Page 1

convention & incentive c r o a t i a n

m a g a z i n e

C R O AT I A

Z AGREB

D E C E M B E R 2 013

N O2 2

I S S N N O 13 3 3 -2 49 X

EUR 4.00

K N 15 . 0 0

Poslovni turizam & Business tourism Gosti o Zagrebu & Guests on Zagreb Funkcionalna organizacija & Functional organization Online - offline & On-line - off-line Eko-trendovi & Eco Trends

H R VAT S K A

Z AGREB

P R O S I N A C 2 013

BROJ 22

I S S N N O 13 3 3 -2 49 X

EUR 4.00

K N 15 . 0 0

kongresni magazin H R V AT S K I

NASLOVNICA CCIM22.indd 5

1/2/14 3:31 PM


Ilirija d.d.

Event brod Nada - novi adut u ponudi

K

ongresni turizam i cijela MICE industrija, u koje je tvrtka Ilirija d.d. u posljednje dvije godine značajno ulagala, među najboljim su načinima kvalitetnog produljenja turističke sezone, uspješnog i profitabilnog cjelogodišnjeg poslovanja. Biti inovativan, prepoznatljiv i poseban načela su na kojima Ilirija temelji najznačajnije ulaganje u kongresnu ponudu – izgradnju, opremanje i uređenje Event broda Nada, multifunkcionalnog broda za ekskluzivne evente poput kongresa, poslovnih skupova i sastanaka, ali i bankete, vjenčanja, domjenke itd. Brod može primiti do 180 osoba, a predstavljen je u listopadu 2013. godine na nautičkom sajmu Biograd Boat-Show. Kongresnim gostima, koji su istovremeno i najzahtjevniji i najzahvalniji gosti, kao i svim ostalim gostima nudi se integrirani turistički proizvod čije “srce” čine Ilirija resort, Marina Kornati i kamp Park Soline. Dodatnu im vrijednost daje ostatak ponude, uključujući Event brod Nada, ponuda agroturizma, Arsenal u Zadru – spomenik baštine iz XVI. stoljeća, multifunkcionalni prostor koncipiran kao “gradski trg u zatvorenom”, DMC agencija, sportsko-rekreativni sadržaji, à la carte restorani. Jednostavnije rečeno, namjera je gostima omogućiti potpun doživljaj ne samo Ilirije već i cijele destinacije. Optimistična očekivanja u 2014. godini kad je riječ o kongresnom tržištu su i više nego realna, tim više što Ilirija može itekako konkurirati vodećim europskim kongresnim destinacijama i gradovima. Dokazuje to i jedan poseban događaj. Naime, u travnju 2013. godini u Arsenalu se održala europska premijera Chevrolet Traxa na kojoj je tijekom 28 dana sudjelovalo 38 predstavnika Chevroleta i više od 804 novinara iz 36 europskih zemalja. Za uspješno organizaciju insentiva Hrvatska udruga profesionalaca kongresnog turizma dodijelila je Iliriji, odnosno Tomislavu Karamatiću, direktoru Ilirijinog objekta Arsenal, nagradu “Ambasador kongresnog turizma” u kategoriji najkreativnija izvedba insentiva u 2013. godini. II

D

uring the last two years Ilirija d.d. (joint stock company) invested significant funds into congress tourism and the whole of MICE industry, believing that it is one of the best ways to extend the tourist season in a quality way, and therefore conduct business successfully and with profits all year round. Ilirija bases its most important investment into the congress offer on the following principles: to be innovative, recognizable and special. For the company it means the construction, equipping and the decoration of Event boat Nada – a multifunctional boat for exclusive events like congresses, business gatherings and meetings, but also for banquets, weddings, events, etc. The boat can accommodate up to 180 passengers. It was presented in October 2013 at the nautical fair Biograd Boat Show. What Ilirija d.d. is offering to its usual guests as well as to its congress guests, who are at the same time the most demanding and the most grateful types of guests, is an integral tourist product. Its core consists of Ilirija resort, Marina Kornati, and camping site Park Soline. The remaining offer is the company’s additional value, and it consists of Event boat Nada, agrotourism, Arsenal in Zadar – a heritage monument from the 16th century converted into a multifunctional space designed like an “indoor town square”, a DMC agency, sports facilities, à la carte restaurants, or simply saying, the company wants its guests to have a complete experience, not of Ilirija only, but of the whole destination. Optimistic expectations for the year 2014 in regard to the congress market are more than realistic, more so because Ilirija can indeed compete with the leading European congress destinations and towns. There is a special event to prove it. Namely, in April 2013 a European premiere of Chevrolet Trax was held at Arsenal. During the period of 28 days, over 804 journalists and 38 Chevrolet representatives from 36 European countries participated in the event. The Croatian Meeting Professionals Association awarded Ilirija, that is Tomislav Karamatić, the manager of Ilirija’s Arsenal premises the award the Ambassador of Congress Tourism in the category the most creative incentive performance in 2013 for a successfully organized incentive. II

