{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Die fairste KfzVersicherung in Ihrer Nähe Einsteigen und beraten lassen!

ÜCRETSİZ/KOSTENLOS

YIL/JAHR: 12

SAYI/AUSGABE: 141

VGH Vertretung Murat Singin Hildesheimer Str. 100/ Eingang Devrientstr. 30173 Hannover Tel. 0511 8984201 Fax 0800 12348052384 www.vgh.de/murat.singin singin@vgh.de

OCAK/JANUAR 2020

ALMANYA’DA İSLAM DÜŞMANLIĞI GIDEREK ARTIYOR

Gustav-Adolf-Str. 6 30167 Hannover Tel.: 0511 94 00 2013 Kebapci_musa_hannover Kebapci Musa Hannover

İK & M O N EKO ri YELvEeR İ T E tiyele V a A D D t LÜKStiyeleri, Sünnberik Kartları

SAYFA 5

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UID AVRUPA TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dave ri, Te Düğün n Davetiyele Nişa

HALAL HANNOVER İLE HELAL ÜRÜNLER İÇİN YENİ BİR TİCARET FUARI AÇILACAK

Weidendamm 30 // 30167 Hannover

SAYFA 8

SAYFA 3

(0163) 62 22 252 info@imaj-online.de


22 • HABER

ARALIK/DEZEMBER 2019

Türkiye’den ABD’nin sözde barış planına tepki

AVUKAT

AV. SERKAN SÜRAT

ÇIKIŞTAN SONRA TAZMINAT HAKKI Selma K. adlı okurum, işvereninin kendisine çıkış verdiğini ve tazminat vermek istemediğini aktarmış. Bu yazımda, işverenin verdiği iş çıkışından sonraki haklarınız konusunda bilgi aktaracağım.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD’nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur” denildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin sözde barış planının ölü doğduğu vurgulanarak, “Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz.” değerlendirmesine yer verildi.

Selma K.’nın sorusu şöyle; “Bir yıldır bir kuaför dükkanında çalışıyorum. Toplam üç çalışandık. Patronum geçen hafta çıkış

Kudüs’ün, Türkiye’nin kırmızı

verdi ve bir aylık süre sonunda işi bırakmam gerektiğini belirt-

çizgisi olduğu vurgulanan açık-

ti. Bana hiçbir şekilde tazminat vermek istemiyor.

lamada, şunlar kaydedildi: “İsrail’in işgal ve zulmünü meşru-

Tazminat hakkım olmadığını söylüyor. Diğer iş arkadaşım

laştırmaya yönelik adımlara izin

benden sonra işe başladı ve bana göre öncelikle ona çıkış ver-

vermeyeceğiz. Kardeş Filistin

meliydi. Çıkış sebebi olarak da cadde üzerinde açılan diğer ku-

halkının daima yanında olacağız.

aförü gösterip, ‘İşler azaldı’ dedi. Bana bu sebeplerden dolayı

Filistin topraklarında bağımsız

çıkış veremeyeceğini düşünüyorum.

Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin’in kabul etme-

Ayrıca tazminat hakkımı almak istiyorum. Bir de çıkış verildi-

yeceği hiçbir planı destekleme-

ğinde raporluydum ve o durumda çıkış vermezdi. Haklarımı

yeceğiz. İşgal politikalarına son

rak kabul edileceğini ve planın

Doğu barış planı kapsamında

barış planına göre, Trump Filis-

nasıl alabilirim?” Çıkıs süresi genellikle dört haftadır Selma

vermeden Orta Doğu’ya barış

Filistinliler için son şans olduğu-

Kudüs’ün, İsrail’in “bölünmez”

tin’e bağımsız bir devlet olabil-

hanım, yönelttiğiniz soruda iki yanlış bilinen nokta var. Ben

gelemez.”

nu ifade etmişti.

başkenti olarak kabul edileceği-

mesinde gerekli koşulları yerine

ni duyurmuştu. Donald Trump,

getirebilmesi için 4 yıllık süre

Sözde barış planının 80 sayfa

planının, Filistin için başkenti

öngördüklerini belirtmişti.

olduğunu belirten Trump, planın

Doğu Kudüs’te olan bağımsız bir

sorularınıza genel bilgi vermek istiyorum. Öncelikle çalıştığınız işyerinde toplam 3 kişi olduğunuzu belirttiniz. Eğer başka

ABD Başkanı Trump’ın sözde Orta Doğu barış planı

hem İsrail hem de Filistin tarafı

devlet öngördüğünü ifade etmiş

Trump ayrıca sözde barış planı-

Trump, sözde Orta Doğu barış

için çok değerli maddeler içer-

ancak söz konusu başkentin ne-

nın, bağımsız Filistin devleti ve

planını açıklarken, Kudüs’ün İs-

diğini savunmuştu. Trump, ko-

resi olacağı konusunda detaya

Filistinliler için “son şans” oldu-

rail’in “bölünmez” başkenti ola-

nuşmasının başında, sözde Orta

girmemişti. Sözde Orta Doğu

ğunu söylemişti.

Impressum Künye İMAJ Haber ve Reklam Gazetesi

dükkanları yoksa ve işçi sayısı 10 kişiyi geçmiyorsa ve sözleş-

Chefredakteur

menizde farklı bir anlaşma yoksa kanuni süreler içinde gerek-

İlhami Oğuz

çe vermeden de işveren çıkış verebilir. Ancak çıkış sürelerini doğru hesaplamadıysa çıkış kısmen geçersiz olup, kanuni çıkış süresi dolduktan sonra geçerliliğine erişir.

Redaktion/Yazı İşleri Erkan Sürat Nafi Oğuz

Aktardığınıza göre de bir aylık çıkış süresi verilmiş. Çıkış süreleri ya ayın ortasına ya da sonuna doğru 4 haftadır. Bu genel

Grafik/Tasarım

olarak böyledir. Sizde istisnai bir durum olup olmadığını irde-

Hayati Yılmaz - Creative Designer

letmek için uzmana başvurup durumunuzun değerlendirilme-

www.hayatiyilmaz.com

sinde fayda var. Rechtsberater/Hukuk Danış.

Hastayken de çıkıs verilebilir Ayrıca, ‘hastayken çıkış verilmez’

Av. Serkan Sürat

yanılgısı hâlâ ortalarda dolaşıyor. Auflage/Tiraj

İşveren, işçi hasta ya da raporlu olsa da çıkış verebilir. Bu du-

4.500

rum çıkışaengel değildir. Ancak hastalıktan dolayı çıkış verirse geçerliliği irdelenmesi gerekir.

Herausgeber/Sahibi İmaj Zeitungsverlag

Bu da şirkette 10 kişiden fazla çalışan olduğunda söz konusu

İlhami Oğuz

olur. Çünkü çıkıştan koruma yasası o zaman devreye girer. Bir de o şirkette en az 6 ay çalışmış olma şartı aranır.

Anschrift/Adres Weidendamm 30

Ayrıca Almanya’da çıkış kapsamında tazminat hakkı diye bir

30167 Hannover

şey yok. Ancak çıkış geçersiz olduğunda işveren işçiyi çıkar-

Tel.: 0163 - 622 22 52

mak istediği için teklif ettiği bir miktar var. Çıkış geçerli ise

Mail: info@imaj-online.de

tazminat hakkı da doğmaz. İş mahkemeleri çıkışçerçevesinde

Web: www.imaj-online.de

tazminat ödemeyi yargılamaz. Gazetemizde yayımlanan köşe

Tazminat, sadece tarafların yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde oluşan bir durumdur.

yazılarının içeriği yazarlarımızın sorumluluğundadır.


2019 ARALIK/DEZEMBER

HABER • 3

Hannover’de Ataşe’ye plaket verildi Üç yıllık görev süresini doldurarak Türkiye’ye dönecek olan Hannover Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesiliğini vekaleten yapan İsmail Demirbağ için Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği Ditib Hannover Akademide bir veda töreni düzenlendi.

Veda törenine Hannover Baş-

başardı. Bölgemizdeki resmi

yapmaları, ana dilleri türkçe-

konsolosu Banu Malaman, Din

eğitim kurumları ve STK’larla

yi iyi öğrenmeleri ve kendine

Hizmetleri

Hüseyin

görüşmeler yaparak vatandaş-

güvenen kişiler olarak iyi nok-

Köftürcü, konsolos görevlileri

Ataşesi

larımızın eğitimde karşılaştığı

talarda gelmeleridir” şeklinde

ve bir çok sivil toplum kuruşları

sorunların çözümü için büyük

konuştu.

Başkanları katıldı.

çaba sarfetti” dedi.

Başkonsolos Banu Malaman

İsmail Demirbağ da, “3 sene

Başkanı İlhami Oğuz, İsma-

konuşmasında, “Eğitim Ata-

boyunca kendimi vatandaşla-

il Demirbağ’a vatandaşlara

şemiz İsmail Demirbağ 3 sene

rıma atadım. Vatandaşlarımın

gösterdiği samimi davranış

boyunca başarılı çalışmalara

sorununu kendi sorunum ola-

ve eğitim alanındaki çabaları

imza atarak ve kendini sevdire-

rak gördüm. Amacım, buradaki

nedeniyle, kendisine teşekkür

rek dikkatleri üzerine toplamayı

çocuklarımızın sorunsuz eğitim

plaketi takdim etti.

UID

Niedersachsen

bölge


44 • HABER

ARALIK/DEZEMBER 2019

Multi Möbel 4. şubesini açıyor Dinamik, sonuç odaklı gelişimlere ve yeni girişimlere açık Almanya’nın Türk genç iş adamları Langenhagen, Kassel, Bottrop’dan sonra 4. şubesi ‘’Hannover Multi Möbel’’ showroomuyla birlikte hedefleri doğrultusunda sağlam adımlarla ilerliyor.

WIRTSCHAFTSBERATER

HÜŞEYİN KARATAŞ

EIN VÖLLIG VERALTETER MIETSPIEGEL IST KEIN GRUND FÜR EINE MIETERHÖHUNG

Serkan

baren, kalite ve güvene dayalı

Eroglu,”Uzun yıllardır mobilya

çalışmalarımızı Türkiyenin en

sektöründe faaliyet gösteriyo-

büyük mobilya firmaları ile bir-

ruz. Tek amacımız kaliteli ürünü

leştirmiş bulunuyoruz bunlardan

mobilya ihtiyacı olan tüketici ile

bazıları Kelebek Mobilya, Doğtaş

üstün hizmet anlayışıyla buluş-

Mobilya, Idas Yatakları, Inegöl

turmak. Geniş ürün yelpazemize

Mobilya, Atlas Halı, Royal Halı

daha fazla kişinin ulaşabilmesi

ve Polonya ile İtalyanın tanınmış

amacıyla hizmet alanımızı geniş-

markaları ile çalışıyoruz

Şirket

sahiplerinden

letmek istiyoruz.” diyerek söze

Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir?

Ein Vermieter kann sich für eine Mieterhöhung nur auf einen

başlıyor. Anlaşılan çok heyecanlı

halbwegs aktuellen Mietspiegel berufen. Ein 20 Jahre alter

ve heyecanlı heyecanlı anlatma-

Mietspiegel eignet sich deshalb nicht dazu, eine Erhöhung der

ya devam ediyor…. ‘’Hangi oda-

Miete wirksam zu begründen. Hintergrund: Im Januar 2017

yı döşemek istiyorsanız, Multi

Ekibimizin genç ve dinamik ol-

verlangte der Vermieter von der Mieterin die Zustimmung zu

Möbel’in dekor ve ihtiyaçlarınıza

ması, ekip arkadaşlarımızın bir

einer Mieterhöhung. Zur Begründung bezog er sich auf den

uygun bir ürüne sahip olduğun-

çoğu Türkiyeden yeni gelmiş

Mietspiegel für die Stadt, in der sich die Wohnung befand.

dan emin olabilirsiniz. Evinize

olup, Türkiyede mobilya sektö-

Dieser war aus dem Jahr 1998. Die Mieterin weigerte sich,

en uygun parçayı bulmak için

ründe deneyimli olmaları şirke-

der verlangten Mieterhöhung zuzustimmen. Entscheidung:

mobilya koleksiyonlarımıza göz

timizi zenginleştirmektedir.

Der Bundesgerichtshof wies die Klage auf Zustimmung zur

atınız. Sizleri showroom’umuzda

Mieterhöhung zurück. Das Mieterhöhungsverlangen war

ağırlamaktan mutluluk duyarız.

bereits formell unwirksam. Ein Mieterhöhungsverlangen soll grundsätzlich so begründet sein, dass der Mieter die inhaltliche Berechtigung des Erhöhungsverlangens prüfen kann. Dafür muss die Begründung dem Mieter konkrete Hinweise auf die sachliche Berechtigung des Erhöhungsverlangens ge-

Multi Möbel olarak misyonunuzu ve vizyonunuzu öğrenebili miyim?

Multi Möbel Sahipleri tanıyalım Serkan Eroğlu: 1983 Burdur doğumlu, Polonyada ekonomi üzerine iki üniversite bitirip, dört yabancı dil sahibidir. Almanya’ya

ben, damit er die Berechtigung der Mieterhöhung überprüfen und sich darüber klar werden kann, ob er dem Erhöhungs-

Firmamız 2.5 yılda toplam 4 şu-

geleli 3 sene olmuştur ve 2.5 yıl

verlangen zustimmt oder nicht. Insbesondere muss das Er-

beye ulaşmıştır ve Almanyada

önce Multi Möbel GmbH şirketi-

höhungsverlangen Angaben über die Tatsachen enthalten,

bayilik veren tek firmayızdır. Bu

ni kurmuştur.

aus denen der Vermieter die Berechtigung der geforderten

işe başlarken 5 şube diye hedef

Mieterhöhung herleitet. Zwar kann der Vermieter auf einen

koymuştuk ve yakın zamanda

Oktay Kürşat: 1976 Gaziantep

veralteten Mietspiegel Bezug nehmen, wenn zur Zeit des

inşallah ilk hedefimize ulaşmış

doğumlu, Türkiyede büyük mo-

Erhöhungsverlangens kein aktueller Mietspiegel vorhanden

olacağız. Diğer hedeflerimizide

bilya firmalarında 20 yıllık tecrü-

ist. Für die formelle Wirksamkeit eines Erhöhungsverlangens

zaten en yakin zamanda göre-

besini, Almanyada da Multi Mö-

auf Basis eines veralteten Mietspiegels kommt es aber da-

ceksiniz. Bizi takip etmeye de-

bel firmasıyla devam ettiriyor.

rauf an, ob diesem noch ein Informationsgehalt zukommt.

vam edin Ülkemizin en güzel

Das ist bei einem fast 20 Jahre alten Mietspiegel nicht der

firmalarını sizlerle tanıştırmaya

Selcuk Bayram: 1984 Artvin

Fall. Die Wohnwertmerkmale, nach denen sich die Höhe der

devam edeceğiz.

doğumlu, Türkiyede Deniz ve Liman işletmeciliği ve Italyada

ortsüblichen Vergleichsmiete richtet, ändern sich im Laufe der Zeit. So können etwa Einrichtungen, die einer Wohnung einen besonderen Wert verleihen, mit der Zeit zu einer Stan-

Multi Möbel hangi Mobilya firmalarıyla çalışıyor?

okuyup, 4 yabancı dil sahibidir. Deneyimlerini Multi Möbel fir-

dardausstattung werden. Auch die Bewertung der Lage kann sich mit der Zeit ändern. Solche Veränderungen blieben bei

Güverte & Logistik üniversitesi

Firmamızı açtığımız günden iti-

masında birleştirmiştir.

der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete mittels eines 20 Jahre alten Mietspiegels unberücksichtigt. Einem so alten Mietspiegel fehlt es deshalb insoweit am notwendigen

Toyota ve Honda milyonlarca aracını geri çağırıyor

Informationsgehalt. Der Mieter kann nicht entscheiden, ob das Mieterhöhungsverlangen sachlich berechtigt ist. Mieterhöhung: Darf der Vermieter sich auf den Mietspiegel der Nachbarschaft berufen? Ein Vermieter darf im Rahmen einer Mieterhöhung den

Toyota ve Honda, arızalı hava yastığına sahip olabileceği düşünülen milyonlarca aracını üretim hatası nedeniyle geri çağıracağını açıkladı.

