Page 1


Moje Apollo Existuje tisíc důvodů, proč začít s nádechovým potápěním. Pro jedny je to vrchol jejich příběhu lásky k vodě, který začal plaváním nekonečných délek v chlorovaném bazénu, dále vedl k potápění s dýchacími přístroji a nakonec končil touhou po svobodě, kterou nalezli v nekonečnu času a prostoru podvodního světa. Výrazně tomu mohl přispět i film Magická hlubina, který zatočil hlavou celým generacím především díky svému zcela novém pohledu na  hlubiny moře. Pro druhé je to touha utéci před divokým tempem každodenního života, zadržet dech a vypnout tak myšlenky. Pro mě to byla výzva, hledání lidských hranic a volání neznámého, co mě ještě jako teenagera přimělo potopit se do hlubin moře. Dobře si vzpomínám na své první pokusy, jak jsem vleže v posteli zadržoval dech. Každý pokus byl druhem fyzického zážitku a mně se otevíraly zcela nové do té doby netušené možnosti. Také si vzpomínám na své první ponory, když mi bylo 14, na vůni pryže v potápěčské masce, na hluk oblázků, které vlny v  Andělské zátoce pohazovaly tam a  zpět, na  květnové slunce, které pomalu ohřívalo studenou vodu a pár prvních okamžiků s ploutvemi na nohou, které rozdělily svět koupání a potápění. Představa nekonečných hlubin moře pro mě byla znepokojivá a dráždivá zároveň, byl to můj soukromý program Apollo, pátrání a hledání jiného světa, který se rozevíral přímo před mýma

Úžasný freediving

očima. To všechno jsou vzpomínky v oceánu mých myšlenek, které jako sůl v polévce dodávají jedinečnou příchuť mému vlastnímu bytí. I vy máte zcela určitě svůj osobní příběh, který vás s nádechovým potápěním spojuje. Jistě nečtete první řádky této knihy jen tak bez příčiny. Přeji vám, aby následující stránky byly součástí vašich budoucích vzpomínek a byly vám navždy přínosem.

Guillaume Néry

Nádechové potápění je úžasná sportovní aktivita, která se v současnosti po celém světě těší veliké oblibě. Dalo by se říci, že freediving prožívá svůj první velký boom! Instruktorů freedivingu, a také center pro nádechové potápěče, přibývá jako hub po dešti a freediving se tak stává mnohem dostupnější pro širokou veřejnost než kdykoliv předtím. Také životní tempo dnešní civilizace se neustále zrychluje, lidé jsou stále pod větším a větším pracovním i osobním tlakem, a tak není divu, že je přitahuje právě nádechové potápění – freediving. Byla to jenom otázka času, kdy se z freedivingu stane sportem pro všechny a pro některé z nás také životním stylem. Ptáte se, čím je freediving tak jedinečný? Odpověď je jednoduchá. Freediving není jenom sport. Je to pohybová aktivita v přírodě, která díky svému specifickému charakteru vyžaduje nejenom kondiční a technický trénink, ale také trénink mentální. Zádrž dechu s  sebou nese pocity, které musí freediver během potápění zpracovat tak, aby zbytečně nezkracovaly jeho výkon neboli čas ponoru. Nedílnou součástí freedivingu je proto mentální trénink, který v sobě zahrnuje techniky pro zlepšení relaxace, koncentrace, sebekontroly, sebeřízení a další. Mentální trénink má pak přímý vliv na výkonnost freedivera během potápění, ale má také pozitivní vliv na jeho pracovní výkony a emoční stabilitu. V  neposlední řadě jde o  interakci mezi potápěčem a prostředím. Kdo by se nechtěl potápět jako v „akváriu“, plavat a  dovádět s delfíny, pozorovat karety, dugongy anebo prolézat vraky a jeskyňky … to vše nám nabízí freediving. Abychom pro sebe dostali z  nádechového potápění maximum, měl by být trénink, byť jen rekreačního freedivera, komplexní. Nesmíme

