Memòria d'activitats de l'IEMed (2010)

Page 1

Memòria d’activitats

2010


SUMARI 1. Òrgans de govern

4

2. Presentació

9

3. IEMED

13

4. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

18

5. ÀREES

24

5.1. Política euromed i programes regionals

25

5.2. Món àrab i mediterrani

45

5.3. Desenvolupament SOCIOECONÒMIC

57

5.4. Cultures mediterrànies

81

5.5. Acció cultural

99

6. Publicacions

115

6.1. Anuari DE LA MEDITERRÀNIA

116

6.2. ENQUESTA EUROMED

118

6.3. QUADERNS DE LA MEDITERRÀNIA

119

6.4. AFKAR/IDEAS

121

6.5. MONOGRAFIES MEDITERRÀNIES

123

6.6. DOCUMENTS IEMED

126

6.7. PAPERS IEMED

128

6.8. CATÀLEGS

132

6.9. COEDICIONS

133

6.10. FOCUS

136

6.11. SELECCIÓ DE PUBLICACIONS ANTERIORS

139

7. Comunicació

143

8. Centre de documentació i biblioteca

147

9. Equip

149

Memòria d’activitats 2010


3

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

1. Òrgans de govern

Memòria d’activitats 2010


1.

òrgans de
govern Junta de Govern President M. Hble. Sr. Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya Vicepresidents Primer: Sra. Trinidad Jiménez García-Herrera, ministra d’Afers Exteriors i de Cooperació del Govern espanyol Segon: Excm. Sr. Jordi Hereu, alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Tercer: Hble. Sra. Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals Vocals Designats per la Generalitat de Catalunya: Sr. Senén Florensa, director general de l’IEMed Sra. Roser Clavell, viceconsellera d’Afers Exteriors Sr. Àngel Cortadelles, director general de Relacions Internacionals Designats pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació: Sr. Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García, secretari d’Estat d’Afers Exteriors i Iberoamericans Sr. Juan González-Barba Pera, director de Política Exterior per a la Mediterrània, Magreb i Pròxim Orient Sra. Carmen Moreno, directora de Cooperació amb Àfrica, Àsia i Europa Oriental Sr. Carlos Alberdi, director de Relacions Culturals i Científiques Designats per l’Ajuntament de Barcelona: Sr. Ignasi Cardelús, delegat de Presidència i Relacions Institucionals Sr. Jordi Martí, delegat de Cultura Sr. Narcís Serra, assessor Sr. Jordi Portabella, regidor Secretari: El director general de l’IEMed, Sr. Senén Florensa

Memòria d’activitats 2010


5

1. ÒRGANS DE GOVERN

Comissió Delegada President Sr. Senén Florensa, designat pel president de la Junta de Govern Vocals Designats per la Generalitat de Catalunya: Sra. Roser Clavell, viceconsellera d’Afers Exteriors Sr. Àngel Cortadelles, director general de Relacions Internacionals Designats pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació: Sr. Juan González-Barba Pera, director de Política Exterior per a la Mediterrània, Magreb i Pròxim Orient Sra. Carmen Moreno, directora de Cooperació amb Àfrica, Àsia i Europa Oriental Designats per l’Ajuntament de Barcelona: Sr. Narcís Serra, assessor Sr. Ignasi Cardelús, delegat de Presidència i Relacions Institucionals Alt Patronat Francisco González, president. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA Joan Maria Nin, director general. Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona Miquel Valls, president. Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona Manuel Royes i Vila, delegat especial de l’Estat. El Consorci. Zona Franca de Barcelona José Manuel Entrecanales Domecq, president. Endesa Fernando Conte, president. Iberia César Alierta, president. Telefónica Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili

Memòria d’activitats 2010


6

1. òRGANS DE GOVERN

Consell Assessor Ferran Adrià, cuiner. Barcelona Julio Añoveros, doctor en dret. Barcelona Gustavo Manuel de Arístegui, portaveu del Grup Popular a la Comissió d’Exteriors del Congrés dels Diputats. Ciudad Real Joan Josep Armet, economista. Barcelona Assia Bensallah Alaoui, professora de dret i directora del Centre de Recerca per a Estudis Estratègics de la Universitat Mohamed V de Rabat (Marroc) El Hassan Bin Talal, príncep del regne haiximita de Jordània i president del Club de Roma (Jordània) Ricard Bofill, arquitecte. Barcelona Salvatore Bono, president de la Societat Internacional d’Historiadors de la Mediterrània SIHMED (Itàlia) Xavier Bru de Sala, escriptor i periodista. Barcelona Anna Cabré, directora del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona Salvador Cardús, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona Francisco Javier Carrillo, acadèmic i diplomàtic. Màlaga Lucien Castela, hispanista i diplomàtic (França) Josep Antoni Duran i Lleida, president de la Comissió d’Exteriors del Congrés dels Diputats. Barcelona Rafael Estrella, ambaixador i exdiputat al Congrés dels Diputats. Granada Ahmet Evin, degà fundador de la Facultat d’Arts i Ciències Socials de la Universitat Sabanci d’Istanbul i membre de l’Istanbul Policy Centre (Turquia) Carles Gasòliba, senador. Barcelona Juan Goytisolo, escriptor. Barcelona

Memòria d’activitats 2010


7

1. ÒRGANS DE GOVERN

Jean-Louis Guigou, inspector general d’Educació Nacional. En missió especial per a afers de la Mediterrània (França) Josep Maria Jordan, catedràtic d’economia de la Universitat de València. València Amin Maalouf, escriptor (Líban) Gema Martín Muñoz, directora de Casa Árabe i professora de sociologia del món àrab i islam de la Universitat Autònoma de Madrid. Madrid Predrag Matvejevic, assagista (Croàcia) Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundación Cultura de Paz i exdirector general de la Unesco. Madrid Sari Nusseibeh, filòsof i rector de la Universitat Al-Quds (Jerusalem) Raimon Obiols, diputat al Parlament Europeu. Barcelona Amos Oz, escriptor (Israel) Damià Pons, escriptor. Mallorca Joan Puigcercós, secretari general d’Esquerra Republicana de Catalunya. Barcelona Carmen Romero, presidenta del Círculo Mediterráneo. Madrid Xavier Rubert de Ventós, filòsof. Barcelona Antoni Segura, vicedirector del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. Barcelona Ismail Serageldin, director general de la Bibliotheca Alexandrina (Egipte) Abdelkhader Sid Ahmed, editor (Algèria) Anna Terrón, secretària d’Estat d’Emigració i Immigració Álvaro de Vasconcelos, director de l’European Union Institute for Security Studies (París) Mercè Viladrich, professora titular d’àrab i islam de la Universitat de Barcelona. Barcelona Josep Antoni Ybarra, catedràtic d’economia aplicada. Alacant

Memòria d’activitats 2010


8

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

2. Presentació

Memòria d’activitats 2010


2.

PRESENTACIÓ

Director general de l’IEMed

La present memòria constitueix una síntesi del treball desenvolupat per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) al llarg del 2010 per complir amb el seu objectiu fonamental: fer de la Mediterrània un espai compartit d’estabilitat, seguretat i prosperitat. Fent balanç, el 2010 ha estat un any especialment laboriós, atès que ha estat marcat per la persistència del moment d’incertesa en què es troba la Unió per la Mediterrània (UpM). L’estancament que pateixen les converses de pau entre àrabs i israelians continua essent el gran escull que impedeix que la UpM pugui consolidar-se plenament com el nou marc que articuli en igualtat de condicions les relacions multilaterals entre la Unió Europea i el conjunt de Països Socis Mediterranis. A aquest desafiament polític s’afegeix, a més, l’agreujament de la crisi econòmica global, que ha obligat els diferents països a adoptar, de forma més o menys severa, polítiques restrictives de despesa pública que han retallat els pressupostos de la majoria d’institucions, i la UpM no n’ha estat cap excepció. Un escenari poc falaguer que, precisament per aquesta raó, reclama més esforços per part de tots els actors i decisors que d’una manera o altra estan implicats en el desenvolupament de les relacions euromediterrànies. En el cas de l’IEMed, la conjuntura actual fa que el lema «compromesos amb la Mediterrània» adquireixi, si fos possible, més sentit ara que mai. Així, durant els passats dotze mesos s’ha intensificat el treball en estreta col·laboració amb les institucions membre del consorci que regeix l’Institut −el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona− per contribuir a reforçar les accions que des de les administracions públiques han de dotar el Procés Euromediterrani d’un renovat impuls. En aquest sentit, i malgrat un context advers, durant el 2010 s’han donat una sèrie de condicions especialment mobilitzadores per poder dur a terme aquest treball conjunt i dotar-lo de la més gran repercussió possible. En el cas del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació d’Espanya, la Presidència espanyola de la Unió Europea durant el primer semestre de l’any ha constituït una gran oportunitat per poder situar l’agenda mediterrània entre els temes prioritaris de la Unió Europea. Les Cimeres Ministerials Euromediterrànies sobre l’Aigua (Barcelona, 12 i 13 d’abril) i sobre el Pla Solar (València, del 5 al 7 de juny), promogudes per la Presidència i en les quals l’IEMed ha participat de manera activa, representen una aposta a favor del projecte euromediterrani a través de l’impuls a iniciatives concretes que materialitzen la viabilitat d’un diàleg multilateral capaç d’aportar respostes a reptes concrets, imminents i comuns a tots els països de la regió, malgrat l’estancament del diàleg polític en un sentit més ampli. Paral·lelament, el procés de constitució institucional de la Secretaria Permanent de la UpM a la ciutat de Barcelona ha propiciat la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, que l’any 2009 va crear el seu Programa de Suport a la Secretaria de la UpM. Tot i que la col· laboració de l’IEMed amb departaments i organismes de la Generalitat sobre temes d’abast mediterrani és àmplia i contínua, cal destacar de forma especial la contribució de l’IEMed a l’hora de facilitar la tasca d’aquest Programa des de la seva creació, així com a l’organització ja l’any 2009 i durant el 2010 –el juny i el desembre− de successives reunions d’alts càrrecs ministerials dels 43 països que conformen la UpM, com a resultat de les quals s’ha aprovat la composició orgànica de la Secretaria i un acord definitiu sobre els estatuts del nou organisme perquè aquest pugui ser plenament operatiu, tot i que, per fer-ho possible, l’espinosa qüestió de l’Orient Mitjà representa tant un obstacle com un incentiu.

Memòria d’activitats 2010


10

2. PRESENTACIÓ

D’altra banda, cal esmentar especialment, entre les col·laboracions amb la Generalitat, l’organització, del 19 al 24 de juliol, del Congrés Mundial d’Estudis sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, WOCMES Barcelona 2010, que va aplegar més de 2.400 experts i professionals vinculats al món musulmà en un esdeveniment multidisciplinari de primera magnitud en el camp de la recerca acadèmica a nivell mundial. Quant a l’Ajuntament de Barcelona, durant l’any 2010 s’ha continuat la tasca conjunta de projecció i difusió de la capitalitat euromediterrània de Barcelona, especialment mitjançant accions culturals com, l’exposició «Mediterrània, l’altre origen del món», presentada a l’Exposició Universal de Xangai, la MarrocFest, la Setmana de Jordània o la conferència de cloenda del cicle Mediterranean Study Days upon Quality and Food Safety 2008/2010, totes elles destinades a fomentar entre la ciutadania aquest esperit de ciutat multicultural i a dotar la ciutat de visibilitat en la seva nova faceta de seu institucional euromediterrània. També amb les institucions comunitàries, i molt particularment amb la Comissió Europea, s’ha mantingut la col·laboració a través de la implementació de diversos projectes europeus. És el cas del projecte «Promotion of mutual understanding, furtherance of ENP-EMP’s visibility and interlock, and enhacement of women’s role» els quatre components del qual −l’edició en àrab de l’Anuari IEMed de la Mediterrània, l’Enquesta Euromed, el Barcelona Euromed Forum i l’Observatori IEMedObs de polítiques euromediterrànies− contribueixen a fomentar el debat, la transferència d’informació i un millor coneixement mutu entre actors i decisors d’ambdues ribes de la Mediterrània. L’impuls al Procés Euromediterrani realitzat en col·laboració amb les administracions públiques catalanes i espanyoles es complementa amb la consolidació durant l’any 2010 de l’aposta endegada el 2009 per l’IEMed per augmentar la seva presència com a actor estratègic als tres àmbits genèrics de les relacions euromediterrànies. A l’àmbit polític, l’any s’acomiada amb l’elecció de l’IEMed com a institució responsable de la Secretaria de la Comissió d’Estudis Euromediterranis (EuroMeSCo), decisió aprovada pel conjunt dels noranta membres de la xarxa durant l’assemblea anual que l’IEMed va acollir a Barcelona el 19 de novembre. Aquesta designació permetrà a l’IEMed contribuir a fer que la principal xarxa de centres de recerca i pensament sobre política i seguretat a la Mediterrània pugui operar en estreta col·laboració amb la UpM. D’altra banda, suposa un nou i valuós instrument per poder ampliar les accions orientades al foment del diàleg polític que l’Institut ja desenvolupa a través de l’organització de trobades internacionals de primera magnitud o l’edició i difusió de continguts que serveixin per fomentar el debat, la reflexió i la resolució de problemes i conflictes. S’han realitzat, així mateix, activitats orientades al seguiment de temes candents en l’agenda política, com ara les migracions i la seva gestió a través de dos cicles acadèmics de Debats de la Mediterrània; les relacions amb l’Àfrica Subsahariana, mitjançant la col·laboració en l’organització del Forum Réalités a Tunis; la del diàleg religiós, també col·laborant amb Réalités i amb l’organització d’un seminari específic en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i un cicle de Debats de la Mediterrània juntament amb el Consolat dels EUA a Barcelona; les repercussions de la posada en marxa del Tractat de Lisboa per a la Mediterrània, gràcies al seminari organitzat amb la London School of Economics and Political Science; les relacions bilaterals entre Espanya i Turquia i el procés d’adhesió turc a la UE amb una nova publicació de la col·lecció Monografies Mediterrànies, i el desplegament i perspectives de futur de la UpM amb l’organització de la segona edició del Barcelona Euromed Forum. Per la seva banda, les publicacions de referència de l’IEMed, com l’Anuari IEMed de la Mediterrània, afkar/ideas, Quaderns de la Mediterrània i les col·leccions PapersIEMed, Documents

Memòria d’activitats 2010


11

2. presentació

IEMed, 10 Papers for Barcelona 2010 −editada conjuntament amb l’Institut d’Estudis de Seguretat de la UE (EUISS)− o la nova col·lecció d’articles d’opinió on-line Focus, han complert un any més amb la seva tasca de cobrir mitjançant una anàlisi contrastada i plural l’actualitat dels processos i novetats mediterranis més significatius. En el terreny econòmic, l’acció de l’IEMed s’ha materialitzat un any més en l’impuls als sectors clau per al creixement del conjunt de la regió, amb especial incidència en els sectors en què els països del sud de la Mediterrània tenen més avantatge comparatiu. D’aquesta manera, durant el 2010 s’han reeditat formats ja consolidats com a fòrums de la trobada entre empresaris, analistes i inversors del nord i del sud: el North African Business and Development Forum (NABDF) i el seminari sobre el projecte Logismed per a la constitució de plataformes logístiques i d’infraestructures a la Mediterrània, ambdós organitzats en el marc de la Setmana de Líders Econòmics de la Mediterrània que anualment organitza l’IEMed juntament amb ASCAME i la Cambra de Comerç de Barcelona, o els grups de treball d’experts i economistes sobre els projectes prioritaris de la UpM, amb especial incidència aquest any en el sector de la promoció de la micro, petita i mitjana empresa, que continuen essent instruments útils per aportar idees sobre les quals la UpM pugui avançar. Addicionalment, s’ha continuat en la constitució d’aliances amb centres de recerca i organismes internacionals clau en les relacions econòmiques, com ara el Banc Europeu d’Inversions (BEI), l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), l’Institut de Prospectiva Econòmica de la Mediterrània (IPEMed) o el Centre d’Estudis Polítics Europeus (CEPS). La pertinença de l’Institut al Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE), principal xarxa euromediterrània de recerca en matèria econòmica, i l’impuls del Centre de Recerca sobre Economies de la Mediterrània (CREMed) al costat de la Barcelona Graduate School of Economics de la Universitat Pompeu Fabra, complementen una estratègia basada en el foment de les interrelacions entre actors econòmics i de la recerca i la reflexió en xarxa. Pel que fa al vessant social i cultural, la tasca com a coordinadors de la xarxa espanyola de la Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (FAL) contribueix a dotar de veu i capacitat d’acció a les organitzacions i entitats de la societat civil amb vocació mediterrània. L’organització del 1r Fòrum Anna Lindh, que va reunir a Barcelona del 4 al 7 de març i per primera vegada més de 500 membres de les diverses xarxes nacionals dels 43 països membres de la FAL, és l’exemple més visible de la tasca i capacitat de mobilització per reclamar el desenvolupament d’una dimensió social per a la UpM. Una altra acció important en el marc de la Fundació Anna Lindh ha estat l’èxit de la reedició del concurs internacional de relats breus Un Mar de Paraules, que en la seva tercera convocatòria ha comptat amb la participació de més de 350 relats de participants procedents dels 43 països de l’Associació Euromediterrània. La realització de conferències com els cicles Debats de la Mediterrània, Altaveu Mediterrani o Tribuna i Tribuna Literària, les exposicions itinerants com «La Mediterrània del Segle XX. Realitats i mirades», «Raimundus Christianus Arabicus» o «Viure la Mediterrània», la celebració de concerts i manifestacions culturals com Sound of Anatolia, Nits de Ramadà o el cicle Músiques de la Mediterrània, han contribuït a acostar al gran públic realitats diverses i canviants però, sobretot, una riquesa patrimonial de vegades tan propera com inusitada, però sempre amb la màxima subjacent d’aportar elements de reflexió capaços de convertir els prejudicis en curiositat i el desconeixement en comprensió, oferint una finestra oberta a un mar complex i fascinant que ha de seguir essent un pont d’unió entre cultures i societats malgrat dificultats subjacents a la seva diversitat.

Memòria d’activitats 2010


12

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

3. IEMED

Memòria d’activitats 2010


3.

IEMed Des de la seva creació l’any 1989, l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) ha desenvolupat un ampli programa d’activitats el denominador comú del qual és el compromís amb la Mediterrània a través del foment d’accions i projectes destinats a promoure el coneixement mutu, els intercanvis, el diàleg i la cooperació entre els diferents països, societats i cultures que comparteixen la regió euromediterrània. La finalitat d’aquest compromís és contribuir a la progressiva construcció a la Mediterrània d’un espai de pau, estabilitat i prosperitat compartida, objectiu fonamental del Procés de Barcelona, avui desenvolupat a través de la Unió per la Mediterrània (UpM) i la Política Europea de Veïnatge (PEV). Durant el 2010, l’IEMed ha continuat la seva tasca de suport al procés de consolidació de la UpM i de la seva Secretaria Permanent amb seu a Barcelona, intensificant els seus esforços durant un any que ha resultat ser especialment crític, en què factors com la crisi econòmica o l’estancament de les converses de pau entre àrabs i israelians han agreujat les dificultats inherents a la consolidació d’un fòrum multilateral compost per 43 estats amb veu i vot i pertanyents a tradicions culturals diverses i amb realitats polítiques i econòmiques diferents. És precisament aquest moment d’incertesa el que requereix i justifica que els actors implicats en el Procés Euromediterrani, entre els quals hi ha l’IEMed, redoblin esforços i assumeixin la responsabilitat de contribuir a salvar un projecte decisiu per a l’estabilitat i el progrés de la Mediterrània. En aquest sentit, el treball coordinat amb les administracions que integren la Junta de Govern de l’IEMed −el Ministeri d’Afers Exteriors, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona− i el suport que les institucions europees sempre han proporcionat a l’Institut han estat decisius, fent possible la realització de fòrums de reflexió i debat i l’edició de materials i publicacions sobre els temes clau mediterranis. Un esforç comú que es materialitza a través de la col·laboració de l’IEMed amb la Generalitat de Catalunya en la seva tasca de facilitar l’establiment de la Secretaria Permanent de la UpM, la implicació de l’Institut en diverses activitats enfocades a les relacions euromediterrànies en el marc de la Presidència espanyola de la UE durant el primer semestre del 2010, o la implementació del projecte de foment del coneixement mutu i la cooperació entre la UE i els països objecte de la dimensió sud de la Política Europea de Veïnatge, finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació de la Comissió Europea. Com a think tank, l’acció de l’IEMed durant el 2010 s’ha articulat un any més mitjançant el treball al voltant dels cinc grans àmbits de l’Institut: el seguiment i anàlisi de les polítiques euromediterrànies i els processos regionals, el seguiment i estudi de l’evolució del món àrab mediterrani, el foment de la cooperació per al desenvolupament socioeconòmic, l’estudi i la divulgació de la diversitat cultural i el suport a l’acció cultural. Dins d’aquests àmbits es desenvolupen les diferents línies de treball que, de manera dinàmica, s’adapten anualment a l’evolució de la realitat de la regió i a les qüestions clau per a l’agenda euromediterrània. Aquestes tenen sempre per finalitat la contribució efectiva a la feina que fan els actors i decisors euromediterranis propiciant espais de diàleg i debat entre ells. Per donar cobertura a les seves missions com a centre d’estudis i recerca, l’IEMed compta amb una potent política de publicacions, de la qual es parlarà més endavant, i amb diferents formats d’activitats que es materialitzen en accions destinades a promoure el debat entre experts i a generar coneixement. En primer lloc, simposis, seminaris i fòrums d’actors i experts internacionals

Memòria d’activitats 2010


14

3. IEMED

de primer ordre l’objectiu dels quals és realitzar un seguiment propositiu de les grans qüestions de l’agenda euromediterrània a través de la reflexió sobre dossiers específics. En segon lloc, tallers o workshops d’experts: reunions de treball d’un grup reduït d’experts per debatre de manera operativa reptes específics als quals s’enfronta la regió euromediterrània i elaborar documents d’anàlisi útils per fonamentar polítiques i iniciatives pràctiques. Ambdós formats suposen importants col·laboracions i sinergies amb altres institucions així com l’aprofitament dels seus continguts en diverses publicacions de l’Institut orientades a la seva tasca de divulgació. Com a divulgador de la realitat euromediterrània, l’IEMed posa a l’abast del públic diversos formats destinats a difondre temes d’interès de diversa índole que van des del foment del coneixement d’altres cultures i societats fins al debat participatiu sobre aspectes concrets de les polítiques euromediterrànies com ara els fluxos migratoris, les perspectives que ofereixen les relacions amb el Marroc o Turquia o l’evolució política econòmica i social als països de la Mediterrània sud, entre molts altres. Així, l’IEMed ha consolidat formats divulgatius com Debats de la Mediterrània, Tribuna o Tribuna literària, que consisteixen bàsicament en conferències o taules rodones a càrrec de reconeguts experts i inclouen un debat participatiu amb el públic assistent. Debats de la Mediterrània són cicles de conferències monogràfiques sobre aspectes de l’agenda euromediterrània d’especial rellevància. Reuneixen destacats experts que ofereixen conferències magistrals seguides d’un espai de debat amb la participació del públic que assisteix a les sessions. Tribuna és un espai de debat que consisteix en taules rodones, presentacions i conferències puntuals sobre diversos aspectes candents de l’evolució política, econòmica i sociocultural de la Mediterrània i que pretén continuar acostant al públic interessat figures rellevants del panorama mediterrani. El tercer format estable que cal destacar és Tribuna literària, que ofereix presentacions d’obres literàries clau per entendre aspectes complexos i significatius de les realitats mediterrànies i fomenta el coneixement de la creació literària del sud de la Mediterrània, en tant que un dels vehicles principals de transmissió i intercanvi cultural. Per donar cobertura a la seva activitat, l’IEMed s’organitza en cinc àrees temàtiques operatives que apleguen les diferents línies de treball. En primer lloc, l’acció de seguiment de les polítiques euromediterrànies, assumida per l’Àrea de Polítiques Euromed i Programes Regionals, suposa la col·laboració fonamentalment amb governs, institucions i instituts especialitzats, xarxes d’experts i universitats d’Europa i de la Mediterrània. Les línies de treball primordials d’aquesta àrea passen per contribuir a un aprofundiment de les polítiques mediterrànies de la UE i dels seus programes regionals a través d’un seguiment i reflexió estratègica sobre els grans temes que configuren l’agenda política de la Mediterrània i de les seves relacions amb Europa. Per fer-ho possible, l’IEMed posa especial atenció en les seves diferents activitats i a atraure institucions, xarxes, iniciatives i programes d’àmbit regional, tot fomentant la creació de sinergies i promovent els seus lligams amb Barcelona, Catalunya i Espanya. Aquesta tasca, que es duu a terme en estreta col·laboració amb les administracions consorciades, contribueix a donar suport al desplegament de l’acció exterior del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona envers la regió mediterrània. És per aquesta raó que una part substancial dels esforços realitzats per l’IEMed en la promoció de l’Associació Euromediterrània i de les seves finalitats s’hagin consagrat durant el 2010 a dos dossiers de gran transcendència per a Catalunya i per a Espanya: dotar de contingut i visibilitat la nova Secretaria Permanent de la UpM amb seu a Barcelona i col·laborar amb la Presidència espanyola de la UE del primer semestre del 2010. La tasca d’aquesta àrea també se centra en un augment progressiu de la participació de l’IEMed en programes regionals euromediterranis i transfronterers, així com en diferents xarxes euromediterrànies –EuroMeSCo, Anima, Strademed, la Fundació Anna Lindh o la Plataforma Civil Euromed–. Sobre aquest darrer punt, cal destacar de manera especial l’assignació a l’IEMed

Memòria d’activitats 2010


15

3. IEMED

de la secretaria de la principal xarxa de centres de recerca sobre les qüestions polítiques del Procés de Barcelona, la Comissió d’Estudis Euromediterranis (EuroMeSCo), en l’Assemblea General dels seus membres celebrada a Barcelona el 19 de novembre de 2010. Aquesta xarxa aplega 85 importants centres de recerca de les relacions euromediterrànies pertanyents a 34 països i té per objectiu contribuir des del treball en xarxa del sector acadèmic i de la recerca al foment de les relacions d’integració Nord-Sud i Sud-Sud en els àmbits polític i de seguretat. El seguiment de tot el que passa al món àrab mediterrani constitueix un segon gran àmbit de treball, d’importància vital per comprendre l’evolució dels processos polítics i socials interns dels diferents països que integren la riba sud de la Mediterrània així com les relacions entre ells i amb la UE. Durant l’any 2010, l’activitat desenvolupada per l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani s’ha centrat de manera molt específica en l’organització i celebració del 3r Congrés Mundial d’Estudis sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, WOCMES Barcelona 2010, celebrat del 19 al 24 de juliol de 2010 al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona. WOCMES és una trobada mundial d’investigadors, acadèmics, professionals i organitzacions de diversos àmbits i disciplines que desenvolupen la seva tasca al voltant de l’estudi de l’Orient Mitjà, el Nord d’Àfrica i els estats musulmans d’Àsia Central i és, per tant, un esdeveniment de primera magnitud en el camp acadèmic i de la recerca. Més de 2.500 participants de 72 països han participat en les diferents sessions d’aquesta edició, corresponents a 25 disciplines acadèmiques. Un tercer àmbit d’acció és la cooperació per al desenvolupament socioeconòmic a la Mediterrània, especialment amb els països objecte de la dimensió sud de la PEV. L’eix central dels projectes de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic passa per l’anàlisi de les principals tendències mundials i regionals i pel foment de la reflexió al voltant de les reformes necessàries en sectors prioritaris per a la modernització i desenvolupament de les economies del sud en l’horitzó de l’establiment d’una zona de lliure canvi euromediterrània. És per això que l’IEMed ha posat especial èmfasi durant l’any 2010 en el lligam amb els actors econòmics i socials, les xarxes internacionals d’anàlisi econòmica i els organismes de projecció exterior i de relacions socioeconòmiques. En aquest sentit, un clar exemple és el Centre de Recerca sobre Economies de la Mediterrània (CREMed), creat el 2008 per l’IEMed i la Barcelona GSE Graduate School of Economics i amb seu a Barcelona. El seu objectiu és la creació d’un espai de recerca d’excel·lència orientat a aportar solucions a les problemàtiques econòmiques dels països del sud de la Mediterrània, fent especial èmfasi en la seva interacció i integració amb la UE. El diàleg social i cultural constitueix, a través de l’estudi de les cultures mediterrànies, el quart gran àmbit d’acció. Les iniciatives dutes a terme per l’Àrea de Cultures Mediterrànies en matèria de diàleg social i cultural obeeixen a dos objectius generals: en primer lloc, aprofundir en la tasca de sensibilització i mobilització dels actors de la societat civil, especialment als països del sud, fomentant així l’apoderament de les seves societats i, dins d’aquestes, dels col·lectius especialment sensibles com ara les dones, els joves o les minories nacionals. En segon lloc, fomentar l’acostament i la comprensió entre els pobles d’Europa i de la Mediterrània. Aquesta finalitat passa per un treball centrat en la millora de la percepció recíproca, la promoció dels valors compartits i de les àrees de convergència cultural i el reforç de les xarxes i mecanismes euromediterranis de diàleg intercultural com ara la Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (FAL), de la qual l’IEMed és coordinador de la seva xarxa espanyola. En aquest sentit, és destacable la celebració el març a Barcelona del 1r Fòrum Anna Lindh, que va aplegar més de 1.000 participants pertanyents a entitats membre de les 43 xarxes nacionals de països de la UE i la Mediterrània, membres de la FAL. L’activitat que exerceix l’IEMed en matèria de diàleg social i cultural queda complementada amb la seva acció cultural, que constitueix el cinquè gran àmbit de treball. L’Àrea d’Acció Cultural compta amb un programa ampli i variat la finalitat del qual és la promoció de les diferents sen-

Memòria d’activitats 2010


16

3. IEMED

sibilitats culturals que conviuen a l’espai euromediterrani i la seva interacció i enriquiment mutu. En aquest sentit, l’IEMed organitza i col·labora en mostres de pintura i fotografia, concerts musicals tant de caràcter tradicional com contemporani, especialment a través del cicle Músiques de la Mediterrània, i exposicions monogràfiques i commemoratives al voltant de períodes històrics i personatges rellevants. Destacable per la seva visibilitat ha estat la presència de l’IEMed a l’Exposició Universal de Xangai amb la mostra «Mediterrània: l’altre origen del món». Les publicacions de l’IEMed complementen la seva vocació com a centre de recerca i divulgació a través de diferents col·leccions, edicions periòdiques i publicacions puntuals. Les edicions periòdiques Anuari de la Mediterrània, Quaderns de la Mediterrània, afkar/ideas i les col·leccions Monografies Mediterrànies, DocumentsIEMed, PapersIEMed i 10 Papers for Barcelona 2010 són ja referents consolidats en el seguiment de les qüestions euromediterrànies. L’Anuari de la Mediterrània ofereix anualment les claus polítiques, econòmiques, socials i culturals de l’agenda mediterrània des d’una perspectiva diversa i plural amb una àmplia selecció de dades i informacions complementàries. Quaderns de la Mediterrània recull semestralment la reflexió d’autors de l’àrea euromediterrània sobre el diàleg intercultural i la realitat de les societats mediterrànies centrada en aspectes culturals, antropològics i sociològics d’actualitat. Afkar/ideas, d’edició trimestral, està orientada a aportar idees en clau regional per al veïnatge entre les dues ribes de la Mediterrània.

Monografies Mediterrànies és una col·lecció de publicacions que analitzen de manera específica temes rellevants per a la Mediterrània, aportant al lector una anàlisi acurada de dossiers polítics específics i sectors econòmics diversos. DocumentsIEMed consisteix en una sèrie d’estudis, informes i documents de treball que duen a terme una aproximació objectivodescriptiva de determinats processos de l’agenda euromediterrània. PapersIEMed és un recull de textos d’anàlisi elaborats per experts i investigadors de reconegut prestigi, col·laboradors habituals de l’Institut, l’objectiu dels quals és abordar de manera monogràfica l’estudi de les qüestions centrals de l’actual agenda euromediterrània des d’una perspectiva analítica i propositiva. Finalment, la col·lecció puntual 10 Papers for Barcelona 2010, elaborada conjuntament amb l’European Union Institute for Security Studies (EUISS), aporta reflexions útils i propostes per a la posada en marxa efectiva de la nova fase que obre la Unió per la Mediterrània en les relacions entre la UE i els seus veïns del sud. A les publicacions periòdiques s’afegeixen aquelles coedicions de caràcter puntual o estable en col·laboració amb diferents editorials o institucions, en especial les coedicions dins de la col·lecció Antrazyt d’Icària Editorial, sobre continguts específics que analitzen diferents fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals, sovint aprofitant continguts significatius de diversos actes organitzats per l’Institut. És el cas de la versió en espanyol de Las nueve vidas de al-Qaeda de Jean-Pierre Filiu, El mundo árabe explicado a Europa de Bichara Khader, o España, el Mediterráneo y el mundo arabomusulmán, coordinat per Bernabé López i Miguel Hernando de Larramendi. Cal també assenyalar la publicació de catàlegs i edicions il·lustrades d’acurada presentació que recullen els continguts més destacats i contextualitzen els formats expositius en què participa l’IEMed, com La Mediterrània del segle XX: realitats i mirades. A l’àmbit de la comunicació, durant el 2010 l’IEMed ha continuat desenvolupant dos projectes que estaran operatius l’any 2011: l’Observatori euromediterrani IEMedObs, portal web que posarà a disposició de qualsevol usuari que ho desitgi notícies d’actualitat i materials d’anàlisi, avaluació, seguiment i difusió de l’agenda euromediterrània, i un renovat web corporatiu, que recollirà els projectes realitzats i previstos oferint també accés a les publicacions pròpies, l’agenda euromediterrània i articles d’anàlisi així com el butlletí periòdic, la biblioteca, el servei de premsa o un pràctic cercador de notícies i activitats.

Memòria d’activitats 2010


17

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

4. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

Memòria d’activitats 2010


4.

Xarxes euromediterrànies i projectes europeus Participació activa i propositiva dins les principals xarxes de recerca d’àmbit europeu i mediterrani mitjançant la realització d’estudis o la participació en els seus consells i comitès consultius, així com la integració en consorcis per a la implementació de projectes europeus.

