Page 1


Değerli gönül dostumuz, Sizlerin desteğiyle Afrika’da, Uzakdoğu’da, Balkanlar’da, Ortadoğu’da, Asya’da, dünyanın 36 ülke ve bölgesinde iyilik yayılıyor. Türkiye’den Sri Lanka’ya, Ruanda’ya, Patani’ye, Kırgızistan’a uzanan eller, yetimlerimizin yüzünü güldürüyor ve onların ailelerine, ülkelerine ve dünyamıza faydalı bireyler olarak yetişmelerine destek oluyor. O ellerin büyüttüğü küçük fidanlar artık meyve vermeye başladı. 2004’te Endonezya’yı vuran tsunami felaketinde yetim kalan ve 2006 yılında bölgede açtığımız İstanbul Yetim Kompleksi’mizde yaşamaya başlayan kızlarımızdan 22’si üniversiteli oldu. Açeli Wildanun, Yuni ve Yunita ise üniversite eğitimi için Türkiye’ye geldi. Afgan mülteci kamplarında yaşarken 11 yaşında Pakistan Haripur’daki İHH yetimhanesine gelen Musa da şimdi üniversite çağında ve İstanbul’da tarih eğitimi alıyor. 8 yaşındayken babasını beyin kanamasından kaybeden Gazzeli Zekeriya da tıp fakültesinde okumak için İstanbul’a geldi. Bangladeş’te mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı 22 yetim kızımız geçtiğimiz sene vakfımızın desteği ile dünya evine girdi. Etiyopya’da, Somali’de, Afrika’nın daha birçok ülkesinde desteklediğimiz yetimlerimiz de koruma altında ve geleceğe güvenle hazırlanıyor. Evet, yolumuz uzun. 1992 yılında ilk olarak Bosnalı yetimlerle başlayan yolculuğumuzda 2011 yıl sonu itibarıyla Sponsor Aile Sistemi çalışmamız Türkiye dâhil 36 ülke ve bölgede 23.226 yetime ulaştı. Hedefimiz sizlerin desteğiyle beş yıl içerisinde 100.000 yetim çocuğa ulaşmak. İHH, 2011 yılında Bosna-Hersek, Kazakistan, Tacikistan, Cibuti, Moritanya, Malavi, Keşmir ve Patani ile Türkiye’de Van’ı da düzenli yardımlarla sürekli destek kapsamına aldı. Vakfımızın 81 ülke ve bölge ile Türkiye’de 62 ilde yetimlere ve ailelerine yönelik dönemsel yardımları ve yetimhane destekleri de sürüyor. Afganistan, Malavi, Somali ve Tayland’da 2011 yılında temeli atılan beş yetimhanemiz tamamlanmak üzere. Wildanun, Musa, Zekeriya ve niceleri… Kutsal birer emanet bizlere… Yaşadıkları coğrafyalardaki krizlere rağmen desteklerinizle geleceğe güvenle hazırlanıyorlar. Yetimlere dünyanızda yer açtığınız için teşekkür ediyor ve 2011 yılı Yetim Faaliyet Raporumuzu istifadenize sunuyoruz.

Av. F. BÜLENT YILDIRIM İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı


YETiMLERiMiZDEN


iÇiNDEKiLER

YETiM FAALiYET

RAPORU 2011

iHH iNSANi YARDIM VAKFI HAKKINDA //06

YETiM ÇALIŞMALARI //11

SPONSORLUK VE DiĞER YETiM ÇALIŞMALARI //24

YETiMHANE ÇALIŞMALARI //59

Yetim / Kimsesiz Çocuk //13 • Yetim Yardım Metotları //14 • 2007-2011 İHH Yetim Çalışmaları //16 • 2011 Yılı İçerisinde Dönemsel Yardımların Yapıldığı Yetimhaneler //61 • Van’daki Deprem Yetimlerini Unutmadık //62 • Somali İstanbul Yetim Kompleksi’nin Temeli Atıldı //63 • Yetim Dayanışma Günleri //64 • Yetimin Elinden Tutanlar //72 • iHH İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İNSANi YARDIM VAKFI Büyük Karaman Cad. Taylasan Sk. No: 3 Fatih / iSTANBUL Tel: 0212. 631 21 21 www. ihh.org.tr


iHH iNSANi YARDIM VAKFI HAKKINDA


İHH İnsani Yardım Vakfı; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır. Gönüllü faaliyetleriyle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede 5 kıtada 135 ülke ve bölgeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur. İHH İnsani Yardım Vakfı misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre; • Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde • Afet bölgelerinde • Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde faaliyet yürütmektedir.

MiSYON • Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara

ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak. • İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak. • Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak. • İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.

ViZYON

• Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuz luklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.

• Tüm dünyada yardımlaşma alanında ön cülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak. • Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumla rın kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek. • Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak. • Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek. • Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

ÇALIŞMA iLKELERi

• Acil yardımlar • Sosyal yardımlar

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //08

ÖDÜLLER İHH’nın 1995 yılından bu yana resmî olarak gerçekleştirdiği çalışmalar yetkili merciler ve otoriteler tarafından da takdirle karşılanmaktadır. İHH’nın çalışmalarının başarısı, aldığı çok sayıda ödülle tescillenmiştir. Son yıllarda alınan ödüllerden bazıları:

• Öncü olmak • Toplumlar arasında köprü olmak • Hakem olmak • Mazlumun sesi olmak • Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeni den inşasına katkıda bulunmak • Emaneti en uygun şekilde kullanmak • Şeffaf olmak • Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak • Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yar dım etmek.

ÇALIŞMA ALANLARI

• Sağlık yardımları • Eğitim yardımları • Kültürel destek çalışmaları • Bilinçlendirme çalışmaları

• Uluslararası Karma Kültür Gençlik Konseyi (COJEP) İnsan Hakları Ödülü (2010) • TBMM Üstün Hizmet Ödülü (2007) • Aşiyana Yetimhanesi (Pakistan)-Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçek- leştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006) • Kadın Eğitim Enstitüsü (Somali)-Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Gerçek- leştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006) • Mobil Hastane (Irak)-Vakıflar Genel Müdür- lüğü tarafından verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi proje” ödülü (2006) • Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Kaynaklarını amaçları doğrultusunda en iyi kullanan vakıf” ödülü (2005)

09 // 2011• YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


ULUSLARARASI ÜYELiKLER • Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) Danışman statüsünde üyelik • İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İnsani Forum üyeliği • İnsani Forum (Humanitarian Forum) üyeliği • Irak’a Yardım Yapan Uluslararası Yardım Kuruluşları Meclisi üyeliği • İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB) üyeliği • Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) üyeliği

VERGi MUAFiYETi Vakfımızın müracaatına binaen, Maliye Bakanlığı’nın 08.05.2009 tarih ve 48107 sayılı “Vergi Muafiyeti Statüsüne Uygunluk” yazısı üzerine, 30.07.2003 tarihli ve 4962 sayılı Kanun’un 20. Maddesi’ne göre, Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2011 tarih ve 2011/1799 sayılı kararı ile vakfımız, “Vergi Muafiyeti Statüsü” kazanmıştır. Bu statü vakfımıza yardım toplama konusunda sürekli izin hakkı tanımaktadır. Ayrıca hayırseverlerimiz bundan böyle İHH’ya yaptıkları nakdi bağışlarını gider olarak beyan edebilme ve gelirlerinin %5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde %10’unu) aşmamak üzere bağışlarını vergi matrahından düşebilme imkânına kavuşmuştur.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //10

M i I T R A E YÇALIŞMAL


YETiM

KiMSESiZ ÇOCUK İHH’nın destek kapsamına aldığı yetim çocuk; yurt içinde ve yurt dışında savaş, işgal, doğal afet, kronik yoksulluk, hastalık, kaza vb. sebepler nedeniyle babasını veya anne-babasını kaybetmiş olan, bir yakını yanında veya yetimhanede barınan çocuktur.

YETiM ÇALIŞMALARININ AMACI • Yaşamını tek başına idame ettirmeye gücü yetmeyen yetimlere kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak, eğitimlerini sağlamak ve onları aile şefkati ile hayata hazırlamak. • Bütün çocuklar gibi yetim çocukların da temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesine yöne lik çalışmalarda bulunmak. • Maddi ihtiyaçlarının yanı sıra manevi ihtiyaçlarının da karşılandığı güvenli ortamlar hazırlamak.

YETiM ÇALIŞMA BÖLGELERi

YETiM ÇALIŞMA ALANLARI

• Savaş bölgeleri, mülteci kampları ve sava şın etkisinin devam ettiği bölgeler

• Eğitim

• Doğal afet bölgeleri

• Barınma • Sağlık • Gıda

• Kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri

• Giyecek

YETiM ÇALIŞMALARININ PERiYODU

İHH İnsani Yardım Vakfı yetim çocukları düzenli ve dönemsel yardımlarla desteklemektedir.

DÜZENLi YARDIMLAR

DÖNEMSEL YARDIMLAR

Sponsor Aile Sistemi ile yapılan yardımlardır. Bu sistemle yetimlerin eğitim, sağlık ve bakım giderlerinin önemli bir kısmı her ay düzenli olarak karşılanmaktadır.

İhtiyaç bölgelerinde üç, dört, altı ay veya bir yıl gibi belirli zaman dilimlerinde toplu yapılan yardımlar; Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde yapılan yardımlar; eğitim, sağlık, barınma vb. projeler için yapılan yardımlar dönemsel yardımlar kategorisi içerisinde yer almaktadır.

YETiM YARDIM METOTLARI SPONSOR AiLE SiSTEMi

1992 yılından bu yana devam eden yetim çalışmalarımız 2007 yılında Sponsor Aile Sistemi uygulamasının hayata geçirilmesiyle yeni bir ivme kazanmıştır. Yetimlerin himaye altına alınmasını amaçlayan bu sistemde toplanan düzenli bağışlarla yetim çocuklarımızın gıda, barınma, giysi, sağlık ve eğitim giderleri karşılanmaktadır. iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //12

2007 yılında 250 sponsor aile ve 500 yetimle başlayan çalışmamızda 2011 yıl sonu itibarıyla Ortadoğu’da 13.254, Afrika’da 5.621, Türkiye’de 2.058, Asya’da 1.249, Kafkasya’da 170, Balkanlar’da 757, Güney Amerika’da 59 ve Orta Asya’da 68 olmak üzere toplam 23.226 yetim, 13.379 destekçi aileyle buluşturulmuştur.

13 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


2007-2011 iHH YETiM ÇALIŞMALARI 25000 20000 15000 10000 5000 0

2007

2008

2009

2010

12

14

24

27

36

Sponsor Sayısı

2300

5011

13179

11190

13379

Yetim Sayısı

2500

5375

15392

15890

23226

Ülke Sayısı

2011

2007-2011 yılları arası yetim sponsorluğu çalışmalarının seyri

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yetim çalışması yaptığı bölgelerdeki yetimlerden herhangi birine destek olmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Sponsor Aile Başvuru Formu’nu doldurarak İHH Yetim Çalışmaları Koordinatörlüğü’ne ulaştırır. Bir yetim için aylık sponsorluk bedeli 90 TL’dir. Sponsor Aile Sistemi’ne katılmak için başvuruda bulunan bağışçılarımız, sponsorluk bedelini başvuru formunda beyan ettikleri şekilde (elden, kredi kartı ile, banka hesapları aracılığıyla, posta çeki hesabı ile) ve

sponsor oldukları süre boyunca (en az bir yıl) İHH’ya ulaştırır. İlk ödemesi yapılan yetimin ülkesi, yaşı, adı ve fotoğrafını içeren yetim bilgi formu posta ya da elektronik posta yoluyla sponsor aileye iletilir. Aileler bakımını üstlendikleri yetimle ilgili bilgiye www.ihh.org.tr/ yetimlerim sayfasından da ulaşabilirler. Destekçi aileler, sponsorluk süresinin başlamasından bir yıl sonra yetimleriyle ilgili ilerleme raporuna yine www.ihh.org.tr/ yetimlerim sayfasından ulaşabilirler.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //14

PROJE SPONSORLUĞU

YETiM YARDIM HAVUZU

Yetimler için gerçekleştirilen yetimhane/ev inşaatı ve tadilatı, sağlık merkezlerinin inşası, barınma yerlerinin iç tefrişatı, okul mobilyalarının ve diğer ihtiyaçların karşılanması, sağlık hizmetleri vb. proje bazlı çalışmalar kişi, kurum veya kuruluşların sponsorluğuyla yapılmaktadır. Gerçekleştirilen projelerle yetimlerin hayat şartları iyileştirilmektedir.

Sponsor Aile Sistemi ve Proje Sponsorluğu dışındaki tüm yetim yardımları Yetim Yardım Havuzu’nda toplanmaktadır. Buna göre miktarı ne olursa olsun Sponsor Aile Sistemi ve Proje Sponsorluğu dışında yetimler yararına yapılan her türlü katkı, Yetim Yardım Havuzu’na dâhil edilerek yetimhane tadilatları, yetimhaneler için kütüphane ve yatakhane kurulması, bayramlık giysi temini, sağlık hizmetleri, yetimlere yönelik sosyal etkinlikler vb. projelerde kullanılmaktadır.

