__MAIN_TEXT__

Page 1


PRŮVODCE SVĚTEM PLASTIKOVÉHO MODELÁŘE

4 BOJOVÁ TECHNIKA POKROČILÉ POSTUPY

MARIAN „SÍRA“ BUNC


Předchozí díly Průvodce najdete na www.ifpp.cz

Marian Bunc Průvodce světem plastikového modeláře 4, bojová technika, pokročilé postupy Copyright © 2016 Marian Bunc, a copyright © 2016 IFP Publishing s.r.o. Fotografie v knize © 2016 Marian Bunc, Grafický návrh obálky © 2016 Jaroslav Pomajzl a Jaroslav Foršt Fotografie na přední obálce: © 2016 Marian Bunc Jazykové korektura Zdeněk Švehla Odpovědný redaktor, sazba a zlom Jaroslav Foršt Vydalo nakladatelství IFP Publishing s.r.o. v roce 2016 jako svou 62. publikaci. Autorem názvu „Průvodce světem plastikového modeláře“ je Jakub Vilingr. © Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele. ISBN 978-80-87383-48-3


Celé mé rodině, kamarádům, kolegům a známým za podporu, shovívavost, pochopení, radu a pomoc, které se mi od Vás dostává. Za to vše Vám patří můj velký dík. Marian


PRO INSPIRACI

T-34-85, Maquette 1/35


OBSAH úvod

7

stavba z plastových destiček

a plastových profilů 9 Pomůcky ke stavbě 9 Lepidla 11 Příprava stavby 12 Oddělování a řezání 12 Začištění styčných a řezaných ploch 13 Lepení 13 využití plechovek a tub Plech z plechovek od nápojů Plech z tuby Mosazný nebo měděný plech

15

15 17 18

jednoduché odlévání 19 Licí hmota 19 Formovací hmota 20 Odlévání polyuretanu do silikonové (pružné) formy 22 Odlévání z epoxidové pryskyřice 25 Odlévání z kovových slitin 25 pájení leptů a nejen jich 27 Pomůcky a nástroje k letování 27 Postup pájení 29 Historie Zimmeritu 31 zimmerit Zimmerit z pohledu modeláře Zimmerit vytvořený vlast. silami

31

nýtování Komerčně nabízené nýty 39 Výroba nýtů svépomocí

39

33 34

39

rytí a paneláž 43 Oprava chybného poklopu 43 Rytí 44 madla a úchyty 47 Výroba madla 47 stopy po zásahu 49 Nástřel - zásah pancíře v podobě důlku 49 Průstřel - zásah pancíře skrz 51 Nástřel - zásah slabšího materiálu v podobě důlku 51 Průstřel – zásah slabšího materiálu skrz 52 interiér Rozdělení interiéru

53

53

kabeláž

61

přístrojové desky 63 Znázornění přístrojové desky obtiskem 63 Vlastní výroba přístrojové desky 64 sedačky 65 Rám 65 Sedák 65 Vybarvení 65 zbraně a výzbroj 69 Kovové soustružené hlavně 69 Hladké hlavně 70 Celé zbraně 71 Zbarvení 71 Plastové hlavně ze stavebnice 73 hlavní výzbroj 73 Kovové hlavně 74 plachty 75 Výroba plachty 75 Sbalená plachta 77 Zbarvení plachty 78 převážený materiál a bagáž 81 Pytle 81 Různý materiál 83 dřevo Vytvoření struktury dřeva 87 Malba a vybarvení kresby dřeva Zbarvení dřeva Práce se dřevem 92 výfuky Výfuk se světlým zákl. odstínem Výfuk s tmavým zákl. odstínem

87 88 89

95

97 97

vrak, zbarvení po

svařování a ohoření 101 Ohořelý povrch 101w Vrak – odstavené vozidlo s barvou na celém povrchu 104 Vrak – odstavené vozidlo se zbytky zbarvení 104 filtry