Xarxes euromediterrànies ANIMA Investment Network Plataforma de desenvolupament econòmic de la Mediterrània. ANIMA reuneix més de 70 agències governamentals de diversos països i xarxes internacionals de la conca mediterrània. L’objectiu d’aquesta xarxa és contribuir a la millora de les condicions dels negocis i al creixement de la inversió a la regió mediterrània, a partir de la Conferència Euromed de València de 2002. www.animaweb.org

Encuentro Civil Euromed El procés de la Unió per la Mediterrània i el seu context polític, econòmic i social són els eixos sobre els quals treballa Encuentro Civil Euromed (ECEM), un entorn de trobada i coordinació de la societat civil espanyola. ECEM neix l’any 2003 per tal de desenvolupar un treball en xarxa de diferents organitzacions, i adquireix personalitat jurídica pròpia el 2008. Actualment està integrat per més de 20 entitats i està obert a la incorporació dels agents socials i civils que treballen amb una visió global de la Mediterrània. La seva acció s’emmarca dins la Plataforma No Governamental Euromediterrània, una de les principals xarxes d’ONG per al desenvolupament. www.euromed.eurosur.org

Euromed Permanent University Forum (EPUF) Xarxa d’universitats i institucions d’educació superior de la regió euromediterrània. Té com a objectius la creació d’un espai d’educació superior i recerca, la promoció de la societat del coneixement i la cooperació, i el diàleg entre les institucions educatives de la Unió Europea i del sud de la Mediterrània. Creada l’any 2006, actualment compta amb 106 membres. La secretaria executiva de l’EPUF es troba a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. www.epuf.org

Memòria d’activitats 2010


19

4. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

Euro-Mediterranean University (EMUNI) Xarxa d’universitats euromediterrànies amb seu a Portoroz (Eslovènia), fundada l’any 2008 a partir de l’impuls del govern eslovè. La primera assemblea general de l’Euro-Mediterranean University va tenir lloc el novembre de 2008 a Barcelona, a la seu de l’Institut Europeu de la Mediterrània. Mitjançant la cooperació amb altres institucions del nord i el sud de la Mediterrània, l’EMUNI promou estudis, projectes de recerca i programes de formació, i contribueix a establir l’Àrea de Recerca i Educació Euromediterrània. Consta de 141 membres de 37 països. www.emuni.si

Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo) Xarxa de centres d’investigació i universitats independents que es dediquen a l’anàlisi d’aspectes de política exterior i a la recerca en matèria de seguretat a la Mediterrània. L’objectiu de l’Euro-Mediterranean Study Commission és enfortir la confiança i el treball conjunt entre els seus membres, formats per 86 centres de recerca procedents dels 34 països de la zona euromediterrània. Des del mes de novembre de 2010, l’IEMed lidera la secretaria de la xarxa. www.euromesco.net

Europe’s World L’IEMed forma part del consell assessor d’aquesta publicació d’abast europeu, que constitueix una referència en el debat sobre les qüestions clau de l’agenda comunitària. Europe’s World compta amb articles i contribucions dels més prestigiosos experts i analistes, així com de responsables governamentals i institucionals, contribueix a difondre la tasca de diferents centres de recerca i pensament de la Unió Europea i està oberta a la participació activa dels seus lectors a través d’articles, opinions o papers de recerca, tot promovent així la transferència de coneixement i idees i la diversitat de punts de vista. www.europesworld.org

Fòrum Euromediterrani de les Cultures (FEMEC) El Fòrum Euromediterrani de les Cultures agrupa diferents actors de les dues ribes de la Mediterrània dedicats a la cultura i les arts, l’ensenyament i la recerca. L’aspecte en comú entre ells és l’experiència en el diàleg, l’intercanvi i les relacions en l’àmbit euromediterrani. L’objectiu del Fòrum és reforçar l’acció dels transmissors d’idees dels països del nord i el sud de la Mediterrània, per tal d’afavorir la comprensió entre cultures i l’intercanvi entre els integrants de la societat civil.

Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE) Aquest fòrum de caràcter econòmic aplega 84 instituts de recerca de 24 països de l’Associació Euromediterrània. Sota la supervisió de la Comissió Europea, les seves tasques inclouen reforçar el diàleg econòmic i financer entre diversos actors, fer un seguiment dels països socis en el camí cap a la Zona de Lliure Comerç Euromediterrània i potenciar la cooperació SudSud. La xarxa FEMISE dirigeix projectes de recerca sobre temes prioritaris per a l’Associació Euromediterrània, com ara l’agricultura, les polítiques de salut i treball, l’educació i la formació, i el paper de les dones a la societat i l’economia. www.femise.org

Memòria d’activitats 2010


20

4. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (FAL) Com a institució participada pels 43 països membres de la Unió per la Mediterrània, la FAL ocupa una posició única per treballar pel diàleg entre cultures i a favor de la cooperació i l’intercanvi a la zona. Des de la seva creació l’any 2005 a la Conferència Euromediterrània de València, la FAL ha desenvolupat una xarxa d’abast regional d’organitzacions de la societat civil integrada per múltiples universitats, associacions, institucions públiques i privades, i ONG que treballen per restaurar la confiança mútua a tota la regió. L’IEMed és el coordinador de la Xarxa Espanyola de la Fundació, que està formada actualment per 118 membres. www.euromedalex.org

Mediterra 2012 L’IEMed forma part del consell de redacció per a l’edició del Mediterra 2012, l’atles que edita el Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) i que en aquesta edició se centrarà en el patrimoni gastronòmic i la dieta mediterrània com a vectors estratègics de desenvolupament econòmic i social de les diverses regions de la conca mediterrània, a través de la indústria agroalimentària i ramadera o els sectors serveis com el turisme o la restauració. www.ciheam.org

Montada L’IEMed forma part –juntament amb la Unesco– del comitè científic de la xarxa Montada en el context del programa Euromed Héritage 4. Liderada pel Col·legi d’Aparelladors, d’Arquitectes Tècnics i d’Enginyers d’Edificació de Barcelona, Montada promociona l’arquitectura tradicional de centres històrics mitjançant la recuperació d’edificis singulars per part dels estaments polítics i de la societat local. D’aquesta manera es promouen eines que permeten implicar-hi la població, potenciar els valors culturals vinculats a l’arquitectura, generar cohesió social i consolidar el patrimoni com a recurs d’identitat, cultural i econòmic. www.montada-forum.net www.euromedheritage.net

Plataforma No Governamental Euromed (PNGE) Creada formalment l’any 2005 a partir del Fòrum Civil Euromed de Luxemburg, la PNGE està integrada per xarxes temàtiques i nacionals, i organitzacions individuals de la societat civil de les dues riberes de la Mediterrània. Constitueix un dels principals interlocutors de la societat civil en el procés de la Unió per la Mediterrània reconegut per la Comissió Europea. La PNGE organitza cada dos anys el Fòrum Civil Euromed conjuntament amb la xarxa nacional corresponent. El Fòrum és una trobada anual de la societat civil euromediterrània que pretén influenciar en el Procés de Barcelona a través de les aportacions de la societat civil. L’IEMed forma part del Comitè de Pilotatge del Fòrum Civil Euromed, que és l’encarregat de l’organització anual d’aquest esdeveniment. www.euromedplatform.org

Memòria d’activitats 2010


21

4. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

Xarxa d’Instituts de la Mediterrània (RIM) Xarxa formada pel Robert Schuman Centre de l’Institut Universitari Europeu (Florència), l’Istituto Paralleli (Torí), el Centro d’Estudi di Politica Internazionale (Roma), l’Institut de la Méditerranée (Marsella), la Fundación Tres Culturas (Sevilla) i l’Institut Europeu de la Mediterrània (Barcelona). Va iniciar la seva tasca com a grup de treball impulsat pels governs de sis regions mediterrànies –Laci, Piemont, Toscana, Provença-Alps-Costa Blava, Andalusia i Catalunya–, amb l’objectiu de reforçar els seus vincles i augmentar la coherència de la seva acció i l’eficàcia de les seves polítiques mediterrànies. El RIM va elaborar el novembre de 2006 un Pla d’Acció de les Regions Mediterrànies (PARM) per encàrrec de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes (CRPM), que es proposa enfortir el lloc i el paper d’aquestes regions en la construcció euromediterrània.

Stratégie Développement Méditerranée (Strademed) Associació internacional per a la cooperació, el desenvolupament i la seguretat globals a l’espai euromediterrani i les seves àrees de veïnatge: la mar Negra, Rússia i el golf Pèrsic, amb seu a Mons (Bèlgica). Neix l’any 2007 a partir del bagatge d’una associació anterior, creada l’any 1996 sobre la base d’institucions d’Espanya, França, Bèlgica i Tunísia. Strademed fomenta la cooperació multilateral per a una integració econòmica, política i cultural de l’àrea euromediterrània, tot cobrint els següents eixos: la valorització dels recursos humans, la gestió sostenible dels recursos naturals, el desenvolupament de projectes comuns (en àmbits com ara l’aigua, l’energia, els transports, la sanitat, la seguretat alimentària, la formació i la recerca), l’harmonització dels sistemes jurídics, la protecció del patrimoni cultural i la seguretat i la defensa. www.strademed.eu

Projectes europeus de l’IEMed Programa “Promotion of Mutual Understanding, Furtherance of ENP-EMP’s Visibility and Interlock, and Enhacement of Women’s Role” Aquesta iniciativa, finançada per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació de la Comissió Europea i desenvolupada per l’IEMed, consta de quatre components que volen contribuir a augmentar les fonts per fomentar un millor coneixement de la realitat dels països de les dues ribes de la Mediterrània: l’Enquesta Euromed, el Barcelona Euromed Forum, l’Observatori Euromediterrani IEMedObs i l’edició en llengua àrab de l’Anuari de la Mediterrània.

Programa Medgovernance Consorci: Région Provence-Alps-Côte d’Azur, França. Comunidad Autónoma de Andalucía, Espanya. Comunitat Autònoma de Catalunya, Espanya. Reggione Toscana, Itàlia. Reggione Lazio, Itàlia. Reggione Piemonte, Itàlia. Institut de la Méditerranée, Marsella, França. Fundación Tres Culturas, Sevilla, Espanya. Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Barcelona, Espanya. European Study Centre Plural, Gènova, Itàlia. Instituto Paralleli, Torí, Itàlia. Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), Roma, Itàlia. Associació MAEM/MEMA, Florència, Itàlia.

Memòria d’activitats 2010


22

4. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

Projecte europeu finançat pel programa de cooperació interregional Med de la Comissió Europea. Impulsa la posada en marxa a la Mediterrània occidental de polítiques regionals comunes en sectors clau per al desenvolupament, com ara la competitivitat, la innovació, el medi ambient, el transport, l’energia, la mobilitat, la cultura i les migracions. Hi prenen part Catalunya, el Laci, la Toscana, el Piemont, Provença-Alps-Costa Blava i Andalusia, la CRPM, els membres de la Xarxa d’Instituts de la Mediterrània (RIM), el Centro Studi Europeo Plural i el Màster en Afers Euromediterranis (MAEM). www.medgov.net

Programa MedPro. Prospective Analysis for the Mediterranean Region Consorci: Centre for European Policy Studies (CEPS), Bèlgica. Centre for Social and Economical Research (CASE), Polònia. Cyprus Center for European and International Affairs (CCEIA), Xipre. Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), Itàlia. Forum Euro-Méditerranéen des Instituts de Sciences Économiques (FEMISE), França. Faculty of Economics & Political Science – Cairo University, Egipte. Istituto Affari Internazionali (IAI), Itàlia. National Technical University of Athens (NTUA), Grècia. Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Barcelona, Espanya. Institut Marocain des Relations Internationales (IMRI), Marroc. Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi (ISIS), Itàlia. Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives, Tunísia. Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAM-B), Itàlia. Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), Palestina. Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), Països Baixos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid (ETSIAUPM), Espanya. Centre for European Economic Research (ZEW), Manheim, Alemanya. Amb la posada en marxa del projecte MedPro, una vintena d’instituts de recerca de l’espai euromediterrani analitzen diferents variables econòmiques, polítiques, socials, energètiques i mediambientals per tal d’elaborar estratègies i propostes als desafiaments que afronten els governs dels 11 països riberencs del sud de la Mediterrània. Finançat pel VII Programa Marc de la Comissió Europea, aquest projecte dóna suport al procés de reformes polítiques, econòmiques i administratives a la Mediterrània mitjançant una millor comprensió dels possibles escenaris de futur a la regió en clau prospectiva. www.medpro-foresight.eu

Programa Search. Sharing Knowledge Assets: Interregionally Cohesive Neighbourhoods Consorci: Regional Quantitative Analysis Group (UB-AQR), Universitat de Barcelona, Espanya. Urban and Regional Research Centre of Utrecht (URU), Països Baixos. University of Thessaly (UTH), Grècia. Centre for North and South Economic Research – Università degli Studi di Cagliari (CRENoS), Itàlia. London School of Economics and Political Science (LSE), Regne Unit. Institute of Regional and Environmental Economy (WU), Àustria. Brunel University (UBRUN), Regne Unit. Economic Research Centre – Université de Saint-Étienne (UJM-GATE), França. Center for Research in Economic Policy (GKK) – University of Pécs, Hongria. Institute of Economic and Cultural Geography, Leibniz University of Hannover (LUH), Alemanya. University of Tartu (UTARTU), Estònia. The State University – Higher School of Economics (HSE), Rússia. International Centre for Black Sea Studies (ICBSS), Grècia. Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Barcelona, Espanya. Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Israel. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turquia. Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités, Université de la Manouba (FLAH), Tunísia. Université de Cadi Ayyad (UCAM, FSJES), Marroc. Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (UBMA-FSEG), Université Badji Mokhtar Annaba, Algèria.

Memòria d’activitats 2010


23

4. Xarxes euromediterrànies i projectes europeus

El projecte Search està finançat pel VII Programa Marc de la Comissió Europea i té per objectiu enfortir els processos d’integració entre la Unió Europea i els països socis del Sud i de l’Est en matèria de recerca. A fi d’aconseguir aquest objectiu, Search propicia una aproximació teòrica i empírica als patrons d’interacció econòmica existents entre la UE i la seva àrea de veïnatge meridional i els seus efectes a nivell regional, estatal i subestatal en termes de població, capital, comerç, innovació i coneixement. La finalitat d’aquest estudi és elaborar una sèrie de recomanacions que contribueixin a la millora de futures polítiques bilaterals de veïnatge que s’adaptin a la realitat de cadascun dels països socis.

Programa Jiser-Med. Joint Innovation and Sinergies in Education and Research Consorci: Universitat de Barcelona, Espanya. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona – Euromed Permanent University Forum (URV-EPUF), Espanya. Alma Laurea, Itàlia. Universitat de les Illes Balears (UIB), Espanya. Université de Montpéllier I (UM1), França. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Espanya. Université de Perpignan Via Domita (UPVD), França. Université Adelmalek Essadi (UAE), Marroc. Princess Soraya University (PSUT), Jordània. Université Virtuelle de Tunis (UVT), Tunísia. Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Euroregió Pirineus-Mediterrània, Espanya-Andorra-França. The Dubai Institute of Technology (DIT), Emirats Àrabs Units. Pamukkale University (PAU), Turquia. Università di Padova (UNIPD), Itàlia. Université de Montpéllier III – Paul Valéry, França. Observatorio de las Relaciones entre Europa y América Latina (OBREAL), Espanya. El projecte Jiser, paraula àrab que significa “pont”, vol establir lligams entre Europa i els països socis mediterranis en el camp de l’ensenyament superior i la recerca. Així, Jiser està orientat a promoure els objectius del programa Erasmus Mundus en el context de l’Associació Euromediterrània, tot contribuint al desenvolupament d’una Àrea Euromediterrània d’Educació Superior i Recerca. La millora de serveis per a estudiants i doctorands dels països de la riba sud de la Mediterrània a Europa, el foment d’un debat interdisciplinari basat en el consens i l’entesa entre Nord i Sud, la multiplicació i difusió d’accions conjuntes reeixides en les àrees d’educació superior i recerca o l’enfortiment de les interrelacions i la integració entre xarxes i sistemes educatius de la regió són també objectius fonamentals d’aquest projecte.

Programa “Civil Society” Consorci: Istituto per il Mediterraneo (IMED), Itàlia. Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN), Dinamarca. Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Mediterranean Information Office for the Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE), Grècia. Euromed Non Governmental Platform, França. Arab NGO Network for Development (ANND), Líban. Association Chouala pour l’Éducation et la Culture (ACEC). Marroc. L’objectiu d’aquest projecte és doble. D’una banda, ampliar i reforçar les capacitats de la societat civil dels països del sud de la Mediterrània, per tal de promoure mecanismes de coordinació entre les entitats de la societat civil i les autoritats públiques nacionals i, d’altra banda, promoure el debat i l’activitat a nivell local i regional sobre les polítiques, les institucions i els mecanismes de l’Associació Euromediterrània. El programa treballa en els àmbits del medi ambient, el desenvolupament social, les migracions i la llibertat d’expressió i associació, i està finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació. www.imedweb.eu

Memòria d’activitats 2010


24

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

5. ÀREES

Memòria d’activitats 2010


5.1.

Política euromed i programes regionals Objectius: Fer seguiment i generar reflexió estratègics sobre els grans temes que configuren l’agenda política de la Mediterrània i de les seves relacions amb Europa. Participació en programes regionals euromediterranis i transfronterers, així com en diferents xarxes euromediterrànies. Suposa la col·laboració fonamentalment amb governs, institucions i instituts de recerca, xarxes d’experts i universitats d’Europa i de països del sud de la Mediterrània.

Seminari

II Barcelona Euromed Forum: “Agenda social dans les relations euro-méditerranéennes” Projecte finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació de la Comissió Europea

En col·laboració amb: European Union Institute for Security Studies (EUISS), Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais (IEEI) i Centre d’Études et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS)

Seminari d’experts sobre l’estat de les relacions euromediterrànies en l’horitzó 2010, amb l’objectiu d’aportar idees útils per confirmar les línies de treball per a la Unió per la Mediterrània (UpM) en àmbits on la societat civil pot jugar un paper decisiu com ara el medi ambient i el desenvolupament sostenible, la promoció dels drets humans, la comprensió mútua de les diverses identitats i cultures que conformen el mapa social mediterrani, les iniciatives de foment de l’educació i la recerca, i l’afavoriment de la lliure circulació de persones i de professionals relacionats amb la gestió de fluxos migratoris.

Hotel La Tour Hassan, Rabat 14 i 15 de gener

Ponents: Hassan Abouyoub, exministre i ambaixador del Marroc. Nabil Adghoughi, cap de la Divisió UE, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Marroc. Menouar Alem, ambaixador del Marroc a Brussel·les. Damià Barceló, director, Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). Andreu Bassols, subdirector, Unitat Euromed i d’Afers Regionals, DG RELEX, Comissió Europea. Esra Bulut, EU Institute for Security Studies, París. Enrique Cabrera, catedràtic de mecànica de fluids, Universitat de València, i director de l’Institut Tecnològic de l’Aigua. Arm Elshobaki, Centre d’Études et des Recherches en Sciences Sociales, Rabat. Taïb Fassi-Fihri, ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, Marroc. Senén Florensa, director general, IEMed. Leonello Gabricci, cap de la Unitat d’Afers Regionals i Euromediterranis, DG RELEX, Comissió Europea. João Gomes Cravinho, secretari d’estat d’Afers Exteriors i de Cooperació, Portugal. Jacques Huntzinger, Atelier Culturel Europe – Méditerranée – Golfe, París. Salam Kawakibi, Arab Reform Initiative, París. Bichara Khader, Universitat Catòlica de Lovaina. Eneko Landaburu, cap de la Delegació de la Comissió Europea a Rabat. Erwan Lannon, EU Institute for Security Studies, Oficina de Brussel·les. Gema Martín Muñoz, directora, Casa Árabe, Madrid. Maria do Rosario de Moraes Vaz, directora de programes, Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, Lisboa. Abdallah Saaf, director, Centre d’Études et de Recherches en Sciences Sociales, Rabat. Henri-Luc Thibault, Plan Bleu. Zerrin Torun, Middle East Technical University, Centre for European Studies, Ankara. Pierre Vallaud, Consell d’administració d’Art’Lys, París. Álvaro de Vasconcelos, director, EU Institute for Security Studies, París. Risto Veltheim, ambaixador per a Afers Euromediterranis, Finlàndia. Alexander Zafiriou, Secretaria General, Consell de la Unió Europea.

Memòria d’activitats 2010


26

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Conferència del Fòrum Cívic Espanya-Turquia

Recep Tayyip Erdogan

En col·laboració amb: Foro Nueva Economía i The Wall Street Journal Europe Hotel Ritz, Madrid 22 de febrer

Conferència del primer ministre de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, davant de més de 300 representants polítics, diplomàtics, empresarials i de la premsa. La conferència s’inscriu en el marc del Fòrum Cívic Espanya-Turquia que coordina l’IEMed. Aquest fòrum reuneix, a través de l’organització de trobades periòdiques –seminaris i tallers d’experts–, actors polítics, econòmics i culturals dels dos països per donar suport al creixent aprofundiment de les relacions hispanoturques en el marc del procés d’adhesió de Turquia a la Unió Europea. En aquest sentit, el fòrum presta especial atenció a àmbits decisius com el programa de reformes polítiques i econòmiques emprès per Turquia i la seva política exterior. En la seva intervenció, precedida d’una introducció per part del president del Senat espanyol, Javier Rojo, el primer ministre turc fa un repàs dels principals temes que conformen la política exterior turca. En aquest sentit, defensa fermament l’entrada de Turquia a la Unió Europea com a membre de ple dret i assenyala els beneficis mutus que es derivaran de l’adhesió; fa referència a l’important paper que juga Turquia com a pont entre Europa i el món islàmic i a la necessitat de vèncer reticències basades en prejudicis i una història de confrontació ja superada; esmenta la importància dels valors comuns sobre els quals s’assenten tant Europa com Turquia; analitza l’estat de la qüestió i la postura turca respecte a la divisió de l’illa de Xipre i, finalment, esmenta l’important paper de Turquia com a mediadora en el conflicte a l’Orient Mitjà o els esforços turcs per consolidar els processos de reconciliació amb Armènia.

Memòria d’activitats 2010


27

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Reunió

Foundation for the Future

IEMed, Barcelona 4 de març

Coincidint amb la celebració del I Fòrum Anna Lindh, del 4 al 7 de març, l’IEMed acull la reunió del comitè executiu de la iniciativa multilateral “Foundation for the Future” de promoció dels drets humans, la democràcia, l’empoderament de la societat civil i l’estat de dret a l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica. La iniciativa va ser llançada a Manama el novembre de 2005 al II Fòrum pel Futur, una reunió conjunta dels països de la regió i els països membres del G8.

Jornada

I Jornada Europea Jean Monnet Democràcia i Dret: “L’Assemblea Euromediterrània en el marc de la Presidència espanyola de la UE”

En col·laboració amb: Universitat Autònoma de Barcelona, Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Secretaria per a la UE de la Generalitat de Catalunya, Hablamos de Europa i Institut of Law and Technology

L’IEMed participa en l’organització d’aquesta jornada de la Càtedra Jean Monnet del professor Gregorio Garzón Clariana, que té per objectiu posar en comú l’activitat de l’Assemblea Euromediterrània en el context de la Unió per la Mediterrània. La trobada identifica el valor afegit que l’Assemblea aporta a les relacions entre els estats membres de l’Associació Euromediterrània i entre les diferents societats euromediterrànies en referència a la seva tasca de promoció del diàleg, els intercanvis culturals i les condicions de vida. Així mateix, la jornada aborda les atribucions de l’Assemblea en matèria financera i social i educativa –especialment en relació amb àmbits sensibles com les religions, els drets de la dona, les llibertats fonamentals i els drets humans–, i pel que fa a la diplomàcia parlamentària en la resolució de conflictes internacionals a la Mediterrània.

Aula Europa, Oficina del Parlament Europeu i Representació de la Comissió Europea a Barcelona 16 d’abril

Ponents: Esther Barbé, catedràtica de relacions internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona. Abdelwahad Biad, professor titular, Universitat de Rouen. Maite Calvo, cap de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Manel Camós, director, Representació de la Comissió Europea a Barcelona. Carlos Carnero, ambaixador en missió especial per a projectes en el marc de la integració europea. Claudia Dall’Agnol, diputada, Cambra de Diputats de Luxemburg, i membre de la Comissió de Drets de la Dona de l’Assemblea Euromediterrània. Josep Ferré, gerent, IEMed. Salvador Garriga, diputat al Parlament Europeu i membre de la Comissió d’Economia de l’Assemblea Euromediterrània. Gregorio Garzón Clariana, catedràtic de dret internacional públic, Universitat Autònoma de Barcelona, Càtedra Jean Monnet d’Estudis Jurídics de la UE. Sandrine Grenier, Xarxa Euromediterrània de Drets Humans. Albert Moreno, secretari per a la Unió Europea, Departament de la Presidència, Generalitat de Catalunya. Dietmar Nickel, director general de Polítiques Externes, Parlament Europeu. Raimon Obiols, diputat al Parlament Europeu i membre de l’Assemblea Euromediterrània. Jordi Pedret, diputat al Congrés dels Diputats i membre de la Comissió Política de l’Assemblea Euromediterrània. Montserrat Pi, professora titular de dret internacional públic, Universitat Autònoma de Barcelona. Raül Romeva, diputat al Parlament Europeu i vicepresident de la Comissió de Cultura de l’Assemblea Euromediterrània. Stelios Stavridis, investigador sènior ARAID, Universitat de Saragossa.

Memòria d’activitats 2010


28

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Seminari

Fòrum Réalités: “L’Europe, le Maghreb et l’Afrique : pour un nouveau Partenariat global”

En col·laboració amb: Réalités, Delegació de la Comissió Europea a Tunísia i Organització Internacional de la Francofonia

Aquesta nova edició d’un dels fòrums més prestigiosos del nord d’Àfrica se centra en l’anàlisi de la dualitat existent entre les polítiques de la UE vers l’Àfrica mediterrània i l’Àfrica subsahariana. Una dualitat que sembla intensificar-se després del naixement de la Unió per la Mediterrània, que en privilegiar les relacions entre la UE i els països africans riberencs de la Mediterrània pot comportar un risc d’aïllament per a la resta del continent africà, tant amb la UE com amb el Magreb. El fòrum debat, per tant, les dinàmiques i perspectives de cooperació Nord-Sud, els processos d’integració regional a l’Àfrica –que actualment presenta un dels nivells més baixos d’intercanvis comercials Sud-Sud–, el paper que juguen les potències emergents a l’economia i la geopolítica africanes, i les implicacions dels fluxos migratoris a través de les estratègies de codesenvolupament.

Hotel Alhambra, Hammamet, Tunísia 28 i 29 d’abril

Réalités, 11 6-12/5/2010

Ponents: Abderrazak Attia, ambaixador de Tunísia. Fethi B’Chir, periodista, MedAfrique. Hakin Ben Hammouda, director de l’Institut de Formació i de la Divisió de Cooperació Tècnica, Organització Mundial del Comerç. Mohamed Berkouk, Centre d’Estudis Estratègics, Algèria. M’hamed-Ali Boulaymen, OIF. Abdou Diouf, expresident del Senegal i secretari general de la Francofonia. Jean Dufourcq, director d’estudis, IRSEM, Escola Militar de París. Emmanuel Dupuy, director, Institut Prospective de l’Europe. Faïza el-Kefi, exministre de Medi Ambient, Tunísia. Senén Florensa, director general, IEMed. Jean-Louis Guigou, director general, IPEMed. Salah Hannachi, president i director general, Tecnopol Borj-Sedria. Philippe Hugon, director de recerca sobre economia internacional i l’Àfrica, IRIS, França. Mohamed Kabbaj, expresident, Banc Africà de Desenvolupament. Donald Kaberuka, president, Banc Africà de Desenvolupament. Adrianus Koestsenruitjer, cap de la Delegació de la Comissió Europea a Tunísia. Elyès Jouini, vicepresident, Paris-Dauphine. Emile Malet, redactor en cap de la revista Passage i delegat mundial del Fòrum Mundial del Desenvolupament. Radhi Meddeb, president i director general, Comète Engineering. Roland Pourtier, professor emèrit, Universitat de París I-Panteó Sorbona. Tahar Sioud, ambaixador de Tunísia. Olivier Stirn, conseller de la Presidència de la República Francesa per a la Unió per la Mediterrània. Mehdi Taje, responsable d’estudis sobre l’Àfrica, IRSEM, Escola Militar de París. Tidjane Thiam, president i director general, Prudential. Tertius Zongo, primer ministre de Burkina Faso.

Memòria d’activitats 2010


29

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Seminari

III Barcelona Euromed Forum: “L’Union pour la Méditerranée : perspectives de développement dans un monde multipolaire” Projecte finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació de la Comissió Europea

En col·laboració amb: EU Institute for Security Studies i Comissió Europea Palau de Pedralbes, Barcelona 17 i 18 de maig

En el context de la presidència semestral espanyola de la UE, que té la Mediterrània com un dels seus eixos d’acció prioritaris i amb la voluntat de continuar impulsant la Unió per la Mediterrània, la tercera edició d’aquest fòrum vol propiciar un debat productiu sobre els mecanismes de coordinació i cooperació entre les dinàmiques bilateral –la Política Europea de Veïnatge– i multilateral –Unió per la Mediterrània–. Així mateix, també pretén plantejar possibles models de desenvolupament polític, socioeconòmic i mediambiental per a la Mediterrània en l’horitzó 2020, reflexionar sobre els diversos obstacles que afronta el procés euromediterrani (per exemple, el conflicte a l’Orient Mitjà o la qüestió sahrauí) i analitzar el paper que les relacions euromediterrànies poden jugar en el context multipolar de les relacions amb els Estats Units, Rússia, la Xina, l’Índia o els estats del golf Pèrsic. Ponents: Menouar Alem, ambaixador del Marroc, cap de la Delegació del Marroc davant la UE. Roberto Aliboni, vicepresident i director, Programa per a la Mediterrània i l’Orient Mitjà, Istituto Affari Internazionali (IAI), Roma. Damià Barceló, director, Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), Girona. Andreu Bassols, subdirector, Unitat Euromed i d’Afers Regionals, DG RELEX, Comissió Europea. Jamal Bourchachen, secretari general, Alt Comissariat del Pla, Marroc. Jean-François Daguzan, investigador, Fondation pour la Recherche Stratégique, París. Tomás Duplá del Moral, director, Unitat de l’Orient Mitjà i la Mediterrània Sud, DG RELEX, Comissió Europea. Amr el-Shoubaky, Al-Ahram Centre for Political and Strategic

Memòria d’activitats 2010


30

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Studies, el Caire. Atila Eralp, director, Centre for European Studies at the Middle East Technical University, Ankara. Senén Florensa, director general, IEMed. Jacques Hutzinger, ambaixador en missió especial per a la Mediterrània, Ministeri d’Afers Exteriors, França. Larabi Jaïdi, Universitat Mohamed V, Rabat. Christian Jouret, cap de la Unitat de l’Orient Mitjà i la Mediterrània Sud, Consell de la UE. Salam Kawakibi, investigador, Arab Reform Initiative, París. Bichara Khader, director, Centre d’Études et de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain, Universitat Catòlica de Lovaina. Erwan Lannon, professor, Universitat de Gant i Collège d’Europe; investigador, EUISS. Diego López Garrido, secretari d’estat per a la UE, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Espanya. Azzam Mahjoub, Universitat de Tunis, El-Manar. Iván Martín, economista, Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Madrid. Ahmad Masa’deh, secretari general, Unió per la Mediterrània. Maria do Rosario de Moraes Vaz, directora de programes, Instituto de Estudos Estrategicos e Internacionais, Lisboa. Albert Moreno, secretari per a la UE, Generalitat de Catalunya. Eduard Soler i Lecha, assessor, Unitat d’Afers Mediterranis, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Espanya. Álvaro de Vasconcelos, director, EU Institute for Security Studies (EUISS), París.

Memòria d’activitats 2010


31

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Reunió

Union for the Mediterranean Senior Officials Meetings

En col·laboració amb: Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya

L’IEMed contribueix al procés de consolidació de la Secretaria de la Unió per la Mediterrània, tot facilitant el diàleg polític dels representants dels diferents països de l’Associació Euromediterrània en el seguiment de l’establiment del nou organisme, així com de les conclusions de les diverses cimeres ministerials euromediterrànies i dels projectes prioritaris de la UpM. Amb motiu d’aquestes reunions d’alt nivell, l’IEMed va presentar als assistents dues publicacions orientades específicament a donar suport a la nova fase que la Unió per la Mediterrània obre en les relacions euromediterrànies: la primera edició de l’Enquesta Euromed d’Experts i Actors, Assessment of the Euro-Mediterranean Partnership: Perceptions and Realities i el número 4 de la col·lecció “DocumentsIEMed”, Barcelona Euromed Forum Union for the Mediterranean: Projects for the Future. Tots dos projectes editorials compten amb el finançament de la Comissió Europea a través del programa IEVA.

Palau de Pedralbes, Barcelona 28 i 29 de juny i 16 i 17 de desembre

Jornada

“Conflictes, pau i sostenibilitat a la Mediterrània”

En col·laboració amb: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i Fundació CIDOB

La jornada de reflexió “Conflictes, pau i sostenibilitat a la Mediterrània” se centra en tres temes prioritaris per al desenvolupament sostenible: la població, l’aigua i l’energia. Els objectius de la sessió són analitzar fins a quin punt la insostenibilitat de determinades característiques del model de desenvolupament a la Mediterrània pot continuar sent font de conflicte en aquest àmbit territorial. Alhora, es proposa identificar els aspectes clau per al foment de la sostenibilitat en l’àmbit mediterrani, establir propostes d’acció estratègica per solucionar els conflictes actuals i potencials de la Mediterrània i estudiar un posicionament comú entre les institucions organitzadores sobre la capitalitat mediterrània de Barcelona.

IEMed, Barcelona 23 de setembre

Ponents: Xavier Aragall, responsable de Migracions, IEMed. Ramon Arribas, director, CADS. Xavier Badia, director, Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans, Departament de Relacions Institucionals i Participació, Generalitat de Catalunya. Anna Cabré, directora, Centre d’Estudis Demogràfics. Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident de la Generalitat de Catalunya. Marcel Coderch, vicepresident, Comissió del Mercat de Telecomunicacions, i membre del CADS. Carme Colomina, periodista. Àngel Cortadellas, director general de Relacions Internacionals, Generalitat de Catalunya. Gabriel Ferraté, president, CADS. Senén Florensa, director general, IEMed. Tica Font, directora, ICIP. Rafael Grasa, president, Institut Català Internacional per la Pau. Carles Ibáñez, director, Programa d’Ecosistemes Aquàtics, IRTA. Bichara Khader, professor, Universitat Catòlica de Lovaina. Iván Martín, investigador associat, Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Mariano Marzo, professor de recursos energètics, Universitat de Barcelona. Antonio Troya, director, Centre de Cooperació pel Mediterrani, Unió Internacional per a la Conservació de la Natura. Jordi Vaquer, director, CIDOB.

Memòria d’activitats 2010


32

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Seminari

“The Lisbon Treaty One Year On: What Progress for EU Foreign Policy? The Implications for the EU and for the Mediterranean”

En col·laboració amb: London School of Economics and Political Science (LSE)

L’entrada en vigor del Tractat de Lisboa l’1 de desembre de 2009 comporta una sèrie de canvis substancials per a la política exterior de la UE. El primer canvi és el replantejament institucional, tal com evidencien la nova figura de l’Alt Representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, la posada en marxa del nou Servei Europeu d’Acció Exterior, l’augment del pes del Parlament Europeu en les decisions sobre política exterior i l’atribució de noves competències per part de la UE en matèria de protecció civil, ajut humanitari, medi ambient i salut pública. Aquest nou marc institucional ha d’afectar també les relacions bilaterals i multilaterals de la UE amb els països socis del sud de la Mediterrània. Prenent aquest context decisiu per al futur d’Europa i la Mediterrània, el seminari vol definir l’evolució de la política exterior europea en relació amb l’àrea de veïnatge des de l’entrada en vigor del Tractat, com s’està implementant i quin tipus de relacions amb països tercers determina aquesta implementació.

