılık

hareket etmesi gerektiğinin altını

azaltılacağını kaydetti.

verdiğini vurguladı. Stoltenberg,

Komite tarafından yapılan açık-

Rusya ile diyaloğun önemine de-

lamada, “Bu yasakla vahşi hay-

ğinerek, “En büyük komşumuzla

vanların tüketilmesini tamamen

(Rusya) daha iyi bir ilişki kurmaya

durdurmayı ve yasa dışı hayvan

devam ediyoruz.” dedi.

ticaretini engellemeyi hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Geç-

NATO’nun değişen “küresel güç

tiğimiz günlerde Çinli sağlık

ifade etmişti. Öte yandan Çinli

hayvanların ticaretini yasakla-

dengesinde” rekabetle karşı kar-

yetkilileri, virüsün Wuhan kent

yetkililer daha önce de SARS

mıştı. Ancak ülkede yabani hay-

şıya kaldığına işaret eden Stolten-

pazarında satılan yabani hay-

virüsünün yabani hayvanlardan

vanların ticareti kısa süre önce

berg, şöyle devam etti: “Çin, yakın-

vanlardan geçmiş olabileceğini

kaynaklandığını belirterek, bu

yeniden başlamıştı.


10 • HABER

ŞUBAT/FEBRUAR 2020

Almanya’da tutuklanan aşırı sağcıların saldırı planı yaptığı ortaya çıktı

AB, Akdeniz’de yeni operasyon başlatacak Avrupa Birliği, Libya’ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Akdeniz’de yeni bir operasyon başlatacağını duyurdu.

Almanya’da aşırı sağcı terör örgütü kurmak şüphesiyle gözaltına alınan ve dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 12 kişinin camilere saldırı yapmayı planladığı belirtildi. Spiegel dergisinin haberinde, ör-

yapmak istediği, bu saldırılar sonu-

kurdukları ve bu örgüte destek

gütün lideri Werner S’nin geçen

cunda ise ülkede iç savaş çıkmasını

verdikleri şüphesiyle cuma günü 6

hafta Minden kentinde yapılan bir

hedeflediğine dikkat çekildi. İlk kez

eyalette 13 evde yapılan aramalar

toplantıda, örgüt üyelerine ve des-

2019 Eylül’de Baden-Württem-

sonucunda 12 kişi gözaltına alın-

tekçilerine saldırı planını açıkladığı

berg eyaletinin Altdorf bölgesinde

mıştı. Şüpheliler, cumartesi günü

aktarıldı. Küçük camiler seçilerek

bir araya gelen grubun, internet

çıkarıldıkları mahkemece tutuk-

burada namaz kılanlara saldırı

üzerinde de ağ kurduğu ve Werner

lanmıştı. Federal Başsavcılık, 4 ki-

yapmayı planlayan aşırı sağcıların,

S’nin sohbet gruplarında eleman

şinin terör örgütü kurmak, 8 kişinin

toplantıda iki kişiyi de silahları te-

aradığı ifade edildi. İnternetteki

ise terör örgütünü desteklemekle

min etmeleri için seçtikleri aktarıldı.

sohbet gruplarında kendisine “Teu-

suçlandığını açıklamıştı.

tonico” lakabını takan Werner S’nin

Ülkede iç savaş çıkması hedeflendi

aylardan beri polis tarafından da izlendiği aktarılan haberde, polisin cuma günü düzenlediği operas-

Gruptaki herkesin, silahlar için ge-

yonda örgüt üyelerinde silah, mer-

rekli 50 bin euro para toplamak ve

mi ve el yapımı patlayıcı ele geçirdi-

Brüksel’de düzenlenen AB Dış

nı belirterek “Siyasi istek olduğu

operasyonun Birleşmiş Milletlerin

potansiyel saldırı hedeflerini araş-

ği belirtildi. Haberde, tutuklananlar

İlişkiler Konseyinin ardından ba-

müddetçe hiçbir şey imkansız

(BM) Libya’ya yönelik silah ambar-

tırmakla görevlendirildiği bilgisi

arasında Kuzey-Ren Vestfalya eya-

sına açıklamalarda bulunan AB

değildir. Bakanlarla yeni bir siyasi

gosunu uygulamayı amaçladığını

paylaşıldı. Minden’deki toplantıdan

letinin emniyet müdürlüğünün

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları

anlaşma üzerinde mutabık kaldık.

ifade etti.

birkaç gün sonra emniyet birimle-

idari bölümünde çalışan bir kişinin

Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,

Bu çerçevede Akdeniz’de yeni bir

rinin, örgütün telefon görüşmele-

de bulunduğu kaydedildi.

dışişleri bakanlarının Libya ko-

operasyon başlatacağız.” diye ko-

Borrell, operasyonda hava, uydu

rini dinlediği ve burada “10 kişinin

Almanya’da siyasetçilere, mülte-

nusunda önemli bir siyasi anlaş-

nuştu. Akdeniz’de insan kaçakçılı-

ve deniz unsurlarının yer alacağını

10 eyalette” saldırı yapmaktan söz

cilere ve Müslümanlara yönelik

maya vardığını duyurdu. Borrell,

ğı ve yasa dışı göçle mücadele için

aktararak “Sophia Operasyonu Li-

ettiği kaydedildi. Örgütün, 2019

saldırılar düzenleyerek ülkede iç

uzun tartışmalardan sonra alınan

2015’te başlatılan “Sophia Ope-

bya kıyılarını koruyordu. Yeni ope-

Mart’ta Yeni Zelanda’nın Christ-

savaş benzeri koşullar oluşturmak

kararın AB’nin bölgede daha fazla

rasyonu”nun 20 Mart’ta sonlan-

rasyon daha çok silahların geldiği

church kentindeki gibi bir saldırı

amacıyla aşırı sağcı terör örgütü

rol oynamasının önünü açacağı-

dırılacağını açıklayan Borrell, yeni

doğuya odaklanacak.” dedi.

Apple’dan yeni Çin kararı! 42 mağazasını kapatmıştı Teknoloji şirketi Apple, Covid-19 salgını sebebiyle çalışmalarını durdurduğu Çin ana karasında bulunan toplam 42 mağazasından 29’unun faaliyetlerine yeniden başladı. Şirketin operasyonları ise he-

Firma, Şubat başında Çin’de

lamada da salgının 2020 ilk

nüz normale dönmedi. Apple’ın

ortaya çıkan Covid-19 salgını

çeyrek hasılatını olumsuz etki-

internet

yapılan

sebebiyle bölgede yer alan ma-

leyeceğini belirterek söz konu-

açıklamada, açılan mağazaların

sitesinden

ğazalarının faaliyetlerini geçici

su dönem için tahminleri olan

çoğunda sınırlı çalışma saatle-

olarak durdurma kararı almıştı.

63-67 milyar dolar kar hedefini

riyle hizmet verildiği belirtildi.

Şirket geçen hafta yaptığı açık-

tutturayacaklarını açıklamıştı.


2020 ŞUBAT/FEBRUAR

HABER • 11

HÜSEYÝN KARATAÞ WIRTSCHAFTSBERATUNG EKONOMÝ DANIÞMANI MUHASEBE BÜROSU Beratender Betriebswirt Limburgstr. 9 30159 Hannover www.ub-karatas.de info@ub-karatas.de

Tel.:+49 511 388 79 71

Amazon’un CEO’su Bezos’tan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar sözü

Hanau’da binler ırkçılığa ve nefrete karşı yürüdü

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı. Bezos, sosyal medya sitesi

Irkçı saldırı sonucu aralarında Türkiye kökenlilerin de olduğu dokuz kişinin hayatını kaybettiği Hanau’da, binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü. Yürüyüşte ırkçı terör lanetlendi, sevgi ve dostluk mesajları verildi.

Instagram’daki

istiyorum.’’ ifadesini kullandı.

hesabından

yaptığı açıklamada iklim değişikliyle mücadelede bilim in-

“Dünya hepimizin ve onu gelin birlikte koruyalım’’

Almanya’da Frankfurt yakın-

sanları, aktivistler ve sivil top-

larındaki Hanau kentinde 19

lum örgütlerinin çalışmalarını

Bezos, ‘’Dünyayı kurtarabi-

Şubat’ta aralarında Türkiye kö-

desteklemek için 10 milyar do-

liriz ancak bunun için büyük

kenlilerin de olduğu dokuz ki-

lar bağış yapacağını duyurdu.

şirketler, küçük şirketler, ulus

şinin ırkçı saldırılarda hayatını

İklim değişikliğin gezegen için

devletler, küresel organizas-

kaybetmesinin ardından “Terö-

en büyük tehdit olduğunu be-

yonlar ve bireylerin birlikte ha-

re ve İslam düşmanlığına karşı”

lirten Bezos, ‘’Hepimizin pay-

rekete geçmesi gerek. Dünya

sloganıyla bir yürüyüş düzen-

laştığı bu gezegendeki iklim

hepimizin ve onu gelin birlikte

lendi. Pazar günü düzenlenen

değişikliğinin yıkıcı etkileriyle

koruyalım.’’

gösteriye Almanya genelinden

mücadele etmek için hem bili-

sinde bulundu. Dünyanın en

10 binden fazla kişi katıldı.

nen yolları güçlendirmek hem

zengin insanlarından biri olan

Kentteki cami dernekleri tara-

de yeni yollar keşfetmek için

Bezos’un servetinin 130 milyar

fından düzenlenen, kilise, sina-

diğerleriyle birlikte çalışmak

doları geçtiği tahmin ediliyor.

değerlendirme-

gog ve Hanau Belediyesi tarafından desteklenen yürüyüşte saldırıda çocuklarını yitiren bazı aileler en önde yürüdü. Katılımcımlar ellerinde kurbanların Belediye Başkanı Claus Kamins-

edecektir.” Hanau Belediye Baş-

rini anlatan Gültekin, “bunu hak etmedik” diye konuştu.

ky ile Hristiyan, Müslüman ve

kanı Kaminsky sık sık alkışlarla

Kurşunlanan nargile kafelerden

Yahudi cemaatlerinin temsilci-

kesilen konuşmasında, kurban

Arena’nın önünden öğle saatle-

leri seslendi. Büyükelçi Aydın,

yakınlarının yanında olduklarını

Çarşamba günü saat 22.00 sıra-

rinde hareket eden göstericiler

Türkçe başladığı konuşmasını

söyledi. Toplumu bölmek iste-

larında meydana gelen saldırıda

ellerinde Türk, Alman, Bosna,

Almanca tamamlandı. “Nazilere

yenlere fırsat vermeyeceklerini

21 ile 44 yaşları arasında 9 kişiyi

Pakistan, Afganistan ve Roman-

seslenmek istiyorum” diye konu-

belirten Kaminsky, “Şu içinde

öldüren Tobias R. (43), saldırıdan

ya bayraklarıyla, ilk saldırının

şan Aydın şöyle devam etti: “Bu

bulunduğumuz günler ve saatler

kısa süre sonra evinde 72 yaşın-

yapıldığı Midnight adlı nargile

alçak saldırılarla Türkleri korku-

şehrimizin barış zamanındaki en

daki annesiyle ölü bulunmuştu.

kafenin önünden geçerek kent

tup, sindirip bu ülkeden ayrıla-

karanlık ve koyu vakitleri olmuş-

Saldırıda Türkiye kökenli gençler

merkezine geldi.

caklarını sanıyorsanız yanılıyor-

tur” diye konuştu. ”Bunu hak

Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin,

sunuz. Türkler buraya davetli

etmedik” Saldırıda hayatını kay-

Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz

olarak geldi ve sizden önceki Na-

beden Gökhan Gültekin’in baba-

ile Hamza Kurtovi (Bosnalı),

zilerin yıktığı bu ülkenin inşasına

sı Behçet Gültekin ise DW Türk-

Mercedes Kierpacz (Polonya-

Yürüyüşte hayatını kaybedenlerin resimleri taşındı

ve kalkınmasına önemli katkı-

çe’ye yaptığı açıklamada, oğlunu

lı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili

Kent merkezinde toplanan kala-

larda bulundular. Ne yaparsanız

kaybetmenin üzüntüsü içinde

Viorel Pun (Romanyalı), Said

balığa Türkiye’nin Berlin Büyü-

yapın Türk toplumu Almanya’da

olduğunu söyledi. İki oğlunun da

Nasser El Hashemi (Afganis-

kelçisi Ali Kemal Aydın, Hanau

varlığını

Almanya’da doğup büyüdükle-

tanlı) hayatını kaybetmişti.

sürdürmeye

devam

Die Nachhilfe Profis Nordfelder Reihe 21 www.weelearn-nachhilfe.de 30159 Hannover kontakt@weelearn-nachhilfe.de

Tel.: (0511)65503532

Profesyonel dershanelerimizde bŸtŸn sõnõf ve okullar iin en iyi desteği bulabilirsiniz. 20 yõllõk eğitim ve šğrenci koluğu tecrŸbemiz ve profesyonel kadromuz ile ocuklarõnõzõn başarõsõ iin varõz. bemiz Yeni Şu EN‘de GARBS Devlet desteği ile eğitim hizmetlerimizden ücretsiz tr. 47 faydalanmak için bize danışabilirsiniz. steler S erenbo arbsen B G Çocuklarınızın başarısı bizim önceliğimiz! 30823

L

fotoğraflarını taşıdı.


12 • HABER

ŞUBAT/FEBRUAR 2020

Volkswagen müşterilerine 830 milyon euro teklif etti Dev Alman otomobil üreticisi Volkswagen, dizel emisyon skandalı nedeniyle açılan davaya katılan sürücülere doğrudan 830 milyon euro teklifte bulundu. Alman otomobil üreticisi Volk-

VZBV ise yaptığı açıklamada, şir-

ley, Lamborghini, Seat, Skoda,

Dünya genelinde yaklaşık 11 mil-

swagen, Almanya’da egzozlarda-

ketin güvenilir bir uzlaşma sağla-

Bugatti, Scania ve Man gibi

yon dizel motorlu aracın emisyon

ki manipülasyondan dolayı dava

maya istekli olmaması nedeniyle

markaları bulunan Volkswagen

testlerinde yanıltıcı yazılım kulla-

açan sürücülere 830 milyon euro

görüşmelerin başarısız olduğunu

Grubu, uzun süre dizel emisyonu

nıldığını kabul eden Volkswagen,

teklif etti. Şirketten yapılan açık-

savunarak, Alman mahkemele-

skandalıyla gündemi meşgul et-

ABD’deki mahkemece yüksek

lamada, Volkswagen ile Alman

rinde bir çözüm aramaya devam

miş, ABD ve Alman makamlarına

miktarda para cezasına çarptırıl-

Tüketici Teşkilatları Federasyonu

edileceği belirtildi.

yüksek cezalar ödemiş ve mil-

mıştı. Konuyla ilgili Almanya’da

yonlarca aracını geri çağırmak

Braunschweig Savcılığı da şirket

zorunda kalmıştı.

hakkında soruşturma başlatmıştı.

(VZBV) arasında olası bir anlaşmaya yönelik görüşmelerin başarısız-

Dizel emisyonu skandalı

AB Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti Avrupa Birliği (AB), Suriye’deki Esed rejimine uyguladığı yaptırım listesine, 8 iş adamı ve 2 şirketi ekleme kararı aldı.

lıkla sonuçlandığı belirtildi. Ekim 2018’de Almanya’da VolkAçıklamada, Volkswagen Yönetim

swagen şirketine, otomobil eg-

Kurulu’nun söz konusu görüşme-

zozlarındaki manipülasyonundan

lerin başarısızlıkla sonuçlanması-

dolayı sürücüler adına Alman Tü-

nın şirketin müşterileri üzerinde

ketici Teşkilatları Federasyonu ve

olumsuz bir etkisi olmaması için

Alman Otomobil Kulübü (ADAC)

önceden üzerinde anlaşılmış 830

tarafından dava açılmıştı. Dava ile

milyon euroluk bir uzlaşma pa-

ilgili gelişmeler için internet sitesi

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerine yö-

ketini onayladığı bildirildi. Teklifin

kurulurken, yaklaşık 444 bin Al-

nelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi.

doğrudan davaya katılan tüketi-

man sürücü davaya müdahil ol-

cilere yapıldığı ifade edilen açık-

mak için başvurmuştu.

Açıklamada, Suriye’de yerinden edilmiş vatandaşların arazilerinde Esed rejimine doğrudan fayda sağlayan projeler geliştirdikleri için 8 iş

lamada, VZBV’nin desteğini alma-

adamının ve 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

dan uzlaşma paketinin şartlarını

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015,

yerine getiren tüketicilerin teklif-

yılının eylül ayında Volkswa-

ten yararlanabileceği belirtildi.

gen’in emisyon testlerini ma-

Yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygula-

Açıklamada, VZBV ile görüşmele-

nipüle ettiğini ve şirketin dizel

nan kişi sayısı 277’ye, şirket sayısı da 71’e çıktı.

rin başarısızlıkla sonuçlanmasının

araçlarının normal seviyenin 40

nedeni olarak VZBV avukatlarının

kat üzerinde çevreyi kirlettiğini

Suriye’ye karşı uygulanan AB yaptırımları arasında yatırımların kısıt-

50 milyon euroluk avukatlık ücreti

duyurmuştu. Bünyesinde Volk-

lanması, halka baskı yapmak için kullanılabilecek teknik ekipman ve

taleplerini gösterdi.

swagen, Audi, Porsche, Bent-

teknoloji ihracatının engellenmesi ile petrol ambargosu da bulunuyor.


2020 ŞUBAT/FEBRUAR

HABER • 13

Almanya’dan korkutan rapor: 12 bin 700 aşırı sağcı şiddete hazır

Almanya yine bütçe fazlası verdi Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, geçen yıl ülkenin kamu gelirleri fazlası 49.8 milyar Euro ile GSYH’nin (cari fiyatlarla 3 trilyon 435 milyar Euro) yüzde 1.4’üne denk geldi.

Almanya Federal Kriminal Polis Bürosu (BKA), ülke çapında 12 bin 700 şiddet yanlısı aşırı sağcı olduğunu, güvenlik önlemlerinin ve takibin artırılması gerektiğini söyledi.

KAMU gelirleri, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 3.6 artarak 1 trilyon 608 milyar 600 milyon

Irkçı terörist Tobias R, Hanau ken-

kadar mevcut olması gerektiğini

örgütünü çevreleyen ağda yer alan

Euro, giderleri yüzde 4.6 artışla

tinde iki ayrı kafeye silahlı saldırı

açıkladı.

isimlerin olduğunu açıklaması,

1 trilyon 558 milyar 800 milyon

2000-2007 yıllarında Almanya’da

Euro olarak kaydedildi.

düzenledi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırga-

Almanya’da aşırı sağ şiddeti

nın “yabancı düşmanlığı” saikiyle

8’i Türk 10 kişiyi öldüren terör örgütü NSU tehlikesini tekrar günde-

Böylece federal devlet, eyaletler,

me getirdi.

yerel yönetim ve sosyal güvenlik

hareket ettiği, olayın “terörist sal-

9 kişinin hayatını kaybettiği sal-

dırı” şüphesiyle soruşturulduğu

dırıdan önceki hafta, Almanya’da

bildirilirken, saldırganın ardında bir

saldırı hazırlığında olan ve ırkçı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko

geçen yıl 49.8 milyar Euro olarak

metin ve video bıraktığı belirtildi.

terör örgütü kurdukları ve destek

Maas, bu cinayetin ardından yap-

gerçekleşti. 2018’de söz konusu

verdikleri şüphesiyle 12 kişi gözal-

tığı açıklamada, Almanya’nın ırkçı

bütçe fazlası 62.4 milyar Euro ve

tına alındı. Geçen yıl ekim ayında

terör sorunu olduğunu belirtti.

GSYH’nin yüzde 1.9’u olarak ka-

sek fazlayı 20.1 milyar Euro ile

göre 400 bin artarak 45.3 mil-

ise ırkçı terör bir sinagogu hedef

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya

yıtlara geçmişti. 2018’de, Doğu

federal hükümet elde ederken,

yon kişiye çıkarken, kamunun

aldı. Halle kentinde bir sinagogun

(KRV) eyaletindeki Bottrop ken-

ve Batı Almanya’nın birleştiği

ülkenin 8 yıldır art arda bütçe

faiz harcamaları da bir önceki

Saldırının ardından Berlin’de dü-

önünde düzenlenen silahlı saldırı-

tinde de 2019 başında bir ırkçı

1990 yılından sonra bütçe fazla-

fazlası vermesi dikkati çekti.

yıla göre yüzde 13.2 azaldı.

zenlenen Avrupa Polis Kongresi’n-

da iki kişi öldü. Saldırganın, saldırı-

terörist, aracını göçmen kökenli-

sında rekor kırılmıştı.

Destatis, Almanya’da federal

de konuşan Almanya Federal Kri-

dan önce ırkçı terör içerikli bir video

lerin üzerine sürerek 8 kişinin ya-

minal Polis Bürosu Başkanı Holger

yayımladığı belirlendi.

ralanmasına neden oldu. Alman

12 bin 700 şiddet yanlısı aşırı sağcı var

Münch, ülke çapında 12 bin 700

fonunu kapsayan bütçe fazlası

8 YILDIR FAZLA VERİYOR

yetkililer, saldırganın temel ama-

devlet, eyaletler, yerel yönetim

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Al-

ve sosyal güvenlik fonu büt-

manya’da ekonomi, geçen yıl

çelerinin ülkedeki yüksek is-

mevsim ve takvim etkilerinden

şiddet yanlısı aşırı sağcı olduğunu

Yine Haziran 2019’da Almanya’nın

cının “yabancıları öldürmek” ol-

Destatis, geçen yıl bütçe faz-

tihdamdan dolayı yüksek gelir

arındırılmış olarak yüzde 0.6

söyledi. “Herkesi gerçekten tanıyıp

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke,

duğunu teyit etti. Münih kentinde

lasının 2018’den daha az ol-

sağladığını ve faizlerin düşük

büyüyerek hız kesmişti. Al-

tanımadığımızı görmek için daha

evinin bahçesinde ırkçı terörist

2016 yılında bir ırkçı teröristin, bir

masının,

olmasının

harcamaları-

manya’da hükümet, bu yıl daha

yakından bakmalıyız” diyen Mün-

Stephan Ernst tarafından başın-

alışveriş merkezine düzenlediği

gelirlerden daha güçlü artış

nı azalttığını belirtti. Destatis

fazla çalışma günü olmasından

ch, aşırı sağ tehdidi altında olan ki-

dan vurularak öldürüldü. Federal

saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti,

göstermesinden kaynaklandı-

verilerine göre, Almanya’da is-

dolayı ekonominin yüzde 1.1

şilerin risk seviyesini değerlendire-

savcılığın, zanlıların geçmişte Nas-

36 kişi yaralandı. Zanlı, saldırı es-

ğını belirtti. Geçen yıl en yük-

tihdam, 2019’da bir önceki yıla

büyümesini bekliyor.

cek yeni bir sistemin 2021 sonuna

yonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör

nasında ırkçı söylemler kullandı.

kamu

giderlerinin

faiz

‘Avrupalılar Türklerin entegrasyonunu kabul etmiyor’ İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, “Burka giyen kişilere para cezası kesmek ya da oruç tutan kişileri performans düşüklüğü bahanesiyle işten çıkarmak ayrımcılığın görünmeyen yüzü” dedi. PROF. Dr. Özipek, Hollanda’da Amsterdam Yunus Emre Ens-

HER EVE BİR İMAJ!

titüsü’nün (YEE) ev sahipliğinde ‘İslamofobi, Ayrımcılık, Entegrasyon ve Ötesi’ başlıklı, İslamofobi ile mücadele, Avrupa çapında Müslümanlara ve Türklere karşı yapılan haksızlıklar,

BU FORMU DOLDURUP POSTA İLE ADRESİMİZE YOLLAYIN VEYA E-POSTA OLARAK BİLGİLERİNİZİ BİZE İLETİN, İMAJ GAZETENİZ POSTA YOLUYLA BEDAVA EVİNİZE GELSİN.

AD • SOYAD:

30 ve 31 ile başlayan postakodlarına gazetemiz ücretsiz olarak gönderilmektedir.

ADRESİNİZ:

özgürlüklerin kısıtlanması gibi konu başlıklarının ele alındığı seminerde yaptığı konuşmada, Batı’nın farklılıklarla mücadelede karnesinin zayıf olduğunu vurguladı, ayrımcı zihniyetin tarih boyunca hep benzer söylemler geliştirdiğine işaret etti. “Avru-

Weidendamm 30

|

30167 Hannover

|

Mail: info@imaj-online.de

|

Web: www.imaj-online.de

palılar Türklerin entegrasyonu-

para cezası kesmek ya da oruç

nu kabul etmiyor” diyen Özipek,

tutan kişileri performans dü-

ekonominin bozulduğu ve göç-

şüklüğü bahanesiyle işten çı-

lerin yoğunlaştığı dönemlerde

karmak ayrımcılığın görünme-

ayrımcılık ve İslamofobinin art-

yen yüzü” ifadelerini kullandı.

tığını gözlemlediklerini söyledi.

Brüksel YEE’de aynı başlıkla bir

Özipek, ayrımcılığın artık ka-

seminer veren Özipek, Amster-

buk değiştirdiğine dikkati çe-

dam’dan sonra Berlin’de semi-

kerek, “Burka giyen kişilere

nerlerine devam edecek.


1414 • OTOMOBİL

ŞUBAT/FEBRUAR 2020

Aston Martin o modeli sadece 300 adet üretecek

Skoda Vision IN tanıtıldı Skoda yeni dinamik yapısı ile dikkat çeken SUV modeli Vision IN modelini tanıttı.

İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin, en önemli modellerinden biri olan DB11’in “Shadow Edition” versiyonunu tanıttı. Bu otomobilden sadece 300 adet üretilecek. Aston Martin DB11 Shadow Edi-

yazılar, özel olarak tasarlanmış

deller için coupe veya Volante

tion, DB11 modelinin tasarım an-

Shadow Edition yazılı kapı eşik-

gövde tipinde limitli olarak 300

lamında daha farklı dokunuşlara

leri” olarak belirtilebilir.

adet Shadow Edition DB11 üre-

sahip olan versiyonu olarak basitçe tanımlanabilir. Otomobile

tilecek. Yeni DB11 Shadow Editi-

Aston Martin DB11

on dünya çapında Aston Martin bayilerinden sipariş edilebiliyor.

bu edisyonun getirdiği yenilikler, “Motor kaputu üzerinde yer alan

Aston Martin DB11, V12 ve V8

DB11 V8 Coupe Shadow Edition

parlak siyah bıçaklar, 20 inç bo-

olmak üzere iki farklı motor al-

fiyatı 243.795 dolar ve DB11 V8

yutundaki parlak siyah jantlar,

ternatifiyle satın alınabiliyor. V8

Volante Shadow Edition fiyatı

parlak siyah krom kanatlar ve

silindirli motora sahip olan mo-

262.600 dolar olarak belirtilmiş.

Skoda tarafından özel bir etkinlik

model ile gelecekte kullanıcılara

mesafesine ve 1.589 milimetre

ile tanıtımı gerçekleştirilen Vision

sunacağı SUV modelleri için ön

yüksekliğe sahip olarak tanıtıldı.

IN katılımcıları etkilemeyi başardı.

planlama yaparak tasarım konu-

Motor, aks mesafesi ve yüksek-

Kullanıcılara sunulması beklenen

sunda geri dönüşlerden faydalan-

lik bakımından Skoda Vision IN

son versiyon ile büyük oranda ben-

mayı planlıyor.

modelinin Avrupa piyasasında

zerlik gösteren Vision IN modeli,

Ferrari’den GT Cross konsepti! Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Ferrari GT Cross konseptini hazırladı. İtalyan otomobil üreticisi Ferrari yeni konsepti ile dikkatleri üzerine çekmeyi de başardı. İtalyan süper otomobil üreticisi

“süper SUV”, gerçekten oto-

Ferrari, biliyorsunuz henüz SUV

mobil dünyasında büyük merak

pazarında yer almıyor. Ancak bu-

uyandırıyor. Artık süper otomo-

İki kişilik tasarlanan ve yerden

nun 2021’de değişeceği belirtiliyor.

bil üreticileri bile talebin inanıl-

oldukça yüksek olan otomobil,

Özellikle satış rakamlarıyla dikkat

maz arttığı SUV pazarına aşırı

bu sayede her türlü yol şartına

çeken Lamborghini Urus karşısına

ilgi duruyor. İşte bu alanda kon-

uyumlu ve kağıt üstünde yük-

özel bir SUV geliştirdiği aktarılan

sept tasarımcılar da boş dur-

sek konfor vadediyor. Direkt

firmanın ilk modeli, aşağıda göre-

muyor. Bu bağlamda karşımıza

olarak Jean-Louis Bui tarafın-

bileceğiniz Roma’dan aldığı çizgile-

çıkan son konsept ise Ferrari

dan hayal edilen ve tasarlanan

re sahip olacak deniyor.

GT Cross oluyor. Bu model tam

bu araç motorunu önde taşır-

gibi bir yapıyı benimsemiyor.

Skoda’nın bundan sonra SUV mo-

Aracın ön kısmında yer verilen

leriyle bazı benzer özelliklere sahip

dellerinde daha dinamik bir yapı ile

ışıklandırılmış ızgaralar sportif gö-

olduğu görülüyor. 1,5 litreli benzli

kullanıcıların karşısına çıkacağının

rünümü tamamlarken, tasarımda

bir motor ile tanıtımı gerçekleşti-

sinyallerini veriyor.

yer verilen dinamik çizgiler araca

rilen Vision IN isimli konsept SUV

Konsept tasarım olarak tanıtılan

kaslı bir görünüm sağlıyor. Ara-

modeli, 150 PS güç üretebiliyor ve

yeni SUV modeli Vision IN Skoda

cın kokpit kısmında kullanılan ve

250 Nm tork değerini kullanıcılara

markasının Hindistan pazarına yö-

dinamik tasarımı adeta ön plana

sunabiliyor. Konsept tasarım mak-

nelik olarak planladığı önemli yatı-

çıkaran canlı renklere yer verilme-

simum 195 km/s hıza çıkabiliyor.

rım projelerinde çok önemli rol oy-

si aracın tasarımını çekici kılıyor.

0’dan 100 km/s hıza sadece 8,7

nayacak bir tasarım olarak tanıtıldı.

Sportif yapısı ile dikkat çeken Visi-

saniyede ulaşabilen Skoda Vision

Şuanda konsept bir tasarım olarak

on IN isimli SUV konsepti ile Skoda

IN modeli aynı zamanda oldukça

tanıtılan Vision IN isimli SUV mo-

önümüzdeki dönemlerde üretece-

çevreci bir model olma özelliğini

delinin 2021 yılı sonuna kadar seri

ği SUV modellerinde genç kullanı-

de taşıyor. Kokpit bölümünde geri

üretime geçirilerek kullanıcılara

cıları hedefleyeceğini gösteriyor.

dönüştürülmüş çevreci malzeme-

sunulmasının planlandığı belirtildi.

Skoda tarafından araçla ilgili veri-

ler kullanıldığı belirtilen, aracın ilk

Vision IN konsept modelinin ta-

len resmi bilgilerde Vision IN isimli

aşamada Hindistan pazarı için ta-

nıtımını gerçekleştiren Skoda, bu

SUV modeli 4.256 milimetre aks

sarlandığı açıklandı.

2020 SEAT Leon resmi olarak tanıtıldı Tasarımı tamamen değişen yeni Leon, daha fazla teknoloji ve daha geniş bir iç mekan vaad ediyor.

olarak firmanın yarış DNA’sı ile

ken, önden arkaya uzanan cam

Kaynakların Purosangue olarak

SUV formunu birleştiriyor. Yani

tavanı da gerçekten çok güzel

Seat yeni yani 4.jenerasyon Le-

isimlendirilebileceğini

bu konsept Lamborghini Urus

bir görüntü oluşturuyor.

on’u nihayet resmi olarak tanıt-

aktardığı

sunulan Skoda ailesinin diğer üye-

tı. Tasarımı tamamen değişen araç, Avrupa’da oldukça rekabetçi bir segment olan C sınıf kompakt otomobil segmentinde yeni nesliyle daha iyi rekabet etmeyi hedefliyor. SEAT’ın en çok sattığı modeli olan Leon, resmi tanıtımda hem hatchback hem de station wagon gövde tipiyle sergilendi. Fakat daha önceden de belirtildiği üzere yeni Leon’da 3 kapılı hatchback seçeneği, dü-

ne almış gibi görünüyor. SEAT’ın

kısmıdır diyebiliriz. Çünkü oto-

şük satış miktarlarından dolayı

tamamen yenilediği tasarımla

motiv dünyasının en yeni trend-

bu nesilde yer almayacak.

Leon daha güncel görünmesi-

lerinden biri olan bagaj kapağı

ne ek olarak, rüzgar direncini

boyunca uzanan arka farlar,

Yerini aldığı nesil gibi keskin

de %8 oranında azaltmış. Yani

yeni Leon’da da kullanılmış. Bu

hatlara sahip olan yeni Leon,

bu yeni tasarım, eskisinden bir

far tasarımı SEAT’ın ilk olarak

geçtiğimiz yılki SEAT Formentor

miktar daha verimli de olmuş.

Tarraco adlı modelinde ortaya

adlı crossover konseptinden de

Araçta en dikkat çekici yenilik-

çıkmıştı ve bu tasarımı kullanan

birçok tasarım öğesini bünyesi-

lerden birisi de şüphesiz arka

ikinci model de yeni Leon oldu.


2020 ŞUBAT/FEBRUAR

TEKNOLOJİ • 15

Milli savaş uçağı için Yıldırım Test Tesisi kuruluyor Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında kurulacak Yıldırım Test Tesisi’nde uçak, helikopter, İHA platformları, alt sistemleri, bileşenleri ve malzemeleri, yıldırım etkilerine karşı test edilecek.

WhatsApp 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı. Facebook her ne kadar kriz üstüne kriz yaşasa da büyümeye devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Hızal LTD arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda kurulacak tesis Türkiye için ilk olacak. Yıldırım Test Tesisi’nde yer alacak laboratuvarlarda, uçak, helikopter, insansız hava aracı (İHA) platformları, alt sistemleri, bileşen ve malzemeleri doğduran ve dolaylı yıldırım etkilerine karşı test edilecek. Bin volttan milyon voltlara kadar darbe gerilimleri üretebi-

Sosyal medya sitesi Facebook,

Facebook’un zamanlaması da bir

keti, birçok insanın çok güçlü hale

2014’ün şubat ayında 19 milyar

hayli doğru gibi görünüyor.

geldiğini düşünmesi sebebiyle

lecek kapasitede test cihazları

yapılacak. Bu durum ekonomik

sistemlerinin tasarımı ve üretimi-

dolarlık WhatsApp uygulamasını

yer alacak tesiste, tüm sistemler

olarak maliyetleri aşağı çekecek,

ni üstlenecek. Tesisinin işletmeye

almayı planladığını duyurduğun-

Wall Street Journal’da çarşamba

milli olacak ve yerli imkanlarla

test süreçlerine ilişkin süreleri

alınmasında da eğitim ve danış-

da, birçok kişi bu uygulamanın,

günü çıkan bir röportajda Facebo-

kullanıma sunulacak. Tesis, uçak,

kısaltacak, kritik ve stratejik ta-

manlık hizmetlerini yerine geti-

Facebook’un mevcut sosyal med-

ok’un WhatsApp lideri Will Cath-

Son kazanç raporlarına göre 2,26

helikopter ve İHA’ların komple

sarımlarda gizlilik sağlayacak.

recek Hızal LTD, aynı zamanda

ya ve mesajlaşma uygulamaları

cart, mesajlaşma uygulamasının

milyar kişi her gün en az 1 Face-

test edilebileceği boyutlarda,

Tesiste yürütülecek çalışmalarla

eğitim ve entegre lojistik destek

portföyüne neler katabileceği ko-

aylık 2 milyar aktif kullanıcıyı aştı-

book uygulaması (Facebook, Mes-

altyapıda, kapasite ve donanım-

uzman eleman ve yönlendirilmiş

konularında OSTİM Teknik Üni-

nusunda ikna olmadı.

