Memòria d'activitats de l'IEMed (2012)

Page 1

2012

Memòria d’activitatsÍndex 1. Òrgans de Govern

4

2. Presentació

8

3. Àrees

14

3.1. Política Euromed i programes regionals

14

3.2. Món àrab i mediterrani

52

3.3. Desenvolupament socioeconòmic

78

3.4. Acció i diàleg cultural

96

4. Comunicació

126

5. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

130

6. Publicacions

136

7. Biblioteca

154

8. Equip

156


4

Òrgans de
Govern

11

Memòria d’activitats 2012


1. Òrgans de
Govern

5

Junta de Govern

President M. Hble. Sr. Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya

Vicepresidents Primer: Sr. José Manuel García-Margallo, ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació Segon: Excm. Sr. Xavier Trias, alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Tercer: Hble. Sra. Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals

Vocals Designats per la Generalitat de Catalunya: Sr. Senén Florensa, secretari d’Afers Exteriors del Departament de la Presidència Sr. Francesc de Paula Gambús, director general de Relacions Exteriors del Departament de la Presidència Sr. Jordi Cabré, director general de Promoció i Cooperació Cultural del Departament de Cultura Sr. Jordi Serret, director executiu d’ACC1Ó del Departament d’Empresa i Ocupació Designats pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació: Sr. Gonzalo de Benito, secretari d’Estat d’Afers Exteriors Sr. Ignacio Ybáñez, director general de Política Exterior per al Magreb, la Mediterrània, Àfrica i Pròxim Orient Sr. Alberto Virella, director de Cooperació amb Àfrica, Àsia i Europa Oriental de l’AECID Sra. Itziar Taboada, directora de Relacions Culturals i Científiques de l’AECID Designats per l’Ajuntament de Barcelona: Ima. Sra. Sònia Recasens, segona tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació Im. Sr. Jordi Martí, regidor de Presidència i Territori Im. Sr. Joan Puigdollers, regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans Sra. Anna Arqué, assessora externa Secretari: el director general de l’IEMed, Sr. Andreu Bassols

Memòria d’activitats 2012


6

Comissió Delegada

President

Alt Patronat

Sr. Senén Florensa, designat pel president de la Junta de Govern

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Vocals

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Designats per la Generalitat de Catalunya: Sr. Francesc de Paula Gambús, director general d’Afers Exteriors del Departament de la Presidència

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”

Consorci de la Zona Franca de Barcelona ENDESA Iberia, Líneas Aéreas de España

Sr. Jordi Cabré, director general de Promoció i Cooperació Cultural del Departament de Cultura

Telefónica de España S.A.

Designats pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació:

Consell Assessor

Universitat Rovira i Virgili

Sr. Ignacio Ybáñez, director de Política Exterior per al Magreb, la Mediterrània, Àfrica i Pròxim Orient

Ferran Adrià, cuiner. Barcelona

Sr. Alberto Virella, director de Cooperació amb Àfrica, Àsia i Europa Oriental de l’AECID

Gustavo Manuel de Arístegui, portaveu del Grup Popular a la Comissió d’Exteriors del Congrés dels Diputats. Ciudad Real

Designats per l’Ajuntament de Barcelona:

Joan Josep Armet, economista. Barcelona

Ilma. Sra. Sònia Recasens, segona tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació

Assia Bensallah Alaoui, professora de dret i directora del Centre de Recerca per a Estudis Estratègics de la Universitat Mohamed V de Rabat (Marroc)

Ilm. Sr. Jordi Martí, regidor de Presidència i Territori Secretari: el director gerent de l’IEMed, Sr. Josep Ferré

Julio Añoveros, doctor en dret. Barcelona

El Hassan Bin Talal, príncep del regne haiximita de Jordània i president del Club de Roma (Jordània) Ricard Bofill, arquitecte. Barcelona

Memòria d’activitats 2012


7

1. Òrgans de
Govern

Salvatore Bono, president de la Societat Internacional d’Historiadors de la Mediterrània SIHMED (Itàlia) Xavier Bru de Sala, escriptor i periodista. Barcelona Anna Cabré, directora del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona Salvador Cardús, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona Francisco Javier Carrillo, acadèmic i diplomàtic. Màlaga

Predrag Matvejevic, assagista (Croàcia) Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundación Cultura de Paz i exdirector general de la Unesco. Madrid Sari Nusseibeh, filòsof i rector de la Universitat AlQuds (Jerusalem) Raimon Obiols, diputat al Parlament Europeu. Barcelona Amos Oz, escriptor (Israel) Damià Pons, escriptor. Mallorca

Lucien Castela, hispanista i diplomàtic (França)

Joan Puigcercós, secretari general d’Esquerra Republicana de Catalunya. Barcelona

Josep Antoni Duran i Lleida, president de la Comissió d’Exteriors del Congrés dels Diputats. Barcelona

Carmen Romero, presidenta del Círculo Mediterráneo. Madrid

Rafael Estrella, ambaixador i exdiputat al Congrés dels Diputats. Granada Ahmet Evin, degà fundador de la Facultat d’Arts i Ciències Socials de la Universitat Sabanci d’Istanbul i membre de l’Istanbul Policy Centre (Turquia) Carles Gasòliba, senador. Barcelona Juan Goytisolo, escriptor. Barcelona Jean-Louis Guigou, inspector general d’Educació Nacional. En missió especial per a afers de la Mediterrània (França) Josep Maria Jordan, catedràtic d’economia de la Universitat de València. València Amin Maalouf, escriptor (Líban) Gema Martín Muñoz, directora de Casa Árabe i professora de sociologia del món àrab i islam de la Universitat Autònoma de Madrid. Madrid

Memòria d’activitats 2012

Xavier Rubert de Ventós, filòsof. Barcelona Antoni Segura, vicedirector del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. Barcelona Ismail Serageldin, director general de la Bibliotheca Alexandrina (Egipte) Abdelkhader Sid Ahmed, editor (Algèria) Anna Terrón, secretària d’Estat d’Emigració i Immigració Álvaro de Vasconcelos, director de l’European Union Institute for Security Studies (París) Mercè Viladrich, professora titular d’àrab i islam de la Universitat de Barcelona. Barcelona Josep Antoni Ybarra, catedràtic d’economia aplicada. Alacant


8

Presentació

2

Memòria d’activitats 2012


9

Sénen Florensa President Executiu de l’IEMed Andreu Bassols Director general de l’IEMed

S

i 2011 va ser un any marcat per les revoltes al món àrab, 2012 es pot concebre com l’any de les transicions generades pels esmentats processos revolucionaris. Transicions sense precedents a la regió que podem considerar com la quarta onada democratitzadora després de les protagonitzades pels països del sud d’Europa en els anys 70, els del con sud d’Amèrica Llatina en els anys 80 i els països de l’antiga Unió Soviètica i els seus estats satèl·lit en els anys 90. Ens trobem davant d’un moment històric, que no té precedents pel que fa a les fórmules i capacitat de mobilització social i que és una de les constatacions més contundents del canvi d’ordre mundial que estem experimentant ja no només pel procés de globalització econòmica sinó també pel procés de globalització de la informació i la comunicació. Lluny de quedar ofegades, les revoltes de 2011 han donat lloc a processos de transició encara en curs marcats per un debat intens i continuat en el si d’una societat civil més mobilitzada que mai i amb una inusitada capacitat per fer valer les seves exigències de canvi. Una societat civil més interconnectada amb Europa i la resta del món gràcies a les noves tecnologies, que van ser un factor important en la mobilització i difusió de les revoltes i que ho continuen sent ara en tant que instruments de canalització de les demandes de la societat a una classe política que, si bé ha ascendit al poder gràcies al designi popular, pot ser apartada del lideratge si no acompleix amb les expectatives de la societat civil en àmbits essencials com l’obertura democràtica, la lluita contra el clientelisme i la corrupció i les millores de les condicions de vida, de les prestacions socials i de la creació d’ocupació. Una societat civil que, en definitiva, ha estat la gran protagonista dels esdeveniments que han marcat l’agenda política dels països del sud de la Mediterrània i que han tingut com a teló de fons debats substancials propis de qualsevol procés de ruptura i transició. El debat que potser suscita major inquietud a Occident gira al voltant de la fórmula d’Estat a adoptar des del punt de vista religiós, que, evidentment, condiciona l’orientació de les noves constitucions que han de regir els incipients sistemes democràtics postrevolucionaris i que passa per la necessitat d’assolir un consens entre aquells que advoquen per un Estat islamista, amb la sharia com a font principal de legislació, i els que defensen la instauració d’un Estat civil en el qual la religió pugui ser present però no com a condicionant del sistema polític i social. És tràfic d’un debat que no qüestiona la religió com a sistema de creences i valors que forma part de la identitat de les societats àrabs, sinó el seu paper en la definició de la identitat d’estats i nacions i la seva convivència amb els drets i llibertats de la població. En aquest sentit, el debat entre religió i llibertats afecta tant a les importants minories confessionals presents al món àrab com a bona part dels sectors joves de la societat, que compten amb una percepció de si mateixos i del món molt diferent de la de les generacions precedents. I sens dubte afecta també les dones, que han lliurat la seva particular contesa per mantenir els drets conquerits i per conquerir els que encara queden pendents en el que podríem anomenar una primavera dins de la Primavera Àrab. Un altre gran debat és el que es desenvolupa en l’àmbit de la seguretat interior i, concretament, al voltant del posicionament de les forces armades com a garants de l’estabilitat nacional però també dels processos de transició en curs. L’Exèrcit ha estat un actor clau en el triomf de les revolucions àrabs i, com lamentablement encara podem observar en el cas de Síria, continua sent el blindatge decisiu que, junt amb els

Memòria d’activitats 2012


10

suports externs, manté al règim en el poder fins i tot a costa d’arrossegar el país a una cruenta guerra civil. En efecte, en un moment de convulsió social i deteriorament de la seguretat interna i fronterera, la capacitat del Govern per comptar amb el suport del vast entramat polític, social i fins i tot econòmic, construït durant dècades de dictadura per un estament militar poc disposat a perdre les seves prerrogatives, ha estat un factor decisiu –que no una garantia– per mantenir els nous governs en el poder, com a mínim a curt termini, bé sigui a través de pactes àrduament negociats o d’arriscades purgues. Es pot afegir, a més, que ambdues fórmules s’estan aplicant també, en menor o major mesura, a les relacions dels poders executiu i legislatiu amb el poder judicial. Si bé una gran majoria de la ciutadania demanda poders judicials independents tant dels règims deposats com dels actuals governs i parlaments electes, el control de la judicatura sovint esdevé temptador per a l’Executiu en el context d’incertesa propi dels processos constituents en els quals els diferents actors tracten de consolidar i blindar el seu poder. Tenint en compte la complexitat, imprevisibilitat i rapidesa dels esdeveniments que vénen afectant la regió en els darrers dos anys, resulta de vital importància aprofundir en l’anàlisi dels diferents processos en curs i en un millor coneixement de tots els actors que els protagonitzen. És per això que els processos de transició al món àrab mediterrani han constituït el fil conductor de bona part de l’activitat desplegada per les diferents àrees temàtiques de l’IEMed al llarg del 2012. En aquest sentit, s’ha buscat, un any més, un equilibri entre les accions de producció i de divulgació de coneixement. Així, l’IEMed ha organitzat nombroses conferències i seminaris centrats en els processos de transició democràtica oberts a la Mediterrània. Per a això ha comptat amb la valuosa implicació dels membres de EuroMeSCo, la principal xarxa d’investigació sobre polítiques euromediterrànies i seguretat que agrupa a 93 instituts de 33 països de l’Associació Euromediterrània i de la qual l’IEMed és institució coordinadora. En aquest sentit, d’entre les diferents iniciatives dutes a terme durant l’any 2012 en aquest àmbit, són destacables la conferència anual de la xarxa «Europe, the Mediterranean and the Arab Spring: Crisis as an Opportunity», celebrada a Barcelona els dies 4 i 5 d’octubre amb motiu de l’assemblea general dels seus membres, així com els fòrums «The Arab Spring one year after: challenges, prospects and strategies for change» i «Rethinking EU Policies after the Arab Spring through Southern Lenses», celebrats respectivament a Brussel·les al mes de març i a Madrid al mes de desembre amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i Desenvolupament, o el seminari «The Multilateral track of Euro-Mediterranean Relations. The Role of the UfM», celebrat a Barcelona al mes d’octubre i orientat a dilucidar l’important paper que la Unió per la Mediterrània pot jugar, com a únic fòrum multilateral que agrupa tots els membres de l’Associació Euromediterrània dempeus d’igualtat. Així, dins de la línia d’actuació dirigida a contribuir als objectius fonamentals de l’Associació Euromediterrània, la Política Europea de Veïnatge i la Unió per la Mediterrània, l’IEMed ha continuat prestant un actiu suport a la tasca que exerceix des de Barcelona la Secretaria de la Unió per la Mediterrània, que se suma a la cada vegada més àmplia presència de l’Institut en diferents xarxes euromediterrànies i a una aposta per establir vincles més estrets de cooperació amb altres institucions dedicades a l’estudi i seguiment de les qüestions que afecten la Mediterrània.

Memòria d’activitats 2012


2. Presentació

11

Són remarcables també els seminaris de seguiment dels convulsos processos de canvi al sud de la Mediterrània organitzats en col·laboració amb altres institucions, com és el cas del VI Congreso Diálogo y Acción «El Mediterráneo en transformación: una agenda para el futuro», celebrat l’1 de febrer en col·laboració amb la Fundació Bertelsmann, o el seminari «Freedom of Expression, Right to Information, Knowledge and Culture and the Role of Media and Culture in the Democratic Transition», finançat per la Comissió Europea i organitzat en col·laboració amb l’Institut de la Méditerranée de Marsella. Pel que fa al seguiment dels diferents processos nacionals de transició posats en marxa pels països socis mediterranis, destaca el seminari «Le Statut avancé UE-Maroc: nouveaux acteurs, nouvelles perspectives» celebrat a Rabat al mes de febrer i dedicat al seguiment de l’ambiciós programa de reformes emprès pel Marroc per donar resposta a les exigències de la ciutadania marroquina en el context de la Primavera Àrab i que suposa un avenç qualitatiu en la via reformista oberta per l’estatut avançat en les relacions entre el regne alauí i la UE. També la conferència que el primer ministre marroquí, Abdelilah Benkiran, va oferir a la seu de l’IEMed el 18 de maig arran de l’aprovació de la nova Constitució en referèndum popular. Aquesta conferència és una de les que, com ja es va fer durant l’any anterior, l’IEMed ha vingut oferint comptant amb la presència a Barcelona de rellevants responsables polítics de les relacions euromediterrànies com el comissari europeu d’Ampliació i Política de Veïnatge, Štefan Füle, o el ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, José Manuel García-Margallo. En l’àmbit econòmic, al llarg dels últims anys l’IEMed ha vingut apostant per concedir una atenció molt específica als processos de reforma, integració, cooperació i promoció financera i empresarial. Les respostes efectives per pal·liar o resoldre els problemes de desenvolupament socioeconòmic que els nous governs àrabs siguin capaços d’oferir seran la clau no solament per a la seva permanència en el poder sinó també per garantir l’estabilitat dels esmentats països. Per aquest motiu, l’IEMed ha organitzat diferents iniciatives el 2012 amb la finalitat de contribuir al diàleg entre actors econòmics públics i privats que redundi en la posada en marxa de polítiques públiques afavoridores de l’atracció d’inversions, de la creació d’ocupació i teixit empresarial o de l’accés a finançament, entre les que destaquen el seminari «Emerging New Economic Policy Makers in the Arab Mediterranean: Economic Agendas of Islamic Actors», celebrat al mes de juliol, o la IX edició del North African Business and Development Forum (NABDF) «North Africa’s New Wind», celebrat al mes de novembre dins de la VI Setmana Mediterrània de Líders Econòmics de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Quant al compromís de l’IEMed amb la divulgació dels principals processos i esdeveniments que conformen l’agenda euromediterrània i amb la sensibilització amb la realitat dels països de la regió, durant el 2012 s’han reeditat formats de gran acceptació que fomenten el debat participatiu amb el públic assistent sobre qüestions candents que susciten interès i inquietud entre la ciutadania. És el cas del format Debats de la Mediterrània que durant aquest any ha ofert el cicle «Mediterrània 2012: escenari d’una transició», amb sis conferències al mes de febrer dedicades a examinar els principals processos que conformen l’agenda euromediterrània actual des del Marroc fins a Turquia i els Balcans Occidentals, i el cicle «Comparative

Memòria d’activitats 2012


12

Migrations Policy in the Mediterranean: managing migration in a changing region», que en els mesos de març, maig i juny ha ofert tres conferències monogràfiques sobre els efectes dels canvis al món àrab en els moviments de població. De la mateixa manera, s’han reeditat els reeixits cicles de «CineDebates de la Mediterrània» i «DocuDebates de la Mediterrània» amb sèries de conferències que combinen la projecció de pel·lícules de ficció i documentals amb un debat posterior. És el cas, entre d’altres, dels cicles «Petites grans històries de la Mediterrània» durant els mesos de juny i juliol, «Cinema de la immigració» durant el mes de setembre, i la segona edició de «[R]Evolucions al món àrab» al novembre i desembre. En l’àmbit de les publicacions, l’Anuari IEMed de la Mediterrània Med.2012, la revista trimestral afkar/ ideas, i les col·leccions «PapersIEMed», «PapersEuroMeSCo», «DocumentsIEMed» i «FOCUS» han centrat també la seva atenció en el seguiment detallat del desenvolupament dels processos d’estabilització dels països en fase de transició a la democràcia a partir de les visions contrastades d’experts de diferents disciplines i procedències. Com a publicació de referència euromediterrània, l’Anuari para atenció en la seva edició de 2012, entre d’altres temes, als processos de reforma país per país en la seva triple dimensió política, econòmica i sociocultural, al rol de Turquia com a poder emergent a la regió, a les polítiques posades en marxa per la UE per donar resposta als reptes que planteja la nova situació a la regió de veïnatge meridional, al desvetllament de la societat civil, a la crisi de l’Eurozona i a l’evolució del conflicte a l’Orient Mitjà, agreujat pels efectes de la situació a Síria i el Líban. La tercera edició de l’Enquesta Euromed a actors i experts de les relacions euromediterrànies, centrada en l’impacte de la Primavera Àrab, constitueix a més un instrument idoni per complementar el seguiment de l’agenda euromediterrània i prendre el pols a les percepcions existents al respecte partint dels resultats extrets de les 695 respostes rebudes. Tant l’Anuari com l’Enquesta han estat presentats a la seu de la Secretaria de la Unió per la Mediterrània a Barcelona i davant de les institucions europees a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les en els mesos de març i novembre, respectivament. Quant a la revista afkar/idees editada en col·laboració amb Estudios de Política Exterior, els quatre títols de coberta ofereixen una bona idea de l’evolució i el seguiment que ha fet la publicació dels esdeveniments posteriors a l’esclat de la Primavera Àrab: «Tres victorias islamistas», «¿Hasta cuándo Siria?», «Egipto, transición confusa» i «Jóvenes democracias». Amb la col·laboració d’experts i periodistes d’ambdues ribes de la Mediterrània, la revista ha ofert, un any més, les claus per seguir les revoltes i manifestacions, els processos constitucionals i electorals i els seus principals actors així com les incerteses sobre la culminació de les transicions o el conflicte a Síria. Es pot esmentar, a més, els actes de presentació d’afkar/ idees organitzats a Madrid i Barcelona al mes de juny amb motiu dels quals es van organitzar sengles taules rodones per analitzar les eleccions presidencials egípcies. L’IEMed ofereix a més, a través de l’Observatori IEMedObs de Polítiques Euromediterrànies, un seguiment puntual de l’actualitat euromediterrània mitjançant la seva col·lecció d’articles d’opinió «FOCUS». Al llarg

Memòria d’activitats 2012


2. Presentació

13

del 2012, 25 articles han ofert l’anàlisi destacada d’actors euromediterranis del món acadèmic, polític, econòmic i de la societat civil. També la col·lecció «PapersIEMed» ha publicat quatre números al 2012 que han abordat la iniciativa de constitució d’una àrea euromediterrània d’educació superior, els reptes polítics que planteja el nou marc regional en procés de definició, les agendes econòmiques dels partits islamistes i les possibilitats de finançament i inversió en els països del sud de la Mediterrània. D’altra banda, la línia específica de papers en col·laboració amb la xarxa EuroMeSCo ha aprofundit, mitjançant els vuit números editats al 2012, en aspectes essencials de la Primavera Àrab i les seves repercussions en les relacions amb la resta d’actors internacionals presents a la regió. El diàleg cultural i el foment de la comprensió entre pobles mediterranis constitueix una altra de les línies tradicionals d’actuació de l’IEMed. En aquest sentit, es pot destacar l’organització del seminari «Migracions i espais de creació intercultural», celebrat al mes de juny, paral·lelament a la col·laboració de l’IEMed amb la XX Mostra Internacional de Films de Dones organitzant el cicle monogràfic «Joves realitzadores magrebines». En aquest àmbit s’han programat diverses conferències i presentacions editorials, especialment de la revista Quaderns de la Mediterrània, a més de les conferències «Altaveu Mediterrània» dins del programa Altaveu de les Cultures del Club d’Amics de l’UNESCO de Barcelona, amb sis cicles monogràfics al llarg de l’any sobre les cultures grega, israeliana i amazig, la gastronomia mediterrània i el paper de les dones al llarg de la història i en l’actualitat. La difusió del patrimoni cultural i els vincles històrics existents a la Mediterrània s’han abordat a través de les exposicions «Raimundus christianus arabicus: Ramon Llull i l’encontre entre cultures» al Monestir de Santes Creus, del febrer al maig, i «Skanderbeg: l’heroi i el mite», amb motiu del centenari de la independència albanesa, a Barcelona durant els mesos de juny i juliol, i les presentacions a Barcelona del disc Mare Nostrum de Hespèrion XXI –coeditat per l’IEMed– i del XVIII Festival de Fes de Músiques Sacres del Món. En l’àmbit del diàleg cultural a la Mediterrània, destaca l’activitat desplegada per la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh, coordinada per l’IEMed, i que ha organitzat una nova edició del concurs literari «Un mar de paraules» dirigit a joves dels 43 països euromediterranis i dedicat en aquesta ocasió al diàleg intergeneracional, en el marc de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional. Finalment, al llarg de 2012 el web corporatiu de l’IEMed, que allotja a més el web de l’Observatori de Polítiques Euromediterrànies IEMedObs, ha constituït una eina estratègica per a la visibilitat i la interacció amb els públics de l’IEMed que permet gestionar grans volums d’informació i reflectir tota l’activitat i la producció de continguts i tota la tasca d’observació, anàlisi i divulgació desenvolupada per l’IEMed. A aquesta activitat se sumen els webs de la xarxa EuroMeSCo i de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh i, molt especialment, els nous perfils de l’IEMed a Facebook, Twitter, YouTube i Flickr amb la voluntat de propiciar una major interacció amb la ciutadania interessada en les qüestions que afecten a la Mediterrània, al servei de la qual treballa l’IEMed des la seva creació l’any 1989.

Memòria d’activitats 2012


14

Àrees 3.1. Política Euromed i programes regionals

3

Objectius: Fer seguiment i generar reflexió estratègics sobre els grans temes que configuren l’agenda política de la Mediterrània i de les seves relacions amb Europa. Participació en programes regionals euromediterranis i transfronterers, així com en diferents xarxes euromediterrànies. Suposa la col·laboració fonamentalment amb governs, institucions i instituts de recerca, xarxes d’experts i universitats d’Europa i de països del sud de la Mediterrània. Memòria d’activitats 2012


15

Le Statut avancé UE-Maroc: nouveaux acteurs, nouvelles perspectives Seminari Lloc i data Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació del Marroc, Rabat / 29 de febrer En col·laboració amb Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació del Marroc

Amb motiu del viatge oficial del president de la Generalitat de Catalunya al Marroc, l’IEMed organitza una nova edició dels seminaris de seguiment de les relacions entre la UE i el Marroc en el marc del procés d’estatut avançat que possibilita un apropament entre Europa i el regne alauita, especialment beneficiós en el context del procés de transició política posat en marxa pel Marroc així com del moment actual de replantejament de les relacions Nord–Sud a la Mediterrània i d’inclusió de nous actors polítics, econòmics i socials. Aquesta cita a Rabat compta amb representants de les institucions europees i de la nova administració marroquina per debatre les noves perspectives que els canvis produïts obren en les relacions bilaterals i quins són i quin paper poden jugar els nous actors en el diàleg econòmic i social en un país que assumeix la implementació d’un ambiciós pla de reforma política que inclou un factor decisiu en termes de governabilitat, com és el procés de regionalització i descentralització territorial.

Memòria d’activitats 2012


16

Ponents: Badre Eddine Allali, ambaixador, director de l’Acadèmia Marroquina d’Estudis Diplomàtics. Youssef Amrani, ministre delegat d’Afers Exteriors del Marroc. Omar Azziman, conseller del Rei del Mar· roc. Andreu Bassols, director general, IEMed. Chakib Benmoussa, president, Consell Econòmic i Social del Marroc. Mohamed Boudra, copresident, Assemblea Regional i Local Euromediterrània (ARLEM). Fouad Brini, director general, Agència per a la Promoció i el Desenvolupament de les Províncies del Nord. Abdelilah Fountir, director d’Afers Generals, Secretaria General del govern marroquí. Francesc Granell, professor d’Organització Econòmica Internacional, Universitat de Barcelona. Larabi Jaidi, pro· fessor d’Economia, Universitat Mohammed V, Rabat. Eneko Landaburu, cap de la Delegació de la Unió Europea al Marroc. Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya. Mohammed Tawfik Mouline, director general, Institut Reial d’Estudis Estratègics del Marroc. Josep Maria Rañé, president del Consell del Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultures Medi· terrànies, IEMed. Joan Vintró, professor de Dret Constitucional, Universitat de Barcelona. Carles Viver Pi-Sunyer, director, Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya.

L'ECONÒMIC

DEL 3 AL 9 DE MARÇ DEL 2012

23

GRAN ANGULAR MÓN Francesc Granell

CATEDRÀTIC D’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA INTERNACIONAL DE LA UB I MEMBRE DE LA REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I FINANCERES D’ESPANYA

L’ESTATUT AVANÇAT DEL MARROC

E

n un moment difícil per a tothom però més difícil encara per als països mediterranis per la inquietud que suscita la inacabada Primavera Àrab i poc després que el rei del Marroc propiciés un canvi polític significatiu segons les propostes que va formular en el seu discurs del 9 de març del 2011, amb els canvis constitucionals aprovats pel referèndum de l’1 de juliol i culminat en les eleccions del 25 de novembre per dotar-se d’un nou govern, Europa es mostra molt interessada perquè el Marroc sigui exemple d’evolució cap a la democràcia i la sensatesa sense caure en els fanatismes religiosos que s’han produït en alguns països àrabs. Fruit d’aquest interès, la Comissió Europea va concedir, aquest 24 de febrer, 91 milions d’euros en favor del Marroc per tirar endavant l’estatut avançat acordat al país alauita el 2008 i que es va anar concretant en el pla d’acció que es va aprovar el 2010 en la cimera entre la UE i el Marroc que va tenir lloc a Granada pel significatiu impuls del Grup d’Amics del Marroc liderat per Espanya i França. D’altra banda, recentment s’han aprovat el nou acord pesquer amb el Marroc i el nou acord de lliure canvi. El primer permet sortir de la parada tècnica a pesquers andalusos i canaris, mentre que el segon, com a conseqüència de l’ampliació considerable de l’abast de les concessions agrícoles, ha generat un cert malestar dels agricultors espanyols més afectats per la potencial competència dels productes mediterranis marroquins. En aquest context resulta significatiu que el primer viatge a l’exterior del president Mariano Rajoy es fes al Marroc, i resulta també

UE, amb la qual està associada per l’acord del 1995 que preveia que s’establiria una zona de lliure canvi al cap de 12 anys, cosa que després es va renegociar per fer-la efectiva el 2012. Amb el nou estatut d’associació avançada s’ha iniciat un programa d’harmonització legislativa i reglamentària i d’implicació i participació del Marroc en moltes de les polítiques i iniciatives de la Unió Europea, inclús la política agrària i la de pesca, l’accés del Marroc a finançaments europeus, etcètera.

Un tramvia de Rabat fabricat per Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. ALSTOM

És curiós que els dies de la missió hagin coincidit amb la presa de possessió d’un marroquí del càrrec de secretari general de la Unió pel Mediterrani al barceloní Palau de Pedralbes. El marroquí Fathallah Sijilmassi ha pres possessió l’1 de març i ha esdevingut el tercer secretari de la UpM després dels breus mandats dels dos secretaris generals anteriors: el del jordà Ahmad Masadeh i el del marroquí Youssef Amrani

significativa la missió empresarial catalana que, encapçalada del president de la Generalitat de Catalunya, ha estat al Marroc aquesta setmana. És curiós que els dies de la missió hagin coincidit amb la presa de possessió d’un marroquí del càrrec de secretari general de la Unió pel Mediterrani al barceloní Palau de Pedralbes. El marroquí Fathallah Sijilmassi ha pres possessió l’1 de març i ha esdevingut el tercer secretari de la UpM després dels breus mandats dels dos secretaris generals anteriors: el del jordà Ahmad Masadeh i el del marroquí Youssef Amrani, que es va retirar de la seva funció per entrar al nou govern marroquí de coalició presidit per Abdelilah Benkirane, del partit islamista moderat PJD (Partit Justícia i Desenvolupament). Com és normal en una missió d’aquest tipus, s’han establert contactes per aprofundir les ja extenses relacions comercials i d’inversions que algunes

empreses que actuen a Catalunya han anat desenvolupant amb el Marroc -malgrat els problemes del Sàhara Occidental- i amb l’àrea mediterrània en general, i s’han aprofundit alguns contactes institucionals que tenen expressió, per exemple, en el fet que la seu de l’Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània estigui a la Cambra de Comerç de Barcelona, que l’Institut Europeu per a la Mediterrània estigui a Barcelona i que la seu de la Unió per la Mediterrània estigui també a Barcelona o el fet que la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres –l’única reial acadèmia d’àmbit estatal amb seu a Barcelona- tingui com a membre corresponent el conseller del rei Mohamed VI del Marroc Andre Azoulay i que sigui a Barcelona la seu d’una de les ONG que més treballen en favor del Marroc: la Fundació Tanja. La novetat d’aquesta missió organitzada per l’agència de suport a la

competitivitat de l’empresa catalana Acc1ó, en què han participat més de 100 empreses i representants d’entitats, és que és la primera que es fa després que la Comissió Europea mobilitzés –com s’ha dit abansels primers recursos per concretar l’estatut avançat del Marroc en relació amb la UE. ESTATUT AVANÇAT. El Marroc és fins ara l’únic país que gaudeix d’un estatut avançat segons la línia llançada pel llavors president de la Comissió Romano Prodi perquè alguns països que no podien aspirar a entrar a la UE com a membres plens poguessin relacionar-se en la perspectiva de “Tot menys les institucions”. De fet, el Marroc va demanar entrar a la llavors Comunitat Europea, però el Consell de Ministres va recordar a Rabat que la qualitat de membre està reservada a països europeus. Això no vol dir que el Marroc no tingui unes relacions molt bones amb la

ESTANDARDITZACIÓ. Un aspecte important d’aquesta renovada cooperació és que el Marroc adoptarà les normes d’estandardització industrial europees per fer més fluid el comerç entre ambdues parts, i el mateix succeirà amb les regles sanitàries i fitosanitàries, així com les normes europees de seguretat marítima, dret dels treballadors i protecció social, protecció de recursos naturals en vista d’un desenvolupament sostenible, etcètera. Amb tot això, el Marroc és un bon mercat i una bona plataforma per a les empreses catalanes de tota mena i ja són moltes les que treballen al regne alauita. Des de les empreses tèxtils que s’han localitzat a Tànger fins al Banc de Sabadell, que va ser el primer banc espanyol que va obrir una oficina operativa al Marroc (a Casablanca), passant per la fàbrica de Santa Perpètua d’Alstom subministrant tramvies al transport públic de Rabat o la Seat de Martorell fent esforços de vendes al Marroc, els exemples són molts i variats. Amb l’estatut avançat entre la UE i el Marroc s’obren noves vies de cooperació entre empreses, entre administracions i entre institucions. Confiem que la missió d’aquesta setmana doni fruits en aquest sentit.

