UZLY, LANA, ÚVAZY

Page 1


RYA Uzly, lana, úvazy zaplétání a práce s lany

Gordon Perry a Steve Judkins Ilustroval Steve Lucas

2015

Gordon Perry & Steve Judkins Uzly, lana, úvazy Ilustrace Steve Lucas Z originálu KNOTS, SPLICES & ROPEWORK vydaného The Royal Yachting Association © 2008, přeložil Viktor Jurek 2015. Jazykové korektura Anna Jurková Redakce Jaroslav Foršt Vydalo nakladatelství IFP Publishing s.r.o. © 2015 jako svou 50. publikaci. © Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele. Poznámka: Knize a jejímu obsahu byly věnována maximální péče, přesto však nakladatel nenese žádnou odpovědnost za aplikaci postupů a metod v ní uvedených. www.ifp-publishing.cz, www.krasajachtingu.cz RYA kód originálu knihy G63 ISBN 978-8087383-41-4


2

ÚVOD

Úvod Přestože byla tato kniha sepsána a ilustrována především pro jachtaře, její obsah je každopádně užitečný pro široký okruh čtenářů.

RYA Uzly, zaplétání a práce s lany

Kniha je rozdělena podle tří hlavních kroků při získávání dovedností vazače uzlů. První část je zaměřena na začátečníky, kteří se chtějí dozvědět něco o provazech, lanech a uzlech. Nabízí kapitoly o materiálech, konstrukcích, údržbě a používání lan, odborné terminologii a nástrojích a také o úvazech, kladkách a kladkostrojích. Začátečníci se pak mohou postupně dostat přes základní techniky vázání k těm nejdůležitějším uzlům běžně používaným na palubě. Další část se věnuje výběru uzlů, smyček, spojek, ok a zápletů pro všemožná využití na moři. Tato část je v závěru zaměřena na procvičení a rozšíření znalostí užitečných uzlů v zevrubné kapitole o zaplétání, ovazování a zadrhávání. Poslední část knihy, kterou lze nazvat „uzly pro pokročilé“, v níž najdete uzly jako např. turban a hvězdicový uzel, obsahuje i sekci „jak na to“. Zde se dozvíte, jak s provazy a lany dělat to, co jste si vždycky přáli umět, včetně výroby pletených popruhů, provazových rohožek, lanových fendrů nebo třeba olovnice. Najdete tu také výběr dekorativních a tradičních technik práce s lany a provazy. Věnujte pozornost také radám našeho „bocmana“. Jeho tipy vám při učení přijdou vhod.

Poděkování Žádná kniha o uzlech, zaplétání a technikách práce s lany není dílem pouze jediného člověka, a přestože na přebalu je moje jméno, byla tato kniha sestavena s využitím znalostí a pomoci mnoha dalších autorů a kolegů z Mezinárodního cechu vazačů uzlů z celého světa. Moje pravá ruka Steve Judkins, bez něhož by tato kniha nemohla vzniknout, je držitelem licence RYA Yachtmaster a kolega z MCVU. Steve má právo na svůj díl zásluh především díky nadšení, praktickým znalostem a pomoci, kterou byl schopen této knize věnovat. Náš ilustrátor Steve Lucas vytvořil, jak jistě uznáte, prvotřídní ilustrace, které vám zpříjemní čtení a praktické používání této knihy. Takto kvalitní práci odvedl z velké části díky nadšenému zájmu o toto téma a nesmírné pečlivosti. Nakonec je tu ještě jedna členka týmu, která si za svou trpělivost, toleranci a kreativní nápady zaslouží pugét – Lauren Woodová z firmy Creativebyte Ltd. Děkuji také Kenu Nelsonovi za jeho příspěvky o uzlech užívaných na tradičních britských kanálových bárkách, tzv. narrowboats, dále Jenny a její koněm tažené kanálové bárce IONA, kvalifikovanému vazači břemen Brionu Tossovi z Port Townsendu, USA, za jeho příspěvky o Brummelově zapletení a svatomariánském ovázání. Na konec bych také rád poděkoval firmě Marlow Ropes Ltd za provazy a lana použité ve většině ilustrací k uzlům a zápletům v této knize.


OBSAH

Něco málo o lanech

3

7

Přírodní vlákna – materiály Umělá vlákna – materiály Konstrukce krouceného lana Konstrukce splétaného lana Konstrukce oplétaného lana Značení lan Popruhy a pružná lana Péče a údržba Smotávání kroucených lan Smotávání oplétaných lan Smotávání lan na palubu Terminologie

9 10 11 11 12 13 13 14 17 18 19 20

Nástroje

21

Kladky a kladkostroje

23

RYA Uzly, zaplétání a práce s lany

Kladky 24 Nastrojení kladkostroje 25 Pevná kladka 25 Volná kladka 25 Dělový kladkostroj 26 Pevná dvojitá kladka 26 Volná dvojitá kladka 26 Dvě dvojité kladky 26 Lanový závěs 27

Španělský naviják

Vyvázání

28

29

Pachole 30 Přístavní vazák 30 Křížový vazák 31 Téčkový vazák 31 Vazák 32 Úvazový kolík 33 Kůl 34 Kruh 35 Vinčny

36


4

OBSAH

Základy uzlování

37

Koncové uzly a pojistky Spojky Upevňovací uzly Úvazy

39 44 46 48

Smyčky

55

Koncové uzly

59

RYA Uzly, zaplétání a práce s lany

Jednoduchá očka a osmičkové uzly Házečkový uzel Opičí pěst Uzel Matthewa Walkera Záchranářský uzel Obyčejné ovázání Plachtářské ovázání

60 61 62 64 66 67 68

Prošité ovázání

69

Spojky

71

Varianty škotové spojky Dvojitá škotová spojka Jednosměrná škotová spojka Házečková spojka Dokařská spojka Zadrhnutá spojka Alpská motýlková spojka Ashleyho spojka Ráhnařská spojka (hunterova spojka) Rybářský uzel Rybářský osmičkový uzel Postrojový uzel Krvavý uzel Plochý uzel Spojka z dračích smyček

Úvazy

73 74 75 76 77 78 80 81 82 84 85 86 88 90 92

93

Poloviční úvazy Kravský úvaz Lodní smyčka

95 96 97


OBSAH

Prusíkův uzel Blakeova smyčka Kurýrský uzel Trámový uzel Rampouchová smyčka Kotevní smyčka Dřevařský a tesařský úvaz Lešenářský závěs Skasalnicový úvaz Stanový úvaz