Event boat Nada - a new card up their sleeve 12

CCIM : : P R O S I N A C 2 0 1 3

ilirija.indd 12

1/2/14 3:55 PM


Survey

Ražnjević, predsjednik & Goran Uprave Ilirija d.d.

Jutt Ferlan, direktorica & Josipa Hotela Palace

 Goran Ražnjević, Ilirija d.d., Management Board President

Prilika koju ne smijemo propustiti

 Josipa Jutt Ferlan, Manager of the Palace Hotel Zagreb

Društveno odgovorno poslovanje – preduvjet uspjeha

The opportunity we Socially responsible business cannot miss - a precondition for success Za hrvatsku turističku industriju kongresni turizam je od izrazite strateške važnosti i mislim da se s ovom konstatacijom svi uglavnom slažemo. Također smo i suglasni da smo zemlja izrazitog kongresnoj potencijala, ali, nažalost, kao i puno toga u našem gospodarstvu pa i u turizmu ostaje samo na mogućnostima. Kongresni turizam je specifičan jer omogućava kvalitetan razvoj turističke ponude na kontinentu i obali, a uz to produljuje turističku sezonu odnosno donekle ublažava izrazitu sezonalnost hrvatskog turizma. I – daleko najvažnije – kongresni turizam je najlukrativniji dio turističkog tržišta jer kongresni gost u odnosu na tradicionalnog odmorišnog gosta znatno više troši, zahtijeva visokokvalitetnu uslugu smještaja i destinaciju koja sve to može pratiti.

I believe that we mainly agree with the statement that congress tourism is of extreme strategic importance for Croatian tourist industry. We also agree on the fact that Croatia has extreme congress potential, but unfortunately, as with many aspects of our economy, tourism is still only resting on its possibilities. Congress tourism is specific because it enables quality development of the tourist offer on the continent, as well as on the coast. Besides, it extends the tourist season, in other words it appeases, to a certain extent, the pronounced seasonality of Croatian tourism. And, as by far the most important aspect, congress tourism is the most lucrative part of the tourist market because a congress visitor, in comparison to a traditional visitor, spends significantly more money, requests a high-quality accommodation and a destination that can provide all of the above.

Hotel Palace će prvo tromjesečje 2014. godine iskoristiti za podizanje kvalitete usluga namijenjenih, između ostalih, i poslovnim gostima te poslovnim grupama. Sve sobe u Palace hotelu bit će potpuno renovirane u skladu sa standardima modernih poslovnih gostiju. U tijeku je postupak certificiranja za “zeleni hotel”, što će Palace postati početkom 2014. godine te će time podići razinu konkurentnosti ne samo na lokalnom nego i na međunarodnom tržištu. Naime, međunarodne tvrtke koje se hotelima obraćaju s upitima za organizaciju seminara i poslovnih skupova sve češće pitaju vodi li hotel politiku društveno odgovornog i ekološki prihvatljivog poslovanja. Štoviše, mnogima od njih to je često jedan od bitnih elemenata prema kojima će odlučiti o mjestu održavanja planiranog

During the first quarter of the year 2014, Hotel Palace will raise the quality of its services aimed at, among others, business visitors and business groups. All rooms at Hotel Palace will be completely renovated in accordance with modern business visitors’ standards. We are in the process of being certified as a “green hotel”, and Hotel Palace will become one at the beginning of 2014. That will increase the level of our competitiveness not only on the local market, but on the international market as well. Namely, when international companies make enquiries to hotels regarding the organization of seminars or business meetings, more and more frequently they enquiry whether a hotel is ecologically and socially responsible. Moreover, many companies often consider that to be one of the more important factors based on which they

