Memòria d'activitats de l'IEMed (2009)

Page 1

9 772013 538009

portada_CAT.indd 1

Memòria d’activitats 2009

02009

2009 MEMÒRIA Memòria D’ACTIVITATS d’activitats

2009

Institut Europeu de la Mediterrània Girona, 20 08010 Barcelona www.iemed.org ISSN: 2013-5386

26/10/10 13:02


1

Memòria d’activitats 2009


2


Memòria d’activitats 2009

3


4


Memòria d’activitats 2009

Sumari 1. Òrgans de govern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. Missatge del president de la Generalitat de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3. Presentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4. IEMed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5. Àrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5.1. Política euromed i programes regionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Cicles de debats, tribunes i conferències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Participació en programes euromediterranis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 5.2. Món àrab i mediterrani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Cicles de debats, tribunes i conferències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Suport a la recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Cursos i màsters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5.3. Desenvolupament socioeconòmic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Cursos i màsters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Programes d’investigació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5.4. Cultures mediterrànies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Cicles de debats, tribunes i conferències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Cursos i màsters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Fundació Anna Lindh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 5.5. Acció cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Cicles de debats, tribunes i conferències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Exposicions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Actes culturals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 6. Publicacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 6.1. Anuari de la Mediterrània . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 6.2. Publicacions periòdiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 6.3. Monografies mediterrànies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 6.4. Coedicions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 6.5. Papers IEMed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 6.6. Documents IEMed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 6.7. Altres publicacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 7. Comunicació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 8. Centre de documentació i biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 9. Equip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

5


6


Memòria d’activitats 2009

Òrgans de govern

7


8


Memòria d’activitats 2009

1. ÒRGANS DE GOVERN

Junta de Govern President M. Hble. Sr. José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya Vicepresidents Primer: Sr. Miguel Ángel Moratinos, ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació del Govern espanyol Segon: Excm. Sr. Jordi Hereu, alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Tercer: Hble. Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya Vocals Designats per la Generalitat de Catalunya: Sr. Senén Florensa, director general de l’IEMed Sra. Roser Clavell, viceconsellera d’Afers Exteriors Sr. Àngel Cortadelles, director general de Relacions Internacionals Designats pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació: Sr. Ángel Lossada, secretari d’Estat d’Afers Exteriors Sr. Fidel Sendagorta, director de Política Exterior per a la Mediterrània, el Magreb i el Pròxim Orient Sra. Carmen Moreno, directora de Cooperació amb l’Àfrica, l’Àsia i l’Europa Oriental Sr. Carlos Alberdi, director de Relacions Culturals i Científiques Designats per l’Ajuntament de Barcelona: Sr. Ignasi Cardelús, delegat de Presidència i Relacions Institucionals Sr. Jordi Martí, delegat de Cultura Sr. Narcís Serra, assessor Sr. Jordi Portabella, regidor

Secretari: el director general de l’IEMed, Sr. Senén Florensa

Amb el suport del programa ENPI Sud de la Comissió Europea

9


10


Memòria d’activitats 2009

1. ÒRGANS DE GOVERN

Comissió Delegada President Sr. Senén Florensa, designat pel president de la Junta de Govern Vocals Designats per la Generalitat de Catalunya: Sra. Roser Clavell, viceconsellera d’Afers Exteriors Sr. Àngel Cortadelles, director general de Relacions Internacionals Designats pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació: Sr. Fidel Sendagorta, director de Política Exterior per a la Mediterrània, el Magreb i el Pròxim Orient Sra. Carmen Moreno, directora de Cooperació amb l’Àfrica, l’Àsia i l’Europa Oriental Designats per l’Ajuntament de Barcelona: Sr. Narcís Serra, assessor Sr. Ignasi Cardelús, delegat de Presidència i Relacions Institucionals

11


12


Memòria d’activitats 2009

1. ÒRGANS DE GOVERN

Alt Patronat Francisco González, president. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA

Joan Maria Nin, director general. Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Miquel Valls, president. Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Manuel Royes i Vila, delegat especial de l'Estat. El Consorci. Zona Franca de Barcelona

José Manuel Entrecanales Domecq, president. Endesa Fernando Conte, president. Iberia

César Alierta, president. Telefónica

Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili

13


14


Memòria d’activitats 2009

1. ÒRGANS DE GOVERN

Consell Assessor Ferran Adrià, cuiner. Barcelona. Julio Añoveros, doctor en dret. Barcelona. Gustavo Manuel de Arístegui, portaveu del Grup Popular a la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Diputats. Ciudad Real. Joan Josep Armet, economista. Barcelona. Assia Bensallah Alaoui, professora de dret i directora del Centre de Recerca per a Estudis Estratègics de la Universitat Mohamed V de Rabat (Marroc). El Hassan Bin Talal, príncep del regne haiximita de Jordània i president del Club de Roma (Jordània). Ricard Bofill, arquitecte. Barcelona. Salvatore Bono, president de la Societat Internacional d’Historiadors de la Mediterrània (Itàlia). Xavier Bru de Sala, escriptor i periodista. Barcelona. Anna Cabré, directora del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Salvador Cardús, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Francisco Javier Carrillo, acadèmic i diplomàtic. Màlaga. Lucien Castela, hispanista i diplomàtic (França). Josep Antoni Duran i Lleida, president de la Comissió d’Exteriors del Congrés dels Diputats. Barcelona. Rafael Estrella, ambaixador i exdiputat al Congrés dels Diputats. Granada. Ahmet Evin, degà fundador de la Facultat d’Arts i Ciències Socials de la Universitat Sabanci d’Istanbul i membre de l’Istanbul Policy Centre (Turquia). Carles Gasòliba, senador. Barcelona. Juan Goytisolo, escriptor. Barcelona. Jean-Louis Guigou, inspector general d’Educació Nacional. En missió especial per a afers de la Mediterrània (França). Josep Maria Jordan, catedràtic d’economia de la Universitat de València. València. Amin Maalouf, escriptor (Líban). Gema Martín Muñoz, directora de Casa Árabe i professora de sociologia del món àrab i islam de la Universitat Autònoma de Madrid. Madrid. Predrag Matvejevic, assagista (Croàcia). Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundación Cultura de Paz i exdirector general de la Unesco. Madrid. Sari Nusseibeh, filòsof i rector de la Universitat AlQuds (Jerusalem). Raimon Obiols, diputat al Parlament Europeu. Barcelona. Amos Oz, escriptor (Israel). Damià Pons, escriptor. Mallorca. Joan Puigcercós, secretari general d’Esquerra Republicana de Catalunya. Barcelona. Carmen Romero, presidenta del Círculo Mediterráneo. Madrid. Xavier Rubert de Ventós, filòsof. Barcelona. Antoni Segura, vicedirector del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. Barcelona. Ismail Serageldin, director general de la Bibliotheca Alexandrina (Egipte). Abdelkhader Sid Ahmed, editor (Algèria). Anna Terrón, secretària d’Estat d’Emigració i Immigració. Álvaro de Vasconcelos, director de l’Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió Europea (Portugal). Mercè Viladrich, professora titular d’àrab i islam de la Universitat de Barcelona. Barcelona. Josep Antoni Ybarra, catedràtic d’economia aplicada. Alacant.

15


16


Memòria d’activitats 2009

Missatge del president de la Generalitat de Catalunya

17


18


Memòria d’activitats 2009

2. MISSATGE DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

José Montilla i Aguilera, president de la Generalitat de Catalunya L’any 2009 ha estat un bon any per a l’Institut Europeu de la Mediterrània, en què ha continuat oferint un perfil molt alt en totes les iniciatives i activitats que ha dut a terme. Tot i que al llarg d’aquest any s’ha produït un cert bloqueig en el desenvolupament institucional de la Unió per la Mediterrània (UpM), ens trobem finalment amb una Secretaria Permanent amb seu a Barcelona i un secretari general que, ja nomenat, està a càrrec del desenvolupament d’aquesta nova etapa de l’Associació Euromediterrània. Per a Barcelona, per a Catalunya i per a la Mediterrània la posada en marxa del Secretariat representa la culminació de molts mesos de feina, que van iniciar-se amb la selecció de la candidatura de Barcelona a la reunió de ministres d’Afers Exteriors a Marsella el novembre del 2008. La mediterraneïtat ha estat sempre una característica definitòria de la personalitat de Barcelona i Catalunya, i aquest esperit mediterrani ha propiciat una participació molt activa de Barcelona en la construcció d’un espai comú entre les dues ribes de la Mediterrània. La UpM és un repte i, alhora, una estratègia europea i dels països socis mediterranis. Així doncs, les relacions euromediterrànies són responsabilitat de tots els estats de la Unió i de la Mediterrània, i Catalunya s’hi sent plenament compromesa compartint els objectius de pau, justícia, estabilitat i desenvolupament. La Secretaria de la UpM ha de convertir-se en el veritable motor del procés, tot facilitant els contactes i el diàleg entre tots els actors implicats, identificant projectes i programes i promovent activitats conjuntes. En aquest context, es fa doncs necessari destacar la gran capacitat de treball i l’enorme volum d’activitats que l’Institut Europeu de la Mediterrània ha dut a terme al llarg de l’any 2009, que fan evident el moment determinant en què es troba la regió euromediterrània.

19


20


Memòria d’activitats 2009

Presentació

21


22


Memòria d’activitats 2009

3. PRESENTACIÓ

Senén Florensa, president de la Comissió Delegada i director general de l’IEMed L’any 2008 s’acomiadava amb una notícia excel·lent per a l’Associació Euromediterrània amb l’elecció de Barcelona com a seu de la Secretaria Permanent de la Unió per la Mediterrània (UpM) a la Cimera de Marsella dels dies 3 i 4 de novembre. Una designació que per a l’IEMed és motiu de felicitació per partida doble. En primer lloc, perquè ens alegra que hagi recaigut a la nostra ciutat, recompensant així el fort compromís que, al llarg de la història, Barcelona, Catalunya i Espanya sempre han mantingut amb la Mediterrània. I en segon lloc, i sobretot, perquè representa un pas decisiu en la consolidació d’una UpM que, després de més d’un any de negociacions, comença a perfilarse com una ferma realitat. Actualment, no suposa cap novetat afirmar que els problemes i reptes que afecten la pràctica totalitat de regions geopolítiques del món transcendeixen la lògica estatal i requereixen per tant una resposta conjunta. Evidentment, la Mediterrània no constitueix cap excepció. L’agenda mediterrània està altament determinada per processos globals, com ara la cada vegada major interdependència econòmica i comercial, els desafiaments que plantegen el canvi climàtic, la degradació mediambiental i la conservació dels recursos naturals, la dependència energètica de la UE, les qüestions vinculades a la demografia i als fluxos migratoris o els reptes comuns en matèria de seguretat i estabilitat en termes d’obertura política, democratització i bona gobernança. De fet, i al contrari que en altres regions del món, aquesta conjuntura, lluny de representar una novetat per a la conca mediterrània, constitueix el paradigma sota el qual, molt abans d’encunyar-se el terme “globalització”, nombroses cultures i civilitzacions, imperis i ciutats-Estat han nascut i s’han desenvolupat per deixar-nos un llegat d’interaccions i influències mútues que han fet de la identitat mediterrània un símbol de multiculturalitat i riquesa. Tot i que en múltiples ocasions aquest patrimoni inabastable s’ha forjat a través d’una lògica del conflicte, la Mediterrània és un dels gresols més valuosos de la humanitat. És el punt de contacte de tres continents, un canal natural de transmissió de coneixement, avenços científics i influències culturals. En altres paraules, la Mediterrània és, per la seva pròpia idiosincràsia, una de les regions del planeta amb un potencial més gran. Per tant, és responsabilitat dels decisors, creadors d’opinió, acadèmics i representants de la societat civil dels 43 estats que formen l’Associació Euromediterrània treballar per superar els tòpics i prejudicis que ens distancien i transformar conjuntament aquest enorme potencial inherent en beneficis reals. Que tots els estats membres de la UE i els estats del sud de la Mediterrània hagin consensuat la seva implicació en aquest nou marc mul-

23


24

3. PRESENTACIÓ

tilateral que és la UpM, és un decisiu pas més en una nova etapa de les relacions euromediterrànies, oberta el 1995 a Barcelona i basada en la lògica de la cooperació per damunt del conflicte. Partint d’aquesta reflexió i conscients del moment crucial davant el qual es troba l’espai euromediterrani, al llarg de l’any 2009 l’IEMed no ha reparat en esforços per donar suport, a través dels seus projectes i les seves activitats, a les institucions consorciades que formen part dels seus òrgans de govern –el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona– i a les institucions europees, especialment la Comissió Europea i el Parlament Europeu, en els seus esforços per consolidar la UpM com un nou marc per rellançar les relacions multilaterals entre la UE i la Mediterrània. Dins d’aquesta voluntat de col·laboració, cal afegir-hi la tasca de servei de l’IEMed en la preparació de la presidència de torn de la UE que durant el primer semestre de 2010 ostentarà Espanya. El 2009 ha estat, doncs, un any de treball intens per part de l’equip que integra l’IEMed. El seu esforç ha contribuït, un any més, a fer que el programa d’activitats de l’Institut hagi crescut quantitativament i qualitativament per tal de poder continuar oferint la millor cobertura possible als principals dossiers de l’agenda euromediterrània. Al llarg de l’any, l’acció de l’IEMed ha concedit un protagonisme especial al foment de la governabilitat a la Mediterrània. D’aquesta manera, mitjançant activitats específiques i publicacions, s’han abordat dossiers centrals de les relacions euromediterrànies, com ara l’estat dels processos multilaterals i bilaterals de la UE relatius a la Mediterrània, el procés d’adhesió de Turquia a la UE, el conflicte a l’Orient Mitjà o el seguiment dels moviments migratoris a la Mediterrània. A través de la col·lecció “10 Papers for Barcelona 2010”, coeditada amb l’European Union Institute for Security Studies (EUISS) i que compta amb el finançament i suport de la Comissió Europea, es presenten i analitzen 10 aspectes crítics per a les relacions euromediterrànies que plantegen nous reptes al conjunt de la regió en l’horitzó 2020. Entre la també intensa activitat que l’IEMed porta a terme com a dinamitzador del desenvolupament econòmic a la regió, cal destacar el IV Fòrum Euromediterrani de l’Energia, una nova edició del North African Business and Development Forum (NABDF) o el grup de treball OCDE-MENA, “Financing Growth in the MENA Region”, que han aplegat influents experts i representants de sectors econòmics preponderants per al desenvolupament econòmic i amb un gran potencial de creixement.


Memòria d’activitats 2009

La tenacitat i voluntat de les persones que, dia a dia, contribueixen a transformar amb la seva feina els objectius i les línees de treball de l’Institut en simposis, tallers, conferències, taules rodones, debats, reunions o publicacions, fa possible que nombroses institucions internacionals, administracions públiques, universitats, centres de recerca, entitats de la societat civil, empreses i professionals de diversos sectors disposin d’un espai estable d’interlocució, obert al diàleg plural i a la creació de vincles de cooperació. El seu treball contribueix també al fet que l’Institut pugui continuar acostant a la ciutadania un millor i més contrastat coneixement de la realitat que té lloc en el nostre mar mitjançant formats divulgatius, com ara “Debats de la Mediterrània”, “Tribuna”, “Tribuna Literària”, o a través d’exposicions, concerts i manifestacions culturals, com per exemple “Nits de Ramadà” o “Músiques de la Mediterrània”. La memòria que teniu entre les vostres mans conté un resum de la major part d’aquesta activitat. S’ha renovat, com en anys anteriors, el vincle amb les institucions europees tot presentant un any més al Parlament Europeu i amb la participació de la comissària europea de Relacions Exteriors i Política de Veïnatge, Benita Ferero-Waldner, l’Anuari de la Mediterrània. S’ha mantingut el compromís amb la societat civil, constituint-ne una mostra destacable la tasca de coordinació de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh i els preparatius, ja al 2009, del I Fòrum Anna Lindh, que reunirà a Barcelona del 4 al 7 de març de 2010 i per primera vegada participants de les diverses xarxes nacionals dels 43 països membres de la Fundació. S’ha mantingut també la feina d’implicació creixent en el foment de plataformes de recerca i foment dels estudis científics sobre la Mediterrània, a través d’un programa d’activitats preparatori del III Congrés Mundial d’Estudis sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica (WOCMES), que l’IEMed, juntament amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, organitzarà del 19 al 24 de juliol de 2010 a Barcelona, i de la creació del Centre de Recerca sobre Economies de la Mediterrània (CREMed). S’ha augmentat el nombre d’edicions i col·leccions sobre matèries d’interès candent, disponibles en el que és el catàleg editorial de contingut euromediterrani més extens que existeix actualment. S’ha consolidat la presència internacional i el prestigi de les publicacions periòdiques de l’IEMed (l’Anuari de la Mediterrània, la revista trimestral afkar/ideas i la publicació semestral Quaderns de la Mediterrània). S’ha incrementat la presència de l’IEMed a les xarxes euromediterrànies més rellevants, tot sumant el 2009 la seva integració en el Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE) a la llista formada per xarxes com ara la Xarxa d’Instituts Mediterranis (RIM), la Fundació Anna Lindh, la Plataforma Civil Euromed, la Comissió d’Estudis Euromediterranis (EuroMeSCo), el Fòrum Euromediterrani de les Cultures (FEMEC) o ANIMA.

25


26

Un altre canvi substancial en l’activitat de l’IEMed sorgit el 2009 és l’aposta, amb motiu del projecte “Promoting Mutual Awareness, Understanding and Cooperation between the EU and the European Southern Neighbourhood Region” (programa ENPI de la Comissió Europea), per incrementar la tasca com a observatori de l’actualitat euromediterrània mitjançant un ambiciós programa que inclou una versió addicional en àrab de l’Anuari de la Mediterrània, l’organització del Barcelona Euromed Forum –una gran trobada anual amb la finalitat de reunir els experts i decisors més destacats sobre l’evolució de la Unió per la Mediterrània–, el llançament de l’Enquesta Euromed sobre el balanç, l’evolució i les perspectives de l’Associació Euromediterrània i l’observatori euromediterrani IEMedObs, que per mitjà d’un minisite accessible a través de la renovada pàgina web de l’IEMed permetrà, tant a aquells experts i professionals que treballen en el seguiment de l’agenda euromediterrània com a qualsevol usuari amb interès per adquirir un coneixement més ampli sobre la matèria, accedir a tota l’actualitat destacada sobre la Mediterrània i a documents, papers, dossiers monogràfics, entrevistes i articles d’opinió, a partir del mes de maig de 2010. En suma, el 2009 ha significat per a l’IEMed una aposta decidida per augmentar la seva presència en el panorama euromediterrani, en consonància amb l’avenç institucional de les relacions entre la UE i els seus socis del sud, que des del 2010 es dirimiran des de Barcelona, ciutat oberta a la convivència de totes les cultures del Mare Nostrum, nova i flamant capital de la Mediterrània.


Memòria d’activitats 2009

27


28


Memòria d’activitats 2009

IEMed

29


30

4. IEMED

Des de la seva creació l’any 1989, l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) ha dut a terme un ampli programa d’activitats el denominador comú del qual és el compromís amb la Mediterrània mitjançant el foment d’accions i projectes destinats a promoure el coneixement mutu, els intercanvis, el diàleg i la cooperació entre els diferents països, societats i cultures que comparteixen la regió euromediterrània. La finalitat d’aquest compromís és contribuir a la progressiva construcció a la Mediterrània d’un espai de pau, estabilitat i prosperitat compartida, objectiu fonamental del Procés de Barcelona, avui desenvolupat a través de la Unió per la Mediterrània (UpM) i de la Política Europea de Veïnatge (PEV). La intensa activitat portada a terme l’any anterior per l’EMed per donar suport al procés de constitució de la UpM, s’ha vist incrementada el 2009 amb la designació de Barcelona com a seu de la Secretaria Permanent d’aquest organisme a la Cimera Euromediterrània de Marsella. Aquest fet permet constatar que l’impuls renovat que la UpM conferirà als objectius del Procés de Barcelona és ja una realitat incipient, malgrat les dificultats existents. És per això que l’IEMed ha assumit decididament el repte de posar la seva experiència com a centre d’anàlisi i seguiment de l’agenda euromediterrània i com a divulgador i facilitador de la cooperació a la Mediterrània a disposició d’aquest nou procés de constitució d’una institució euromediterrània estable i comuna a tots els països compromesos amb els principis i objectius de la Declaració de Barcelona. Aquesta voluntat es tradueix en un ampli programa de projectes i accions que aquesta memòria resumeix i que, d’altra banda, contribueix a augmentar la presència i col·laboració de l’IEMed en xarxes i fòrums de prestigi internacional, on l’Institut és ja un interlocutor reconegut i un referent en el seguiment i impuls de les relacions polítiques, econòmiques, socials i culturals d’Europa amb la Mediterrània. La feina conjunta i coordinada amb les administracions que integren la seva Junta de Govern –el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona– i el suport que les institucions europees sempre han brindat a l’Institut, han jugat un paper decisiu en aquesta consolidació de l’IEMed com a think tank –possibilitant i facilitant fòrums de reflexió i debat sobre els temes clau mediterranis– i com a divulgador de les diferents realitats que conformen el complex mapa de les relacions euromediterrànies. Com a think tank, l’acció de l’IEMed durant el 2009 s’ha articulat a través del treball al voltant de cinc grans àmbits: el seguiment i l’anàlisi de les polítiques euromediterrànies i els processos regionals, el seguiment i estudi de l’evolució del món àrab mediterrani, el foment de la cooperació per al desenvolupament socioeconòmic, l’estudi i la divulgació de la diversitat cultural i el suport a l’acció cultural. Dins d’aquests àmbits es desenvolupen les diverses línees de treball que de manera dinàmica s’adapten anualment a l’evolució de la realitat de la regió i a les qüestions clau per a l’agenda euro-


Memòria d’activitats 2009

mediterrània. Tenen sempre per finalitat la contribució efectiva a la feina que duen a terme els actors i decisors euromediterranis, tot propiciant espais de diàleg i debat entre ells. Per tal de donar cobertura a les seves funcions com a centre d’estudis i recerca, l’IEMed compta amb una potent política de publicacions, de la qual es tractarà més endavant, i amb diferents formats d’activitats que es materialitzen en accions destinades a promoure el debat entre experts i generar coneixement. En primer lloc, simposis i seminaris i fòrums d’actors i experts internacionals de primer ordre l’objectiu dels quals és realitzar un seguiment propositiu de les grans qüestions de l’agenda euromediterrània a través de la reflexió sobre dossiers específics. En segon lloc, tallers o workshops d’experts: reunions de treball d’un grup reduït d’experts per debatre de forma operativa reptes específics als quals s’enfronta la regió euromediterrània i produir documents d’anàlisi útils per tal de fonamentar polítiques i iniciatives pràctiques. Tots dos formats suposen importants col·laboracions i sinergies amb altres institucions, així com l’aprofitament dels seus continguts en diverses publicacions de l’Institut orientades cap a la seva tasca de divulgació. Com a divulgador de la realitat euromediterrània, l’IEMed posa a l’abast del públic diversos formats destinats a difondre temes d’interès de diversa índole que van des del foment del coneixement d’altres cultures i societats fins al debat participatiu sobre aspectes concrets de les polítiques euromediterrànies, com ara els fluxos migratoris, les perspectives que ofereixen les relacions amb el Marroc o Turquia o l’evolució política, econòmica i social en els països del sud de la Mediterrània, entre molts d’altres. Així, l’IEMed ha consolidat formats divulgatius com “Debats de la Mediterrània”, “Tribuna” o “Tribuna Literària”, que bàsicament consisteixen en conferències o taules rodones de reconeguts experts i que inclouen un debat participatiu amb el públic assistent. “Debats de la Mediterrània” són cicles de conferències monogràfiques sobre aspectes de l’agenda euromediterrània d’especial rellevància. Reuneixen destacats experts que ofereixen conferències magistrals seguides d’un espai de debat amb la participació del públic assistent a les sessions. “Tribuna” és un espai de debat consistent en taules rodones, presentacions i conferències puntuals sobre diversos aspectes candents de l’evolució política, econòmica i sociocultural de la Mediterrània, i que pretén continuar acostant al públic interessat figures rellevants del panorama mediterrani. El tercer format estable que cal destacar és “Tribuna Literària”, que ofereix presentacions d’obres literàries clau per entendre aspectes complexos i significatius de les realitats mediterrànies i fomenta el coneixement de la creació literària del sud de la Mediterrània, atès que és un dels principals vehicles de transmissió i intercanvi cultural. Per tal de donar cobertura a la seva activitat, l’IEMed s’organitza en cinc àrees temàtiques operatives que aglutinen les diferents línies de treball. En