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

Výtahový uzel

108

Smyčky a oka

5

109

Jednoduchá smyčka Dvojitá převinutá smyčka Burlacká smyčka Alpská motýlková smyčka Dračí smyčka Dračí smyčka Horolezecká dračí smyčka Yosemitská dračí smyčka Dračí smyčka v ohybu lana Vodní dračí smyčka Kluzná dračí smyčka Osmičková smyčka Řeznický uzel Láhvový uzel Pytlácké oko

111 111 112 113 114 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

124

Vrcholový uzel

Vazby a upevňovací uzly

125

Pojistky na háky Pojistky na šekly Upevnění polovičními úvazy Upevnění očkovými úvazy Řetízkové upevnění Povoznický úvaz Křížová vazba Diagonální vazba Pytonový uzel Brzda Řetězová brzda

128 129 130 131 132 134 136 138 140 141 142

RYA Uzly, zaplétání a práce s lany


6

OBSAH

Zaplétání, omotávání a zadrhování 143

RYA Uzly, zaplétání a práce s lany

Vratný záplet ze tří pramenů Vratný záplet ze tří pramenů na řetězu Zapletené oko ze tří pramenů Krátký záplet ze tří pramenů Dlouhý záplet ze tří pramenů Zapletené oko na splétaném laně Krátký záplet na splétaném laně Záplet splétaného lana do řetězu Výtahové oko nebo vratný záplet Záplet na opleteném laně se splétanou duší Zapletené oko na opleteném laně Záplet do ztracena Zapletené oko na dutém splétaném laně Jachtařský obtočený záplet Zaplétání lana do drátu Prstenec ze tří pramenů Ovinutí

146 147 148 150 152 154 156 158 160 161 164 166 168 170 172 175 177

Zadrhnutí

179

Práce s trnem a lany

181

Turbany 183 Hvězdicový uzel 190 Dekorativní ovinutí 192 Centrový turban 194 Korunkový pletenec 196 Šňůrka na nůž 199 Popruh na dalekohled 200 Šňůrka na brýle 202 Podložka 204 Stěžňové těžítko 205 Karabáč na sušení lan 206 Oceánská rohož 208 Hranatá rohož 210 Fendr 212 Kruhový fendr 214 Rukojeť na lodní zvon 218 Kocour 222 Olovnice

226


KAPITOLA 1:

NĚCO MÁLO O LANECH PŘÍRODNÍ VLÁKNA – MATERIÁLY UMĚLÁ VLÁKNA – MATERIÁLY KONSTRUKCE KROUCENÉHO LANA KONSTRUKCE SPLÉTANÉHO LANA KONSTRUKCE OPLÉTANÉHO LANA ZNAČENÍ LAN POPRUHY A PRUŽNÁ LANA PÉČE A ÚDRŽBA SMOTÁVÁNÍ KROUCENÝCH LAN SMOTÁVÁNÍ OPLÉTANÝCH LAN SMOTÁVÁNÍ LAN NA PALUBU TERMINOLOGIE NÁSTROJE


8

ÚVOD

Úvod: Něco málo o lanech Pokud chce někdo skutečně perfektně zvládat všechny praktické stránky vázání uzlů a různé techniky práce s lany, musí se naučit i něco o materiálech, nástrojích a terminologii. Udělejte si čas na prostudování této kapitoly, dříve než se pokročíte dál, abyste následujícím kapitolám lépe porozuměli a mohli se s jistotou pustit i do odbornější konverzace o uzlech a lanech. Tato kapitola nejprve představuje krátký popis přírodních i umělých materiálů využívaných při výrobě provazů a lan a následně vysvětluje techniku výroby a značení kroucených, splétaných i oplétaných lan a provazů, popruhů a pružných lan. Dále se kapitola zaměřuje na péči a údržbu, včetně různých metod navíjení, stáčení a panenkování provazů, lan a šňůr. Je zde také spousta rad týkajících se zacházení s novými lany i seznam tipů jak s lany zacházet, nazvaný Takto ano a Takto ne.

Něco málo o lanech

Kapitolu uzavírá ilustrovaná sekce zaměřená na nástroje a terminologii, které se užívají při vázání uzlů, zaplétání a práci s lany a je nezbytná pro správné porozumění uzlovací tematice.


KONSTRUKCE PROVAZU - MATERIÁLY

9

Konstrukce provazu – materiály PŘÍRODNÍ VLÁKNA Bavlna: Získává se z tobolek keře bavlníku rodu Gossypium. Barva je bílá. Příjemná na dotek, ale poměrně málo pevná.

Kokosové vlákno: Získává se ze slupek chránících ořech palmy Cocos nucifera. Barva je tmavě hnědá. Lano vyrobené z tohoto vlákna bude plavat na hladině, dokud nenasákne vodou.

Len: Z lýka rostliny Lium usitatissimum se získávají vlákna využívaná převážně v textilním průmyslu. Většina tradičních pláten je vyráběna ze směsi bavlny a lnu. Dnes se používá na lana se vzhledem konopí a běžné domácí provázky menších průměrů. Konopí: Z lýka rostliny Cannabis sativa se získávají vlákna, z nichž se až do doby před zhruba sto lety vyráběla téměř veškerá lana a provazy. Materiál má světle béžovou barvu a dobré vlastnosti.

Sisal: Materiál z vláken listů kaktusovité rostliny Agave sisalana má světle zlatavou barvu a používá se na běžná lana a provázky.

Manila: Jedná se o vlákna listů rostliny Abaca (divoký banán). Materiál má slámovou barvu a vyrábí se z něj běžná lana, která z velké části nahradila konopné lano. Kvalita manilových lan se dnes velmi liší, od vynikajících, hladkých lan s pravidelnými vlákny po drsná lana s vlákny o různé tloušťce – u takových si při práci dejte pozor, můžete si zadřít třísku.

Něco málo o lanech

Juta: Z lýka rostlin Corchorus capsularis nebo olitorius se získávají vlákna, z nichž se vyrábějí splétané provazy menších průměrů nebo zahradnický provázek.


