Page 1


Índex Compromesos amb la Mediterrània

1

Visió i missió

2

Òrgans de govern

3

Alt Patronat

4

Objectius

8

Àmbits de treball

10

Participació en xarxes

14

Publicacions

16

Comunicació

18

L’IEMed en xifres

20


COMPROMESOS AMB LA MEDITERRÀNIA La Mediterrània és escenari avui de canvis d’abast històric. Els pobles del Nord d’Àfrica i del Pròxim Orient se senten després de molts anys amos del seu propi destí. Però travessen ara un complicat camí per bastir els fonaments d’uns nous estats democràtics, més inclusius econòmicament, on imperi l’estat de dret. Des de la riba nord, els europeus hem de fer costat a aquesta transició dels nostres veïns mediterranis. Per responsabilitat, atesos els seriosos riscos que comporta, però també per un interès compartit en què aquesta nova era obri un enorme camp d’oportunitats per a l’estabilitat, la pau i la cooperació. D’aquestes raons i de la creixent influència

d’altres actors a la regió prové la importància de reforçar la nostra presència tot i les dificultats econòmiques que vivim. L’IEMed aplega el compromís que Barcelona, Catalunya i Espanya han tingut sempre, per vocació i convicció, per la Mediterrània. Així, participa en múltiples iniciatives i desplega un ampli programa d’activitats amb un objectiu comú: estrènyer els vincles polítics, socials, econòmics i culturals amb els països de la Mediterrània. Per això mateix les tres administracions donen suport a l’IEMed, un centre de referència a la regió després de 25 anys d’observació i reflexió sobre la Mediterrània.

UN CONSORCI AMB AMPLI SUPORT INSTITUCIONAL

Vicepresident primer

President de la Junta de Govern

Vicepresident segon

Excm. Sr. José Manuel García Margallo,

M. Hble. Sr. Artur Mas,

Excm. Sr. Xavier Trias,

ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació

president de la Generalitat de Catalunya

alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

del Govern d’Espanya 1


VISIÓ Avui, la Mediterrània és la zona emergent més a prop d’Europa. La regió mediterrània és en plena evolució econòmica i política. Les oportunitats hi són nombroses i importants. Amb més de 200 milions d’habitants, els països no europeus de la Mediterrània constitueixen un mercat en creixement, dinàmic i en un continu procés d’obertura gràcies als acords comercials amb la Unió Europea. El potencial d’aquesta regió on predomina l’emergència d’una generació de joves millor formats, junt amb la proximitat i les interconnexions, ofereix nous horitzons de col·laboració i d’expansió. A la vegada, es tracta d’uns territoris amb una gran complexitat des de tots els punts de vista: diferències ètniques, culturals, de llengua, de creences, d’estructura social o de nivell de desenvolupament, entre d’altres.

MISSIÓ La raó de ser, i el propòsit fonamental, de l’IEMed és constituir-se en el principal think-tank de la zona mediterrània, dedicat al coneixement d’aquest territori, el foment del diàleg intercultural i la col·laboració entre els països i les societats que l’integren. L’IEMed té la voluntat de contribuir a la progressiva construcció d’un espai de pau i d’estabilitat, de prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i civilitzacions, mobilitzant la societat civil i col·laborant amb l’acció exterior de les administracions consorciades i les institucions europees amb el desplegament d’un esquema de diplomàcia pública. Amb aquests propòsits l’IEMed duu a terme un gran nombre d’estudis, actes, publicacions, programes d’intercanvi, etc., en els diferents territoris de la zona i amb la participació de destacats representants de les institucions, del món professional i de la societat civil dels països mediterranis. 2

En els últims anys, a més, la regió mediterrània travessa per unes circumstàncies polítiques i socials excepcionals, que afecten en molts casos els equilibris i l’estabilitat social, i que constitueixen un marc de gran variabilitat i fragilitat. És en aquest marc que l’Institut Europeu de la Mediterrània, consorci creat el 1989 per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Afers Exteriors del Govern d’Espanya i l’Ajuntament de Barcelona, es constitueix com l’entitat de referència internacional d’estudi i d’impuls d’idees i projectes per a la regió mediterrània, amb un compromís compartit per les tres administracions que conformen el consorci de l’IEMed.