31


32

primer lloc, l’acció de seguiment de les polítiques euromediterrànies, assumida per l’Àrea de Polítiques Euromed i Programes Regionals, suposa la col·laboració fonamentalment amb governs, institucions i instituts especialitzats, xarxes d’experts i universitats d’Europa i de la Mediterrània. Les línies de treball primordials d’aquesta àrea passen per contribuir a un aprofundiment de les polítiques mediterrànies de la UE i dels seus programes regionals mitjançant un seguiment i una reflexió estratègica sobre els grans temes que configuren l’agenda política de la Mediterrània i de les seves relacions amb Europa. Això inclou, d’una banda, un augment progressiu de la participació de l’IEMed en programes regionals euromediterranis i transfronterers, així com en diferents xarxes euromediterrànies –EuroMeSCo, Anima, Strademed, la Fundació Anna Lindh o la Plataforma Civil Euromed–, i de l’altra, l’atracció d’institucions, xarxes, iniciatives i programes d’àmbit regional euromediterrani, tot fomentant la creació de sinergies i promovent la seva vinculació amb Barcelona, Catalunya i Espanya. Aquest últim és un aspecte que té relació amb la voluntat de l’IEMed de potenciar la col·laboració amb les administracions consorciades en el desplegament de la seva acció cap a la regió mediterrània i en el marc de les polítiques i els programes euromediterranis en què participen. D’aquí que una part substancial dels esforços realitzats per l’IEMed en la promoció de l’Associació Euromediterrània i de les seves finalitats s’hagin consagrat durant el 2009 a dos dossiers de gran transcendència per a Catalunya i per a Espanya: dotar de contingut i visibilitat a la nova Secretaria Permanent amb seu a Barcelona de la UpM i orientar l’activitat duta a terme al llarg de l’any a la preparació de la Presidència espanyola de la UE del primer semestre del 2010. El seguiment de tot allò que s’esdevé en el si del món àrab mediterrani constitueix un segon gran àmbit de treball, de vital importància per comprendre l’evolució dels processos polítics i socials interns dels diferents països que integren la ribera sud de la Mediterrània, així com les relacions entre ells i amb la UE. Durant el 2009 l’activitat desenvolupada per l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani ha estat especialment orientada a la preparació del III Congrés Mundial d’Estudis sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica (WOCMES) Barcelona 2010, que tindrà lloc del 19 al 24 de juliol del 2010. WOCMES és una trobada mundial d’investigadors, acadèmics, professionals i organitzacions de diversos àmbits i disciplines que desenvolupen la seva feina al voltant de l’estudi de l’Orient Mitjà, el nord d’Àfrica i els estats musulmans de l’Àsia Central i és, per tant, un esdeveniment de primera magnitud en el camp acadèmic i de la recerca. Un tercer àmbit d’acció és la cooperació per al desenvolupament socioeconòmic a la Mediterrània, especialment amb els països objecte de la dimensió meridional de la PEV. L’eix central dels projectes de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic passa per l’anàlisi de les principals tendències mundials i regionals i pel foment de la reflexió entorn de les reformes necessàries en sectors prioritaris per a la modernització i desenvolupament de les economies del sud en l’horitzó de l’establiment d’una zona


Memòria d’activitats 2009

de lliure canvi euromediterrània. És per això que l’IEMed ha posat un èmfasi especial durant el 2009 al vincle amb els actors econòmics i socials, les xarxes internacionals d’anàlisi econòmica i els organismes de projecció exterior i de relacions socioeconòmiques. En aquest sentit, un exemple clar n’és el Centre de Recerca sobre Economies de la Mediterrània (CREMed), creat el 2008 per l’IEMed i la Barcelona GSE Graduate School of Economics i amb seu a Barcelona. El seu objectiu és la creació d’un espai de recerca d’excel·lència orientat a aportar solucions a les problemàtiques econòmiques dels països del sud de la Mediterrània, fent un èmfasi especial en la seva interacció i integració amb la UE. El diàleg social i cultural constitueix, a través de l’estudi de les cultures mediterrànies, el quart gran àmbit d’acció. Les iniciatives dutes a terme per l’Àrea de Cultures Mediterrànies amb matèria de diàleg social i cultural obeeixen a dos objectius generals: en primer lloc, aprofundir en la tasca de sensibilització i mobilització dels actors de la societat civil, especialment en els països del sud, tot fomentant així l’empoderament de les seves societats i dins d’aquestes, dels col·lectius especialment sensibles com ara les dones, els joves o les minories nacionals. En segon lloc, fomentar l’acostament i la comprensió entre els pobles d’Europa i la Mediterrània. Aquest objectiu passa per un treball centrat en la millora de la percepció recíproca, la promoció dels valors compartits i de les àrees de convergència cultural i el reforç de les xarxes i els mecanismes euromediterranis de diàleg intercultural com és el cas de la Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (FAL), de la qual l’IEMed és el coordinador de la seva xarxa espanyola. En aquest sentit, cal destacar la important tasca duta a terme durant el segon semestre del 2009 per l’Àrea de Cultures Mediterrànies en la preparació del I Fòrum Anna Lindh, que tindrà lloc a Barcelona entre el 4 i 7 de març de 2010 i reunirà els membres de les 43 xarxes nacionals de països de la UE i el sud de la Mediterrània, membres de la FAL. L’activitat que duu a terme l’IEMed en matèria de diàleg social i cultural queda complementada amb la seva acció cultural, que constitueix el cinquè gran àmbit de treball. L’Àrea d’Acció Cultural compta amb un programa ampli i variat la finalitat del qual és la promoció de les diverses sensibilitats culturals que conviuen en l’espai euromediterrani i la seva interacció i enriquiment mutu. D’aquesta manera, l’IEMed organitza i col·labora en mostres de pintura i fotografia, concerts musicals, tant de caràcter tradicional com contemporani, i exposicions monogràfiques i commemoratives al voltant de períodes històrics i personatges rellevants. Les publicacions de l’IEMed complementen la seva vocació com a centre de recerca i divulgació per mitjà de diferents col·leccions, edicions periòdiques i publicacions puntuals. Les edicions periòdiques Anuari de la Mediterrània, Quaderns de la Mediterrània i afkar/ideas, i les col·leccions “Monografies mediterrànies”, “DocumentsIEMed”, “PapersIEMed” i “10 Papers for Barcelona 2010” són ja referents consolidats en el seguiment de les qüestions mediterrànies.

33


34

4. IEMED

L’Anuari de la Mediterrània ofereix anualment les claus polítiques, econòmiques, socials i culturals de l’agenda mediterrània des d’una perspectiva diversa i plural amb una àmplia selecció de dades i informacions complementàries. Quaderns de la Mediterrània recull semestralment la reflexió d’autors de l’àrea euromediterrània sobre el diàleg intercultural i la realitat de les societats mediterrànies centrada en aspectes culturals, antropològics i sociològics d’actualitat. afkar/ideas, d’edició trimestral, està orientada a aportar idees en clau regional per al veïnatge entre les dues ribes de la Mediterrània. “Monografies mediterrànies” és una col·lecció de publicacions que analitzen de manera específica temes rellevants per a la Mediterrània, tot aportant al lector una anàlisi detallada de dossiers polítics específics i sectors econòmics diversos. “DocumentsIEMed” consisteix en una sèrie d’estudis, informes i documents de treball que realitzen una aproximació objectiva i descriptiva de determinats processos de l’agenda euromediterrània. “PapersIEMed” és una col·lecció de textos d’anàlisi elaborats per experts i investigadors de reconegut prestigi, col·laboradors habituals de l’Institut, l’objectiu de la qual és abordar de manera monogràfica l’estudi de les qüestions centrals de l’actual agenda euromediterrània des d’una perspectiva analítica i propositiva. Finalment, la col·lecció puntual “10 Papers for Barcelona 2010”, elaborada conjuntament amb l’European Union Institute for Security Studies (EUISS), aporta reflexions útils i propostes per a la posada en marxa efectiva de la nova fase que obre la Unió per la Mediterrània en les relacions entre la UE i els seus veïns meridionals. A les publicacions periòdiques se sumen aquelles coedicions de caràcter puntual o estable en col·laboració amb diferents editorials o institucions, en especial les coedicions dins de la col·lecció “Antrazyt” d’Icaria editorial, sobre continguts específics que analitzen diversos fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals, tot aprofitant sovint continguts significatius de diferents actes organitzats per l’Institut. També catàlegs i edicions il·lustrades de cuidada presentació que recullen els continguts més destacats i que contextualitzen els formats expositius en què participa l’IEMed. En l’àmbit de la comunicació l’IEMed desenvolupa dos projectes que estaran operatius a partir del 2010: l’Observatori Euromediterrani IEMedObs, portal web que posarà a disposició de qualsevol usuari que ho desitgi notícies d’actualitat i materials d’anàlisi, avaluació, seguiment i difusió de l’agenda euromediterrània, i una renovada web corporativa que recollirà els projectes realitzats i previstos, i oferirà també accés a les publicacions pròpies, l’agenda euromediterrània i articles d’anàlisi, així com al butlletí periòdic, la biblioteca, el servei de premsa o un pràctic buscador de notícies i activitats.


Memòria d’activitats 2009

35


36


Memòria d’activitats 2009

Àrees

37


38

5. ÀREES

5.1. Política euromed i programes regionals Objectius: Fer seguiment i generar reflexió estratègics sobre els grans temes que configuren l’agenda política de la Mediterrània i de les seves relacions amb Europa. Participació en programes regionals euromediterranis i transfronterers, així com en diferents xarxes euromediterrànies. Suposa la col·laboració fonamentalment amb governs, institucions i instituts de recerca, xarxes d’experts i universitats d’Europa i de països del sud de la Mediterrània. Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Conferència Espanya-Turquia Istanbul, 4 d’abril En el context de la reunió d’alt nivell entre Espanya i Turquia, i la cimera de l’Aliança de Civilitzacions, l’Institut Europeu de la Mediterrània organitza la primera Conferència Espanya-Turquia juntament amb el Centre Polític d’Istanbul de la Universitat Sabanci. La Conferència és una reunió bilateral que reuneix representants polítics, econòmics i culturals dels dos països precursors de l’Aliança de Civilitzacions: Espanya i Turquia. Amb aquesta iniciativa, l’Institut promou i impulsa la creació del Fòrum permanent bilateral anual entre els dos països, per intensificar les relacions mútues. La jornada consisteix en una sèrie d’intervencions de representants dels sectors econòmic, polític i sociocultural tant espanyols com turcs. Al marge de la Unió Europea, Turquia és el tercer soci comercial d’Espanya per davant de països com ara Xina, Brasil o Argentina.


Memòria d’activitats 2009

Participants: Ziya Akkurt, vicepresident del DEIK/Turkish-Spanish Business Council, i CEO i vicepresident de l’Ak Investment. Ishak Alaton, president d’Alarko Holding. Magdalena Álvarez Arza, ministra de Foment d’Espanya. Ender Arat, ambaixador de Turquia a Espanya. Mehmet Aydin, ministre d’Estat de Turquia i copresident del Grup d’Alt Nivell de l’Aliança de Civilitzacions. Egemen Bagis, ministre d’Estat de Turquia i cap de les negociacions per a l’adhesió de Turquia a la Unió Europea. Mehmet Ali Berkman, CEO d’Akkök Group. Carmen Caffarel Serra, directora de l’Instituto Cervantes. Yavuz Canevi, president de TEB. William Chislett, Real Instituto Elcano. Joan Clos, ambaixador d’Espanya a Turquia. Nuri Çolakoglu, membre del comitè executiu del Dogan Yayin Holding. Oguz Demiralp, secretari general per a la Unió Europea de Turquia. Atilla Eralp, director del Centre d’Estudis Europeus, i professor de la Middle East Technical University. Zeynel Abidin Erdem, president del DEIK/Turkish-Spanish Business Council, i president de l’Erdem Holding. Refik Erzan, director del Centre for Economics and Econometrics, i professor de la Bogaziçi University. Jesús Esnaola, director general de CAF. Ahmet Evin, membre del comitè executiu de l’Istanbul Policy Centre, Universitat Sabanci. Luis Felipe Fernández de la Peña, director general de política exterior bilateral per a Europa i Amèrica del Nord del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC). Senén Florensa, director general de l’IEMed. Lluís Foix, analista polític de La Vanguardia. Ramon Folch, director d’Estudis Ramon Folch. Hasan Bülent Kahraman, Universitat Sabanci. Jak Kamhi, Profilo Holding. Suat Kiniklioglu, membre de l’Assemblea nacional turca. Zergün Korutürk, subsecretària adjunta d’Afers Exteriors de Turquia. Diego López Garrido, secretari d’Estat per a la Unió Europea, MAEC. Francisco Marín, president de

39

NUCLEO. Ángel Martín Acebes, vicepresident executiu de l’ICEX. Pablo Martín Asuero, especialista en cultura otomana. Petra Mateos, presidenta d’Hispasat. Murat Mercan, president del Comitè d’Afers Exteriors i membre de l’Assemblea nacional turca. Javier Monzón, president d’Indra. Antonio Nicolau, director de relacions culturals de l’Agència de Cooperació del MAEC. Juan María Nin, president i CEO de la Caixa. Marcelino Oreja, exministre d’Afers Exteriors d’Espanya. Onur Öymen, membre de la Comissió d’Afers Exteriors de l’Assemblea nacional turca. Jale Parla, professor de la Istanbul Bilgi University. Marc Pierini, ambaixador de la Unió Europea a Turquia. Josep Piqué, exministre d’Afers Exteriors d’Espanya i president de Vueling. Güler Sabanci, presidenta del consell d’administració de la Universitat Sabanci i gerent del Sabanci Holding. Narcís Serra, exvicepresident del Govern espanyol i president de Caixa Catalunya. Carlos Solchaga, exministre d’Economia i Hisenda d’Espanya i president de Solchaga, Regio y Asociados. Tosun Terzioglu, president, Universitat Sabanci. Zafer Toprak, professor de la Universitat Bogaziçi. Ilter Turan, Istanbul Bilgi University. Manuel Valencia, vicepresident de Técnicas Reunidas Internacional. Francisco Veiga, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Xavier Vidal-Folch, subdirector i cap d’internacional d’El País. Volkan Vural, Dogan Holding i exambaixador de Turquia a Espanya. Yasar Yakis, president de la Comissió d’Harmonització amb la UE, Parlament turc. En col·laboració amb: Istanbul Policy Centre (Universitat Sabanci d’Istanbul). Amb el suport de l’ambaixada d’Espanya a Turquia i els ministeris d’Afers Exteriors d’Espanya i Turquia.


40

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Conferència regional “Lideratge pel canvi: promovent el diàleg i reforçant la llibertat d’associació a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica”. Barcelona, 20 i 21 d’abril L’IEMed coorganitza i acull aquesta conferència que consolida el treball dut a terme durant els darrers dos anys per líders polítics i de la societat civil de Jordània, Bahrain, Marroc, Aràbia Saudita, Egipte i Tunísia. L’objectiu és identificar les línies d’acció comunes de reforç dels processos democratitzadors iniciats en aquests països. La conferència presenta el cas espanyol com a paradigma reeixit de transició a la democràcia i n’extreu lliçons aplicables als països que participen en el projecte, i també identifica i recull les conclusions finals, estratègies, bones pràctiques i sinergies a adoptar. Aquestes mesures se centren en àmbits que inclouen l’enfortiment de la societat civil i els mitjans de comunicació a través de les llibertats d’associació i premsa, la descentralització administrativa, la independència del poder judicial o la promoció dels processos polítics lliures i inclusius. En col·laboració amb: Club de Madrid. Amb el suport de: Comissió Europea i Fons de les Nacions Unides per a la Democràcia (UNDEF).


Memòria d’activitats 2009

41

XII Fòrum Réalités. “Les perspectives geopolítiques a la Mediterrània: 2010, i després?”. Hammamet, 23 i 24 d’abril L’IEMed col·labora amb el setmanari tunisià Réalités en aquesta edició del seu fòrum que reuneix experts rellevants de la política i l’economia d’Europa i el Magreb per debatre les implicacions que l’horitzó 2010 té per a l’Associació Euromediterrània. En concret, es tractaran les perspectives de creació d’una àrea euromediterrània de lliure comerç, clau per afrontar els reptes comuns que implica la globalització, tant per a Europa com per al sud de la Mediterrània. El fòrum inclou el debat sobre si la consecució d’aquest espai integrat és un objectiu en si mateix o si és el primer pas d’un nou procés. Alhora, aborda problemàtiques com ara el conflicte araboisraelià, la radicalització política, el terrorisme i la insuficient reducció de la polaritat econòmica entre el nord i el sud que persisteixen a la Mediterrània. En cas de no arribar a una resolució permanent i satisfactòria, aquests aspectes poden posar en perill el projecte euromediterrani rellançat per la cimera de París de juliol de 2008. En col·laboració amb: Réalités, Delegació de la Comissió Europea a Tunísia, Unió Tunisiana de la Indústria, el Comerç i l’Artesanat (UTICA) i Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS).


42

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts II Workshop Europa-Mediterrània. Brussel·les, 24 d’abril L’Institut Europeu de la Mediterrània i l’Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió Europea es proposen amb aquest taller obrir el debat de les relacions de futur entre Europa i la Mediterrània. Aquesta trobada d’experts, que se celebra després de la darrera crisi a Gaza, s’articula en tres sessions de treball: la cooperació política euromediterrània davant els conflictes armats que perviuen a la regió, la cooperació en matèria de seguretat i la necessitat de fomentar sistemes polítics i electorals més inclusius i participatius. En col·laboració amb: EU Institute of Security Studies.

Reunions del Comitè de Redacció dels Estatuts de la Secretaria de la Unió per la Mediterrània. Barcelona, 26 de maig, 16 de juny, 16 de juliol i 23 de setembre L’Institut Europeu de la Mediterrània acull a Barcelona la reunió d’alts funcionaris destinada a redactar els estatuts que han de regir el funcionament de la Secretaria de la Unió per la Mediterrània, l’òrgan directiu d’aquest organisme europeu. En col·laboració amb: Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació d’Espanya.


Memòria d’activitats 2009

43

“Els reptes de la Mediterrània, noves oportunitats per a Catalunya”. Acte de cloenda del procés de consulta Mediterrània-Orient Mitjà del Pla d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 15 de juny L’IEMed participa en l’elaboració del Pla d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya impulsat pel Departament de Vicepresidència, assessorant la Generalitat en matèries relacionades amb l’acció exterior catalana i, particularment, en el seu paper dins de les relacions euromediterrànies. L’elaboració del Pla preveu una fase de consulta als diversos organismes catalans que treballen en l’àmbit de les relacions exteriors. En l’acte de cloenda participen representants institucionals i de la societat civil catalana, i té per objectiu presentar i debatre les conclusions extretes de la fase de consulta a través de tres panells temàtics: el polític i de seguretat, l’econòmic i empresarial i el sociocultural. En col·laboració amb: Direcció General de Relacions Internacionals i Cooperació de la Generalitat de Catalunya i Fundació CIDOB.


44

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Seminari “European Neighbourhood and Euro-Mediterranean Architectures: Towards Convergent or Divergent Evolutions?”. Barcelona, 29 i 30 de juny En un moment bàsic per al futur de les relacions euromediterrànies amb el naixement de la Unió per la Mediterrània, l’IEMed i EuroMeSCo organitzen un seminari internacional destinat a analitzar com aquest nou escenari determinarà l’evolució de les relacions multilaterals a la regió. Així mateix, es planteja la seva consonància amb les relacions bilaterals existents en el si de la Política Europea de Veïnatge. La trobada dedica especial atenció als factors internacionals que distorsionen les relacions entre la UE i els seus socis del sud, com ara l’impacte de la política nord-americana vers l’Orient Mitjà en l’era Bush o la implicació de les relacions UE-Rússia. En funció de l’anàlisi d’aquests factors es debaten escenaris de futur propers, com són els possibles models d’estatut avançat en les relacions bilaterals de la UE amb els seus socis de l’est i el sud, seguint l’exemple marroquí. En col·laboració amb: EuroMeSCo.


Memòria d’activitats 2009

45


46

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Seminari “Dona i educació a la Mediterrània: del dret i la política a la cooperació”. Barcelona, 7 i 8 de setembre La majoria dels organismes internacionals dedicats al desenvolupament i a la cooperació han establert com a prioritat la millora substancial de l’educació al món àrab, a fi d’assolir els objectius del mil·lenni fixats per les Nacions Unides. I insisteixen en la necessitat d’aprofundir en les reformes dutes a terme. L’educació constitueix el millor instrument per afavorir els canvis socials necessaris, i les seves implicacions en la governabilitat de les societats i en la prevenció de conflictes. Desenvolupar polítiques que potenciïn l’educació de la dona permet consolidar els valors democràtics, com a eina de transformació social i de lluita contra la desigualtat i la discriminació. Aquest seminari pretén capacitar diversos actors en aquestes temàtiques, perquè coneguin la seva dimensió jurídica i els instruments de què es doten per promoure-les. També es proposa conèixer les polítiques que es creen a l’efecte i facilitar així la detecció de llacunes pendents de cobrir, la valoració de bones pràctiques i la generació de noves idees.


Memòria d’activitats 2009

Participants: Hayat Al-Hawyek, periodista. Xavier Badia, director de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans, Generalitat de Catalunya. Nadia Bernoussi, vicepresidenta de l’Acadèmia Internacional de Dret Constitucional del Marroc. David Bondia, director de l’Institut de Drets Humans de Catalunya. Dolors Bramon, professora d’estudis àrabs i islàmics de la Universitat de Barcelona. Marta Duñach, cap de servei de formació de personal docent de la Secretaria de Polítiques Formatives, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Senén Florensa, director general de l’IEMed. Abdel Moneim Osman, director de l’Oficina Regional per a l’Educació als Països Àrabs de la Unesco, Beirut. Vernor Muñoz Villalobos, relator especial de la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides sobre el dret a l’educació. Rabea Naciri, de l’Associació Democràtica de Dones del Marroc i Xarxa Euromediterrània de Drets Humans. Helena Oliván, responsable de Relacions Institucionals i Món Associatiu de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans, Generalitat de Catalunya. David Minoves, director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària, Generalitat de Catalunya. Immaculada Roca, responsable de la Unitat Euromed, DG RELEX, Comissió Europea. Ana María Rodino, consultora de l’Instituto Interamericano de Derechos Humanos. M. Àngels Roque, directora de cultures mediterrànies de l’IEMed. Marta Selva, presidenta de l’Institut Català de les Dones. Lurdes Vidal, directora de l’àrea de Món àrab i mediterrani de l’IEMed. Hayette Wadi, directora del departament d’educació de l’Organització Àrab per a l’Educació, la Cultura i les Ciències (ALECSO). En col·laboració amb: Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

47


48

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Jornada “Els processos d’integració regional a la mar Bàltica i a la Mediterrània”. Barcelona, 27 d’octubre Amb motiu de la visita a Catalunya d’una delegació del Govern de la regió finlandesa d’Uusimaa, l’IEMed organitza aquest seminari d’experts per compartir i comparar les experiències d’integració regional de les dues zones perifèriques més importants de la Unió Europea. En col·laboració amb: Direcció General de Relacions Internacionals de la Generalitat de Catalunya i Consell Regional d’Uusimaa (Finlàndia).


Memòria d’activitats 2009

49

Jornada “El paper de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània davant la Unió per la Mediterrània”. Amb motiu del V aniversari de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. Barcelona, 29 d’octubre L’Euroregió treballa des del 2004 per desenvolupar un espai policèntric i divers que tendeixi cap a una major integració econòmica sostenible, superant la tradicional fractura que ha suposat la frontera hispanofrancesa. Per aquest motiu l’Euroregió Pirineus-Mediterrània compta amb diversos eixos d’actuació que contribueixen a projectar l'Euroregió en els àmbits euroregional, estatal, europeu i internacional, accelerar la disposició d'infraestructures estratègiques necessàries per al desenvolupament sostenible de l'Euroregió, impulsar sectors econòmics d'interès compartit i amb un alt valor afegit, desenvolupar l'Euroregió universitària i científica, i donar una dimensió ciutadana a l'Euroregió. Són objectius que coincideixen en bona part amb els àmbits d’acció prioritaris de la Unió per la Mediterrània. La voluntat d’aquesta trobada de representants de Catalunya, Aragó, Balears, LlenguadocRosselló i Migdia-Pirineus és estudiar de quina manera l’Euroregió pot aprofitar les oportunitats de creixement que ofereix el nou context euromediterrani. En col·laboració amb: Direcció General de Relacions Internacionals de la Generalitat de Catalunya i Euroregió Pirineus-Mediterrània.


50

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts I Barcelona Euromed Fòrum. Barcelona. Barcelona, 5 de novembre L’Institut Europeu de la Mediterrània organitza el I Barcelona Euromed Fòrum, que pretén ser un espai de reflexió i discussió de representants d’empreses, decisors polítics, consultors independents i entitats financeres de tota l’àrea euromediterrània. L’objectiu de la jornada és plantejar prioritats i línies d’acció entorn de quatre de les sis línies estratègiques de la Unió per la Mediterrània. En concret, s’han escollit les quatre línies estratègiques vinculades més directament amb l’activitat econòmica: energies renovables, infraestructures terrestres i marítimes, gestió eficient de l’aigua, i finançament de les petites i mitjanes empreses. D’aquesta manera es vol garantir la implicació de la societat civil en els principals aspectes de la UpM. Les reflexions i propostes s’estructuren a partir de documents de treball elaborats prèviament per quatre grups específics en els àmbits declarats com a prioritaris per la Unió per la Mediterrània, i que incideixen de manera particular en el creixement i desenvolupament econòmic i social dels països associats mediterranis. Aquesta iniciativa s’inclou en el programa europeu ENPI Sud.


Memòria d’activitats 2009

Participants: Salha Abusabaa, cap de la unitat d’energies renovables, Lliga d’Estats Àrabs. Saki Aciman, director general, Transportation Centre Studies for the Western Mediterranean. Guillaume Almeras, consultor internacional, Compass Management Consulting, França. Habib Ben Yahia, secretari general, Unió del Magreb Àrab. Carmen Castaño, consellera tècnica, Secretaria general per a institucions financeres europees, Ministeri d’Economia i Finances. Salvador Curcoll, director del departament d’infraestructures i territori, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Arif Davran, consultor, International Freight Forwarders Association (UTIKAD). Bénédict de Saint Laurent, General Manager, ANIMA. Abderrahim El Hafidi, director d’electricitat i energies renovables, Ministeri d’Energia i Mines, Marroc. Gonzalo Escribano, professor d’economia aplicada, UNED. Senén Florensa, director general, IEMed. Patricia Fontaine, responsable de relacions mediterrànies del transport, Direcció General d’Energia i Transport, Comissió Europea. Philippe de FontaineVive, vicepresident, Banc Europeu d’Inversions. AbdAllah Gad, cap d’estudis ambientals i del territori, Autoritat Nacional d’Observació i Ciències de l’Espai, Egipte. Domenico Giorgi, ambaixador italià per a la UpM. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona. Ángel Lossada, secretari d’Estat d’Afers Exteriors, Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació d’Espanya. Laila Mandi, directora, Centre d’Estudis i Recerca sobre aigua i energia, Universitat Cadi Ayyad, Marroc. José María Marín, director, grup de recerca internacional sobre política econòmica i energia. Pietro Masci, director del Departament del Tresor, Ministeri d’Economia i Finances, Itàlia. Joseph Mifsud, presi-

51

dent, Universitat EMUNI, Eslovènia. Salem Miladi, director general de planificació i estudis, Ministeri de Transport, Tunísia. José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya. Mohamed Naciri, ambaixador, director del departament d’afers europeus, Lliga Àrab. José Alfonso Nebrera, president, European Solar Thermal Electricity Association (ESTELA). Chekib Nouira, president, Institut Àrab de Caps d’Empresa. Pedro Nueno, professor, IESE Business School. Francesc Prior, professor, IESE Business School. Fernando Rayón, director de planificació tècnica, Aigües de Barcelona. José Riera, ambaixador espanyol per a la UpM. Fidel Sendagorta, director general d’Afers de la Mediterrània, Àfrica i Orient Mitjà, Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació. Gert Soer, Team Leader, MEDA Water Programme. Hocine Souidi, cap de la divisió de transports, Consell de Ministres Àrabs de Transport, Lliga Àrab. Anna Terrón, delegada de la Generalitat de Catalunya a la Unió Europea. Mateu Turró, professor d’infraestructures del transport, Universitat Politècnica de Catalunya. Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Sotiris Varouxakis, ambaixador, coordinador per a la UpM, Ministeri d’Afers Exteriors de Grècia. Roberto Vigotti, conseller, Observatori Mediterrani de l’Energia. Jesús Yagüe, Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí, Espanya. En col·laboració amb: Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació. Amb el suport de: Comissió Europea, Programa ENPI Sud, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona.