10

UMĚLÁ VLÁKNA – MATERIÁLY

UMĚLÁ VLÁKNA Polyamid (PA, nylon) Byl vyvinut ve 30. letech dvacátého století společností DuPont. Materiál je bílý, elastický, velmi silný a hladký. Stárnutím tvrdne. Lana z nylonu potřebují ochranu proti UV záření a při namočení částečně ztrácejí pevnost. Využití: mooringová lana, jisticí lana atd.

Něco málo o lanech

Polyester (PES/PET, Dacron™, Terylene™, Vectran™) Bílá vlákna, při namočení si zachovává pevnost a není tolik elastický jako nylon – obzvláště pokud se předepne. Velmi odolný. Využití: výtahy, lana vystavená statickému zatížení i ovládací lana k plachtám, všeobecná využití.

Polypropylen (PP, Hardy Hemp™ – Marstron™) Využívá se při výrobě levných lan a lan se vzhledem přírodních materiálů. Modrá varianta se vyrábí ze smotávaných proužků materiálu. Lano plave a může mít výraznou barvu. Využití: lana pro vodní lyžování a záchranná lana.

Polyetylen (PE) Lana z tohoto hrubého materiálu mohou být bílá nebo barevná. Také plavou. Vývojem polyetylenového materiálu byl vytvořen vysokomolekulární polyetylen neboli HMPE, který má při identické tloušťce stejnou pevnost jako ocelové lano. Nízká váha, odolnost vůči vodě a nízká průtažnost z něj dělají oblíbený materiál na lana pro malé plachetnice a závodní jachty. Dávejte si ovšem dobrý pozor, protože při uvázání do uzlu ztrácejí lana z HMPE podstatnou část své nosnosti!

Polybenzoxazol (PBO, Zylon™) PBO má nesmírně vysokou pevnost v tahu a může být využit pro pevnou takeláž. Podobně jako u HMPE i tento materiál při uvázání do uzlu ztrácí podstatnou část své nosnosti, a je tedy nutné jej ukončovat buďto lisovanými koncovkami nebo v polokladkách.


KONSTRUKCE KROUCENÉHO LANA

11

Konstrukce krouceného lana ZÁVITY

PRAVOTOČIVÉ LANO (KROUCENÉ DO Z)

LEVOTOČIVÉ PRAMENY

VLÁKNA

PRAVOTOČIVÁ PŘÍZE

Levotočivé Prameny jsou krouceny doleva, takže závity vytvářejí pomyslné písmeno „S“. Pevně kroucené Prameny jsou zkrouceny velmi napevno, lano je pak tvrdé a nepoddajné. Volně kroucené Prameny jsou krouceny volněji, lano je měkké a poddajné. Čtyřpramenné lano Běžnější v kontinentální Evropě než v Británii, oplétané kroucené lano má 4 prameny a tenkou duši z jednoho úzkého pramene. Kablované lano Je tvořeno devíti prameny spletenými ze tří třípramenných lan a může být jak levotočivé, tak pravotočivé.

Konstrukce splétaného lana Splétané lano (z 8 nebo 12 pramenů) sestává ze dvou nebo tří pravotočivých pramenů spletených se dvěma nebo třemi páry levotočivých pramenů. Občas se nazývá osmipramenné, ale nezaměňujte je za dutá osmipramenná oplétaná lana. OZNAČENÉ PRAVOTOČIVÉ PRAMENY SPIN NEOZNAČENÉ LEVOTOČIVÉ PRAMENY

Něco málo o lanech

VARIANTY


12

KONSTRUKCE OPLÉTANÉHO LANA

Konstrukce oplétaného lana

OPLETENÉ S VOLNĚ KROUCENOU DUŠÍ

Něco málo o lanech

OPLETENÉ SE TŘÍPRAMENNOU DUŠÍ

OPLETENÉ S PLETENOU DUŠÍ

OPLETENÉ S DUŠÍ Z MATERIÁLU DYNEEMA™


ZNAČENÍ LAN

13

Značení lan Tradiční značení barevnou přízí Dnes se již téměř nepoužívá tradiční značení jednou barevnou přízí v jednom z pramenů, které zavedla již britská admiralita. Provazníci z Chathamu stále ještě značí lana žlutou přízi. Tovární výrobci používali černou, kterou najdete také na provazech od Marlow Ropes Ltd. Dnešní systém značení lan je poměrně složitý a každý výrobce má vlastní značky, které většinou popisuje v brožurách a na internetových stránkách. Standardní značky pro materiály Lana z umělých vláken jsou barevně kódována podle standardu ISO, který se podobá tradiční barevné přízi. Má tedy podobu jedné barevné příze v jednom prameni nebo v opletu. Zelená – polyamid (PA, nylon) Modrá – polyester (PES/PET, Dacron™, Terylene™, Vectran™) Oranžová – polypropylen (PP, Hardy Hemp™ – Marstron™) Červená – polyetylen (PE)

Další, spolehlivější metodou identifikace některých lan je „identifikační páska“; bohužel se lano musí rozplést, aby se k ní člověk dostal. Je to tenká páska v materiálu jednoho pramene nebo duše, na níž je uveden název výrobce, materiál (kód specifikace) a rok výroby. Stále častější je značení lan a zápletů symbolem CE, které je důležité u lan používaných v bezpečnostní výbavě pracovníků. Značka CE bývá umístěna na vnějším obalu lana pod průhlednou krycí fólií.

Popruhy a pružná lana Pružná, tzv. bungee nebo gumolana sestávají z duše tvořené gumovými pásky na těsno obalenými flexibilním opletením. Většina těchto lan je konstruována pro maximální natažení o jednu třetinu své nezatížené délky.

PRUŽNÉ LANO

POPRUH

Něco málo o lanech

Někteří výrobci bohužel používají některé z těchto barev pro identifikaci své značky, takže pozor na záměnu se značením materiálu.


PÉČE A ÚDRŽBA

19

SLUNÍČKO

VOLNĚ SVINUTÉ

OSMIČKY BOCMANŮV TIP

Pokud se chystáte prát lana v pračce, zavažte je do řetězové zkracovačky, abyste zabránili zašmodrchání. Mokré lano zavěste za konec se dvěma ohyby a zkracovačku rozvažte až po usušení tahem za volný konec.

Něco málo o lanech

Svinutí lana na palubě Lano, které je příliš dlouhé nebo velké pro svinutí na ruce, můžete nechat svinuté na palubě. Pravotočivá lana, kroucená lana a oplétaná lana s pravotočivou nebo rovnou duší stáčejte po směru hodinových ručiček, levotočivá lana točte proti směru hodinových ručiček. Oplétaná lana s pletenou duší můžete stáčet na libovolnou stranu nebo svíjet je doprava s občasným levotočivým podtočením jedné otáčky.