109

periskopy trochu jinak

111

zrcátka a reflektory 115 Zrcátka 115 Reflektory 116 závěr

119


PRO INSPIRACI

Finland JSU-152, Zvezda 1/35


ÚVOD Vážení kolegové modeláři, když jsem zhruba před rokem dokončoval s Jakubem Vilingrem a Vítkem Přívratským práci na již třetím pokračování Průvodce světem plastikového modeláře zaměřeném na stavbu modelů bojové techniky, věděl jsem, že se nedostalo na všechna témata. A opravdu tomu tak bylo. Ihned po vydání Průvodce jsem obdržel celou řadu dotazů, proč v knize není to, či ono. Důvod byl prostý. Oblast postupů a technik v modelářském oboru bojové techniky je tak široká, že ji není možné shrnout v jediné publikaci. A proto padlo rozhodnutí napsat další, již čtvrtý díl. Zatímco v předchozím díle byly především základní a nejdůležitější postupy při stavbě, zbarvení a patiny, v tomto díle naleznete některé složitější techniky nebo specializovanější témata, stejně jako to, co se do předchozího dílu nedostalo. Zároveň mě kontaktovalo přes email nebo osobně na soutěžích mnoho modelářů a dě-

kovalo za tento počin, který jim velice pomohl. Našli se i tací, kterým některý postup nebyl zcela jasný a nebo upřednostňují jiný, který nebyl v publikaci uveden. Díky tomu se rozvinula diskuze s názornými ukázkami, která, myslím si, byla přínosná pro obě strany. A to je velice dobře, protože se ukázalo, že vydání publikace PSPM 3 Bojová technika splnilo svůj původní záměr. Pokud se něco podobného podaří i u tohoto dílu, budu velmi rád. Velice kladné ohlasy byly i na zařazení fotografií skutečné techniky, z nichž naprostou většinu pořídil můj strýc pan Jindřich Bunc. A proto tomu nebude jinak i tentokrát. Sho�dou okolností v době práce na rukopisu tohoto dílu se strýc podílel na náročné opravě T-55AM2 a byl u restaurování T-55 Favorit, a tak mohl pořídit mnoho dalších, pro modeláře velice zajímavých, fotografií. Za což mu patří velký dík. Autor


PRO INSPIRACI

BA - 64B, Tamiya 1/48


STAVBA Z PROFILŮ A DESTIČEK

KAPITOLA 1 STAVBA Z PLASTOVÝCH DESTIČEK A PLASTOVÝCH PROFILŮ

D

říve nebo později se každý modelář dostane do situace, kdy bude nucen něco upravit, předělat, doplnit nebo dospěje k rozhodnutí, že si celý model postaví sám. K tomu v naprosté většině slouží jako základní materiál plastové destičky nebo plastové profily. Takové stavbě se říká novostavba neboli scratch a v zahraničí bývají pro takové modely na modelářských soutěžích vypisovány samostatné kategorie. Plastové destičky by měl mít každý modelář po ruce, protože jde o jeden ze základních materiálů. Nemusí jít hned o komerčně nabízené zboží, jaké třeba má ve svém sortimentu f. Evergreen nebo Plastruct, ale vynikající jsou třeba výstražné tabulky, staré platební karty, plastové kelímky apod. Zjednodušeně řečeno, nejvhodnějším materiálem je cokoliv z tvrzeného polystyrenu, což je totožný materiál jako u stavebnic a čímž je zaručena možnost vzájemného lepení. Plast jiného typu lze také použít, ale je potřeba počítat s tím, že při lepení mohou nastat problémy.

Základní nástroje pro práci s plastovými destičkami

Jako zcela nevhodné jsou materiály označované jako polyolefiny, především měkčený polyetylen (PE) a polypropylen (PP). Tyto plasty mají široké použití při výrobě spotřebního zboží a vzhledem k jejich nepolárnímu charakteru mají špatné adhezivní vlastnosti, a tím špatnou lepitelnost.

