Page 1


Filosofia És conegut que, l’exploració dels sentits en els i les alumnes d’educació infantil i els més petits de primària, ajuda entre altres, al desenvolupament de la capacitat de pensar millor per si mateixos. La pràctica psicomotriu viscuda emfasitza en l'alumnat el desenvolupament a partir del cos. La concepció global i unitària de la persona és present en tot moment. La proposta educativa de la pràctica psicomotriu emfasitza també, en l'alumnat, el desenvolupament psicològic a partir de la vivència profunda del propi cos, conduint-los progressivament a una etapa en la qual ja es poden adquirir els conceptes sense necessitat d’explorar-los corporalment (pensament operatori). És bo tenir present que els alumnes reben un munt de sensacions al llarg del dia. Aquestes sensacions els provoquen unes respostes motius i funcionals sense haver estat percebudes ni analitzades de manera conscient. El treball enfocat cap a la filosofia, els proporciona experiència i capacitat de reflexió sobre els sentits, per tal que en vagin adquirint consciència; alhora aprenen el perquè de les seves reaccions. L’educació de les capacitats sensitives respecte al propi cos i a l’exterior són fonamentals, de la mateixa manera que les capacitats perceptives ajuden a formar l'esquema corporal i condueixen els alumnes a abandonar temporalment el seu cos com a centre, i poder així, estar atents i desenvolupar la seva capacitat de pensar, d’expressar la seva opinió i emetre judicis de valor. Les activitats relacionades amb l’educació de la sensibilitat dels sentits les treballarem fent el recorregut des de l’exterior fins a nosaltres mateixos, intentant concentrar-nos per escoltar només els sons del nostre cos.


Exercicis Prestarem atenció als sons que ens envolten diàriament: Els sons del carrer, els que provenen de l’interior de la casa o edifici on ens trobem, les nostres veus, el nostre cos... Per a portar a terme aquest tipus d’exercicis necessitem l’atenció i concentració dels i les alumnes (cosa que necessita un cert temps aprendre-ho). Cal aconseguir aquests dos estats per tal de poder aprendre; el cos i el cap necessiten sentir-se relaxats. Començarem en silenci, escoltant els sorolls de l’exterior i els intentarem reconèixer, però no en parlarem amb els companys, fins que hàgim acabat l’activitat. Ens fixarem en tots els sorolls i també en els sons, fins i tot els més petits que normalment, aquells als que normalment no prestem atenció per sentir-los. Al cap d’uns minuts, avançarem cap als sorolls que tenim més propers (poden ser els de l’escola: els del passadís, l’aula del costat, les veus de les persones que ens envolten). A continuació, podem recitar una poesia lentament. L'alumnat es troba en disposició d’escoltar, i el llenguatge poètic connectarà amb les seves sensacions i amb els seus sentiments. Per altra banda, el/la mestre/a pot jugar amb l’entonació, el ritme, etc. tot modelant amb una veu suau que ajudarà a entrar en la relaxació. En aquest moment, els alumnes, mostren una major sensibilitat per a captar, i no només amb l’oïda, els estímuls exteriors ja que també notaran la frescor de l’aire, la calor, les olors que els arriben, la intensitat lluminosa.... Amb el treball de la relaxació i amb la visualització, ens endinsarem a l’interior dels nens i nenes; que estaran en disposició d’escoltar-se la respiració, de contactar amb la tranquil·litat i, així a poc a poc, prendre consciència dels sentiments. Començarem fent unes respiracions profundes i lentes, tancant els ulls per tant de perdre, durant uns minuts, les referències exteriors i poder-nos concentrar en l’interior. A continuació repassarem les parts del cos, (les podem anomenar en veu alta o bé que cadascú les repassi mentalment).


Un cop acabat aquest exercici parlarem del que hem vist i sentit i procurarem traduir-ho en paraules. Donat que els mestres conduirem la sessió, en aquest moment, intentarem posar paraules i definir qualitativament les diferents sensacions rebudes:

Com hem sentit els sorolls? (forts, fluixos, moderats…) Eren agradables, desagradables?