20

TERMINOLOGIE

Termíny užívané v uzlování a práci s lany SPODNÍ ZÁVIT

VRCHNÍ ZÁVIT

OKO

ZADRHNUTÍ

PEVNÁ ČÁST

Něco málo o lanech

OVÁZÁNÍ VOLNÝ KONEC

OHYB

ZÁVITY

VOLNÝ KONEC

PEVNÁ ČÁST

PEVNÁ ČÁST

SMYČKA SMYČKA PROVLEČENÁ SMYČKA

ZÁVIT

VOLNÝ KONEC

OKO


NÁSTROJE

21

Nástroje Stejně jako všichni řemeslníci používají i vazači uzlů, plachtáři a provazníci specializované nástroje, které byly po generace vyvíjeny tak, aby co nejvíce usnadňovaly práci s různými materiály. Základními nástroji jsou nůž a trn, kromě nich však každý jachtař, který se zajímá o uzlování, časem nashromáždí mnoho dalších. Některé z nich jsou na těchto ilustracích.

PLACHTÁŘSKÉ NÁSTROJE A

B

D C

M

E

F H A. Plachtářská rukavice D. Včelí vosk G. Ševcovský nůž J. Ovinovací lžička M. Plachtářský háček

J

I

K

B. Jehly E. Hladítko na švy H. Průbojníky K. Dřevěný trn

C. Plachtářská nit F. Vazačský nůž I. Nůžky L. Šídlo

NÁSTROJE PRO ZAPLÉTÁNÍ B C

D

E

G

F

H

A

I J K

A. D. G. J.

Dřevěný trn Trn s klíčem na šekly Trn na ocelová lana Kovový dutý zaplétací trn

B. Švédský trn (velký) E. Trn s ostrým hrotem H. Trn na dráty a ocelová lana K. Plastový dutý zaplétací trn

C. Švédský trn (malý) F. Trn s plochým hrotem I. Zaplétací jehla

Něco málo o lanech

L G


42

KONCOVÉ UZLY A POJISTKY

OSMIČKOVÝ UZEL Osmičkový uzel je klasický koncový uzel, který námořníci používají k zakončení výtahů a otěží, aby volný konec nechtěně neproběhl průvlakem, stoperem nebo kladkou. Osmičkový uzel se snadno uvazuje a je snadno zapamatovatelný. Může být použit jako smyčka, oko i spojka, jak uvidíte dále v této knize. Pamatujte, že tento uzel se při delším třepání snadno rozváže, takže nezapomeňte nechávat volný konec delší.

Základy uzlování

1

2

3

Udělejte vrchní závit a volný konec veďte za pevnou částí a poté zepředu dozadu zpět vzniklou smyčkou.


KONCOVÉ UZLY A POJISTKY

4

43

5

Základy uzlování

Dotahujte uzel za pevnou část a volný konec, poté uchopte pevnou část do dlaně těsně pod uzlem tak, jak vidíte na obrázku číslo 4, a táhněte za pevnou část, aby na uzlu zůstal delší volný konec.

6

BOCMANŮV TIP

Netvořte smyčku kroucením lana. Zbytečně to zatěžuje duši oplétaných lan nebo přepíná prameny kroucených lan, což je může oslabit.


114

DRAČÍ SMYČKA

Dračí smyčka Tento uzel bývá někdy nazýván „králem“ uzlů, možná proto, že se na palubě lodí užívá už celá staletí. Rozhodně se o něm nejčastěji mluví. Jako u všech uzlů, je i u vázání dračí smyčky zásadní pečlivé procvičování, protože jej často využíváme při náročných situacích, jako je vyvazování lodě, a jako bezpečností uzel. Trénink zajistí, že v případě nutnosti zvládnete uvázat jej rychle a bezpečně.

Smyčky a oka

1

Vezměte si volný konec dostatečné délky – počítejte s tím, že smyčka bude přibližně poloviční, než je váš volný konec. Udělejte vrchní závit stejně, jako byste psali číslici 6. Tento závit uchopte mezi palec a prsty levé ruky.

3

Následně obejděte volným koncem pevnou část lana a jděte zpět dolů závitem. Uchopte smyčku a volný konec a dotáhněte za pevnou část.

2

Poté veďte volný konec zespodu závitem nahoru.

4


HOROLEZECKÁ DRAČÍ SMYČKA

115

Horolezecká dračí smyčka Horolezecký způsob vázání dračí smyčky může stejně dobře posloužit i na palubě. Vzniklá dračí smyčka je stejná jako při vázání klasickou metodou, ale tato varianta vázání se dobře hodí například při vyvazování k velkým pacholatům, kůlům nebo jiným nestandardním upevňovacím bodům. Jediný rozdíl je v metodě vázání, která je dobrou alternativou například k vázání kolem pasu. Napřed uvažte volné poutko, ale uzel nedotahujte. Pokud jej příliš dotáhnete, lano se správně nepřesmekne. Volný konec poté můžete vést kolem upevňovacího bodu.

1

Následně provlečte volný konec smyčkou jednoduchého očka.

3

4

Uchopte oko a tahem za pevnou část uzel přesmekněte do dračí smyčky. Pokud je oko nasazeno na upevňovací bod, uchopte volný konec a tahem za pevnou část uzel přesmekněte.

Smyčky a oka

2


116

YOSEMITSKÁ DRAČÍ SMYČKA

Yosemitská dračí smyčka Tento uzel mají v oblibě arboristi a jiní výškoví pracovníci, takže se hodí například při práci na stěžni. Je to v zásadě standardní dračí smyčka s volným koncem provlečeným skrz uzel podél pevné části. To zaručuje větší bezpečnost a vytváří oko, ve kterém nic nepřekáží.

2

Smyčky a oka

1

Uvažte běžnou dračí smyčku s delším volným koncem, ale uzel nedotahujte. Volný konec veďte dospodu pod uzel a projděte ohybem zespodu nahoru podél pevné části. BOCMANŮV TIP

Volný konec zajistěte k pevné části polovičním úvazem nebo páskou, aby nepřekážel.


DRAČÍ SMYČKA V OHYBU LANA

117

Dračí smyčka v ohybu lana Jak napovídá název, jedná se o variantu uvazovanou bez volného konce, která navíc vytvoří dvě oka, která mohou být upravena na různou velikost.