ÒRGANS DE GOVERN JUNTA DE GOVERN Principal òrgan de govern i administració de l’IEMed.

President M. Hble. Sr. Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya Vicepresidents Primer: Excm. Sr. José Manuel García-Margallo, ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació del Govern espanyol Segon: Excm. Sr. Xavier Trias, alcalde de l’Ajuntament de Barcelona Tercer: Hble. Sra. Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals Més dotze vocals, quatre per cada una de les administracions consorciades.

COMISSIÓ DELEGADA Òrgan delegat de la Junta de Govern, és responsable de la gestió directa de l’IEMed.

President Sr. Senén Florensa, president executiu de l’IEMed Més sis vocals, dos designats per cada una de les administracions consorciades. 3


CONSELL ASSESSOR Quaranta personalitats rellevants del món diplomàtic, acadèmic, científic, artístic i cultural assessoren, valoren i contribueixen al pla anual d’activitats de l’IEMed i també participen puntualment en els seus actes.

4


• Destacades figures polítiques i institucionals com El Hassan Bin Talal (príncep de Jordània i president del Club de Roma), Benita FerreroWaldner (excomissària europea de Relacions Exteriors i Política Europea de Veïnatge), Mehmet Aydin (ministre d’Estat per a Afers Religiosos turc i copresident del Grup d’Alt Nivell per a l’Aliança de Civilitzacions), Federico Mayor Zaragoza (president de la Fundación Cultura de Paz i exdirector general de la Unesco), Shlomo Ben Ami (exministre israelià d’Afers Exteriors), Romano Prodi (expresident de la Comissió Europea) i Josep Antoni Duran i Lleida (president de la Comissió d’Exteriors del Congrés dels Diputats).

• Sociòlegs i pensadors com Salvador Giner (sociòleg i president de l’Institut d’Estudis Catalans), Xavier Rubert de Ventós, filòsof, Jean-Pierre Filiu, historiador del Pròxim Orient contemporani, i Youssef Courbage, demògraf.

• Diplomàtics com Hassan Abouyoub (ambaixador del Regne del Marroc a Itàlia), Omar Azziman (exambaixador del Regne del Marroc a Espanya) i Francisco Javier Carrillo (acadèmic i diplomàtic, exambaixador de la Unesco a Tunísia i Líbia).

• Acadèmics com Ahmet Evin (Istanbul Policy Centre), Sari Nusseibeh (rector de la Universitat Al-Quds, Jerusalem), Bichara Khader (director del Centre d’Études et de Recherches sur le Monde Arabe Contemporain), i Andreu MasColell (president de la Barcelona Graduate School of Economics).

• Escriptors com Juan Goytisolo, el libanès Amin Maalouf, l’israelià Amos Oz i la tunisiana Héle Beji. • Personalitats de la societat civil com Lluís Bassat (president d’honor de Bassat&Ogilvy), Josep Piqué (exministre d’Afers Exteriors d’Espanya) i Carles Gasòliba (president del CIDOB).


ALT PATRONAT CONSELL EMPRESARIAL DE L’IEMed

6


• És un espai per al diàleg transversal entre entitats i empreses que tenen en comú el seu interès per la Mediterrània. • Està format per entitats que col·laboren amb l’IEMed i li donen suport. • Debat, orienta i proposa activitats. • Les empreses i entitats participen de les més de dues dècades d’experiència i de relacions de l’IEMed a la regió. • Constitueix un exercici de col·laboració público-privada per adaptar-se millor als canvis a la Mediterrània en un difícil context econòmic. • S’emmarca en la responsabilitat social de les empreses en contribuir als objectius de l’IEMed i de la política europea a la regió: treballar per un espai de pau i estabilitat, prosperitat compartida i diàleg entre els pobles a la Mediterrània.