15 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


2011 YILINDA DÜNYADA YETiM YARDIMI YAPILAN ÜLKE VE BÖLGELER

2011 YILINDA TÜRKiYE’DE YETiM YARDIMI YAPILAN iLLER

iHH 36 ülke ve bölgede yetimlere yönelik sürekli yardım çalışması yapmaktadır. Bu coğrafyalarda Sponsor Aile Sistemi’yle desteklenen çocuklarımız ve yetimhanelerimiz bulunmaktadır.

iHH dünyada 135 ülke ve bölgede insani yardım çalışması yapmakta, yetim ve yetim ailelerine destek olmaktadır.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //16

17 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


ÜLKE VE BÖLGELERDE YETiMLERE YÖNELiK YARDIM FAALiYETLERi

SPONSOR AiLE SiSTEMi iLE DESTEKLENEN YETiMLERiN CiNSiYETLERiNE GÖRE DAĞILIMI

ÜLKE / BÖLGE YARDIM PERiYODU % 53

% 47

KIZ ERKEK

KATEGORi BAZLI YETiM YARDIMLARI GENEL TABLO Eğitim yardımları % 13 Sağlık yardımları % 12

Nakdi yardımlar (Sponsorluk) % 24 Sosyal yardımlar %12

Yetimhane çalışmaları %3

Giysi yardımları %13

Gıda yardımları % 23

SPONSOR AiLE SiSTEMi iLE DESTEKLENEN YETiMLERiN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Afrika 5.621

Orta Doğu 13.254

Türkiye 2.058 Asya 1.249 Balkanlar 757 Güney Kafkasya Orta Amerika 170 59 Asya 68

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //18

Ortadoğu: 13.254 Afrika: 5.621 Türkiye: 2.058 Asya: 1.249 Kafkasya: 170 Balkanlar: 757 Güney Amerika: 59 Orta Asya: 68 Toplam: 23.226

YARDIM ÇEŞiDi

1

Abhazya

Dönemsel yardım

Gıda

2

Acara

Dönemsel yardım

Gıda

3

Açe

Düzenli yardım

4

Adıgey

Dönemsel yardım

5

Afganistan

Düzenli yardım

6

Ahıska

Dönemsel yardım

7

Arakan

Düzenli yardım

Yetimhane işletmesi Sağlık

8

Arnavutluk

Düzenli yardım

9

Azerbaycan

10

Yetimhane işletmesi Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

Bangladeş

Düzenli yardım

Yetimhane işletmesi Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

11

Batı Trakya

Dönemsel yardım

Gıda

12

Bolivya

Dönemsel yardım

Gıda

13

Bosna-Hersek

Düzenli yardım

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

14

Brezilya

Dönemsel yardım

Gıda

15

Bulgaristan

Dönemsel yardım

Gıda

16

Burkina Faso

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

17

Cibuti

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

18

Çad

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

19

Çeçenistan

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

20

Doğu Türkistan

Dönemsel yardım

21

Ekvador

Düzenli yardım

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

22

Eritre

Dönemsel yardım

23

Etiyopya

Düzenli yardım

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

24

Fildişi Sahilleri

Dönemsel yardım

25

Filistin

Düzenli yardım

Yetimhane ihtiyaçlarının Sağlık karşılanması

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

26

Gana

Düzenli yardım

Yetimhane ihtiyaçlarının Sağlık karşılanması

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

27

Gine

Dönemsel yardım

Yetimhane ihtiyaçlarının karşılanması

Gıda

28

G. Afrika Cumh.

Dönemsel yardım

Yetimhane ihtiyaçlarının Sağlık karşılanması

Gıda

Giysi

Eğitim

29

Gürcistan

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

30

Haiti

Düzenli yardım

Yetimhane ihtiyaçlarının Sağlık karşılanması

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

31

Hindistan

Dönemsel yardım

32

Irak

Düzenli yardım

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

33

İnguşetya

Dönemsel yardım

Gıda Yetimhane işletmesi Sağlık

Gıda Gıda

Sağlık

Gıda

Giysi Sağlık

Gıda Gıda

Sağlık

Gıda Gıda

Gıda Sağlık

Gıda Gıda

19 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


34

Jammu Keşmir

ÜLKE / BÖLGE YARDIM PERiYODU

YARDIM ÇEŞiDi

ÜLKE / BÖLGE YARDIM PERiYODU Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

35

Kabardey-Balkar

Dönemsel yardım

36

Kamboçya

Dönemsel yardım

37

Kamerun

Dönemsel yardım

Gıda

38

Karaçay-Çerkes Cumh.

Dönemsel yardım

Gıda

39

Kazakistan

Düzenli yardım

40

Kenya

Dönemsel yardım

41

Kırgızistan

Düzenli yardım

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

Gıda Yetimhane ihtiyaçlarının Sağlık karşılanması

Sağlık

Gıda

Gıda

Giysi

Giysi

Eğitim

Eğitim Sosyal yardımlar

Gıda Yetimhane ihtiyaçlarının Sağlık karşılanması

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

42

Kırım

Dönemsel yardım

43

Komor Adaları

Dönemsel yardım

44

Kosova

Düzenli yardım

45

Liberya

Dönemsel yardım

Gıda

46

Libya

Dönemsel yardım

47

Lübnan

Düzenli yardım

48

Macaristan

Dönemsel yardım

Gıda

49

Madagaskar

Dönemsel yardım

Gıda

50

Makedonya

Düzenli yardım

51

Malavi

Düzenli yardım

52

Mali

Dönemsel yardım

Gıda

53

Mısır

Dönemsel yardım

Gıda

54

Moğolistan

Dönemsel yardım

55

Moritanya

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

56

Moro

Düzenli yardım

Yetimhane işletmesi Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

57

Mozambik

Dönemsel yardım

Gıda

58

Myanmar

Dönemsel yardım

Gıda

59

Nepal

Dönemsel yardım

Gıda

60

Osetya

Dönemsel yardım

Gıda

61

Pakistan

Düzenli yardım

Yetimhane işletmesi Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

62

Patani

Düzenli yardım

Yetimhane işletmesi Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

63

Polonya

Dönemsel yardım

Gıda

64

Ruanda

Dönemsel yardım

Gıda

65

Senegal

Dönemsel yardım

Gıda

66

Sierre Leone

Düzenli yardım

67

Somali

Düzenli yardım

68

Sri Lanka

69

Sudan

Gıda Yetimhane ihtiyaçlarının Sağlık karşılanması

Gıda

Giysi

Eğitim

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

Gıda

Giysi

Eğitim

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

Sağlık

Yetimhane inşası

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

70

Suriye

YARDIM ÇEŞiDi

Dönemsel yardım

Gıda

Giysi

Eğitim Eğitim Sosyal yardımlar

71

Tacikistan

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

72

Tanzanya

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

73

Tataristan

Dönemsel yardım

Gıda

Giysi

Eğitim

74

Tunus

Dönemsel yardım

Gıda

Giysi

Eğitim

75

Türkiye

Düzenli yardım

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

76

Türkmenistan

Dönemsel yardım

Gıda

77

Uganda

Dönemsel yardım

Gıda

Sağlık

78

Ürdün

Dönemsel yardım

Gıda

79

Vietnam

Dönemsel yardım

Gıda

80

Yemen

Düzenli yardım

81

Zimbabve

Dönemsel yardım

Sağlık

Gıda

Eğitim Giysi

Eğitim

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

Gıda

Giysi

Giysi

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim Sosyal yardımlar

Yetimhane inşası

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //20

21 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


TÜRKiYE’DE YETiMLERE YÖNELiK YARDIM FAALiYETLERi iL

YARDIM PERiYODU

iL

YARDIM ÇEŞiDi

YARDIM PERiYODU

YARDIM ÇEŞiDi Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

1

Adana

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

37

Kayseri

Düzenli yardım

2

Adıyaman

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

38

Kilis

Dönemsel yardım

3

Afyonkarahisar

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

39

Kocaeli

Düzenli yardım

Sağlık

4

Ağrı

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

40

Konya

Düzenli yardım

Sağlık

5

Aksaray

Dönemsel yardım

Gıda

41

Kütahya

Dönemsel yardım

Gıda

6

Amasya

Dönemsel yardım

Gıda

42

Malatya

Dönemsel yardım

Gıda

7

Ankara

Düzenli yardım

43

Mardin

Düzenli yardım

8

Antalya

Dönemsel yardım

Gıda

44

Mersin

Dönemsel yardım

Gıda

9

Aydın

Dönemsel yardım

Gıda

45

Muş

Dönemsel yardım

Gıda

10

Balıkesir

Dönemsel yardım

Gıda

46

Nevşehir

Dönemsel yardım

Gıda

11

Bartın

Dönemsel yardım

Gıda

47

Niğde

Dönemsel yardım

Gıda

Gıda

48

Osmaniye

Dönemsel yardım

Gıda

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

Sağlık

Gıda Gıda

Sağlık

Gıda

12

Batman

Düzenli yardım

13

Bayburt

Dönemsel yardım

Gıda

49

Sakarya

Dönemsel yardım

Gıda

14

Bingöl

Dönemsel yardım

Gıda

50

Samsun

Dönemsel yardım

Gıda

15

Bitlis

Düzenli yardım

Sosyal yardımlar

51

Siirt

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

Sosyal yardımlar

52

Sivas

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

53

Şanlıurfa

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

54

Şırnak

Dönemsel yardım

Gıda

55

Tekirdağ

Dönemsel yardım

Gıda

56

Tokat

Dönemsel yardım

Gıda

57

Trabzon

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

58

Uşak

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

59

Van

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

60

Yalova

Dönemsel yardım

Gıda

61

Yozgat

Dönemsel yardım

Gıda

62

Zonguldak

Düzenli yardım

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

Sağlık

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Eğitim

Sosyal yardımlar

16

Bolu

Düzenli yardım

17

Burdur

Dönemsel yardım

18

Bursa

Düzenli yardım

19

Çankırı

Dönemsel yardım

Gıda

20

Çorum

Dönemsel yardım

Gıda

21

Denizli

Dönemsel yardım

Gıda

22

Diyarbakır

Düzenli yardım

23

Düzce

Dönemsel yardım

Gıda

24

Elazığ

Dönemsel yardım

Gıda

25

Erzincan

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

26

Erzurum

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

27

Gaziantep

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

28

Giresun

Dönemsel yardım

29

Hakkâri

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

30

Hatay

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

31

Isparta

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

32

İstanbul

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

33

İzmir

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

34

Kahramanmaraş

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

35

Karaman

Düzenli yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Eğitim

Sosyal yardımlar

36

Kars

Dönemsel Yardım

Sağlık

Gıda

Giysi

Giysi

Eğitim

Gıda Sağlık

Sağlık

Gıda

Gıda

Giysi

Giysi

Eğitim

Eğitim

Sosyal yardımlar

Sosyal yardımlar

Gıda

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //22

Sağlık

Gıda

Sosyal yardımlar

Dünyada 36 ülke ve bölgede, Türkiye’de 30 ilde yetimlere yönelik düzenli nakdi yardım çalışması yapan İHH, 2011 yılında toplamda 81 ülke ve bölge ile Türkiye’de 62 ilde dönemsel nakdi ve ayni yardım çalışmaları gerçekleştirmiştir. Yapılan yardımlar sayesinde binlerce yetim çocuğumuz kimseye muhtaç olmadan hayatını idame ettirebilme imkânına sahip olmuştur.

Gıda

23 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


Sürekli Destek Kapsamındaki Ülke ve Bölgelerde

SPONSORLUK

VE DiĞER

YETiM ÇALIŞMALARI


2010 sonu itibarıyla 27 ülke ve bölgede düzenli olarak yetim çalışmaları yürüten vakfımız; Bosna-Hersek, Kazakistan, Ruanda, Tacikistan, Cibuti, Moritanya, Malavi, Keşmir ve Patani’yi de düzenli yardımlarla sürekli destek kapsamına alarak 2011 yılı içerisinde bu sayıyı 36’ya çıkarmıştır. Bu ülkelerde tespit edilen yetim çocuklarımızın Sponsor Aile Sistemi’ne dâhil edilmesiyle birlikte, düzenli nakdi yardımlarla desteklenen yetimlerimizin sayısı 2010 yılı Aralık sonu itibarıyla 15.890 iken, 2011 yılı sonunda 23.226’ya yükselmiştir.

Sponsor Aile Sistemi ile düzenli nakdi yardımlarla desteklenen 86 Açeli yetim çocuğumuzun yaşadığı, İHH tarafından inşa ettirilen İstanbul Yetimhanesi için gerekli boya ve tadilat işleri yapılmıştır. Oyun alanları, basketbol ve voleybol sahaları, banklar, salıncaklar ise yetim

kızlarımızın katılımıyla rengârenk boyanmıştır. Mutfak ve yatakhanede uzun yıllardır kullanılan ve değişmesi gereken araç-gereçler ve güvenlik telleri yenilenmiş; yetimhanenin bulunduğu Cot Suruy bölgesi mescidinde tadilat yapılarak caminin eksikleri giderilmiştir.

