Page 1

Der Start ins eigene Leben: mit unserer Privathaftpflicht ÜCRETSİZ/KOSTENLOS

YIL/JAHR: 11

SAYI/AUSGABE: 137

VGH Vertretung Murat Singin Hildesheimer Str. 100/ Eingang Devrientstr. 30173 Hannover Tel. 0511 8984201 Fax 0800 12348052384 www.vgh.de/murat.singin singin@vgh.de

EYLÜL/SEPTEMBER 2019

BELIT ONAY İMAJ’A KONUŞTU

WAGEN WIR DEN AUFBRUCH! Für eine Stadt ohne Rassismus.

SAYFA 5

HAMELN’DE FESTİ AŞURE GÜNÜ

IGMG MISBURG CAMİSİ AİLELER GÜNÜNE YOĞUN İLGİ

& OMİK ER N O K L E ETİYetEDavetiyeleri V A D LÜKStiyeleri, Sünnbrik Kartları

Dave ri, Te Düğün n Davetiyele Nişa

Weidendamm 30 // 30167 Hannover

SAYFA 3

SAYFA 4

(0163) 62 22 252 info@imaj-online.de


22 • HABER

AVUKAT

AV. SERKAN SÜRAT

ARAÇ SATARKEN VERDIĞINIZ BILGILERE DIKKAT EDIN Aracını satmak isteyen kişiler satış esnasında söylediği ve yazdıklarına dikkat etmeli. Özellikle aracını özel olarak satan, yani bunun ticaretini yapmayan kişiler, hukuki olarak verdiği bilgilerin kendilerini ne kadar bağladığını bilmelidirler.

EYLÜL/SEPTEMBER 2019

Volkswagen 87 milyon dolara kadar tazminat ödemede uzlaştı Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Avustralya’da emisyon skandalından etkilenen müşterilerine 87 milyon dolara kadar tazminat ödemek üzere uzlaşmaya vardı. Davacıların avukatı Julian Schim-

sunu yaparak prensip uzlaşmala-

mel, Sydney’deki federal mahke-

rını dizel konusunu çözmek için bir

mede 2015 dizel emisyon skan-

adım olarak gördüklerini kaydetti.

dalı sebebiyle görülen davada,

Emisyon skandalı mağdurlarından

Volkswagen’in emisyon skandalı

davacı Alister Dalton, otomobil şir-

mağdurlarıyla uzlaşmaya vardığını

ketiyle iyi bir uzlaşmaya varıldığını

Alman otomobil üreticisi Volkswa-

emisyon testlerini manipüle et-

ve dava masrafları dahil 87 milyon

belirterek “Bence herkes (dava) sü-

gen, daha önce emisyon testlerini

tiğini ve şirketin dizel araçlarının

dolara kadar tazminat ödemeye

reçlerden ve sonuçlarından mem-

manipüle ettiği gerekçesiyle dünya

normal seviyenin 40 kat üzerinde

razı olduğunu bildirdi. Volkswagen,

nun olmalı.” yorumunu yaparken,

genelinde 33,5 milyar dolar ceza

çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

yaptığı açıklamada, uzlaşmada so-

bir diğer davalı Robyn Richardson

ödemişti. Volkswagen, mayıs ayın-

Bünyesinde Volkswagen, Audi,

rumluluk kabulü olmadığı vurgu-

“Uzun ve dolambaçlı bir süreçti,

da dizel skandalından doğabilecek

Porsche, Bentley, Lamborghini,

rahatladım” diye konuştu.

yasal sonuçlar sebebiyle 1,1 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı.

Volkswagen’in emisyon testi skandalı

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen’in

Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel em isyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD makamlarına

‘Ben arabayı satarken hiçbir garanti vermiyorum, sözleşmeye

yüksek cezalar ödemiş ve milyon-

bunu böyle yazdım, bana bir şey olmaz’ diyenler yanılabilirler.

larca aracını geri çağırmak zorun-

Aracınızı ister özel olarak, isterseniz ticari amaçlı satın, daima

da kalmıştı.

dikkatli olmalısınız. Dünya genelinde yaklaşık 11 milAracın satış süreci satışı sözleşmeyle başlayıp, sözleşmeyle

yon dizel motorlu aracın emisyon

bitmez. Satış için eğer internete ilan verdiyseniz, süreç o ilanla

testlerinde yanıltıcı yazılım kulla-

başlar. Çünkü mahkemeler ilanda verilen bilgileri esas alarak

nıldığını kabul eden Volkswagen,

satıcıları sorumlu tutuyor.

ABD’deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Bununla ilgili Almanya’da Braunschweig Savcılığı da şirket ve çok sayıda çalışan hakkında soruşturma başlatmıştı.

Impressum Künye İMAJ Misal olarak; bir satıcı, sattığı aracın aslında kazalı olduğu-

Haber ve Reklam Gazetesi

nu biliyor, fakat internete ilan verdiğinde ‘kazasız’ olduğunu belirtiyor. Çünkü kazalı arabanın fiyatının da düşük olacağını

Chefredakteur

biliyor. Bu satıcı sonradan arabayı satıp, sözleşmede hiçbir

İlhami Oğuz

garanti vermese bile, sonuçta verdiği yanlış ilandan dolayı sorumlu tutulur. Ya arabayı geri alıp, parayı iade etmek zorunda veya satış fiyatından düşmek zorunda kalır.

Redaktion/Yazı İşleri Erkan Sürat Nafi Oğuz

Burada dikkat çekmek istediğimiz konu; satıcı olarak verdiğiniz bilgiler hususunda dikkatli olmanızdır. Bildiklerinizi daima alıcıya söylemek zorundasınız.

Grafik/Tasarım Hayati Yılmaz - Creative Designer www.hayatiyilmaz.com

Diğer yandan, elbette bilmediğiniz veya bilemediğiniz durumlardan sorumlu tutulamazsanız. Sattığınız araçta mevcut olan

Rechtsberater/Hukuk Danış.

arızanın araç size geçmeden önceki döneme ait olması duru-

Av. Serkan Sürat

munda ise siz sorumlu olmazsınız. Auflage/Tiraj

Satıcı olarak dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da, alıcı-

4.500

ların internetteki ilanı gördükten sonra, aracı satın almak için geldiğinde, aracı görmeye tekrar fırsat verilmesi gerekliliğidir.

Herausgeber/Sahibi İmaj Zeitungsverlag

Eğer sözleşme imzalamadan önce, mesela arabanın kazalı

İlhami Oğuz

olduğunu söylerseniz, bunu mutlaka sözleşmeye yazmalısınız. Eğer bu durum sözleşmede yer almazsa, ilanda verdiğiniz

Anschrift/Adres

bilgiler esas alınır.

Weidendamm 30 30167 Hannover

Satıcı kendini koruma altına almak isterse, satış pazarlığı

Tel.: 0163 - 622 22 52

esnasında konuşulan (önemli) bilgileri mutlaka sözleşmeye

Mail: info@imaj-online.de

geçirmelidir.

Web: www.imaj-online.de

Satıcı için diğer bir tavsiyemiz de, aracı satarken yanınızda bir

Gazetemizde yayımlanan köşe

şahit bulundurmanızdır. Dava esnasında en önemli delil söz-

yazılarının içeriği yazarlarımızın

leşme olsa da, şahitlerin konumu da daima önem arz eder.

sorumluluğundadır.


2019 EYLÜL/SEPTEMBER

HABER • 3

Yeni AB yönetiminin göç politikası tepki çekiyor Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı görevini 1 Kasım’da devralacak Ursula von der Leyen’in göç politikasını “Avrupalı Yaşam Biçimini Korumak” adlı dosyaya dahil etmesi yoğun tepkiye yol açtı.

Hameln’de Festi Aşure Günü Hameln kentinde faaliyetlerini yürüten DITIB ve IGMG Derneklerinin düzenlediği Festi aşure gününe yoğun ilgi gördü. Hameln sehrinin Hochzeitshaus denen kent meydanında gerçekleşti. Aşure Günü’nde Hameln Be-

dular. Kent meydanına kurulan

lediye Başkanı Gerhard Pas-

çadırda aşureler ikram edildi.

chwitz, DITIB Hameln Başka-

Almanların ilgisini kazanan et-

nı Murat Baş, IGMG Hameln

kinlikte Hakan çağlar gitarı ile

Başkanı Bilgin Onur, Hameln

katılımcılara hoş saatler geçir-

Göçmenler sorumlusu Başkanı

mesini sağladı. Hameln Beledi-

Ahmet Özcan ve sivil toplum

ye Başkanı Gerhard Paschwitz

kuruluşlarından yetkililer ile

açılış konuşmasında etkinlik-

çok sayıda davetli hazır bulun-

ten duyduğu memnuniyeti belirtti. Programın fikir babalarından İhsan, Kılıç kendi kültürümüzü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu

adımlar atabiliriz.” ifadelerini kul-

Alman dostlarımıza tanıtmakta

Başkanı Ursula Von der Leyen,

lanarak,

görevlendirmesinden

geç kalmak diye bir şey olma-

tartışmalı dosyayı mevcut AB

memnun olduğuna işaret etti.

dığını vurgulayan Kılıç “Yarım

Komisyonu’nun eski baş sözcüsü

Ancak, dosyaya sert bir eleşti-

yüzyıldan fazladır bir arada ya-

ve Yunanistan’ın komisyon üyesi

ri Schinas’ın eski patronu olan

şıyoruz. Ancak anlatarak, gös-

Margaritis Schinas’a verdi. “Av-

mevcut AB Komisyonu Başkanı

tererek, yaşayarak birbirimizi çok daha iyi anlayabilir, mevcut Derviş İhsan ve Kemal bey

anlaşmazlıkların, yanlış anlaşıl-

fareli köyün kavalcısıyla.

maların, problemlerin üstesinden gelebiliriz” dedi.

Ekonomide yeni fay hattı: Petrol fiyatları

rupalı Yaşam Biçimini Korumak”

Jean-Claude Juncker’den geldi.

dosyasıyla yeni kabinede başkan

Schinas’ın kişisel olarak bu de-

yardımcısı pozisyonuna atanan

ğerleri benimsemediğini savu-

Schinas, AB’nin göç ve iltica po-

nan ve Avrupalı olmanın ırk ve

litikası, istihdam artışı ve enteg-

uyruk gözetmeden herkese say-

rasyon ile Avrupa vatandaşlarını

gı duymayı gerektirdiğinin altını

terör ve siber tehditlerden koru-

çizen Juncker, “Avrupalı yaşam

Suudi Arabistan’da devlete ait

ilk zamlar kendini hemen akarya-

Yalnızca petrol değil doğalgazda da

artışlarını hesap etmeye çalışıyor.

makla sorumlu olacak. Alman-

biçiminin göçe karşı olması fik-

petrol üreticisi Saudi Aramco’nun

kıt fiyatlarında gösterdi. Aramco

ithalat faturasının artacağını ifade

Türkiye’deki önemli uluslararası

ya’nın eski Savunma Bakanı Von

rinden hazzetmiyorum. Esasen

14 Eylül Cumartesi günü insansız

saldırısı sonrasında 1 hafta içinde

eden Prof. Kumbaroğlu, “Türkiye

yatırımlardan biri olan Japonya

der Leyen, ortaya koyduğu yeni

uzaklardan gelenleri kabul etmek

hava araçları ile vurulması sonra-

motorine iki kez zam yapılarak fi-

Rusya’dan doğalgaz ithalatını da

merkezli dünyanın en büyük klima

dosya ismiyle “Avrupalı yaşam

Avrupalı yaşam biçiminin bir par-

sında yükselen petrol fiyatları, pet-

yatı 20 kuruş artırıldı. Benzinin litre

petrol fiyatlarına endeksli şekilde

üreticilerinden Daikin’in Türkiye

biçiminin”, “göç tehdidine” karşı

çası.” açıklamasında bulundu.

rol ihtiyacının yüzde 90’dan fazla-

fiyatına ise bir seferde 35 kuruş

yapıyor. En geç Ocak ayında do-

CEO’su Hasan Önder, DW Türk-

sını yurtdışından karşılayan Türkiye

zam yapıldı.

ğalgaz fiyatlarında da Aramco et-

çe’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye

korunması gerektiğini ima etmek ve aşırı sağcı ve faşistlerin sıklıkla

AP Başkanı görüşme talep etti

kullandığı söylemlere hizmet etmekle suçlanıyor.

“Popülist söylem egemen geldi”

Aramco saldırısı ile petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, ekonomik durgunluk içindeki Türkiye’nin yükünü artıracak. Uzmanlara göre, petrol kaynaklı maliyet artışları 2020 başından itibaren fiyatlara yansıyacak.

için ekonomide yeni bir fay hattının

gibi sanayisi ham madde ithalatına

ortaya çıkmasına yol açtı.

bağlı ülkelerde petrol fiyatlarında-

Yeni Avrupa Parlamentosu (AP)

ki bu artışlar, üretime negatif etki

Başkanı David Sassoli de yeni

DW Türkçe’ye konuşan uzmanlara

dosya ismine yönelik tartışma-

göre, son 3 çeyrektir küçülen Türki-

ların yoğunlaştığını, bu sebeple

ye ekonomisi 2020 başından itiba-

Yaklaşık yüzde 10 artan petrol fi-

edecek” diyor.

konuya açıklık getirmesi için von

ren artan enerji maliyetleri ve yeni

yatlarının tüm şirketlerin üretim

Avrupa Reform Merkezi (CER)

der Leyen’i AP’deki siyasi grup

zam dalgasıyla baş etmek zorunda

planlarında değişime yol açacağını

adlı düşünce kuruluşunun Kı-

başkanlarıyla bir toplantıya davet

kalacak.

ifade eden Önder, “Ancak küresel

demli Uzmanı Camino Morte-

ettiğini duyurdu.

ra-Martinez, yaptığı açıklamada, “Göçün, ‘Avrupalı Yaşam Biçimini Korumak’ adlı bir dosyaya dahil

“Aşırı sağı güçlendirmeyi amaçlıyor”

edilmesi bir fiyasko ve popülist

ticarette Türkiye’nin rakibi olan

“Yeni zamlar yolda”

ülkeler de petrol ithalatçısı olduğu için, bu durum belli bir seviyeye ka-

Suudi Arabistan’ın petrol üretimi-

dar rekabete zarar vermeyecektir.

ni eski seviyelerine getirmek için

Temennimiz, kısa sürede fiyatlarda

söyleminin göç tartışmasında

Von der Leyen’in “Avrupalı Yaşam

rezervlerini kullanmak zorunda

eski seviyelerine bir geri çekilme

nasıl egemen hale geldiğini orta-

Biçimini Korumak” dosyasına en

kalacak olması, tüm ülke ekono-

yaşanması” diye konuşuyor.

ya koyuyor.” dedi.

sert eleştirilerden biri AP’deki Ye-

milerinde ‘arz güvenliği’ endişesi

şiller Grubu’ndan geldi. Yeşiller

yaşanmasına neden oluyor. Türki-

Grubu Başkanı Philippe Lam-

ye ise, enerjide dışa bağımlı bir ülke

berts, yaptığı yazılı açıklamada

olarak petrol piyasasında yaşanan

şu ifadeleri kullandı: “Avrupalı

dalgalanmalardan en çok etkile-

Dosyayı üstlenecek olan Schinas,

yaşam biçimini korumak ifadesi,

necek ülkelerden biri olarak öne

sosyal medya sitesi Twitter’daki

aşırı sağı teşvik etmeye yönelik

çıkıyor.

hesabından paylaştığı mesajda

üstü kapalı bir mesajdan başka

“Vatandaşlarımızı ve sınırlarımı-

bir şey değildir. ‘Sadece beyaz-

Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politi-

zı koruyarak, iltica sistemimizi

lardan’ oluşan bir komisyonun

kaları Araştırma Merkezi (EPAM)

getiren Prof. Dr. Gürkan Kumba-

modernleştirerek, Avrupalı ye-

Avrupalı yaşam biçimini koru-

Direktörü ve Enerji Ekonomisi Der-

roğlu, “Artık ilave bir jeopolitik ger-

teneklere yatırım yaparak, 5 yıl

yacağını iddia etmesi de birliğin

neği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan

ginlik olmasa bile, fiyatlar eski sevi-

boyunca Avrupalıları güçlendir-

temel değerleri olan dayanışma

Kumbaroğlu, artan petrol fiyatları-

yesine düşmeyecek. Bu da Türkiye

me ve koruma konusunda büyük

ve çeşitlilikle çelişmektedir.”

nın Türkiye için ‘yeni zamlar’ anla-

ekonomisi üzerinde çok ciddi bir

Şirketler, şimdiden petrol fiyat-

538 milyon dolar ile 2002’den beri

mına geldiğini söylüyor. Nitekim

yük olarak karşımıza çıkacak” diyor.

larından kaynaklanacak maliyet

ilk kez fazla vermeyi başarmıştı.

