Page 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

MORGONDAGENS NÄRINGSLIV

LÅT KOMPETENSEN BLI ER STÖRSTA KONKURRENSKRAFT! - Hedda Hök, VD för InsureEd

FAIRPLACE ÄR FÖR DE SCHYSSTA BOLAGEN SIDA 16

CIRKULÄR SHOPPING - SMART FÖR BÅDE KLIMAT OCH PLÅNBOK SIDA 21

DIGITALISERADE ARBETSPLATSER FÖR ÖKAD JÄMLIKHET SIDA 26


2

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

REALTID.SE

VI BYGGER UPP, STÄLLER OM OCH SIKTAR HÖGT

V

i lever i en förändringarnas tid! Det svenska näringslivet har fått sig en törn av pandemin samtidigt som nya förhållningssätt bland företag och organisationer eldat på digitaliseringen, påskyndad av det ökade distansarbetet.

4

Parallellt med denna omställning befinner vi oss mitt i en övergång till ett mer hållbart samhälle, där vi gemensamt försöker minska våra utsläpp av växthusgaser och med dem, den globala uppvärmningen. I det här magasinet får du ta del av hur ett antal spännande och dedikerade företag, institutioner och organisationer verkar idag för att lösa några av vår tids största problem, i utvecklingen av ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. I sidorna framöver får du bland annat möta ett svenskt miljöteknikföretag som jobbar med hållbar lokal elproduktion och energiåtervinning. Du får reda på mer om ett fondbolag som genom sin högaktuella multistrategifond investerar i företag som stöttar den gröna energiomställningen. Vi lyfter även ett inkassobolag som arbetar med att vägleda människor i svåra, ekonomiska situationer för en privatekonomisk hållbarhet. Läs också om deras initiativ att hjälpa barn och unga med hur de ska tänka kring pengar i ett allt mer kontaktfritt och digitaliserat samhälle! Det – och mycket mer – i detta nummer av Morgondagens Näringsliv, Realtid!

Trevlig läsning! MARIANNE HULKKO REDAKTÖR

6

MORGONDAGENS NÄRINGSLIV ÄR PRODUCERAT AV HUMAN PERFORMANCE CONSULTING SVERIGE AB OCH FINNS SOM E-TIDNING PÅ REALTID.SE, SEPTEMBER 2021. PRODUKTION JOHN PETTERSSON - ART DIRECTOR MY DORUP - PRODUCTION MANAGER ERIK SPEKS - VICE PRODUCTION MANAGER REDAKTÖR JOSEFI JÖNSSON - REDAKTÖR MALIN SVANTESDOTTER - REDAKTÖR PROJEKTLEDARE ERIK KÖHLER - PROJEKTLEDARE DAVID SVEDBERG - HEAD OF SALES VD SEBASTIAN LUNDBORG OMSLAG ISTOCKPHOTO

25

21


Ta nästa steg i din juridiska utveckling!

Du vet väl att den som satsar på sin kompetensutveckling blir både mer motiverad och effektiv i sitt arbete? Under hösten och vintern erbjuder Norstedts Juridik hundratals juridiska kurser inom flera ämnen, både i digital form och i klassrumsformat. Missa inte chansen att boka in dig på finansrättsliga kurser som utvecklar och fördjupar dem kunskaper du är i behov av.

Aktuella kurser i finansrätt (ett urval) 14 okt 2021

Fall inte på eget grepp: Riskhantering

21 okt 2021

Den straffrättsliga lagen om penningtvätt – i teori och praktik

01 feb 2022

Penningtvättslagen i praktiken

02 feb 2022

Börsintroduktion – en praktisk genomgång

09 mar 2022

Lagen om värdepappersmarknaden – reglerna om rådgivning, provisioner, värdepappershandel, sanktioner

29 mar 2022

Finansmarknadsrätt – om finansmarknadens regelverk och praxis

31 mar 2022

Aktuell bolags och börsrätt 2022 – Nyhetsdag

Boka på nj.se/utbildning


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

4

VÅRA BARN BEHÖVER FÖRSTÅ PENGARS VÄRDE FÖR ATT KUNNA KONSUMERA MED FÖRNUFT SOM VUXNA DET ÄR DÄRFÖR BRA ATT PRATA PENGAR MED SINA BARN Att tro på människor är grundläggande för oss på Alektum Group. Som inkassobolag, vet vi, och styrs av det faktum att bakom varje skuld finns en människa. Tyvärr ser vi att fler och fler av dessa människor är unga vuxna. Detta är en oroväckande trend vi vill vara med och ändra på. Kan vi i vårt arbete bidra till att människor inte hamnar i en obalanserad ekonomisk situation och samtidigt göra det lättare för de som hamnat där att göra rätt för sig, och uppfylla sina avtal, gör vi stor skillnad. Vi vill bidra till ett samhälle där alla har möjlighet att upprätthålla en balanserad privatekonomi, samtidigt som företag kan lita på att få betalt. Därför arbetar vi aktivt för att vägleda människor i besvärliga ekonomiska situationer, men också att inspirera till mer kunskap för att skapa privatekonomisk hållbarhet. För att ge våra barn möjlighet till grundläggande ekonomiska kunskaper redan vid en tidig ålder arbetar vi proaktivt för ett samhälle med högre grad av ekonomisk läskunnighet – och lanserade innan sommaren Pengapeppen som ett led i kampen mot överskuldsättning.

Två faktorer har varit drivande, den ena är den starkt ökande skuldsättningen i samhället, framförallt i åldrarna 18-29 år, som ökat dramatiskt de senaste åren, säger Moa Tyborn, kommunikations- och marknadsdirektör på Alektum Group.

Hon fortsätter: – Den andra faktorn är föräldrars oro för att deras barn ska få ekonomiska problem i vuxen ålder. Detta vill vi göra något åt. Pengapeppen är Alektum Groups initiativ för att tydliggöra pengars värde för barn och ungdomar, och ge föräldrar vägledning, peppning och verktyg för att få igång pengapratet där hemma. I vårt näst intill kontantlösa samhälle är pengar en abstrakt företeelse, vilket för många föräldrar skapar en svårighet att förklara, och för barn att förstå, vad pengar egentligen är. – Enligt forskning börjar barns inställning till – och vanor kring – pengar etableras redan vid tidig ålder. Därför är det viktigt att föräldrar på ett naturligt och enkelt sätt pratar om pengar med sina barn i vardagen för att förbereda dem och skapa en stabil grund för framtiden, menar Paulina Gunnardo, beteendevetare med inriktning på barns utveckling. Hon är tillsammans med Magdalena Kowalczyk, Magnus Hedberg, och Rickard Nordström huvudambassadörer för Pengapeppen. – Vår ambition är att bidra till att minska risken för att människor konsumerar för mer än de har råd med. Pengapeppen och Shoppa Lagom är två initiativ som var för sig vill inspirera och hjälpa människor att hitta balans i sin privatekonomi, för sig själva och inte minst för sina barn, säger Moa.

Läs mer på pengapeppen.se, shoppalagom.se

REALTID.SE


REALTID.SE

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

5


6

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

REALTID.SE

LÅT KOMPETENSEN BLI ER STÖRSTA KONKURRENSKRAFT! Det sker en snabb utveckling inom försäkringsbranschen – och det gäller att hänga med för att bibehålla sin konkurrenskraft. Tillsammans med InsureEd följer ni med i utvecklingen och hjälper samtidigt till att stärka kompetensen hos era medarbetare. Genom att erbjuda utbildningsmöjligheter för sina anställda är man med och ökar kompetensen och konkurrenskraften ut mot marknaden. Med goda anknytningar till branschen ligger InsureEd nära pulsen och kan erbjuda relevanta utbildningar inför stundande marknads- och regelverksförändringar. – Utbildning inom försäkringsområdet är viktigt i många led. Genom att arbeta och följa utvecklingen av frågor som försäkringsbranschen ställs inför kan vi bygga upp våra utbildningar över tid samtidigt som vi snabbt kan erbjuda marknadsaktuellt och efterfrågat material. Med en stark grundläggande förståelse, fördjupad analys och tillämpning är vi med och bidrar till ett större ansvarstagande och engagemang inom branschen, berättar Hedda Hök, VD för InsureEd. Under året har InsureEd presenterat flera nya utbildningar, bland annat inom hållbarhet. Gemensamt för samtliga av deras utbildningar är det centrala fokuset på individuell utveckling. För att kunna utföra sitt jobb på ett så bra sätt som möjligt måste verksamma inom försäkringsbranschen även förstå hur kundens behov utvecklas och förändras, något dagens medarbetare värnar om och personligen önskar utvecklas inom. – Medarbetaren är ens största tillgång. Att satsa på utbildning för sina medarbetare är att satsa långsiktigt på sitt företag och bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt ser vi allt fler individer som tar enskilt ansvar för att driva sin personliga utveckling framåt genom bland annat kontinuerlig fortbildning, säger Hedda Hök. Tillsammans med InsureEds rådgivare skräddarsyr man sin egen studieplan för att uppnå önskad utveckling genom sin utbildning. Detta genom ett varierande upplägg där föreläsningar av kvalificerade experter från branschen, animationer och skrivet material samsas med varandra. Att utbildningarna genomförs online innebär även att man själv kan lägga upp sin egen studietakt – och genomföra de olika modulerna när man befinner sig i rätt sinnesstämning. – När det kommer till utbildning så finns det ingen one size fits all-lösning. Vi låter därför medarbetarna hoppa in och ut hur de vill, för att kunna lägga upp sin egen studieplan. Är man inte van vid att studera så bistår vi även med hjälp gällande program och egna upplägg. Som utbildningsbolag vill vi vara en kraft och möjliggörare inom personlig utveckling. Vi vill skapa förutsättningar och möjligheter utifrån det individuella behovet, avslutar Hedda Hök.