Yetimhanede kalan kızlarımızın sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine katkı sağlamak için aylık düzenli gezi organizasyonları tertip edilmiştir. Çocukların eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla matematik, kimya, fizik, Kur’an-ı Kerim, Arapça, İngilizce dersleri düzenlenmiştir. Çocuklarımız okullarında ziyaret edilerek durumları ve dersleri hakkında öğretmenlerinden bilgi alınmıştır. Çeşitli sağlık sorunları bulunan 3 kızımız geçirdikleri başarılı ameliyatların ardından sağlıklarına kavuşmuştur. Ayrıca yetimhanede kalan kızlarımız PKPU Hastanesi görevli doktor ekibi tarafından sağlık taramasından geçirilmiş, 83 kızımıza moral-motivasyon desteği sağlamak için bir yıllık psikolojik danışmanlık programı gerçekleştirilmiştir. Yetimhanede uzun yıllardır kalan üniversite öğrencisi 1 kızımız dünya evine girmiş, kızımızın düğün merasimine katılım sağlanarak belirli ihtiyaçları karşılanmıştır. Yetimlerimizin aileleri ziyaret edilerek sorunları

tespit edilmiş, imkânlar çerçevesinde ailelere eksikleri konusunda destek sağlanmıştır. Ramazan ayında yetimhane çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde kumanya dağıtımları ve yetimhanede kalan çocuklarımızın yakınlarının da davet edildiği iftar programı gerçekleştirilmiştir. Ramazan Bayramı öncesinde kızlarımıza bayramlıklar alınmış, kıyafetler Açe vali yardımcısının da katıldığı bir programla çocuklarımıza takdim edilmiştir. Program sonrasında bir alışveriş merkezinin verdiği hediye çekleri ile de kızlarımıza isteklerine göre alışveriş yapma imkânı sağlanmıştır. Önemli gün ve gecelerde yetimhanede programlar tertip edilerek Açe’nin önemli âlimleri davet edilmiştir. Kurban Bayramı’nda kurban kesimleri organize edilmiş, yetimhanede kesilen kurbanlar öncelikle komşular gözetilerek dağıtılmıştır. Ayrıca bağışlanan adak-akika kurbanları düzenli yapılan kesimlerle yetimlerimize ve ailelerine dağıtılmıştır.

AÇE iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //26

27 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


TAN AFGANiS

DEŞ BANGLAAN ARAK 11.272 yetim çocuğumuz vakfımızın eğitim desteği çalışmaları kapsamında kırtasiye yardımları ve etüt programlarından faydalanmış, yine bölgeye gerçekleştirilen bir başka ziyarette 607 yetimimize kırtasiye yardımlarının yanı sıra kıyafet yardımları yapılmıştır. 1.107

çocuğumuz sağlık taramasından geçirilmiştir. Ayrıca Sponsor Aile Sistemi kapsamında 98 yetim çocuğumuzun düzenli yardımlarla sürekli desteklendiği Afganistan’da vakfımızın yapımını başlattığı yetimhanenin inşası için de çalışmalar devam etmektedir.

TLUK ARNAVU Yetim Dayanışma Günleri kapsamında ziyaret edilen bölgede 2011 Mart ayında 400, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde ise 300 yetimimize kıyafet ve kırtasiye yardımı yapılmıştır. Arnavutluk’ta 458 yetim çocuğumuz

Sponsor Aile Sistemi ile düzenli nakdi yardımlarla desteklenmektedir. Yetim çocuklarımız ayrıca yaz kamplarında eğitim programlarına dâhil olmaktadır.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //28

Bölgede vakfımız tarafından inşa ettirilmiş olan Daru’l-İman ve Togra yetimhanelerinin idaresine devam edilerek çocuklarımızın barınma ihtiyaçlarının en iyi şartlarda karşılanması sağlanmıştır. Yetim Dayanışma Günleri, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde Daru’l-İman Yetimhanesi’ndeki çocuklarımız

ziyaret edilmiştir. 200 yetime sağlık taraması yapılmış, 200 çocuğumuz sünnet ettirilmiş, yoksulluk nedeniyle evlenemeyen 20 yetim kızımız evlendirilmiştir. 2011 yılı boyunca bölgede bulunan 50 Bangladeşli ve 54 Arakanlı yetimimiz, Sponsor Aile Sistemi ile düzenli nakdi yardımlarla desteklenmiştir.

RSEK E H A N BOS

FASO A N i K R U B 2007 yılında 30 yetim çocuğumuzun Sponsor Aile Sistemi ile düzenli yardımlarla sürekli destek kapsamına alınmasıyla başlayan çalışmalarımız neticesinde 2011 yılı itibarıyla Burkina Fasolu 80 yetime ulaşılmıştır. Yetim Dayanışma Günleri ve Ramazan Bayramı dönemlerinde çocuklarımıza kıyafet desteğinde bulunulmuştur.

1992 yılında dönemsel yardımlarla başlayan yetim çalışmalarımız 2011 yılında 50 çocuğumuzun Sponsor Aile Sistemi ile sürekli destek kapsamına alınmasıyla düzenli hâle getirilmiştir. Kurban Bayramı’nda ziyaret edilen ülkede 50 çocuğumuza bayramlıklar hediye edilmiştir.

29 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


CiBUTi

ÇAD

Bir Doğu Afrika ülkesi olan Cibuti’de 2011 yılına kadar dönemsel olarak devam eden yetim çalışmaları sürekli hâle getirilmiş ve 50 yetim çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli destek kapsamına alınmıştır. Ayrıca Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen organizasyonlarda 200 yetim çocuğumuza kıyafet, 150’sine de kırtasiye yardımında bulunulmuştur.

Yetim Dayanışma Günleri kapsamında 2011 Mart ayında ziyaret edilen bölgede 80 yetim çocuğumuza battaniye ve yatak yardımında bulunulmuştur. Ramazan ayında ise 200 yetimimize kıyafet dağıtımı yapılmıştır. Çad’da 195 yetim çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli nakdi yardımlarla desteklenmektedir.

Bölgede 2010 yılında 7 çocuğumuzun Sponsor Aile Sistemi’ne dâhil edil- mesiyle başlayan yetim çalışmalarımız 2011 yılında 12 çocuğumuzun düzenli destek kapsamına alınmasıyla devam etmiştir. Ayrıca, Ramazan ayı içerisinde bölgede gerçekleştirilen faaliyetlerde 20 yetim çocuğa kıyafet ve kırtasiye desteği sağlanmıştır.

VADOR EK

FiLiSTiN Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 1.926 Filistinli çocuğumuza kıyafet, 1.000 çocuğumuza kırtasiye desteği sağlanmış; Kurban Bayramı’nda ise 2.000 çocuğumuza bayramlıkları alınmıştır. Ayrıca Gazzeli 240 yetimimizin sağlık kontrolleri yapılmış, 30 yetimimiz ilaç yardımından faydalanmıştır.

A ETiYOPY Yaşları 3 ila 12 arasında değişen yetim çocuklarımız için Etiyopya’nın Langano, Bale ve Robe bölgelerinde kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıtımları, sağlık kontrolleri ve piknik programları gerçekleştirilmiştir. Yetim Dayanışma Günleri kapsamında bölgeye giden ekibimiz, Dinsho Ulusal Parkı’nda çocuklarla piknik yapmıştır. Robe Devlet Hastanesi’nde gönüllü ve uzman hekimler eşliğinde çocukların sağlık taramaları gerçekleştirilerek hasta olanların reçeteleri yazılmış ve ilaçları alınmıştır. Okullarında derece alan 80 yetim çocuğumuz eğitim yardımlarıyla ödüllendirilmiştir. Ayrıca çocuklarımızın eğitim

aldığı 10 okulun bazı araç-gereç ihtiyaçları da vakfımız tarafından karşılanmıştır. Toplamda 1.271 çocuğumuz kırtasiye yardımlarından faydalanırken 413 yetim annesine de çocuk gelişimi ile ilgili seminerler verilmiştir. Bölgede gerçekleştirilen sosyal projeler kapsamında 442 yetim çocuğumuzun katıldığı bir piknik programı tertip edilmiştir. 750 yetime kıyafet ve kırtasiye yardımı yapılmış, 1.237 çocuğumuz sağlık taramasından geçirilmiş, 385 yetime ihtiyaçları olan okul kitapları ve dil eğitimi kitapları temin edilmiştir. Etiyopya’da 1.018 yetim çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli aylık nakdi yardımlarla desteklenmektedir.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //30

GANA Gana’da 2007’den bu yana devam eden yetim çalışmalarımızın yanı sıra bölgede 2011 yıl sonu itibarıyla Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenen Ganalı yetim çocuklarımızın sayısı 100’ü bulmuştur. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde 100 yetim çocuğumuza kıyafet desteğinde bulunulmuştur.

926 çocuğumuz ise evlerinde ziyaret edilmiştir. Vakfımız tarafından düzenlenen kültürel gezilere 875 yetim çocuğumuz katılmıştır. Filistin’de çoğunluğu Gazze’den olmak üzere toplam 10.479 yetim çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli aylık nakdi yardımlarla desteklenmektedir.

HAiTi 2010 yılında meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede acil yardım faaliyetlerine başlayan vakfımız, Haiti’nin farklı yetimhanelerinde yaşayan 52 çocuğu Sponsor Aile Sistemi ile sürekli destek kapsamına almıştır. Bu yetimhanelerdeki tüm yetimlere kıyafet, kırtasiye ve gıda yardımında bulunulmuştur. 31 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


IRAK

TAN KIRGIZiS Uçkun Yetimhanesi ziyaret edilerek yetimhanenin gıda ihtiyacı karşılanmış, Cal Yetimhanesi’nin mutfak gereçleri temin edilmiştir. Ayrıca 65 yetim çocuğumuza ayakkabı, kıyafet, iç çamaşırı, oyuncak ve Kırgız çocuk edebiyatı temel eserleri hediye edilmiştir. 25

Diyala Bölgesi’nde Sponsor Aile Sistemi kapsamında desteklenen 871 yetim çocuğumuzun annelerine çocuk eğitimi dersleri verilmiştir. Bağdat, Diyala, Kerkük ve Musul’daki 2.000 yetimimize kıyafet yardımı yapılmıştır. 280 çocuğumuz için “Gülümse Projesi” kapsamında eğlence ve kültür aktivitelerinden oluşan üç günlük bir program tertip edilmiştir. Ayrıca yetimlerimiz Erbil’de İHH Mobil Hastanesi’nin yapmış

olduğu sağlık taramasından faydalanmıştır. Yetim Dayanışma Günleri’nde bölgeye giden ekiplerimiz yetim ailelerini ve sponsor oldukları yetimleri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılamışlardır. 1.850 yetim ailesinin faydalandığı kıyafet yardımları gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı boyunca toplamda 2.238 Iraklı yetimimiz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmiştir.

TAN KAZAKiS

KEŞMiR Hindistan işgalinde bulunan ve Jammu Keşmir olarak bilinen bölgede yetim destek çalışmalarımız 2011 yılının Haziran ayında 50 yetimle başlatılmıştır. Bu çocuklarımıza Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde bayramlık kıyafetler alınmıştır.

çocuğumuza okul forması alınmıştır. Ramazan ayında gerçekleştirilen faaliyetlerimizde 200 yetim çocuğumuz kıyafet ve kırtasiye yardımından faydalanmıştır. Kırgızistan’da Sponsor Aile Sistemi kapsamında 29 yetim çocuğumuz düzenli olarak desteklenmektedir.

1991 yılında bağımsızlığını kazanan ülkede dönemsel olarak sürdürülen yetim yardım faaliyetlerimiz 2011 yılında Sponsor Aile Sistemi ile düzenli hâle getirilerek 15 yetim çocuğumuz sürekli destek kapsamına alınmıştır. Ramazan ayında gerçekleştirilen organizasyonlarla 50 çocuğumuza kıyafet, 150’sine ise kırtasiye yardımında bulunulmuştur.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //32

KOSOVA 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova’da 2006 yılında başlayan yetim çalışmalarımız neticesinde 2011 yılında Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenen yetim çocuklarımızın sayısı 65’e ulaşmıştır. Ramazan döneminde 65 çocuğumuza kıyafet desteği sağlanmıştır.

33 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


LÜBNAN

MALAVi

Bir Güneydoğu Afrika ülkesi olan Malavi’de yetim çalışmalarımız 2011 yılında 30 çocuğumuzun Sponsor Aile Sistemi ile sürekli destek kapsamına alınmasıyla başlatılmıştır. Kurban Bayramı’nda ziyaret edilen bölgede 50 çocuğumuza bayramlık hediye edilmiş, 200 yetim annesine ve 300 çocuğumuza da nakdi destekte bulunulmuştur. 2011 yılı içerisinde Malavi’de bir yetimhane inşasına başlanmıştır.