zapomenout také na bezpečnost! Nejde sice o adrenalinový sport, jak se mylně prezentuje freediving v médiích, právě naopak! Přesto je potřeba věnovat záchranným technikám patřičnou pozornost, pravidelně je procvičovat a mít na paměti základní bezpečnostní pravidla! Dostala se Vám do ruky první publikace svého druhu v českém jazyce, je od německých kolegů, instruktorů freedivingu, Nika Lindera a  Phila Simha. Autoři podávají čtenáři komplexní pohled na freediving jako na „životní styl“ a krok za krokem představují jednotlivé disciplíny a podávají k nim základní informace potřebné k jejich zvládnutí. Přesto si tato kniha neklade za cíl nahradit kvalitní výcvik nádechového potápění. Cílem knihy je představit tento jedinečný sport široké veřejnosti v celé jeho kráse. Doufám, že se Vám tato kniha bude líbit a že vzbudí Váš zájem o tak úžasný sport, jakým freediving bezesporu je. Přeji Vám příjemné čtení. Martin Zajac www.apneaman.cz


6Úžasný freediving

OBSAH ÚVOD ���������������������������������������������������������������������4

ZÁKLADY �����������������������������������������������������8 Vybavení �������������������������������������������������������������������9

Autogenní trénink �������������������������������������������40 Fáze ponoru �������������������������������������������������������42

Rozcvičení

������������������������������������������������ 44 Rozdýchání ���������������������������������������������������������44 Rozcvičení ve vodě ������������������������������������������45

Vidění ���������������������������������������������������������������������9 Dýchání ���������������������������������������������������������������� 11 Plavání �����������������������������������������������������������������12 Oblek �������������������������������������������������������������������17 Měření �����������������������������������������������������������������20

Tréninkové tabulky ������������������������������������������ 46

Vyvážení ���������������������������������������������������������������� 22

Zajištění bezpečnosti �������������������������������������47 Měření času �������������������������������������������������������49 Pozornost �����������������������������������������������������������49

Dýchání�������������������������������������������������������������������� 23 Vzduch �������������������������������������������������������������������� 24 Jak dýcháme �������������������������������������������������������24 Správné dýchání �����������������������������������������������25 Před ponorem ���������������������������������������������������26 Nutkání nádechu ���������������������������������������������27 Po ponoru �����������������������������������������������������������27

Meditace a duševno������������������������������������������ 28 Duševní činnost �����������������������������������������������29

Bezpečnost

������������������������������������������������ 31 Potápění s partnerem �������������������������������������33

Trénink ������������������������������������������������������������������ 34 CO2 a intervalový trénink �����������������������������34 Svaly ���������������������������������������������������������������������35 Technika ���������������������������������������������������������������36 Pokusy o maximum �����������������������������������������36 Zábava �����������������������������������������������������������������37

Statická apnoe

����������������������������������38

Úloha kouče ���������������������������������������������������������� 47

Tréninkový plán pro dyn. apnoe ���������������� 77 První týden ���������������������������������������������������������77 Druhý týden �������������������������������������������������������78 Třetí týden �����������������������������������������������������������78 Čtvrtý až šestý týden ���������������������������������������79

Hlubinné potápění��������������������������80

Tréninkový plán statické apnoe������������������ 51

Vybavení ���������������������������������������������������������������� 81

První týden �������������������������������������������������������51 Druhý týden �������������������������������������������������������51 Třetí týden �����������������������������������������������������������51 Čtvrtý týden �������������������������������������������������������52 Tréninkové tabulky statické apnoe �����������52

Neopren ���������������������������������������������������������������81 Maska �������������������������������������������������������������������82 Nosní svorky a goggles �����������������������������������82 Šnorchl �����������������������������������������������������������������83 Ploutve �����������������������������������������������������������������84 Zátěž ���������������������������������������������������������������������85 Počítač �����������������������������������������������������������������85 Bóje �����������������������������������������������������������������������87 Lano ���������������������������������������������������������������������88 Základní závaží a deska ���������������������������������89 Lanyard ���������������������������������������������������������������89 Mezižeberní svaly ���������������������������������������������90 Bránice �����������������������������������������������������������������91 Správné rozcvičení �������������������������������������������91 Začátek s kachním ponorem (Duck dive) �92 Neutrální pozice �����������������������������������������������94 Volný pád �����������������������������������������������������������95 Otočka �����������������������������������������������������������������96 Výstup �������������������������������������������������������������������96 Vynoření �������������������������������������������������������������97 Zajišťující potápěč �������������������������������������������98 Záchrana �������������������������������������������������������������99 Možná zranění ������������������������������������������������ 100 Mentální aspekty ������������������������������������������ 103