52

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Jornada “Balcans, la cooperació pendent; Balcans, l’Europa invisible”. Barcelona, 13 de novembre L’IEMed acull aquesta jornada que té per objectiu fer un balanç de la situació actual als Balcans occidentals i del rol que la cooperació catalana hi juga o hi pot jugar. Entre els participants hi ha membres d’ONG que treballen a la regió i europarlamentaris catalans. La jornada també dedica una atenció especial als reptes que planteja el procés d’aproximació a Europa, tant per a aquests països potencials candidats a l’adhesió a la Unió Europea, com per a les institucions comunitàries mateixes. S’aborda també el paper, alhora difícil i decisiu, que la societat civil i les administracions locals poden desenvolupar. En col·laboració amb: Associació Igman. Amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.


Memòria d’activitats 2009

53

VIII Seminari de seguretat i defensa a la Mediterrània. Barcelona, 16 i 17 de novembre L’IEMed col·labora en l’organització d’aquest seminari que se celebra de manera prèvia a la reunió dels principals experts, acadèmics, representants governamentals, civils i militars, involucrats en l’estudi i la pràctica de la seguretat i la defensa a la conca mediterrània. L’objectiu és difondre l’estat de la implementació de les iniciatives en seguretat. El seminari també pretén fomentar espais de relació i coneixement mutu entre persones de procedències i disciplines diverses, i contribuir al debat polític i acadèmic. En col·laboració amb: Fundació CIDOB i Ministeri de Defensa.


54

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Jornada “Societat plural: un milió de nous catalans”. Barcelona, 18 de novembre L’IEMed acull aquesta jornada organitzada com a part del programa “La Universitat opina” de l’Associació d’Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona (AAUAB), que busca aportar elements de judici per generar opinió sobre temes d’actualitat des de l’àmbit universitari. La jornada planteja una visió general sobre la pluralitat de la societat catalana i vol fer una reflexió al voltant del model migratori que s’està conformant a Catalunya, prenent com a referent el context europeu. Alhora, vol posar sobre la taula l’estat de les polítiques europees en matèria migratòria i fer un repàs dels diferents models de gestió de les migracions existents a Europa. En col·laboració amb: AAUAB, Fundació Catalunya Europa i El Periódico.


Memòria d’activitats 2009

55

VI Fòrum hispanomarroquí de juristes. Tànger, del 19 al 21 de novembre Tànger, Capital Mediterrània del Dret 2009, acull la VI edició d’aquest fòrum que enguany s’organitza sota el lema “La Mediterrània com a espai de convivència i ciutadania”. Els objectius del fòrum són constituir una aliança cultural i estratègica de juristes d’Espanya i el Marroc, donar suport als organismes i moviments internacionals i supranacionals que desenvolupin propostes de defensa de la convivència intercultural (com ara la Unió per la Mediterrània i l’Aliança de Civilitzacions), i treballar conjuntament amb els actors polítics i socials competents en la construcció d’un dret integrat a tota la regió euromediterrània. L’IEMed hi col·labora organitzant la taula de treball “El paper dels ens subestatals a la Mediterrània. Experiències de Catalunya i el Marroc”. En col·laboració amb: Patronat Catalunya Món, Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, Fòrum hispanomarroquí de juristes i Associació Europea d’Arbitratge.


56

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Jornada “La situació humanitària a la franja de Gaza”. Barcelona, 9 de desembre Jornada adreçada a facilitar la difusió de la situació humanitària al territori palestí de Gaza. La sessió posa en relleu el paper de resposta que coordina el Moviment Internacional de la Creu Roja/Mitja Lluna Roja davant les necessitats de la població, després de l’ofensiva de l’exèrcit israelià sobre Gaza durant els mesos de desembre de 2008 i gener de 2009. Es tracta d’un taller d’investigadors i experts en el conflicte araboisraelià, professionals del món de la cooperació, decisors públics i actors del sector privat, que vol posar en comú les iniciatives i idees que diversos actors estan duent a terme per crear sinergies que optimitzin els esforços i recursos existents. En col·laboració amb: Centre de Cooperació a la Mediterrània de la Creu Roja. Cicles de debats, tribunes i conferències.


Memòria d’activitats 2009

Cicles de debats, tribunes i conferències Tribuna Barcelona. “Els reptes de la política exterior espanyola. Noves perspectives per a la Mediterrània”. Barcelona, 19 de gener Tribuna Barcelona és un fòrum d’opinió i debat plural i internacional que es reuneix setmanalment durant un dinar amb forma de conferència-col·loqui amb destacades persones de l’entorn econòmic, social, cultural i científic. L’IEMed hi col·labora en aquesta ocasió presentant el ministre espanyol d’Afers Exteriors i Cooperació, Miguel Ángel Moratinos, que pronuncia la conferència “De Barcelona a la Unió per la Mediterrània. Reptes i perspectives”, mitjançant la qual realitza un balanç de l’evolució de l’Associació Euromediterrània fins a la seva etapa present i planteja les conseqüències que per a Barcelona representa ser la seu de la Secretaria permanent de la Unió per la Mediterrània. En col·laboració amb: El Periódico de Catalunya.

57


58

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Cicles de debats, tribunes i conferències Debats de la Mediterrània. “Migracions i canvi social a la Mediterrània”. En el context del màster d’especialització en migracions de la UAB. Les creixents diferències econòmiques, demogràfiques, polítiques i de seguretat entre països emissors i de destí de migracions són clau per entendre els fluxos de persones que emigren a la zona Mediterrània. Aquests desequilibris, sumats a la proximitat geogràfica, expliquen el fet que Europa és, i continuarà sent, la principal destinació de les migracions a la Mediterrània, malgrat els continuats intents de reduir l’entrada d’immigrants, ja siguin regulars, irregulars o bé demandants d’asil. S’analitza el moviment de persones en un moment en què la rapidesa i la intensitat dels processos migratoris a l’Europa mediterrània els darrers anys obliguen a fer balanç i a plantejar els principals efectes que tindrà en la demografia. En especial, incideix sobre el mercat de treball i sobre les polítiques vinculades a les prestacions de l’Estat del benestar, com ara la sanitat i l’educació. L’IEMed organitza aquest cicle de conferències com a activitat complementària al Màster Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, coordinat pel Centre d’Estudis i Recerca en Migracions (CERM) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 11 de febrer: migracions i educació. Michel Wieviorka, director del Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques, École des hautes études en sciences sociales, París. En col·laboració amb EMIGRA. 11 de març: migracions i salut. Carlos Mansilla, responsable de la cèl·lula operacional de Metges sense Fronteres. Amina Bargach, metgessa especialista en psiquiatria infantil i psicoterapeuta familiar sistèmica. Vicepresidenta de l’Associació Atlàntida-Marroc, Tetuan. En col·laboració amb GRM. 22 d’abril: migracions i mitjans de comunicació. Teun A. van Dijk, Centre d’Estudis del Discurs, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. En col·laboració amb Migracom. 14 de maig: migracions i polítiques d’integració. Lorenzo Cachón, professor de sociologia, Universidad Complutense de Madrid i membre de la taula rodona sobre migracions i polítiques socials. 22 de maig: Taula rodona: Migracions i polítiques socials. Marta Domènech, antropòloga. Membre de l'equip impulsor del Pla de Ciutadania de Canovelles. Albert Terrones, politòleg, tècnic d'habitatge de la Diputació de Barcelona. Núria Paricio, presidenta de la Fundació Tot Raval de Barcelona. Presentació de treballs de recerca i cloenda del Màster Interdisciplinari en Migracions Contemporànies. En col·laboració amb: UAB.


Memòria d’activitats 2009

59


60

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Cicles de debats, tribunes i conferències Tribuna. El honor de la República. Barcelona, 24 de febrer Presentació d’aquest llibre d’Ángel Viñas que tanca la seva trilogia sobre la Segona República espanyola i la Guerra Civil, iniciada amb els dos títols previs: La soledad de la República i El escudo de la República. En el primer volum l’autor analitza el cop d’Estat contra la República, l’abandonament per part de les potències occidentals i el viratge cap a la Unió Soviètica. Al segon tracta el període crucial marcat pels enfrontaments produïts entre la tardor de 1936 i l’estiu de 1937. I en el tercer volum se centra en l’àmbit intern en la gestió realitzada pel Govern de Negrín i en el context internacional previ a la Segona Guerra Mundial, en les estratègies franceses i britàniques per frenar els règims feixistes i en la desmitificació dels interessos soviètics i del paper de Stalin en la guerra. Participants: Fabià Estapé, economista, exrector de la Universitat de Barcelona i membre de la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques. Senén Florensa, director general de l’IEMed. Gonzalo Pontón, conseller delegat, Editorial Crítica. Ángel Viñas, historiador, catedràtic d’economia, Universidad Complutense de Madrid. En col·laboració amb: Editorial Crítica.


Memòria d’activitats 2009

61

Cicle de conferències “Debats sobre la immigració avui”. Amb motiu de l’exposició “La immigració, ara i aquí”. Barcelona, del 19 de març al 7 de juliol El cicle “Debats sobre la immigració avui” vol aportar elements d’anàlisi sobre diversos aspectes de les migracions: des de la gestió dels fluxos migratoris fins a les claus que garanteixen la convivència en les societats multiculturals. El cicle aborda també la incidència de les migracions sobre les economies de les societats d’origen i acollida. Aquesta incidència es tradueix, d’una banda, en la relació existent entre migracions i desenvolupament de les societats d’origen i, de l’altra, en les oportunitats de revifament dels mercats laborals del nord. - 19 de març: Com gestionem les migracions: la gestió de fluxos migratoris Participants: Joaquín Arango, catedràtic de sociologia. Universidad Complutense de Madrid. Director del Centro para el Estudio de las Migraciones y Ciudadanía (CEMC) de l’Instituto Universitario Ortega y Gasset. Carme Capdevila, consellera de Benestar Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya. Senén Florensa, director general de l’Institut Europeu de la Mediterrània. Jordi Fortuny, director general de Difusió Corporativa de la Generalitat de Catalunya. Presenta: Ricard Zapata, professor del departament de ciències polítiques i socials, Universitat Pompeu Fabra. - 8 d’abril: La immigració, entre necessitat i oportunitat per a l’economia. Jean-Pierre Garson, cap de la Divisió de les Economies no membres i les Migracions Internacionals. OCDE. Presenta: Eduardo Rojo, catedràtic de dret laboral de la Universitat Autònoma de Barcelona. - 13 de maig: La immigració, entre necessitat i oportunitat per a l’economia. Josep Olivé, catedràtic, departament d'economia aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona. Presenta: Jordi Sànchez, director de la Fundació Jaume Bofill. - 10 de juny: La relació migracions-desenvolupament. Carlos Giménez, professor titular d’antropologia, Universidad Autónoma de Madrid (UAM); director del Programa Migración y Multiculturalidad de la UAM. Presenta: Senén Florensa, director general, Institut Europeu de la Mediterrània. - 7 de juliol: Quines claus per a les societats culturalment diverses. Oriol Amorós, secretari per a la Immigració. Generalitat de Catalunya. Dominique Schnapper, sociòloga, membre del Consell constitucional de França. Exdirectora de l’École des hautes études en sciences sociales. Presenta: Salvador Cardús, sociòleg, Universitat Autònoma de Barcelona (director de la col·lecció “Obertures” de l’editorial La Campana). En col·laboració amb: Palau Robert.


62

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Cicles de debats, tribunes i conferències Presentació de l’Anuari de la Mediterrània Med.2008. Brussel·les, 19 de març El director general de l’IEMed, Senén Florensa, presenta al Parlament Europeu l’Anuari de la Mediterrània. Med.2008, en un acte que compta amb la presència de la comissària europea d’Afers Exteriors, Benita Ferrero-Waldner. En col·laboració amb: Fundació CIDOB, Parlament Europeu i Comissió Europea.


Memòria d’activitats 2009

Tribuna. “Catalunya, Europa i la Mediterrània”. Barcelona, 24 de març Conferència de l’expresident del Govern de Catalunya, Jordi Pujol, sobre el doble vessant europeu i mediterrani de l’acció exterior catalana. En col·laboració amb: Centre d’Estudis Jordi Pujol.

63


64

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Cicles de debats, tribunes i conferències “Las prioridades de la Presidencia española de la UE en el Mediterráneo”. Barcelona, 8 de juny Amb motiu de la reedició del llibre Researching the Mediterranean, s’organitza un taller d’experts per debatre quines han de ser les línies d’acció prioritàries de la presidència espanyola de la Unió Europea durant el primer semestre de 2010. El llibre tracta l’estat de la qüestió i les perspectives de la recerca sobre el món àrab i mediterrani al Regne Unit i a Espanya. Participants: Richard Gillespie, Universitat de Liverpool, codirector de Researching the Mediterranean. Senén Florensa, director general, IEMed. Chris Hickey, director del British Council a Espanya. Iván Martín, ICEI, codirector de Researching the Mediterranean. José Luis Pardo, subdirector general d’Afers Generals i Econòmics de la UE, MAEC. Jordi Vaquer, director de la Fundació CIDOB. En col·laboració amb: Fundació CIDOB i British Council.


Memòria d’activitats 2009

65

Taula rodona “El Marroc i la Unió Europea”. Barcelona, 30 de juny Arran de la presentació de la monografia El Marroc i la Unió Europea: cap a un estatut avançat en l’Associació Euromediterrània, l’IEMed organitza una taula rodona per debatre els avenços del programa de reformes iniciat pel Marroc en el context de la redacció del seu estatut avançat. Aquest estatut permet al Marroc l’accés a determinats programes comunitaris i a un marc privilegiat de relacions polítiques, econòmiques i socials amb la Unió Europea. Aquest estatut —el primer que la UE concedeix a un Estat no soci— pot esdevenir el model a partir del qual s’intensifiquin i normalitzin les relacions d’associació d’Europa. Participants: Youssef Amrani, secretari general del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del Marroc. Andreu Bassols, Direcció General de Relacions Exteriors, Comissió Europea. Senén Florensa, director general, IEMed. Ghoulam Maichane, cònsol general del Marroc a Barcelona. En col·laboració amb: Consolat del Regne del Marroc a Barcelona.


66

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Cicles de debats, tribunes i conferències Acte de presentació del llibre Europa por el Mediterráneo: de Barcelona a Barcelona (1995-2009). Barcelona, 14 de setembre Acte de presentació del llibre de Bichara Khader, Europa por el Mediterráneo. De Barcelona a Barcelona (19952009), que fa un balanç de l’Associació Euromediterrània, els seus objectius i les seves fites, analitza la Política Europea de Veïnatge i descodifica el projecte de Nicolas Sarkozy de la Unió per la Mediterrània. L’Associació Euromediterrània va veure la llum a Barcelona el novembre de 1995. Al cap de 13 anys, el novembre de 2008, la ciutat va ser escollida seu de la Secretaria permanent de la Unió per la Mediterrània: aquest és un homenatge a la ciutat catalana que constitueix, alhora, el sud del nord i el cor de la Mediterrània. Khader és professor de la Universitat Catòlica de Lovaina, on dirigeix el Centre d’Études et de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain, i està considerat un dels analistes més rellevants de les relacions entre Europa, la realitat àrab i la Mediterrània. L’acte de presentació a Barcelona té lloc a la seu de l’IEMed, i el de Madrid es duu a terme dins del grup de treball sobre Relacions Euromediterrànies del Real Instituto Elcano. Participants (Barcelona): Senén Florensa, director general, IEMed. Bichara Khader, director, CERMAC, Universitat de Lovaina i autor del llibre. Anna Monjo, Icaria editorial. Darío Valcárcel, conseller delegat de Política Exterior i codirector d’afkar/ideas. Blanca Vilà, directora de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus, UAB Participants (Madrid): Haizam Amirah Fernández, investigador principal per a la Mediterrània i el Món àrab, Real Instituto Elcano. Xavier Aragall, investigador, Programa polítiques mediterrànies, IEMed. Andreu Claret, director executiu, Fundación Anna Lindh. Gonzalo Escribano, professor d’economia aplicada, UNED. Gabriela González de Castejón, redactora jefa d’afkar/ideas. Bichara Khader, director CERMAC, Universitat de Lovaina i autor del llibre. Iván Martín, investigador associat, Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Jesús A. Núñez Valverde, codirector del l’Institut d’Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària, IECAH. Charles Powell, sotsdirector de recerca i anàlisi Real Instituto Elcano. José Riera, ambaixador en missió especial per a afers de la Mediterrània d’Espanya.


Memòria d’activitats 2009

67

Debats de la Mediterrània “Migracions contemporànies a l’Europa mediterrània”. Com a part del Màster en migracions contemporànies del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions (CERM) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, del 30 de setembre de 2009 al 3 de juny de 2010. L’experiència de diversos anys de presència de població immigrada a casa nostra ha de servir perquè la crisi econòmica no eclipsi el treball de recerca i anàlisi comparada que s’està fent en àmbits com ara l’educació, la sanitat, la comunicació i la gestió de la diversitat cultural. Les conferències que integren aquesta edició de Debats de la Mediterrània analitzen la immigració en un moment en què s’imposa una doble perspectiva: el replantejament del fet migratori mateix i les seves repercussions a partir dels efectes de la crisi econòmica, i l’actualització del debat entorn d’aspectes que requereixen una perspectiva temporal més extensa. En aquesta edició les conferències van seguides d’un cinefòrum amb la projecció de pel·lícules il·lustratives de la temàtica tractada en cada cas per tal de fomentar el debat. Sessions durant 2009: - 30 de setembre, 19:00h: Sessió inaugural. “La diàspora marroquina en temps de crisi”. Bernabé López, catedràtic d’història de l’islam contemporani i director del TEIM, Universidad Autónoma de Madrid. - 25 de novembre 19:00h: Conferència “La salut en poblacions immigrants des d’una perspectiva de gènere”. Anahí Viladrich, membre de l’Urban Public Health Programme i directora de la Immigration and Health Initiative (IAHI), Hunter College, Universitat de Nova York. En col·laboració amb: Estudios de Política Exterior S.A. Icaria editorial i Real Instituto Elcano.


68

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Cicles de debats, tribunes i conferències Presentació de la col·lecció “10 Papers for Barcelona 2010”. Brussel·les, 14 d’octubre Presentació de la col·lecció “10 Papers for Barcelona 2010” a experts i decisors polítics de les representacions permanents davant la Unió Europea, institucions comunitàries i think tanks especialitzats. La col·lecció recull articles monogràfics d’anàlisi sobre les qüestions d’actualitat i problemàtiques que constitueixen l’agenda euromediterrània. Concretament, es presentaran els dos primers números de la col·lecció: No Euro-Mediterranean Community without Peace i Energy and Global Economic Crisis: The Chances for Progress. El primer inclou els articles “Euro-Mediterranean Cooperation and Protracted Conflicts in the Region: The Israeli-Palestinian Predicament”, de Muriel Asseburg, i “Bolstering a Regional Approach to Arab-Israeli Peace”, de Paul Salem. El segon consta dels articles “Energy and Food Security”, de George Joffé i “Le Plan solaire méditerranéen et la sobriété énergétique : un nouveau paradigme en Méditerranée”, de Samir Allal i Houda Ben Jannet Allal. En col·laboració amb: European Union Institute for Security Studies (EUISS). Amb el suport de la Comissió Europea i el Parlament Europeu.


Memòria d’activitats 2009

69

Presentació de l’Anuari de la Mediterrània. Med.2009. Brussel·les, 10 de novembre Acte de presentació a les institucions comunitàries de la nova edició de l’Anuari de la Mediterrània. Med.2009, que recull els esdeveniments clau que han conformat les relacions euromediterrànies durant l’any 2008. L’Institut Europeu de la Mediterrània publica el Med.2009 en col·laboració amb la Fundació CIDOB. En col·laboració amb: Fundació CIDOB, Comissió Europea i Parlament Europeu.

Photo European Parliament


70

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Cicles de debats, tribunes i conferències Tribuna. “Els reptes de la situació humanitària a la franja de Gaza”. Barcelona, 9 de desembre Com a part de la jornada adreçada a facilitar la difusió de la situació humanitària al territori palestí de Gaza, l’IEMed coorganitza aquesta taula rodona oberta al públic per donar a conèixer l’estat en què es troba la població de Gaza després de l’operació “Plom sòlid” duta a terme per Israel el desembre de 2008 i el gener de 2009. En particular, s’aborda de quina manera els mitjans de comunicació i les organitzacions no governamentals contribueixen a comunicar aquesta realitat i a sensibilitzar la societat. Participants: Younis Al-Khatib, president de la Mitja Lluna Roja palestina. Marta Corachán, vicepresidenta del Centre per a la Cooperació a la Mediterrània, Creu Roja i Mitja Lluna Roja. Senén Florensa, director general, IEMed. Joan Roura, periodista, Televisió de Catalunya. En col·laboració amb: Centre de Cooperació a la Mediterrània de la Creu Roja.


Memòria d’activitats 2009

71

Participació en programes euromediterranis XARXES EUROMEDITERRÀNIES ANIMA Investment Network Plataforma de desenvolupament econòmic de la Mediterrània. ANIMA reuneix més de 70 agències governamentals de diversos països i xarxes internacionals de la conca mediterrània. L’objectiu d’aquesta xarxa és contribuir a la millora de les condicions dels negocis i al creixement de la inversió a la regió mediterrània, a partir de la Conferència Euromed de València de 2002. www.animaweb.org Encuentro Civil Euromed El procés de la Unió per la Mediterrània i el seu context polític, econòmic i social són els eixos sobre els quals treballa Encuentro Civil Euromed (ECEM), un entorn de trobada i coordinació de la societat civil espanyola. ECEM neix l’any 2003 per desenvolupar un treball en xarxa de diferents organitzacions, i adquireix personalitat jurídica pròpia el 2008. Actualment està integrat per més de 20 entitats i està obert a la incorporació dels agents socials i civils que treballen amb una visió global de la Mediterrània. La seva acció s’emmarca dins la Plataforma No Governamental Euromediterrània, una de les principals xarxes d’ONG per al desenvolupament. www.euromed.eurosur.org Euromed Permanent University Forum (EPUF) Xarxa d’universitats i institucions d’educació superior de la regió euromediterrània. Té com a objectius la creació d’un espai d’educació superior i recerca, la promoció de la societat del coneixement i la cooperació, i el diàleg entre les institucions educatives de la Unió Europea i del sud de la Mediterrània. Creada el 2006, actualment compta amb 106 membres. La secretaria executiva de l’EPUF es troba a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. www.epuf.org Euromediterranean University (EMUNI) Xarxa d’universitats euromediterrànies amb seu a Portoroz (Eslovènia), fundada l’any 2008 a partir de l’impuls del govern eslovè. La primera assemblea general de l’Euromediterranean University va tenir lloc el novembre de 2008 a Barcelona, a la seu de l'Institut Europeu de la Mediterrània. Mitjançant la cooperació amb altres institucions del nord i el sud de la Mediterrània, l’EMUNI promou estudis, projectes de recerca i programes de formació, i contribueix a establir l’Àrea de Recerca i Educació Euromediterrània. Consta de 141 membres de 37 països. www.emuni.si Euromediterranean Study Comission (EuroMeSCo) Xarxa de centres d’investigació i universitats independents que es dediquen a l’anàlisi d’aspectes de política exterior i a la recerca en matèria de seguretat a la Mediterrània. L’objectiu de l’Euromediterranean Study Comission és enfortir la confiança i el treball conjunt entre els seus membres, entre els quals hi ha 58 instituts, 30 observadors i 2 associats procedents dels 34 països de la zona euromediterrània. www.euromesco.net Fòrum Euromediterrani de les Cultures (FEMEC) El Fòrum Euromediterrani de les Cultures agrupa diferents actors de les dues ribes de la Mediterrània dedicats a la cultura i les arts, l’ensenyament i la recerca. L’aspecte en comú entre ells és l’experiència en el diàleg, l’intercanvi i les relacions en l’àmbit euromediterrani. L’objectiu del Fòrum és reforçar l’acció dels transmissors d’idees dels països del nord i el sud de la Mediterrània, per tal d’afavorir la comprensió entre cultures i l’intercanvi entre els integrants de la societat civil.