A MORiTANY 2011 yılı içerisinde ülkedeki 200 yetim çocuğumuz vakfımızın Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak aylık nakdi yardımlarla desteklenmiştir. 170 yetim ailesi evinde ziyaret edilmiştir. 150 yetim çocuğumuz takviye dersler ve kırtasiye yardımından faydalanmış,

50 yetim çocuğumuz okul forması, kırtasiye ve okul çantası yardımından faydalanmıştır. Çocuklarımız ayrıca göz taramasından da geçirilmiştir. 900’ü Filistinli mülteci, 100’ü Lübnanlı olmak üzere toplam 1.000 yetimimize kıyafet yardımı yapılmıştır. Lübnan’daki Filistin mülteci kamplarında yaşayan 252 yetim çocuğumuz evlerinde ziyaret edilmiştir. 185 çocuğumuza okul masrafları, okul servisi

desteği ve kırtasiye yardımında bulunulmuş, 211 yetimimiz sağlık taramasından geçirilmiş ve 130’u ilaç yardımından faydalanmıştır. 278 yetime kumanya paketi dağıtılmış, 62 yetim ailesine ev eşyası ve ayni destekte bulunulmuştur. 264 yetimimizin katıldığı bir gezi organizasyonu düzenlenmiştir. Lübnan’da Sponsor Aile Sistemi ile 380 yetim çocuğumuz desteklenmektedir.

NYA MAKEDO 2007 yılında Üsküp ve Kumanova’da 56 yetim çocuğumuzun Sponsor Aile Sistemi kapsamında desteklenmesiyle başlayan yetim çalışmalarımızda 2011 yılı itibarıyla 184 yetime ulaşılmıştır. 72 yetim çocuğumuz

evinde ziyaret edilmiş, 5 yetimimize eğitim bursu verilmiştir. Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 200 yetim çocuğumuza kıyafet yardımı yapılmıştır.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //34

150 yetimimize genel sağlık taraması yapılmış, çocuklarımızın 50’sine ilaç yardımında bulunulmuştur. Ramazan ayında bölgede gerçekleştirilen faaliyetlerde 100 yetim çocuğumuza kıyafet desteğinde bulunulmuştur.

MORO Geçtiğimiz yıl Moro’nun Mindanao Adası’nda açılışı yapılan, hayırseverlerimizden Hacı Şerefoğlu’nun ismini taşıyan yetimhanenin yanına, Başakşehirli gönüllülerimizin desteği ile ek bir bina yaptırılarak hizmete açılmıştır. Hem binanın açılışını gerçekleştirmek hem de yetimlerimizi ziyaret etmek için bölgeye giden ekibimiz, yetimhanemizde Türkiyeli hayırseverlerin bağışladığı

49 hisse akika kurbanını keserek yetim ailelerine dağıtmış ve 100 yetime kıyafet yardımı yapmıştır. Çocuklarla kültür gezileri de gerçekleştiren ekibimiz çeşitli aktivitelerin, yarışmaların yapıldığı bir program tertip ederek çocuklara hediyeler takdim etmiştir. Filipinler/Moro bölgesindeki 40 yetim çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmektedir.

35// 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


PATANi

N PAKiSTA 500 yetim çocuğumuza kıyafet yardımı yapılmış, 20 yetimimizin nikâh töreni gerçekleştirilmiş ve yeni evli çiftlerin evleri için gerekli eşyaların alınmasına destek olunmuştur. 80 yetim ailesi evlerinde ziyaret edilerek çocukların eğitim ihtiyaçları karşılanmıştır. 385 çocuğumuza okul forması ve kıyafet yardımında bulunulmuş ve eğitimlerine destek sağlamak amacıyla düzenli olarak ek dersler verilmiştir. Ayrıca 515 yetimimize kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunulmuştur. 385 yetime sağlık taraması yapılmış, 50 çocuğumuz için gerekli ilaçlar temin edilmiştir. 2011 yılı boyunca Pakistan’da 509 yetim çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi kapsamında düzenli olarak desteklenmiştir. Bölgede yaşanan sel baskınları dolayısıyla eşlerini kaybederek dul kalan Pakistanlı kadınların ailelerinin geçimlerini sağlayabilmeleri ve hayatlarına kimseye muhtaç olmadan devam edebilmeleri için çeşitli projeler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 10 yetim annesine

birer sağmal büyükbaş hayvan, 20 aileye ise taksicilik yaparak geçimlerini sağlayabilecekleri motor taksiler (rikshaw) temin edilmiştir. Bursa İHH gönüllüleri tarafından inşa ettirilen tarihî İpek Yolu üzerinde bulunan Haripur’daki Emir Sultan Yetimhanesi’nin açılışı gerçekleştirilmiştir. Yetimhanede 210 çocuk barınabilecektir. İçerisinde okulların ve dört yetimhanenin bulunacağı büyük bir kompleks olarak planlanan Haripur Yetim Eğitim Merkezi tamamlandığında 850 yetimin barındığı, 2.000 öğrencinin eğitim gördüğü bir kompleks olacaktır. Ayrıca yine Bursa İHH gönüllüleri tarafından yaptırılan 400 kişi kapasiteli yetimhane ve konferans salonu inşaatları da devam etmektedir. Bölgede vakfımız tarafından inşa edilen Rara Yetimhanesi ve içerisinde Afgan yetim çocuklarımızın barındığı MSAL Yetimhanesi ile Haripur Yetim Eğitim Merkezi’nin idari işleri de yürütülmekte, buralarda yaşayan veya eğitim gören çocuklarımızın ihtiyaçları karşılanmaktadır.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //36

400 yetimimize kıyafet ve kırtasiye yardımı, 50 yetim ailesine de kumanya yardımı yapılmıştır. 2011 yılı içerisinde İzmir İnsani Yardım Derneği’nce açılmış olan Şifa Yetimhanesi ziyaret edilmiş ve bölgede kurulacak ikinci yetimhanenin de temeli atılmıştır. Yetim

Dayanışma Günleri’nde bölgeye giden ekiplerimiz yetim ailelerini evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılamışlardır.50 Patanili yetim çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmektedir.

LEONE SiERRA

RUANDA 1994 yılında 1,5 milyon kişinin katledildiği soykırımın ardından yardım çalışmalarının dönemsel olarak sürdürüldüğü Ruanda’daki yetim çalışmalarımız 2011 yılı içerisinde 30 çocuğun Sponsor Aile Sistemi ile sürekli destek kapsamına alınmasıyla düzenli hâle getirilmiştir.

90’lı yıllarda başlayan ve 2000’lerin başına kadar süren bir iç savaşın yaşandığı Sierra Leone’de, yetim çalışmalarımız 2008 yılında 20 çocuğumuzun Sponsor Aile Sistemi ile sürekli destek kapsamına alınmasıyla başlamış, bu rakam 2011 yılında 300’e ulaşmıştır. Ramazan döneminde çocuklarımıza kıyafet desteğinde bulunulmuştur.

SUDAN Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen organizasyonlarda 120 çocuğumuz kıyafet, 400 çocuğumuz ise kırtasiye desteğinden faydalanmıştır. Ayrıca Yetim Dayanışma Günleri kapsamında ziyaret edilen Darfur bölgesinde düzenlenen bir yetim programı ile 300 yetimimize kıyafet dağıtımı yapılmıştır. Yıl boyunca 404 çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmiştir. 37 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


KA SRi LAN

AN TACiKiST

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Tacikistan’daki kardeşlerimizle aramızdaki ünsiyeti artırmak ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için çeşitli yardım organizasyonları düzenlenmiştir. Dönemsel olarak sürdürülen yardım faaliyetleri içerisinde yer alan yetim çalışmaları 2011 yılında 30 yetim çocuğumuzun Sponsor Aile Sistemi ile sürekli destek kapsamına alınmasıyla düzenli hâle getirilmiştir. Ramazan ayında gerçekleştirilen programlarda 100 çocuğumuza kıyafet ve kırtasiye desteği sağlanmıştır.

SOMALi Yetim ailelerini kalkındırma projesi kapsamında 20 aileye dikiş makinesi, 10 aileye susam yağı öğütme makinesi, 10 aileye un öğütme makinesi ve 20 aileye birer sağmal büyükbaş hayvan temin edilmiştir. 400 yetimimize ise sağlık taraması yapılmıştır. 3.008 Somalili yetim çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli destek kapsamına alınmıştır. Başkent Mogadişu’da erkek ve kızlar için ayrı iki yatakhane, okul, sağlık kliniği, Kur’an okulu, derin su kuyusu, market ve camiden oluşacak maddi değeri 2 milyon doları bulacak olan bir kompleksin inşaatına başlanmıştır. Özellikle kuraklığın ölümcül bir hâl aldığı dönemlerde yetim ailelerine gıda yardımları yapılmıştır.

YA TANZAN Yetim çalışmalarımızın bereketli bölgelerinden biri olan Sri Lanka’da Sponsor Aile Sistemi çalışmalarımız 2010’da başlamıştır. 2011 yılı başında desteklediğimiz yetim sayısı 50 iken 2011 sonunda bu rakam 300’e ulaşmıştır. Bu çocuklarımıza Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulunulmuştur.

SUDAN Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen organizasyonlarda 120 çocuğumuz kıyafet, 400 çocuğumuz ise kırtasiye desteğinden faydalanmıştır. Ayrıca Yetim Dayanışma Günleri kapsamında ziyaret edilen Darfur bölgesinde düzenlenen bir yetim programı ile 300 yetimimize kıyafet dağıtımı yapılmıştır. Yıl boyunca 404 çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmiştir. iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011//38

2011 yılında Zanzibar’da açılan Gazze Bilgisayar Kursu’nda 20 yetim çocuğumuz eğitim görmüştür. Alınan olumlu sonuçlar neticesinde 14 yaş ve üzeri yetim çocuklarımızın tamamının bilgisayar derslerine katılması uygulaması başlatılmıştır. Okula giden 10 yetimimize ayakkabı ve forma alınmıştır. 3 doktor ve 2 laboratuvar uzmanı 350 çocuğumuzu genel sağlık taramasından geçirmiş, çocuklarımız için gerekli kan tahlilleri yaptırılmıştır. Sağlık problemi tespit edilen yetimlerimiz Zanzibar’daki devlet hastanesinde tedavi ettirilmiştir. İlaçla tedavisi mümkün olanların ilaçları, muayenelerinin hemen akabinde oluşturulan ilaç standından sağlanmıştır. Tanzanya’da Sponsor Aile Sistemi kapsamında 297 yetim çocuğumuz düzenli olarak desteklenmektedir.

YEMEN 30 yetim çocuğumuz evlerinde ziyaret edilmiştir. 50 çocuğumuza kıyafet, okul çantası, okul forması, oyuncak ve çocuk dergisi hediye edilmiştir. 50 yetimimiz sağlık taramasından geçirilmiş ve 15 çocuğumuza ilaç yardımı yapıl-

mıştır. 8 yetim ailesine nakdi yardımda bulunulmuştur. Ayrıca 40 çocuğumuzun katıldığı bir gezi organizasyonu tertip edilmiştir. Yemen’de Sponsor Aile Sistemi kapsamında 50 yetim çocuğumuz düzenli olarak desteklenmektedir.

39 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


Dünya Genelinde Ramazan Ayı ve Kurban Bayramı Dönemlerinde Gerçekleştirilen

AYNi YARDIMLAR

2011 yılı içerisinde Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde ziyaret edilen ülkelerden 35’inde kıyafet ve kırtasiye yardımları yapılmıştır. Yardımlardan toplam 25.111 yetimimiz faydalanmıştır.