London School of Economics, Londres 4 i 5 de novembre

Ponents: Federica Bicchi, London School of Economics. Spiros Economides, London School of Economics. Robert Falkner, London School of Economics. Senén Florensa, IEMed. Bastian Giegerich, Bundeswehr Institute of Social Sciences. Richard Gillespie, Universitat de Liverpool. Eva Gross, Institut d’Estudis Europeus, Universitat Lliure de Brussel·les. Christopher Hill, Universitat de Cambridge. Rosemary Hollis, City University of London. Elisabeth Johansson-Nogués, London School of Economics. John Kent, London School of Economics. Zaki Laïdi, SciencesPo. Clara Marina O’Donnell, Centre for European Reform. José Luis Pardo, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. Karen E. Smith, London School of Economics. Richard Whitman, Universitat de Bath.

Memòria d’activitats 2010


33

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Seminari

“Euromed+15: New Paths of Cooperation across the Mediterranean”

En col·laboració amb: EuroMeSCo

L’IEMed coorganitza amb EuroMeSCo la conferència anual de la xarxa, que aborda els escenaris de futur per a la UpM, nou marc intergovernamental per a les relacions entre els països de la UE i els països del sud de la Mediterrània, i que afronta un context internacional molt diferent del que va veure néixer la Declaració de Barcelona. La conferència reflexiona sobre les mesures que cal adoptar per millorar la coordinació entre el marc bilateral que representa la Política Europea de Veïnatge i el marc multilateral de la Unió per la Mediterrània, així com sobre la necessitat de dotar el Procés de Barcelona de la coherència suficient per tal d’articular un marc relacional euromediterrani estable i capaç de fer front als conflictes oberts i latents a la regió. El principal d’aquests conflictes és, sens dubte, el de l’Orient Mitjà, conflicte al qual la conferència dedica una sessió específica considerant el paper que ha de jugar la UE, especialment amb l’establiment del nou Servei Europeu d’Acció Exterior. També es dedica una sessió a considerar les noves relacions geopolítiques que s’estan establint a la Mediterrània i que, tenint l’Orient Mitjà com a escenari preponderant, són susceptibles de transcendir a l’àmbit global. La conferència dedica una darrera sessió a analitzar com, en un món global fortament condicionat per la seguretat militar i energètica, la UpM pot competir amb els nous actors presents a la regió i de quina manera i en quins sectors cal emfatitzar les relacions amb els països veïns de la Mediterrània.

Palau de Pedralbes, Barcelona 17 i 18 de novembre

Participants: Sara Ababneh, Centre for Strategic Studies, Universitat de Jordània. Mensur Akgün, Turkish Economic and Social Studies Foundation, Turquia. Javier Albarracín, Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). Roberto Aliboni, Istituto Affari Internazionali, Itàlia.

Memòria d’activitats 2010


34

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Maria Al Kaial, Orient Centre for International Studies, Síria. Samir Al Taqi, Orient Centre for International Studies, Síria. Barbara Allen Roberson, Universitat de Warwick, Regne Unit. Ana Almuedo, Centre d’Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona, Espanya. Yigit Alpogan, Transport i Desenvolupament Urbà, Unió per la Mediterrània. Haizam Amirah Fernández, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Espanya. Fouad Ammor, Groupement d’Études et de Recherches sur la Méditerranée, Marroc. Luis Antunes, Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, Portugal. Xavier Aragall, IEMed. Repat Arÿm, Foreign Policy Institute, Universitat de Bilkent, Turquia. Cecilia Attard-Pirotta, subsecretària d’Afers Socials i Civils, Unió per la Mediterrània. Melodee Baines, Civil-Military Fussion Centre, OTAN. Oriol Barba, Secretaria per a la UE, Generalitat de Catalunya. Gershon Baskin, Israel/Palestine Centre for Research and Information, Israel. Andreu Bassols, Comissió Europea. Michael Bauer, Centre for Applied Policy Research, Alemanya. Fatih B’chir, MedAfrique, Bèlgica. Timo Behr, Finnish Institute for International Affairs, Finlàndia. Habib Ben Yahia, Unió del Magreb Àrab. Lotfi Boumghar, Institut National d’Études de Stratégie Globale, Algèria. Stephane Brault, Fondation Méditerranéenne d’Études Stratégiques, França. John Bunzl, Austrian Institute for International Affairs, Àustria. Michele Capasso, Fondazione Mediterraneo, Itàlia. Erika Conti, Protezione Civile Euromed, Itàlia. Carmen Claudín, Centre d’Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona, Espanya. Hakim Darbouche, Oxford Institute for Energy Studies, Regne Unit. Toby Dodge, The International Institute for Strategic Studies, Regne Unit. Marianna Dony, Institut d’Études Européennes, Universitat Lliure de Brussel·les, Bèlgica. Ahmed Driss, Centre d’Études Méditerranéennes Internationales, Tunísia. Mohamed Ahmede el-Agati, Arab Forum for Alternative Studies, Egipte. Abderrahim El Mashouli, Centre d’Études et de Recherches en Sciences Sociales, Marroc. Atila Eralp, Middle East Technical University, Turquia. Margarita Farran, IEMed. Josep Ferré,

Memòria d’activitats 2010


35

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

IEMed. Francisco Ferrero, exdirector de l’Instituto Cervantes a Brussel·les, Espanya. Benita Ferrero-Waldner, GAMESA, Espanya. Senén Florensa, IEMed. Salem Fourati, Association des Études Internationales, Tunísia. Àngels García, Programa de Suport a la Secretaria de la Unió per la Mediterrània, Generalitat de Catalunya. Juan González-Barba, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Espanya. Niall Greene, The International Institute of International and European Affairs, Irlanda. Christian Hanelt, Europas Zukunft, The Bertelsman Foundation, Alemanya. Gunilla Herolf, Trans-European Policy Studies Association, Bèlgica. Hani Hourani, Al Urdun Al Jadid Research Centre, Jordània. Katia Hristova-Valtcheva, Bulgarian European Community Studies Association, Bulgària. Justin Hutchence, Centre for EuroMediterranean Studies, Regne Unit. Anna Jardfelt, Swedish Institute of International Affairs, Suècia. George Joffé, Centre of International Studies, Universitat de Cambridge, Regne Unit. Christian Jouret, Consell de la Unió Europea. Zeynep Kaleli, Transport i Desenvolupament Urbà, Unió per la Mediterrània. Ibrahim Kalin, assessor polític del primer ministre, Turquia. Robert Kappel, German Institute of Global and Area Studies, Alemanya. Karam Karam, Lebanese Centre for Policy Studies, Líban. Maria Karasinska-Fendler, Instytut Europesjki, Polònia. Andres Kasekamp, Estonian Foreign Policy Institute, Estònia. Bichara Khader, Centre d’Études et de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain, Bèlgica. Lena Kolarska, Institute of Public Affairs, Polònia. Vincent Legrand, Centre d’Études et de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain, Bèlgica. Marco Lehti, Tampere Peace Research Institute, Finlàndia. Atis Lejins, Latvian Institute of International Affairs, Letònia. Diego López Garrido, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Espanya. Alejandro Lorca, Grupo de Estudios Europeos Mediterráneos, Espanya. Derek Lutterbeck, Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, Malta. Paolo Magri, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Itàlia. Andreas Marchetti, Centre for European Integration Studies, Alemanya. Tiago Marques, Estonian Foreign Policy Institute, Estònia. Luis Martínez, Centre d’Études et de Recherches Internationales, França. Hélène Michou, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, Espanya. Joseph Mifsud, Euro-Mediterranean University, Eslovènia. Josef N. Grech, Foundation for

Memòria d’activitats 2010


36

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

La Vanguardia 18/11/2010

La Vanguardia 20/11/2010

International Studies, Malta. Hassan Nafaa, Universitat del Caire, Egipte. Lucia Najslova, Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, Eslovàquia. Jordi Padilla, IEMed. José Luis Pardo, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Espanya. Mariona Rico, IEMed. Erzsébet N. Rózsa, Hungarian Institute of International Affairs, Hongria. Josep Riera, Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Espanya. Patrycja Sasnal, Polish Institute of International Affairs, Polònia. Dorothée Schmid, Institut Français des Rélations Internationales, França. Mohamed Ibrahim Shaker, Egyptian Council of Foreign Affairs, Egipte. Tahar Sioud, Banque International Arabe de Tunisie, Tunísia. Eduard Soler i Lecha, Centre d’Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona, Espanya. Gamal Abdel Gawad Soltan, Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies, Egipte. Ihab Sorour, Egyptian Council for Foreign Affairs, Egipte. Claire Spencer, Royal Institute of International Affairs, Regne Unit. Yavuz Tekelioglu, Economic Research Centre on Mediterranean Countries, Turquia. Ali Tekin, Foreign Policy Institute, Universitat de Bilkent, Turquia. Nathalie Tocci, Istituto Affari Internazionali, Itàlia. Tonis Toumazis, Cyprus Research Centre, Xipre. Alfred Tovias, Leonard Davis Institute for International Relations, Universitat Hebrea de Jerusalem, Israel. Rober Vandenbegine, European Institute for Research on Mediterranean and Euro-Arab Cooperation, Bèlgica. Risto Veltheim, Ministeri d’Afers Exteriors, Finlàndia. Isabelle Werenfels, Stiftung Wissenchaft und Politik, Alemanya. Franco Zallio, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Itàlia. Yahia Zoubir, Euromed Marseille, França.

Memòria d’activitats 2010


37

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Seminari

Assemblea General dels membres d’EuroMeSCo 2010

En col·laboració amb: EuroMeSCo

L’IEMed coorganitza amb EuroMeSCo l’assemblea anual de la xarxa per tal de realitzar un balanç del darrer exercici i presentar als membres les seves perspectives de futur, admetre nous membres, escollir els nous integrants dels òrgans directius i presentar les activitats proposades per a l’exercici 2011. Durant la reunió, l’IEMed és designat per acollir la secretaria de la principal xarxa de recerca sobre política i seguretat a la Mediterrània que integra 68 instituts de 35 països euromediterranis, a més de 28 membres observadors, una tasca desenvolupada anteriorment per l’Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais de Lisboa i l’Istituto Affari Internazionali de Roma. La centralitat mediterrània de la ciutat de Barcelona, especialment des la seva elecció com a seu de la Unió per la Mediterrània, i les garanties que l’IEMed ofereix per a l’impuls d’un pla ambiciós de projecció de la xarxa fonamenten l’elecció de l’IEMed i permetran enfortir la capacitat d’EuroMeSCo per promoure la comunicació entre els seus instituts membres i els seus investigadors, fomentar iniciatives conjuntes, facilitar la publicació i l’àmplia difusió dels seus treballs i activitats i, en definitiva, convertir la xarxa en un fòrum capaç d’identificar tendències i generar recomanacions útils per a la definició d’instruments i polítiques en el marc del Procés de Barcelona i de la Unió per la Mediterrània.

IEMed, Barcelona 19 de novembre

La Vanguardia 20/11/2010

Memòria d’activitats 2010


38

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Participants: Sara Ababneh, Center for Strategic Studies, Universitat de Jordània. Mensur Akgün, Global Political Trends Centre, Turquia. Fouad Ammor, Groupement d’Études et de Recherches sur la Méditerranée, Marroc. Roberto Aliboni, Istituto Affari Internazionali, Itàlia. Haizam Amirah Fernández, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Espanya. Reþat Arým, Foreign Policy Institute, Universitat de Bilkent, Turquia. Michael Bauer, Center for Applied Policy Research, Alemanya. Timo Behr, Finnish Institute for International Affairs, Finlàndia. Lotfi Boumghar, Institut National d’Études de Stratégie Globale, Algèria. Stephane Brault, Fondation Méditerranéenne d’Études Stratégiques, França. Michele Capasso, Fondazione Mediterraneo, Itàlia. Carmen Claudín, Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, Espanya. Dinko Dinov, Bulgarian European Community Studies Association, Bulgària. Ahmed Driss, Centre d’Études Méditerranéennes et Internationales, Tunísia. Abderrahim El Mashouli, Centre d’Études et de Recherches en Sciences Sociales, Marroc. Mohamed Ahmede el-Agati, Arab Forum for Alternative Studies, Egipte. Atila Eralp, Middle East Technical University, Turquia. Senén Florensa, Institut Europeu de la Mediterrània. Salem Fourati, Association des Études Internationales, Tunísia. Abdel Gawad Soltan Gamal, Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies, Egipte. Baskin Gershon, Israel/Palestine Center for Research and Information, Israel. Gunilla Herolf, Trans-European Policy Studies Association, Bèlgica. Hani Hourani, Al-Urdun Al-Jadid Research Center, Jordània. Karam Karam, Lebanese Center for Policy Studies, Líban. Anders Kasekamp, Estonian Foreign Policy Institute, Estònia. Bichara Khader, Centre d’Études et de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain (CERMAC), Bèlgica. Vincent Legrand, CERMAC, Bèlgica. Marco Lehti, Tampere Peace Research Institute, Finlàndia. Alejandro Lorca, Grupo de Estudios Europeos Mediterráneos, Espanya. Hélène Michou, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, Espanya. Lucia Najslova, Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, Eslovàquia. Erzsébet N. Rózsa, Hungarian Institute of International Affairs, Hongria. Eduard Soler i Lecha, Fundació CIDOB, Espanya. Claire Spencer, Royal Institute for International Affairs, Chatham House, Regne Unit. Nathalie Tocci, Istituto Affari Internazionali, Itàlia. Alfred Tovias, Leonard Davis Institute for International Relations, Israel. Jordi Vaquer, Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, Espanya. Isabelle Werenfels, Stiftung Wissenschaft und Politik, Alemanya. Yahya Zoubir, Euromed Marseille, França. Secretaria i coordinació de la xarxa: Institut Europeu de la Mediterrània, Espanya. Presidència de l’Assemblea General: Bichara Khader, Centre d’Études et de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain, Bèlgica. Comitè de Direcció: Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS), Egipte. Centre d’Études Mediterranéennes et Internationales (CEMI), Tunísia. Global Political Trends Centre (GpoT), Turquia. Groupement d’Études et de Recherches sur la Méditerranée (GERM), Marroc. Institut National d’Études de Stratégie Globale (INESG), Algèria. The Centre for the Study of European Politics and Society (CSEPS), Israel. Finnish Institute of International Affairs (FIIA/UPI), Finlàndia. Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Istituto Affari Internazionali (IAI), Itàlia. Hungarian Institute of International Affairs (HIIA), Hongria. Royal Institute for International Affairs (RIIA), Chatham House, Regne Unit. Trans-European Policy Studies Association (TEPSA), Bèlgica. Comitè Executiu: Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS), Egipte. Centre d’Études Mediterranéennes et Internationales (CEMI), Tunísia. Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Espanya. Istituto Affari Internazionali (IAI), Itàlia. Royal Institute for International Affairs (RIIA), Chatham House, Regne Unit.

Memòria d’activitats 2010


39

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Debats de la Mediterrània

“Migracions contemporànies a l’Europa mediterrània”

En col·laboració amb: Centre d’Estudis i Recerca en Migracions de la UAB

L’IEMed organitza la segona edició d’aquest cicle de “Debats de la Mediterrània” com a activitat complementària del Màster d’Especialització Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, coordinat pel Centre d’Estudis i Recerca en Migracions (CERM) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Davant l’evolució de la crisi econòmica global, aquesta edició de “Debats de la Mediterrània” proposa un replantejament de l’anàlisi dels principals elements clau que ens haurien de permetre entendre la continuïtat dels fluxos migratoris entre els països situats al sud i al nord de la Mediterrània, així com els seus efectes en les societats emissores i receptores. Les conferències ofereixen una anàlisi al voltant de la immigració, en un moment en què s’imposa una doble perspectiva: replantejament a partir dels efectes de la crisi econòmica i continuïtat i actualització en aquells àmbits que requereixen una perspectiva temporal més dilatada.

IEMed, Barcelona

Memòria d’activitats 2010


40

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Conferències durant el 2010: 20 de gener. “Iniciatives multilingües a les escoles: una perspectiva europea” Charmian Kenner. Departament d’Estudis sobre l’Educació. Goldsmiths College, Universitat de Londres. Compiladora de Multilingual Europe: Diversity and Learning 10 de març. “Espais fronterers i moviments migratoris” Mehdi Lahlou. Professor de l’Institut National de Statistique et d’Économie Appliquée. Rabat 28 d’abril. “Com informen sobre immigració els mitjans de comunicació?” Antonio Bañón. Professor titular del Departament de Filologia de la Universitat d’Almeria. Investigador principal del projecte “Análisis lingüístico y discursivo de la immigración en España” 19 de maig. “La interculturalitat com a política d’acomodació de la diversitat, una aplicació local” Ricard Zapata. Professor titular de teoria política, Departament de Ciències Politíques i Socials, Universitat Pompeu Fabra 3 de juny. “Cohesió, integració i migracions: els canvis urbans i el futur del multiculturalisme” Michael Keith. Professor de sociologia, Universitat d’Oxford. Director de COMPAS

Memòria d’activitats 2010


41

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Presentació

10 Papers for Barcelona 2010

En col·laboració amb: EU Institute for Security Studies (EUISS)

L’any 2009, l’IEMed i l’European Institute of Security Studies van llançar aquesta col·lecció conjunta de 10 documents que analitzen diversos aspectes de l’Associació Euromediterrània. Amb aquesta presentació es donen a conèixer els números 3 i 5 de la sèrie, que tracten, respectivament, les perspectives de cooperació en matèria de seguretat i el foment de la inclusió dels diferents actors polítics i socials en el desenvolupament de l’agenda euromediterrània. L’acte compta amb les intervencions dels autors dels articles que integren els dos números de la col·lecció.

Hotel Silken Berlaymont, Brussel·les 24 de febrer

Participants: Roberto Aliboni, Istituto Affari Internazionali, Roma. Amr Elshobaki, Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies, el Caire. Atila Eralp, Middle East Technical University, Ankara. Josep Ferré, gerent, IEMed. George Joffe, Universitat de Cambridge. Gema Martín Muñoz, directora, Casa Árabe, Madrid. Abdallah Saaf, Facultat de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials, Universitat Mohamed V, Rabat. Álvaro de Vasconcelos, director, EU Institute for Security Studies, París.

Debats de la Mediterrània

“Política comparada de les migracions: dinàmiques de diversitat en els estats europeus”

En col·laboració amb: Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra

Cicle de “Debats de la Mediterrània” que l’IEMed organitza dins el Màster en Gestió de la Immigració de la Universitat Pompeu Fabra, i que s’adreça tant al públic universitari que estudia el fenomen migratori i la implementació de polítiques públiques relatives a aquest àmbit com al públic generalista interessat en les migracions i als professionals, associacions d’immigrants i ONG que treballen en aquest camp des d’una perspectiva local i busquen complementar la seva formació amb l’anàlisi internacional.

IEMed, Barcelona

Memòria d’activitats 2010


42

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Conferències durant el 2010: 11 de març. “Migracions i desenvolupament en el context africà” Pau Baizán, professor de recerca, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 15 d’abril. “Transnacionalisme a Europa” Riva Kastoryano, directora de recerca, Centre d’Études et de Recherches Internationales (CERI) 22 d’abril. “Estat, religions i llengües” Aristide Zolberg, professor de ciència política i director del International Center for Migration, Ethnicity and Citizenship, Graduate Faculty of New School University in New York City 13 de maig. “Polítiques públiques europees” Maria Bruquetas, Institute for Migrant and Ethnic Studies (IMES), Universitat d’Àmsterdam 10 de juny. “La ciutat intercultural” Phil Wood, Urban policy think-tank Comedia. Assessor de la Comissió d’Integració i Cohesió del Govern britànic

Memòria d’activitats 2010


43

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Memòria d’activitats 2010


44

5. ÀREES > 5.1. Política euromed i programes regionals

Taula rodona

“Cap a la ciutadania de tothom”

En col·laboració amb: diari Sí se puede, FECCOM i Fedelatina

L’IEMed acull aquesta taula rodona amb representants de les principals forces polítiques parlamentàries amb la finalitat d’apropar als ciutadans i a representants del moviment associatiu les seves propostes en matèria d’immigració, en un moment en què la immigració constitueix una de les grans protagonistes dels discursos de la precampanya electoral dels comicis catalans del 28 de novembre.

IEMed, Barcelona 28 d’octubre

Participants: Oriol Amorós, Esquerra Republicana de Catalunya. Jordi Cañas, Ciutadans. Consol Prados, Partit Socialista de Catalunya. Aouatif Stitou, Convergència i Unió. Juan Carlos Villamizar, Iniciativa per Catalunya Verds.

Curs

I IBEI Summer School of the Mediterranean

En col·laboració amb: Institut Barcelona d’Estudis Internacionals i London School of Economics

L’objectiu de l’Escola d’Estiu de la Mediterrània és oferir una sèrie de cursos breus adreçats a llicenciats, professors i doctorands dels camps de la ciència política i l’economia que vulguin adquirir un major coneixement sobre les relacions multilaterals i bilaterals a la Mediterrània. Així, el programa acadèmic comprèn cursos sobre el món àrab, Turquia, la manca de recursos naturals i de polítiques mediambientals, la integració econòmica a l’espai euromediterrani i la geopolítica de l’espai mediterrani. L’IEMed hi col·labora concedint una sèrie de beques a diferents estudiants del sud de la Mediterrània.

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, Barcelona Del 12 al 16 de juliol

Professorat: Meliha Altunisik, Middle East Technical University, Ankara. Michael Klare, Hampshire College. Yezid Savigh, King’s College, Londres. Eduard Soler i Lecha, Fundació CIDOB. Alfred Tovias, Universitat Hebrea de Jerusalem. Pere Vilanova, Universitat de Barcelona.

Call for Papers

Call for Euromed Papers

En col·laboració amb: EuroMeSCo

L’IEMed llança el mes d’octubre de 2010 aquesta convocatòria adreçada a experts i investigadors vinculats a centres i instituts membres de la xarxa EuroMeSCo, amb l’objectiu d’elaborar papers acadèmics que contribueixin des d’una òptica propositiva a una millor comprensió de la realitat de les relacions euromediterrànies en la seva triple dimensió: politicoinstitucional, socioeconòmica i cultural. La convocatòria prioritza aspectes com ara l’enfortiment de la cooperació i integració Sud-Sud, el desenvolupament sostenible a la regió, la resolució de conflictes oberts i latents, el diàleg cultural o els projectes prioritaris de la Unió per la Mediterrània.

Memòria d’activitats 2010


5.2.

Món àrab i mediterrani Objectius: Divulgar i difondre el coneixement de la complexa realitat sociocultural i política dels països del sud de la Mediterrània, de les reformes que s’estan portant a terme en matèria de governabilitat, desenvolupament social, drets humans i transicions democràtiques, així com els conflictes que afecten la regió. Adreçat de manera destacada a l’àmbit acadèmic i a la ciutadania.

Seminari

“La incidència de l’islam a Europa”

En col·laboració amb: Centre d’Estudis Jordi Pujol, Institut d’Estudis Catalans i Arquebisbat de Barcelona

L’objectiu d’aquest seminari és reflexionar sobre l’islam en el context de la societat europea. El procés històric de secularització d’Occident ha intentat sempre separar progressivament la religió de l’esfera política. Tanmateix, la presència de comunitats de població immigrada d’altres tradicions culturals i religioses amb demandes pròpies ha començat a modificar i transformar alguns dels patrons socials i culturals de les societats d’acollida. Des d’aquest punt de vista, els reptes que es deriven de la presència creixent de l’islam en molts països occidentals són prou considerables per ser tractats en profunditat i de manera específica. Aquest simposi no pretén analitzar l’islam des del punt de vista de la teologia o la fenomenologia de la religió, sinó des de les possibilitats d’encaix amb el sistema de valors de les societats liberals democràtiques.

Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 20 i 21 de setembre

Memòria d’activitats 2010


46

5. ÀREES > 5.2. Món àrab i mediterrani

Ponents: Soheib Bencheikh, muftí de la Mesquita de Marsella. Abdelmajid Charfi, professor i sociòleg, Facultat de Lletres, Tunis. Mustapha Chérif, professor i filòsof, Universitat d’Alger. Salwa el-Gharbi, responsable del Departament de Drets Humans i Diversitat Cultural, Centre Unesco de Catalunya. Jean-Pierre Filiu, Centre d’Études et de Recherches Internationales (CERI – SciencesPo), París. Senén Florensa, director general, IEMed. Ignasi Garcia, director de Seguretat Pública, Síndic de Greuges. Salvador Giner, president, Institut d’Estudis Catalans. Jaume González-Agàpito, delegat episcopal d’Ecumenisme i de Relacions Interreligioses, Arquebisbat de Barcelona. Joan Guitart, secretari general, Centre d’Estudis Jordi Pujol. Bichara Khader, director, Centre d’Études et de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain, Universitat Catòlica de Lovaina. Zyed Krichen, periodista, escriptor i redactor en cap de Réalités, Tunis. Bernabé López, catedràtic d’història de l’islam contemporani, Departament d’Estudis Àrabs i Islàmics, Universitat Autònoma de Madrid. Joseph Maïla, director del “pôle Religions”, Ministeri d’Afers Exteriors, França. Francesc-Xavier Marín, islamòleg i professor, Universitat Ramon Llull. Lluís Martínez-Sistach, arquebisbe de Barcelona. Jordi Moreras, antropòleg i director de la consultoria en temes d’immigració Trànsits. Enric Olivé, director, Càtedra Unesco de Diàleg Intercultural a la Mediterrània, Universitat Rovira i Virgili. Anna Planet, professora, Departament d’Estudis Àrabs i Islàmics, Universitat Autònoma de Madrid. Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya. Olivier Roy, professor, Institut Universitari Europeu (IUE) de Florència. Antoni Segura, director, Centre d’Estudis Històrics Internacionals, Universitat de Barcelona. Mercè Viladrich, professora titular d’estudis àrabs i islàmics, Departament de Filologia Semítica, Universitat de Barcelona. Ricard Zapata, professor titular de teoria política, Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra.

La Vanguardia 26/9/2010

Memòria d’activitats 2010


47

5. ÀREES > 5.2. Món àrab i mediterrani

Seminari

Fòrum Réalités: “L’islam, la modernité et l’Europe”

En col·laboració amb: Réalités, Friedrich Ebert Stiftung, Goethe Institut i ALECSO

Aquesta edició de la trobada d’experts que promou el setmanari tunisià Réalités, se centra en el bon veïnatge i la convivència en les societats euromediterrànies actuals. Les dinàmiques d’interdependència marcades per la globalització i els intercanvis comercials plantegen la necessitat d’afrontar reptes que transcendeixen les fronteres polítiques. Així mateix, l’establiment de comunitats de cultures i confessions diferents a les autòctones requereix una adaptació de la concepció de les relacions internacionals i dels patrons que defineixen la idea de ciutadania, esdevenint necessàries fórmules d’equilibri entre els drets de les diverses identitats culturals i religioses i el respecte per una sèrie de valors que constitueixen la base de l’Europa moderna.

Hotel Alhambra, Hammamet, Tunísia 27 i 28 d’octubre

Ponents: Mohamed Arkoun, historiador de l’islam i professor emèrit, Universitat de París III – Sorbona Nova. Héla Béji, escriptora. Sadok Belaïd, jurista i professor emèrit, Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques i Socials, Universitat de Tunis. Yadh Ben Achour, professor de dret, Universitat de Tunis. Abdelwahab Bouhdiba, president, Acadèmia Tunisiana de Ciències, Lletres i Arts. Mohamed Chakroun, professor de civilització islàmica, Universitat de Tunis. Mounira Chapoutot-Remadi, professora d’història, Universitat de Tunis. Abdelmajid Charfi, professor emèrit i exdegà, Universitat de Tunis. Khalifa Chater, professor d’història contemporània, Universitat de Tunis. Ridha Chenoufi, professor de filosofia política, Universitat de Tunis. Hichem Djaït, islamòleg, Tunísia. Mohamed Hassine Fantar, professor d’història antiga i de les religions, Universitat de Tunis. Amel Grami, professor, Universitat de Manouba. Mohamed Haddad, titular de la Càtedra Unesco d’Estudi Comparatiu de les Religions, Universitat de Manouba. Jean-Robert Henry, director de recerca, CNRS, IREMAM, França. Slim Laghmani, professor de dret i director del Laboratori de Dret Comunitari i Relacions Magreb-Europa, Universitat de Tunis. Latifa Lakhdar, historiadora, Universitat de Susa. Abdelhamid Larguéche, Universitat de Manouba. Mohamed Mahjoub, doctor en història de la filosofia contemporània. Tariq Ramadan, professor de ciències islàmiques contemporànies, Universitat de Qatar. Hammadi Redissi, professor de ciència política, Universitat de Tunis. Christophe Roucou, Servei Nacional per a les Relacions amb l’Islam, Conferència Episcopal Francesa. Isabel Schaîfer, professora, Universitat Humboldt de Berlín. Fathi Triki, professor de filosofia.

Memòria d’activitats 2010


48

5. ÀREES > 5.2. Món àrab i mediterrani

Tribuna

‘Les nou vides d’Al-Qaida’

En col·laboració amb: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya i Pagès Editors

Presentació a Barcelona del darrer llibre de Jean-Pierre Filiu, politòleg i professor de l’Institut d’Estudis Polítics de París (SciencesPo). A Les neuf vies d’Al-Qaida, l’autor exposa com, després de la derrota a la guerra de l’Iraq, Al-Qaida intenta instrumentalitzar la revolta dels radicals islamistes del Waziristan contra Islamabad per escapar de la situació d’aïllament i manca de suports que l’han arraconada a la frontera entre l’Afganistan i el Pakistan, on l’organització terrorista va sorgir ara fa 21 anys.

IEMed, Barcelona 2 de febrer

Participants: Jean-Pierre Filiu, professor associat a l’Institut d’Estudis Polítics de París i autor del llibre. Senén Florensa, director general, IEMed. Rosa Massagué, periodista d’El Periódico de Catalunya.

Debats de la Mediterrània

“La transformació de l’islam en la societat contemporània” Activitat preparatòria del III Congrés Mundial sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica wocmes Barcelona 2010

En col·laboració amb: Consolat dels Estats Units d’Amèrica a Barcelona IEMed, Barcelona 18 de febrer

Aquesta edició del cicle “Debats de la Mediterrània” té com a objectiu analitzar l’impacte dels canvis en l’educació, els mitjans de comunicació o les formes de vida i de socialització que es produeixen en les comunitats musulmanes, les mateixes forces de canvi que afecten altres tradicions i sistemes de creences del segle xxi. La sessió aborda especialment els efectes que tenen aquestes forces en la reformulació del pensament i la pràctica islàmica. Participants: Greggory Crouch, cònsol general dels Estats Units a Barcelona. Dale F. Eickelman, professor d’antropologia, Darmouth College, i membre del Consell Internacional WOCMES. Senén Florensa, director general, IEMed. Josep Lluís Mateo Dieste, professor d’antropologia, Universitat Autònoma de Barcelona. La Vanguardia 11/5/2010

Memòria d’activitats 2010


49

5. ÀREES > 5.2. Món àrab i mediterrani

Taula rodona

“Combatants for Peace”

En col·laboració amb: Institut Català Internacional per la Pau

L’IEMed organitza aquesta taula rodona de presentació de l’organització Combatants for Peace, que compta amb la participació de dos dels seus membres, un israelià i un palestí. Combatants for Peace és una ONG formada per exmilitars israelians i exmilitants armats palestins que van abandonar les armes i van fundar aquesta organització que promou la no-violència per aconseguir la pau al Pròxim Orient. El col·loqui vol apropar al públic la tasca de promoció de la cultura de pau que porta a terme l’ONG a través dels seus projectes i activitats, i els camins que van fer els seus membres per passar de la lluita armada a la no-violència. A més, vol donar a conèixer la realitat que viuen l’associacionisme i la cooperació entre israelians i palestins, la situació general del conflicte i les perspectives de pau existents.

IEMed, Barcelona 9 de març

Participants: Girit Bar-El, delegada israeliana de Combatants for Peace. Tica Font, directora, Institut Català Internacional per la Pau. Maha M.S. Staiti, delegada palestina de Combatants for Peace. Lurdes Vidal, cap de l’Àrea de Món Àrab i Mediterrani, IEMed. El Periódico 21/3/2010

Memòria d’activitats 2010


50

5. ÀREES > 5.2. Món àrab i mediterrani

Setmana cultural

MarrocFest

En col·laboració amb: Associació Orígens, Ajuntament de Barcelona, Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, Ministeri de Cultura i Centre Euro Àrab de Catalunya

L’IEMed acull una sèrie de propostes culturals al voltant del Marroc que s’emmarquen dins de la mostra MarrocFest, un cicle que, a través de la música, el cinema, la gastronomia, l’artesania i el debat, vol posar en relleu tot allò que les societats marroquina i catalana tenen en comú fruit d’una història amb importants lligams, tot mostrant alhora aspectes presents en la cultura marroquina menys coneguts com el sufisme o la seva diversitat cultural.

IEMed, Barcelona Del 14 al 20 de juny

Programa d’activitats a l’IEMed: 14 de juny. IEMed, Barcelona Diàlegs de MarrocFest: “El que Europa deu a l’islam d’al-Àndalus” 15 de juny. IEMed, Barcelona Mostra de cinema marroquí de MarrocFest: On vas, Moshe? 16 de juny. IEMed, Barcelona Diàlegs de MarrocFest: “La situació dels treballadors i comerciants marroquins a Catalunya” 17 de juny. IEMed, Barcelona Mostra de cinema marroquí de MarrocFest: El gran viatge 18 de juny. Palau de Lloctinent, Barcelona Diàlegs de MarrocFest: “Sufisme, dimensió espiritual de l’islam. Pràctica de l’Orient i l’Occident” 19 de juny. IEMed, Barcelona Mostra de cinema marroquí de MarrocFest: Alí Zaoua, príncep del carrer 20 de juny. Plaça del Rei, Barcelona Festival: tallers, actuacions musicals i de cultura popular, exposicions, gastronomia, dansa, concurs de fotografia, contes, escultura, cal·ligrafia i cinema. 20 de juny. Palau de Lloctinent, Barcelona Diàlegs de MarrocFest: “La diversitat cultural del Marroc” Documentals: El Batalett, dones de la medina; Tràngols; Agdal, veus de l’Atlas

Memòria d’activitats 2010


51

5. ÀREES > 5.2. Món àrab i mediterrani

Tribuna

“Israel-Palestina: del dolor a la reconciliació”

En col·laboració amb: Institut Català Internacional per la Pau

Amb motiu de la presentació de l’associació The Parents Circle, l’IEMed acull una taula rodona amb la participació de membres d’aquesta associació formada per familiars de víctimes israelianes i palestines del conflicte al Pròxim Orient, i que treballa per establir un diàleg sòlid i continuat capaç de superar les diferències i aconseguir una pau definitiva a la regió.

Barcelona 3 de novembre

Participants: Mazen Faraj, cap de projectes de The Parents Circle al camp de refugiats Deheishee, Palestina. Nir Oren, codirector de The Parents Circle, Israel. Senén Florensa, director general, IEMed. Tica Font, directora, Institut Català Internacional per la Pau.