72

5. ÀREES 5.1. Política euromed i programes regionals

Participació en programes euromediterranis Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE) Aquest fòrum de caràcter econòmic reuneix 84 instituts de recerca de 24 països de l’Associació Euromediterrània. Sota la supervisió de la Comissió Europea, les seves tasques inclouen reforçar el diàleg econòmic i financer entre actors diversos, fer un seguiment dels països socis en el camí cap a la zona de lliure canvi euromediterrània i potenciar la cooperació Sud-Sud. La xarxa FEMISE dirigeix projectes de recerca sobre temes prioritaris per a l’Associació Euromediterrània, com ara l’agricultura, les polítiques de salut i treball, l’educació i la formació, i el paper de les dones a la societat i l’economia. www.femise.org Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (FAL) Com a institució participada pels 43 països membres de la Unió per la Mediterrània, la FAL ocupa una posició única per treballar pel diàleg entre cultures i a favor de la cooperació i l’intercanvi a la zona. Des la seva creació l’any 2005 a la Conferència Euromediterrània de València, la FAL ha desenvolupat una xarxa d’abast regional d’organitzacions de la societat civil integrada per múltiples universitats, associacions, institucions públiques i privades, i ONG que treballen per restaurar la confiança mútua a tota la regió. L’IEMed és el coordinador de la xarxa espanyola de la Fundació i està formada actualment per 118 membres. www.euromedalex.org Montada L’IEMed forma part –juntament amb la Unesco– del comitè científic de la xarxa Montada en el context del programa Euromed Héritage 4. Liderada pel Col·legi d’Aparelladors, d’Arquitectes Tècnics i d’Enginyers d’Edificació de Barcelona, Montada promociona l’arquitectura tradicional del centres històrics mitjançant la recuperació d’edificis singulars per part dels estaments polítics i de la societat local. D’aquesta manera es promouen eines que permeten implicar la població, potenciar els valors culturals vinculats a l’arquitectura, generar cohesió social i consolidar el patrimoni com a recurs d’identitat, cultural i econòmic. www.montada-forum.net/www.euromedheritage.net Plataforma No Governamental Euromed (PCE) Creada formalment l’any 2005 a partir del Fòrum Civil Euromed de Luxemburg, la PCE està integrada per xarxes temàtiques i nacionals, i organitzacions individuals de la societat civil d’ambdues riberes de la Mediterrània. Constitueix un dels principals interlocutors de la societat civil en el procés de la Unió per la Mediterrània reconegut per la Comissió Europea. La PCE organitza cada dos anys el Fòrum Civil Euromed conjuntament amb la xarxa nacional corresponent. El Fòrum és una trobada anual de la societat civil euromediterrània que pretén influenciar en el procés de Barcelona a través de les aportacions de la societat civil. L’IEMed forma part del Comitè de Pilotatge del Fòrum Civil Euromed, que és l’encarregat de l’organització anual d’aquest esdeveniment. www.euromedplatform.org Xarxa d’Instituts de la Mediterrània (RIM) Xarxa formada pel Robert Schuman Centre de l’Institut Universitari Europeu (Florència), l’Institut Paralelli (Torí), el Centro di Studi i di Politica Internazionale (Roma), l’Institut de la Méditerranée (Marsella), la Fundación Tres Culturas (Sevilla) i l'Institut Europeu de la Mediterrània (Barcelona). Va iniciar la seva tasca com a grup de treball impulsat pels governs de sis regions mediterrànies –Laci, Piemont, Toscana, Provença-Alps-Costa Blava, Andalusia i Catalunya–, amb l’objectiu de reforçar els seus vincles i augmentar la coherència de la seva acció i l’eficàcia de les seves polítiques mediterrànies. El RIM va elaborar al novembre de 2006 un Pla d’Acció de les Regions Mediterrànies (PARM) per encàrrec de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes (CRPM), que es proposa enfortir el lloc i el paper d’aquestes regions en la construcció euromediterrània.


Memòria d’activitats 2009

73

Stratégie Développement Méditerranée (STRADEMED) Associació internacional per a la cooperació, el desenvolupament i la seguretat globals a l’espai euromediterrani i les seves àrees de veïnatge: la mar Negra, Rússia i el golf Pèrsic, amb seu a Mons (Bèlgica). Neix l’any 2007 a partir del bagatge d’una associació anterior, creada l’any 1996 sobre la base d’institucions d’Espanya, França, Bèlgica i Tunísia. Strademed fomenta la cooperació multilateral per a una integració econòmica, política i cultural de l’àrea euromediterrània, tot cobrint els següents eixos: la valorització dels recursos humans, la gestió sostenible dels recursos naturals, el desenvolupament de projectes comuns (en aspectes com ara aigua, energia, transports, sanitat, seguretat alimentària, formació i recerca), l’harmonització de sistemes jurídics, la protecció del patrimoni cultural i la seguretat i la defensa. www.strademed.eu PROJECTES EUROPEUS DE L’IEMed Projecte regional “Fomentar el coneixement mutu, l’entesa i la cooperació entre la UE i els Països de la Política de Veïnatge (Regió Sud)” Aquesta iniciativa, finançada per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació i desenvolupada per l’IEMed, consta de quatre components que volen contribuir a augmentar les fonts per fonamentar un millor coneixement de la realitat dels països de les dues ribes de la Mediterrània: l’Enquesta Euromed, el Barcelona Euromed Fòrum, l’Observatori Euromediterrani IEMedObs i l’edició en llengua àrab de l’Anuari de la Mediterrània. Projecte regional “Societat civil” El propòsit de “Societat civil” és ampliar i reforçar les capacitats de la societat civil de països del sud de la Mediterrània, per tal de promoure mecanismes de coordinació entre aquestes entitats i les institucions públiques. Treballa en els àmbits del medi ambient, el desenvolupament social, les migracions i la llibertat d’expressió i associació, i està finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació i liderat per l’Istituto per il Mediterraneo de Roma. www.imedweb.eu Medgovernance Projecte europeu finançat pel programa de cooperació interregional Med de la Comissió Europea. Impulsa la posada en marxa a la Mediterrània occidental de polítiques regionals comunes en sectors clau per al desenvolupament, com ara la competitivitat, la innovació, el medi ambient, el transport, l’energia, la mobilitat, la cultura i les migracions. Hi prenen part Catalunya, el Laci, la Toscana, el Piemont, Provença-Alps-Costa Blava i Andalusia, la CRPM, els membres de la Xarxa d’Instituts de la Mediterrània (RIM), el Centro Studi Europeo Plural i el Màster en Afers Euromediterranis (MAEM). www.medgov.net Prospective Analysis for the Mediterranean Region (MEDPRO) Amb la posada en marxa del projecte MEDPRO, una vintena d’instituts de recerca de l’espai euromediterrani analitzen diferents variables econòmiques, polítiques, socials, energètiques i mediambientals per elaborar estratègies i propostes als desafiaments que encaren els governs dels 11 països riberencs del sud de la Mediterrània. Finançat pel VII Programa Marc de la Comissió Europea, aquesta iniciativa dóna suport al procés de reformes polítiques, econòmiques i administratives a la Mediterrània mitjançant una millor comprensió dels possibles escenaris de futur a la regió en clau prospectiva. www.medpro-foresight.eu


74

5. ÀREES

5.2. Món àrab i mediterrani Objectius: Divulgar i difondre el coneixement de la complexa realitat sociocultural i política dels països del sud de la Mediterrània, de les reformes que s’estan portant a terme en matèria de governabilitat, desenvolupament social, drets humans i transicions democràtiques, així com els conflictes que afecten la regió. Adreçat de manera destacada a l’àmbit acadèmic i a la ciutadania. Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Taller “Governabilitat i mutacions democràtiques a la Mediterrània”. Dirigit per Khadija Mossen Finan. En col·laboració amb l’IFRI. Barcelona, 2 i 3 de març Aquest seminari reuneix investigadors que treballen en temes de governabilitat i transformacions democràtiques al Magreb. La voluntat de la trobada és avaluar les disfuncions i mancances que existeixen en matèria de governabilitat, així com les expectatives de la societat magrebina en aquest sentit. També aborda el paper que hi representen els EUA i la UE, i els instruments que el marc euromediterrani posa a l’abast dels actors polítics i de la societat civil per donar suport als processos transformadors, prenent com a model el cas marroquí i el seu estatut avançat d’associació amb la Unió Europea. Aquests instruments passen pel suport a l’obertura del sistema polític a la societat civil i a actors que fins ara romanen al marge, com ara els grups islamistes o la importància de la inserció de les reformes econòmiques en aquest procés de transformació.


Memòria d’activitats 2009

Participants: Eliseo Aja, professor de dret constitucional, Universitat de Barcelona. Javier Albarracín, responsable de desenvolupament socioeconòmic, IEMed. Roberto Aliboni, vicepresident, Istituto di Affari Internazionali. Alain Antil, responsable del programa Àfrica subsahariana, Institut Français de Relations Internationales. Xavier Batalla, periodista, La Vanguardia. Sarah Ben Néfissa, investigadora, Institut de Recherche pour le Développement. Mahmoud Ben Romdhane, professor d’economia, Universitat de Tunis. Larbi Chouikha, professor, Institut de Presse et Sciences de la Communication de Tunis. Mohammed El Ayadi, professor de ciències socials i història política del Marroc. Universitat Hassan II. Ihsane El Kadi, periodista i membre del consell de redacció d’afkar/ideas. Gonzalo Escribano, professor d’economia aplicada, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Laura Feliu, professora de relacions internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Josep Ferré, gerent, IEMed. Senén Florensa, director general de l’IEMed i ambaixador d’Espanya. Josep Martí Font, periodista, El País. Gabriela González de Castejón, redactora en cap d’afkar/ideas. Larbi Jaidi, professor d’economia, Universitat Mohammed V,

75

Rabat. Ridha Kéfi, membre del consell de redacció d’afkar/ideas. Zyed Krichen, redactor en cap de Réalités. Driss Ksikes, Centre d’Études Sociales, Economiques et Managériales de Rabat. Alejandro Lorca, professor de fonaments d’estudis econòmics, Universidad Autónoma de Madrid. Khadija MohsenFinan, investigadora, responsable del programa Magreb, IFRI. Raquel Ojeda, professora de ciències polítiques i de l’administració, Universidad de Jaén. Isabel Ramos Rioja, periodista, La Vanguardia. Francisca Santonja, responsable de cooperació euromediterrània, Diputació de Barcelona. Antoni Segura, professor d’història contemporània i director del Centre d’Estudis Històrics Internacionals, Universitat de Barcelona. Eduard Soler, coordinador del programa Mediterrània, Fundació Cidob. Mohammed Tozy, professor de ciències polítiques, Universitat de Casablanca. Lurdes Vidal, responsable de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrània, IEMed. Joan Vintró, professor de dret constitucional, Universitat de Barcelona. En col·laboració amb: Institut Français de Relations Internationales (IFRI)


76

5. ÀREES 5.2. Món àrab i mediterrani

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts I Reunió del Comitè científic assessor WOCMES Barcelona 2010. Com a part de les activitats preparatòries del congrés WOCMES Barcelona 2010. Barcelona, 17 d’abril L’Institut Europeu de la Mediterrània i la Universitat Autònoma de Barcelona organitzaran l’any 2010 a Barcelona la III edició del Congrés Mundial d’Estudis sobre l’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica (WOCMES). Una de les activitats preparatòries d’aquest congrés internacional és un taller d’experts que s’organitza coincidint amb la reunió del comitè científic del WOCMES. L’objectiu del comitè és debatre les línies acadèmiques del congrés. El taller inclou una sessió de debat entorn de l’impacte que té la transferència de coneixement científic del sector acadèmic al sector governamental en la formulació de polítiques públiques a l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica. En col·laboració amb: Universitat Autònoma de Barcelona i Generalitat de Catalunya.


Memòria d’activitats 2009

77

Fòrum empresarial i econòmic i Fòrum cultural Catalunya-Síria. En el marc de la Setmana Cultural Síria a Barcelona. Barcelona, 24 d’abril L’IEMed acull els actes del dia 24 d’abril de la Setmana Cultural Síria, que es concreten en una sessió econòmica i empresarial i un fòrum cultural. La sessió econòmica inclou una taula rodona sobre els reptes i oportunitats de negoci i inversió a Síria, i una trobada entre empresaris siris i catalans. El fòrum cultural compta amb una conferència sobre la cultura síria com a element aglutinador en el diàleg intercultural i inclou un cinefòrum que exhibeix el curtmetratge Relats de Damasc, d’Awad Alkadro, i la pel·lícula Els somnis de la ciutat, de Mohamed Malas, amb un debat posterior entre els assistents. En col·laboració amb: Centre Euroàrab de Catalunya.


78

5. ÀREES 5.2. Món àrab i mediterrani

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts “Trobada de defensors dels drets humans al Magreb”. Barcelona, 4 de novembre L'IEMed acull una de les sessions de la III Trobada de defensors dels drets humans al Magreb que aquest any se celebra els dies 2, 3 i 4 de novembre a Barcelona i els dies 4 i 5 de novembre a Madrid. La trobada afavoreix que els representants de les lligues de defensa dels Drets de l’Home d’Algèria, Marroc, Tunísia i Mauritània es reuneixin amb actors socials i polítics catalans per aconseguir suports a la defensa dels drets humans que desenvolupen diversos col·lectius al Magreb. En col·laboració amb: Associació El Càlam, ACSUR Las Segovias, AFD i Sodepau.


Memòria d’activitats 2009

79

Workshop “Comitè científic assessor WOCMES Barcelona 2010”. Barcelona, 18 de novembre Segona reunió del comitè integrat per 70 acadèmics amb motiu de la preparació del III Congrés Mundial d’Estudis sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, que tindrà lloc a Barcelona del 19 al 24 de juliol de 2010. La trobada té com a objectiu informar sobre l’estat del programa del congrés (que es configura a partir de les propostes rebudes dels participants), així com de la seva organització. Les aportacions del comitè científic han de servir per millorar diferents aspectes del contingut acadèmic del programa. La trobada comprèn també una sessió sobre la internacionalització dels estudis sobre l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica. Hi prenen part experts en relacions internacionals de diverses universitats espanyoles. En col·laboració amb: Universitat Autònoma de Barcelona i Generalitat de Catalunya.


80

5. ÀREES 5.2. Món àrab i mediterrani

Cicles de debats, tribunes i conferències Tribuna. “Entendre el Líban contemporani”. Barcelona, 25 de febrer L’IEMed organitza aquesta taula rodona dirigida per George Irani per donar a conèixer millor les claus que expliquen els esdeveniments que marquen la vida política i social al Líban contemporani. Es compta amb diversos experts de tendències diferents, de manera que s’ofereixen percepcions diverses de forma contraposada. Participants: Manuel Astilleros, oficial d’enllaç, ambaixada d’Espanya al Líban. Farid El Khazen, membre del Parlament libanès, professor de ciència política, Universitat Americana de Beirut. Abdel Halim Fadlallah, Consultative Centre for Studies and Documentation (Hezbollah). Senén Florensa, director general, IEMed. Antoine Haddad, secretari del comitè executiu del Moviment per la Renovació Democràtica (DRM). Fred Halliday, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). George Irani, analista internacional expert en l’Orient Mitjà i coordinador de l’activitat. Joan Roura, periodista de Televisió de Catalunya.


Memòria d’activitats 2009

81


82

5. ÀREES 5.2. Món àrab i mediterrani

Cicles de debats, tribunes i conferències Tribuna literària. “Narracions del Caire”. Barcelona, 15 d’abril Edicions de París ha publicat la traducció al castellà de Ladrones jubilados, de Hamdi Abu Golayyel, escriptor egipci guanyador del premi Naguib Mahfouz de narrativa i considerat entre els principals escriptors contemporanis en llengua àrab. Golayyel apropa el lector a la vida quotidiana dels habitants de la capital d’Egipte, on l’elevada densitat de població i les reduïdes dimensions dels habitatges populars afavoreixen la immersió en la intimitat aliena i el sorgiment de relats, rumors i vivències que s’expliquen als carrers, botigues i cafès de la ciutat. Participants: Pius Alibek, filòleg i traductor de literatura àrab. Senén Florensa, director general, IEMed. Hamdi Abu Golayyel, escriptor i autor del llibre. Mertxe París, editora, Edicions de París. En col·laboració amb: Edicions de París.


Memòria d’activitats 2009

Tribuna literària. “La consciència de la Nakba: Gassan Kanafani i la literatura palestina moderna”. Barcelona, 11 de juny L’IEMed acull la presentació de les traduccions al català dels llibres Homes sota el sol (1963) i Retorn a Haifa (1969) de Gassan Kanafani (Akka, 1936-Beirut, 1972), un dels autors més reconeguts de la literatura àrab. Ambdues obres denuncien la crua realitat del sofriment i l’èxode del poble palestí i són un dels exponents més destacats de la literatura palestina de resistència. Participants: Salam Almaslamani, presidenta de la Comunitat Palestina a Catalunya. Maria Bohigas, editora, Club Editor. Senén Florensa, director, IEMed. Anna Gil Bardají, professora d’àrab a la Facultat de Traducció i Interpretació (UAB) i traductora de les obres. En col·laboració amb: Club Editor.

Conferència “Josep Carner, cònsol a Beirut”. L’Escala, 8 d’agost Com a part del Festival Portal Blau de Músiques i Arts de la Mediterrània, l’IEMed organitza aquesta conferència a càrrec del periodista Tomàs Alcoverro, corresponsal a l’Orient Mitjà del diari La Vanguardia, sobre les vivències de Josep Carner durant el període en què va ser cònsol a Beirut (febrer de 1935-setembre de 1936) abans de la independència del Líban l’any 1943. Alcoverro evoca aquest periple a través de Sidi del Burgo, canceller del consolat d’Espanya a Beirut, a qui va conèixer a principis de la dècada dels anys 70 en arribar per primer cop al Líban com a corresponsal. En col·laboració amb: Portal Blau, Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània, Ajuntament de l’Escala, La Caixa.

83


84

5. ÀREES 5.2. Món àrab i mediterrani

Cicles de debats, tribunes i conferències Tribuna. La mar de llibres: itineraris de lectura per endinsar-se en el món àrab. Barcelona, 13 d’octubre Presentació al públic de la guia de lectura La mar de llibres per endinsar-se en el món àrab, que dóna a conèixer els llibres essencials sobre la realitat àrab o d’autors àrabs escrits en català o traduïts al català. La guia comprèn des d’obres de referència, documentals i assaigs fins a peces literàries, artístiques i infantils de diverses disciplines. La seva finalitat és facilitar l’accés al món àrab a través de la seva producció literària. La presentació inclou una lectura de fragments seleccionats d’alguns dels llibres, així com una exposició d’obres referenciades a la guia. Participants: Isaías Barreñada, coordinador de programes educatius i publicacions, Casa Árabe. Dolors Bramon, catedràtica d'estudis àrabs i islàmics. Senén Florensa, director general, IEMed. Theodor Loinaz, coautor de la selecció bibliogràfica i de les ressenyes de l’obra. En col·laboració amb: Casa Árabe.


Memòria d’activitats 2009

85


86

5. ÀREES 5.2. Món àrab i mediterrani

Cicles de debats, tribunes i conferències Debats de la Mediterrània. “Estats Units, Pròxim Orient i l’islam a l’era Obama”. Barcelona, 14 d’octubre de 2009 i 18 de febrer de 2010 Aquesta edició de “Debats de la Mediterrània” consisteix en dues sessions concebudes amb l’objectiu d’analitzar la postura americana envers el Pròxim Orient i les relacions amb l'islam, en la nova política exterior americana de Barack Obama. La primera de les sessions previstes se centra en la situació de conflicte a l’Orient Mitjà, tot prenent el discurs del president Obama al Caire de juny de 2009 com a punt d’inflexió en el paper dels Estats Units a la regió i en el conflicte araboisraelià. La segona sessió, ja el 2010, tractarà l’establiment d’associacions entre Occident i determinats països àrabs per afavorir l’estabilitat i la seguretat mundials. Aquests vincles mostren, alhora, una certa obertura i un islam contemporani compromès amb la posada en marxa de polítiques públiques lligades als processos de democratització. Sessió 1: 14 d’octubre de 2009, 19:00h “La nova administració nord-americana davant el conflicte al Pròxim Orient” Brian Katulis, senior fellow, Centre for American Progress, Washington DC Comentaris: Laura Feliu, professora de relacions internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona. En col·laboració amb: Consolat dels Estats Units a Barcelona.


Memòria d’activitats 2009

87


88

5. ÀREES 5.2. Món àrab i mediterrani

Cicles de debats, tribunes i conferències Tribuna. “Afganistan: la veu de les dones”. Barcelona, 19 de novembre En el context de les activitats preparatòries del WOCMES Barcelona 2010, Suraya Pakzad, fundadora de l'ONG Voice of Women Organization a l'Afganistan, comparteix la seva experiència en aquesta Tribuna. La intervenció de Pakzad dóna a conèixer la difícil situació que viuen les dones en una societat extremament patriarcal, marcada per les privacions, la inseguretat i una feble governança fruit de la inestabilitat pròpia de tres dècades de conflicte, que no permet una estabilitat social i econòmica. La tasca que desenvolupen els col·lectius de dones i les ONG és decisiva per promoure els drets de les dones i el seu apoderament dins la societat afgana, sense les quals no resulta possible concebre una transició exitosa del país cap a estructures socials que consolidin la democràcia. Participants: Rafael Bueno, director del departament de política i societat de Casa Àsia. Suraya Pakzad, fundadora de l'ONG Voice of Women Organization a l'Afganistan. Lurdes Vidal, directora de l’àrea de Món àrab i Mediterrània, IEMed. En col·laboració amb: Consolat General dels Estats Units a Barcelona i Casa Àsia.


Memòria d’activitats 2009

89


90

5. ÀREES 5.2. Món àrab i mediterrani

Cicles de debats, tribunes i conferències Tribuna. “Abd el-Krim, símbol de la resistència al Rif”. Barcelona, 10 de desembre Presentació del la biografia Abd el-Krim El Jatabi. La lucha por la independencia, que narra la vida del guerriller que va liderar la sublevació del Rif contra Espanya. María Rosa de Madariaga, una de les expertes en les relacions hispanomarroquines més reconegudes, aborda l’oblidada figura d’un dels personatges més rellevants de la història espanyola i magrebina de principis del segle xx, precursor dels moviments d’independència de les colònies nord-africanes, i estratega en el joc de poders entre la metròpoli espanyola i els interessos del protectorat rifeny. Participants: María Rosa de Madariaga, historiadora i autora del llibre. Eloy Martín, professor d’història, Universitat Pompeu Fabra. Lurdes Vidal, cap de l’àrea de Món àrab i Mediterrània, IEMed. En col·laboració amb: Casa Árabe i Alianza Editorial.


Memòria d’activitats 2009

91

Tribuna. “Cap a una teologia islamocristiana de l’alliberament”. Barcelona, 17 de desembre Presentació del llibre Islam. Religión, política y cultura, de Juan José Tamayo, que vol desmentir els prejudicis existents a Occident sobre l’islam des les Croades. Tamayo es proposa oferir una perspectiva actual fonamentada en una visió sense estereotips, que parteix d’una reflexió de base sobre la segona religió del món. La tesi que defensa és que el futur de la humanitat no es pot construir contra l’islam, ni al marge d’ell, sinó en col·laboració. L’obra analitza l’Alcorà i la Sunna, la xara i els cinc pilars fonamentals de l’islam des d’una òptica historicista, i para atenció al paper i l’avenç dels sectors reformistes i feministes que pugnen per retornar a les arrels de l’islam, desposseint-lo d’alteracions alienes i adquirides posteriorment, amb la seva expansió. Participants: Jaume Botey, Cristianisme Segle XXI. Mª Ángeles Cosculluela, Dones d’Església. Senén Florensa, director general, IEMed. Abdennur Prado, president, Junta Islàmica Catalana. M. Antònia Sabater, teòloga i membre del Col·lectiu de Dones en l’Església. Juan José Tamayo, teòleg i autor del llibre. En col·laboració amb: Junta Islàmica Catalana, UNESCOCat, Associació Cristianisme al Segle XXI i Col·lectiu de Dones en l’Església.


92

5. ÀREES 5.2. Món àrab i mediterrani

Suport a la recerca Preparació del Congrés Internacional WOCMES Barcelona 2010. Trobada internacional d’investigadors sobre el Pròxim Orient i el món àrab. Durant el 2009 l’IEMed continua treballant en l’organització del III Congrés Mundial d’Estudis sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica (WOCMES), que tindrà lloc a Barcelona del 19 al 24 de juliol de 2010. El congrés serà una trobada multidisciplinària amb l’objectiu d’abordar, examinar i intercanviar informació sobre els darrers avenços en el camp dels estudis sobre l’Orient Mitjà en el sentit més ampli del terme. La invitació va adreçada a estudiosos, investigadors, educadors, estudiants, professionals i a altres grups interessats en els estudis sobre el nord d’Àfrica, l’Orient Mitjà, els estats musulmans de l’Àsia Central, així com altres regions del món afectades de manera directa o indirecta pels fets que tenen lloc en aquestes zones. En col·laboració amb: Universitat Autònoma de Barcelona i Generalitat de Catalunya.


Memòria d’activitats 2009

93

Cursos i màsters Curs “Política i conflictes a la Mediterrània”. Barcelona, del 21 al 23 d’octubre Aquest curs pretén aportar els elements de reflexió necessaris per entendre les evolucions polítiques dels diferents països de la Mediterrània, i les problemàtiques que afecten la regió. Es fa especial èmfasi en els conflictes més importants que resten oberts i en els projectes de reforma i transició política, que sovint resten inacabats i acusen una certa paràlisi. També es tenen en consideració les polítiques euromediterrànies iniciades amb el Procés de Barcelona i, actualment, amb la Unió per la Mediterrània. Igualment, s’ocupa dels fluxos migratoris i dels sistemes de seguretat i de defensa. S’inclouen també algunes sessions de reflexió general sobre les problemàtiques mediterrànies relacionades amb la cooperació i la solidaritat, amb l’estabilitat política i amb la ineficàcia de l’ús de la força en la resolució de conflictes. En col·laboració amb: Universitat Internacional Menéndez Pelayo – Centre Ernest Lluch, Barcelona (CUIMPB).