NO

RAMAZAN DÖNEMİ

KURBAN BAYRAMI

FAYDALANAN YETİM SAYISI

FAYDALANAN YETİM SAYISI

ÜLKE / BÖLGE

GİYSİ

KIRTASiYE

27

Somali

600

600

28

Sri Lanka

300

300

29

Sudan

120

400

30

Suriye

90

31

Tacikistan

100

32

Tanzanya

200

33

Tunus

50

34

Türkiye

3.000

35

Yemen

94

Toplam

10.696

1.500

100

2.000

2.495

6.176

8.239

GİYSİ

1

Afganistan

860

860

2

Arakan

100

100

3

Arnavutluk

150

90

4

Bangladeş

50

50

5

Bosna-Hersek

6

Burkina Faso

80

7

Cibuti

200

8

Çad

200

9

Ekvador

20

20

10

Etiyopya

500

500

200

11

Filistin

1.926

1.000

2.000

12

Gana

100

13

Irak

698

386

970

14

Jammu Keşmir

50

15

Kazakistan

50

150

16

Kırgızistan

100

100

17

Kosova

65

18

Libya

19

Lübnan

200

20

Makedonya

200

21

Malavi

22

Moğolistan

40

23

Moritanya

100

24

Pakistan

25

Patani

153

26

Sierra Leone

300

50 50

150

100 50

424

50 40 500 90

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //40

41 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


2011 Yetim Dayanışma Günleri Kapsamında Gerçekleştirilen

AYNi YARDIMLAR

Kapsamındaki illerde

16-31 Mart 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yetim Dayanışma Günleri kapsamında 17 ülke ve bölge ile yurt içinde 27 il ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilen bölgelerde yetim çocuklarımıza yönelik sağlık taraması, kıyafet, kırtasiye, oyuncak vb. yardım faaliyetlerinin yanı sıra sünnet ve düğün gibi organizasyonlar ile kültürel geziler, eğlence programları ve oyunlar düzenlenmiştir. Ayrıca yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında ailelere bir iş kurup kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayabilmeleri için destek olunmuştur. ÜLKE / BÖLGE

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE

FAYDALANAN YETİM SAYISI

Afganistan

Giysi yardımı Kırtasiye yardımı Sağlık taraması

860 860 620

Arnavutluk

Giysi yardımı Kırtasiye yardımı

400 400

Bangladeş

Toplu düğün organizasyonu (Evlendirme, ev kurma) Sünnet organizasyonu Sağlık taraması

20 127 200

Burkina Faso Çad

Giysi yardımı Battaniye ve yatak yardımı

80

Etiyopya

Giysi yardımı Kırtasiye yardımı Sağlık taraması Piknik organizasyonu

750 750 750 442

Filistin

Giysi yardımı Kırtasiye yardımı

500 500

Irak

Giysi yardımı Kültürel aktiviteler

2.000 280

Kırgızistan

Giysi yardımı, oyuncak ve kitap dağıtımı, Uçkun ve Cal yetimhanelerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması

26

Lübnan

Giysi yardımı

1.000

Moro

Giysi yardımı

100

Pakistan

Giysi yardımı Toplu düğün organizasyonu (Evlendirme, ev kurma)

500 15

Patani

Giysi yardımı Kırtasiye yardımı Gıda yardımı

400 400 50 aile 20 aile

Somali

Yetim aileleri kalkındırma projesi kapsamında sağmal büyükbaş hayvan yardımı Yetim aileleri kalkındırma projesi kapsamında dikiş makinesi yardımı Yetim aileleri kalkındırma projesi kapsamında mini dükkan yardımı Yetim aileleri kalkındırma projesi kapsamında sağmal büyükbaş hayvan yardımı Sağlık taraması

Sudan

Giysi yardımı

300

Tanzanya

Sağlık taraması Yetim aile ziyaretleri

350 3

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //42

Yurt içinde Sürekli Destek

80

20 aile 10 aile 10 aile 400

SPONSORLUK

VE DiĞER

YETiM ÇALIŞMALARI


AĞRI 2010 yıl sonu itibarıyla 22 ilde Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak yetim çalışmaları yürüten vakfımız; Antalya, Isparta, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Zonguldak illerini de bu çalışmanın kapsamına alarak 2011 yılı içerisinde bu sayıyı 30’a çıkarmıştır. Bu illerde tespit edilen yetim çocuklarımızın Sponsor Aile Sistemi’ne dâhil edilmesiyle birlikte, yurt içinde düzenli nakdi yardımlarla desteklenen yetim çocuklarımızın sayısı 2010 yılı Aralık sonu itibarıyla 1.117 iken, 2011 yılı sonunda 2.058’e yükselmiştir. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan çocuklarımız ve aileleri, düzenlenen yemekli programda sponsorlarımızla bir araya gelmiştir. 26 yetim ailesine kesilen adak kurbanlarının dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 122 yetimimiz bir mağazadan kendi seçtikleri kıyafetlerle giydirilmiş. Yetim ailelerimizin tüm fertlerinin yararlanacağı şekilde bir başka kıyafet desteği organizasyonu daha yapılarak toplam 383 hediye paketi dağıtılmıştır. Adana ilindeki çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz partner kuruluşumuz Adana İnsani

Yardım Derneği (ADYAR)’nin düzenlediği iftar programına 50 yetim ailesi (155 kişi), üye, sponsor, STK temsilcileri, ihtiyaç sahibi aileler, Mavi Marmara Derneği üyeleri ve diğer misafirler olmak üzere 400 kişi katılmıştır. İftar öncesi yetimler bir mağazada ihtiyaçlarına uygun olarak giydirilmiştir. Ayrıca yetim çocuklarımız için halı sahada futbol, masa tenisi ve langırt gibi oyunlarla eğlenebilecekleri aktiviteler gerçekleştirilmiştir. Adana’da 124 çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmektedir.

Ağrı merkezde yaşayan 100 yetim çocuğumuz bir giyim ve ayakkabı mağazasına götürülerek tüm ihtiyaçları karşılanmıştır. Ağrı’da 40 çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi

ile düzenli olarak desteklenmektedir. Bu ilimizde gerçekleştirdiğimiz yetim çalışmalarımızı Ağrı İnsani Yardım Derneği ile birlikte sürdürmekteyiz.

AN ADIYAM Yetim ailelerinin ve sponsor ailelerin kaynaşması için 650 kişilik bir iftar programı tertip edilmiştir. 100 yetim çocuğumuza bayramlık kıyafet, kırtasiye, gıda ve nakdi yardımda bulunulmuştur. Adıyaman merkezde faaliyet gösteren bir mağaza 15 yetim çocuğumuza tüm giysi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bayramlık desteği sağlamıştır. Yetim çocuklarımız evlerinde ziyaret edilerek bayram harçlığı verilmiş, ailelerine kurbanlık et dağıtımı yapılmıştır. Yetimlerimiz için sünnet

organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Adıyaman ilindeki yetim çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz partner kuruluşumuz Adıyaman İnsani Yardım Derneği Hanımlar Komisyonu tarafından ailelerimiz belirli aralıklarla ziyaret edilmiştir. Ayrıca bölgedeki hayırseverlerimiz Afrikalı 150 yetim çocuğumuza bayramlık giysi bedeli olarak 10.000 TL’lik bağış toplamıştır. Adıyaman’da Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenen 87 yetim çocuğumuz bulunmaktadır.

ADANA

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //44

45 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


ANKARA

BATMAN

2010-2011 eğitim-öğretim dönemini tamamlayan yetimlerimize yönelik bir karne programı düzenlenmiş, programda çocuklarımıza çeşitli hediyeler takdim edilmiştir. Ankara’daki yetimlerimiz ve aileleriyle bir araya gelinerek kahvaltı organizasyonu gerçekleştirilmiş, burada çocuklarımıza çeşitli hediyeler verilmiştir. Ramazan ayında yaklaşık 400 yetimimiz ve aileleri ile sponsorlarımızın katıldığı bir iftar programı tertip edilmiş, iftar sonrası yetimlerimiz için çeşitli Ramazan eğlenceleri düzenlenmiş, hediyeler verilmiştir. Çocuk-

larımız ve aileleri için piknik ve karne şöleni organize edilmiştir. 400 kişinin katıldığı piknik organizasyonunda Mavi Göl’de tekne gezisi yapan çocuklar, ata binip doyasıya eğlenmiştir. 100 yetim ailesine kurban eti dağıtımı yapılmış, yine 100 yetimimiz ve annelerine ayakkabı hediye edilmiştir. Ankara’da Sponsor Aile Sistemi ile 120 yetim çocuğumuz düzenli olarak desteklenmektedir. Bu ilimizde yetim çalışmalarımızı Ankara İnsani Yardım Derneği ile birlikte sürdürmekteyiz.

ailesine çamaşır makinesi alınmıştır. Gercüş ilçesi Hisar beldesinde bahçelerindeki kuyuya temizlemek amacıyla inen ve zehirlenerek hayatını kaybeden iki kişinin ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulunlumuş ve ailelerin ihtiyaçları karşılanmıştır. Bu ailelerden ikişer çocuk sponsorluk sistemi kapsamına alınmıştır. Batman’da Sponsor Aile Sistemi ile desteklenen 50 yetim çocuğumuz bulunmaktadır.

BiTLiS

ANTALYA 50 yetim çocuğumuza kırtasiye seti dağıtılmıştır. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde 50 çocuğumuza bayramlık hediye edilmiştir. Yetim ailelerine 234 adet Ramazan kumanyası dağıtılmıştır. Yetim ailelerimiz düzenli olarak ziyaret edilmiş ve ihtiyaçlarına göre ev eşyası yardımı yapılmıştır. İki yetim kardeşe psikolojik destek

Yetim çocuklarımızla eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla haftalık rehberlik dersleri yapılmıştır. 340 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtılmıştır. 40 yetim çocuğumuz ve annelerinin katıldığı bir öğle yemeği daveti verilmiştir. Yetimlerimizle birlikte piknik organizasyonları yapılmıştır. Ramazan ayında 100 adet çanta ve kırtasiye malzemesi, 100 kumanya ve hediye paketi dağıtılmıştır. 150 çocuğumuza kıyafet yardımı yapılmıştır. İhtiyacı olan bir yetim

sağlanmıştır. 15 çocuğumuz yaz aylarında gerçekleştirilen Ümraniye yaz izci kampına katılmıştır. Mart ayındaki Yetim Dayanışma Günleri çerçevesinde çocuklarımıza ikramlarda bulunulmuş; oyuncak, kitap ve kıyafet dağıtımı yapılmıştır. Antalya’da 48 çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi kapsamında düzenli olarak desteklenmektedir.

iHH NSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //46

2011 yılında Bitlis-Tatvan’da 65 aile ve 131 yetim çocuk Sponsor Aile Sistemi’ne dâhil edilmiştir. Bu yetimlerin 6’sı Van depremi sonucu ebeveynini kaybetmiştir. Bitlis’te 250 yetim ailesine kumanya paketi, 31 aileye de kömür yardımı yapılmıştır. 179 yetim çocuğumuza kıyafet, 170’ine ise kırtasiye malzemeleri hediye edilmiştir. 170 yetimimize bayram paketi dağıtılmıştır. Ayrıca 5 üniversite öğrencisine eğitim desteği verilmiştir. Bitlis’te toplamda 136 çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmektedir.

BOLU İhtiyaç sahibi 10 yetim çocuğumuza okul malzemeleri ve kıyafet alınmıştır. 7 yetimimize aylık düzenli burs verilmiştir. Bolu merkezde özel bir yurtta kalan 1 yetim kızımızın bir yıllık yurt ücreti karşılanmıştır. Bolu’da 5 çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmektedir.

47 // 2011• YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


BURSA Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde 195 yetim çocuğumuza bayramlık giysi hediye edilmiştir. Yetim Dayanışma Günleri çalışmaları kapsamında 125 çocuğumuz giysi yardımından faydalanmıştır. 160 yetim çocuğumuza okul çantası ve kırtasiye gereçleri alınmıştır. 25 çocuğumuzun eğitimlerini desteklemek amacıyla her hafta sonu etüt çalışması yapılmıştır. 6 çocuğumuz sünnet ettirilmiştir. Bir gencimiz için gereken göz ameliyatı masrafları vakfımızca karşılanmıştır. 80 çocuğumuzun katıldığı şehir içi geziler düzenlenmiş, 60 aile ve 100 çocuğun katıldığı bir tekne turu yapılmıştır. İstanbul’daki izci kampına 10 çocuğumuz ve 2 gönüllü eğitmen katılmıştır. Bursa’da yaz okulu düzenleyen okul, STK vb. kuruluşların programlarına 30 çocuğumuzun katılımı sağlanmıştır. 55 yetim çocuğumuzla psikolog eşliğinde özel görüşmeler yapılmıştır. 25 aile psikolog eşliğinde ziyaret edilmiştir. 15 ailenin katıldığı eğitici seminerler düzenlenmiştir. 20 ailemize aylık 50 TL tutarında gıda kartı verilmiştir. 5 aileye buzdolabı, 3 aileye çamaşır makinesi, 3 aileye fırınlı ocak, 3 aileye doğalgaz, 3 aileye kömür sobası yardımı yapılmıştır. Her ay düzenli olarak 60 aileye

2’şer kg et dağıtımı yapılmıştır. Ramazan ayında 1.000 erzak paketi dağıtılmış, 50 aileye iftar yemeği verilmiş, 6 ailemize de iftar ziyaretine gidilmiştir. Ayrıca, yetim ailelerimiz ve onları destekleyen sponsorların katıldığı 300 kişilik bir iftar programı düzenlenmiştir. Mart ayında Yetim Dayanışma Günleri dolayısıyla yaklaşık 2.000 kişinin katıldığı Yetim Dayanışma Gecesi düzenlenmiş, gecede 30 çocuğumuz tiyatro gösterisi yapmış, 10 çocuğumuzun resimleri sergilenmiştir. Yıl sonunda yetim çocuklarımız için karne şöleni düzenlenmiş; şölende 10 çocuğa bisiklet, 115 çocuğa MP3 ve çeşitli hediyeler verilmiştir. Programa çocukların ailelerinin yanı sıra 300 kişi katılmıştır. Yetim Ailelerini Kalkındırma Projesi kapsamında bir ailemize evde yaptığı gözlemeleri satarak geçimini sağlayabilmesi için el arabası, bir ailemize dikiş-nakış-piko yaparak gelir elde etmesi için dikiş makinesi, bir ailemize de çorap örme makinesi temin edilmiştir. Bursa’da 75 çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmektedir. Bursa ilindeki yetim çalışmalarımızı Bursa İHH İnsani Yardım Derneği ile birlikte sürdürmekteyiz.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //48

KIR DiYARBA

N ERZiNCA

Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenen 110 Diyarbakırlı yetim çocuğumuza kırtasiye seti ve çanta hediye edilmiştir. 350 yetim ailesine Ramazan kumanyası dağıtılmış, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde öncesi 110 yetime kıyafet alınmıştır. Yıl boyunca haftada 10 aile ziyareti yapılmış, ayda iki defa da yetimlerimizle kahvaltı programlarında bir araya gelinmiştir. Ayrıca piknikler düzenlenerek çocuklarımızın güzel vakit geçirmesi sağlanmıştır. Bu ilimizde gerçekleştirdiğimiz yetim çalışmalarımızı Diyarbakır İnsani Yardım Derneği ile birlikte sürdürmekteyiz.