Mietspiegel der Nachbarstadt anwenden, wenn die beiden Gemeinden vergleichbar sind. Einwohnerzahl und Infrastruktur spielen dabei eine wesentliche Rolle. Hintergrund: Die Vermieterin verlangte von der Mieterin die Zustimmung zu

Potansiyel olarak arızalı hava

sında Türkiye’nin bulunmadı-

einer Mieterhöhung. Das Anwesen lag in einer westlich an

yastığına sahip olma ihtimali

ğını duyurdu. Toyota basın du-

Nürnberg angrenzenden Stadt (Stein). Zur Begründung des

bulunan araçları kapsayacak

yurusunda, “Bugün bazı haber

Mieterhöhungsverlangens nahm die Vermieterin Bezug auf

olan geri çağırma kararının,

ajansları tarafından servis edi-

den Mietspiegel einer Stadt, die wenige Kilometer nördlich

2011-2019

arasında

len ‘Toyota 3,4 milyon aracını

lag und ebenfalls westlich an Nürnberg angrenzt (Fürth). Die

satılan Corolla ve 2012-2018

geri çağırıyor’ başlıklı haber

Stadt Stein hatte etwa 15.000 Einwohner, in der Stadt Fürth

yılları arasında üretilen Avalon

Türkiye ve Avrupa’daki araç-

lebten etwa 125.000 Menschen. Die Bevölkerungsdichte lag

modellerini içerdiği belirtildi.

ları kapsamamaktadır. Toyota,

in Stein bei 768 Personen pro Quadratkilometer, in Fürth bei

Toyota’nın 3.4 milyon, Hon-

müşteri ve insan odaklı yakla-

1.960 Personen pro Quadratkilometer. Fürth verfügte über U-

da’nın 2.9 milyon aracı geri

şımını her zaman göstermekte

und S-Bahnanschluss und Einrichtungen wie Krankenhäuser,

çağırdığı açıklandı.

ve en küçük olası bir sorunu

yılları

önceden önleme çabası içinde

Kinos und Theater, Stein dagegen nicht. Die Mieterin war der Ansicht, dass der Mietspiegel der Stadt Fürth nicht heran-

Toyota ve Honda’nın Türkiye

tüm imkanlarını hiçbir ticari

gezogen werden konnte, um eine Mieterhöhung in Stein zu

temsilcileri, TRT Haber’e yap-

kaygı taşımadan sonuna kadar

begründen, weil beide Städte nicht vergleichbar waren.

tıkları açıklamada araçların

kullanmaktadır”

geri çağırılacağı ülkeler ara-

yer verildi.

ifadelerine


2019 ARALIK/DEZEMBER

HABER • 5

Türkiye ekonomisi 2020’ye pozitif başladı Türkiye ekonomisi 2020 yılına hızlı başladı. Sanayi üretim verileri arttı, borsa tüm zamanların rekorunu kırdı. Uzmanlar bu yıl ekonomideki dinamiklerin pozitif seyredeceğini öngörüyor.

Salgın hastalık korkusu: Yeni Corona virüsü hakkında bilinenler İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde görülen yeni Corona virüsü hızla yayılıyor. Virüs hakkında bilinenleri derledik.

Virüs ne kadar hızlı yayılıyor?

ilgili olarak bugün Sağlık Bakanlığı’nda bir “risk değerlendirme”

Yeni Corona virüsü şaşırtıcı bir

toplantısı yapılacağını söyledi.

şekilde hızla yayılıyor. Akciğer hastalığına yol açan virüsün

Virüs nasıl yayılıyor?

özellikle yaşlıları etkilediği belirtiliyor. Çin’de bu, Cumartesi

Çin sağlık yetkilileri, virüsün

günü yapılacak yeni yıl kutlama-

insandan insana bulaştığını te-

ları nedeniyle virüsün yayılma

yit etti. Bunun yanı sıra Ulusal

riski kaygı yaratıyor.

Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Li Bin, virüsün “havadan

Virüs Tayland, Japonya ve Gü-

da bulaştığına” dair bulgular

ney Kore, Tavyan ve ABD’de tes-

olduğunu açıkladı. Burada be-

pit edildi. ABD Başkanı Donald

lirleyici soru, virüsün insandan

Trump bugün Davos’ta yaptığı

insana ne kadar kolay bulaştığı

açıklamada, durumun “tama-

ve insan vücudunda mutasyona

men kontrol altında” olduğunu

uğrayıp uğramayacağı olacak.

belirterek hükümetin hazırlıklı

Virüsün Çin’in Vuhan kentinde,

Uzmanlar bundan kısa bir süre

da yine bir Corona virüsü türü

olduğunu söyledi. Türkiye Sağ-

daha sonra kapatılan balık pa-

önce 2019-nCoV olararak adlan-

olan MERS Arap yarımadasında

lık Bakanı Fahrettin Koca, Tür-

zarından, insanların hayvanlar

dırılan yeni virüsün genetik ya-

salgına yol açmıştı.

kiye’de “şu anda herhangi bir

ile doğrudan teması yoluyla ya-

pısını deşifre etti. Yeni virüsün,

Virüs hakkında ne biliniyor?

sana bulaşmış, yaklaşık bin kişi yaşamını yitirmişti. 2012 yılında

1960’lardan beri bilinen Corona virüsü grubuna ait olduğu bilini-

Hangi önlemleri almak gerekiyor?

yor. Virüsü kaplayan protein dokusu nedeniyle virüse Latince’de

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu-

“taç” anlamına gelen “Corona”

gün bir kriz toplantısı yapıyor.

adı veriliyor. Genellikle sıradan

Toplantıda, uluslararası acil du-

2020 yılı Türkiye ekonomi-

200 bin seviyelerinin Borsa

bir virüs sayılan Corona’nın yol

rum ilan edilip edilmeyeceği ele

si açısından olumlu başladı.

İstanbul içinde çok uzak bir he-

açtığı enfeksiyonlar, ateş, ök-

alınacak. Karantina önlemleri,

2019’un son çeyreğine yansı-

def olduğunu düşünmüyoruz.”

sürük gibi grip benzeri belirtiler

sınır kontrollerinin sıkılaştırılma-

yan olumlu verilerin etkisi yeni

değerlendirmesinde bulundu.

gösteriyor. Bazen de, mide ve

sı, özel tedavi merkezleri kurul-

bağırsak hastalıklarına yol aça-

ması ve uluslararası seyahatlere

biliyorlar. Ancak, RNA virüs gru-

kısıtlama getirilmesi alınabilecek

buna dahil olan Corona virüsü,

önlemler arasında bulunuyor.

bir canlı türünden bir diğerine

Çin’in yanı sıra birçok Asya ülkesi

kolaylıkla bulaşabiliyor ve deği-

ile ABD ve İtalya, şimdiden ha-

şim gösterebiliyor. Bunun sonu-

valimanlarında denetimi sıkılaş-

yıla da pozitif yansıdı. Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbay, “Merkez bankası bir faiz indirimi toplan-

“Sermaye piyasalarında yükselişin devamını görebiliriz”

tısına gitti. Bu yıl da 12 toplantı içerisinde ilk toplantıda faiz

2019 yılı dünya ekonomisi

indirimine gitti. Sanayi üretim

açısından zorlu geçti, Türkiye

hastanın hatta riskli bir hasta-

yıldığı tahmin ediliyor. Bunun

cunda da, virüsün neden olduğu

tırdı. Ancak DSÖ şimdiye kadar

verilerini biraz büyüme odaklı

ise pozitif ayrışmayı başar-

nın olmadığını” belirtti. Anadolu

yanı sıra et veya diğer hayvansal

hastalık daha ağır seyrediyor,

Çin’in Vuhan kentine yönelik bir

görüyoruz. Kredi hacminde bir

dı. Erbaş, “Türkiye 2019’un

Ajansı (AA) Editör Masası’nda

gıdaların tüketilmesinin de has-

solunum güçlüğü ve zatürreye

seyahat uyarısında bulunmadı.

genişleme var. Ülke CDS’leri

son döneminde yaptığı bazı

soruları yanıtlayan Koca, liman

talığın bulaşmasına neden ola-

yol açabiliyor ve bu ölümle so-

El yıkamak, virüsün bulaştığı

240’lara kadar indi.” dedi.

değişiklikleri ya da enerjisini

ve

“Termal

bileceği düşünülüyor. Hayvansal

nuçlanabiliyor.

kişilerle doğrudan temas etme-

harcadığı alanlardaki o proje-

kameralar dahil olmak üzeere

ürünler, yeterince ısıtılmadığı

2002 ve 2003 yıllarında görülen

mek, evcil ve vahşi hayvanlarla

lerini 2020’ye taşımaya de-

hazırlıkların” yapıldığını, ancak

veya uygun olmayan koşullarda

SARS salgınının da nedeni bir

temastan kaçınmak gibi genel

vam ederse tahmin ediyorum

şu aşamada buna ihtiyaç olma-

saklandığı ve hazırlandığı zaman

tür Corona virüsüydü. 30 ülkeye

olarak hijyen ve temizlik kural-

hedeflerine ulaşırken özellikle

dığını kaydetti. Koca, konuyla

enfeksiyon riski oluşturabiliyor.

yayılan virüs 8 binden fazla in-

larına uyulması tavsiye ediliyor.

“200 bin seviyesi Borsa İstanbul için çok uzak bir hedef değil”

havalimanlarında

sermaye piyasalarında, borsaGeçen yıl başlayan Borsa İstan-

larda bir yükselişin devamını

bul’daki yükseliş, bu sene de

görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

sürdü. Erbaş, tüm zamanların rekorunu kıran Borsa İstanbul

Uzmanlar, 2020’nin Türkiye

ile ilgili, “Borsada TL bazlı bir

yılı olacağını belirtiyor. Yabancı

rekor kapanış ve aynı zamanda

yatırımcı girişlerinin de hızlan-

hacim bazda rekorlar geliyor.

ması bekleniyor.

ABD’li bilim insanları: Oruç tutmak ömrü uzatıyor Uzmanlar, günün 16-18 saatinde yemekten uzak durmak veya haftada belirli aralıklarla oruç tutmanın ömrü uzattığını ve birçok hastalığı engellediğini tespit etti. New England Tıp dergisinde çıkan bir makalede, günün 6-8 saatinde gıda tüketip geri kalan 16-18 saatinde yemekten uzak durmanın, birçok hastalığı engellemenin yanı sıra kan basıncını düşürdüğü ve ömrü uzattığı tespiti yapıldı. Orucun obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde bir metot olarak önerilebileceği vurgulanan makalede, bunun için “günlük sınırlı tüketim” ve “haftada 2 gün oruç tutma” olarak 2 yöntem ortaya konuluyor. İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere dayanan çalışma, belirli aralıklara oruç tutmanın metabolizmada yenilenmeyi sağladığı için hücre sağlığını olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor. Makalede yer alan tespitler arasında, orucun insülin direncini artırması nedeniyle diyabete iyi geldiği de yer alıyor.


6 • HABER

ARALIK/DEZEMBER 2019

Süleyman Soylu: Enkaz altından 45 vatandaş kurtarıldı

KÖŞE YAZARI

İHSAN KILIÇ

KILIÇ‘LA SORGULUYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ’daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını söyledi. çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat

KÖLELEŞMIŞ TOPLULUKLAR, UNUTULMUŞ GÜÇ..

Kurum ve Sağlık Bakanı Fahret-

Köleleşmiş topluluklar, unutulmuş güç...

artçı deprem meydana geldi.

tin Koca Elazığ Valiliği’nde basın toplantısı düzenledi. Soylu Elazığ’daki deprem sonrasında enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını söyledi. Soylu “4 büyüklüğünün üzerinde 20 O saatten bu saate kadar 678

Yukarıda gördüğümüz’gibi güçlü bir boğa ve ipi elinde tutmuş

artçı deprem meydana geldi.

bir çocuk işte gücün unutulmuşluğu veya alışılmış kölelik işte

Artçı depremler devam ediyor”

buna derler.

dedi. Soylu “Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevi-

konuştu. Deprem yardımlarıy-

olmayana kira yardımını hemen

nasyonunda sağlanacaktır” diye

mizdir” diye konuştu.

la ilgili de açıklamada bulunan

vereceğiz” dedi.

konuştu.

talebimiz var. AFAD yönlendir-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat

meyi yapmadan kimse Malatya

“Depremden etkilenen, yarala-

Kurum “Elazığ merkez ve Siv-

Soylu “Türkiye’den şöyle bir

Soylu: Aile başı nakit yardımı yarın yapılacak

Toplumlar, fertler gücünün farkına varana kadar köle olduğunu’bile anlamazlar aslında köleliğin normal olduğunu kabullenir... Ingiltere kolonisinde köleler evcilleştirilir efendisi neyi derse köle artık isteyerek yapmaya başlar alışılmış kölelik’de köleler kendi aralarında ben daha iyi köleyim, daha hizmetkarım, ben iyi evcilim anlayış yerleşir... Ingiliz kraliyetinde 17 yüzyılda efendisi köleyi sebest bırakır serbestsin git artık sen köle değilsin der, köle gitmek istemez

ve Elazığ’a kendi başına bir şey

nan, hayatını kaybeden ve mad-

rice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır

Bölgeye şu ana kadar 10 binin

göndermesin” dedi. Elazığ içeri-

di hasarlı olarak dışarıda kalan

hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da

üzerinde çadır sevk edildiğini

sinde, Sivrice, Maden, Pötürge

ailelere direkt olarak aile başı ve-

az hasarlı bina tespit ettik” dedi.

belirten Soylu “6 bin 455 çadı-

ve Doğanyol ilçelerinde hasarlı

rilecek nakit yardımı yarın sabah

Sağlık Bakanı Koca da hastane-

rın da kurulumunu hem Malatya

ve az hasarlı binaların taranaca-

itibarı ile kaymakamlıklarımız

lerde tedavisi süren yaralıların

hem de Elazığ’da sağladık” diye

ğını söyleyen Soylu “Evi sağlam

marifetiyle valiliklerimiz koordi-

sayısını 104 olarak açıkladı.

Türkiye, deprem sonrası Elazığ’da yaraların sarılması için seferber oldu Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye deprem bölgesine odaklandı, dakika dakika planlanan yardımlar ilk andan itibaren yapılmaya başlandı.

çünkü artık çok alışmış efendisine dövmesini, küfürüne, aşğılamasına...

Elazığ’da 24 Ocak saat 20.55’te

remin hissedildiği bölgede görev

yaşanan ve çevre illerden de his-

yapmak üzere 5 bin kişi kapasiteli

Serbest kalan köle üçgün ayrılır gezer, dolaşır sonra tekrar dö-

sedilen depremin ardından bütün

mobil mutfak Erzurum’dan yola

ner geri gelir efendim lütfen beni geri alın yanınıza der, çünkü

kurum ve kuruluşlarla tam te-

çıkarıldı, Muş ve Adana’dan mo-

köle artık öyle alışmışki...

yakkuz halinde olaya müdahale

bil mutfaklar deprem bölgesine

edildi. AFAD ve Türk Kızılay, ilk

gönderildi.