Dynamická apnoe ����������������������������54 Vybavení ���������������������������������������������������������������� 55 Neopren ���������������������������������������������������������������55 Ploutve �����������������������������������������������������������������56 Zátěž a vyvážení �����������������������������������������������57 Správná rychlost ���������������������������������������������58 Správný pohyb ploutví �����������������������������������60 Správné držení těla �����������������������������������������61 Otočka �����������������������������������������������������������������61 Časté chyby se stereoploutvemi �����������������62 Správný záběr ploutví �������������������������������������64 Správné držení těla �����������������������������������������64 Otočka �����������������������������������������������������������������65 Časté chyby s monoploutvemi �������������������66

Vybavení �������������������������������������������������������������� 39

Dynamická apnoe bez ploutví �������������������� 67

Oblek �������������������������������������������������������������������39 Maska, nosní svorka a brýle �������������������������40 Hodiny �����������������������������������������������������������������40 Ostatní �����������������������������������������������������������������40

Správný pohyb �������������������������������������������������67 Splývání a koordinace �������������������������������������68 Otočka �����������������������������������������������������������������69 Časté chyby �������������������������������������������������������70 Trénink CO2 �������������������������������������������������������71 Laktátová tolerance �����������������������������������������72

Užitečné techniky ���������������������������������������������� 40

Pokus o maximum �������������������������������������������73 Dýchání, strečink a duševno �������������������������74 Rozcvičení �����������������������������������������������������������74 Psychika ���������������������������������������������������������������75 Zajišťující potápěč - buddy ���������������������������76

Vyrovnání tlaku ������������������������������������������������104 Jak vyrovnáváme tlak ���������������������������������� 104 Frenzelova technika �������������������������������������� 105 Mouthfill ���������������������������������������������������������� 105

Béance tubaire volontaire �������������������������� 107 Usnadnění vyrovnávání tlaku �������������������� 108

Tréninkový plán pro hloubky ��������������������108

Životní styl ������������������������������������������� 110 Výživa ��������������������������������������������������������������������111 Síla přírody ������������������������������������������������������ 111 Před ponorem ������������������������������������������������ 112

Fitness a zdraví ������������������������������������������������112 Strečink ������������������������������������������������������������ 113 Dýchání ������������������������������������������������������������ 115 Meditace ���������������������������������������������������������� 118

Zážitky z potápění��������������������������������������������119 Vzdělávání �������������������������������������������������������� 119 Zvláštní aktivity ���������������������������������������������� 120 Cesty a výlety �������������������������������������������������� 121

Rejstřík����������������������������������������������������� 124 Poděkování autorů ���������������������������������������� 127 Zdroje: �������������������������������������������������������������� 127 Obrazové zdroje: �������������������������������������������� 127

7


8

ZÁKLADY

Vybavení Nádechové potápění dnes patří mezi sportovní disciplíny, které mají potenciál stát se širokým sportovním hnutím. Ještě před pár lety nás potápěči s dýchacími přístroji s výsměchem označovali za šnorchlaře a i výrobci si počínali, jako kdybychom byli nevlastní. Proč by také měli vynakládat energii pro lidi, kteří téměř žádné vybavení nepotřebují. Někteří si dokonce mysleli, že právě proto se potápíme bez dýchacích přístrojů, protože nemáme peníze na to, abychom se potápěli „pořádně“.

Vybavení V průběhu let se výrobci stali trochu pozornější. Najednou tu existoval trh, který nikdo nezásoboval. Apnoe-potápěči si vyráběli jednoduchými prostředky vybavení a nakupovali za velké peníze u specialistů. Potřebu apnoe potápěčů řízené redukce až na samou podstatu věci nebyli výrobci z počátku schopni pochopit.