72 yetim çocuğumuza kıyafet, kırtasiye ve oyuncak desteği sağlanmıştır. 25 aile ve 72 çocuğumuz ile il müftüsü, belediye başkanı ve STK yetkililerinin katıldığı bir salon programı düzenlenmiş, programda çocuklarımız hazırladıkları sunumları sergilemişlerdir. 33 aileye (82 yetim) Ramazan ayında kumanya, Kurban Bayramı’nda 5 kg’lık et paketi, yıl boyunca her ay düzenli olarak gıda paketi, yumurta, 5 kg’lık yağ ve un yardımı yapılmıştır. Karadeniz Eğitim Yardımlaşma Derneği (KEYDER) Hanımlar Komisyonu tarafından haftada bir gün yapılan mantı ve hamur işlerinin satılmasıyla elde edilen gelirler ile 4 yetim çocuğumuza eğitim bursu verilmektedir. Erzincan’da 82 çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmektedir.

49// 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


EP GAZiANT

M ERZURU Evlilik hazırlığı yapmakta olan 5 yetim gencimizin çeyiz masrafları karşılanmıştır. Kurban Bayramı’nda 20 yetim ailesine kurban eti dağıtılmıştır. Yetimlerimiz için salon programı düzenlenmiş ve 132 çocuğumuza kıyafet desteği sağlanmıştır. Erzurum’da Sponsor Aile Sistemi ile 25 yetim çocuğumuz düzenli olarak desteklenmektedir.

Ramazan ayı içerisinde yetim çocuklarımızın da aralarında bulunduğu 5.000, Kurban Bayramı’nda ise 1.000 ihtiyaç sahibine kıyafet desteği sağlanmıştır. Gaziantepli 50 yetim çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmektedir. Bu ilimizde yetim çalışmalarımızı Gaziantep İnsani Yardım Derneği ile birlikte sürdürmekteyiz.

HATAY

L iSTANBU Yetim çocuklarımızın derslerine yardımcı olmak amacıyla üniversite öğrencisi ve mezunu gönüllülerimizle vakıf merkezinde özel ders programı başlatılmıştır. Gönüllülerle yetimlerimizin evlerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Çocukların gönüllü ablalarıyla sinema, tiyatro vb. aktivitelerde bir araya gelip birlikte yemek yiyerek ve çeşitli sosyal faaliyetlere katılarak farklı ortamlarda vakit geçirmeleri sağlanmıştır. Yetimlerimiz ve aileleri için Çavuşbaşı mesire alanında düzenlenen piknik programına 250 kişi katılmıştır. Program sonrasında pikniğe katılan tüm yetimlerimize çeşitli karne hediyeleri verilmiştir. İstanbul’daki 88 yetim çocuğumuz yaz tatilinde İstanbul’da faaliyet gösteren çeşitli dernek ve STK’ların kurs ve kamplarına ücretsiz gönderilmiştir. İmam Hatip Lisesi’ne kaydını yaptırdığımız 2 yetim kızımızın servis ücreti, 1 yetimimizin de kurs ücreti vakfımız tarafından karşılanmıştır. 2011-2012 öğretim yılında üniversiteyi kazanan 3 yetimimize burs sağlanarak eğitimlerine destek olunmuştur. İstanbul’da ikamet eden ve vakfımız tarafından Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenen 100 yetim çocuğumuz için ara karnelerini almaları dolayısıyla İHH Genel Merkezi’nde kahvaltılı bir program düzenlenmiştir. Vakıf merkezinde yetim annelerine yönelik gerçekleştirdiğimiz, Psikolog Fatma Taş tarafından verilen seminere katılanlar arasında yapılan

Antakya’da 52 yetim çocuğumuz ve ailelerine Ramazan kumanyası, 51 yetim ailesine de Kurban Bayramı’nda kurban eti dağıtımı yapılmıştır. Yetim çocuklarımız ve ailelerinin katıldığı 2.500 kişilik bir iftar programı tertip edilmiş, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde 150 çocuğumuza bayramlık hediye edilmiştir. Antakya’da üç çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmektedir. İskenderun’da da 27 yetim çocuğumuza kıyafet ve kırtasiye desteği sağlanmıştır. İhtiyaç sahibi

anket çalışması sonucunda psikolojik destek talebinde bulunanlar için Psikolog Neslihan Arıcı tarafından merkezimizde 8 haftalık toplu terapi seansları düzenlenmiştir. Gönüllü psikologlar, vakfımızda tahsis ettiğimiz odalarda anne ve çocuklarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalardan toplam 21 yetimimiz ve annesi istifade etmiştir. 2011 yılının başı ve sonu olmak üzere kış aylarında 12 yetim ailemizin kışlık yakacak, 5 ailemizin de soba ihtiyacı karşılanmıştır. İstanbul’da bulunan 57 yetim ailemize her ay düzenli olarak kumanya yardımı yapılmıştır. Yetim ailelerimizden 9’una ranza, 5’ine soba, 2’sine fırınlı ocak, 2’sine buzdolabı, 2’sine çamaşır makinesi, 4’üne elektrikli süpürge, ayrıca ihtiyacı olanlara 10 adet battaniye, 2 çekyat, 5 kahvaltı seti, 6 aileye 34 parça yemek takımı, 7 aileye çatal kaşık seti, çok sayıda halı-kilim, tencere seti, porselen tabak seti, mutfak robotu gibi çeşitli ev ve mutfak eşyası temin edilmiştir. 2 yetim ailesinin ev tadilatı yapılmış,1 yetim ailesine ev alımında destek olunmuştur. Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları’nda kalan 100 çocuğumuz için iftar programı düzenlenmiş, iftar sonrası hazırladıkları sunumları sergileyen çocuklara çeşitli hediyeler verilmiştir. İstanbul’da 111 yetim çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklemektedir.

15 yetim ailesine çocuklarının okul ihtiyaçları için 100’er TL’lik nakdi destekte bulunulmuştur. 15 yetime ayakkabı ve saat hediye edilmiştir. 8 yetim çocuğu olan Çelik ailesine soba ve kömür, 2 yetimi olan bir aileye ranza temin edilmiştir. 65 yetim çocuğumuzun katılımıyla bir tekne gezisi tertip edilmiştir. İskenderun’da 14 çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmektedir. Hatay ilindeki yetim çalışmalarımızı İskenderun İnsani Yardım Derneği ile birlikte sürdürmekteyiz.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //50

51 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


MARAŞ N A M A R KAH

500 yetim çocuğumuza kırtasiye desteği sağlanmıştır. Fen lisesini kazanan bir çocuğumuzun kayıt parası ödenmiş, 2 yetimimize bilgisayar hediye edilmiştir. 6 yetimimiz İstanbul’da düzenlenen izcilik kampına gönderilmiştir. Yıl boyunca her ay 5 gönüllü doktor eşliğinde yetim aile ziyaretleri tertip edilmiş, ihtiyaç durumundaki yetimlerimiz ve yakınları tedavi için uygun sağlık kurumlarına yönlendirilmiştir. Evlenmek isteyen, yeni evlenen veya nişanlanan kız ya da erkek yetimlerimize maddi-manevi destek olunmuş; ev eşyası, çeyiz ya da nakdi yardımlarda bulunulmuştur. Gıda yardımları kapsamında, bağışlanan adak kurbanları kestirilip 500 kg’dan fazla et pay edilerek her ay dönüşümlü olarak yetim ailelerine dağıtılmıştır. 20 yetim ailesine 50 kg peynir verilmiştir. Çikolata ve bisküvi çeşitlerinden oluşan 250 adet çocuk kumanya paketi yetim ailelerine dağıtılmıştır. 70 aileye toplam 15 kilo şeker, çay, makarna, sıvı yağ ve bir firma tarafından bağışlanan hazır ayran kolileri dağıtılmıştır. 500 yetim çocuğumuza Ramazan Bayramı’nda 70, Kurban Bayramı’nda 80 TL’lik bayramlık kampanyası düzenlenmiş, hediye çekleri hazırlanarak çocukların alışverişlerini yerel bir mağazada ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yapmaları sağlanmıştır. 800 çift ayakkabı yetim çocuklarımıza ve ailelerine, 40 adet derimont 17 yaş üstü yetimlerimize dağıtılmıştır. Takdir ve teşekkür belgesiyle karne alan 38 başarılı çocuğumuza bir giyim mağazasından 50’şer TL’lik hediye çeki hediye edilmiştir.

Ramazan ayında hizmet veren İHH iftar TIR’ından yetim ailelerimizin de faydalanması sağlanmıştır. Bertiz’deki gönüllülerimizin katılımıyla yaklaşık 40 kişilik bir iftar düzenlenmiştir. Yetim ailelerinin, sponsorların, gönüllülerin, STK temsilcilerinin ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çeşitli kamu görevlilerinin katılımlarıyla yaklaşık 1.500 kişilik bir iftar programı gerçekleştirilmiştir. Kurban Bayramı’nda 14 yetim ailesine 500 TL değerinde canlı kurban bağışlanmış, bağışçıların vekâleti alınarak kurbanlar kestirilmiştir. Ayrıca 50 yetim ailesine kendi destekçi aileleri tarafından kurban payı dağıtılmıştır. İhtiyacı olan ailelerimize 1 çamaşır makinesi, 2 buzdolabı, 1 soba, 1 halı temin edilmiştir. Ayrıca ailelerin bebek bezi, deterjan, perde vb. küçük ihtiyaçları kendilerini ziyaret eden gönüllü aileler tarafından karşılanmıştır. İş arayan yetimlerimize ve annelerine yardımcı olunarak çalışabilecekleri işlere yönlendirilmişlerdir. Ev işi, çocuk bakımı gibi işlerde çalışmak isteyen annelerin telefon numaraları ve isimleri dernek panosuna asılarak isteyenlerin kendilerine ulaşmaları sağlanmıştır. Evlerinin alt katı atıl durumda olan bir yetim ailesine destek olunarak bu katın tadilatı yapılmıştır. Oturulabilir hâle getirilen kata başka bir yetim ailesi kiracı olarak yerleştirilmiştir. Kahramanmaraş’ta Sponsor Aile Sistemi ile 158 yetim çocuğumuz düzenli olarak desteklenmektedir. Bu ilimizdeki yetim çalışmalarımızı Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği ile birlikte sürdürmekteyiz.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //52

2011 yılında 115 Kayserili yetim çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile aylık yardımlarla düzenli olarak desteklenmiştir. 60 aileye toplam 35 tonluk kömür yardımı, 103 aileye de gıda yardımı yapılmıştır. 1 yetim ailesinin yıllık 2.500 TL olan kira bedeli karşılanmıştır. 117 çocuğumuza bayramlık, 110 yetim çocuğumuza da ayakkabı hediye edilmiştir. 130 adet çocuk paketi ve 130 adet kırtasiye malzemesi dağıtılmıştır. 123 aileye bayramlık şeker ve lokum hediye edilmiştir. Kurban Bayramı’nda 24 adet kurban kesimi yapılmış, kesilen kurbanlar 50 yetim ailesine pay edilmiştir. Ayrıca 115 çocuğumuza oyuncak ve hediye dağıtımı yapılmıştır. 200 yetim çocuğumuzun anneleriyle birlikte katıldığı bir program düzenlenmiş, çocukların gönüllerince eğlendiği ve karda kayak yaptıkları güzel bir gün geçirmeleri sağlanmıştır. Kayseri ilindeki yetim çalışmalarımızı Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği ile birlikte sürdürmekteyiz.

i KAYSER

KONYA Ramazan ayı içerisinde 100 yetim çocuğumuza kıyafet, kırtasiye ve kumanya yardımında bulunulmuştur. Lübnan’daki 1.000 yetimi giydirme projesine destek olmak amacıyla “Bir yetimi de sen sevindir” konulu bir kahvaltı programı düzenlenmiştir. Patani’de Konya gönüllüleri tarafından yaptırılan yetimhanenin temeli atılmıştır. Yetimhane çalışmalarına destek vermek isteyen gönüllüler tarafından bir kermes düzenlenmiştir. Konya’da Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak 259 yetim çocuğumuz desteklenmektedir. Bu ilimizdeki yetim çalışmalarımız Anadolu İnsani Yardım Derneği (AYDER) ile birlikte sürdürmekteyiz.

