Hàbits de lectura a catalunya 2015

Page 46

46

LECTURA EN ELS MENORS (de 10 a 13 anys)

QUI LLEGEIX (TOTAL I DIGITAL) Percentatge lectors en suport digital El 77,1% dels nens catalans de 10 a 13 anys llegeix en format digital. No lectors en suport digital

Lectors en suport digital

Llegeix sobretot webs, blogs i fòrums (58,7%).

El 57,7% llegeix llibres en suport digital.

Què llegiu en suport digital?

Total de lectors

Llibres

Revistes

Diaris

Base: Població de 10 a 13 anys (120) Font: Estudi CONECTA «Hábitos de lectura y compra de libros en Cataluña 2015»

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015

Còmics

Webs, blogs i fòrums,...