94

5. ÀREES

5.3. Desenvolupament socioeconòmic Objectius: Analitzar les principals tendències i fomentar la reflexió al voltant de les reformes en sectors clau per a la modernització i el desenvolupament de les economies del sud, en l’horitzó de l’establiment d’una zona de lliure canvi euromediterrània. Vincular els actors econòmics i socials, xarxes internacionals d’anàlisi econòmica i organismes de projecció exterior i de relacions socioeconòmiques. Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Workshop sobre innovació a la Mediterrània. Barcelona, 12 de febrer L’IEMed coorganitza aquesta reunió d’experts en l’àmbit de la innovació tecnològica, que aplega professionals d’Espanya, Turquia, Israel, Egipte, Tunísia i el Marroc, i representants d’organismes de la Unió Europea especialitzats en la promoció de les noves tecnologies. La trobada planteja fórmules per fomentar models nacionals estructurats en matèria de promoció de la innovació a les empreses, així com el seu finançament i possibles estratègies per afavorir la cooperació i la transferència de coneixements. La finalitat de la reunió és produir un document de bones pràctiques que serveixi de preparació per a un futur seminari sobre aquest tema, i per al dossier en matèria de noves tecnologies i innovació de la presidència espanyola de la Unió Europea l’any 2010. En col·laboració amb: ACC1Ó COPCA/CIDEM, CDTI i Comissió Europea.


Memòria d’activitats 2009

95


96

5. ÀREES 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts IV Fòrum Euromediterrani de l’Energia. Barcelona, de l’11 al 13 de març L’IEMed col·labora en l’organització de la IV edició del Fòrum Euromediterrani de l’Energia, que enguany porta per títol “L’energia a la Mediterrània: creixement sostenible i harmonització regional” i es consolida com a espai de referència per a la trobada regional de productors i consumidors de recursos energètics. Entre d’altres, el fòrum tracta aspectes clau referents a la geoestratègia vinculada a la seguretat dels subministraments, l’estabilitat dels fluxos de demanda, els vincles amb la contribució a la millora de la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible, l’energia com a factor d’integració regional, les iniciatives al voltant de la innovació i les inversions en noves i millorades infraestructures de producció, transport i distribució. Aquest plantejament té per context la creixent interdependència social i econòmica existent entre les dues ribes de la Mediterrània, i el desenvolupament d’una política de cooperació en matèria energètica per part de la Unió Europea i dels països riberencs de la Mediterrània.


Memòria d’activitats 2009

Participants: Miguel Antoñanzas Alvear, president, E.ON Espanya. Pedro Azagra Blázquez, director de desenvolupament, Iberdrola. Antonio Bandrés, cap de l’àrea de Finances Internacionals, Instituto de Crédito Oficial. Fernando Becker Zuazua, director de recursos corporatius, Iberdrola. Francisco Belil, CEO, Siemens Espanya. Habib Ben Yahia, secretari general, Unió del Magreb Àrab. Michel Bénézit, director general de mercats de refinatge, Total. Amina Benkhadra, ministra d’Energia, Mines, Aigua i Medi Ambient, Marroc. Santiago Bergareche Busquet, president, Cepsa. Antonio Brufau, president, Club Español de la Energía i CEO, Repsol. Luis Cabra Dueñas, director de recursos corporatius, Repsol. Alberto Carbajo Josa, director general d’Operacions, Red Eléctrica de España. Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya. Hela Cheikhrouhou, Division Manager, departament d’infraestructures i finançament del sector privat, Banc

97

Africà de Desenvolupament. Jean-Marie Chevalier, director de recerca internacional, Universitat Paris Dauphine. María Teresa Costa Campí, presidenta, Comissió Nacional de l’Energia d’Espanya. Antón Costas Comesaña, membre del Comitè de gestió d’Endesa i professor de la Universitat de Barcelona. Carlos da Silva Costa, vicepresident, Banc Europeu d’Inversions. Ignacio de Colmenares Brunet, CEO, Isofoton. Jean-Marie Dauger, vicepresident, Observatori Mediterrani de l’Energia i de GDF Suez. Bruno Delaye, ambaixador de França a Espanya. Miguel Ángel Devesa, director d’Estratègia i Desenvolupament Corporatiu, Repsol. Thierry Dujardin, subdirector de Ciència i Desenvolupament, Agència de l’Energia Nuclear, França. José María Egea Krauel, director general de gestió gasística, Gas Natural. Mohamed el Ansary, membre de la Junta directiva, Egypt Kuwait Holding CompanyTriocean Energy. Emilio Estrada Velo, vicepresident,


98

5. ÀREES 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts BP Oil Espanya. Ali Fassi Fihri, director general, Oficina Nacional de l’Electricitat del Marroc. Fernando Ferrando Vitales, director general d’Energies Renovables, Endesa. Benita FerreroWaldner, comissària europea de Relacions Exteriors i Política de Veïnatge. Senén Florensa, director general, IEMed. Salvador Gabarró Serra, president, Gas Natural. César Gallo Erena, director de refinatge, Repsol. Piero Gnudi, president, Enel. José Luis González Vallvé, exdirector de la representació d’Espanya davant la Comissió Europea. Lisa Guarrera, directora de prospectiva, Observatori Mediterrani de l’Energia. Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya. María Luisa Huidobro, presidenta, operadora del Mercado Ibérico de Energía-Polo Español. Ahmed Lahlimi Alami, Alt Comissionat de

Planificació, Marroc. Juan Lladó Arburua, vicepresident i gerent, Técnicas Reunidas. Antonio Llardén Carratalá, president, Enagas. Enrique Jiménez Larrea, director general, Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE). Bruno Lescoeur, vicepresident executiu, EDF. José Luis López de Silanes Bustos, president, Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Philippe Lorec, DG d’Energia i Clima, Ministeri d’Ecologia, Energia, Desenvolupament Sostenible i Planificació Rural, França. Ángel Lossada, secretari d’Estat d’Afers Exteriors, MAEC. Fernando Maravall, vicepresident sènior d’exploració i producció de gas natural i gestió corporativa, Cepsa. José María Marín Quemada, professor d’economia aplicada, UNED, i membre del Consell directiu del Banc d’Espanya. Xavier Martí Durán, director general de medi ambient, Grupo Comsa. Mariano Marzo Carpio,


Memòria d’activitats 2009

professor de recursos energètics, Universitat de Barcelona. Rafael Matos González de Careaga, ambaixador especial per a afers energètics, MAEC. Agustín Maure, director general d’Energia i Mines, Generalitat de Catalunya. Rafael Miranda Robredo, CEO, Endesa. Pedro Miró Roig, president, Medgaz. Antoine-Tristan Mocilnikar, director de desenvolupament mediambiental i sostenible de la Unitat UpM de la Presidència de la República Francesa. José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya. José Alfonso Nebrera García, director general, ACS Industrial. Chedly Neffaty, subsecretari general, Lliga Àrab i director de l’Institut Àrab de Tunísia. Alessandro Ortis, president, Autoritat Reguladora de l’Energia i el Gas, Itàlia, i president de Medreg. Ana Palacio, vicepresidenta, AREVA. Antonio Peris, president, Associació Espanyola del Gas (SEDIGAS). Josep Piqué, exministre d’Indústria, Turisme i Comerç i d’Afers Exteriors d’Espanya i president de Vueling. Romano Prodi, expresident de la Comissió Europea i exprimer ministre d’Itàlia. Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya. Rodrigo Rato, exvicepresident i exministre d’Economia d’Espanya i exdirector

99

general del Fons Monetari Internacional. Ali Rezaiguia, conseller del PDG de Sonatrach. Teresa Ribera Rodríguez, secretària d’Estat per al Canvi Climàtic, Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí d’Espanya. José Riera Siquier, ambaixador espanyol en missió especial per a afers mediterranis, MAEC. Pedro Rivero Torre, president, Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica (UNESA). José María Roger Ezpeleta, president, Fersa. Juan Antonio Rubio Rodríguez, director general, Centre d’Investigacions Energètiques i Mediambientals (CIEMAT). Sebastià Ruscalleda, membre del Consell de direcció, Comissió Nacional de l’Energia d’Espanya. Bruno Schmitz, cap de la unitat de fonts energètiques noves i renovables, Comissió Europea. Fidel Sendagorta, director general de Política Exterior per a la Mediterrània i Orient Mitjà, MAEC. Juan Miguel Villar Mir, president, Grupo Villar Mir. Xavier Viteri Solaun, CEO, Iberdrola Renovables. En col·laboració amb: Club Espanyol de l’Energia.


100

5. ÀREES 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Trobada del Cercle d’Empresaris de l’EURAM. Barcelona, 24 de març L’IEMed col·labora en l’impuls del Cercle Euram de Barcelona amb aquesta trobada amb empresaris de Barcelona que es proposa informar-los de les noves possibilitats que ofereix al món empresarial català el nou context marcat per la Unió per la Mediterrània i la seu a Barcelona del secretariat permanent. En col·laboració amb: Institut Ignasi Villalonga.

Jornada econòmica “Promoció i inversió al Marroc”. Barcelona, 2 de maig Jornada per organitzar una caravana institucional i empresarial que visiti diverses capitals europees, per promoure les inversions al Marroc i contribuir a la creació de teixit empresarial. Es tracta d’una iniciativa prevista en l'acord de cooperació signat entre diverses institucions públiques, empreses i bancs del Marroc i d’Espanya, després d’una trobada empresarial celebrada els dies 17 i 18 de març de 2009 a Casablanca. En col·laboració amb: Federació d’Entitats Culturals d’Origen Marroquí (FECCOM) i Club d’inversors marroquins a l’estranger.


Memòria d’activitats 2009

101

Workshop “Comunitat de l’aigua i l’energia per al Pròxim Orient”. Barcelona, 11 i 12 de maig L’aigua i l’energia són sovint causes de conflicte a l’Orient Mitjà, però poden arribar a ser l’eix entorn al qual es generi una cooperació estable. El taller “Gestió de l’aigua a l’Orient Mitjà” consisteix en una reflexió per potenciar la col·laboració entre països d’aquesta àrea geogràfica en el sector energètic. L’activitat pren com a referència el sorgiment de la Comunitat Europea i com la seva vertebració va ser impulsada, en certa mesura, per l’activitat industrial del carbó i l’acer. Participants: Saul Arlossoroff, president, Mekorot i antic subdirector de la Comissió Israeliana de l’Aigua. Juan Badosa, president, CESCE. Ihab Barghothi, conseller econòmic del president de l’Autoritat Palestina de l’Aigua. John Bell, director, Programa Orient Mitjà i Mediterrània, CITPax. Shlomo Ben Ami, vicepresident CITPax i exministre d’Afers Exteriors d’Israel. Emilio Cassinello, director general, CITPax. Selim Catafago, expert en aigua. JeanFrançois Donzier, gerent, International Office for Water, França. Senén Florensa, director general, IEMed. José Luis González Ballbé, president, Tecniberia. Munther Haddadin, exministre d’Aigua i Irrigació de Jordània i exmembre de la delegació jordana per al Procés de Pau a l’Orient Mitjà. Fernando Perpiñá, secretari general, Club de Madrid. Koussai Quteishat, director, The Middle East Desalination Research Centre (MEDREC), Oman. Nabil Samman, Centre for Research and Documentation, Síria. Fidel Sendagorta, director general per a l’Orient Mitjà, MAEC, Espanya. Alberto Ucelay, subdirector general per a l’Orient Mitjà, MAEC. Lurdes Vidal, editora en cap d’afkar/ideas i directora de l’àrea de Món àrab i Mediterrània, IEMed. En col·laboració amb: Centro Internacional de Toledo para la Paz.


102

5. ÀREES 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts II Workshop del grup de treball MENA-OCDE sobre petites i mitjanes empreses “Financing Growth in the MENA Region”. Barcelona, 19 de maig El segon taller del grup de treball MENA-OCDE es proposa analitzar l’impacte de la crisi econòmica en el creixement del teixit empresarial a la regió de la Mediterrània sud, en relació amb l’enregistrat als països de l’OCDE. Per tant, tracta també la crisi en relació amb els avantatges comparatius i les dificultats existents, i les mesures que actualment estan adoptant o poden adoptar els països de la Mediterrània sud en la promoció de l’accés del sector empresarial a fonts de finançament. També es presenten els instruments, financers i de tot tipus, establerts amb el suport de la Unió Europea per promoure el desenvolupament de les petites i mitjanes empreses d’aquesta regió.


Memòria d’activitats 2009

Participants: Javier Albarracín, responsable de desenvolupament socioeconòmic, IEMed. Hana Anouti, economista, Ministeri d’Economia i Comerç, Líban. Ayman Al Azzeh, director executiu, Junior Entrepreneurs Association, Jordània. Sadok Bejja Dhaou, director de supervisió de les PIME, Direcció General de Promoció de les PIME, Ministeri d’Indústria, Energia i PIME, Tunísia. Abdelali Berrada, membre de la Comissió PME, CGEM, Marroc. Marie Corman, gestora de projectes, Comissió Europea, Unió Europea. Marie-Florence Estimé, directora de la divisió de PIME, empresa i turisme, OCDE. Antonio Farinelli, subdirector, divisió de desenvolupament del sector privat, direcció d’afers empresarials i financers, OCDE. Senén Florensa, director general, IEMed. José García Montalvo, director, CREMed, Espanya. Josep Huguet, conseller d’Universitats, Innovació i Empresa, Generalitat de Catalunya, Espanya. Said Kechida, analista polític, MENA Investment Programme, direcció d’afers empresarials i financers, OCDE. Carmen Laín Valenzuela, subdirectora, direcció general de finançament internacional, Ministeri d’Economia i Hisenda, Espanya. Mariarosa Lunati, economista, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, OCDE. Jamal Mahasmeh, cap de polítiques industrials, direcció de desenvolupament industrial, Ministeri d’Indústria i Comerç, Jordània. Pietro Masci, director, oficina de relacions amb el Banc Europeu d’Inversions, els Balcans i la Mediterrània, Departament del Tresor, Ministeri d’Economia i Finances, Itàlia. Cristina Narbona, ambaixadora d’Espanya a l’OCDE, Espanya. Emmanuel Noutary, gestor de projectes, Invest in Med Programme, ANIMA. Mohamed Omran, vicepre-

103

sident, The Egyptian Exchange, Egipte. Anthony O’Sullivan, director de la divisió de desenvolupament del sector privat, direcció d’afers empresarials i financers, OCDE. Jean Claude Plana, Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial, UNIDO. Xavier Puig, director, International Business and Executive Board i membre de la Xarxa Mediterrània de Bancs, Banc Sabadell, Espanya. José Riera, ambaixador en missió especial per a afers de la Mediterrània, Espanya. Mohamed Adaweh Robleh, director general adjunt, Agence National de Promotion de l’Investissement, Djibouti. Ibrahim Saif, investigador, Carnegie Middle East Center-Carnegie Endowment for International Peace. Henry Savajol, director, OSEO-Observatori de les PIME, França. Hazem Ismael Shunnar, viceministre adjunt, Ministeri de l’Economia Nacional, Palestina. David Storey, degà associat, grup de recerca i direcció d’empreses, Universitat de Warwik, Regne Unit. Sara Sultan, coordinadora del grup de treball MENAOCDE de polítiques per a les PIME, MENA Investment Programme, direcció d’afers empresarials i financers, OCDE. Anna Terrón, secretària per a la Unió Europea, Generalitat de Catalunya, Espanya. Mohammed Yahya, director, Agència de Promoció de les Inversions, Iemen. Salvatore Zecchini, president, Istituto per la Promozione Industriale, Itàlia. Noureddine Zekri, director general d’inversió estrangera, Ministeri de Desenvolupament i Cooperació Internacional, Tunísia. En col·laboració amb: MENA-OECD Investment Group (OCDE).


104

5. ÀREES 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Grups de treball sobre els projectes de la Unió per la Mediterrània Barcelona, 14, 22, i 28 de juliol i 5 de setembre L’IEMed convoca quatre grups de treball específics amb la finalitat d’impulsar els àmbits declarats com a prioritaris per la Unió per la Mediterrània que incideixin de manera particular en el creixement i el desenvolupament econòmic i social dels països associats. Es tracten aspectes relatius a les energies alternatives, el finançament de petites i mitjanes empreses —mitjançant la iniciativa mediterrània de desenvolupament empresarial—, les infraestructures marítimes, terrestres i aèries, i la descontaminació de la Mediterrània. La intenció és donar un enfocament orientat a la realització de projectes concrets d’àmbit estratègic regional, de cara al seu impuls per part de la presidència espanyola de la Unió Europea durant el primer semestre de 2010. En col·laboració amb: Universitat Nacional d’Educació a Distància (energies renovables). CETMO (infraestructures de transport marítim i terrestre), Institut Català de Recerca de l’Aigua (descontaminació de la Mediterrània). Amb el suport de: Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.


Memòria d’activitats 2009

105


106

5. ÀREES 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Jornada “Concentration Solar Energy: A Mediterranean Perspective”. Barcelona, 15 d’octubre El sector de l’energia termosolar a Espanya encara un moment decisiu: l’any 2010 la potència de l'energia termosolar instal·lada a Espanya ascendirà a 500 MW. Simultàniament, la Unió Europea ha fixat com a objectiu per a l'any 2020 que les energies renovables arribin a produir el 20% de l’electricitat consumida. Enfront d’aquesta situació, la jornada sobre energia solar proposa un debat entre experts estatals i internacionals de França, Algèria, Egipte i Estats Units per compartir les seves experiències i opinions sobre la situació actual dels plans energètics implementats a la Mediterrània. També es presentaran els avenços tecnològics i les línies d’investigació desenvolupades pels centres d'energia termosolar més importants del món. En el context de la jornada, i com a activitat paral·lela, s'organitzaran trobades business-to-business. En col·laboració amb: Associació Interdisciplinària de Professionals del Medi Ambient (APROMA).


Memòria d’activitats 2009

107

II Global Eco Fòrum 2009. Barcelona, 26 d’octubre L’IEMed col·labora en la segona edició d’aquesta trobada internacional d’experts i professionals del medi ambient en un debat sobre sostenibilitat i responsabilitat mediambiental. El lema de la reunió és “La transició cap a la sostenibilitat”. El Global Eco Fòrum 2009 és un esdeveniment presencial i virtual adreçat a la societat civil, empreses, ONG i ciutadans en general. Els temes que tracta l’edició de 2009 són la sostenibilitat ambiental, la responsabilitat social corporativa, l’energia i el canvi climàtic, l’economia verda, l’empresariat social, l’ecologia industrial i urbana, els territoris sostenibles, la gestió de la transició cap a models econòmics i socials respectuosos amb el medi ambient i el concepte d’ecoinnovació. En col·laboració amb: Eco-Union.


108

5. ÀREES 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts VI North African Business and Development Forum (NABDF). Amb motiu de la Setmana de líders econòmics de la Mediterrània. Barcelona, 2 i 3 de novembre El North African Business and Development Forum (NABDF) és una trobada de referència d’agents econòmics del nord i el sud de la Mediterrània per fomentar l’abast de les estratègies econòmiques de la UpM i de la cooperació espanyola. La VI edició adopta com a tema central la necessitat d’impulsar la integració econòmica magrebina a partir de la promoció de projectes de cooperació conjunts amb empreses europees. Els projectes analitzats es basen en la complementarietat de les economies del Magreb i presten especial atenció a les reformes necessàries als sectors financer, industrial, tèxtil, sanitari i de les tecnologies de la informació i la comunicació. El programa del VI NABDF inclou també trobades business-to-business i va comptar amb una sessió especial dedicada al model de desenvolupament industrial tunisià en l’horitzó de 2016. El Fòrum forma part de la III Setmana Mediterrània de Líders Econòmics, que enguany també inclou dues sessions més: l’econòmica de la ciutat mediterrània i la de dones emprenedores de la Mediterrània.


Memòria d’activitats 2009

Participants: Jawad Abbassi, president, Arab Advisors Group, Jordània. Josep Abelló, president del Consorci Hospitalari de Catalunya. Fayçal Achour, president de la Cambra Sindical Tunisiana de Components per a Automòbils, Unió Tunisiana de Comerç, Indústria i Artesania, Tunísia. Rachid Agoumi, director general adjunt responsable de la Banca per a empreses, Banque Centrale Populaire, Marroc. Julien Aubert, responsable econòmic i financer de la copresidència francesa de la UpM. Yasmina Baddou, ministra de Salut del Marroc. Abderrahmane Benkhalfa, delegat general de l’Associació Professional de Bancs i Entitats Financeres, Algèria. Adnane Berbache, associada, Ucotra Consulting, Marroc. Xavier Bombardó, Dobert Textile Group, Espanya. Rafael Boronat, president, Sociedad de Técnicos de Automoción (STA), Espanya. Moshen Boujbel, director general, Borges Tunísia. Abdelkader Boukhari, president de la Comissió de Relacions Exteriors del Fòrum d’Empresaris d’Algèria. Claire Brunel, investigadora, Peterson Institute for International Economics, EUA. Ahmed Chami, ministre d’Indústria, Comerç i Noves Tecnologies, Marroc. Afif Chelbi, ministre d’Indústria, Energia i PiME de Tunísia. Abdelaziz Dahmani, president de la Federació Nacional del Tèxtil, FENATEX, Tunísia. Joaquín María de Arístegui Laborde, subdirector de relacions econòmiques bilaterals amb països d’economia emergent, Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació. Mustapha El Khayat, president de l’Associació AMLOG, Marroc. Alaa Ezz, coordinador, Meda Finance Survey, Egipte. Senén Florensa, director general, IEMed. Carles Fradera, director general de Barcelona Digital Centre Tecnològic. Borja García Nieto, Fons Mediterrània, Espanya. Antoni Garrell, Fundación Diseño del Textil, Espanya. Marina Geli, consellera de Salut, Generalitat de Catalunya, Espanya. Jesús Gil Ortega, director de desenvolupament de negocis d’outsourcing, INDRA, Espanya. François-Marie Grau, delegat general adjunt de la UFIH, França. Réda Hamiani, president del Fòrum de Caps d’Empresa, Algèria. Larabi Jaidi, Centre

109

Marroquí de Conjuntura, Marroc. Ioannis Kaltsas, director de relacions institucionals, departament ENPC, Banc Europeu d’Inversions. Lies Kerrar, president de la Humilis Corporate Finance Advisory, Algèria. Malek Laidouni, Ministeri de Participació i Indústria d’Algèria. Mohammed Lakhlifi, president de l’Associació d’Experts en Tecnologia de la Informació, Marroc. JeanFrançois Limantour, president del Cercle Euromediterrani de Dirigents del Sector TèxtilIndumentària (CEDITH), França. Gabriel Masfurroll, president de USP Hospitales, Espanya. Enric Mayolas, director de Barcelona Centre Mèdic. Saida Mendili, directora d’Afers Econòmics de la Unió del Magreb àrab, Marroc. Juan Molins Amat, president, Grupo Cementos Molins i president SOTACIB, Tunísia. José Montilla, president, Generalitat de Catalunya, Espanya. Josep Morell, comissionat de Presidència per a les TIC i la Societat de la Informació, Cambra de Comerç de Barcelona. Gerardo Múgica, conseller delegat d’Hispano-TATA, Espanya. Emmanuel Noutary, director del programa Invest in Med. José Pont, conseller delegat, Grup Borges. José Reig, director general de l’àrea del Nord d’Àfrica, Banco Santander, Espanya. Jordi Roca, director de Cibernarium, Barcelona Activa, Espanya. Basel H. Roshdy, director d’inversions i director general de Nile Capital & IT Ventures, Egipte. Antoni Soy, secretari d’Indústria i Empresa, Generalitat de Catalunya, Espanya. Mohammed Taibi, director general, ANVREDET, Algèria. Ferid Tounsi, director executiu, unitat tècnica de l’Acord d’Agadir. Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Rosario de Vicente, secretària general del Gremi d’Indústries de Confecció de Barcelona, Espanya. Murat Yalçintas, president, ASCAME. Carlos Yáñez-Barnuevo, consultor de la UE. Sami Zaoui, associat, Ernst & Young. Mondher Zenaidi, ministre de Salut Pública, Tunísia. En col·laboració amb: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i Associació de Cambres de la Mediterrània.


110

5. ÀREES 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Jornada “Water, Forest and People in the Mediterranean: What Science Can Tell Us”. Barcelona, 3 i 4 de desembre Les accions mediambientals realitzades a la Mediterrània per mitigar l'impacte del canvi climàtic són l’eix d’aquesta jornada, que convoca una dotzena d’experts de diversos àmbits. En particular, es fa èmfasi en la gestió eficient i sostenible dels boscos entenent-los com a peça clau per combatre el procés de desertificació que encara la conca mediterrània. El grup de treball es reuneix amb la intenció de fer recomanacions polítiques que esdevinguin útils en l’àmbit d’acció de la Unió per la Mediterrània en matèria mediambiental. En col·laboració amb: European Forest Institute (Mediterranean Regional Office-EFIMED).


Memòria d’activitats 2009

111

Cursos i màsters Curs “La Mediterrània i Europa: nova etapa econòmica i social”. València, 16 i 17 de juliol L’IEMed col·labora amb la Universitat d’Estudis Econòmics de València per organitzar aquest curs, que en la seva V edició aborda les tendències econòmiques, polítiques i demogràfiques existents a la Mediterrània. Es tracten també les perspectives que obre per al sector econòmic i empresarial la vertebració d’un espai euromediterrani en l’àmbit de les energies i infraestructures. El programa del curs també inclou la reflexió sobre com la Unió per la Mediterrània i els seus sis projectes prioritaris permeten plantejar escenaris nous l’any 2010, i les visions del procés euromediterrani que és produeixen al sud. En col·laboració amb: EURAM, Universitat de València i els col·legis d’economistes de València, Catalunya i Balears.

