Page 1

Tid til

INNOVATION


Er Innovationstjekket for din virksomhed? InnovationsAgenterne tilbyder små og mellemstore virksomheder et gratis Innovationstjek. Dog skal en række kriterier være opfyldt. Din virksomhed kan få et Innovationstjek, hvis den:

Har en teknologisk udfordring Er minimum 2 år gammel Har en økonomi, der gør det muligt at gennemføre et innovationsprojekt Har minimum 5 og max 250 ansatte. Målet med Innovationstjekket er at igangsætte et udviklingsprojekt. Derfor er det også et kriterie, at ledelsen deltager for at sikre engagement og villighed til at gennemføre et udviklingsprojekt.


Realisér jeres

POTENTIALE Teknologi og innovation er de vigtigste parametre for at styrke virksomheders økonomi, vækst og konkurrenceevne. InnovationsAgenterne tilbyder et gratis Innovationstjek, hvor vi sætter fokus på din virksomheds teknologiske udviklingsmuligheder inden for produkt, service, proces, produktion og marked. Vi kommer med konkrete forslag til, hvordan I kan sætte gang i værdiskabende udviklingsforløb og udnytte virksomhedens fulde potentiale. Innovationstjekket er et fortroligt møde med din virksomhed i centrum.

| 3


Innovationstjek i

ØJENHØJDE 6 trin til teknologisk innovation

#1 O  ver telefonen aftaler vi en mødedato, hvor du også får en kort introduktion til Innovationstjekkets formål, og vi forventningsafstemmer. #2 Innovationstjek-mødet foregår hos din virksomhed, hvor I først giver en kort præsentation af virksomheden. InnovationsAgenten identificerer herefter, sammen med jer, udviklingsmuligheder ud fra en idéskabende dialog og analyse af forretningsprocesserne. #3 InnovationsAgenten søger efter potentielle eksperter og samarbejdspartnere, der kan støtte realiseringen af udviklingsmulighederne i din virksomhed. #4 InnovationsAgenten afleverer en møderapport med anbefalinger til de prioriterede teknologiske udfordringer - herunder henvisninger til relevante videnmiljøer, rådgivere og innovationstilbud. #5 Din virksomhed udvælger, hvilket projekt I ønsker at gå videre med. Udførelsen af projektet ligger uden for rammerne af Innovationstjekket. #6 InnovationsAgenten følger op på Innovationstjekket og afdækker, om der er behov for videre vejledning. Innovationstjekket er slut, og I evaluerer forløbet efter 2-3 måneder via et online spørgeskema.

www.innovationstjek.dk


Innovationstjekket

#1 Kontakt

#6 Opfølgning

#5 Projektvalg

#2 Besøg #3 Analyse

#4 Anbefalinger

| 5


Jeres

INDGANG TIL VIDEN Et Innovationstjek udføres af erfarne InnovationsAgenter fra de otte godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS). De har både faglig og praktisk viden om teknologisk innovation som forretnings- og konkurrenceparameter samt et stort kendskab til støtteordninger, der kan hjælpe din virksomhed videre. InnovationsAgenternes opgave er at identificere indsatsområder og henvise din virksomhed til den eller de eksperter, der bedst kan hjælpe jer videre med et konkret innovationsprojekt: private rådgivere, forskere fra universiteterne, eksperter fra GTS-netværket, innovationsnetværk eller andre. Processen er ubureaukratisk, InnovationsAgenten er uvildig, og Innovationstjekket er startskuddet til innovation.

www.innovationstjek.dk


Innovationsmuligheder

Potentielt udbytte

Teknologiudvikling

Nye kunder

Produktions-, it- og procesoptimering

Nye produkter, processer og services

Nye materialer

Ă˜get omsĂŚtning

Nye markeder

Forbedret konkurrenceevne

Produkt- og serviceudvikling

Adgang til nyeste, højteknologiske viden

| 7


Find din InnovationsAgent og bestil et Innovationstjek på:

www.innovationstjek.dk Ring til InnovationsAgenterne på: 72 20 28 77

InnovationsAgenterne er finansieret af:

Netværket af InnovationsAgenter InnovationsAgenterne kommer fra de otte GTS’er: Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, FORCE Technology, Agrotech (del af Teknologisk Institut), Bioneer, DBI, DFM og DHI. Vi er et netværk med forskellige kompetencer og din direkte indgang til viden og innovation. Få krav skal være opfyldt, før din virksomhed kan få et Innovationstjek, og der er ingen lang ansøgningsproces. Gå blot ind på www.innovationstjek.dk og bestil et Innovationstjek.

InnovationsAgenterne - få et gratis Innovationstjek  

Læs mere på www.innovationstjek.dk.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you