Özgürlükden korkar köle çünkü onun bir efendisi vardı, şimdi

dakikadan itibaren gelişmeleri

yeni efendiler gelip onu köle edecek ve alışmadığı yeni işkence

ekipleri aracılığıyla yakından ta-

görecek, eziyet görecek ama şimdiki efendisinin bütün haka-

kip etmeye başladı. AFAD, tüm

retine küfürüne iyi alışmış köle...

birimlerini

teyakkuza

Bölgeye toplam 24 bin 402 çadır sevk edildi

geçirdi.

Türk Kızılay, saat 22.03’te, Erzu-

Deprem sonrası bakanlıklar da

rum, Muş, Adana, Elazığ ve An-

koordineli olarak çalışmalara kat-

kara’dan öncü ekiplerin bölgeye

kı sağladı. İçişleri Bakanlığınca

Gücünün farkına var ve hiç birşeye alışma seni köle edecek

hareket ettiğini, Ankara’da bulu-

bölgeye toplam 24 bin 402 çadır,

kamu kurumları dün itibarıyla ça-

Sağlık Bakanlığı ekipleri de dep-

hiç birşey seni köle etmesin Para,şan, şöhret sonra farkına

nan Afet Operasyon Merkezi’n-

400 genel maksatlı çadır, 26 bin

lışmaya başladı. Ağır hasarlı ve yı-

remin hemen ardından sağlık

varmadan köle olursun...

de kriz masası oluşturulduğunu

501 yatak, 62 bin 963 battaniye

kılacak yerlere 30 bin lira, acil kira

personeli ve UMKE ekipleriyle

bildirdi. Kızılay tarafından, dep-

sevk edildi. Malatya ve Elazığ’da

ALIŞILMIŞ KÖLELİK

ödeneği olarak da yaklaşık 11 bin

depremden etkilenenlerin yardı-

Maalesef modern dünyamızda farkına varmadan bir’çok şeyin

lira olmak üzere toplam 41 bin lira

mına koştu. Özellikle çadırlarda

köleyi oluyoruz küçük bir ip bize takılıyor ve küçük, küçük in-

destek verileceği açıklandı. Çevre

ve yerleşim yerlerinde acil ikinci

sancıklar bizi çekiyor...

ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri,

basamak sağlık hizmeti vermek

hasar çalışmalarını başlattı. Ağır

için yaygın sahra üniteleri açıl-

Aklını kimseye teslim etme çünkü rabbim seni en mükemmel

hasarlı olan ama eşyaları alına-

dı. Bütün ilçelerde mobil sağlık

yaratmış, çünkü sana aklı o’verdi ve sen düşünebiliyorsun, sen

bilecek durumdaki evler için yak-

ekipleri hizmet vermeye başladı.

yaradılanın en güzelsin, sen düşünebildiğin kadar hürsün...

laşık 11 bin lira kira yardımı yapı-

Taburcu edilen hastalara evde

lacağı kaydedildi. Malatya’daki

bakım hizmeti sunuluyor. Çadır

yaklaşık 5 bin kişilik bir konteyner

ve toplu alanlarda kronik hasta-

kentle vatandaşlara barınma im-

ların tespiti yapıldı ve hastaların

kanı sağlandı.

ilaca erişimini sağlandı. Ayrıca

Alışılmış düşünmeyen KÖLE değil, tefekkür eden KUL ol...

KILIÇ kınında durmalı, çıkınca hedefe vurmalı!

vatandaşlara psikososyal destek

Evde bakım hizmeti

planlandı.


2019 ARALIK/DEZEMBER

HABER • 7

Almanya’da aşırı sağcı oldukları şüphesiyle 550 askere soruşturma Almanya’da orduda aşırı sağcı olduklarından şüphelenilen 550 asker hakkında soruşturma başlatıldı.

Askeri İstihbarat Teşkilatı (MAD)

turma yürütüldüğünü belirten

ğu iddialarını çok ciddiye aldığı-

Başkanı Christof Gramm, Welt

Gramm, sadece 2019’da 350

nın ve araştırdığının altını çizen

am Sonntag gazetesine verdi-

asker hakkında bu konuda so-

Gramm, şunları kaydetti: “Bu

ği röportajda, 2019’da 8’i aşırı

ruşturma başlatıldığını vurgu-

araştırmalarda aşırılık yanlıları-

sağcı olmak üzere toplam 14

ladı. Gramm, Alman ordusunun

nı ve anayasaya bağlılığı eksik

aşırılık yanlısı askerin tespit

özel kuvvetler birimi KSK’de

olan kişileri tespit ettik. Bunlar

edildiğini, bu kişiler hakkındaki

aşırı sağcı olduğundan şüphe-

kısmen birbirini tanıyorlardı.

ihraç kararlarının işleme konul-

lenilen askerlerin oranının yük-

Devletimizi ortadan kaldırmak

duğunu ya da kısa süre içinde

sekliğine işaret ederek buradaki

isteyen kararlı hatta şiddet kul-

konulacağını söyledi.

yaklaşık 20 asker hakkında so-

lanmaya hazır bir grubu ise he-

ruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

nüz belirleyemedik. Adli kovuş-

Alman ordusunda halen aşırı

AB başkanları Brexit anlaşmasını imzaladı AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini düzenleyen Brexit anlaşmasını imzaladı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi

yürürlüğe girmesi için AP tara-

bir serbest ticaret anlaşmasına

Başkanı Charles Michel ve Ko-

fından onaylanması gerekiyor.

varmak için müzakere yürüte-

misyon Başkanı Ursula von der

AP’nin 29 Ocak’ta Brüksel’de

cek. İngiltere’nin geçiş dönemi-

Leyen, İngiltere’nin AB’den ay-

düzenlenecek Genel Kurul’da

ni uzatmak istemesi halinde en

rılma sürecini düzenleyen Brexit

anlaşmayı oylaması bekleniyor.

geç haziranda talepte bulunması

anlaşmasını imzaladı. Michel,

Bunun ardından AB Konseyi’nin

gerekecek. Ancak İngiltere Baş-

Twitter’dan paylaştığı mesajda,

tüm Birlik adına yazılı bir karar

bakanı Boris Johnson hükümeti,

“Bazı şeyler değişecek ancak

kabul etmesi gerekiyor. İngil-

uzatma talep etmeyeceğini ve

dostluğumuz baki. Ortak ve

tere’nin AB’den 31 Ocak’ta ay-

bir anlaşmaya varılsa da varılma-

müttefikler olarak yeni bir sayfa

rılması bekleniyor. İngiltere ile

sa da ülkeyi AB’den 31 Aralık’ta

açıyoruz.” ifadesini kullandı. Von

AB arasında varılan Brexit an-

bütünüyle ayıracağını ilan etmiş

der Leyen ise Brexit anlaşması-

laşmasına göre, ülke 31 Aralık’a

bulunuyor.

nın taraflarınca imzalanmasının

kadar fiilen birliğin üyesi kalacak

Avrupa Parlamentosu (AP) ta-

ancak siyasi karar mekanizma-

İngiltere 2016’da yapılan AB re-

rafından onaylanmasının yolunu

larında yer almayacak. Bu geçiş

ferandumunda yüzde 48’e karşı

açtığını kaydetti. Anlaşmanın

döneminde taraflar, kapsamlı

yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

turma makamları şu an bununla

sağcı olduğu düşünülen 550

Almanya’nın, silahlı kuvvetler

ilgilense de biz de yakından ta-

civarında askerle ilgili soruş-

içinde bir “gölge ordu” bulundu-

kip etmeye devam edeceğiz.”

Alles für einen perfekten Tag Mit viel Liebe zum Detail und professionellen Tipps begleiten wir Sie in allen Planungsphasen Ihrer Hochzeit und organiesieren mit Ihnen diesen einmaligen Tag in Ihrem Leben.

Individualität, Kreativität und Leistung in facettenreicher Auswahl sind für uns selbstverständlich. Ob Junggesellenabschied mit Stil, lockerer Sektempfang, festliches Menü nach der standesamtlichen Trauung oder romantische Traumhochzeit, mit Er Event wird Ihre Hochzeit zum einzigartigen Erlebnis und unvergesslichem Tag. Für alle Eventualitäten stehen wir als erfahrener Partner zur Verfügung.

Wir wissen, wie wichtig die sorgfältige Planung einer großen Veranstaltung ist. Erlauben Sie uns, unser Know-how mit Ihnen zu teilen, damit Ihre Feier unvergesslich wird. Wir bieten Ihnen:

Hochzeiten, Messen, Seminare, Konzerte und Tagungen Hagenbleckstraße 52 30455 Hannover info@erevent.de Tel.: 01511 29 48 405


88 • HABER

ARALIK/DEZEMBER 2019

Almanya’daki yabancı sayısı 11 milyonu aştı Almanya’da yaşayan yabancıların sayısı 2019’da yeni bir rekorla 11 milyon 140 bin kişiye ulaştı. 2011’de bu sayı 6 milyon 930 bin civarındaydı.

Sigmar Gabriel Deutsche Bank’a geçiyor Türkiye ile yakın ilişkilere sahip eski dışişleri bakanı Sigmar Gabriel’in Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın teftiş kurulu üyeliğine getirileceği bildirildi. Almanya’nın eski dışişleri ve

ve toplumsal sınamaların hakim

ekonomi bakanlarından Sosyal

olduğu bir dönemde küresel bir

Demokrat Partili (SPD) Sigmar

bankanın tamamen yeni bek-

Gabriel’in Deutsche Bank teftiş

lentiler ve talepleri karşılaması

kurulu üyeliğine getirileceği bil-

gerektiğini” kaydetti. Gabriel ise

dirildi.

yaptığı açıklamada Deutsche Bank teftiş kurulu üyeliğine ge-

Deutsche Bank’tan Cuma günü

tirilmesinin kendisi için “büyük

yapılan açıklamada Gabriel’in

bir şeref” olduğunu belirterek

geçen yıl sonunda görevi bıra-

“Avrupa’nın en büyük mali kuru-

kan Jürg Zeltner’in yerine ge-

luşlarından biri olarak Deutsche

çeceği kaydedildi. Zeltner geçen

Bank’ın Alman ve Avrupa ekono-

yaz göreve getirilmiş, ancak mali

misinin geleceğinin şekillendiril-

tırlatan gazete, Katarlı büyük

adlı derneğin idari yönetim ku-

teftiş kurulunun üyeliğe itirazı

mesinde rol oynamak için fırsat

hissedarlarla Gabriel arasındaki

rulu başkanlığını yürütüyor.

nedeniyle geçen yılın sonunda

ve sorumluluğa sahip olduğunu,

ilişkilerin bu döneme dayandığını

15 Temmuz darbe girişimi son-

görevini bırakmıştı. Teftiş Ku-

buna kendisinin de katkı sunmak

yazdı. 60 yaşındaki Gabriel Ara-

rasında Türkiye ile Almanya ara-

rulunda boş kalan koltuğu dol-

istediğini” söyledi.

lık 2013-Mart 2018 döneminde

sında yoğun bir krizin yaşandığı

Başbakan Yardımcılığı yapmış,

2017 yılında Dışişleri Bakanı olan

Angela Merkel kabinesinde do-

Gabriel, ilişkilerin normalleşmesi

kuz yıl süresince kabinede yer

için yoğun çaba gösteren isim-

alarak Çevre Bakanlığı, Ekonomi

lerden biri olmuştu.

Almanya’da yaşayan yabancıların sayısının, Doğu ve Batı Alman-

durmak için arayışa giren Banka

ya’nın 1990 yılındaki birleşmesinden bu yana en yüksek seviyeye

yönetiminin Gabriel’i atayacağı,

ulaştığı bildirildi.

ardından üyeliğin Mayıs ayın-

“Katarlı büyük hissedarlar Gabriel’e güveniyor”

da yapılacak Hissedarlar Genel Spiegel dergisinin haberine göre, Federal Yönetim Dairesi’nin Yaban-

Kurulunda oylamaya sunulaca-

Alman ekonomi gazetesi Han-

Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı

cılar Merkezi Veritabanı’ndaki bilgiler 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla

ğı bildirildi. Deutsche Bank’tan

delsblatt ise mali çevrelere da-

görevlerini üstlenmişti. 2009-

Gabriel ve Türk mevkidaşı Ça-

Almanya’da kayıtlı olarak 11 milyon 140 bin yabancının yaşıdığını gös-

yapılan açıklamada Gabriel’in

yandırarak

Katarlı

2017 yılları arasında SPD Genel

vuşoğlu özel görüşmelerde bir

teriyor. Bu 2018 yılına göre yabancıların sayısında yüzde 2 oranında

bir siyasetçi olarak “büyük bir

büyük hissedarların güven duy-

Başkanı olarak görev yapan Gab-

araya gelerek krizin yatışma-

bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

deneyim hazinesine” sahip oldu-

duğu bir isim olduğunu belirtti.

riel, meclisteki görevlerinden

sına katkı sağlamış, Gabriel’in

Gabriel’in

ğuna vurgu yapıldı. Teftiş Kurulu

Gabriel’in Aşağı Saksonya eyale-

Kasım ayında istifa etmişti. Gab-

Çavuşoğlu’nu Almanya ziyareti

2011 yılının sonundaki veriler ülkede 6 milyon 930 bin yabancı yaşa-

Başkanı Paul Achleitner, Sigmar

ti başbakanı olduğu 1999-2003

riel, son olarak Alman-Amerikan

sırasında evinde ağırlaması ve

dığını gösteriyordu. Bu sayı 1990 yılında 5 milyon 340 bin civarın-

Gabriel’in “Avrupa’ya ve transat-

yıllarında, Katar hanedanının

dostluk ve işbirliğini geliştirme

çay servisi yaptığı fotoğrafların

daydı. Spiegel’in haberinde son yıllardaki artışın başlıca nedeni olarak

lantik ilişkilere bağlılığını” vur-

hissedar olduğu Volkswagen’in

amaçlı faaliyet gösteren Atlan-

paylaşılması Alman kamuoyun-

mülteci nüfusu gösterildi. 2012’den 2019’a kadar ülkeye 2 milyon

gulayarak “Jeopolitik, ekonomik

teftiş kurulunda yer aldığını ha-

tik-Brücke (Atlantik Köprüsü)

da eleştirilere neden olmuştu.

sığınmacının geldiği belirtildi.

Almanya fazla parayı nasıl harcayacağını tartışıyor

Ancak Almanya’nın diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Türkiye’den de bu dönemde yoğun göçe sahne olduğu vurgulandı. 2018 sonu itibarıyla 5 milyon AB ülkesi vatandaşı ile 1 milyon 500 bin Türk vatandaşının Almanya’da ikamet ettiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Federal İstatistik Bürosu, Almanya’nın nüfusunu 83 miyon 200 bin olarak açıklamıştı. Böylece Almanya nüfusu en yüksek rakama ulaştı. Yapılan açıklamada Almanya’da nüfus artışının 1972 yılından itibaren göçle sağlandığı belirtildi.

Almanya’da bütçenin 13 milyar 500 milyon euro rekor fazla vermesinin ardından yatırımların artırılması ve vergi indirimi tartışmaları başladı. Almanya’da federal hükümetin

koalisyon ortağı Hristiyan Birlik

Bütçe neden fazla çıktı?

en önemli nedeni hükümetin tah-

2019 yılı bütçesinin 13 milyar 500

(CDU/CSU)

vergilerin

Almanya’da 2019 yılı bütçesi eski

minlerin altında faiz ödemesi oldu.

milyon euro ile rekor fazla vermesi,

düşürülmesi

yineledi.