1

2

Smyčky a oka

1

2

Na laně udělejte ohyb a uvažte jím velmi volnou jednoduchou smyčku. Potáhněte ohyb tak, abyste vytvořili oka požadované velikosti. Ohyb rozevřete a vzniklou smyčku přetáhněte dolů okolo uzlu, jak vidíte na obrázku.

3

Pokračujte za uzlem a směrem nahoru k pevným částem. Potáhněte buď za vzniklá oka nebo za pevné části, abyste docílili požadované velikosti, uzel pečlivě usaďte a dotáhněte za pevnou část.


118

VODNÍ DRAČÍ SMYČKA

Vodní dračí smyčka Vzhledem k tomu, že tento uzel byl určen pro uvazování na lanech z přírodních materiálů, která se při namáčení srážela, a rozvazování uzlů bylo problematické, není v dnešní době už tolik používaný. Přesto je dobré ho znát, protože lana z přírodních materiálů se stále nacházejí na historických lodích, a dokonce i lana z umělých materiálů mohou být při namočení rovněž obtížně rozvazatelná. Princip tohoto uzlu spočívá na rozložení tahu mezi dva závity, přičemž ten spodní nese většinu zátěže a ten horní se tedy následně snadněji rozvazuje.

2

Smyčky a oka

1

Začněte stejně jako u běžné dračí smyčky a připravte si dostatečně dlouhý volný konec. Místo jednoho závitu udělejte dva, jako byste vázali lodní smyčku, a volný konec veďte těmito dvěma závity podle obrázku.

3

4

Uzel dokončete stejně jako běžnou dračí smyčku, provlečením volného konce za pevnou částí a dolů oběma závity. Upravte velikost oka, usaďte závity, uchopte volný konec a oko a dotáhněte za pevnou část.


KLUZNÁ DRAČÍ SMYČKA

119

Kluzná dračí smyčka Kluzná dračí smyčka vytvoří snadné a rychlé oko, které lze používat jako laso pro vytažení předmětů z vody nebo zachycení bóje či pacholete. Pokud použijete dostatečně poddajné lano, můžete uvázat klasickou dračí smyčku s malým okem a protočit uzel tak, aby jím pevná část procházela. Pokud bude lano příliš tuhé, můžete ji uvázat jako na obrázku dole.

Na volném konci udělejte vrchní závit stejně jako u normální dračí smyčky. Volný konec pak protáhněte za pevnou částí předtím, než jej provlečete zespodu nahoru závitem, obejdete pevnou část a vrátíte se zpět dolů závitem.

2

Smyčky a oka

1


202

ŠŇŮRKA NA BRÝLE

Šňůrka na brýle Všichni, kteří nosí dioptrické nebo sluneční brýle, dobře znají obavu z toho, že jim jednoho dne zmizí přes palubu ve vlnách. Uvádíme tu jednoduchý pletenec, kterým rychle a snadno z kousku provázku nebo tenkého lanka vytvoříte šňůrku pro sebe nebo svoje hosty. Materiál: 2,5 metru měkké a poddajné šňůry o průměru 2 až 3 mm.

1

Práce s trnem a lany

2

Odměřte 2,5 metru šňůry. Asi 30 cm od jednoho konce udělejte očko se zámkem (str. 39), jímž začnete řetízkovou zkracovačku, kterou uvážete na délku přibližně 40 cm. Poznámka: Pracujte pečlivě tak, abyste vždy měli volný konec na stejné straně pletence jako u předcházející smyčky předtím, než jí protáhnete následující smyčku. Neutahujte smyčky příliš těsně – pletenec by měl být měkký a poddajný. Pokud je tuhý, vážete smyčky příliš na těsno, šňůrka bude nepohodlná a nebude dobře sedět na krku. Podobně jako u všech ozdobných uzlů i tady je základem úhledného výsledku rovnoměrné utahování.

3

Pletenec zakončete protažením volného konce poslední smyčkou.


ŠŇŮRKA NA BRÝLE

203

4

Zařízněte delší z volných konců tak, aby byly oba stejně dlouhé, a poté uvažte na každém z nich nějakou variantu kluzné smyčky, například dvojitě ovinuté pytlácké oko (str. 111) tak, aby konce zůstaly co nejkratší.

Uzel dotáhněte co nejpevněji a konce zařízněte a zatavte nebo zalepte. Oka nasaďte na nožičky brýlí a dotáhněte.

6

Práce s trnem a lany

5


228

POUŽÍVANÉ POJMY, SLOVNÍK A REJSTŘÍK

Používané pojmy Bezpečné pracovní zatížení Odhadovaná nosnost lana vzhledem k jeho stáří, stavu a uvázaným uzlům. Pozor, hodnota reálného bezpečného pracovního zatížení může být za určitých podmínek třeba jen šestinová ve srovnání s nosností lana udávanou výrobcem. Brzda Kus lana nebo řetězu, zajištěný na jednom konci k pevnému předmětu, který slouží k dočasnému přidržení nebo brždění jiného lana, které je v tahu. Dočasné ovázání Zajištění konce lana nebo pramenů lepicí páskou nebo nití proti roztřepení nebo rozpletení. Duše Prameny, které tvoří vnitřní část oplétaného lana. Mohou být kroucené, splétané nebo volné. Jako duše se označují také lana nebo pevné předměty, které tvoří střed větších uzlů, zápletů a pletenců. Fendr Ochranná pomůcka bránící poškození boku lodi. Může to být gumový, plastový či provazový válec, koule nebo kruh. Gumolano Lano tvořené elastickými gumovými prameny, které jsou chráněny Používané pojmy