El Periódico 4/11/2010

Memòria d’activitats 2010


52

5. ÀREES > 5.2. Món àrab i mediterrani

Curs

“Transicions i conflictivitat sociopolítica a la Mediterrània”

En col·laboració amb: Campus de la Universitat Menéndez Pelayo a Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch

Aquest curs coordinat per Antoni Segura, catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Barcelona, pretén aportar els elements de reflexió necessaris per entendre l’evolució política dels diferents països de la regió mediterrània, així com la relació que mantenen amb l’islam. El curs adopta una visió transversal sobre els processos de transició i la conflictivitat existent als països mediterranis, tot posant especial èmfasi en els que estan situats a la riba sud i est. Alguns dels aspectes abordats són l’electoralisme al sud de la Mediterrània, la legislació que condiciona la formació de partits polítics i la consolidació del pluripartidisme davant l’hegemonia dels partits tradicionals o la situació dels drets humans i les llibertats polítiques i socials. L’aproximació a aquests temes es fa tenint en compte l’estreta relació que mantenen amb els conflictes oberts a la regió i el paper que juguen actors externs com ara la UE i els Estats Units en la promoció de polítiques democratitzadores capaces de garantir una estabilitat social i política.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 27 i 28 d’octubre

Professorat: Jean-Pierre Filiu, professor associat, Institut d’Études Politiques, París. Senén Florensa, director general, IEMed. Joan Fuster Sobrepere, director acadèmic, CUIMPB) – Centre Ernest Lluch. Khadija Mohsen-Finan, professora, Institut d’Études Politiques, París. Rafael Ortega, investigador principal, Casa Árabe, Madrid. María Angustias Pareja, professora de ciències polítiques i de l’Administració, Universitat de Granada. Joan Roura, periodista, TV3. Antoni Segura, catedràtic d’història contemporània, Universitat de Barcelona, i director del curs. Mohammed Tozy, professor de ciències polítiques, Universitat Hassan II, Casablanca.

Memòria d’activitats 2010


53

5. ÀREES > 5.2. Món àrab i mediterrani

Congrés

III Congrés Mundial d’Estudis sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica WOCMES Barcelona 2010

En col·laboració amb: Universitat Autònoma de Barcelona i Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya

Més de 2.400 estudiosos, investigadors, educadors, estudiants, professionals i altres grups interessats en els estudis sobre el nord d’Àfrica, l’Orient Mitjà, els estats musulmans de l’Àsia Central, així com altres regions del món afectades de manera directa o indirecta pels fets que tenen lloc en aquestes zones, es donen cita a la tercera edició d’aquesta trobada multidisciplinària amb l’objectiu d’abordar, examinar i intercanviar informació sobre els darrers avenços en el camp dels estudis sobre l’Orient Mitjà en el sentit més ampli del terme, a través de més de 500 sessions acadèmiques. El congrés aporta llum sobre qüestions clau relacionades amb la Mediterrània i l’Orient Mitjà, obre el debat sobre nous temes i disciplines i és un fòrum per a la constitució de xarxes de recerca i la generació d’iniciatives de cooperació entre institucions acadèmiques. Les qüestions euromediterrànies reben especial atenció tenint en compte l’interès de Barcelona envers el procés euromediterrani i l’agenda Euromed de l’any 2010. Així, algunes de les sessions més destacables del congrés sobre les relacions euromediterrànies aborden les perspectives que ofereix la Unió per la Mediterrània, les dinàmiques de construcció de processos regionals Nord-Sud i Sud-Sud, els processos de canvi polític i democratització als països àrabs mediterranis, l’evolució de les interaccions entre la UE i els països socis mediterranis o el diàleg religiós. La cultura de l’Orient Mitjà també hi té un gran protagonisme mitjançant exposicions relacionades amb diversos aspectes dels estudis sobre aquesta regió, un festival de cinema amb grups de debat, una fira del llibre, que compta amb la participació de llibreters, editors i autors, així com una selecció d’esdeveniments artístics.

Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès Del 19 al 24 de juliol

Memòria d’activitats 2010


54

5. ÀREES > 5.2. Món àrab i mediterrani

Temes del congrés: Orient Mitjà antic. Estudis cristians i jueus. Anàlisi i resolució de conflictes. Creació artística contemporània. Estudis culturals. Economia. Estudis de gènere. Història. Islam. Lingüística i literatura. Mitjans de comunicació. Estudis mediterranis. Migracions. Nacionalisme, identitat i etnicitat. Dret. Ciència política. Cultura científica. Urbanisme i estudis urbans i regionals. Aigua i medi ambient. Disciplines del congrés: Antropologia. Arqueologia. Arquitectura. Art. Comunicació i societat de la informació. Demografia. Economia. Desenvolupament econòmic i social. Educació. Egiptologia. Estudis mediambientals. Etnologia. Estudis de gènere. Geografia. Història. Relacions internacionals. Estudis islàmics. Llengua i literatura. Dret. Biblioteconomia. Lingüística. Museologia. Musicologia. Filologia. Filosofia. Ciència política. Sociologia. Teologia. Urbanisme. El Punt 25/7/2010

La Vanguardia 20/7/2010 La Vanguardia 21/7/2010

Memòria d’activitats 2010


55

5. ÀREES > 5.2. Món àrab i mediterrani

Memòria d’activitats 2010


56

5. ÀREES > 5.2. Món àrab i mediterrani

Memòria d’activitats 2010


5.3.

Desenvolupament socioeconòmic Objectius: Analitzar les principals tendències i fomentar la reflexió al voltant de les reformes en sectors clau per a la modernització i el desenvolupament de les economies del sud, en l’horitzó de l’establiment d’una zona de lliure canvi euromediterrània. Vincular els actors econòmics i socials, xarxes internacionals d’anàlisi econòmica i organismes de projecció exterior i de relacions socioeconòmiques.

Taller d’experts

“L’aigua en els països mediterranis: problemes i solucions” Amb motiu de la Conferència Euromed sobre l’Aigua. Barcelona, 12 i 13 d’abril

En col·laboració amb: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Presidència espanyola de la UE, Agència Catalana de l’Aigua, AGBAR, Confederació Hidrogràfica del Xúquer i Confederació Hidrogràfica del Segura Centre de Convencions Internacional – Fòrum de les Cultures, Barcelona 11 i 12 d’abril

Aquest taller d’experts en gestió i aprofitament de recursos hídrics, previ a la IV Conferència Ministerial Euromediterrània de l’Aigua celebrada en el marc de la Presidència espanyola de la UE, reprèn els acords adoptats a la Cimera Ministerial de Jordània de l’any 2008 i té per objectiu adoptar una estratègia de l’aigua per a la Mediterrània a llarg termini, tot acordant un marc polític, metodològic i financer que faciliti la implantació de polítiques regionals en matèria de gestió i aprofitament de recursos hídrics i per a la solució a problemes hídrics comuns a la regió, com ara els efectes del canvi climàtic, les sequeres o les inundacions. Durant el taller, es dedica una sessió a la presentació de la iniciativa conjunta de l’IEMed i el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITPax) “Cap a una Comunitat de l’Aigua i l’Energia a l’Orient Mitjà”. Aquesta iniciativa, plantejada per l’exministre jordà de l’Aigua, Munther J. Haddadin, va ser definida en el transcurs d’un taller regional d’experts organitzat per l’IEMed a Barcelona el maig de 2009. Inspirant-se en l’exemple de la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer (CECA), germen de la unitat del Vell Continent que ha donat lloc a l’actual Unió Europea, la iniciativa proposa la creació d’una Comunitat de l’Aigua capaç de plantejar una estratègia de consens entre els països de l’Orient Mitjà que, alhora, pugui resoldre el repte comú que planteja l’escassetat de recursos hídrics i constituir la pedra fundacional per a una progressiva major integració del Maixreq. Participants: Emad Adly, Xarxa Àrab per al Medi Ambient i el Desenvolupament (RAED). Andreas Andreadakis, Iniciativa Europea de l’Aigua (MED EUWI). Gebran Bassil, ministre d’Aigua i Energia, Líban. Mohamed Bany Mustapha, director general, Ministeri d’Aigua i Regadius, Jordània. Majid Ben Biba, director general de Recursos Hídrics, Marroc. Maurice Bernard, Agència de Desenvolupament, França. Pascal Berteaud, exdirector de l’Aigua i vicepresident de l’Ambaixada de l’Aigua, França. Ato Brown, Banc Mundial. Fadi Comair, director general de Recursos Hidràulics i Elèctrics, Ministeri d’Aigua i Energia, Líban. Georges Comair, director general, Ministeri d’Aigua i Energia, Líban. Vangelis Constantianos, Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med). Carmen Falkenberg, Comissió Europea. José Frade, director de projectes d’Aigua, Banc Europeu d’Inversions. Mohamed Ftouhi, Xarxa d’Universitats Mediterrànies per al Desenvolupament Sostenible. Walid Hakikki, Ministeri de Recursos Hídrics i Regadius, Egipte. Mekki Hamza, director general de Recursos Hídrics, Ministeri d’Agricultura i Recursos Hídrics, Tunísia. Manuel Hernández i Carreras, director general d’Aigua, Agència Catalana de l’Aigua, Espanya. Katharina Hoefer, Cooperació i Desenvolupament, Ministeri d’Economia, Alemanya. Nicolas Houdant, director d’Énergies Demain, França. Hachmi Kennou, director, Institut Mediterrani de l’Aigua. Angela Klauschen, Programa Mediterrani,

Memòria d’activitats 2010


58

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

World Wildlife Fund (WWF-MEDPO). Walter Mazzitti, conseller de la ministra de Medi Ambient, Territoris i Mar, Itàlia. Juan José Moragues, president, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Espanya. Marta Moren, directora general, Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Espanya. Elena Panaritis, Cercle de Parlamentaris Euromediterranis per al Desenvolupament Sostenible (COMPSUD). Joan Parpal, Medcities. Gilles Pennequin, responsable de Desenvolupament Territorial i responsable adjunt de Desenvolupament Sostenible, Missió per a la Unió per la Mediterrània, França. Michael Scoullos, Oficina Mediterrània d’Informació per al Medi Ambient, la Cultura i el Desenvolupament Sostenible (MIO-ECSDE). Mario Urrea, cap de l’Oficina de Planificació de la Confederació Hidrogràfica del Segura, Espanya. Jean-Claude Vial, director adjunt d’Aigua i Biodiversitat, Ministeri d’Ecologia, Energia i Desenvolupament Sostenible, França. Abdeslam Ziyad, director de Planificació i Gestió de l’Aigua, Secretaria d’estat d’Aigua i Medi Ambient, Marroc.

Memòria d’activitats 2010


59

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Grup de treball

“Micro, Small and Medium Entreprises Financing in the Mediterranean”

En col·laboració amb: Centre for European Policy Studies (CEPS)

A través de la creació de llocs de treball i de la innovació, les micro, petites i mitjanes empreses (mpimes) constitueixen un important motor de desenvolupament regional i local a la Mediterrània. A la vegada, esdevenen actors clau en la consolidació de la cohesió social. Aquest taller d’experts examina els nous instruments financers i polítics que han de permetre millorar l’accés a fonts de finançament a les mpimes de la Mediterrània, el futur dels sistemes de garantia creditícia i el paper que la banca i el microcrèdit poden assumir per incidir en la dinamització del teixit empresarial. La reunió de Barcelona, celebrada sota el lema “Meeting the Challenges Ahead”, conclou en la necessitat d’una definició mínima i consensuada, al nord i el sud, del concepte de mpime per poder posar en marxa una estratègia euromediterrània coherent i inclusiva a llarg termini que asseguri la continuïtat de les iniciatives de finançament existents, que inclogui el sector privat i tingui en compte les peculiaritats i necessitats locals. La posterior reunió a Brussel·les, “The Way Forward”, parteix d’aquestes conclusions per abordar les perspectives de millora del sector financer a la regió aprofitant les potencialitats de la Unió per la Mediterrània, en el marc de la Carta Euromediterrània d’Empresa adoptada a Caserta l’any 2004.

Barcelona, 7 de maig Brussel·les, 17 de setembre

Participants (Barcelona): Khater Abi Habib, president, Kalafat, Líban. Javier Albarracín, responsable de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Emrah Arbak, investigador, CEPS, Bèlgica. Rym Ayadi, Senior Research Fellow, CEPS, Bèlgica. Nihal Sarwat Badawi, cap de crèdit risc a pimes, Commercial International Bank, Egipte. Ferda Besli, director, AKBANK TAS, Turquia. Josep Maria Cervera, membre de MENA-OECD Business

Memòria d’activitats 2010


60

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Council. Annie Cordet-Dupouy, Senior Partner, Sabaudia Consulting, França. Sébastien Dagault, subdirector, Invest in Med, ANIMA, França. Leila el Oteif, experta en pimes, Egyptian Banking Institute, Egipte. Amal el Tobgy, Senior Partner, AIT Consulting, Egipte. Alaa Ezz, president i assistent executiu, Businessmed. Antonio Fanelli, subdirector, OCDE, França. Josep Ferré, gerent, IEMed. Senén Florensa, director general, IEMed. Marika Huber, gerent, Mediterranean Bank Network, Malta. Jean-Louis Leloir, expert en sistemes de garantia, OSEO, França. Bertrand Marchais, MIGA-World Bank Group, Washington, Estats Units. Cristina Piai, Intesasanpaolo, Itàlia. Francesc Prior Sanz, investigador, IESE, Espanya. Joan Rosàs, director, Divisió Internacional, “la Caixa”, Espanya. Basel Hussein Roshdy, gerent, Nile Capital, Egipte. Hicham Zanati Serghini, secretari general, Caisse Central de Garantie, Marroc. Hana Uraidi, directora, Jordan Entreprise Development Corporation, Jordània. Anwar Zibaoui, ASCAME. Participants (Brussel·les): Khater Abi Habib, Kafalat, Líban. Javier Albarracín, cap de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Albert Alsina, Riva y García. Rym Ayadi, CEPS. Georges Catinis, SEBC, Síria. Annie Cordet-Dupouy, Sabaudia Consulting, França. Marie Corman, Comissió Europea. Claudio Cortese, Banc Europeu d’Inversions. Sébastien Dagault, subdirector, Invest in Med, ANIMA, França. Amal El Togby, AIT Consulting. Husseyn Erkan, Borsa d’Istanbul. Alaa Ezz, BusinessMed. Antonio Fanelli, OCDE. Zakaria Fahim, Business Angels, Marroc. Josep Ferré, gerent, IEMed. Karim Hajji, Borsa de Casablanca. Karel Lannoo, CEPS. Bertrand Marchais, MIGA-Banc Mundial. Charles Milhaud, Commission Milhaud, França. Mohammed Omran, The Egyptian Exchange. Vincent Peillon, membre del Parlament Europeu. Basel Hussein Roshdy, Nile Capital, Egipte. Hana Uraidi, JEDCO, Jordània.

Memòria d’activitats 2010


61

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Grup de treball

Conferència sobre el Pla Solar Mediterrani

En col·laboració amb: Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, Presidència espanyola de la UE i Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

L’IEMed participa en la coordinació dels documents tècnics i les conclusions d’aquesta Conferència, celebrada en el marc de la Presidència espanyola de la UE, que té per objectiu reunir decisors de les dues ribes de la Mediterrània i destacats membres de la indústria energètica i el sector financer per fomentar iniciatives de cooperació energètica a l’espai euromediterrani, especialment pel que fa a noves infraestructures i tecnologies energètiques en els sectors de l’energia eòlica i de l’energia solar termoelèctrica i fotovoltaica, la millora de l’eficiència energètica i el marc regulador i el finançament d’inversions associades a l’energia. L’informe The Mediterranean Solar Plan as a Euro-Mediterranean Vector of Integration and Economic Development, coordinat per l’IEMed, constitueix un dels principals documents de base sobre els quals la Conferència articula els seus debats.

Palau de Congressos, València 11 i 12 de maig

Participants: Ioannis Agapitidis, president, Centre d’Energies Renovables i l’Estalvi d’Energia, Grècia. José Donoso Alonso, president, Associació Empresarial Eòlica, Espanya. Juan Antonio Alonso, director d’Estalvi i Eficiència Energètica, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Espanya. Obaid Amrane, Agència Marroquina de l’Energia Solar. Jerónimo Angulo, director general d’Energia i Medi Ambient, Sener Grupo de Ingeniería. Luis Atienza, president, Red Eléctrica de España. Pedro Banda Rueda, director general, Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, Espanya. Fabrizio Barbaso, director general adjunt, Direcció General d’Energia, Comissió Europea. Christian Beltle, membre del Consell de Direcció, Solar Millennium AG, Alemanya. Noura Laroussi Ben Lazer, directora general, Agència Nacional per a la Gestió de l’Energia, Tunísia. Mohamed Salah Bouzeriba, director general, Agència Nacional per a la Promoció i la Racionalització de l’Ús de l’Energia, Algèria. Phillippe de Fontaine Vive, vicepresident, Banc Europeu d’Inversions. Badis

Memòria d’activitats 2010


62

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Derradji, president, New Energy Algeria. Gilberto Dialuce, director general d’Energia, Ministeri de Desenvolupament Econòmic, Itàlia. Abderrahim el-Hafidi, director d’Electricitat i Energies Renovables, Marroc. Mohamed Moussa Aly Emram, subsecretari d’estat per a Recerques i Seguiment, Ministeri d’Electricitat i Energia, Egipte. J. Manuel Esteve Perdigoto, director general d’Energia i Geologia, Ministeri d’Economia, Innovació i Desenvolupament, Portugal. Fabrizio Fabrizi, cap del Laboratori Solar Termodinàmic, Agència Italiana per a les Noves Tecnologies, l’Energia i el Desenvolupament Econòmic Sostenible. Alfonso Faubel, vicepresident, Alstom Wind. Alexandre Fernandes, director general, Agència Portuguesa per a l’Energia. Carmen Fernández Rozado, consellera de la Comisión Nacional de Energía, Espanya, i representant de l’Associació de Reguladors d’Electricitat i Gas Natural de la Mediterrània. Mario Flores Lanuza, conseller d’Infraestructures i Transport, Generalitat Valenciana. Jean-Marie Fraysse, assessor, Direcció d’Acció Internacional, Agència Francesa del Medi Ambient i el Control de l’Energia. Marcello Garozzo, president de l’Associació Mediterrània d’Agències Nacionals de l’Energia i conseller del president d’ENEA en eficiència energètica i energies renovables. Adolf Goetzberger, Institut Fraunhofer per a Sistemes d’Energia Solar, Alemanya. Antonio Gómez Zamora, director general, Grupo Cobra. Alfonso González, vocal assessor per a la Presidència espanyola de la Unió Europea. David González, Banc Europeu d’Inversions. Jochen Homann, secretari d’estat, Ministeri d’Economia i Tecnologia, Alemanya. Mohammed Hanache, ambaixador d’Algèlia a Espanya. Frederic Hauge, president, Fundació Bellona, Noruega. Winfried Hoffmann, vicepresident, Associació Europea de la Indústria Fotovoltaica. Enrique Jiménez Larrea, director general, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, Espanya. Albrecht Kaupp, cap d’equip del Projecte d’Integració del Mercat Euromediterrani de l’Energia. Doris Köhn, vicepresidenta per a l’Àfrica i l’Orient Mitjà, KfW Bankengruppe, Alemanya. Pedro Marín Uribe, secretari d’estat d’Energia, Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, Espanya. Vanessa Miler, Direcció d’Afers Europeus i Internacionals, Ministeri d’Ecologia, Energia, Desenvolupament Sostenible i del Mar, França. Pedro Moraleda, director general, Observatori Mediterrani de l’Energia. Javier Morrás, director de Desenvolupament de Negoci d’Acciona Energía a Espanya. Saïd Mouline, director general, Centre de Desenvolupament d’Energies Renovables, Marroc. Adel Mourtada, expert en eficiència energètica i energies renovables, Associació Libanesa per a l’Estalvi de l’Energia i el Medi Ambient. Virgilio Navarro Sánchez-Sicilia, director general, ATERSA. José Alfonso Nebrera, president, Associació Europea d’Energia Solar Tèrmica. Günter H. Oettinger, comissari d’Energia, Comissió Europea. Helène Pelosse, directora general, Agència Internacional d’Energies Renovables. Cédric Philibert, analista sènior de la Divisió d’Energies Renovables, Agència Internacional de l’Energia. Charalampos Pippos, director de Relacions Públiques i Activitats Internacionals, Ministeri de Medi Ambient, Energia i Canvi Climàtic, Grècia. Álvaro Ponce, assessor, Alianza para la Electrificación Rural. Abdelaziz Rassa, secretari d’estat per a les Energies Renovables i les Indústries Alimentàries, Tunísia. Simone Rave, cap de sector, EuropeAid, DG AIDCO, Comissió Europea. Anthony Rizzo, president executiu, Autoritat de Recursos de Malta. Valeriano Ruiz, president, Asociación Española de la Industria Solar Térmica. Juan Ruiz-Jarabo, director general, Enercon GmbH España. Santiago Seage, president i conseller delegat, Abengoa Solar. Alberto Seisdedos, director de Relacions de Negoci, Iberdrola Renovables. Mohammed Khalil Sheki, director general, Centre Nacional d’Investigació Energètica, Ministeri d’Electricitat, Síria. Oliver Silla, cap d’Unitat adjunt, Relacions Internacionals i Ampliació, Direcció General d’Energia, Comissió Europea. Nobuo Tanaka, director executiu, Agència Internacional de l’Energia. Claude Turmes, Comissió d’Indústria, Investigació i Energia, Parlament Europeu. Bernd Utz, cap del projecte “Desertec Initiative”, Siemens AG. Paul van Son, president executiu, Iniciativa Industrial Desertec. Jonathan Walters, gerent del Sector Energia i Transport, Banc Mundial. Laila Georgy Youssef, vicepresidenta executiva d’Estudis, Investigacions i Afers Tècnics, Ministeri d’Electricitat i Energia, Egipte.

Memòria d’activitats 2010


63

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Taller d’experts

“International Commercial and Investment Arbitration in the Mediterranean”

En col·laboració amb: Associació pel Foment de l’Arbitratge, ASCAME i Col·legi d’Advocats de Barcelona

La Declaració Euromediterrània de Marsella de 2008 recull la necessitat d’establir un sistema mediterrani d’arbitratge. Aquest taller d’experts té per objectiu examinar els avantatges que aporten els mètodes alternatius de resolució de conflictes, sobretot pel que fa a la promoció d’inversions i la creació d’empreses, especialment micro, petites i mitjanes empreses (MPiME), a l’àrea econòmica mediterrània. Factors com la rapidesa, el baix cost, la flexibilitat, l’especialització, la confidencialitat o el binomi win-win, propi de la teoria de jocs, esdevenen decisius per als negocis i les transaccions internacionals en què diferents cultures i legislacions s’interrelacionen, i són precisament característiques pròpies de la figura de l’arbitratge, que d’aquesta manera es perfila com un incentiu per a inversors i empresaris. En el cas de les MPIME, l’alternativa de la mediació resulta particularment atractiva atesa la seva naturalesa, habitualment caracteritzada per una manca de recursos i d’infraestructures per assumir litigis transnacionals. A més, la Mediterrània es caracteritza per una llarga tradició històrica pel que fa a mecanismes d’arbitratge internacional, com evidencia la instauració, ja al segle xiv, del Consolat de Mar per part de Pere IV el Cerimoniós.

Palau de Pedralbes, Barcelona 13 i 14 de maig

Participants: Mohamed S. Abdelwahab, vicepresident, Institut Col·legial de l’Arbitratge, el Caire. Mohyedin al-Kaïssi, membre de la Comissió d’Arbitratge, Associació Mediterrània de Cambres de Comerç i Indústria (ASCAME). Abdelilah Barjani, president, Cort d’Apel·lació, Tribunal Comercial de Marràqueix. Axel Baum, Senior Counselor, Hughes, Hubbard & Reed, París. Sébastien Bonnard, Gide Loyrette Nouel, París. Utku Cosar, soci de Cosar Attorneys, Istanbul. Jesús de Alfonso, president, Tribunal d’Arbitratge de Barcelona. Jalal el-Ahdab, editor, Journal of Arab Arbitration, Beirut. Abdelwahab el-Behi, president,

Memòria d’activitats 2010


64

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Centre de Conciliació i Arbitratge, Tunis. Riyad Fakhri, membre de la junta directiva, Centre Internacional d’Arbitratge i Mediació (CIMAR), Rabat. Senén Florensa, director general, IEMed. Julien Fouret, Derains Gharavi, OCDE-MENA, París. Josep D. Guàrdia, president, Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i exconseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona. Karim Hafez, director, Hafez, el Caire. Khaled Hamdy Attia, professor de dret procedimental i arbitratge, Universitat Ain Shams, el Caire. Antonio Hierro, president, Club Español del Arbitraje, Madrid. Javier Íscar, secretari general, Corte de Arbitraje Hispano-Marroquí, Madrid. Anas Joudeh, conseller, Associació per a l’Arbitratge Internacional (AIA), Damasc. José Miguel Judice, vicepresident, Comitè Nacional Portuguès, Cambra Internacional de Comerç; membre del Tribunal Internacional d’Arbitratge, Cambra Internacional d’Arbitratge, Lisboa. Fathi Kemicha, advocat, Kemicha & Associés, Tunis. Ghazi Kraytem, expresident, Comissió d’Arbitratge, Beirut. Joaquim Llimona, president, Comissió Internacional, PIMEC, Barcelona. Màrius Miró, Roca Junyent Advocats; vicepresident, Associació pel Foment de l’Arbitratge, Barcelona. Mordehai Mironi, Col·legi d’Advocats d’Israel, Tel-Aviv. Albert Moreno, secretari per a la Unió Europea, Generalitat de Catalunya. Ramon Mullerat, KPMG Advocats, president, Associació pel Foment de l’Arbitratge, Barcelona. Francisco Ramos Romeu, professor de dret procedimental, Universitat Autònoma de Barcelona. Mario Rubert, director de Promoció Econòmica, Ajuntament de Barcelona. Lluís Solà, secretari del comitè nacional espanyol, CCI, Barcelona. Mercedes Tarrazón, Dispute Management SL; Cambra de Comerç de Barcelona. Miquel Valls, vicepresident, Comissió d’Arbitratge, ASCAME. Albert van Den Berg, Van den Berg & Hanatiou, Brussel·les. Evangelos Vassilakakis, professor de dret internacional privat, Universitat de Salònica. Murat Yalçintas, president, Associació pel Foment de l’Arbitratge; KPMG Advocats, Istanbul. Pedro Yúfera, degà, Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Memòria d’activitats 2010


65

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Seminari

Entretiens de la Méditerranée : “For a Common Vision of the Mediterranean Strategy, Projects and Funding”

En col·laboració amb: Institut de Prospective Économique de la Méditerranée i Institut Arabe des Chefs d’Entreprise

L’IEMed col·labora novament en l’organització d’aquesta trobada, patrocinada en aquesta edició pel Govern de Tunísia, que explora, en l’horitzó 2030, possibles escenaris de futur per a la Mediterrània en el context de la globalització. En aquest sentit, el punt de partida és l’anàlisi de l’estat actual de les dinàmiques inversores de capital al sud, el desenvolupament de la competitivitat i les aliances empresarials Nord-Sud i entre els sectors públic i privat, l’agricultura i la seguretat alimentària, la convergència econòmica, la mobilitat de professionals o el desenvolupament sostenible.

Hammamet, Tunísia 25 i 26 de maig

Ponents: Jawdat al-Khodari, Managing Partner, Sakka & Khodari, Palestina. Khalil Ammar, president i director general, Banc de Finançament de Petites i Mitjanes Empreses de Tunísia. Rym Ayadi, investigadora, CEPS, Bèlgica. Mustapha Ayaita, membre de Desertec Foundation, Alemanya. Pierre Beckouche, IPEMed. Kheireddine Ben Soltane, conseller jurídic del Govern de Tunísia. François Bergère, MAPPP, França. Jose Beriot, director, Nur Energy, Regne Unit. Xavier Beulin, president, Sofiprotéol, França. Nicolas Boudeville, RAIF, França. Dino Cinieri, diputat i president del Grup d’Amistat França-Tunísia, Assemblea Nacional de França. Georges Corm, exministre de Finances, Líban. Youssef Courbage, investigador, INED, Líban. Joceline de Clausade, secretària general, Consell de Supervisió, Areva, França. Gianni de Michelis, exministre d’Afers Exteriors, Itàlia. Alaa Diab, director general, Pico Modern Agriculture, Egipte. Eric Diamantis, president del Consell d’Administració, IPEMed. Hédi Djilani, president, UTICA, Tunísia. Vincent Dollé, director, CIHEAM-IAMM, Montpeller. Abedrrahmane el-Attar, secretari general de la Patronal siriana. Hakim el-Karoui, YML. Zakaria Fahim, president, Atlas Business Angels, Marroc. Tamirace Fakhoury, assistent de recerca, IUE, Líban. Antony Flos, director, Gas Natural. Mohamed Ghannouchi, primer ministre de Tunísia. Jérôme Grand D’Esnon, advocat, França. Henri Guaino, conseller especial del president de la República Francesa i cap de la Missió Interministerial UpM-França. Elisabeth Guigou, diputada i exministra de Justícia, França. Jean-Louis Guigou, delegat general, IPEMed. Taïeb Hadhri, director general, ITES, Tunísia. Abderrahmane Hadj Nacer, exgovernador del Banc d’Algèria. Ismail Hamdani, exprimer ministre, Algèria. Réda Hamiani, president, Forum Algérien des Chefs d’Entreprises. Clive Harris, Institut del Banc Mundial. Eva Jimeno, cap del Departament Adjunt, ETF, Itàlia. Mondher Khanfir, director general executiu, Land’Or, Tunísia. Hervé Lebras, director d’Estudis, INED, França. Mohamed Ali Marouani, universitari, França. Radhi Meddeb, director general, IPEMed. Mihoub Mezouaghi, AFD, França. Aziz Miled, president, Groupe TTS, Tunísia. Charles Milhaud, president, Missió de Finançament UpM-França. Guillaume Mortelier, AFD, França. Taoufik Mouline, director, IRES, Marroc. Chekib Nouira, president, Institut Arabe des Chefs d’Entreprise. François Perigot, president honorífic, MEDEF International, França. Kamel Rekik, consultor expert en energia, Tunísia. Jean-Louis Rastoin, professor emèrit, SupAgro Montpellier. Joan Rosàs, director d’Institucions Financeres Internacionals, “la Caixa”. Panagiotis Roumeliotis, exministre de Finances, Grècia. Denis Simonneau, director de Relacions Internacionals, Groupe GDF-Suez, França. Martine Siwiecki, responsable de Desenvolupament Empresarial, ADETEF, França. Jean-Pierre Sueur, senador i president del Grup d’Amistat França-Tunísia, Senat de França. Marc Teyssier d’Orfeuil, delegat general, Club PPP-Medafrique, França. Hubert Védrine, exministre d’Afers Exteriors, França. Leila Zlaoui, consellera de Desenvolupament Econòmic i Social, Banc Mundial. Younes Zrikem, Groupe Agricole Tazi-Maroc.

Memòria d’activitats 2010


66

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Reunió

Assemblea General del Fòrum Permanent d’Universitats Euromediterrànies i I Conferència de Rectors de la Unió per la Mediterrània

En col·laboració amb: Fòrum Permanent d’Universitats Euromediterrànies (EPUF)

Dins de la tasca de promoció dels diversos àmbits prioritaris aprovats per la Unió per la Mediterrània, l’IEMed col·labora en l’organització de l’Assemblea Anual de Rectors d’Universitats Euromediterrànies, en el marc de la Presidència espanyola de la UE. La conferència de rectors, el dia 29, aborda l’estat de la qüestió del procés del Caire, que fixa les prioritats 2008-2010 en el camp de l’educació superior i la recerca i elabora una sèrie de conclusions prenent com a punt de partida per als debats el document La contribució de les universitats euromediterrànies al progrés social, difós prèviament entre les més de 1.500 universitats existents als 43 països que conformen la Unió per la Mediterrània. Fruit de les deliberacions mantingudes durant la conferència, els responsables dels centres d’educació superior i els més de cent experts congregats, procedents dels 43 països euromediterranis, aproven una declaració amb propostes concretes per ser traslladades als ministres euromediterranis d’Educació Superior.

Hospital de Sant Pau, Barcelona 28 i 29 de juny

Ponents: Lluís Arola, president, EPUF. Mohamed Zaher Benabdallah, rector, Universitat Moulay Ismaïl, Meknès. Josep Borrell, president, Institut Universitari Europeu. Bernard Cerquiglini, rector, Agència Universitària de la Francofonia. Senén Florensa, director general, IEMed. Francesc Xavier Grau, rector, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Georges Haddad, director de la Divisió d’Educació Superior, Unesco. Hind M. Hanafy, rectora, Universitat d’Alexandria. Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya. Joan Majó, comissionat general d’Universitats, Generalitat de Catalunya. Jean Marcou, director, OVIPOT, IFEA; director, Centre d’Éstudis Polítics, Grenoble. José Manuel Martínez Sierra, director general de Relacions Internacionals d’Educació, Espanya. Francisco Michavila, director, Càtedra Unesco de Gestió i Política Universitària, Universitat Politècnica de Madrid i rector honorari, Universitat Jaume I de Castelló. Enric Olivé, secretari executiu, EPUF. Gemma Sendra, directora del Recinte Històric, Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Imma Tubella, rectora, Universitat Oberta de Catalunya.

Memòria d’activitats 2010


67

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Taller d’experts

“Taking the Initiative, Shaping the Union for the Mediterranean”

En col·laboració amb: ACC1Ó i Cambra de Comerç de Barcelona

Aquest taller d’experts liderat per l’IEMed s’organitza dins el programa d’activitats de la Setmana Internacional de Líders Econòmics de la Mediterrània – Conferència Invest in Med, del 3 al 5 de juny, una trobada anual d’actors i decisors econòmics i empresarials que pretén donar suport i consolidar el pilar econòmic de la Unió per la Mediterrània i la seva Secretaria Permanent a Barcelona. El grup de treball aporta idees i bones pràctiques al voltant de quatre àmbits clau: els recursos energètics i el Pla Solar Mediterrani, la gestió de l’aigua i la descontaminació de la Mediterrània, la promoció d’infraestructures de transport, com ara les autopistes marítimes, i la revitalització del teixit empresarial, especialment pel que fa a la petita i mitjana empresa, a través de la Iniciativa Mediterrània de Desenvolupament Empresarial.