Doğu Almanya ile Batı Almanya’nın

Bunun yanı sıra vergi gelirlerinin de

mali kaynakların nasıl harcanması

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU)

birleştiği 1990 yılından bu yana ilk

beklenenin 3 milyar 500 milyon

gerektiğine ilişkin tartışmalara yol

partisinden Eckhardt Rehberg,

kez bu kadar fazla verdi. Maliye

euro üzerinde olduğu kaydedildi.

açtı. Bütçe fazlasının yeni yatırım-

“Zorlaşan konjonktürel durum

Bakanlığı’nın verilerine göre, 2019

Ayrıca, Birleşik Krallık’ın Avrupa

lar için kullanılmasını öneren Mali-

göz önünde bulundurulduğunda

yılında toplam gelir 357 milyar

Birliği’nden ayrılması halinde Al-

ye Bakanı Olaf Scholz, “Almanya’da

sonunda işletme vergisini düşür-

100 milyon euro, toplam gider ise

manya’nın Birlik’e ödediği katkının

şimdi çok fazla yatırım yapmamız

memiz ve dayanışma vergisini de

343 milyar 600 milyon euro ola-

artması öngörülüyordu. Ancak

söz konusu” dedi. Altyapıya, okul-

2022’den itibaren kaldırmamız

rak kaydedildi. Daha önceki tah-

Brexit’in ertelenmesi nedeniyle Al-

lara, hastanelere, iklim değişikliği

gerekiyor” dedi. Hristiyan De-

minlere göre gelirin 356 milyar

manya’nın yaptığı ödemenin aynı

Ozan İyibaş, Bavyera Eyaleti’nin Neufahrn kasabasından belediye

ile mücadeleye ve ülkenin her böl-

mokrat Birlik (CDU) partili Eko-

400 milyon olması bekleniyordu.

düzeyde kalması da bütçenin fazla

başkanlığına aday oldu. CSU Genel Sekreteri Markus Blume, “İyi-

gesine eşit hizmet götürülmesi için

nomi Bakanı Peter Altmaier, uzun

Rekor düzeydeki bütçe fazlasının

çıkmasında etkili oldu.

baş örneği, bugün CSU’da her şeyin mümkün olduğunu gösteri-

yatırım yapılabileceğini ifade eden

süredir işletme vergisi oranlarının

yor” dedi. Geçtiğimiz haftalarda Şener Şahin, Wallerstein’dan aday

Sosyal Demokrat Partili (SPD)

düşürülmesini ve Almanya’nın

olmuş, parti tabanı tarafından dışlanınca adaylığını geri çekmişti.

Scholz, “Şimdi hepsi daha kolay

doğu eyaletlerinin kalkınması için

olacak, çünkü bunun için gereken

alınan dayanışma vergisinin ta-

güce sahibiz” şeklinde konuştu.

mamen kaldırılmasını talep edi-

Alman hükümet bütçesinin fazla

yordu.Federal düzeydeki bütçe

çıkması ile bütçe rezervlerinde-

fazlasının vergi mükelleflerine ait

ki para 48 milyar euroya ulaştı.

olduğunu savunan muhafaletteki

Almanya’da Maliye Bakanlığı’nın

liberal Hür Demokrat Parti (FPD)

verdiği bilgilere göre bu paranın 17

Genel Başkanı Christian Lindner

milyar 100 milyon eurosunun nasıl

de vergilerde indirim yapılması

harcanacağı henüz planlanmadı.

gerektiğini söyledi. Vergilerde in-

CSU’da ilk Müslüman aday ALMAN muhafazakâr Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) tarihinde ilk kez Müslüman aday gösterdi.

partileri talebini

dirim talep eden Sol Parti ise orta

Vergilerde indirim talebi

sınıfın üzerindeki vergi yükünün

Bütçenin fazla çıkması üzerine

azaltılmasını istiyor.


2019 ARALIK/DEZEMBER

HABER • 9

Prens Harry ve eşi Meghan Kraliyet unvanlarını bırakıyor

Yunanistan: Türkiye’ye günde 30 sığınmacı gönderiyoruz

İngiliz Kraliyet ailesinin açıklamasına göre, Prens Harry ile eşi Meghan Markle, resmi görevlerini bırakacak ve Kraliyet unvanlarını kullanmayacak.

Yunanistan aylar sonra Türkiye’ye yeniden sığınmacı göndermeye başladı. 1 Ocak’ta yürürlüğe giren yeni yasayla iltica süreci hızlandırılmış, başvurusu reddedilenlerin sınır dışı edilmesinin önü açılmıştı.

İngiliz Kraliyet ailesinden yapılan yazılı açıklamada, aile içinde yapı-

Yunanistan’ın aylardır ilk kez Türki-

başvurusunda

bulunabilmeleri

AB ile Türkiye arasında Mart

lan görüşmeler sonucunda varılan

ye’ye sığınmacı göndermeye baş-

için başvurularını hukuki bilirkişi

2016’da imzalanan mülteci mu-

anlaşmayla Prens Harry ile Me-

ladığı bildirildi. Yunanistan Başba-

raporuyla

gerekçelendirmelerini

tabakatı, Türkiye’den yasa dışı

ghan Markle’ın aile üyesi olarak

kan Yardımcısı Adonis Yorgiadis

öngörüyor. Yeni yasal düzenleme

yollardan Yunan adalarına giren

resmi görevlerini bırakacakları ve

“Günde yaklaşık 30 sığınmacıyı

öncesinde iltica başvurusu redde-

sığınmacı ve göçmenlerin, iltica

Kraliyete ait unvanlarını kullanma-

Türkiye’ye gönderdiklerini ve Tür-

dilenler basit bir dilekçeyle ikinci

başvurularının olumsuz sonuçlan-

yacakları duyuruldu. Anlaşmaya

kiye’nin sığınmacıları geri kabul

başvuruda bulunabiliyor ve süreç

masının ardından geri gönderile-

göre bundan sonraki hayatlarında

ettiğini” açıkladı.

otomatikman aylarca, hatta yıllar-

bilmesini öngörüyor.

kamu kaynaklarını kullanmaya-

Yorgiadis, böylece iltica süreçlerini

ca uzuyordu.

cakları belirtilen çift, İngiltere’de

hızlandıran yeni yasal düzenlemeyi

kullanmaya

edecekleri

hayata geçirdiklerini belirtti. Yuna-

Frogmore Cottage adıyla bilinen

nistan’da 1 Ocak 2020’de yürürlü-

devam

Kraliyete ait ikametgahlarının re-

ğe giren yeni yasal düzenlemeyle

novasyonu için yapılan masrafları

Norfolk’un Sandringham köyünde

2018’de başkent Londra’nın batı-

iltica başvurularının daha hızlı bir

da geri ödeyecek.

bir araya gelmişti. Kraliyet ailesi-

sındaki Windsor Kalesi’nin tarihi

şekilde sonuçlandırılması hedef-

nin böyle bir toplantıyı kamuoyuna

ibadethanesi St. George Chapel’da

leniyor. Yunanistan’da personel

duyurması, İngiliz basınında “bir

görkemli bir törenle evlenmişti.

sıkıntısı nedeniyle iltica süreçleri-

ilk” şeklinde nitelendirilmişti. Kra-

Kraliçe, torunu Harry’e Sussex

nin aylar, hatta yıllar sürmesi sınır

Çiftin yeni hayatının başlangıcı

liçe toplantının ardından yaptığı

Düklüğünü vermiş, böylece Me-

dışıların durmasını ve özellikle Ege

olarak görülen anlaşmanın bahar

açıklamada “Ben ve ailem, Harry

ghan da Sussex Düşesliğine gel-

Denizi’ndeki adalarda bulunan

aylarında yürürlüğe gireceği be-

ile Meghan’ın genç bir aile olarak

mişti.

kamplarda yığılmayı beraberin-

lirtilirken, kesin bir tarih verilmedi.

yeni bir hayat kurma arzusunu ta-

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de

mamen destekliyoruz.” ifadelerine

Kraliyet ailesine dahil olmadan

yaptığı yazılı açıklamada, “Aylar

yer vermiş ancak çiftin dileklerinin

önce oyunculuk kariyeri bulunan,

süren görüşmelerden ve yakın

yerine gelmesi için çözüm bul-

ABD vatandaşı olan ve ailesinin

zamandaki tartışmalardan sonra,

manın zaman alacağını bildirmiş-

kökleri Afrika’ya dayanan Markle,

torunum ile ailesi için ileriye dö-

ti. Harry ve Meghan çifti, önceki

İngiliz monarşisi için ilk niteliğinde

nük yapıcı ve destekleyici bir yol

hafta sosyal medyada yaptıkları

pek çok özelliği bir arada taşıma-

bulmuş olmaktan memnunum”

açıklamayla, Kraliyet unvanlarını

sıyla tartışma konusu olmuştu.

dedi. Çiftin son iki yılda yaşadık-

ve görevlerini bırakacaklarını, mali

Veliaht Prens Charles ile Prenses

larını anladığını belirten Kraliçe

olarak bağımsız olmak istediklerini

Diana’nın ikinci çocuğu Harry, tah-

2. Elizabeth, “Daha bağımsız bir

ve zamanlarının bir kısmını Kuzey

tın 6’ncı sıradaki varisi konumunda

hayat sürme isteklerini destekli-

Amerika’da bir kısmını da İngilte-

bulunuyordu. Prens Harry’nin an-

yorum. Bütün ailem bugün varılan

re’de geçireceklerini duyurmuştu.

nesi Diana, İngiliz bulvar basınının

anlaşmanın onlara yeni ve barışçıl

Çift, geçen yıl haklarında yapılan

sürekli takibi altında geçirdiği ha-

bir hayat kurmaya izni vermesini

haberler nedeniyle bazı İngiliz ga-

yatını, 31 Ağustos 1997’de Paris’te

ümit ediyor.” değerlendirmesinde

zeteleriyle mahkemelik olmuştu.

36 yaşındayken paparazzilerin ta-

bulundu.

Harry, sosyal medyadan yaptığı

kibi sırasında bir tünelde geçirdiği

açıklamada, basının kendilerine

trafik kazasında kaybetmişti.

Kesin bir tarih yok

Kraliyet ailesinin toplantıyı kamu-

muamelesinin annesi Prenses Di-

oyuna duyurması “bir ilk”ti Kra-

ana’ya yapılan muameleye benze-

liyet ailesinin önde gelen üyeleri,

diğini ileri sürmüştü.

Kraliçe’nin riyasetinde geçen hafta

Prens Harry ve Meghan Markle,

de getirmişti.Yeni yasa, ilk iltica başvurusu reddedilenlerin itiraz

Almanya’da hafif şiddette deprem oldu Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde meydana gelen hafif şiddetteki deprem paniğe neden oldu.

ABD’nin ‘Huawei’ önerisi Almanya’da da karşılık bulmadı İngiltere’den sonra Almanya da Çinli telekomünikasyon devi Huawei konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile ters düştü. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Huawei olmadan 5G ağını kurmamız mümkün değil” dedi.

Almanya’nın Baden-Württemberg

berg Eyaleti İçişleri Bakanlığı da

bir bölgede meydana gelmişti. Bu

Eyaleti’nde Stuttgart yakınların-

yaptığı açıklamada depremin bir

sarsıntının büyüklüğü 5,9 olarak

daki Schwäbische Alb (Svabya

hasara yol açmadığını duyurdu.

belirlenmişti. 30 kişinin yaralan-

Alpleri) bölgesinde Pazartesi saat

Pazartesi akşamı meydana gelen

dığı deprem Berlin, Milano ve

Amerika Birleşik Devletleri’nin

ya’nın 5G ağının dağıtımını 5

22.05’te meydana gelen depremin

depremden saatler önce daha

Londra’da da hissedilmiş, Köln’de-

“5G ağında Huawei teknolojile-

ila 10 yıl erteleyebileceği ko-

büyüklüğü Richter ölçeliğine göre

küçük öncü sarsıntılar olduğu, an-

ki tarihi kadetralin de aralarında

ri kullanılmamalı” önerisi, İngil-

nusunda da uyardı. Daha önce

3,4 olarak tespit edildi.

cak bunların büyüklüğünün 2,1’i

bulunduğu bazı binalarda hasara

tere’nin ardından Almanya’da

de Huawei’yi ulusal güvenlik

geçmediği kaydedildi. Albstadt’ta

yol açmıştı. 1756 yılında Düren ya-

da karşılık bulmadı. Almanya

tehdidi olarak gören ABD, “İn-

Potsdam kentinde bulunan Alman

geçtiğimiz Kasım ayında meyda-

kınlarında meydana gelen 6,4 bü-

İçişleri Bakanı Horst Seehofer,

giltere’de 5G ağında Huawei

Jeoloji Araştırmaları Merkezi’nden

na gelen depremin büyüklüğü 3,8

yüklüğündeki deprem ise Alman-

Huawei olmadan 5G ağı kur-

teknolojisi kullanmak çılgın-

yapılan açıklamada merkez üssü

olarak ölçülmüştü. Albstadt’da

ya’da bugüne kadar kaydedilen en

malarının mümkün olmadığını

lık olur” ifadesini kullanarak

Albstadt kentinin güneyi olduğu

1978 yılında 5,7 büyüklüğünde bir

şiddetli sarsıntı oldu. Bu depremde

söyledi. Bir şeylerin olma ih-

uyardı. İngiltere başbakanı

belirtilen depremde can ve mal

deprem yaşanmıştı. Almanya’nın

4 kişi yaşamını yitirmişti.

timali ile bir ürünü pazar dışı

Boris Johnson ise “Bu duruma

kaybı meydana gelmedi. 20 kilo-

yakın tarihindeki en şiddetli yer

bırakmanın doğru olmadığını

karşı çıkanlar alternatifleri

metrekarelik bir alanda hissedilen

sarsıntısı ise 13 Nisan 1992’de

belirten Seehofer, Huawei’yi

sunmalı” diyerek Washington

sarsıntı, bölgede yaşayan halkta

Hollanda- Almanya sınırındaki Ro-

saf dışı bırakmanın Alman-

yönetimine karşı çıkmıştı.

paniğe yol açtı. Baden-Württem-

ermond ile Heinsberg arasındaki


10 • HABER

ARALIK/DEZEMBER 2019

Merkel: İdlib’den kaçanlar için maddi desteğe hazırız Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib’den kaçanların insani durumunu düzeltmek için maddi katkıya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

“İdlib’den kaçanlar için barınak

euroluk desteğin dışında destek

Erdoğan, Vahdettin Köşkü’n-

yapımına destek verebiliriz” İdli-

vereceğini düşünüyorum.

de Almanya Başbakanı Angela

b’den kaçanların insani durumu-

Merkel ile çalışma ziyareti kap-

nu düzeltmek için maddi katkıya

Libya’da kırılgan ateşkesin sağ-

samında heyetler arası görüş-

hazır olduğumuzu söyledik. İdli-

lam bir ateşkese dönüşmesi için

tü. Görüşme sonrası iki lider de

b’den Türkiye’ye doğru kaçan si-

çaba harcanması gerekiyor. Li-

açıklamalarda bulundu. Alman-

viller için briket barınak yapımına

bya konulu Berlin konferasında

ya Başbakanı Merkel’in açıkla-

destek verebiliriz. AB’nin mül-

kabul edilen maddeler BM Gü-

malarından öne çıkan başlıklar:

teciler konusunda 3+3 milyar

venlik Konseyi’nde onaylanacak.