Programes d’investigació Centre for Research on Mediterranean Economies (CREMed). En col·laboració amb la Barcelona Graduate School of Economics. Barcelona, novembre L’IEMed forma part del pla de recerca del CREMed, centrat en les economies dels països de la Mediterrània sud. El seu pla de treball el defineixen tres objectius: recerca, debat i diàleg. El primer, la recerca, suposa promoure dinàmiques que generin diàleg i col·laboració entre científics de centres i universitats de la zona mediterrània, en temes relacionats amb les economies de la ribera sud d’aquest mar. El segon, el debat, suposa fomentar l’encontre entre investigadors, polítics, emprenedors i gestors empresarials per apuntar els objectius a mitjà i llarg termini sobre la recerca. I el tercer implica incentivar el diàleg sobre aspectes comercials i econòmics entre els països de l’àrea mediterrània. Per aconseguir aquests objectius, el pla de treball preveu els projectes següents: l’elaboració del capítol mediterrani de l’European Development Report de la Comissió Europea, l’organització de dues conferències de difusió per al gran públic de temàtica mediterrània, la contribució en l’elaboració de la part estadística corresponent al nord d’Àfrica de l’informe Doing Business de la International Finance Corporation del Banc Mundial, l’assessorament expert en la definició, posada en marxa i avaluació de resultats de l’Enquesta Euromediterrània sobre les Polítiques de Veïnatge i la Unió per la Mediterrània, i el desenvolupament d’una proposta d’estudis relacionats amb l’Associació Euromediterrània i, en especial, amb els projectes de la Unió per la Mediterrània aprovats per les cimeres de París i Marsella.


112

5. ÀREES

5.4. Cultures mediterrànies Objectius: Fomentar el coneixement mutu i la qualitat del diàleg cultural entre ambdues ribes de la Mediterrània, i promoure àrees de convergència cultural i de reforç de les xarxes i els mecanismes euromediterranis de diàleg cultural, com ara la Fundació Anna Lindh. L’essència és fomentar l’apropament i la comprensió entre els pobles mediterranis i millorar la percepció recíproca. La tasca de Cultures mediterrànies està orientada principalment al gruix de la societat civil. Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Jornades “Millor educació, millor ciutadania”. Barcelona, 7 de maig Aquestes jornades s’organitzen amb l’objectiu de reflexionar sobre l’accés dels escolars immigrants als cicles d’educació obligatòria, de manera que es garanteixi la qualitat educativa en un sistema adaptat a la diversitat dels estudiants. En col·laboració amb: Consell General dels Col·legis Oficials de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències.


Memòria d’activitats 2009

113

Reunió de l’Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes de la Mediterrània. Barcelona, 26 de juny La reunió es convoca com a activitat de seguiment i suport a la candidatura UNESCO de la Dieta Mediterrània com a patrimoni de la humanitat, en la qual participa l'IEMed. Es consideren patrimoni cultural immaterial les pràctiques, representacions, coneixements i habilitats que les comunitats i els individus identifiquen com a part del seu llegat cultural. Aquesta tradició es transmet generacionalment i proporciona un sentit d’identitat i continuïtat, intrínsecament relacionat amb l’enriquiment mutu que propicia la diversitat cultural. A partir d’una reflexió sobre l’estat de la qüestió i les perspectives de futur, aquest taller es proposa analitzar les prioritats per protegir, compartir i promoure el patrimoni cultural immaterial. Les reflexions se centren en la gestió del patrimoni i en les bones pràctiques dutes a terme, fent especial èmfasi en el patrimoni cultural alimentari. En col·laboració amb: Fundació Dieta Mediterrània. Amb el suport de: Ministeri de Cultura i Universitat Oberta de Catalunya.

Congrés “Veus Mediterrànies III: Congrés intercultural sobre les dones a la Mediterrània”. Granada, del 6 al 9 de juliol “Sortir de la crisi. Les dones en la revisió i construcció de l’ordre polític, econòmic i social” és l’enunciat de la tercera edició d’aquest congrés. El programa planteja aspectes del desenvolupament sostenible en què les dones poden assolir un paper de lideratge, i que donen prioritat als drets humans i a la interculturalitat com a fonts de pau i prosperitat. Per tant, la trobada se centra en projectes i iniciatives específics que inclouen dones de diferents estrats socials, nacionalitats i cultures. Entre d’altres conferenciants, hi intervenen la iraniana Nayereh Tohidi (Universitat de Califòrnia), la marroquina Nadia Otmani (Associació Al Amal,) la iraniana Orly Noy (ONG Ir-Amim), la israeliana Michal Schwartz (Centre d’Assessorament a treballadors i treballadores WAC, Palestina-Israel), l’escriptora espanyola Fanny Rubio (Universitat Complutense de Madrid), la periodista israeliana Yael Dayan (consellera d’Afers Socials de l’Ajuntament de Tel-Aviv), Mª Carmen Martín García (Associació de Dones Empresàries de Cooperatives), Cristina García-Rosales (arquitecta), Soledad Murillo (Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra les Dones de Nacions Unides) i l’algeriana Sihem Habchi (presidenta del Moviment “Ni putes ni submises”). En col·laboració amb: Universitat Internacional Menéndez Pelayo i Pla Nacional per a l’Aliança de Civilitzacions.


114

5. ÀREES 5.4. Cultures mediterrànies

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Seminari “La gestió i la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial a la Mediterrània” Barcelona, 17 i 18 de setembre La primera reunió entre la coordinació i els representants de l’Assemblea de ciutadans i ciutadanes de la Mediterrània té lloc a la seu de l’IEMed a Barcelona, i és una iniciativa conjunta del CERAI i la Fundació Charles Léopold Mayer (constituïda a Roma el 22 de febrer de 2009). Els objectius de l’Assemblea són promoure una governança concertada, compartida i adaptada a l’espai mediterrani, treballar per a l’obertura política i econòmica dels països amb recorregut per davant (com ara Síria o Líbia), i contribuir a superar els temors recíprocs mitjançant la cooperació social, cultural i mediambiental.


Memòria d’activitats 2009

Participants: Françoise Aubaile, doctora en antropologia cultural, Museu d’Història Natural de París. Julia Csergo, directora científica delegada pel Govern de França per a la candidatura de la gastronomia francesa com a patrimoni cultural immaterial, Lió. Luis Vicente Elías Pastor, departament de documentació i patrimoni cultural, Bodegas R. López de Heredia, Viña Tondonia, La Rioja. Senén Florensa, director general, IEMed. Lluís García, Departament de Patrimoni, UNESCOCAT. Inmaculada García Simó, servei de patrimoni històric, Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals, Consejería de Cultura y Turismo, Región de Murcia. Isabel González Turmo, professora titular de la Universitat de Sevilla. Francisco López, director de patrimoni mundial, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Luciana Mariotti, Oficina del Patrimoni Mundial Unesco, Ministeri per als Béns i Activitats culturals d’Itàlia. Federico Mayor Zaragoza, president, Fundació Cultura de Paz. F. Xavier Medina, director acadèmic i de programes, departament de sistemes alimentaris, cultura i societat, Universitat Oberta de Catalunya. Joan Reguant, coor-

115

dinador de projectes culturals, Fundació Dieta Mediterrània. M. Àngels Roque, directora de l’àrea de Cultures mediterrànies, IEMed. Javier Rosón, investigador, Casa Árabe-IEAM, Còrdova. Nozha Sekik, Institut National du Patrimoine (Tunísia). Francisco Sensat, vicepresident de la Fundació Dieta Mediterrània. Joan Soler, subdirector general del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, Generalitat de Catalunya. Ouidad Tebbaa, Universitat Cadi Ayyad, Marràqueix. Maria-Manuel Valagão, presidenta per a Portugal de la Comissió Internacional per a l’Antropologia de l’Alimentació. Georges Zouain, director de Gaia-Heritage, ParísBeirut. En col·laboració amb: Fundació Dieta Mediterrània. Amb el suport de: Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí, Ministeri de Cultura, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona. UNESCOCAT, Universitat Oberta de Catalunya i Mercabarna.


116

5. ÀREES 5.4. Cultures mediterrànies

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts XIII Forum Réalités. “Le bon voisinage religieux : les religions et les identités en Méditerranée”. Gammarth, 28 i 29 d’octubre L’IEMed col·labora novament amb un dels fòrums més rellevants del Magreb que aplega decisors i actors de les relacions euromediterrànies. La XIII edició del Fòrum Réalités debat les claus històriques, socials i culturals que recolzen la identificació de valors comuns i d’una identitat col·lectiva mediterrània, que estableixi les bases necessàries per consolidar societats multiconfessionals respectuoses amb els seus diversos col·lectius. En funció de l’aplicació real d’aquests valors comuns, les interrelacions —més o menys estretes— entre el trinomi religió, societat i sistema polític conformen un ampli ventall de paradigmes socials, gairebé mai exempts de friccions. Per aquesta raó, el fòrum vol explorar mesures que els poders polítics i socials puguin adoptar per potenciar el coneixement i el respecte mutus entre confessionalitats. En col·laboració amb: Réalités, Fundació Friedrich Ebert, Fes Mediterranean Dialogue, Delegació de la Comissió Europea a Tunísia.


Memòria d’activitats 2009

117

Mediterranean Editors & Translators Meeting “Translation, editing, writing: broadening the scope and setting lim”. Barcelona, 30 i 31 d’octubre La reunió anual del Mediterranean Editors & Translators Meeting inclou l’organització de diferents tallers i seminaris, així com la presentació de papers acadèmics. Els fils conductors més destacats són la naturalesa dels continguts escrits i orals adreçats a comunicar arreu del món coneixements en llengua anglesa de disciplines professionals diverses, i el procés mitjançant el qual els textos orals i escrits s’adeqüen a la seva presentació o publicació. L’IEMed acull la reunió anual dels membres de l’Associació Mediterrània d’Editors i Traductors. En col·laboració amb: Mediterranean Editors and Translators (MET).

Jornades “Construïm un espai mediterrani per la pau, la justícia, la dignitat i els drets dels pobles”. Barcelona, del 12 al 14 de novembre Les jornades sobre construcció d’un espai de pau compten amb la participació d’experts provinents de diversos països de la Unió Europea i el sud de la Mediterrània, i representatius de diferents sensibilitats ideològiques, religioses i culturals. La seva voluntat és afavorir un espai de debat obert al públic al voltant dels gran àmbits de relació entre Europa i els països del sud. El debat fa especial èmfasi en la situació de crisi global i els seus efectes sobre el desenvolupament humà a la Mediterrània. També tracta els efectes de la redefinició del sistema internacional —amb iniciatives com ara la Unió per la Mediterrània—, provocats pel creixent multilateralisme i el nou paper que estan assumint les potències emergents. En col·laboració amb: Sodepau.


118

5. ÀREES 5.4. Cultures mediterrànies

Cicles de debats, tribunes i conferències Tribuna literària. “Crònica dels vençuts: Mallorca i la conquesta relatades pels musulmans”. Barcelona, 26 de maig La conquesta de Mallorca des d’una perspectiva àrab és el fil conductor d’aquesta tribuna literària. Amb motiu del VIII centenari del naixement de Jaume I, el Govern balear i la Universitat de les Illes Balears han publicat i traduït al català i al castellà el manuscrit Kitab Ta’rih Mayurqa, trobat íntegre pel professor Muhammad Ben Ma’mar a Tinduf, que narra la conquesta de Mallorca des d’una perspectiva àrab i que complementa la versió cristiana de la crònica dels vencedors cristians al Llibre dels Feits sobre la conquesta de Mayurqa. Aquesta taula rodona s’organitza amb motiu de la presentació a Barcelona d’aquesta edició de l’obra traduïda pels arabistes Nicolau Roser Nebot i Guillem Rosselló Bordoy i que compta amb un estudi preliminar del professor Ben Ma’mar. Participants: Muhammar Ben Ma’mar, professor de la Universitat d’Orà i editor de l’obra. Nicolau Dols, vicerector de protecció cultural, Universitat de les Illes Balears. Senén Florensa, director general, IEMed. Bartomeu Llinàs, secretari de la Presidència del Govern de les Illes Balears. Nicolau Roser, arabista, Universidad de Málaga. Guillem Rosselló, doctor en història antiga i filologia semítica. En col·laboració amb: Govern Balear i Universitat de les Illes Balears.


Memòria d’activitats 2009

119


120

5. ÀREES 5.4. Cultures mediterrànies

Cicles de debats, tribunes i conferències Tribuna. “Els amazics avui”. Barcelona, 2 de juliol Una de les cultures importants en el temps i l’espai mediterrani sud és l’amaziga o berber. Coneguda pels egipcis i els grecs com a líbica, abraça el nord d’Àfrica entre l’Atlàntic i Egipte, amb els extrems de les Illes Canàries i l’oasi de Siwa, i des del Mediterrani fins al Sahel. La taula rodona “Els amazics avui” està organitzada amb motiu de la presentació del llibre Els amazics, una cultura mediterrània, editat per l’IEMed i Pagès Editors, que vol promoure tant la divulgació com el debat sobre la situació actual de la cultura amaziga. L’acte compta amb la participació de representants de col·lectius amazics a Catalunya. Participants: Josep Giralt, director d’Acció cultural, IEMed. David Minoves, vicepresident del consell d’administració de l’ACCD. Lluís Pagès, director, Pagès Editors. Tassadit Yacine, École des hautes études en sciences sociales, París, i coautora de la publicació. En col·laboració amb: Pagès Editors.


Memòria d’activitats 2009

121


122

5. ÀREES 5.4. Cultures mediterrànies

Cicles de debats, tribunes i conferències Preestrena dels capítols dedicats a Les mil i una nits del programa Una mà de contes. Barcelona, 30 de juliol L’IEMed acull la preestrena dels capítols que el programa infantil Una mà de contes de Televisió de Catalunya dedica als relats de Les mil i una nits. Aquesta antologia de contes orientals està compilada de la tradició oral de l’Índia, Egipte i Pèrsia, i pren com a nucli central l’antic llibre Hazâr Afsâna [Els mil mites]. La presentació consisteix en una projecció dels capítols dedicats a “La història de Xahrazad”, “Aladí”, “Jandar i els seus germans”, “El pescador i el geni” i “Simbad el marí”. “Una mà de contes”, Premi Nacional de Cultura 2007, ha adaptat des de l’any 2000 un centenar de contes de les tradicions culturals més diverses, combinant la literatura oral i escrita amb la il·lustració, les arts plàstiques i la música. Participants: Manuel Barrios, realitzador del programa Una mà de contes. Núria Figueras, cap de redacció de la revista infantil El Tatano i guionista dels capítols. Senén Florensa, director general, IEMed. Xavier Puigmartí, artista, autor de les il·lustracions dels capítols. En col·laboració amb: Televisió de Catalunya.


Memòria d’activitats 2009

123

Cicle “La petjada jueva a Valls”. Valls, del 3 al 26 de novembre La intenció del cicle d’activitats sobre la presència jueva a la localitat tarragonina de Valls és difondre la importància d’aquesta comunitat, així com el seu pes en relació amb les altres dues comunitats presents —sarraïna i cristiana— a l’època medieval. També vol oferir una mirada al patrimoni històric i arquitectònic del call vallenc que ha perdurat fins a l’actualitat. En col·laboració amb: Institut d’Estudis Vallencs, Xarxa Cultura de Valls i Centre de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya. Dimarts, 3 de novembre “Visió general de les comunitats jueves a Catalunya. El call de Barcelona com a exemple” Victòria Mora, responsable del Centre d’Interpretació del Call de Barcelona. Dijous, 5 de novembre “El call de Girona: la recuperació d’una història” Sílvia Planas, directora de l’Institut d’Estudis Nahmànides i del Museu d’Història dels Jueus de Girona. Dimarts, 10 de novembre “Els sefardites. El pas cap a l’Orient” Pilar Romeu, doctora en llengua semítica i investigadora de la llengua i literatura sefardites. Dijous, 12 de novembre “La presència jueva a Valls” Francesc Murillo, historiador. Dissabte, 14 de novembre “Visites guiades al call de Valls i altres espais que s’hi relacionen” Francesc Murillo, historiador. Dimarts, 17 de novembre “Contes jueus”, Rat Cebrián. Dijous, 19 de novembre Projecció de la pel·lícula Kadosh, d’Amos Gitaï. Dimarts, 24 de novembre “Una visió actual del món jueu” Ferran Sales, excorresponsal del diari El País a l’Orient Mitjà. Dijous, 26 de novembre “El judaisme, l’islam i el catolicisme: tres maneres de veure la vida” Montserrat Coll, directora general d’Afers Religiosos, Generalitat de Catalunya. Dijous, 26 de novembre “Sabors jueus a taula” Sopar/degustació amb la col·laboració de l’Antic Cafè.


124

5. ÀREES 5.4. Cultures mediterrànies

Cicles de debats, tribunes i conferències “Jornada de cultura amaziga”. Palma de Mallorca, 4 i 5 de novembre Arran del programa “Cultura a la Universitat 2009-2010” de la Universitat de les Illes Balears, l’IEMed participa en aquesta jornada que ofereix una aproximació a la història i l’actualitat dels amazics. El dia 4 d’octubre es presenta el llibre Els amazics avui, la cultura berber amb la conferència “La cultura amaziga, una història de supervivències” que pronuncia Tassadit Yacine, coautora del llibre i professora de l’École des hautes études en sciences sociales de París. El volum ofereix una aproximació a la cultura contemporània d’aquest poble a partir de les aportacions d’una trentena d’autors que tracten aspectes històrics i antropològics, la llengua, l’escriptura i la literatura amazigues, la situació dels mitjans de comunicació, la participació política i l’associacionisme, el paper de la dona entre la modernitat i la tradició, i la realitat de la diàspora amaziga. 4 de novembre 19:00 h. Conferència “La cultura amaziga, una història de supervivències”. 20:00 h. Presentació del llibre “Els amazics avui. La cultura berber”. 5 de novembre 19:00 h. Taula rodona “L’actualitat de la cultura amaziga”. 20:00 h. Recital de Selman Zenia, poeta en llengua amaziga. En col·laboració amb: Universitat de les Illes Balears.


Memòria d’activitats 2009

125


126

5. ÀREES 5.4. Cultures mediterrànies

Cursos i màsters Altaveu de la Mediterrània Com a part del programa de l’Altaveu UNESCO pel coneixement de les cultures. En col·laboració amb el Club d’Amics de la UNESCO de Barcelona El programa Altaveu del Club d’Amics de la Unesco de Barcelona posa a l’abast del públic la diversitat cultural i les diferents realitats ètniques que existeixen, mitjançant un cicle de conferències especialitzades que tenen lloc en diversos espais de la ciutat de Barcelona. L’Institut Europeu de la Mediterrània hi col·labora amb els cicles dedicats a les societats i cultures mediterrànies, amb conferències de caràcter divulgatiu a càrrec de professors universitaris, periodistes, viatgers, coneixedors i especialistes de cada tema d’estudi. Altaveu de la Mediterrània 2n quadrimestre. Del 2 de febrer al 20 d’abril Els dilluns dels Balcans, del 2 de febrer al 20 d’abril. Els dilluns del món àrab, del 2 de febrer al 20 d’abril. Els dilluns de Sicília, del 2 de febrer al 20 d’abril. Els dimarts de la Roma antiga, del 3 de febrer al 14 d’abril. Els dimarts de Turquia, del 3 de febrer al 14 d’abril. Els dimarts del món jueu, del 3 de febrer al 14 d’abril. Els dimarts dels càtars, del 3 de febrer al 14 d’abril. Els dijous del Nord d’Àfrica, del 5 de febrer al 16 d’abril. Altaveu de la Mediterrània 1r quadrimestre. Del 30 de setembre al 21 de desembre Els dilluns d’Egipte, de l’antiguitat a l’actualitat, del 5 d’octubre al 21 de desembre. Els dimarts del Marroc, del 6 d’octubre al 15 de desembre. Els dijous de Grècia, del 8 d’octubre al 10 de desembre. Els dijous de “Ses Illes”, paradís mediterrani, del 8 d’octubre al 17 de desembre. Participants: David Agustí, professor associat de la UIC. Hassan Akioud, lingüista, investigador i tècnic de gestió de l’Observatori Català de la Llengua Amaziga, OCLA. Javier Albarracín, cap de l’àrea de desenvolupament socioeconòmic, IEMed. Jaume Almirall, professor del departament de filologia grega, UB. Mercè Amor, tècnica en interculturalitat i responsable de l’Espai Dona de l’Associació Ibn Batuta. Asmaa Aouattah, filòsofa, presidenta de l’Assemblea Amaziga a Catalunya, professora d’amazic. Francesco Ardolino, doctor en filologia catalana, professor de filologia italiana, escriptor i traductor. Daniela Aronica, periodista i professora de la UB. Aziz Baha, biòleg, portaveu de l’associació Cornellà Sense Fronteres, mediador intercultural i professor d’amazic. Xavier Ballestín, doctor en història i arabista, professor del departament d’història medie-

val, paleografia i diplomàtica de la UB. Jalil Bárcena, islamòleg i director de l’Institut d’Estudis Sufís. Ana Bejarano, professora de llengua i literatura hebrees, UB. Sebastià Bennasar, crític literari, escriptor i fundador de Ballaruga Serveis Culturals. Victoria Bescós, llicenciada en filologia clàssica, catedràtica de llatí de batxillerat i consultora de Multimèdia i Comunicació a la UOC. Almudena Blasco, professora d’Història Medieval, UAB. Meritxell Blasco, professora del departament de filologia semítica, UB. Boris Bonnano, guia i gestor turístic. Sebastià Bover, llicenciat en música, piano i estudis de folklore. Dolors Bramon, doctora en filologia semítica i història medieval de la UB. Caterina Briguglia, investigadora en literatura i traducció a la UPF. Joan Manuel Cabezas, doctor en antropologia social. Montserrat Camps, pro-


Memòria d’activitats 2009

fessora del departament de filologia grega, UB. Miquel Carceller, professor de l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic, UAB. Aitor Carrera, professor de la Universitat de Lleida. Jesús Carruesco, professor de filologia clàssica, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Carles Castellanos, professor de la UAB i vicedirector de l’Observatori Català de la Llengua Amaziga. Alexandro Castro, president dell’Associazione Casa Sicilia a Barcelona i consultor en gastronomia de l’Istituto Italiano di Cultura de Barcelona. Núria Castro, egiptòloga. Josep Cervelló, professor de l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic, UAB. Hosni Chakir, coordinador de codesenvolupament, Associació Sociocultural Ibn Batuta. Marcela Chinchilla, biòloga, Expogràfic. Piero Dal Bon, professor i escriptor. Antoni Dalmau, escriptor i expert en catarisme. Alejandra de Riquer, doctora en filologia clàssica i professora titular de filologia llatina a la UB. Salwa el Gharbi, cap del departament de drets humans i diversitat cultural, Centre Unesco de Catalunya-Unescocat. Francesc Espinet, professor d’història contemporània de la UAB. José Ignacio García, doctor en filologia clàssica i professor titular de filologia llatina de la UB. Manuel García, doctor en Història, catedràtic de Filosofia a l’ESO i consultor de Filosofia a la UOC. Raül Garrigasait, llicenciat en filologia grega. Pau Gilabert, professor del departament de filologia grega, UB. Josep Giralt, director de l’àrea d’Acció cultural, IEMed. Emma González, egiptòloga, responsable de l’àrea pedagògica del Museu Egipci de Barcelona. Jaume Juan, doctor en filologia clàssica i professor titular de filologia llatina a la UB. Maria Lladó, coordinadora de música, Institut Ramon Llull. Ernest Marcos, professor del departament de filologia grega, UB. Ramon Martí, professor d’història medieval a la UAB. Felip Masó, membre d’Eridu i col·laborador de la Fundació Arqueològica Clos. Marc Mayer, doctor en filologia clàssica i catedràtic de filologia llatina a la UB. Victòria Medina, arqueòloga del departament de prehistòria, UB. Mònica Miró, llicenciada en filologia clàssica i filologia romànica, tutora dels estudis d’humanitats i de filologia catalana de la UOC. Victòria Mora, Museu d’Història de Barcelona. Ahmed Muhittin, periodista. Carles Murcia Sánchez, filòleg, lingüista, investigador del departament de filologia lla-

127

tina de la UB i professor d’amazic a l’Escola d’Idiomes Moderns de la UB i a l'Institut del Pròxim Orient Antic, UB. Joan Josep Mussarra, professor associat, Facultat d’Humanitats, UB i UPF. Víctor Pallejà, islamòleg de la Universitat d’Alacant i la UOC. Aitor Pedrueza, llicenciat en història. Mercè Puig, doctora en filologia clàssica i professora titular de filologia llatina a la UB. Pere J. Quetglas, doctor en filologia clàssica i catedràtic de filologia llatina a la UB. Alberto J. Quevedo, professor de l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic, UAB. Anna Maria Rauret, professora titular d’arqueologia, UB. Montserrat Reig, professora del departament de filologia grega, UB. Miguel Reyero, autor de la guia Rumbo a Sicilia i col·laborador de la revista Altaïr. Montserrat Rius, professora i escriptora. Pilar Romeu, doctora en filologia semítica. Maria Àngels Roque, directora de l’àrea de Cultures mediterrànies i de la revista Quaderns de la Mediterrània, IEMed. Oriol Roselló, arquitecte. Antoni Rossell, professor i director de l’Arxiu Occità (Institut d’Estudis Medievals), UAB. Maria Salvador Ribes, professora d’IES de grec i cultura clàssica. Ferran Sánchez, historiador, Associació Catalana d’Estudis Històrics. Jordi Sánchez, biòleg, Associació Submón. Fuad Saou, director del departament de comunicació, Associació Sociocultural Ibn Batuta. Jordi Saura, historiador, Associació Catalana d’Estudis Històrics. Kleri Skandami, professora de grec modern, Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona. Eduard Soler, coordinador del programa mediterrani de la Fundació CIDOB i investigador de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus de la UAB. Leon Sorenssen, vicepresident de la comunitat jueva ATID de Catalunya. Maria Àngels Torrente, historiadora i antropòloga, Associació Catalana d’Estudis Històrics. Antoni Udina, professor d’història medieval i escriptor. Javier Velaza, doctor en filologia clàssica i professor titular de filologia llatina a la UB. Amanda Vich, sociòloga, directora de l’Espai Mallorca. Jordi Vidal, doctor en història antiga i investigador de la School of Oriental and African Studies (University of London). Lurdes Vidal, responsable de l’àrea de Món àrab i Mediterrània i redactora en cap de la revista afkar/ideas, IEMed.