ğını açıkladı. WhatsApp, etkileyici

senger, WhatsApp, Instagram)

da olacak. Yıldırım Test Tesisi ile

enerji alanlarında uzman mühen-

versitesi ve OSSA üyesi Moleku-

bir dönüm noktasını geçen ikinci

açıyor. Bu nedenle bu uygulama-

Türkiye, özgün uçar platformlar

dis ve teknisyen yetiştirilecek.

las AŞ ile ortak imalat, tasarım,

O zamanlar WhatsApp, aylık 465

sosyal medya / mesajlaşma plat-

ların ayrılması gerektiği görüşün-

ileri seviye mühendislik analiz ve

milyon aktif kullanıcıya sahipti.

formu. Diğeri mi? O da 2,5 milyar

de olanlar da var. Öyle ya da böyle,

hizmet alımları gerçekleştirecek.

Aynı dönem Facebook’un kullanıcı

ile Facebook. Hal böyle olunca

milyonlarca kullanıcının verilerini

sayısı ise 1,2 milyardı. ABD’de de

artık kimse Facebook’un Instag-

izinsiz kullandığı ortaya çıkan, dün-

tasarlayan her ülkenin sahip ol-

tekelciliğe karşı bir incelemeyle de karşı karşıya.

duğu bir kabiliyet ve altyapıya ka-

Tesiste, Yüksek Gerilim Yıldırım

vuşacak. Gerçek yıldırım şartları

Direkt Etkileri Test Laboratuvarı,

ve etkilerinde yapılacak testler

Yüksek Gerilim Yıldırım Dolaylı

Hızal LTD, 1972’den bugüne çe-

çok popüler değildi. Geriye dönüp

ram ve WhatsApp için toplam 20

ya çapında hakkında soruşturma

doğrultusunda dizayn, tasarım ve

Etkileri Test Laboratuvarı, yüksek

şitli model ve güçlerde 3 bine

bakarsak, uygulamanın kullanıcı

milyar dolar karşılığında satın alma

yürütülen Facebook, tüm skandal-

üretimler gerçekleştirilebilecek.

akım ve yakıt test sistemi testleri,

yakın yüksek gerilim ve yüksek

tabanının o zamana göre 4 kat-

kararını sorgulamıyor. Ancak dün-

lara rağmen sosyal medya hakimi-

Tasarım ve üretimler, ilgili ulusla-

test ölçüm sistemlerinin kontrol

akım makinesi, test ve ölçüm

tan fazla olduğu göze çarpıyor ve

yanın en büyük sosyal medya şir-

yetini devam ettiriyor.

rarası askeri teknik standartlarda

odaları, atölye ve destek birimleri,

sistemini yurt içi ve dışında (Por-

test edilip doğrulanabilecek.

personel alanları yer alacak.

tekiz, Rusya, Malezya, Suudi

Ekonomik olarak maliyetler aşağı çekilecek

Arabistan, Özbekistan) sanayi ve STİM Savunma ve Havacılık Kü-

üniversitelerin hizmetine sundu.

melenmesi üyesi yüklenici firma

Şirket, yüksek gerilim teknolo-

Hızal LTD, Yıldırım Test Tesisi’nde

jileriyle 2000 yılından bu yana

Bu tesis sayesinde daha önce yurt

yer alacak laboratuvarların yük-

savunma sanayisi projelerinde

dışında yapılan askeri platform-

sek gerilim ve yüksek akım je-

danışman, çözüm ortağı olarak

ların yıldırım testleri Türkiye’de

neratörleri ile birlikte test ölçüm

yer alıyor.

Türkiye’nin Otomobili’ne büyük talep Sanayi Bakanı Varank, yerli otomobille ilgili, “En az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Büyük teveccüh var” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-

ABD’nin ‘Huawei’ önerisi Almanya’da da karşılık bulmadı İngiltere’den sonra Almanya da Çinli telekomünikasyon devi Huawei konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile ters düştü. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Huawei olmadan 5G ağını kurmamız mümkün değil” dedi. Amerika Birleşik Devletleri’nin

ağı kurmalarının mümkün olma-

Huawei teknolojisi kullanmak

“5G ağında Huawei teknolojileri

dığını söyledi. Bir şeylerin olma

çılgınlık olur” ifadesini kullana-

kullanılmamalı” önerisi, İngilte-

ihtimali ile bir ürünü pazar dışı

rak uyardı.

re’nin ardından Almanya’da da

bırakmanın doğru olmadığını

karşılık bulmadı.

belirten Seehofer, Huawei’yi saf dışı bırakmanın Almanya’nın 5G

‘Almanya’nın 5G dağıtımını 5-10 yıl erteleyebilir’

tafa Varank Meclis’te basın men-

“Karşı çıkanlar alternatiflerini sunmalı”

ağının dağıtımını 5 ila 10 yıl erteleyebileceği konusunda da uyar-

İngiltere başbakanı Boris Johnson

dı. Daha önce de Huawei’yi ulu-

ise “Bu duruma karşı çıkanlar al-

suplarının sorularını yanıtladı. Ba-

Almanya İçişleri Bakanı Horst

sal güvenlik tehdidi olarak gören

ternatifleri sunmalı” diyerek Was-

kan Varank yerli otomobille ilgili

Seehofer, Huawei olmadan 5G

ABD, “İngiltere’de 5G ağında

hington yönetimine karşı çıkmıştı.

gelişmeleri aktardı. Yerli otomobile büyük ilgi olduğunun altını çizen Bakan Varank, 10 farklı ülkeden bayilikle ilgili kendisine talep geldiğini söyledi: “Körfez ülkelerinden, Orta Asya ve Almanya’dan bu araca bayilik yapmak isteyenler var.” Yerli otomobilin fiyatı da merak konusu. Bakan sınıfında rekabetçi bir fiyatla otomobilin piyasaya çıkacağını belirtti. Yerli otomobilin piyasaya çıktığında şarj istasyonları başta olmak üzere alt yapının hazır hale getirileceğini de aktardı.


16 • SİNEMA

ŞUBAT/FEBRUAR 2020

JAMES BOND: KEINE ZEIT ZU STERBEN Vizyon Tarihi: 02.04.2020 Aktif hizmetten ayrılan Bond, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışır. Jamaika’da sakin yaşamının keyfini çıkarmaya çalışan Bond’un huzuru, CIA’den eski dostu Felix Leiter’ın kendisinden yardım istemesi ile yarıda kalır. Bond’dan kaçırılan bir bilim adamının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenir. Sandığından da tehlikeli olan bu işi kabul eden Bond, yeni teknolojilerle silahlanmış, kötü bir adamın peşine düşer.

Yönetmen:

Cary Joji Fukunaga

Oyuncular:

Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ana de Armas

Tür:

Aksiyon, Gerilim, Casusluk

Die Farbe aus dem All

Ip Man 4 - The Finale

Bloodshot

Gardner ailesi, şehrin gürültülü yaşantısından uzaklaşmak iste-

Ip Man filminin devam halkası olan yapımda, WingChun dövüş tek-

Bloodshot filminde Denizci olan Ray Garrison isimli bir adam ve karısı

mektedir. Aile, kendilerine yeni bir yaşam kurmak için, New Eng-

niğinin ustası Ip Man, ABD’de WingChun okulu açarak yerel dövüş

öldürülür. Bunun ardından bir grup varlıklarını gizleyen bilim adamı Ray

land civarında bulunan ve şehir yaşamından oldukça uzaktaki bir

sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına gitmeye

Garrison’ı nanoteknoloji yardımıyla hayata geri döndürür. Ray bundan

çiftliğe taşınır. Nathan Gardner’ın babasına ait olan çiftlikte yeni

karar verir. Wilson Yip’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde

sonra kendi gibi olan süper askerlerle çalışacaktır. Bu sırada ise geçmi-

hayatlarına adapte olmaya çalışan aile, beklenmedik bir durumla

Donnie Yen bir kez daha Ip Man’e hayat veriyor.

şiyle ilgili hiçbir şey hatırlamıyordur. Ama hafızası geri gelmeye ve karısı

Vizyon Tarihi: 05.03.2020

Vizyon Tarihi: 05.03.2020

Vizyon Tarihi: 19.03.2020

karşı karşıya kalır. Evlerinin bahçesine bir meteorun düşmesi, ai-

ile kendisini kimin öldürdüğünü hatırlamaya başladığında her şeyi yok

lenin hayatının bambaşka bir hal almasına neden olur. Bu durum

etmek için mücadele vermeye başlayacaktır. Garrison, yavaş yavaş bu

sadece onları değil, dünyadaki tüm canlıları etkilemektedir.

cinayetin ardındaki komployu ortaya çıkaracaktır.

