Novi Kamov 4 2011.

Page 9

8

novi KAMOV Uvjeti i pogodnosti Prčkamo po sebi dodirima i jezičnim varijacijama Na temu. Pomaknuli smo stijenje, a u kosi sadili Perivoje, rijetke riječke. Imamo razloga vidjeti čuda jer govorimo o rukama Zaokupljenih potragom. Uvale, pjesničke večeri, U mrtvim automobilima dišu kao grad noću. Koliko odgađanja i čekanja pravih motiva da bi Slika sjela na mjesto, koliko krivih skretanja, i Ostalih velikih malih banalnih stvari. Prčkamo, Kao da učimo pisati tuđim jezicima, kao da Ponovno moramo savladati strpljenje i zavisti. Čuvam demone jer o njima mogu pričati Dobrodušno, ništa drugo i nemam, jer na Izlazima ostavljam stečeno. Osim literarnih Aluzija koje, odreda činjenice, otvaraju gladna Usta. Da bi jezičnim varijacijama oglodali Teme do kosti. Prčkamo po sebi dodirima, Masnih prstiju halapljivo jedemo pečene šljuke, Teško je biti suzdržan. Prekomjernosti nas Čuvaju od loših energija. Prčkamo po sebi Dodirima i jezičnim varijacijama, postajemo Pismeni. Kao visoka kultura perivoja, Parkovnih skulptura, skrovitih živica na kojima Ostavljamo strasti. Nema ničega ozbiljnijega Od smijeha. Mislim da sve ostale književne Konvencije pred tom slikom padaju u vodu. U jezičnim varijacijama nema kraja o kojemu Bi se nešto pouzdano moglo reći. Osim da Nas jezici slijede u stopu, čak i noću.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.