128

5. ÀREES 5.4. Cultures mediterrànies

Cursos i mestratges V Jornades “Turisme sostenible, cooperació i diàleg cultural a la Mediterrània”. En el marc del Campus Universitari de la Mediterrània. Vilanova i la Geltrú, 19 i 20 de febrer Les V Jornades de turisme i cooperació al desenvolupament es dediquen a la reflexió i el debat sobre el turisme com a element de desenvolupament i cooperació a la Mediterrània. Els països convidats en aquesta edició són Síria, Jordània i el Líban, abordats monogràficament i que els darrers anys han esdevingut una de les prioritats de l’acció de la cooperació espanyola i internacional. Són països que a més a més s’han convertit en escenaris del desenvolupament d’algunes de les actuals rutes turístiques culturals europees. Amb motiu de les jornades es presenta també el Congrés Mundial d’Estudis de l’Orient Mitjà WOCMES Barcelona 2010.


Memòria d’activitats 2009

Participants: Ziad Mahdi Al Salamee, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Petra (Jordània). Gurham Aktas, Istanbul, European Capital of Culture 2010, Dokuz Eylul University, Esmirna (Turquia). Salvador Anton, Universitat Rovira i Virgili, Vila-seca (Tarragona). Ignacio Arce, arquitecte i director de les obres de rehabilitació del palau i la mesquita d’Al Halabat (Jordània). Antonio Barone, Rotta dei Fenici (Itàlia). Geraldine Barré, coordinadora executiva del WOCMES Barcelona 2010, IEMed, Barcelona. Lluís Bonet, director general del Programa de Gestió Cultural, Universitat de Barcelona. Christiane Dabdoub-Nasser, Euromed Heritage, Brussel·les (Bèlgica). Joan Ignasi Elena, alcalde de Vilanova i la Geltrú. Josep Fornés, Ruta d’Alí Bei, Museu Etnològic de Barcelona. Josep Giralt, director d’Acció cultural, IEMed. Hamman Kassab Hassan, Damasc 2008 Capital de la Cultura Àrab (Síria). Carlos Kachan, Route Culturelle des Vins du Liban, Université Saint-Joseph, Beirut (Líban). Jordi Labòria, diputat de Cooperació, Diputació de Barcelona. Xavier López, Solidaritat UB. Wided Majdoud, Camí d’Anníbal, Université de Sousse (Tunísia). Eduard Miralles, Diputació de Barcelona. Bassan Raad, alcalde de Baalbeck i president del Réseau des Villes Historiques et Archéologiques (Líban). Fabiola Rivas, representant de la Comissió Turisme Responsable de Cités Unies France (França). Maria-Àngels Roque, directora d’estudis de cultures mediterrànies, IEMed. Luis Suárez Carreño, cap de l’àrea de patrimoni, AECID, Madrid. Liza Thorn, Missió Relacions Internacionals, Aix en Provence (França). Jordi Tresserras, Universitat de Barcelona. Francesc Vila, comissionat de turisme, Diputació de Barcelona. Samer Yamani, FFDS Cultural Projects, Damasc (Síria). Georges Zoain. exdirector del Centre de Patrimoni Mundial de la UNESCO, director de l’Agència Gaia-Heritage, ParísBeirut (França/Líban). En col·laboració amb: Diputació de Barcelona, Universitat de Barcelona i el Campus Universitari de la Mediterrània. Amb el suport de: Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament, Universitat Politècnica de Catalunya i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

129


130

5. ÀREES 5.4. Cultures mediterrànies

Cursos i màsters III Curs sobre turisme cultural a la Mediterrània. “El turisme enològic: experiències innovadores”. Com a part del programa del Campus Universitari de la Mediterrània. Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, 11 i 12 de juny Com cada any, el curs sobre turisme cultural se centra monogràficament en un aspecte determinat del sector. Enguany es dedica al turisme enològic, una de les tipologies turístiques emergents al voltant de la gastronomia que està enregistrant una taxa de creixement més elevada. Aquest curs presenta als alumnes les estratègies més innovadores en la gestió de destinacions enoturístiques a la Mediterrània i la seva comercialització i promoció, a més d’oferir una sessió pràctica adreçada a l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques. S’obté un nou diploma internacional de postgrau en enoturisme atorgat per la Universitat de Barcelona. En col·laboració amb: Universitat de Barcelona i el Campus Universitari de la Mediterrània. Amb el suport de: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Patronat de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.


Memòria d’activitats 2009

131

Fundació Anna Lindh VIII Reunió de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh. Barcelona, 26 de març La VIII reunió de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh inclou la celebració d’un seminari sobre els temes estratègics de la Fundació en matèria de mobilitat, gènere, joventut, creació, educació i mitjans de comunicació, i compta amb especialistes en cadascun d’aquests àmbits per presentar les taules rodones i els debats.


132

5. ÀREES 5.4. Cultures mediterrànies

Fundació Anna Lindh II edició del concurs internacional de relats i contes “A Sea of Words – Un mar de paraules”. Barcelona, abril-setembre Després de l’èxit de participació de la primera edició, l’IEMed torna a convocar el concurs internacional de contes, com a part de les activitats compartides amb la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh. Aquest concurs literari està adreçat a persones de fins a 30 anys dels diversos països de l’Associació Euromediterrània. Els relats participants han d’estar inspirats en la idea del diàleg com a via de superació de les fractures històriques i entre ètnies. I també en la idea de la reconstrucció de la confiança mútua com a mitjà per aconseguir la reconciliació. El projecte és alhora una eina per fomentar les relacions entre ciutadans dels països euromediterranis, i per afavorir el coneixement i l’acció social conjunta entre la societat civil. El 25 de setembre té lloc l’acte de lliurament de premis als joves guanyadors d’aquesta segona edició del concurs. Després de la cerimònia, els guanyadors assisteixen el dia 26 a un seminari sobre tècniques d’escriptura i els dies 28 i 29 a una visita cultural a Toledo per conèixer, entre d’altres indrets, l’Escola de Traductors. Membres del jurat: Najwa Barakat, escriptora i traductora. Elisabetta Bartuli, traductora, editora i professora, Universitat Ca’Foscari de Venècia. Élise Blot, guanyadora de la primera edició del concurs. Jamila Hassoune, bibliotecària i escriptora. Gemma Lienas, escriptora i editora. En col·laboració amb: Xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh i Fundación Simetrías.


Memòria d’activitats 2009

133

Reunió de coordinadors de xarxes nacionals de la Fundació Anna Lindh. Göteborg, del 6 al 9 de novembre Celebrada durant la presidència sueca de la Unió Europea, la reunió anual de coordinadors de xarxes aprova el programa d’accions per a 2010. El programa inclou la publicació d’un primer informe sobre comportaments interculturals i la celebració del I Fòrum Anna Lindh per al diàleg entre cultures a Barcelona, el març de 2010. En col·laboració amb: Fundació Anna Lindh.

IX Reunió de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh. Madrid, 11 de novembre La IX reunió de les entitats membres de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh tracta de les conclusions de la reunió de coordinadors de les xarxes nacionals de Göteborg i els dos principals projectes de la Fundació Anna Lindh previstos per al 2010: l’Informe sobre diàleg intercultural i l’Anna Lindh Fòrum Barcelona 2010, que se celebrarà a la ciutat entre el 4 i el 7 de març de 2010. També es tracta de l’acció comuna de la xarxa per als sis mesos després de la reunió. En col·laboració amb: Casa Árabe.


134

5. ÀREES

5.5. Acció cultural Objectius: Promoure la cultura de l’espai euromediterrani mitjançant exposicions històriques i commemoratives, mostres d’art contemporani, espectacles i actuacions musicals d’àmbit mediterrani, tant tradicional com modern. Amb una clara vocació d’arribar a la població en general, es pretén contribuir a potenciar Barcelona com a marc de referència d’activitats culturals mediterrànies. Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Jornada “La creativitat i la innovació en els projectes de cooperació cultural”. Barcelona, 26 de gener La Unió Europea ha declarat 2009 com l’any europeu de la innovació i la creativitat. Aquesta jornada s’organitza no només amb la voluntat de presentar la iniciativa a Barcelona, sinó també de repassar les polítiques i els programes europeus en favor de la creativitat i la innovació, i les iniciatives que existeixen per afavorir la creativitat emprenedora i la innovació en les organitzacions culturals. També s’abordarà la rellevància que té la innovació com a factor clau per a l’èxit dels projectes de cooperació cultural en termes de competitivitat. En col·laboració amb: Universitat de Barcelona, Encatc i Fundació Interarts.


Memòria d’activitats 2009

135

Workshop “La presència catalana en l’espai de trobada de la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives”. Barcelona, del 13 al 16 de maig L’IEMed col·labora en l’organització d’aquesta trobada internacional d’investigadors sobre l’estudi de l’expansió de la corona d’Aragó. El taller es proposa debatre i difondre per primera vegada des d’una perspectiva transdisciplinària les recents contribucions i línies de recerca fetes des de diverses disciplines, seleccionades pel seu caràcter innovador i esperit integrador. La proposta parteix d’una visió de la conca mediterrània com a espai de trobada i d’intercanvi més orientada cap a les interaccions culturals, socials i econòmiques que no pas cap a l’enfocament més compartimentat que ha guiat l’estudi de l’expansió política, militar i mercantil. D’aquesta manera, es volen fer convergir els esforços renovadors que s’hi estan duent a terme des de l’àmbit de la història de la literatura, de la llengua i la cultura escrita, de la història de l’art i de l’arquitectura, de la història socioeconòmica i cultural, de la història de les religions i de l’arabisme. Tot això, en el marc d’un col·loqui que posa en context la presència activa dels catalans a l’espai intercultural i multicultural que va ser la Mediterrània medieval. Els blocs temàtics del col·loqui són “Llengua, cultura i art catalans a la Mediterrània medieval”, “Presència i integració de col·lectius catalans a la Mediterrània” i “Interrelació i diàleg amb musulmans i jueus”. En col·laboració amb: Universitat de Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragó i Residència d’Investigadors del CSIC – Generalitat de Catalunya.


136

5. ÀREES 5.5. Acció cultural

Simposis internacionals, seminaris i tallers d’experts Workshop “Missions arqueològiques a la Mediterrània”. Barcelona, 28 i 29 de setembre Amb el propòsit de donar a conèixer la tasca desenvolupada per les diverses missions arqueològiques catalanes que treballen en països de l’arc mediterrani, l’IEMed coorganitza aquest taller d’experts. La voluntat és que sigui un espai de debat entre els responsables d’aquestes missions per compartir tant la seva pròpia experiència com la visió dels països receptors. El taller també compta amb la participació d’altres països europeus amb missions arqueològiques de llarga tradició a la Mediterrània, per compartir experiències i bones pràctiques. En col·laboració amb: Institut Català d’Arqueologia Clàssica de Tarragona, ICAC.


Memòria d’activitats 2009

Cicles de debats, tribunes i conferències Tribuna literària. Presentació del llibre El mar a la mirada. Barcelona, 28 de gener L’IEMed i Editorial Lumwerg presenten a Barcelona El mar a la mirada, una obra editada al mes de desembre de 2008 i que recull poesies de diferents autors mediterranis amb imatges il·lustratives, sota la coordinació de Manuel Forcano i de Marta Dahó. L’acte compta amb un recital de quinze poemes a càrrec de Manuel Forcano acompanyat per música de Jordi Savall. En col·laboració amb: Editorial Lumwerg.

137


138

5. ÀREES 5.5. Acció cultural

Cicles de debats, tribunes i conferències Presentació del Festival de Fes 2009. Barcelona, 4 de maig L’IEMed acull la presentació de l’edició 2009 del Festival de músiques sagrades del Món que se celebra a la ciutat de Fes del 29 de maig al 6 de juny. Aquesta edició del festival s’inspira en l’arbre de la vida com a element comú a moltes tradicions espirituals del món i com a símbol d’universalitat i humanitat, sovint comparat a un eix del món que comunica el cel amb la terra, la divinitat amb la humanitat. Aquest simbolisme arriba a un home contemporani que ha de triar entre una creixent necessitat d’espiritualitat i la materialitat que ofereix un món en el qual el progrés científic i tecnològic és cada cop més accentuat. Aquesta dicotomia planteja a l’ésser humà qüestions fonamentals sobre la individualitat i l’existència en un món en constant canvi. El programa inclou els músics Loreena McKennitt, Marwa Wright, Sami Yussuf, Souad Massi, Marcel Khalifé, Didier Lockwood i Keyvan Chemirani, i compta amb la participació d’artistes dels Estats Units, França, el Marroc, Mayotte, Algèria, Espanya, Grècia, Sèrbia, Síria, Suïssa, Anglaterra, Canadà, l’Iran, Turquia, el Líban i l’Índia. Per tant, sonen músiques que van des del gospel fins als cants sacres ortodoxos, passant per les danses dels dervixos, els cants místics del Kurdistan iranià, cants populars de la Mediterrània i new age, entre d’altres. Membres del jurat: Mohamed Chaib, diputat del Parlament de Catalunya. Senén Florensa, director general, IEMed. Mohamed Kabbaj, president, Fundació Esperit de Fes. Gérard Kurdjian, director artístic, Festival de Fes. Ferran Morillas, representant del Festival de Fes a Espanya i promotor cultural. En col·laboració amb: Ambaixada del Regne del Marroc a Barcelona.


Memòria d’activitats 2009

139

Cicles de debats, tribunes i conferències Viure la Mediterrània. A l’Escola La Salle de Barcelona, del 18 de febrer al 18 de març. A Mataró, del 15 d’abril al 22 de maig. A Madrid, amb motiu de la Fira Dieta Mediterrània i Salut, del 22 al 25 d’octubre La voluntat de recorregut itinerant de la mostra “Viure la Mediterrània” és generar una reflexió sobre els valors, la identitat històrica i cultural de l’arquitectura tradicional i la necessitat de preservar aquest valuós patrimoni dels diferents pobles de la Mediterrània. Molts dels elements arquitectònics tradicionals que s’hi exhibeixen estan directament vinculats a l’estil de vida de Catalunya, que s’emmarca en el paradigma de la vida mediterrània. La ruta itinerant d’aquesta exposició uneix diferents regions europees i mediterrànies, per ajudar a descobrir que l’arquitectura tradicional forma part d’aquest patrimoni col·lectiu i per generar iniciatives de desenvolupament rural i turístic en els diferents indrets on s’exposa. En col·laboració amb (Barcelona): Escola La Salle. En col·laboració amb (Mataró): Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. En col·laboració amb (Madrid): IFEMA i IMC.

“Raimundus christianus arabicus”. Barcelona, del 20 d’abril al 15 de maig Mostra de manuscrits i documents de l’època de Ramon Llull que dóna prioritat a les obres més representatives pel seu discurs intercultural, com El llibre del gentil i dels tres savis i Ars, vinculats al pensament combinatori, tractats sobre geometria i cartes d’acords comercials amb panells il·lustrats i explicatius que acompanyen aquesta selecció bibliogràfica. En col·laboració amb: Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona.


140

5. ÀREES 5.5. Acció cultural

Exposicions “Un mar de lleis: de Jaume I a Lepant”. Barcelona, del 2 de desembre de 2008 al 15 de febrer de 2009. Tunis, del 23 de novembre al 10 de desembre Aquesta exposició, integrada per documents de l’època, mostra com el dret mercantil català a partir de la Corona d’Aragó va ser un referent per a altres països europeus. La formació en l’àrea mediterrània d’aquest dret específic va estar lligada a un intens trànsit mercantil que va sorgir al segle XI coincidint amb les croades contra l’islam. Ciutats com ara Gènova, Pisa i Venècia van ser capdavanteres en l’aplicació del dret mercantil com a conseqüència directa de la seva gran activitat comercial, però és a partir del segle XIII —amb Jaume I— quan els ports de l’àrea catalanollevantina com Barcelona, València i Palma de Mallorca entren en competència directa amb les ciutats-estat italianes. A la Corona d’Aragó la conseqüència de la conformació d’aquestes zones rivals d’intensa projecció exterior i de l’emergent món mercantil marítim va ser la creació dels Consolats de Mar, institucions representatives dels interessos de la Corona a l’exterior. L’exposició pretén donar a conèixer al gran públic de quina manera el dret mercantil es va desenvolupar i va ser un referent a Europa amb l’expansió territorial i comercial de la Corona d’Aragó a la Mediterrània. Durant el recorregut itinerant per Tunísia, l’exposició fa especial èmfasi en les relacions de la Tunísia hàfsida i otomana amb els diferents regnes peninsulars mitjançant sis àmbits temàtics i una selecció de 26 peces. En col·laboració amb (Barcelona): Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Cambra de Comerç de Barcelona i Museu d’Història de Barcelona. En col·laboració amb (Tunísia): Ministeri de Cultura de Tunísia, Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació d’Espanya, Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament, ambaixada d’Espanya a Tunísia i Col·legi d’Advocats de Barcelona.


Memòria d’activitats 2009

141

Actes culturals SMAP Expo. En col·laboració amb: ambaixada del Marroc a Espanya, Departament de Treball i Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Associació Ibn Batuta. Barcelona, 23, 24 i 25 de gener L’IEMed col·labora en la I edició a Barcelona del saló SMAP, de caire cultural i comercial i impulsat per la comunitat marroquina a Espanya, homòloga de l’edició ja consolidada que se celebra anualment a París. La fira inclou en el seu programa la celebració d’un cicle de conferències sobre el Marroc, estands de diverses institucions, empreses i associacions marroquines i que col·laboren amb el Marroc, i activitats culturals per apropar la realitat del país veí al gran públic.


142

5. ÀREES 5.5. Acció cultural

Actes culturals II Cicle de músiques de la Mediterrània. Barcelona, primavera i tardor de 2009 Seguint el plantejament de la I edició, Músiques de la Mediterrània 2009 s’amplia i ofereix un programa variat de concerts d’artistes de procedència diversa. S’hi inclou des de música antiga cristiana fins a cants religiosos i profans d’ètnies gitanes, passant per música tradicional magrebina, dels Balcans o del Pròxim Orient. Els intèrprets parteixen d’una trajectòria musical molt diversa i d’una gran varietat instrumental, que aporten riquesa a les seves interpretacions. L’objectiu del cicle és donar a conèixer les diferents tradicions musicals que conviuen a la Mediterrània, i que han evolucionat cap a la música actual enriquint-se mitjançant influències mútues. Programa de primavera: 28 d’abril. Cherifa (Marroc) Música i cants berbers de l’Atles Petit Palau, Barcelona

Programa de tardor: 7 d’octubre. Souad Massi (Algèria) Folk-rock Sala Apolo, Barcelona

13 de maig. Yasmin Levy (Israel) Música tradicional israeliana i ladina Església de Sant Felip Neri, Barcelona

4 de novembre, Elena Ledda (Itàlia) Música tradicional sarda i mediterrània Petit Palau, Barcelona

17 de juny. Asíkides (Grècia) Música tradicional de Grècia i la Mediterrània oriental Església de Sant Felip Neri, Barcelona

6 de novembre, Elena Ledda (Itàlia) Música tradicional sarda i mediterrània Kursaal, Manresa 16 de desembre. Aksak (França) Portraits. Músiques creatives dels Balcans. Església de St. Felip Neri, Barcelona

En col·laboració amb: Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Festival Ribermúsica i Fira de Manresa.


Memòria d’activitats 2009

143


144

5. ÀREES 5.5. Acció cultural

Actes culturals Nits de Ramadà. Barcelona, 17, 18 i 19 de setembre Coincidint amb el calendari musulmà del Ramadà, l’IEMed convoca per segon any consecutiu aquesta celebració que ofereix una proposta cultural variada. L’objectiu és apropar als catalans un dels aspectes clau de la cultura musulmana i, alhora, compartir la celebració amb aquesta comunitat. La cita compta amb una sèrie de propostes musicals provinents de països de tres importants àrees geogràfiques de la cultura musulmana: l’Àfrica subsahariana, el nord d’Àfrica i l’Àsia. L’acte inaugural és un espectacle de factura contemporània del ballarí turc Ziya Azazi a L’Auditori de Barcelona. El dia 18 actuen Rizwaan & Muazzam (Pakistan), Habib Koite (Mali) i Mps Pilot (Holanda), i el dia 19 els marroquins Mazagan, Najat Aatabou i Dj Mood. Coincidint també amb el final del dejuni, s’instal·la un mercat gastronòmic que ofereix una degustació de productes típics de la cuina d’aquestes regions. La proposta musical es complementa amb tallers artístics.


Memòria d’activitats 2009

145

“III Mostra de cinema àrab i mediterrani de Catalunya”. Sant Feliu de Llobregat, del 20 al 25 d’octubre L’IEMed col·labora amb la tercera edició d’aquesta mostra de cinema que enguany té Síria com a país convidat. La programació d’aquest any inclou 11 documentals i llargmetratges de ficció entre els quals destaca Mascarades, que es va imposar amb èxit en l’últim festival de Dubai, i compta amb la presència dels directors Hala Alabdalla, Ossama Mohamad, Maher Abi Samra i el pare del documental àrab, Omar Amiralay. Tanmateix, el festival consolida la seva col·laboració amb la televisió Al-Jazira i projecta Jinga48, una producció d’aquesta cadena. En col·laboració amb: Sodepau i Cinebaix.

“La veu de la Mediterrània”. Barcelona, 21 de desembre El músic Paco Ibáñez és l’impulsor de l’espectacle La veu de la Mediterrània, que té lloc al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i que mostra les arrels comunes de la diversitat cultural a la Mediterrània mitjançant la música, la dansa, la poesia, la cançó i les arts plàstiques i escèniques. A més d’Ibáñez, hi intervenen Cesc Gelabert, Angelique Ionatos, Soulimane i Ayoub, Marina Rossell, Trouvadours Art Ensemble i Els Comediants. L’IEMed col·labora en l’organització. En col·laboració amb: A Flor de Tiempo, Diputació de Barcelona, Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, i Institut Català d’Indústries Culturals de la Generalitat de Catalunya.


146


Memòria d’activitats 2009

Publicacions

147


148

6. PUBLICACIONS

6.1. Anuari de la Mediterrània Objectius: Increment de materials d’anàlisi i seguiment de la realitat mediterrània. Millora de la producció i difusió. Impuls de la recerca en àmbits de cooperació social i econòmica a la Mediterrània. Difusió d’estudis de recerca sobre temes inèdits. Constitució de grups d’experts assessors. Med.2009. Anuari de la Mediterrània

Edicions en anglès, francès, castellà i català. Edició en àrab com a part del projecte europeu “Promoting Mutual Awareness, Understanding and Cooperation between the EU and the ENPI South Countries”. L’edició Med.2009 de l’Anuari de la Mediterrània recull els esdeveniments que han marcat la regió durant l’any 2008. La secció “Claus” aborda el naixement de la Unió per la Mediterrània, el paper dels Estats Units a la regió amb la fi de l’Administració Bush i l’inici de la presidència d’Obama, els efectes de la crisi econòmica mundial a la Mediterrània i els principals reptes que els processos de reforma i democratització plantegen a la governabilitat de l’espai euromediterrani. La secció “Dossier” se centra en l’evolució del Procés de Barcelona cap a la Unió per la Mediterrània en diferents àmbits, com ara l’evolució ideològica i política de la Unió Europea vers la Mediterrània, el binomi diàleg polític i cultural/seguretat, i l’evolució del projecte d’una zona de lliure canvi euromediterrani en l’horitzó 2010. En col·laboració amb: Fundació CIDOB


Memòria d’activitats 2009

149


150

6. PUBLICACIONS

6.2. Publicacions periòdiques afkar/ideas. Edicions en castellà i francès. Núms. 21, 22, 23 i 24

Edicions en castellà i francès. El número 21 de la revista trimestral afkar/ideas dedica la secció “Gran angular” a la fractura existent entre xiïtes i sunnites. Aquest número para atenció també als processos electorals a Algèria, Tunísia i Israel, l’evolució del panorama econòmic al Magreb i el conflicte al Pròxim Orient, entre d’altres. El número 22 tracta l’evolució de les negociacions d’adhesió de Turquia a la Unió Europea; la creixent aproximació entre aquest país i Espanya i la divisió entre neootomanistes i kemalistes en relació amb la seva política exterior són temes destacats d’aquest número de la revista afkar/ideas. La publicació tracta també el desenvolupament energètic sostenible i integrat a la Mediterrània, i la rivalitat entre àrabs i no àrabs per l’hegemonia a l’Orient Mitjà. El número 23 d’afkar/ideas centra el seu apartat “Gran angular” en el dossier de seguretat i defensa a la Mediterrània, parant atenció als principals reptes de la PESD i als vincles amb l’OTAN, la cooperació 5+5 i les accions conjuntes en la lluita contra el tràfic d’estupefaents a la Mediterrània. També ofereix una anàlisi dels darrers processos electorals a l’Iran, el Marroc, Mauritània i el Pròxim Orient, l’impacte de la crisi econòmica i del microcrèdit a la regió mediterrània i una interessant aproximació als costums d’oci de la joventut magrebina contemporània, especialment pel que fa a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i la producció artística. El número 24 de la revista compta amb seccions monogràfiques dedicades a Egipte i als principals dossiers que centraran l’atenció de la presidència espanyola de la Unió Europea durant el primer semestre de 2010 en l’àmbit de les relacions amb la Mediterrània. Coedició amb: Estudios de Política Exterior S.A. Monografies Mediterrànies


Memòria d’activitats 2009

151

Quaderns de la Mediterrània

Quaderns de la Mediterrània. Núms. 11 i 12 El número 11 de la revista Quaderns de la Mediterrània compta amb un dossier dedicat als joves amb el títol “Joves i desafiaments a la Mediterrània” que inclou visions comparatives d’autors de l’entorn de l’art, la sociologia i la societat civil. D’aquesta manera, aquest número revisa les tendències que experimenta la joventut mediterrània pel que fa a les seves actituds envers la religió, la política, l’estètica, les tecnologies d’avantguarda, la interculturalitat i el cosmopolitisme i l’associacionisme, i com s’estan desenvolupant les polítiques educatives i de joventut a la regió euromediterrània. També analitza el paper que representen factors tradicionals com els sistemes educatius i els diversos estadis de socialització i els de recent aparició, com ara les noves tecnologies i les potencialitats que ofereixen per a la participació ciutadana, la creació de xarxes socials i la difusió d’informació, tendències i manifestacions socials i culturals. El número 12 de Quaderns de la Mediterrània se centra en la reflexió sobre les “espiritualitats i representacions en el diàleg intercultural”, tot reflectint els punts espirituals comuns que tenen vinculacions amb l’art i l’ecologia. Es tracta, per tant, de la possibilitat de trobar ponts transculturals que influeixin en les necessitats espirituals i materials compartides per les diferents religions i cultures, inclòs el pensament no vinculat a una ortodòxia. Les tradicions religioses de la Mediterrània contenen obres de grans poetes i pensadors que comporten elements místics. L’ecologia és per a alguns una nova religió perquè implica un sentiment de lligam amb la natura i el cosmos. Aquest aspecte s’observa en l’ecologia i en les religions mediterrànies, en les escoles presocràtiques i en els místics sufís-hassídics.