Yönetmen: Oyuncular:

Richard Stanley

Yönetmen: Oyuncular:

Wilson Yip Donnie Yen

Yönetmen: Oyuncular:

Dave Wilson (II)

Nicolas Cage

Q’Orianka Kilcher

Yue Wu

Guy Pearce

Joely Richardson

Scott Adkins

Eiza Gonzalez

Tür:

Korku, Bilimkurgu

Tür:

Aksiyon, Dövüş, Dram

Tür:

Aksiyon, Gerilim

Vin Diesel

A Quiet Place

Der Fall Richard Jewell

Jean Seberg

Sessiz Bir Yer 2, yönetmenliğini John Krasinski’nin üstlendiği 2018

Richard Jewell Olayı, 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda Centennial Ol-

Politik bir gerilim olan “Seberg”, aktris Jean Seberg’i araştırmak

yapımı korku filmi Sessiz Bir Yer’in devam halkası. Başrollerinde yö-

ympic Parkı’nda yaşananlara odaklanıyor. 1996 yılında düzenlenen

üzere görevlendirilen genç bir FBI ajanının adımlarını takip ediyor.

netmenin yanı sıra Emily Blunt, Noah Jupe ve Millicent Simmon-

Yaz Olimpiyatları sırasında Centennial Olympic Parkı’nda bombalı

1960’ların sonlarında Los Angeles’taki sivil haklar hareketinde yer

ds’ın yer aldığı ilk filmde, güvenlikleri için seslerinden vazgeçen bir

saldırı düzenlenmiştir. Yaşanan olayların suçlusu ise Richard Jewell

alan Seberg, radikal Afrikalı-Amerikalı aktivist örgütü Black Pant-

ailenin hikayesi konu ediliyordu. Filminin devam halkasında ise, ilk

görülür. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Richard Jewell, saldırı sı-

her Partisi’ni desteklemiş ve sonuç olarak FBI, COINTELPRO prog-

filmde yaşanan saldırıdan kurtulmayı başaran kişilerin hayatlarının

rasında onlarca insanın hayatını kurtarsa da basında çıkan haberler

ramı aracılığıyla kendisini baltalama girişimlerinde bulunmuştu.

konu edilmesi bekleniyor.

onun terörist olduğunu söylemektedir. Olayın ardından hayatı tepe-

Vizyon Tarihi: 19.03.2020

Vizyon Tarihi: 19.03.2020

Vizyon Tarihi: 26.03.2020

taklak olan Jewell’in suçsuz olduğu ise birkaç ay sonra ortaya çıkar.

Clint Eastwood

Emily Blunt

Yönetmen: Oyuncular:

Noah Jupe

Kathy Bates

Yönetmen: Oyuncular:

John Krasinski

Benedict Andrews

Paul Walter Hauser

Yönetmen: Oyuncular:

Sam Rockwell

ack O’Connell

Millicent Simmonds

Tür:

Gerilim, Fantastik

Tür: Dram

Kristen Stewart,

Margaret Qualley

Tür:

Biyografik, Dram


2020 ŞUBAT/FEBRUAR

KÜLTÜR/SANAT/SAĞLIK • 17

Ürün kullanmadan cildinize bakmanın 11 yolu Cilt bakımı için harcadığınız paranın ve zamanın kölesi olmak istemiyorsanız, bu önerilere kulak verin. Vücudunuzun doğal işlevlerini açığa çıkararak kalıcı bir cilt bakımı sağlayabilirsiniz.

FATMA ADMIŞ

Yazar, www.ucuzduzen.com

BÖYLE BÖYLE BÜYÜYORSUN

Kırışıklıklardan egzamaya, sedef hastalığından cilt kanserine kadar cildinizi koruyacak ve onaracak yöntemler bu haberin

Selam…

içinde. Cildinize dikkat etmenin şişelenmemiş yollarını sizlerle

Kendimi bulduğum yerdeyim… Buraya yazmak iyi geliyor. Bu-

paylaşıyoruz.

raya yazarken, sanki içimdeki evi topluyor gibi hissediyorum…

1. Güneşte zamanınızı sınırlayın

Şu aralar, farklı bir dönemden geçiyorum. Detaylara girmeyeceğim fakat, zaten yaşanılanların “ne” olduğundan ziyade,

Evet, güneş kremi kullanın, an-

“sonucunun seni neye dönüştürdüğü” çok daha önemliymiş…

cak ürün olmayan kısmı için:

Bunu anladım. Henüz “şu oldum” diyemiyorum ama eski ben

saklambaç

olmadığım bir gerçek.

oynama

zamanı.

Özellikle açık tenli insanların daha çok maruz kaldığı güneşin

“Ye, Dua Et, Sev” filminde şöyle diyordu; “Yıkım, değişime gi-

cilt yaşlanması üzerindeki faktö-

den yol için bir hediyedir.” Bir kaç hafta önce bu cümle o ka-

rü %90. Cilt kanseri yapan etki-

dar anlamsızdı ki benim için. Çünkü, yaşanılanlar henüz çok

leri ise oldukça ciddi oranlarda.

sıcaktı ve ben soğumaması için direniyordum. Şimdi ise, bir

Güneşin D vitamini ihtiyacımızı

şeyler soğudu ve iyileşmek için yine kelimeler elimden tutsun

karşılaması tartışmalı bir konu

istiyorum. Bu yüzden de bu cümleye, bir “dua gibi” tutunmaya

7. Makyaj fırçalarınızı yıkayın

olsa da, cilt üzerindeki etkileri

galanmalarına sebep olur. Bu

karşısında güneşte kalma süre-

dalgalanmayla

sini sınırlamakta veya gölge olan

kendini korumak adına bir enzim

yerlerde bulunmakta fayda var.

üretirken, cildinizin esnekliği-

Makyaj fırçalarımızda bakteri,

aynı zamanda uzun vadede cildi-

Güneş gözlüğü kullanmak ise

ni ve gücünü sağlayan kolajen

yağ, toz ve ter birikir. Düzenli

mizin kendini daha hızlı onarma-

hem gözlerinizi güneş ışığından

liflerinin işlevini bozar. Yağ bez-

olarak temizlenmezse, her mak-

sına da yardımcı olur. Egzersiz

korumanıza hem de göz çevre-

lerinin daha fazla çalışması an-

yaj uygulaması sırasında tüm

yapmanın bir diğer özelliği de

nizde oluşabilecek kırışıklıkların

lamına da gelmektedir. Böylece

gereksiz kirler yüzünüze bulaşır.

stresi azaltmaya ve dolayısıyla

önüne geçmenizi sağlayacaktır.

cildinizde oluşacak aknelere ze-

Bu iltihaplanmaya, gözeneklerin

kortizol seviyelerini azaltmaya

min hazırlamış olursunuz. Diye-

tıkanmasına ve akneye neden

yardımcı olmasıdır.

tinizi düzenleyerek bakım ürünü

olabilir. Makyaj fırçalarınızı haf-

kullanmadan aknelerin önüne

talık olarak temizlemek en iyi

geçebilmek mümkün. Hem böy-

uygulamadır.

2. İpek yastık kılıflarını tercih edin

birlikte vücut

Uyurken her ne kadar farkında

lelikle kilo kontrolünüz de sağla-

olmasanız da, yastık kılıflarınız

mış olursunuz.

8. Stresi yönetmenin yollarını bulun

yüzünüzdeki kırışıklıklara neden olabilir. Pamuklu bir kumaş üzerinde cildiniz sıkışır ve izler oluş-

5. Yüzünüzle oynamaktan vazgeçin

sonrasında genellikle yüzümüze

çalışıyorum. Ve iyi geliyor, hissediyorum… Ben, kafamı hep

bir canlılık gelir. Bu sadece anlık

hayalini kurduğum şeylere çevirirken, beni yoran, yıpratan

bir parlaklık sağlamakla kalmaz,

şeyler giderek geride kalacak, kalıyor da. Biliyorum.

10. Sigara dumanı etrafında olmaktan kaçının Sigara

dumanında

bulunan

serbest radikaller, cilt yapısına zarar verir. Bu olay ciltteki ko-

maya başlar. Sabahları uyandı-

Stresli veya endişeli olduğumuz-

lajen ve elastinin parçalanma-

da, vücudumuz kortizol adı veri-

sıyla sonuçlanır. Aynı zamanda

ğınızda yüzünüzdeki yastık izleri

Oluşan sivilce ve siyah noktaları

len bir hormon salgılar. Bu hor-

cildin ihtiyaç duyduğu oksijen,

de buradan gelmektedir. İpek ya

sıkmak cildinizde kalıcı hasarlar

mon uçuş veya savaş tepkimizi

vitamin ve besin maddelerini

da saten bir kumaş üzerinde yat-

yaratmanıza sebep olabilir. Deri

aktive eder (ki bu iyi bir şeydir!).

tüketen kan damarlarını da-

Ve tüm bu yaşananlardan öğrendiğim en güzel şey nedir, bi-

tığınız zaman ise, cildiniz yastık

altında bulunan iltihaplanmanın

Sürekli artan kortizol seviyele-

raltır. Bu toksik duman, ağız ve

liyor musunuz?