flexibilním opletením s umělých materiálů. Házečka Lehké lano nebo šňůra o průměru do 8 mm, obvykle kolem 30 metrů dlouhé. Na konci bývá zatíženo opičí pěstí, házečkovým uzlem nebo pytlíkem písku. Také slouží pro hození z lodi a následnému přitažení konce těžkých vyvazovacích lan. Kablové lano Silné vyvazovací lano tvořené spletením 9 lan. Karabina Kovový profil s pojistkou, který se slouží jako součást výškového bezpečnostního vybavení využívajícího lana. Kluzná smyčka Smyčka na laně, jejímž uzlem volně prochází pevná část a smyčka se tedy může zvětšovat a zmenšovat. Konec Obvykle konec lana, ze kterého vážeme uzel. Také volný konec. Lano Obecné označení používané pro materiál většího průměru. Levotočivé Označení krouceného lana, jehož prameny směřují doleva tak, že vytvářejí pomyslné písmeno „S“. Monofil Lanko z jednoho vlákna materiálu, obvykle se jedná o polymerový řetězec bez spojů. Nevratný průtah Vzniká postupně při používání a zatěžování lana. Toto prodloužení se neustále zvětšuje (lano se nevrací do své původní délky). Nylon Původní název polyamidového vlákna Očnice Kovová nebo plastová výztuha zaplétaná do konce lan pro vytvoření pevného oka. Ohyb Jakákoliv část lana mezi dvěma konci, která je ohnutá do tvaru U, může vytvořit smyčku. Oko Uzavřená smyčka na laně, vytvořená uvázáním uzlu, zapletením nebo zadrhnutím. Viz také pevné oko. Omotání Navinutí ochranného provázku nebo šňůry okolo silného lana. Slouží jako


POUŽÍVANÉ POJMY, SLOVNÍK A REJSTŘÍK

229

ochrana lan nebo zakrytí zapletených částí. Opletení Ochrana duše lana tvořená zapletenými prameny. Také další kus lana nebo šňůry vedený podél základního uvázání uzlu pro zvětšení jeho objemu. Ovázání Využití tenčího materiálu (pevné nitě, tenčí šňůrky a provázky) k zajištění kusu lana, například proti třepení. Pevná část Kus lana, se kterým nebudeme při vázání uzlu manipulovat. Pevné oko Zapletené oko na konci lana, které je vyztuženo kovovým nebo plastovým profilem ve tvaru kapky. Pletenec Zapletené prameny tvořící dekorativní výrobek. Popruh Plochý kus materiálu. Pramen Materiál lana obvykle spojený kroucením nebo jinak zformovaný do svazku, vytvářející samostatnou součást, ze které se skládá lano nebo uzel. Pravotočivé Označení krouceného lana, jehož prameny směřují doprava tak, že vytvářejí pomyslné písmeno „Z“. Provaz Obecný název pro materiál menšího a středního průměru. Provlečený uzel Uzel, kterým byla místo volného konce provlečená smyčka a tím pádem jde snadno rozvázat zatažením za volný konec. Průtah Zvětšení délky lana při zavěšení břemene. Po sejmutí břemene se lano vrátí Převrátit uzel Převrácení uzlu znamená změnu jeho tvaru, která může vést k rozvázání. Převrácení může být nechtěné v případě, že je uzel špatně dotažen nebo namáhán i záměrné, pokud jej chceme rozvázat. Příze Vlákna nebo jejich svazky, které tvoří prameny lan. Rozplést Oddělit jednotlivé prameny lana od sebe. Roztřepení Oddělení jednotlivých pramenů či vláken na konci lana. Síťovina Materiál vytvořený svázáním šňůr nebo lan v pravidelném mřížkovém vzoru. Směr stáčení/kroucení Směr, kterým jsou vedeny prameny krouceného lana. Jsou lana pravotočivá (prameny vytvářejí pomyslné písmeno „Z“) a levotočivá (vytvářejí pomyslné písmeno „S“) Smyčka Oko na laně vytvořené uzavřením ohybu. Splétané lano Pevné, ale ohebné lano vyrobené ze 4 nebo 6 párů pramenů, z nichž polovina je zaplétaná doprava a polovina do leva. Lano se díky tomu nezamotává. Spojka Uzel, který slouží pro spojení dvou lan. Šňůra Tenčí kroucené nebo opletené lano o průměru méně než 10 mm. Trn Špičatý nástroj ze dřeva či kovu. Může být plný nebo dutý. Používá se převážně k uvolňování nebo nadzvedávání pramenů lan při zaplétání. Upevnění Zajištění volného materiálu, například skasané plachty k ráhnu. Usadit uzel Zpracovat jednotlivé části uzlu při dotahování tak, aby měl uzel požadovaný tvar. Úvaz Uzel, kterým se lano upevňuje ke kůlu, kruhu, ráhnu nebo jinému lanu. Vazák Kovový úchyt na lano se dvěma rohy, ke kterému se uvazují lana. Také se nazývá rohatinka.

Používané pojmy

do původní délky.


230

POUŽÍVANÉ POJMY, SLOVNÍK A REJSTŘÍK

Vazba Omotání dvou či více pevných předmětů lanem tak, aby je uzel držel určitým způsobem vůči sobě. Například svázání dvou tyčí při výrobě rámu. Také označení vzoru vzájemného propletení pramenů v uzlu v sekvenci přes – pod nebo dovnitř – ven. Volná část Část lana, kterou manipulujeme při vázání uzlu bez využití volného konce Volný konec Koncová část lana, kterou obvykle vážeme uzel. Vyvázání Zajištění lodi k molu, jiné lodi nebo pevným bodům pomocí lan nebo řetězů. Také upevnění lana na vazáku, kruhu, kůlu nebo jiném pevném bodu. Vyvazovací lano Obvykle silné lano z umělých či přírodních materiálů užívané k uvázání lodi k molu, jiné lodi nebo pevným bodům. U velkých plavidel může být také ocelové. Zadrhnutí Pevné ovázání dvou částí lana silnou nití či provázkem za účelem spojení těchto částí nebo vytvoření oka. Zajišťovací otáčky Otáčky lana, které procházejí přes otáčky vazbových uzlů, a tím je napínají. Zaplést Spojit konce lan propletením jednotlivých pramenů, spojit lano s jiným předmětem zapletením jednotlivých pramenů nebo vytvořit oko propletením pramenů konce zpět materiálem lana.

Používané pojmy

Zapletení Také může znamenat kroucení a ukládání rozpletených pramenů lana tak, aby opět vytvořily původní profil lana. Zarážka Uzel nebo ovázání, které slouží jako ochrana před roztřepením pramenů lana. Zatavovačka Elektrický nebo plynový nástroj, jehož nahřáté ostří odřízne a zároveň zataví konec lan z umělých materiálů. Závěs Kus lana nebo popruhu, jehož konce jsou spojené dohromady a vytváří tak smyčku, kterou je možné připevnit k pevnému bodu, lanu nebo použít pro zavěšení. Závit Úsek 360 stupňů, který lano vytvoří kolem předmětu nebo při smotání. Také jedna otáčka pramene v krouceném laně.