152

6. PUBLICACIONS

6.3. Monografies mediterrànies Monografies mediterrànies

Monografies mediterrànies 7. Europe-Méditerranée. Enjeux, stratégies, réformes. Aquesta publicació recull les contribucions més destacades del seminari “Europa-Mediterrània: quins reptes per al 2010?”, celebrat a Barcelona els dies 10 i 11 d’octubre de 2008. D’aquesta manera, destacats experts de les relacions euromediterrànies aporten la seva visió prospectiva a qüestions relacionades amb els processos de reforma política, econòmica i social a mitjà termini com són, entre d’altres, la implantació de la zona euromediterrània de lliure comerç, els nous instruments de finançament, la reforma administrativa al sud de la Mediterrània, els processos de democratització i descentralització o els processos d’integració regional, en el context de la nova dimensió que obre la Unió per la Mediterrània. Monografies mediterrànies 8. Spain-Turkey Civic Forum. Reinforcing Bilateral Relations for a Common European Vision. El número 8 d’aquesta col·lecció sorgeix fruit de les aportacions realitzades en el decurs del primer Fòrum Cívic Espanya-Turquia, organitzat coincidint amb la trobada del grup d’alt nivell de l’Aliança de Civilitzacions al mes d’abril de 2009 i que va reunir actors polítics, econòmics i culturals dels dos països per tal de donar suport al creixent aprofundiment de les relacions hispanoturques en el marc del procés d’adhesió de Turquia a la Unió Europea.


Memòria d’activitats 2009

153

6. PUBLICACIONS

6.4. Coedicions Población y desarrollo en el Mediterráneo Edició que recull els continguts del seminari organitzat entre l’IEMed i el Fons de Població de Nacions Unides (UNFPA) amb l’objectiu d’identificar temes i instruments per construir una agenda euromediterrània sobre temes de població i desenvolupament d’orientació política. El plantejament té en compte les principals prioritats de la cooperació regional, i busca fixar les bases per constituir una xarxa Euromed població aprofitant experiències i bones pràctiques ja existents. El llibre revisa les tendències i perspectives poblacionals des d’òptiques diverses com ara la religió, les relacions internacionals i la cultura; proposa escenaris futurs i analitza les conseqüències econòmiques, polítiques i socials que comportaran les dinàmiques actuals. Així mateix, analitza els canvis en les piràmides poblacionals i la seva repercussió en els mercats laborals, les qüestions de gènere i joventut i els serveis socials i educatius, a més de revisar les pautes d’evolució urbana en termes de creixement de l’espai urbà, desigualtat, governabilitat dels centres urbans i creixement sostenible. Finalment, dedica atenció a la interacció dels factors demogràfics, socioeconòmics i ambientals en la conformació dels perfils migratoris a la Mediterrània. En col·laboració amb: Fons de Població de Nacions Unides (UNFPA) i Icaria editorial.


154

6. PUBLICACIONS 6.4. Coedicions

Researching the Mediterranean (reedició). Fruit de la bona acollida obtinguda, es llança la reedició d’aquest llibre publicat l’any 2006 i que recull les reflexions i conclusions de la trobada hispanobritànica d’investigadors del món àrab i la Mediterrània que va tenir lloc el març de 2005 a la Universitat Autònoma de Barcelona. La trobada va servir per fomentar el contacte entre els investigadors del Regne Unit i Espanya, buscar i prioritzar àrees d’interès comú i possibles projectes de cooperació, i fer un repàs de l’estat de la qüestió de les investigacions sobre la Mediterrània i el món àrab en tots dos països. En col·laboració amb: CIDOB i British Council.


Memòria d’activitats 2009

155

Els amazics avui, la cultura berber. Com a resultat del seminari internacional del mateix nom celebrat els dies 28, 29 i 30 de juny de 2005, l’IEMed edita els continguts i conclusions de les sessions. La publicació recull des dels aspectes històrics i antropològics fins als debats més actuals al voltant de la transmissió i la recuperació d’aquesta llengua, mitjançant canals tradicionals com ara la literatura oral —àmbit en què la dona té un rol destacat— i canals més innovadors com són els mitjans de comunicació en llengua amaziga, passant per la literatura escrita, les diferents parles i l’evolució del seu alfabet i les seves grafies. També presta atenció a la seva influència i contribució en la conformació d’altres cultures de la Mediterrània i a la presència contemporània de la cultura amaziga a Europa, així com als processos polítics al nord d’Àfrica al voltant de l’associacionisme i l’autonomia amazics. En col·laboració amb: Pagès Editors.


156

6. PUBLICACIONS 6.4. Coedicions

Un mar de paraules - A Sea of Words Publicació dels textos guanyadors del concurs internacional de relats de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh. La finalitat d’aquesta iniciativa és prendre la producció literària com a mitjà fonamental per expressar idees i emocions, per promoure una reflexió creativa al voltant de temes contemporanis de gran rellevància com són el creixement sostenible, l’aigua i la conservació dels recursos naturals, les migracions, la pau i els drets humans, i la convivència de religions i models socials. En col·laboració amb: Fundació Anna Lindh.


Memòria d’activitats 2009

157

Joves pensant la Mediterrània Edició dels continguts d’aquesta trobada de joves investigadors en ciències socials dels diferents països de la Mediterrània celebrada a Tarragona els dies 3 i 4 de maig de 2007. El llibre recull cinc grans àmbits d’estudi: context sociocultural i producció del coneixement, globalització, intercanvis nord-sud i construcció de models teòrics, espai mediterrani i diàleg intercultural, aplicabilitat de les ciències humanes i socials als contextos i realitats dels investigadors, i desenvolupament i canvis econòmics. En col·laboració amb: Universitat Rovira i Virgili i Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament.


158

6. PUBLICACIONS 6.4. Coedicions

Anselm Turmeda/Abdallah Al-Tarjumàn. Entre dues cultures Publicació que recull els continguts del seminari celebrat el 4 d’octubre de 2008 a Montblanc (Tarragona), i que commemora la figura d’aquest frare franciscà del segle XII. Mallorquí de naixement, Turmeda va triar viure a Tunis sense perdre, però, el contacte amb el món cristià, fet que el va convertir en vincle entre la cultura musulmana i la cristiana i en referent d’especial significat als nostres dies en el context del diàleg entre cultures. En col·laboració amb: Ajuntament de Montblanc.


Memòria d’activitats 2009

159


160

6. PUBLICACIONS

6.5. Papers IEMed La col·lecció “Papers IEMed” es proposa abordar l’estudi de les qüestions centrals de l’agenda euromediterrània actual. El seu objectiu és oferir una visió general i inèdita d’aquests temes, a través de la publicació d’anàlisis rigoroses realitzades per experts i investigadors reconeguts en aquest àmbit. Papers IEMed 1 Turkey and the European Union: the Other Side of the Coin Bénédict de Saint-Laurent Papers IEMed 2 Maroc-UE : vers un statut avancé dans le cadre du PEM et de la PEV Azzam Mahjoub Papers IEMed 3 Al-Qaida au sud de la Méditerranée Jean-Pierre Filiu Papers IEMed 4 L’intégration régionale Sud-Sud : une perspective comparative monde arabe-Amérique du Sud Erwan Lannon, Jorge Braga de Maçedo, Álvaro de Vasconcelos


Memòria d’activitats 2009

161

Papers IEMed 5 Barcelone, relancé par l’Union pour la Méditerranée Bénédict de Saint-Laurent Papers IEMed 6 1975-2008: Pulling Lebanon Together George Emile Irani Papers IEMed 7 Capital humano, género y envejecimiento en el Mediterráneo, Wolfgang Lutz, Anne Goujon El document signat per Lutz i Goujon és el resultat de les activitats regulars d’investigació de l’Institut Internacional per a l’Anàlisi de Sistemes Aplicats (IIASA). Una de les principals aportacions de l’enfocament interdisciplinari de l’IIASA és l’anàlisi tant dels determinants com de les conseqüències que comporten les tendències demogràfiques a escala global, regional, nacional i subnacional. Aquest paper se centra en les previsions de formació de capital humà, en el context del procés d’envelliment de la població, com a resultat de l’avenç de la transició demogràfica a tot el món i particularment a la Mediterrània. Papers IEMed 8 Le développement d’entreprises dans les pays méditerranéens. Constats. Stratégies. Actions, Guillaume Almeras Guillaume Almeras aborda de manera propositiva en aquest “Papers IEMed” claus per impulsar la iniciativa mediterrània de desenvolupament empresarial llançada pels països socis de la Unió per la Mediterrània, a partir de la Cimera de París i de la Conferència ministerial euromediterrània de Marsella, durant la presidència francesa de torn de la UE.


162

6. PUBLICACIONS 6.5. Papers IEMed

Col·lecció “10 Papers for 2010” Davant la nova etapa que la UpM obre en el Procés euromediterrani s’edita una sèrie específica de papers i es convida experts de prestigiosos centres universitaris i de recerca de la Unió Europea a aportar reflexions sobre el futur de les relacions euromediterrànies i les estratègies de les polítiques europees a la Mediterrània. La col·lecció para atenció a les reformes econòmiques, socials i polítiques i els reptes del Procés euromediterrani a mig termini, les sinergies entre la Política Europea de Veïnatge i la Unió per la Mediterrània, les perspectives en matèria de cooperació financera, l’estat de les qüestions migratòries i l’estratègia de seguretat a la Mediterrània. En col·laboració amb: EU Institute for Security Studies. Núm. 1. No Euro-Mediterranean Community Without Peace. Muriel Asseburg, Paul Salem. Els autors estudien les perspectives de les iniciatives euromediterrànies en el complicat context actual a l’Orient Pròxim, i en particular el conflicte israelopalestí. Per als autors, l'objectiu a llarg termini de crear una comunitat euromediterrània no es complirà sense una pau duradora a la regió. Els autors presenten un conjunt de propostes sobre com Europa ha de contribuir a resoldre la crisi de l'Orient Pròxim. Núm. 2. Energy and Global Economic Crisis: the Chances for Progress. George Joffé, Samir Allal, Houda Ben Jannet Allal. La segona entrega de la sèrie “10 Papers for Barcelona 2010” analitza l'estratègia de la UE en termes de seguretat energètica i com la UE i els països socis mediterranis podrien beneficiar-se d'un nou model energètic basat en l'eficiència energètica, energies renovables i l'enfortiment de la cooperació euromediterrània. El context global de la crisi econòmica és un marc ideal per reflexionar sobre els models de desenvolupament aplicats en els països socis mediterranis i sobre la viabilitat del model de creixement actual. En aquest sentit, els autors presenten una sèrie de recomanacions polítiques amb l'objectiu d'avançar cap a un model energètic sostenible a la Mediterrània i la millora de la cooperació energètica a la regió.


Memòria d’activitats 2009

163

6. PUBLICACIONS

6.6. Documents IEMed Documents IEMed 3. Report on The Euro-Mediterranean Partnership. Status & Progress 2009, Erwan Lannon, Iván Martín Aquest informe s'ha elaborat com a base de referència per a l'Enquesta Euromed a experts i actors sobre l'Associació Euromediterrània. El seu principal objectiu és fer un balanç dels avenços i les iniciatives empreses en el marc de l'Associació Euromediterrània des de 2005, inclosa la via multilateral de la Política Europea de Veïnatge i la de la Unió per la Mediterrània, a més de proporcionar al lector una guia de referència.


164

6. PUBLICACIONS

6.7. Altres publicacions Disponibles en catàleg: Gestionar la diversitat. Reflexions i experiències sobre les polítiques d’immigració a Catalunya Barcelona: IEMed, 2004 Idioma: català, castellà Mida: 19 x 27 Preu: 20 € ISBN: 84-393-6017-7 (català); 84-393-6413-X (castellà) Imams d’Europa. Les expressions de l’autoritat religiosa islàmica Barcelona: IEMed, 2005 Idioma: català Mida: 19,5 x 27,5 Preu: 20 € ISBN: 84-393-6754-6 Sabores del Mediterráneo. Aportaciones para promover un patrimonio alimentario común Barcelona: IEMed, 2005 Idioma: castellà Mida: 19,5 x 27,5 Preu: 20 € ISBN: 84-393-6752-X


Memòria d’activitats 2009

165

La agricultura y la Asociación Euromediterránea: retos y oportunidades Barcelona: IEMed, 2006 Idioma: castellà Mida: 19 x 27 Preu: 20 € ISBN: 84-393-6986-7 Rethinking Migration Policies. Ideas, Proposals amd Experiences from the World Congress Human Movements and Immigration Barcelona: Fundació Fòrum Universal de les Cultures, UNFPA, IEMed, 2006 Idioma: anglès Mida: 19,5 x 27,5 Preu: 20 € ISBN: 84-393-7001-6 Le Maroc et l’Union européenne. Vers un statut avancé dans le Partenariat euroméditerranéen Barcelona: IEMed, 2008 Idioma: francès Mida: 19,3 x 27 Preu: 20 € ISBN: 978-84-393-7819-8 (rústica)


166

6. PUBLICACIONS 6.7. Altres publicacions

Les cartes portolanes. La representació medieval d’una mar solcada Barcelona: ICC, IEC, IEMed, 2007 Idioma: català Mida: 29 x 36 ISBN: 978-84-393-7576-0 Patrimonio gastronómico y turismo cultural en el Mediterráneo Barcelona: Universitat de Barcelona, IEMed, 2007 Idioma: castellà Mida: 17 x 24 Preu: 20 € ISBN-13: 978-84-612-2429-6


Memòria d’activitats 2009

Disponibles en catàleg: Diez años del Proceso de Barcelona. La sociedad civil opina Barcelona: IEMed, 2005 Idioma: castellà, francès, anglès Mida: 21 x 26 ISBN: 84-393-6926-3 (castellà) 84-393-6928-X (francès) 84-393-6927-1 (anglès) Noves idees per gestionar les migracions Barcelona: IEMed, Secretaria per a la Immigració, Fundació Fòrum Universal de les Cultures, 2006 Idioma: català Mida: 16,5 x 24 Preu: 20 € ISBN: 84-8334-746-6 El islam plural Barcelona: IEMed-Icaria, 2003 Idioma: castellà Mida: 13,5 x 21,5 Preu: 20 € ISBN: 84-7426-671-8

167


168

6. PUBLICACIONS 6.7. Altres publicacions

Inmigración y procesos de cambio. Europa y el mediterráneo en el contexto global Barcelona: IEMed-Icaria, 2003 Idioma: castellà Mida: 13,5 x 21,5 Preu: 21 € ISBN: 84-393-6285-4 Noves idees per gestionar les migracions Barcelona: IEMed-Fòrum, 2004 Idioma: català, castellà, francès, anglès Mida: 10 x 21 Preu: 5 € ISBN: 84-393-6588-8 (català) 84-393-6589-6 (castellà) 84-393-6590-X (francès) 84-393-6591-8 (anglès)


Memòria d’activitats 2009

Barcelone et le grand commerce d’Orient au Moyen Âge Barcelona: IEMed-Casa Velázquez, 2005 Idioma: francès Mida: 17,5 x 24 Preu: 56 € ISBN: 84-95555-63-8 Fills i filles de la immigració a les escoles catalanes Barcelona: IEMed, 2006 Idioma: català Mida: 14 x 20,5 Preu: 5 € ISBN: 84-393-7292-2 La sociedad civil en Marruecos/La Société Civile au Maroc Barcelona: IEMed-Icaria, 03/IEMed-Publisud-Sochepress, 04 Idioma: castellà, francès Mida: 22,5 x 14 / 19 x 27 Preu: 20 € ISBN: 2-86600-965-7 (francès) 84-393-5975-6 (castellà)

169


170

6. PUBLICACIONS 6.7. Altres publicacions

La música àrab a la Mediterrània Barcelona: IEMed-ESMUC, 2005 Idioma: català Mida: 15,5 x 23,5 Preu: 22 € ISBN: 84-393-6636-1 Bàltic i Mediterrània. Diàleg i cooperació regional Barcelona: IEMed-Landstinget Gävleborg, 2003 Idioma: català Mida: 15,5 x 23,5 Preu: 20 € ISBN: 84-393-6283-8


Memòria d’activitats 2009

Raimundus, christians arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre cultures Barcelona: IEMed, 2007 Idioma: català/castellà/francès/àrab Mida: 24 x 30 Preu: 50 € ISBN: 9/788439/374169

171


172

6. PUBLICACIONS 6.7. Altres publicacions

Disponibles en catàleg: Amazics. Joies berebers Barcelona: IEMed, 2005 Idioma: català, castellà, francès, amazic Mida: 25 x 31 Preu: 24 € ISBN: 84-393-6816-X Mediterraneum. L’esplendor de la mediterrània medieval als s. XIII-XV IEMed, Museu Marítim, Fòrum 2004/Barcelona: Lunwerg, 2004 Idioma: català, castellà, anglès Mida: 30,5 x 25 ISBN: 84-9785-082-3 (cartoné) 84-9785-083-1 (rústica) Tunísia, terra de cultures Barcelona: IEMed-MuPCVa, 2003 Idioma: català/anglès; castellà/francès Mida: 24 x 30 Preu: 40 € ISBN: 84-393-6097-5 (català) 84-7795-345-7 (castellà)


Memòria d’activitats 2009

Mercats de la Mediterrània Barcelona: IEMed-Lunwerg, 2004 Idioma: català/anglès; castellà/anglès Mida: 24 x 30 Preu: 35 € rústica / 49,5 € cartoné ISBN: 84-393-6387-7 (cartoné/castellà) 84-393-6386-9 (rústica/castellà) 84-393-6385-0 (cartoné/català) 84-393-6384-2 (rústica/català) Percepcions de la ciutat Barcelona: IEMed-Jiser, 2006 Idioma: català, castellà, francès, àrab Mida: 22 x 22 Preu: 9 € ISBN: 84-393-7300-7 Historia del Mediterráneo Barcelona: IEMed, Editorial Base, Museu Marítim – Drassanes Reials de Barcelona, 2008 Idioma: castellà Mida: 15,5 x 23,5 Preu: 24,90 € ISBN: 978-84-85031-89-4 (rústica)

173


174

6. PUBLICACIONS 6.7. Altres publicacions

El mar a la mirada Barcelona: IEMed, Editorial Lunwerg, 2008 Idioma: català Mida: 30,3 x 20,8 Preu: 39,50 € ISBN: 978-84-9785-524-2 (cartoné) Un mar de lleis. De Jaume I a Lepant Barcelona: IEMed, Generalitat de Catalunya, Cambra de Comerç de Barcelona, Ajuntament de Barcelona - Museu d’Història de Barcelona, Col·legi d’Advocats de Barcelona, 2008 Idioma: castellà, català Mida: 24 x 30,6 Preu: 38 € ISBN: 978-84-3937-882-2 (cartoné)


Memòria d’activitats 2009

Mi nombre es Nadie. El viaje más antiguo del mundo Barcelona: IEMed, Icaria editorial, Casa Àfrica, Fundación Tres Culturas, Cadena SER, 2008 Idioma: castellà Mida: 21,9 x 24,9 Preu: 25 € ISBN: 978-84-9888-021-2 (rústica)

Turismo y cooperación al desarrollo en el Mediterráneo Barcelona: IEMed, Ibertur, Universitat de Barcelona, Diputació de Barcelona, 2009 Idioma: castellà Mida: 16,6 x 24 ISBN: 978-84-612-7421-5 (rústica)

Patrimonio gastronómico y turismo cultural en el Mediterráneo Barcelona: IEMed, Ibertur, Universitat de Barcelona, 2008 Idioma: castellà/francès/anglès/italià/portuguès Mida: 16,6 x 24 Preu: 20 € ISBN: 978-84-612-2429-13 (rústica)

175


176


Memòria d’activitats 2009

Comunicació

177


178

7. COMUNICACIÓ

Web IEMed L’Institut Europeu de la Mediterrània ha sotmès durant 2009 el seu web corporatiu a una profunda revisió, tant de la seva conceptualització i estructura interna com del seu disseny i tecnologia associada. El nou web corporatiu de l’IEMed dedica especial atenció i prioritat al web associat de l’Observatori de les Polítiques Mediterrànies (IEMedObs). L’objectiu de l’IEMedObs és ser un referent en informació, documentació i anàlisi de les polítiques euromediterrànies. Aquest suport web dins del web corporatiu de l’Institut és l’evolució i el creixement d’un espai que ja existeix a www.iemed.org, que és el centre d’anàlisi. La revisió del web de l’IEMed contempla també la creació del butlletí de l’Observatori de Polítiques Euromediterrànies.


Memòria d’activitats 2009

179


180


Memòria d’activitats 2009

Centre de documentació i biblioteca

181


182

8. CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTECA

La biblioteca de l’IEMed funciona regularment des de l’any 1990 i és de lliure accés. Compta amb un fons especialitzat de més de 12.000 exemplars, entre monografies, revistes, buidats, documentació d’arxiu i literatura grisa. El nombre de revistes vives de què disposa el fons és de 120 títols. Les temàtiques principals són la política euromediterrània, les relacions internacionals i la cooperació, les cultures i els estils de vida mediterranis, el món àrab, l’islam i la societat civil, i els moviments migratoris a la Mediterrània. La biblioteca pertany a la xarxa de biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) des del 1999, i forma part també del catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (CCUC) des del 2007. Disposa d’un apartat propi a la web corporativa i d’un blog específic amb novetats relatives al fons documental i informacions relacionades amb les activitats i publicacions de l’IEMed. Els serveis que ofereix la biblioteca són d’informació bibliogràfica i documental, consulta en sala, accés a internet i wifi, préstec interbibliotecari i reprografia en règim d’autoservei. La biblioteca elabora mensualment un butlletí de noves adquisicions i un butlletí de sumaris de les revistes rebudes durant el trimestre en curs, ambdós de caràcter electrònic. Amb institucions, biblioteques i centres de documentació, la biblioteca gestiona directament els acords d’intercanvi de publicacions i, de manera especial, focalitza la tasca en l’intercanvi de Quaderns de la Mediterrània amb revistes científiques i culturals de caràcter interdisciplinari. Aquest any 2009 s’ha iniciat la catalogació selectiva de documentació electrònica a fi de complementar el fons bibliogràfic en suport paper amb les novetats publicades a Internet per part d’autors, entitats i temes pertinents per al nostre fons.


Memòria d’activitats 2009

183


184


Memòria d’activitats 2009

Equip

185


186

9. EQUIP

Direcció General Senén Florensa. Director general Mariona Rico. Assessora executiva Natàlia Plaza. Suport administratiu Simone Vincis. Suport administratiu Gerència Josep Ferré. Gerent Hugo Gallego. Tècnic executiu de planificació Elena Rigau. Suport administratiu Recursos Humans i Organització Anna Roy. Responsable de recursos humans i organització Elena Collado. Tècnica d’informàtica i telecomunicacions Carolina Mateu. Suport administratiu de rrhh i organització i gestió econòmica Nazario Fernández. Recepció Gestió Econòmica Carles La-Rosa. Responsable de Gestió Econòmica Raquel Pons. Tècnica de gestió comptable Relacions Corporatives i Publicacions Adriana Clivillé. Responsable de relacions corporatives i publicacions Jordi Bertran. Premsa i web Isabel Codina. Suport de premsa i web Núria Esparza. Responsable de disseny gràfic i imatge corporativa Jaume Ruaix. Tècnic executiu de correcció i traducció Jaume Llorca. Suport de difusió institucional Patrícia del Valle. Responsable de protocol i gestió d’actes Anna Altimiras. Suport de Relacions Corporatives i Publicacions


Memòria d’activitats 2009

Polítiques Euromed i Programes Regionals Euromediterranis Ainara Gómez. Coordinadora de Programes Regionals Euromediterranis Xavier Aragall. Assessor tècnic de Polítiques Euromed i Programes Regionals Euromediterranis Jordi Padilla. Coordinador de l’Anuari de la Mediterrània i fons documental Euromed Laura Aimone. Suport de l’Anuari de la Mediterrània i fons documental Euromed Júlia Anglès. IEMedObs Món Àrab i Mediterrani Lurdes Vidal. Redactora en cap d’afkar/ideas i responsable de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani Elisabetta Ciuccarelli. Suport d’afkar/ideas i de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani Anton Landaburu. Suport de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani María Teresa Díaz. Suport administratiu de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani Géraldine Barré. Secretaria executiva de WOCMES Carmen Medina. Suport de WOCMES i de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani Desenvolupament Socioeconòmic Javier Albarracín. Responsable de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic Pauline Rasera. Suport de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic Cultures Mediterrànies Maria-Àngels Roque. Directora de l’Àrea de Cultures Mediterrànies Blanca Gago. Suport de l’Àrea de Cultures Mediterrànies Josep Robles. Suport Fundació Anna Lindh i de l’Àrea de Cultures Mediterrànies Elisenda Macià. Biblioteca i documentació Acció Cultural Josep Giralt. Director de l’Àrea d’Acció Cultural Carina Soriano. Assessora tècnica de l’Àrea d’Acció Cultural Milena Pi. Suport de l’Àrea d’Acció Cultural

187


188


9 772013 538009

portada_CAT.indd 1

Memòria d’activitats 2009

02009

2009 MEMÒRIA Memòria D’ACTIVITATS d’activitats

2009

Institut Europeu de la Mediterrània Girona, 20 08010 Barcelona www.iemed.org ISSN: 2013-5386

26/10/10 13:02


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.