Juncker’den halefine eleştiri

“Elektrik üretimini olumsuz etkileyebilir”

kisini göreceğiz” diye konuşuyor.

Cari fazla dönemi sona erebilir

Kumbaroğlu’na göre, Türkiye’de doğalgaz ile elektrik üreten şirket-

Türkiye ekonomisi son 1 yılda sa-

Petrol fiyatlarında uzun süredir ilk

lerin mevcut mali krizlerinin üstü-

nayi üretimindeki yavaşlama ve

kez finansal piyasalardan kaynak-

ne bir de ithalat sorunu yaşanırsa,

ithalatta yaşanan gerileme so-

lanmayan, direkt üretim kaynaklı

elektrik arzında sıkıntılar da baş

nucunda dış ticaret açığını büyük

bir fiyat yükselişi yaşandığını dile

gösterebilir.

oranda kapamayı başarmıştı. Hatta Merkez Bankası tarafından son

Şirketler maliyet endişesi taşıyor

açıklanan verilere göre, cari işlemler dengesi Haziran’da 548 milyon dolar açık verse de, yıllık bazda


44 • HABER

WIRTSCHAFTSBERATER

HÜŞEYİN KARATAŞ

ÜBERSTUNDENVERGÜTUNG KANN ERMÄSSIGT VERSTEUERT WERDEN

EYLÜL/SEPTEMBER 2019

IGMG Misburg Camisi Aileler Gününe yoğun ilgi Hannover Misburg’da bulunan IGMG Camisi tarafından düzenlenen Aileler günü, Misburg ve çevresinden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumartesi günü baslayan ve pa-

ve samimi bir ortamda geçiyor.

zar günü aksam saatlerine kadar

Misburg ve çevresinden gelen

süren Aileler günü, caminin he-

misafirlerimiz arasında, tam an-

men önündeki araç park alanına

lamıyla bir kaynaşma ve dosta-

kurulan çadır ve stantlarda ger-

ne muhabbetler yaşandı. Bizim

çekleştirildi. Kurulan çadırda va-

de, amacımız öncelikle bu. Böyle

Zahlt der Arbeitgeber eine Überstundenvergütung für mehre-

tandaşlar bir yandan birbirleriyle

olunca da, ister istemez cami der-

re zurückliegende Jahre, darf darauf der ermäßigte Lohnsteu-

sohbet etti, bir yandan da yemek

neğimize maddi kaynak oluyor.

ersatz nach der sog. Fünftel-Regelung angewendet werden.

stantlarından alış veriş yaparak

Burada cami derneğimizin gönül-

keyifle vakit geçirme imkanı bul-

lü çalışan kadın kollarına, gençlik

Hintergrund: Der Kläger erbrachte in den Jahren 2013 bis

du. Aileler günü ile ilgili IMAJ Ga-

kollarına çok teşekkür ediyorum.

2015 insgesamt 330 Überstunden. Im Jahr 2016 schlossen

zetesine konuşan IGMG Misburg

Aileler gününe emek veren her

der Kläger und die Arbeitgeberin wegen einer länger andau-

Camisi Başkanı Murat Akkan,

görevlimize ve ziyaretleriyle alanı

ernden Erkrankung des Klägers einen Aufhebungsvertrag,

“Cami derneğimizin Aileler günü

dolduran vatandaşlarımıza ayrıca

der das Arbeitsverhältnis beendete. In dem Vertrag war

etkinliği her daim böyle coşkulu

teşekkür ediyorum“ dedi.

insbesondere geregelt, dass die bisher nicht ausgezahlten Überstunden mit einem Betrag von insgesamt 6.000 EUR vergütet wurden. Entscheidung: Das Finanzgericht entschied, dass hier der ermäßigte Steuersatz nach der Fünftel-Regelung angewendet werden darf. Bisher wurde von der Verwaltung, den Gerichten und auch in der Literatur die Auffassung vertreten, dass eine nachträgliche Überstundenvergütung nicht zur ermäßigten Besteuerung nach der Fünftel-Regelung führt. Nach Auffassung des Finanzgerichts im vorliegenden Fall war die Überstundenvergütung jedoch eine Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit, die steuerlich nicht anders behandelt werden konnte als eine Nachzahlung von Lohn für die reguläre Arbeitsleistung. Die Vergütung war dem Kläger auch „zusammengeballt“ zugeflossen, denn sie war in einer Summe in einem Jahr ausgezahlt worden.

‘‘İsrail’in sınırı Küresel İklim Grevi neresi? Konuşmasında İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesine değinen Erdoğan, “İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.” dedi.

Cuma günü aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 139 ülkede hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için Küresel İklim Grevi eylemleri düzenlendi.

16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg’in başlattığı üçüncü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Bugün dünyamızda en çok ada-

dalga protestoların bugüne kadar

Erdoğan, BM 74. Genel Kuru-

letsizliğin yaşandığı yer Filistin

düzenlenen en büyük iklim göste-

lu’nda dünya liderlerine seslendi.

topraklarıdır. Ben merak ediyo-

rileri olduğu belirtiliyor. İstanbul’da

rum bu İsrail neresi? İsrail doy-

“Sıfır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin

muyor, şimdi de kalan toprakları

toplanan yüzlerce genç, “Sistemi

meselesinde İsrail’i en sert eleş-

alma derdinde. İsrail insanlığın

değiştir, iklimi değil”, “Ne istiyoruz?

tiren lider oldu. İsrail işgalini ha-

tüm değerlerini ayaklar altına

İklim Adaleti. Ne zaman istiyoruz?

Familienheim geerbt: Für die Steuerbefreiung muss „unver-

ritada gösteren Erdoğan, “Bugün

alıyor. BM kürsüsünden soruyo-

Şimdi” sloganları attı. Kadıköy rıh-

züglich“ gehandelt werden – und was heißt das? Wer ein

dünyamızda en çok adaletsizliğin

rum; İsrail devletinin sınırları ne-

tımda basın açıklaması yapan kala-

Haus erbt, entgeht der Erbschaftsteuer, wenn er es selbst

yaşandığı yer Filistin toprakları-

residir? 1948 mi, 1967 sınırları mı

balık daha sonra Yoğurtçu Parkı’na

zum Wohnen nutzen möchte. Zu viel Zeit sollte man sich da-

dır. Ben merak ediyorum bu İsrail

geçerlidir? Yoksa başka bir sınır

yürüdü. 15 Mart ve 24 Mayıs’ta

bei aber nicht lassen. Denn zieht der Erwerber nicht innerhalb

neresi? İsrail doymuyor, şimdi de

var mıdır? Filistin’de çözüm için

düzenlenen ilk iki eyleme dünya

Mart ve 24 Mayıs tarihlerinde iki

von 6 Monaten nach dem Erbfall ein, muss er gut begründen

kalan toprakları alma derdinde.”

1967 sınırlarını anlaşması uygu-

genelinde iki milyondan fazla genç

büyük küresel iklim grevi gerçek-

können, aus welchen Gründen ein Einzug nicht früher mög-

dedi. Birkaç gün önce masum bir

lanmalıdır. “Yüzyılın Anlaşması”

katılmıştı.

leşti. Bu grevlere onlarca ülkeden 2

lich war und warum er diese Gründe nicht zu vertreten hat.

Filistinli kadının İsrailli askerler

denen girişimin amacı Filistin’i

tarafından öldürülmesi vicdanları

tamamen ortadan kaldırmak mı?

Hintergrund: Der Kläger A war mit seinem Bruder B Miterbe

harekete geçiremiyorsa artık sö-

Türkiye mazlum Filistin halkının

seines im Januar 2014 verstorbenen Vaters V. Nach dem Tes-

zün bittiği yerdeyiz demektir.

yanında olmaya devam edecektir.

Gelecek”

kampanyasıyla

milyondan fazla genç aktivist katıl-

Türkiye’de ‘Sıfır Gelecek’ kampanyası

dı... Ancak bu sefer sadece gençler ve öğrenciler değil yetişkinler ve sendikalar da 20-27 Eylül tarihle-

tament des V sollte A Alleineigentümer eines von V vollständig

1,500’ün üzerinde Amazon çalı-

selbstgenutzten Zweifamilienhaus werden. Mit Vermächtni-

şanı Cuma günü iş bıraktı. Micro-

serfüllungsvertrag vom Februar 2015 erhielt A das Alleinei-

soft çalışanları da eyleme katıldı.

2015’te 195 ülke tarafından im-

gentum. Im September 2015 wurde A als Alleineigentümer

Avustralya genelinde bugün yapı-

zalanan Paris Antlaşması küresel

im Grundbuch eingetragen. Ab April 2016 holte A Angebote

lan eylemlere on binlerce kişi katıl-

sıcaklık artışının bu yüzyılın sonuna

von Handwerkern für die Renovierung des Hauses ein. Die

dı. Türkiye’deki gösterileri organize

kadar 2 derecenin altında tutulma-

Bauarbeiten begannen im Juni 2016. Das Finanzamt setzte

eden Sıfır Gelecek Platformu’ndan

sını ve 1.5 derecenin hedeflenmesi-

Erbschaftsteuer für den Erwerb des Hauses fest. A ging da-

yapılan yazılı açıklamada “İklim

ni öngörüyor.

gegen vom steuerbefreiten Erwerb eines Familienheims aus.

değişikliğini durdurmak için hiç bir

Das Finanzgericht wies die Klage des A ab

gerçekçi adım atmayan hükümet-

ABD Başkanı Donald Trump

lere karşı gelecekleri çalınan genç-

2017’de anlaşmadan çekildikle-

ler isyan ediyor. Şimdiye kadar 15

rini açıklamıştı.

rinde greve çıkacaklar” dendi.


2019 EYLÜL/SEPTEMBER

HABER • 5

Hannover Belediye Başkanı adayı Belit Onay ile röportaj

Rusya 2020’de dolarla borçlanmayacak

Yeşiller Partisi’nden 27 Ekim’de yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri için partisi tarafından aday gösterilen Belit Onay ile röportaj fırsatı bulduk. Sizin için Hannover ne anlam taşıyor?

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, 2020’de ABD doları üzerinden dış borçlanma gerçekleştirmeyeceklerini belirterek, “Muhtemelen euro ve belki yuan üzerinden borçlanacağız.” dedi.

Hannover, ailem ve benim için evimiz, yurdumuz. Buraya üniversite yıllarımda taşındım ve bu şehre ondan beri çok sevdim ve bir daha da ayrılamaz oldum.

Hannover’in en acil çözülmesi gereken problemleri nelerdir? Hannover, Almanya’daki birçok büyük kent gibi konut, yani uygun kiraya ev bulabilme derdiyle boğuşuyor. Bunun için seçildikten sonra derhal devreye girecek birkaç önlem alacağım. Bunların

Siluanov, başkent Moskova’da

nin uluslararası rezervlerinde

arasında inşaatların hızlanması

gazetecilere yaptığı açıklama-

doların payı, geçen yıl 2017’ye

da, 2019’nın sonuna kadar dış

kıyasla 23,1 puanlık düşüşle

tanıtımıyla ilgili eksiklikleri tes-

borçlanma

yüzde 22,7’ye gerilerken, avro-

pit edip, gelecekte bilgi akışını

söyledi.

ve dar ve orta gelirli insanlara ev sağlayacak adımlar olacak.

rum. Sosyal sıkıntılar, ayrımcılık

Bunun haricinde ulaşım ve sos-

ve çevre kirliliği ile ilgili müca-

yal sıkıntılar Hannover’de de ne

deleyi yeni bir seviyeye taşımak

yazık ki artmış durumda.

zorundayız.

türklerin ne gibi sorunları vardır?

planlamadıklarını

nun payı 10 puanlık yükselişle

daha iyi sağlamak gerekir. Birçok Hannoverli gibi Türkler de yüksek kiralardan şikayetçi.

Bir türk kökenli Alman olarak Hannover’de belediye başkanı seçilme şansınızı nasıl görüyorsunuz?

Belediye içerisinde ne değiştireceksiniz?

En güçlü yönünüzü söylermisiniz?

Belediyede birimler arasındaki

Çok hareketli ve yoğun dönem-

arttığını söylüyor. Belediye Baş-

iletişimde bazı sıkıntıların olduğu

lerde dahi soğuk kanlı kala-

kanı olarak bu sorunlara şimdiye

görülüyor. Burada daha şeffaf ve

bilmem bana düzgün kararlar

kadar da olduğu gibi duyarsiz

Son seçimlere ve anketlere

akıcı bir iletişim sağlamak istiyo-

vermemde yardımcı olur. Ayrıca

kalmayacağım. Bu konuda ciddi

bakıldığında şansım çok yük-

Benim konuştuğum birçok insan ayrıca ayrımcılığın ve ırkçılığın son dönemde hissedilir biçimde

yüzde 31,7’ye, yuanın payı 11,4 Gelecek yıla ilişkin planlama-

puanlık artışla yüzde 14,2’ye

da dolardan uzaklaşacaklarını

yükseltildi. Rusya Ekonomik

anlatan Siluanov, “2020’de

Kalkınma

dolar olmayan para birimlerin-

Oreşkin de Maliye Bakanlığı

den, muhtemelen avro ve belki

ve Merkez Bankası ile birlikte

yuan üzerinden borçlanacağız.”

ülke ekonomisinin “dolarsız-

diye konuştu. Rusya Merkez

laştırılması” için çeşitli adımlar

Bankası verilerine göre, ülke-

atılacağını duyurmuştu.

Bakanı

Maksim

sek ancak şu seçimlerde her oy çok önemli. Hannover ve burada yasayan insanlar için bu seçim gerçekten bir bir dönüm noktası olabilir. Daha güzel bir şehir için 27.10.2019 tarihindeki seçimde insanların mutlaka oy haklarından faydalanması gerekir.

Hannover’de yaşayan terklerin kiralık ev veya gençlerimiz iş bulma konusunda ayrımlık görüyorlar, sizin belediye başkanlığınızda bu durum değişecek mi ?

Google 965 milyon euro vergi cezası ödeyecek İnternet devi Google, Fransa’ya 965 milyon euro vergi cezası ödeyecek. Kamu yayıncısı France Info’nun

ettiği gelir üzerinden vergilendi-

haberinde, Google’un vergiye

rilmesini öngören yasa tasarısını

ilişkin birkaç yıldır süren so-

temmuzda onaylamıştı. Yasaya

Hannover Belediye Başkanı ola-

runları çözmek için Fransa’yla

göre internet devleri Fransa’da

rak her türlü ayrımcılıkla mü-

anlaştığı ve 965 milyon euro

elde ettiği gelir üzerinden yüzde

cadele edeceğim. Bunun için

ödeme yapacağı belirtildi. Bu

3 oranında vergilendirilecek.

rum. Aynı zamanda halka ilişki-

insanlara buluşmayı ve sohbet

ve samimi bir mücadeleye ih-

kendim belediyenin basında gü-

miktarın 500 milyon eurosu ver-

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750

leri de iyileştirip daha çağdaş ve

etmeyi de çok severim.

tiyaç vardır. Bu tür ayırımcılığı

zel bir örnek olmak istiyorum.

gi kaçakçılığına ilişkin 2015’ten

milyon euro ve Fransa içinde de

yaşamış biri olarak bu konudaki

Aynı

belediyedeki

bu yana süren bir soruşturmada

25 milyon euro olan şirketlere

tutumum açık ve net.

“Anti-Diskriminierungsstelle”yi

Paris mali savcılığı ile varılan an-

uygulanacak. Yaklaşık 30 şirke-

(Ayrımcılık ile mücadele birimi)

laşma çerçevesinde ödenecek.

te uygulanacak vergiden, Fran-

güçlendirip, insanlara yardım

Fransa Ulusal Meclisi, Google,

sa’nın bu yıl 400 milyon, gelecek

bulabilecekleri bir yer sunmak

Apple, Facebook, Amazon gibi

yıl ise 650 milyon euro gelir elde

istiyorum. Buna iş veya ev için

internet devlerinin ülkede elde

etmesi bekleniyor.

olumlu bir imajı geri kazanmak istiyorum. Son Belediye Başkanı ile ilgili yolsuzluk iddiaları bu konuda güveni büyük ölçüde sarstı. 

Almanya haricinde örnek alabileceğiniz bir büyükşehir belediyesi. Var mı?