25.04.2020

Türkiyenin büyük markalarini bir arada bulabileceginiz mobilya magazamizin acilisina bütün halkimiz davetlidir. Langenhagen & Kassel & Bottrop‘dan sonra 4. Subemizi Hannover deyiz ENGELBOSTELER DAMM 90 30167 HANNOVER

ACILISA ÖZEL %30‘A VARAN INDIRIMLERDEN YARARLANMAK ICIN 25.04.2020 - SAAT 11:00‘DE SIZLERIDE ARAMIZDA GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ


2019 ARALIK/DEZEMBER

HABER • 11

HÜSEYÝN KARATAÞ WIRTSCHAFTSBERATUNG EKONOMÝ DANIÞMANI MUHASEBE BÜROSU Beratender Betriebswirt Limburgstr. 9 30159 Hannover www.ub-karatas.de info@ub-karatas.de

Tel.:+49 511 388 79 71

Google da siyasi reklamlara düzenleme getiriyor Google, Ocak 2020 itibarıyla siyasi reklam verenlerin, artık internet kullanıcılarına internet üzerindeki hassas bilgilerinden faydalanarak reklam göndermesini yasaklayacak.

Almanya’da Türk iş insanına ait araçlar kundaklandı Almanya’nın Aachen kentinde araç kiralama şirketi bulunan Türk iş insanı Yılmaz Akbaş’a ait iki araç kundaklandı.

Associated Press’te (AP) yer

formları harekete geçmişti.

alan habere göre, Google, siyasi reklam verenler için özel kişi ve

Twitter Üst Yöneticisi (CEO)

gruplara özel reklam vermeyi

Jack Dorsey’in, şirketinin artık

zorlaştırıyor. Google, ocak ayın-

siyasi içerikli reklam almaya-

dan itibaren siyasi reklam veren-

cağını ilan etmesi ile ilk somut

lere, sadece cinsiyet ve yaş gibi

adım atılmış ve gözler, ABD’de-

genel kategorilere göre hedef-

ki diğer sosyal medya plat-

lenmiş reklamları göndermesine

formlarına çevrilmişti.

izin verecek. Yeni değişiklikler ilk olarak İngiltere’de düzenlenecek

Hedeflenmiş reklamlar

genel seçimlerde uygulamaya alınacak ve ardından ocak başın-

Kullanıcıların internet üzerin-

da her yerde geçerli olacak.

deki davranışlarını takip ederek, onların ilgi alanlarına ve hassas

Twitter, siyasi reklamları yasaklamıştı

bilgilerine göre reklam vermeyi sağlayan “hedeflenmiş reklamcılık” ile reklam sektöründe yeni

Meydana gelen olay sonrası

la ilgili soruşturma başlattı.

yanan iki minibüs kullanılamaz hale gelirken, alevlerin

İkinci kez saldırı gerçekleşti

sardığı üçüncü araçta büyük

ABD’de, 2016’daki seçimlerde

bir aşamaya geçildi. Herkese

Cambridge Analytica skandalı

aynı reklamın gönderilmesin-

kaybı ya da yaralanma olmama-

çıkmadı. İki hafta sonra herhangi

ile kişilerin Facebook’taki has-

den ziyade belli kişilere ilgili rek-

sının kendilerini teselli ettiğini

bir şüpheli bulunamadığından

sas verilerine erişilmesi ve bu

lamların gönderilmesini ifade

söyleyen Akbaş, “İlk teşebbüs iki

dosya kapatıldı diye savcılıktan

bilgilerin siyasi reklamlar için

eden bu reklamcılık, siyasilerin

saldırgan tarafından 5 Kasım’da

yazı geldi.” dedi. Akbaş, Türk ol-

kullanılması sonrası 2020 se-

de ilgisini çekmişti. Bu kapsam-

hasar oluştu. Çevre sakinle-

Yılmaz Akbaş, 7 yıldır araç kira-

yapılmıştı. O gün hava aşırı yağışlı

dukları ve saldırının ikinci kez

çimleri öncesi önlemler arttı.

da seçmenlere yaşadıkları yer,

rinin haber vermesi üzerine

lama işiyle uğraştığını belirterek

olduğundan saldırganlar çok şü-

yapılmasından dolayı kundak-

Özellikle son dönemde deep-

internetteki aramaları, meraklı

olay yerine gelen itfaiye ekibi

hiç kimseyle bir sorunları olmadı-

kür hedeflerine ulaşamamışlardı.

lamanın arka planında ırkçıların

fake (derin sahte) videoların da

oldukları konular ve siyasi eği-

yangına müdahale etti. Yangı-

ğı halde daha önce de iş yerlerine

Aracın ön camı kırılmış ve ben-

olabileceği ihtimali üzerinde dur-

artması ile 2020 seçimlerinin

limleri gibi belli başlı konular

nın söndürülmesinin ardından

yönelik kundaklama girişiminde

zin bidonu görünce polise haber

duklarını dile getirerek, yetkili-

manipüle edilmemesi için ABD

dikkate alınarak reklam gönde-

polis yanan araçları incelemek

bulunulduğunu ve bunun ikin-

verdik. Gelip incelediler, kamera

lerden olayın faillerinin bir an

merkezli sosyal medya plat-

rilmeye başlanmıştı.

üzere otoparkına çekti ve olay-

ci saldırı olduğunu söyledi. Can

kayıtlarını da aldılar ancak sonuç

önce bulunmasını talep etti.

Die Nachhilfe Profis Nordfelder Reihe 21 www.weelearn-nachhilfe.de 30159 Hannover kontakt@weelearn-nachhilfe.de

Tel.: (0511)65503532

L

Profesyonel dershanelerimizde bŸtŸn sõnõf ve okullar iin en iyi desteği bulabilirsiniz. 20 yõllõk eğitim ve šğrenci koluğu tecrŸbemiz ve profesyonel kadromuz ile ocuklarõnõzõn başarõsõ iin varõz. bemiz Yeni Şu EN‘de GARBS Devlet desteği ile eğitim hizmetlerimizden ücretsiz tr. 47 faydalanmak için bize danışabilirsiniz. steler S erenbo arbsen B G Çocuklarınızın başarısı bizim önceliğimiz! 30823


12 • HABER

ARALIK/DEZEMBER 2019

Çin’deki koronavirüs salgınında can kaybı 80’e yükseldi Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybı 80’e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan

seyince 31 Ocak’ta sona ermesi

eyaleti etkisi altına alan salgına

tarafından tam olarak anlaşıla-

yapılan açıklamaya göre, Tibet

planlanan Bahar Bayramı tatilinin

ilişkin basın toplantısında, mev-

madığını ve yayılma hızının güç-

Özerk Bölgesi dışında her eyalet,

3 Şubat’a kadar uzatılacağı, okul-

cut durumdan dolayı kendisini

lendiğini kaydederek, salgının bir

özerk bölge ve özel idari bölgeye

ların yarıyıl tatilinin uzatılmasına

çok üzgün ve sorumlu hissetti-

süre daha süreceğini bildirmişti.

sıçrayan koronavirüs nedeniyle

yönelik ayarlamalar yapılacağı

ğini söyledi. Vali Vang, eyalette

Son günlerde ülkede ciddi şekil-

ölenlerin sayısı 80’e çıktı, enfekte

açıklandı. Ülkede insan hareketli-

durumun ciddi olduğunu belir-

de salgın ve ölü sayısı artarken

kişilerin sayısı da 461’inin duru-

liğinin azaltılması için önlemlerin

terek, tıbbi malzeme ihtiyacının

henüz virüse karşı aşı ya da ilaç

mu ağır olmak üzere 2 bin 744’e

alınması çağrısında bulunulan

bulunduğunu dile getirdi. Ülkede

bulunmuyor. Salgının ülkede

ulaştı. Ayrıca, Hong Kong’da 8,

toplantıda internet üzerinden

dün yapılan açıklamalarda salgı-

ne dereceye ulaşacağı ise bi-

Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka

çalışma modeli gibi tedbirlerin

na neden olan koronavirüse kar-

linmiyor. Salgının Vuhan’daki

tespit edildi. Virüsten etkilendi-

desteklenmesi gerektiği belirtildi.

şı aşı geliştirilmeye başlandığı

kapatılan Huanan Deniz Ürün-

belirtilmişti ancak Ulusal Sağlık

leri Pazarı’ndan çıktığı ihtimali

Komisyonu, virüsün uzmanlar

üzerinde duruluyor.

ğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfekte kişilerle temas

Salgın önlemleri sıkılaşıyor

Almanya’da ilk kez Koronavirüs vakası tespit edildi Almanya’da ilk kez, Çin’in Wuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakasına rastlandı.

ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin

Hubey eyaletinin Vuhan kentin-

453 olarak açıklandı. Salgından

de virüsün tespit edilmesinin ar-

etkilenenlerden bugüne kadar 51

dından eyaletteki bazı şehirlerde

Bavyera eyaletinin Sağlık Ba-

önlemleri ve hangi yollarla virü-

kişi iyileşerek taburcu edildi.

toplu ulaşım hizmetleri durdurul-

kanlığı’ndan yapılan yazılı açık-

sün bulaşacağına ilişkin bilgiler

du. Toplam nüfusu 150 milyonu

lamada, Starnberg bölgesindeki

verildiği aktarılan açıklamada, şu

Salgın nedeniyle Hubey eyale-

bulan Guangdong ve Ciangşi eya-

1 kişiye yeni tip koronavirüsün

an için Bavyera eyaletindekilere

tinde 76, Hınan, Şanghay, Hey-

letlerinde maske takmak zorunlu

bulaştığı bildirildi.

yeni tip koronavirüsün bulaşma

longciang ve Hıbey’de birer kişi

hale getirildi. Pekin, Şanghay,

yaşamını yitirdi. Salgından etki-

Tiencin ve Şian kentlerine uzun

Eyaletin Sağlık ve Gıda Dairesin-

lenenlerin eyaletlere göre sırala-

yol seferi yapan otobüslerin giriş

de oluşturan “enfeksiyon çalış-

masında Hubey, bin 423 vakayla

ve çıkışı yasaklandı.

ma grubu”, bu kişinin hastanede

İlk olarak 12 Aralık’ta Wuhan’da

iyi durumda olduğu, karantinaya

tespit edilen yeni tip koronavirüs

alındığı ve izlendiği bilgisini pay-

(2019-nVoC) salgını nedeniyle

laştı. Hastanın yakın temas ha-

Çin genelinde can kaybı 106’ya,

lindeki kişilerin kapsamlı aydın-

virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bin

latıldığı ve olası belirtiler, hijyen

515’e yükselmişti.

başı çekti, başkent Pekin’de 68, Şanghay’da 53 kişinin salgına yakalandığı saptandı. Diğer yan-

Hubey eyaletinde tıbbi malzeme yetersizliği

dan, Çin Başbakanı Li Kıçiang liderliğinde toplanan Devlet Kon-

Hubey Valisi Vang Şiaodong,

riskinin “düşük” olarak görüldüğü kaydedildi.


2019 ARALIK/DEZEMBER

TEKNOLOJİ • 13

Bakan Varank: Şimdi sıra milli Yüksek Hızlı Tren’de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ‘Sırada milli YHT var’ diyerek 2023’te milli yüksek hızlı trenin ilk prototipinin raylarda olmasını planladıklarını belirtti.

Katlanabilir Motorola Razr’ın satışa çıkacağı tarih belli oldu Motorola’nın katlanan akıllı telefonu Razr’ın yeni versiyonunun ön siparişe ve satışa çıkacağı tarihi açıkladı.

TOGG 2020 projesi kapsamında tanıtılan ‘Türkiye’nin Yerli Otomobili’nden sonra Milli Yüksek Hızlı Tren gündeme geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada, On Birinci Kalkınma Planı ve bu çerçevede hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde sektörel öncelik olarak belirlenen raylı sistemler konusunda “Milli Yüksek Hızlı Tren” projesine ilişkin

ların “mükemmeliyet merkezi”

na lokomotif bağımlılığını orta-

değerlendirmelerde bulundu.

denilen enstitüler vasıtasıyla

dan kaldırdığına işaret ederek,

Katlanabilen akıllı telefon üre-

piyasaya sürdüğü katlanan Razr

bir gövdeye sahip. Firmanın ilk

Bu konuda TÜBİTAK ile T.C

ülkedeki kabiliyetleri koordine

şunları kaydetti: “Şimdi sıra

ten şirketler kervanına yeni Razr

modelinden ilham alınarak ge-

aşamada sadece 200 bin telefo-

Devlet Demiryolları İşletmesi-

ettiklerini ve geleceğe dönük

yüksek hızlı trende. Bu konuda

ile dahil olan Motorola, cihazın

liştirildi. Açıldığında 6.2 inçlik

nu piyasaya süreceği belirtiliyor.

nin (TCDD) birlikte çalıştığını

yeni teknolojiler geliştirdiğini

özel sektör firmalarını da işin

satışa çıkacağı tarihi sonunda

bir ekrana sahip olan telefon

Şu an için sadece Amerika’da

anlatan Varank,

söyledi.

içine dahil ederek Ulaştırma ve

açıkladı. The Verge’de yer alan

katlandığında, gelen bildirimle-

satılacak olan yeni Razr’ın Tür-

Altyapı Bakanlığı koordinas-

habere göre,1500 dolar fiyat

ri dış yüzündeki daha küçük bir

kiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı

yonunda başarı hikayesini ya-

etiketine sahip olan telefon 6

ekrandan kullanıcılarına göster-

ise henüz netlik kazanmış değil

zacağımıza inanıyoruz. Bugün

Şubat’ta satışa sunulacak. Ci-

meye devam ediyor. Yeni mo-

Türk firmaları Avrupa’ya tram-

haz için ön siparişler ise 26 ocak

delde Motorola RAZR’ın klasik

Ancak uzmanlar, cihazın küresel

“Türkiye’de

önümüzdeki 10 yılda 15 milyar euroluk raylı sistem ihaleleri gerçekleştirilecek, bunu bir

RAYLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

fırsat olarak görüyoruz. Hem kendi milli yüksek hızlı trenimi-

Bu nedenle TCDD ve TÜBİTAK

vay ve hafif metro ihraç ede-

itibari ile alınmaya başlanacak.

tasarımı korundu. Ancak yeni

akıllı telefon satışlarında dikkat çe-

zin geliştirilmesi hem de raylı

ortaklığında “Raylı Ulaşım Tek-

biliyor, metro ihalelerine ürün

Bu model şirketin 15 yıl önce

versiyon selefinden daha kalın

ken bir etki yaratmasını beklemiyor.

sistem teknolojilerinin gelişti-

nolojileri Enstitüsü”nün ku-

satabiliyorlar. Bunların hepsini

rilmesi için bu önemli bir fırsat

rulduğunu hatırlatan Varank,

bir araya getirerek raylı ulaşım

penceresi” diye konuştu.

“Burada hem ihtiyacımız olan

sistemlerinde inşallah bir başa-

teknolojileri geliştireceğiz hem

rı hikayesini yazacağız.”

Varank, yerli imkanlarla “Milli

de geleceğe dönük teknoloji-

Yüksek Hızlı Tren” geliştiril-

lerle ilgili temel araştırmaları

Bakan Varank, 2023’te milli

mesi için dünyadaki örneklere

yapacağız” ifadesini kullandı.

yüksek hızlı trenin ilk prototi-

baktıklarına dikkati çekerek, bu

Varank, iki kurumun ürettiği

pinin raylarda olmasının hedef-

alana sonradan giren oyuncu-

ürünlerle Türkiye’nin yurt dışı-

lendiğini söyledi.

Mobil uygulamalar için ne kadar harcandı? 2019 yılında Android ve iOS kullanıcılarının uygulamalar için yaptığı harcamalar yayınlanan rapor ile belli oldu.

Evrensel şarj aletiuygulamasına ilk tepki Apple’dan Evrensel bir şarj aletinin oluşturulması fikrine Apple ‘Avrupa ekonomisine zarar vereceğini’ açıklaması ile karşı çıkarak beklentinin yenilik getirmeyeceğini savundu. ABD merkezli teknoloji şirketi

cihazlarda kullanılacak evren-

nin beklentinin aksine yenilik

Apple, ‘evrensel bir şarj aleti’

sel bir şarj aletinin, elektronik

sağlamayacağını hatta bunu

zorunluluğunun Avrupa eko-

atığı azaltmada etkili olacağını

yavaşlatacağını belirtti. Açık-

nomisine zarar vereceğini ileri

ve müşterilerin teknoloji kul-

lamada,

komisyon

ABD merkezli mobil uygulama

gulamanın abonelik sistemine

çıktığı açıklandı. iOS cephesinde

sürdü. Avrupa Komisyonu Ku-

lanımlarını daha elverişli bir

Apple’ın

müşterilerine

pazar araştırma şirketi Sensor

3,6 milyar dolar para harcadı.

en çok gelir sağlayan uygulama

rumlararası

İlişkiler Yetkilisi

duruma getireceğini söylemiş-

teknolojiler sunma kabiliyetini

Tower mobil uygulamalar için ne

Android uygulama mağazası Go-

Google’ın video servisi youTube

Maros Sefcovic, tüm mobil

ti. Apple, komisyonun önerisi-

kısıtlayamayacağının altı çizildi.

kadar harcama yapıldığını gözler

ogle Play Store’da ise bu miktarın

olurken, Android’de birinciliğin

önüne seren raporunu yayınladı.

1,1 milyar dolar olduğu belirtildi.

sahivi Pandora oldu. Aynı rapora

En popüler 100 uygulamaya ya-

göre, ABD’deki kullanıcıların oyun

MacRumours’ta yer alan habere

pılan harcama 2018 yılında 3,8

haricindeki mobil uygulamalara

göre, ABD’deki iOS kullanıcıları,

milyar olduğu ve bu sayının 2019

harcadığı para 2018’e oranla yüz-

mağazadaki en popüler 100 uy-

yılının sonunda 4,7 milyar dolara

de 21 artış gösterdi.

kararının yeni


1414 • OTOMOBİL

ARALIK/DEZEMBER 2019

Yerli otomobilin dünya lansmanının yeri ve tarihi açıklandı

Aston Martin Vantage mayısta yolda İngiliz spor otomobil markası Aston Martin’in tamamen yenilediği Vantage, mayıs ayında Türkiye’ye geliyor. Markanın bugüne kadar ürettiği en ‘fantastik’ modellerinden biri olan Vantange, yüksek performansı, iddialı tasarımı ve konforlu sürüş özelikleri ile sınıfının standartlarını yeniden belirlemeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin otomobili Avrupa sahnesinde boy gösterecek. Geçtiğimiz ay Gebze Bilişim Va-

yerli otomobilin özellikleri, TOGG

ve 400 beygir gücünde üretile-

disi’nde düzenlenen etkinlikte

Ceo’su Gürcan Karakaş tarafın-

cek olan otomobil, 30 dakikanın

tanıtılan yerli otomobil şimdi de

dan anlatılacak. İlk kez Avrupa’da

altında bir sürede, yüzde 80 ba-

dünya lansmanına hazırlanıyor.

boy gösterecek olan Türkiye’nin

tarya dolumu sağlayacak. 500

Yerli otomobilin dünya tanıtımı-

otomobiline en büyük ilgiyi gur-

kilometre menzil sunan araç, 30

nın İspanya’nın Barcelona şeh-

betçilerin göstermesi bekleniyor.

dakikada şarj edilebilecek. Yerli

rindeki MWC Fuarı’nda yapılaca-

Yerli otomobille ilgili bilinenle-

otomobilin 15 yılda 5 modeli üre-

ğı açıklandı. 24-27 Şubat tarihleri

re kısaca değinecek olursak; ilk

tilecek ve ilk örnekler 2022’de

arasında fuarda sergilenecek

etapta SUV ve sedan olarak, 200

yola çıkacak.

Alman otomobil üretimi son 23 yılın en düşük seviyesinde

Aston Martin Türkiye distribü-

dışı kadar muazzam bir tasarıma

şasede mümkün olduğunca al-

törü D&D Motorlu Araçlar’ın

sahip. Uzun, akışkan kıvrımla-

çak seviyeye ve arkaya yerleşti-

Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat

rın yerini keskin, net çizgilere

rilen bu yüksek performanslı ve

Kaya yeni Vantage ile ilgili yap-

bıraktığı dinamik ve net hatlara

verimli motorun sağladığı güç,

tığı açıklamada “Bizi çok he-

sahip spor otomobil kokpiti, ara-

*245g/km CO2 salımına rağmen

yecanlandıran bir model oldu.

cın agresif yönüne vurgu yapı-

6000 devirde 510PS, 2000-

Sektörde büyük ilgi göreceğini

yor. Yüksek iç mekan teması ve

5000 devir arasında ise 685Nm

şimdiden görebiliyoruz” dedi.

daha alçakta konumlandırılmış

seviyelerinde.

Vantage

1530

sürücü koltuğu derinlemesine

kg boş ağırlığı ile güç-ağırlık ve

İngiliz devi Aston Martin’in spor

bir sürüş deneyimi sunuyor. Dö-

tork-ağırlık oranlarında müthiş

otomobil

ikon

ner-basmalı düğme ve kumanda

bir performansa sahip. Bu özel-

modeli haline gelen Vantage

sistemleriyle kullanıcıya dokun-

lik, gaza basıldığında gözler önü-

serisinin en yenisi mayıs ayında

sal ve kolay kullanım imkanı da

ne seriliyor

Türkiye’ye geliyor. Aston Martin

mevcut. Aynı şekilde, değiştiri-

0-100 3.5 SANİYE

tarafından ilk kez 1951 yılında

lerek üçgen formuna getirilen

DB2 modelinin yüksek perfor-

PRND vites düğmeleri ile baş-

Ateşleme, egzoz ve motor yöne-

mans motorlu versiyonu olarak

lıca kumanda düğmeleri, net

tim sistemlerinde detaylı ayar

sunulan Vantage, Aston Mar-

sınırlarla birbirlerinden ayrılıyor.

yapma imkanı, Vantage’ı büyü-

tin Türkiye distribütörü D&D

Depolama alanı açısından da

leyici bir karaktere ve fon müzi-

Motorlu Araçlar güvencesiyle

cömert olan iç mekanda, koltuk-

ğine kavuşturuyor. Vantage, de-

showroom’larda yerini alacak.

ların arkasında kullanıma uygun

vasa gücünü ve torkunu arkaya

Safkan spor otomobil segmen-

bir alan ve geniş, iki katlı depola-

monte edilmiş sekiz vitesli ZF

tinde Aston Martin kimliğinin en

ma bölmeleri yer alıyor.

otomatik şanzıman donanımı ile

segmentinde

Ticari savaş sektörü dara sokuyor. Üretim konusunda zirveye oy-

Daimler’in içerisinde bulunduğu

müzdeki sene bu durumun çok

nayan Alman otomotiv sektörü,

markaların tamamı Almanya’da

daha vahim hale gelebileceğini

dünyadaki siyasi belirsizlikten

bulunan tesislerinde 4.66 mil-

öngördüklerini belirtmiş. Sektör-

nasibini almış durumda. ABD-Çin

yon adet otomobil üretebilmiş.

deki korkunç daralma Daimler ve

arasındaki ticari gerginlik, Donald

Bu rakamın 1996 yılından beri

Volkswagen gibi büyük markala-

Trump’ın AB’ye getireceği vergiler

görülen en düşük rakam olduğu

rın işten çıkarmalara başlamasına

ve İngiltere’nin flaş Brexit kararı

söyleniyor.

da sebep olmuş durumda. Anlaş-

sebebiyle üretimin son 23 yılın en

Firmanın otomotiv dernekleri sa-

masız Brexit kararının çıkması

düşük seviyesine indiği açıklan-

dece 2019 yılında sektörün yüzde

halinde 2020 yılı da sektör için iyi

dı. Volkswagen Grubu, BMW ve

9 daraldığını ifade ederken önü-

geçeceğe benzemiyor.

güçlü temsilcilerinden biri olan Vantage modelinin yeni serisi,

arka tekerleklere iletiyor.

510 PS GÜÇ ÜRETİYOR

0’dan 60mph’a 3,5 saniyede çıkabilen ve maksimum 195mph

keskin hatları, kaslı görüntüsü, mükemmel yol tutuşu ve 4 lit-

Alt yapısı tamamen yenilenen

hıza ulaşabilen otomobil, Di-

relik V8 motoru ile sürüş keyfini

Vantage’ın kalbi Aston Martin’in

namik Stabilite Kontrolü ve

zirveye çıkarıyor.

yeni 4 litrelik alaşım çift turbolu

Dinamik Tork İletimi gibi kap-

V8 motoru ile atıyor.Optimum

samlı dahili elektronik sistem-

GENİŞ İÇ KULLANIM ALANI

ağırlık merkezi ve mükemmel

leriyle maksimum kontrol ve

Yeni Vantage modelinin içi de

yarı yarıya ağırlık dağılımı için

sürüş keyfi sağlıyor.


2019 ARALIK/DEZEMBER

HABER • 15

Türk balı geçen yıl 45 ülkeye gönderildi

İstanbul Havalimanı geliriyle de hedefi aştı

Türkiye’den 2019 yılında Almanya, ABD, Suudi Arabistan ve Kuveyt başta olmak üzere 45 ülkeye bal ihraç edildi. Elde edilen gelir ise 24 milyon doları aştı.

İstanbul Havalimanı, ilk işletme yılı için garanti edilen 233,1 milyon euroluk dış hat yolcu gelirini aştı. Havalimanı işletmecisi İGA, devlete 22,4 milyon euro ek ödeme yapacak.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği

Birleşik Arap Emirlikleri’ne bal ih-

gulayan Gürdoğan, Türk balının

(DKİB) verilerine göre, Türkiye’den

raç edildi. Bu ülkeye geçen yıl 19

geçen sene 45 ülkeye satıldığını

29 Ekim 2018’de açılan İstan-

yılı için Devlet Hava Meydanla-

cak. Böylece 2019 yılındaki 9

geçen yıl 45 ülkeye 5 bin 548 ton-

bin 631 kilogram bal satılarak, kar-

belirtti.

bul Havalimanı, 16 Ocak’a ka-

rı İşletmesi tarafından garanti

aylık işletme döneminde İGA,

luk bal ihraç edilerek, karşılığında

şılığında 92 bin 202 dolar kazanç

dar toplam 55 milyon yolcuya

edilen 233,1 milyon euroluk

garanti yolcu sayının üstüne çı-

24 milyon 810 bin 927 dolar gelir

sağlandı. Bölgeden önceki yıl 6 bin

Gürdoğan, geçen yıl, önceki yıl-

ev sahipliği yaptı. Kısa sürede

dış hat yolcu gelirini aştı. Ha-

karak Devlet Hava Meydanları

elde edildi.

413 kilogramlık bal ihraç edilerek,

larda ihracat yapılmayan ülkelere

önemli başarılara imza atan İs-

valimanı işletmecisi İGA, 22,4

İşletmesi’ne kira dışında ek bir

tanbul Havalimanı, ilk işletme

milyon euro ek ödeme yapa-

ödeme yapmış olacak.

karşılığında 37 bin 51 dolar kazanıl-

de bal gönderildiğini söyleyerek,

Bal ihracatında Almanya 8 milyon

mıştı. Böylece Doğu Karadeniz’den

“Türk balının markalı hale getiri-

780 bin 672 dolarla ilk sırayı alır-

geçen yıl yapılan bal ihracatında

lerek çeşit türlerinin ortaya çıka-

ken, bu ülkeyi 4 milyon 288 bin

önceki yıla göre miktarda yüzde

rılması, marka ve coğrafi işaret

214 dolarla ABD, 3 milyon 88 bin

206, değerde de yüzde 149 artış

tescilleri ve her ülkedeki tüketici

710 dolarla Suudi Arabistan, 1 mil-

yaşandı.

kitlesi tercihlerine göre küçük

yon 490 bin 68 dolarla Kuveyt ve 775 bin 461 dolarla Umman izledi.

Bal ihracatının miktarı yüzde 206 arttı

ambalajlarda markalı ürünlerin

“Türkiye bal çeşitleri bakımından çok önemli bir potansiyele sahip”

ihraç edilmesiyle bal ihracatımız her geçen gün daha da gelişti” dedi. Polen, propolis, arı sütü gibi arıcılık ürünlerinin de marka ha-

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yar-

line getirilerek ihracatının gelişti-

Bu dönemde Türkiye’den önceki

dımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan,

rilmesi gerektiğine dikkat çeken

yıl bal ihracatı yapılmayan Bulga-

Türk balının her geçen gün daha

Gürdoğan, “Bal ihracatında geçen

ristan, Bosna Hersek, Birleşik Arap

fazla tercih edildiğini söyledi.

yılı çok güzel rakamlarla tamam-

Emirlikleri, Lübnan, Afganistan,

Türkiye’nin bitki florası ve bal çe-

ladık. Bu yıl bu rakamları katlaya-

Moğolistan ve Fas’a da bal satıldı.

şitleri bakımından çok önemli bir

cağımıza inanıyoruz. Hedefimiz

Doğu Karadeniz’den ise sadece

potansiyele sahip olduğunu vur-

bu yönde yüksek” dedi.

Apple’ın ucuz iPhone planına koronavirüs darbesi Apple, önümüzdeki mart ayında yeni ve düşük fiyatlı bir iPhone modelini piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak Çin’i etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle plan gecikmeye uğrayabilir. Çin’in Vuhan kentinde başlayıp

milyon yeni ve ucuz bir iPhone

çok özel durumlarda izin verile-

hem ülkeye hem de dünyanın

modeli üretme planları da salgın

ceğini açıklamıştı. Virüs, Çin ana

dört bir yanına yayılan koronavi-

nedeniyle tehlikeye girdi. Nikkei

karası dışında Hong Kong ve Ma-

rüs ekonomi piyaslarını da etki-

Asian Review’de yayınlanan bir

kao özel idari bölgeleri ile Tay-

ledi. Petrol fiyatları üç ay içinde

rapora göre Apple’ın planları er-

van’da görülürken, bölge ülkeleri

en düşük seviyesine geriledi ve

telenmek üzere.

Tayland, Güney Kore, Japonya,

şirketlerin borsa değerii düştü.

Singapur, Vietnam, Malezya,

“Vuhan Virüsü”

pal’de de vakalar doğrulanmıştı.

Apple’ın 65 milyon eski iPhone modelini daha düşük bir fiyattan

Yeni tip koronavirüs ilk olarak

perakende satışa sunma ve 15

12 Aralık 2019’da Çin’in Hubey

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla

eyaletinin Vuhan kentinde tespit

Çin’den bu ülkelere giden kişiler

edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağ-

yoluyla Fransa, Kanada, ABD,

lık Komisyonu, 31 Aralık 2019’da

Avustralya ve Almanya’ya da

kentteki Huanan Deniz Ürünleri

sıçramıştı.

Pazarı ile teması bulunan 27 ki-

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin

şide daha “gizemli hastalığın”

genelinde 106 kişinin ölümüne

görüldüğünü açıklamış ve pazarı

yol açarken, 2019-nCoV salgını

kapatmıştı. Pekin yönetimi, ülke

yüzünden virüs bulaştığı kesin-

içinde salgınla mücadele için

leşen kişi sayısı ise 976’sının

çeşitli önlemler alarak Vuhan’a

durumu ağır olmak üzere 4 bin

girişleri yasaklamış, çıkışlara da

515’i buldu.

HER EVE BİR İMAJ! BU FORMU DOLDURUP POSTA İLE ADRESİMİZE YOLLAYIN VEYA E-POSTA OLARAK BİLGİLERİNİZİ BİZE İLETİN, İMAJ GAZETENİZ POSTA YOLUYLA BEDAVA EVİNİZE GELSİN.

AD • SOYAD:

30 ve 31 ile başlayan postakodlarına gazetemiz ücretsiz olarak gönderilmektedir.

ADRESİNİZ:

Weidendamm 30

|

30167 Hannover

|

Mail: info@imaj-online.de

|

Kamboçya, Sri Lanka ve Ne-

Web: www.imaj-online.de


16 • SİNEMA

ARALIK/DEZEMBER 2019

21 BRIDGES

Vizyon Tarihi: 06.02.2020 “21 Bridges”, gözden düşmüş bir NYPD dedektifine (Chadwick Boseman) odaklanıyor. Polis katili bir adam için şehir çapında bir insan avı başlatılınca dedektif kendini affettirmek için bir şans elde ediyor. Dedektif bir süre sonra polis meslektaşlarını bir suç imparatorluğu ile ilişkilendiren bir komployu açığa çıkarmaya başlıyor. Saatler ilerledikçe kimi takip ettiği ve onu kimin takip ettiği belirsizleşmeye başlıyor. Arama yoğunlaştığında katilin Manhattan’dan kaçmasını engellemek için en uç önlemler alınıyor. Yetkililer adaya giriş çıkışları engellemek için 17 köprüyü de kapatıyor. İkonik Manhattan adasının tarihte ilk kez dış dünya ile bağlantısı kesiliyor.

Yönetmen:

Brian Kirk (III)

Oyuncular:

Chadwick Boseman Sienna Miller J.K. Simmons

Tür:

Gerilim, Aksiyon

Birds of Prey

Aşk Tesadüfleri Sever 2

Sonic The Hedgehog

Yırtıcı Kuşlar, bir mafya babası tarafından kaçırılan genç bir kızın,

2010 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever filminin devam halkası olan

Sonic the Hedgehog, peşine düşen yetkililerden kurtulup, şeytani dokto-

kurtarılması için verilen mücadeleyi konu ediyor. Harley Quinn, Go-

yapımda, 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa

run elinde bulunan yüzükleri geri almaya çalışan Sonic’in hikayesini konu

tham şehrinde suçla savaşan bir kanun savaşçısı olan Helena Ber-

çıkılıyor. İki farklı dönemde geçen ve gerçek bir yaşam öyküsüne

ediyor. Hükümet, insan biçiminde bir kirpi olan Sonic’i yakalamak için

tinelli ve suçla savaşan bir aileden gelen yakın dövüş ustası Dinah

dayanan filmde, geçmiş ile günümüzün ilişkileri karşılaştırılıyor.

peşine düşer. Devlet görevlileri her yerde Sonic’i aramaya başlar. Sonic

Laurel güçlerini birleştirip, kaçırılan kızı kurtarmak için Black Mask’

Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın yönetmen koltuğunda oturdu-

ise bu sırada şeytani Dr Eggman’ın ele geçirdiği yüzükleri geri almaya ça-

karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

ğu filmin başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve

lışmaktadır. Küçük bir kasaba olan Green Hills’in şerifi Tom Wachowski,

Aytaç Şaşmaz üstleniyor.

Sonic’in peşine düşen hükümet yetkililerinden kaçmayı başarıp, doktor-

Vizyon Tarihi: 06.02.2020

Vizyon Tarihi: 06.02.2020

Vizyon Tarihi: 13.02.2020

dan yüzükleri geri alabilmesi için yardım etmeye karar verir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Yönetmen: Oyuncular:

Cathy Yan

Yönetmen: Oyuncular:

Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak Nesrin Cavadzade

Yönetmen: Oyuncular:

Jeff Fowler

Margot Robbie

Mary Elizabeth Winstead

Yiğit Kirazcı

Jim Carrey

Jurnee Smollett-Bell

Elif Doğan

Tika Sumpter

Tür:

Aksiyon, Macera

Tür:

Romantik, Dram

Tür: Macera

James Marsden

Bombshell

The Gentlemen

Just Mercy

Skandal, ortaya çıkması ile büyük olay yaratan, Fox News’in kuru-

Filmde Matthew McConaughey ot imparatorluğu kurmuş ancak

Genç avukat Bryan Stevenson, adaletin yerini bulması için büyük

cusu ve CEO’su olan Roger Ailes’in taciz skandalının perde arkasın-

artık emekli olmak isteyen bir iş adamına hayat veriyor. Hikaye-

bir mücadeleye girişir. Harvard’dan mezun olduktan sonra Bryan’ın

da yaşananları konu ediyor. 2016 yılında ilk olarak televizyon yo-

deki diğer karakterler ise McConaughey’in düzenine ya burnunu

para kazandıran işlerde yer alması beklenir. Ancak o, Alabama’da

rumcusu Gretchen Carlson, ardından Megyn Kelly ve daha birçok

sokuyor ya da yardımcı oluyor. Michelle Dockery McConaughey’in

haksız yere mahkum edilen bir adamın peşinden gider. Yerel avukat

kadın, Roger Ailes’in tacizine maruz kaldığını açıklamıştı. Filmde,

eşini, Henry Golding Vietnamlı bir gangsteri, Hugh Grant McCona-

Eva Ansley’in de yardımıyla, 1987 yılında ölüme mahkum edilen bir

taciz olayının su yüzüne çıkması ile yaşananlar ve tacizde bulunan

ughey’in gizlice fotoğraflarını çeken ve ona şantaj yapmaya çalışan

adamın suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışacaklardır. Walter McMillan,

medya patronunun perde arkasındaki öyküsü gözler önüne serili-

bir fotoğrafçıyı ve Colin Farrell da karma dövüş sanatları dövüşçü-

18 yaşındaki genç bir kızın ölümünden sorumlu tutuluyordur. Ancak

yor.

lerini eğiten Coach adında bir adamı oynuyor.

onun sorumlu tutulması için hiçbir kanıt bulunmamasına arağmen

Vizyon Tarihi: 13.02.2020

Vizyon Tarihi: 27.02.2020

Vizyon Tarihi: 27.02.2020

McMillan ölüme mahkum edilmiştir. Guy Ritchie

Charlize Theron

Yönetmen: Oyuncular:

Nicole Kidman

Yönetmen: Oyuncular:

Jay Roach

Destin Daniel Cretton

Margot Robbie

Yönetmen: Oyuncular:

Mary Elizabeth Winstead

Jamie Foxx

Michael B. Jordan

Margot Robbie

Jurnee Smollett-Bell

Brie Larson

Tür:

Biyografik, Dram

Tür:

Polisiye, Aksiyon, Komedi

Tür:

Biyografik, Dram


2019 ARALIK/DEZEMBER

KÜLTÜR/SANAT/SAĞLIK • 17

Sağlıksız bir kalbin Genetik hastalıkların beklenmedik belirtileri tedavisinde çığır açacak buluş Kalp rahatsızlıklarını önlemek için elinizden gelen her şeyi yapsanız bile, yine de kalp hastalıkları yaşayabilirsiniz. Herkes risk altındadır, bu yüzden yaklaşmakta olan bir hastalığın işaret ve belirtilerini bilmek çok önemlidir.

Bilim insanları, 75 bin kadar zararlı gen değişiminin düzeltilebileceğini belirledi.

İnsanlarda genetik hastalıklara

Düzenleyici, hedefe ulaştığında

neden olan mutasyonların bü-

ilgili DNA zincirini açmak için

FATMA ADMIŞ

Yazar, www.ucuzduzen.com

PEKİ SİZ HANGİ KEDİLERDENSİNİZ ?

Yaşam tarzı değişiklikleri yaparak

Kas krampları

yük çoğunluğunu düzelten güç-

cas9 adlı enzimi kullanıyor ve

kalp hastalığı riski ve diğer kalp

Çok fazla kas kramlparı yaşıyor-

lü bir yeni moleküler araç icat

ikinci adımda bölgeye eklenecek

problemleri en aza indirilebilir.

sanız dikkat etmelisiniz. Sadece

Örneğin, diyetiniz kalbinizin sağ-

yaşlılık ya da zayıflık olarak nite-

lığı üzerinde inanılmaz bir etkiye

lendirmeyin. Aşırı kramp bir şeyin

sahiptir. Fiziksel aktivite, kalp

gerçekten yanlış gittiğinin bir işa-

kaslarınızı tıpkı vücudunuzdaki

reti olabilir. Kas kramplarının, ba-

diğer kaslarda olduğu gibi en üst

cak arterlerinde plak birikimi olan

Hayatın üstümüze onar adım geldiği anlar var. Her şeyin

seviyede tutabilir.Çoğu insan kalp

periferik arter hastalığının (PAD)

karmakarışık olduğu ve asla geçmeyecek sandığımız za-

çarpıntısı, göğüs ağrısı ve yüksek

önemli bir işareti olduğu gösteril-

manlar, anlayışsız insanlar, sorumlu olduğumuz dersler,

tansiyonun kalp hastalıklarının bir

miştir. PAD tedavi edilebilir oldu-

girmemiz gereken sınavlar, ödememiz gereken faturalar,

işareti olduğunu bilir ancak, daha

ğundan, semptomları erken yaka-

hayallerimize oranla düşük olan maaşlar, kendi içimizde

ince belirtiler vardır.

lamak, sağlığınız için önemlidir.

kesmemiz gereken hesaplar, acımadan gidenler ya da hiç-

Öksürük

Boyun veya çene ağrısı

Geçmeyen öksürük, bir soğuk al-

Göğüs ağrısının kalp problemleri-

gınlığından daha fazlası anlamına

nin ilk belirtisi olduğunu düşünebi-

Tüm bunları, evet gerçekten tüm bunları babamın “Kızım

gelebilir. Birkaç hafta içinde kay-

lirsiniz, ancak bu her zaman doğru

bak, hayatta her şey insan için.” cümlesiyle atlatıyorum

bolmayan şiddetli öksürük yaşar-

değildir. Boyunda veya çenede

sanız, doktorunuza danışmalısınız.

açıklanamayan ağrı, kalp rahatsız-

eden bilim insanları, genetik bo-

yeni DNA’yı üretiyor.

Konjestif kalp yetmezliği akciğer-

lıklarının potansiyel bir işaretidir.

zuklukların tedavisi konusunda

Bir başka rehber protein, ana dü-

lerde sıvı birikmesine neden olabi-

Kadınlar bu atipik semptomları

umut yarattılar.

zenleyiciyi DNA zincirinin henüz

lir ve zamanla zayıflamayan hırıltı

erkeklerden daha fazla yaşarlar;

ve öksürüğe neden olabilir.

ancak birden fazla durumda daral-

Selam!

bir şey olmamış gibi kalanlar ve hayatımızı bir anda sabote

tıcı ağrı yaşarsanız, doktorunuza

Depresyon

eden diğer olaylar…

çoğu kez. Bu doğru, çünkü sandığımızdan daha güçlüyüz

düzenlenmemiş karşı tarafına

Zararlı Genlerin Yüzde 89’U Düzeltilebiliyor

danışmanın zamanı gelmiştir.

Dünya çapında 350 milyon insan

gönderiyor. Hücre açılan zinciri, düzenlenen DNA’yı kopyalayıp yerleştirdikten sonra yeniden

Yeni prosedür kistik fibroz, orak

onarıyor.

şaşırtıcı bir şekilde depresyondan

Nefes darlığı

hücreli anemi ile sinirleri tahrip

muzdarip. Depresyonu engelle-

Birkaç merdiven çıktıktan sonra

eden Tay-Sachs gibi pek çok

menin ya da en azından yönet-

hiç soluklandınız mı? Eğer öyleyse,

hastalığa yol açan 75 bin kadar

menin yolları var, ancak gerçek bir

panik yapmayın, bu tamamen nor-

zararlı gen mutasyonunun yak-

tedavisi henüz yok. Aslında, dep-

mal. Ancak çok hızlı ayağa kalktık-

laşık yüzde 89’unu düzeltme

Genetik kodu yeniden yazma

resyonda olmak sizi kalp hastalığı-

tan, birkaç adım attıktan veya di-

yeteneğine sahip. Dönüm nok-

yeteneği, son yılların en çar-

na götürmüyor. Ancak, depresyon

ğer az yorucu aktivitelerden sonra

tası olarak nitelendirilen çalış-

pıcı bilimsel gelişmelerinden

koşullarındaki diğer yaşam tarzı

soluklanıyorsanız,

doktorunuza

ma, yeni bir genom düzenleme

biri. Prosedür, DNA zincirini

faktörleri nedeniyle, depresyon ve

danışabilirsiniz. Vücudunuzun yo-

çağının kapısını aralıyor. Ancak

ikiye bölen yöntem yerine,

kalp hastalıkları bağlantılı olarak

rulmadan egzersiz yapabilmesi

araştırmacılar prosedürün in-

zinciri “çentik oluşturup” aça-

ve her şeyden önemlisi aslında istekliyiz, meraklıyız ve ka-

görülüyor.

kan pompalamaya dayanır. Ani

sanlarda güvenle kullanılmaya

rak ilgili sekansa yeni bir DNA

bullenemesek bile mucizelere inanıyoruz. Zaman zaman

nefes darlığı, bir şeyin yanlış oldu-

başlanabilmesi için daha fazla

yazıyor. Bilim insanları Nature

dünyadan erken emekli olmayı istesek bile ertesi güne

ğuna dair bir işaret olabilir.

araştırmaya ihtiyaç duyulduğu-

dergisinde yayımlanan maka-

gözlerimizi açmak istiyoruz.

na dikkat çekiyor. Bir diğer engel

lede, yeni yöntemi kullanarak

ise, moleküler aracın bir bozuk-

insan hücrelerinde 175 etkili

Baş dönmesi Anormal bir kalp ritmi olarak bili-

İnsan Hücresinde 175 Başarılı Değişiklik

nen Aritmi, beyne tuhaf ve düzen-

Uyku apnesi

siz bir kan akışına neden olabilir.

Uyku apnesi, hastaları gecenin or-

cek olan adama, ” Beni, sana bir masal anlattıktan sonra

Çok hızlı ayağa kalktığınızda, bey-

tasında uyandıran bir durumdur.

öldür”der. Ve günlerce anlatılan o masalların sonu bir tür-

ninize giden bu düzensiz kan akışı

Bu solunum bozuklukları, daha

lü gelmez. İpekten, satenden çarşaflar üzerinde günler,

bayılmanıza neden olabilecek baş

yüksek kalp krizi ve kalp aritmi riski

her gün bir başka masal ile geçer. Burada devam eden şey

dönmesine neden olabilir.

ile ilişkilendirilmiştir. Uyku apnesi

sadece Şehrazat’ın masalları değil. Yaşamın devam etme-

olan insanlar doğal solunumda bir

sidir. İşte bizimki de o misal. Doğduğumuz andan itibaren

Yorgunluk

kesinti yaşarsa, vücutları oksijen

çevremizdeki her şeyle bir bağ kuruyoruz. Birinden vazge-

Kalp krizi geçiren insanlar, yete-

eksikliği algılar ve kan damarlarını

çip düşmek istesek diğer ipe takılı kalıyoruz. Yani yaşama

rince dinlenmelerine rağmen ken-

hızla germeye zorlar. Kan damar-

devam ediyoruz.

dilerini genellikle yorgun ve halsiz

larındaki stres zamanla sorunlara

hisserler. Kalp hastalıklarının belir-

neden olabilir.