POUŽÍVANÉ POJMY, SLOVNÍK A REJSTŘÍK

231

Rejstřík alpská motýlková smyčka 113, 135, 145

dvojitá převinutá smyčka 111

alpská motýlková spojka 80

dvojitá škotová spojka 74

Asher, Harry 96 Ashleyho kniha uzlů (Ashley Book of Knots) 81

fendr kruhový 214-217

Ashleyho spojka 81

fendr válcový 212-213

babský uzel 46, 47

francouzské ovázání 192

Blakeova smyčka 99

gumolano 13, 83

Brummelův záplet 166, 169

gumolano 13, 83

Brummelův záplet varianta McDonald 168-169 brýle, šňůrka na zavěšení 202-203

házečková spojka 76

brzda, lanová 141

házečkové závaží 60, 61-63, 76

brzda, řetězová 142

házečkové závaží 60, 61-63, 76

burlacká smyčka 112, 145

házečkový uzel 61, 76

centrový turban 194-195

Hunter, Dr 82

čistokrevný kravský úvaz 96

Hunterova spojka 82-83

člunařský úvaz 30, 34

hvězdicový uzel 190-191, 219

dekorativní ovázání na zábradlí, sloupcích a

Chatham ropemasters – firma 13

ráhnoví 192-193 dělostřelecký uzel 112

jednoduchá smyčka 41, 111

dělový kladkostroj 26

jednoduché očko 39, 44, 60, 82, 84, 107, 111

diagonální vazba 138-139

Josefínský uzel 90, 91

diamantový uzel 199, 200, 207, 220 dokařská spojka 75, 77

karabáč na sušení lan 206-207

dračí smyčky 114-119

kladkostroje 24-27

dračí smyčka z ohybu lana 117

kladky 24-27

horolezecká dračí smyčka 115

Knotting Matters – magazín 107

klasická dračí smyčka 30, 55, 105, 114

kobra 196-197

kluzná dračí smyčka 119

kocour 96, 222-225

spojka z dračích smyček 92

koncové uzly 39-43, 60-66

vodní dračí smyčka 118

viz také ovázání

yosemitská dračí smyčka 116

koncové uzly 39-43, 60-66

drát, zaplétání 170-174

viz také ovázání

dřevařský úvaz 104, 127, 138

konstrukce lana

DuPont - firma 10

kroucené 11

dvě dvojité kladky 26

oplétané 12

Rejstřík

hranatá rohož 210-211


232

POUŽÍVANÉ POJMY, SLOVNÍK A REJSTŘÍK

přírodní vlákna 9

oceánská rohož 208-209

splétané 11

očko se zámkem 39, 41, 60

umělá vlákna 10, 13, 168

očko se zámkem 39, 41, 60

kontrola lan 16-17

odebírání lana 14-16

korunkový pletenec 198

oka 110, 119, 123

korunní uzel 66, 146, 147, 198, 205, 212, 213,

pytlácké oko 123

218, 219

volné ouško 41

Rejstřík

postup viz vratný záplet

olovnice, lodní 226

kotevní úvaz 54, 103

opičí pěst 62-63, 76

kotevní úvaz se dvěma závity 35, 54, 95

oplétané lano 12, 17, 18

kotouče lan 15

osmička 19

kravský úvaz 96

osmička 19

kroucené lano 11, 17

osmičková smyčka 120

kruh, uvazování k 35, 49

osmičkový uzel 42-43, 60, 85, 121, 217

kruhový fendr 214-217

otáčky 53, 54

kruhový úvaz 73, 96, 197

ovázání

krvavý uzel 88-89

francouzské ovázání 192

křížová vazba 136-137

moku 193

křížový vazák, vyvazování k 31

svatomariánské193

kůl, vyvazování k 34

ovázání 67-70

kurýrský uzel 100

obyčejné 67, 145, 174

plachářské 68

lahvový uzel 122

prošité 69-70

lanová brzda 141

ovázání, dekorativní na zábradlí, sloupcích a

lanový závěs 27

ráhnoví 192-193

lešenářský závěs 105, 127

ovinutí 144, 177-178, 192

lodní olovnice 226 lodní smyčka 49, 51, 97, 127, 130, 131, 133,

pacholata, vyvazování k 30

136, 139, 193, 216

páska 13, 86-87

lodní smyčka nahozená na kůl 50

péče o lana 16

lodní smyčka vevázaná do kruhu 49

pevná dvojitá kladka 26 pevná kladka 25

Marlow Ropes Ltd – firma 13 McDonaldová, Margie 168 moderní značení lan 13 moku 193 monofil 88-89, 111 nahozené rybářské poutko 56, 57-58 nákladní kladkostroj 27 nákladní kladkostroj 27 nástroje 21-22, 144, 149, 154, 155, 161, 162, 163, 166, 168, 169, 173

plachářské nástroje 21 plachářské ovázání 68 plochý uzel 196, 197 plochý uzel 90-91 podložka 204 podložka 204 pojistka 128, 129 pojistka na háku 128 pojistka na šeklu 129 poloviční úvaz 46, 176, 208, 210