7


OBJECTIUS •

8

Fomentar el coneixement i actuar com un centre d’estudis al servei de les administracions públiques, empreses i entitats que desenvolupen la seva activitat a la Mediterrània. Promoure el diàleg intercultural a la zona, tot sensibilitzant i mobilitzant la ciutadania i altres actors socials. Col·laborar en la reflexió i generació de debat entre actors polítics, econòmics i socials euromediterranis.

Potenciar la col·laboració i l’activitat econòmica a la Mediterrània.

Reforçar les iniciatives de recerca, innovació i generació de valor sobre qüestions clau mediterrànies.

Contribuir a la consolidació de la Unió per la Mediterrània (UpM), la Secretaria de la qual com a organisme internacional té seu a Barcelona, mitjançant el suport als seus projectes euromediterranis de vertebració de la regió.


9


ÀMBITS DE TREBALL POLÍTIQUES EUROMEDITERRÀNIES DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC MÓN ÀRAB I MEDITERRANI CULTURA I SOCIETAT CIVIL

POLÍTIQUES EUROMEDITERRÀNIES Fa seguiment i reflexiona sobre l’agenda política de la Mediterrània i de les relacions entre Europa i els països mediterranis. Inclou la participació en programes regionals i xarxes d’institucions i universitats euromediterrànies i la col·laboració amb actors governamentals i internacionals. Eixos d’actuació • Dinamitza i difon el treball de think-tanks mediterranis mitjançant la coordinació com a Secretariat permanent de la xarxa EuroMeSCo. • Desplega el programa de publicacions policy-oriented de l’IEMed i EuroMeSCo (Anuari de la Mediterrània, Enquesta Euromed, papers i briefs). • Desenvolupa el programa d’investigació sobre transicions comparades.

L’IEMed actua en dues direccions: analitzar per comprendre i mobilitzar per influir. Totes dues es corresponen a la dimensió de l’IEMed tant de think-tank, o centre d’investigació, com d’action-tank, o institució de diplomàcia pública. Ambdues dimensions es conjuguen a l’hora d’afrontar les seves prioritats estratègiques en els següents àmbits de treball:

10

Activitats destacades Conferències anuals d’EuroMeSCo, Fòrum Cívic UE-Turquia; Seminaris Internacionals Estatut Avançat Unió Europea-Marroc; Enquesta Euromed; cicles de conferències: Mediterrània 2013: consolidació de nous poders; Mediterrània 2012: escenari d’una transició.


ÀMBITS DE TREBALL POLÍTIQUES EUROMEDITERRÀNIES DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC MÓN ÀRAB I MEDITERRANI CULTURA I SOCIETAT CIVIL

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC Analitza les principals tendències econòmiques i fomenta la reflexió sobre les reformes en sectors clau per a la modernització i el desenvolupament socioeconòmic. Aquesta àrea està vinculada als actors econòmics i socials, les xarxes internacionals d’anàlisi econòmica i els organismes de projecció exterior de l’economia. Eixos d’actuació • Analitza els processos de transició econòmica. • Coopera amb el sector privat en la identificació de tendències i actors emergents. • Dóna suport a la Secretaria de la Unió per la Mediterrània en els àmbits de la cooperació econòmica i empresarial i de la planificació urbana. Activitats destacades Conferències anuals North African Business and Development Forum, Fòrum Euromediterrani de l’Energia, Barcelona Euromed Forum; seminaris internacionals Agendes econòmiques dels actors islàmics i Del cost del no Magreb al tigre nord-africà.

11


ÀMBITS DE TREBALL POLÍTIQUES EUROMEDITERRÀNIES DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC MÓN ÀRAB I MEDITERRANI CULTURA I SOCIETAT CIVIL

MÓN ÀRAB I MEDITERRANI Analitza i divulga la complexa realitat i l’evolució política i sociocultural de la riba sud de la Mediterrània. S’adreça de manera destacada al conjunt de la ciutadania i a l’àmbit acadèmic. Eixos d’actuació • Programa activitats acadèmiques i de divulgació sobre les noves realitats mediterrànies (seminaris, debats, cinema, documentals, presentació de novetats editorials, etc). • Difon al públic l’evolució de la regió a través dels continguts de la revista afkar/ideas (nascuda el 2003), en col·laboració amb Estudios de Política Exterior (Madrid). Activitats destacades Congrés Mundial d’Estudis sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica (WOCMES); cicles de conferències: [R]Evolucions al món àrab; Democràcia en construcció. Poder, actors i límits a la Mediterrània Sud; L’Islam al segle XXI: identitat, modernitat i globalització.

12


ÀMBITS DE TREBALL POLÍTIQUES EUROMEDITERRÀNIES DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC MÓN ÀRAB I MEDITERRANI CULTURA I SOCIETAT CIVIL

CULTURA I SOCIETAT CIVIL Fomenta el coneixement mutu i el diàleg social i cultural entre les dues ribes de la Mediterrània i organitza exposicions històriques, mostres d’art contemporani i activitats culturals. Eixos d’actuació • Promou el diàleg intercultural a través de les accions de la xarxa espanyola de la Fundació Euromediterrània Anna Lindh, de la qual l’IEMed és coordinador. • Contribueix al coneixement mutu a través dels continguts de la revista semestral Quaderns de la Mediterrània. • Organitza exposicions i activitats culturals i musicals. Activitats destacades Concurs literari Un mar de paraules; Festival Nits de Ramadà; Cicle Músiques de la Mediterrània; exposicions Viatge a l’Orient Bíblic; Un mar de lleis; Ramon Llull i l’encontre entre cultures; Mediterraneum, l’esplendor de la Mediterrània medieval.

13


PARTICIPACIÓ EN XARXES L’IEMed participa activament en xarxes euromediterrànies i en projectes europeus de diverses temàtiques: política i seguretat, desenvolupament econòmic, societat civil i cultura, i universitats.

POLÍTIQUES EUROMEDITERRÀNIES Euromediterranean Study Comission (EuroMeSCo) Més de 90 centres d’investigació i departaments universitaris de 33 països euromediterranis. És la principal xarxa dedicada a l’anàlisi de la política i la seguretat a la Mediterrània. L’IEMed és el coordinador de la xarxa. Strategic Studies Network (SSN) Més de trenta institucions i centres de recerca del nord d’Àfrica, Pròxim Orient, Àsia Central i Àsia del Sud fan recerca interdisciplinària de les relacions entre política, recursos naturals, economia, diplomàcia i poder militar. International Relations and Security Network Aquesta xarxa ofereix un servei d’informació de lliure accés per als experts de les relacions internacionals i de seguretat. Des del 1994, treballa amb els principals think-tank del món, universitats, instituts d’investigació, organitzacions no governamentals i organitzacions internacionals. 14

Xarxa d’Instituts de la Mediterrània (RIM) Centres de recerca i d’investigació de sis regions mediterrànies –Laci, Piemont, Toscana, Andalusia, Provença-Alps-Costa Blava i Catalunya– col·laboren per augmentar la coherència i l’eficàcia de les polítiques mediterrànies d’aquestes regions.

ECONOMIA Fòrum Euromediterrani d’Instituts de Ciències Econòmiques (FEMISE) Més de 80 instituts de recerca de 24 països euromediterranis, sota la supervisió de la Comissió Europea, col·laboren en projectes de recerca sobre qüestions econòmiques i financeres clau per al desenvolupament econòmic de la regió. ANIMA Investment Network Més de 70 agències governamentals de diversos països i xarxes internacionals de la conca mediterrània treballen en la millora de les condicions dels negocis i el creixement de la inversió a la regió.

SOCIETAT CIVIL Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures Xarxa regional d’entitats de la societat civil dels 43 països membres de la Unió per la Mediterrània. Des de 2005 treballa per al diàleg entre cultures i a favor de la cooperació. L’IEMed és el coordinador de la xarxa espanyola, que té més de 150 membres. Plataforma No Governamental Euromed Integrada per xarxes temàtiques i nacionals, i organitzacions internacionals de la societat civil mediterrània, és un interlocutor de la societat civil reconegut per la Comissió Europea per al procés de construcció de l’associació euromediterrània. L’IEMed forma part del Comitè de Pilotatge de la seva reunió bianual, el Fòrum Civil Euromed. Encuentro Civil Euromed (ECEM) Més de 20 entitats conformen aquest entorn de coordinació de la societat civil espanyola que emet orientacions per a les polítiques euromediterrànies. La seva acció s’emmarca dins la Plataforma No Governamental Euromediterrània. Europe’s World L’IEMed forma part del consell assessor d’aquesta publicació de referència en el debat sobre l’agenda europea. Europe’s World compta amb articles de prestigiosos experts i analistes, així com de responsables governamentals i institucionals.


CULTURA

UNIVERSITATS Euromed Permanent University Forum (EPUF) Xarxa de més de 100 universitats i institucions d’educació superior que treballa per a la creació d’un espai euromediterrani d’educació superior i de recerca. Euromediterranean University (EMUNI) Xarxa integrada per més de 190 universitats, amb seu a Portoroz (Eslovènia). La primera assemblea general va tenir lloc l’any 2008 a l’IEMed. Promou estudis, projectes de recerca i programes de formació.

Montada L’IEMed forma part juntament amb la Unesco de la xarxa Montada, que promociona l’arquitectura tradicional en centres històrics de la regió. Liderada pel Col·legi d’Aparelladors, d’Arquitectes Tècnics i d’Enginyers d’Edificació de Barcelona, Montada forma part del programa europeu Euromed Héritage 4. Apimed Associació de més de 400 productors independents de cinema i televisió mediterranis que treballa per a la promoció de les produccions audiovisuals independents. L’IEMed allotja el Secretariat de l’associació, que presideix la productora Isona Passola i que compta amb el suport del programa europeu MEDIA. 15


PUBLICACIONS L’IEMed produeix una extensa línia de publicacions i estudis amb l’objectiu d’impulsar l’anàlisi i la recerca de la realitat euromediterrània en els àmbits polític, econòmic i sociocultural.

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES Anuari IEMed de la Mediterrània Publicació de referència sobre les claus polítiques, econòmiques, socials i culturals de l’agenda mediterrània. Amb una àmplia selecció de dades i informacions complementàries. Enquesta Euromed Informe de l’enquesta anual realitzada a un univers de més de 4.500 actors i experts sobre les principals qüestions euromediterrànies.

16

Quaderns de la Mediterrània Revista semestral centrada en aspectes culturals, antropològics i sociològics de les diverses realitats i els pobles mediterranis. afkar/ideas Revista trimestral sobre les relacions entre les dues ribes de la Mediterrània occidental que promou el debat sobre el futur de les societats i els països magrebins i europeus.


SÈRIES I PUBLICACIONS ACADÈMIQUES Monografies mediterrànies Col·lecció que aborda dossiers polítics i sectors econòmics clau de la Mediterrània. DocumentsIEMed Estudis i informes amb una aproximació descriptiva de temes estretament vinculats a l’agenda euromediterrània.

ALTRES PapersIEMed Experts i investigadors de reconegut prestigi aborden de manera monogràfica qüestions centrals de l’agenda euromediterrània i emeten propostes. En la mateixa línia, els PapersIEMed/EuroMeSCo se centren en qüestions polítiques i de seguretat a la Mediterrània i sobre l’estat de les relacions euromediterrànies.

Coedicions En col·laboració amb altres institucions i editorials especialitzades com Icària Editorial, Pagès Editors, Publisud, Editorial Base. Catàlegs d’exposicions En col·laboració amb editorials com Lunwerg Editores, els catàlegs reuneixen col·laboracions d’experts que contextualitzen i aprofun-deixen en el tema de les exposicions històriques i artístiques.

17


COMUNICACIÓ Una de les raons de ser de l’IEMed és donar a conèixer les activitats, l’anàlisi, l’observació, la reflexió i el coneixement que genera a públics especialitzats i a una audiència general. Aquesta voluntat de servei s’ha reforçat per donar resposta a l’augment de la demanda d’informació i anàlisi que han comportat els canvis a la Mediterrània a partir de l’any 2011. L’estratègia de comunicació combina i s’adapta a tots els canals, formats i eines disponibles, tant online com offline. Entre els més destacats: el portal web multilingüe, el programa de publicacions, la presència en mitjans de comunicació, els perfils corporatius a les xarxes socials, la producció de butlletins, tríptics i invitacions, etc. Tot plegat, sota una robusta identitat visual corporativa que amara tots els elements de comunicació de l’IEMed. Articles d’anàlisi, entrevistes, notícies, publicacions, vídeos, conferències, l’agenda euromediterrània, cronologies per països, documents oficials, estadístiques, mapes... conformen l’àmplia oferta informativa i documental sobre la Mediterrània que l’IEMed posa a disposició d’investigadors i del gran públic a través del lloc web de l’IEMed (www.iemed.org) i de l’Observatori de Polítiques Euromediterrànies (www.iemedobs.org).

18


19


L’IEMed EN XIFRES* Xarxa IEMed d’actors i experts Arran de la seva activitat al llarg de més de vint anys i de l’Enquesta Euromed que du a terme des de l’any 2009, l’IEMed compta amb una xarxa actualitzada i participativa de 4.650 actors euromediterranis del món acadèmic, institucional i governamental, com també de la societat civil (món econòmic i empresarial, associacions i ONG, mitjans de comunicació). 108 activitats per any en 15 ciutats mediterrànies Fòrums i seminaris: 37 Cicles de conferències, debats, taules rodones: 39 Activitats culturals: 27 Exposicions: 5 * Dades: mitjana anual i tirades de publicacions. 20

Publicacions periòdiques Anuari IEMed de la Mediterrània: 5.800 (anglès 2.000, francès 500, àrab 1.500, castellà 600, català 1.200) Enquesta Anual Euromediterrània: 2.000 Quaderns de la Mediterrània: 1.000 afkar/ideas: 2.000 (francès), 1.700 (castellà) Premsa Intervencions en mitjans de comunicació impresos: 250 Participacions en mitjans audiovisuals: 50 Web i xarxes socials Visites anuals al lloc web: 80.270 Subscrits al butlletí i invitacions digitals: 8.000

Seguidors a Facebook i Twitter: 1300 Vídeos al canal Youtube: 80 conferències (12.200 visualitzacions) Observatori de Polítiques Euromediterrànies (IEMedObs): 2.000 articles d’anàlisi, cronologies, mapes i taules estadístiques.


Institut Europeu de la Mediterrània Consorci format per:

President: Artur Mas President de la Generalitat de Catalunya Vicepresidents: José Manuel García-Margallo Ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació Joana Ortega Vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya Xavier Trias Alcalde de Barcelona President Executiu: Senén Florensa

Alt Patronat:

Girona, 20 - 08010 Barcelona T. +34 93 244 98 50 info@iemed.org - www.iemed.org Segueix-nos a: www.facebook.com/iemed www.twitter.com/iemed_ www.youtube.com/iemedbarcelona


Presentació de l'IEMed  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you