POMŮCKY KE STAVBĚ Z PLASTOVÝCH DESTIČEK Ke stavbě z plastových destiček a profilů je potřeba několik základních pomůcek: 1) řezací podložka – ty se dají zakoupit v několika velikostech v modelářských prodejnách. Jejich výhodou jsou na jejím povrchu vyznačená měřítka, úhly apod. Nicméně jako řezací podložku lze použít i kus lina nebo kuchyňské prkénko z plastu. 2) skalpel – dnes je nabízená celá řada skalpelů. Skalpely se dají zakoupit přímo v mode-

Plastové profily jsou nepostradatelným materiálem pro stavbu

9


BOJOVÁ TECHNIKA POKOROČILÉ POSTUPY

nému zranění. Skalpel vcelku má výhodu ve své pevnosti, ale při jeho ztupení se musí dobrušovat, což je práce navíc a postupně to vede ke změně velikosti a tvaru čepelky. Zde je nutné velice důrazně varovat před používáním levných skalpelů z různých hobbymarketů a případně z prodejen s cenově výhodným zbožím. Násadky těchto skalpelů jsou často vyrobeny z nekvalitního plastu, který Každý modelář by si měl vytvořit zásobu destiček a profilů různých nevydrží tlak při řezání, čímž rozměrů dojde k  prasknutí násadky v místě za mechanismem lářských prodejnách nebo lékařských potře- pro upnutí čepelky. Následkem je čepelka bách. Existují dva základní druhy. Skalpely zaražená v prstu. Skalpel je prostě základním s výměnnou čepelkou nebo skalpely vcelku. pracovním nástrojem modeláře a tak není Skalpel s výměnnou čepelkou má výhodu na místě na něm šetřit. v možnosti výměny čepelky za novou ostrou, která je celkem laciná. Nevýhodou je, že 3) pilníky a brusné papíry – určitě by se mělo může dojít k prasknutí čepelky a s tím spoje- pracovat s ostrými a čistými pilníky. Brusné

Základ korby modelu Sd.Kfz.250 v měřítku 1/16. Aby se předešlo zbytečnému plýtvání plastových destiček, je dobré si jednotlivé díly nejprve vyřezat z papíru a na zkoušku slícovat.

10


STAVBA Z PROFILŮ A DESTIČEK

papíry je dobré si přilepit na kousek dřeva nebo alespoň ho mít při broušení položený na rovné podložce, aby byla zachována rovina broušené plochy. Při broušení brusným papírem v ruce dojde spíše ke zvýraznění (prohloubení) nerovností, než k zabroušení do roviny. 4) kružítko – pro vykroužení kruhového dílu z plastu je nejvhodnější zámečnické kružítko, které má místo tuhy hrot. V případě potřeby se dá i upravit klasické kružítko tak, že se tuha nahradí ostrým hrotem. Klasické kružítko však nemá potřebnou pevnost a to může mít vliv na tvar kružnic a jeho životnost. 5) úhelník – při práci na novostavbách se využijí jak klasické úhloměry, které se dají zakoupit běžně v papírnictví, tak i různé přílož�né úhelníky. Ačkoliv se úhelníky mohou zdát jako nepodstatná věc, opak je pravdou. Bez jejich pomoci může snadno dojít k nežádoucí odchylce, která může negativně ovlivnit celkový vzhled a geometrii modelu.

6) žiletková pilka – další základní nástroj potřebný především k oddělování plastových profilů a nejen jich. 7) úhlová řezačka (pokosník) - pomůcka určená k řezání plastových profilů pod požadovaným úhlem. Bez ní se snadno stane, že dojde k odchylce, která se může projevit chybnou geometrií modelu.

LEPIDLA Typ nebo druh lepidla se bude vždy odvíjet od druhu plastu, který bude pro stavbu použit. Nejčastěji půjde o modelářská rozpouštědlová lepidla, vteřinová lepidla nebo o minutová epoxidová lepidla. Rozhodně je dobré si funkčnost lepidla na daném plastu předem vyzkoušet – zevrubný popis druhů lepidel a jejich použití najdete v předchozích dílech Průvodce.

Využití plastové výstražné tabulky k zacelení nežádoucích otvorů v korbě modelu SU-85

11


BOJOVÁ TECHNIKA POKOROČILÉ POSTUPY

V některých případech lze tento problém vyřešit zešikmeným (úkosovým) zbroušením styčných ploch dílů. Tento způsob je sice náročnější na přesnost, ale dokáže hodně pomoci právě při řešení problému s tloušťkou použitého materiálu. Větší duté díly je potřebné vybavit vnitřními výztuhami a předejít případné deformaci. Ostatně k té nemusí dojít během stavby nebo těsně po ní, model se může zbortit i za několik let, vlivem změny okolní teploty, únavě materiálu apod.