Llotja de Mar, Barcelona 3 de juny

Ponents: Saki Aciman, director general, Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO). Juan Alario, cap de la Divisió d’Energies Renovables, Banc Europeu d’Inversions. Albert Alsina, director del Fons Mediterrània, Riva y García. Pol Arranz, enginyer en cap de consultoria internacional, Trama. Rym Ayadi, cap d’Institucions Financeres, Finuse, Comissió Europea; investigadora, Centre for European Policy Studies (CEPS), Bèlgica. Khalil Azzouzi, director, Dayam Fund and Sherpa Finance, Marroc. Juan Bachiller, director general, Club Español de la Energía. Nihal Sarwat Badawi, director de capital risc per a pimes, Commercial International Bank, Egipte. Abdelhakim Bensaoula, director executiu, CCC Engineering. Ángel Cajigas, director general executiu, Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (ATTA). Alberto Carbajo, director general d’Operacions, Red Eléctrica de España (REE). Jordi William Carnes, primer tinent d’alcalde, Ajuntament

Memòria d’activitats 2010


68

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

de Barcelona. Rafael Conde de Saro, director general de Relacions Econòmiques Internacionals i Energia, Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, Espanya. Bénédict de Saint Laurent, delegat general, ANIMA. Mohamed el-Alfy, ministre adjunt de Cooperació Internacional, Ministeri d’Habitatge, Serveis Públics i Desenvolupament Urbà, Egipte. Omar Elbadawy, director del Programa Regional de Recursos Terrestres, Centre for Environment & Development for the Arab Region & Europe (CEDARE). Senén Florensa, director general, IEMed. Ahmad Gaber, president, Chemonics Egypt. Valeria Giusti, responsable de Desenvolupament Empresarial, Lucca Promos. Jordi Graells, director general d’Autopistes Internacionals, Abertis. Youssef Haouas, director comercial, Companyia Tunisiana de Navegació (CTN). Staffan Jerneck, director de Relacions Corporatives, Centre for European Policy Studies (CEPS), Bèlgica. Ioannis Kaltsas, cap de la Unitat Política i Institucional, Banc Europeu d’Inversions. Joaquim Llimona, president de la Comissió Internacional, PIMEC. Philippe Lorec, subdirector general d’Energia i Canvi Climàtic, Ministeri d’Ecologia, Energia, Desenvolupament Sostenible i Mar, França. Anna Molero, directora general, Barcelona Activa. Pedro Moraleda, director general, Observatori Mediterrani de l’Energia (OME). Marta Moren, directora general d’Aigua, Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí, Espanya. Roby Nathanson, director general, Center for Political Economics (MACRO), Israel. Emmanuel Noutary, director, Invest in Med. Anthony O’Sullivan, cap de Desenvolupament del Sector Privat, OCDE. Barbara Pesi, responsable d’Exportancions, Cartiera Pieretti S.P.A. Joan Rojas, director general, Advanced Logistics Group (ALG). Isidre Sala, director de Cooperació Internacional, ACC1Ó. Jean-Pierre Salillas, director de Desenvolupament Empresarial, EMEA – Parlex. Antoni Soy, secretari d’Indústria i Empresa, Generalitat de Catalunya. Miquel Valls, president, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Jean-Louis Ville, cap de la Unitat d’Operacions Centralitzades per a Europa, la Mediterrània i l’Orient Mitjà, DG AIDCO, Comissió Europea. Léo Vincent, director, Xarxa Mediterrània d’Escoles d’Enginyeria (RMEI).

Congrés

I Congrés Euromediterrani d’Associacions de Joves Emprenedors

En col·laboració amb: Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)

L’IEMed col·labora en l’organització d’aquest congrés que reuneix a Barcelona els líders de les principals associacions euromediterrànies de joves emprenedors, amb la finalitat de generar propostes concretes sobre la manera de crear una petita o mitjana empresa capaç de competir amb èxit en el món global. La trobada compta amb tallers de treball específics i propositius sobre constitució d’aliances i xarxes operatives estratègiques, legislació per a pimes, logística i infraestructures, instruments financers i transferència tecnològica i de la informació.

Hotel Catalonia Barcelona Plaza, Barcelona 17 i 18 de juny

Memòria d’activitats 2010


69

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Fòrum

VII North African Business and Development Forum: “North Africa, Inspiring Challenge” Amb motiu de la IV Setmana Mediterrània de Líders Econòmics

En col·laboració amb: Cambra de Comerç de Barcelona i ASCAME Llotja de Mar, Barcelona 22 de novembre

La setena edició d’aquesta trobada de caire econòmic entre representants empresarials, organitzacions internacionals i administracions públiques del nord i el sud de la Mediterrània, que enguany té el Marroc com a país convidat, ofereix un punt de trobada per al debat i la posada en comú d’estratègies de creixement econòmic exitoses i noves oportunitats de negoci en sectors estratègics com les energies renovables, la consultoria, l’enginyeria, l’alimentació, la salut o el mercat de capital risc. El VII NABDF compta amb sessions específiques dedicades a l’empresa familiar, el potencial que ofereixen les energies renovables als països del Magreb, els nous nínxols de mercat que s’estan obrint per als sectors de la consultoria i l’enginyeria, fruit de les noves demandes d’un teixit empresarial i industrial en expansió gràcies a l’augment del crèdit i la modernització de les infraestructures, o la modernització del tradicional sector agroalimentari. Ponents: Tarik Aguizoul, president de la Comissió de Relacions Exteriors i de Cooperació, Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Rabat, Marroc. Hassan Alaoui, director de la revista Économie & Entreprises, Marroc. Omar Alaoui, director, Agroconcept, Marroc. José Luis Alfaro Bozalongo, cap de la Central de Cicle Combinat de Tahaddart, Endesa, Marroc. Albert Alsina, director de Fondo Mediterráneo, Espanya. Daoud Arezki, editor de la revista North Africa Journal, Estats Units. Rym Ayadi, investigadora sènior i coordinadora del projecte MEDPRO, Centre for European Policy Studies (CEPS), Bèlgica. Mohamed Abdeslam Baayou, president del Libyan Businessmen Council i president de la Patronal de la Unió Magrebina.

Memòria d’activitats 2010


70

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Habib Ben Yahia, secretari general, Unió del Magreb Àrab. Said Benmrad, consultor expert i gerent de projectes, Centre Nacional d’Estudis i Anàlisi per a la Població i el Desenvolupament (CENAP), Algèria. Tarik Berkia, director general, Banque d’Affaires de HOLDAGRO – Groupe Crédit Agricole du Maroc, Marroc. Jordi William Carnes, primer tinent d’alcalde, Ajuntament de Barcelona, Espanya. Ali Chadli, coordinador, Union Pédagogique pour les Sciences de la Santé Publique, Tunísia. Mohammed Chemloul, gabinet d’assessorament legal, Algèria. Philippe de Fontaine Vive, vicepresident, Banc Europeu d’Inversions. Toni Dedeu, director, Oficina de Relacions Internacionals, Departament de Salud, Generalitat de Catalunya. Victor Duró, director gerent, Vidifferent SA, Espanya. Mohamed Ali Elaouni Cherif, cofundador d’ECC-Mazars, Tunísia. Ignacio Elburgo, director general de la Divisió Neemea del Grup Fluidra, Espanya. Donia Hedda Ellouze, advocada, Tunísia. Senén Florensa, director general, IEMed. Roberto Gili, soci d’Alta Partners SL, Espanya. Ali Haddad, president del Grup ETRHB, Algèria. Réda Hamiani, president, Forum des Chefs d’Entreprises (FCE), Algèria. Toufik Hasni, consultor expert en energies renovables per al Ministeri de Medi Ambient, Algèria. Leila Hayat, presidenta, Cambra de Comerç i Indústria del Marroc a Espanya. Afef Kacimi El Hassani, representant del Ministeri de Salut i Reforma Hospitalària, Algèria. Ali Kadiri, director de “la Caixa” al Marroc. Hammad Kassal, president de Rayane SA, Marroc. Lies Kerrar, president, Humilis Corporate Finance Advisory, Algèria. Yassin Khatib, conseller econòmic de l’Ambaixada del Marroc a Espanya. Hisham Maarouf, director d’Inversions, CDG Capital, Marroc. Ghazi Mejbri, director general, SMEDI, Tunísia. Nabil Mellah, director general, Laboratoris MERINAL, Algèria. Saïda Mendili, directora per a Afers Econòmics, Unió del Magreb Àrab (UMA). Andreu Morillas, secretari d’Economia, Generalitat de Catalunya. José Alfonso Nebrera, president, European Solar Thermal Electricity Association (ESTELA) i director general d’ACS Serveis, Comunicacions i Energia. Chakib Nouira, president, Institut Àrab d’Executius (IACE). Slim Othmani, director general, Nouvelle Conserverie Algérienne, Algèria. Marcos Piqué-Vidal Lechuga, membre del Departament de

Memòria d’activitats 2010


71

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Desenvolupament de Negocis Internacionals d’Abengoa Solar, Espanya. Luis Ramos Gárate, director, Idom Consulting, Espanya. Mario Rotllant, president, North Africa Bottling Company (NABC). Nadia Salah, redactora en cap del diari L’Économiste, Marroc. Ali Sedrati, president de l’Associació Marroquina de la Indústria Farmacèutica, Marroc. Joan Lluís Torres, responsable de projectes en origen, Divisió Olis, Grup Borges, Espanya. Miquel Valls, vicepresident de l’Associació de Cambres de Comerç i Indústria de la Mediterrània (ASCAME) i president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Espanya. Taieb Zahar, director de publicacions i cap de redacció de la revista Réalités, Tunísia. Taoufiq Marzouki Zerouali, director general i delegat de NOVEC, Marroc.

La Vanguardia 9/12/2010

Memòria d’activitats 2010


72

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Seminari

“Les necessitats de formació logística en els països associats a la Mediterrània en el context de la xarxa Logismed” Amb motiu de la IV Setmana Mediterrània de Líders Econòmics

En col·laboració amb: Banc Europeu d’Inversions, Cambra de Comerç de Barcelona, ASCAME i CMI Llotja de Mar, Barcelona 23 i 24 de novembre

A partir d’un estudi sobre el desenvolupament dels serveis logístics a la Mediterrània (LOGISMED), el Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha plantejat la idea d’un projecte regional euromediterrani per al desenvolupament del sector de la logística en els països de la regió a través d’una xarxa de plataformes logístiques amb característiques ben definides. Aquest seminari d’alt nivell aplega experts en formació logística i professionals del sector de l’espai euromediterrani, amb l’objectiu de confirmar els diagnòstics de l’estudi, definir aquelles qüestions sobre les quals és necessari realitzar anàlisis més detallades i validar la proposta de creació d’una Xarxa de Formació Regional de Logística per a la Mediterrània. Ponents: Sameer Abdallah Abu-Eisheh, professor de transports, Universitat Nacional d’AnNajah, Palestina. Saki Aciman, director general, Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO), Espanya. Omar Akili, direcció de vendes i logística, Tunisienne Road Transport, Groupe Ben Aïssa, Tunísia. Sadam Ahmad Suleiman Alhajahjeh, director de logística i transports, Jordània. Anne Aubertin, Plataforma de Renault a Tànger, Marroc. Yarob Suleiman Badr, ministre de Transports, Síria. Abdeladim Bénallègue, consultor i exdirector general de Transports, Algèria. Abdellah Benmaarouf, director general, Société Nationale de Transport Routier, Algèria. Myriam Benraad, Centre de Marseille pour l’Intégration de la Méditerrannée, França. Luis Bernadino, director comercial, LOGZ – Atlantic Hub SA, Portugal. Hervé de Tarade, responsable de Desenvolupament Internacional, Compagnie Maritime d’Affrètement – Compagnie Générale Maritime (CMA-CGM), França. Delphine Dubreuil, consultora, CATRAM Consultants, França. Mustapha El Khayat, president, Associació Marroquina per a la Logística (AMLOG), Marroc. Manuel Fernández Riveiro, responsable de transports, Banc Eu-

Memòria d’activitats 2010


73

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

ropeu d’Inversions (BEI). Senén Florensa, director general, IEMed. Philippe de Fontaine Vive, vicepresident, BEI. Khaled Guedouari, director general, AGEFAL, Groupe SNTR, Algèria. Bilal Hmoud, director de Gestió del Coneixement, Ministeri d’Indústria i de Comerç, Jordània. Roel Höenders, responsable de transports, DG AIDCO A3 – Operacions Centralitzades per a Europa, la Mediterrània i l’Orient Mitjà, Comissió Europea. Mohamed Ali Ibrahim, degà, Universitat dels Transports Internacionals i de la Logística, Acadèmia Àrab de les Ciències, la Tecnologia i el Transport Marítim (AASTMT), Egipte. Zeynep Kaleli, responsable de la Divisió de Transport i Desenvolupament Urbà, Unió per la Mediterrània. Ioannis Kaltsas, cap de la Unitat Política i Institucional, BEI. Maud Katzmann, responsable per a l’Àfrica del Nord, Transglory, Espanya. Houssam Kobayter, vicepresident, Cambra de Comerç de Trípoli, Líban. Jean-André Lasserre, director de recerca, Associació per al Desenvolupament de la Formació en el Transport i la Logística (AFT-IFTIM), França. Hayet Laouani, presidenta, Federació Nacional de Transportistes, Unió Tunisiana d’Indústria, Comerç i Artesania (UTICA), Tunísia. Mouldi Meddeb, director general, Transit Import Export (TRIMEX), Algèria. Monica Alina Mustra, consultora, Associació Mundial per a la Facilitació del Transport i del Comerç, Banc Mundial. Manel Nadal, secretari general de Mobilitat, Generalitat de Catalunya. Tammam Nakkash, Managing Partner, Team International, Líban. Ignasi Ragàs, director general, Logistics Centres of Catalonia (CIMALSA), Espanya. J. Rod Franklin, vicepresident, Desenvolupament de Productes i Innovació Verda, Kühne+Nagel Management AG, Suïssa. Eduard Rodés, director, Short-Sea Shipping School, Espanya. Samir Sahnoun, director, General Transport International (GTI), Tunísia. Marcello Scalisi, director executiu, Unió de les Universitats de la Mediterrània (UNIMED). Alexandre Simonin, ACO Consulting, França. Onur Talay, director de transports terrestres, HOROZ Logistics, Turquia. Mateu Turró, professor d’infraestructures per als transports, Universitat Politècnica de Catalunya, Espanya. Miquel Valls, vicepresident, ASCAME, i president, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Espanya. Ramón Vilardell, director, SENER Engineering and Systems, Espanya. Elie Zakhour, president, Cambra Internacional de Navegació de Beirut, Líban. El Vigía 29/11/20

Memòria d’activitats 2010


74

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Taller

“Réflexions sur l’entrepreneuriat des jeunes dans la région euromaghrébine”

En col·laboració amb: Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i Unió del Magreb Àrab

Amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de la Joventut, aquest grup de treball reuneix experts en l’àmbit de la gestió d’empreses per tal de presentar les conclusions del I Congrés Euromediterrani d’Associacions de Joves Emprenedors, que l’IEMed va acollir al mes de juny, així com els instruments de finançament de què disposen els joves empresaris magrebins i les possibilitats de constituir aliances estratègiques d’èxit que maximitzin la complementarietat entre petites i mitjanes empreses, tant en fase de desenvolupament com ja consolidades.

PIMEC, Barcelona 23 de novembre

Participants: Javier Albarracín, cap de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Albert Alsina, director del Fons Mediterrània, Riva y García. Rym Ayadi, directora d’Institucions Financeres, Centre pour les Études Politiques Européennes (CEPS), Brussel·les. Mohamed Abdeslam Baayou, president, Consell d’Empresaris de Líbia i de la Unió Magrebina de Patrons. Habib Ben Yahia, secretari general, Unió del Magreb Àrab. Lluís Blancafort, director d’Organització, PIMEC. Joan Canadell, director general, Cycobox. Donia Hedda Ellouze, advocat del Tribunal de Cassació de Tunis. Joaquim Ferrer, director del Departament Internacional, PIMEC. Senén Florensa, director general, IEMed. Josep González, president, PIMEC. Loubna Lahmici, vicepresidenta, Centre de Joves Directius Algerians. Joaquim Llimona, president de la Comissió Internacional, PIMEC. Saïda Mendili, directora d’Afers Econòmics, Unió del Magreb Àrab. Francesc Oltra, director general, Maquinser. Eduard Royo, president de PIMEC Joves Empresaris i de Joves Empresaris de la UE (JEUNE). Driss Blekhayat Zoukkari, president, Centre de Joves Directius Marroquins.

Memòria d’activitats 2010


75

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Col·loqui

“New Projects for the Mediterranean”

En col·laboració amb: Ambaixada d’Egipte a Espanya, Cambra de Comerç de Barcelona, ACC1Ó, El Consorci Zona Franca, Museu Egipci de Barcelona i Mercabarna

Dins del programa d’activitats de la Setmana d’Egipte a Barcelona, l’IEMed participa en l’organització d’aquest sopar-col·loqui amb el ministre egipci de Comerç i Indústria, Rachid Mohamed Rachid, en què participen rellevants actors econòmics espanyols amb presència en els sectors clau de l’economia d’Egipte, país que, juntament amb França, ocupa la copresidència de la Unió per la Mediterrània. En la seva intervenció, el ministre destaca la importància de la nova dimensió que la Unió per la Mediterrània suposa per a les relacions entre Europa i els països socis del sud en termes d’operativitat. Aquesta nova fase ha de permetre a l’Associació Euromediterrània vèncer les restriccions que fins ara imperaven en el marc eminentment polític del Procés de Barcelona, tot posant en marxa una sèrie de grans projectes compartits en diversos àmbits relacionats amb el creixement econòmic i humà en un context global d’exigència i competitivitat sense precedents. Aquesta aposta propicia, per tant, les bases institucionals i financeres per a un important augment de les oportunitats d’inversió i de creació d’ocupació i teixit empresarial a la conca mediterrània, oferint un marc beneficiós de creixement mutu per als països d’ambdues ribes i que esdevé especialment prometedor en el cas d’Egipte, la major economia emergent de la riba sud.

Restaurant El Principal, Barcelona 3 de març

Participants: Khaled Abu Bakr, primer conseller del ministre egipci de Comerç i Indústria per a Afers Energètics. Javier Albarracín, cap de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Albert Alsina, director del Fons Mediterrània, Riva y García. Àngel Cortadelles, director general de Relacions Internacionals, Generalitat de Catalunya. Dominique Demessence, director de Desenvolupament Internacional, AGBAR. José María Egea, president, Unión Fenosa Gas. Shaker el-Markaby, president, Construction Material Export and Infrastructure Council. Abdelaziz el-Sherif, conseller econòmic i comercial, Consolat d’Egipte a Barcelona. Josep Ferré, gerent, IEMed. Senén Florensa, director general, IEMed. José García Montalvo, director acadèmic, CREMed. Francesc Xavier Grau, rector, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Hisham Hasan, president, EED Bank, i conseller del ministre egipci de Comerç i Indústria per a Afers Econòmics. Carlos Losada, director general, ESADE. Carles Manubens, director, Manubens & Asociados. Antoni Montserrat, director regional de Comerç a Barcelona, ICEX. Yasser Morad, ambaixador d’Egipte a Espanya. Ramón Mullerat, president, Associació per al Foment de l’Arbitratge. Xavier Puig, director de Negocis Internacionals, Banc Sabadell. Joan Rosàs, director de la Divisió Internacional, “la Caixa”. Rachid Mohamed Rachid, ministre de Comerç i Indústria, Egipte. Mario Rubert, responsable de Promoció Econòmica, Ajuntament de Barcelona. Jordi Serret, director executiu, ACC1Ó. Jaime Sodupe, delegat a Catalunya, Iberdrola. Mike Szucs, director general, Spanair. Joan Tapia, periodista. Mona Wahba, consellera del ministre egipci de Comerç i Indústria per a Afers Internacionals i de la Unió per la Mediterrània.

Memòria d’activitats 2010


76

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Cicle

Setmana de Jordània

En col·laboració amb: Centre Euro Àrab de Catalunya i Ajuntament de Barcelona

Seguint la tònica de la setmana temàtica predecessora, dedicada a Síria i organitzada l’any 2009, la Setmana de Jordània ofereix una aproximació al regne haiximita a través d’una sèrie de conferències sobre la seva història i cultura mil·lenàries i sobre el paper que aquest país, decisiu per a l’estabilitat a l’Orient Mitjà, pot jugar en l’escena mediterrània. Les conferències es complementen amb un fòrum empresarial i econòmic, l’exposició fotogràfica “El món àrab”, de Tewfik Bendaoud, un recital de la cantant jordana Farah Siraj i la projecció dels films Tacones altos, de Fadi Haddad, i Capitán Abu Raed, d’Amin Matalqa, que reflecteixen l’esperit i la realitat del país.

Ajuntament de Barcelona, Institut Francès de Barcelona Del 13 al 16 desembre

Participants: Ali Ahmad, arquitecte. Fatima Ahmad, membre del Centre Euro Àrab de Catalunya. Amir Ahmed, membre del Centre Euro Àrab de Catalunya. Hafed Akrout, enginyer. Javier Albarracín, responsable de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Montserrat Alcoverro, actriu. Ahmed Alzaed, membre del Centre Euro Àrab de Catalunya. Tewfik Bendaoud, fotògraf. Marius Bourras, president, Cercle de Francesos de Barcelona. Ali Bsoul, agregat d’economia de l’ambaixada de Jordània. Eliana Camps, directora, Centre Euro Àrab de Catalunya. Katy Carreras, comissionada de l’Alcaldia de Barcelona per a Relacions Ciutadanes. Mohammed Chaib, president, Centre Euro Àrab de Catalunya. Enrique de Villamore, tècnic en SCP, CAR/PN. Elias Farraj, vicepresident executiu, Corporació d’Inversions a Jordània. Sandra Ferrer, cap per als Mercats Àfrica/Orient Mitjà, ACC1Ó. Senén Florensa, director general, IEMed. Roger Garcia, director, Centre Regional per a la Producció Neta. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona. Alex Hinno, portaveu, Comunitat Palestina a Catalunya. Sara Jaurieta, regidora de l’Ajuntament de Barcelona. Salam Maslamani, presidenta, Comunitat Palestina de Catalunya. Rania Karadsheh, tècnica promotora, Corporació d’Inversions a Jordània. Ahmad Masa’deh, secretari general, Unió per la Mediterrània. Esther Quadras, coordinadora, Esplais pel Món. M. Dolors Renau, Coordinadora, Grup de Dones de la Fundació Rafael Campalans. Ghassan Saliba, membre del Centre Euro Àrab de Catalunya. Fatima Sousnssi, presidenta, Associació Orientàlia. Nabih Shuqum, ministre de Cultura, Jordània. Farah Siraj, cantant. Anwar Zibawi, secretari general, ASCAME.

Memòria d’activitats 2010


77

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Projecte de recerca

CREMed

En col·laboració amb: Barcelona Graduate School of Economics

El CREMed és un projecte comú de l’Institut Europeu de la Mediterrània i la Barcelona Graduate School of Economics creat al novembre del 2008 i consolidat al llarg dels dos anys següents, mitjançant diverses iniciatives de producció de coneixement i divulgació científica d’alt nivell. Els objectius del centre són promoure la col·laboració entre centres de recerca econòmica de la Mediterrània, afavorir accions de recerca teòrica i empírica que estimulin un diàleg constructiu i dinàmiques de treball conjuntes entre investigadors, centres i universitats de la Mediterrània, i fomentar espais de trobada que reuneixin investigadors, decisors polítics, emprenedors i directius com a forma de promoure una agenda innovadora en l’àmbit de la recerca econòmica i empresarial per al futur. Per tal d’aconseguir aquests objectius, el CREMed estudia les relacions econòmiques entre la Unió Europea i els països mediterranis, principalment a través del seguiment de les dimensions econòmiques de la Política Europea de Veïnatge i dels processos econòmics i polítics que es desenvolupen a la regió. El procés de canvi sense precedents que està vivint la riba sud de la Mediterrània evidencia ara més que mai la necessitat de produir recerques de qualitat capaces de donar suport a les reformes econòmiques que cal emprendre. Una tasca primordial per al CREMed, que compta amb el suport del Barcelona Development Research Group i que es beneficia dels vincles formals i informals establerts al llarg de 2009 i 2010 amb alguns dels centres de recerca més prestigiosos de la regió euromediterrània i de la resta del món. Tota la informació relacionada amb el CREMed i les seves iniciatives es troba disponible al web: www.cremed.eu. Comitè de Supervisió: Andreu Mas-Colell, president, Barcelona GSE. Senén Florensa, director general, IEMed. Eduard Vallory, director general, Barcelona GSE. Josep Ferré, gerent, IEMed. Comitè Científic Assessor: Mahmoudel-Gamal, catedràtic d’estudis islàmics, Universitat de Rice, Houston. Ahmed Galal, gerent, Economic Research Forum, el Caire. José García-

Memòria d’activitats 2010


78

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Montalvo, director acadèmic, CREMed; professor, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Philip Keefer, economista investigador principal, Development Research Group, Banc Mundial, Washington DC. Mustapha Kamel Nabli, governador, Banc Central de Tunísia. Investigadors associats: Alessandra Bonfiglioli, Barcelona GSE, IAE-CSIC, CEPR, IEWUniversitat de Zuric. Fabio Canova, Barcelona GSE, Budapest Training School for Central Bankers, CEPR, CREI, ICREA-UPF. Antonio Ciccone, Barcelona GSE, ICREA-UPF, CEPR, CESifo, FEDEA, Kiel Institute. Olivier Dagnelie, Barcelona GSE, IAE. Jesús Fernández-Huertas, Barcelona GSE, FEDEA, IAE-CSIC, MOVE, IZA. Gino Gancia, Barcelona GSE, CREI, UPF, IEW-Universitat de Zuric, Kiel Institute, CEPR. José García-Montalvo, Barcelona GSE, ICREA-UPF, IVIE. Nezih Guner, Barcelona GSE, ICREA, MOVE, UAB. Stephan Litschig, Barcelona GSE, UPF. Francesc Ortega, Barcelona GSE, UPF. Marta Reynal-Querol, Barcelona GSE, ICREA-UPF, CEPR, CESifo. Núria Rodríguez-Planas, Barcelona GSE, UAB, MOVE, FEDEA, IZA. Projectes de recerca en marxa durant el 2010: Data d’inici: octubre de 2010 Moroccans’ Assimilation in Spain: Family-Based versus Labor-Based Migration Investigatora principal: Núria Rodríguez-Planas, Universitat Autònoma de Barcelona Data d’inici: novembre de 2010 International Trade, Transport and the Environment in the Euro-Med Area Investigator principal: Sami Bensassi, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana Data d’inici: desembre de 2010 Business Cycles in the Mediterranean Basin: Similarities, Convergence and Spillovers Investigator principal: Fabio Canova, ICREA-UPF/Barcelona GSE Activitats del CREMed durant el 2010: Presentació

Mercats de treball i fluxos migratoris en els països àrabs de la Mediterrània: determinants i efectes

En col·laboració amb: Barcelona GSE-CREMed, Comissió Europea, Parlament Europeu, Servei Català d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Institut Universitari Europeu Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i Aula Europa, Barcelona 16 de juny

Presentacions de l’informe elaborat durant l’any 2009 per l’Institut Universitari Europeu de Florència, amb l’objectiu d’analitzar els fluxos migratoris i la seva repercussió en els mercats laborals de l’espai euromediterrani i de proposar recomanacions específiques per millorar el disseny de les polítiques de gestió migratòria per part de la UE en relació amb els països àrabs mediterranis. L’informe ha estat publicat dins la col·lecció “European Economy Occasional Papers”. Participants (SOC): Chiara Capello, DG ECFIN, Comissió Europea. Larabi Jaidi, professor d’economia, Universitat Mohamed V, Rabat. Iván Martín, coordinador de l’informe i investigador, RSCAS-Institut Universitari Europeu i Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Eva Ventura, directora executiva, CREMed. Alessandra Venturini, directora executiva, CARIM-Institut Universitari Europeu. Ricard Zapata, professor de ciència política, Universitat Pompeu Fabra. Participants (Aula Europa): Manuel Camós, director, Representació de la Comissió Europea a Barcelona. Chiara Capello, DG ECFIN, Comissió Europea. Senén Florensa, director general, IEMed. Larabi Jaidi, professor d’economia, Universitat Mohamed V, Rabat. Iván Martín, coordinador de l’informe i investigador, RSCAS-Institut Universitari Europeu i Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Eva Ventura, directora executiva, CREMed.

Memòria d’activitats 2010


79

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Taller

“Economics of the Mediterranean and the Euro-Mediterranean Process”

En col·laboració amb: Barcelona GSE i London School of Economics

Una trentena d’investigadors econòmics de diferents universitats i centres de recerca d’Europa, els Estats Units, l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica participen en aquest taller que s’insereix en el programa acadèmic anual del CREMed. La present edició compta amb la presentació d’un total de 14 treballs de recerca sobre les tendències macro i microeconòmiques principals que afecten la Mediterrània en relació amb l’evolució del procés euromediterrani i, especialment, amb la creació d’una Àrea Euromediterrània de Lliure Comerç i la seva aplicabilitat als tractats comercials existents, el binomi mercats laborals-fluxos migratoris, els circuits comercials euromediterranis i amb d’altres zones del món o les mesures de promoció del capital humà a través de les inversions.

Barcelona GSE, Barcelona 16 i 17 de juliol

Treballs presentats: “The Economic, Social and Environmental Impacts of the Euro-Mediterranean Free Trade Area (EMFTA)”, Clive George. “Cross Regionalism and MENA Countries: Welcome to the Club!”, Alfred Tovias. “Economic Integration and the Two Margins of Trade: An Application to the Euromed Agreements”, Sami Bensassi, Laura Márquez Ramos i Inmaculada Martínez Zarzoso. “The Barcelona Agreement and Euro-Mediterranean Trade”, Lorenzo Magnolfi, Luigi Scorca i Simone Sorelli. “A Generalized Model of International Migration Determinants: An Application to European Immigration from Southern Mediterranean Countries”, Nicholas Péridy. “Trade Liberalization, Inter-Industry Wage Differentials and Job Quality in Egyptian Manufacturing”, Shireen al-Azzawi i Mona Said. “The Turkish Welfare Regime under Pressure: Resilience or Change?”, Carlos Soto Iguarán. “Immigrants’ Assimilation Process in a Segmented Labor Market”, Núria Rodríguez-Planas i Miguel Ángel Alcobendas. “Financial Development and Poverty Reduction in the MENA Countries: Panel Data Analysis”, Mushin Kar, Bülent Gülogl, Saban Nazlioglu i Hüseyin Agir. “External Returns to Higher Education in Turkey”, Ozan Bakis, Nurhan Davutyan, Haluk Levent i Sezgin Polat. “Technical Change, Trade and Productivity of Mediterranean Economies”, Joaquín A. Millán i Natalia Aldaz. “Global Spillovers into Morocco and Tunisia”, Reinout de Bock, Daniel Florea i Joël Toujas Bernaté. “How Has the Free Trade Agreement with the European Union Affected the Tunisian Economy? Review and Evidence”, Mohamed A. Chemingui. “Sustainability of Exchange Rate Policies and External Public Debt in the Mediterranean Region: Implications of the Current Financial Crisis”, Simon Neaime. Participants: Hüseyin Agir, Universitat de Sütçü Imam, Kahramanmaras. Shireen al-Azzawi, Universitat de Santa Clara, Califòrnia. Natalia Aldaz, Universitat de Lleida. Miguel Ángel Alcobendas, Universitat Autònoma de Barcelona. Ozan Bakis, Universitat de Galatasaray, Istanbul.

Memòria d’activitats 2010


80

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

Sami Bensassi, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana. Joël Toujas Bernaté, Fons Monetari Internacional, Washington DC. Mohamed A. Chemingui, Comissió de Nacions Unides per a l’Àfrica, Addis Abeba. Joan Costa Font, London School of Economics. Nurhan Davutyan, Universitat de Màrmara, Istanbul. Reinout de Bock, Fons Monetari Internacional, Washington DC. Daniel Florea, Fons Monetari Internacional, Washington DC. José García-Montalvo, Universitat Pompeu Fabra; Barcelona GSE, CREMed. Clive George, Institute for Development Policy and Management, Universitat de Manchester. Bülent Gülogl, Universitat de Pamukkale, Denizli. Mushin Kar, Universitat de Çukurova, Balcali-Adana. Haluk Levent, Universitat de Galatasaray, Istanbul. Laura Márquez Ramos, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana. Inmaculada Martínez Zarzoso, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana. Joaquín A. Millán, Universitat Politècnica de Madrid. Wasseem Mina, Universitat dels Emirats Àrabs Units, AlAin. Saban Nazlioglu, Universitat d’Erciyes, Kayseri. Simon Neaime, Universitat Americana de Beirut. Nicolas Péridy, Universitat del Sud Toulon-Var. Sezgin Polat, Universitat de Galatasaray, Istanbul. Núria Rodríguez-Planas, Universitat Autònoma de Barcelona. Mona Said, Universitat Americana, el Caire. Carlos Soto Iguarán, Centre d’Études de l’Emploi, Noisy-Le Grand. Alfred Tovias, Universitat Hebrea, Jerusalem. Eva Ventura, Universitat Pompeu Fabra; Barcelona GSE, CREMed. Milena Verrié, CREMed.

Taller

“CEPR Development Economics Workshop”

En col·laboració amb: Barcelona GSE, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Universitat Pompeu Fabra i Caixa Manresa Monestir de Sant Benet, Manresa 8 i 9 d’octubre

El CREMed organitza el taller anual del Centre for Economic Policy Research en economia i desenvolupament, durant el qual es presenten una selecció de papers que aborden des d’una òptica innovadora aspectes fonamentals per al desenvolupament econòmic i experiències interessants en diferents països del món, tractant, entre d’altres, les relacions entre el desenvolupament i la constitució de xarxes de cooperació comunal o la influència que tenen en la conformació dels sistemes polítics els mecanismes de pressió ciutadana i accountability existents entre les elits polítiques i la ciutadania. Treballs de recerca presentats: “Government Spending and Re-election”, Stephan Litschig i Kevin Morrison. “Divide and Rule or the Rule of the Divided? Evidence from Africa”, Elias Papaioanno i Stelios Michalopoulos. “Social and Economic Networks of the Poor: Evidence from Bangladesh”, Selim Gulesci. “Accountability in a Limited Democracy: The Impact of Electoral Reforms in Rural China”, Nancy Qian, Mónica Martínez-Bravo, Gerard Padró i Miquel i Yang Yao. “A Global View of Productivity Growth in China”, Ralph Ossa i Chang-Tai Hsieh. “Keeping It Simple: Financial Literacy and Rules of Thumb”, Greg Fischer, Alejandro Drexler i Antoinette Schoar. “The Price Effect of Cash Versus In-Kind Transfers”, Seema Jayachandran, Jesse Cunha i Giacomo de Giorgi. “Getting to the Top of Mind: How Reminders Increase Savings”, Dean Karlan, Margaret McConnell, Sendhil Mullainathan i Jonathan Zinman. Participants: Sharon Barnhardt, Universitat de Harvard. Jesse Cunha, Naval Postgraduate School. Giacomo De Giorgi, Universitat de Stanford. Alejandro Drexler, UT-Austin. Erica Field, Universitat de Harvard / CEPR. Greg Fischer, LSE / CEPR. Selim Gulesci, LSE. Stephan Litschig, Universitat Pompeu Fabra / Barcelona GSE. Seema Jayachandran, Universitat de Stanford / CEPR. Dean Karlan, Universitat de Yale. Mónica Martínez-Bravo, MIT. Margaret McConnell, Universitat de Harvard. Stelios Michalopoulos, Universitat de Tufts. Kevin Morrison, Universitat de Cornell. Sendhil Mullainathan, Universitat de Harvard. Ralph Ossa, Universitat de Chicago. Gerard Padró i Miquel, LSE / NBER. Rohini Pande, Universitat de Harvard / CEPR. Elias Papaioanno, Dartmouth College / CEPR. Nancy Qian, Universitat de Yale / NBER / CEPR. Antoinette Schoar, MIT / NBER. Chang-Tai Hsieh, Universitat de Chicago. Yang Yao, Universitat de Pekin / China Center for Economic Research. Jonathan Zinman, Dartmouth College.

Memòria d’activitats 2010


5.4.