Hani Binbir Gece Masalları’nda Şehrazat kendisini öldüre-

Bence, hani demiştim ya, hayatın üzerimize onar adım

tisi olan yorgunluk duygusu, uzun

geldiği zamanlar var diye… İşte böyle anlarda hayata mo-

bir iş gününün sonunda hissede-

lalar vermeli. Mesela benim molam annemi arayıp sesini

bileceğiniz hafif yorgunluktan çok

Açıklanamayan terleme

duymak… Elimden geldiği kadar her gün ararım. Ve bana

farklıdır; kroniktir ve şiddetlidir.

anlattığı onca şeyin arasında en çok hoşuma giden, “Ben Birdenbire bir otobüse yetişmek

de reçel yapıyordum kızım” cümlesi olur. Yani bu da an-

İştahsızlık

için koşarsanız ya da nemli bir or-

luğu tedavi etmek için ilgili hüc-

gen değişikliğini nasıl yaptık-

nemin hayata mola verme biçimi. Ve bu harika bir şey !

Mide bulantısı ya da iştahsızlık bir

tamdaysanız, terlemek normaldir.

relere yeterli miktarda gönderi-

larına dair ayrıntılara yer ver-

Eğer annem başkasının yazdığı bir kitap kahramanıysa

şeylerin yanlış gittiğinin bir işaret-

Ancak garip, açıklanamayan aşırı

lebilmesinin sağlanması.

diler.

çok şanslı bence. Evet, molalar arasına bunu da ekleme-

tir. Bu altta yatan sağlık sorunla-

terleme nöbetleri gerçekten kötü

Yeni yöntem geliştirilmeden

li: Bir kitap kahramanıysam nasıl olmalıyım? Hani Bülent

rından biri kalp rahatsızlığı olabilir.

bir işarettir.

önce, düzenlenmiş hücrenin

Ortaçgil diyor ya; sevimli-uslu / sesli-hırslı. Siz hangi ke-

çalışmasına müdahale edebi-

dilerdensiniz? Hangi kediler gibi yaşamak istersiniz?

Yiyeceklere olan isteksizlik devam

GEN DÜZENLEMESİ NASIL YAPILIYOR

ederse, doktorunuzdan neler olup

Oturduğunuz yerde, aniden terle-

bittiğini değerlendirmesini isteyin.

diğiniz durumlarda terleme; gelen

Bilim

geliştirdiği

genetik artıkları bırakmadan

Durumu ne kadar erken yakalarsa-

kalp krizinin erken bir belirtisi ola-

yeni yöntemde ana düzenleyici,

farklı hücre türlerinde bu kadar

nız, kalp krizinden kaçınmak için o

bilir. 112’yi arayın ya da en yakın

onu hedefine yönlendirmesi için

çeşitli DNA değişikliği yapmak

kadar iyi şansınız olur.

hastaneye gidin.

tasarlanmış bir protein içeriyor.

mümkün değildi.

lecek ekleme silme ya da diğer insanlarının

Gene çok konuştum, bu yüzden tadında bırakayım. Keyifle kalın!


18 • SPOR

ARALIK/DEZEMBER 2019

SPOR HABERLERİ KOBE BRYANT HAYATINI KAYBETTI

KOBE BRYANT’IN İNANILMAZ KARIYERI

Los Angeles Lakers’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, basketbolda elde ettiği sayısız başarı ve rekor ile tarihe adını yazdırdı.

ABD’li ünlü basketbol oyuncusu

önce 5 kişinin hayatını kaybetti-

yaşındaki kızı Gianna da hayatını

Kobe Bryant’ın, Los Angeles La-

ğini açıklayan yetkililer, yaşamını

kaybetti. Yaşamını yitiren diğer

kers maçından Sikorsky S76 tipi

yitirenlerin sayısının 9 olduğunu

7 kişinin kimlikleri ve kazanın

helikopteriyle dönüşte, helikop-

duyurdu.

nedeni ise henüz açıklanmadı.

teri düştü.

Los Angeles Lakers ile 5 NBA

90’lı yıllara damga vuran ve 6

almayı sevmesi ve spektaküler

şampiyonluğu elde eden, 18 kez

şampiyonluğu bulunan “Ma-

hareketleriyle taraftarların fa-

all-star seçilen, 2008’de normal

jesteleri” lakaplı efsane oyuncu

vori isimleri arasına giren Br-

sezonun, 2009 ve 2010’da ise fi-

Michael Jordan ile sürekli kar-

yant, “NBA All-Star maçına ilk

nal serisinin en değerli oyuncusu

şılaştırılan Kobe Bean Bryant,

5’te başlayan en genç oyuncu”

(MVP) ödülünü alan, ABD Milli

23 Ağustos 1978’de ABD’nin

olduğu 1997-1998 sezonunda

Takımı formasıyla 2008 ve 2012

Pensilvanya eyaletinin Phila-

sayı ortalamasını 15.4’e çıkardı.

Olimpiyatları’nda altın madalya

delphia kentinde doğdu. NBA

kazanan Kobe Bryant’ın ölümü,

ve Avrupa’da basketbol oynayan

Lakers gibi Bryant’ın kaderi de

spor dünyasını yasa boğdu.

baba Joe Bryant, tek oğluna, çok

Michael Jordan ile 6 şampiyon-

sevdiği Japonya’nın Kobe kenti-

luk yaşayan Phil Jackson’ın, ba-

220’si play-off’larda olmak üze-

nin meşhur bifteğinin adını ver-

şantrenörlüğe getirildiği 1999

re NBA’de 1566 karşılaşmaya

di. Basketbolla 3 yaşında tanışan

yazında değişti. Jackson yöne-

çıkan, kariyeri boyunca giydiği

Kobe, babasının Sebastiani Rieti

timinde ligin elit şutör gardla-

8 ve 24 numaralı formaları La-

takımına transferi sonrası 6 ya-

rından birine dönüşen Kobe,

kers’ın salonu Staples Center’ın

şında ailesiyle İtalya’ya taşındı.

Shaquille

kirişlerine asılan Bryant, NBA’de

Burada İtalyanca ve İspanyolca

diği Lakers ile 2000, 2001 ve

aynı takımda iki forması emekli

öğrenen, yazları ise basketbol

2002’de 3 kez şampiyonluk se-

edilen ilk basketbolcu olarak ta-

oynamak için ABD’ye giden

vinci yaşadı. Bryant, şampiyon-

rihe geçmişti.

Bryant, babasının basketbolu

luklar sırasında normal sezonda

KAZA ÖNCESİNDE LEBRON JAMES’İ TEBRİK ETMİŞTİ

bırakmasıyla 1991’de ülkesine

22,5, 28,5, 25,2, play-off’larda

döndü.

ise 21,1, 29,4 ve 26,6 sayı ortA-

O’Neal’ın

sürükle-

Federal Havacılık Birimi Sözcüsü

KIZI DA HELİKOPTERDEYDİ

Allen Kenitzer de yaptığı açıkla-

9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, Amerikan Basketbol

mada, “Sikorsky S-76” tipi heli-

Kaliforniya eyaletinin Calabasas

Ligi’nin (NBA) efsane oyuncula-

kopterin düşüş nedeninin henüz

kenti yakınlarındaki kazada daha

rından 41 yaşındaki Bryant ve 13

belirlenemediğini bildirdi.

“Kara Mamba” lakaplı basket-

lamaları yakaladı. 2003 yazında

bolcu, kazadan saatler önce

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

kadrosuna Karl Malone ve Gary

Lakers forması giyen LeBron

Bryant, 18 yaşındayken Lakers

Payton’ı katan Lakers, 2004 NBA

James’in, kendisini geçerek lig

formasını giyerek rekoru, Jer-

finaline yükseldi ancak Detroit

tarihinin 3. en skorer oyuncusu

maine O’Neal ve Andrew By-

Pistons, final öncesi favori göste-

olmasına ilişkin Twitter hesabın-

num tarafından kırılıncaya ka-

rilen Lakers’ı 4-1 yenerek 1989 ve

dan “Oyunu ileriye taşımaya de-

dar “NBA’de oynayan en genç

1990’dan sonra 3. kez şampiyon-

vam et. Kardeşime çok saygı du-

basketbolcu” unvanını elde etti.

luğa ulaştı.

yuyorum.” yorumunu yapmıştı.

All-star pivot Shaquille O’Neal’ı 1996 yazında kadrosuna katan

Basketbolseverler,

4 ÇOCUĞU VARDI

Lakers’ta, Eddie Jones ve Nick

2006’da Lakers’ın Toronto Rap-

Vanessa Laine ile 2001’den bu

Van Exel gibi kalbur üstü bir gard

tors’ı ağırladığı maçta tarihe ta-

yana evli olan ve Bianka, Gian-

ikilisinin arkasında süre kovala-

nıklık etti. Karşılaşmayı 81 sayıyla

na, Natalia, Capri isminde 4 kız

yan Kobe, “en genç smaç yarış-

tamamlayan Bryant, 1962’de 100

çocuğu bulunan Bryant, babalık

ması şampiyonu” unvanını aldığı

sayı kaydeden Wilt Chamberla-

heyecanını son olarak 2019’un

1996-1997 sezonunu, 7.6 sayı or-

in’den sonra “bir maçta 2’nci en

Haziran ayında yaşamıştı.

talamasıyla tamamladı. Zaman

fazla sayı atan NBA oyuncusu”

zaman verdiği sivri demeçler ve

oldu. 71 sayıyla Elgin Baylor’a ait

MİCHEAL JORDAN İLE KARŞILAŞTIRILIYORDU

özgüvenle kibir arasında gidip

Lakers kulüp rekorunu da ele ge-

gelen tavırları gençliğine verilen

çirdi. Kobe, Lakers’ın play-off ilk

Mevkisi, oyun stili, geriye doğru

Bryant, 2. sezonunda en azın-

turunda elendiği sezonda 35,4 ile

çekilerek attığı şutları, en önem-

dan oyununu olgunlaştırmaya

kariyerinin en yüksek sayı ortala-

lisi de kazanma hırsıyla 80’li ve

başladı. Zor anlarda sorumluluk

masına ulaştı.

22

Ocak


2019 ARALIK/DEZEMBER

BULMACA • 19

Baþlýca içeceðimiz

Yargýlama

Büyük, derin karavana

Biricik

Babanýn kýz kardeþi

Ýzmir’in bir ilçesi

Helâl olmayan

Akýl

Askerlikte en büyük rütbe

Hazýrlanan ilâç

Suçlama

Niþastayý þekere çeviren enzim

Utanma duygusu

Birine iyilik ve baðýþlarda bulunan kimse

Geniþlik

Büyük delikli kalbur

Dökülen tohumlarla çýkan tahýl

Gümüþün simgesý Direnme, üstünde durma

Mezil, evre

Deve yününden dokunan kilim

Temize çýkarma

Özensiz yapýlan

Recep ayýnýn ilk Cuma gecesi

Bilgin Bir sinir hastalýðý

Bohça (yöresel) Akla, gerçeðe azkýrý

Anadolu Ajansý (kýsa)

Sýnýflama, tasnif

Teknenin yana yatmasý

Tepeli dagýç

Gözlem

Yakanýn göðüsteki kývrýk yeri

Sazýn en ince teli Fransa’da bir kent

Zikreden

Bir Türk boyu

Börülce (yöresel)

Paylama

Azerbaycan’ýn baþkenti

Sofa, hol Eski dilde et

Dayanýklýlýk

Bir peynir türü

Leylak rengi

Salata bitkisi

Notada durak iþareti

Demir yolu

Tutturmayan yarayan ocu sivri demir Ermiþ, eren

Aylýk

Söz

Kurtçuk

Balýk yakala iðnesý

Azer çalgýsý

Pullu, küçük balýk

Ayakkabý

Bataklýk gazý

Boðanotundan çýkan zehir

Yunanistan baþkenti

Cazýbe, alým

Kiloamper (kýsa)

Ýsim

Yazým, edebiyat

Doktor (kýsa) Bir besin maddesi

Germanyum’ un simgesi

Yayvan bakýr tepsi

“Sezin ... “ (alttaki oyuncu)

Burun iltihabý

Bir þeyin ilk yetiþtiði yer

Canlýlýðýný, hayatýný sürdürme

Son, en son

Temel, esas

Bir nota

Teyze (halk aðýz)

Yazýlý kâðiýt

Pul koleksiyonculuðu

Þaþma ünlemi

Havadaki su baharý

Kokulu bir bitki

Hadise, vaka

En uzun mesafe koþusu

Bir sofra aracý

Boyun arka tarafý Giresun’un bir ilçesi Engel

Küçük maðara

Çizik gibi ince yol

Bir fren sistemi

Lityumun simgesi

El veya baþla gösterme

Süs ve gösteriþ

Lâkin, ama

Kayýnbirader

Bin kiloluk aðýrlýk birimi

Bir sayý Büyük gözlü að

Tatbiki, pratik

Bildik, tanýdýk

Artý uç

Bartýn’ýn bir ilçesi

Rey

Nefsin isteklerini yapmama

Küçük limon Mal üretilen yer

Telli balýkçýl

Gelir

Kesilme, kesinti

Dünya, cihan

Eleme aracý

Eðik basým harfi

Gerçeklik

Vejetaryen

Mektup

Saðlýklý, týknaz delikanlý

Seçkin

Senatörlerin Rütbesiz toplandýðý yer asker

Çevik, hareketli

Bir renk

Anlam, mana

Süs, bezek

Büyük çivi

Küçük köy

Bir nota

Ülkemizin plâka iþareti

Numara (kýsa)

Kurçatovyum simgesi

Yanardað aðzý

Rütbesiz asker

Orta doðu’da bir göl

Yakaya takýlýr

Minarenin ezan okunan yeri

Büyüklük, heybet

Badananýn ana maddesi

Çocuk bakýmevi

Arapçada “ben”

Hýzlý koþan bir hayvan

Nar pekemzi

Menteþe

Faktör

Halat ucu

Dünyanýn uydusu

Pamuklu kumaþ türü

Emayla

Þaban ayýnýn 15. gecesi kandili

Orta resimdeki sanat dalý

Resim kaplanmýþ yapýlan kömür kalem Beklenti,

Boyutlar Cennetin bir bölümü

C e n ne t

umma

Elektrik prizine sokulan alet

Tentene

Kuru, sýska

Þart edatý

Araç lâstiði

Türkmen halk oyunu

Bir nota

Arýzalar, belirtiler

Gemilerde kullanýlan halka

Selenyumun simgesi Lantanýn simgesi

Samanla karýþýk tahýl

Sakaðý hastalýðý

Dað selvisi

Duygu

Bir nota Müslümanlýðýn beþ þartýndan biri

Oyundan cazalý çocuk

Halk edebiyatýnda çoban türküsü

Silisyumun simgesi

Lâhza

Üstteki aktör

Litre (kýsa)

Sigorta senedi

Kurtuluþ

Çevik, hareketli

Boyun eðme

Eðe ile düzeltme

At yavrusu

Usta ile kalfa arasý

Gökyüzü

Radyumun simgesi

Cetvel türü

Bir soru takýsý

Tespih baþlýðý

Doðal ayýn ana maddesi

Bir askeri biriðin baþý

Hayvanlara vurulan damga


Profile for imajgazetesi

İMAJ - Ausgabe/Sayı 141 - Januar/Ocak 2020  

İMAJ - Ausgabe/Sayı 141 - Januar/Ocak 2020  

Advertisement