ZÁKLADY

V obchodech pro potápěče dnes už potřebné vybavení nakoupíte a to proto, že branže nakonec rozpoznala rostoucí potenciál této disciplíny. Navíc kromě toho nádechové potápění oslovuje oproti tomu klasickému mladší cílovou skupinu.

Vidění Nádechové potápění je srovnatelné s obrazem umělce. Pro každého bude něčím jiným. Pro jedny to může být sportovní výzva, pro druhé pocit být sám sebou a pro další třeba touha přiblížit se životu pod hladinou. FPro mě platí: ,,V  závislosti na  tom, zda se při potápění nořím sám do sebe a naslouchám svému nitru anebo chci vidět co nejvíce z podmořského světa, vybírám druh potápěčských brýlí. Tak se také může stát, že při hloubkovém potápění se brýlí vzdám úplně anebo si zvolím takzvanou „Fluid Goggles“, tedy tekutinou plněnou potápěčskou masku (více o Fluid Goggles v kapitole „Hloubkové potápění“ na straně 83). Nebo pak používám takové potápěčské brýle, které mi při mých podmořských výletech umožňují vidět co možná nejvíce.

9


10

ZÁKLADY

Vybavení Vybavení kvůli vyrovnání stlačeného vzduchu, tím více nám zbyde pro vyrovnání tlaku v uších. »» Absolutně nejdůležitější ovšem je, aby maska dobře přiléhala, protože pouze pokud dobře přiléhají tvaru obličeje, těsní a nedovolí tak vodě proniknout dovnitř. Nádechoví potápěči nepoužívají zrcadlové masky

V zásadě platí: »» Potápěčská maska má mít malý vnitřní prostor. »» Malý vnitřní prostor potápěčské masky má tu výhodu, že oči jsou automaticky blízko sklu a díky tomu je zaručen značný rozsah prostorového vidění. »» Čím menší maska je, tím větší zůstává zorné pole. Právě v oblasti očí a čela se nachází receptory, které jsou nesmírně důležité pro takzvaný potápěcí reflex, který nám umožňuje dlouhé a uvolněné ponory. Apnoe a voda tento reflex příznivě ovlivňují. »» U hloubkového potápění hraje nesmírně důležitou roli vyrovnání tlaku v  brýlích. K dispozici máme jen jeden nádech, a čím méně vzduchu musíme vdechnout do brýlí

Zrcadlové masky jsou populární hlavně u potápěčů harpunářů. Podle výpovědí těchto podvodních lovců, kteří loví harpunami, mají ryby schopnost rozpoznat, kam se lovec dívá. Kromě toho se harpunáři jako i nádechoví potápěči pohybují často blízko sluncem zalité hladině a  zrcadlová skla mají efekt slunečních brýlí. Jenže to, co je vhodné pro harpunáře, neplatí pro nádechové potápěče. V apnoe potápění je absolutně rozhodující bezpečnost a přitom oči jsou hlavním indikátorem stavu potápěče. Pokud se potápím s někým, kdo má zrcadlovou potápěčskou masku, připadám si sám slepý. Nevidím, jak se mu daří, smějí se jeho oči nebo jsou doširoka rozevřené? Černé nebo průhledné

Téměř všichni apnoe potápěči používají černé silikonové potápěčské masky. Tento téměř „dresscode“ je způsoben tím, že se apnoe potápěči často pohybují u vodní hladiny a dopadající světlo by mohlo způsobovat nežádoucí odlesky v obličeji. Nevýho-

dou ovšem je takzvaný tunelový efekt, kdy se k obličeji dostane jen málo světla. To je sice ve většině případů žádoucí, kdy se musí potápěč koncentrovat na  linii plavání, při hloubkovém potápění zase na lano, ale když se potápíme v jezeru nebo moři jen tak pro radost, je průhledný silikon docela příjemný. Co platí pro každou masku:

»» Silikonové masky nevyvolávají žádné alergie a nedeformují se na slunci. »» Lem masky umožňuje dobré přiléhání k obličeji. »» Temperované bezpečnostní sklo je pevné i pod velkým tlakem. Nádechoví potápěči někdy používají masky s plastikovými skly, ale ta jsou velmi brzy poničena či poškrábána. Navíc pokud při hloubkovém ponoru přijdete o sklo, je to velmi stresující situace. »» Některé apnoe masky a plavecké brýle mají i optická skla.