2

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

17

Les transformacions socials al món àrab Assises de la Mediterrània Lloc i data Palau de Pedralbes, Barcelona / del 22 al 24 de març En col·laboració amb Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, Federació de Col·legis d’Advocats d’Europa, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona

Les repercussions que els processos de transició política comportaran en la legislació i la seguretat jurídica als països del nord d’Àfrica són examinades per aquesta vintena edició de les Assises de la Mediterrània, reunió de referència dels col·legis professionals d’advocats de la Mediterrània i en la qual l’IEMed col· labora. Partint d’una anàlisi dels factors que han propiciat diferents models de transició a la constitucionali· tat a Egipte, Tunísia, el Marroc o Líbia, els assistents debaten els reptes que han d’afrontar les assemblees constituents i els governs interins d’aquests països i que passen per l’obertura d’un debat substancial sobre les garanties dels drets i llibertats fonamentals i sobre temes tradicionalment exclosos com la laïcitat, el paper de la sharia o la presència i l’emancipació de les dones. El paper que des d’una perspectiva tant individual com corporativa pugui exercir l’advocacia mediterrània en les reformes legislatives i constitucio· nals endegades és també objecte de debat. En aquest sentit, la trobada planteja la necessària creació d’un Tribunal d’Arbitratge Mediterrani. Finalment, el seminari compta amb una sessió sobre les percepcions dels canvis produïts al món àrab entre els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

Memòria d’activitats 2012


18

Ponents: Muntasser al-Zayyat, secretari general, Associació Egípcia d’Advocats. Abdesalam Bakkioui, president, Associació d’Advocats del Marroc. Andreu Bassols, director general, IEMed. Josep M. de Dios Marcer, degà de la Facultat de Dret, Universitat Autònoma de Barcelona. Guido de Rossi, president, Federació dels Col·legis d´Advocats d´Europa (FBE). Mariano Durán, degà, Il·lustre Col·legi d’Advocats de València. Juan José Escobar, ambaixador en missió especial per a la Mediterrània, Ministeri d’Afers Exte· riors i Cooperació. Carla Fibla, escriptora i periodista, corresponsal al Pròxim Orient. Jérôme Gavaudan, degà, Orde dels Advocats de Marsella; vicepresident, Comissió de la Mediterrània de la FBE. Gigi Ibrahim, bloccaire egípcia. Domenico Insanguine, president de la Comissió de la Mediterrània de la FBE; president de l’Observatori Jurídic Internacional sobre la Migració. Hassan Kettani, exsecretari general per a l’Àfrica del Nord de la Unió Internacional d´Advocats. Ali Mezghani, professor de Dret dels països àrabs, Univer· sitat de París Panthéon-Sorbonne. Marisa Moreno, diputada i responsable del Departament Internacional de la Junta de Govern de l´Il·lustre Col·legi d’Advocats de Màlaga. Otman Norawi, membre de la Junta Permanent de la Unió d’Advocats Àrabs. Fernando Oliván, professor de Dret Constitucional, Universitat Rey Juan Carlos I, Madrid; president del Fòrum Hispano-Marroquí de Juristes. Abdelmalek Ouardighi, president per al Marroc del Fòrum Hispano-Marroquí de Juristes. Luigi Pannarale, catedràtic de Filosofia del Dret, Universitat de Bari. Francisco Puchol-Quixal, president d´honor de la Comissió de la Mediterrà· nia de la FBE. Eligio Resta, catedràtic de Filosofia del Dret, Universitat de Roma. Miquel Roca Junyent, advocat, soci-president de Roca Junyent. Mohamed-Mouldi Sabri, advocat de l´Orde dels Advocats de Marsella i de l´Orde Nacional dels Advocats de Tunísia. Ahmed Saddik, diputat, Junta de Govern de l´Orde Nacional dels Advocats de Tunísia. Fathallah Sijilmassi, secretari General de la Unió per la Mediterrània. Valeria Verdolini, sociòloga del Dret, Universitat de Bicocca, Milà. Omar Widra, degà, Orde dels Advocats de Casablanca. Pedro L. Yúfera, degà, Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona. Tarek Zouhair, diputat de la Junta de Govern de l’Orde dels Advocats de Casablanca. | Europa - Món | 11

EL PUNT AVUI DISSABTE, 24 DE MARÇ DEL 2012

Primavera àrab El procés de democratització

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Laïcitat? Senyors, facin el que vulguin” Asma al-Assad, esposa del president sirià, el desembre del 2010 en un hotel de París ■ MIGUEL MEDINA / AFP

FUTUR · Juristes europeus aconsellen als països àrabs que elaborin el seu propi model de Constitució ISLAMISME · Els sectors més progressistes lluiten perquè la religió no impregni els nous processos constituents

La UE sanciona l’esposa i la mare d’Al-Assad a Annan viatja a Moscou i Pequín per

tractar sobre el pla de pau per a Síria

Redacció

BRUSSEL·LES

La Unió Europea va congelar ahir els actius que l’esposa, la dona, una cunyada i una germana del president sirià, Baixar al-Assad, tenen al continent. Els Vint-i-set van sancionar dotze persones de l’entorn més immediat del rais, que no podran viatjar al territori de la UE. Aquesta mesura, però, no afecta la dona d’Al-Assad, Asma, que té doble nacionalitat siriana i britànica. El ministre d’Afers Estrangers britànic, William Hague, va declinar pronunciar-se sobre si, donat el cas, el Regne Unit deixaria entrar Asma al país. A la llista negra ja figurava el dirigent sirià, el seu ger-

mà Maher –un dels principals responsables de la repressió– i un centenar de figures del règim. La nova ronda de sancions arriba després que el Consell de Seguretat de les Nacions Unides aprovés dimecres per unanimitat una declaració de suport a la mediació de l’exsecretari general de l’ONU, Kofi Annan, que aquest cap de setmana visitarà Moscou i Pequín per treballar en el pla de pau sirià. Fins ara, Rússia i la Xina han vetat els intents de condemna del Consell. Mentrestant, sobre el terreny, almenys 22 persones van morir ahir en bombardejos i xocs entre l’exèrcit sirià i els rebels, segons els opositors Comitès de Coordinació Local. ■

165239-1052699w

FINANÇAMENT I PRÉSTECS A PIMES Entitat Financera EUROPEA ofereix crèdit de 100.000 a 500.000 €. Tramitació ràpida. Informació: 93 488 01 22 de 10 a 14 h o al 606 345 497.

En l’acte liderat pel Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) hi va ser present Miquel Roca ■ JUANMA RAMOS

Adela Genís BARCELONA

L’

advocat i pare de la Constitució, Miquel Roca, considera que els països europeus no han “d’interferir” en els processos constituents que la primavera àrab ha obert a l’altra riba del Mediterrani, ni tan sols amb l’exigència de la laïcitat. “A Europa hi ha moltes constitucions que comencen invocant Déu... i després hem de dir als altres com han de fer les seves constitucions?”, es preguntava l’exdirigent de CiU. “El que és important és que les constitucions serveixin, que sigui un marc en què s’estableixin les regles del joc..., i si no hi ha voluntat de respectar-ho no servirà per a res”, hi afegia en una intervenció en unes jornades per debatre el nou escenari que s’obre als països àrabs després de les revolucions, organitzades pels col·legis d’advocats de Barcelona i València, l’Institut Europeu de la Mediterrània (Iemed) i la Comissió del Mediterrani de la FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, Federació dels Col·legis d’Advocats d’Europa). Un dels set ponents de la Constitució del 1978 considera cabdal que els

nous textos que s’han de redactar en aquests països es facin “amb renúncies” per part de tothom, perquè si no serà molt difícil que tirin endavant. El procés que s’obre en aquests països no és fàcil i els experts consideren que cauran en un error si intenten copiar el model europeu. “Han de trobar un encaix. Seria perillós que emulessin les constitucions europees”, opinava Luigi Pannarale, catedràtic de filosofia del dret a la Universitat dels Estudis a Bari. “ Europa ————————————————————————————————————————————

Els països que inicien processos constituents no volen perdre l’oportunitat d’emmirallar-se en Europa ————————————————————————————————————————————

tampoc no es troba en el millor moment pel que fa a les constitucions, sobretot pel que fa als drets laborals”, assegurava, i posava com a exemples de països on es perden drets Itàlia, Grècia, Espanya o fins i tot Alemanya. Des de l’altra riba del Mediterrani les aspiracions, però, són unes altres. Els països que ara inicien processos constituents no volen perdre l’oportunitat d’emmirallarse en la vella Europa. Saben que es

troben en un moment clau que decidirà el futur i un dels objectius dels sectors més progressistes és separar la religió de l’estat. Tunísia, on va saltar l’espurna que va encendre les revolucions, i el Marroc són dos països que han avançat en els processos constituents. A Tunísia la lluita entre els islamistes –que van guanyar les eleccions per una àmplia majoria– i els progressistes –que també formen part del nou govern– és ben viva.“És un debat real, difícil, a vegades violent..., però s’ha de fer”, assegurava Muhammad-Muldi Sabri, advocat de la junta del Col·legi Nacional d’Advocats de Tunísia. Tot i aquestes discussions, al país àrab tenen clar que aquesta constitució ha d’estar enllestida a principi de l’any que ve, i una altra de les premisses que té el Consell Constitutiu és garantir que no torni la dictadura. El Marroc, tot i no viure una revolta, també ha viscut canvis en la Constitució. El rei Muhammad VI ha inclòs variacions que no acaben de convèncer els sectors més crítics amb la monarquia. Que es respecti el poble amazic, que es deixi anar els presos polítics o que es garanteixi la igualtat entre homes i dones són algunes d’aquestes peticions. ■

4

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

Memòria d’activitats 2012

19


20

The Arab Spring, one year after: challenges, prospects and strategies for change Seminari i visites de capacitació Projecte finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació i Desenvolupament Lloc i data Palais d’Egmont, Brussel·les / del 28 al 30 de març En col·laboració amb European Policy Centre, EuroMeSCo

Aquest seminari internacional s’organitza a Brussel·les per realitzar un balanç dels processos de canvi al nord d’Àfrica un any després del seu inici i per aportar estratègies que potenciïn el paper de la Unió Euro· pea en la promoció de les reformes democràtiques en curs. El seminari impulsa el debat sobre la consolida· ció de la bona governança a través de les reformes constitucionals; l’establiment d’un nou contracte social amb el naixement d’un sistema de seguretat social, educació i ocupació estable; l’obertura cap als mercats internacionals; la reconstrucció de l’ordre regional i les iniciatives d’integració com la Unió del Magreb Àrab; la participació i la valorització identitària de la societat civil, i el paper dels mitjans de comunicació. Els directors i experts tant de centres de recerca rellevants com emergents dels països del sud i l’est de la Mediterrània que participen en el seminari assisteixen també a una sèrie de visites a institucions i centres de recerca europeus amb l’objectiu d’obtenir suport en el desenvolupament de polítiques de qualitat en la gestió de les seves institucions i entitats. Aquesta formació de caire eminentment pràctic inclou metodo· logies per a la captació de fons d’institucions europees i per al foment de col·laboracions, activitats i línies estratègiques conjuntes.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

21

Ponents: Hossam Eldin Ali, president, Acadèmia Democràtica Egípcia. Gokhan Bacik, director, Middle East Strategic Research Center, Zirve University. Rosa Balfour, analista política, European Policy Centre (EPC). Frederic Baranger, coordinador de Recerca, Institut Amadeus. Andreu Bassols, director general, IEMed. Giuseppe Belardetti, director, Associació del Tractat Atlàntic (ATA). Sihem Ben Sedrine, porta· veu, Conseil National pour les Libertés. Merete Bilde, Servei Europeu d’Acció Exterior. Chiara Biscaldi, analista, International Crisis Group. Sandy Boyle, presidenta de la Secció d’Afers Exteriors, Comitè Econòmic i Social Europeu. Franziska Brantner, membre del Parlament Europeu. Elmar Brok, president del Comitè d’Afers Exteriors del Parlament Europeu. Iman Bugaighis, exportaveu, Consell Nacional de Transició de Líbia. Gabriele Cascone, Divisió de Riscos per a la Seguretat, OTAN. Abdessalem Chaabane, secretari general, Tribunal Tunisenc d’Auditors. Moncef Cheikh-Rouhou, membre de l’Assemblea Constitucional de Tunísia. Giancarlo Chevallard, president, Paralleli – Istituto Euromediterraneo del Nord Ovest. Djamila Chikhi, assessora del president, European Parliaments on External Relations. Carmen-

Memòria d’activitats 2012


22

Cristina Cirlig, Parlament Europeu. Alfredo Conte, cap de la Divisió de Planificació Estratègica, Servei Europeu d’Acció Exterior. Sybille De Cartier, Policy Officer, Ministeri d’Afers Exteriors de Bèlgica. Ahmed Driss, director, Centre d’Études Méditerranéennes et Internationales. Philippe Droz-Vincent, professor, Sciences-Po Paris i Sciences-Po Toulouse. Anthony Dworkin, Senior Policy Fellow, European Council on Foreign Relations (ECFR). Amal Abou Elfadl, membre de la Junta de Govern, Women and Memory Forum (WMF). Basem Fathy, Programme Officer, Delegació al Caire, Freedom House. Peter Frisch, principal economista polític, Servei Europeu d’Acció Exterior. Karen Fogg, Leuven Centre for Global Governance Studies. Giovanni Grevi, director de la Delegació a Brussel·les de FRIDE. Rama Halaseh, Programme Officer, National Democratic Institute for International Affairs (NDI). Jacqueline Hale, analista política, Open Society Institute (OSI). Mariwan Hama-Saeed, Arthur Koenig Fellow, Human Rights Watch. Kamal Hassan, investigador, Mitvim, Tel Aviv. Alisa Herrero, European Center for Policy Management (ECDPM). Josef Janning, director d’Estudis, European Policy Centre. Ahmed Kandil, investigador sènior, Al Ahram Centre for Political and Security Studies. Kristina Kausch, investigadora, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Dialogo Exterior (FRIDE). Erwan Lannon, professor, Universitat de Gant. David Latin, vicepresident sènior per al Nord d’Àfrica, OMV. Pol Morillas, coordinador de Polítiques Euromed, IEMed. Rami Nasrallah, fundador i director, International Peace and Cooperation Center (IPCC). Maha Abdel Nasser, activista, Partit Social Democràtic d’Egipte. Staffan Nilsson, president, Comitè Econòmic i Social Europeu. Clara Marina O’Donnell, investigadora, Brookings Institution, Washington. Mark Otte, cap de Planificació Política, Ministeri d’Afers Exteriors de Bèlgica. Mohammed Rehan, president, Sindicat Inde· pendent Egipci de Treballadors de l’Aviació Civil. Didier Reynders, viceprimer ministre i ministre d’Afers Ex· teriors de Bèlgica. Abdulaziz Sager, president, Gulf Research Center. Mahgoub M. Salih, editor, El Ayam. Hafez Abu Seada, director, Organització Egípcia de Drets Humans. Maged Sorour, director executiu, One World Foundation. Abderrahman Tlemçani, activista, Transparency Morocco.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

Memòria d’activitats 2012

23


24

La Méditerranée de démain : enjeux et défis XV Forum International de Réalités Lloc i data Lloc: Hammamet, Tunísia / del 26 al 28 d’abril En col·laboració amb Forum International de Réalités, Delegació de la Unió Europea a Tunísia

L’IEMed col·labora en l’organització d’una nova edició d’aquest fòrum que aplega anualment a Tunísia un centenar d’experts de les relacions euromediterrànies i decisors i emprenedors del Nord i del Sud i que en aquesta ocasió aborda les perspectives obertes pels processos de transició al nord d’Àfrica després de les revoltes de 2011. Concretament, el fòrum centra les seves reflexions en la necessitat de rellançar el crei· xement econòmic a la regió per satisfer les demandes socials de reducció dels índexs d’atur, i en el suport a l’activitat emprenedora, tot considerant l’enfortiment dels sistemes financers nacionals i la importància de l’acció de les banques i els instruments financers regionals i internacionals de reconstrucció i desenvolupa· ment i parant especial atenció a la revitalització dels sectors econòmics que ofereixen un major potencial de creixement, com és el cas dels sectors mèdic i farmacèutic o d’infraestructures. També s’aborden les reformes necessàries per acompanyar aquest procés en termes de garanties de drets fonamentals i lliber· tats i lluita contra la corrupció i el tràfic il·legal. Ponents: Abdesselam Aboudrar, president, Instància Central per a la Prevenció de la Corrupció del Mar· roc. Lazher Akremi, exministre d’Interior de Tunísia. Andrea Amato, president, Istituto del Mediterraneo (IMED). Khalil Ammar, PDG, BFPME. Philippe Amon, president i CEO, SICPA Holding S.A. Rym Ayadi, directora de Recerca, Centre for European Policy Studies, (Brussel·les). Andreu Bassols, director general, IEMed. Abdejelil Bedoui, professor universitari i polític. Hélé Béji, professora d’universitat i escriptora. Yadh Ben Achour, expresident de l’Alta Comissió per a la Realització dels Objectius de la Revolució, la Re· forma Política i la Transició Democràtica de Tunísia. Hichem Ben Fadhl, secretari general, Banque Zitou· na. Hakim Ben Hammouda, conseller especial del president del Banc Africà de Desenvolupament. Habib Ben Sâad, PDG, Banc de Tunísia. Hatem Ben Salem, exsecretari d’Estat d’Afers Exteriors i exministre d’Educació de Tunísia. Mohamed Ferid Ben Tanfous, director general, ATB. Ghazi Ben Tounes, director per al nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, SICPA. Pascal Boniface, director, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS). Laure Borgomano, analista en qüestions estratègiques mediterrànies. Ridha Charfeddine, president, Laboratori Farmacèutic Unimed. Tarek Cherif, president fundador, Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect). Jamel Eddine Chichti, professor universitari. Pierre Delval, president, Fundació WAITO. Jean Dufourcq, director de Recerca, Escola Militar de París. Ahmed El Karm, vicepresident, Amen Bank. Hichem Elloumi, president, Federació d’Electricitat i Electrònica de Tunísia (UTICA). Mohamed Ennaceur, exministre d’Afers Socials de Tunísia. Senén Florensa, secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya; president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Samy Ghorbal, periodista i escriptor. Ghazi Ghrairi, professor universitari. Ridha Gouia, economista. Abdellatif Hamam, PDG, CEPEX. Bochra Bel Haj Hmida, advocada. Hamadi Jebali, primer ministre de Tunísia. Chokri Jeribi, director mèdic, Laboratoris Sanofi Aventis Tunísia. Adrianus Koetsenruijter, cap de la Delegació de la UE a Tunísia. Jacob Kolster, director del Departament Regional per a l’Àfrica del Nord, Banc Africà de Desenvolupament. Zyed Krichen, redactor en cap, Le Maghreb. Abderrahmane Ladgham, ministre per a Afers de Malversació. Latifa Lakhdar, Facultat de Lletres i Ciències Humanes, Universitat de Tunis.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

25

Foued Lakhoua, president de la Cambra Franco-tunisiana de Comerç i Indústria (CTFCI). Bernardino León, representant especial de la UE per als països del Sud de la Mediterrània. Maurizio Libutti, director de Total Tunísia. Maurizio Massari, ministre plenipotenciari, Itàlia. Radhi Meddeb, PDG, Comète Enginee· ring; president, Mouvement Action Développement Solidaire. Ferid Memmich, intel·lectual tunisià. Khadija Mohsen-Finan, politòloga, Universitat de París VIII; investigadora, IRIS. Mustapha Kamel Nabli, governa· dor, Banc Central de Tunísia. Hela Ouardi, professora universitària. Ahmed Ounaïes, exministre d’Afers Exteriors de Tunísia. Najib Zerouali Ouarithi, ambaixador del Marroc a Tunísia. Jean Louis Reiffers, co· ordinador i president del Consell Científic de FEMISE. Tahar Sioud, exministre tunisià. Gianluca Solera, cap de la Unitat de Coordinació de Xarxes Nacionals, Fundació Anna Lindh. Ridha Tlili, director, Fundació Ahmed Tlili. Ferid Tounsi, director general, API. Mokhtar Trifi, president honorari de la Lliga Tunisenca de Drets Humans. Emna Bel Haj Yahia, novel·lista. Olfa Youssef, professora universitària. Taïeb Zahar, president, Forum International de Réalités. Hamouda Zaouia, director per al Nord d’Àfrica, l’Orient Mitjà i Turquia, Laboratoris Pierre Fabre Médicament France. Khalil Zamiti, intel·lectual tunisià. Nouri Zorgati, exministre de Finances de Tunísia. Abderrazek Zouari, president, UBCI.

Memòria d’activitats 2012


26

The Multilateral track of Euro-Mediterranean Relations. The role of the UfM Seminari Lloc i data Palau de Pedralbes, Barcelona / 3 d’octubre En col·laboració amb Secretaria de la UpM, EuroMeSCo

L’IEMed organitza aquest seminari de treball com a punt de trobada i debat entre els responsables de la Secretaria de la Unió per la Mediterrània i rellevants experts investigadors en les principals problemàtiques que afronta la regió i que constitueixen els àmbits d’acció prioritaris de la UpM. La trobada, que coincideix amb la celebració a Barcelona de la Conferència i Assemblea Anual de la xarxa EuroMeSCo, debat l’estat i el nou paradigma de les relacions euromediterrànies després dels processos de ruptura i transició que al llarg de 2011 han sacsejat el món àrab; el paper que ha de representar la UpM com a únic marc multilateral estable per assegurar l’èxit dels processos democràtics en curs i la normalització i millora de les relacions entre ambdues ribes; i l’anàlisi detallada dels escenaris de futur immediat en els àmbits d’economia, trans· port, energia, medi ambient i aigua, educació i societat civil, matèries totes elles prioritàries en l’acció de la UpM.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

27

Ponents: Saki Aciman, CETMO. Yigit Alpogan, sotssecretari general de Transport i Desenvolupament Urbà, UpM. Cecilia Attard-Pirotta, sotsecretària general d’Afers Socials i Civils, UpM. Andreu Bassols, director general, IEMed. Lino Cardarelli, sotssecretari general per a Finançament de Projectes, UpM. Ilan Chet, sotssecretari general d’Educació Superior i Recerca, UpM. Ahmed Driss, director, Centre des Études Méditerranéennes et Internationales, Tunis. Senén Florensa, secretari general d’Afers Exteriors, Generalitat de Catalunya i president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Rafiq Husseini, sotssecretari general de Medi Ambient i Aigua, UpM. Bichara Khader, director, Centre d’Études et Recherches sur le Monde Arabe Contemporain, Universitat Catòlica de Lovaina. Marc Strauss, assessor en matèria d’Ener· gia, UpM. Eudaldo Mirapeix, ambaixador d’Espanya, MAEC. Omar Shaban, director, Pal-Think for Stra· tegic Studies, Palestina. Fathallah Sijilmassi, secretari general, UpM. Moez Sinaoui, assessor en matèria de Comunicació i Relacions Públiques, UpM. Jordi Vaquer, director, Fundació CIDOB.

Memòria d’activitats 2012


28

Europe, the Mediterranean and the Arab Spring: Crisis as an Opportunity EuroMeSCo Annual Conference and General Assembly 2012 Projecte finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) Lloc i data IEMed, Barcelona / 4 i 5 d’octubre

L’IEMed, institució coordinadora de l’Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), la principal xarxa d’instituts de recerca euromediterranis sobre política i seguretat, acull la conferència anual i l’As· semblea General dels seus membres. Els debats de la Conferència se centren enguany en les dinàmiques internes dels països de la Primavera Àrab i el paper de la societat civil en la seva conformació; les con· seqüències geoestratègiques dels processos de canvi oberts als països del nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà; i les alternatives existents per reorientar i rellançar les relacions euromediterrànies a partir d’una acció de lideratge que la Unió per la Mediterrània pot exercir en tant que fòrum multilateral en peu d’igualtat entre tots els països membres de l’Associació Euromediterrània. Els més de noranta experts que assisteixen a la cita també debaten sobre els darrers esdeveniments a Síria i l’escalada de tensió que està implicant a tota la regió de l’Orient Mitjà, especialment Turquia, el Líban, l’Irak i l’Iran i sobre les possibles derives de canvi per al conflicte àraboisraelià, especialment pel que fa al nou paper que podria representar el nou govern islamista d’Egipte. Ponents: Mensur Akgün, director, Global Political Trends, Turquia. Roberto Aliboni, exdirector i vicepre· sident, Istituto Affari Internazionali, Itàlia. Mustapha Kamel al-Sayyid, director executiu, Partners in De·

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

29

velopment, Egipte. Yigit Alpogan, sotssecretari general, UpM. Fouad Ammor, investigador, Groupement d’Études et de Recherches sur la Méditerranée, Marroc. Rosa Balfour, directora del Programa Europe in the World, European Policy Centre, Bèlgica. Andreu Bassols, director general, IEMed. Timo Behr, investigador, Finnish Institute for International Affairs, Finlàndia. Angus Blair, fundador, Signet Institute, Egipte. Lotfi Boumghar, conseller de l’Institut Nacional d’Estudis Estratègics Globals, Algèria. Ahmed Driss, director, Centre des Études Méditerranéennes et Internationales, Tunísia. Amr El-Shobaki, presi· dent, Arab Forum for Alternatives, Egipte. Senén Florensa, director general d’Afers Exteriors, Generali· tat de Catalunya i president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Kristina Kausch, investigadora, FRIDE, Espanya. Bichara Khader, director, Centre d’Études et Recherches sur le Monde Arabe Contemporain, Universitat Catòlica de Lovaina, Bèlgica. Ahmed Mohamed Abd Rabou, professor associat, Universitat del Caire, Egipte. Erzsébet Rózsa, directora executiva, Hungarian Institute of International Affairs, Hon· gria. Patrycja Sasnal, analista sobre Orient Mitjà, Polish Institute of International Affairs, Polònia. Claire Spencer, directora, Programa Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, Chatham House, Regne Unit. Alberto Virella, director per a l’Àfrica, Àsia i Europa Oriental, AECID, MAEC. Alexandre Zafiriou, Divisió Regional per a Associacions i Afers Transversals, Direcció per al Nord d’Àfrica, Orient Mitjà i Península Aràbiga, Servei Europeu d’Acció Exterior, Comissió Europea.

Memòria d’activitats 2012


30

18/07/12

30 LA VANGUARDIA

Kiosko y Más - El País - 18 jul 2012 - Page #29

OPINIÓN

MIÉRCOLES, 24 OCTUBRE 2012

Andreu Bassols

Túnez: señales para una transición

S

e ha cumplido un año de las primeras elecciones democráticas en Túnez y probablemente del mundo árabe. El 23 de octubre de 2011, el país celebró elecciones para la asamblea constituyente después del triunfo de la revolución que derrocó al presidente Ben Ali el 14 de enero de ese año. Túnez representa hoy la apuesta más firme para la consolidación de un sistema de libertades en el mundo árabe. Egipto no tiene hoja de ruta y la situación es tan caótica que algunos dudan de que se trate de una verdadera transición hacia la democracia. Libia, después de una corta pero violenta guerra, no ha conseguido disolver sus milicias y formar un ejército regular. Siria está en guerra. Una guerra sin cuarteles ni frentes, sin vencedores ni vencidos, desde que el régimen de Bashar el Asad reprimiera con la temida violencia las primeras manifestaciones. Túnez, en cambio, aparece como la esperanzadora excepción. Abierto y cordial, el país nunca ha sido una tierra de extremos o extremismos. Sin embargo, el camino desde un sistema autoritario –que en tiempos de Burguiba era un despotismo ilustrado y que con Ben Ali se convirtió en un despotismo ignorante– a una democracia representativa, está lleno de señales que los tunecinos no deberán ignorar. La primera es la señal de stop; la necesidad inaplazable de parar la emergencia de un actor político inesperado: los salafistas. Significativamente inactivos en tiempos de la dictadura laica, han abandonado su quietismo de estricta observancia de la religión para perturbar el juego político y presentarse a las elecciones con la generosa financiación de algunos países del Golfo. Exigen la implantación de la ley islámica y propugnan un utópico retorno a la pureza de los tiempos del profeta. Salafismo y democracia son A. BASSOLS, director general del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)

incompatibles. Ennahda, el partido islamista moderado ganador de las elecciones, lo sabe. Pero también creen saber que los salafistas les son útiles porque les permiten posicionarse en el centro del espectro político, a igual distancia de los laicos y de los extremistas religiosos. El problema es que, desde el ataque de la embajada americana en Túnez, el pasado 14 de septiembre, Ennahda ya no puede ignorar esa amenaza por más tiempo. La segunda señal es la de la dirección

prohibida. Túnez está en plena elaboración de su Constitución. Desde 1956, con la aprobación de la ley sobre el Estatuto Personal, la mujer tunecina goza de igualdad de derechos en todos los ámbitos excepto en lo referente a la herencia, muy codificado en el Corán, y por consiguiente, muy difícil de modificar. La mujer tunecina no está dispuesta a perder estos de-

rechos y van a impedir que se tome un camino de limitación o de desigualdad. Nadie cree que los islamistas se atrevan a tomar esa calle sin salida, esa vuelta atrás en los derechos de la mujer. La tercera señal es la prohibición de detenerse. El proceso constitucional está siendo más largo de lo previsto. El Gobierno provisional y la asamblea constituyente fueron elegidos por un año. Desde la oposición se pone en duda la legitimidad del Gobierno a partir del 24 de octubre, un año después de las elecciones. El proceso político no puede pararse y las elecciones anunciadas para junio del 2013 deben celebrarse si el país no quiere poner en entredicho la legitimidad de sus instituciones. Una última señal importante es la señal de peligro. El peligro de un estancamiento económico. El paro juvenil, sobre todo entre los licenciados universitarios, es elevadísimo. Cada año deberían crearse 80.000 nuevos puestos de trabajo. Con la caída del turismo, el estancamiento de las exportaciones y la reducción de las inversiones europeas, las perspectivas de recuperación económica no son buenas. Túnez necesita crecer y crear empleo y a menudo se menciona nuestra experiencia de transición de los pactos de la Moncloa para recuperar confianza y estabilidad. El 23 de octubre del 2011 los tunecinos abrieron el camino de la democracia en el mundo árabe. Nadie sabe todavía adónde nos llevarán los procesos de cambio de la, quizás mal llamada, primavera árabe. Se dice que, en 1967, preguntado por un AVALLONE líder occidental lo que opinaba sobre la Revolución Francesa, Mao respondió que era todavía demasiado pronto para juzgarla. Túnez, pequeño país laborioso y sin petróleo, cercano y amigo, merece que le prestemos atención. Si no se consolida como una democracia estable, no necesitaremos esperar 200 años para saber cuál será el destino de las revoluciones árabes.c

Jordi Llavina

La pérdida

C

reo que fue en mi segundo año en párvulos cuando perdí (o acaso me la robó un alumno más aventajado que yo en las artes del hurto) una pequeña caja de lápices de colores Alpino. Durante muchas semanas lamenté la primera desaparición del color en mi vida. ¡La de cosas que he perdido desde entonces! Recuerdo un jersey blanco que le sentaba bien a mi cara. Esa prenda se extravió en un viaje a Austria, ya que la última vez que se nos ve juntos, en foto, es ante el vienés palacio de Schönbrunn. Perdí una pipa de mi abuelo, que solía llevarme a la boca, de adolescente, para percibir el antiguo perfume del tabaco y recuperar algo del alma de quien la disfrutaba. Objetos, cachivaches… He perdido muchas cosas, en especial las que se relacionan con la escritura: dos o tres plumas, un

elpais.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=2317201207180000000000…

12

internacional

DIVENDRES, 5 D’OCTUBRE DEL 2012

ara

Turquia va aprovar ahir una moció que li permetrà atacar Síria. L’acord, aprovat al Parlament amb 320 diputats a favor i 129 en contra, va ser la resposta al llançament d’obusos des de Síria, abans-d’ahir a la tarda, que van impactar a la localitat d’Akçakale, província de Sanliurfa. La temperatura del conflicte va augmentar alhora que el mateix govern turc es va afanyar a explicar que no es tracta d’una declaració de guerra. Els esdeveniments es van precipitar durant dimecres a la tarda. A la caiguda de tres obusos llançats des de la regió de Tal Abyad, al nord de Síria, i que van matar cinc persones, Turquia va respondre amb artilleria pesant que va caure a la zona d’on procedien les bombes. L’Observatori Sirià pels Drets Humans va confirmar la mort d’un nombre indefinit de soldats de Baixar al-Assad. L’OTAN es va reunir d’urgència dimecres mateix a la nit i va aprovar un text en què donava suport a Turquia i exigia a Damasc el fi de les agressions contra un “estat aliat”. Minuts més tard, i després de reunir-se amb el cap de l’estat major, l’oficina del primer ministre turc confirmava: “En resposta a l’atac i després de determinar per radar l’origen dels obusos, Turquia ha bombardejat objectius específics a Síria”. “Turquia no té cap intenció d’iniciar una guerra amb Síria. El que hem aprovat és una mesura dissuasòria”, va declarar Erdogan ahir a la nit a la premsa. No ho va veure així, durant la votació al Parlament, el principal partit de la oposició, que va votar-hi en contra: “Aquesta moció no té límits –va denunciar el diputat del CHP Muharrem Ince–. Així podeu fins i tot declarar una guerra mundial”. Erdogan va invocar l’article 92 de la Constitució turca. És el que regu-