Är du sugen på att vässa dina kunskaper? Mer information kring InsureEds breda utbildningskatalog hittar du på insureed.se

Hedda Hök, vd InsureEd


THE VALUE OF ACTIVE MINDS An active mind is agile and responsive. It sparks new ideas. It challenges convention and takes a hands-on approach. We give our people the freedom to nurture investment ideas and opportunities as they arise, allowing their individual styles to shine through. The result is a diversity of thought, something we believe will always win out in the long term. We call this human advantage ”the value of active minds”. As with all investing, your capital is at risk. www.jupiteram.com

This advert is for informational purposes only and is not investment advice. We recommend you discuss any investment decisions with a financial adviser, particularly if you are unsure whether an investment is suitable. Jupiter Asset Management International S.A., authorised and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. JAM001927-001-0421


8

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

REALTID.SE

INVESTERA I DEN GRÖNA ENERGIOMSTÄLLNINGEN Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga för investerare och för att ta tillvara på de stora investeringsmöjligheterna som den rådande gröna omställningen just nu genererar, har Atlant Fonder valt att ändra inriktningen för en av deras fonder. Atlant Green Tech Metals är en aktivt förvaltad multistrategifond inom ädel- och basmetallssektorn, som investerar i huvudsakligen bolag som fokuserar på så kallade gröna metaller.

Foto: Unsplash

För att uppnå det globala målet Net Zero 2050 krävs en omfattande omställning från fossila bränslen till förnyelsebara; något som förutsätter hållbara källor av gröna metaller med hänsyn till hela deras livscykel. Därför väljer Atlant Green Tech Metals att investera i bolag som på olika sätt verkar inom materialteknologi, prospektering, utvinning, bearbetning, återvinning eller finansiering av dessa metaller och mineraler för produktion av grön energi.

ställer också allt högre krav på leverantörerna av metaller som koppar, zink, nickel, silver, kobolt, litium med flera, säger Mattias Gromark, förvaltare på Atlant Fonder.

– Omställningen sker nu och kommer bara gå snabbare och snabbare. Rena energikällor, energilagring och batteridrivna fordon kräver mycket mer metaller än tidigare fossila varianter. Ett exempel är att en elbil behöver cirka tre gånger mer koppar än en bil med förbränningsmotor. Samtidigt ökar kraven på alla aktörer i hela leverantörsledet att få ner koldioxidavtrycket. Detta ökar efterfrågade volymer men

Tillväxtmarknad med fokus på europeisk och nordamerikansk etablering – Atlant Green Tech Metals investerar i gröna metallers hela livscykel från finansiering, och prospektering till utvinning, förädling, materialutveckling och återvinning, säger Mattias. I första hand letar vi efter bolag som använder ny teknologi för att förbättra processer för fossilfri energi och elektrifiering, och därigenom minskar klimatavtrycket. Vi fokuserar främst på bolag som aktivt deltar i uppbyggnaden av leverantörsled i Europa och Nordamerika som just nu expanderar för att möta den explosiva tillväxten i efterfrågan vi ser framför oss.

– Tidigare har man förlitat sig på Asien, som varit dominerande på batteriteknik men även inom materialförädling i stort. Men detta håller just nu på att vända då det inte är en hållbar lösning, vare sig det gäller transporter eller när det kommer till kontrollen över hela leverantörskedjan. Vi vill se till att alla delar sker hållbart utifrån de europeiska kraven. USA och Europa väger också in den strategiska aspekten då de insett att beroendet av Asien blivit för stort, särskilt sedan USA:s och Kinas handelskrig drog igång. En högre grad av självförsörjning kommer därmed att gå hand-i-hand med energiomställningen. Fondens geografiska fokus blir i huvudsak Europa, Nord- och Sydamerika och i viss mån Afrika och Australien. Grundkravet är att man tar hållbarhetsarbetet på allvar enligt europeisk standard och klarar de höga krav som ställs från företag, som

Mattias Gromark, förvaltare på Atlant Fonder

Enligt en rapport från International Energy Agency, IEA, kommer andelen förnyelsebar energi att öka från 27 procent 2019 till 60 procent 2030. Efterfrågan på elbilar, som kräver en större andel metaller, kommer också att öka, med 18 gånger.

Fonden eftersträvar att endast placera kapital i bolag vars verksamhet bedrivs i linje med de höga hållbarhetskrav som ställs av den rådande EU-taxonomin.

Foto: Unsplash

exempelvis Volkswagen, för att minska klimatavtrycken. Det här är en spännande och enorm tillväxtmarknad som kommer fortsätta framåt tillsammans med den globala energiomställningen de kommande decennierna.

Atlant Fonder AB är ett fristående fondbolag grundat 2006 som driver aktiv förvaltning av alternativa investeringsfonder. Merparten av aktieägarna är andelsägare i fonderna. Samtliga medarbetare är delägare i företaget. Företaget har nio medarbetare med kontor i Lund, Stockholm och Sälen. Atlant Green Tech Metals är en aktivt förvaltad multistrategifond inom ädel- och basmetallssektorn. Fonden investerar huvudsakligen i företag som har fokus på "gröna metaller” som arbetar med metaller som stöttar den gröna energiomställningen.

Läs mer på atlantfonder.se


Fondbolaget med fokus på Hållbarhet

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.

Hur Cicero Fonder arbetar med Hållbarhet:

Vad vi väljer in

Hur vi påverkar

Vad vi aktivt väljer bort

Förutom att vi väljer bort bolag med icke hållbar verksamhet, så investerar våra aktivt förvaltade fonder också i bolag vars produkter och tjänster bidrar till en ökad hållbarhet.

Cicero Fonder försöker att på olika sätt påverka bolagen i en mer hållbar riktning – för de svenska bolagen bland annat genom ett långsiktigt samarbete med Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

I vår förvaltning väljer vi aktivt bort bolag utifrån 2 olika screeningkriterier: •

Bolag som bryter mot FN:s konventioner och internationella normer så kallad normbaserad screening

Bolag som verkar inom icke hållbara sektorer eller vars verksamhet kan anses ge skadliga eller oönskade effekter, så kallad etisk branschscreening

Nyfiken att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och om våra fonder? Varmt välkommen att besöka oss på cicerofonder.se


10

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

REALTID.SE

Vår affärside är för en grönare tillväxt.