Při konverzi modelu tanku T-72 byla využita plastová výstražná tabulka, která nahradila původní část korby.

PŘÍPRAVA STAVBY Modelář by měl vždy vycházet z nějaké výkresové dokumentace nebo alespoň z předem zhotoveného náčrtu, na kterém je dobré si daný díl znázornit ve vícestranném pohledu. I když bude měření provedeno několikrát, vždy může dojít k nějaké komplikaci, a proto je lepší si daný díl nejprve zhotovit z běžného kancelářského papíru – jen tak zajistíte, že vše bude, jak má být a předejdete tak zbytečnému mrhání materiálem pro stavbu, o vlastních nervech ani nemluvě. Dále je nutné při rozvržení jednotlivých dílů počítat i s tloušťkou materiálu, ze kterého budou díly zhotoveny a v případě použití silnějšího materiálu promyslet skladbu jednotlivých dílů.

12

ODDĚLOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

Pro oddělování plastové destičky je nevhodnější její řezání skalpelem. Slabší destičku lze jednoduše uříznout, případně ustřihnout nůžkami. Silnější destičku je potřeba naříznout a v naříznutí zlomit. Naříznutí však musí být dostatečné, aby byl zlom proveditelný a také souměrný. U opravdu silných destiček se použije žiletková pilka nebo minivrtačka s řezným kotoučkem. Zde je však nutné myslet na zvolené otáčky a s tím spojenou teplotu v místě řezu, protože by mohlo lehce dojít k natavení plastu. U plastových profilů je nejvhodnější použít žiletkovou pilku. V žádném případě se nesnažte plastový profil krájet skalpelem jako salám! Zcela jistě totiž dojde k deformací profilu, řez nebude mít potřebnou rovinu a může dojít k prasknutí skalpelu a případnému zranění.


STAVBA Z PROFILŮ A DESTIČEK

ZAČIŠTĚNÍ STYČNÝCH A ŘEZANÝCH PLOCH Každá hrana nově vyrobeného dílu by měla být začištěna a případně stržena pilníkem nebo brusným papírem přilepeným na kousku dřeva nebo plastu. Pokud by se začištění neprovedlo, mohlo by se stát, že díly do sebe nebudou přesně zapadat. Vždy je nutné během začišťování jednotlivé díly pro kontrolu k sobě přikládat, aby nedošlo k probroušení apod.

LEPENÍ K lepení jednotlivých dílů se přistupuje až v okamžiku, kdy při zkušeb�ním sestavení „na sucho“ do sebe vše zapadá, jak má. Vždy je lepší dvakrát navíc něco přejet pilníkem, než to pak pracně dotmelovat a přebrušovat. Během lepení by mělo neustále docházet k porovnání lepe-

ných dílů a jejich pozice s výkresovou dokumentací. U hlavních nosných dílů, pokud to je možné, není od věci vyztužit lepený spoj podélným podlepením plastovým profilem. Ačkoliv to může na někoho působit složitě, není stavba z plastových profilů a destiček nijak komplikovaná. Jen je potřeba pečlivost a určitá prostorová představivost. Rozhodně ji každému doporučuji vyzkoušet, protože schopnost vyrobit si část nebo celý model vlastními silami otevírá modeláři mnohé nové možnosti a svět opravdové modelařiny.

Modeláři, jako je Tomáš Hrdlička z KPM Česká Třebová, dokáží z plastových destiček a profilů úplné zázraky. Zde je část Tomášovy novostavby modelu 40V6M v měřítku 1/72.

13


PRO INSPIRACI

Beute T-3476, Tamiya 1/35

Profile for IFP PUBLISHING

PRŮVODCE SVĚTEM PLASTIKOVÉHO MODELÁŘE 4  

Pokročilé postupy pro bojovou techniku. Autor: Marian Bunc ISBN: ISBN 978-80-87383-48-3

PRŮVODCE SVĚTEM PLASTIKOVÉHO MODELÁŘE 4  

Pokročilé postupy pro bojovou techniku. Autor: Marian Bunc ISBN: ISBN 978-80-87383-48-3

Advertisement