53 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


MARDiN 16-31 Mart Yetim Dayanışma Günleri çerçevesinde Bilge Köyü katliamında yetim kalan 78 çocuğumuza pantolon, gömlek, etek, tişört, ayakkabı ve oyuncak hediye edilmiştir. Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 150 yetimimize kıyafet, 80 yetimimize de kırtasiye ve kumanya desteği sağlanmıştır. Mardin’de 40 çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmektedir. 50 çocuğumuza kırtasiye yardımı yapılmıştır. Yetim Dayanışma Günleri çerçevesinde 50 çocuğumuza gıda, kıyafet, oyuncak ve kitap hediye edilmiştir. 2 yetim kardeşe psikolojik destek sağlanmıştır. 1 yetim ailemize 2 kanepe, 1 aileye koltuk takımı ve 1 aileye de yatak yor-

SAMSUN 8 yetimi olan bir anneye ev sahibi olması için destek olunmuştur. Samsun Gümüşova köyünde bu ailemiz için iki katlı bir ev inşasına başlanmıştır. Vakfımız zor durumdaki dul anne ve 8 yetimini düzenli yardımlarla sürekli destek kapsamına almıştır.

SiVAS gan yardımı yapılmıştır. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde 135 yetimimize kıyafet alınmıştır. Ümraniye Yaz İzci Kampı’na 15 çocuğumuzun katılımı sağlanmıştır. Sivas’ta Sponsor Aile Sistemi kapsamında 48 yetim çocuğumuz desteklenmektedir.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //54

FA ŞANLIUR Ramazan Bayramı’nda 220, Kurban Bayramı’nda 275 yetim çocuğumuza bayramlık alınmıştır. 200 yetim ailesine Ramazan kumanyası ve adak kurbanlarından et dağıtımı yapılmıştır. 150 çocuğumuza kırtasiye yardımı yapılmıştır. Barınma sorunu olan yetim ailelerine kiralarının ödenmesi konusunda destek sağlanmıştır. Her ay yaklaşık 10 yetim ailesine ekmek yardımı yapılmıştır. Ayrıca ailelere ihtiyaçları doğrultusunda ev eşyası yardımında bulunulmuştur. 150 yetim annemize manto yardımı yapılmıştır. Yetim Dayanışma Günleri

kapsamında ilkbaharda Şanlıurfa merkezde 75, Suruç’ta 40 yetimimize kıyafet, oyuncak ve kırtasiye hediye edilmiştir. Her ay düzenli olarak 4 yetim ailesi ziyaret edilerek kendilerine gıda, temizlik ürünleri, kıyafet ve nakdi katkılarda bulunulmuştur. 220 yetimimiz ve ailelerinin katıldığı bir iftar programı düzenlenmiştir. Ayrıca salon programları ve çeşitli yemekli buluşmalar düzenlenerek ailelerimizle bir araya gelinmiştir. Şanlıurfa’da Sponsor Aile Sistemi ile 123 yetim çocuğumuz düzenli olarak desteklenmektedir.

55 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


N TRABZO Ramazan ayı içerisinde yapılan faaliyetlerde 76 yetim çocuğumuza kıyafet, 60 çocuğumuza da kırtasiye ve kumanya yardımı yapılmıştır. Kurban Bayramı’nda ise 57 çocuğumuza bayramlık alınmıştır. Trabzon’da 15 çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmektedir.

VAN Yetimlerimiz evlerinde ziyaret edilerek kıyafet, Ramazan kumanyası, kırtasiye malzemesi ve çocuk bayram paketi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Konuk olunan evlerde birlikte iftar edilmiştir. 70 yetim çocuğumuzun her biri 87,5 TL’lik kıyafet alışverişi yaparak gönüllerince giyinmiştir. 70 yetimimize okul çantası, defter, kalem vb. içeren kırtasiye paketleri ve kumanya dağıtılmıştır. Ayrıca kıyafetleri alınan,

kırtasiye ve yetim kumanyası dağıtılan bu yetimlerimizin evlerine de birer adet Ramazan kumanyası paketi ulaştırılmıştır. Ekim ayında meydana gelen depremin ardından bölgeye giden İHH Yetim Birimi ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edilen yetimlerimiz Sponsor Aile Sistemi’ne dâhil edilmiştir. Van’da Sponsor Aile Sistemi kapsamında 196 yetim çocuğumuz düzenli olarak desteklenmektedir.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //56

ZONGULDAK Ramazan ayında ve Kurban Bayramı’nda 150 yetim çocuğumuza kıyafet yardımı yapılmıştır. 29 Mayıs 2011 tarihinde Zonguldak’ta ikamet eden 83 yetimimizin katıldığı Yetim Buluşma Gecesi düzenlenmiştir. Gecede çocuklarımız şiir

ve tiyatro gösterisi yapmıştır. Program bitiminde çocuklarımıza çeşitli hediyeler verilmiştir. Zonguldak’ta 20 çocuğumuz Sponsor Aile Sistemi ile düzenli olarak desteklenmektedir.

57 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


Türkiye’de Ramazan Ayı ve Kurban

Bayramı Dönemlerinde Gerçekleştirilen

AYNi YARDIMLAR 2011 yılı içerisinde Ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde Türkiye’de 26 ilde gerçekleştirilen giysi, kırtasiye, gıda vb. ayni yardımlardan 9.583 yetim çocuğumuz faydalanmıştır. Tüm illerde yetimlerimiz, aileleri ve sponsorlarımızın bir araya geldiği iftar programları tertip edilmiştir. Ayrıca Van, Mardin, Adıyaman, Urfa, Batman, Bitlis/Tatvan ve Siirt illerindeki yetim çalışmalarını yerinde gözlemlemek üzere Kuveyt, Bahreyn ve İngiltere’den gelen 8 kişilik bir ekip, yetimlerimize kıyafet dağıtımı, iftar programları ve aile ziyaretlerinde bulunmuştur.

NO

İLLER

RAMAZAN DÖNEMİ

KURBAN BAYRAMI

FAYDALANAN YETİM SAYISI

FAYDALANAN YETİM SAYISI

GİYSİ

KIRTASiYE

KUMANYA

BAYRAMLIK

1

Adana

110

110

110

121

2

Adıyaman

100

100

100

100

3

Ağrı

100

40

40

104

4

Ankara

150

120

120

5

Antalya

6

Batman

100

100

100

102

7

Bitlis

178

170

170

179

8

Bursa

128

60

60

9

Diyarbakır

250

110

110

10

Erzincan

82

11

Erzurum

100

12

Hatay

13

Isparta

25

25

25

25

14

İstanbul

100

100

100

212

15

Kahramanmaraş

500

250

250

500

16

Kayseri

120

120

120

17

Konya

100

100

100

18

Mardin

150

80

80

19

Siirt

100

100

100

100

20

Sivas

50

50

50

50

21

Şanlıurfa

200

150

150

275

22

Şırnak

100

50

50

100

23

Trabzon

100

60

60

50

24

Uşak

25

10

10

25

25

Van

70

70

70

2.000

2.000

26

32

110 82

25

25

100 77

Zonguldak

150

Toplam

3.088

151

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 // 58

2.495

YETiMHANE ÇALIŞMALARI


İHH, 1992 yılından bu yana dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde yetimhaneler inşa etmekte, mevcutların tamir ve tadilatlarını yapmakta ve buralara yönelik düzenli ve dönemsel yardımlarda bulunmaktadır.

iHH TARAFINDAN iNŞA EDiLEN VE 2011 YILINDA FAALiYETiNi SÜRDÜREN YETiMHANELER • MSAL Yetimhanesi/2003-Pakistan

• Togra Yetimhanesi/2009-Bangladeş

• İstanbul Yetimhanesi/2006-Endonezya/Açe

• Hacı Şerefoğlu Yetimhanesi/2010-Filipinler/Moro

• Daru’l-İman Yetimhanesi/2009-Bangladeş/ Arakan Mülteci Kampı

• Şifa Yetimhanesi/2011-Tayland/Patani • Bursa Emir Sultan Yetimhanesi/2011-Pakistan

• Rara Yetimhanesi/2009-Pakistan

2011 YILI iÇERiSiNDE DÖNEMSEL YARDIMLARIN YAPILDIĞI YETiMHANELER • Badahşan Feyzabad Yetimhanesi-Afganistan • Celalabad (Nengerhar ili) İmam Buhari Yetimhanesi-Afganistan • Gazne Yetimhanesi-Afganistan • Lağman Vilayeti Yetimhanesi-Afganistan • Tahar Vilayeti Merkez Yetimhanesi-Afganistan • Talukhan Yetimhanesi-Afganistan • Daru’l-Buhari Yetimhanesi-Bangladeş • Darusselam Yetimhanesi-Bangladeş • Tamiru’l-Millet Yetimhanesi-Bangladeş • Ulumuddin Yetimhanesi-Bangladeş

• Mahat el-Emel Yetimhanesi-Gazze • Şeyh Ahmet Tijani Yetimhanesi-Gana • Saad bin Ebi Vakkas Yetimhanesi-Gine • La Mai Tendre Yetimhanesi-Haiti • Marin’s Yetimhanesi-Haiti • Melisa’s Hope Yetimhanesi-Haiti • Cal Yetimhanesi-Kırgızistan • Uçkun Yetimhanesi-Kırgızistan • Direct Aid Yetim Kompleksi-Komor Adaları • Daru’l-Itam Val Masakin YetimhanesiTayland/Patani

2011 YILINDA YAPIMINA BAŞLANAN YETiMHANE PROJELERiMiZ • Afganistan (1 yetimhane) • Malavi (1 yetimhane) • Somali (1 yetimhane) • Tayland/Patani (2 yetimhane)

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //60

DESTEK BEKLEYEN YETiMHANE PROJELERiMiZ • Tanzanya Yetimhanesi • Nepal Yetimhanesi • Bangladeş Yetimhanesi • Pakistan Haripur Yetimhanesi

61 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


VAN’DAKi DEPREM YETiMLERiNi UNUTMADIK Vakfımız 23 Ekim 2011’de Van ilinde meydana gelen depremin ilk haftasında Erciş’te profesyonel ve gönüllülerden oluşan 7 kişilik bir “yetim ve kimsesiz çocuklar kayıt ekibi” oluşturmuştur. Uzman ekibimiz gelen talepler, ev ziyaretleri ve sosyal çalışmalar neticesinde depremde yetim kalan çocukların yanı sıra Van ve Erciş’te çeşitli nedenlerle yetim kalan ve depremden sonra yaşam şartları daha da kötüleşen 196 çocuğa ulaşmıştır.

Vakfımız ayrıca depremden etkilenen çocuklar için bir rehabilitasyon ve psikolojik destek programı uygulamaya koymuştur. Pedagog, psikolog ve eğitimcilerin bulunduğu ekiplerimiz çeşitli eğlence etkinlikleri, oyuncak ve eğitici materyallerle çocuklara yaşadıkları zorlu yaşam koşullarıyla mücadele edebilmeleri için destek olmaktadır.

SOMALi iSTANBUL YETiM KOMPLEKSi’NiN TEMELi ATILDI Son 20 yıldır iç savaş ve siyasi istikrarsızlığa sahne olan Somali, 2011’in yaz aylarından itibaren 60 yılın en büyük kuraklığı ile mücadele etmektedir. İHH, Türkiyeli hayırseverlerin yardımlarını bölge halkına ulaştırırken bir yandan da Somali’nin kalkınması için kalıcı projeleri hayata geçirmektedir. Vakfımızın Somali’deki yetim çalışmaları kapsamında Türkiyeli hayırseverlerin bağışları ile yapılacak olan İstanbul Yetim Komplesi’nin temel atma töreni gerçekleştirilmiştir. Somali’nin başkenti Mogadişu’da yapılacak olan yetimhanenin temel atma törenine Başbakan Yardımcısı

Bekir Bozdağ ve Somali Büyükelçisi Cemalettin Kani Torun da katılmıştır. Yaklaşık 2 milyon dolara mal olacak İstanbul Yetim Komplesi erkek ve kızlar için ayrı 2 yatakhane, okul, sağlık kliniği, Kur’an okulu, derin su kuyusu, market ve camiden oluşmaktadır. Bir çocuğun eğitim ve barınma kapsamında ihtiyaç duyacağı tüm birimleri içinde barındıracak şekilde planlanan kompleksin yetimhane bölümü 200 yetim çocuğa, okul bölümü ise toplam 1.400 çocuğa hizmet verecektir. 12.000 metrekare alan üzerine inşa edilecek yetimhane kompleksinin 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

L i C A DIMRI A R AL A M YÇALIŞ

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //62

63 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


YETiM DAYANIŞMA GÜNLERi

İlki 2011’de gerçekleştirilen Yetim Dayanışma Günleri her yıl mart ayında vakfımızın yetim çalışması yaptığı ülke ve bölgelerin ziyaret edilmesi ve oralarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmesiyle icra edilmektedir. Yetim Dayanışma Günleri ile yetim çalışması yürütülen ülke ve bölgelerin ziyaret edilmesi ve koşulların yerinde incelenmesi dışında yetimlere yönelik özel projeler gerçekleştirilmesi, gidilen bölgelerdeki partner kurumlarla birebir ilişkilerin geliştirilmesi, bu kurumlar aracılığıyla yürütülen yetim çalışmalarının yakından denetlenmesi ve raporlanması, kurumlara yetim çalışmalarında danışmanlık hizmeti verilmesi ve bölge ziyaretlerini gerçekleştiren ekipler arasında yer alan bağışçılar aracılığıyla sponsor-yetim ilişkisinin güçlendirilmesinin sağlanmasını hedeflenmektedir. Yetim Dayanışma Günleri’nin en önemli hedeflerinden bir diğeri de yetim çocuklarımızı ve ailelerini yakından tanıyabilmek, onlarla kucaklaşmak ve aramızda bir ünsiyet geliştirmektir. Ayrıca, yetimhanelerin bulunduğu bölgelere giden ekiplere çocukların sorunlarını yerinde gözlemlemek üzere psikolog ve pedagoglar da dâhil edilmekte, varsa özürlü çocukların tespiti ve bu çocuklara yönelik çalışmaların yapılması da amaçlanmaktadır.