Hannover’de yaklaşık 50.000 türk yaşamakta ve bunlarn içinde oy kullanma hakkı olan türk kökenli almanlar bulunmakta bunlara bir mesajınız var mı? Burada yaşayan tüm insanlar

Hannover’de yaşayan Türkler, Hannover belediyesinin organize ettiği etkinliklerden haberdar olmadıklarını belirtiyorlar bu konuda ne demek istersiniz?

zamanda

yapılan başvurular da dahildir elbette.

İMAJ Gazetesini tanıyormuydunuz?

Hannover, yeşil alanlarıyla, alt-

gibi Türkler de bu şehrin önemli

yapısı ve şehir içerisindeki kısa

bir parçası. Bu seçimde demok-

Hannover’de her yıl çok sayıda

mesafeleriyle başka şehirlere

ratik haklarını kullanıp sandığa

ve çok farklı dallarda etkinlikler

ornek olabilecek bir şehir. Ben

gitmeleri en büyük temennimdir.

düzenlenmektedir. Hannover’in

Evet. İMAJ gazetesini mil-

bu zenginliğinden herkesin fay-

letvekilliğimin başından beri

dalanmasını isterim. Dolayısıyla

tanıyorum.

çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla bu kaliteyi arttırmak istiyo-

Sizce hannoverde yaşayan


6 • HABER

KÖŞE YAZARI

İHSAN KILIÇ

KILIÇ‘LA SORGULUYORUM Yıllardır değerli okuyucularımıza önemli çalışmalarıyla verdiği bilgiyle, ulaştırdığı haberlerle hizmet veren İmaj gazetemizin bana sunmuş olduğu köşe yazılarımla sizlerle birlikte olacağım.. Sevgili okurlarımız, yaşadığımız ülkede herşeyden daha

EYLÜL/SEPTEMBER 2019

KOBİ’ler ürünlerini Fitch Ratings: Türkiye’de Amazon üzerinden Avrupalı tüketiciye enflasyon düşüyor, büyüme iyileşiyor satabilecek e-ticaret şirketi Amazon, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Boğaziçi Üniversitesi, Türk KOBİ’lerinin e-ticaretle ihracat yapmasını sağlamak üzere Türkiye genelinde e-ihracat eğitimleri başlatıyor.

Fitch Ratings’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son derece etkileyici bir şekilde direnç gösterdiğini belirterek, “Enflasyon şu anda düşüyor ve büyüme iyileşiyor.” dedi.

çok birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. Buna ekmek, su gibi, aldığımız nefes gibi ihtiyacımız var.

KOBİ’lere e-ihracat eğitim seminerleri başlatılmasına yönelik

geliştirecek bir iş modeli yaratacak”

Ed Parker, Fitch Ratings’in

madılar. Geçen sene bu zaman-

Londra’da düzenlenen Küresel

larda bu konuda şüpheler vardı.

Yazılarım, gayretim bu yönde olacak, bütün mesele bunun için

protokol, TOBB Başkanı Rifat Hi-

Konferansında konuştu. Parker,

Enflasyon şu anda düşüyor ve

samimi gayret ve fedakârlık, yani hepimizin kurumsal ve fert

sarcıklıoğlu şahitliğinde, TOBB Yö-

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.

Türkiye’de genel ekonomik görü-

büyüme iyileşiyor.” ifadelerini kul-

anlamında dillendirmek olmalı.

netim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ve

Dr. Mehmed Özkan da Boğaziçi

nümün iyileştiğine işaret ederek,

landı. Türkiye’nin ekonomik gö-

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.

Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim

“Türkiye’de bazı temeller halen

rünümüne ilişkin olası riskleri de

Dr. Mehmed Özkan ve Amazon Av-

Merkezi’nin Türkiye’de iş dünyası

son derece güçlü; kamu bilanço-

sıralayan Parker, kamu borcunun

rupa Büyümeden Sorumlu Başkan

ile KOBİ’lere yönelik birçok eğitim

su, düşük kamu borcu gibi. Özel

milli gelire oranının bu yıl sonunda

Yarım asır oldu Avrupa kıtasına bizler geleli, artık bizler bu-

Yardımcısı Alex Ootes tarafından

düzenlediğini, Türk özel sektörünün

bankalar görece iyi durumda.

yüzde 4 seviyesine yaklaşmakta

raları yurt edindik, kalbimize iki ülkeyi de sığdırdık. Almanya

TOBB’da düzenlenen törende im-

gelişimine katkı sağlamak üzere

Özel sektör esnek ve dinamik .

olduğunu, bankaların varlık kali-

ve Türkiye.

zalandı.

programlar yürüttüğünü bildirdi.

Ayrıca Türkiye geçen yazki fi-

tesinde bozulmanın görüldüğünü

İmzalanan protokolün KOBİ’lerin

nansal krizden toparlanarak ve

belirtti. Ed Parker, yerel ve dışsal

Bizim bu kıtada var olmamız aslında her iki ülke için de büyük

“KOBİ, ürününü Amazon üzerinden Avrupalı tüketiciye sunacak”

gelişimi açısından çok önemli ol-

dengelenerek son derece etkile-

politik belirsizliklerin, ABD’nin

duğunu vurgulayan Özkan, bu ça-

yici bir şekilde direnç ve esneklik

uygulayabileceği olası yaptırım-

lışmanın; binlerce KOBİ’nin yurt dı-

gösterdi.” dedi.

ların, Suriye ve Orta Doğu’daki

Bıkmadan, yorulmadan birlik diyebilmeliyiz.

fırsat, ciddi bir enerji kattık bu ülkeye, yeni bir yaşam tarzları oluşturduk, siyah beyaz televizyon gibi olan Almanya‘daki

şına daha kolay ihracat yapacağını,

günlük yaşama renk verdik, Avrupa‘nın hiç görmediği renkli bir toplum oluşturduk bu kıtada.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

böylece iş hacimlerini geliştirecek

imza töreninde yaptığı konuşmada,

bir iş modeli yaratacağını söyledi.

olumsuzlukların potansiyel riskler

“Enflasyon şu anda düşüyor ve büyüme iyileşiyor”

Doğu ve batı toplumunun tarihten beri ilk defa ciddi bir sına-

dijital teknolojilerle birlikte dünya-

vı bu muhakkak sorunlarda oluştu, iki ayrı kültürün ilk büyük

nın daha hızlı dönmeye başladığını

sınavı bu!

ifade ederek, şunları kaydetti:

“KOBİ’lere e-ihracatın kolay yolunu açıyoruz”

“Bu hıza ayak uyduramayanlar sav-

Amazon

Büyümeden

ortadan kaldırıldı ve şu anda cari

rulurken, uyum sağlayabilenler için

Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex

fazla veriliyor. Ayrıca bunu finan-

müthiş fırsatlar var. Bu fırsatlardan

Ootes ise Türkiye’den e-ihracat

se etmeleri için gereken sermaye

biri de e-ihracat... KOBİ’lerimizin

programıyla KOBİ’lere e-ticaretle

akışını çekmekte hiç zorluk yaşa-

e-ihracat yapma becerilerini ge-

ihracatın kapılarını açtıklarını be-

arasında olduğunu söyledi.

Türkiye’nin cari açık ve enflasyon verilerini de değerlendiren Parker, “60 milyar dolarlık cari açık

Avrupa

AB’de otomobil satışları ağustosta düştü Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 daralarak 1 milyon 41 bin 856 adet seviyesine geriledi.

Bize düşen, tarihin ilk ciddi, iki çok ayrı toplumun sınavından başarıyla çıkmak. Türk ve Alman toplumu aslında çok şeyi başardı, bütün siyasi var olan duruma ve iki toplumun arasını açmak isteyenlere rağmen. liştirmek için Amazon ve Boğaziçi

lirterek, şunları kaydetti: “Girişimci

Avrupa Otomobil Üreticileri

de 3,2 azalarak 10 milyon 520

Türk toplumunun üzerine düşen bu ortak barış içinde yaşadı-

Üniversitesi ile yeni bir iş birliğine

ruhuyla tanınan Türk KOBİ’lerini

Birliği (ACEA), bu yılın ağustos

bin 238 seviyesinde gerçekleş-

ğımız ülkede paralel toplum olmadan, ama değerlerimizden

başlıyoruz.

ihracatçı

milyonlarca müşterimiz ile buluş-

ayına ilişkin yeni otomobil tescil

ti. AB üyesi 28 ülke arasında

de vazgeçmeden bunu yapabilmektir.

sayımızla birlikte ihraç ettiğimiz

turmaktan büyük heyecan duyu-

verilerini yayımladı. Buna göre,

ağustos ayında en fazla yeni

ürün ve ihracat yaptığımız ülke

yoruz. TOBB ve Boğaziçi Üniver-

AB’de yeni otomobil satışları,

otomobil Almanya’da trafiğe

Bütün bunları yapabilmemiz için bizim önce birlik olmamız

sayısını artırmak için son derece

sitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş

ağustosta geçen yılın aynı dö-

çıktı. Bu dönemde Almanya’da

lazım, birlik olmasa da birlikte hareket edebilmeliyiz.

etkili bir araç. Eskiden ihracatçı

birliğiyle Türkiye’deki işletmelerin

nemine göre yüzde 8,4 düşerek

313 bin 748, Fransa’da 129 bin

firmaların hedef pazarlarında bir

yüzde 90’ından fazlasını oluştu-

1 milyon 41 bin 856 adet oldu.

257, İngiltere’de 92 bin 573,

Bizim kurumlarımızı, derneklerimizi bir büyük gemiye benze-

satış ve pazarlama ağı kurmaları ya

ran KOBİ’lere çok daha yakından

AB’de yeni otomobil tescilleri,

İtalya’da 88 bin 939 ve İspan-

tiyorum. Bu gemi denizin ortasında ve içindeki leventler kürek

da ürünlerini satacak bir aracı bul-

temas etme fırsatı bulacağımız

Ocak-Ağustos 2019’da geçen

ya’da 74 bin 490 yeni otomobil

çekiyor. Geminin içinde bütün kurumlar ve kurumların baş-

maları gerekirdi. Artık devir değişti.

için çok mutluyuz. Amazon olarak

yılın aynı dönemine göre yüz-

trafiğe tescil edildi.

kanları, yani kaptanlar DİTİB, ATİB İGMG ve başka kim varsa

KOBİ’ler e-ticaret platformları sa-

KOBİ’lerin büyüyerek gelişmeleri

hepside bu toplum için kürek çekiyor, terliyor, zamanını feda

yesinde yurt dışındaki tüketicilere

ve güçlenmeleri için yaptığımız

ediyor, birçok zorluklar yaşıyorlar. Aslında hepsi toplum için

doğrudan ulaşabiliyorlar. Amazon

çalışmalar kapsamında Türkiye’den

çalışıyor ama herbiri ayrı ayrı zamanda ve birlikte kürek çek-

ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğin-

e-ihracatı başlattık. Eğitim serisi

mediği için bu büyük toplumsal gemi yerinden hareket etmi-

de KOBİ’lerimize Avrupa’ya ihracat

ile başlattığımız bu güç birliğiyle

yor. Sonunda hepsi yorgun düşüyor.

için Amazon platformunu nasıl

KOBİ’lere e-ihracatın kolay yolunu

kullanabileceklerini

e-ihracat,

öğreteceğiz.

açıyoruz. Böylece Amazon olarak

Geminin hareket etmesi için birlikte çekilmesi gerekiyor kü-

KOBİ, ürününü Amazon üzerinden

Türk KOBİ’lerini milyonlarca müş-

reklerin. Birlikte aynı zamanda ihtiyacımız olan ses... Küreği

Avrupalı tüketiciye sunacak.”

terimizle buluşturarak Türk marka-

birlikte ÇEKKKKK!

larını uluslararası arenaya taşımayı

“KOBİ’lerin iş hacimlerini

arzuluyoruz.”


2019 EYLÜL/SEPTEMBER

HABER • 7

Microsoft’tan ABD hükümetine Huawei tepkisi

Alibaba’ın kurucusu Jack Ma emekliye ayrıldı

Microsoft Başkanı Brad Smith, ABD hükümetinin Huawei’e yönelik tutumunu eleştirerek, yaptırımları haksız bulduğunu bildirdi.

Jack Ma, şirketin 20. kuruluş yıl dönümü olan 10 Eylül’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bıraktı. Ma’nın yerine Üst Yönetici Daniel Zhang, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Smith, ABD’li ekonomi dergisi Bloomberg Business’a verdiği rö-

Yerel basında çıkan haberlere

dan Halkın Günlüğü gazetesi,

Çin’de e-ticaret ve lojistik hiz-

portajda, ABD hükümetinin Çinli

göre, Çinli e-ticaret devi Aliba-

geçen yıl kasımda yayımladığı

metlerinin gelişmesinin yanı

Huawei şirketine yönelik teknoloji

ba’nın kurucusu Jack Ma, şirke-

bir haberde Asya’nın en değerli

sıra Alipay uygulamasıyla mobil

satışını engelleyen yaptırımlarının

tin 20. kuruluş yıl dönümü olan

e-ticaret şirketlerinden biri olan

ödemelerin yaygınlaşmasında

Amerika’nın değerlerine uygun

10 Eylül’de görevi bıraktığını

Alibaba’nın kurucusu ve Yöne-

önemli rol oynadığı kaydedil-

olmadığını belirtti. Smith, bu tarz

açıkladı.

tim Kurulu Başkanı Ma’nın, ÇKP

mişti. Ma’nın ayrıca, Eski Çin

üyesi olduğunu duyurmuştu.

Devlet Başkanı Dıng Şiao-

yaptırımlarım gerçekliğe, mantığa ve hukuka uyması gerektiğini

Ma’nın yerine Alibaba şirketler

kaydetti.

grubunun Üst Yöneticisi Daniel

Haberde Ma’nın ne kadar za-

açılım ve reform sürecine kat-

Zhang’in Yönetim Kurulu Başka-

mandır ÇKP’ye üye olduğundan

kıda bulunan 100 kişiden biri

nı olarak görev yapacağı bildiril-

bahsedilmezken, iş adamının

olduğu vurgulanmıştı.

“Yaptırımlar bir otele yatak yasağı koymakla eş değer”

di. Ma, geçen yıl eylülde şirketi, 20. kuruluş yıl dönümünde ha-

ABD Başkanı Donald Trump’ın otel

timin, hükümetlerin gerçek bir iş

meye başlamıştı. Google, Intel,

lefi Zhang’a bırakacağını açık-

sektöründeki deneyimine atıf-

birliği yapması olduğunu kaydetti.

Broadcom, Qualcomm ve Xilinx

lamıştı. 55 yaşındaki Ma, Aliba-

gibi ABD’li dev teknoloji şirketleri,

ba’yı 1999’da Cıciang eyaletinin

Huawei ile olan ilişkilerini askıya

başkenti Hangcou’da kurmuştu.

aldıklarını ve ürün tedariki sağla-

İngilizce öğretmenliği yaparken

ta bulunan Smith, “Bir teknoloji şirketine, ‘ürünlerini satabilirsin

Ne olmuştu?

fakat işletim sistemi ve çip alamazsın’ demek, ‘bir otele hizmet

ABD Başkanı Trump, mayıs ayın-

mayacaklarını açıklamıştı. Goog-

atıldığı iş hayatında Ma, uygula-

verebilirsin fakat odalarına yatak

da, Huawei’in telekomünikasyon

le, geçen ay yaptığı açıklamada,

dığı e-ticaret modelinin başarısı

koyamaz, restoranında yemek

ekipmanlarını dış ticaret yasağı

yaptırımlar kapsamında araların-

sayesinde Alibaba’yı yıllar içinde

bulunduramazsın’ demekle eş

listesine eklemesinin ardından

da Google Maps ve YouTube gibi

Çin’in en büyük teknoloji şirket-

değer. Bu yaklaşım, şirketin duru-

yabancı rakiplerin teknolojileri ve

uygulamaların da olduğu Google

lerinden biri haline getirmeyi

munu tehlikeye atıyor.” ifadelerini

servislerinin engellenmesi bağla-

uygulamalarının Huawei’in yeni

başarmıştı.

kullandı. Smith, küresel teknoloji

mında “ulusal ekonomik acil du-

telefon modellerinde yer almaya-

lideri olmak için sahip olunan tek-

rum” ilan etmişti. ABD hükümeti-

cağını doğrulamıştı. Huawei ise bu

nolojinin tüm dünyaya sunulması

nin söz konusu kararının ardından

yaptırımlara karşılık kendi işletim

Çin Komünist Partisi üyesi iş adamı

gerektiğini aktararak, küresel tek-

Silikon Vadisi’nin dev şirketlerin-

sistemi ve donanımlarını geliştir-

Çin’i yöneten Komünist Parti’nin

nolojiyi yönetebilecek tek yöne-

den de buna paralel adımlar gel-

diğini duyurmuştu.