Dýchání Šnorchl se používá ve většině případů jen k jištění druhého potápěče. Dýchání šnorchlem umožňuje pohodlné sledování partnera při potápění a to bez rizika, že sami začnete mít starosti s dýcháním. A navíc poloha s obličejem ve vodě spouští potápěcí reflex, který pozitivně ovlivňuje uvolňovací fázi před

vlastním ponorem. A to je nejlépe možné se šnorchlem v ústech. Čím větší šnorchl je, tím větší vzniká odpor vody při ponoru. Kvůli tomu může způsobovat vibrace anebo škubat páskou od masky, což negativně ovlivňuje uvolněnost potápěče při ponoru. Pokud je navíc pružný a náhubek je také z měkkého materiálu, pak jsou tyto negativní projevy ještě horší. Pro naše účely ale hledáme vybavení, které přiléhá těsně k tělu a způsobuje tak co nejmenší odpor vody. Vlastnosti šnorchlů »» Šnorchl by měl být měkký a  většinou je upevňován pod pásku masky a  ne na  držák, který je na  pásce pro tyto účely připraven. Důvod je ten, že takto upevněný lépe přiléhá k hlavě a při ponorech se ve vodě netřepotá.

11


80

Hlubinné potápění

Vybavení

Vybavení Hlubinné potápění bývá označováno jako královská disciplína potápění. Spojuje všechno, čím tenhle sport vlastně je: vlastní zkušenosti a výzvy. Hlubinné potápění je navíc nejpůvodnější a nejtradičnější způsob potápění. Jak hluboko se můžeme na jeden nádech potopit a jaké techniky a vybavení dávají optimální podporu? Objevte nejzajímavější část tohoto sportu, následujte fascinující „volný pád“ a nechte se pomalu unést do hlubin, do ticha, ve kterém se musíte soustředit pouze na vyrovnání tlaku a jediné zvuky, které vnímáte, jsou stále pomalejší údery vašeho srdce. Kromě již známého vybavení existují v hlubinném potápění aspekty, které jsou důležité pro zlepšení výkonu a zvýšení bezpečí.

Neopren

Hlubinné potápění

Pro hlubinné potápění potřebujeme neopren, který je schopen udržet teplo. Skutečně nedokážeme podat dobrý výkon, pokud je nám zima. Ba naopak, je to dokonce i nebezpečné. Zima způsobuje stres a činí tělo nepohyblivým, což je častý důvod zranění, které způso-

bí tlak. Obleky existují v několika variantách provedení jako např. 3 mm, 5 mm, 7 mm: »» 7mm oblek má všeobecně tu nevýhodu, že je dost nepoddajný. »» S 5mm oblekem (s vysokými boky anebo long john s vestou) jsme dobře vybaveni i do chladnější vody. Pórovitý neopren je navíc teplejší a  flexibilnější, tedy dá se v něm lépe pohybovat. »» 3mm oblek je běžně dostačující v teplotách přes 25 °C. Přitom je však důležitá individuální citlivost na chlad.

Disciplíny hlubinného potápění CWT (Constant Weight): S ploutvemi nebo monoploutví a se stejnou váhou dolů a zase nahoru. CNF (Constant No Fin): Bez ploutví se stejnou váhou dolů a zase nahoru. FIM (Free Immersion): V tomto případě je dovoleno dotýkat se lana. Ponor je bez ploutví, ale potápěč si může dolů i nahoru pomáhat přitahováním po laně. NL (No limits): Se zátěží dolů a s pomocí balonku nahoru. NL však již není závodní disciplínou.