SKÅNEFRÖ ODLAR FÖR IDAG, IMORGON OCH NÄSTA GENERATION Kvalitet, miljö, service och tillgänglighet – fyra ledord som Skånefrö bygger sin verksamhet på för att leverera hållbart, högklassigt och egenproducerat utsäde. Företaget är verksamma inom fyra områden som bygger på varandra – utsäde som blir till vallfart och gräsmattor, vars restprodukter omvandlas till bränslepelletts och fjärrvärme, samt biokol. Ett kretslopp där lönsamhet och miljövänlighet går hand i hand för att värna om moder jord idag, imorgon och för nästa generation. Sedan Skånefrö etablerades på 1920-talet har företag växt för att idag stå som branschledande frö- och utsädesproducent med lokal egentillverkning av marknaden renaste utsäde för lantbruk och gräsmattor. Arbetet tar dock inte slut där – av restprodukterna tillverkas pellets som används för att självförsörjande driva företagets anläggningar helt fossilfritt. Överskottet går till fjärrvärme som håller invånarna iTommarpochHammenhögvarma.Restprodukternaanvänds även i framställning av grön EBC-certifiera biokol med en halveringstid på fyra- till femtusen år. Skånefrö var först i Sverige med att kunna erbjuda EBC-certifiera biokol. – Det fina med EBC-certifiera biokol är att vi genom pyrolyspannor kan förbränna våra restprodukter i en syrefri miljö. Det gör att kolet stannar kvar och inte släpps ut i atmosfären. Biokolet som blir kvar gräver vi sedan ner i jorden vilket innebär att vi gräver ner CO2. Förutom att

kolet binds i marken har biokol enastående egenskap, Det fungerar som jordförbättringsmedel, håller vatten och näring, ger syre till rötter och skapar den perfekta miljön för nyttiga jordbakterier och svampar. Att biokolet kan bidra med minskade utsläppet av koldioxid och samtidigt ge våra växer en optimal miljö går onekligen i samma linje som framtidens cirkulära tänk där man ser på helheten ur ett helikopterperspektiv, säger CEO/VD Sven-Olof Bernhoff. För att vara en aktör att räkna med i morgondagens företagssamhälle krävs det att man är så oberoende av externa parter som möjligt menar Sven-Olof. Fördelarna är många och nödvändiga ur fler perspektiv. Inte minst för att kunna skapa grön tillväxt. – Vi producerar alla våra produkter själva lokalt i Skåne för att kunna garantera våra kunder den bästa kvaliteten,

och för att veta hur allt har framställts från frö till färdig planta och vidare till pelletts och biokol. Först som självproducerande kan man försäkra om att produkterna är framtagna på ett klimatsmart och miljövänligt sätt. Vi gör detta för vår egen skull, för våra kunder skull, och inte minst för våra barn och barnbarns skull, för nästa generation. Med djup förankrade rötter i den skånska myllan fortsätter Skånefrö att producera fröer i Europas modernaste frörenseri. Med en omsättning på över 230 miljoner kronor och en kundkrets som sträcker sig över hela landet och långt utanför Sveriges gränser, har de visat att det går att vara klimatsmart och lönsam på samma gång. Läs mer på skanefro.se

David Andersson Ecoera och Sven-Olof Bernhoff framför vår stora Pyreg P1500 / Skånefrös pyrolyshallen i Hammenhög, närmast Pyreg P 500 och bakom P1500


Framsteg genom natur och teknik

www.turck.com/dip

Vi tror på naturen, vi tror på tekniken och vi tror på möjligheterna som finns i mötet mellan dessa. När vi får naturen och tekniken att samspela kan vi göra framsteg som gynnar människor, miljö och samhälle. Vår affär utgår från kraften som finns i skogarna, älvarna och vindarna. Den fokuserar på hur vi med teknik och ingenjörskonst kan skapa de fossilfria och återvinningsbara produkter världen behöver.

holmen.com


12

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

REALTID.SE

BEKÄMPA FINANSIELL BROTTSLIGHET MED INSTANTWATCH Trapets bidrar till arbetet att upptäcka och rapportera finansiell brottslighet såsom misstänkt penningtvätt, terroristfinansiering och olika former av marknadsmanipulation och insiderhandel. – Det finns en stor efterfrågan av system och tjänster som kan bidra till att banker och finansbolag kan uppnå regelefterlevnad på ett automatiserat, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt, säger Gabriella Bussien, Head of Sales & Marketing på Trapets.

den fortlöpande hanteringen och uppföljningen av kundkännedomsinformation. Vi ser också fram emot att inom kort lansera vår kommande tjänst för upptäckt och förhindrande av bedrägerier, InstantWatch Fraud, fortsätter Gabriella Bussien.

I InstantWatch AML används bland annat kundkännedomsuppgifter såsom KYC-svar, resultat från PEP- & sanktionsscreening och information om Verklig Huvudman för att skapa kund- och kontogrupper vilka kan inkluderas i riskmodellen och även användas i transaktionsövervakningen. Genom en kundanpassad riskmodell och bevakningar som kan konfigureras utifrån varje enskild kunds verksamhet och behov är InstantWatch AML ett kraftfullt verktyg i arbetet att upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt eller terroristfinansiering.

Vidare erbjuder Trapets Financial Crime Surveillance, eller FCS, en outsourcad övervakningstjänst som förenklar vardagen för Trapets kunder.

– Efter att ha identifierat de stora utmaningar som bolag har idag med insamling av kundkännedom vid onboarding och inte minst vid fortlöpande uppföljning  tog vi fram InstantWatch CDD (Customer Due Diligence). Med denna tjänst ges möjlighet att automatisera och effektivisera

gedigen kompetens i att effektivt kunna analysera och utreda misstänkta mönster som systemen utfärdar larm på. Det är här Financial Crime Surveillance kommer in i bilden, säger Gabriella Bussien. FCS finns tillgänglig för både InstantWatch Market och InstantWatch AML kunder.

Med ett ständigt ökande utbud av finansiella produkter blir marknaden alltmer komplex. Marknadens struktur har även den blivit mer föränderlig och komplicerad och transaktionsvolymerna har skjutit i höjden. Samtidigt ställer en uppsjö av befintliga och kommande regler och riktlinjer allt högre krav på finansiella institutioner att övervaka och kontrollera sin verksamhet för att kunna upptäcka och rapportera misstänkta transaktioner.

Fakta Trapets är en marknadsledande RegTech-leverantör och har utvecklat en avancerad SaaS-tjänst som hjälper användarna att bekämpa finansiell brottslighet och uppfylla höga regulatoriska krav. Bolaget är ISO 27001-certificerat och vänder sig till den globala finansindustrin där kunderna utgörs av bland annat banker, finansbolag, börser och finansinspektioner. Företaget har cirka 50 anställda med huvudkontor i Stockholm och cirka 200 kunder globalt.

– Effektiv marknads- och penningtvättsövervakning har kommit att bli områden för experter där inte bara tillgång till avancerade övervakningssystem är ett måste utan även

Läs mer på trapets.com


“Jag tycker det har varit en okonstlad process, ni har fått fram bra kandidater och vi har fått kandidatpresentationer snabbt. Likaså effektiv bokning av intervjuer – det är viktigt.” /Helén Lalér Herbring, HR Manager, Holmen AB

info@sharprecruitment.se 08 – 410 998 00 www.sharprecruitment.se

Behöver du en rekryteringspartner som ligger steget före? Sharp Recruitment & Consultants är en specialistbyrå som arbetar inom områdena Legal, Compliance, Risk, AML & Tax. Vi kan marknaden och känner de potentiella kandidaterna. Idag genomför vi över 200 rekryteringar per år och intervjuar över 3000 jurister-, compliance-, risk- och skattespecialister från olika branscher. Det ger oss möjlighet att snabbt presentera relevanta kandidater och på så sätt effektivisera och snabba på processen för våra kunder.


iB oxen . Allt id öpp et för dig som är vaken . ib oxen . se

Sex burkar skäggvax

Extra axelklaffar

Sex sexiga altsaxar

Vad har du i boxen idag?

iBoxen är en ny, rikstäckande infrastruktur för paketleveranser. Vårt nät är öppet för alla transportörer att ansluta sig till, och vi samarbetar redan med nio av landets tolv största bolag. Eftersom våra boxar är placerade utomhus blir du inte beroende av särskilda öppettider, utan kan hämta och returnera paket när det passar dig – varje dag, dygnet runt. Minskar antalet pakettransporter Minskar trängsel i städerna Möjliggör dygnetruntleveranser Kan ersätta privata transporter Minskar antalet bomkörningar