(ÇKP) resmi yayın organların-

Alles für einen perfekten Tag Mit viel Liebe zum Detail und professionellen Tipps begleiten wir Sie in allen Planungsphasen Ihrer Hochzeit und organiesieren mit Ihnen diesen einmaligen Tag in Ihrem Leben.

Individualität, Kreativität und Leistung in facettenreicher Auswahl sind für uns selbstverständlich. Ob Junggesellenabschied mit Stil, lockerer Sektempfang, festliches Menü nach der standesamtlichen Trauung oder romantische Traumhochzeit, mit Er Event wird Ihre Hochzeit zum einzigartigen Erlebnis und unvergesslichem Tag. Für alle Eventualitäten stehen wir als erfahrener Partner zur Verfügung.

Wir wissen, wie wichtig die sorgfältige Planung einer großen Veranstaltung ist. Erlauben Sie uns, unser Know-how mit Ihnen zu teilen, damit Ihre Feier unvergesslich wird. Wir bieten Ihnen:

Hochzeiten, Messen, Seminare, Konzerte und Tagungen Hagenbleckstraße 52 30455 Hannover info@erevent.de Tel.: 01511 29 48 405

ping’in, 1978’de başlattığı dışa


88 • HABER

EYLÜL/SEPTEMBER 2019

Türkiye’den Thomas Cook mağdurlarına destek Turizm Bakanlığı Thomas Cook’un iflasından etkilenebilecek işletmelere kredi desteği vermeye hazırlanıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ayık’a göre iflas Türkiye’ye yıllık 700 bin civarında turiste mal olabilir. Dünyanın en eski seyahat şirketi

mada, “22 Eylül 2019 dahil içe-

rizm Bakanlığı ile Hazine ve Ma-

Ayık Reuters’a verdiği demeçte

Thomas Cook’un tasfiye süreci-

ride konaklayan Thomas Cook

liye Bakanlığı arasında Thomas

Thomas Cook’un iflasının Türki-

ne girmesinin ardından Türkiye

İngiltere misafirlerinin konakla-

Cook İngiltere’nin faaliyetlerin-

ye’de yıllık 600-700 bin civarın-

Turizm Bakanlığı, Thomas Cook

malarına ilişkin tüm ödemeleri

den zarar görebilecek işletmeler

da turist kaybına neden olacağı-

Avrupa Türkiye’den giyiniyor Türkiye yılın ilk yarısında 162 ülkeye yaklaşık 3,3 milyar dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihraç etti.

nı kaydetti. Ayık Thomas Cook ile Türkiye’ye İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısının şu an toplam 45 bin civarında olduğunu söyledi. Ayık Thomas Cook şirketinin bazı küçük otellere 100-200 bin sterlin civarında borcu olduğunu ve bu otellerin de iflas nedeniyle zor duruma düşebileceğini kaydetti.

Condor uçuşlara devam ediyor Türkiye, ocak-haziran döne-

Söz konusu dönemde Türki-

Thomas Cook’un iştiraki Al-

minde 162 ülkeye 3 milyar 304

ye’nin bu fasıldaki ithalatı 368

man Condor Havayolu şirketi

milyon 418 bin dolarlık örül-

milyon 366 bin dolara geriledi.

ise uçuşlara devam ettiğini

memiş giyim eşyası ve akse-

İngiltere’nin Türkiye’de 21 bin 33

ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi)

için üzerinde çalışılan “kredi des-

açıkladı. Şirketin internet say-

suarı ihraç ederken, satışlarda

Böylece geçen yılın ilk yarısın-

konaklamalı misafiri bulundu-

güvencesindedir. İşletmelerinde,

tek paketinin” en kısa sürede ha-

fasından yapılan açıklamada

ilk sıraları Avrupa ülkeleri aldı.

da yapılan 513 milyon 405 bin

ğunu belirterek, bu durumdan

Thomas Cook İngiltere misafiri

yata geçirileceği de ifade edildi.

Condor’un likidite dar boğazını

etkilenebilecek işletmelere kredi

konaklayan otellerin bu misa-

destek paketinin hayata geçirile-

firlerinden ücret talep etmesi,

ceğini açıkladı.

odayı boşalttırması durumunda

Turizm Bakanlığı’nın resmi Twit-

haklarında yasal işlem başlatı-

ter hesabından yapılan açıkla-

lacaktır” denildi. Açıklamada Tu-

dolarlık örülmemiş giyim eş-

aşması için devlet garantili bir

Türkiye

Kurumu

yası ve aksesuarı ithalatı yak-

fon üzerinde çalışıldığı belirtil-

(TÜİK), Türkiye örülmemiş gi-

laşık 145 milyon dolar azalmış

di. Thomas Cook ise 140 bin ci-

yim eşyası ve aksesuarı ihra-

oldu. Türkiye’nin örülmemiş gi-

Türkiye Otelciler Federasyonu

varında tatilcinin Alman iştiraki

catında son yıllarda yakaladığı

yim eşyası ve aksesuarı ithalatı

(TÜROFED)

ile seyahat ettiğini açıkladı.

ivmeyi bu yıl da sürdürdüğünü

yaptığı ülkeler arasında ilk sıra-

bildirdi. Sektör, yılın ilk yarısın-

yı 67 milyon dolarla Bangladeş

da geçen yılın aynı dönemine

aldı. Bu ülkeyi 52 milyon dolarla

göre ihracattan yaklaşık 84

Çin, 34 milyon dolarla İtalya, 31

milyon dolar daha fazla gelir

milyon dolarla Mısır ve 22 mil-

elde etti. Bu fasıldaki ithalat

yon dolarla İspanya izledi. TÜİK

yılın ilk yarısında geçen yılın

verilerine göre, ocak-haziran

aynı dönemine göre yüzde 29

döneminde en fazla örülme-

azalırken, ihracatta yüzde 2,6

miş giyim eşyası ve aksesuarı

artış kaydedildi. Ocak-haziran

ihracatı yapılan 15 ülke şöyle:

Turist kaybı bekleniyor Başkanı

Osman

Sabiha Gökçen, 8 ayda 23 milyonu geçti İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı, yılın 8 ayında 23 milyon 502 bin yolcu kullandı.

İstatistik

döneminde 3 milyar 304 milyon 418 bin dolarlık örülmemiş

İspanya 645.905.898

giyim eşyası ve aksesuarı ihraİstanbul Sabiha Gökçen’den yapılan açıklamaya göre, İs-

Dış hatlar ağustosta, yüzde 18 büyüdü

ayında geçen yılın aynı döne-

3 milyon 422 bin yolcu uçuş

catı gerçekleştirildi. Bu rakam

mine göre dış hat yolcusu yüz-

yapmış oldu. Aynı dönemde

geçen yılın aynı döneminde

de 18 artarak 1 milyon 442 bin

21 bin 423 uçak, iniş ve kalkış

3 milyar 220 milyon 422 bin

olan Sabiha Gökçen Uluslara-

Öte yandan, 2019 yılının ocak

olarak gerçekleşti. İç hatlarda

gerçekleştirirken, bunların 12

dolar olarak kayıtlara geçmişti.

rası Havalimanı’nda yılın 8 ayı-

ayından itibaren dış hatlar-

ise 1 milyon 980 bin kişi hava-

bin 83’ü iç hat uçuşlarında, 9

na ait yolcu ve uçak rakamları

da yaşanan yükseliş ağustos

limanından geçiş yaptı. Böy-

bin 340 ise dış hat uçuşlarında

açıklandı.

ayında da devam etti. Ağustos

lece ağustos ayında toplam

seferlerini yaptı.

tanbul’un

şehir

havalimanı

Almanya 427.753.793 Birleşik Krallık 293.236.853 Hollanda 205.648.778

En fazla ihracat Avrupa’ya Fransa 137.391.142 Türkiye’den yılın ilk 6 ayında

23 milyon 502 bin yolcu taşıdı

162 ülkeye örülmemiş giyim

İsrail 122.171.469

eşyası ve aksesuarı satışı yapıldı. En fazla ihracat Avrupa

Buna göre, Sabiha Gökçen

ülkelerine

Uluslararası Havalimanı’nı, yı-

Örülmemiş giyim eşyası ve ak-

lın 8 ayında 23 milyon 502 bin

sesuarı ihraç edilen ülke 645

yolcu kullandı. Dış hatları kul-

milyon 906 bin dolarla İspan-

lanan yolcu sayısı, geçen yılın

ya oldu.

Danimarka 107.510.226

gerçekleştirildi.

ilk 8 ayına göre yüzde 20’lik

Irak 106.035.082 İtalya 96.953.608 ABD 96.761.712

artışla 9 milyon 156 bine ula-

Bu rakam, toplam ihracatın

şırken, iç hatlarda yolcu sayısı

yaklaşık yüzde 19’unu oluştur-

14 milyon 346 bin olarak ger-

du. İspanya’yı 427 milyon 754

çekleşti.

bin dolarlık ihracatla Almanya,

Suudi Arabistan 79.878.143 İran 64.285.370

293 milyon 237 bin dolarla Yılın 8 ayında İstanbul Sabiha

Birleşik Krallık, 205 milyon

Gökçen Uluslararası Havalima-

649 bin dolarla Hollanda ve

nı’nda 151 bin bin 865 uçak, iniş

137 milyon 391 bin dolarlık dış

ve kalkış gerçekleştirdi. Bunla-

satımla Fransa takip etti.

rın 88 bin 478’i iç hat uçuşlarında, 63 bin 387’si ise dış hat uçuşlarında iniş ve kalkış yaptı.

İthalat geriledi

Polonya 59.314.133 Rusya Federasyonu 58.013.288 Libya 45.141.165 dolar olarak belirlendi.


2019 EYLÜL/SEPTEMBER

HABER • 9

TEKNOFEST İstanbul’u 1 milyon 720 bin kişi gezdi

Haluk Bilginer Emmy Ödülleri’ne aday

TEKNOFEST İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında düzenlenen festivale katılım bu yıl rekor kırarak 1 milyon 720 bin kişi oldu.

Usta oyuncu Haluk Bilginer, “Şahsiyet” dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.

Festivale katılanlar bir yandan Tür-

cularını mayın, balistik ve el yapımı

yarışmalarda dereceye girenler

kiye’nin teknolojide geldiği noktayı

patlayıcılara karşı koruyan BMC

ödüllendirildi. 3 milyon liradan

inceleme fırsatı bulurken diğer yan-

Amazon UKS-Otonom, Altay tankı,

fazla ödülün verildiği 38 farklı ka-

dan gösteri uçuşları, konser, atölye-

kirpi ambulans dahil dokuz araç yer

tegoride düzenlenen 19 yarışma-

ler ve yarışmalarla coşkuyu zirvede

aldı. Festivali nefes kesen gösteri

nın ödül törenleri 21-22 Eylül’de

yaşadı. TEKNOFEST kapsamında

uçuşları da damgasını vurdu. Altı

yapıldı. 21 Eylül Cumartesi günkü

yabancı ve yerli girişimcilerin bu-

gün boyunca devam eden etkin-

törene Cumhurbaşkanı Recep Tay-

luştuğu “Take Off Uluslararası Giri-

likte, her gün Solo Türk’ün başlat-

yip Erdoğan katıldı ve kazananlara

şim Zirvesi” ile “Yurt Dışındaki Türk

tığı gösteri uçuşları da ilklere sahne

ödüllerini verdi. Festivalde, araştır-

Bilim İnsanları Kurultayı” da düzen-

oldu. Ziyaretçiler Rusya’nın ünlü

ma proje yarışmalarında Gazi, Ha-

lendi. Bu yıl ikinci kez düzenlenen

gösteri uçakları Russian Knights

cettepe, Amasya, Fırat, Celal Bayar,

TEKNOFEST’e gelen ziyaretçiler

Aerobatic Team, Rus SU-35 savaş

Eskişehir Teknik, İstanbul Bilgi ve

Baykar tarafından üretilen Bayrak-

uçağı ve MC-21 yolcu uçağının gös-

Selçuk üniversitelerinin projeleri

tar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava

teri uçuşlarını da izledi.

birinci olurken, 40 farklı ülkeden

Aracı’nı, yerli ve milli uçan araba

gelen 64 sporcunun katıldığı Dün-

Cezeri’yi ve TUSAŞ tarafından üre-

Dünyanın en büyük teknoloji fes-

ya Drone Kupası’nda da dereceye

tilen TF-X Milli Muharip Uçağı’nın

tivali

girenlere ödülleri verildi.

kapsamında

düzenlenen

prototipini ilk kez yakından görme fırsatını yakaladı. Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisin-

üstlendiği, senaryosunu Hakan

rakipleri Birleşik Krallık, Alman-

Sergi alanında ise Türkiye’nin milli

deki performansıyla Uluslarara-

Günday’ın yazdığı dizi tüm dün-

ya ve Brezilya’dan.

ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve

sı Emmy Ödülleri’ne aday gös-

yada büyük beğeni topladı. Şah-

kara araçlarının yanı sıra yurt dı-

terildi. Usta oyuncu, Alzheimer

siyet, İnternet Film Veri Tabanı

Uluslararası Emmy Ödülleri’nin

şından gelen uçaklar da yer aldı. İlk

hastası olan seri katili canlandır-

olan IMDB’de tüm zamanların

bu yıl 47’ncisi düzenlenecek. 21

yerli ve milli helikopter Atak ve eği-

dığı “Agah Beyoğlu” karakteriyle

en iyi 40’ıncı dizisi oldu.

ülkeden 11 kategoride 44 aday

tim uçağı Hürjet ile 38 farklı hava

En İyi Erkek Oyuncu kategori-

aracı festival alanında sergilendi.

sinde yarışacak.

Televizyonun Oscar’ı olarak bile-

ABD New York’taki törenle sa-

Kara araçları bölümündeyse yol-

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın

nen yarışmada, usta oyuncunun

hiplerini bulacak.

yarışacak. Ödüller, 25 Kasım’da


10 • HABER

EYLÜL/SEPTEMBER 2019

WEBSITE SADECE 500€

Erdoğan: Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesinde lider Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta düzenlenen İklim Eylem Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede başarılı bir ülke olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

bölgesinde lider ülke konumun-

nelinde benimsendiğini kaydetti.

Erdoğan, New York’ta düzenle-

dadır.

elektriğin

Erdoğan, “Kalkınma hedefleri-

nen Birleşmiş Milletler 74’üncü

yüzde 30’undan fazlasını yeni-

mizden vazgeçmeden, iklim de-

Genel Kurulu kapsamında katıl-

lenebilir enerjiden karşılıyoruz.