naviják, vyvazování k 36

poloviční úvaz 48, 86-87, 95, 97, 103, 129, 135,

Nelson, Ken 206

142, 193


postrojový uzel 86-87

Smith, John 102

povoznický úvaz 134-135

smotané lano 16

práce s lany 182-226

smotávání lan 17-19

praní lan 19

viz také sluníčko

prošité ovázání 69-70

smotávání na ruku 17, 18

provlečená lodní smyčka 50, 97

smyčky 48-54, 94-108

provlečená lodní smyčka 50, 97

Blakeova smyčka 99

provlečená smyčka 20, 49, 50, 95, 135

čistokrevný kravský úvaz 96

provlečená smyčka 20, 49, 50, 95, 135

člunařský úvaz 30, 34

prstenec ze tří pramenů 175-176

dělostřelecký uzel 112

Prusíkův uzel 98

dřevařský úvaz 104, 127, 138

překřížený úvaz 52

kotevní úvaz se dvěma závity 35, 54, 95

přepážkový uzel 66, 220

kravský úvaz 96

převinutá smyčka 111

kruhový úvaz 73, 96, 197

převinuté očko 40, 60, 84, 111

kurýrský uzel 100

převinuté očko 40, 60, 84, 111

lešenářský závěs 105, 127

pytlácké oko 123

lodní smyčka 49, 51, 97, 127, 130,

pytlácké oko 123

131, 133, 136, 139, 193, 216

pytlácké oko 123

lodní smyčka nahozená na kůl 50

pytonový uzel 137, 140

lodní smyčka vevázaná do kruhu 49

očkový úvaz 48

ráhnařská spojka 82-83

poloviční úvaz 48, 86-87, 95, 97, 103,

ráhno, dekorativní ovázání 192-193

129, 135, 142, 193

rampouchová smyčka 102

povoznický úvaz 134-135

refovací klička 192-193

provlečená lodní smyčka 50, 97

refovací uzel 46, 72, 92, 105, 127, 128, 197

provlečená smyčka 20, 49, 50, 95, 135

rohožka, hranatá 210-211

Prusíkův uzel 98

rohožka, oceánská 208-209

překřížený úvaz 52

rukojeť lodního zvonu

rampouchová smyčka 102

rybářská spojka 35, 54

skasalnicový úvaz 106

rybářské poutko 56-58

stanový úvaz 107

rybářský osmičkový uzel 85

tesařský úvaz 104

rybářský uzel 44, 84

trámový úvaz 101

řetězová brzda 142

valivý úvaz 52-53, 141

řetězová zkracovačka 18, 19, 202

vyvazovací úvaz 30, 34

řetězové upevnění 132-133

smyčky 55-58, 110, 124

řeznický uzel 121

viz také dračí smyčky

řeznický uzel 121, 215

alpská motýlková smyčka 113, 135, 145

burlacká smyčka 112, 145

skasalnicový úvaz 106

dělostřelecký uzel 112, 145

skladování lan 17-19

jednoduchá smyčka 41, 111

skřivánčí hlava 96, 128, 222

osmičková smyčka 120

sloupky, dekorativní ovázání 192-193

pytlácké oko 123

sluníčko 19, 214-217

rybářské poutko 56-58

233

Rejstřík

POUŽÍVANÉ POJMY, SLOVNÍK A REJSTŘÍK


234

POUŽÍVANÉ POJMY, SLOVNÍK A REJSTŘÍK

splétané lano 11

tradiční značení lan 13

spojky 44-45, 72-92

trámový uzel 101

alpská motýlková spojka 80

trn, dutý 21, 161, 162, 163, 166, 168, 169

Ashleyho spojka 81

trn, švédský 21, 144, 154, 155, 172, 173

dokařská spojka 75, 77

turban 183-189

házečková spojka 76

centrový 194-195

Hunterova spojka 82-83

šest pramenů pět ohybů 188-189,

kotevní úvaz 54, 103

194, 205

krvavý uzel 88-89

tři prameny čtyři ohyby 184-185, 204

plochý uzel 90-91

tři prameny pět ohybů 186-187

postrojový uzel 86-87

údržba lan 16

ráhnařská spojka 82-83

upevnění 126-142

rybářská spojka 35, 54

viz také zadrhnutí, omotání, ovázání

spojka z dračích smyček 92

upevnění 126-142

škotová spojka 45, 75

vazby 126-142

výtahová spojka 73

diagonální vazba 138-139

zadrhnutá spojka 75, 78-79

křížová vazba 136-137

dvojitá 74

používané uzly 127

jednosměrná 75

řetězové upevnění 132-133

Rejstřík

varianty 73 stanový úvaz 107

upevnění polovičními úvazy 130

stěžňové těžítko 205

upevňovací uzly 46-47, 51, 127

svatomariánské ovázání 193

úvazový kolík 33

svinutí lana na palubě 19

uzel Matthewa Walkera 64-65, 217, 218

škotová spojka 45, 75 škotová spojka, dvojitá 74

válcový fendr 212-213

škotová spojka, jednosměrná 75

valivý úvaz 52-53, 141

škotová spojka, varianty 73

vazák, vyvazování k 32

škrticí uzel 51, 127, 145, 156, 190, 199, 212,

vinčna, vyvazování k 36

218

volná dvojitá kladka 26

šňůra na nůž 199

volná kladka 25

šňůrka na brýle 200-201

volné ouško 41

šňůry, pletené 196-203

vratný záplet 160

brýle 202-203

vratný záplet ze tří pramenů 146-147

dalekohled 200-201

vrcholový uzel 124

kobra 196-197

výtahová spojka 73

korunkový pletenec 198

výtahové oko 160

nůž 199

výtahové oko 160

španělský naviják 28

výtahový uzel 108 vyvázání 30-36

téčkový vazák, vyvazování k 31

kruh 35, 49

termíny používané v uzlování a práci s lany 20

křížový vazák 31

tesařský úvaz 104

kůl 34

Toss, Brion 168, 193

pachole 30


POUŽÍVANÉ POJMY, SLOVNÍK A REJSTŘÍK

téčkový vazák 31

vazák 32

161-163

vinčny 36

používané uzly 145

splétané lano 144, 154-159

splétané lano - krátký záplet 156-157

zábradlí, dekorativní ovázání

splétané lano – oko 154-155

zadrhnutá spojka 75, 78-79

splétané lano zapletené do řetězu

zadrhnutí 144, 179-180

158-159

záchranářský uzel 66

vratný záplet 160

zajištění konců 149, 155

vratný záplet ze tří pramenů 146-147

zajištění konců páskou 145

záplet do ztracena 166-167

zaplétání 144-176

zapletení lana do drátu 172-174

Brummelův záplet 166, 169

zapletení třípramenného lana do řetězu

dlouhý záplet ze tří pramenů 152-153

147

drát 170-174

zaplétání oka

duté splétané lano – oko 168-169

duté splétané lano 168-169

jachtařský obtočený záplet

jachtařský obtočený záplet 170-171

krátký záplet ze tří pramenů 150-151

oplétané lano s duší 164-165

kroucené lano 144, 146-153, 175-176

oplétané lano se splétanou duší

nástroje 21, 144, 149, 154, 155, 161,

161-163

162, 163, 166, 168, 169, 173

splétané lano 154-155

oko ze tří pramenů 148-149

ze třípramenného lana 148-149

oplétané lano 144, 160-169, 172-174

zarážky 60, 61-63

oplétané lano s duší – oko 164-165

zatavený konec 145

vyvazovací úvaz 30, 34

oplétané lano se splétanou duší – oko

Rejstřík

235


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.