Ens han recordat alguna cosa?

Ens han bloquejat?

I els sons que hem sentit? Com eren?

En què ens ha fet pensar la poesia?

...etc.

Igualment intentarem connectar amb les sensacions obtingudes, les sensacions, imatges i respostes dels alumnes amb l’oïda, els estats d’ànim, les il·lusions i preocupacions, els valors de convivència, els valors culturals... És important que els participants estiguin asseguts en cercle de manera que tothom pugui veure la cara dels altres per així escoltar-los millor.


Exercicis de Kinesiologia A poc a poc anem introduint diferents exercicis per donar-los a conèixer als nens i nenes. A mida que es van treballant, els mateixos alumnes comencen a tenir preferències per uns o altres.

1. GORRA DE PENSAR. Moviment: Fem un massatge a ambdues orelles de dalt a baix amb els dits índex i polze, activant una gran quantitat de punts d’acupuntura. A l’aula el repetim 5 vegades. Activa el cervell per a:  Creuar la línia mitjana auditiva, incloent-hi l’atenció, la discriminació, la percepció i la memòria a curt termini.  Captar la pròpia veu.  Millorar l’estat mental, físic, el sentit de l’equilibri, de l’oïda, el discurs silenciós i la capacitat per pensar. Augmenta la respiració, l’energia i la ressonància de la veu. Relaxa la mandíbula, la llengua i els músculs facials. Facilita els girs del cap i intensifica l’enfocament i l’atenció. Afavoreix:  La comprensió de l’escolta.  El discurs en públic i l’intern (preparació per al cant, la música…).  L’ortografia i el càlcul.  La concentració per treballar amb ordinadors.

2. FRONTAL/OCCIPITAL. És un exercici d’enfocament anterior-posterior: ens ajuda a assumir riscos necessaris per a expressar-nos i així participar activament en el procés d’aprenentatge. És important que en fer-lo relaxin les espatlles perquè en cas contrari poden tenir molèsties per la tensió.


Els punts que toquem amb les mans es relacionen amb l’estómac i els ronyons, segons la MTC (medicina tradicional xinesa). Aquest exercici té gran similitud amb el següent: Punts positius. Moviment: Col·locar les mans una al front i l’altra sobre l’occipital (al clatell). Per a ser més conscients del treball que fem ens hem de concentrar en l’espai que hi ha entre les nostres mans i fer tres respiracions. Després cal intercanviar les mans. Activa el cervell per a: Casos d’estrés, tensió o por, relacionats amb records, situacions, persones, llocs, fets o habilitats. Ajuda en la concentració de les tasques. Afavoreix:  Allibera els bloquejos de la memòria i les habilitats relacionades amb l’ortografia, el càlcul, els estudis socials i la memòria.  Ajuda en les activitats esportives, els discursos en públic, les actuacions i la lectura en veu alta.

3. PUNTS POSITIUS. Moviment: Es toquen suaument amb els dits les prominències frontals que hi ha entre les celles i el començament dels cabells. Nosaltres fem servir l’índex i cor de cada mà, o bé l’índex i cor junts amb el polze de la mateixa mà formant un triangle. Donem aquestes dues alternatives i els alumnes trien la que els hi és més còmode. Activa el cervell per: Al creuament de la línia mitjana en casos d’estrès, tensió o por, relacionats amb records, situacions, persones, llocs, successos o habilitats. Afavoreix:


 L'alliberament dels bloquejos de la memòria, i les habilitats relacionades amb l’ortografia, el càlcul, els estudis socials i la memòria.  Ajuda en les activitats esportives, els discursos en públic, les actuacions i la lectura en veu alta.

Filosofia i kinesiologia  
Filosofia i kinesiologia  

Activitat per a treballar a l'aula

Advertisement