Sex laxar

Buxbomsväxter


REALTID.SE

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

15

FAIRPLACE ÄR FÖR DE SCHYSSTA BOLAGEN Vilka är Fairplace? Fairplace är ett kompetensföretag grundat på idén att näringslivet behöver spela en aktiv roll i att lösa de globala utmaningarna. Var vi väljer att lägga vår tid och energi professionellt har stor betydelse för klimatet och de samhällen vi bygger gemensamt. Om ingen jobbar för tobaksindustrin, oljeindustrin eller vapenindustrin så måste de ställa om, så enkelt är det. Men etiskt företagande idag handlar också om att väga aktieägarnas kortsiktiga intressen av vinstmaximering mot långsiktiga intressen som de anställda och miljön.  Hur skiljer ni er från andra rekryteringsföretag? Alla tjänster är VIP hos oss. Idag är alla länkar i produktionskedjan lika viktiga för att ett bolag ska vara hållbart. Därför måste bolag nu hålla lika hög kvalitet i alla led och det är minst lika viktigt vem som är i produktionen som i ledningsgruppen. Vi har lång erfarenhet från rekryteringsbranschen och olika specialiteter internt. Vi arbetar alltid i team om två och använder djupintervjuer, arbetspsykologiska tester och praktiska prov. Det är människors framtid man har i sina händer och urvalet är ett sant hantverk. Vi stödjer också kunderna i deras hållbarhetsarbete i vår advisory. T ex genom verktyg för etiskt företagande som ”Fair Employer” och rådgivning inom våra respektive områden. En ytterligare sak som kommit att utmärka oss är att vi bara jobbar med bolag som klarar marshmallow-testet. Dvs inte de som ägnar sig åt de kortsiktiga sätten att tjäna pengar på i branscher som vapen, tobak och oljeindustri. Istället fokuserar vi enbart på bolag som har långsiktigt hållbara affärsmodeller. Här finns färdiga kriterier från FN och vi är det första kompetensföretaget i Sverige att följa dem. Vi hjälper schyssta företag bli bättre och är stolta över att vara en länk i det fina arbete våra kunder gör. Vad har ni på gång just nu? Vi har sen tidigare en stark förankring i områdena Legal, HR och Hållbarhet och där arbetar vi löpande. Nytt idag är att vi tecknar kollektivavtal och kliver in på arbetarsidan med affärsområdet Sports&Athletes. Här bemannar vi uppdrag med elitsatsande idrottare på villkor som gör att de kan fortsätta satsa på sin sport. På så vi kan vi nu serva etiska bolag från topp till bredd som en hållbar helhetsleverantör i deras supply-chain.

Läs mer på fairplace.se

Det är människors framtid man har i sina händer och urvalet är ett sant hantverk.

Anna Lensmar-Friedman, grundare Fairplace


16

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

REALTID.SE

ÅTERVINNING AV LÖSNINGSMEDEL MINSKAR INDUSTRINS KOLDIOXIDUTSLÄPP FN har hissat röd flagg för mänskligheten om vi inte lyckas stoppa klimatförändringarna. Alla måste agera för att vi ska nå de utsläppsminskningar som FN kräver för att undvika en katastrofal höjning av temperaturen. Industrin står idag för knappt en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp och miljöteknikbolaget CirChem har en lösning för att kraftigt minska dem. Genom att rena och återvinna lösningsmedel gör CirChem det lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. Lösningsmedel som exempelvis etanol, aceton och metanol används inom så gott som all processindustri, exempelvis läkemedel, kemi, tillverkning och livsmedel. Det vedertagna sättet att ta hand om använt lösningsmedel är att skicka det till förbränning och köpa in nytt. Det här skapar stora mängder koldioxidutsläpp, vilket går att undvika genom CirChems cirkulära affärsmodell. Förenklat fungerar CirChems metod som en avancerad tvättmaskin som gör det möjligt att återanvända lösningsmedlen om och om igen. – Vi ”tvättar” lösningsmedlet i höga temperaturer genom en metod baserad på destillationsteknologi, säger Christina Hillforth, vd på CirChem. Det här ställer höga krav på teknisk kunskap liksom processkunnande och kräver även bland annat miljötillstånd. Vår process innebär att beståndsdelarna i blandningen separeras vid olika kokpunkter och vi tar vara på de renade råvarorna. Enda kommersiella anläggningen i Norden CirChem är det enda företaget i Norden som industriellt hanterar återvinning av lösningsmedel och som har en verifierad kommersiell anläggning i drift. – Våra kunder sparar pengar dels genom minskade inköp av nyproducerade råvaror, dels genom att de inte behöver skicka sina förbrukade lösningsmedel till förbränning. Det blir minskade miljöavgifter längs hela värdekedjan samtidigt som de kraftigt minskar sina klimatavtryck.

– Mark- och miljödomstolen behandlar just nu vår ansökan om utökad kapacitet vid vår anläggning i Vargön, säger Christina Hillforth. Fullt utbyggd kommer vår anläggning att kunna bidra till minskade koldioxidutsläpp med motsvarande upp till en tredjedel av utsläppen från det svenska inrikesflyget. Det är en betydande minskning som vi – tillsammans med industrin - åstadkommer dels genom att industrin använder återvunna lösningsmedel av hög kvalitet, dels genom att våra kunder inte bränner sina använda lösningsmedel. Svensktillverkad, kvalitetssäkrad handsprit CirChem har även tagit fram en klimatsmart, effektiv handsprit baserad på återvunnet lösningsmedel från anläggningen i Vargön. Handspriten håller en mycket hög teknisk kvalitet och är ett exempel på hur återvunna lösningsmedel förädlas och blir nya produkter. – Vi siktar på att bli en ledande aktör för återvinning av lösningsmedel i norra Europa genom att bygga ut i Vargön och etablera flera anläggningar både i Sverige och utomlands. CirChem har den teknik som krävs för att industrin ska göra betydande framsteg med att minska sina koldioxidutsläpp. Vi möter ett stort intresse från industrin vilket är bra. FN:s klimatrapport visar att vi alla måste agera för att stoppa klimatförändringarna. EU:s gröna giv sätter också krav på industrin att vara med i transformationen. CirChem erbjuder industrin ett effektivt sätt att kunna göra skillnad för klimatet och kommande generationer, avslutar Christina Hillforth. Läs mer på circhem.com

Circhem inviger i Vargön tillsammans med Näringsminister Ibrahim Baylan.

FAKTA CirChem är ett svenskt miljöteknikbolag som grundades 2013 med affärsidén att återvinna lösningsmedel och minska industrins totala klimatavtryck. 2019 invigdes den första anläggningen i Vargön. Med cirkulär kemi gör CirChem både industrin och klimatet till vinnare. CirChem är noterat på Nasdaq First North Growth Market.


REALTID.SE

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

17


18

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

SVENSK MILJÖTEKNOLOGI REVOLUTIONERAR INDUSTRIELL ENERGIÅTERVINNING ”STIRLINGMOTORN HAR POTENTIAL ATT GÖRA BETYDANDE AVTRYCK FÖR KLIMATET” Miljöteknikföretaget Swedish Stirling har utvecklat en unik lösning som gör det möjligt att återvinna energin ur industriella restgaser. PWR BLOK som är baserad på stirlingmotorteknologin kan i framtiden komma att skapa helt nya förutsättningar för hållbar elproduktion. Nyligen tecknade bolaget avtal med Glencore – världens största råvaruföretag – för att bistå företaget att uppnå nettonollutsläpp 2050.

Swedish Stirlings pilotinstallation av PWR BLOK på smältverket TC Smelter i Sydafrika.

REALTID.SE


REALTID.SE

Swedish Stirling grundades 2008 av Gunnar Larsson, före detta vd för Saab Kockums, och har utvecklat PWR BLOK, en innovativ lösning som gör det möjligt att återvinna energin ur industriella restgaser och omvandla denna till elektricitet. Swedish Stirlings metod är en teknologisk revolution när det gäller energiåtervinning och sparar både enorma kostnader för industrin och ger större koldioxidminskningar per investerad krona än något annat energislag. – Jag tror att det flesta idag är överens om att klimatfrågan är vår tids största utmaning. Sedan går nog meningarna isär när det gäller vilka lösningar och åtgärder som är det bästa för klimatet just nu. Styrkan i vår lösning, PWR BLOK, är att den kraftigt minskar elförbrukningen för kunderna och det innebär alltid också sänkta koldioxidutsläpp. Avtalet vi nyligen tecknade med

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

Glencore är ett erkännande av vår teknologi, en viktig del i Glencores ambition att nå nettonollutsläpp och startskottet för en större kommersiell utrullning av PWR BLOK, säger Gunnar Larsson, vd Swedish Stirling. De båda parterna tecknade i april ett avtal rörande en energiomvandlingstjänst under 8 år med installation av 25 PWR BLOK vid Glencore Merafes ferrokromsmältverk Lion i Sydafrika. Anläggningen uppskattas kompensera koldioxidutsläpp från Lion med över 500  000 tonunder avtalstiden. Lansering i Sydafrika Swedish Stirling harvalt att introducera PWR BLOKteknologin på den sydafrikanska marknaden och då initialt produktionen avferrokrom som används vid tillverkning av rostfritt stål. Att valet föll på Sydafrika beror på att