Cultures mediterrànies Objectius: Fomentar el coneixement mutu i la qualitat del diàleg cultural entre ambdues ribes de la Mediterrània, i promoure àrees de convergència cultural i de reforç de les xarxes i els mecanismes euromediterranis de diàleg cultural, com ara la Fundació Anna Lindh. L’essència és fomentar l’apropament i la comprensió entre els pobles mediterranis i millorar la percepció recíproca. La tasca de Cultures mediterrànies està orientada principalment al gruix de la societat civil.

Fòrum

I Fòrum Anna Lindh

En col·laboració amb: Fundació Anna Lindh

Barcelona acull la primera edició d’aquest fòrum que, tot coincidint amb el cinquè aniversari de la Fundació Anna Lindh (FAL), aplega a Barcelona més de mil membres de les diferents xarxes nacionals que la integren. La voluntat d’aquests estats generals de la Fundació és realitzar un balanç consensuat d’aquests cinc primers anys i plantejar propostes que puguin afegir una dimensió social a la Unió per la Mediterrània. El fòrum s’organitza en dos espais. D’una banda, l’Àgora, amb diferents sessions plenàries i seminaris de treball dedicats a reflexionar amb experts i actors sobre les fites i obstacles destacats per al desenvolupament institucional de la cooperació social i cultural a la regió euromediterrània. D’altra banda, la Medina, que consta d’una fira amb nombrosos estands de les xarxes i organitzacions socials, sessions de presentació de bones pràctiques, sessions informatives, espais per a la presentació de projectes i altres espais autogestionats pels membres de la FAL.

Centre de Convencions Internacional de Barcelona, Fòrum de les Cultures, Barcelona Del 4 al 7 de març

Memòria d’activitats 2010


82

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Ponents (sessions plenàries): Abdelfattah Abusrour, Alrowwad Cultural and Theatre Training Center, Palestina. Mario Alves, ACE ETNIA, Portugal. Esra Aysun, gestora cultural. André Azoulay, president, Fundació Anna Lindh. Nancy Bakir, Lliga dels Estats Àrabs. Assia Bensallah, copresidenta del Grup de Savis del Marroc. Michele Capasso, cap de la Xarxa Italiana de la Fundació Anna Lindh. Andreu Claret, director executiu, Fundació Anna Lindh. Yousri Darwish, cap de la Xarxa Palestina de la Fundació Anna Lindh. Martin Davidson, British Council. Garba Diallo, Crossing Borders, Dinamarca. Ethar el-Katatney, guanyador del Premi Mediterrani de Periodisme 2009. Thierry Fabre, Museu d’Europa i la Mediterrània. Senén Florensa, director general, IEMed. Antonio Fogué, president, Diputació de Barcelona. Claude Frisoni, Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster, Luxemburg. Stefan Füle, comissari europeu d’Ampliació i Política Europea de Veïnatge. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona. Norbert Hintersteiner, Irish School of Ecumenics, Trinity College, Irlanda. Denis Huber, Centre Nord-Sud, Consell d’Europa. Serene Huleileh, The Arab Education Forum, Jordània. Azmy Khalifa, IDSC, Egipte. Anat Lapidot, Van Leer Institute, Israel. Ljubov Lissina, Trajectorya, Estònia. Abdulhadi Majali, president, Assemblea Parlamentària Euromediterrània. Robert Manchin, president, Gallup Europe. Gema Martín Muñoz, directora, Casa Árabe. Rima Maroun, fotògrafa. Ahmed Masa’deh, secretari general, Unió per la Mediterrània. Nilgün Mirze, Istanbul Foundation for Culture and Arts. José Montilla, president, Generalitat de Catalunya. Miguel Ángel Moratinos, ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, Espanya. Abdelmaksoud Rachdi, president, Plataforma no Governamental Euromed. Carmen Sammut, EuroMed Task Force, Malta. Jorge Sampaio, Alt Representant de Nacions Unides per a l’Aliança de Civilitzacions. Salwa Siniora, cap de la Xarxa Libanesa de la Fundació Anna Lindh. Ibrahim Spahic, Sarajevo Winter Festival. Katarina Stigwall, cap de la Xarxa Sueca de la Fundació Anna Lindh. Mohamed Tozy, professor, Universitat Hassan II. Xavier Troussard, Unitat de Polítiques Culturals i Diàleg Intercultural, Comissió Europea. Sara Zavarise, directora de cinema.

Memòria d’activitats 2010


83

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Reunió

X Reunió de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh

Centre de Convencions Internacional de Barcelona, Fòrum de les Cultures, Barcelona 5 de març

Amb motiu del I Fòrum Anna Lindh Barcelona 2010, els membres de la Xarxa Espanyola de la FAL es reuneixen per posar en comú la presència i implicació de les organitzacions de la xarxa en els programes de la FAL, presentar noves propostes de projectes, avaluar l’acció comuna de la xarxa al llarg del present exercici (projecte “Veïns: nous veïns, nous encontres”) i les perspectives per a l’any vinent i revisar la presència de la Xarxa Espanyola en les diverses activitats previstes durant el Fòrum Anna Lindh. En el transcurs de la reunió es presenta el nou web de la Xarxa Espanyola de la FAL (www.xarxaespanyolafal.iemed.org), en què es troben representades les més de cent entitats de la societat civil espanyola que en són membres. El web ofereix informació sobre els projectes destacats que tant la Fundació Anna Lindh com la Xarxa Espanyola d’aquesta i els seus membres duen a terme i les novetats d’interès en el panorama del diàleg intercultural i la cooperació a la Mediterrània.

Projecte

“Veïns: nous veïns, nous encontres”

En col·laboració amb: Fundació Anna Lindh (FAL) i Xarxa Espanyola de la FAL

Amb l’objectiu de reflexionar sobre la convivència de persones de diferents països a Espanya, que implica la possibilitat de configurar un nou mapa identitari a nivell estatal, la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh exhibeix durant la celebració del I Fòrum Anna Lindh les millors fotografies de la convocatòria “Veïns: nous veïns, nous encontres”, llançada a través dels webs dels membres de la Xarxa Espanyola de la FAL.

Barcelona, del 4 al 7 de març: exposició virtual i presentació de la mostra fotogràfica al I Fòrum Anna Lindh Barcelona, Madrid, València, Bilbao, Sevilla, Martorell, març i abril 2010: mostra de les 15 millors fotografies del concurs Martorell, 17 de març: vesprada amb diverses activitats culturals i tallers escolars sobre diversitat cultural, immigració i integració València, 22 de març: concert intercultural amb els grups locals d’arrels africanes Arròs caldós i El Papado Madrid, 24 de març: Festa de la Primavera Barcelona, 14 d’abril: taula rodona “Immigració marroquina en clau de gènere”

Memòria d’activitats 2010


84

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Taula rodona

“Nous veïnatges: les dones en les relacions interculturals”

En col·laboració amb: Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya – Xarxa Internacional de Periodistes amb visió de Gènere (XIPPIC. CAT-RIPCVG)

Taula rodona, organitzada en el marc del projecte “Veïns: nous veïns, nous encontres” de la Xarxa Espanyola de la FAL, que vol oferir la visió en clau de gènere entorn de la convivència en societats amb una creixent diversitat, com és el cas de Catalunya, a partir de l’experiència de dones del nord i del sud que treballen activament a Barcelona en temes de gènere i immigració.

IEMed, Barcelona 27 d’abril

Participants: Salwa el-Gharbi, responsable de l’Àrea de Diversitat Cultural d’Unescocat. Huma Jamshed, presidenta, Associació Cultural, Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses. Mercè López, consellera de Dones, Cultura i Barri Gòtic de Ciutat Vella. MariaÀngels Roque, directora de l’Àrea de Cultures Mediterrànies, IEMed.

Tallers

Taller literari de la segona edició del concurs internacional de relats i contes “Un mar de paraules”

En col·laboració amb: Fundació Anna Lindh (FAL) i xarxes nacionals de la FAL

Els guanyadors del concurs literari “Un mar de paraules” participen en un dels dos tallers literaris que la FAL organitza anualment. Enguany la cita és a Beirut per als participants francòfons i a Sofia per als participants anglòfons. Els dos tallers ofereixen als assistents l’oportunitat de descobrir noves tècniques narratives i millorar la seva capacitat expressiva de la mà d’escriptors experimentats.

Beirut, 7 i 8 de maig Sofia, 29 i 30 d’octubre

Memòria d’activitats 2010


85

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Concurs

Tercera edició del concurs internacional de relats i contes “Un mar de paraules”

En col·laboració amb: Fundació Anna Lindh (FAL), xarxes nacionals de la FAL i Fundación El Legado Andalusí

El concurs “Un mar de paraules”, en la seva convocatòria de 2010, se celebra novament amb la intenció de contribuir al foment del diàleg entre pobles i a l’intercanvi de coneixement i experiències entre diverses tradicions locals i internacionals. En el marc de l’Any Europeu de la Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió, l’actual edició del concurs versa sobre una temàtica que valori tant el progrés social com l’esforç per a la construcció de societats més justes, igualitàries i inclusives. El concurs està dirigit a l’elaboració de contes i relats el contingut dels quals estigui relacionat amb la creació o la consolidació de dinàmiques destinades a reforçar la inclusió dels més febles a la vida quotidiana, a la resolució de conflictes socials i al respecte dels principis de justícia social i igualtat. La producció literària és un mitjà fonamental per a l’expressió i la descripció de fets, idees i emocions que poden directament ser transmesos als joves de tota la regió euromediterrània. Des d’aquest punt de vista, es pretén obtenir relats literaris –basats tant en la realitat com purament de ficció– que parlin de diferents experiències sobre el diàleg social i la lluita contra la pobresa i la justícia. Les xarxes nacionals de la FAL preseleccionen els millors relats de cada país, d’un total de 336 en la present convocatòria, per a la selecció internacional final per part d’un jurat format per personalitats destacades del món literari, acadèmic i del periodisme dels països de l’àrea euromediterrània. Els autors dels 20 millors relats són premiats amb la publicació de les seves obres i amb la participació en el lliurament de premis a Barcelona el 13 de desembre, l’assistència a un taller narratiu el 14 de desembre i un viatge d’estudis per Barcelona i Granada els dies 15 i 16 de desembre.

Memòria d’activitats 2010


86

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Participants guanyadors de la tercera edició: Alfredo Zucchi, Milena è una bomba (Milena és una bomba), Itàlia (1r premi). Ana Pessoa, Esteticista, Portugal (2n premi ex aequo). Ayelet Gundar, Sunset, Israel (2n premi ex aequo). Alper Abca, Birlesmis Hayvanlar Cemiyeti’nden Birlesmis Milletlere Mektup (Carta a les Nacions Unides de la Comunitat d’Animals Units), Turquia. Kholoud Ajarma, Words for the Mediterranean Sea, Palestina. Nathalie Ester Alyon, The Exchange, Israel. Zahra Astitou, His Appointed Time Is the Break of Dawn, Països Baixos. Donara Barojan, Evoliucija: prisitaikai, arba... (Evolució: adapta’t o...), Lituània. Maja Cehovin, Dvanajstim zvezdicam naproti (Cap a les dotze estrelles), Eslovènia. Ilija Durovic, Mucavac (Tartamut), Montenegro. Justin Fenech, Descending the Stairs of Downfall, Malta. Pablo J. Garmón, Elíade, Espanya. Marko Gregur, Dudek je na vrijeme sisao s vlaka (En Dudek va baixar del tren a temps), Croàcia. Malgorzata Gwiazda, Prosiaki na rzez (Porquets per a la matança), Polònia. Andris Habermanis, Sudraba staru klusuma (En el silenci d’una llum platejada), Letònia. Vesna Hauschild, Izmenjava (Intercanvi), Eslovènia. Tiia R. Junnonaho, Kuplia (Bombolles), Finlàndia. Mahmoud Mansi, The Island (L’illa), Egipte. Katarzyna Marta Nocun, Balik, Polònia. Edira Osmani, Atje ku rritet ulliri, Albània. Participants i jurat: Najwa Barakat, escriptora, guionista i membre del jurat. Elisabetta Bartuli, Universitat Ca’ Foscari de Venècia i Escola Superior de Mediadors Lingüístics de Vicenza, presidenta del jurat. Peter Bush, traductor. Senén Florensa, director general, IEMed. Jamila Hassoune, escriptora i membre del jurat. Pierre Joseph Mejlak, escriptor, guanyador de la segona edició del concurs i membre del jurat. Pere Antoni Pons, poeta, periodista i membre del jurat. Josep Robles, coordinador tècnic, Secretaria de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultures Mediterrànies, IEMed. Gianluca Solera, coordinador de xarxes, Fundació Anna Lindh.

Memòria d’activitats 2010


87

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Reunió

XI Reunió de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh

En col·laboració amb: Xarxa Espanyola de la FAL i Fundación Tres Culturas

La segona reunió anual dels membres de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh té com a punt central concretar la participació espanyola en l’acció comuna amb la xarxa nacional marroquina. Aquesta acció té per objectiu, durant el 2010 i el 2011, enfortir les iniciatives i els recursos per potenciar l’associacionisme entre Espanya i el Marroc, en el context dels programes de la Fundació Anna Lindh. A la reunió també es fa balanç de l’activitat de la xarxa durant l’any 2010.

Fundación Tres Culturas, Sevilla 21 d’octubre

Reunió

IX Reunió dels Coordinadors de Xarxes de la Fundació Anna Lindh

En col·laboració amb: Fundació Anna Lindh

La reunió anual dels 43 coordinadors nacionals de xarxes de la Fundació Anna Lindh se celebra en el marc de la Presidència belga de la UE, amb l’objectiu de debatre i complementar l’estratègia de la Fundació per al període 2011-2014, a partir de les conclusions del I Fòrum Anna Lindh organitzat a Barcelona al mes de març de 2010, i de fer un balanç de l’activitat de la Fundació i dels programes i les convocatòries de suport a les xarxes de cara a millorar-ne la gestió per a l’etapa futura. Dins del programa de la trobada s’inclou el lliurament de premis al guanyador del concurs euromediterrani de diàleg intercultural, la Fundació ECOPACE, i un concert ofert per la Fundació Rei Balduí, coordinador de la xarxa belga de la Fundació.

Bristol Stéphanie Hotel, Brussel·les Del 2 al 4 de desembre

Memòria d’activitats 2010


88

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Reunió

I Reunió del Comitè d’Administració de la Plataforma No Governamental Euromed i del Comitè de Pilotatge del Fòrum Civil Euromed 2010

En col·laboració amb: Plataforma No Governamental Euromed

La Plataforma No Governamental Euromed (PNGE), una de les principals xarxes euromediterrànies d’ONGD, reconeguda per la Comissió Europea com a interlocutora de la veu de la societat civil en el procés d’Unió per a la Mediterrània, va renovar els seus òrgans de govern a l’assemblea extraordinària celebrada a Istanbul els dies 19 i 20 de desembre de 2009. Atès que el principal mandat de la PNGE és l’organització amb caràcter bianual dels fòrums civils Euromed, i coincidint amb la Presidència espanyola de la Unió Europea durant el primer semestre de 2010, l’IEMed acull la primera reunió conjunta del consell d’administració de la PNGE i del Comitè de Pilotatge del Fòrum Civil Euromed amb l’objectiu d’establir el calendari (14-16 de maig) i elaborar el pressupost del Fòrum d’Alacant. L’IEMed, en tant que institució impulsora de la PNGE i organitzadora del I Fòrum Civil Euromed l’any 1995, està convidat de forma permanent a formar part del Comitè de Pilotatge.

IEMed, Barcelona 30 i 31 de gener

Simposi

“Llibertat religiosa i ciutadania musulmana. Anàlisi dels nous reptes socials, polítics i jurídics a Espanya i Catalunya”

En col·laboració amb: Universitat Autònoma de Barcelona, Obra Social “la Caixa”, Consell de la Comunitat Marroquina a l’Estanger (CCME), Associació Sociocultural Ibn Batuta i Ministeri de Ciència i Innovació

El creixent component multicultural a Espanya i Catalunya conforma un patró social definit per la presència d’importants comunitats pertanyents a diferents religions i espiritualitats, entre les quals l’islam compta amb un especial protagonisme. Davant la necessitat d’adoptar mesures

Edifici del Rectorat, Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès 8 i 9 d’abril

Memòria d’activitats 2010


89

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

per part dels poders públics que garanteixin la bona convivència entre els diversos col·lectius, aquest seminari aborda qüestions com ara el paper de la religió i la laïcitat al bloc de la constitucionalitat espanyol, l’adequació de l’islam al model social multicultural o l’estatus jurídic de l’islam a la UE i les deficiències jurídiques del model de política religiosa. Participants: M. Teresa Areces, Universitat de Lleida. M. Rosa Ball, regidora de l’Ajuntament de Lleida. Eduard Bajet, Universitat de Barcelona. Manuel Ballbé, Universitat Autònoma de Barcelona. Bonaventura Bassegoda, vicerector de Transferència Social i Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona. Antoni Bosch, Partit Popular de Catalunya (PPC). Abdellah Boussouf, secretari general, Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger. Dolors Bramon, Universitat de Barcelona. Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar. Mohammed Chaib, president, Associació Sociocultural Ibn Batuta. José Mª Contreras, Universidad Pablo Olavide. Francesc de Carreras, Universitat Autònoma de Barcelona. Josep M. de Dios, degà de la Facultat de Dret, Universitat Autònoma de Barcelona. Alberto de la Hera, Universitat Complutense de Madrid. María Pilar Diago, Universitat de Saragossa. Miquel Àngel Estradé, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). M. Àngels Fèlix, Universitat Pompeu Fabra. Silvio Ferrari, Universitat de Milà. Senén Florensa, director general, IEMed. Carolina Gala, Universitat Autònoma de Barcelona. Javier García, Universitat de Gal·les. Ricardo García, Universitat Autònoma de Madrid. Iván Jiménez-Aybar, advocat i director de la consultoria Trayectus, Barcelona. Jaume Lanaspa, director executiu, Obra Social “la Caixa”. Salwa L’Aouaji elGharbi, Centre per al Diàleg Intercultural de Catalunya. María del Mar Leal, Universitat de Sevilla. José Luis Llaquet, Universitat Abat Oliba. Jordi López Camps, Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Laura Massana, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). Cristina Monteys, Oficina d’Afers Religiosos de Barcelona. Mònica Nadal, Fundació Jaume Bofill. Joan Lluís Pérez-Francesch, Universitat Autònoma de Barcelona. Pedro A. Perlado, Universitat Autònoma de Barcelona. Glòria Renom, Convergència i Unió (CiU). Ferran Requejo, Universitat Pompeu Fabra. Eduardo Rojo, Universitat Autònoma de Barcelona. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultures Mediterrànies, IEMed. Jaime Rossell, Universitat d’Extremadura. Rosa M. Satorras, Universitat de Barcelona. Àlex Seglers, coordinador de l’Àrea de Dret Eclesiàstic, Universitat Autònoma de Barcelona.

Seminari

Congrés Internacional Intercultural sobre les Dones a la Mediterrània: “Voces mediterráneas IV”

En col·laboració amb: Universitat Internacional Menéndez Pelayo i Pla Nacional de l’Aliança de Civilitzacions

La present edició del congrés “Voces mediterráneas” es planteja com a trobada de figures intel·lectuals feministes i progressistes de renom internacional sota el lema “Dona i poder”. Un lema que resumeix els objectius de la trobada: repensar el concepte de poder des d’una òptica feminista i progressista, analitzar el paper real de les dones amb poder en l’actualitat i de cara al futur, revisar l’accés de les dones al poder i potenciar la incorporació de la perspectiva de gènere en les dinàmiques de poder formal i informal.

Universitat Internacional Menéndez Pelayo, Granada Del 19 al 21 de maig

Memòria d’activitats 2010


90

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Fòrum

Fòrum Civil Euromed Activitat organitzada en el marc de la Presidència espanyola de la UE

En col·laboració amb: Plataforma No Governamental Euromed, Red Encuentro Civil Euromediterráneo, Casa del Mediterráneo Palau de Congressos, Alacant Del 14 al 16 de maig

De manera paral·lela a la Conferència Euromediterrània de Ministres d’Afers Exteriors i sota el lema “Cap a una nova estratègia de la societat civil euromediterrània”, els representants de la societat civil reunits a Alacant reafirmen la necessitat d’un marc d’associació euromediterrani obert a tots els països de la regió que no quedi circumscrit a les prioritats dels sectors econòmics i empresarials. El Fòrum reafirma també el compromís amb la lluita contra qualsevol forma de discriminació i l’exigència a les autoritats públiques de promoure una gestió democràtica de la creixent diversitat de les societats euromediterrànies.

Reunió

Jornades de Reflexió i Projecció i Assemblea General d’Encuentro Civil Euromed

En col·laboració amb: Encuentro Civil Euromed

L’IEMed acull a la seva seu la reunió dels membres de la xarxa Encuentro Civil Euromed per valorar les activitats dutes a terme al llarg de l’any i els resultats del Fòrum Civil Euromed, celebrat a Alacant del 14 al 16 de maig, i també per definir els elements clau del pla d’acció futur, tant a Espanya com a l’exterior, que es presentarà al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. La trobada també reflexiona sobre el treball que la xarxa desenvolupa davant la Unió per la Mediterrània.

IEMed, Barcelona 20 i 21 de setembre

Memòria d’activitats 2010


91

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Universitat Internacional d’Estiu de Poitiers

“Au delà du développement IV : changer de voie”

En col·laboració amb: Institut International de Recherche Politique de Civilisation (IIRPC), Universitat de Poitiers, Espace Mendès France, Centre Edgar Morin, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) i Regió Poitou-Charentes

Dins del programa lectiu de la Universitat Internacional d’Estiu de Poitiers, l’IEMed organitza, els dies 28 i 29 de setembre, la sessió “Régions mondialisées : la Méditerranée, enjeu d’un monde en mutation” amb dues conferències: “Politique et société dans la région euro-méditerranéenne», a càrrec de Jean-Pierre Filiu, de l’Institut d’Études Politiques (París), i “Société civile et développement local”, a càrrec de Nozha Sekik, de l’Institut Nacional del Patrimoni (Tunis).

Espace Mendès France, Poitiers Del 27 al 30 de setembre

Conferència

“Mediterranean Food and Sustainability”

En col·laboració amb: RIFOSAL, Cambra de Comerç Italiana a Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya

Conferència final del cicle “Mediterranean Study Days upon Quality and Food Safety 2008/2010”, que, a banda de fer un repàs dels diversos projectes posats en marxa en el marc de la iniciativa, revisa l’estat del sistema europeu de qualitat en la producció d’aliments i les perspectives de futur de la dieta mediterrània, tot abordant temes com la producció d’aliments orgànics, les sinergies entre aquest sector i el turisme, l’evolució dels marcs legislatius europeus agroalimentaris o el valor de la dieta mediterrània com a patrimoni compartit i font de desenvolupament econòmic.

Fundació UAB, Casa de Convalescència, Hospital de Sant Pau, Barcelona 1 de desembre

“Joventut i Mediterrània.

Memòria d’activitats 2010


92

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Tribuna

“Joventut i Mediterrània. Els joves com a agents de cooperació i desenvolupament”

En col·laboració amb: Agència Catalana de la Joventut, Secretaria General de Joventut, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Presentació del número 11 de la revista Quaderns de la Mediterrània, el dossier monogràfic de la qual, “Jóvenes i desafíos mediterráneos” inclou visions comparatives de la joventut actual a la Mediterrània d’autors del món de l’art, la sociologia i la societat civil, i ofereix una revisió de les tendències que experimenta la joventut mediterrània pel que fa a les seves actituds envers la religió, la política, l’estètica, les tecnologies d’avantguarda, la interculturalitat i el cosmopolitisme o l’associacionisme i com s’estan desenvolupant les polítiques educatives i de joventut a la regió euromediterrània.

Agència Catalana de la Joventut, Barcelona 19 de gener

Participants: Xavier Baró, formador i conseller pedagògic, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Sílvia Cabeza, directora de programes, Agència Catalana de la Joventut. Carla Canal, tècnica de l’Àrea de la Mediterrània, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Julià Fernàndez, director, Agència Catalana de la Joventut. Senén Florensa, director general, IEMed.

Presentació

‘Quaderns de la Mediterrània’ núm. 12: “Spiritualities and Representations in Intercultural Dialogue” / “Espiritualidades y representaciones en el diálogo intercultural”

En col·laboració amb: Instituto Cervantes

Presentació del número 12 de la revista Quaderns de la Mediterrània, que se centra en la reflexió sobre les relacions entre espiritualitat i creació artística en el diàleg euromediterrani, tot abordant la possibilitat de trobar ponts transculturals que, a partir de valors comuns, influeixin en les necessitats compartides per les diferents religions i cultures.

Instituto Cervantes, Brussel·les 20 de gener

Participants: Andreu Bassols, cap d’Unitat adjunt de Relacions Exteriors, Comissió Europea. Francisco Ferrero, director, Instituto Cervantes de Brussel·les. Bichara Khader, director, Centre d’Études et de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain, Universitat Catòlica de Lovaina. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultures Mediterrànies, IEMed.

Memòria d’activitats 2010


93

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Taula rodona

“Els amazics avui, la cultura berber”

En col·laboració amb: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya i Pagès Editors

Amb motiu de la presentació del llibre Els amazics avui, la cultura berber s’organitzen dues taules rodones que volen apropar la cultura del poble amazic i la situació en què es troba la recuperació de la llengua amaziga, a través de la literatura oral i escrita i els mitjans de comunicació, la influència i contribució de la cultura amaziga en la conformació d’altres cultures de la Mediterrània, la seva presència a l’Europa contemporània o els processos polítics al nord d’Àfrica al voltant de l’associacionisme i l’autonomia amazics.

Presentació a Barcelona: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya 25 de gener En col·laboració amb: lnstitut d’Estudis Ilerdencs, Pagès Editors i Òmnium Cultural Presentació a Lleida: lnstitut d’Estudis Ilerdencs 2 de febrer

Participants (Barcelona): Selwa el-Gharbi, vicepresidenta del Congrés Mundial Amazic i presidenta de Tamettut: Associació de Dones Amazigues de Catalunya. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultures Mediterrànies, IEMed. Salem Zènia, poeta i novel·lista en llengua amaziga. Participants (Lleida): Josep M. Forné, president, Òmnium Cultural Ponent-Lleida. Lluís Pagès, director, Pagès Editors. Maria-Àngels Roque, directora de l’Àrea de Cultures Mediterrànies, IEMed.

Memòria d’activitats 2010


94

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Cicle de conferències

The Jews of Spain: Past and Present

En col·laboració amb: The Catalan Center at New York University i American Sephardi Federation – Sephardic House

L’IEMed col·labora en aquest cicle de conferències que apropa la realitat del poble sefardita a través de conferències centrades en els llibres Filles de Sara, mares d’Israel: dones jueves a la Girona medieval, de Sílvia Planas (28 d’abril) i Història de la Catalunya jueva, de Sílvia Planas i Manuel Forcano (2 de maig), de la mà dels propis autors i la conferència “Rastres d’Esther: la presència jueva a la literatura contemporània catalana”, amb Manuel Forcano.

Center for Jewish History i King Juan Carlos Center, Nova York 28 d’abril i 2 i 4 de maig

Presentació

Cursos del Campus Universitari de la Mediterrània

En col·laboració amb: Campus Universitari de la Mediterrània, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Universitat Politècnica de Catalunya

La programació del 2010 dels cursos del Campus Universitari de la Mediterrània (CUM) incorporen una nova àrea temàtica de Formació sobre Educació, que s’afegeix als que el Campus imparteix cada any en àrees com Societat de la Informació; Medi Ambient; Ciència i Tecnologia; Societat, Cultura i Turisme i Economia i Empresa. El CUM arriba enguany a la 14a edició consolidant tant l’oferta formativa com els festivals. Així, la nova programació preveu la realització del Festival Blanc, el Mobile Game Festival i la trobada sobre audiovisual integrat EMBED, organitzats conjuntament amb l’Espai de la Tecnologia i les Idees Neàpolis.

Club de la Feina de l’Institut Municipal d’Educació i Treball, Vilanova i la Geltrú 20 d’abril

Memòria d’activitats 2010


95

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Conferència

Presentació d’Encuentro Civil Euromed a ONG catalanes

En col·laboració amb: Encuentro Civil Euromed i Casa del Mediterráneo

Acte organitzat per apropar als diferents agents socials de Catalunya, que treballen amb una visió global de l’Associació Euromediterrània, aquest espai de trobada generador de debat, anàlisi i reflexió sobre el procés euromediterrani des de la perspectiva de la societat civil espanyola, i que va sorgir fruit de la necessitat de coordinar l’activitat de les diverses associacions i plataformes ciutadanes d’arreu Espanya a la Mediterrània.

IEMed, Barcelona 3 de maig

Tribuna

‘Història de la Catalunya jueva’

En col·laboració amb: Ajuntament de Girona i Editorial Àmbit

Presentació a Barcelona de la primera gran obra de divulgació de la vida quotidiana del poble hebreu a Catalunya. Un recorregut per la història de les comunitats jueves catalanes medievals que van aportar un dels llegats literaris i de pensament més rics de tota l’edat mitjana i que forma part indissociable de la identitat catalana actual.

IEMed, Barcelona 22 de juny

Participants: Senén Florensa, director general, IEMed. Manuel Forcano, vicepresident, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya (CoNCA) i coautor del llibre. Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya. Anna Pagans, alcalde de Girona. Sílvia Planas, directora, Museu d’Història dels Jueus i Institut d’Estudis Nahmànides; coautora del llibre.

Taula rodona

“La construcció de la pau en l’educació dels joves a Catalunya”

En col·laboració amb:

A partir de l’acció “Peace Bag for Euromed Youth”, projecte espanyol finançat per la Fundació Anna Lindh l’any 2009, la Fundació Catalunya Voluntària i l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans han editat la traducció al català dels materials pedagògics sobre pau i interculturalitat resultants de la iniciativa. Aquesta taula rodona és la presentació d’aquests materials, adreçats fonamentalment a entitats juvenils que treballen en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament a la Mediterrània.

Fundació Catalunya Voluntària i Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans IEMed, Barcelona 23 de novembre

Participants: Víctor Albert, president, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Xavier Badia, director, Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans, Generalitat de Catalunya. Alicia Cabezudo, professora del Màster en Educació per la Pau, Universitat per la Pau, Costa Rica. Senén Florensa, director general, IEMed. Federico Mayor Zaragoza, copresident de Grup d’Alt Nivell de l’Aliança de Civilitzacions i president de la Fundación Cultura de Paz. Meghann Villanueva, coordinadora del programa “Clam per la Pau”, Fundació Catalunya Voluntària.

Memòria d’activitats 2010


96

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Tribuna

“És possible un diàleg euromediterrani?”

IEMed, Barcelona 14 de desembre

Amb motiu de la presentació del número 14 de la revista Quaderns de la Mediterrània “Diez años de diálogo euromediterráneo”, que commemora els desè aniversari de la publicació amb una selecció dels articles més destacats que han anat apareixent a la publicació, l’IEMed organitza aquesta taula rodona que aborda la necessitat d’establir ponts de diàleg entre la Unió Europea i els països del sud de la Mediterrània que transcendeixin l’esfera institucional i econòmica per arribar a un veritable diàleg entre societats i cultures, en un moment de creixent multiculturalisme que planteja nous reptes. Participants: Tomás Alcoverro, corresponsal de La Vanguardia a Beirut. Senén Florensa, director general, IEMed. Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya. Maria-Àngels Roque, directora de Quaderns de la Mediterrània, IEMed. José Enrique Ruiz-Domènec, catedràtic d’història medieval, Universitat Autònoma de Barcelona.

Presentació

‘Les amazigs aujourd’hui, la culture berbère’

En col·laboració amb: Biblioteca Nacional del Regne del Marroc i Éditions Publisud

L’IEMed presenta a la capital marroquina l’edició francesa del llibre Els amazigs avui, la cultura berber, que s’acosta a la realitat contemporània del poble amazic mitjançant les aportacions de 33 acadèmics, periodistes i representants institucionals i d’associacions civils que aborden aspectes històrics i antropològics, la llengua i l’escriptura, la literatura, els mitjans de comunicació, la participació política, la dona com a factor de modernitat i tradició, la diàspora amaziga o l’associacionisme i el desenvolupament. El llibre recull bona part de les contribucions fetes al simposi internacional organitzat per l’IEMed “Els amazics avui, la cultura berber”.

Biblioteca Nacional del Marroc, Rabat 10 de desembre

Participants: Ahmed Boukouss, director, Institut Royal de la Culture Amazighe. Maria-Àngels Roque, directora de Quaderns de la Mediterrània, IEMed.

Memòria d’activitats 2010


97

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

Cicle de conferències

Altaveu Mediterrània

En col·laboració amb: Club d’Amics de la Unesco

El programa «Altaveu» del Club d’Amics de la Unesco de Barcelona posa a l’abast del públic la diversitat cultural i les diferents realitats ètniques de l’àrea mediterrània, mitjançant un cicle de conferències especialitzades que tenen lloc en diversos espais de la ciutat de Barcelona. L’IEMed hi col·labora acollint els cicles dedicats a les societats i cultures mediterrànies, amb conferències de caràcter divulgatiu a càrrec de professors universitaris, periodistes, viatgers i especialistes de cada tema d’estudi.