üzerinde kayacak ve olası kırışık-

sıkılarak yayılmasını ve yara izleri

ri, cildin nemi tutma yeteneğini

yanak bölgelerinde siyah nok-

lıkları önleyecektir.

bırakmasını istemezsiniz. Ayrıca

azaltarak ve aşırı yağ üretimini

talara neden olabilir. Maruz ka-

Yaşadıklarım, en başta, benden inandıklarımı çalıyor ya da

ellerinizin her yere dokunduğu-

teşvik ederek parıltımızı kaybet-

lınan bu duman zamanla yaş-

duygularımı örseliyor zannederdim. Öyle değilmiş meğer…

nu düşünürsek sürekli yüzünüze

memize neden olabilir.

lanmaya, dehidrasyona, koyu

Aksine daha çok inanıyorum şimdi. Aşkın da dostluğun da ne

halkalara, kırık kan damarları-

olduğunu ya da “nasıl olmaması gerektiğini” şimdi en çok ben

3. Bol su tüketin

dokunduğunuzda

gözenekle-

Su içmenin cilde ne gibi bir ba-

rinizin siyahlıklarla dolmasını

Yüksek kortizol seviyeleri sonu-

na ve genel olarak donuk görü-

biliyorum. Çünkü, dur demeden, kalıplara sokmadan, klişelere

kım sağladığı konusunda şüp-

sağlamış olursunuz. Bu yüzden

cunda; Kuruluk ve matlık, akne,

nümlü bir cilde yol açar.

kulak asmadan yaşadım. Ve yanıldım da. O yanılgının ardın-

heleriniz olabilir. Evet, su içmek

yüzünüzle oynamak iyileştirme-

ciltte yağlanma, kırışıklık, kıza-

cildinizi doğrudan nemlendir-

nin aksine daha kötü sonuçlarla

rıklık, egzama ve sedef gibi cilt

mezken, dolaşım sisteminizin

karşılaşmanızı sağlar.

hastalıkları görülebilir. Endişeli

daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Böylelikle karaciğerde biriken toksinlerin vücuttan atılma-

6. Yüzünüzü ılık suyla yıkayın

sını sağlarken, şişkinliği azaltır ve böbrek fonksiyonlarını iyi yönde

Yüzünüzü sıcak suyla yıkadığı-

etkiler. Hatta sedef hastalığı ve

nızda, cildinizin sahip olduğu

egzama gibi cilt hastalıklarını

balmumuna benzer kıvamdaki

iyileştirme etkisi de vardır.

sebum (yağ), eriyerek cildi-

ğırdım, ağladım. Ama bir yerde bitti, bir anda. Şimdi o kuracak tek bir cümlem dahi yok, bu hikayeye dair.

hissettiğinizde, yüzünüzde kı-

Vücudumuz uyurken dinlenme-

zarıklık veya şişlik görebilirsiniz.

nin yanı sıra hücreleri iyileştirir

Bu, cildinizin yüzeyinin hemen

ve yeniler. Uyku, cildin rengi-

altındaki artan kan akışının bir

nin değişmesinden, cildin in-

Bazen her ne kadar, “Ufacık suları deniz gibi gözde büyütme-

sonucudur.

celtilmesinden ve çatlaklardan

ye, sonra o denizin içinde boğulmaya ya da kestirmeden git-

sorumlu olan stres hormonu

mek yerine yolu bu kadar uzatmaya ne gerek vardı ki? “ desek

kortizolünü azaltır. Uyku ayrıca

bile… Hayat bu…

9. Egzersiz yapmayı unutmayın

nizden sıyrılır. Bu da cildinizin

4. Şeker tüketiminize dikkat edin

dan gelen acıyı da ağlamaları da ertelemedim. Konuştum, ba-

11. Güzellik uykusuna yatın

Daha iyiyim bu yüzden…

kırışıklarla ve cilt kanseriyle savaşmak için bir antioksidan gö-

Ve bence ne olursa olsun hayat, şifalı bir şey… En azından ağ-

doğal neminin kaybolması de-

Hepimiz terin vücuttan atılma-

revi gören uyku hormonu mela-

lamalarını, bağırıp çağırmalarını ertelemediğinde, yani kendini

mektir. Cildiniz doğal nemi-

sının harika olduğunu biliyoruz.

tonini de arttırır. Yüzümüzdeki

en savunmasız halinle ona teslim ettiğin sürece yaraladığı, örselediği yeri iyileştirdiğini ben gördüm.

ni kaybedince daha fazla yağ

Terlemenin aynı zamanda cilde

elastikliği ve parlaklığı sağlayan

Cildinizin tükettiğiniz şeker ve

üretmeye

sivilce

bazı faydaları da var. Hareket

kolajenin en çok uyku esnasın-

karbonhidrat miktarıyla doğ-

oluşumu başlar. Bu yüzden yü-

ettiğinizde, tüm hücrelerinize

da üretildiğini de hatırlatarak,

rudan ilişkisi vardır. Vücutta

zünüzü yıkarken suyunuzun ılık

oksijen ve besin taşıyan kan do-

düzenli bir uykunun cildimize

bulunan fazla şeker insülin dal-

olmasına dikkat edin.

laşımınızda artış yaşanır. Spor

kattıklarını unutmuyoruz.

başlarken,

Ama kısa ama uzun vadede…


18 • SPOR

ŞUBAT/FEBRUAR 2020

SPOR HABERLERİ BARCELONALI FUTBOLCULAR CORONA VİRÜS TESTINE GIRECEK

FORMULA 1’E CORONA VIRÜS RÖTARI Çin’i vuran Coronavirüs, Formula 1 takvimini de etkiledi. Uzak doğu ülkesinde yapılacak yarış, ileri bir tarihe ertelendi. Yeni sezonda Çin Grand Prix’si 17-19 Nisan tarihleri arasında koşulacaktı.

Çin’den sonra Avrupa ülkelerinde görülmeye başlayan Coronavirüs vakası futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16

Sampdoria, Atalanta - Sassuolo,

ladı. İtalya’da 11 kasabada 50 bin

turu ilk maçında Napoli ile Bar-

Hellas Verona - Cagliari ve Torino

kişi karantina altına alındı. İtalya

celona yarın karşı karşıya gele-

- Parma maçları Koronavirüs endi-

genelinde toplam virüslü hasta

cek. İtalya’da artan Coronavirüs

şesi nedeniyle ertelenmişti. İtalya

sayısı 157 olurken, yedinci ölüm

vakaları nedeniyle İspanyol eki-

Başbakanı Giuseppe Conte ülkede

gerçekleşti. Ülkedeki virüs salgını

bin ülkeye giriş yapmadan önce

yayılan Koronavirüs nedeniyle ge-

nedeniyle Venedik Karnavalı ile

futbolcuları teste girecek. Serie

lecek hafta Serie A’da oynanacak

Lombardiya ve Veneto bölgelerin-

A’da oynanması planlanan Inter -

maçların ertelenebileceğini açık-

deki spor etkinlikleri iptal edildi.

Formula 1 yönetimi, 2020

Sporları Federasyonu (CAMF) ve

bildirildi. Formula 1 yönetimi’nin

takviminde yer alan ve 17-19

Şanghay Spor Yönetimi ile yapı-

yazılı olarak yaptığı açıklamada,

Nisan tarihlerinde yapılacağı

lan görüşmelerin ardından resmi

“Çin Grand Prix, F1 takviminin

açıklanan Çin Grand Prix’in er-

olarak erteleme talebinde bulun-

her zaman çok önemli bir par-

telendiğini açıkladı.

duğu kaydedildi. Koronavirüs

çası oldu ve oradaki Formula

salgınıyla ilgili endişelerin de-

1 hayranları her zaman inanıl-

Formula 1’in resmi internet site-

vam ettiğinin belirtildiği açıkla-

mazlar. Hepimiz en kısa süre-

sinden yapılan açıklamada, Çin

mada, FIA’nın da seyahat eden

de Çin’de yarışmayı dört gözle

Grand Prix Organizatörü Juss

sporcular, personel ve yönetici-

bekliyoruz ve bu zor dönemde

Sports Group’un Çin Halk Cum-

lerin güvenliğini sağlamak için

ülkedeki herkese en iyisini dili-

huriyeti Otomobil ve Motosiklet

erteleme talebini kabul ettiği

yoruz” ifadeleri kullanıldı.

FEDERER, FRANSA AÇIK’TA OLMAYACAK

IKER CASILLAS RESMEN BAŞKANLIĞA ADAY

Dizinden ameliyat edilen İsviçreli tenisçi Federer, aralarında Fransa Açık’ın (Roland Garros) da yer aldığı birçok turnuvada bu sezon mücadele edemeyecek. Dünya 3 numarası İsviçreli te-

20 grand slam şampiyonluğu

nisçi Roger Federer, sakatlığı

Iker Casillas İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına aday. Efsane kaleci, adaylığını sosyal medya hesabından açıkladı.

niyle Fransa Açık’a 2016 ile 2018 sezonları arasında katılmamayı

Casillas mesajında “Seçim za-

dikten sonra 2015 yazında Porte-

RFEF’de

nedeniyle bu yıl Fransa Açık’a

Kariyerinde iki olimpiyat madal-

tercih ederken, geçen yıl ise ezeli

manı

federasyon

kiz’in Porto takımına transfer olan

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

katılamayacağını duyurdu.

yasının yanı sıra 20 grand slam

rakibi İspanyol Rafael Nadal’a

başkanlığına aday olacağım.