19

landet är störst i världen när det gäller ferrokromproduktion, har stora mängder restgas och mycket höga elpriser. Dessutom produceras elektricitet i Sydafrika idag till 90 procent av fossila bränslen, vilket gör att PWR BLOKs energiåtervinning ger extra stor positiv miljöeffekt i landet. Swedish Stirling har på kort tid skrivit avtal och avsiktsförklaringar med samtliga större ferrokromproducenter i landet. – Vi får mycket uppmärksamhet i Sydafrika eftersom PWR BLOK både stärker konkurrenskraften för en av deras viktigaste exportindustrier, och samtidigt kraftigt minskar denna industris klimatavtryck, förklarar Gunnar Larsson. Europa nästa marknad Nyligen offentliggjorde Swedish Stirling också att nästa marknad efter Sydafrika kommer att bli Europa. I mars i år tecknade bolaget en avsiktsförklaring med tyska SMS Group om en första installation i Spanien. SMS group är en av världens ledande leverantörer inom anläggningskonstruktion och maskinteknik för den globala stål- och aluminiumindustrin, och en perfekt partner för Swedish Stirling för en lansering i Europa. – Samarbete med SMS Group möjliggör snabbare etablering och utrullning av PWR BLOK, men även en utvidgning av teknikens användningsområden. SMS group samarbetar redan idag med stora delar av den globala metallindustrin. Vårt fokus har ju initialt varit på ferrokromtillverkning, men PWR BLOK-teknologin fungerar vid produktion av alla typer av järnlegeringar, berättar Gunnar Larsson. Bredare användningsområden…. Det är inte heller bara inom metallindustrin som industriella restgaser förekommer i stora mängder. Petroleumindustri, återvinningsindustri, reningsverk och jordbruk är andra områden med brännbara gaser där teknologin kan användas. Det samlade energiinnehållet i restgaserna från dessa industrier skulle räcka för att förse hela Afrika med elektricitet om den återvanns. Swedish Stirling har därmed en stor framtida marknad för PWR BLOK, men bolaget nöjer sig inte med detta.

Produktion.

….och lokala hållbara lösningar – Vår vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Vårt initiala fokus är att omvandla restgaser till el, men vi vet att i framtiden kommer allt mer av världens elproduktion behöva ske lokalt och i småskaliga anläggningar. Stirlingmotorn har potential att göra betydande avtryck för klimatet eftersom den kan drivas med biogas, vätgas, etanol eller andra bränslen och småskaligt producera el lokalt på platser där det inte är lönsamt med utbyggnad av elnät, och där diselgeneratorer idag oftast är den enda lösningen, avslutar Gunnar Larsson. Swedish Stirling AB Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt certifieringsföretaget Lloyd’s Register – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är ett publikt bolag i Sverige sedan 28 november 2016, och sedan 6 november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Läs mer på swedishstirling.se Första PWR BLOK (gen 3) innan det skeppades till Sydafrika. Volymproduktionen av generation 3 inleds i Sibbhult i höst.


Digital Innovations Park Turck erbjuder spännande information om automationstrender och aktuella innovationer för Industry 4.0 och IIoT med den nya Digital Innovation Park på www.turck.com/dip - från IO-Link till Ethernet i processindustrin samt tillståndsövervakning. Turcks digitala utställning erbjuder en snabb översikt över aktuella automationsämnen och länkar till webbseminarier, vitböcker och mer, samt direktkontakt med våra experter.

www.turck.com/dip


REALTID.SE

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

21

CIRKULÄR SHOPPING – SMART FÖR BÅDE KLIMAT OCH PLÅNBOK Varje år görs stora mängder returer och reklamationer till svenska e-handlare som i slutändan blir till avfall. Genom sin satsning på en hållbar eftermarknadshantering är Godsinlösen Nordic (GIAB) med och minskar returernas klimatpåverkan – och ger produkterna ett nytt liv. – Vi på GIAB är specialister på cirkulär ekonomi och hållbarhet. I över 10 år har vi arbetat med ett helhjärtat hållbarhetsfokus, vilket har mynnat ut i att vi blivit experter på att återbruka produkter, säger Jon von Knorring, Business Manager på Godsinlösen. I sin cirkulära modell är GIAB med och bistår försäkringsbolagen med stöd i hållbarhetsarbetet. Om en kund hos exempelvis Folksam eller Länsförsäkringar Skåne rapporterar in en skadad telefon kopplas GIAB in. Genom sin tjänst Mobilcirkeln tar de emot och kontrollerar telefonen. Kunden får därefter tillbaka en färdigreparerad telefon som rekonditionerats av företaget – eller kan om så önskas få sin egen telefon reparerad. Det cirkulära tänket återfinns även i det snabbt växande affärsområdet Re:commerce, där GIAB är med och räddar produkter som går i retur eller reklamation till e-handlare och som annars skulle ha kasserats. Istället för att bli till stora mängder svinn tas produkterna om hand av GIAB,

där de kontrolleras och repareras. Om produkterna är möjliga att återbruka sätts de med stöd av GIABs digitala plattform åter på marknaden i bäst lämpad kanal, då ofta via egenägda Returhuset.se – För varje telefon vi återbrukar så får försäkringsbolagen en hållbarhetsrapport som de kan använda i sin hållbarhetsredovisning. Det har varit grunden för de tjänster vi har byggt upp inom affärsområdet Re:commerce, säger Jon von Knorring. – Skillnaden är att vi nu även riktar oss mot e-handlare, distributörer och producenter. När du köper något hos en av våra partners och ångrar ditt köp eller reklamerar en vara, då skickas produkten till oss. Returhuset är våra partners digitala fyndhörna. Där säljer vi produkterna och delar sedan vinsten med våra partners. Även här får våra kunder hållbarhetsdata tillbaka som visar vilken mängd koldioxid och avfall som besparas genom nyttjandet av våra tjänster och återbruk.

Inom Re:Commerce har GIAB även tagit över det fulla ansvaret för eftermarknadshantering åt flera av Sveriges e-handlare. Som e-handlare bestämmer man själv vilken typ av hjälp man önskar få ut av ett eventuellt partnerskap. Det allra viktigaste för GIAB är att få vara med och introducera ett nytt cirkulärt tänk kring konsumtion. – Vi ser ett växande behov och intresse för det här, där e-handlare vill hantera sina returer och reklamationer genom en hållbar eftermarknad. Det här är ett smart sätt att vända sig till en snabbt växande skara med medvetna konsumenter. Hos oss kan de handla tryggt och klimatsmart, tack vare vår kvalitetssäkring och garanti, avslutar Jon von Knorring.

Läs mer om Re:commerce på giabnordic.se/recommerce. Du kan även shoppa hållbart på returhuset.se och returhuset.no


22

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

REALTID.SE

LÄRANDE ÄR EN UR SOM INTE GÅR ATT Kristian Lindhes uppdrag är att styra lärandets urkraft mot positiva resultat. Som utbildad specialpedagog har han fått en teoretisk verktygslåda. Utbildningen har också gett honom en plattform för reflektion. Att Kristian Lindhe hamnade som specialpedagog på Rytmus var egentligen mest en slump. Och så är det väl ofta i livet? Så var det dock inte med hans yrkesval. Kristian växte upp i en familj där vårdande och lärande var en självklarhet och redan i unga år jobbade han som assistent till barn och ungdomar. När Kristian Lindhe bestämde sig för att gå en påbyggnadsutbildning med specialpedagogik var han redan utbildad fritidspedagog, hade lärarutbildning och hade arbetat som lekterapeut på en barnklinik. Men nyfikenhet och kunskapstörst drev på – hur mycket han än hade pluggat har han saknat något: – Jag fick ofta höra att det jag gjorde var bra men jag kunde inte svara på varför. Det gjorde mig otillfredsställd, jag ville veta teoretiskt varför det var bra att jag arbetade som jag gjorde, säger Kristian. Utbildningen till specialpedagog har förändrat och påverkat Kristians sätt att tänka och att se på lärandet: – Som utbildad specialpedagog har jag hittat en plattform för vidareutbildning och för reflektion. Jag kan omvärdera det jag gör – eller utveckla det jag gör. Att veta varför man tycker på ett visst sätt gör det enklare att styra sina handlingar. Jag brukar säga att man har en fot i historien, en fot i framtiden, men förhoppningsvis huvudet i nuet, säger Kristian. Utbildningen har också gett honom trygghet och mod. Han törs var självkritisk och kan se problemen ur flera perspektiv: – I skolans värld förväntas man att fixa allt på ett enkelt sätt, men med min utbildning vågar jag vara okunnig. Saker måste få ta sin tid och jag känner att jag vågar gå in i situationer mer förutsättningslös, utan färdiga svar. Det är en trygghet som gör att jag kan släppa och fokusera helt på eleven, menar Kristian. Att jobba med lärande och utveckling är hans inre drivkraft och han menar att allas egen lust till lärande inte går att stoppa. – Lärande är en urkraft som kan vara explosiv och vårt jobb är att rikta den kraften till att bli något fantastiskt och positivt. Samtidigt är skolan också en komplex verksamhet som kan riskera att kväsa den kraften – det gör området oerhört spännande, säger Kristian. Med utbildningen tycker Kristian Lindhe att han fått en teoretisk verktygslåda som ger honom kunskap och vägledning för att försöka tillgodose olikaindividuella behov. – Alla elever omfamnas av skolans styrdokument, det kan vara utmanande då alla accelererar olika fort i sin utveckling och kan ha väldigt olika förutsättningar. Mitt jobb är att orientera sig i detta. Många ger upp och kastar in handduken. Då handlar det om att hitta andra vägar i systemet. Och det finns alltid flera sätt att lösa problem på, avslutar Kristian.