CCIM : : D E C E M B E R 2 0 1 3

anketa.indd 23

23

1/2/14 4:03 PM


ANKETA

Strategija razvoja turizma je detektirala određene izazove s kojima se već godinama susreće hrvatski kongresni turizam, no ako ona ostane samo mrtvo slovo na papiru, hrvatski turizam i hrvatsko gospodarstvo zaista će propustiti priliku da barem donekle ublaže kronični problem naše turističke ponude – izrazitu sezonalnost, orijentaciju na isključivo odmorišnog gosta i na proizvod “sunce i more”.

The Tourism Development Strategy detected certain challenges that Croatian congress tourism has been facing for years. However, if the strategy remains only theoretical, Croatian tourism and economy will indeed miss the opportunity to, at least to some extent, appease the chronic problem of our tourist offer – pronounced seasonality, its orientation exclusively towards traditional visitors and the so-called “the sun and the sea” product.

poslovnog skupa. Nakon ulaska u EU razinu kvalitete naših usluga, standarde poslovanja i trendove u našoj industriji moramo što prije prilagoditi i primijeniti na hotele u Hrvatskoj. Mi smo tzv. “nova Europa” i kao takvi zasigurno smo zanimljivi stranim poslovnim gostima. Samo o nama ovisi hoćemo li se znati u što kraćem vremenu najbolje prezentirati što široj europskoj javnosti.

will decide where to plan their business meeting. Since we joined the EU, we must, as soon as possible, adjust the quality of our services, our business standards and the industry trends, and apply them to hotels in Croatia. We are the so-called New Europe, and as such we are definitely interesting to foreign business visitors. It is only up to us whether we will know how to present ourselves in the best light in the shortest period of time to as wide as possible European public.

Adria Hotel Forum

2. Konferencija 12. i 13. veljače u Zagrebu Druga konferencija Adria Hotel Foruma pod nazivom “Investicije i inovacije u hotelskoj industriji” održat će se 12. i 13. veljače u zagrebačkom Hotelu Westin. Ovogodišnji AHF – koji prelazi granice Hrvatske i prerasta u regionalni skup – održat će se pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma Republike Hrvatske, Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore i Istarske županije. Partneri skupa su Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske te međunarodne obrazovne institucije Glion, Laureate i CEU Business School. Sudjelovanje na ovom skupu već je prijavio velik broj uglednih predavača i panelista iz Hrvatske i inozemstva, poput Russela Ketta, predsjednika londonske grupacije HVS, Takuya Aoyama zaduženog za razvoj Hyattovih brendova u Rusiji i zemljama CIS-a itd. Detaljnije informacije o ovom skupu, temama i aktivnostima vezanim uz njega kao i novostima o panelistima saznajte na www.adria-forum.eu.

24

The Second Conference, 12th and 13th February in Zagreb The Second Adria Hotel Forum called “Investments and innovations in hotel industry” will be held at Westin Hotel in Zagreb on the 12th and 13th February. This year’s AHF – that transgresses borders of Croatia and is becoming a regional meeting – will be held under the auspices of the Ministry of Tourism of the Republic of Croatia, the Ministry of Sustainable Development and Tourism of the Republic of Montenegro, and the Istrian Region. The meeting’s partners are the Association of Employers in Croatian Hospitality, as well as international educational institutions Glion, Laureate and CEU Business School. A great number of reputable lecturers and panelists from both Croatia and abroad like Russell Kett, the Managing Director of the London office of HVS, Takuya Aoyama, who is in charge of the Hyatt brands’ development in Russia and the CIS countries and others, have already confirmed their participation. You can learn detailed information about this meeting, topics and related activities, as well as the news on panelists at www.adria-forum.eu.

CCIM : : P R O S I N A C 2 0 1 3

anketa.indd 24

1/2/14 4:03 PM

Croatian Convention & Incentive Magazine 2014  

Event boat Nada - a new card up their sleeve The opportunity we cannot miss :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

Advertisement