Dins del programa del cicle «Altaveu Unesco» Altaveu Mediterrània, (febrer - maig de 2010): Els dilluns de l’expansió catalana per la Mediterrània Els dilluns del món jueu Els dilluns de Turquia Els dimarts del modernisme dins l’arquitectura catalana Els dimarts de la Roma antiga Els dimarts del Marroc Els dijous dels càtars Altaveu Mediterrània, (octubre 2010 - gener 2011): Els dilluns del pensament i la cultura de l’islam Els dilluns d’Egipte: de l’antiguitat a l’actualitat Els dimarts de la literatura mediterrània Els dimarts de Grècia Els dijous a la vora del Nil IEMed i Club d’Amics de la Unesco, Barcelona Febrer 2010 - gener 2011

Conferenciants: David Agustí, professor d’història. Javier Albarracín, cap de l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic, IEMed. Marta Albarracín, educadora social especialitzada en cooperació i desenvolupament. Matilde V. Alsina, periodista del suplement de Cultura de l’Avui i del web de la ciutat de Barcelona. Nazanín Amiriam, periodista i escriptora. Mercè Amor, llicenciada en història per la UB i responsable de l’Espai Dona de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta. Pere Antoni, escriptor i periodista. Xavier Ballestín, doctor en història i arabista, professor del Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la UB. Halil Bárcena, arabista, islamòleg i director de l’Institut d’Estudis Sufís de Barcelona. Joan Bassegoda, arquitecte, president d’Amics de Gaudí. Ana M. Bejarano, professora de llengua i literatura hebrees, UB. Jordi Berrio, doctor en filosofia. Victoria Bescós, llicenciada en filologia clàssica, catedràtica de llatí de batxillerat i consultora de multimèdia i comunicació a la UOC. Almudena Blasco, professora i doctora en història medieval, UAB. Meritxell Blasco, professora d’història del judaisme, UB. Lluís Bosch, Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, Ajuntament de Barcelona. Juan Manuel Cabezas, doctor en antropologia social. Tate Cabré, periodista cultural; professora de comunicació, UAB. Elena Cantarell, professora d’història, UB. Miquel Carceller, professor, Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic, UAB. Aitor Carrera, professor, Universitat de Lleida. Jesús Carruesco, professor, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Rossend Casanovas, historiador de l’art, UB. Núria Castellano, professora d’egiptologia, membre de la Societat Catalana d’Egiptologia i membre de la missió arqueològica a Oxirrinc (Egipte). Núria Castro, egiptòloga, llicenciada en prehistòria, història antiga i arqueologia per la UB. Josep Cervelló, professor, Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic, UAB. Hosni Chakir, coordinador en codesenvolupament de l’Associació Sociocultural Ibn Batuta. Antoni Dalmau, escriptor i expert en catarisme. Alejandra de Riquer, doctora en filologia clàssica i professora titular de filologia llatina, UB. Salwa el-Gharbi, cap del Departament de Drets Humans i Diversitat Cultural, Centre Unesco de Catalunya-Unescocat. Francesc Espinet, historiador i professor, UAB. M. Josep Estanyol, doctora en filologia semítica. Begoña Esteban, escriptora i il·lustradora. Teresa Fau, professora titular de filologia grega, UB. M. Antònia Fornés, professora, Universitat de les Illes Balears. Mireia Freixa, professora d’història d’art modern i contemporani, UB. José Ignacio García, doctor en filologia clàssica i professor titular de filologia llatina, UB. Manuel García, doctor en història, catedràtic de filosofia i consultor de filosofia a la UOC. Raül Garrigasait, llicenciat en filologia clàssica i responsable editorial de la col·lecció “Bernat Metge”. Pau Gilabert, professor titular de filologia grega, UB. Josep Giralt, director de l’Àrea d’Acció Cultural, IEMed. Daniel Giralt-Miracle, crític d’art i comissari de l’Any Gaudí 2002. Emma González, egiptòloga i responsable de l’Àrea Pedagògica del Museu Egipci de Barcelona. Isabel Hervás, traductora d’àrab. Víctor Hurtado, historiador i economista. Jaume Juan, doctor en filologia clàssica i professor titular de filologia llatina, UB. Dalia Levinsohn, secretària general, Federació de Comunitats Jueves d’Espanya. Jordi Llompart, periodista, productor, director i guionista. Rosa Lluch, professora d’història medieval, UB. Theodor Loinaz, llicenciat en filologia semítica per la UB. Ernest Marcos, professor titular de filologia grega, UB. Ramon Martí, professor d’història medieval, UAB. Àngel Martín, doctorand del Departament de Filologia Grega, UB. Gabi Martínez, escriptor, viatger i autor de la novel·la Sudd. Maite Mascort, arqueòloga de la Generalitat de Catalunya, vicepresi-

Memòria d’activitats 2010


98

5. ÀREES > 5.4. Cultures mediterrànies

denta de la Societat Catalana d’Egiptologia i membre de la missió arqueològica a Oxirrinc (Egipte). Ramon Masià, professor, UOC. Felip Massó, membre d’Eridu i col·laborador de la Fundació Arqueològica Clos. Marc Mayer, doctor en filologia clàssica i catedràtic de filologia llatina, UB. Raquel Medina, crítica d’art. Victòria Medina, arqueòloga i doctoranda del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, UB. Membre de Fent Història – Associació Catalana d’Estudis Històrics. Carles Miralles, hel·lenista, poeta i catedràtic del Departament de Filologia Grega, UB. Mònica Miró, llicenciada en filologia clàssica i en filologia romànica; consultora i tutora d’humanitats i de filologia catalana, UOC. Victòria Mora. Museu d’Història de Barcelona. Jordi Moreras, antropòleg, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Ahmet Muhitin, periodista. Josep Padró, catedràtic d’egiptologia, UB, president de la Societat Catalana d’Egiptologia i director de la missió arqueològica Oxirric (Egipte). Víctor Pallejà, islamòleg de la Universitat d’Alacant i de la UOC. Lluís Permanyer, periodista i cronista de la ciutat de Barcelona. Raffaele Pinto, professor de filologia italiana, UB. Josep Pujol, professor de literatura catalana medieval, UAB. Pere J. Quetglas, doctor en filologia clàssica i catedràtic de filologia llatina, UB. Alberto J. Quevedo, professor, Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic, UAB. Magdalena Ramos, catedràtica de grec, Institut BarcelonaCongrés. Anna M. Rauret, professora titular d’arqueologia, UB. Montserrat Reig, professora, Departament de Filologia Grega, UB. Montserrat Rius, professora i escriptora. Pilar Romeu, doctora en filologia semítica. Èlia Romo Terol, llicenciada en filologia àrab. MariaÀngels Roque, antropòloga i directora de l’Àrea de Cultures Mediterrànies, IEMed. Antoni Rossell, professor titular, UAB; director, Arxiu Occità (Institut d’Estudis Medievals), UAB. Oriol Rosselló, arquitecte. Hélène Rufat, professora de literatura francesa de la UPF i experta en Albert Camus. Teresa M. Sala, professora d’història de l’art modern i contemporani, UB. Joan Silva, professor, Institut Pous i Argila, Manlleu. Eduard Soler, coordinador de l’Àrea Mediterrània, Fundació CIDOB i assessor de la Presidència espanyola de la UE. León Sorenssen, vicepresident de la comunitat jueva ATID de Catalunya. M. Dolors Soriano, doctora en història antiga i conservadora del Museu Etnològic de Barcelona. Moisés Stanckowich, vicepresident de TARBUT Castelldefels. Javier Velaza, doctor en filologia clàssica i professor titular de filologia llatina a la UB.

Memòria d’activitats 2010


5.5.

Acció cultural Objectius: Promoure la cultura de l’espai euromediterrani mitjançant exposicions històriques i commemoratives, mostres d’art contemporani, espectacles i actuacions musicals d’àmbit mediterrani, tant tradicional com modern. Amb una clara vocació d’arribar a la població en general, es pretén contribuir a potenciar Barcelona com a marc de referència d’activitats culturals mediterrànies.

Congrés

IV Centenari de l’Expulsió dels Moriscos

En col·laboració amb: Institut Ramon Muntaner, Museu d’Història de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, Universitat Miguel Hernández, Ajuntament d’Ascó i Lo Llaüt

Simposi internacional sobre els moriscos catalans del Baix Segre i les Terres de l’Ebre amb motiu de la commemoració de l’edicte d’expulsió de Catalunya d’aquesta comunitat el 17 d’abril de 1610. El simposi aporta nous coneixements sobre la comunitat morisca a la península Ibèrica i especialment a Catalunya, i sobre les circumstàncies sota les quals es va posar fi a la presència secular de l’islam en els territoris de la Corona d’Aragó a la llum de les investigacions més recents. Alhora, vol propiciar una reflexió en termes historiogràfics sobre els conceptes contemporanis de tolerància, integració i multiculturalitat.

XVI Cicle de conferències “Manuscrits: els moriscos catalans”: 15 d’abril, sessió inaugural a la Universitat Autònoma de Barcelona. Sessions del 15 d’abril a la tarda i el 16 d’abril al matí, al Museu d’Història de Catalunya Congrés Internacional del IV Centenari: 16 i 17 d’abril, Casal Municipal d’Ascó. 18 d’abril, acte de cloenda al Castell de Miravet

Participants: Agustí Alcoberro, director, Museu d’Història de Catalunya. Manuel Ardit, Universitat de València. Raja Yassine Bahri, Universitat La Manouba, Tunis. Rafael Benítez SánchezBlanco, Universitat de València. Luis Bernabé, Universitat d’Alacant. Antoni Borrell, alcalde de Miravet. Boutheina Bouzid, Escola Nacional d’Arquitectura i Urbanisme, Tunis. Dolors Bramon, Universitat de Barcelona. Teresa Cabré, degana de la Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona. Louis Cardaillac, Colegio de Jalisco, Guadalajara, Mèxic. Yvette Cardaillac-Hermosilla, Institut d’Études Ibériques – Université Bordeaux 3. Youssef el Alaoui, Universitat de Rouen – ERIAC. Jordi Ferrús, ESEM, Universitat Miguel Hernández, Elx. Senén Florensa, director general, lEMed. Manuel Lomas, Universitat de València. Joan F. Mira, Institut d’Estudis Catalans. Sakina Missoum, arquitecta i historiadora. Pascual Ortega, IES Martí i Franquès, Tarragona. Josep M. Perceval, Universitat Autònoma de Barcelona. Jesús Rodríguez Marín, rector, Universitat Miguel Hernández, Elx. Josep Serrano, Universitat Internacional de Catalunya. Abdel-hakim Slama, Institut Nacional del Patrimoni, Tunis. Christiane Stallaert, Universitat Catòlica de Lovaina i Universitat d’Anvers. Rafael Vidal, alcalde d’Ascó. Bernard Vincent, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París. Pablo Yzquierdo, historiador.

Memòria d’activitats 2010


100

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

Presentació

XVI Festival de Fes de Músiques Sacres del Món

En col·laboració amb: Ajuntament de Barcelona i Fondation Esprit de Fès

L’IEMed acull la presentació a la premsa barcelonina de la setzena edició d’aquest festival que enguany, inspirant-se en l’obra d’Ibn Arabi, adopta el lema “Viatge iniciàtic” i proposa el redescobriment del món, de l’Altre i d’un mateix mitjançant la recerca de l’espiritualitat de diverses tradicions musicals de l’Índia, Cambodja, Estats Units, Tanzània, Burundi, Moçambic, França, Iran, Canadà, Afganistan, Turquia, Egipte, Corea del Sud, Israel, Tunísia, Espanya o el Carib. L’acte compta amb les actuacions de Hajj Younes i Karima Skalli, que interpreten música araboandalusina, i Malhoun.

Palau de la Virreina, Barcelona 4 de maig

Participants: Fouad Benmerkhlour, professor, Universitat de Fes. Amin Choudri, conseller de cultura, Ambaixada del Marroc a Espanya. Mohamedel-Idridssi, representant de la Fondation Esprit de Fès a Espanya. Senén Florensa, director general, IEMed. Abdallah Harsi, professor, Universitat de Fes. Mohamed Iraki, professor, Universitat de Fes. Mohamed Kabbaj, president, Festival de Fes. Hassan Slighoua, president, comunitat urbana Méchouar Fès-Jdid; vicepresident primer, Consell Regional de Fès-Boulemane.

Taula rodona

“Turquia, pont entre cultures”

En col·laboració amb: Portal Blau Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània, Ajuntament de l’Escala

Dins del programa d’activitats del Festival Portal Blau i coincidint amb l’actuació del grup de dervixos Galata Mevlevi Ensemble, l’IEMed organitza una taula rodona amb la participació de coneixedors de primera mà dels àmbits polític, diplomàtic i periodístic de la complexa realitat de Turquia, un país amb una de les tradicions històriques i culturals més riques de la Mediterrània, pont entre cultures per antonomàsia que es manifesta en les seves aspiracions d’adhesió a la UE, però també en el seu creixent protagonisme en els esforços per estabilitzar un conflictiu Orient Mitjà.

Fòrum Romà d’Empúries 13 d’agost

Participants: Joan Clos, ambaixador d’Espanya a Turquia. Rosa Regàs, escriptora. Carles Duarte, poeta. Senén Florensa, director general, IEMed.

Memòria d’activitats 2010


101

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

Exposició

“Raimundus, christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre cultures”

En col·laboració amb: A Barcelona, amb la Universitat de Barcelona i el Centre de Documentació Ramon Llull

L’exposició “Raimundus, christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre cultures” fa un recorregut per la vida i l’obra del pensador mallorquí, tot destacant la faceta del diàleg intercultural amb el món musulmà en una època, els segles xiii i xiv, en què la Mediterrània era un espai tant per al conflicte com per a un intens intercanvi comercial. En aquest context, per als habitants de les dues ribes mediterrànies, l’Altre (el musulmà, el cristià o el jueu) ho era tot menys un desconegut. Entre les tres cultures no hi havia ni ignorància ni indiferència. Malgrat que la tolerància i la intolerància van tenir lloc a parts iguals en funció dels canviants interessos polítics en l’àmbit mediterrani, el contacte entre aquestes cultures es mostra especialment fecund i productiu a l’edat mitjana pel que fa al pensament, les arts, la literatura, així com en els costums socials i les creences. La mostra presenta el cas de Ramon Llull, “català de Mallorques”, com un producte paradigmàtic de la trobada entre cultures a través del desenvolupament d’un projecte personal, de caire intel·lectual, religiós i polític, d’un abast excepcional i que representa una aportació amb caràcter propi de la cultura catalana a la història de les relacions interculturals.

A València, amb el Centre Unesco de València, la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de València, la Fundació Jaume II el Just i la Mancomunitat de la Valldigna A Xàbia, amb el Foro Jávea de Vecindad, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Xàbia A Balaguer, amb el Museu Comarcal de la Noguera Universitat de Barcelona, del 22 d’abril al 25 de maig Monestir de Santa Maria de la Valldigna, València, del 17 de juny al 2 d’agost Xàbia, del 6 d’agost al 25 de setembre Balaguer, del 6 de novembre de 2010 al 16 de gener de 2011

Memòria d’activitats 2010


102

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

Exposició

“La Mediterrània del segle xx. Realitats i mirades” Activitat organitzada en el marc de la Presidència espanyola de la UE

En col·laboració amb: Agència EFE i CCIB Palau Robert, Barcelona Del 7 de juny al 29 d’agost

Aquesta mostra proposa un viatge pel convuls segle que hem deixat enrere a través del document fotogràfic que proporciona l’arxiu d’imatges de l’Agència EFE, amb la voluntat de recordar els fets més rellevants que han marcat el transcurs d’aquesta regió durant el segle xx. Des de la fi dels grans imperis amb la Primera Guerra Mundial fins a la configuració dels nous estats, l’exposició comissariada per Tomás Alcoverro es planteja en clau de crònica periodística d’actualitat amb la finalitat d’evocar esdeveniments que van conformar una època passada, però les conseqüències dels quals encara són presents en els nostres dies. El visitant inicia el viatge l’any 1900, un inici de segle convuls immergit en les lluites entre els grans imperis pel control estratègic de l’Àfrica, l’Orient Mitjà o els Balcans que porten a la Primera Guerra Mundial, la guerra que marca la fi de la Belle Époque. La visita continua a través de quatre àmbits expositius més que mostren cronològicament com va viure la Mediterrània el creixement industrial i comercial del període d’entreguerres, l’augment de les tensions que van conduir a la Segona Guerra Mundial, la fi de l’hegemonia europea amb la descolonització i el sorgiment d’un nou món bipolar, que va tenir a la Mediterrània un dels principals escenaris de fricció, l’aparició del Moviment de Països No Alineats, l’inici i desenvolupament del conflicte a l’Orient Mitjà, la crisi del petroli del 1973, la divisió de Xipre, la fi del model bipolar amb la caiguda de la Unió Soviètica o la desintegració de Iugoslàvia. Una exposició de realitats, perquè les càmeres són capaces de copsar un instant autèntic i en fan així quelcom d’etern i definitiu; memòria a partir de la qual construir. Però també una exposició de mirades, perquè l’ésser humà interpreta els fets, els viu –i els reviu– a partir de les seves pròpies esperances, dels seus valors i pors, del seu propi concepte de vida.

Memòria d’activitats 2010


103

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

Memòria d’activitats 2010


104

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

Presència 16-22/7/2010 La Vanguardia 7/6/2010

Memòria d’activitats 2010


105

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

Exposició

“Amb Pamuk per Istanbul”

En col·laboració amb: Palau Robert

Exposició que apropa als visitants la ciutat d’Istanbul des de la visió personal del premi Nobel Ohran Pamuk, reflectida a la seva obra Istanbul, ciutat i records. El to literari i a la vegada íntim de l’exposició permet conèixer aspectes sorprenents que defugen les visions estereotipades de la ciutat del Bòsfor, en un recorregut que mostra els barris i indrets emblemàtics de Nisantasi, Cihangir, la Banya d’Or, el casc antic, Santa Sofia i Beyazit.

Cotxeres del Palau Robert, Barcelona Del 14 d’abril al 15 d’agost

Memòria d’activitats 2010


106

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

Exposició

“Viure la Mediterrània”

En col·laboració amb: Universitat de Huelva, Universitat de Cadis, Universitat de Jaén, Universitat de Còrdova, Universitat de Granada, Universitat Internacional d’Andalusia, Fundació Kassumay i Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

La voluntat de recorregut itinerant de la mostra “Viure la Mediterrània” és generar una reflexió sobre els valors, la identitat històrica i cultural de l’arquitectura tradicional i la necessitat de preservar aquest valuós patrimoni dels diferents pobles de la Mediterrània. Molts dels elements arquitectònics tradicionals que s’hi exhibeixen estan directament vinculats a l’estil de vida de Catalunya, que s’emmarca en el paradigma de la vida mediterrània. La ruta itinerant d’aquesta exposició uneix diferents regions europees i mediterrànies, amb la finalitat d’ajudar a descobrir que l’arquitectura tradicional forma part d’aquest patrimoni col·lectiu i generar iniciatives de desenvolupament rural i turístic en els diferents indrets on s’exposa.

Universitat de Huelva, de l’1 al 14 de juny

El País 2/6/2010

Campus de la Asunción de la Universitat de Cadis, Jerez de la Frontera, del 23 de juny al 9 de juliol Can Massallera, Sant Boi de Llobregat, amb motiu de la Quinzena de la Mediterrània, del 17 al 30 de setembre Residència de la Universitat Internacional d’Andalusia, Baeza, del 4 al 17 d’octubre Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Còrdova, del 20 d’octubre al 3 de novembre Aulari Flores de Lemus de la Universitat de Jaén, del 8 al 21 de novembre Universitat de Granada, del 24 de novembre al 13 de desembre

Memòria d’activitats 2010


107

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

Exposició

“La Mediterrània, l’altre origen del món”

En col·laboració amb: Ajuntament de Barcelona i Museu Marítim de Barcelona

Igual com el mar Bàltic, el Carib o el mar de la Xina, la Mediterrània ha estat i és un espai de contacte entre diferents pobles i cultures, i és el punt natural de trobada de tres continents: Europa, Àsia i Àfrica. L’exposició “La Mediterrània, l’altre origen del món” forma part de la Setmana Mediterrània de l’Exposició Universal de Xangai, i es proposa mostrar el valuós paper que la Mediterrània ha jugat com a canal de transmissió per excel·lència de nombrosos avenços científics i tecnològics, de múltiples expressions artístiques i culturals, de sistemes polítics com ara la democràcia i de grans religions, espiritualitats i creences. Un llegat que, mitjançant el conflicte però també el mestissatge i el diàleg cultural, ha suposat una part fonamental de l’organització social, política i cultural de nombroses poblacions del món. En el context geogràfic mediterrani, aquest llegat ha configurat els trets propis d’una identitat comuna, la mediterraneïtat, subjacent a qualsevol particularitat cultural dels pobles del Mare Nostrum.

Pavelló del Futur, Exposició Universal, Xangai Del 2 al 5 de setembre

Memòria d’activitats 2010


108

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

Concert

“Sound of Anatolia”

En col·laboració amb: Ministeri de Cultura de Turquia, Consolat de Turquia a Barcelona, Generalitat de Catalunya, L’Auditori i Companyia Nacional d’Òpera i Ballet d’Ankara

Amb motiu de l’elecció d’Istanbul com a Capital Europea de la Cultura 2010 i dins de les activitats del Fòrum Cívic Espanya-Turquia que promou l’IEMed, s’organitza aquest espectacle que fa un recorregut per la tradició i la història de Turquia de la mà de 16 intèrprets de la Companyia Nacional d’Òpera i Ballet d’Ankara, que apropen al gran públic una mostra de la cançó, la dansa i la música populars turques.

L’Auditori, Barcelona 30 de març

Memòria d’activitats 2010


109

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

Cicle de concerts

“Músiques de la Mediterrània” L’edició 2010 del cicle “Músiques de la Mediterrània” ofereix al llarg de l’any propostes musicals de cantautors i grups mediterranis que tenen com a comú denominador la fusió de diferents tradicions i estils que van des del jazz i el blues fins al folk passant pel reggae, el rock o les composicions d’arrel clàssica. Amarg Fusion Marroc Sala Razzmatazz, Barcelona 8 d’abril Amarg Fusion, que obre el cicle el 8 d’abril amb una actuació a la sala Razzmatazz de Barcelona, és una formació constituïda l’any 2002 a Agadir sota la idea de melting pot: “Som una barreja de sensibilitats artístiques diferents, contrastades, aquí és potser on resideix el secret de la nostra creativitat”, explica Abderrahim Moustaîne, guitarrista del grup. Amarg significa, en amazic, poesia i nostàlgia a la vegada, quelcom que intenten traslladar a la seva música: la nostàlgia dels cants dels Rwayes del Souss i la fusió d’estils com el jazz, el reggae i el blues africà. La passió profunda que sent el grup pel patrimoni musical amazic els ha servit de base per a l’elaboració del seu primer àlbum, Agadir Ifawn. Ludovikos Ton Anogeion Grècia Capella de Santa Àgata, Barcelona 4 de maig Ludovikos Ton Anogeion va començar la seva carrera musical a Grècia el 1985, després que un dels més coneguts compositors de música contemporània grega, Manos Hatzidakis, l’escoltés a Anoya, el seu poble natal a les muntanyes de Creta. Ludovikos és un autèntic poeta-músic amb una personalitat única dins el gènere i presenta a la capella de Santa Àgata una compilació dels temes més coneguts de la seva llarga carrera discogràfica. Tamara Obrovac Croàcia Convent de Sant Agustí, Barcelona 15 d’octubre Amb motiu del Festival Ribermúsica. Tamara Obrovac ha creat una poètica que va més enllà del temps i les fronteres geogràfiques, tot convertint-se en un missatge artístic universal. La compositora i flautista croata, profundament influenciada per la música folk d’Ístria, canta les seves composicions, de gran força estètica i habilitat vocal, en un dialecte ja desaparegut. Rim Banna Palestina 4 de novembre a la Sala Razzmatazz de Barcelona 5 de novembre al Teatre Kursaal de Manresa A Manresa, amb motiu de la Fira Mediterrània d’Espectacles d’Arrel Tradicional. Folk, jazz i rock acompanyen les poesies d’aquesta cantautora palestina reconeguda a nivell internacional. Lletres que enalteixen la seva condició de dona àrab que viu en un país ocupat es converteixen en cants a favor de l’esperança i la justícia.

Memòria d’activitats 2010


110

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

Amarg Fusion

Ludovikos Ton Anogeion

Tamara Obrovac

Rim Banna

Memòria d’activitats 2010


111

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

Concert

Baro Banda Inauguració del cicle de concerts “Les nits d’estiu” al Palau Robert 2010

En col·laboració amb: Palau Robert Jardins del Palau Robert, Barcelona 1 de juliol

Com en edicions anteriors, l’IEMed col·labora amb el cicle de concerts a l’aire lliure que ofereix cada estiu el Palau Robert, amb el concert inaugural a càrrec de Baro Banda, grup creat a Istanbul l’any 2006 i integrat per músics turcs i australians. Baro Banda juga amb un ampli ventall d’estils que van des del romaní turc fins al funk i el jazz passant pel hip hop, el dub o el drum’n’bass, aconseguint així una personalitat pròpia fonamentada en les músiques d’arrel, tant de l’Orient com l’Occident.

Memòria d’activitats 2010


112

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

Festival

“Nits de Ramadà”

En col·laboració amb: Associació Sociocultural Ibn Batuta i L’Auditori

La tercera edició de la celebració de “Nits de Ramadà” a Barcelona compta amb l’organització de tallers infantils sobre cal·ligrafia àrab, ritmes del món i henna el 5 de setembre i un iftar (trencament del dejuni) popular el 7 de setembre al Raval, un dels barris històrics que respira amb més intensitat l’ambient multicultural. El dia 8 de setembre una conferència sobre Oum Kalsoum dóna pas a la projecció de la pel·lícula de Michael Goldman Umm Kalthoum: A Voice Like Egypt. Els actes al voltant de la mítica cantant lírica egípcia Oum Kalsoum, una de les veus àrabs més reconegudes i respectades, continuen el 9 de setembre amb un concert homenatge a L’Auditori amb les actuacions de l’egipci Said Hafid i els tunisians Dorsaf Madani & Ensemble.

5 i 7 de setembre a la Rambla del Raval, 8 de setembre a l’IEMed i 9 de setembre a L’Auditori, Barcelona

Memòria d’activitats 2010


113

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

El País 11/8/2010

Memòria d’activitats 2010


114

5. ÀREES > 5.5. Acció cultural

Cinema

IV Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani

En col·laboració amb: Cinebaix i Sodepau

Deu títols de ficció i documentals compromesos amb la realitat que envolta els seus realitzadors integren el programa de la nova edició d’aquest festival, compromès amb un trencament dels tòpics sobre el món àrab i que un any més presenta el setè art com una eina de coneixement i intercanvi cultural. Amb la col·laboració del prestigiós Festival de Cinema de Beirut, “Days of Beirut”, la mostra apropa al públic català produccions de difícil cabuda als circuits comercials. Enguany, Algèria és el país convidat a exhibir una selecció del millor de la seva filmografia recent amb els títols de ficció Harragas (2009, Merzak Allaouache) i Dernier maquis (2008, Rabah Ameur-Zaïmeche) i els documentals Lettre à ma soeur (2008, Habiba Djahnine), Frantz Fanon. Memoire d’asile (2002, Abdenour Zahzah) i China Is Still Far (2009, Malek Bensmaï).

Cinebaix, Sant Feliu de Llobregat Del 16 al 19 de desembre

Memòria d’activitats 2010


115

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

6. PUBLICACIONS

Memòria d’activitats 2010


6.1.

Anuari de la Mediterrània Publicació anual d’autors internacionals que ofereix les claus polítiques, econòmiques, socials i culturals de l’agenda mediterrània des d’una perspectiva diversa i plural, i amb una àmplia selecció de dades i informacions complementàries.

Anuari IEMed de la Mediterrània. Med.2010 Edicions en anglès, francès, castellà i català. Continguts també disponibles al web de l’IEMed: www.iemed.org. Edició en àrab finançada per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació. L’Anuari IEMed de la Mediterrània. Med.2010 ofereix un balanç dels principals processos i esdeveniments que han tingut lloc a la regió euromediterrània a través d’articles de més de 50 autors de diferents procedències, disciplines i posicionaments. La secció “Claus” analitza el paper que juguen els Estats Units i nous actors com la Xina o l’Iran a la política mediterrània, l’impacte de la crisi econòmica a la regió, l’evolució del conflicte a l’Orient Mitjà i els reptes que afronta la Unió per la Mediterrània en la seva consolidació. La secció “Dossier” aborda la Zona de Lliure Comerç Euromediterrània com a gran política d’integració entre la UE i els països socis mediterranis. La secció “Balanç” ofereix diversos articles sobre l’estat de l’Associació Euromediterrània, les negociacions de reunificació de Xipre, el Tractat de Lisboa, els 10 anys de regnat de Mohamed VI al Marroc, els reptes que afronta la transició a Mauritània, les eleccions legislatives a Israel, els processos d’adhesió a la UE de Croàcia i Turquia i el creixent protagonisme de Turquia en l’escena internacional, el Pla Solar Mediterrani, els nous mecanismes de finançament empresarial o les infraestructures de transport marítimes i terrestres, les dinàmiques bilaterals i multilaterals d’integració comercial, la seguretat alimentària o el desenvolupament sostenible. La secció “La Mediterrània en xifres” i unes detallades cronologies dels esdeveniments polítics de cada país, el conflicte a l’Orient Mitjà, el Procés de Barcelona i les iniciatives de cooperació a la Mediterrània complementen el repàs de l’actualitat mediterrània, juntament amb una àmplia i atractiva selecció de mapes, taules, gràfics i requadres il·lustratius. Tot el contingut de l’Anuari es troba també disponible al web de l’IEMed: www.iemed.org.

Memòria d’activitats 2010


117

6. PUBLICACIONS > 6.1. ANUARI DE LA MEDITERRÀNIA

Memòria d’activitats 2010


6.2.

Enquesta Euromed Informe anual qualitatiu de valoració, seguiment i prospectiva de les principals qüestions de l’agenda euromediterrània, a partir d’un univers d’experts seleccionats per la seva implicació i coneixement en aquest àmbit. Suposa un important mecanisme mobilitzador d’actors.

Euromed Survey of Experts and Actors: Assessment of the Euro-Mediterranean Partnership: Perceptions and Realities Edició en anglès. Edició digital en anglès i francès. Continguts també disponibles al web de l’IEMed: www.iemed.org. Projecte finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació de la Comissió Europea. Amb la voluntat d’augmentar la visibilitat del Partenariat Euromediterrani, aquesta primera edició de l’Enquesta Euromed se centra en les percepcions d’experts i actors directament implicats en el Partenariat Euromediterrani sobre l’evolució global del Procés de Barcelona des del seu naixement l’any 1995. També recull les valoracions dels enquestats sobre el procés d’institucionalització que suposa la Unió per la Mediterrània i sobre els seus òrgans: la copresidència i la Secretaria Permanent a Barcelona; sobre la seva coherència i coordinació amb la Política Europea de Veïnatge, i sobre el paper dels diferents actors governamentals i no governamentals implicats en el Procés Euromediterrani, parant especial atenció a les estructures i iniciatives ja existents. A més, l’Enquesta ofereix una àmplia selecció de les reflexions més representatives realitzades pels mateixos enquestats que ajuden a comprendre els resultats quantitatius obtinguts i aporten idees útils per donar resposta als reptes i les dificultats que afronten les relacions euromediterrànies.

Memòria d’activitats 2010


6.3.

Quaderns de la Mediterrània Revista semestral de reflexió d’autors de l’àrea euromediterrània sobre el diàleg intercultural i les societats mediterrànies centrada en aspectes culturals, antropològics i sociològics d’actualitat. L’any 2010 compleix 10 anys de trajectòria.

Quaderns de la Mediterrània. Núms. 13 i 14 Edició bilingüe en anglès/francès i castellà. Continguts també disponibles al web de l’IEMed: www.iemed.org Núm. 13. Intangible Cultural Heritage and Memory / Patrimonio cultural inmaterial y memoria Aquest número està dedicat al patrimoni cultural immaterial entès com a llenguatge comú dels diversos pobles mediterranis i molt concretament a la dieta mediterrània, en tant que un dels màxims exponents d’una rica cultura popular amb arrels compartides. La publicació presenta exponents representatius d’aquest patrimoni, com ara el vincle entre identitat, patrimoni i memòria col·lectiva, el paper de la literatura oral i la transmissió cultural al Sàhara, el patrimoni musical mediterrani o la importància de la dieta mediterrània com a factor geopolític pel que fa al desenvolupament sostenible i l’equilibri social a la regió, un dels principals arguments per a la candidatura de la dieta mediterrània com a patrimoni immaterial de la Unesco. A la secció “Panorama de actualidad”, el present número aborda la dicotomia entre valors i canvi social al Marroc, la mar Negra com a disputat escenari on convergeixen l’Occident i l’Orient, la cooperació en matèria antiterrorista Sàhara-Sahel o les principals conclusions del Fòrum Anna Lindh, coorganitzat per l’IEMed.

Memòria d’activitats 2010


120

6. PUBLICACIONS > 6.3. QUADERNS DE LA MEDITERRÀNIA

Núm. 14. Ten Years of Mediterranean Dialogue / Diez años de diálogo mediterráneo Quaderns de la Mediterrània celebra el seu desè aniversari amb un número especial que recull els seus articles més significatius. Així, en aquesta ocasió la revista s’estructura en tres grans blocs que recuperen articles rellevants d’autors de la talla de Juan Goytisolo, Amin Maalouf, Nawal El Saadawi, Alain Touraine, Edgar Morin, Fatima Mernissi, Jean Daniel, Nader Fergany, Nozha Sekik, Raimon Panikkar o Tassadit Yacine. Aspectes com la desmitificació i remitificació de l’imaginari mediterrani, les possibilitats reals del diàleg cultural, els malentesos que malmeten les relacions entre l’Orient i l’Occident o el replantejament de l’espai mediterrani en termes d’intercanvi cultural i diàleg interreligiós són analitzats en un primer bloc. El segon bloc, centrat en els reptes i les estratègies per a les relacions euromediterrànies, aborda les dinàmiques polítiques paral·leles al diàleg religiós en el Magreb, els nous dilemes que la globalització planteja per a les identitats i la necessitat de transcendir la lògica de l’enfrontament per afrontar els reptes comuns de la globalització o el paper de la dona com a dissident però a la vegada creadora al sud de la Mediterrània. Un tercer bloc analitza els principals factors condicionants de les percepcions mútues.

Memòria d’activitats 2010


6.4.

afkar/ideas Revista trimestral dirigida a aportar idees en clau regional per al veïnatge entre les dues ribes de la Mediterrània occidental i promoure el debat sobre el futur de les societats i els països magrebins i europeus.

Afkar/ideas. Núms. 25-28 Edicions en castellà i francès. Coedició amb Estudios de Política Exterior S.A. Núm. 25. Musulmanes de Europa / Energías limpias El número 26 analitza la situació dels col·lectius musulmans d’Europa i els Estats Units així com els conflictes que la integració i adequació de l’islam a àmbits institucionals i socials seculars pot generar. Inclou també articles adreçats a la qüestió saharaui, al-Qaeda o el repte que planteja la implantació de les energies renovables al Magreb i que pot constituir un dels vectors de creixement més importants de la regió.

Memòria d’activitats 2010


122

6. PUBLICACIONS > 6.4. AFKAR/IDEAS

Núm. 26. Israelíes y palestinos, 62 años después / Fondos soberanos: más allá del petróleo En aquest número es tracta l’evolució del conflicte àrab-israelià arrel dels darrers esdeveniments que han posat en perill l’intent de reanudar la negociació, que també han estat motiu de l’ajornament de la Cimera Euromediterrània del mes de juny. També para atenció a la cimera bilateral UE-Marroc, a l’estat de la qüestió de la llibertat religiosa al Magreb i al paper dels fons sobirans àrabs d’inversió. Núm. 27. Revolución digital en el Mediterráneo / Reformas y recortes económicos Aquest número revisa la influència que tenen a la regió, especialment al Magreb, els mitjans de comunicació que han sorgit en els darrers anys fruit d’internet i de les innovacions tecnològiques. Ofereix també articles sobre el rol de les dones en l’islam polític, la crisi econòmica, la situació a Iraq i l’economia de Marroc, entre altres temes. Núm. 28. Golfo arábigo El Golf Pèrsic és el protagonista d’aquest número d’afkar/ideas. Les monarquies de la Península Aràbiga representen un dels dos grans sistemes que, juntament amb el conflicte araboisraelià, conformen la geopolítica a l’Orient Mitjà. La revista analitza també les repercussions de l’ajornament de la II Cimera de la UpM i les relacions econòmiques del Magreb i la UE amb Àfrica.

Memòria d’activitats 2010


6.5.

Monografies mediterrànies Col·lecció de publicacions de l’IEMed que tracten de manera específica i versàtil temes rellevants per a la Mediterrània, i que aporten al lector una anàlisi acurada de dossiers polítics i sectors econòmics diversos.