Observera att antagningsperioden för Specialpedagogutbildningen och för Speciallärarutbildningen med start HT22 är 15 februari-15 mars 2022.

Läs mer på specped.su.se


REALTID.SE

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

R KRAFT STOPPA

Lärande är en urkraft som kan vara explosiv och vårt jobb är att riktaden kraften till att bli något fantastiskt och positivt.

23


’’BLAND DE BÄSTA I KLASSEN PÅ HÅLLBARHET, MEN VI ÄR INTE NÖJDA’’ Titta på vår nya fina förpackning. Där finns ett löv som talar om hur mycket koldioxidekvivalenter (CO2e)* som knäckebrödet i paketet har skapat – från åker till butik. 420 gram, närmare bestämt. Vi har räknat in allt. Från tillverkningen av gödsel för åkrarna, kablarna som leder strömmen till vårt bageri, energin för att göra pappret till våra förpackningar, bränslet till traktorerna, lastbilarna... ja, du fattar – allt.

INGET GÅR TILL SPILLO. Hållbarhet handlar också om att ta tillvara. Den lilla mängd degrester och brödspån som vi inte kan ta tillvara, skickar vi till en annan bonde här i Dalarna. Han har kor och de älskar knäckebröd i vilken form det än kommer.

VI BAKADE FOSSILFRITT REDAN 2013. Alla våra ugnar värms upp av grön el som framställs i Dalarna. Överskottsvärmen återvinns för att värma lokalerna och vattnet. Den första värmeåtervinningen installerade vi redan 1954, bageriet blev helt fossilfritt redan 2013.

”BÄST I KLASSEN” MEN INTE NÖJDA. Experterna som hjälpte oss göra detta var lika noggranna som de blev lyriska. ”Bland de bästa i klassen”, sa de. Och tittar vi på andra så verkar det stämma. Men trots allt vi har gjort, vilket inte är lite, är vi långt ifrån nöjda.

Vi följer vår klimatpåverkan

från fält till butik

FRÅN 1817 IN I MORGONDAGEN. Leksands Knäckebröd började med gammelfarmors mormor som föddes 1817, bara ett stenkast från där vi har bageriet idag. Och receptet är exakt detsamma. Som du förstår är kvartalsekonomin inget för oss, vi räknar sekler. Precis som du, tänker vi mycket på vad vi lämnar efter oss till våra barn. Följ med oss på resan mot en fin framtid genom att konstant sänka den där siffran i lövet på paketet. Utan att vi någonsin gör avkall på smaken.

DIREKT FRÅN VÅRA LOKALA RÅGHJÄLTAR. Rågmjölet i vårt knäckebröd är inte bara garanterat svenskt, det får vi från bönder som Anton Öhlund utanför Hedemora – men aldrig längre bort än 34 mil från vår egen kvarn. Ja, vi har en egen kvarn så att rågen kan komma så direkt som möjligt från gårdarna till oss, utan att åka omvägar. Allt för att minimera transporter. *Alla växthusgaser omräknade till effekten som koldioxid har på klimatet.

VI KAN GÖRA SÅ MYCKET MER. Även fast vi tagit bort all onödig plast i vårt bageri och väljer svensk kartong (som är dyrare än den importerade) för att undvika onödiga transporter, så räcker det inte. Vi måste bli ännu bättre om vi ska ha en värld värd namnet att lämna över till kommande generationer. Det är ett konstant pågående arbete som vi gärna delar med oss av. VÅRT HÅLLBARHETSARBETE EN DEL AV VAD VI GJORT: Vi bakar fossilfritt sedan 2013. All värme från ugnarna återvinns till lokalvärme och varmvatten. Tagit bort alla plastkassar, muggar och kartongband i plast.

DET HÄR JOBBAR VI MED: Byter bilar och frakter till fossilfria alternativ. Effektiviserar energianvändningen i bageriet ännu mer. Installerar solpaneler på bageriet.


REALTID.SE

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

25

MAXAD AVKASTNING PÅ SKOGSFASTIGHETER – MED BEVARADE MILJÖVÄRDEN Hos Moelven Skog får du en kompetent partner med ett helhetsgrepp om cirkulärt skogsbruk och förvaltning. Genom sina samarbeten inom Moelvenkoncernen främjas en välmående skog – med ansvarsfullt skogsbruk, trygg försörjning av timmer och trä som ett klimatsmart val av byggmaterial. – Vi jobbar aktivt med att erbjuda skogsägare de tjänster, som både på kort och lång sikt, behövs för att sköta sina skogsfastigheter på rätt sätt. En förvaltning som vi genomför med största möjliga respekt för naturen, säger Lars Emanuelsson, förvaltningschef på Moelven Skog AB. 120 år av värdeutveckling Med Moelven Skog i ryggen är du och din skogsfastighet i trygga händer. Genom deras långa erfarenhet, med mer än 120 år av drift, har grundidén alltid varit att använda

naturresurserna från skogen till fullo. Via vad de kallar förvaltningskonceptet främjar Moelven Skog dessutom långsiktiga samspel, som bidrar till att maximera värdeutveckligen för skogsägarna. – För de som vill nyinvestera eller utöka sitt skogsinnehav är vi en bra rådgivare då vi har kännedom om helheten, från den privata skogsägaren till slutkonsumenter av trä över hela världen. För att fortsätta leverera hållbara helhetstjänster till dig som skogsägare strävar vi därför efter

att vara ditt förstahandsval och din pålitliga kunskapspartner inom samtliga delar av skogsproduktionen, säger Lars Emanuelsson. Med tryggad hållbarhet Att nyttja Moelven Skog, som en partner i din egen skogsförvaltning, bidrar till en extra dimension som på sikt hjälper till att öka värdet på din skogsfastighet. Detta då svenskt skogsbruk är en av de mest hållbara näringarna på marknaden – och mer därtill finns att göra för att fortsatt främja den välmående industrin. – För varje träd som fälls planteras två nya, då säkerställer vi att ny skog alltid växer och binder koldioxid. Idag växer skogen i Sverige mer än vad som avverkas, räknat i kubikmeter. Genom att därtill väva in vår industridel, där vi gör träprodukter som ersätter stål och betong, bland annat limträkonstruktioner, bidrar vi till ytterligare en positiv klimateffekt, säger Lars Emanuelsson. – Sedan är det viktigt att investera i skogsvården, plantera och röja, framför allt för att på sikt få rätt träslag på rätt mark. Den långsiktiga planeringen är absolut nödvändig, varpå en stor del av förvaltningen är proaktivt arbete till framtida nytta. Äldre granskog medför vissa risker och på mycket kort tid har vi sett att barkborren sätter stora virkesvärden på spel. Fördelen med en samarbetspartner är att det finns hjälp att få om skogsskador uppkommer. Läs mer på moelven.se


26

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

REALTID.SE

DIGITALISERADE ARBETSPLATSER FÖR ÖKAD JÄMLIKHET Det nya normala stavas frivillighet. Måsten har förvandlats till val, och hybridarbetsplatser har blivit det nya vanliga. Resan från att alltid sitta på kontoret, via en pandemiperiod där man tvingats jobba hemifrån har landat i en gynnsam kompromiss där människan hamnar i första rummet. Smartsmiling erbjuder expertiskonsultation för en digital, smidig och inte minst jämlik och demokratisk arbetsplats. Med ett komplett utbud av Microsofts olika tjänster såsom SharePoint, Office 365, Power plattformen och Microsoft Teams hjälper de företag att vara i framkant både gällande teknik, men också beträffande arbetsklimat och hållbarhetstänk. Allt för en sund företagskultur. – Den digital arbetsplatsen främjar jämlikhet på många plan, eftersom alla har möjlighet att delta oavsett omständigheter och geografisk placering. Kommunikationen blir friare och flödar på bättre, alla vågar ta större plats och delta på ett helt annat sätt. Digital kommunikation gör att man kan vara delaktig utan att behöva vara på ett visst sätt eller ha en viss titel, vilket gör att allt fler vågar säga hur de tänker och tycker, något som är utvecklar både individen och arbetslaget.  Alla deltar på lika villkor, säger Anette Lönnberg, vice VD vid Smartsmiling. Mitt under pandemin var förfrågningarna som kom till Smartsmiling inte sällan av panikartad form. Företag var i akuta behov av snabba lösningar med avseende på kommunikation. Nu när grundkunskaperna om digital kommunikations finns bland medarbetare och omständigheten har lugnat ner sig jämförelsevis, är behoven i mångt

och mycket annorlunda. Anette ser att det finns en vilja att ta nästa steg mot att renodla sin systemflora för att effektivisera och avlasta system och individer.