İlk olarak 16-31 Mart 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yetim Dayanışma Günleri’nde personel, gönüllü-bağışçı ve basın mensuplarından oluşan ekiplerimiz faaliyet bölgelerini ziyaret ederek 17 ülke ve 27 ilde binlerce yetime ulaşmıştır. Ziyaret edilen bölgelerde ihtiyaç durumuna göre kıyafet dağıtımı, kırtasiye yardımı, sağlık taraması, düğün ve sünnet organizasyonları, battaniye-yatak dağıtımı, gıda yardımı, yetimhanelerin ihtiyaçlarının karşılanması, yetim ailelerine kendi geçimlerini sağlayabilmeleri için dikiş makinesi, susam öğütme makinesi, sağmal hayvan vb. ihtiyaçların temini için çeşitli yardım organizasyonları icra edilmiştir. Yetim Dayanışma Günleri, partner kurumların yetim çalışmalarının yakından denetlenmesi ve raporlanması, kurumlara yetim çalışmalarında ileriye dönük önerilerde bulunulması açısından da büyük fayda sağlamıştır. Türkiye’de ise kardeş il çalışmasına ağırlık verilerek iller arasında dayanışmanın geliştirilmesi üzerinde durulmuş, böylece partner kurumlar arasındaki bağın güçlendirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca yapılan giysi, kırtasiye ve gıda yardımlarının yanı sıra çocuklar için kitap projesi gerçekleştirilmiş; ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 farklı seviyede 5 kitaptan oluşan kitap setleri hazırlanarak toplam 6.000 kitap 25 ilde yetimlerimize dağıtılmıştır.

MU i T YEKONUSLYONLAR

A NiZ A G OR

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //64

65 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMALARI İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak ve yetim çocuklar konusunu gündeme taşımak adına, çalışma yaptığı ülke ve bölgelerde desteklediği yetimlerin katılımıyla çocuk buluşmaları gerçekleştirmektedir. Bu buluşmaların dördüncüsü 27 Ekim 2009’da İstanbul’da yapılmıştır. Uluslararası Çocuk Buluşmaları gala gecelerinde siyasi parti temsilcilerinden kamu ve

sivil toplum temsilcilerine kadar toplumun çeşitli kesim ve meslek gruplarından kişiler bir araya gelmektedir. İçeriğinde çocukların sahnelediği performans gösterilerinin yanında yerli ve yabancı sanatçıların sunumlarının ve konuşmaların yer aldığı programlar, canlı yayın aracılığıyla tüm dünyada ekran başındaki milyonlarca kişiye ulaştırılmaktadır. Çocuk Buluşmaları’nın 5.si 3 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir.

iZCi KAMPI İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ümraniye Kent Ormanı’nda gerçekleştirdiği izci kampına 2011 Yurtiçi Yetim Çalışmaları kapsamında sponsor aile çalışması yaptığımız 8 ilden 95 çocuk ve bu çocuklara rehberlik eden 21 lider izci katılmıştır. İzci kampı, izci çocuklara rehberlik edecek katılımcılara yönelik iki günlük eğitim programı içeren Liderlik Temel Kursu ile çocuk izcilerin katıldığı bir haftalık kamplardan oluşmuştur. Temmuz ve ağustos aylarında sekiz haftalık programlar şeklinde düzenlenen izci kampına İHH üç hafta katılım sağlamıştır.

8-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Liderlik Temel Eğitimi öncesi, izci lideri olacak katılımcılara 7 Temmuz’da Sosyal Doku Derneği tarafından Zeytinburnu Sultan Baba Dergahı’nda bir program hazırlanmıştır. Programda İHH Dış İlişkiler Birimi’nden İzzet Şahin Gazze ve Mavi Marmara konulu bir konuşma yapmıştır. Kamp, sosyal ortamda sergilenmesi gereken tutum ve davranışlarla alakalı disiplin oluşturması, sosyal bir ortam sağlaması ve zengin aktivite seçenekleri sunarak çocukları eğlendirmesi yönüyle olumlu bir netice vermiştir.

KADIN KOLLARI’NDAN YETiMLER iÇiN iFTAR ORGANiZASYONU İHH Kadın Kolları, 2011 yılı Ramazan ayında yetim çocuklarımız için organize edilen kıyafet yardımı projesine destek amaçlı bir iftar programı gerçekleştirmiştir. İBB Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programında hayırsever gönüllülerimiz bir araya gelmiş, programda toplanan bağışlarla 30 ülkede toplam 9.182 yetim çocuğumuza kıyafet desteği sağlanmıştır.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //66

67 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


FARUK AKTAŞ YETiM DESTEKLEME MERKEZi

Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerimiz, vakfımızın kuruluşundan bu yana yetim destek çalışmalarımıza maddi manevi katkı sağlamak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedirler. İstanbul Başakşehir’de açılan Faruk Aktaş Yetim Destekleme Merkezi de gönüllülerimizin hem bir araya gelip çeşitli organizasyonlar gerçekleştirebildikleri hem üretim yapabildikleri hem de ürettikleri bu ürünleri yetimler yararına maddi değere dönüştürebildikleri bir merkez işlevi görmektedir.

ÜI L L Ü ALAR N GÖALIŞM Ç

Başakşehir Yetim Destekleme Merkezi’nde dikiş, nakış, takı tasarımı vb. el işi ürünler ile ev yapımı yiyecekler hazırlanmakta; ayrıca yardımlaşma, dünyanın farklı ülkelerini tanıma ve kişisel becerileri artırarak sosyal sorumlulukları yerine getirmede daha etkili olma amaçlı seminerler düzenlenmektedir. Yetimler yararına ortaya konan eserler kimi zaman yetimlere doğrudan ulaştırılmakta kimi zaman da kermesler yapılarak buralardan elde edilen gelirler yetimler yararına kullanılmaktadır.

AFRiKALI YETiMLER GECESi Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Kampüsten Dünyaya ve Kitap Ayracı Projesi ekibinin “Bir yetimin yanağında küçük bir tebessüm olmak” sloganıyla düzenlediği “Afrikalı Yetimler Gecesi” 11 Aralık 2011 Pazar günü Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. 10 ay boyunca sürdürdükleri Kitap Ayracı Projesi kapsamında kitap ayracı, not defteri ve rozet satışlarından elde ettikleri gelir 100.000 TL’ye ulaşan öğrenciler, Malavi’de başlattıkları yetimhane inşaatını tamamlayabilmek ve bölgedeki yetimler ve yetimhanenin maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için düzenledikleri Afrikalı Yetimler Gecesi organizasyonundan elde ettikleri 25.000TL’lik geliri vakfımıza bağışlamıştır.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //68

FiLiSTiN GECESi İHH gönüllüleri tarafından Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde “Filistin Gecesi” düzenlenmiştir. Salon girişinde açılan stantta yine gönüllülerin hazırladığı anahtarlıklar, bileklikler, Mavi Marmara kumbaraları satışa sunulmuştur. Geceden elde edilen gelir, Filistin’de yaşanan ambargo ve savaş nedeniyle yetim kalan çocuklara gönderilmek üzere vakfımıza bağışlanmıştır.

YENi AKiT GAZETESiNDEN YETiM SPONSORLUĞU KAMPANYASI

Yeni Akit gazetesi, okurlarının yetim çocuklara el uzatmasına öncülük etmek amacıyla bir bağış kampanyası gerçekleştirmiştir. Köşe yazarlarının da tam destek verdiği yetim sponsorluk kampanyasıyla ilgili haber, ilan ve duyurulara bir ay boyunca sayfalarında yer veren gazetenin yürüttüğü yoğun çalışma sonucunda yaklaşık 2.000’i kuraklık nedeniyle açlık krizi yaşanan Somali’den olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinden 5.000 civarında yetim çocuğumuz destekçi ailelerle buluşturulmuştur.

HANIM GÖNÜLLÜLERDEN YETiMHANE iÇiN KERMES

Afganistan’da inşaatı devam etmekte olan yetimhane çalışmalarına katkı sağlamak için vakfımızın Başakşehir Hanım Gönüllüleri tarafından Olimpia AVM içerisinde bir kermes düzenlenmiştir. 10 gün boyunca açık kalan

kermeste zücaciye ürünleri, hediyelik eşyalar, gıda ürünleri, tekstil ürünleri ve el emeği göz nuru çeyizlik ürünler satışa sunulmuştur. Elde edilen gelir vakfımızın yetim çalışmaları için bağışlanmıştır.

69 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


*

* Merve Çirişoğlu’nun çizgilerinden Boğaziçi Üniversiteli gönüllülerimizin hayır hikayesi

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //70

71 // 2011 • YETiM FAALiYET RAPORU // iHH iNSANi YARDIM VAKFI


iN M i YETiNDENAR EL ANL TUT iSKENDER PALA Yazar Efendiler Efendisi bir yetim idi. Bütün yetimler onda temsil edilmiştir bu yüzden. Biz bilmesek ve fark etmesek de onların koruyucusu Rabb Teala’dır. Yine de bir yetimin elinden tutmak, eğer düşünürsek, biraz da Hazret-i Peygamber’in elini tutmak, tutabilmektir. Elini Allah’ın tuttuğunun elinden tutmak, onu değil, bizi kurtarır. Bir yetimin bize sığınması demek, bizim ona sığınmamız demektir. Elinden tuttuklarına sığındır bizi Rabb’im!..

MERVE ÇiRŞiOĞLU Öğrenci

MEHMET ÖZMEŞE Esnaf

Geçen sene bu zamanlarda İHH’nın Afrika’da yürüttüğü katarakt ameliyatı projesine ancak üç ameliyatı karşılayabilecek kadar küçük bir destek verebilmek amacıyla Kitap Ayracı Projesi’ni başlatmıştık. Kendi emeklerimiz ile yaptığımız kitap ayraçlarını arkadaşlarımız arasında satarak hedefimizi gerçekleştirecektik. Fakat çalışmalarımız öylesine bereketlendi ki, samimiyetle çıktığımız bu yolda hedefimiz bir yetimhane projesine dönüştü. Aradan geçen on aydan sonra satışlardan elde ettiğimiz gelirle yetimhanemiz için gerekli meblağı toparlamış bulunuyorduk. Biz bu süreçte şunu öğrendik ki amaç güzel, niyet halis olunca Allah da bereketini esirgemiyor. “Kutsal Emanetlerimiz”e sahip çıkabilmek için küçük çabalarla yola koyulmamız yeterli; Allah bütün kapıları sonuna kadar açıp taşları yoldan kaldırıyor.

Dostlarımızla birlikte yetimler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden toplam 294 yetim çocuğumuz var. İHH’daki kardeşlerimizle bazı bölgeleri ziyaret etme fırsatı da bulduk. Burkina Faso ve Etiyopya’ya gittik. Gittiğimiz ülkelerde yetimlerimizle birebir tanıştık, kaynaştık. Yaşam koşullarını, sağlık durumlarını gözlemledik; hayatlarına, mutluluklarına ve umutlarına tanık olduk. Bu seyahatler İHH’nın öncülük ettiği dayanışma hareketinin ne kadar elzem ve hayırlı bir iş olduğunu bir kez daha anlamamızı sağladı. Artık yetimlerimizin her biri öz çocuklarımız gibi daima aklımızda, kalbimizde, bizlerle birlikteler. Ömrümüz oldukça ve gücümüz yettikçe bu çalışmaya omuz vermeye, dünyanın neresinde olursa olsun yetimlerimizi kendi çocuklarımız gibi sahiplenmeye devam edeceğiz.

iHH iNSANi YARDIM VAKFI // YETiM FAALiYET RAPORU • 2011 //72


Yetim Faaliyet Raporu 2011  
Yetim Faaliyet Raporu 2011  

ihh insani yardım vakfı 2011 yılı yetim faaliyet raporu.

Advertisement