Casillas, 1 Mayıs 2019’da antren-

(12 Haziran-12 Temmuz) öncesin-

şampiyonluğu bulunan 38 yaşın-

yarı finalde kaybetmişti. Sezo-

Beraber İspanya futbolunu zir-

manda geçirdiği kalp krizinin ar-

de yapılması öngörülüyor.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter

daki Federer, bu sezonki çim kort

nun ikinci grand slam tenis tur-

veye taşıyacağız.” dedi.

dından profesyonel futbol kari-

hesabından sağlık durumuna

turnuvalarına yetişeceğini de be-

nuvası Fransa Açık, 24 Mayıs-7

ilişkin açıklamalarda bulunan

lirtti. Federer, ilerleyen yaşı nede-

Haziran tarihlerinde yapılacak.

geldiğinde

yerini sonlandırma kararı almıştı. Henüz resmi tarihi açıklanmayan

Federer, bir süredir sağ dizinden

RFEF Başkanlığı seçimi için kararlı

Casillas, 167 maç ile İspanya Mil-

sorun yaşadığını belirterek, “Bir

bir şekilde ve büyük bir saygıyla

li Takımı formasını en çok giyen

süre iyileşmesini bekledim ama

çalışmalarını devam ettirdikleri-

futbolcular arasında ikinci sırada

gerçekleşmedi. Teknik ekibim

ni belirten 38 yaşındaki Casillas,

bulunuyor. RFEF’in başkanlığını

ve takımımla yaptığım görüş-

“Şeffaf ve adil bir seçimde, 23

17 Mayıs 2018’den bu yana Luis

melerin ardından dün İsviçre’de

binden fazla seçmen bizi bekli-

Rubiales yapıyor. Rubiales, 2018

ameliyat

Doktorlar,

yor. Bize karşı gösterdikleri ilgi

Dünya Kupası’ndan üç gün önce,

ameliyatın başarılı geçtiğini ve

edildim.

ve sevgiden dolayı herkese te-

dönemin milli takım teknik di-

tam iyileşme sağlanacağını söy-

şekkürler.” diye yazdı. 38 yaşın-

rektörü Julen Lopetegui’yi Real

ledi. Sakatlığım nedeniyle bu yıl

daki kaleci, son olarak formasını

Madrid ile anlaştığı için görevden

Fransa Açık, Dubai, Indian Wells,

giydiği Porto’nun başkanına da

almasıyla ve milli takımda teknik

Bogota ve Miami tenis turnuva-

kararını ilettiğini ifade etti. Real

direktörler Luis Enrique ve Robert

larında mücadele edemeyece-

Madrid altyapısından yetişen ve

Moreno arasında yaşanan pole-

ğim.” ifadelerini kullandı.

16 yıl eflatun-beyazlı formayı giy-

miklerle gündeme gelmişti.

başkanlık

seçiminin,


2020 ŞUBAT/FEBRUAR

BULMACA • 19

Þeker konulan kap

Suriye baþkenti

Yahut

Yuvarlak sarýlmýþ ipik

Gizli þeyi açýða çýkarma Çok konuþan Aðýz kavgasý etmek

Makýnede dokunmuþ dokuma Çayýn istenilen durumu

Yabancý

Bir þeyin taslaðý

Yarým küre býçýmýnde baþlýk

Avrupa Yayýn Birliði Gümüþ imi

Bir iþaret sözü

Ýktisat

Bir anda oluveren

Aile ile ilgili

Rastlantý

Meyve ve sebze satan yer

Olduðu gibi Bir cins iri zeytin

Cinsiyet

Bir ilim dalý

Güç, iktidar

Olan, olmuþ

Eski dilde yardým

Jüpiter’in uydusu

Iþýn

Þaþma anlatan söz Yedirip içirme

Görkem

Safiha

Madeni

Lakin

Bir Hristiyam bayramý

Bir gösteri türü

Serbest ekonomi- den yana olan

Aza Kesilmiþ aðaç kökü, bað kütüðü

Adet

Yönetimsel

Lokanta Etkili söz söyleme sanatý

Korku, ürküntü

Karamsarlýk

Acep

Erkek eþ, zevce

Adaletle ilgili

Mühim

Yayla atýlan silah

Toy

Kurumun alt mevkide iþ yerleri

Sýkýntý verme

Ýye

Uzun süre emek veren

Dað aslaný

Ýmitasyon

Tutsaklýk

Yemiþlerin yenilen bölümü Piþman

Aygýt Veresiye karýþtý

Savaþcý kadýn Söz, lakýrdý

Yanaktaki çukur

Bir zeka oyunu

Sütün yaðlý katmaný

Gelen evrak

Yapým

Akþam yemeði

Manzume Sýkýntý çekmeden, yorulmadan yapýlabilen

Kýzýlderili kabilesi

Garez

Çok acýklý olay

Risk

Sakýnca

Akciðer hastalýðý

Limonluk

Kahinlik

Hint destaný

Muðla ilçesi Deðinme iþi veya biçimi

Ulaþým

Eski olmayan Sanayide kullanýlan sývý

Baþý boþ

Yakýþýr, uygun

Gözlem

Uygun bulma

Sivas ilçesi

Çið ot tabaðý

Lorentiyum imi

Sürdürme

Sürücü belgesi Bir iþe harcanan güç Kanal

Fasýla

Düþünceyi anlatan söz

Sakaðý

Saygýn, itibarý olan

Uzay

Ak basma, perde

Ýrin

Kurtulmuþ balýk

Alacak, borç

Kanýn dolaþtýðý kanakl Yapraklarý yenen bir bitký

Kýský

Baskýn

(...Sarýtaþ) Resýmdeki oyuncu

Bir meyve

Ýmge, hülya

Bayaðý

Layýk olma

Ut çalan

Kurallý, sanatlý söz söyleme

Ýtalya’da bir halk

Deðerli bir taþ

Katýlým

Kurultay

Yabancý

Bulmaya çalýmak

Baðýrsaklar

Büyük ve gösteriþli ev

Ameliyat yapan

Bir baðlaç

Kurul

Bitkinin toprakaltý kýsmý

Ýlave

Diþi çocuk

Olay, hadise

Musluklu çukur eþya

Konveksizon Yatak

Leke, pislik

Isý birimi

Boyun eðen

Niþasta bulamacý

Fikir

Yok (argo)

Hoþlanmak, sevmek (Ýng)

Kökten

Yüce

Bir þeyin son noktasý

Karýþýk renkli

Zift

Ekin biçme aracý

Dua sözü

Haç biçiminde daraðacý

Kadýn

Bir binek hayvaný

Mercek

Söylenti, dedikodu

Boða güreþçisi

Bir melek

Bir iþe karar verme gücü

Anlama, kültür

Yedirip içirme iþi

Etene

Vaizin yaptýðý konuþma

Bir ilimiz

Arz drercesi

Eski dilde zor güç Seryum simgesi Görünüþte göre, anlaþýlan

Bilgili hakim

Talep, arzu Ýsakambilde koz

Edat

Saydam ve çabuk kýrýlýr cisim

Mütareke

Milat ile ilgili olan

Zorunlu, gerekli

Lale bahçesi

Yükselme, yücelme

Ýstenilen nitelikye

Ýskonto Mezopotamya gök tanrýsý

Fotoðraf basýmý

Sýr

Mýsýr turnazý

Ahlakbilimi

Eþi ölmüþ

Alçýdan kabartma süsler

Bölge mýntýka

Yunan mitinde doða tanrýsý Ukranya baþkenti

Söleyiþ özelliði

Denizdeki parýltý

Gelenek

Kurallý beden hareketlerinin tümü

Çabuk yapýlan

Kor tutmaya yarayan araç Afrika’da ülke

Mersin’in eski adý

Yapraklarý yenen bir bitki

Erbap

Tanrý tanýmaz

Çaput

Bedava

Yayýmcý

Telek, tüy

Hol

Son sonuç

Uyum

Kýsaca TürkMalý

Arýtma, ayýklama, temizleme

Tarým aracý

Aðabey

Tanrý tanýmaz, ate

Beðený göstermek için el çýrpma

Sebep

Yakarýþ

Yerin içinde bulunan eriyik

Uygun bulan

Amel

Kir izi

(...Günsür) Resimdeki oyuncu

Anadolu ile ilgili

Ordunun konakladýðý yer Kýsaca kýdemli

Karþýt, ters

Otomobil iskeleti

Dergi

Taþýt hýzýný kesen düzenek


FERHAT ÜNVER | MERCEDES KIERPACZ | SEDAT GÜRBÜZ | GÖKHAN GÜLTEKİN | HAMZA KORTOVIĆ | KALOJAN VELKOV | VILI VIOREL PĂUN | SAID NESAR HASHEMI | FATİH SARAÇOĞLU

Profile for imajgazetesi

İMAJ - Ausgabe/Sayı 142 - Februar/Şubat 2020  

İMAJ - Ausgabe/Sayı 142 - Februar/Şubat 2020  

Advertisement