ğişikliğine uyum ve afetlere karşı

Hâlihazırda,

dayanıklılığa yönelik politikaları hayata geçiriyoruz” dedi. Yerel düzeyde iklim değişikliği ile mücadele etmek için Türkiye’nin her bir coğrafi bölgesi için eylem planları hazırlandığını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu: “İlk girişim, yerel iklim yatırımı için liderlik girişimidir. İkincisi ise herkes için sıfır karbon binalar girişimidir. Bu önemli girişimin iki temel bileşeni vardır. İlki 2030 yılına kadar yeni binaların,

me@hylmzdesign.com • +90 (553) 506 73 99 (WhatsApp) • instagram.com/hylmzdesign

www.hayatiyilmaz.com

Yenilenebilir enerjinin, elektrik

2050 yılına kadar ise mevcut

nuştu. İklim değişikliğinin sınır

üretimindeki payını 2023 yılın-

binaların sıfır karbon hale geti-

tanımayan küresel bir sorun ol-

da yaklaşık yüzde 39 seviyesine

rilmesi amacıyla yol haritalarının

duğunu söyleyen Erdoğan, küre-

yükselteceğiz” dedi.

hazırlanmasıdır. İkincisi, 2030 yılına kadar küresel ölçekte yak-

sel sorunların çözümünde, gerek

TASARIM • DİJİTAL REKLAMLAR • WEBSITE • YAZILIM • PRODÜKSİYON

Mısır’da Sisi karşıtı gösteri çağrısı

bölgesel, gerek uluslararası dü-

Türkiye’de orman varlığının arttı-

laşık 1 trilyon dolar tutarındaki

zeyde iş birliğinin tesis edilme-

ğını, 17 yılda 4 milyar fidan dikil-

yatırımın hayata geçirilmesidir.

sinin gerekli olduğunu vurguladı.

diğini söyleyen Cumhurbaşkanı,

Üçüncü girişimimiz, iklim dostu

Türkiye’nin 2023 hedeflerinden

ulaşım girişimiyle, sürdürülebi-

Türkiye’nin yenilenebilir enerjide,

birinin orman alanlarının toplam

lir kentsel ulaşım sistemlerinin

bölgesinde lider ülke olduğunu

alanın yüzde 30’una çıkarılması

oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu

söyleyen Erdoğan, “Türkiye, ik-

olduğunu ifade etti.

girişimlerimizin hayırlı olmasını

lim değişikliğiyle başarılı mücadele için evvela yerel düzeyde

Plastik poşet kullanımı azaldı

Kapsamlı siyasi reform çağrısı

ğunluğu rejim yanlısı güçlerden olu-

rumların, Sisi’yi görevi bırakmaya mecbur bırakamaması durumun-

Solcu “Demokratik Mısır” Partisi

Koordinasyonu’ndan

da milyonluk gösteri düzenlen-

dün yaptığı yazılı açıklamada, siyasi

başka bir açıklamada, Mısır devle-

mesi çağrısı yaptı. Öte yandan re-

tutukluların serbest bırakılmasını

tinin yıkıcı planlara karşı korunması

jime yakınlığıyla tanınan Ahmed

da kapsayacak şekilde “kapsamlı

gerekliliği vurgulandı ve Tahrir Mey-

Musa, kendisinin sunduğu bir

siyasi reform” çağrısında bulundu.

danı ve bazı kentlerde gösteriler

televizyon programında “Cum-

Devrimci Sosyalist Hareket ise açık-

düzenlendiği yönündeki haberlerin

hurbaşkanını değil devleti düşür-

lamasında, “korku devrinin sona er-

doğruluğunun sorgulanması gerek-

mek için komplo kurulduğundan”

diğini ve Sisi’nin görevi bırakmasının

tiğini kaydetti. Rejim yanlısı “Partiler

bahsetti ve Mısırlıları söz konusu

zor değil bilakis her zamankinden

Koalisyonu” da Mısır halkına şüpheli

“sabote” çağrılarına kulak verme-

daha kolay olduğunu” belirtti. Mısır

çağrılara karşı istikrarını muhafaza

meye davet etti.

resmi haber ajansı MENA’nın, ço-

etme çağrısında bulundu.

şan “Partiler ve Politikacılar Gençlik naklettiği

diliyor, tüm ülkeleri imkanları ölçüsünde ve hakkaniyet temelinde elini taşın altına koymaya

eyleme geçilmesi gerektiğinin

Sisi hakkında yolsuzluk suçlamalarında bulunan Muhammed Ali, 30 dakikalık bir video kaydı yayınladı. Ali, video yayınında, ülkedeki ku-

dığı İklim Eylem Zirvesi’nde ko-

farkındadır. İstanbul ile beraber,

Türkiye’de plastik poşet poşet

davet ediyorum. Eş başkanlığını

81 vilayetimizin tamamında katı

kullanımının dörtte üç oranında

yürüttüğümüz çalışma grubu-

yakıtlar yerine doğalgaz kulla-

düşürüldüğünü belirten Erdo-

nun geliştirdiği girişimlerin her-

nımını yaygınlaştırdık. Türkiye,

ğan, bu kapsamda başlatılan

kes tarafından destekleneceğine

bugün

“Sıfır Atık” projesinin Türkiye ge-

inanıyorum.”

yenilenebilir

enerjide,

Fransız yazara Müslümanlara karşı nefreti körükleme cezası Fransız basınında yer alan haberlere göre Yargıtayda görülen davada Eric Zemmour’a 3 yıl önce bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeler kullandığı gerekçesiyle 3 bin euro para cezası verildi. Yargıtay, programda Müslüman-

lüman kadınların ülkede İslam

karar verdi. Zemmour daha önce

lara İslam ve Fransa arasında bir

hakimiyetini kurmak istediğini

de benzer davalar sonrası mah-

seçim yapması gerektiğini ve

söyleyen Zemmour’un bu açık-

kum olmuş, çalıştığı televizyon

banliyölerdeki başörtülü Müs-

lamalarının ayrımcılık içerdiğine

kanalından kovulmuştu.


2019 EYLÜL/SEPTEMBER

HABER • 11

InnoPos

HÜSEYÝN KARATAÞ

K ASSENSYSTEME

WIRTSCHAFTSBERATUNG EKONOMÝ DANIÞMANI MUHASEBE BÜROSU

HER İŞLETMEYE ÖZEL POS SİSTEMLERİ Restaurant ● Süpermarket ● Imbiss ● Kuaför

Donanım Çözümleri & Yazılım Çözümleri 05131 504 97 98 info@innopos.de

Siemensstraße 29, 30827 Garbsen

www.innopos.de

Beratender Betriebswirt Limburgstr. 9 30159 Hannover www.ub-karatas.de info@ub-karatas.de

Tel.:+49 511 388 79 71

Alman Tıp Ödülü Dilek Gürsoy’a

‘‘Darbe girişiminin zihinsel önemini küçümsedik’’

Alman Tıp Ödülü bu yıl Almanya doğumlu cerrah Dr. Dilek Gürsoy’a verilecek. Yapay kalp alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Gürsoy, ödülünü 18 Kasım’da Düsseldorf’ta alacak. Almanya, Avusturya ve İsviçre’de tıp alanında başarılı çalışmalar yapan hekimlere ve tıbbi kuru-

Maas, İstanbul’da 5 yıl önce kurulan TürkAlman Gençlik Köprüsü kapsamında başkent Berlin’de düzenlenen bir etkinlikte gençlerin sorularını cevapladı.

luşlara verilen German Medical Award’a (Alman Tıp Ödülü) bu yıl Avrupa’da yapay kalp naklini gerçekleştiren ilk kadın cerrah Dr. Dilek Gürsoy layık görüldü. Dilek Gürsoy, “Ödül geçmişte tıp alanındaki çalışmalarımdan dolayı verildi ama bana gelecekteki çalışmalarım için motivasyon oldu” diyor. Dilek Gürsoy 1960’lı yıllarda Almanya’ya göç eden bir işçi ailesinin çocuğu olarak Düsseldorf yakınlarındaki Neuss kentinde dünyaya geldi. Babasını 10 yaşındayken, kalp

Almanya’nın, öz eleştiri olarak

(Türkiye’de), yerinde olmak ve

yetmezliği sonucu kaybetti. Ve

son yıllarda Türkiye-Almanya

muhatap olarak hazır bulunmak

ilişkilerinde nerede yanlış yaptı-

mantıklı olurdu.” ifadesini kul-

bu hastalıkla mücadele etmek

istenilen düzeye gelinemedi-

larına 1960’larda başlandığını,

duğunu belirten Dilek Gürsoy,

ğına ilişkin bir soruyu cevaplayan

landı. Almanya’da 3 milyondan

onun mesleği oldu. Düsseldorf

ğinden yakınıyor. Yapay kalp

ancak büyük bir ilerleme kay-

“Şu anda kullanılan yapay kalp

Maas, bu konudaki bir hususun

fazla Türk kökenlinin yaşadığına

Tıp Fakültesi’nden kalp cerrahı

konusunda laboratuvar çalışma-

dedilmediğini sözlerine ekleyen

kablo ile enerjiyi vücudun dışın-

darbe girişiminden sonra oldu-

işaret eden Maas, “Elbette her

olarak mezun oldu. “Belki de tıp

larını sürdürdüğünü ifade eden

Dr. Gürsoy, “2019 yılındayız ve

dan alıyor. Ayrıca sesli çalışıyor.

ğunu belirterek, “Bu olayın zihin-

zaman Türkiye ile ilişkilerimizin

okumak istememde babamın

Gürsoy, “Ne yazık ki insanlar or-

halen neredeyse yapay kalple

Hem kablolu hem de de sesli

sel önemini küçümsediğimizi dü-

iyi olması gerektiğine inanıyo-

kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşa-

gan nakli konusunda henüz tam

ilgili 40-50 yılık bir teknolojiyi

olması nedeniyle çok kullanışlı

şünüyorum.” dedi. Maas, şiddet

rum. İkili ilişkilerde Türkiye bizim

mını yitirmesi de rol oynamıştır

bilinçlenmiş değil. Özellikle kalp

kullanıyoruz. Ben 2012 yılında

değil. Hastalar yanlarında sü-

içeren ve hayatını kaybedenlerin

için önemli bir partner. Türkiye

ama benim için asıl motivasyon

nakli konusunda büyük sıkıntılar

ilk kadın olarak yapay kalp nak-

rekli bir akü taşımak zorundalar.

de olduğu bir darbe girişiminin,

NATO’da müttefiktir ve Avrupa

kaynağı insanlara yardım etme

yaşanıyor. Çünkü bağışçıların

li gerçekleştirmiştim. Aradan

Üzerinde çalıştığımız sistem ise

devleti tehdit eden, belirli duygu-

Birliği (AB) için de önemli part-

isteğim oldu” diyen Gürsoy, bu-

sayıları yeterli değil. Bağışçı bu-

bunca zaman geçti ve hâlâ aynı

kabloyu ortadan kaldırıyor ve

sal tepkilerin ve hassasiyetlerin

nerdir.” diye konuştu. Türkiye ile

güne dek yüzlerce kalp hastasına

lunamadığı için çok sayıda insan

yapay kalpleri takmaya devam

rahatsız edici ses de olmayacak.

göz önünde bulundurulması ge-

Almanya arasında tüm zorlukla-

şifa dağıttı.

yaşamını yitiriyor. İşte bu nokta-

ediyoruz. Çünkü hiçbir yeni-

Yapay zekâ ile bağlantılı bir sis-

reken bir olay olduğunu söyledi.

ra rağmen görüşme kanallarının

da yapay kalp büyük önem kaza-

lik yapılmadı. Bu durum beni

tem olacak.

nıyor“ diyor.

sinirlendiriyor” diye sözlerine

Bütün bu çalışmalarımızı yaşa-

Darbe girişiminin ardından Al-

lukların iki ülke arasında sessizlik

ekliyor.

ma geçirebilmek için başlı ba-

manya’da hızlı bir şekilde günde-

oluşmadan yüz yüze konuşul-

şına bir yapay kalp merkezi ku-

me geçildiğini dile getiren Maas,

duğunu, bunun da ortaklığın bir

“Belki çok hızlı bir şekilde orada

kanıtı olduğunu kaydetti.

yıllar sonra babasını elinden alan

Kalbin insan yaşamı için en

kopmadığını belirten Maas, zor-

ğunu belirten Gürsoy, ağır kalp

Amacı yapay kalp merkezi kurmak

Amacının Avrupa genelinde bir

rulmasında yarar var. Amacım

hastalıklarının

Dünyada yapay kalp çalışma-

Yapay Kalp Merkezi kurmak ol-

bunu gerçekleştirmek” diyor.

önemli organlarından biri oldutedavilerinde

Die Nachhilfe Profis Nordfelder Reihe 21 www.weelearn-nachhilfe.de 30159 Hannover kontakt@weelearn-nachhilfe.de

Tel.: (0511)65503532

Profesyonel dershanelerimizde bŸtŸn sõnõf ve okullar iin en iyi desteği bulabilirsiniz. 20 yõllõk eğitim ve šğrenci koluğu tecrŸbemiz ve profesyonel kadromuz ile ocuklarõnõzõn başarõsõ iin varõz. bemiz Yeni Şu EN‘de GARBS Devlet desteği ile eğitim hizmetlerimizden ücretsiz tr. 47 faydalanmak için bize danışabilirsiniz. steler S erenbo arbsen B G Çocuklarınızın başarısı bizim önceliğimiz! 30823

L

Kalp nakli sorunu büyük


12 • HABER

EYLÜL/SEPTEMBER 2019

Almanya’da “hemşire krizi” büyüyor

ABD, Türkiye ile ticaret hedefi için harekete geçti

Türkiye ‘dijital para’da atak yapıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki hemşire ve hasta bakıcı sayısının yetersiz olması nedeniyle Meksika’ya ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, 100 milyar dolarlık ortak ticaret hedefi için kapsamlı bir paket çalışmasına başladı.

Türkiye dijital para birimleri alanında sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Kripto para birimi kullananların sayısı yüz binleri aşarken Merkez Bankası’nın “dijital para” çıkarma kararıyla birlikte şirketler yatırıma hız verdi.

Çelik ve alüminyum başta olmak üzere, Türkiye’ye uygulanan gümrük vergilerinin yeniden düzen-

Türkiye bir yandan durgunluk,

ğe giren 11. Kalkınma Planı’nda

lenmesi öngörülüyor. Söz konusu

yüksek enflasyon ve işsizlik gibi

“blockchain tabanlı dijital merkez

pakette, iki ülke ilişkilerini yakından

makroekonomik sorunlarla uğ-

bankası parası” çıkarılması kara-

ilgilendiren F-35 ve Patriotlara da

raşırken, diğer yandan tüm dün-

rının yer alması, bu alandaki ya-

yer verilebileceği belirtiliyor.

yayı saran dijital para birimleri ve

tırımlara da hız vermiş durumda.

“blokzincir” (blockchain) teknolo-

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Satterfield bilgi verdi

jisi alanında çok önemli adımlar

Türkiye’de “dünya ekonomisinin

atıyor.

geleceği” olarak tanımlanan blockchain teknolojisini kullanan-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

masları kapsamında ABD Ticaret

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-

ların sayısı yüz binleri aşarken,

doğan’ın New York ziyareti öncesi,

Bakanı Wilbur Ross ile bir araya

temi’nin ilk kalkınma planı olan,

Türkiye’yi bu alanda Ortadoğu ve

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David

gelmiş, görüşmede iki ülke ticaret

2019-2023 dönemini kapsayan

Körfez ülkeleri için “cazibe mer-

Satterfield’in, hazırlanan ekonomi

hacminin artırılması yönünde atıla-

ve 23 Temmuz 2019’da Resmi

kezi” haline getirmeyi amaçlayan

paketi hakkında Türkiye’de ilgili

bilecek ortak adımlar ele alınmıştı.

Gazete’de yayınlanarak yürürlü-

şirketlerin sayısı da artıyor.

Gereken insan kaynağının te-

araya gelen Spahn, temsilci-

makamlara bilgi verdiği öğrenildi.

Ziyaretin ardından iki ülke ticaret

min edilmesi için Meksika ile

leri Almanya’ya davet ederek,

Resmi bilgilendirmenin ise önü-

bakanlıkları arasında ortak çalışma

çalışma yürüttüklerini ifade

tanıtım yapmaları çağrısında

müzdeki günlerde Ankara’ya iletil-

grubu kurulmuştu. Öte yandan

eden bakan, Meksikalı çalı-

bulundu. Alman bakan ayrıca,

mesi bekleniyor.

Ross’un ziyareti öncesi Türkiye’de

şanların Almanya’ya girişleri

50 bin ila 80 bin sağlık perso-

için vize çalışmalarının hızlan-

neli açıklarının bulunduğunu

dırılacağını söyledi.

bildirdi.Almanya Sağlık Ba-

yatırımı bulunan ABD’li şirketlerin

Ortak çalışma grubu kurulmuştu

üst düzey yöneticileri, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkı sunmak için bir araya gelmiş

kanlığının Twitter hesabından Meksika’daki 15 ayrı eğitim

Meksika ziyaretine ilişkin bir

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

ve bu hedef doğrultusunda beklen-

merkezinin temsilcileriyle bir

de video paylaşıldı.

nisan ayında Washington’daki te-

tiler masaya yatırılmıştı.


TEKNOLOJİ • 13

2019 EYLÜL/SEPTEMBER

“Facebook’un ‘geçmişi sil’ özelliği aslında hiçbir şey silmiyor”

iOS 13 batarya sorunu ile gündemde Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 13 güncellemesini yayınladı. Karanlık mod başta olmak üzere birçok yeniliği beraberinde getiren iOS 13 batarya sorunu ile gündeme geldi.

Facebook’un, kullanıcılarına verilerini kontrol etme hakkı veren ‘geçmişi sil’ özelliğinin aslında hiçbir şey silmediği iddia edildi.