La UE paga casi 10.000 euros mensuales al comisario maltés al que Barroso obligó a dimitir maltés para cobrar 60 millones de euros de la tabaquera sueca Swedish Match, a cambio de introducir modificaciones en la reforma de la directiva sobre el tabaco que se ultimaba. Deberá ser la justicia de Malta la que dictamine sobre la culpabilidad o inocencia de Dalli, pero la investigación de la Oficina le acusa de no hacer nada para detener el intento de compra de favores, ni de informar sobre ello. Al excomisario le ampara la presunción de inocencia, aunque su honestidad ha quedado seriamente cuestionada por su actuación irregular. Sin embargo, la Comisión Europea no sabe cómo justificar que alguien que ha sido despedido de su cargo siga cobrando una indemnización del 45% de su salario, que se acercaría a los 10.000 euros mensuales, durante los próximos tres años. Después seguirá cobrando una pensión vitalicia del 11,4,% de su sueldo. A las penas, cataplasmas. Este generoso subsidio contrasta con las exigencias de la Comisión, a fin de abaratar el despido de los trabajadores para rebajar las cargas a las empresas. Las críticas por la doble vara de medir de la Comisión cuando se trata de sus altos funcionarios o cuando afecta a los empleados del sector privado ha levantado una oleada de críticas. La normativa comunitaria protege a su personal mucho más que a aquellos sobre los que la UE legisla. El ex comisario podrá seguir cobrando un salario privilegiado mientras no sea condenado por los tribunales. Pero, a pesar de la polvareda levantada por tal situación, Barroso no va a modificar nada. En eso se parece también a Noël Coward, que, cuando cayó una bomba alemana sobre el hotel Savoy, la orquesta huyó del comedor pero el comediógrafo, en mitad de la humareda, se puso a tocar el piano para decirles a los comensales que no pasaba nada.c

15

DIRECTORA DEL PROGRAMA EUROPA AL MÓN DE L’EUROPEAN POLICY CENTER

Fronteres “En una Europa amb problemes per mantenir l’estat del benestar, obrir una mica la porta als immigrants beneficiaria els sistemes de pensions”

“La UE no supera la mentalitat colonial amb el nord d’Àfrica” CRISTINA MAS

Rosa Balfour és especialista en política exterior europea als Balcans i al nord d’Àfrica. Responsable del prestigiós think tank European Policy Center, ha participat a Barcelona a la conferència de la xarxa Euromesco, que reuneix investigadors de les dues ribes del Mediterrani.

la l’enviament de tropes a l’exterior. Amb el permís del Parlament, Ankara podrà ara dirigir incursions militars a Síria durant un període d’un any. Aquesta autorització recorda la que ha aprovat Turquia cada any des del 2007, que precisament es va renovar ahir, i que permet bombardejar territori iraquià, on es refugien membres del grup kurd del PKK. Pacifistes a Turquia

Mentre el Parlament debatia la moció, un grup de manifestants es van concentrar als afores de la seu, a Ankara. La policia va desallotjar els manifestants amb gas pebre. A la tarda més de cinc mil persones a Istanbul van exigir al govern que no ataqués Síria. “Erdogan i el seu partit tenen majoria absoluta. Hi ha més suport a les polítiques del govern que no pas oposició”, va opinar l’analista polític Ali Baker. Damasc va demanar disculpes per l’atac, segons va confirmar el govern turc. Abans havia enviat el condol als familiars dels morts a Akçakale. En una intervenció televisiva, el ministre d’Informació, Umran al Zoubi, va anunciar que investigaria l’atac. “El tarannà de Síria és respectar la sobirania territorial dels estats veïns, i el que espera com a resposta és el respecte dels altres països a la seva sobirania”, va afegir. Al Zoubi es referia a l’arribada d’armament procedent principalment dels països del golf Pèrsic i que fonts vinculades a l’Exèrcit Lliure de Síria han confirmat al diari ARA. Tant el cap visible dels milicians revoltats, Riad al-Asaad, com un altre notable de les files opositores, Mustafa Shahij, fa mesos que estan establerts en territori turc. Viuen en campaments a la província de Hatay, al sud del país. Ni Turquia ni Síria semblen decidides de moment a fer el pas que precipitaria els esdeveniments. “És un pas més, però no el definitiu”, va aclarir a l’ARA Huge Pope, el director a Turquia del Grup Internacional de Crisis. La tensió entre els països no era tan greu des que, l’any 1998, Ankara va amenaçar amb una invasió llevat que Damasc entregués el líder dels kurds del PKK, Abdullah Ocalan.e

oël Coward, que era un tipo con un sentido del deber casi tan acusado como su sentido del humor, es el autor de una frase cargada de ironía: “Es desconsolador pensar cuánta gente se asombra de la honradez y cuán pocos se escandalizan por el engaño.” Coward era tan honesto como para no defenderse de las acusaciones de frívolo durante la II Guerra Mundial, cuando se valió de su sibaritismo para ocultar que trabajaba para el servicio secreto británico. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, animado por la concepción de integridad de Coward, le pidió la semana pasada la dimisión al comisario de Salud y Consumo de la UE, el maltés John Dalli, que fue implicado en un caso de corrupción. Dalli tuvo que abandonar inesperadamente su despacho porque el presidente Barroso calificó su continuidad de políticamente insostenible. El motivo era el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina de la Lucha Antifraude, que tuvo conocimiento de las gestiones que en su nombre había realizado un empresario

enbreu

Rosa Balfour

Ankara pren una “mesura dissuasòria” després d’un atac de les tropes d’Al-Assad

ISTANBUL

N

internacional

ara DISSABTE, 6 D’OCTUBRE DEL 2012

PRIMAVERA ÀRAB

El Parlament turc aprova l’ús de la força contra Síria

LLUÍS MIQUEL HURTADO

nuevas. Es cierto que yo, durante un tiempo, perdí el norte. El día del disco, profeticé: “Pues igual lo he perdido”. Todas las Navidades, me doy cuenta, ante el Belén, de que cada año quedan menos figuritas. Para consolarme, me digo que será la crisis. Perdí, ¿hace cuántos lustros?, el paraíso. Nuestra existencia nos somete a un lento e implacable ejercicio de desposesión. Pero todas esas pérdidas se olvidan. Las que no (como la del paraíso), yo las trato en alguno de mis libros. Y, por lo tanto, se da una suerte de goce melancólico al recrearlas en la página. Lo que no se olvida jamás es la pérdida de un ser amado. Es como una herida en un ojo, que modificara para siempre nuestra mirada. Para ello, ningún consuelo vale. Ninguno en absoluto.c

La honradez y Noël Coward

1/1

TENSIÓ AL PRÒXIM ORIENT

Turquia podrà atacar Síria. Així ho va aprovar ahir el Parlament d’Ankara després de l’atac des de territori sirià contra una població turca. Erdogan va voler aclarir, però, que no és una declaració de guerra.

montón de lápices, algunos muy caros. Me gustaría disponer de un baúl donde –obrando un milagro– hubieran ido a parar todos los efectos perdidos durante mi vida. Con un pincel mojado en pintura azul, rotularía, en la tapa, “Nunca más se supo”. Ahora volvería a tener en mis manos todas esas zarandajas (y hasta algún pequeño tesoro) que no servirían más que para organizar mi propio museo del extravío. Perdí la virginidad bastante tarde. Un poco más adelante, mi compañera y yo nos fuimos a vivir juntos, y perdimos, a una edad bastante temprana, la libertad de disponer del piso a nuestras anchas (ganamos mucho más con las correrías de los niños). Un día, ella me preguntó: ¿Dónde está el disco ese de Llach? Hoy todavía no ha aparecido. Nuestra unión se fue al traste, pero, con la pérdida, obtuvimos cosas

Màrius Carol

LA GUERRA TRASPASSA LA FRONTERA

Familiars d’una de les víctimes del morter llançat pel règim sirià en territori turc dimecres durant la processó funerària a la població d’Akcakale, al sud de la província de Sanliurfa. El Parlament d’Ankara va autoritzar ahir l’ús de la força a Síria. REUTERS

Mensur Akgün ANALISTA TURC

“Erdogan no començarà una guerra contra Síria pel seu compte” CRISTINA MAS

Mensur Akgün és director del Global Political Trends Center d’Istanbul. És a Barcelona per participar en la conferència de la xarxa Euromesco, organitzada per l’Institut Europeu de la Mediterrània. ¿Fins a on pot arribar el xoc entre Turquia i Síria? Turquia no anirà a la guerra amb Síria pel seu compte. Es limitarà a represàlies proporcionades. Portarà el tema a l’ONU i al Consell de Seguretat, i no anirà a un conflicte unilateralment. Però si aquests incidents es repeteixen, poden ser el pretext per a una intervenció internacional, en el marc de l’OTAN. I això no es

Oposició Els rebels sirians no donen garanties de futur

decidirà fins després de les eleccions nord-americanes. Vostè parla del marc de l’OTAN, però s’especulava amb una intervenció de la Lliga Àrab. Es podria organitzar una coalició conjunta, però el que és evident és que ni els països àrabs ni Turquia no tenen cap opció militar contra l’exèrcit sirià, que manté la seva capacitat antiaèria i segurament disposa d’armament químic. A més, els països del Golf han de ser prudents perquè Baixar al-Assad té un ferm aliat en l’Iran. ¿L’acció turca té una lectura en la política interna? Erdogan no pot aspirar a un quart mandat de primer ministre, perquè la Constitució turca l’hi prohibeix. O es retira o es postula per a president. I està intentant canviar la Constitució per avançar cap a una república presidencialista. I l’opció d’armar els rebels? Potser els estan donant algunes armes, però mai els subministraran una capacitat decisiva. L’oposició no dóna garanties de futur.e

Europa va veure les revoltes àrabs primer amb sorpresa i ara amb recel. Vostè assegura que la Primavera Àrab és una oportunitat. No hem d’oblidar mai que aquesta gent vivia sota l’amenaça de règims injustos i opressors, i ara són lliures. Només això ja és un bon motiu perquè Europa treballi per consolidar la llibertat, el pluralisme i –esperem que algun dia– la democràcia a la regió. Entre els responsables europeus hi havia el miratge que donant suport als estats autoritaris del nord d’Àfrica es podia crear una zona de seguretat que ens protegiria dels perills de l’Àfrica subsahariana i el Pròxim Orient. I la Primavera Àrab ha demostrat que això era un fals sentiment de seguretat: que no es poden allunyar els problemes confiant en l’autoritarisme. A Europa, a més, tenim un problema per mantenir l’estat del benestar: si obrim una mica més la porta, les nostres pensions se’n beneficiaran. També ens hem de conèixer millor: hi ha pocs europeus que parlin àrab, per exemple. A les sessions d’aquests dies ha quedat clar que els ciutadans del nord d’Àfrica no esperen diners d’Europa. Més aviat parlen de reconeixement i respecte. Si aquests països s’estan desfent dels vells règims, necessiten canvis en profunditat en la seva governança. Les dictadures funcionaven bàsicament comprant sectors de la població: en cooptaven una part i la resta la reprimien. Ara tot això hauria de canviar. I Europa hi pot ajudar sense fer grans inversions. Els països del Golf tenen molts diners, però el seu model no és tan diferent del dels vells règims que les revoltes van derrocar. Què ha de fer, doncs, Europa per consolidar les transicions? El problema és que Europa continua funcionant amb els paràmetres de sempre: “Feu això i us donarem això”. I el que cal és repensar en profunditat la relació nord-sud. Aques-

Miners en vaga davant de la seu d’Anglo Platinum, a la ciutat de Rustenburg. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Una multinacional acomiada 12.000 miners a Sud-àfrica El principal productor mundial de platí, Anglo American Platinum, anuncia l’acomiadament de 12.000 miners sud-africans que estan en vaga des de fa tres setmanes per reivindicar millores salarials. Uns 75.000 treballadors (un 15% del total del país) han aturat l’activitat en nou mines. L’assassinat de 34 miners en vaga a Marikana el 16 d’agost va posar el sector en peu de guerra: finalment els vaguistes van obtenir augments salarials superiors a la inflació. Els miners guanyen un salari mitjà d’uns 380 euros i reclamen arribar als 1.500. La protesta s’ha estès ja a set de les nou províncies del país, després que fa un mes anessin a la vaga 15.000 treballadors de la principal mina d’or del país, explotada per un dels quatre grans productors mundials, Gold Fields. Uns 20.000 conductors de camió també estan en vaga, cosa que ha provocat problemes d’abastament, i els estibadors dels principals ports del país han anunciat que també se sumaran a les protestes laborals, que amenacen el govern de Jacob Zuma.

Rosa Balfour ahir en una taula rodona de la xarxa Euromesco organitzada per l’Institut Europeu de la Mediterrània. MANU LOZANO

ta ajuda no és suficient, ni tan sols serveix per resoldre els problemes a curt termini. La UE no ha superat la mentalitat colonial amb el nord d’Àfrica. La Primavera Àrab ha arribat en ple hivern europeu. Em sembla molt interessant la idea que la crisi és una (global), amb diferents impactes i respostes. Hi ha elements comuns, com les formes de mobilització al carrer, o els seus missatges, i també les dificultats que aquests moviments tenen per traduir el que volen en la política real. I hi ha hagut grans mobilitzacions a Espanya... però quan després veus els resultats electorals penses: què ha votat tota aquella gent que va sortir al carrer? D’alguna manera, a Tunísia ha passat el mateix, amb el triomf electoral dels islamistes. A Egipte també hi havia una nova fornada de joves activistes que va tenir un pes molt important, i tampoc se’n va sortir a les eleccions. O potser tota aquesta gent no vol entrar a la política tradicional i caldrà esperar que construeixin alguna cosa nova. Trobo fascinant la idea d’un espai mediterrani, però la realitat és que està massa fragmentat.

¿Els països del sud d’Europa haurien de mirar més al Mediterrani? Sóc molt crítica amb la manera com Espanya, Itàlia o França han abordat la Primavera Àrab: haurien de deixar ben clar que donen suport als ciutadans i no només als seus propis interessos a la regió. És cert que és més fàcil donar suport a la democràcia al nord d’Àfrica des de Suècia que des de la línia de front, però no hi ha hagut cap autocrítica del passat. I com que havien estat tan lligats als vells règims, ara ho tenen complicat per fer noves propostes. A Brussel·les notem clarament l’absència d’Espanya o Itàlia en aquests debats. Però també és cert que ningú ha sabut posar sobre la taula cap gran proposta. Aquest setembre Turquia ha donat 2.000 milions de dòlars d’ajuts a Egipte i tota la UE no ha passat dels 300 milions. Hem llegit articles de ministres dient que s’havia de fer un Pla Marshall... i al final no hi ha diners, ni idees, ni cap mena de pla. La resposta europea ha estat molt pobra. No hi ha cap estratègia. I és evident que la Primavera Àrab encara és un procés obert.e

Soldats turcs es despleguen al costat de la frontera amb Síria, al pas d’Akcakale. MURAD SEZER / REUTERS

Turquia torna a respondre a un atac des de Síria L’exèrcit turc va tornar a respondre al llançament d’un obús des de l’altre costat de la frontera amb Síria. L’incident es va produir ahir a la província de Hatay, segons informaven les televisions turques en tancar aquesta edició. No hi havia cap notícia de morts o ferits. Turquia va situar tancs i defenses antiaèries a la frontera, en resposta, segons el govern, a un moviment semblant de les forces lleials al president sirià, Baixar al-Assad. Dijous el Parlament turc va aprovar l’ús de la força militar després que un obús del règim sirià matés cinc ciutadans turcs. Ahir el Consell de Seguretat de l’ONU va vèncer les reticències de Rússia i va aprovar una declaració de condemna “en els termes més ferms” contra l’agressió siriana. El text insta Síria a “respectar la integritat territorial dels seus veïns” i alerta que l’incident “destaca el greu impacte” de la crisi siriana sobre “la seguretat, la pau i l’estabilitat a la regió”. Sobre el terreny, l’oposició va denunciar ahir forts bombardejos a la ciutat de Homs.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

Memòria d’activitats 2012

31


32

Rethinking the role of Think Tanks in the Arab Spring and EU policies towards the Mediterranean Seminari i visites de capacitació Projecte finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) Lloc i data IEMed, Barcelona, Real Instituto Elcano, Madrid / del 12 al 14 de desembre En col·laboració amb Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació - AECID, EuroMeSCo, Secretaria d e la Unió per la Mediterrània, Real Instituto Elcano

Les polítiques de la UE dirigides als països socis mediterranis afronten, després de la Primavera Àrab, un nou escenari que requereix d’una implicació encara major dels diferents centres de recer· ca i pensament tant del Nord com del Sud. Els think tanks han de desenvolupar, a més a més, i especialment després de l’onada de canvi als països del Sud, un paper de pont entre les veus de la societat civil i els diferents decisors polítics. Aquest seminari pretén posar en contacte responsables de centres de recerca d’ambdues ribes de la Mediterrània per aprofitar diferents bones pràctiques i identificar les millors estratègies per contribuir a la consolidació democràtica a la regió. Així, tres

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

33

sessions plenàries analitzen l’emergència d’una Mediterrània multipolar, la funció de la UE en aquest nou escenari i el paper dels think tanks en la formulació de polítiques democràtiques i socials. Els participants al seminari assisteixen també els dies 12 i 13 de desembre a una sèrie de visites a ins· titucions i centres de recerca de Madrid i Barcelona amb l’objectiu de recolzar-los en el desenvolu· pament de polítiques de qualitat en la gestió de les seves institucions i entitats. Aquesta formació de caire eminentment pràctic inclou metodologies per a la captació de fons d’institucions europees i per al foment de col·laboracions, activitats i línies estratègiques conjuntes. Participants (Barcelona - Madrid): Mohammed Al Ansari, investigador Emirates Centre for Stra· tegic Studies and Research, Abu Dhabi. Javier Albarracín, director de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Yigit Alpogan, sotssecretari general, UpM. Hossam Eldin Aly, president, Egyptian Democratic Academy, el Caire. Amine Amara, coordinador de recerca, Institut Amadeus, Rabat. Haizam Amirah-Fernández, analista, Real Instituto Elcano. Andreu Bassols, director general, IEMed. Hania Bekdash, investigadora independent, Tawasul, Muscat, Oman. Jordi Bertran, cap de comunicació i premsa, IEMed. Anas El Gomati, fundador i director general, Sadeq Institute, Trípoli. Ibrahim El Houdaiby, investigador, House of Wisdom. Juan José Escobar, ambaixador per a Afers Euromediterranis, MAEC. Georges Fahmi, investigador, Arab Forum for Alternatives, el Caire. Josep Ferré, director gerent, IEMed. Marisa Figueroa, coordinadora de programes, ECFR. Kristina Kausch, coordinadora de recerca, FRIDE. Ayman Khalil, Arab Institute for Security Studies, Amman. Ted Liu, investigador, FRIDE. Eduardo López Busquets, director general, Casa Árabe. Cristina Manzano, di· rectora, Foreign Policy edició espanyola. Mohammed Masbah, investigador, Divisió MENA, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Casablanca. Hélène Michou, coordinadora de projectes, ECFR. Pol Morillas, coordinador de Polítiques Euromediterrànies, IEMed. Bahaa Omran, responsable de Comu· nicació, Brookings Doha Centre. Olivia Orozco, coordinadora, Programa Socioeconòmic i d’Empre· sa, Casa Árabe. Jordi Padilla, coordinador de l’Anuari IEMed de la Mediterrània i del fons docu· mental euromed, IEMed. Charles Powell, director general, Real Instituto Elcano. Eman Ahmed Rajab, investigador, Al Ahram Centre for Political and Strategic Studies, el Caire. Omar Shaban, director, Pal-Think, Gaza. Nadine Sherif, responsable de Dret Internacional, Cairo Institute for Human Rights Studies, el Caire. Moez Sinaoui, director de Comunicació i Relacions Públiques, UpM. Eduard Soler, investigador, Programa Orient Mitjà i Nord d’Àfrica, CIDOB. Alicia Sorroza, investigadora, Real Insti· tuto Elcano. Ernest Urtasun, assessor del secretari general de la UpM. Jordi Vaquer, director, CIDOB. Jorge Vázquez-Costa, Euromed Desk Officer, direcció general per al Magreb, Àfrica, la Mediterrània i l’Orient Mitjà, MAEC. Lurdes Vidal, responsable de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani, editora en cap de la revista afkar/ideas. Alberto Virella, director general d’Àfrica, Àsia i Europa Oriental, AECID.

Memòria d’activitats 2012


34

III IBEI Summer School of the Mediterranean Cursos i màsters Lloc i data Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, Barcelona / del 16 al 20 de juliol En col·laboració amb Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

L’objectiu de l’Escola d’Estiu de la Mediterrània és oferir una sèrie de cursos breus adreçats a llicenciats, professors i doctorands dels camps de la ciència política i l’economia que vulguin adquirir un major coneixe· ment sobre les relacions multilaterals i bilaterals a la Mediterrània. El programa acadèmic d’aquesta segona edició compta amb sessions específiques que aborden els temes prioritaris de l’agenda de les relacions euromediterrànies en l’actualitat: la crisi de l’autoritarisme al món àrab; els factors que condicionen els diferents processos de democratització al nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà; el paper dels exèrcits en els pro· cessos de transició als països àrabs; la política exterior de Turquia, especialment a la regió mediterrània; el replantejament de la política exterior de la Unió Europea a la regió de veïnatge sud després de la Primavera Àrab; o la Mediterrània entesa com a unitat geopolítica en l’escena mundial. Professorat: Ramin Jahanbegloo, Universitat de Toronto. Meltem Müftuler-Baç, Universitat Sabanci, Istanbul. Yezid Sayigh, Carnegie Middle East Center, Beirut. Eduard Soler, Fundació CIDOB, Barcelona. Pere Vilanova, Universitat de Barcelona; IBEI.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

35

Brückenbauer Summer School Cursos i màsters Lloc i data Círculo de Lectores, Barcelona / del 5 al 7 de setembre En col·laboració amb Fundació Bertelsmann, UNESCOcat, Ajuntament de Barcelona

L’IEMed col·labora amb l’edició d’enguany d’aquesta escola d’estiu que reuneix al voltant de 50 joves ac· tivistes d’ONG d’immigrants de tot Europa a Barcelona per compartir experiències i activar la cooperació i iniciar nous projectes en l’àmbit de la gestió de la diversitat, la lluita contra el racisme i el populisme i impul· sar el treball comunitari i el diàleg interreligiós. L’Escola té una durada de tres dies, amb un format altament interactiu que permet als participants dissenyar la seva pròpia participació i l’aprenentatge. Ponents: Ratna Omivdar, presidenta, Maytree Foundation, Toronto. Michaël Privot, director, European Network Against Racism (ENAR), Brussel·les. Paul Weller, University of Derby.

Memòria d’activitats 2012


36

Mediterrània 2012: escenari d’una transició Debats de la Mediterrània Cicle de conferències en el marc del Màster Internacional sobre Relacions Euromediterrànies RelMed Lloc i data IEMed, Barcelona / del 7 al 23 de febrer

Aquest nou cicle de Debats de la Mediterrània ofereix una visió contrastada del moment de canvi en les relacions euromediterrànies i les claus que determinaran la seva evolució a curt i mitjà termini. L’onada de canvi al sud de la Mediterrània posa fi a sistemes polítics hegemònics. Al Nord, una Unió Europea immersa en la crisi econòmica assisteix amb expectació al desenvolupament d’aquests processos en països que per la seva proximitat i emergència econòmica i social són peces clau de l’estabilitat regional. Processos de transició caracteritzats per la victòria electoral de forces de signe islamista, que estan conformant un eix d’influència que s’estén des de Rabat fins a Ankara i que planteja interès tant per la seva novetat en l’escena internacional com pels seus postulats. L’èxit d’aquests partits depèn, però, de la seva capacitat de resposta als reptes plantejats per una societat eminentment jove que demanda millors oportunitats, llibertat i democràcia. En aquest context, la influència d’una Turquia emergent, no àrab però governada per un partit islamista moderat i candidata a l’adhesió a la UE, es perfila decisiva per als països en transició, però també per al nou joc d’equilibris que la Primavera Àrab comporta al Pròxim Orient o per al futur dels països dels Balcans, candidats també a l’adhesió europea.

MEDITERRÀNIA 2012: de la crisi a la transició Noves perspectives per als grans dossiers de les relaciones euromediterrànies febrer 2012

Presentació L’any que comença succeeix a un 2011 plenament associat a una paraula, crisi, que ha tingut i té a la Mediterrània l’epicentre de canvis d’abast global en les relacions internacionals. La crisi política i social, que de manera successiva ha

Memòria d’activitats 2012

propiciat la caiguda de règims autoritaris i l’obertura de sistemes polítics al sud de la Mediterrània, representa un punt d’inflexió en les relacions d’aquests països amb una Unió Europea d’altra banda protagonista de la crisi econòmica


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

37

Sessions: 7 de febrer El procés d’ampliació de la UE i Turquia: passat, present i futur d’unes relacions privilegiades Atila Eralp, director, Center for European Studies (CES), Middle East Technical University (METU), Turquia Presenten: Andreu Bassols, director general de l’IEMed, i Eduard Soler, investigador principal del programa Mediterrània i Orient Mitjà del CIDOB 9 de febrer Incògnites després de les revoltes àrabs. Partits islamistes i model d’Estat Khalil al-Anani, School of Government and International Affairs, Durham University, i autor del blog Islamists2day Presenta: Lurdes Vidal, cap de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani, IEMed

Memòria d’activitats 2012


38

14 de febrer Poders subestimats. Societat civil, xarxes socials i revolució a Egipte Sahar Talaat, periodista, corresponsal de Radio France International a Egipte Presenta: Lali Sandiumenge, periodista freelance, experta en ciberactivisme al món àrab 16 de febrer Superant els desequilibris. L’estratègia d’ampliació de la UE Erwan Lannon, professor de Dret Comunitari, Universitat de Gant i Col·legi d’Europa; investigador associat, EU Institute for Security Studies (ISS), Bèlgica Presenta: Francesc Granell, catedràtic d’Organització Econòmica Internacional, Universitat de Barcelona 21 de febrer Nou context del conflicte al Pròxim Orient després de les revoltes àrabs Nadim Shehadi, Associate Fellow, Middle East and North Africa Programme, Chatham House Presenta: Senén Florensa, secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya i president de la Comissió Delegada de l’IEMed 23 de febrer Les sublevacions àrabs: esperances democràtiques i amenaces teocràtiques Mohamed Chérif Ferjani, investigador, Groupe de Recherches et d’Études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO), Institute des Études Politiques, Université Lumière-Lyon 2 Presenta: Enric Olivé, director de la Càtedra Unesco per al Diàleg Intercultural Mediterrani, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona; secretari executiu, Euromed Permanent University Forum (EPUF)

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

Memòria d’activitats 2012

39


40

The EU and the Challenges of Arab Transitions Tribuna Lloc i data Palau de Pedralbes, Barcelona / 8 de març En col·laboració amb Secretaria de la Unió per la Mediterrània

L’IEMed organitza aquesta trobada entre Stefan Füle, comissari europeu d’Ampliació i Política de Veïnatge i més de seixanta representants acadèmics, institucionals i de la premsa per conèixer de primera mà quina és la resposta de la UE als canvis produïts al món àrab i quin paper pot exercir en les transicions iniciades a la regió. Füle destaca el programa econòmic SPRING que contribueix a ampliar les accions de suport a la consolidació democràtica que des de diferents àmbits ja desenvolupen la Comissió Europea, el Banc Europeu d’Inversions, el Consell d’Europa o la Fundació Anna Lindh. Facilitar la mobilitat Sud-Nord de ciutadans, especialment amb vista a millorar la formació i l’adquisició d’experiència professional i fomentar una major integració econòmica amb el Mercat Únic Europeu constitueixen els altres dos eixos d’actuació. Com a reptes a assumir, el comissari europeu identifica essencialment la complexitat inherent a la majoria de processos democràtics, la consolidació del creixement econòmic i la reducció de les taxes d’atur en un moment de crisi econòmica regional i, finalment, la necessitat d’incrementar la cooperació regional per afrontar amenaces a l’estabilitat política i la seguretat. L’acte compta amb la participació del nou secretari general de la UpM, Fathallah Sijilmassi.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

Memòria d’activitats 2012

41


42

Comparative Migrations Policy in the Mediterranean: managing migration in a changing region Debats de la Mediterrània Lloc i data IEMed, Barcelona / del 14 de març al 6 de juny En col·laboració amb Grup d’Investigació Interdisciplinari en Immigració (GRITIM), Universitat Pompeu Fabra

Gairebé un any després del seu inici, resulta difícil preveure les repercussions de les revoltes àrabs en la gestió de les migracions a la Mediterrània. La manca d’un horitzó professional digne ha convertit l’emigra· ció, especialment entre els joves, en un factor estructural dels mercats laborals dels països del sud de la Mediterrània. Així mateix, els països del nord d’Àfrica, en tant que espai de trànsit per a emigrants proce· dents del sud del continent, són un factor clau en la contenció d’aquests fluxos de població cap a Europa. Aquest paper de control esdevé un recurs polític per als governs dels països del sud de la Mediterrània i un element tàctic utilitzat a l’hora d’establir l’agenda política i de cooperació. Aquest cicle planteja com l’actual transició política hauria de permetre desenvolupar economies amb capacitat de generar expectatives de futur que incideixin en la decisió d’emigrar o com la gestió fronterera d’estats en vies de democratització hauria de garantir una mobilitat millorada a la regió. Primera sessió 14 de març Tunisia’s Cooperation on Readmission with the EU Member States: Drivers and Implications Jean-Pierre Cassarino, professor, Robert Schuman Centre for Advanced Studies; director of the Return Migration and Development Platform, European University Institute, Florència Presenta: Xavier Aragall, assessor de Polítiques Euromed i Programes Regionals i expert en migracions Segona sessió 2 de maig Becoming Receiving Countries: Southern Europe and International Migrations Maurizio Ambrosini, professor de Sociologia de les Migracions, Facultat de Ciències Polítiques, Universitat de Milà Presenta: Xavier Aragall, assessor de Polítiques Euromed i Programes Regionals i expert en migracions Tercera sessió 6 de juny Europe/Mediterranean: Strategic Challenges and a Ray of Light Omar Benbekhti, professor, Facultat de Ciències Socials, Universitat d’Orà Presenta: Xavier Aragall, assessor de Polítiques Euromed i Programes Regionals i expert en migracions

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

Memòria d’activitats 2012

43


44

Anuari IEMed de la Mediterrània Med.2011 i segona edició de l’Enquesta Euromed Presentació Lloc i data Palau de Pedralbes, Barcelona / 21 de març En col·laboració amb Secretaria de la Unió per la Mediterrània

Amb motiu de la reunió d’alts funcionaris (SOM) de la Unió per la Mediterrània, dels dies 20 i 21 de març, l’IEMed presenta dues de les seves publicacions de referència en el seguiment de l’agenda euromediterrà· nia i de les relacions bilaterals i multilaterals a la regió i que compten amb el suport financer de la Comissió Europea a través de l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació: l’Anuari, que recull els principals es· deveniments i processos de l’actualitat mediterrània i l’Enquesta Euromed, que en la seva segona edició aborda el dossier econòmic i financer regional.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

Memòria d’activitats 2012

45


46

Anuari IEMed de la Mediterrània Med.2011 i tercera edició de l’Enquesta Euromed Presentació Lloc i data Parlament Europeu, Brussel·les / 6 de juny En col·laboració amb Parlament Europeu i Comissió Europea

L’IEMed presenta a les institucions europees l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2011 i la nova edició de l’Enquesta Euromed, que en la seva tercera edició aborda els processos de transformació al Sud deri· vats de la Primavera Àrab; dues publicacions que contribueixen decisivament al seguiment més acurat de l’actualitat dels afers euromediterranis i que compten amb el suport de l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació. Ponents: Andreu Bassols, director general, IEMed. Stefan Füle, comissari europeu d’Ampliació i Política Europea de Veïnatge. Salvador Sedó, membre del Parlament Europeu.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

Memòria d’activitats 2012

47


48

La política exterior de España en el Mediterráneo Tribuna Lloc i data Palau de Pedralbes, Barcelona / 19 de setembre En col·laboració amb Secretaria de la Unió per la Mediterrània

L’IEMed organitza una nova edició d’aquesta sèrie de conferències d’alts responsables de les relacions euromediterrànies i que en aquesta ocasió compta amb la intervenció del ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, José Manuel García-Margallo. Davant un centenar d’experts, periodistes, empresaris i acadè· mics, García-Margallo defensa una implicació activa de la Unió Europea en els processos de transició que afronten els països socis mediterranis per minimitzar els riscos d’inestabilitat i fallida, no només a la regió sinó també a les àrees perifèriques com el Sahel, el Corn d’Àfrica o el Gran Orient Mitjà. En aquest esforç, el ministre considera la Unió per la Mediterrània, amb el suport dels instituts de recerca i fundacions euro· mediterranis, la pedra angular sobre la qual s’ha de bastir un procés d’acompanyament polític i econòmic a les noves democràcies àrabs, que permeti mantenir la coherència d’iniciatives que ja s’estan desenvolupant des del Banc Europeu d’Inversions, el Grup 5+5 o la Comissió Europea a través de la Política Europea de Veïnatge. Aquest procés d’estabilització passa per donar solució als greus problemes econòmics d’una gran majoria social, que han estat un dels detonants de les revoltes, i per establir les bases que han de garantir la compatibilitat entre islamisme moderat i democràcia.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

49

Tiempo diplomático Presentació Lloc i data Casa Àsia, Barcelona / 17 d’octubre En col·laboració amb Casa Àsia, Icaria Editorial

L’IEMed col·labora en la presentació a Barcelona del nou llibre del diplomàtic Manuel Montobbio, que con· vida el lector a apropar-se al món quotidià del diplomàtic en les seves diferents etapes i funcions partint de l’experiència personal i responent a una sèrie de qüestions habituals sobre una professió força des· coneguda, sovint marcada pels tòpics i que arrela la seva raó d’ésser en la necessitat d’establir ponts de comprensió i diàleg entre estats i cultures. Ponents: Jaume Cabré, escriptor. Senén Florensa, secretari general d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya i president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Rosa Massagué, periodista, El Periódico de Catalunya. Manuel Montobbio, ambaixador d’Espanya i autor del llibre. Ramón María Moreno, direc· tor, Casa Àsia.