– Idag tittar man mer på helheten och ställer sig frågan: hur ska vi kunna ta det övergripande teknikskuttet nu när vi och den digitala kommunikationen redan har tagit ett jättesprång – ett språng som visat sig underlätta och förbättra för alla inblandade?! Fler företag vill migrera mot att använda Microsoft som en och samma plattform för att skapa strategiska och effektiva arbetssätt. Långsiktigheten har börjat ta vid. Anette pekar och höjer dock ett varningens finger – trots att digitaliseringen i grunden bäddar för jämlikhet, krävs det att ansvariga med ledande befattning inte göra den digitala kommunikationen och användningen till ett sekundärt alternativ. – Vi får inte återgå till den gamla formen där endast de som deltar på de fysiska mötena får full delaktighet. Vi hjälper med och coachar våra kunder att lära sig hur man kan fördjupa sig i systemen på ett eftertänksamt sätt vilket skapa flexibilitet och lika förhållanden för alla. Hållbarhet är något som faller sig naturligt för Smartsmiling vars hela verksamhet bygger på inkludering, människan, resurseffektivisering och smarta lösningar. – Syftet är att det ska vara lätt att göra rätt, att skapa en community och företagsatmosfär att trivas och må bra i – den mänskliga aspekten kommer först. Du blir effektiv först när du känner dig inkluderad och mår bra. Först då orkar man gå samman och gasa på när man står inför utmaningar. Att må bra på jobbet är hållbarhet! avslutar Anette Lönnberg. Läs mer på smartsmiling.se


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

27

Foto: Tommy Berglund

REALTID.SE

Projekt Brf Täppan. Ställning och väderskydd för påbyggnad av våningar samt fasadrenovering.

HYREX – STÄLLNINGSFÖRETAGET MED ETT SÄKERHETSARBETE I VÄRLDSKLASS Hyrex är ställningsföretaget med tydligt fokus på långsiktig hållbarhet och tillväxt. Ett säkerhetsarbete i världsklass har gett Hyrex ett kraftigt försprång i branschen samt en marknadsledande position. Hyrex har monterat och hyrt ut ställningar, väderskydd, rullställningar och stängsel sedan 1979. I koncernen ingår Hyrex Industri och bolagen är ledande i Stockholm och Uppsala. Strategin att förädla företagets höga service, utöka kompetensen och ta ytterligare höjd för ökad säkerhet är helt rätt och en stark vägvisare för branschen som helhet. Hyrex Industri förstärker varumärket ytterligare och är en tydlig utveckling inom andra uppdrag kring ställningsmontage och större projekt såsom infrastruktur och industri. Hyrex har varit verksamma i över 40 år vilket är ett tydligt bevis för att kompetens och en hög säkerhetsnivå är ett hållbart koncept. – Vi har vad som krävs för avancerade och komplexa uppdrag, säger vd:n Mats Söderkvist, och fortsätter: Personalens erfarenhet och gedigna kunskap är en viktig del i framgången. Vår personal är en otroligt viktig investering för företaget. Ett aktivt och löpande arbete med inkludering, integration samt kompetenshöjande insatser gör att de anställda, som kommer från världens alla hörn, stannar länge i företaget. Många andra aktörer i branschen hyr in personal vid behov men vi vill anställa långsiktigt. Mångårig och bibehållen kunskap ger företaget en styrka som är svårslagen. Stabil kompetens byggs med utbildning Alla anställda får kontinuerlig utbildning inom ställningsmontage, fallskydd och arbete på höga höjder. Det sker via branschorganisationen för ställningsentreprenörer, STIB, som verkar för en trygg och säker ställningsbransch. Målsättningen är att företagets samtliga montörer ska vara STIB-certifierade.

Hyrex ligger ständigt i framkant när det gäller långsiktigt hållbart miljöarbete, ny teknik och högsta säkerhet. Inte bara för den egna personalen utan också på de byggprojekt koncernen anlitas till. Det gör företaget både unikt och en självklar aktör att anlita. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö En av grundpelarna för Hyrex är KMA-arbetet (kvalitet, miljö och arbetsmiljö). Med egen KMA-ingenjör och konstruktör tar företaget ett helhetsgrepp kring just kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet. När nya ställningar ritas upp i 3D innan montering kan risker och brister identifieras – innan projekten påbörjas. Fallolyckor, främst från hög höjd har tyvärr en dyster statistik i branschen som helhet. Noga planerade projekt resulterar i bästa utförande och en effektivare produktion, vilket alla vinner på. – Sedan 2020 har vi även en säkerhetsinspektör som åker ut till alla våra ställningar för löpande kontroller. Dessa två kompetenssatsningar har vi gjort för att höja kunskapsnivån i bolaget och därmed sätta ribban för säkerheten ännu högre, säger Mats Söderkvist. Kvalitetscertifiering i sikte Hyrex arbetar på att få en BF9K-certifiering under 2021. Det är en certifiering för byggbranschen som ger försprång vid upphandlingar samt att det ökar kvaliteten på det arbete som utförs. För att få en BF9K-certifiering måste företaget uppfylla en rad tuffa kriterier. – Det ställs hårda krav på att man ska ha utstakade processer från allt som rör KMA-delen till ekonomin. BF9K blir

Väljer man Hyrex har man redan tagit ställning för säkerhet en viktig kvalitetsstämpel och ett sigill gentemot kunder. Certifieringen uppdateras årligen och är som ett körkort som visar att vi följer de hårda regler som finns. Det här är verkligen något som kommer skilja agnarna från vetet, konstaterar Mats Söderkvist. Fakta om Hyrex Hyrex AB samt Hyrex Industri är två av de ledande ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala som bygger ställningar och väderskydd för dig som prioriterar hög säkerhet, kvalitet och funktion. Företagen satsar löpande på hållbarhetsfrågor och byter nu succesivt ut fordonsflottan till el- och hybridfordon för att ligga i framkant även där. Hyrex är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening, Byggföretagen samt STIB-auktoriserade.

Vill du veta mer om Hyrex? Gå in på hyrex.nu | Facebook: hyrexab


VÄNLIGEN NOTERA: HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I FONDEN KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET.

INNOVATIVA BETALLÖSNINGAR SOM MÖTER FRAMTIDENS BEHOV Betalningsvärlden är ständigt i rörelse – och hela tiden, i framkant som både bransch- och vägledare utvecklar Enfuce detta föränderliga verksamhetsfält på ett innovativt sätt. Enfuce erbjuder gedigen expertis och erfarenhet från hela det breda finansspektret i form av skräddarsydda paket som möjliggör att fintechföretag kan nå ut med sina produkter och skapa nya intäktsströmmar från kort och betalningar. Enfuce utgör ett team av samlad kompetens inom teknikutveckling, affärskunskap och betallösningar samlade under ett och samma tak, vilket gör att de verkligen förstår och kan uppfylla sina kunders behov. Enfuces lösning är en skalbar och säker molnbaserad betalningshanteringstjänst som är enkel och snabb att implementera, vilket gör det möjligt för alla företag att lättfotat börja utfärda kort. – Våra kunder har ofta grymma produkter och vill självklart nå ut med denna innovativa vara. För att kunna ägna sig åt sin business fullhjärtat och nå kunden är våra nyckelfärdiga betallösningar optimala, säger medgrundare Denise Johansson.