Sosyal medyada iOS 13 yükleyen kullanıcıların büyük bir

Yeni özelliğin, kullanıcının Fa-

kısmı güncelleme sonrasında,

cebook dışındaki sitelerde takip

cihazlarının kullanım süresinin

edilmesi özelliğini devre dışı bıra-

hissedilir şekilde düştüğünü

kabilmesini sağladığı açıklanmıştı.

belirtti. Durumdan etkilenen iPhone’ların büyük kısmını iPhone

Teknoloji haberleri paylaşan Mas-

6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iP-

hable internet sitesi ise Facebook

hone 7 Plus, iPhone 8 ve iPhone

bu özelliği kullanırken, Facebook

8 Plus modelleri oluşturuyor.

sunucularından hiçbir geçmişi silmeyeceğini sadece kullanıcının

Ağırlıklı olarak eski nesil cihaz-

hesabından veri bağlantısının ke-

ların böyle bir durumdan etkile-

sileceğini yazdı. Bu yeni özelliğe

niyor olması nedeniyle, Apple’ın

Apple’ın cihaz eskitme politikası

rumda değil. Apple, bu sorunu

göre kullanıcılar takip etme özelli-

yeni bir cihaz eskitme politikası

içerisinde olduğuna dair çıkan

yaşayan kullanıcılarına temiz

ğini devre dışı bırakarak, Facebo-

web sitelerine veri gönderdiğini

adını ‘geçmişi sil’ olarak duyursa

içerisinde girmiş olabileceğine

dedikodular çok da muhtemel

kurulum yapmalarını önerdi.

ok’un kendilerini Facebook dışında

görmesi imkânsızdı. Yeni özel-

da kullanıcı bilgilerinin Facebo-

dair dedikodular oluşmaya baş-

gözükmüyor.

Apple’ın, iOS 13 için yayınlacağı

takip ederek ‘hedefli reklam’ gön-

lik, kullanıcılara, Facebook’un

ok sunucularından tamamıyla

yeni ara sürüm güncellemeleri

dermesini engelleyebiliyor.

kullanıcının verilerini paylaştığı

silinmesi

ladı. Fakat yapılan sentetik test-

mümkün

olmuyor.

lere göre, iOS 12.4.1 ile iOS 13

Ayrıca kullanıcıların şikayetine

ile birlikte batarya performansı

şirketlerin listesini ve kaç defa

‘Geçmişi sil’ özelliği ilk önce Gü-

arasında ciddi bir kullanım süresi

konu olan bu problem, Apple

konusunda iyileştirilmeler yapa-

Daha önce kullanıcının kendi

paylaşıldığını gösteriyor. Habe-

ney Kore, İrlanda ve İspanya’da

farkı bulunmuyor. Dolayısıyla,

tarafından da doğrulanmış du-

cağına da kesin gözüyle bakılıyor.

bilgilerini Facebook’un hangi

re göre, Facebook bu özelliğin

kullanıma sunulacak.

Çin metrosu yüz tanıma sistemi ile ödeme almaya başladı Dünya’nın en kalabalık ülkesi olan Çin, yüz tanıma ve yüz tarama sistemlerini en aktif şekilde kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Zira Çin güvenlik güçleri, suçluları tespit etmekten sınıftaki öğrencilerin dikkatini ölçmeye kadar birçok konuda bu yöntemlere başvuruyor.

Sony: PS5, PS4 kadar boşa enerji harcamayacak Sony, PlayStation 5 üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Henüz ne zaman satışa çıkacak belli olmayan yeni nesil konsol ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bu kez gelen bilgi oldukça gü-

Sony‘nin açıklamasına göre, bir

zon’un, Google’ın ve Facebo-

venilir bir kaynaktan. Sony PS5

milyon kullanıcının bu güç tasar-

ok’un da bu konuyla ilgili çalış-

ile ilgili bir açıklama yaptı: PS5

rufu özelliğinden faydalanması

maları olduğunu biliyoruz.

enerji tüketimi, PS4’ten daha

sonucunda, ABD‘deki ortalama

düşük seviyede olacak. Yani bir

1000 evin kullanımına eşdeğer

PS5 ne zaman piyasaya çıka-

nevi PS5 PS4 modeline göre

miktarda enerji tasarrufu sağ-

cak? Şimdilik bu sorunun yanıtı

daha çevreci olacak.

lanacak. Konsolunda enerji ta-

bilinmiyor. PS4‘ten daha çevreci

sarrufuna odaklanan şirket, aynı

olacak olan konsolda AMD Ry-

PS5 enerji tüketimi ile ilgili bilgi resmi kaynaktan geldi. Sony, yeni nesil konsolun uyku modu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, PS5 daha verimli bir uyku moduna sahip olacak. Sony

Interactive

Entertain-

ment’ın Başkanı ve CEO’su Jim Ryan, oyun endüstrisinde sürdürülebilirliği artıracak yeni Planet for Play planları hakkında bilgiler verdi. PS5’i daha verimli hale South China Morning Post ga-

teknolojisi ile metro yolculuğu-

Bir bilet satın almak isteyen bi-

getirmek isteyen şirket, bileşen-

zetesinin paylaştığı bir haberde

nun tanışmasına şahit olan diğer

reyler, ödeme yapmak amacıyla

lerin tek bir alanda üzerinde ko-

Shenzhen kentinin güneyinde

şehirler arasında Jinan, Şangay,

nakit ödeme yaparak veya QR

numlandığı yonga sistemini kul-

amanda oyun servislerinin kar-

zen CPU ve özel bir GPU kulla-

bulunan metro sisteminde yüz

Qingdao, Nanjing ve Nanning

kodunu kullanarak vakit kaybet-

lanacak. Ayrıca, enerji tasarrufu

bon ayak izine de bakıyor ve veri

nılacak. Konsol, PS4 oyunları ve

tarama devrinin başladığı belir-

bulunuyor. Bu teknoloji, metro

miyor. Zira ödeme sistemine ka-

sağlayan askıya alma modu da

merkezlerinin enerji verimliliği

PlayStation VR için geride dönük

tildi. 60 yaşın üzerindeki kişiler

operatörü ve internet devi Ten-

yıt olan bir yolcu, hesabı vasıta-

yeni konsol ile birlikte gelecek.

ile ilgili aldığı önlemleri değer-

uyumluluk sunacak. Depolama

ve gaziler, ücretsiz metro yol-

cent tarafından geliştirildi.

sıyla bilet ücretini ödeyebiliyor.

Bu mod kullanıcıların cihazların-

lendiriyor.

tarafında sabit disk yerine SSD

Son olarak Çinli vatandaşlar, bu

da daha başarılı bir enerji tasar-

culuğu fırsatından yararlanmak

kullanılması yükleme sürelerini

için ilgili sisteme kayıt olmak

Futian isimli bir istasyonda baş-

durumdan memnun olduklarını

rufu elde etmesini sağlayacak.

Sony, iklimi nötr hale getirmek

kısaltacak. Ayrıca daha net ve

adına yüz tanıma teknolojisini

latılan ödeme sistemi, bilet al-

belirtti. Siz Çin’in yeni adımını

Bu enerji tasarrufunun 0.5W

için çaba gösteren şirketlerden

temiz görüntü için konsolda ışın

kullanmaya başladı. Yüz tanıma

mak isteyenlerin yüzünü tarıyor.

nasıl buldunuz?

seviyesinde olduğu söyleniyor.

yalnızca biri. Aynı şekilde, Ama-

izleme teknolojisi kullanılacak.


1414 • OTOMOBİL

EYLÜL/SEPTEMBER 2019

BMW Concept 4 ızgaralarıyla dikkat çekti

600 beygirlik yeni Audi RS 6 Avant tanıtıldı

Bayveralı marka Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Concept 4 isimli konseptini tanıttı.

Station wagon modeller arasında performans şöhretine sahip Audi RS 6 Avant, 600 HP güç üreten yeni nesliyle tanıtıldı.

BMW’nin devasa ızgara tasarı-

killendirecek. Anlayacağınız, M3

rini kullandı. Diğer yandan aracın

mını çok sevmesek de Bavyeralı

ve M4 için hala bir umut var.

lazer teknolojili ön farları kelime-

üretici yeni performans araçla-

Böbrek ızgarayla ilgili konuşan

nin tam anlamıyla mükemmel

rına bu ızgara tipini yerleştirme

BMW tasarım müdürü Domagoj

görünüyor. Bir cam tarafından

fikrini değerlendiriyor gibi görü-

Dukec, “Böbrek ızgara her zaman

korunmayan ince farlar, bunun

nüyor. 2019 Frankfurt Otomobil

BMW’nin imzası oldu. Concept

yerine içerideki detayları göste-

Fuarı’nda tanıtılan dev ızgaralı

4, bu ızgarayı şimdiye dek hiç ol-

ren üç boyutlu bir yapıyla geliyor.

yeni Concept 4, yeni jenerasyon

madığı kadar yüksek bir kaliteyle

Farların hemen altında, motor

4 Serisi, M3 ve M4’ün tasarımına

sunuyor. BMW Concept 4, yeni

bölmesine ve frenlere temiz hava

erken bir bakış sağlıyor.

4 Serisi’nin etkileyici yüzüne er-

yolu açan büyük hava girişleri

ken bir bakış sağlıyor.” ifadelerini

bulunuyor.

Otomobilin genel görüntüsü ve

Yepyeni tasarımıyla hiç olmadığı

bu motor, gücünü 8 ileri otomatik

Audi RS 6 Avant modelinde

kadar agresif görünen yeniAudi

şanzıman ve Quattro sistemi ara-

Comfort, Dynamic ve Efficien-

RS 6 Avant, 600 beygirlik mo-

cılığı ile dört tekerleğe birden ak-

cy modlarını da içeren altı farklı

toruyla ABD pazarında satılacak.

tarıyor. Bu kombinasyonla birlikte

sürüş modu bulunuyor. Ayrıca,

Dünya prömiyerini Eylül ayındaki

0-100 km/s hızlanmasını 3.6 sa-

RS1 ve RS2 adı verilen iki özel

Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ger-

niyede tamamlayan performanslı

mod daha mevcut. Tamamiyle

çekleştirecek olan yeniAudi RS 6

wagon’un maksimum hızı da 250

kişiselleştirilebilir olan bu mod-

Avant’ın kaputu altında twin-tur-

km/s ile sınırlandırılmış. Fakat Dy-

lar, sportif üç kollu direksiyon

bo 4.0 litre V8 ünite yatıyor. 600

namic ve DynamicPlus paketleriy-

üzerindeki RS mode butonuna

beygir güç ve 800 Nm tork üreten

le bu değeri yükseltmek mümkün.

basarak seçilebiliyor.

kullandı.

duruşu iyi görünse de, bize so-

Konseptle ilgili açıklamalarda

rarsanız ızgaranın tasarımı işleri

Böbrek ızgarayla ilgili konuşan

bulunan BMW Grubu tasarım

biraz bozuyor. BMW, aracın il-

BMW tasarım müdürü Domagoj

direktörü Adrian van Hooydonk

hamını 328 ve 3.0 CSi gibi iko-

Dukec, “Böbrek ızgara her zaman

“BMW Concept 4, BMW marka-

nik modellerden aldığını söylese

BMW’nin imzası oldu. Concept

sının estetik özünü temsil ediyor:

de biz bunu çok hissedemedik.

4, bu ızgarayı şimdiye dek hiç

ideal oranları net ve kusursuz bir

Fakat bu şimdilik yalnızca bir

olmadığı kadar yüksek bir kali-

tasarımla birleştiriyor” diyor.

konsept ve BMW gelecekteki

teyle sunuyor. BMW Concept 4,

modellerini bu konseptin tasa-

yeni 4 Serisi’nin etkileyici yüzüne

BMW’nin yeni konseptinin teknik

rımına gelen tepkilere göre şe-

erken bir bakış sağlıyor.” ifadele-

ayrıntıları ise şimdilik bilinmiyor.

Yeni bir dönemin başlangıcı: VW ID.3 Frankfurt’ta düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı’nda (IAA) Volkswagen markası üç dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı. Marka hem tam elektrikli ID.3 modelini ve T-Roc’un üstü açık versiyonu Yeni T-Roc Cabriolet’i, hem de yeni logosunu ve yeni marka kurumsal kimliğini “Yeni Volkswagen” sloganıyla kamuoyuyla buluşturdu.

Volkswagen’in Türkiye’ye yatırım görüşmeleri devam ediyor Fabrikayı Manisa’ya kurmaya hazırlanan Volkswagen, taşıt vergi sisteminde taahhütler istiyor. Türkiye’de yaklaşık 1 milyar euro tutarında fabrika yatırım yapma kararına nihai halini vermeye çalışan Alman otomobil üreticisi Volkswagen Ankara ile taşıt vergisi rejimi hakkında görüşmeler yürütüyor.

YAKINDA ADIM ATILACAK Şirket geçen ay yaptığı açıklamada birden fazla markası için araç üretecek fabrikanın nereye kuru-

“YATIRIMA BÜYÜK ORANDA HAZIRLAR”

Volkswagen markasının bu yıl dü-

lacağı konusunda nihai bir karar

zenlenen Frankfurt Otomobil Fua-

almadığını belirtmiş olsa da, konu

rı’nda (IAA) en önem verdiği konu-

hakkında bilgisi bulunan iki kay-

ların başında ‘Elektromobilite’ vardı.

nak, Volkswagen’in Türkiye’de ya-

Reuters’e “Volkswagen Türki-

racatı yaparken, üretimleri bu

Marka, “Elektromobilite” stratejisi

tırım yapmaya yakın olduğunu ve

ye’ye 1 milyar euro yatırıma bü-

rakamı aştı.

ile 2025 yılına kadar pazara sun-

yakında adım atacağını belirttiler.

yük oranda hazır... Sadece vergi

mayı planladığı 20 farklı elektrikli

Adlarının açıklanmasını isteme-

konusunda

model ve 1 milyon satış hedefi ile

yen kaynaklar Volkswagen’in taşıt

düzenleme talepleri var” diyen

dünya lideri olmayı hedefliyor. Be-

vergi sisteminde ne gibi taahhüt-

ilk kaynak, Türkiye’nin mevcut

etle ve Golf’ten sonra Volkswagen

ler istediğini söylemedi. Ancak

üreticilere zarar vermeyecek

Volkswagen yeni fabrika yatırı-

markası için yeni bir dönemin baş-

Türkiye’de yapılan tüm yeni araç

ancak Volkswagen’in endişele-

mı için Bulgaristan’ı da inceli-

langıcı olarak ifade edilen ID.3 mo-

alımlarına hem özel tüketim vergi-

rini giderecek bir formül bulma-

yordu. Ancak kaynaklar şirketin

deli de ilk olarak Frankfurt Otomobil

si (ÖTV) hem de KDV uygulanıyor.

ya çalıştığını ifade etti.

Türkiye’de nihai yatırım kararı

Fuarı’nda sergilendi. Volkswagen,

ÖTV motor hacmi 1.6 litreye kadar

tam elektrikli ID. model ailesinin ilk

olan araçlar için yüzde 45-yüzde

Aralarında Fiat, Renault, Ford,

İkinci kaynak, “Sadece şu anda

üyesi olan ID.3 ile “0 Emisyon” mo-

60 aralığında değişirken, 2 litre-

Hyundai ve Toyota’nın bulundu-

vergi sistemine dair bir konu

biliteyi milyonlar için ulaşılabilir hala

ye kadar hacimli araçlarda yüzde

ğu başlıca uluslararası üreticiler

kaldı.” diyerek görüş ayrılıkla-

getirmeyi hedefliyor.

100-110’a çıkıyor.

Türkiye’de hali hazırda büyük öl-

rının giderilebileceğini belirtti.

çekli üretim yapıyorlar. Bu üreticiler geçen yıl 1.3 milyon adet otomobil ve hafif ticari araç ih-

Türkiye’den

bazı

BULGARİSTAN DA İLGİLENİYORDU

almaya yaklaştığını belirttiler.


2019 EYLÜL/SEPTEMBER

DİZİ/FİLM ÖNERİLERİ • 15

İzlemeniz gereken en iyi Netflix dizileri hangileri?

gisini çektiler. Bu heyecan verici macerayı gözler önüne seren Red Bull Media House yapımı The Dawn Wall, şimdi Netflix’te yayında.

Maniac

Popüler platformda yakalayabileceğiniz yapımları sizler için derledik. İşte komediden dramaya, bilimkurgudan fantastiğe Netflix’te öne çıkan 40 dizi. Hayatımıza girdiğinden beri “izleme” konusundaki neredeyse tüm

Amy ve Senna gibi son yılların en iyi belgesellerinin yapımcıları tarafın-

alışkanlıklarımızı değiştiren Netflix, hemen her ay başlayan yeni di-

dan yaratılan Formula 1: Drive to Survive belgeseli tüm motorsporları

zileriyle hem yelpazesini genişletiyor hem de üye sayısını artırıyor.

tutkunlarını oldukça heyecanlandırdı. Formula 1 organizasyonuna içe-

Hem fenomen olan dizileri hem de bazen festivallerde bile yarışan

riden bir bakış atan bu 10 bölümlük belgeselde hiçbir anlatıcıya başvu-

filmleriyle kendi dünyasını yaratan Netflix, son kertede herkesin

rulmadan pilotlar, gazeteciler ve yarış mühendislerinin ağzından bir F1

kendi zevkine uygun bir şeyler bulabileceği bir platforma dönüşmüş

sezonunda olup bitenleri takip ediyoruz. Zaferler, kazalar, teknik arıza-

Emma Stone ile Jonah Hill’i bir araya getiren güçlü kadrosuyla dikkat

durumda.

lar, kısacası bu spora dair ne varsa hepsini 10 bölüme sığdıran belgesel

çeken Maniac sıra dışı bir bilimkurgu olarak tanımlanabilir. Annesiyle

yolu F1 ile kesişen herkese şahane bir seyirlik vadediyor.

ilgili sorunları olan bir doktorun ve duygusal açıdan karmaşık bir bilgi-

Netflix platformundda hangi yapımları gözden kaçırmamak lazım? İşte komediden dramaya, bilimkurgudan fantastiğe her meşrebe uygun seçkimiz.

sayarın yürüttüğü tuhaf bir ilaç deneyine katılan iki yabancı arasında

Umbrella Academy

kurulan tuhaf bağın öyküsünü anlatan dizi izleyicileri ikiye bölmüştü.

1 Ekim 1989’da dünyanın çeşitli yerlerinde birçok kadın beklenmedik

Chilling Adventures of Sabrina

After Life

anda doğum yapmaya başlar. Egzantrik bir milyarder bu çocuklardan 7 tanesini evlat edinir. Yıllar sonra babaları ölünce süper güçlere sahip

Netflix’in ilgi çeken fantastik dizilerinden biri olan Chilling Adventures

Eşinin ölümünün ardından tam anlamıyla hayata küsen ve her gün

bu çocuklar tekrar bir araya gelir ve olaylar gelişir... Bugüne kadar izle-

of Sabrina, yarı insan yarı cadı Sabrina’nın aile mirası Gecenin Kilisesi

kendini öldürmeyi düşünerek hayata başlayan Tony’nin altı bölüm-

diğimiz süper kahraman film ve dizilerinden sıra dışı konusuyla ayrılan

ile ölümlü gençlerin dünyası arasında kendine yer bulmaya çalışırken

lük macerası konusunun vadettiğinden çok daha fazla komediyi de

Umbrella Academy ilk sezonuyla oldukça ses getirdi.

yaşadığı maceraları ekrana getiriyor. Archie Comics’in aynı adlı grafik

bünyesinde barındırıyor. The Office ve Extras gibi dizilerle rüştünü çoktan ispatlayan Ricky Gervais’in bu küçük, naif dizisi bir oturuşta

romanından uyarlanan dizinin başrolünde ise Mad Men’den tanıdığımız

The Dawn Wall

Kiernan Shipka bulunuyor.

bitirilecek bir akıcılığa da sahip.

The Kominsky Method

Formula 1: Drive to Survive

Ocak 2015’te Amerikalı iki kaya tırmanışçısı Tommy Caldwell ve Kevin Jorgeson, Kaliforniya’da Yosemite Ulusal Parkı’nda yer alan ve tırmanmanın imkansız bulunduğu Dawn Wall’a tırmanarak tüm dünyanın il-

Michael Douglas ve Alan Arkin gibi iki usta oyuncuyu bir araya getiren dizide oyuncu koçu Sandy Kominsky ile en yakın dostu Norman Newlander’ın yaşlanmanın inişli çıkışlı yollarında ilerlerken yaşadıkları

HER EVE BİR İMAJ! BU FORMU DOLDURUP POSTA İLE ADRESİMİZE YOLLAYIN VEYA E-POSTA OLARAK BİLGİLERİNİZİ BİZE İLETİN, İMAJ GAZETENİZ POSTA YOLUYLA BEDAVA EVİNİZE GELSİN.

AD • SOYAD:

30 ve 31 ile başlayan postakodlarına gazetemiz ücretsiz olarak gönderilmektedir.

ADRESİNİZ:

maceralar anlatılıyor. Yaşlılık ve ölüm üzerine bir komedi olarak tanımlanabilecek dizi oldukçe beğeni topladı.

Hakan: Muhafız

Netfllix’in ülkemizde gerçekleştirdiği ilk yerli projesi olan Hakan: Muhafız, günümüz İstanbul’unda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılan kahra-

Weidendamm 30

|

30167 Hannover

|

Mail: info@imaj-online.de

|

Web: www.imaj-online.de

manımızı 10 bölüm boyunca takip ettiğimiz dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü yer alıyor.


EYLÜL/SEPTEMBER 2019

16 • SİNEMA

TERMINATOR 6: DARK FATE Vizyon Tarihi: 24.10.2019 Dani Ramos gelecekten gelen bir katil robot tarafından kovalanmaktadır. Ancak Dani, bu robot hayatına girmeden önce son derece sıradan bir yaşama sahiptir. Terminator ise serinin ilk iki filmindeki gibi yüksek teknolojiyle uyumlu likid metalden oluşan bir katil robottur. Sarah Conor, Dani’ye karşı düzenlenen suikasti engellemek için yeniden ortaya çıkmıştır. Grace ise Sarah ortaya çıkmadan önce Dani’nin tek koruyucusudur. Grace ise yarı insan yarı robottur.

Yönetmen: Tim Miller

Oyuncular:

Arnold Schwarzenegger Linda Hamilton Mackenzie Davis

Tür:

Aksiyon, Bilimkurgu

Hareket Sekiz

Gemini Man

Annem

Hareket Sekiz, Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun

Yaşlanan bir kiralık katil artık bu işlerden kurtulmak ister. Bunun

Annem, bir anne kızın hikayesini konu ediyor. Nazlı, annesinden

hikayesini konu ediyor. Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden

için uğraşırken kendini bir savaşın içinde bulur. Savaştığı kişi ise

utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Na-

polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır.

kendisinin 25 yaş daha genç ve en dinç halindeki klonudur. Fil-

zılı’nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansız-

Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor ma-

min yönetmenliğini, daha önce “Pi’nin Yaşamı” ve “Kaplan ve

lıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi

denini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı

Ejderha”yı yöneten Ang Lee üstleniyor.

kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği anne-

Vizyon Tarihi: 03.10.2019

Vizyon Tarihi: 03.10.2019

Vizyon Tarihi: 03.10v.2019

planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin,

sinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına

Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına

geri dönmeye karar verir.

geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir?

Yönetmen: Oyuncular:

Ali Yorgancıoğlu

Yönetmen: Oyuncular:

Ang Lee Will Smith

Yönetmen: Oyuncular:

Mustafa Kotan

Hande Katipoğlu

Ali Sunal

Mary Elizabeth Winstead

Özge Gürel

Devrim Yakut

Clive Owen

Sercan Badur

Tür: Komedi

Tür:

Aksiyon, Bilimkurgu

Tür: Dram

Joker

Maleficent 2

Die Addams Family

Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck’in hayatına odak-

Yıllar Maleficent ve Aurora’ya iyi davranmıştır. İlişkileri kalp kırıklık-

Kocasına ve çocuklarına kendini adamış bir kadın olan Morticia,

lanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, gün-

larından, intikam öyküsüne ve sonunda sevgiye dönüşür. Ancak hala

ailesini bir arada tutan soluk tutkaldır. Güler yüzlü, kötücül ve

düzleri palyaço olarak çalışır. Komedyen olmayı arzulayan ancak

insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürüyordur. Aurora’nın

tutkulu bir şekilde karısına aşık olan aile babası Gomez, her za-

bu konuda pek de başarılı olmayan Arthur, yavaş yavaş psikolojik

Prens Phillip ile gerçekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini sağla-

man girişimci ruhunu korumaktadır. Ailenin çocukları da oldukça

olarak tekinsiz sulara açılır. Kendisini Gotham Şehri’nde suç ve

yacağı için Ulstead ve Moors Krallığı’nda kutlanacaktır. Beklenmedik

şahsına münhasır bireylerdir. Uzun örgüleri ve iğneleyici mizahı

kaosun içinde bulan Arthur, artık kendi kimliğinden uzaklaşıp Jo-

bir karşılaşma ise yeni ittifakları doğuracaktır. Büyük Savaş içerisinde

ile zeki genç kız Wednesday ve bulabileceği en büyük tehdit ve

ker karakterine bürünür.

Maleficent ve Aurora ise ayrı düşeceklerdir. Böylece sadakatleri test

tehlikelerin peşinden koşan 10 yaşındaki Pugsley. Ancak evin bi-

edilecek ve gerçek bir aile olup olmadıklarını sorgulayacaklardır.

reyleri bunlarla sınırlı değildir.

Joachim Rønning

Conrad Vernon, Greg Tiernan

Angelina Jolie

Yönetmen: Oyuncular:

Elle Fanning

Oscar Isaac

Vizyon Tarihi: 10.10.2019

Vizyon Tarihi: 17.10.2019

Yönetmen: Oyuncular:

Todd Phillips Joaquin Phoenix

Yönetmen: Oyuncular:

Robert De Niro

Zazie Beetz

Tür: Dram

Sumru Yavrucuk

Vizyon Tarihi: 24.10.2019

Charlize Theron

Michelle Pfeiffer

Chloë Grace Moretz

Tür:

Fantastik, Macera, Aile

Tür:

Animasyon, Aile


2019 EYLÜL/SEPTEMBER

KÜLTÜR/SANAT • 17

DEĞİŞİME NEREDEN BAŞLANIR?

FATMA ADMIŞ

Yazar, www.ucuzduzen.com

2019’a girdiğimiz gün yani yıl başı gecesinde, yeni seneye dair bazı şeyler dilemiştim. Herkes gibi… Ve kendime bazı hedefler koymuş, hem iş hem okul hem de özel hayatıma dair bir takım kararlar almıştım. Ama bir yerde bir yanlışlık vardı. Ve ben onu yeni fark ettim. Son birkaç gündür de hep bunu düşünüyordum.

Şöyle ki…

Şarkıları silmek kadar kolay değil, insanları hayatımızdan çıkarmak. Ama yavaştan bir mesafe koymak mümkün. Özellikle de ne

Yıl başı gecesi şunları dilemiştim ( Öyle elle tutulur, maddi şeyler

istediğini bilmeyeni karakterini netleştirememiş ve sürekli negatif

değil, baştan söyleyeyim :

olan insanlarla! Boşuna demiyorlar, “İnsan, birlikte en çok zaman

HAYVANLARDAN TANRILARA: SAPIENS Selam…

geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır.” diye…

“Ben artık; * Daha pozitif ama aynı zamanda olası kötü ihtimalleri de düşünebilen,

Uzun zaman önce okuduğum ama bir türlü yazmaya fırsat bulama-

Okuduğum kitaplar….

dığım, bir kitapla buradayım!

* Ilımlı ama kendinden de taviz vermeyen, * Hüznünü ertelemeyen (bu benim için çok önemli) ama hızlı toparlanan,

Kitabımız Yuval Harari’nin 2011’de yayımladığı, 2014’te İngilizce’ye

* Kendine vakit ayırabilen ama diğer işleri de ihmal etmeyen biri olmak

2015’te Türkçe’ye çevrilen eseri, “Hayvanlardan Tanrılara Sapiens”! Bu kitap sadece çıktığı dönemde değil, hala bir çok sitede çok sa-

Ve…

tanlar listesinde yer alarak etkisini sürdürmekte. Çünkü, şu zamana kadar insanlık tarihine bu denli ışık tutan öğretici başka bir kitap

Yüksek lisans tezimi bitirmek, daha çok kitap okumak, bloguma

okumadım açıkçası. Tabi bunda, yazarın kendine has, kolay okunan

daha çok yazmak, daha çok öğrenmek, reklama dair daha dona-

ve kolay anlaşılan bir anlatım dilinin olmasının çok büyük payı var.

nımlı olmak ve şu İngilizceyi de artık halletmek istiyorum. ” de-

Sunduğu içeriklerin besleyici ve ufuk açıcı olması, kitabı akıcı bir hale

miştim.

getiriyor ve okuyucuyu araştırmaya yönlendiriyor.

Ama şuan o günden bugüne baktığımda bunlar için hiçbir şey yap-

Peki bu kitap genel olarak ne anlatıyor?

madığımı görüyorum. Daha doğrusu, bunları gerçekleştirmeye çabalarken şu soruyu ciddi anlamda sormamışım hiç.

Okumayanlar için çok fazla detaya inmeden kısaca bahsetmek istiyorum.

”İstediklerimi gerçekleştirmek için nereden başlamam gerekiyor?”

Evrimden Tarıma… Yazarımız, bilişsel devrim, tarım devrimi, insanoğlunun birleşmesi

Bu soru o kadar önemliymiş ki… Bunu, seneyi yarılayınca fark et-

ve bilişsel devrim olmak üzere dört bölümden oluşan bu kitabında,

mek her ne kadar sinir bozucu olsa da, “hiç fark etmemekten iyidir.”

Burada kastettiğim yanlış kitaplar değil. “Gündelik hayatımda oku-

modern insanın yani bizlerin, Homo Sapiens’lerin Kuzey Afrika’dan

diyerek teselli ediyorum kendimi.

mam gerekenler” ile “iş hayatımla alakalı mutlaka okumam gere-

çıkıp, Homo Erectus, Neandertal gibi bütün diğer insan türlerini ega-

kiyor” dediklerimi bir sıraya dizmek. Çünkü, roman okumak kadar

le ederek dünyayı ele geçirmesini anlatıyor.

Fark ettiğim şey şuydu. Beni ben yapan bazı şeyler var. Tepkilerime,

bence sosyolojik, felsefi ya da iş hayatıyla alakalı kitaplar okumak

davranışlarıma, anlık ruh hallerime, kararlarıma ve düşüncelerime

da önemli. Bu yüzden de kitap okuma listemi, içine sektörelleri de

Genel olarak, evrim teorisinden tarım devrimine, yazının keşfinden

yön veren, hatta bunları şekillerinden şeyler…

ekleyerek güncelledim.

bilişsel devrime, para ve ekonominin insanlık tarihine eklenişinden

Peki bunlar nelerdi?

İzlediğim filmler…

dinlere ve ideolojilere, bilimle devletler arasındaki ilişkiden sanayiye kadar tüm merak edilen gelişmeleri/ olayları daha önce duyduklarımıza hiç benzemeyen örneklerle açıklıyor. Bunlar benim etrafımdaki insanlar ve onlarla kurduğum diyaloglar, İzlediğim filmler, okuduğum kitaplar, dinlediğim müzikler, gezip gördüğüm gördüğüm yerler, dikkatimi çeken konular… Bunlar beni ben yapan şeylerdi, evet. Ve bu yüzden hayatımda bir takım değişiklikler istiyorsam, bunlardan başlamam gerekiyordu. Ki nihayet başladım da!

Mesela ilk olarak müzik listem… Kitabın içinde geçen, çok sevdiğim bazı alıntıları da buraya bırakıyoBirçok şarkıyı sildim. Çünkü, müzik dinlemeyi çok seviyorum ve

rum: İnsanlar, ormanları kesti, bataklıkları kuruttu, barajlar inșa etti,

bu durum gün içindeki anlık ruh hallerimi aşırı etkiliyordu. (Sırf

ovaları suladı, binlerce kilometre demiryolu döședi ve gökdelenlerle

müziğin gazına gelerek çok hata yapmışımdır!) Bu yüzden de artık

dolu metropoller kurdu. Dünya Homo sapiens’in isteklerine uygun

ruh halime iyi gelen, bana güzel şeyleri hatırlatan, güzel hayaller

hale getirildikçe habitatlar ve türler yok oldu. Bir zamanlar yeșil ve

kurduran bir müzik listesi yaptım.

mavi olan gezegenimiz, plastik ve betondan bir AVM’ye dönüștü.

Daha sonra, “Etrafımdaki insanlar!“

Mutluluğun sırrı kendinizle ilgili gerçeği bilmektir, gerçekten kim veya ne olduğunuzu anlamaktır. Mutluluk aslında bir insanın hayaBurada da kastettğim şey, yanlış filmler değil. Ama biraz daha öğ-

tını anlamlı ve değerli görüp görmediğiyle ilgilidir. Tarih ilerledikçe

retici olması açısından ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılı daha iyi

insanların iyilik ve mutluluğunun geliştiğine dair hiçbir kanıt yoktur.

anlayabilmek adına, bir belgesel ve Tv programı listesi yaptım. Onu

Hem iyimserleri hem de kötümserleri memnun etmek adına, cen-

da buradan paylaşacağım en kısa zamanda.

netle cehennem arasında gergin bir vaziyette gidip geldiğimizi söyleyebiliriz. Tarih henüz nereye doğru gideceğimize karar vermedi ve

Yani toparlamak gerekirse… Hayatımızda bir takım radikal kararlar

bir dizi tesadüf bizi bu iki yönden birine sürükleyebilir.

almak kolay gibi görünebilir ama bunlara nereden başlayacağımız bence çok önemli. Bu yüzden de alınan kararların, kısa süreli

Tarihin altın kurallarından biri, geriye dönüp bakınca bariz olarak gö-

olmasını istemiyorsak bence işi en temel noktasından ele alarak

rünen şeyin olay esnasında son derece belirsiz olmasıdır. İnsanlığın

başlamak lazım. Ve herkesin kararlarını uygulama yöntemi elbette

tarihini ve gelecekteki olası şeyleri sade ve akıcı bir dille anlatan bu

farklıdır ama ben yine de belki size de iyi gelir diye kendi yöntemimi

kitaptan, alınacak gerçekten çok bilgi var!

paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar! Şimdiden herkese keyifli okumalar! Sevgiler! Sizi çok seviyorum!


EYLÜL/SEPTEMBER 2019

18 • SPOR

SPOR HABERLERİ YILIN EN IYISI LIONEL MESSI

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İNGILIZLERI BÜYÜLÜYOR

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü’nü, Barcelona’nın Arjantinli forvet Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, İngilizleri büyülemeye devam ediyor. oyuncusu Messi kazandı. Erkek futbolunda En İyi Teknik Direktör Ödülü’nü, Eski futbolcular, 23 yaşındaki stopere adeta övgü yağdırdı. Daily Star gazetesi Liverpool’u çalıştıran Klopp, En İyi Kadın Futbolcu Ödülü’nü ise ABD’li Rapinoe aldı. ise Manchester City’nin, milli oyuncuyu kadrosuna katması gerektiğini yazdı.

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu

konuk edeceği 2022 FIFA Dünya

Ödülü’nü, Barcelona’nın Arjantinli

Kupası Asya Elemeleri maçında

oyuncusu Lionel Messi kazandı.

hayata geçecek.

önemli rol oynadı. Manchester

riyerini televizyon yorumculuğu

performansıyla İngiltere’nin gün-

United’a rekor bedelle transfer

yaparak sürdüren Gary Lineker

deminden düşmüyor. Bu sezon

olan Harry Maguire’in yerinde oy-

de “Leicester’ın Maguire’nin yeri-

ligdeki tüm maçlarda 90 dakika

nayan 23 yaşındaki stoper, İngiliz

ne neden oyuncu almadığını Çağ-

forma giyen milli oyuncunun,

futbol otoritelerinden tam not

lar’ı izlerken anlıyorum” ifadesini

takımının 3’ncü sırada olmasın-

aldı. Uzun yıllar Liverpool forması

kullandı. Manchester City’nin

da payı büyük. Pazar günkü Tot-

giyen efsane İngiliz savunmacı

savunmada yaşadığı sakatlıkları

tenham karşılaşmasında etkili

Jamie Carragher, “Leicester’dan

hatırlatan Daily Star gazetesi ise;

bir performans gösteren Çağlar,

Çağlar Söyüncü’yü izlemeye ba-

“City, Leicester’dan Çağlar’ı kad-

takımının 2-1’lik galibiyetinde

yılıyorum” paylaşımını yaptı. Ka-

rosuna katmalı” manşetini attı.

Yılın 11’leri FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafın-

FIFA tarafından 2019 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İtal-

Çağlar Söyüncü, Leicester’daki

Yılın teknik direktörü Klopp

dan belirlenen Yılın 11’ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

ya’nın Milano kentindeki La Scala Tiyatrosu’nda düzenlendi. France

İngiliz kulübü Liverpool’un başında

Football dergisi ile 2010’dan itiba-

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını

ren yürütülen ortaklığın sona er-

kazanan Alman Jürgen Klopp, Jo-

mesinin ardından hayata geçirilen

sep Guardiola (Manchester City)

Kaleci: Alisson Becker (Liverpool/

FIFA En İyiler Ödülleri, 4. kez dağı-

ve Mauricio Pochettino’nun (Tot-

Brezilya)

tıldı. Milli takımların teknik direk-

tenham) önünde erkek futbolunda

Savunma: Virgil van Dijk (Liverpo-

tör ve kaptanları, basın mensup-

yılın teknik direktörü seçildi.

ol/Hollanda), Matthijs de Ligt (Ju-

ları arasından seçilmiş bir grup ile

Kadın futbolunda en iyi teknik di-

ventus/Hollanda), Sergio Ramos

halkın katılımıyla yapılan oylama

rektör ödülünü, ABD Milli Takımı’nı

(Real Madrid/İspanya), Marcelo

sonucunda Barcelona’dan Lionel

çalıştıran Jill Ellis aldı.

(Real Madrid/Brezilya)

Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu

Liverpool’dan Brezilyalı Alisson

Orta saha: Luka Modric (Real

seçildi.

Becker, yılın erkek kalecisi, Atletico

Madrid/Hırvatistan), Frenkie de

Madrid’de oynayan Hollandalı Sari

Jong (Barcelona/Hollanda), Eden

France Football dergisinin verdiği

van Veenendaal da yılın kadın kale-

Hazard (Chelsea/Belçika)

Ballon d’Or (Altın Top) Ödülü’nü

cisi ödülüne layık görüldü.

Forvet: Kylian Mbappe (PSG/

Jose Mourinho, İngiliz basınına

bendeydi ve sonucuna da kat-

landı. Mourinho, şampiyonluk

Fransa), Lionel Messi (Barcelona/

samimi açıklamalar yaptı.

lanmam gerekiyordu’’ dedi.

yarışının ise Liverpool ile Manc-

Arjantin), Cristiano Ronaldo (Ju-

Geçen sezon Manchester Uni-

Manchester United’ın bu sezonki

hester City arasında geçeceğini

ventus/Portekiz)

ted’dan kovulmayı hak ettiğini

performansını da değerlendiren

de söyledi.

belirten Portekizli teknik adam,

56 yaşındaki teknik adam, “Ta-

Portekizli teknik direktör, geçen

‘’Orada çok iyi yıllar geçirdim

kımın iyi futbol oynayamadığını

sezonun ortasında Manchester

ama son sezonum için aynı şeyi

söyleyebilirim, ilk 6’ya girmekte

United 6’ncı sıradayken görevine

söyleyemem. Tüm sorumluluk

zorlanacaklardır” ifadesini kul-

son verilmişti.

5 kez alan Arjantinli futbolcu, Liverpool’dan Virgil van Dijk ve Ju-

Puskas Ödülü, Macar Zsori’ye

ventus’tan Cristiano Ronaldo’yu geride bırakarak bu ödülü ilk defa

Yılın en iyi golüne verilen FIFA

kazanmayı başardı.

Puskas Ödülü, Macaristan liginde

Erkekler

Kadınlar

Debrecen forması giyen Daniel

En İyi Kadın Futbolcu Ödülü Megan Rapinoe’nin

Zsori’ye gitti.

Kaleci: Sari van Veendaal (Atletico Madrid/Hollanda)

FIFA Fair Play Ödülü’nü, İngiltere

Savunma: Lucy Bronze (Olym-

En İyi Kadın Futbolcu Ödülü’nü,

Championship ekibi Leeds Uni-

pique Lyon/İngiltere), Nilla Fischer

Reign Kulübü ve ABD Milli Takı-

ted’ın teknik direktörü Marcelo

(Linkopings/İsveç), Kelly O’Hara

mı’nın forvet oyuncusu Megan

Bielsa kazandı. Arjantinli teknik

(Utah Royals/ABD), Wendie Re-

Rapinoe aldı.

adam, 1-1 biten maçta, takımının

nard (Olympique Lyon/Fransa)

Aston Villalı bir futbolcu sakatlık En iyi erkek ve kadın futbolcu

yaşadığı sırada gol atması nede-

Orta saha: Julie Ertz (Chicago Red

ödüllerini takdim etmek için sah-

niyle oyuncularına bilerek gol ye-

Stars/ABD), Amandine Henry (Ol-

neye gelen FIFA Başkanı Gianni

meleri için talimat vermişti.

ympique Lyon/Fransa) Rose Lavel-

Infantino, İranlı makamların, kadın

FIFA Taraftar Ödülü ise otistik ve

le (Washington Spirit/ABD)

taraftarların erkek karşılaşmala-

görme engelli oğlunu Palmeiras

rında statlara girmesi konusunda

Kulübünün maçlarına götürerek,

Forvet: Alex Morgan (Orlando Pri-

garanti verdiğini paylaştı.

karşılaşma boyunca sahada olan-

de/ABD), Megan Rapinoe (Reign/

Uygulama ilk olarak İran Milli Ta-

ları ona anlatan Brezilyalı Silvia

ABD), Marta Vieria (Orlando Pride/

kımı’nın 10 Ekim’de Kamboçya’yı

Grecco’ya verildi.

Brezilya)

MOURINHO: KOVULMAYI HAK ETTIM Jose Mourinho’dan, Manchester United itirafı… Portekizli teknik adam, geçen sezon aldıkları kötü sonuçların ardından kovulmayı hak ettiğini söyledi.


2019 EYLÜL/SEPTEMBER

BULMACA • 19

Yararlanma

Suriye baþkenti

Zanaat öðreticisi

Zýtlýk

Havada bulunan bir gaz

Nesiç

Hekimlik, tababet

Üst iç çamaþýrý

Otel giriþinde geniþ yer

Aþýrý deli, çilgýn Güldürü sanatçisi

Müzikte vuruþ

Yük vagonu

Belirti, alamet

Paris’te ünlü kule

Lakin

Bir tür iskambil oyunu

En kalýn erkek sesi

Balýkesir Ýlçesi Kavgacý, þirret Akýlsýz, budala, alýk

Bir ilim dalý

Ama, fakat Yemek Güzel kokulu bir çiçek

Gün ortasý

Yüz, çehre Sakat kimse

Avukatlarýn baðlý olduðu kurum Rütbesiz asker

Gerçek

Ani þaþkýnlýk

Iki dizeden oluþmuþ þiir parçasý

Aklanma

Ýstatistik

Geleneksel Japon giyisi Maceristan halkýndan olan

Tanrý tanýmaz

Geminin izlediði yol

Pabuç Operada söylenen parça Cesedi inceleme iþi

Karadeniz bölgesinde bir ilimiz Gevenden çýkarýlan bir zamk türü

Kanýn dolaþ- týðý kanal Sergen Ýri yapýlý

Ýri yapýlý genç

Efelek

Kolay kanan

Kenya baþkenti

Habbe Yunan mitýnde savaþ tanrýsý

Firar Çabukluk belirten söz

Köyde varlýklý kiþi

(...Sayýn) Resimdeki sanatçý

Yunanistan baþkenti

Kýzgýn

Çamaþýrý birbirine sürtmek Sol elini kullanan

Leke, pislik

Yunanistan halký

Öbürü

Dört bir taraf

Çok Ýnce pamuklu bez Karýþýk renkli

Bulunak

Düzenli yýðýn

Gereksiz söz

Kalan veya artan bölüm Sýkýntý verme

Yörük

Öðütme diþi Kurallý, sanatlý söz söyleme

Delil

Açgözlülük

Aza

Akýl hastalýklarý

Mýsýr plakasý

Tebaa

Yakarýþ

Bayramdan önceki gün

Ulu, çok büyük

Akþam yemeði

Bilgi ve kültür

Alacak, borç

Doðru olmayan söz Mektup

Ýskambilde birli

Güneþ

Fikir

Yara bakýmý

Ýrin

Bel teknesi

Askerlerin barýndýðý yapý

Azerbaycan baþkenti

Hoþlanmak, sevmek (Ýng)

Bir cins reçine

Bir çeþit süt tatlýsý

El boyanan toz

Karýþýk renkli

Politika

Bir sebze

Nazi askeri polis gücü

Sözü geçer kimse

Sakýrga

Ýmkan

Gemi halatýnýn gevþetilmesi

Uygun bulma

Bir binek hayvaný

Taþýt

Aþýrý sevgi duygusu

Mahrut

At týmar aracý

Geleneksel

Tahýlýn harmana kadarki hali

Baþý boþ

Kafes biçiminde örgü

Asya’da bir göl Bir aðýrlýk ölçü birimi

Ufak rollere çýkan kimse

Nakit para

Küçük kanal

Mana

Vðcut aþýrtma hareketi Erkekte saygý sözü

Bir Ýlimiz Lakin

Engel

Boksta yerden kalkamama

Evren, alem

Kendisine inanýlan kimse Hile

Tatlý ve acý türleri olan bir sebze

Bahreyn baþkenti

Ýkaz

Seyrek görülen

Apayrý

Sývý

Yýlýn on ve onbirinci aylarý

Ek, katký Olma, meydana gelme

Göz Deðiþik renkler barýndýran

Demiryolu katarý

Kýsaca voltamper

Aðýr yük kaldýran araç

Geminýn kýyýdan açýlmasý Yüzün bir bölümü

Yok (argo)

Acele

Þaka olmayan

Para çekme makinesi

Çukurun en altý Yakýþýr, uygun Küre biçimliflüt türü

Olaðan

Avusturya baþkenti Ek

Diþi sýðýr

Duyuru yoluyla

Mirasta hak sahibi olma

Defa, kere

Altý kernarý olan çokgen Telefon sözü

Ýdda, tez

Makine ile yapýlan

Ayakkabýcý eðesi (Kýsa) Türk Standartlarý Enstitüsü

Mavera

Vücuk salgýsý

Týkaç, tapa

Orta Sýnýr

Bir meyve

Çokluk ikinci kiþi zamiri Madeni para

Doðalgaz bileþeni Bildiriler, duyurular

Seyircileri coþturan kimse

Madeni

Ýtaat etirme gücü

Ýcraat Köpek yavrusu

Güney Kaþlarla Afrika saçlar arasý böceði Taþ silindir

Diþi çocuk

Gür ve uzun býyýk

Yönetimsel

Sahte aydýn

Eskiþehir Sanayý (...Pekkan) Resimdeki Odasý sanatçý Çok hýzlý, tepkili uçak

Baliklarin yaþadýðý su kabý

Bir anda oluveren Aðirlik bakýmýndan eþit olan

Yuvarlak tahta kap

Bir cins iri zeytin

Ulak

Üzüntü, kaygý,tasa

Zengin, varlýklý Vergi koyma

Ak kan

Boyutlarý olaðandan küçük Hatýra

Bir tahil ölçeði Eski dilde fakülte

Çayýn istenilen durumu

Çok zehirli bir alkaloit

Kabiliyet

Eski Mýsýr tanrýsý

Ufki

Maden yeri

Saðlam, dayanýklý Halk dilinde kekeme

Kalsiyum

Öykünce

Hiddet, gazap

Zaviye

Mazot

Sýr

Bir tür baþlýk Savaþta ele geçirilmiþ mal

Bir ilimiz

Ata

Aðaçlarla örtülü geniþ alan


30.09. - 05.10.2019 arası geçerlidir. Gültig vom 30.09. - 05.10.2019.

Mevlana Sade Yaprak Çay, 1 kg Goran-Tee Luxus Mischung, 1kg

7.

49

Öz Antep Dom. Salçası, 800 g Tomatenmark, 800 g

0.

99

Mahmood Basmati Pirinç, 5 kg Basmati Reis, 5kg

8.99 Pınar Fındık, 200 g Haselnüsse, 200 g

2.49

Güllü Pirinç, 5 kg Goldkorn Reis, 5 kg

5.

49

Egetürk/Efepaşa Sucuk Çeş., 1 kg Knoblauchwurst, 1 kg

8.

99

Sütüm Beyaz Combi, 800 g Weißkäse, 800 g

1.49 Tüm Kuzu Ganzes Lamm

6.

99

Sütüm Peynir Çeşitkleri, %55 - %60, 800 g Weißkäse versch. Sorten, 800 g

2.

99

Efefırat Sele Zeytin, 700 g Schwarze Oliven, 700 g

Fulya Kutu Sosis, 550 g Wurst in Dose, 550 g

1.

0.

99

99

Karışık Kıyma, 1 kg Gemischtes Hackfleisch, 1kg

3.

99 Dana Boyun Eti, 1 kg Kalbshalsfleisch, 1kg

5.

99

Limmerstr 32 • 30451 Hannover Tel.: (0511) 123 79 906 Abgabe nur in haushaltsübliche Mengen. Solange der Vorrat reicht. / Ürünlerimiz stokludur. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Profile for imajgazetesi

İMAJ - Ausgabe/Sayı 137 - September/Eylül 2019  

İMAJ - Ausgabe/Sayı 137 - September/Eylül 2019  

Advertisement