Memòria d’activitats 2012


50

Anuari IEMed de la Mediterrània Med.2012 Presentació Lloc i data Parlament Europeu, Brussel·les / 12 de novembre En col·laboració amb Parlament Europeu i Comissió Europea

L’IEMed presenta a les institucions europees l’Anuari IEMed de la Mediterrània 2012, publicació que des l’any 2003 contribueix decisivament al seguiment més acurat de l’actualitat dels afers euromediterranis i que compta amb el suport de l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació. Una publicació que arran dels canvis sense precedents a la regió cobra encara major rellevància. El debat prossegueix durant el sopar presidit pel president del Parlament, Martin Schulz, i amb la participació de més de 40 personalitats, entre elles el president del Parlament del Marroc, Karim Ghellab, la presidenta del Parlament de Portugal, Maria da Assunção, el secretari general de la Unió per la Mediterrània, Fathallah Sijilmassi, i el vicepresident del Banc Europeu d’Inversions, Philippe de Fontaine-Vive. Durant aquest sopar-debat a més a més de reite· rar la vàlua de l’Anuari com a instrument d’estudi i seguiment de l’actualitat mediterrània, s’aborden les perspectives de futur de les transicions democràtiques al sud de la Mediterrània, el paper de les polítiques europees i la contribució de les institucions de recerca i diplomàcia pública com ara l’IEMed. Ponents: Rosa Balfour, directora, Europe in the World Programme, European Policy Centre. Andreu Bassols, director general, IEMed. Rebab el-Mahdi, professora del Departament de Ciències Polítiques, Universitat Americana del Caire. Nadia Lamlili, periodista marroquina. Pier Antonio Panzeri, membre del Comitè d’Afers Exteriors del Parlament Europeu i president de la Delegació per a les Relacions amb els Països del Magreb.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.1. Política Euromed i programes regionals

Memòria d’activitats 2012

51


52

Àrees 3.2. Món àrab i mediterrani

3

Objectius: Àrea de divulgació i difusió del coneixement de la complexa realitat i evolució dels processos polítics i socioculturals interns dels diferents països que integren la ribera sud de la Mediterrània, de les reformes que estan portant a terme en matèria de governabilitat, del desenvolupament humà, dels drets humans i dels processos de transició i democratització, així com dels conflictes que afecten la regió. Dirigida de manera destacada al conjunt de la ciutadania i també a l’àmbit acadèmic. Memòria d’activitats 2012


53

El Mediterráneo en transformación: una agenda para el futuro VI Congreso Diálogo y Acción Lloc i data Palau de Pedralbes, Barcelona / 1 de febrer En col·laboració amb Fundació Bertelsmann

En el context de canvi polític al nord d’Àfrica i al Pròxim Orient, aquest fòrum identifica claus que han de permetre fixar la nova agenda euromediterrània, que haurà d’incloure els nous actors socials i les aliances i fractures emergents i parar atenció al seu paper en termes de desenvolupament democràtic, social i econòmic. El congrés també analitza el nou posicionament de la Unió Europea vers la Mediterrània. A través de quatre sessions temàtiques, la trobada aborda la situació interna dels països que han viscut o viuen un escenari de revolta i transició; les reformes econòmiques que aquests països hauran d’engegar per donar resposta a les exigències de la població; el paper dels col·lectius que conformen l’heterogeni mosaic de la societat civil dels països socis mediterranis en aquests processos: quins són els seus posicionaments i les seves capacitats d’acció; i finalment, la lectura regional que es pot fer de l’anomenada Primavera Àrab i de les seves conseqüències per al futur de les relacions amb una Unió Europea sacsejada per la crisi econòmica global.

Memòria d’activitats 2012


54

Ponents: Khaled Alkhamissi, periodista i escriptor. Lina Attalah, directora editorial, edició anglesa d’AlMasry Al-Youm, Egipte. Andreu Bassols, director general, IEMed. Zineb El-Rhazoui, periodista, Marroc. Randa El-Zoghbi, directora de Programes, Center for International Private Enterprise, Egipte. Senén Florensa, secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya i president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Samia Fraoues, membre de l’Associació Tunisenca de Dones Democràtiques. Günter Gloser, membre del Parlament de la República Federal d’Alemanya. Juan González-Barba, director general per al Magreb, Àfrica, la Mediterrània i Orient Mitjà, Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació. Christian Hanelt, expert sènior, Europe’s Future Programme, Fundació Bertelsmann. Michaela Hertel, directora, Fundació Bertelsmann. Rafiq Husseini, sotssecretari general, Unió per la Mediterrània. Hesham Khadr, assessor d’Abdel Monem Abou El-Fetouh, candidat a la presidència d’Egipte. Kemal Kirisci, professor de Relacions Internacionals i càtedra Jean Monnet en Integració Europea, Bogaziçi University, Istanbul. Zouhour Kourda, membre del Congrés per la República, Tunísia. Liz Mohn, presidenta, Fundació Bertelsmann. Eduardo Montes, vicepresident, Fundació Bertelsmann. Leila Nachawati, social media manager, col·laboradora de Global Voices, periodismohumano.com i Al-Jazeera, Síria. Anthony Terence O’Sullivan, director, Divisió de Desenvolupament del Sector Privat, OCDE. Mohammad Pournik, Centre Regional per als Estats Àrabs, Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). Serdar Sayan, president, Middle East Economic Association. Klemens Semtner, Oficina Federal d’Afers Exteriors, Alemanya. Salman Shaikh, director, Doha Center, Brookings Institution, Qatar. Lilia Weslaty, periodista, redactora en cap de nawaat.org, Tunísia.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.2. Món àrab i mediterrani

55

Freedom of expression, right to information, knowledge and culture, and the role of Media and culture in the democratic transition Seminari En el marc del projecte regional «Societat Civil» finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació Lloc i data IEMed, Barcelona / 30 de novembre i 1 de desembre En col·laboració amb Istituto per il Mediterraneo (IMED)

Després de l’onada de revoltes al món àrab mediterrani de 2012, els processos de transició cap a sistemes democràtics estables es preveuen llargs i no exempts de dificultats que poden posar en risc el futur de tota la regió euromediterrània. Aquest seminari esdevé, per tant, un punt de trobada oportú i necessari per als professionals dels mitjans de comunicació formals i per als nous mitjans de comunicació informal que sorgeixen amb força a partir de la tasca d’activistes a través dels blocs i xarxes socials, ja que els dos àmbits són responsables en bona part de la creació d’una opinió pública informada de forma plural i adient i influeixen en els patrons de mobilització de la societat civil. D’altra banda, aquest seminari vol transmetre als decisors públics la necessitat de vetllar pel respecte pel dret democràtic a les llibertats de premsa i opinió i a l’accés a la informació per part de la ciutadania. A través de les seves sessions, el seminari aborda, entre altres temes, l’estat de la censura i el control de la llibertat d’expressió després dels esdeveniments de 2011, assignatura pendent dels processos de transició; el nou contracte social que implica la instauració de règims democràtics en termes de transparència, accés a la informació i auditoria de l’àmbit públic; o l’emergència de nous moviments socials basats en noves formes d’acció col·lectiva gràcies a l’aparició i extensió de les xarxes socials a Internet. Ponents: Emnah Alzoghbi, Unió de Dones Jordanes. Andrea Amato, president, Istituto per il Mediterraneo (IMED), Itàlia; director del consorci Euromed Civil Society Programme. Dimitri Barua, responsable de Comunicació, Representació de la Comissió Europea a Barcelona. Andreu Bassols, director general, IEMed. Jordi Bertran, responsable de Premsa i Comunicació, IEMed. Massoud Bouhcine, GNC-Morocco. Zeineb

Memòria d’activitats 2012


56

Farhat, director, El Theatro-Tunis. Senén Florensa, secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya; president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Eman Mohammad Jaradat, Arab Reporters for Investigative Journalism, Jordània. Gorka Knörr, director, Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC), Generalitat de Catalunya. Rania Kutteneh, sotsdirectora, Euromed Civil Society Programme. Hamid Lamrissi, Reseau Xarxa Marroquina Euromed d’ONG. Mohamed Mahmoud, GNC-Egypt. Rosa Mansouri, GNC-Algèria. Xavier Mas de Xaxàs, periodista, La Vanguardia; membre de la junta directiva del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Roula Mikeil, GNC-Lebanon. Anouar Moalla, responsable de Comunicació, Xarxa Euromediterrània de Drets Humans, Tunísia. Leila Nachawati, professora de Comunicació, Universidad Carlos III de Madrid. Georges Abi Saleh, Mouvement Culturel Antelias, Líban. Giovanna Tanzarella, directora, Fundació René Seydoux, França. Ridha Tlili, Fondation Atlili Culture Démocratique, Tunísia. Gerarda Ventura, Meridie, Itàlia.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.2. Món àrab i mediterrani

57

Tendències, tensions i perspectives de futur a l’àrea mediterrània Cursos d’estiu de la Universitat Menéndez Pelayo Lloc i data Centre de Cultura Contemporània (CCCB), Barcelona / 12 i 13 de juliol En col·laboració amb Campus de la Universitat Menéndez Pelayo a Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch

Aquest curs proposa una visió multidisciplinària -des de l’economia, la sociologia, la demografia, la política, les relacions internacionals i l’ecologia- de les tendències subjacents a les tensions sorgides després dels processos de revolta de 2011, però que ja es venien covant de feia temps en les societats del sud de la Mediterrània, i que condicionen i afecten profundament els delicats equilibris de la regió. Professorat: Joaquín Arango, Universidad Complutense de Madrid. Rym Ayadi, CEPS-MedPro. Andreu Bassols, director general de l’IEMed. Silvia Colombo, investigadora del Istituto Affari Internazionali, Itàlia. Marek Dabrowski, CASE-Center for Social and Economic Research. Alia el Mehdi, Facultat de Ciències Polítiques i Econòmiques, Egipte. Roby Nathanson, director general del Centre d’Economia Política, Israel. Rafael Rodríguez Clemente, CSIC. Barcelona. Domenico Rossetti, Comissió Europea. Ibrahim Saif, Consell Econòmic i Social, Jordània. Bahri Yilmaz, Sabanci University, Istanbul, Turquia.

Memòria d’activitats 2012


58

Síria: un any de revoltes Tribuna Lloc i data IEMed, Barcelona / 15 de març

Coincidint amb el primer aniversari de l’inici de la revolta a Síria contra el règim de Baixar al-Assad, l’IEMed projecta el documental Diluvi al país dels Baas d’Omar Amiralay, que retrata, a partir de la vida quotidiana d’un petit poble sirià, el funcionament de tot un país. Posteriorment, una taula rodona fa balanç d’un any tràgic caracteritzat per una situació d’estancament tant a l’interior del país, on el règim ha dut a terme una política basada en l’alternança de promeses democratitzadores no acomplertes i una repressió ferotge dels focus d’oposició, com a l’exterior, en el si de la comunitat internacional, on la divisió entre els estats àrabs i Occident, d’una banda, i Rússia, la Xina o l’Iran, de l’altra, no aconsegueix adoptar una postura ferma capaç d’accelerar una sortida a la que ja és, pel seu cost humà, la més tràgica de les primaveres àrabs. Ponents: Andreu Bassols, director general, IEMed. Marc Marginedas, periodista d’El Periódico de Catalunya, enviat especial a Síria. Leila Nachawati, professora de comunicació, Universitat Carlos III de Madrid. Lurdes Vidal, responsable de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani, IEMed.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.2. Món àrab i mediterrani

59

Els governs islamistes i el repte democràtic Tribuna En el marc de la VII Setmana de la Cooperació de la Universitat Autònoma de Barcelona «Conflictes i revoltes a la Mediterrània» Lloc i data IEMed, Barcelona / 26 de març En col·laboració amb Fundació Autònoma Solidària – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Aquesta taula rodona analitza els processos electorals celebrats a Tunísia, el Marroc i Egipte arran de la Primavera Àrab i que han atorgat el poder a partits islamistes que compten amb una base social àmplia. El repte que aquests nous governs assumeixen no és senzill, ni en termes de discurs polític en relació amb Occident i els sectors socials progressistes, ni pel que fa a l’aplicació de programes de reforma política, però també econòmica, que hauran de demostrar la seva eficàcia per donar resposta a les demandes socials. La Tribuna complementa els debats presentats a la taula rodona «Democràcia i islamisme» celebrada hores abans al saló d’actes de la Facultat de Ciències Polítiques de la UAB amb participació dels mateixos ponents i de Lurdes Vidal, responsable de l’Àrea de Món Àrab de l’IEMed i redactora en cap d’afkar/ideas. Ponents: Andreu Bassols, director general, IEMed. Juan José Escobar, ambaixador especial d’Espanya per a Afers de la Mediterrània. Kristina Kausch, coordinadora d’investigació, FRIDE.

Memòria d’activitats 2012


60

El canvi democràtic al Marroc després de l’aprovació de la Constitució Tribuna Lloc i data IEMed, Barcelona / 18 de maig

Amb motiu de la primera visita a Espanya del primer ministre, Abdelilah Benkirane, l’IEMed organitza a la seva seu una conferència del cap de govern marroquí durant la qual convida a avançar en una intensificació de les relacions hispanomarroquines en un context de crisi econòmica i debat amb el públic assistent sobre qüestions com l’ensenyament de l’amazic, la violència de gènere, el finançament d’infraestructures públiques al Marroc o el nou model de regionalització, entre altres qüestions centrals del procés de transició marroquí, posat en marxa amb l’aprovació en referèndum popular de la nova constitució per al país l’1 de juliol de 2011. Benkirane considera altament favorable l’evolució del regne alauita cap a una democràcia plena afavorida pel rei Mohamed VI i que es produeix seguint un model basat en les característiques històriques, socials i culturals pròpies del Marroc. Ponents: Andreu Bassols, director general, IEMed. Abdelilah Benkirane, primer ministre del Regne del Marroc. Said Bourhim, fundador de la xarxa Marroc Desenvolupament. Omar El Mourabet, president de la Comissió Central dels marroquins residents a l’estranger. Senén Florensa, secretari general d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya; president de la Comissió Delegada de l’IEMed.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.2. Món àrab i mediterrani

|

12 Europa - Món

|

EL PUNT AVUI DISSABTE, 19 DE MAIG DEL 2012

EL CLUB DEL SUBSCRIPTOR D’ELPUNTAVUI

902 22 10 10 de dilluns a divendres

www.clubdelsubscriptor.cat club@elpuntavui.cat

Matins de 8 a 2 Tardes de 4 a 6

OCI

Alaire Descobreix la terrassa de l’Hotel España! LLOC: Hotel España (c/ Sant Pau, 9-11 de Barcelona) DIES I HORARI: De dimecres a diumenge, durant el mes de maig, de 4 a 7 de la tarda OFERTA LIMITADA 50% de descompte en les copes

CREMALLERA

Vall de Núria LLOC: Estació de Ribes-Vila (plaça de l’Estació de Ribes de Freser) OFERTA 2x1 LIMITADA Preu del tiquet: 21,90 euros (cremallera adult) Tiquets d’anada i tornada amb el cremallera

MUSEUS

Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre LLOC: C/ Gran Capità, 34 d’Amposta DIES I HORES: De dimarts a dissabte: d’11 a 2 i de 2/4 de 6 a 8 Diumenges i festius: al matí, de 2/4 de 12 a 2 Tancat: els dilluns, 1/1, Divendres Sant, 1/5, 15/8, 11/9 i 6, 25 i 26 de desembre OFERTA 50% DE DESCOMPTE Preu de l’entrada: 2 euros. Més informació: 977 702 954 - museuterresebre.cat

OCI

Luz de Gas LLOC: Luz de Gas de Barcelona DIES: De dimarts a dissabte i Sala B divendres i dissabte HORARI: A partir de les 12 de la nit

MÚSICA

Un gran concert per a violí

Més autonomia per a les regions

El cap del govern del Marroc, l’islamista Abdelilah Benkirane, considera que el seu país no ha viscut el procés que s’ha denominat primavera àrab i que ha sacsejat durant l’últim any els països de l’altra riba del Mediterrani. Benkirane va oferir ahir a la tarda una conferència a la seu de l’Institut Europeu de la Mediterrània (Iemed) per explicar el nou procés de democratització que ha impulsat la nova Constitució. “És cert que hi havia foc per a una primavera àrab però no suficient per cremar l’olla”, assenyalava el mandatari. Justificava aquestes paraules assegurant que durant molt de temps –i posava els exemples de Tunísia, Egipte i Líbia– una minoria privilegiada havia gaudit dels beneficis econòmics del país mentre la població cada vegada era més pobra. Benkirane hi afegia: “És normal que hagi passat tot això, perquè cada vegada es van anar apagant els somnis i va aparèixer l’au-

Els assistents a la conferència eren majoritàriament marroquins que viuen a Catalunya i que van aplaudir les intervencions del mandatari. De fet, en el torn de preguntes –que el mateix Abdelilah Benkirane es va encarregar d’organitzar– no es va poder donar la paraula a tothom. En una de les intervencions se li

va demanar si el Marroc donaria més autonomia a les regions. “S’ha d’anar poc a poc”, va assegurar. Sobre la llengua amaziga, va dir que no tenia “cap objecció” perquè en institucions dependents del govern del Marroc també s’ensenyés (a Catalunya) en les mateixes condicions que s’ensenya l’àrab.

toritat.” “És veritat que som germans, però el Marroc no ha estat el mateix cas que aquests països perquè mai hem estat una dictadura”, assenyalava.

partit més votat a les eleccions legislatives del 25 de novembre, i és el primer dirigent d’un partit islamista al capdavant d’un govern del Marroc. Dirigeix des del 3 de gener de 2012 un govern de coalició amb els partits Istiqlal, el Moviment Popular i el Partit del Progrés i el Socialisme. “Hem avançat molt durant aquests mesos i ara ja no hi ha marxa enrere, els pobles han despertat”, asseverava. Benkirane es va reunir ahir amb el president del govern espanyol i diumenge al matí serà rebut al palau de la Generalitat pel president, Artur Mas. ■

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Més informació a www.auditori.org

OFERTA LIMITADA. Cal trucar per tenir la possibilitat d’accedir a una entrada doble gratuïta.

VISITES

La Tavella - Horta Ecològica

Visita’ns i redescobreix el cultiu tradicional

Passa en família o amb els amics un matí de cap de setmana diferent al peu del Montseny LLOC: Finca La Tavella - Ctra. de Cardedeu a Cànoves BV5108, km 4 de Cànoves i Samalús DIES I HORES: D’abril a octubre, dissabtes i diumenges, de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda OFERTA LIMITADA Preu Subscriptors: 8 euros (PVP 10 euros) Reserves: 630 793 473 o bé a visites@latavella.cat

PARC TEMÀTIC

Sant Feliu Parc Aventura LLOC: Ctra. Sant Feliu de Guíxols a Tossa de Mar, km 42,100 HORARI: Dissabtes, diumenges i festius (tot l’any), de 2/4 d’11 del matí a 7 de la tarda OFERTA 2x1 LIMITADA Circuit verd (infantil - de 4 a 7 anys): 8 € Circuit blau I (alçada mínima 120 cm): 10 € www.santfeliuparcaventura.com Reserves: 637 431 577 El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

902 22 10 10

Adela Genís BARCELONA

Orq. Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya LLOC: L’Auditori - Sala 1 Pau Casals (c/ Lepant, 150 de Barcelona) DIA I HORA: Dissabte 26 de maig, a les 7 de la tarda

Cal trucar per fer la reserva

Benkirane deslliga el Marroc de les revolucions àrabs a El president del govern marroquí considera que el país ha viscut un procés diferent a Es reunirà demà amb Mas

OFERTA LIMITADA 1 entrada gratuïta per targeta + 1 acompanyant

Atenció al client

El cap del govern del Marroc, Abdelilah Benkirane (al centre) a l’arribada a la conferència ■ J.R.

Directament amb la targeta de subscriptor

902 45 60 00 i també: atencioclient@elpuntavui.cat

801175-1054370®

Més democràcia Tot i no voler-se comparar amb els seus veïns, el líder islamista va assegurar que al Marroc també hi havia hagut protestes al carrer i per aquest motiu es va aprovar una nova constitució el juliol de l’any passat. Benkirane va ser nomenat cap del govern marroquí pel rei Muhammad VI el 29 de novembre de 2011 després que el PJD fos el

Memòria d’activitats 2012

61


62

El rol de Turquia a la Primavera Àrab Tribuna Lloc i data IEMed, Barcelona / 24 de maig

Per la seva pròpia condició, Turquia constitueix una referència possible per als països mediterranis que afronten processos de transició democràtica. Segons la recent enquesta The Perception of Turkey in the Middle East 2011 realitzada pel TESEV, la Turquia governada per l’islamista moderat Partit de la Justícia i el Desenvolupament (AKP), malgrat que estigui immersa en una gran polaritat social, gaudeix d’una considerable reputació entre la població nord-africana i de l’Orient Mitjà. Nazli Çagin Bilgili analitza les causes d’aquesta percepció, que passen pel paper decisiu de la diplomàcia turca en la geopolítica de la regió, que ha guanyat per a Ankara un paper rellevant en la resolució de la crisi líbia i, amb la mediació en el conflicte araboisraelià, unes relacions privilegiades amb Egipte. Ponents: Andreu Bassols, director general, IEMed. Nazli Çagin Bilgili, professora de Ciències Polítiques, Istanbul Kultur University.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.2. Món àrab i mediterrani

63

Egipte vota. La democràcia al món àrab en joc? Taula rodona Amb motiu de la presentació a Madrid i a Barcelona d’afkar/ideas Lloc i data A Casa Árabe, Madrid, el 6 de juny i a l’IEMed, Barcelona, el 7 de juny En col·laboració amb Estudios de Política Exterior S.A.

Presentació de la revista trimestral afkar/ideas que l’IEMed edita des l’any 2003 conjuntament amb Estudios de Política Exterior S.A. i que aporta les claus polítiques, econòmiques, socials i culturals per comprendre les relacions entre Espanya, la Unió Europea i el Magreb. Amb motiu de l’aparició del número 33 de la publicació, centrat en les eleccions presidencials egípcies, les taules rodones analitzen el futur que aquests comicis plantegen per a un Egipte que es debat entre l’elecció del candidat dels Germans Musulmans, Mohamed Mursi, i el que fou darrer primer ministre de Hosni Mubarak, Ahmed Shafiq. Dues opcions que, sense ser representatives del complex ventall de preferències existent en una població mobilitzada i molt polititzada, plantegen una difícil elecció entre un continuisme rebutjat per una immensa majoria i un viratge radical cap a un islamisme qüestionat per una part de la societat, que dubta del seu compromís democràtic i la seva capacitat per donar resposta als greus reptes econòmics i socials que ha d’afrontar Egipte.

Memòria d’activitats 2012


64

Ponents (Madrid): Haizam Amirah Fernández, investigador principal de l’Àrea de la Mediterrània i el Món Àrab, Real Instituto Elcano. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Eduardo López Busquets, director general de Casa Árabe. Mahmoud Salem, @sandmonkey, activista i periodista egipci, autor del bloc www.sandmonkey.org. Darío Valcárcel, codirector d’afkar/idees, conseller delegat i director editorial d’Estudios de Política Exterior S.A. Ponents (Barcelona): Andreu Bassols, director general, IEMed. Senén Florensa, president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Enric González, excorresponsal al Pròxim Orient del diari El País. Mahmoud Salem @sandmonkey, activista i periodista egipci, autor del blog www.sandmonkey.org Darío Valcárcel, codirector d’afkar/ideas, conseller delegat i director editorial d’Estudios de Política Exterior S.A.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.2. Món àrab i mediterrani

65

Bab’Aziz, el príncep que contemplava la seva ànima Cinema Lloc i data IEMed, Barcelona / 8 de juny En col·laboració amb Centre Euroàrab de Catalunya i Associació de Tunisians de Catalunya

L’IEMed acull una sessió dedicada al redescobriment del panorama social i cultural tunisià amb la projecció d’aquest film de Nacer Khemir, una aproximació al misticisme sufí a partir de la història d’Ishtar, una nena que viatja amb el seu avi pel desert buscant una mítica reunió de dervitxos que només es produeix cada trenta anys. La sessió serveix també per donar a conèixer la tasca d’integració i dinamització sociocultural que realitzen el Centre Euroàrab de Catalunya i l’Associació de Tunisians de Catalunya. Ponents: Andreu Bassols, director general, IEMed. Chawki Khadhraoui, president, Associació de Tunisians de Catalunya. Fuad Saou, membre de la Junta del Centre Euroàrab de Catalunya. Leila Tekaya, directora, Oficina de Turisme de Tunísia Madrid. Samia Tekaya, enginyera tunisiana.

Memòria d’activitats 2012


66

Petites grans històries del món àrab CineDebats Lloc i data IEMed, Barcelona / 20 i 27 de juny i 4 i 11 de juliol En col·laboració amb Apimed i Casa Árabe

CineDebats neix com a nou format de l’IEMed amb l’objectiu d’apropar al gran públic una selecció de les propostes més interessants del panorama cinematogràfic nord-africà, sovint poc accessibles a la cartellera. Les quatre pel·lícules que integren aquesta primera edició narren històries quotidianes i íntimes en les quals intervenen processos personals i sentiments comuns a qualsevol cultura o creença. Una condició que les fa universals i pot ajudar a comprendre des d’una perspectiva eminentment humana la realitat dels pobles veïns del sud de la Mediterrània. Després de les projeccions, les sessions conviden el públic assistent a un debat amb els ponents a propòsit dels films i les realitats que hi reflecteixen.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.2. Món àrab i mediterrani

67

Programa 20 de juny Ein Shams (L’ull del sol), d’Ibrahim Batout. Egipte, 2008. Amb la col·laboració de: Cinenómada Ein Shams, un dels centres sagrats de l’Egipte faraònic, és ara un barri desafavorit del Caire on viu una nena que té el mateix nom i l’únic somni de veure el centre de la ciutat. Debat: Amir Hamed, vicepresident, Casa Egípcia. Carmen Medina, tècnica de l’Observatori de Polítiques Euromediterrànies, IEMed. 27 de juny Milh Hadha al-Bahr (La sal d’aquest mar), d’Annemarie Jacir. Territoris Palestins, 2008. Amb la col·laboració de: Mediapro Soraia, nascuda i educada a Brooklyn, en el si d’una família exiliada des de 1948, decideix instal·lar-se a Palestina, on troba l’Emad, un jove palestí que només desitja sortir d’allà per sempre. Debat: Hesham Abu Sharar, professor, Facultat de Traducció i Interpretació, UAB. Anna Gil, traductora i professora d’àrab, Facultat de Traducció i Interpretació, UAB. 4 de juliol La maison jaune (La casa groga), d’Amor Hakkar. França/Algèria, 2007. Aquest drama algerià relata el sofriment d’una família de pagesos de les muntanyes de l’Aurès algerià que acaba de perdre el seu fill Belkacem. Debat: Medir Plandolit, excorresponsal de Televisió de Catalunya al Magreb. Malika Zedjaoui, presidenta, associació de dones algerianes Hamama. 11 de juliol Fi intidhar Pasolini (Tot esperant Pasolini), Daoud Aoulad Syad. Marroc, 2007. El 1966, durant el rodatge d’Edip rei a Uarzazat, el jove Thami coneix Pasolini. Quaranta anys després un equip italià torna per fer una pel·lícula i Thami descobreix que Pasolini és mort des de fa temps. Debat: Mireia Estrada, fundadora i coordinadora, Jiwar Creació i Societat. Salwa el-Gharbi, cap del Departament de Drets Humans i Diversitat Cultural, Centre Unesco de Catalunya.

Memòria d’activitats 2012


68

Ils ont rejoint le front DocuDebat Lloc i data IEMed, Barcelona / 5 de juliol

Amb motiu del 50è aniversari de la independència algeriana de França, l’IEMed projecta aquest documental sobre els algerians d’origen europeu que van unir-se a la causa independentista. Després de la projecció, el públic assistent participa en un debat sobre la història del país nord-africà des la independència fins a l’actualitat. Ponents: Andreu Bassols, director general, IEMed. Sylvia Oussedik, escriptora i professora. Antoni Segura, catedràtic d’Història Contemporània i director del Centre d’Estudis Històrics Internacionals, Universitat de Barcelona.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.2. Món àrab i mediterrani

69

Cinema de la immigració CineDebats Lloc i data IEMed, Barcelona / 12, 19 i 26 de setembre En col·laboració amb Apimed i Casa Árabe

Aquesta nova edició dels CineDebats de la Mediterrània proposa un recorregut en tres sessions per les cinematografies que en els darrers anys han tractat el fenomen migratori i la complexitat de les nostres societats modernes, heterogènies i diverses, enriquides per procedències diverses. França, Suècia o els Estats Units ofereixen models d’integració diferents que es tradueixen en experiències personals diverses en les quals la vida en parella, l’adolescència, les relacions familiars o la nostàlgia conviuen amb la complexa adaptació a un entorn nou, enriquidor però a la vegada estrany i sovint, malauradament, indiferent o fins i tot hostil. Programa 12 de setembre Amerrika, de Cherien Davis. Estats Units, 2009. Una mare soltera palestina i el seu fill adolescent deixen Cisjordània a la recerca d’una nova vida en una petita ciutat d’Illinois. Allà s’esforçaran a adaptar-se a la nova cultura sense perdre la pròpia. Debat: Susana Casares, cineasta. 19 de setembre Jalla, Jalla!, de Jossef Fares. Suècia, 2001. Una família libanesa d’origen armeni que resideix a Suècia decideix que ja és hora que Roro, el seu fill gran, es casi amb la jove Yasmin, una cosina a la qual ni coneix. Debat: Xavier Aragall, tècnic en migracions, IEMed. 26 de setembre La Escurridiza, o cómo esquivar el amor, d’Abdellatif Kechiche. França, 2004. A l’extraradi parisenc, un grup d’adolescents prepara l’obra El joc del amor i del atzar de Marivaux. Rachid cedeix al seu amic Krimo el paper d’Arlequí perquè pugui seduir Lídia. Debat: Salwa el-Gharbi, presidenta de l’associació de dones amazigues Hamama.