Förutom digitala funktioner som bland annat Apple Pay och Google Pay, erbjuder Enfuce en mätningstjänst för koldioxidavtryck - My Carbon Action - som främjar hållbarhet. – Vi hjälper våra kunder att hålla sig ajour, så att de kan snabbt reagera på förändrade behov hos kortanvändare genom att lansera nya funktioner. Framtiden siar om storinnovation för att förbättra betalupplevelsen. Enfuce kommer att lägga stort fokus på fintechföretag, paketera än tydligare för detta kontinuerlig växlande segmentet. – Vårt mål för kommande året är att alla fintechföretag i Norden ska veta hur och att vi kan hjälpa dem. Läs mer på enfuce.com

Denise Johansson medgrundare för Enfuce


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

REALTID.SE

29

REVOLUTIONERANDE RETURHANTERING BIDRAR TILL BÄTTRE AFFÄRER OCH NÖJDA KUNDER

Att panta är något vi är bra på i Sverige. Med det sagt betyder det inte att det är något vi tycker är särskilt roligt. Även om de flesta gärna vill bidra till ett hållbart samhälle så ska det gå snabbt och smidigt och inte komplicera vår vardag. Envipcos revolution har tagit världen med storm och sedan 2016 finns pantmaskinen Quantum i Sverige – en lösning som ger nöjda kunder och ökar panten med flera hundra procent. – Kunden behöver aldrig ens röra panten, berättar Lars Haglöf, VD på Envipco. Sedan Envipcos pantmaskin Quantum lanserades i Sverige har intresset varit stort och ökat för varje år. Maskinen levereras komplett och kan installeras både inomhus och utomhus. Väljer man att installera den utanför butiker frigör man delvis utrymme men eliminerar också trängsel i butiken. Stefan Källvik på Ica Kvantum Säffle inve-sterade i Envipcos pantmaskin våren 2020.

– Vi hade redan börjat titta på alternativ för vår returhantering och när pandemin slog till fick vi ett behov av utrymme. Envipco var en lösning på problemet och vi såg det som en modern och hållbar investering som passade i tiden, säger Stefan.

Den stora uppsidan är att se hur nöjda våra kunder är! Många kommer långväga för att panta hos just oss, vilket gör att de även besöker vår butik – det hade aldrig hänt om det inte vore för Envipcos pantmaskin, säger Stefan. Envipcos unika maskin gör det möjligt för konsumenten att tömma fyllda kassar och säckar med blandad pant direkt i maskinen – hela 100 för packningar i minuten. Man slipper sortera sina dryckesförpackningar och riskerar inget kladd på händer och kläder. – Man tömmer panten direkt från påsen, resten sköter automaten. Det här gör att det går fem gånger snabbare att panta om man jämför med den traditionella metoden. Man riskerar inte heller att bli kladdig om händerna eller få spill på sig, säger Lars Haglöf, VD på Envipco. En snabb returhantering gör att kunden får mer tid att spendera i butiken och de upplever att det blir enklare att panta oftare. Quantum-maskinen rymmer också en väldigt stor mängd pant, vilket gör att den inte behöver tömmas lika ofta och därav minskar antalet biltransporter – vilket också bidrar till bättre miljöhållning. Även Pelle Arén på Hemköp i Söderköping är nöjd med sin investering.

– Vi kan se en enorm skillnad före och efter Quantum, vi måste ökat vår pant med över 1000%. Envipcos lösning känns framförallt enkel för konsumenten, men så bidrar den

också till att bygga en hållbar framtid genom att folk pantar mer. Det känns som att vår butik kan erbjuda kunden ett enkelt val som är hållbart och miljövänligt samtidigt som det bidrar till bra affärer för oss, säger Pelle. Maskinen går att installera både inom- och utomhus, på så sätt kan man frigöra mycket utrymme i butiken och för kunderna, en extra fördel med tanke på de tider vi lever i just nu och kommer att göra i framtiden. – I Söderköping pantades det för ungefär 3 miljoner år 2020. Vi är tre stora aktörer i Söderköping som erbjuder returhantering och i år stod vi för över två tredjedelar av den panten – det säger ju en del, säger Pelle. Envipco AB Envipco lanserades i Sverige 2016 efter flera år på den internationella marknaden. De betraktar sig som en av de mest innovativa och drivande i branschen, och satsar ständigt på att utveckla och hitta effektiva lösningar för återvinning av dryckesförpackningar.

Läs mer på envipco.se

Envipcos lösning känns framförallt enkel för konsumenten, men så bidrar den också till att bygga en hållbar framtid genom att folk pantar mer. Pelle Arén, Hemköp i Söderköping

Den stora uppsidan är att se hur nöjda våra kunder är! Stefan Källvik, Ica Kvantum Säffle


SATSA PÅ SPÅRNÄTET! I samband med att Stockholm expanderar och nya stadsdelar utvecklas med hög hastighet menar Stockholms Spårvägar på att vi behöver erbjuda alternativa kollektiva transportmetoder. Nu vill de utveckla spårnätet och återinföra spårvagnspendlingen. – En välfungerande kollektivtrafik är essentiell för en hållbar samhällsutveckling, säger Magnus Braxell, VD för Stockholms Spårvägar. I takt med att Stockholm växer och det tillkommer fler bostäder och arbetsplatser kommer det befintliga höga trycket på buss- och tunnelbanetrafik bara att fortsätta öka. En avlastning i form av spårvagnstrafik skulle utgöra en stor tillgång för invånarna, besöksnäringen och klimatet. Stockholms Spårvägar är en operatör inom Stockholms kollektivtrafik. På uppdrag av SL kör de linje 7 och Djurgårdslinjen från city till Djurgården och Lidingöbanan, linje 21. Sedan utbyggnaden till T-Centralen 2018 har resenärerna på Spårväg City ökat med 40 procent. Antal resenärer med Lidingöbanan har i sin tur ökat med cirka 30 procent sedan en omfattande upprustning av banan färdigställdes.

– Spårvagnar drivs på el och ger därmed inte ifrån sig skadliga utsläpp. På grund av det låga motståndet på spåren - och då elen återförs till kontaktledningen vid inbroms - kan vi även hålla en låg energiförbrukning. Nu hoppas Stockholms Spårvägar att beslutsfattare ska inse fördelarna med att aktivt utveckla spårnätet. – Vi behöver tänka långsiktigt för att tillmötesgå det höga trycket av stadens växande population samt för att tackla klimatförändringarna. Med spårnätet öppnar vi upp- och tillgängliggör förbindelserna i staden på ett hållbart sätt.

Vi räknar med en återgång till motsvarande resande under 2021 när Covid-19 inte längre präglar samhället. – Med spårvagnstrafiken kan vi smidigt ta ett stort antal resenärer mellan knutpunkterna i kollektivtrafiken. Därtill är tillgängligheten stor - du är alltid på markplan och det är lätt att ta sig ombord och av, även med rullstol och barnvagn. Då spårvagnar dessutom har företräde i trafiken är de bland våra mest effektiva färdmedel idag! Spårvagnstrafiken utgör även ett klimatsmart alternativ för resande.

Med spårvagnstrafiken kan vi smidigt ta ett stort antal resenärer mellan knutpunkterna i kollektivtrafiken.

Läs mer på ss.se


Vi strävar efter att förbättra människors liv AddLife är en europeisk, oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Vårt erbjudande omfattar allt från avancerad forskningsutrustning och tester för diagnostik till skyddsutrustning och välfärdsteknologi. AddLifes strategi är att utveckla och förvärva marknadsledande bolag i utvalda nischer inom Life Science. Vi har cirka 1 800 anställda i ett 70-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7 miljarder SEK. AddLife-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.add.life


Nä r fa nta s i n ä r end a beg rä ns n i ng en. Varje ny utmaning är för oss som en vit duk som ska fyllas. Fyllas med hållbar produktivitet. Tekniken idag är så avancerad att det bara är fantasin som sätter gränserna för vad som kan göras. Därför är det viktigt att börja med vad man vill uppnå. Tekniken måste alltid komma i andra hand. Idag pratas det mycket om digitalisering och begrepp som Virtual Commissioning, Smart factories, Big Data och AI. Många menar att det är en revolution inom tillverkningsindustrin. För oss som alltid jobbar med den senaste tekniken, är det inget annat än en naturlig fortsättning på den tekniska utveckling som pågått sedan industrialismens början.

Och ständigt fyllt vår verktygslåda för att lösa våra kunders problem. Varje dag består av hundratals utmaningar. Målet är att hitta den bästa lösningen, inte att använda en specifik teknik. Gemensamt för alla projekt är att vi gärna tar ett helhetsansvar för att jobbet ska bli gjort. Och samtidigt ger vi våra medarbetare och kunder möjlighet att utvecklas såväl på jobbet som privat – för att öva upp nya tekniker på duken kanske. L ä s m e r o m vå ra p roj e kt p å m i d ro ca u to m a t i o n . s e

Profile for Human Performance

Realtid x Morgondagens Näringsliv - Utg: 6 September  

Realtid x Morgondagens Näringsliv - Utg: 6 September  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded