Page 1

EĞİTİMDE DEĞİŞİM


HERŞEY DEĞİŞİYOR…

HERŞEY DEĞİŞİYOR… İçinde yaşadığımız çağ değişimin en fazla ve en hızlı gerçekleştiği bir çağdır. Ekonomide,sosyal alanda,kültürel yaşamda,siyasal ve toplumsal düzende ve teknolojik yapıda çok yeni gelişmeler yaşanmaktadır.  Kültürler,toplumlar ve ülkeler arasındaki sınırlar kalkmakta,eskiye göre yoğun ve daha hızlı bir etkileşim yaşanmaktadır. 


EĞİTİM DE DEĞİŞİYOR

 Mevcut okul sisteminin örgütsel yapısı hala sanayiye

dayalı toplumların oluşması sonucu ortaya çıkan bilgi ve beceri ihtiyacını karşılayan bir işlev görmektedir.

Oysa ekonomik işleyişlerle Yeni toplum düzeni ile karşı karşıyayız.  Eğitime duyulan taleplerin çeşitleri de hızla

artmaktadır.


 Geleneksel eğitim sistemi yoğun şekilde bilgi

sunmaya ve bilgi yüklemeye dayalı idi.

 Çağımızın eğitim sisteminde bilginin kazandırılması değil bilgiye ulaşma yollarının öğretilmesi önem kazanmaktadır.

Bir başka ifade ile öğretme değil,öğrenmeyi öğrenme ön plana geçmektedir.


 Ağırlıklı olarak önceki kuşakların yaptıklarını

aktaran değil,yeni bir şeyler yapabilme yeteneği olan insanların yetiştirilmesini sağlayan bir eğitim anlayışı önem kazanmaktadır.

Bilgisayarın her alanda yaygınlaştığı bir dönemde bireylerin bilgisayarı bilmesi ve kullanması yapılan işlerin niteliğini de değiştirmektedir.


EĞİTİMİN YENİDEN YAPILANMASI VE DEĞİŞİMİN YARARLARI

 Değişim kurumu dağınıklıktan kurtarır,heyecan yaratır.

 Kurumda çalışan elemanların ilgilerinin ve dikkatlerinin çekilmesini

sağlar.  Değişim bir çok açıdan yeni fırsatlar yaratabilir. Çalışanların mesleki açıdan gelişmeleri için güdüleyici olabilir.

 Değişim sürecinde kurumda yeni gruplar oluşabilir.Bu da kuruma

canlılık kazandırır.

 Değişim sonucu rutinleşmiş uygulamalar için yeniden gözden

geçirme fırsatı doğar.

 Değişim çalışanların iş tatminini yükseltir,verimli ve mutlu

olmalarını sağlar.


DEĞİŞİM İÇİN ÖNERİLER  Klasik yönetim

YÖNETİCİ ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLER

TKY yönetim

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLER YÖNETİCİ


Değişimin başarılı olabilmesi için eğitim mevcut sistemimizin incelenmesi gerekmektedir.

 

Değişim ve sistem öğretmenler tarafından yeterince tartışılmalı tüm öğretmenlerin bu sistemi ortaya koyarken bilgi ve birikimlerinden yararlanılmalıdır.

Değişimin amacının ne olduğu açık bir şekilde ortaya konmalıdır.

Değişim dönüşümü gerçekleştirmek için kararlar katılımla alınmalı. 

Değişimin uygulanabilmesi için gerekli eğitim kadrosunun olup olmadığı belirlenmelidir.


1953 - 2012


1953 - 2011


1953 - 2011


1953 - 2011


1953 - 2012


1953 - 2011


1953 - 2011


1953 - 2012


1953 - 2011


Hedeflenen Beceriler

O dönem çocuklarımıza kazandırılması hedeflenen beceriler ile

günümüzde kazandırılması hedeflenen beceriler arasındaki farklar nelerdir?

21.Yüzyıl Becerileri


Teknoloji İle Rehberlik

Materyal

Kullandırıcı (Öğretmen)

Kullanıcı (Öğrenci)

Çocuklarımıza, bireysel öğrenmelerini gerçekleştirirken teknolojiden bir araç olarak nasıl yararlanabileceklerini öğretmeliyiz.


BT Yatırımı

21. Yüzyıl Eğitimine Geçiş

e-Öğrenme

Her Okula Bir Bilgisayar

1997 Okullara BT Sınıfları

Her Okula Bir Bilgisayar Laboratuvarı

Teknoloji Destekli Sınıflar

2008 Okul Internet bağlantıları E-İçerik Geliştirme E-okul

e Öğrenme

Tarih


Nasıl Bir Eğitim / Okul ?

Sürekli • Mekan ve Zaman Bağımsız

Nitelikli • Tüm öğrenme kanallarını destekleyen

Uyarlanabilir • Bireye göre özelleştirilebilir


 Değişime uyum sağlamış ve görsel-işitsel araçlarla donatılmış eğitim ortamlarına sahip,  öğrencilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılayan kurum olmaya yönelik düzenlemeler yapmalıyız.  Bu süreçte, öğrencinin kendisini ifade etmesi, bilgi ile yüklenen nesne konumundan, bilgiyi kullanan ve üreten özne konumuna çıkarılması esas alınmalıdır.  Eğitim liderleri/yöneticileri, okulun değişen dünyaya ayak uydurmasını sağlamalıdırlar.


Neler Yapabiliriz?

1- Öncelikle inan (dır) mak, 2- Desteklemek ve yönlendirmek,

3- Teşvik etmek, 4- Dış etmenleri değerlendirmek.


Sonuç

 Başarılı bir öğretmen, iyi bir öğrenci olmalıdır.

 Başarılı bir yönetici, iyi bir öğretmen olmalıdır.  Başarılı bir yönetici, iyi bir öğrenci olmalıdır.

“21. Yüzyılda okumamış (cahil) olarak okuyup yazamayanları değil; öğrenmeyen, öğrenemeyen ve yeniden öğrenmeyenleri adlandıracağız.” Alvin Toffler


Teşekkür Ederim…

Egitimde degisim  
Egitimde degisim  

Egitimde degisim

Advertisement