Memòria d’activitats 2012


70

Egipte a la Mediterrània Jornades culturals Lloc i data Palau Pedralbes, Institut Francès, Museu Egipci, Casa Llotja de Mar / del 8 al 20 de novembre En col·laboració amb Centre Euroàrab de Catalunya, Ajuntament de Barcelona

L’IEMed col·labora en l’organització d’aquestes jornades dirigides a fomentar un millor coneixement de la realitat i la cultura d’Egipte. Un ampli i cuidat ventall de propostes en un programa d’activitats que inclou una degustació gastronòmica egípcia; el concert de Mohamed Soulimane, director de l’Orquestra Àrab de Barcelona, Aziz Khodari, percussionista de l’Orquestra Àrab de Barcelona, i Baseema Bellydancer, directora de Barcelona Oriental Festival i Underground Oriental Dance; una sèrie de conferències que abracen des de les claus per comprendre el convuls panorama polític i social de l’Egipte actual fins l’antic Egipte; visites guiades al Museu Egipci de Barcelona; taules rodones amb escriptors, periodistes i membres de la comunitat egípcia, europea i àrab; i sessions de treball sobre el desenvolupament sostenible, oportunitats de negoci i canvi de model.

Memòria d’activitats 2012


71

3. Àrees / 3.2. Món àrab i mediterrani

VI Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya Jornades culturals Lloc i data Filmoteca de Catalunya, Barcelona / del 7 a l’11 de novembre En col·laboració amb Sodepau, Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya, Filmoteca de Catalunya

Un any més, l’IEMed col·labora en una nova edició de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya, que en aquesta ocasió vol oferir una visió reflexiva i profunda sobre els canvis propiciats per la Primavera Àrab, l’abast dels quals és d’una magnitud sense precedents. A través de vuit propostes cinematogràfiques, la mostra convida a conèixer els orígens, reptes i contradiccions d’aquesta metamorfosi política i social que va esclatar el desembre de 2010 a Tunísia i que ha estès el seu impacte a tota la regió. Programa 7 de novembre Militantes, de Sonia Chamki. Tunísia, 2012. Debat amb la presència de la directora 8 de novembre Chroniques de la révolution, de Habib Mestiri. Tunísia, 2012. Debat amb la presència del director 9 de novembre La longue nuit, de Hatem Ali. Síria, 2009. Debat amb la presència del director

Memòria d’activitats 2012

Vivre ici, de Mohamed Zran. Tunísia, 2009. Debat amb la presència del director 10 de novembre Leaving Bagdad, de Kotaiba al Janabi. Iraq/EAU/ Regne Unit/Hongria, 2010. Dimma Brando, de Ridha Behi. Tunísia, 2011. 11 de novembre The time that remains, d’Elia Suleiman. Palestina, 2009. Le repenti. Merzak Allouache. França/Algèria, 2012


72

Gràcia amb Tunísia Jornades culturals Lloc i data Centre Cívic la Sedeta, Centre Cívic el Coll, Biblioteca Vila de Gràcia, Sodepau. Barcelona / del 12 al 17 de novembre En col·laboració amb Seu del districte de Gràcia, Centre Cívic la Sedeta, Centre Cívic el Coll – La Bruguera, Biblioteca Vila de Gràcia, Sodepau

Organitzada en el marc de la VI Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya, aquesta Setmana Cultural, que compta amb la col·laboració de l’IEMed, té l’objectiu d’apropar-nos a la història, la situació actual i la cultura de Tunísia a través de projeccions de cinema i documentals, música, conferències, debats, exposicions, degustació gastronòmica i activitats adreçades als centres educatius i de lleure.

Ciutadania, Internet i Democràcia Cicle de conferències Lloc i data Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / del 12 de novembre al 4 de desembre En col·laboració amb Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Aquest cicle de conferències es planteja com serà demà el «quart poder» arran de la multiplicació de les veus que, a través d’Internet i amb la crisi econòmica i les revoltes populars al Sud, fomenten un actiu debat que qüestiona l’status quo establert, en un context en què els mitjans de comunicació tradicionals passen per una crisi econòmica i de legitimitat sense precedents.

Memòria d’activitats 2012


73

3. Àrees / 3.2. Món àrab i mediterrani

#desprésdelaprimavera Espai online En col·laboració amb Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Un any després de la Primavera Àrab, l’IEMed col·labora amb aquest projecte del CCCB que a través del bloc http://despuesdelaprimavera.cccb.org fomenta el debat al voltant de l’exposició que reuneix el treball del fotoperiodista Samuel Aranda, premi World Press Photo 2012, sobre la realitat quotidiana posterior a les revoltes àrabs. El bloc es complementa amb el compte de Twitter @CCCBafterspring en el qual qui ho desitgi pot participar amb els hashtags #desprésdelaprimavera, #despuésdelaprimavera i #afterthespring. CCCB – Samuel Aranda #despuésdelaprimavera

CAT / ES / EN

Samuel Aranda, Premio World Press Photo del año 2011, presenta sus fotografías para entablar una conversación con blogueros y expertos en torno a la situación #despuésdelaprimavera

Inicio El proyecto Documentación

La exposición en el CCCB

Actividades

Ha pasado más de un año desde la llamada Primavera árabe, cuando países como Túnez, Egipto, Libia o Yemen compartieron el espíritu revolucionario con el que consiguieron derrocar a sus dictadores. El fotoperiodista Samuel Aranda ha querido recorrer de nuevo esos territorios que reflejó cuando se hallaban en pie de guerra para fotografiar “la paz”. Y ofrecer sus imágenes como un punto de partida para entablar, en la red y en la propia exposición, una conversación, articulada por la reportera de guerra Mayte Carrasco, con diferentes blogueros y periodistas de los países en conflicto.

#TÚNEZ

Samir Rhimi, sin empleo, sentado sobre las vías del tren

#EGIPTO

Boda de Kareem y Aima El-Gamibeck en el barrio viejo de El Cairo

#YEMEN

Amira, estudiante de una escuela de Sanaa

#LIBIA

Un grupo de jóvenes amazigs en las montañas Nafusa

#DESPUÉSDELAPRIMAVERA. HABLAN BLOGUEROS Y EXPERTOS http://despuesdelaprimavera.cccb.org/[14/03/2013 11:59:19]

Memòria d’activitats 2012


74

[R]Evolucions al món àrab DocuDebats de la Mediterrània Lloc i data IEMed, Barcelona / 21 i 28 de novembre, 12 i 19 de desembre En col·laboració amb Apimed

Quan han transcorregut gairebé dos anys des del començament de la revolució tunisiana, ens trobem amb una regió en plena efervescència postrevolucionària, en constant moviment. Cada país experimenta el seu propi camí, cadascun amb els seus obstacles i les seves esperances, cadascun amb una experiència viscuda diferent, amb reptes comuns, amb preocupacions quotidianes coincidents, però amb una trajectòria pròpia que evidencia, altre cop, l’enorme diversitat i complexitat que caracteritza això que anomenem «món àrab». Els quatre documentals que proposa aquesta edició dels DocuDebats proporcionaran una mirada àmplia sobre el que van ser i el que han implicat les revolucions, i un espai de debat posterior a les projeccions per exposar i compartir amb els ponents les inquietuds suscitades pels documentals.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.2. Món àrab i mediterrani

75

Programa 21 de novembre Dégage, de Mohamed Zran. Tunísia, 2012. Aquest documental relata com i per què va néixer l’any 2008 la lluita ciutadana a la conca minera de Ghafsa, que donaria pas a una revolta nacional d’un abast sense precedents. Taula rodona: «Anatomia d’una revolució» Ponents: Larbi Chouikha, professor de Comunicació, antic membre de la Instància Superior Independent per a les Eleccions (ISIE) i exmembre de la Instància Nacional per a la Reforma de la Informació i de la Comunicació, Tunísia. Andreu Bassols, director general, IEMed. 28 de novembre It’s all in Lebanon, de Wissam Charfi. Líban, 2011. Un viatge a través de les icones del Líban modern posterior a la guerra civil, un país dividit entre la violència i l’amnèsia. Taula rodona: «Videoidentitats: el conflicte mediàtic per la identitat al Líban» Ponents: Mayte Carrasco, periodista. Elvira Sánchez, professora de Relacions Internacionals, Universitat Oberta de Catalunya. 12 de desembre It was better tomorrow, de Hinde Boujemaa. Tunísia, 2012. Aida, una dona que ha de reconstruir la seva vida, passa el temps d’un barri pobre a l’altre, a la recerca d’un sostre per a ella i els seus fills, sense adonar-se gairebé de l’enrenou de la Revolució. Taula rodona: «Dona i revolució: la batalla quotidiana» Ponents: Laura Feliu, professora de Relacions Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona. Medir Plandolit, periodista. 19 de desembre Back to the square, de Petr Lom. Noruega/Canadà, 2012. El film mostra com l’ús sistemàtic de la violència i la por per part del règim de Mubarak continua essencialment sense canvis durant el règim militar postrevolucionari. Taula rodona: «Egipte: restes d’un règim i forces de canvi» Ponent: Gigi Ibrahim, blocaire, El Caire.

Memòria d’activitats 2012


76

internacional

14

DISSABTE, 15 DE DESEMBRE DEL 2012 ara

MÓN ÀRAB

La revolta de la dignitat revifa dos anys després L’onada de canvi continua a Egipte, Tunísia, Síria i Líbia

El 17 de desembre del 2010 un jove de Tunísia s’immolava i es convertia en el detonant d’una revolta a la regió tan imprevista com anhelada. El procés avança a sotracs, però un cop trencat el mur de la por, no s’atura. CRISTINA MAS BARCELONA. “En aquests dos anys

hem fet un curs intensiu de revolució i democràcia i ara no estem disposats a suportar una nova dictadura”, així s’explicava fa uns dies a l’ARA la periodista egípcia Sahar Talaat, que va ser atacada per grups islamistes quan cobria una manifestació al Caire contra el president egipci, Mohammed Mursi. Derrocar un règim autoritari que ha monopolitzat el poder durant dècades pot ser cosa de dies, però és més llarg, i difícil, construir un nou país on es facin realitat els tres lemes de la revolta: pa, justícia social i llibertat. El camí no és en línia recta, té avanços i retrocessos, però ni la repressió ni les falses promeses dels vells opositors arribats al poder en les primeres eleccions democràtiques han pogut aturar-lo. “Estem en un moment de molta inestabilitat perquè les revoltes van fer saltar la tapa d’una olla a pressió i ara surten a la llum totes les tensions i els conflictes que abans estaven silenciats”, explica Eduard Soler, analista del Cidob. “Però la gent ha perdut la por, i lluita entenent que l’acció col·lectiva, pacífi-

ca i persistent és una eina per aconseguir canvis, i no està disposada a vendre barata la llibertat”.

Els governs islamistes, qüestionats

Protestes massives contra els governs de Tunísia i Egipte No va ser cap sorpresa que de les primeres eleccions democràtiques de la història de Tunísia i Egipte en sorgissin governs islamistes. “Eren les úniques forces que havien pogut mantenir una implantació al carrer sota la clandestinitat, encara que no havien encapçalat la revolta”, explica Lourdes Vidal, investigadora de món àrab de l’Institut Europeu de la Mediterrània. Egipte ha tornat a viure aquests dies protestes massives després que Mursi s’atribuís poders quasi absoluts per aprovar la Constitució monopolitzada pels Germans Musulmans, que se sotmet avui a referèndum. A Tunísia el segon aniversari de la immolació de Mohamed Bouazizi està marcat per protestes a la ciutat de Siliana per reivindicar llocs de treball, que van ser brutalment reprimides per la policia (300 ferits), i els xocs entre els islamistes i la Unió General de Treballadors Tunisians, que van portar a una vaga general desconvocada a última hora. “Les últimes protestes demostren el nivell d’inconformisme i la negativa d’una societat vigilant a substituir una dictadura per una altra: hi ha hagut un canvi en la cultura política

AMB VEL CONTRA MURSI

Dones amb vel, joves i grans es manifesten a Egipte contra la deriva autoritària del president Mursi. MOHAMED ABD EL GHANY / REUTERS

i sobretot una desmitificació dels líders”, apunta Haizam Amirah Fernández, expert de món àrab del Real Instituto El Cano.

La guerra de Síria s’acosta al desenllaç

La pressió dels rebels esgota el règim de Baixar al-Assad Després de 45.000 morts en gairebé dos anys de repressió, el règim de Damasc dóna senyals clars d’esgotament. Els rebels –sense una intervenció militar internacional oberta com la de Líbia– han fet importants guanys sobre el terreny, han assaltat quarters, han alliberat zones frontereres amb Turquia i l’Iraq i han arribat a les portes de Damasc. Davant d’això el món ha començat a reaccionar: aquesta setmana 130 països han reconegut l’oposició com l’únic interlocutor legítim i Rússia, fins ara aliat incondicional de Damasc, ha reconegut públicament la

Els països de la revolta: societats joves i desiguals MARROC Mitjana d’edat

ALGÈRIA 3.900 €

Atur

8,9%

Població sota el llindar de la pobresa 15%

LÍBIA

5.600 €

28,1

30,5

4.600 € 24,8

10%

19%

23%

30%

3,8%

La reacció a la crisi de Gaza evidencia l’aïllament d’Israel La connexió entre la Primavera Àrab i la qüestió palestina havia d’arribar tard o d’hora, i s’ha produït amb l’última ofensiva israeliana sobre la franja de Gaza, on la reacció d’Egipte ha estat clau per frenar una escalada. Hamàs –que havia trencat la seva aliança amb el règim de Damasc per la repressió de la revolta– ha obert un debat sobre la reconci-

SÍRIA

BAHRAIN 3.900 €

5.000 € 24,6

21.200 €

31,5

22,3 12%

30%

Palestina entra en escena i Hamàs es veu menys sol

Dades socioeconòmiques del 2011

EGIPTE

7.200 €

PIB per càpita

27,3 anys

TUNÍSIA

Mobilitzats Les revoltes han fet caure el mur de la por i els nous líders tenen poc marge

possibilitat que el règim sigui derrocat. “El punt d’inflexió va arribar després de l’estiu, quan els rebels es van adonar que ningú no els ajudaria i van decidir prendre les regnes del seu destí: molts surten a lluitar convençuts d’una mort segura i estan guanyant perquè no tenen res a perdre”, explica Rime Allaf, investigadora siriana de Chatham House.

14,9%

20%

11,9%

15%

0%

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.2. Món àrab i mediterrani

77

Dones i revoltes àrabs Seminari Lloc i data Institut Català per la Pau (seminari), IEMed (taula rodona), Barcelona / 11 de desembre En col·laboració amb Institut Català per la Pau (ICIP)

Jornada de reflexió sobre el paper de les dones en les revoltes que han canviat el panorama social i polític del món àrab i l’estat i les perspectives dels drets de la dona en aquests països. Prenent com a casos d’estudi els esdeveniments a Egipte, Tunísia i el Iemen, aquesta jornada està oberta a la participació tant d’experts com del públic en general. Ponents (IEMed): Mouna Abid, professora, Institut Superior d’Idiomes, Universitat de Cartago, Tunísia. Rosa Ana Alija, professora de Dret Internacional, Universitat de Barcelona. Laura Feliu, professora de Relacions Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona. Rafael Grasa, president, ICIP. Ferran Izquierdo, professor de Relacions Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona. Ángeles Ramírez, professora d’Antropologia Social, Universitat Autònoma de Madrid. Ewa Strzelecka, investigadora, Departament d’Antropologia Social, Universitat de Granada. Sahar Talaat, periodista, Egipte. Lurdes Vidal, responsable de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani i redactora en cap de la revista afkar/ideas, IEMed.

Memòria d’activitats 2012


78

Àrees 3.3. Desenvolupament socioeconòmic

3

Objectius: Àrea d’anàlisi de les principals tendències econòmiques i foment de la reflexió al voltant de les reformes en sectors clau per a la modernització i el desenvolupament de les economies del sud, en l’horitzó de l’establiment d’una Zona de Lliure Canvi Euromediterrània. Vinculada als actors econòmics i socials, les xarxes internacionals d’anàlisi econòmica i els organismes de projecció exterior i de relacions socioeconòmiques. Memòria d’activitats 2012


79

Transició econòmica i política a Líbia Tribuna Lloc i data Hotel Atrium, Barcelona / 12 d’abril En col·laboració amb Ambaixada d’Espanya a Líbia

L’ambaixador d’Espanya a Líbia informa a una vintena de representants del món econòmic i empresarial de la situació al país, on, malgrat les dificultats d’estabilització democràtica i institucional, la situació presenta millores suficients com per permetre estudiar noves oportunitats d’inversió i negoci. La represa de la producció de cru, la millora progressiva de la seguretat jurídica, els acords amb països com Egipte, Filipines o Pakistan per al retorn dels treballadors emigrants, la progressiva dinamització de la petita i mitjana empresa o l’estabilitat de la borsa de Trípoli són els primers indicis d’un procés d’estabilització en un país que requereix d’importants inversions, especialment en sanitat i educació, i que oferirà importants oportunitats de negoci en sectors com els hidrocarburs i les energies renovables, el tractament d’aigües, les telecomunicacions, les finances o el turisme. Participants: Saki Aciman, director general, CETMO. Javier Albarracín, director de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Andreu Bassols, director general, IEMed. Pascual Cantos, director de l’oficina a Barcelona, Ares Bank. Josep M. Cervera, director internacional, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Mohamed Chaib, director al Marroc d’EMTE, COMSA-EMTE. Paula Cusí, tèc-

Memòria d’activitats 2012


80

nica de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Casimir de Dalmau, soci-director, GEA Barcelona European Consulting. Mikel Dekker, manager in business development, TCB. Josep Ferré, director gerent, IEMed. Joaquim Ferrer, director del Departament Internacional, PIMEC. Senén Florensa, secretari d’Afers Exteriors, Generalitat de Catalunya; president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Antoni Flos, director d’Internacional i Responsabilitat Corporativa, Gas Natural Fenosa. Roger Garcia, sotsdirector, Regional Activity Centre for Cleaner Production, Pla d’Acció Mediterrani - PNUMA, Nacions Unides. Aida Kellal, Cuatrecasas Golçalves Pereira. Joaquim Llimona, director de Relacions Internacionals, Ajuntament de Barcelona. Enric Picanyol, Cuatrecasas Golçalves Pereira. Rafael Puig, director, Business Euromed. Mariona Rico, assistent del secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya. José Riera Siquier, ambaixador d’Espanya a Líbia. Pere Serra, relationship manager, La Caixa. David Tornos, director del Departament Internacional, Foment del Treball Nacional. Jordi Torrents, relationship manager, Banc Sabadell. Mateu Turró, professor, UPC. Ernest Urtasun, Secretaria de la Unió per a la Mediterrània. Joan Miquel Vilardell, responsable de desenvolupament de negoci al Magreb, Advanced Logistic Group ALG. Ramon Vilardell, director adjunt, SENER.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.3. Desenvolupament socioeconòmic

81

Emerging New Economic Policy Makers in the Arab Mediterranean: Economic Agendas of Islamic Actors Seminari internacional Lloc i data Palau Centelles, Barcelona / 3 i 4 de juliol En col·laboració amb Mediterrània Capital – Grupo Financiero Riva y García

Aquest seminari internacional organitzat per l’IEMed aplega representants de l’entorn econòmic islàmic del Marroc, Egipte i Tunísia, així com de Turquia. L’objectiu és aprofundir en les agendes econòmiques dels diferents partits islamistes que formen actualment els governs d’aquests països, com també en les d’altres actors econòmics rellevants de l’entorn islàmic -consellers econòmics dels partits, institucionals, representants d’associacions o think tanks propers als partits i els empresaris. Juntament amb aquests actors i decisors, representants d’institucions espanyoles i europees prenen part en el debat que a través de cinc sessions aborda aspectes com la governança econòmica i les polítiques de creixement inclusiu des d’una perspectiva islamista -reformes constitucionals necessàries, polítiques fiscals i de subsidis, participació de l’Estat en l’economia nacional, sectors econòmics prioritaris, associacions publicoprivades, promoció de l’equitat de gènere...; les finances islàmiques -principis rectors i adequació a la llei islàmica, perspectives de creixement al Magreb, promoció de les microfinances, possibilitat de coexistència amb el sistema financer clàssic...; o el futur de la cooperació econòmica entre els països àrabs i amb la resta de la regió euromediterrània.

Memòria d’activitats 2012


82

Ponents: Javier Albarracín, director, Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Brahim Allali, assessor, Centre Islàmic per al Desenvolupament Comercial (ICDT), Organització Internacional del Comerç. Adil Alaoui, director, Dar Essaffa Society, Marroc. Albert Alsina, soci Fons Mediterrània Capital, Grupo Financiero Riva y García. Abdeslam Ballaji, president, Associació Marroquina d’Estudis i Recerques en Economia Islàmica (ASMECI), diputat, Partit de la Justícia i el Desenvolupament, Marroc. Andreu Bassols, director general, IEMed. Albert Carreras, secretari general d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya. Ridha Chkoundali, assessor econòmic, Ennahda, Tunísia. Fernando de la Fuente, director de Coordinació Financera de Projectes a la UpM comissionat pel Banc Europeu d’Inversions. Abderrahman el Glaoui, director, Banc Islàmic de Desenvolupament – Regió de l’Àfrica Occidental. Abdalhafez Elsawy, assessor econòmic, Partit de la Llibertat i la Justícia, Egipte. Senén Florensa, secretari general d’Afers Exteriors, Generalitat de Catalunya; president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Pekka Hakala, analista polític, Departament de Polítiques Exteriors, Parlament Europeu. Hassan Malek, president, Associació Egípcia de Desenvolupament Empresarial. Josep Marsal, soci, director per a l’Orient Mitjà, Cuatrecasas Gonçalves Pereira. Hanan Morsy, economista regional sènior per a la regió del Sud de la Mediterrània, Banc Europeu de Reconstrucció. Wadï Mzid, director d’agència, Zitouna Bank; membre de la junta directiva de l’Associació Tunisenca d’Economia Islàmica (ASTECIS), Tunísia. Luis Orgaz, director, servei país-risc, Banc d’Espanya. Anthony Terence O’Sullivan, director, Divisió de Desenvolupament del Sector Privat, OCDE. Güven Sak, director gerent, Fundació de Recerca en Política Econòmica (TEPAV), Turquia. Fathallah Sijilmassi, secretari general, UpM. Heliodoro Temprano, director, Unitat de Països Veïns i Assistència Macrofinancera, Direcció General d’Afers Econòmics i Financers, Comissió Europea. Mehmet Yalcintas, membre de la junta directiva i president de la Comissió de Recerca i Publicacions de l’Associació d’Industrials i Empresaris Independents (MÜSIAD), Turquia. Anwar Zibaoui, coordinador general, ASCAME.

EMERGING NEW ECONOMIC POLICY MAKERS

IN THE ARAB MEDITERRANEAN: Economic Agendas of Islamic actors

3rd- 4th of July 2012, Palau Centelles - Barcelona

With the collaboration of

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.3. Desenvolupament socioeconòmic

Memòria d’activitats 2012

83


84

EU-Turkey Global Business Bridges Initiative Conferència internacional Lloc i data Istanbul / 1 d’octubre En col·laboració amb Comissió Europea, Delegació de la UE a Turquia, Unió de Cambres i Mercats de Turquia (TOBB), Ministeri d’Economia de Turquia, TEPAV

L’IEMed participa en la conferència inaugural d’aquesta iniciativa finançada per la Comissió Europea, que vol establir bases sòlides per als intercanvis i la integració comercial i financera entre la UE i Turquia en primer lloc i entre ambdós socis i Tunísia, Egipte i Palestina. En aquest acte es presenten els resultats de les investigacions realitzades a partir d’experiències pilot dutes a terme a Tunísia i Egipte, així com amb una selecció d’actors econòmics i empresarials palestins. Així, més d’un centenar de participants d’aquests països es donen cita a Istanbul per debatre estratègies de futur a partir de les conclusions d’aquests estudis previs realitzats per la Fundació per a la Recerca sobre Política Econòmica de Turquia (TEPAV) i l’IEMed.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.3. Desenvolupament socioeconòmic

85

China meets the Mediterranean Conferència internacional Lloc i data Llotja de Mar, Barcelona / 8 i 9 de novembre En col·laboració amb Mazars, CaixaBank, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

L’IEMed col·labora novament amb aquesta iniciativa empresarial, que esdevé un punt de contacte per a empreses d’inversió i diferents institucions xineses que desitgin invertir a Europa i a la Mediterrània, oferintlos la possibilitat de conèixer les millors opcions d’inversió, els mercats clau a la regió i l’atractiu paper de Barcelona com a plataforma logística. Ponents: Ignacio Álvarez-Rendueles, sotsdirector general de la Divisió Internacional i membre del comitè directiu, CaixaBank. Yan Banghua, cònsol general de la Xina a Barcelona. Andreu Bassols, director general, IEMed. Joan Josep Berbel, director, Invest in Catalonia, Generalitat de Catalunya. Antoni Bover, president, Mazars. Josep Maria Cervera, director internacional, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Jorge Fuentealba, director, Observatori Iberoamericà d’Àsia-Pacífic, Casa Àsia. Jordi Joly, CEO, Àrea d’Economia, Empresa i Treball, Ajuntament de Barcelona. Jordi Martí, director general, Mazars China Desk. Ramón María Moreno, director general, Casa Àsia. Lisa Nie, directora de departament, Consell de Desenvolupament d’Inversió Estrangera de Xangai. Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya. Leon Pang, director general de l’oficina a Barcelona, Industrial & Commercial Bank of China. Mercedes Pizarro, directora de projectes, Invest in Spain, ICEX, Ministeri d’Economia i Competitivitat. Sònia Recasens, segona tinent d’alcalde, Ajuntament de Barcelona. Joan Rosàs, director d’Institucions Financeres Internacionals, CaixaBank. Jordi Sacristán, responsable de promoció internacional, Ajuntament de Barcelona. Lluís Sans, president, Associació Amics del Passeig de Gràcia. Jordi Torrent, director d’estratègia, Port de Barcelona, Autoritat Portuària de Barcelona. Miquel Valls, president, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Patrick Zhong, director d’Inversions i Estratègies Globals, Fosun Group.

Memòria d’activitats 2012


86

Economic and Financial Forum for the Mediterranean Fòrum Lloc i data Palazzo Mezzanotte – Parterre, Milà / 12 i 13 de novembre En col·laboració amb Promos, Cambra de Comerç de Milà, govern d’Itàlia, Banc Europeu d’Inversions, Comissió Europea, Secretaria de la UpM

L’IEMed participa en la tercera edició d’aquesta trobada empresarial de la Mediterrània que aplega professionals, representants de governs i institucions internacionals financeres, empresaris i figures de la societat civil de 35 països. El fòrum centra l’atenció en els instruments de suport a les micro, petites i mitjanes empreses (MPiMEs); l’accés al finançament; el desenvolupament del capital humà, la mobilitat i la creació d’ocupació; la innovació; la conciliació i l’arbitratge; les xarxes d’energia; les infraestructures i l’economia marítima.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.3. Desenvolupament socioeconòmic

87

North Africa’s New Wind IX North African Business and Development Forum Amb motiu de la VI Setmana Mediterrània de Líders Econòmics Lloc i data Llotja de Mar, Barcelona / 19 de novembre En col·laboració amb Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, ASCAME, Club Español de la Energía

La nova cita d’aquest fòrum que reuneix anualment agents econòmics i empresarials d’ambdues ribes de la Mediterrània analitza els escenaris presents d’inversió al Magreb i les perspectives a curt termini després dels moments d’incertesa derivats de la Primavera Àrab. Una primera sessió debat les reformes econòmiques i socials que els nous governs han d’emprendre per avançar cap a models de creixement inclusiu, creació d’ocupació i suport a les PiMEs que a la vegada siguin competitius en el context global i atreguin inversió estrangera directa. La segona sessió tracta del paper d’institucions com la UE, el Banc Mundial o el Banc Europeu d’Inversions per assegurar que els països de la Primavera Àrab puguin accedir al finançament necessari per emprendre polítiques estructurals de reducció de la pobresa tenint en compte l’impacte de l’actual crisi econòmica que afecta àmplies regions del món. El fòrum compta també amb dues sessions de treball. La primera, a càrrec del Club Español de la Energía, sobre el potencial que ofereixen les reserves d’hidrocarburs i la situació geogràfica privilegiada dels països socis mediterranis. La segona sessió de treball aborda el potencial d’un altre sector econòmic clau per al desenvolupament d’aquests països, el turístic i de l’oci.

Memòria d’activitats 2012


88

Ponents: Lahcen Achy, investigador associat, Carnegie Middle East Center. Arturo Gonzalo Aizpiri, director de Relacions Internacionals i Responsabilitat Corporativa, REPSOL. Khalil Ammar, president, Banque de Financement des petites et moyennes entreprises (BFPME), Tunísia. Mounir Baati, especialista en Sistemes de Qualificació i director d’Operacions per a Líbia, European Training Foundation. Andreu Bassols, director general, IEMed. Ridha Ben Mosbah, president, Société tunisienne de l’électricité et du gaz. Jorge Celio, director general, IOS Partners SL Europe, Espanya. Mohamed Choucair, president, ASCAME. José María Egea Krauel, director general de Planificació Energètica, Gas Natural Fenosa. Senén Florensa, secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya i president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Saad Hamoumi, president, PME/CGEM Commission, Marroc. Ioannis Kaltsas, director de la Divisió de Polítiques i Fons Fiduciaris, Banc Europeu d’Inversions. Lies Kerrar, president, Mediterranean Travel Association; Humilis Corporate Finance Advisory, Algèria. Pilar L’Hotellerie-Fallois, sotsdirectora general d’Anàlisi Internacional, Banc d’Espanya. Manoubi Marrouki, exeditor en cap, La Presse de Tunisie. Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia, Generalitat de Catalunya. Pedro Miró Roig, vicepresident, Club Español de la Energía; director general d’Operacions, CEPSA. Pedro Moraleda, director general, Observatori Mediterrani de l’Energia. Hanan Morsy, economista sènior responsable de la regió Mediterrània Sud, Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament. Joan Rosàs, director d’Institucions Financeres Internacionals, La Caixa. Emanuele Santi, economista, Banc Africà de Desenvolupament. Mohamed Sebti, director del Departament d’Energia, NAREVA. Fathallah Sijilmassi, secretari general, Unió per la Mediterrània. Miquel Valls, president, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Xavier Vives, president, Tourism & Hospitality Business Advisors.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.3. Desenvolupament socioeconòmic

89

III Seminar on Public-Private Partnership in the European Union Seminari Lloc i data Cercle d’Economia, Barcelona / 22 de novembre En col·laboració amb Cercle d’Economia, Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE)

L’IEMed col·labora amb la Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE) i el Cercle d’Economia en l’organització d’aquest seminari sobre la participació del sector privat en el finançament i gestió d’equipaments i programes públics. La trobada aborda les iniciatives presentades per la Comissió Europea i les iniciatives aplicades en el marc de la Unió Europea; la promoció de partenariats publicoprivats (PPP) a la Mediterrània -sessió coordinada per l’IEMed; els canvis legislatius, polítics i econòmics que s’estan produint als països de la Primavera Àrab i les oportunitats i els riscos que presenta la regió, així com l’actual i intens debat que hi ha en països com el Marroc o Egipte sobre la qüestió dels PPP. Posteriorment, a les sessions del seminari, els debats continuen amb les intervencions realitzades en el decurs d’un dinar de treball presidit pel comissari europeu de Mercat Interior, Michel Barnier, durant el qual es presenten diverses oportunitats de col·laboració entre els assistents i s’intercanvien bones pràctiques. Ponents: Michel Barnier, comissari europeu de Mercat Interior i Serveis. Andreu Bassols, director general, IEMed. Ali Bensouda, director general del Fons d’inversió en Infraestructures, Edifice Capital. Francisco Caballero Sanz, director de la Unitat de Competitivitat Industrial per al Creixement, DG Empresa i Indústria, Comissió Europea. Paolo de Caterini, professor, LUISS - Universitat de Roma. Pierre Delvolvé, professor, Universitat de París II-Pantheon Assas. Carles Gasòliba, president, Comitè Espanyol de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica. Ahmet T. Kesli, president fundador, International PPP Platform, Turquia. Ramon Masip, responsable de Desenvolupament Empresarial, Agbar. Alfonso Mattera, assessor, Comissió Europea. Pablo Mayor, advocat, Allen&Overy. Alfredo Molina, assessor legal, Consell Municipal de la Haia. Paloma Pérez de Vega, responsable de préstecs, Banc Europeu d’Inversions. Josep Piqué, president, Cercle d’Economia. Joan Ridao, professor, Universitat de Barcelona. Joan Roca, advocat, Roca i Junyent. Lluís Torrens, Public-Private Sector Research Center, IESE Business School. Tamer Waguih, administrador general de projectes de PPP, Ministeri de Finances d’Egipte. Selin Yüksel, experta en transport, Unió per la Mediterrània.

Memòria d’activitats 2012


90

III Workshop on Economics of the Mediterranean and the Euromediterranean Process Workshop Lloc i data Universitat Pompeu Fabra, Barcelona / 26 i 27 de juny En col·laboració amb Barcelona GSE

L’objectiu principal d’aquesta tercera edició del Taller d’Economia de la Mediterrània, que es realitza en el marc de la iniciativa conjunta Centre for Research on the Economies of the Mediterranean (CREMed), és proporcionar un fòrum per a la interacció entre investigadors, responsables polítics i parts interessades per tal de presentar i debatre les seves investigacions sobre desenvolupament econòmic als països de la Mediterrània. Al llarg de dos dies de debats, es presenten un total de 16 treballs de recerca acadèmica en els àmbits de macroeconomia, finances i creixement; comerç internacional; medi ambient; i capital humà, mercat de treball i fluxos migratoris. L’objectiu del Centre és promoure la recerca econòmica d’alt nivell en matèria de desenvolupament, especialment a la Mediterrània. El CREMed estudia també les relacions econòmiques entre la Unió Europea i els països mediterranis a través, entre altres, del seguiment de les dimensions econòmiques de la Política Europea de Veïnatge. Ponents i treballs presentats: Philip Keefer, economista principal, Grup de Recerca sobre Desenvolupament, Banc Mundial. Collective Action and Development. Marie Luise Heinrich-Mechergui, Universitat Friederich Schiller, Jena - Assessing European Mediterranean Policy: Succes Rather than Failure (amb Temime Mechergui i Gerhard Wegner). Tigran Poghosyan, Fons Monetari Internacional - Spatial Spillovers in Emerging Market Spreads (amb Emanuele Baldacci i Salvatore Dell’Erba). Hoda Selim, Economic Research Forum - Food international price pass-through in Egypt’s inflation (amb Sherine al-Shawarby). Yavuz Arslan, Banc Central de Turquia- The Effects of Finantial Integration in Emerging Markets (amb Temel Taskin i Fatih Fazilet). Laura Márquez-Ramos, Universitat Jaume I de Castelló Production integration and disintegration of North African countries into the European Union (amb Inmaculada Martínez-Zarzoso). Chahir Zaki, Universitat del Caire - On the Determinants of Trade in Services: Evidence from the MENA Region (amb Frida Karam). Inmaculada Martínez-Zarzoso, Universitat Georg-August de Gotinga i Universitat Jaume I de Castelló - Exporting and Productivity: Evidence for Egypt and Morocco. Joachim Jarreau, Universitat de París I – Panteó Sorbona - Preferential Trade Agreements Proliferation: sorting out the effects (amb José de Sousa i Sami Bensassi). Reham Rizk, Universitat Britànica d’Egipte - Poverty, Governance and Sustainable Development: A panel data study. Zied Ouelhazi, Institut d’Estudis Superiors de Comerç de Cartago - Destination competitiveness: does sustainability matter? An econometric approach. Nicolas Péridy, Universitat del Sud Toulon-Var - The Economic Costs of Climate Change in MENA countries: A Micro-Spatial Quantitative Assessment (amb Marc Brunetto i Mohamed Hazem). Rajeev Goel, Universitat d’Illinois - Environmental Pollution in MENA Region: Effects of Shadow Economy and Corruption (amb Risto Herrala). Andrés Artal-Tur,

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.3. Desenvolupament socioeconòmic

91

Universitat Politècnica de Cartagena, Institut d’Economia Internacional i Universitat de València - Inmigrants’ networks and trade creation inside the mediterranean region: the case of Italy, Spain and Portugal (amb Francisco Requena-Silvente i Vicente Pallardó-López). Yehudith Kahn, Tel Hai College Migration effects on workers’ skills and occupational status: Turkey, Egypt and Morocco cases (amb Audrey Dumas i Eshet Yovav). Christophe Muller, Universitat d’Aix-Marsella - Sharing the Cost of Onthe-Job Training in Tunisia (amb Christophe J. Nordman). Núria Rodríguez-Planas, IZA - Institute for the Study of Labor - Moroccan’s, Ecuadorian’s and Romanian’s Assimilation in Spain (amb Raquel Vega).

Memòria d’activitats 2012


92

Arab Development Challenges Report 2011: “Towards the Developmental State in the Arab Region” Presentació Lloc i data IEMed, Barcelona / 27 de febrer En col·laboració amb Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD)

L’informe anual del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament sobre els reptes que afronta el món àrab per impulsar el desenvolupament apareix en un context de profunds canvis en els sistemes polítics, econòmics i socials als països del Magreb i l’Orient Mitjà que plantegen una redefinició de la relació entre Estat i societat, així com dels models econòmics existents fins al moment. L’IEMed coorganitza la presentació a Barcelona d’aquest informe que constitueix un valuós material d’anàlisi per comprendre la complexa i heterogènia realitat del desenvolupament econòmic, humà, mediambiental i social a la regió, i que proposa mesures i reformes efectives i bones pràctiques aplicades a altres països o regions del món per construir un nou model capaç de respondre a les demandes de justícia social i dignitat dels ciutadans. Ponents: Ayman al-Sayyad, editor en cap, Weghat Nazar Magazine, Egipte. Andreu Bassols, director general, IEMed. Lino Cardarelli, sotssecretari general, Unió per la Mediterrània. Abdallah Dardari, conseller de l’informe, director de desenvolupament econòmic de la Comissió Econòmica i Social per a l’Oest Asiàtic. Noha el-Mikawy, directora general de Governabilitat, Centre Regional per als Estats Àrabs, PNUD. Paolo Lembo, responsable del Centre Regional per als Estats Àrabs, PNUD. Abou Yaareb Marzouki, membre de l’Assemblea Constituent de Tunísia i conseller del primer ministre. Mohammad Pournik, director general per als Objectius del Mil·leni i reducció de la Pobresa, PNUD.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.3. Desenvolupament socioeconòmic

Memòria d’activitats 2012

93


94

Emerging Challenges for the Mediterranean Food Products in the Global and Regional Markets Taula rodona Lloc i data Fira de Barcelona / 26 de març En col·laboració amb Centre Internacional d’Alts Estudis Agronòmics Mediterranis (CIHEAM)

En el marc de la Fira Alimentària 2012 i coincidint amb la presentació a Barcelona de l’Anuari Mediterra 2012 “The Mediterranean Diet for Sustainable Regional Development”, editat pel Centre Internacional d’Alts Estudis Agronòmics Mediterranis, l’IEMed i el CIHEAM organitzen aquesta taula rodona que aborda estratègies agroalimentàries que, com en el cas de Turquia, poden assegurar oportunitats de mercat per als països mediterranis, o l’aprofitament de l’immens valor afegit de la dieta mediterrània, com en el cas del Pla Marroc Verd. L’IEMed, juntament amb la Fundación Dieta Mediterránea, ha participat en el comitè científic per a l’edició d’aquest anuari del CIHEAM que, amb la contribució de 49 experts, se centra en el potencial de la dieta mediterrània, declarada per la UNESCO patrimoni immaterial de la humanitat, com a factor de desenvolupament socioeconòmic i ecològic. Ponents: Andreu Bassols, director general, IEMed. Joanna Darmanin, cap de Gabinet del comissari europeu John Dalli, DG SANCO. Francisco Mombiela, secretari general, Centre Internacional d’Alts Estudis Agronòmics Mediterranis (CIHEAM). Irfan Erol, director general de Control d’Aliments, Ministeri d’Agricultura, Turquia. Víctor Martínez Gómez, Universitat Politècnica de València. Mohammed Sadiki, director, Institut Hassan II d’Agronomia i Medicina Veterinària, Marroc.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.3. Desenvolupament socioeconòmic

Memòria d’activitats 2012

95


96

Àrees 3.4. Acció i diàleg cultural

3

Objectius: El diàleg cultural i el coneixement de les cultures mediterrànies constitueixen un dels focus d’activitat tradicionals de l’IEMed. L’objectiu és fomentar l’apropament i la comprensió entre els pobles mediterranis i la millora de la seva percepció recíproca, així com influir en les polítiques euromediterrànies orientades principalment al conjunt de la societat civil. La necessitat estratègica d’enfortir el diàleg intercultural va donar com a resultat la creació de la Fundació Anna Lindh, la xarxa espanyola de la qual està liderada per l’IEMed. Memòria d’activitats 2012


97

II, III i IV Reunions del Comitè Executiu de la xarxa espanyola de la FAL Reunions de treball Lloc i data Rectorat de la Universitat de Cadis / 12 de març; Fundación Promoción Social de la Cultura, Madrid / 18 de maig; Associació Civil Jarit, València / 29 d’octubre

La xarxa espanyola de la FAL celebra durant 2012 tres reunions del seu Comitè Executiu. La primera d’elles, coincidint amb la commemoració del bicentenari de la Constitució Espanyola de 1812, per tractar el pla de treball 2012 de la FAL i l’acció comuna amb la xarxa marroquina adreçada a la capacitació de joves que treballen a favor del diàleg intercultural i la mobilització democràtica. La segona, al mes de maig a Madrid, es realitza coincidint amb la XII Assemblea de la xarxa espanyola de la FAL. Finalment, la tercera de les reunions, a València el mes d’octubre, avança en el disseny de l’acció comuna Espanya-Marroc -primera acció NordSud que realitzen dues xarxes de la FAL-, i dóna el vist-i-plau a l’actualització dels membres del Comitè. Participants: Neus Fàbregas, responsable d’Educació per al Desenvolupament, Associació Civil Jarit. Jesús Gómez, responsable de projectes, Aula Universitaria del Estrecho, Universitat de Cadis. Chantal Mayer, presidenta, AIPC-Pandora. Josep Robles, tècnic de l’Àrea de Cultures Mediterrànies, IEMed. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultures Mediterrànies, IEMed. Inmaculada Santiago, delegada del Rector de la Universitat de Cadis al Campus Bahía de Algeciras; directora del Aula Universitaria del Estrecho. Onno Seroo, coordinador institucional, Centre UNESCO de Catalunya. Jumana Trad, membre de la Junta de Patronat, Fundación Promoción Social de la Cultura.

Memòria d’activitats 2012


98

XII Assemblea de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh Reunió Lloc i data Casa Árabe, Madrid / 18 de maig

Els membres de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh es reuneixen a la seu de Casa Árabe per presentar el pla de treball 2012-2014, realitzar un balanç inicial de la primera convocatòria de propostes i informar de les noves eines de comunicació amb què compta la xarxa –pàgina a Facebook i nou fullet informatiu. També debaten l’acció comuna entre les xarxes espanyola i marroquina de la Fundació Anna Lindh de cara a 2013. Posteriorment, els assistents visiten l’exposició Jameel Prize 2011, organitzada per Casa Árabe en col·laboració amb el Victoria and Albert Museum de Londres. Participants: Lamine Abbad, Arc Llatí. Yolanda Agudo, Fábrica de Ideas. Josep-Miquel Alegret, Irènia Jocs de Pau. César Arroyo, Asociación Socieducativa Llere. Isaías Barreñada, Casa Árabe. Andreu Bassols, director general, IEMed. Catalina Bejarano, Fundación Tres Culturas. M’Hani Belrhib, Casa Árabe. Rubén Caravaca, Fábrica de Ideas. Reyes Castillo, ACCEM. Laura Cervi, Departament de Periodisme, UAB. Elisabeth Eguia, Innovarte. Juan José Escobar Stemmann, ambaixador en missió especial per a Afers de la Mediterrània, MAEC. Mireia Estrada, Jiwar. Neus Fàbregas, Asociación Civil Jarit. Joan Font, DEMA. Jérémie Fosse, Eco-Union. Ginebra García, Fundació Olof Palme. Jesús García-Luengos, RESET. Mariana Gavris, Servicio Civil Internacional. Amparo Gea, El Ojo Cojo. Jesús Gómez, Aula Universitaria del Estrecho, Universitat de Cadis. Elena González, Casa Árabe. Encarna Gutiérrez, FUNCI. Diana Julià Llobet, Fundación Dieta Mediterránea. Íñigo López, Biluts. Eduardo López Busquets, director general, Casa Árabe. Maria Manyosa, Fundació Catalunya Voluntària. Francisco Martín Ruiz, FUNCI. Laura Maurelo, Astrea-ICSCE. Chantal Mayer, AIPC-Pandora. Laura Miguel, Fundesarte. Claudia Nabal, Asociación Cultural Ritmos del Mundo. Enric Olivé, Universitat Rovira i Virgili. Olivia Orozco, Casa Árabe. Cristina Pensado, Casa Árabe. Manuel Pérez Castell, Fundación Baile de Civilizaciones. Francisca Pleguezuelos, Fundación El Legado Andalusí. Cristina Reinoso, ECEM. Josep Robles, IEMed. Francisco Rodríguez Sierra, Departament d’Estudis Àrabs, UAM. Maria-Àngels Roque, IEMed. Annamaria Scaranella, Asociación Cultural Cine en Ruta. Onno Seroo, Centre UNESCO de Catalunya. Rosa Solaz, Recreatura. Gianluca Solera, coordinador de xarxes de la FAL. Laurence Thieux, ECEM. Jumana Trad, Fundación Promoción Social de la Cultura. Mercedes Valcárcel, Fundesarte. Emilie Vidal, Fundació Interarts.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.4. Acció i diàleg cultural

Memòria d’activitats 2012

99


100

El futur dels joves i el diàleg intergeneracional V edició del concurs internacional de relats i contes «Un mar de paraules» En el marc de l’Any Europeu 2012 de l’envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional. Llançament de la convocatòria 15 d’abril / Tancament de la convocatòria 30 de juny Entrega de premis 5 de novembre, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona Seminari sobre tècniques narratives «Llenguatge literari, instrument de diàleg» 6 de novembre, Agència Catalana de la Joventut, Barcelona Visita cultural 7 de novembre, Girona En col·laboració amb Fundació Anna Lindh (FAL) i xarxes nacionals de la FAL

L’IEMed llança una nova convocatòria d’aquest concurs, que és una de les accions estructurals de la Fundació Anna Lindh (FAL) i que fomenta la producció de contes i relats breus sobre les diferents realitats de la regió euromediterrània des del punt de vista dels joves escriptors dels 43 països membres de l’Associació Euromediterrània, d’entre 18 i 30 anys. El concurs se centra en aquesta cinquena edició en la visió i les expectatives dels joves sobre el seu futur i, d’altra banda, en el valor que aporten el diàleg i el contacte entre diferents generacions a les societats euromediterrànies. Les xarxes nacionals de la FAL preseleccionen els cinc millors contes de cada país, que són tramesos al jurat internacional format per cinc personalitats destacades del món literari, acadèmic i del periodisme, el qual selecciona les millors 14 obres premiades amb la seva publicació en una antologia literària. Els 14 guanyadors participen, a més a més, en un seminari de formació en tècniques narratives a Barcelona i en un recorregut cultural que aquest any es realitza a Girona, amb visites a la seva universitat, al casc antic i al Museu d’Història Jueva. Membres del jurat internacional: Elisabetta Bartuli, presidenta del jurat, Universitat Ca’Foscari de Venècia, Itàlia. Jamila Hassoune, escriptora i consultora cultural, Marroc. Hanane Oulahillah, escriptora i guanyadora de la IV edició d’«Un Mar de Paraules», Marroc. Pere-Antoni Pons, escriptor, Espanya. Relats finalistes: Η Αλφαβητοχώρα (Alphabetland), Georgios Ampatzidis, Grècia / Le soulèvement du vieil homme, Majed Bamya, Bèlgica / Çiçekler Kurumuş Mudur? (Would the flowers have really gone dry?), Omer Çiftçi, Turquia / Ιστορία Σεξουαλικότητας (The History of Sexuality), Andreas Dimitriou, Xipre / Death and the Maiden, Emina Japalak, Bòsnia i Hercegovina / Zilo acu stāsts (Blue Eye’s Story), Agnija Kazusa, Letònia / Nevidljiva majka (Invisible mother), Katja Knežević, Croàcia (relat guanyador del primer premi) / Miss Lace’s Song, Piosenka Pani Koronkowej, Polònia / ‫ןאקפה ץע‬ (The Pecan Tree), Yonatan Kunda, Israel / Na noite que nevou em Lisboa (The night it snowed in Lisbon), Corina Lozovan, Portugal / The lollipop fields, Jamie O’Connell, Irlanda (relat guanyador del tercer premi) / Felehold (Half hearted), Veronika Puska, Hongria (relat guanyador del segon premi) / Singladura (The Journey of life) Pablo Saiz Hernansanz, Espanya / Berači Bresaka (Peach pickers), Dragana Tripkovic, Montenegro.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.4. Acció i diàleg cultural

Memòria d’activitats 2012

101


102

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.4. Acció i diàleg cultural

103

XI Reunió dels coordinadors de xarxes de la Fundació Anna Lindh Reunió Lloc i data Universitat de Nicòsia / del 8 a l’11 de novembre En col·laboració amb Fundació Anna Lindh

Trobada anual de les institucions coordinadores de cadascuna de les 43 xarxes nacionals que componen la Fundació Anna Lindh, en el marc de la presidència xipriota de la UE. La reunió serveix per debatre el desenvolupament del pla de treball 2012-2014 de la Fundació, que respon a l’estratègia «4D: Diàleg, Diversitat, Democràcia i Desenvolupament». Durant la reunió es presenta la nova identitat visual i el nou logotip de la FAL, que reflecteix la ideologia de la unió en la diversitat representada per la Fundació, única institució compartida per 43 societats civils euromediterrànies.

Memòria d’activitats 2012


104

Migracions i espais de creació intercultural Seminari Lloc i data IEMed, Barcelona / 11 de juny En col·laboració amb Institut Francès de Barcelona

Aquest seminari, que s’organitza coincidint amb la XX Mostra Internacional de Films de Dones, ofereix una aproximació a diferents llenguatges d’expressió artística construïts per artistes procedents d’altres cultures com a immigrants tant de primera com de segona generació. Els seus treballs reflecteixen una visió diferent i a la vegada integrada de la societat contemporània europea i aporten valuoses perspectives sobre els mecanismes de comunicació intercultural, els valors compartits i el descobriment i l’acceptació mutus de l’altre. Així mateix, el seminari pretén fomentar l’intercanvi entre aquests creadors mediterranis, escriptors, pintors, músics i cineastes. Paral·lelament, l’IEMed participa en la mostra amb una secció especial titulada «Joves realitzadores magrebines». Amb motiu del seminari es presenta el número 17 de la revista Quaderns de la Mediterrània, la secció dossier de la qual duu per títol «Migracions i creativitat» i hi col·laboren diversos participants del seminari. Ponents: Pius Alibek, escriptor i restaurador. Patricia Almarcegui, escriptora. Herman Bashiron, crític d’art. Andreu Bassols, director general, IEMed. Farida Belghoul, escriptora i cineasta. Esther Bendahan, escriptora. Kaouther Ben Hania, cineasta. Najat El Hachmi, escriptora. Daniel Enkaoua, pintor. Ahmed Ghazali, dramaturg. Josep Giralt, director de l’Àrea d’Acció Cultural, IEMed. Salah Jamal, escriptor i metge. Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Sylvia Oussedik, escriptora i directora de la col·lecció «Sabores del Oriente y del Mediterráneo». Yannis Papaioannou, membre del grup musical Asíkides. Yannick Rascoüet, director, Institut Francès de Barcelona. MariaÀngels Roque, directora de l’Àrea de Cultures Mediterrànies i de la revista Quaderns de la Mediterrània, IEMed. Marta Selva, historiadora, membre de la Cooperativa Drac Màgic. Mohamed Soulimane, membre de l’Orquestra Àrab de Barcelona. Monia Touiss, pintora.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.4. Acció i diàleg cultural

Memòria d’activitats 2012

105


106

La ville, patrimoine vivant II Conferència regional euromediterrània En el marc del Programa Euromed Héritage IV Lloc i data Salé, Marroc / 11 i 12 d’octubre En col·laboració amb Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, UNESCO

L’IEMed participa, com a membre del consell científic del projecte Montada, en la II Conferència euromediterrània sobre patrimoni arquitectònic urbà a la Mediterrània, que presenta els resultats obtinguts per les accions dutes a terme pel projecte, orientades a promoure la cohesió social i el desenvolupament sostenible a partir de la preservació del patrimoni arquitectònic.

Encuentro Civil Euromed Reunió Lloc i data IEMed i Secretaria de la Unió per la Mediterrània, Barcelona / 24 d’octubre En col·laboració amb Encuentro Civil Euromed, Secretaria de la Unió per la Mediterrània

L’IEMed acull, en qualitat de membre associat d’Encuentro Civil Euromed, la reunió dels seus membres prèvia a la trobada a la seu de la Secretaria de la Unió per la Mediterrània amb la secretària general adjunta de l’organisme amb seu a Barcelona, Cecilia Attard-Pirotta, per tal d’explorar possibilitats de cooperació a través del projecte d’ECEM per a l’emancipació econòmica de la dona als països del sud de la Mediterrània.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.4. Acció i diàleg cultural

107

Global Eco Forum 2012 Seminari Lloc i data La Pedrera, Barcelona / 25 i 26 d’octubre En col·laboració amb Eco-Union

L’IEMed col·labora en una nova edició d’aquesta cita anual d’actors euromediterranis en matèria de desenvolupament sostenible i medi ambient. Durant dos dies de sessions, el fòrum analitza la manera d’impulsar el desenvolupament a la regió defugint visions utòpiques; debat el panorama que obre la Cimera de Rio+20; exposa diferents iniciatives exitoses i inspiradores en sectors clau com el turisme rural i gastronòmic, l’urbanisme intel·ligent, la indústria i les finances verdes o les cooperatives de consumidors, entre d’altres qüestions.

Memòria d’activitats 2012


108

Altaveu Mediterrània Cicle de conferències Dins del programa del cicle «Altaveu Unesco» Lloc i data IEMed i Club d’Amics de la UNESCO de Barcelona / dilluns, dimarts i dijous de febrer a abril i d’octubre a novembre En col·laboració amb Club d’Amics de la UNESCO

El programa «Altaveu» del Club d’Amics de la UNESCO de Barcelona posa a l’abast del públic la diversitat cultural i les diferents realitats ètniques del món, mitjançant un cicle de conferències especialitzades que tenen lloc en diversos espais de la ciutat de Barcelona. L’IEMed hi col·labora acollint els cicles dedicats a les societats i cultures mediterrànies, amb conferències de caràcter divulgatiu a càrrec de professors universitaris, periodistes, viatgers i especialistes de cada tema d’estudi. Altaveu Mediterrània (febrer-maig): Els dilluns d’Israel (del 6 de febrer al 7 de maig) Els dilluns de les dones a la Mediterrània: passat i present (del 6 de febrer al 7 de maig) Els dimarts de pa, oli i vi: símbols de la Mediterrània (del 7 de febrer al 17 d’abril) Els dijous dels amazics (del 9 de febrer al 19 d’abril) Altaveu Mediterrània (octubre-novembre): Els dimarts dels grans personatges femenins de la Mediterrània (del 9 d’octubre al 27 de novembre) Els dimarts de Grècia (del 9 d’octubre al 27 de novembre) Conferenciants: M’hamed Abdelouahed Alloui, membre fundador de la Casa Amaziga de Catalunya. Mònica Adrian, museòloga. Hassan Akioud, doctorant en Lingüística General, UB. Nazanin Amirian, politòloga. Jordi Argelaguet, professor de Ciència Política, UAB. Xavier Ballestín, professor del Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, UB. Ana Bejarano, professora de Llengua i Literatura Hebrees del Departament de Filologia Semítica, UB. Xavier Boltaina, professor de Dret, UB. Dolors Bramon, doctora en Filologia Semítica, UB. Ignasi Carnicer, exdiputat a Corts i exalcalde de la Selva del Camp. Jesús Carruesco, professor de Filologia Grega, URV. Núria Castro, egiptòloga i arqueòloga, Museu Egipci de Barcelona. Membre de l’Associació Catalana d’Estudis Històrics. Agustí Colomines, professor d’Història Contemporània, UB. Francesc Espinet, professor d’Història Contemporània, UAB. Ddem Essahara, Associació Lágrima Saharaui. Salwa el-Gharbi, membre de l’Àrea de Diversitat Cultural d’UNESCOCAT; presidenta de l’Associació de Dones Amazigues. Ignasi Garcés, professor associat, Departament d’Història Antiga, UB. Isabel Gascón, historiadora, membre de l’Associació Catalana d’Estudis Històrics. Emma González, egiptòloga, Museu Egipci de Barcelona. Júlia Larena, historiadora, Associació Catalana d’Estudis Històrics. Francesc Xavier Medina, antropòleg, director del departament de Sistemes Alimentaris, Cultura i Societat, UOC. Carles Miralles, catedràtic de Filologia Grega, UB. Mònica Miró, tutora dels estudis d’Humanitats i Filologia Catalana, UOC. El Kaissa Ould Braham, vicepresidenta de l’Assemblea Amaziga de Catalunya. Natalia Palomar, professora de Filologia Grega, UB. Marta Pessarrodona, poetessa, narradora i assagista. Montserrat Reig, catedràtica de Filologia Grega, UB. Montserrat Rius, professora d’Història i escriptora. Maria-Àngels Roque, directora de Quaderns de la Mediterrània i de l’Àrea de Cultures Mediterrànies, IEMed. María Soler, professora d’Història Medieval, UB. Xavier Torrens, professor de Ciència Política, UB. Javier Velaza, catedràtic de Filologia Llatina, UB. Verònica Vives, doctoranda en Filologia Hebrea, UB. Salem Zenia, poeta i periodista, Consell Tècnic de l’Observatori Linguamón de la Llengua Amaziga.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.4. Acció i diàleg cultural

Memòria d’activitats 2012

109


110

MET Barcelona Workshop Programme 2012 Tallers Lloc i data IEMed, Barcelona / 3 i 24 de maig En col·laboració amb Mediterranean Editors and Translators

L’IEMed acull dues de les jornades que al llarg de l’any comprenen diferents seminaris a càrrec d’experts traductors i editors de tota la Mediterrània. 3 de maig An introduction to editing non-native English for application to different types of text Joy Burrough-Boenisch, Països Baixos 24 de maig MET’s grammar pathway: minisessions on style and grammar conundrums Christian Brassington, Tarragona. Mary Ellen Kerans, Barcelona. Irwin Temkin, Barcelona

Campus Universitari de la Mediterrània Cursos Lloc i data Vilanova i la Geltrú, 2012 En col·laboració amb Campus Universitari de la Mediterrània (CUM) i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

L’IEMed col·labora en la setzena edició d’aquest projecte (www.campusmed.net/), que durant l’any 2012 ofereix més d’una trentena d’activitats formatives en els àmbits de Societat, cultura i turisme; Ciència, tecnologia i medi ambient; Economia i empresa; i Educació i Societat de la informació.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.4. Acció i diàleg cultural

111

L’aigua, un valor estratègic: la seva gestió en el context mediterrani Tribuna Amb motiu de la presentació del número 16 de Quaderns de la Mediterrània, «Ecología y cultura» Lloc i data IEMed, Barcelona / 8 de març

Amb motiu de la presentació del número 16 de la revista Quaderns de la Mediterrània, «Ecología y cultura», l’IEMed acull aquesta taula rodona que aborda la importància de definir estratègies de consens a la conca mediterrània per a la bona gestió, la depuració i conservació i l’aprofitament del recurs més vital per al desenvolupament que existeix, l’aigua, i que presenta una distribució heterogènia a la regió en un context, fruit dels efectes del canvi climàtic, de creixent escassetat. Ponents: Pedro Arrojo, professor, Universitat de Saragossa. Andreu Bassols, director general, IEMed. Jérémie Fosse, president, Eco-union; director, Global Eco Forum. Agustí López, membre de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, Parlament de Catalunya.

Memòria d’activitats 2012


112

Trouble-Making Judaism Presentació Lloc i data IEMed, Barcelona / 22 de març En col·laboració amb Comunitat Jueva Bet Shalom de Catalunya

L’IEMed acull la presentació a Barcelona del darrer llibre de la rabina de la Sinagoga anglesa Brighton & Hove i membre de diversos col·lectius feministes i del judaisme liberal. L’obra aborda com viure el judaisme des del compromís, afrontant qüestions que sovint són tabú, com la lluita per la igualtat de gèneres i la inclusió de gais i lesbianes en la vida religiosa. Ponents: Laura Arias, Comunitat Jueva Bet Shalom. Elizabeth Sarah Tikvah, rabina; autora del llibre.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.4. Acció i diàleg cultural

113

Associació de Dones Algerianes per la Igualtat i el Desenvolupament (Hamama) Presentació Lloc i data IEMed, Barcelona / 20 d’abril En col·laboració amb Associació de Dones Algerianes per la Igualtat i el Desenvolupament, Centre Euroàrab de Catalunya

L’IEMed acull la presentació oficial de l’associació Hamama, constituïda fa un any. Aquesta associació està formada per dones majoritàriament algerianes o d’origen algerià, que volen contribuir a un desenvolupament sostenible d’Algèria i a promoure els intercanvis i transferències de coneixements en tots els àmbits: culturals, acadèmics, empresarials i comercials, especialment des de la perspectiva de gènere. En un context de profunda crisi econòmica, aquesta associació de la comunitat algeriana resident a Catalunya vol ajudar a la projecció econòmica catalana, enfortir el coneixement mutu entre ambdues societats i potenciar possibles col·laboracions. Ponents: Nordin Benmeddah, president, Federació d’Associacions Algerianes d’Espanya. Nora Berdja, cònsol general d’Algèria a Barcelona. Francesc de Paula Gambús, director general de Relacions Exteriors, Generalitat de Catalunya. Ourdia Oussedik, professora i escriptora. Lourdes Ribes, presidenta, Associació de Dones Empresàries ODAME. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultures Mediterrànies, IEMed. Francina Vila, regidora de Dona i Drets Civils, Ajuntament de Barcelona. Malika Zedjaoui, presidenta, Hamama, Associació de Dones Algerianes per la Igualtat i el Desenvolupament.

Memòria d’activitats 2012


114

Joves realitzadores magrebines Cinema Lloc i data Filmoteca de Catalunya / 10, 12 i 16 de juny En col·laboració amb Filmoteca de Catalunya, Cooperativa Drac Màgic, Apimed

Dins de la XX Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, l’IEMed coorganitza a la Filmoteca de Catalunya aquest cicle de tres pel·lícules que són un clar testimoni de la suggerent nova generació de realitzadores magrebines i de les seves visions crítiques i reveladores sobre els processos de canvi que els seus països estan vivint arran de la Primavera Àrab. Sessions 10 de juny Sur la planche. Leïla Kilani. Marroc/França/Alemanya, 2011 Opera prima que narra la història de dues noies joves que de dia treballen en una planta d’envasatge de gambes a Tànger i que viuen la nit fent petits robatoris a Casablanca. 12 de juny Les imams vont à l’école. Kaouther Ben Hania. Emirats Àrabs Units/França, 2010 Documental que aborda les contradiccions i paradoxes a què han de fer front els aprenents d’imams que s’estan formant a París. Aquesta sessió compta amb la presència de la directora del film i un debat posterior a la projecció amb el públic assistent. 16 de juny Ce que j’ai vécu, personne ne l’a vécu. Fatima Yefsah. Algèria, 2010 A partir del testimoni privilegiat d’una dona gran que viu a Boushedel (Algèria), la directora afronta el registre documental de la memòria de la guerra. J’ai tant aimé. Dalila Ennadre. Marroc/França, 2008 Fadma, una exprostituta que oferia els seus serveis a soldats marroquins de l’exèrcit francès a la guerra d’Indoxina i que va resultar ferida, reclama ser reconeguda com a veterana de guerra.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.4. Acció i diàleg cultural

Memòria d’activitats 2012

115


116

Los viajes de Ali Bey por África y Asia Tribuna Lloc i data IEMed, Barcelona / 26 de novembre En col·laboració amb Editorial Almed

L’IEMed acull la presentació a Barcelona de la versió traduïda a l’espanyol per Roger Mimó de l’obra que narra el viatge de l’explorador i erudit Domènec Badia i Leblich, Ali Bei al-Abbasi, d’Espanya a la Meca a principis del segle xix per encàrrec de Manuel Godoy, favorit de Carles IV. Recorrent el Marroc, Algèria, Líbia i l’Imperi Otomà, va ser pioner en la descoberta d’aquestes cultures a Occident. L’editorial Almed presenta ara aquesta traducció rigorosament científica i completa de la versió original francesa. Ponents: Roger Mimó, escriptor i traductor del llibre. Jerónimo Páez, editor, Editorial Almed. MariaÀngels Roque, codirectora de l’Àrea de Cultures Mediterrànies, IEMed.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.4. Acció i diàleg cultural

117

El enigma del agua en al-Ándalus Tribuna Lloc i data IEMed, Barcelona / 29 de novembre En col·laboració amb Programa Med-O-Med - Fundación de Cultura Islámica (FUNCI)

L’IEMed acull la presentació del llibre El enigma del agua en al-Ándalus, editat per Lunwerg, i del documental Las voces del agua, de Producciones La Movie. Ambdues propostes s’emmarquen en el programa internacional Med-O-Med de la FUNCI, Paisatges culturals de la Mediterrània i el Pròxim Orient, i mostren com en la tradició islàmica l’aigua esdevé un do diví, origen de tota forma de vida. Tant el llibre com el documental aspiren a recuperar l’ús tradicional de l’aigua com a bé patrimonial i com a alternativa als problemes de la seva gestió actual. Ponents: Cherif Abderrahman Jah, president de la Fundación de Cultura Islámica i autor del llibre. Ramon Folch, socioecòleg. Maria-Àngels Roque, codirectora de l’Àrea d’Acció i Diàleg Cultural, IEMed.

Memòria d’activitats 2012


118

Raimundus, Christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre cultures Exposició Lloc i data Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus, Aiguamúrcia / del 26 de febrer al 27 de maig En col·laboració amb Museu d’Història de Catalunya

Un recorregut per la vida i l’obra del pensador mallorquí, que destaca la faceta del diàleg intercultural amb el món musulmà en una època, els segles xiii i xiv, en què la Mediterrània era un espai tant per al conflicte com per a un intens intercanvi comercial i cultural. L’exposició presenta el cas de Ramon Llull com un producte paradigmàtic de la trobada de cultures a través del desenvolupament d’un projecte personal, de caire intel·lectual, religiós i polític, d’un abast excepcional.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.4. Acció i diàleg cultural

119

Skanderbeg. L’heroi, el mite Exposició Lloc i data Biblioteca de Catalunya / del 27 de juny al 22 de juliol En col·laboració amb Ambaixada d’Albània a Espanya, Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya, The Nugee Collection i Biblioteca Nacional de Catalunya

Amb motiu del centenari de la independència d’Albània de l’Imperi Otomà, se’ns presenta l’oportunitat d’apropar-nos a un heroi convertit en mite a l’Europa occidental. Comissariada per l’historiador Daniel Duran i Duelt, aquesta mostra relata el periple històric de Gjergj Kastrioti «Skanderbeg», més conegut pels documents medievals conservats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó com a Jordi Castriota (14051468), el senyor de Kruja, que va aconseguir derrotar els turcs i mantenir durant una trentena d’anys la independència d’Albània de l’expansió otomana. Aquesta mostra destaca l’estreta vinculació d’aquest personatge amb la Corona d’Aragó d’Alfons el Magnànim, en una època en què aquesta competia amb la Sublime Porta i Venècia per l’hegemonia comercial i política a tota la Mediterrània central. Amb motiu de la inauguració de la mostra, una taula rodona esbossa el perfil d’aquesta figura històrica i els seus lligams amb la Corona d’Aragó.

Memòria d’activitats 2012


120

Ponents: Andreu Bassols, director general, IEMed. Anila Bitri, presidenta, Acadèmia de Diplomàcia albanesa. Senén Florensa, secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya; president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Manuel Montobbio, diplomàtic i ambaixador d’Espanya a Albània de 2006 a 2011. Kastriot Robo, ambaixador d’Albània a Espanya. Albert Torra, sotsdirector, Arxiu de la Corona d’Aragó.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.4. Acció i diàleg cultural

121

Mare Nostrum Presentació Lloc i data Auditori del Museu Marítim de Barcelona / 26 de gener En col·laboració amb Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, L’Auditori, Fundació Centre Internacional de Música Antiga

Presentació del llibre-CD Mare Nostrum Orient-Occident: Diàlegs de les músiques cristianes, musulmanes i jueves al voltant de la Mediterrània, patrocinat per l’IEMed, i que conté 28 peces de música tradicional de diferents cultures. El doble CD s’acompanya d’una selecció de textos signats per escriptors de la talla d’Amin Maalouf, Tahar Ben Jelloun o Predrag Matvejevic. Participants: Pere Comas, director administratiu, Museu Marítim de Barcelona. Senén Florensa, secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya i president de la Comissió Delegada de l’IEMed. Oriol Pérez Treviño, director general, L’Auditori. Jordi Savall, director artístic del cicle «El So Original» i president de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga.

Memòria d’activitats 2012


122

Veus, balls i músiques de Salento VII Trobada de Música Mediterrània Lloc i data Torroella de Montgrí / del 27 al 29 d’abril En col·laboració amb Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí

L’IEMed col·labora en la setena edició d’unes trobades que enguany es dediquen a la tradició musical de Salento. Una proposta que convida a través de tallers, cercaviles, concerts i conferències a endinsar-se en el so dels tradicionals tamburelli, els balls típics com la pizzica –que forma part de la família de la tarantella–, o peces del repertori tradicional.

XVIII Festival de Fes de Músiques Sagrades del Món Presentació Lloc i data Sala d’Assaig de l’Orfeó Català, Palau de la Música Catalana, Barcelona / 7 de maig En col·laboració amb Festival i Fundació Esperit de Fes

Presentació a Barcelona de la divuitena edició d’aquest festival que, sota el títol Réenchanter le Monde, acull del 8 al 16 de juny a Fes propostes musicals de països diversos, amb la presència de figures com Björk o Joan Baez. Els actes de presentació inclouen la conferència «El sufisme com a saviesa per al diàleg entre els pobles», la projecció d’un fragment del documental Un cosmos que dansa: sufisme, música i mística de Jacobo Sucari i l’actuació del marroquí Marouane Hajji. Ponents: André Azoulay, president de la Fundació Euromediterrània Anna Lindh; membre del Consell de Savis per l’Aliança de Civilitzacions. Skali Faouzi, director general, Fundació Esperit de Fes, membre del Consell de Savis de la UE.

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.4. Acció i diàleg cultural

Memòria d’activitats 2012

123


124

Medimed 2012 XIII Euro-Mediterranean Documentary Market Lloc i data Palau Maricel, Sitges / del 12 al 14 d’octubre En col·laboració amb Associació de Productors Independents de la Mediterrània – APIMED

Un any més, l’IEMed dóna suport a l’organització d’aquesta mostra internacional de documentals que s’ha consolidat com a punt de trobada de referència per als intercanvis entre productors, realitzadors i distribuïdors de cinema documental i produccions audiovisuals de dotze països de la Mediterrània i els 27 de la UE. Medimed 2012 atorga també especial atenció a les produccions documentals en formats nous com les TIC i els telèfons mòbils. Tres dies de debats dinàmics i participatius analitzen els reptes del sector en el moment actual, especialment per als realitzadors novells. En el marc d’aquesta trobada es concedeix el VI Premi Hamet Atia del Diàleg Intercultural al millor treball presentat a la secció «MEDIAT Reat Mede Projectes».

Memòria d’activitats 2012


3. Àrees / 3.4. Acció i diàleg cultural

Memòria d’activitats 2012

125


126

Comunicació

4

Memòria d’activitats 2012


127

L’IEMed a Internet i a les xarxes socials

L

’IEMed és present a Internet des de mitjans dels anys noranta i els continguts del seu web no han deixat de créixer des d’aleshores.

El web dóna compte de tota l’activitat de l’IEMed: informa de l’actualitat de l’Institut, l’agenda d’actes, les novetats editorials, el fons bibliogràfic de la biblioteca, i és una eina d’informació per als mitjans de comunicació. Aquest any ha atorgat un especial relleu a les transformacions i els canvis que viu el sud de la Mediterrània, reforçant les seves cronologies país per país, cosa que complementa amb la resta d’activitats i publicacions de l’IEMed enfocades al seguiment i la interpretació dels fets de l’anomenada Primavera Àrab. L’IEMed combina la informació corporativa (www.iemed.org) amb un espai de caràcter eminentment documental, l’Observatori de Polítiques Mediterrànies (www.iemedobs.org), un referent en informació, documentació i anàlisi de les polítiques euromediterrànies amb finançament de l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació. L’IEMedObs es perfila com un banc de recursos complet i rigorós, per facilitar la difusió d’informació i de coneixement, i el debat productiu sobre afers de l’espai euromediterrani, tant entre experts com entre el públic general interessat per les qüestions que afecten la Mediterrània. A través de les seves seccions, l’usuari pot accedir als esdeveniments més rellevants de l’agenda i l’actualitat euromediterrànies, a un espai d’anàlisi amb articles en profunditat sobre temes i processos clau i a un extens banc de recursos amb xifres, gràfics, taules, mapes, estadístiques, cronologies, dossiers especials, fons documental i accés a la biblioteca de l’IEMed i enllaços d’interès. Després d’estrenar nou web a finals de 2011, amb una imatge renovada i una plataforma tecnològica de gestió àgil i ordenada de grans volums d’informació, l’any 2012 s’ha centrat en la publicació de nous continguts i en el desenvolupament de les possibilitats del web 2.0 i les xarxes socials. Amb aquesta finalitat s’ha implementat una estratègia de presència i participació a les xarxes socials per reforçar la difusió de l’IEMed i arribar més eficaçment a nous públics a través d’aquestes eines. Aquesta estratègia s’ha concretat en l’obertura i dinamització dels perfils de l’IEMed a Facebook i a Twitter, on no es dóna només compte de tots els actes, projectes i publicacions de l’IEMed, sinó que s’ofereix informació de context, recomanacions, seguiment en viu de conferències i debats, etc. A més a més, l’IEMed obre una nova via de comunicació amb la societat civil mitjançant la seva presència en aquestes xarxes socials, on rep suggeriments i aportacions. Des de la seva obertura el mes d’abril de 2012, els dos comptes tenen ja amb més de 500 seguidors. D’altra banda, s’ha promogut el canal de vídeos de l’IEMed, no sols amb la publicació en línia dels debats i conferències, sinó amb entrevistes curtes als ponents i experts convidats durant l’any a l’IEMed sobre qüestions d’actualitat mediterrània. També el compte de l’IEMed a la xarxa social de fotografies Flickr s’ha fomentat amb la publicació de galeries d’imatges dels principals seminaris que han tingut lloc durant l’any.

Memòria d’activitats 2012


128

Llocs web associats A banda del web corporatiu, l’IEMed administra i gestiona els continguts dels següents llocs web:

Xarxa EuroMeSCo www.euromesco.net

Xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh http://redespanolafal.iemed.org

Memòria d’activitats 2012


4. Comunicació

129

El 2012 en xifres Més de 50.000 visitants únics al lloc web www.iemed.org (dades de Google Analytics). Més de 8.000 subscrits al butlletí mensual de l’IEMed (es remet en quatre idiomes: anglès, francès, castellà i català) i al servei d’avisos i invitacions d’actes. Més de 250 citacions a l’IEMed en mitjans de comunicació impresos, tant en articles propis com de columnistes, entrevistes, notícies, reportatges i espais d’agenda. Més de 50 participacions de membres de l’IEMed en entrevistes i debats en mitjans audiovisuals. Més de 500 seguidors dels nous perfils de l’IEMed a Facebook i Twitter. Més de 80 vídeos al canal YouTube de l’IEMed, amb més de 12.200 visualitzacions.

Memòria d’activitats 2012


130

Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

5

Memòria d’activitats 2012


131

Xarxes euromediterrànies

ANIMA Investment Network Plataforma de desenvolupament econòmic de la Mediterrània. ANIMA reuneix més de 70 agències governamentals de diversos països i xarxes internacionals de la conca mediterrània. L’objectiu d’aquesta xarxa és contribuir a la millora de les condicions dels negocis i al creixement de la inversió a la regió mediterrània, a partir de la Conferència Euromed de València de 2002. www.animaweb.org

Encuentro Civil Euromed El procés de la Unió per la Mediterrània i el seu context polític, econòmic i social són els eixos sobre els quals treballa Encuentro Civil Euromed (ECEM), un entorn de trobada i coordinació de la societat civil espanyola. ECEM neix l’any 2003 per desenvolupar un treball en xarxa de diferents organitzacions, i adquireix personalitat jurídica pròpia el 2008. Actualment està integrat per més de 20 entitats i és obert a la incorporació dels agents socials i civils que treballen amb una visió global de la Mediterrània. La seva acció s’emmarca en la Plataforma No Governamental Euromediterrània, una de les principals xarxes d’ONG per al desenvolupament. www.euromed.eurosur.org

Euromed Permanent University Forum (EPUF) Xarxa d’universitats i institucions d’educació superior de la regió euromediterrània. Té com a objectius la creació d’un espai d’educació superior i recerca, la promoció de la societat del coneixement i la cooperació, i el diàleg entre les institucions educatives de la Unió Europea i del sud de la Mediterrània. Creada el 2006, actualment compta amb més de cent membres. La secretaria executiva de l’EPUF es troba a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. www.epuf.org

Euromediterranean University (EMUNI) Xarxa integrada per més de 190 universitats de tota l’àrea euromediterrània amb seu a Portoroz (Piran, Eslovènia), fundada l’any 2008 a partir de l’impuls del govern eslovè. La primera assemblea general de la Universitat Euromediterrània va tenir lloc el novembre de 2008 a Barcelona, a la seu de l’Institut Europeu de la Mediterrània. Mitjançant la cooperació amb altres institucions del nord i el sud de la Mediterrània, l’EMUNI promou estudis, projectes de recerca i programes de formació, i contribueix a establir l’Àrea de Recerca i Educació Euromediterrània. Consta de 141 membres de 37 països. www.emuni.si

Memòria d’activitats 2012


132

Euromediterranean Study Comission (EuroMeSCo) Xarxa de centres d’investigació i universitats independents que es dediquen a l’anàlisi d’aspectes de política exterior i a la recerca en matèria de seguretat a la Mediterrània. L’objectiu de l’Euromediterranean Study Comission és enfortir la confiança i el treball conjunt entre els seus membres, que componen 58 instituts, 30 observadors i dos associats procedents dels 34 països de la zona euromediterrània. L’IEMed detenta la secretaria general de la xarxa des del 19 de novembre de 2010. www.euromesco.net

Europe’s World L’IEMed forma part del consell assessor d’aquesta publicació de referència en el debat sobre les qüestions clau de l’agenda comunitària. Europe’s World compta amb articles i contribucions dels més prestigiosos experts i analistes, així com de responsables governamentals i institucionals, contribueix a difondre la tasca de diferents centres de recerca i pensament de la Unió Europea i està oberta a la participació activa dels seus lectors a través d’articles, opinions o papers de recerca, promovent així la transferència de coneixement i idees i la diversitat de punts de vista. www.europesworld.org

Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE) Aquest fòrum de caràcter econòmic reuneix 84 instituts de recerca de 24 països de l’Associació Euromediterrània. Sota la supervisió de la Comissió Europea, les seves tasques inclouen reforçar el diàleg econòmic i financer entre actors diversos, fer un seguiment dels països socis en el camí cap a la zona de lliure canvi euromediterrània i potenciar la cooperació Sud-Sud. La xarxa FEMISE dirigeix projectes de recerca sobre temes prioritaris per a l’Associació Euromediterrània, com ara l’agricultura, les polítiques de salut i treball, l’educació i la formació, i el paper de les dones a la societat i l’economia. www.femise.org

Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (FAL) Com a institució participada pels 43 països membres de la Unió per la Mediterrània, la FAL ocupa una posició única per treballar pel diàleg entre cultures i a favor de la cooperació i l’intercanvi a la zona. Des de la seva creació l’any 2005 a la Conferència Euromediterrània de València, la FAL ha desenvolupat una xarxa d’abast regional d’organitzacions de la societat civil integrada per múltiples universitats, associacions, institucions públiques i privades, i ONG que treballen per restaurar la confiança mútua a tota la regió. L’IEMed és el coordinador de la xarxa espanyola de la Fundació, formada actualment per 153 membres. www.euromedalex.org

Memòria d’activitats 2012


5. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

133

Mediterra 2012 L’IEMed forma part del consell de redacció per a l’edició del Mediterra 2012, l’atles que edita el Centre d’Alts Estudis Agronòmics de la Mediterrània (CIHEAM) i que en aquesta edició se centra en el patrimoni gastronòmic i la dieta mediterrània com a vectors estratègics de desenvolupament econòmic i social de les diverses regions de la conca mediterrània, a través de la indústria agroalimentària i ramadera o de sectors de serveis com el turisme i la restauració. www.ciheam.org

Montada L’IEMed forma part –juntament amb la Unesco– del comitè científic de la xarxa Montada en el context del programa Euromed Héritage 4. Liderada pel Col·legi d’Aparelladors, d’Arquitectes Tècnics i d’Enginyers d’Edificació de Barcelona, Montada promociona l’arquitectura tradicional de centres històrics mitjançant la recuperació d’edificis singulars per part dels estaments polítics i la societat civil local. D’aquesta manera es promouen eines que permeten implicar la població, potenciar els valors culturals vinculats a l’arquitectura, generar cohesió social i consolidar el patrimoni com a recurs d’identitat, cultural i econòmic. http://www.montada-forum.net www.euromedheritage.net

Plataforma No Governamental Euromed (PCE) Creada formalment l’any 2005 a partir del Fòrum Civil Euromed de Luxemburg, la PCE està integrada per xarxes temàtiques i nacionals, i per organitzacions individuals de la societat civil d’ambdues ribes de la Mediterrània. Constitueix un dels principals interlocutors de la societat civil en el procés de la Unió per la Mediterrània reconegut per la Comissió Europea. La PCE organitza cada dos anys el Fòrum Civil Euromed conjuntament amb la xarxa nacional corresponent. El Fòrum és una trobada anual de la societat civil euromediterrània que pretén influir en el procés de Barcelona i d’Unió per la Mediterrània a través de les aportacions de la societat civil. L’IEMed forma part del Comitè de Pilotatge del Fòrum Civil Euromed, que és l’encarregat de l’organització anual d’aquest esdeveniment. www.euromedplatform.org

Xarxa d’Instituts de la Mediterrània (RIM) Xarxa formada pel Robert Schuman Centre de l’Institut Universitari Europeu (Florència), l’Institut Paralelli (Torí), el Centro Studi di Politica Internazionale (Roma), l’Institut de la Méditerranée (Marsella), la Fundación Tres Culturas (Sevilla) i l’Institut Europeu de la Mediterrània (Barcelona). Va iniciar la seva tasca com a grup de treball impulsat pels governs de sis regions mediterrànies –Laci, Piemont, Toscana, Provença-Alps-Costa Blava, Andalusia i Catalunya–, amb l’objectiu de reforçar els seus vincles i augmentar la coherència de la seva acció i l’eficàcia de les seves polítiques mediterrànies.

Memòria d’activitats 2012


134

Projectes europeus de l’IEMed

Projecte regional «Fomentar el coneixement mutu, l’entesa i la cooperació entre la UE i els Països de la Política de Veïnatge (Regió Sud)» Aquesta iniciativa, finançada per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació i desenvolupada per l’IEMed des de l’any 2008, consta de quatre components que volen contribuir a augmentar les fonts per fonamentar un millor coneixement de la realitat dels països de les dues ribes de la Mediterrània: l’Enquesta Euromed, el Barcelona Euromed Fòrum, l’Observatori Euromediterrani IEMedObs i l’edició en llengua àrab de l’Anuari de la Mediterrània.

Programa regional «Societat Civil Sud» Consorci: Istituto per il Mediterraneo (IMED), Itàlia. Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Mediterranean Information Office for the Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE), Grècia. Euromed Non Gouvernemental Platform, França. Arab NGO Network for Development (ANND), Líban. Association Chouala pour l’Éducation et la Cultura (ACEC), Marroc.

L’objectiu d’aquest projecte és doble. D’una banda, ampliar i reforçar les capacitats de la societat civil de països del sud de la Mediterrània, per tal de promoure mecanismes de coordinació entre aquestes entitats i les autoritats públiques nacionals i, d’altra banda, promoure el debat i l’activitat en els ámbits local i regional sobre les polítiques, les institucions i els mecanismes de l’Associació Euromediterrània. Treballa en els àmbits del medi ambient, el desenvolupament social, les migracions i la llibertat d’expressió i associació, i està finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació. www.euromedcivilsociety.net/

MedPro. Prospective Analysis for the Mediterranean Region Consorci: Centre for European Policy Studies (CEPS), Bèlgica. Centre for Social and Economical Research (CASE), Polònia. Cyprus Center for European and International Affairs (CCEIA), Xipre. Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), Itàlia. Forum Euro-méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques (FEMISE), França. Faculty of Economics & Political Science – Cairo University, Egipte. Istituto Affari Internazionali (IAI), Itàlia. National Technical University of Athens (NTUA), Grècia. Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Barcelona, Espanya. Institut Marocain des Relations Internationales (IMRI), Marroc. Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi (ISIS), Itàlia. Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives, Tunísia. Mediterranean Agronomic Institute of Bari (IAMB), Itàlia. Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), Palestina. Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), Països Baixos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid (ETSIA-UPM), Espanya. Centre for European Economic Research (ZEW), Manheim, Alemanya.

Amb la posada en marxa del projecte MedPro, una vintena d’instituts de recerca de l’espai euromediterrani analitzen diferents variables econòmiques, polítiques, socials, energètiques i mediambientals per elaborar estratègies i propostes als desafiaments que encaren els governs dels 11 països riberencs del sud de la Mediterrània. Finançada pel VII Programa Marc de la Comissió Europea, aquesta iniciativa dóna suport al procés de reformes polítiques, econòmiques i administratives a la Mediterrània mitjançant una millor comprensió dels possibles escenaris de futur a la regió en clau prospectiva. www.medpro-foresight.eu

Memòria d’activitats 2012


5. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

135

JISER-MED. Joint Innovation and Sinergies in Education and Research Consorci: Universitat de Barcelona, Espanya. Universitat Rovira i Virgili de Tarragona – Euromed Permanent University Forum (URV-EPUF), Espanya. Alma Laurea, Itàlia. Universitat de les Illes Balears (UIB), Espanya. Université de Montpéllier I (UM1), França. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Espanya. Université de Perpignan Via Domita (UPVD), França. Université Adelmalek Essadi (UAE), Marroc. Princess Soraya University (PSUT), Jordània. The Virtual University of Tunis (UVT), Tunísia. Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Euroregió PirineusMediterrània, Espanya-Andorra-França. The Dubai Institute of Technology (DIT), Emirats Àrabs Units. Pamukkale University (PAU), Turquia. Università di Padova (UNIPD), Itàlia. Université de Montpéllier III - Paul Valéry, França. Observatorio de las Relaciones entre Europa y América Latina (OBREAL), Espanya.

El projecte JISER, paraula àrab que significa «pont», vol establir lligams entre Europa i els països socis mediterranis en el camp de l’ensenyament superior i la recerca. Així, JISER-MED s’orienta a fomentar els objectius del programa Erasmus Mundus en el context de l’Associació Euromediterrània, contribuint al desenvolupament d’una Àrea Euromediterrània d’Educació Superior i Recerca. La millora de serveis per a estudiants i doctorands dels països de la riba sud de la Mediterrània a Europa, el foment d’un debat interdisciplinari basat en el consens i l’entesa entre Nord i Sud, la multiplicació i difusió d’accions conjuntes exitoses en les àrees d’Educació Superior i Recerca o l’enfortiment de les interrelacions i la integració entre xarxes i sistemes educatius de la regió són també objectius fonamentals d’aquest projecte. www.jiser-med.org

SEARCH. Sharing Knowledge Assets: Interregionally Cohesive Neighbourhoods Consorci: Regional Quantitative Analysis Group (UB-AQR), Universitat de Barcelona, Espanya. Urban and Regional Research Centre of Utrecht (URU), Països Baixos. University of Thessaly (UTH), Grècia. Centre for North and South Economic Research – University of Cagliari (CRENoS), Itàlia. London School of Economics and Political Science (LSE), Regne Unit. Institute of Regional and Environmental Economy (WU), Àustria. Brunel University (UBRUN), Regne Unit. Economic Research Centre of the University of Saint-Étienne (UJM-GATE), França. Center for Research in Economic Policy (GKK) University of Pécs, Hongria. Institute of Economic and Cultural Geography, Leibniz University of Hannover (LUH), Alemanya. University of Tartu (UTARTU), Estònia. The State University - Higher School of Economics (HSE), Rússia. International Centre for Black Sea Studies (ICBSS), Grècia. Institut Europeu de la Mediterrània, Barcelona, Espanya. Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Israel. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turquia. Faculty of Letters Arts and Humanities of the University of Manouba (FLAH), Tunísia. University of Cady Ayyad (UCAM, FSJES), Marroc. Université Badji Mokhtar Annaba - Faculté des Sciences économiques et de gestion (UBMA-FSEG), Algèria.

El projecte SEARCH està finançat pel 7è Programa Marc de la Comissió Europea i té per objectiu enfortir els processos d’integració entre la Unió Europea i els països socis del Sud i de l’Est en matèria de recerca. Per aconseguir aquest objectiu, SEARCH propicia una aproximació teòrica i empírica als patrons d’interacció econòmica existents entre la UE i les seves regions de veïnatge i els seus efectes en els àmbits regional, estatal i subestatal en termes de població, capital, comerç, innovació i coneixement. La finalitat d’aquest estudi és elaborar una sèrie de recomanacions que contribueixin a la millora de futures polítiques bilaterals de veïnatge que s’adaptin a la realitat de cadascun dels països socis. www.ub.edu/searchproject

Memòria d’activitats 2012


136

Publicacions

6

Objectius: La difusió de l’anàlisi, la reflexió i el coneixement que genera l’Institut Europeu de la Mediterrània es fa, entre altres vies, mitjançant una ambiciosa producció editorial. L’any 2012 l’Institut ha continuat l’esforç, iniciat el 2010, per impulsar, estandarditzar i difondre les seves diferents línies editorials. Memòria d’activitats 2012


137

Med.2012. Anuari de la Mediterrània Edicions en anglès i francès. Edició en àrab finançada per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació de la Comissió Europea

L’Anuari de la Mediterrània Med.2012 ofereix al lector un balanç dels principals esdeveniments polítics, econòmics, socials i culturals que han tingut lloc a la regió durant l’any a través d’articles escrits per més de 50 autors d’ambdues ribes de la Mediterrània. Aquesta pluralitat de veus i perspectives és la que representa millor la identitat d’aquest anuari, que reflecteix la realitat d’una de les regions més complexes i a la vegada riques del món amb aproximacions multidisciplinàries. Així, el Med.2012 aborda, entre d’altres temes, les perspectives que obren els processos de transició i reforma al món àrab arran de la Primavera Àrab; el paper polític i econòmic d’una Turquia en plena emergència com a poder regional; els nous paradigmes que vertebren les polítiques de la UE cap al nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà; els nous rols a la regió de l’islam polític i de la societat civil; les reformes constitucionals a Tunísia, Jordània, el Marroc i Egipte; les derives dels conflictes sirià i araboisraelià; la situació al Líban; els efectes de la crisi econòmica a Europa i el procés d’ampliació de la UE cap als Balcans; la qüestió xipriota i l’estat dels fluxos migratoris dins del context actual. De manera paral·lela a la seva versió en paper, tots els continguts del Med.2012 i de les edicions precedents es troben també disponibles al web de l’IEMed, www.iemed.org.

Memòria d’activitats 2012


138

Euromed Survey of Experts and Actors 2012. «Euro-Mediterranean Policies in the Light of the Arab Spring» Projecte finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació de la Comissió Europea

Aquesta tercera edició aborda en el seu dossier temàtic els processos revolucionaris que han sacsejat el món àrab mediterrani durant 2011 i les polítiques euromediterrànies de cooperació en els àmbits de política i seguretat. Les anàlisis dels resultats de l’enquesta que es publiquen en aquesta tercera entrega parteixen de les 695 respostes rebudes a partir d’un univers de més de 4.600 experts, actors i responsables de polítiques dels 43 països de la Mediterrània i la UE. A partir del qüestionari de l’enquesta, s’infereix la percepció i el balanç que fan els experts de qüestions com els progressos realitzats per la Unió per la Mediterrània; la resposta internacional a la Primavera Àrab; les polítiques que la Unió Europea ha dirigit als països socis mediterranis en diversos àmbits; els possibles escenaris a mitjà i llarg termini a la Mediterrània; les implicacions de la candidatura de l’Autoritat Nacional Palestina per ingressar a l’ONU; o el rol de l’islam polític a la regió, entre altres temes. La publicació inclou 12 informes qualitatius que aprofundeixen en cadascuna d’aquestes temàtiques a partir de l’anàlisi de les respostes obtingudes.

Memòria d’activitats 2012


139

6. Publicacions

Qualitative reports: Context, Patterns and Nuances in Monitoring the Progress and Achievements of the EuroMediterranean Partnership (EMP) in 2011 Kalliope Agapiou-Josephides, Giorgos Charalambous The «Arab Spring» and the External Actor’s Role within the Euro-Mediterranean Region Helle Malmvig, Fabrizio Tassinari The Arab Spring, the EU and the Tension of Opposites Hanaa Ebeid Perceptions on Democracy and Islamism: Hypotheses and Second-Guessed Predictions Lurdes Vidal, Elisabetta Ciuccarelli Prospects of sustainable democracy and Role of political Islam: Morocco Zouhir Louassini Tunisians’ perspective on democracy and political Islam: a moderate optimism Nadia Marzouki The Islamists in the Realm of the Egyptian Revolution Rabha Seif Allam The responses of the European Union to the changes in its neighbourhood Erwan Lannon Euromed Political and Security Cooperation: A Normative Perspective Annette Jünemann

Memòria d’activitats 2012

The Qualitative Analysis of the Results of the IEMed Survey 2011 Regarding the EuroMediterranean Political and Security Cooperation in the Wake of the Arab Spring Ali Bilgic Prospects for Euro-Mediterranean Relations: Increasing Relevance of Migration Management and the Switch of Attention away from the ArabIsraeli Conflict Xavier Aragall, Marta Pont Implications of Palestinian Application for UN Membership on Euromed Relations and ArabIsraeli Conflict Karim Makdisi


140

Quaderns de la Mediterrània Revista semestral sobre cultures i societats mediterrànies que aprofundeix en la necessitat de promoure el diàleg intercultural a partir de l’estudi de les seves realitats des de diverses disciplines.

Quaderns de la Mediterrània núm. 17. Migracions i creativitat Quaderns de la Mediterrània dedica aquest número a difondre una cultura de convivència i creativitat en les societats plurals, allunyada de les connotacions negatives que en temps de crisi envolten el fenomen migratori arran d’argumentacions electoralistes. Els articles seleccionats per al dossier d’aquest número presenten visions contrastades sobre les polítiques europees (Catherine Wihtol de Wenden), la integració per mitjà dels municipis, concretament en el cas de Barcelona (Marta Ramon), la creativitat personal i artística dels ciutadans procedents d’altres cultures (Pius Alibek, Nathalie Alyon, Najat El Hachmi i Esther Bendahan), la gastronomia (Sylvia Oussedik), l’aportació intel·lectual i empresarial, especialment magrebí (Khélifa Messamah), les visions sobre la cultura de l’Altre (Rogelio López Cuenca) i la gestió de la interculturalitat (María Elena Morató).

Memòria d’activitats 2012


141

6. Publicacions

Afkar/ideas Revista trimestral en castellà i francès que aporta les claus polítiques, econòmiques, socials i culturals per entendre les relacions entre Espanya, la Unió Europea i el Magreb. En col·laboració amb Estudios de Política Exterior S.A.

Afkar/ideas núm. 35. Otoño de 2012. Jóvenes democracias El número d’afkar/ideas que tanca l’any 2012 fa una revisió de la situació en què es troben els processos de transició democràtica i les llibertats als països que al llarg de l’any 2011 van protagonitzar l’anomenada Primavera Àrab. Aquest número tracta també de la situació de les dones, el paper dels mitjans de comunicació i les xarxes socials durant aquesta etapa, les situacions polítiques a Síria, el Líban, Líbia, Tunísia i Algèria i les agendes econòmiques dels diferents partits islamistes al nord d’Àfrica.

CUBIERTA AFKAR ESP.OK(34).qxd:CUBIERTA AFKAR ESP.OK(5).qxd 27/06/12 13:21 Página 1

afkar/ideas

Banco Santander, premiado por The Banker (grupo Financial Times) como:

afkar/ideas Revista trimestral para el diálogo entre el Magreb, España y Europa

Núm. 34, verano de 2012

España 6 ¤ / Marruecos 24 dirhams / Argelia 125 dinares / Túnez 2,5 dinares / Francia 6 ¤ / Bélgica 6 ¤

Verano de 2012

Afkar/ideas núm. 34. Verano de 2012. Egipto, transición MEJOR BANCO confusa DE EUROPA 2011 La victòria del candidat islamista Mohammad Mursi en les presidencials egípcies situa per primer cop un civil a la presidència del país i permet als Germans Musulmans accedir al poder. La seva victòria representa un pas endavant en la difícil i tortuosa transició democràtica egípcia, a la qual afkar/ideas dedica l’obertura d’aquest número que també aborda la diàspora dels àrabs, les crisis del Sahel, les primeres passes d’Ennahda en el poder a Tunísia i la guerra civil a Síria.

Mohamed Morsi, presidente electo de Egipto

Egipto, transición confusa Ricard González ❑ Ahmed Maher ❑ Bothaina Kamel

Árabes en la diáspora El Valor de las Ideas

34

Memòria d’activitats 2012

Samir Bouzidi ❑ E. Mouhoub Mouhoud Abdelkader Latreche ❑ Basel Ramsis


142

CUBIERTA AFKAR ESP.OK(33)..qxd:CUBIERTA AFKAR ESP.OK(5).qxd

28/3/12

10:17

Página 1

Afkar/ideas núm. 33. Primavera de 2012.¿Hasta cuándo Siria? MEJOR BANCO En aquest número, la revista afkar/ideas aborda la situació a Síria un EUROPA 2011de any després de l’inici de la revolta al país, DE així com les perspectives canvis polítics i socials per a aquest any 2012 tant als països de la Primavera Àrab com a Turquia, l’Iran, Israel i l’Àfrica subsahariana. També s’ocupa de l’emergència regional de Qatar, de la necessitat d’un nou model econòmic inclusiu per als països mediterranis i de les polítiques industrials que requereix la regió, entre altres qüestions.

afkar/ideas

Banco Santander, premiado por The Banker (grupo Financial Times) como:

afkar/ideas Revista trimestral para el diálogo entre el Magreb, España y Europa

Núm. 33, primavera de 2012

Primavera de 2012

España 6 ¤ / Marruecos 24 dirhams / Argelia 125 dinares / Túnez 2,5 dinares / Francia 6 ¤ / Bélgica 6 ¤

¿Hasta cuándo Siria? Editorial ❑ Bassam Haddad

Las fronteras de las revueltas Irán ❑ Catar ❑ Israel ❑ Turquía ❑ África El Valor de las Ideas

33

Arshin Adib-Moghaddam ❑ Khaled Hroub ❑ Alain Dieckhoff Meliha Benli Altunisik ❑ Fátima Valcárcel

Afkar/ideas núm. 32. Invierno de 2011/2012. Tres victorias islamistas L’enviat especial de la UE al sud de la Mediterrània, Bernardino León, es mostra optimista sobre l’evolució de les transicions democràtiques al nord d’Àfrica en l’entrevista que obre aquest número de la revista, que para atenció també a la situació a Síria, els principals reptes que afronten els països de la Primavera Àrab, les prioritats econòmiques a Egipte, el model econòmic turc com a possible referent per als països àrabs i el grau de desenvolupament del capital humà al nord d’Àfrica.

Memòria d’activitats 2012


143

6. Publicacions

Documents IEMed Col·lecció de difusió d’estudis, informes i documents de treball estretament vinculats a l’agenda euromediterrània actual. Es tracta d’una aproximació objectiva i descriptiva a les principals temàtiques de la regió.

Núm. 8. Barcelona Euromed Forum. What Economic Governance for Arab Transitions? Aquest informe s’emmarca en la V edició del Barcelona Euromed Forum, que sota patrocini de la Comissió Europea, va reunir polítics, investigadors d’alt nivell i experts tant de països àrabs com de la Unió Europea, i institucions financeres internacionals, bancs centrals i think-tanks amb l’objectiu de proporcionar una plataforma de diàleg entre els participants per discutir les polítiques econòmiques que els països àrabs mediterranis necessiten posar en pràctica per fer front a les noves necessitats econòmiques i socials de la regió.

In 2011, we witnessed the beginning of a historic process of uprisings by peoples of the Arab world demanding democratic reforms in the political, social and economic domains. In the economic field, the demands for the implementation of a more inclusive development model imply a better distribution of economic growth in societies. In this respect, urgent reforms should be endorsed on the institutional, macroeconomic and socioeconomic front.

DOCUMENTSIEMed.

8

This report summarises the speeches and presentations made during the two-day international conference called “What Economic Governance for Arab Transitions?” organised by the IEMed and held on 15th and 16th December 2011 in Barcelona. This conference brought together policymakers, high-level researchers, European Union and international financial institutions, representatives of central banks and think tanks to assess the economic causes and consequences of the uprisings in the MENA region. The objective was to provide a platform of dialogue for its participants to discuss the economic policies that Arab Mediterranean countries will have to implement to address the emerging economic and social needs of the region.

Barcelona Euromed Forum What Economic Governance for Arab Transitions?

Consortium formed by:

www.iemed.org

Memòria d’activitats 2012


144

Un mar de paraules - A Sea of Words En col·laboració amb Fundació Anna Lindh

Antologia dels textos guanyadors de la cinquena edició del concurs internacional de relats de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh. La finalitat d’aquesta iniciativa és utilitzar la producció literària com a mitjà fonamental per expressar idees i emocions, i promoure una reflexió creativa al voltant de temes contemporanis de gran rellevància com són el creixement sostenible, l’aigua i la conservació dels recursos naturals, les migracions, la pau i els drets humans, i la convivència de religions i models socials. Les 14 històries en idioma original i traduïdes a l’anglès estan inspirades en les expectatives de futur dels joves i en el valor que aporten el diàleg i el contacte entre diferents generacions a les societats euromediterrànies. Relats finalistes: Η Αλφαβητοχώρα (Alphabetland), Georgios Ampatzidis, Grècia / Le soulèvement du vieil homme, Majed Bamya, Bèlgica / Çiçekler Kurumuş Mudur? (Would the flowers have really gone dry?), Omer Çiftçi, Turquia / Ιστορία Σεξουαλικότητας (The History of Sexuality), Andreas Dimitriou, Xipre / Death and the Maiden, Emina Japalak, Bòsnia i Hercegovina / Zilo acu stāsts (Blue Eye’s Story), Agnija Kazusa, Letònia / Nevidljiva majka (Invisible mother), Katja Knežević, Croàcia (relat guanyador del primer premi) / Miss Lace’s Song, Piosenka Pani Koronkowej, Polònia / ‫( ןאקפה ץע‬The Pecan Tree), Yonatan Kunda, Israel / Na noite que nevou em Lisboa (The night it snowed in Lisbon), Corina Lozovan, Portugal / The lollipop fields, Jamie O’Connell, Irlanda (relat guanyador del tercer premi) / Felehold (Half hearted), Veronika Puska, Hongria (relat guanyador del segon premi) / Singladura (The Journey of life) Pablo Saiz Hernansanz, Espanya / Berači Bresaka (Peach pickers), Dragana Tripkovic, Montenegro.

Memòria d’activitats 2012


145

6. Publicacions

Coedicions

Terramed 2012: The Mediterranean Diet for Sustainable Regional Development En col·laboració amb Centre internacional d’Estudis Superiors Agronòmics Mediterranis (CIHEAM) .

L’edició 2012 d’aquest anuari editat pel CIHEAM en què col·labora l’IEMed pren el potencial de mobilitzador de la dieta mediterrània com a punt de partida per proposar un itinerari multidimensional que involucri les característiques sociodemogràfiques, de salut, ecològiques, empresarials, geoeconòmiques i la iniciativa ciutadana. Les pressions sobre els recursos naturals i el sorgiment de nous actors privats estan agreujant la complexitat de la problemàtica al voltant de la dieta mediterrània, els beneficis de la qual han estat reconeguts per la UNESCO, que l’ha inclòs com a part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat.

2012

2012

THE MEDITERRANEAN DIET FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT > The 2012 edition of Mediterra takes the mobilising potential of the Mediterranean Diet as a basis and proposes a multidimensional itinerary involving sociodemographics, health, ecology, enterprise, geo-economics and citizens’ initiative. > Consumers in the countries of the Mediterranean Basin have progressively changed their dietary practices as they have gradually become caught up in the dynamics of urbanisation and the globalisation of agricultural trade. They are adhering less and less to the Mediterranean Diet, despite the fact that it is the basis of their identity and one of the major assets of the region. Pressures on natural resources and the emergence of new private actors are compounding the complexity of diet-related issues.

THE MEDITERRANEAN DIET FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

> Already the subject of widespread sociocultural and scientific debate and research, the Mediterranean Diet merits reconsideration from the political point of view given the growing awareness of the strategic dimension of agriculture and the crucial role played by food production in the stability and development of societies. This diet, whose health-promoting virtues are widely recognised and which UNESCO has now listed as part of the intangible cultural heritage of humanity, is now raising questions in the fields of environmental responsibility and political action to promote greater regional cooperation.

35€

www.ciheam.org

www.fdmed.org

www.iemed.org

ISBN 978-2-7246-1247-9 - SODIS 729 283.5

Memòria d’activitats 2012

Hémisphères & Cie©

This report has been produced under the direction of the International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), which is an intergovernmental organisation for training, research and cooperation in the fields of agriculture, food and sustainable rural development in the Mediterranean region.


146

Papers IEMed Prestigiosos autors de les relacions euromediterrànies tracten els punts clau de l’agenda euromediterrània a través d’articles propositius i en profunditat. Les línies de Papers de l’IEMed durant 2012 inclouen la publicació de treballs de recerca participants en la convocatòria 2011 de comunicacions de l’IEMed i EuroMeSCo.

Papers IEMed núm. 14. Financial Development and Economic Growth in the Mediterranean Associated Countries Adolfo Barajas, Sayed Reza Yousefi El lent creixement als països associats mediterranis (MEDA) durant les últimes tres dècades es pot atribuir en part al baix rendiment del sector financer. Els autors sostenen que caldria impulsar la competència bancària en aquests països mitjançant l’eliminació de barreres d’entrada i la millora de la informació sobre el crèdit, la reducció del paper dels estats als bancs i l’aprofundiment de la reforma financera.

Papers IEMed núm. 13. Economic Agendas of Islamic Actors Ridha Chkoundali, Abdallah Shehata Khattab, Wadi Mzid, El Hassane Hzaine Quatre dels ponents del seminari «Emerging New Economic Policy Makers in the Arab Mediterranean: Economic Agendas of Islamic Actors» organitzat per l’IEMed els dies 3 i 4 de juliol de 2012, aporten les claus que articulen els programes econòmics de dues de les forces islamistes que governen actualment al nord d’Àfrica: Ennahda a Tunísia (Chkoundali) i Llibertat i Justícia a Egipte (Khattab); el paper, els instruments i el potencial de la banca islàmica (Mzid), i les perspectives que el nou enfocament de les polítiques econòmiques en aquests països obre per al comerç internacional i les relacions amb l’OMC (Hzaine).

Memòria d’activitats 2012


147

6. Publicacions

Papers IEMed núm. 12. Le monde arabe, un an après : les véritables enjeux Nadji Safir Les evolucions i transicions al món àrab que han tingut com a punt de partida l’any 2011 posen en qüestió la capacitat efectiva de les societats àrabs de definir i posar en pràctica un projecte de modernitat moltes vegades anunciat, però mai del tot acomplert. Aquest document analitza la complexitat, les múltiples dimensions i els reptes que caldrà afrontar de forma decisiva per garantir la integració actual i futura dels països àrabs en el marc dels grans canvis globals que viu el món. L’Institut européen de la Méditerranée (IEMed), fondé en 1989, est un consortium auquel participent

12 PAPERSIEMed.

le Gouvernement de la Catalogne, le ministère espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération

et la Mairie de Barcelone. Il incorpore la société civile à travers son Haut Comité et son Conseil d’Orientation dont sont membres des universités, des entreprises, des organismes et des personnalités méditerranéennes de grand prestige.

Conformément aux principes du Processus de Barcelone du Partenariat euroméditerranéen et, actuellement, aux objectifs de l’Union pour la Méditerranée, l’IEMed a pour but d’accueillir des

actions et des projets contribuant à la compréhension mutuelle, à l’échange et à la coopération entre les différents pays méditerranéens, leurs sociétés et leurs cultures. Il vise aussi la promotion de la

construction progressive d’un espace de paix et de stabilité, de prospérité partagée et de dialogue entre les cultures et les civilisations dans le bassin méditerranéen.

L’Institut, dans son rôle de think tank fondé sur la multidisciplinarité et une approche en réseaux et

spécialisé dans les relations méditerranéennes, encourage l’analyse, la compréhension ainsi que la coopération entre les pays de l’espace méditerranéen. Pour ce faire, il participe à des projets de recherche, organise des séminaires, des débats ainsi que des conférences et se charge de l’édition de toutes sortes de publications, outre son vaste programme culturel.

Papers IEMed núm. 11. Euro-Mediterranean higher education area: Enhancing quality, promoting mobility and employability Nick Harris En un moment d’incertesa en què assistim a canvis considerables a tota la regió euromediterrània, aquest paper analitza la natura i els propòsits d’un projecte euromediterrani comú en matèria d’educació superior, particularment en relació amb la creació de llocs de treball i amb els beneficis d’una supressió de les barreres a la lliure mobilitat d’estudiants i personal docent. També identifica diferents alternatives per a una implicació activa de la UpM per a la promoció i el desenvolupament de l’Espai Euromediterrani d’Educació Superior.

Memòria d’activitats 2012

LE MONDE ARABE, UN AN APRÈS : LES VÉRITABLES ENJEUX Nadji Safir


148

Papers IEMed-EuroMesCo

Papers IEMed-EuroMeSCo núm. 16. EU Conditionality afther the Arab Spring Rosa Balfour L’autora analitza els canvis que la UE ha dut a terme en les polítiques de condicionalitat cap al nord d’Àfrica i el Pròxim Orient arran de la primavera àrab. D’acord amb una nova retòrica, les institucions de la UE animen els governs dels països en transició democràtica a escollir el nivell de compromís polític que esperen de la UE, ja que aquesta és cada vegada més explícita en les seves definicions estàndards i en les fites en democratització. Aquest enfocament, segons l’autora, planteja més problemes que solucions.

Comprising 87 institutes from 33 European and Mediterranean countries, the EuroMeSCo (Euro-Mediterranean Study Commission) network was created in 1996 for the joint and coordinated strengthening of research and debate on politics and security in the Mediterranean. These were considered essential aspects for the achievement of the objectives of the Euro-Mediterranean Partnership.

16

EuroMeSCo aims to be a leading forum for the study of Euro-Mediterranean affairs, functioning as a source of analytical expertise. The objectives of the network are to become an instrument for its members to facilitate exchanges, joint initiatives and research activities; to consolidate its influence in policy-making and Euro-Mediterranean policies; and to disseminate the research activities of its institutes amongst specialists on Euro-Mediterranean relations, governments and international organisations. The EuroMeSCo work plan includes a research programme with three publication lines (EuroMeSCo Papers, EuroMeSCo Briefs and EuroMeSCo Reports), as well as a series of seminars and workshops on the changing political dynamics of the Mediterranean region. It also includes the organisation of an annual conference and the development of web-based resources to disseminate the work of its institutes and stimulate debate on Euro-Mediterranean affairs.

EU Conditionality after the Arab Spring Rosa Balfour

Papers IEMed-EuroMeSCo núm. 15. L’Union européenne et la nouvelle donne géopolitique en Méditerranée : bilan des premières réponses de l’UE et perspectives dans un contexte de mutation Erwan Lannon L’autor analitza els punts clau, decisions, mesures i accions adoptades per la UE en resposta a les revoltes àrabs i avalua la pertinència d’aquesta resposta d’acord a les expectatives, tant de la UE com dels països del sud de la Mediterrània, en un moment en què Europa afronta un dels períodes més difícils de la seva història recent a causa de la crisi econòmica i financera, i també de la crisi de legitimitat.

Memòria d’activitats 2012


6. Publicacions

Papers IEMed-EuroMeSCo núm. 14. Turkey and the Arab Spring: Embracing “People’s Power” Gallia Lindenstrauss Aquest paper explora el nou èmfasi de la política exterior turca provocat per la Primavera Àrab i les possibles ramificacions de les relacions de Turquia amb els diferents actors. L’autora explora l’impuls que ha pres la política exterior turca arran de la Primavera Àrab i les seves possibles ramificacions en les relacions del país amb altres actors regionals i globals. Inclou una breu ressenya de les dues reaccions inicials dels turcs davant el despertar àrab i la política exterior turca sota l’AKP, la noció del model turc i l’impacte que la Primavera Àrab ja està tenint en les relacions de Turquia amb diversos actors al Pròxim Orient i més enllà.

Papers IEMed-EuroMeSCo núm. 13. The Middle East in Transition: Clues from Poland Patrycja Sasnal L’autora analitza les característiques de la transició polonesa, particularment rellevants pel que fa als canvis que s’estan succeint a Egipte i Tunísia. Aquests casos inclouen les mateixes condicions inicials, un interval de temps relativament curt entre les onades de canvi, un rerefons religiós i dificultats econòmiques. El document destaca les bones pràctiques i deficiències del període de transició a Polònia i proporciona un marc comparatiu per avaluar les experiències recents en països del sud de la Mediterrània.

Memòria d’activitats 2012

149


150

Papers IEMed-EuroMeSCo núm. 12. The Spanish Transition and the Arab Spring Antoni Segura L’establiment de models teòrics de transició cap la democràcia ajuda a diferenciar els components essencials del canvi a l’hora de comparar i evitar errors, i fins i tot permet predir dinàmiques. No obstant això, per als pobles immersos en un procés de transició política, els esdeveniments contemporanis són més importants perquè generen dificultats per mesurar l’efecte contagi, limitat per les característiques intransferibles de cada procés. Per tant, tot i que la transició espanyola a la democràcia és sovint citada com un model per a altres països immersos en un procés anàleg, cal tenir en compte que es tracta d’una referència, no d’un model a seguir.

12

Papers IEMed-EuroMeSCo núm. 11. Le Maroc et le printemps arabe dans un monde en plein changement Bernabé López Aquest paper analitza el paral·lelisme entre els símptomes de canvi que han sorgit en països com Grècia, Portugal, Xile, Israel i el Marroc. Al cor de tots aquests esdeveniments, segons l’autor, hi ha els mateixos protagonistes: els joves. A més, els objectius també són comuns: més drets, justícia social, transparència i control sobre un sistema dominant. Tot i que algunes veus insisteixen a no reconèixer la similitud dels moviments que tenen lloc en països amb estructures molt diferents i molt distants els uns dels altres, és cert que tenen una cosa en comú: un nou perfil de joves formats en situació de precarietat, altament mobilitzats a través de les xarxes socials.

11 PAPERSIEMed.

Comprising 61 institutes from 33 European and Mediterranean countries, as well as 26 observer institutes, the EuroMeSCo (Euro-Mediterranean Study Commission) network was created in 1996 for the joint and coordinated strengthening of research and debate on politics and security in the Mediterranean. These were considered essential aspects for the achievement of the objectives of the Euro-Mediterranean Partnership. EuroMeSCo aims to be a leading forum for the study of Euro-Mediterranean affairs, functioning as a source of analytical expertise. The objectives of the network are to become an instrument for its members to facilitate exchanges, joint initiatives and research activities; to consolidate its influence in policy-making and Euro-Mediterranean policies; and to disseminate the research activities of its institutes amongst specialists on Euro-Mediterranean relations, governments and international organisations. The EuroMeSCo work plan includes a research programme with three publication lines (EuroMeSCo Papers, EuroMeSCo Briefs and EuroMeSCo Reports), as well as a series of seminars and workshops on the changing political dynamics of the Mediterranean region. It also includes the organisation of an annual conference and the development of web-based resources to disseminate the work of its institutes and stimulate debate on Euro-Mediterranean affairs.

L’Institut européen de la Méditerranée (IEMed), fondé en 1989, est un consortium auquel participent le Gouvernement de la Catalogne, le ministère espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération et la Mairie de Barcelone. Il incorpore la société civile à travers son Haut Comité et son Conseil d’Orientation dont sont membres des universités, des entreprises, des organismes et des personnalités méditerranéennes de grand prestige.

Composé de 61 instituts établis dans 33 pays européens et méditerranéens, ainsi que de 26 instituts observateurs, le réseau EuroMeSCo (Commission d’études euro-méditerranéennes) a été créé en 1996 dans le but de renforcer de façon conjointe et coordonnée la recherche et le débat sur la politique et la sécurité en Méditerranée, deux aspects jugés essentiels pour la réalisation des objectifs du Partenariat euro-méditerranéen.

Conformément aux principes du Processus de Barcelone du Partenariat euroméditerranéen et, actuellement, aux objectifs de l’Union pour la Méditerranée, l’IEMed a pour but d’accueillir des actions et des projets contribuant à la compréhension mutuelle, à l’échange et à la coopération entre les différents pays méditerranéens, leurs sociétés et leurs cultures. Il vise aussi la promotion de la construction progressive d’un espace de paix et de stabilité, de prospérité partagée et de dialogue entre les cultures et les civilisations dans le bassin méditerranéen.

EuroMeSCo, creuset d’experts compétents en matière d’analyse, aspire à être un forum majeur d’étude des affaires euro-méditerranéennes. Le réseau vise plusieurs objectifs : devenir un instrument facilitant les échanges, les initiatives conjointes et les activités de recherche de ses membres, influencer l’élaboration des politiques et l’action politique euro-méditerranéenne, et diffuser les activités de recherche de ses instituts auprès des spécialistes des relations euro-méditerranéennes, des gouvernements et des organisations internationales.

L’Institut, dans son rôle de think tank fondé sur la multidisciplinarité et une approche en réseaux et spécialisé dans les relations méditerranéennes, encourage l’analyse, la compréhension ainsi que la coopération entre les pays de l’espace méditerranéen. Pour ce faire, il participe à des projets de recherche, organise des séminaires, des débats ainsi que des conférences et se charge de l’édition de toutes sortes de publications, outre son vaste programme culturel.

Le plan de travail d’EuroMeSCo comprend un programme de recherche doté de trois séries de publications (EuroMeSCo Papers, EuroMeSCo Briefs et EuroMeSCo Reports) et proposant toute une série de séminaires et d’ateliers portant sur l’évolution des dynamiques politiques de la région méditerranéenne. Il prévoit de même l’organisation d’une conférence annuelle et le développement de ressources Internet destinées à diffuser les travaux de ses instituts et à stimuler le débat sur les affaires euro-méditerranéennes.

The Spanish Transition and the Arab Spring Antoni Segura

série en partenariat avec

Le Maroc et le printemps arabe dans un monde en plein changement Bernabé López García

Memòria d’activitats 2012


151

6. Publicacions

Papers IEMed-EuroMeSCo núm. 10. The political Economy of Arab Uprising Nadine Sika Al llarg de les últimes dues dècades, les reformes econòmiques neoliberals han iniciat amb força el desenvolupament de la regió. Les privatitzacions i l’impuls de l’economia de lliure mercat han augmentat substancialment el creixement del PIB i el desenvolupament humà. No obstant això, han resultat inútils per a la consecució d’una distribució equitativa de la renda i l’augment dels nivells de vida individuals. Els exemples dels nous governs àrabs, com ara Egipte i Tunísia, mostren com encara no es tenen en compte els factors que han portat a l’onada de revoltes àrabs de 2011.

Comprising 61 institutes from 33 European and Mediterranean countries, as well as 26 observer institutes, the EuroMeSCo (Euro-Mediterranean Study Commission) network was created in 1996 for the joint and coordinated strengthening of research and debate on politics and security in the Mediterranean. These were considered essential aspects for the achievement of the objectives of the Euro-Mediterranean Partnership.

10

EuroMeSCo aims to be a leading forum for the study of Euro-Mediterranean affairs, functioning as a source of analytical expertise. The objectives of the network are to become an instrument for its members to facilitate exchanges, joint initiatives and research activities; to consolidate its influence in policy-making and Euro-Mediterranean policies; and to disseminate the research activities of its institutes amongst specialists on Euro-Mediterranean relations, governments and international organisations. The EuroMeSCo work plan includes a research programme with three publication lines (EuroMeSCo Papers, EuroMeSCo Briefs and EuroMeSCo Reports), as well as a series of seminars and workshops on the changing political dynamics of the Mediterranean region. It also includes the organisation of an annual conference and the development of web-based resources to disseminate the work of its institutes and stimulate debate on Euro-Mediterranean affairs.

Papers IEMed-EuroMeSCo núm. 9. Talking about the Revolution: Narratives on the Origin and Future of the Arab Spring Timo Behr Aquest document revisa de manera crítica les principals explicacions estructurals, institucionals i tecnològiques de les protestes durant la Primavera Àrab. Quin ha estat el valor de cada factor? Com estan connectats? Què suggereixen sobre el futur de la Primavera àrab? El propòsit d’aquesta anàlisi és evidenciar la necessitat d’una explicació multifactorial i conclou amb algunes consideracions sobre el que se’ns diu de les perspectives futures del sistema autoritari àrab.

Memòria d’activitats 2012

The Political Economy of Arab Uprisings Nadine Sika


152

Focus – EuroMeSCo Briefs Focus és una sèrie d’articles d’opinió on line que pretén fomentar i enriquir el debat a l’entorn de qüestions clau d’actualitat a la Mediterrània. Es tracta d’un espai obert a la reflexió personal d’experts acreditats i personalitats destacades. Un gran ventall d’actors euromediterranis del món acadèmic, polític i de la societat civil, homes i dones originaris dels quatre punts cardinals de la regió euromediterrània ofereixen els seus diferents punts de vista, percepcions i sensibilitats sobre les realitats i les polítiques actuals.

• Focus 99. Ceasefire Agreements Will Not Work: Activation of the Peace Process is the Solution. Omar Shaban • Focus 98. The Advent of “Islamic” Democracy in MENA. Khalil alAnani

article

98. 08/2012

The Advent of “Islamic” Democracy in MENA

• Focus 97. Elections in Libya. George Joffé • Focus 96. The EU in the Arab Spring: A Reinforcer rather than a Catalyst. Lluís Pitarch, Marta Pont • Focus 95. China and the “Arab Spring”: A New Player in the Middle East? Ahmed Kandil • Focus 94. Egypt’s Presidential Elections: Moving Beyond Authoritarianism? Andrea Teti, Gennaro Gervasio

New Islamists

1

• Focus 93. La « sécuritocratie » dans la tourmente des révolutions arabes. Salam Kawakibi • Focus 92. L’initiative 5+5 face au nouveau contexte en Méditerranée occidentale. Jean-François Coustillière • Focus 91. The Imperative of Security Sector Reform after the Arab Spring. Fred Tanner, Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou

article

91. 06/2012

The Imperative of Security Sector Reform after the Arab Spring

• Focus 90. Egyptian Presidential Elections: from the first to the second round. Magdy Samaan • Focus 89. Is an Islamist Democracy Emerging in North Africa? Its Contours and Objectives: A View from the North. Peter Seeberg • Focus 88. Civil Society in Egypt and the Revolution of 25th January: What role for the EU. Mohamed Elagati • Focus 87. Législatives algériennes : la légitimation électorale du discours sécuritaire. Louisa Dris-Aït Hamadouche

1

Memòria d’activitats 2012


153

6. Publicacions

Khalil al-Anani

Fred Tanner

Anette Jünemann

Hanaa Ebeid

• Focus 86. Civil Society, its Role and Potential in the New Mediterranean Context: Which EU Policies? Anette Jünemann • Focus 85. The EU and the Arab Spring, One Year After: A view from the North. Eduard Soler, Pol Morillas

article

86. 05/2012

Civil Society, Its Role and Potential in the New Mediterranean Context: Which EU Policies?

• Focus 84. EU and the Arab Spring One Year After: A View from the South. Hanaa Ebeid

Introduction -

-

• Focus 83. Les défis de l’Etat libyen après la « guerre pour la démocratie ». Moncef Djaziri

-

-

• Focus 82. In Syria, the diplomatic solution lies in the isolation of the regime. Leila Nachawati • Focus 81. Lebanon in the Midst of the “Arab Spring”: Plus ça change… Bendedetta Berti

-

Converging Concepts of Civil Society

1

• Focus 80. Lebanon. Current domestic and regional situation and outlook. Riad Kahwaji • Focus 79. Législatives égyptiennes (2011-2012) : des élections pas comme les autres. Chérine Chams El-Dine

article

84. 04/2012

The EU and the Arab Spring, One Year After: A View from the South

• Focus 78. Egypt’s foreign policy: post-Western & pan-Islamic. Patrycja Sasnal • Focus 77. The Arab uprisings and the new Geo-politics of the Middle East. Helle Malmvig • Focus 76. Egypt after Parliamentary Elections: Policy Recommendations for Domestic and External Actors. Nadine Abdalla • Focus 75. Egypt’s Elections: Ballots vs. Bullets. Robert Springborg • Focus 74. Dix mois qui font trembler la Syrie. Salam Kawakibi

Memòria d’activitats 2012

-

1


154

Biblioteca

7

Memòria d’activitats 2012


155

L

a biblioteca de l’IEMed funciona regularment des de l’any 1990 i és de lliure accés prèvia cita concertada. Compta amb un fons especialitzat de 14.111 exemplars entre monografies, revistes, buidatges d’informació, documentació electrònica, documentació d’arxiu i literatura grisa. Les temàtiques principals són la política euromediterrània, les relacions internacionals i la cooperació, les cultures i els estils de vida mediterranis, el món àrab, l’islam i la societat civil, i els moviments migratoris a la Mediterrània. El fons comprèn també l’arxiu històric documental de l’IEMed i la col·lecció videogràfica dels certàmens MediMed. La biblioteca pertany a la xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) des del 1999 i forma part també del Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC) des de l’any 2007.

Memòria d’activitats 2012


156

Equip

8

Memòria d’activitats 2012


157

Presidència Comissió delegada

Actes, imatge corporativa i difusió

Senén Florensa, President executiu Mariona Rico, Assessora executiva i mecenatge

Núria Esparza, Cap de disseny gràfic i coordinadora de serveis lingüístics

Direcció general

Patrícia del Valle, Cap de protocol, gestió d’actes i mailing

Andreu Bassols, Director general Carmen Medina, Suport de direcció i coordinació Jordi Bertran, Cap de premsa i web Hugo Gallego, Tècnic executiu de planificació i web

Coordinació editorial Jordi Padilla, Coordinador de publicacions i fons documental Laura Aimone, Suport de coordinació editorial

Polítiques euromediterrànies Pol Morillas, Responsable de l’Àrea de Polítiques Euromediterrànies Xavier Aragall, Assessor tècnic de Polítiques Euromediterrànies

Món àrab i mediterrani Lurdes Vidal, Cap de redacció d’afkar/ideas i responsable de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani

Gerència

Elisabetta Ciuccarelli, Suport d’afkar/ideas i de Món Àrab i Mediterrani

Josep Ferré, Director gerent

Desenvolupament socioeconòmic

Recursos humans i organització

Javier Albarracín, Director de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic

Anna Roy, Cap de l’assessoria jurídica i responsable de recursos humans i organització

Cultura i societat civil

Nazario Fernández, Recepció, informació i enviaments

Maria-Àngels Roque, Directora de cultures Mediterrànies i Societat civil

Gestió econòmica Carles La-Rosa, Responsable de gestió econòmica Raquel Pons, Tècnica de gestió comptable

Memòria d’activitats 2012

Josep Giralt, Director d’Acció Cultural Carina Soriano, Assessora tècnica de Cultura i Societat Civil (temps parcial) Blanca Gago, Suport de Cultura i Societat Civil (temps parcial)


www.facebook.com/iemed www.twitter.com/iemed_ Institut Europeu de la MediterrĂ nia Girona, 20 08010 Barcelona T. +34 93 244 98 50 www.iemed.org info@iemed.org


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.