Monografies mediterrànies. Núms. 7 i 8 Edicions en francès o anglès. Continguts també disponibles al web de l’IEMed: www.iemed.org Núm. 7. Europe-Méditerranée. Enjeux, stratégies, réformes El moment actual constitueix un punt d’inflexió en el Procés de Barcelona que requereix d’una reflexió profunda sobre el futur de les relacions euromediterrànies. Aquesta monografia vol contribuir al debat obert entre representants de la UE i de la regió mediterrània. El volum recull les intervencions i conclusions del seminari organitzat per l’IEMed i l’European Union Institute for Security Studies sobre els reptes de la UpM, per tal de rellançar el procés euromediterrani: la Zona de Lliure Comerç i les seves perspectives per al període 20102015; les perspectives financeres i els nous instruments de finançament en l’horitzó 2020; els processos de reforma política i institucional als països socis mediterranis com a factors potenciadors de la integració regional i l’impacte dels mecanismes de suport de la UE; un balanç dels resultats de la PEV, els processos d’estatuts avançats i els acords de veïnatge o les perspectives que obre la UpM.

Memòria d’activitats 2010


124

6. PUBLICACIONS > 6.5. MONOGRAFIES MEDITERRÀNIES

Núm. 8. Spain-Turkey Civic Forum: Reinforcing Bilateral Relations for a Common European Vision Publicació dels continguts de la I Conferència Espanya-Turquia que l’IEMed i la Universitat Sabanci d’Istanbul van organitzar a Istanbul els dies 3 i 4 d’abril de 2009. La conferència va ser una reunió bilateral entre representants polítics, econòmics i culturals dels dos països precursors de l’Aliança de Civilitzacions: Espanya i Turquia. D’aquesta manera, els continguts del número 8 d’aquesta col·lecció il·lustren la dimensió europea de les relacions hispanoturques i l’important paper facilitador d’Espanya en les negociacions d’adhesió de Turquia; els paral· lelismes i reptes polítics i econòmics comuns a tots dos països caracteritzats per la seva condició de pont de diàleg entre Europa i les regions de veïnatge; les similituds entre els respectius processos de transició política o els sectors econòmics i empresarials on la cooperació bilateral compta amb un major valor afegit. Publicacions anteriors Núm. 1. Gestionar la diversitat. Reflexions i experiències sobre les polítiques d’immigració a Catalunya Barcelona: IEMed, 2004 Idioma: català, castellà Mida: 19 x 27 Preu: 20 € ISBN: 84-393-6017-7 (català); 84-393-6413-X (castellà)

Memòria d’activitats 2010


125

6. PUBLICACIONS > 6.5. MONOGRAFIES MEDITERRÀNIES

Núm. 2. Imams d’Europa. Les expressions de l’autoritat religiosa islàmica Barcelona: IEMed, 2005 Idioma: català Mida: 19,5 x 27,5 Preu: 20 € ISBN: 84-393-6754-6 Núm. 3. Sabores del Mediterráneo. Aportaciones para promover un patrimonio alimentario común Barcelona: IEMed, 2005 Idioma: castellà Mida: 19,5 x 27,5 Preu: 20 € ISBN: 84-393-6752-X Núm. 4. La agricultura y la Asociación Euromediterránea: retos y oportunidades Barcelona: IEMed, 2006 Idioma: castellà Mida: 19 x 27 Preu: 20 € ISBN: 84-393-6986-7 Núm. 5. Rethinking Migration Policies. Ideas, Proposals and Experiences from the World Congress Human Movements and Immigration Barcelona: Fundació Fòrum Universal de les Cultures, UNFPA, IEMed, 2006 Idioma: anglès Mida: 19,5 x 27,5 Preu: 20 € ISBN: 84-393-7001-6 Núm. 6. Le Maroc et l’Union européenne. Vers un statut avancé dans le Partenariat euroméditerranéen Barcelona: IEMed, 2008 Idioma: francès Mida: 19,3 x 27 Preu: 20 € ISBN: 978-84-393-7819-8 (rústica)

Memòria d’activitats 2010


6.6.

Documents IEMed Col·lecció de difusió d’estudis, informes i documents de treball estretament vinculats a l’agenda euromediterrània actual. Es tracta d’una aproximació objectiva i descriptiva sobre les principals temàtiques de la regió.

DocumentsIEMed. Núms. 4-6 Edicions en anglès o francès. Projecte finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació de la Comissió Europea. Continguts també disponibles al web de l’IEMed: www.iemed.org ISSN: 978-843-383864 Núm. 4. Barcelona Euromed Forum Union for the Mediterranean: Projects for the Future IEMed Aquesta publicació recull les recomanacions i propostes presentades al I Barcelona Euromed Forum per cadascun dels quatre grups de treball coordinats per l’IEMed sobre els principals projectes de contingut econòmic de la UpM: les energies renovables com a vector d’integració econòmica euromediterrània; les infraestructures de transport terrestre i marítim; la gestió dels recursos hídrics i la descontaminació de la Mediterrània, i la iniciativa mediterrània de desenvolupament empresarial. Núm. 5. Comment faire avancer l’Statut Avancé UE-Maroc ? Larabi Jaidi, Iván Martín Amb la voluntat de contribuir als debats de la primera cimera UE-Marroc, l’IEMed proposa accions per impulsar l’estatut avançat UE-Marroc a partir d’un repàs dels models d’associació existents, tot abordant la importància del diàleg polític i de seguretat, la instauració d’una Zona de Lliure Comerç, la convergència de règims jurídics, l’aprofitament del potencial dels moviments migratoris i de l’acció de la societat civil o la participació condicionada del Marroc als programes europeus. Núm. 6. The Mediterranean Solar Plan: Euro-Mediterranean Vector of Integration and Economic Development José María Marín, Gonzalo Escribano Amb motiu de la Conferència Euromediterrània sobre el Pla Solar (València, 11 i 12 de maig) en el marc de la Presidència espanyola de la UE, aquesta publicació analitza les potencialitats d’un dels projectes estratègics de la UpM davant el previsible increment de la demanda energètica a la conca mediterrània, una perspectiva que requereix d’estratègies basades en el desenvolupament sostenible i que contribueixin a la reducció d’emissions contaminants.

Memòria d’activitats 2010


127

6. PUBLICACIONS > 6.6. DOCUMENTS IEMED

Memòria d’activitats 2010


6.7.

Papers IEMed Col·lecció de textos d’anàlisi i propositius elaborats per experts i investigadors de reconegut prestigi, col·laboradors habituals de l’Institut, que tenen com a objectiu abordar de manera monogràfica l’estudi de les qüestions centrals de l’actual agenda euromediterrània.

Edicions en anglès o francès. Projecte finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació de la Comissió Europea. Continguts també disponibles al web de l’IEMed: www.iemed.org

PapersIEMed. Núm. 9. Climate Change and Mediterranean Security: International, National, Environmental and Human Security Impacts for the Euro-Mediterranean Region during the 21st Century: Proposals and Perspectives Hans Günter Brauch L’autor analitza com, un cop acabat el període de la Guerra Freda, el concepte de seguretat internacional ha mutat en una nova definició que contempla nous factors més enllà de l’enfocament essencialment militar, com ara les qüestions mediambientals i els riscos que suposen per a la seguretat humana. A la conca euromediterrània, el canvi climàtic planteja reptes urgents que demanen canvis en les polítiques públiques de tots els països de la regió.

Memòria d’activitats 2010


129

6. PUBLICACIONS > 6.7. PAPERS IEMED

Publicacions anteriors Núm. 1. Turkey and the European Union: the Other Side of the Coin Bénédict de Saint-Laurent Núm. 2. Maroc-UE : vers un statut avancé dans le cadre du PEM et de la PEV Azzam Mahjoub Núm. 3. Al-Qaida au sud de la Méditerranée Jean-Pierre Filiu Núm. 4. L’intégration régionale Sud-Sud : une perspective comparative monde arabeAmérique du Sud Erwan Lannon, Jorge Braga de Maçedo, Álvaro de Vasconcelos Núm. 5. Barcelone, relancé par l’Union pour la Méditerranée Bénédict de Saint-Laurent Núm. 6. 1975-2008: Pulling Lebanon Together George Emile Irani Núm. 7. Capital humano, género y envejecimiento en el Mediterráneo Wolfgang Lutz, Anne Goujon Núm. 8. Le développement d’entreprises dans les pays méditerranéens. Constats. Stratégies. Actions Guillaume Almeras

10 Papers for Barcelona 2010. Núms. 1-10 Coedició amb l’European Union Institute for Security Studies (EUISS) Núm. 1. No Euro-Mediterranean Community without Peace Muriel Asseburg, Paul Salem. Introducció: Álvaro de Vasconcelos Els autors estudien les perspectives de les iniciatives euromediterrànies en el complicat context actual al Pròxim Orient, i en particular el conflicte israelopalestí. Els autors presenten un conjunt de propostes sobre com Europa ha de contribuir a resoldre la crisi del Pròxim Orient. Núm. 2. Energy and Global Economic Crisis: The Chances for Progress George Joffé, Samir Allal, Houda Ben Jannet Allal. Introducció: Senén Florensa En el context de la crisi econòmica, els autors analitzen l’estratègia de la UE en termes de seguretat energètica i com la UE i els països socis mediterranis podrien beneficiar-se d’un nou model energètic basat en l’eficiència energètica, les energies renovables i l’enfortiment de la cooperació euromediterrània. Núm. 3. Human Security: A New Perspective for Euro-Mediterranean Cooperation Roberto Aliboni, Abdallah Saaf. Introducció: Atila Eralp Els autors posen de manifest la necessitat de reavaluar les polítiques de la UE en un context de canvi internacional per tal d’aprofundir en el concepte de seguretat humana, atès que el dossier de seguretat constitueix un àmbit essencial de cooperació per enfortir les relacions euromediterrànies.

Memòria d’activitats 2010


130

6. PUBLICACIONS > 6.7. PAPERS IEMED

Núm. 4. Education, Research and Gender: The Sources of Progress Robert Fouchet, Emmanuelle Moustier, Azza Karam. Introducció: Enric Olivé Aquesta publicació presenta una sèrie de recomanacions per dur a terme una reforma educativa necessària en els països mediterranis i avançar cap a una societat mediterrània més igualitària i millor qualificada com a clau del progrés econòmic, el desenvolupament humà i la igualtat i socialització de gènere. Núm. 5. Why Europe Must Engage with Political Islam Amr El Shobaky, Gema Martín Muñoz. Introducció: Bassma Kodmani Aquest document planteja de quina manera la UE aborda la qüestió dels moviments polítics islàmics a l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica. Els autors argumenten que sense el diàleg amb l’islam polític no hi haurà perspectives per a una transformació democràtica creïble al món àrab. Núm. 6. Assessment of the Barcelona Process in the Light of the New International and Regional Situation Azzam Mahjoub, Erwan Lannon. Introducció: Josep Riera Una anàlisi detallada de les dimensions institucional i econòmica del Procés de Barcelona que mostra la diversitat dels marcs i instruments de la cooperació euromediterrània, i realitza una comparativa entre els objectius de la Declaració de Barcelona i els resultats necessaris per a la constitució d’una Zona de Lliure Comerç. Núm. 7. Les dynamiques de mouvement de personnes Bichara Khader, Catherine de Wenden. Introducció: Erwan Lannon Els autors aporten reflexions útils per a una gestió racional, transversal i harmonitzada dels fluxos migratoris per part dels 27 estats membres de la UE, capaç de superar les solucions sovint conjunturals que fins al moment caracteritzen les polítiques migratòries a Europa. Núm. 8. Environmental and Sustainable Development in the Mediterranean Michael Scoullos, Eugenia Ferragina. Introducció: Cristina Narbona Els problemes mediambientals tenen una relació directa amb la manca de bona governança

Memòria d’activitats 2010


131

6. PUBLICACIONS > 6.7. PAPERS IEMED

en el conjunt de la regió. Aquest paper proposa estratègies de cooperació efectiva entre la UE i els països socis mediterranis per lluitar contra els elevats índexs de pol·lució, l’escassetat de recursos hídrics o la degradació dels ecosistemes. Núm. 9. State and Society: The Democratic Challenge Esra Bulut-Aymat, Salam Kawakibi. Introducció: George Joffé Aquesta publicació aborda dos temes diferents però interrelacionats: la qüestió de la identitat política a nivell nacional i les seves implicacions per a la integració regional, i la manera en què les societats civils es poden consolidar a països on, com a condició prèvia, l’estat de dret s’ha de valorar i defensar. Núm. 10. A Deeper Free Trade Area and Its Potential Economic Impact Alfred Tovias. Introducció: Andreu Bassols L’últim volum de la col·lecció “10 Papers for Barcelona 2010” fa una anàlisi constructiva del procés i les conseqüències de la instauració de la Zona de Lliure Comerç a la Mediterrània, un dels grans objectius clàssics de les relacions euromediterrànies, tot considerant la perspectiva d’ampliar-la als sectors de l’agricultura i els serveis.

Papers CREMed. Economic Integration and the Two Margins of Trade: An Application to the Euro-Mediterranean Agreements Sami Bensassi, Laura Márquez-Ramos, Inmaculada Martínez-Zarzoso Paper guanyador del primer Best Paper Award convocat pel CREMed. Mitjançant la desagregació de les dades corresponents a les exportacions entre 1995 i 2008 d’Algèria, Egipte, Jordània, el Líban, el Marroc i Tunísia, aquest estudi aporta evidències empíriques que permeten argumentar l’impacte positiu dels acords preferencials de comerç en l’increment del comercial internacional.

Memòria d’activitats 2010


6.8.

Catàlegs Edicions il·lustrades de cuidada presentació i visualment molt atractives que recullen els continguts més destacats i contextualitzen els formats expositius en què participa Institut Europeu de la Mediterrània.

La Mediterrània del segle XX. Realitats i mirades Edicions en català/anglès i en castellà/francès. Coedició amb l’Agència EFE Catàleg de l’exposició homònima que complementa els documents gràfics que il·lustren aquest viatge pel convuls segle passat, amb fotografies complementàries que recorren els cinc grans àmbits en què es planteja la mostra: Un inici de segle convuls (1900-1930), De la Belle Époque a la fi de l’hegemonia europea (1930-1945), “Els trenta gloriosos” (19451973), Crisi i replegament en un món incert (1973-1995) i Cap a una Mediterrània compartida (1995-2010).

Memòria d’activitats 2010


6.9.

Coedicions Publicacions en col·laboració amb diferents editorials o institucions que analitzen diferents fenòmens polítics, econòmics, socials i culturals. Sovint s’elaboren a partir de l’aprofitament dels continguts significatius de seminaris organitzats per l’Institut.

El mundo árabe explicado a Europa Bichara Khader Edició en castellà. En col·laboració amb Icaria Editorial Aquesta obra aporta una visió panoràmica i multidisciplinària de les grans qüestions que configuren la vida política, econòmica i social dels països àrabs, tot partint d’un viatge per la seva història que, des dels orígens de l’islam fins als nostres dies, mostra les arrels dels problemes del món àrab, com ara la qüestió palestina, el sistema regional àrab, l’imaginari col·lectiu, el terrorisme islamista, el projecte d’un Gran Orient Mitjà, els processos d’integració regional, les relacions amb d’altres regions del món o la geopolítica de l’aigua o el petroli i d’altres qüestions. D’aquesta manera, l’autor posa a l’abast del lector, per al qual el món àrab és un enigma, una visió de la seva realitat i idiosincràsia per tal d’intentar comprendre’l millor.

España, el Mediterráneo y el mundo arabomusulmán. Diplomacia e historia Bernabé López i Miguel Hernando de Larramendi (eds.) Edició en castellà. Coedició amb Icaria Editorial El llibre realitza una revisió dels esdeveniments i processos clau d’aquestes relacions des de la fi de la Segona República fins a l’actualitat: la postguerra civil i el període d’aïllament dels anys quaranta; la descolonització del Sàhara Occidental i la Marxa Verda; el paper d’Espanya davant els processos d’independència al nord d’Àfrica; l’evolució de les relacions d’Espanya amb el Marroc, Turquia, l’Iraq i Algèria, i l’acció espanyola per fomentar les relacions amb els països àrabs en el context del Procés de Barcelona, la Unió per la Mediterrània i l’Aliança de Civilitzacions.

Memòria d’activitats 2010


134

6. PUBLICACIONS > 6.9. COEDICIONS

Las 9 vidas de Al Qaeda Jean-Pierre Filiu Edició en castellà. Coedició amb Icaria Editorial Aquesta publicació fa un recorregut exhaustiu pels sovint foscos capítols de la història d’AlQaida, des les seves primeres accions a l’Afganistan contra la Unió Soviètica, molt abans del fatídic 11-S del 2001 a Nova York, punt d’inflexió en els esquemes tradicionals de la seguretat mundial, fins als nostres dies. La protecció del règim talibà a l’Afganistan ha estat decisiu per convertir la xarxa terrorista de Bin Laden en el primer i únic grup terrorista global, però actualment Al-Qaida sembla perdre pes al món àrab fins al punt d’haver de combatre per la seva pròpia supervivència al Pakistan. L’autor proporciona en aquesta obra les claus de l’èxit de la xarxa terrorista i explora les vies de la seva possible derrota, tot plantejant una qüestió decisiva: la novena vida d’Al-Qaida en els últims 20 anys podria ser la darrera?

El coste del conflicto de Oriente Medio Edició en castellà. Coedició amb Strategic Foreshigt Group. Continguts també disponibles al web de l’IEMed: www.iemed.org El Strategic Foresight Group ens aporta un estudi innovador sobre el conflicte a l’Orient Mitjà, a través del qual queda reflectida la necessitat de pau a la regió. Una de les novetats d’aquest estudi rau en presentar no només els diversos costos generats pel conflicte, ja siguin directes o indirectes, sinó també aquells importants beneficis perduts als quals donaria lloc una pau estable i duradora en una regió submergida en un conflicte des fa més de 60 anys.

Memòria d’activitats 2010


135

6. PUBLICACIONS > 6.9. COEDICIONS

Les Amazighs aujourd’hui. La culture berèbere Maria-Àngels Roque (dir.) Edició en francès. Coedició amb Publisud Aquesta obra recull des dels aspectes històrics i antropològics fins als debats més actuals al voltant de la transmissió i la recuperació de la llengua bereber, per mitjà dels canals tradicionals com ara la literatura oral –àmbit en què la dona té un rol destacat– i canals més innovadors com són els mitjans de comunicació en llengua amaziga, passant per la literatura escrita, les diferents parles i l’evolució del seu alfabet i les seves grafies. També presta atenció a la seva influència i contribució en la configuració d’altres cultures de la Mediterrània i a la presència contemporània de la cultura amaziga a Europa, així com als processos polítics al nord d’Àfrica entorn de l’associacionisme i l’autonomia amazics.

Un mar de paraules – A sea of words Edició multilingüe en castellà, anglès i llengua original. En col·laboració amb la Fundació Anna Lindh (FAL). Continguts també disponibles al web de l’IEMed: www.iemed.org Publicació dels textos guanyadors de la segona edició del concurs internacional de relats organitzat per l’IEMed amb el suport de les 43 xarxes nacionals que integren la FAL. “Un mar de paraules” pren la producció literària com a mitjà fonamental per expressar idees i emocions, promoure una reflexió creativa al voltant de temes contemporanis de gran rellevància com són el creixement sostenible, l’aigua i la conservació dels recursos naturals, les migracions, la pau i els drets humans, i la convivència de religions i models socials. A través de les visions dels joves autors, la publicació ens proposa 30 viatges diferents i personals fonamentats en la importància del coneixement mutu per construir una societat més dialogant i oberta, compromesa amb la reconciliació entre societats i cultures.

Memòria d’activitats 2010


6.10. Focus

Sèrie d’articles d’opinió en línia que pretén fomentar i enriquir, mitjançant un espai obert a la reflexió personal d’experts acreditats, el debat entorn de qüestions de rigorosa actualitat a la Mediterrània.

Focus. Núms 1-24 Edicions en anglès o francès. Projecte finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació de la Comissió Europea. Continguts també disponibles al web de l’IEMed: www.iemed.org Serbia, the EU and the Kosovo Issue: No Reason for Pessimism Jelena Obradovic-Wochnik Water Policy in the Mediterranean: An Overview Eugenia Ferragina The EU’s Higher Education Discourse and the Rest of the Mediterranean Peter Mayo L’Union des autorités locales et régionales pour la Méditerranée Mercedes Bresso

Memòria d’activitats 2010


137

6. PUBLICACIONS > 6.10. FOCUS

President Obama Is Insisting on Building Trust as a Precondition for Working with Israel towards Peace Daoud Kuttab Ré-enchanter la Méditerranée touristique ? Rachid Amirou Egypt-EU Relationship: Where Is Democracy? Omayma Abdel-Latif Food Security in the Euro-Mediterranean Area: Main Challenges Dina Akkelidou La société civile méditerranéenne : au-delà de l’occidentalo-centrisme et de l’orientalo-spécifisme Mohammed Mouaqit Redonner du “sens” aux “valeurs partagées” en Méditerranée Abdelwahab Biad Enjeux énergétiques en Méditerranée Abdenour Keramane Euro-Mediterranean Free Trade Area – Is It Time To Be Optimistic about the Future? Aylin Ege

Memòria d’activitats 2010


138

6. PUBLICACIONS > 6.10. FOCUS

Mediterranean Instrument To Combat Climate Change: Protocol on Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean Marina Markovic A Prospective Euro-Mediterranean Bank and Private Sector Challenges Marika Huber Turkey Says Yes to the Constitutional Reforms Carmen Rodríguez López Bosnia and Herzegovina Elections: Change Did Happen Mersiha Cauševic-Podzic La crise financière et économique en Méditerranée. Des effets limités ou reportés dans le temps ? Fatiha Talahite Vers une meilleure gestion de la santé en Méditerranée Emmanuelle Moustier i Robert Fouchet L’audiovisuel dans la Méditerranée : quelle coopération entre les deux rives ? Ahmed Bedjaoui The Lisbon Treaty and Euro-Mediterranean Relations Federica Bicchi i Elisabeth Johansson-Nogués Euro-Mediterranean Trade and Development Policies: The Challenges of Achieving Coherence Kinda Mohamadieh Jordan Has New Parliament: Why Now and What For? George Hawatmeh It Is Time to Walk the Talk Oliver McTernan Kosovo Elections and the Future of Negotiations Gerard Gallucci

Memòria d’activitats 2010


6.11.

Selecció de publicacions anteriors

Un mar de lleis. De Jaume I a Lepant Barcelona: IEMed, Generalitat de Catalunya, Cambra de Comerç de Barcelona, Ajuntament de Barcelona – Museu d’Història de Barcelona, Col·legi d’Advocats de Barcelona, 2008 Idioma: català, castellà Mida: 24 x 30,6 Preu: 38 € ISBN: 978-84-3937-882-2 (cartoné) El mar a la mirada Barcelona: IEMed, Editorial Lunwerg, 2008 Idioma: català Mida: 30,3 x 20,8 Preu: 39,50 € ISBN: 978-84-9785-524-2 (cartoné) Raimundus, christianus arabicus. Ramon Llull i l’encontre entre cultures Barcelona: IEMed, 2007 Idioma: català/castellà/francès/àrab Mida: 25 x 31 Preu: 50 € ISBN: 978-84-3937-416-9 Les cartes portolanes. La representació medieval d’una mar solcada Barcelona: ICC, IEC, IEMed, 2007 Idioma: català Mida: 29 x 36 ISBN: 978-84-393-7576-0 Amazics. Joies berebers Barcelona: IEMed, 2005 Idioma: català/castellà/francès/amazig Mida: 24,5 x 31 Preu: 24 € ISBN: 84-393-6816-X Mediterraneum. L’esplendor de la Mediterrània medieval als segles XIII-XV Barcelona: IEMed, Museu Marítim, Fòrum 2004, Editorial Lunwerg, 2004 Idioma: català, castellà, anglès Mida: 30,5 x 25 ISBN: · cartoné: 84-9785-082-3 · rústica: 84-9785-083-1

Memòria d’activitats 2010


140

6. PUBLICACIONS > 6.11. SELECCIÓ DE PUBLICACIONS ANTERIORS

Mercats de la Mediterrània Barcelona: IEMed, Editorial Lunwerg, 2004 Idioma: castellà/anglès; català/anglès Mida: 24,5 x 31 Preu: 35 € rústica / 49,5 € cartoné ISBN: · Cartoné / castellà: 84-393-6384-2 · Cartoné / català: 84-393-6384-2 · Rústica / castellà: 84-393-6386-9 · Rústica / català: 84-393-6386-9 Tunísia, terra de cultures Barcelona: IEMed, MuPCVa, 2003 Idioma: català/anglès; castellà/francès Mida: 24 x 30 Preu: 40 € ISBN: · Català: 84-393-6097-5 · Castellà: 84-7795-345-7 Els amazics avui, la cultura berber Barcelona: IEMed, Pagès Ed. 2009 Idioma: Català, francès Mida: 17 x 24 Preu: 15 € (català) ; 32 € (francès) ISBN: · Català: 978-84-393-8058-0 · Francès: 978-2-86600-495-7 Un mar de palabras – A sea of words (primera edició) Barcelona: IEMed, FAL 2009 Idioma: castellà/anglès Mida: 17 x 24 Preu: 30 € ISBN: 978-84-393-8065-8 Historia del Mediterráneo Barcelona: IEMed, Editorial Base, Museu Marítim – Drassanes Reials de Barcelona, 2008 Idioma: castellà Mida: 15,5 x 23,5 Preu: 24,90 € ISBN: 978-84-85031-89-4 (rústica) Población y desarrollo en el Mediterráneo Barcelona: IEMed, Editorial Icaria, 2007 Idioma: castellà Mida: 15.5 x 23.5 Preu: 26 € ISBN: 978-84-7888-059-5

Memòria d’activitats 2010


141

6. PUBLICACIONS > 6.11. SELECCIÓ DE PUBLICACIONS ANTERIORS

Fills i filles de la immigració a les escoles catalanes Barcelona: IEMed, 2006 Idioma: català Mida: 14 x 20 Preu: 5 € ISBN: 84-393-7292-2 Barcelone et le grand commerce d’Orient au Moyen Âge Barcelona: IEMed, Casa Velázquez, 2005 Idioma: francès Mida: 17,5 x 24 Preu: 56 € ISBN: 84-95555-63-8 La société civile au Maroc Barcelona: IEMed, Publisud-Sochepress, 2004 Idioma: francès Mida: 19 x 27 Preu: 20 € ISBN: 2-86600-965-7 La sociedad civil en Marruecos Barcelona: IEMed, Icaria Editorial, 2003 Idioma: castellà Mida: 22,5 x 14 Preu: 20 € ISBN: 84-393-5975-6 L’islam plural Barcelona: IEMed, Icaria Editorial, 2003 Idioma: castellà Mida: 13,5 x 21,5 Preu: 20 € ISBN: 84-7426-671-8 Inmigración y procesos de cambio. Europa y el Mediterráneo en el contexto global Barcelona: IEMed, Icaria Editorial, 2003 Idioma: castellà Mida: 13,5 x 21,5 Preu: 21 € ISBN: 84-393-6285-4

Memòria d’activitats 2010


142

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

7. Comunicació

Memòria d’activitats 2010


7.

Comunicació L’IEMed dóna a conèixer, fa comprendre i valora la realitat mediterrània a través del seu lloc web en quatre llengües, la difusió d’un ampli ventall de publicacions, tant en format digital com imprès, i el manteniment d’un diàleg continuat amb els mitjans de comunicació.

L’IEMed a Internet El web dóna compte de l’acció global de l’IEMed: informa de l’actualitat de l’Institut, l’agenda d’actes, les novetats editorials, el fons bibliogràfic de la biblioteca i és una eina d’informació per als mitjans de comunicació. Mitjançant un butlletí periòdic i un servei d’avisos i invitacions digitals, els subscriptors del butlletí de l’IEMed reben informació sobre l’actualitat de l’Institut, l’agenda d’activitats i les informacions i publicacions més destacades. A més del seu vessant corporatiu, el web compta amb un espai d’anàlisi i documentació que l’any 2010 ha assolit la xifra de 2.500 documents, papers i articles sobre les temàtiques centrals de l’IEMed (polítiques euromediterrànies, món àrab i mediterrani, desenvolupament socioeconòmic i cultures mediterrànies). www.iemed.org

Memòria d’activitats 2010


144

7. Comunicació

Durant l’any 2010 s’ha enllestit un nou web amb una imatge renovada i una plataforma tecnològica que permet una gestió àgil i ordenada de grans volums d’informació, alhora que contempla totes les potencialitats de la nova era de l’Internet social. Cal subratllar que, amb l’objectiu d’oferir un millor servei als usuaris que cerquen continguts, l’arxiu documental i d’anàlisi del web passa a disposar, a partir de l’any 2011, un web propi: l’Observatori de Polítiques Mediterrànies (IEMedObs). Amb aquesta aposta per l’especialització en documents d’anàlisi i tot tipus de recursos per a la recerca, l’IEMedObs està cridat a convertir-se en un referent en informació, documentació i anàlisi de les polítiques euromediterrànies. L’IEMedObs és un projecte finançat per l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació de la Comissió Europea.

Llocs web associats A banda del web corporatiu, l’IEMed administra i gestiona els continguts dels llocs web següents: Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo) www.euromesco.net Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh http://redespanolafal.iemed.org Congrés Mundial d’Estudis sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica 2010 (WOCMES) www.iemed.org/wocmes

Memòria d’activitats 2010


145

7. Comunicació

Mitjans de comunicació A través de la seva presència als mitjans de comunicació, l’Institut Europeu de la Mediterrània pretén incorporar al debat públic i donar a conèixer la seva activitat i les principals qüestions i temes que aborda, tant en la seva faceta de think tank especialitzat en les relacions euromediterrànies i la realitat política, econòmica social i cultural dels països mediterranis com en el seu rol de centre que programa exposicions, cicles de música i altres actes culturals. Al llarg dels seus més de vint anys d’existència, l’IEMed ha esdevingut un centre de referència a l’hora de sol·licitar informació o opinions d’experts sobre temes de política, economia, societat o cultura mediterrànies.

El 2010 en xifres 236.000 visitants únics al lloc web www.iemed.org 8.810 subscrits al butlletí (quatre idiomes) de l’IEMed i al servei d’avisos d’actes. 95.124 visitants únics al lloc web del congrés WOCMES 2010. 11.713 subscrits al butlletí del congrés WOCMES en anglès i francès. 170 cites a l’IEMed en mitjans de comunicació impresos tant en articles propis com de columnistes, entrevistes, notícies, reportatges i espais d’agenda. 37 participacions de membres de l’IEMed en entrevistes i debats en mitjans audiovisuals. 35 comunicats de premsa sobre les conclusions dels principals treballs de recerca, publicacions, conferències, debats i congressos.

Memòria d’activitats 2010


146

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

8. Centre de documentació i biblioteca

Memòria d’activitats 2010


8.

Centre
de documentació
 i
biblioteca

La biblioteca de l’IEMed funciona regularment des de l’any 1990 i és de lliure accés. Compta amb un fons especialitzat de més de 13.400 exemplars, entre monografies, revistes, buidats, documentació electrònica, documentació d’arxiu i literatura grisa. El nombre de revistes vives de què disposa el fons és de 120 títols. Les temàtiques principals són la política euromediterrània, les relacions internacionals i la cooperació, les cultures i els estils de vida mediterranis, el món àrab, l’islam i la societat civil, i els moviments migratoris a la Mediterrània. La biblioteca pertany a la xarxa de biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) des del 1999, i forma part també del catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (CCUC) des del 2007. Disposa d’un apartat propi al web corporatiu i d’un bloc específic amb les novetats relatives al fons documental i les informacions relacionades amb les activitats i publicacions de l’IEMed. Els serveis que ofereix la biblioteca són d’informació bibliogràfica i documental, consulta en sala, accés a internet i wifi, préstec interbibliotecari i reprografia en règim d’autoservei. La biblioteca elabora mensualment un butlletí de noves adquisicions i un butlletí de sumaris de les revistes rebudes durant el trimestre en curs, tot dos de caràcter electrònic.

Memòria d’activitats 2010


148

5. ÀREES > 5.3. Desenvolupament socioeconòmic

9. Equip

Memòria d’activitats 2010


9.

equip

Presidència Comissió Delegada Senén Florensa. President Comissió Delegada Mariona Rico. Assessora executiva Direcció General Andreu Bassols. Director general Natàlia Plaza. Suport administratiu Simone Vincis. Suport administratiu Gerència Josep Ferré. Director gerent Hugo Gallego. Tècnic executiu de planificació Elena Rigau. Suport administratiu Recursos Humans i Organització Anna Roy. Cap de l’assessoria jurídica i responsable de Recursos Humans i Organització Elena Collado. Tècnica d’informàtica i telecomunicacions Carolina Mateu. Suport administratiu de Recursos Humans i Organització i de Gestió Econòmica Nazario Fernández. Recepció, informació i enviaments Roger Casanova. Manteniment i logística Gestió Econòmica Carles La-Rosa. Responsable de Gestió Econòmica Raquel Pons. Tècnica de gestió comptable Relacions Corporatives i Publicacions Núria Esparza. Cap de disseny gràfic i imatge corporativa Jaume Ruaix. Tècnic executiu de correcció i traducció Jaume Llorca. Suport administratiu de difusió institucional Patrícia del Valle. Cap de protocol i gestió d’actes Anna Altimiras. Suport administratiu de Relacions Corporatives i Publicacions Jordi Bertran. Cap de premsa i web Isabel Codina. Suport de premsa i web

Memòria d’activitats 2010


150

9. EQUIP

Polítiques Euromed i Programes Regionals Euromediterranis Jordi Padilla. Coordinador de l’Anuari de la Mediterrània, observatori i fons documental Euromed Laura Aimone. Suport de l’Anuari de la Mediterrània i fons documental Euromed Júlia Anglès. IEMedObs Pol Morillas. Coordinador de Polítiques Euromed Marga Farran. Coordinadora de Programes Regionals Euromediterranis Xavier Aragall. Assessor tècnic de Polítiques Euromed i Programes Regionals Euromediterranis Món Àrab i Mediterrani Lurdes Vidal. Cap de redacció d’afkar/ideas i responsable de Món Àrab i Mediterrani Elisabetta Ciuccarelli. Suport d’afkar/ideas i de Món Àrab i Mediterrani Carmen Medina. Suport de Món Àrab i Mediterrani Marc Bassols. Suport de Món Àrab i Mediterrani María Teresa Díaz. Suport administratiu de Món Àrab i Mediterrani Desenvolupament Socioeconòmic Javier Albarracín. Director de Desenvolupament Socioeconòmic Paula Cusí. Suport de Desenvolupament Socioeconòmic Cultures Mediterrànies Maria-Àngels Roque. Directora de Cultures Mediterrànies Blanca Gago. Suport de Cultures Mediterrànies Josep Robles. Suport Fundació Anna Lindh i de Cultures Mediterrànies Elisenda Macià. Biblioteca i documentació Acció Cultural Josep Giralt. Director d’Acció Cultural Carina Soriano. Assessora tècnica d’Acció Cultural Milena Pi. Suport d’Acció Cultural

Memòria d’activitats 2010


www.facebook.com/iemed www.twitter.com/iemed_ Institut Europeu de la MediterrĂ nia Girona, 20 08010 Barcelona T. +34 93 244 98 50 www.iemed.org info@iemed.org


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.