81


82

Hlubinné potápění

Vybavení

Maska Důležitý je malý vnitřní prostor. Čím menší vnitřní prostor masky, tím méně vzduchu musíme fouknout dovnitř, když se potopíme do hloubek. V  maskách jsou skutečně ohromné rozdíly. Pokud se potápíte na jeden nádech, rozdíl 100 ml je opravdu značný. Jinak zde platí to, co jsme již popisovali. Kvůli bezpečnosti stojí za připomínku nevhodnost zrcadlových skel. Doplňky masky

Především v moři se většinou používá maska s  baterkou, která se přichytí na  pásek od masky a v temnotě umožňuje lépe vidět lano. Téměř vždy se jedná o malou LED lampu (1,5-1,8 cm průměr a max. 10 cm dlouhá, např. od Aquatecu). Baterka se zapíná otočením. Potápěči zpravidla otáčí závitem jen mírně,

Oblek musíme vybírat tak, abychom v potápěcí sezoně zvládli 90 min., aniž bychom prochladli. Samozřejmě máme sezonu i na jaře a na podzim, kde ve stejném obleku budou naše ponory kvůli teplotě o něco kratší.

Je důležité vědět: Při náročném ponoru dokáže mnoho potápěčů natáhnout vzduch z masky nosem zpět, poté, co tlak začne povolovat. Tento vzduch obsahuje stále ještě 17 % kyslíku a tak jej můžeme zcela bez obav inhalovat.

tak aby se baterka hned neaktivovala, nýbrž se zapnula až s narůstajícím vodním tlakem. Díky tomu není baterka v provozu po celou dobu, ale jen na pár minut, kdy se skutečně potápíme.

Nosní svorky a goggles V teplých vodách používají potápěči často kombinaci nosních svorek a „Fluid googles“, což je druh plaveckých brýlí, které jsou vyplněny vodou. Skla jsou optická a umožňují lehce omezené vidění i přes vodu. Vidění rozhodně není tak ostré, jako u běžných brýlí pl-

něných vzduchem, nicméně mají řadu výhod. Používání nosních svorek a Fluid goggles při hlubinném potápění je perfektní kombinace. Jednak díky Fluid goggles nemusíme v masce vyrovnávat tlak, protože voda není stlačována, a jednak dokážeme při použití kvalitních nosních svorek jako například od Trygons, Subgear nebo Paradisia vyrovnat tlak bez použití ruky. Nosní svorka nahrazuje prsty, které by kvůli vyrovnání tlaku jinak musely držet nos. Navíc obličejové oblasti kolem očí a čela, které jsou důležité pro aktivaci potápěcího reflexu, zůstávají volné, což umocňuje jeho pozitivní efekty. Mnoho nádechových potápěčů však svorky ani Fluid goggles nepoužívá, protože už pár metrů pod hladinou jsou při volném pádu oči stejně zavřené. „Potápěč se dívá do svého vnitra“ a koncentruje se na uvolněný ponor, vnímá svůj tep a vyrovnává tlak v uších. Potápění bez masky ve studených vodách ale může být velmi nepříjemné, nicméně i zde existují tvrdí chlapíci, kterým studená voda v oblasti očí a čela nijak nevadí.

Šnorchl Šnorchl je nesmírně užitečný pro uvolněné dýchání před ponorem. Kvůli aktivaci potápěcího reflexu máme obličej ponořený do vody a šnorchl nám při tom umožňuje klidné břišní dýchání. To má zase za následek snížení tepové frekvence a my můžeme náš ponor začít úplně uvolněně. Šnorchl je důležitý i z hlediska bezpečnosti. Zajišťující potápěč pozoruje obličej potápěče ve vodě tak dlouho, jak jen může. I kdyby byla viditelnost jen pár metrů, zabrání se tím případnému překvapení, kdyby se potápěč kvůli problémům s vyrovnáním

83

Profile for IFP PUBLISHING

FREEDIVING  

Ukázka z knihy Freediving, techniky, tajemství a životní styl nádechového potápění

FREEDIVING  

Ukázka z knihy Freediving, techniky, tajemství a životní styl nádechového potápění

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded