Innovation #1 – Januari 2022 – Svenska Dagbladet

Page 1

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

INNOVATION U T G Å V A 1


2

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

5

ALLT ÄR MÖJLIGT – BARA DU HAR RÄTT DRIV OCH TÄNK! ”Livet handlar inte om att förvänta, hoppas och önska. Det handlar om att göra, vara och bli”, ska den amerikanska författaren Mike Dooley en gång ha sagt. Och visst låter det som en mycket trevligare start på 2022, än att skandera ut det trötta gamla “nytt år, nya möjligheter”? Även om båda två går hand i hand med de förväntningar man alltid har på ett helt nytt år – likväl som det arbete personerna vi mött i detta nummer av Innovation dagligen är med och driver. Jag ska inte tråka ut er med alltför många trötta klyschor, det är inte det som årets första nummer av Innovation ska handla om. Istället riktar vi fokus mot de inspirerande nytänkare som går att hitta överallt i vårt avlånga land. De som dagligen arbetar för att förbättra, förändra och förse världen med nya sätt att leva, tänka och agera på. De som stått i frontlinjen och förutspått behovet av gott skydd för de mängder av hackerattacker som numera blivit vardagsmat – hela vägen till de som i över 30 år varit med och drivit moderniseringen av vårt svenska lantbruk.

18

För nytänk är kärnan till allt det vi möter i vardagen idag, inte minst landets ökande livsmedelsexport. Något som möjliggjorts av att Sweden Food Arena har varit med och samlat alla delar av värdekedjan vid ett och samma bord. Genom innovation, och nya sätt att se på och tackla framtidens utmaningar, är Sweden Food Arena nu med och sätter Sverige på kartan för framtidens livsmedelsexport. Samtidigt som de bevisar att bara man har rätt tänk och driv – då är allt faktiskt möjligt. Och du, glöm inte vad Mike Dooley sa att livet bygger på; “Det handlar om att göra, vara och bli”. Trevlig läsning! Josefi Jönsson, Redaktör

Innovation är producerat av Human Performance Consulting Sverige AB och medföljer som bilaga i Svenska Dagbladet, januari 2022.

22

Produktion Sebastian Lindfors, Art Director My Dorup, Editor-in-Chief Redaktör Josefi Jönsson Kristina Bate Holmberg Marianne Hulkko Projektledare Jakob Ljunggren, Huvudprojektledare Sebastian Nogueira, Projektledare David Svedberg, Head of Sales VD Sebastian Lundborg Omslag iStockPhoto

27


Thank you competitors, but we’ll take it from here.

Mattias Andersson CEO & Founder, MTEK

MBrain is most likely the world’s only no-code Manufacturing Execution platform. And we know it can get sh*t done. The best way to evolve is by rapidly adapting to change. Change often leads to innovation. And change is what gave us the idea for our software MBrain, that has already started to revolutionize the entire manufacturing industry. Save time and money while improving quality – and be more sustainable.

Let us prove our excellence. Request a demo at mtek.se

Proud winner of Fast Company’s Next Big Things in Tech 2021.


Riktig bakglädje som välkomnar dig till växtriket!

Testa våra växtbaserade margarin idag!


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

5

NYTÄNK ÄR KÄRNAN TILL EN ÖKANDE LIVSMEDELSEXPORT Med rätt förändringar kan Sverige bli en spelare att räkna med inom europeisk livsmedelsinnovation – vi kan till och med nå hela vägen upp till topp tre. Det är även målet som Sweden Food Arena arbetar mot när de samlar hela värdekedjan, från råvara till konsumentkontakt, runt samma bord för att samarbeta kring innovation och forskning. En ljusare framtid för den svenska livsmedelsproduktionen och exporten stavas ett modernt innovationssystem. Vilket Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena, är noggrann med att poängtera. I undersökningar gjorda kring framtidens förväntade temperaturförändringar rödmarkeras många områden som idag står för stora delar av Europas livsmedelsproduktion. Men de nordiska länderna sticker ut – och uppvisar istället förbättrade produktionsmöjligheter. Möjligheter som inte går att ta vara på utan ett förbättrat innovationssystem. – Vi har hundratusentals hektar mark vi idag inte aktivt odlar på och med detta tycker jag att vi har en skyldighet att öka produktionen i Sverige. Men då måste vi skapa de rätta förutsättningarna för att kunna nyttja marken till odling. Allt tar sin början i det lilla, men vi måste redan nu börja skala upp produktionen för att nå dit vi behöver komma, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena. Sedan 2019 har Sweden Food Arena varit med och samlat hela värdekedjan inom livsmedelsbranschen – allt för att lyfta behovet av samarbete för att uppnå en hållbar utveckling. Strålkastarna måste riktas även mot mindre företag, som kommer att vara kärnan i framtida lösningar och upptäckter, och entreprenörerna måste kunna hitta rätt support för att uppnå innovativa resultat. Där sluter Sweden Food Arena upp, för att belysa och hitta den finansiering, forskning och kunskap som krävs för att kunna börja produktutveckla och producera på ett helt nya sätt. Sweden food arena

– Det måste vara attraktivt att driva bolag i den här näringen, men idag är det tufft att bygga och investera på landsbygden. Växande företag är viktiga, de har bättre förutsättningar för att investera i tekniker, lösningar och kunskap för att kunna producera på ett nytt sätt. De kan investera i lösningar som minskar utsläppen från produktionen, i forskning för att ta fram nya goda och hälsosamma produkter eller smarta förpackningar och i automation som gör att du kan producera på ett mer effektivt sätt, förklarar Marie Gidlund. – Livsmedelskedjan är precis lika innovativ som andra producerande näringar. Men vi behöver skapa förutsättningar för företagen att få tillgång till kunskap och kompetenser, nätverk, infrastruktur och nya sätt att finansiera de risktagande man tar för att bekosta nya innovationer med höjd och komma ut på exportmarknaden, avslutar Marie. Läs mer om Sweden Food Arena, och deras arbete mot det moderna innovationssystemet, på Swedenfoodarena.se

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar kring innovation och forskning för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

En hävstång för forskning och innovation

Mötesplats för hela livsmedelskedjan

One stop shop för kunskap och inspiration

Ensam är stark men tillsammans är starkare. Genom vårt omfattande nätverk inom politik, näringsliv, akademi och myndigheter kan vi proaktivt påverka framtidens satsningar inom innovation och forskning i livsmedelskedjan.

Stuprörstänkande är ett hinder för forskning och innovation. Genom att vara en öppen mötesplats för hela världskedjan möjliggör vi nya, spännande samarbeten mellan företagen, finansiärer, forskare och utförare.

Kunskap är en färskvara. Vi förbereder ditt företag för framtiden genom att tillhandahålla den senaste forskningen och matcha med ledande forskare och företag som kan bidra till att öka er kunskap.

Bli en del av resan Vi välkomnar fler företag i livsmedelskedjan att bli medlemmar i Sweden Food Arena. Kontakta oss för mer information: Marie Gidlund, Verksamhetsledare Kerstin Eriksson, Innovationsledare Swedenfoodarena.se


OATLAWS FOR VEGANS, NON-VEGANS & THE CURIOUS

.

15 G PROTEIN

GOOD ENERGY

.

NO ADDED REFINED SUGAR

100% VEGAN

NO GLUTEN

RICH IN PROTEIN

WWW.OATLAWS.COM

NATURAL INGREDIENTS


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

7

AGFO – TILLSAMMANS FÖR ETT STARKARE MATSYSTEM I fem år har AGFO legat i framkant när det gäller bevakning av framtidens mat. Nu går AGFO in i nästa fas och bjuder in Sveriges matföretag och organisationer till ett nytt nätverk. Som medlem får du dra nytta av ny kunskap och kompetens i jakten på nya konkurrenskraftiga innovationer. Livsmedelssverige och matsystemet är under förändring. Krav på klimatsmartare produkter, mer lokal produktion, ökad självförsörjning och biologisk mångfald är några faktorer som driver på förändringarna. Den tekniska utvecklingen, ny kunskap inom biologi och genteknik, och digitaliseringen av samhället skapar nya möjligheter. Via nyhetsbrev, sociala medier och den populära eventserien AGFO Talks har AGFO bevakat framtidens matsystem; hållbarhetsutmaningar, trender, ny teknik och innovationer. Nu tar AGFO nästa kliv: – Vi kommer att fortsätta vår starka omvärldsbevakning samtidigt som vi tar mer aktiv roll inom framtidens matsystem. I vårt nya affärsnätverk möts människor med olika kompetenser. Det är genom gränsöverskridande samtal som ny kunskap och möjligheterna till innovation föds. Ambitionen är att samla aktörer från hela livsmedelskedjan. Vi vill genom vårt nätverk bli en innovationsmotor för mat-Sverige, säger Anna Björnstad, operativt ansvarig hos AGFO.

Nätverket drar igång i början av 2022, men redan vid årsskiftet hade 60 företagsmedlemmar gått med. Som medlem får du förutom tillgång till nätverket och nätverkets kompetenser, del av AGFO:s omvärldsbevakning och trendspaningar. Den medlemsexklusiva sajten innehåller praktiska verktyg som eventkalender, innovatörsdatabas samt trendspaningar och guider. Dessutom får du som medlem möjligheten att bidra med innehåll under AGFO Talks, förtur till och inbjudningar till exklusiva events och möten. I skrivande stund är förberedelserna för 2022 i full gång med planering av kommande AGFO Talks och den nya digitala satsningen AGFO Trendkoll. Men AGFO håller även på att ta fram ett nytt unikt koncept: AGFO Konsument. Ett verktyg som skapar bättre förutsättningar för innovation genom att involvera och koppla in konsumenten. Målet är att skapa en företagsoberoende dialog med konsumenterna för att sedan dela insikter med nätverkets medlemmar. – Jag tror stenhårt på det här konceptet, och jag tror stenhårt på vår satsning på ett nytt inno-

vativt nätverk för mat-Sverige. AGFO:s nätverk kommer föra samman massvis med spännande kompetenser, sprida mer kunskap och skapa nya affärsmöjligheter. 2022 blir ett spännande år!, avslutar Anna Björnstad

Fakta AGFO:s nätverk - vad ingår?

• Öppet för företag och organisationer i det svenska matsystemet. • Alla anställda i organisationen får access till nätverket. • Medlemskap i en exklusiv LinkedIn-grupp. • Access till agfo.se:s medlemssidor med om världskoll, guider, kalendarium, innovatörsdatabas mm. • Vara med före, under och efter AGFO Talk (fyra stycken under 2022). • Förtur till AGFO Talk och specialinbjudningar till exklusiva event/seminarier.

Se alla medlemsnivåer och anmäl dig på www.agfo.se/bli-medlem

VI KOMMER ATT FORTSÄTTA VÅR STARKA OMVÄRLDSBEVAKNING SAMTIDIGT SOM VI TAR MER AKTIV ROLL INOM FRAMTIDENS MATSYSTEM Anna Björnstad Operativt ansvarig hos AGFO.


VEGSE0003 Portrait (FOGRA39) Eurosize 1185x1750 03.pdf

2

21/10/2021

11:59


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

9

Cecilia Ryegård är huvudägare och grundare till Foodchain by Blockchain AB, som nu satsar på expansion med sin unika blockkedjelösning för livsmedelsbranchen. - Systemet löser flera av branschens “gordiska knutar” till nytta för lantbrukare, livsmedelsproducenter och konsumenter, säger Cecilia Ryegård.

FOODCHAIN BY BLOCKCHAIN REVOLUTIONERAR LIVSMEDELSBRANSCHEN Mat – att vi äter och kommer att fortsätta äta – det är en sak som är säker! Att kunna veta vad det är man stoppar i sig, varifrån det kommer och hur det har framställts är något som allt fler producenter och konsumenter anser ska vara en självklarhet, vilket det inte har varit – fram till nu. Spårbar matproduktion från frö till gaffel, det är vad Foodchain By Blockchain arbetar för. Nu revolutionerar företaget livsmedelsbranschen som första företag i världen med denna typ av lösning, på så högt detaljerad nivå, som möjliggör verifiering och spårbarhet genom hela livsmedelskedjan med blockkedjeteknologin. I våras gick startskottet för Foodchain by Blockchain AB (FCB) på konsumentmarknaden då en lokal, ekologisk öl med full spårbarhet lanserades, en av de första i världen. Sedan dess har arbetet accelererat och i år lägger bolaget i en högre växel för att komma snabbare framåt i arbetet för ett transparent livsmedelssystem. - Just nu jobbar vi intensivt med att sluta fler kundavtal och samarbeten, framför allt inom dryck och alkohol. Vi sjösätter vårt första kommersiella system under första kvartalet 2022 tillsammans med cidertillverkaren Pomologik, vars produkter finns på Systembolaget och snart också i detaljhandeln. Därefter går vi in på kött, första produkten blir kyckling, säger Cecilia Ryegård, VD och grundare, FCB.

För bransch och konsument

En blockkedja är en decentraliserad datalagringsplattform som ger nya möjligheter att på det idag säkraste sättet lagra och spåra data. Metoden används f litigt i finans- och läkemedelsindustrin, men ytterst sparsamt inom livsmedelssektorn. Att skapa branschkännedom och transparens samt förenkla för producenterna att uppnå detta var syftet när FCB startade för två år sedan. I en obruten kedja möjliggörs total översikt genom alla stegen i produktionen, hela vägen från gård till butikshyllan. Förutom att matfusk och så kallad Greenwash försvåras för oärliga aktörer, möjliggör blockkedjeteknologin att matburna smittor kan spåras både bakåt

och framåt samtidigt som dokumentationen förenklas för producenten. Samtidigt kan produktens mervärden på ett enkelt sätt beskrivs för konsumenten. - Denna typ av spårbarhet har man eftersökt i alla år, både av branschen och konsumenterna, först nu är den möjlig. Lantbrukare och livsmedelsförädlare måste dokumentera otroligt mycket, vilket inte sällan känns som tungrott och onödigt arbete. Med FCBs system kommer denna data till värdefull användning. Producenterna och förädlarna får möjlighet att påvisa vad de gör, att de följer och kanske till och med går steget längre än både lagstiftningar och certifieringar. Denna djupgående spårbarhet med så många mervärden i livsmedelskedjan har aldrig funnits tillgänglig tidigare, men nu har vi ett verktyg som gynnar både slutkonsument och producent.

En motor för hållbarhet FCBs system ger en ärlig insyn och gör att fler aktörer kan ta del av informationen, på ett säkert sätt. Den lösning som FCB levererar är enkel för kunden att hantera och baseras bla på loggning i smartphones och QR-koder. Uppgifter om produktionsdata som verifierar ursprung och certifieringar finns tillgänglig. Detta förenklar administration, kommunikation, kontroll och produktionsstyrning för producenten, samtidigt som produktens historia kan förmedlas på ett verifierat sätt till konsumenten.

- Livsmedelsproduktionen är kopplad till otroligt många klimatfrågor. Det blir tydligt i vår affärsplan där vi kan koppla till alla de 17 globala klimatmålen. FCB hjälper även producenterna att fylla ett nu annars ganska missbrukat och svårbegripligt begrepp som ”Hållbarhet” med innehåll, och tydliggöra det för konsumenterna. Vårt arbete kommer att motivera lantbrukarna och förädlare att driva utvecklingen mot en mer hållbar produktion, då det också blir möjligt att påvisa för konsumenten på ett helt nytt sätt. Intresset för vår lösning är oerhört stort på alla nivåer i livsmedelskedjan, eftersom en stor frustration länge rått runt de problem som FCB löser, berättar Cecilia Ryegård.

Global skalbarhet

FBC:s framfart är ännu i sin början. Just nu tas kapital in för att kunna växla upp utvecklingstakten och få ut fler system på marknaden. På sikt skulle FCBs lösning kunna skapa en ny branschstandard för att hjälpa producenterna att berätta matens historia för konsumenten och skapa full transparens och spårbarhet i livsmedelskedjan, inte bara i Sverige – utan i ett globalt perspektiv.

VI MÖJLIGGÖR FÖR PRODUCENTEN ATT FYLLA BEGREPPET ”HÅLLBARHET” MED INNEHÅLL - OCH FÖR KONSUMENTEN ATT ENKELT FÖRSTÅ DET INNEHÅLLET Cecilia Ryegård VD och grundare, Foodchain By Blockchain .

Läs mer på foodchain.se


10

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

LANTBRUKARNAS EGEN FORSKNINGSFINANSIÄR SPÅR EN GOD FRAMTID Finansierad av lantbrukare för att forma ett optimalt lantbruk. Genom att avstå en del av sin egen ersättning är svenska lantbrukare med och bidrar till Stiftelsen Lantbruksforskning – där varje krona bidrar till att främja den forskning som är med och formar framtidens lantbruk. Stiftelsen Lantbruksforskning titulerar sig själva som lantbrukarnas egen forskningsfinansiär – och det är faktiskt precis vad de är. För varje såld liter mjölk, varje kilo mjöl och det nöt- och griskött som säljs i landet är vi konsumenter med och stödjer den forskning som gynnar framtidens lantbruk. Varje år samlar Sveriges lantbrukare genom Stiftelsen Lantbruksforskning in cirka 40 miljoner kronor till forskning, bland annat genom direkta avdrag vid försäljning av det som producerats. Ett initiativ som gör Sverige unikt i världen. Därtill stärker staten upp med cirka 20 miljoner, baserat på att att forskningen håller högsta vetenskapliga kvalitet. En toppning som Stiftelsen Lantbruksforskning nu arbetar för att fördubbla. – Sveriges lantbrukare tar ansvar för sin egen utveckling. Den forskning som finansieras täcker hållbarhet inom alla dess aspekter, såsom miljömässig och social hållbarhet, djurvälfärd och såklart även lönsamhet för ett framtida starkt svenskt lantbruk. Att lantbrukarna avstår en del av sin egen ersättning, i kombination med att de tillsammans med akademin pekar ut viktiga områden att forska inom, är en av styrkorna i vårt upplägg förklarar Christian Nyrén, VD för Stiftelsen Lantbruksforskning. – Vi har en årlig öppen utlysning, där forskarna själva bestämmer vilka frågeställningar de vill fokusera på. Vi finansierar ett antal riktade ut-

lysningar samt står för basfinansieringen av det som kallas för Sverigeförsöken. Det är fältförsök där man bygger kunskap om till exempel nya grödor, tekniker, och växtskydd utifrån de olika lokala förutsättningar som finns i vårt avlånga land, säger Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning. Under stiftelsens 30-åriga historia har många viktiga projekt genomförts, som fokuserat på såväl lantbrukets som samhällets stora frågor. Exempel på det är åtgärder för smittskydd i djurbesättningar, såsom fågelinf luensa och salmonella. Arbetet med att bibehålla en låg antibiotikaanvändning inom djurproduktionen,

där Sverige är världsledande, är en återkommande fråga i forskningsprojekten. Teknikutvecklingen inom lantbruket är också något som syns inom de projekt som finansieras, med till exempel självkörande arbetsredskap. Drönarfotografering och sensorer på redskapen för att optimera gödslingen är ett annat exempel som minskar miljöpåverkan och ökar lönsamheten. – Att kunna vara med och stödja den här typen av forskning är såväl en fråga om djurvälfärd, som en klimat- och miljöfråga, och ett sätt att bibehålla en ekonomisk hållbarhet för framtidens lantbrukare, avslutar Mattias Norrby.

Läs mer om Stiftelsen Lantbruksforsknings arbete för att främja framtidens lantbruk på lantbruksforskning.se


Namnlöst-1 1

2021-12-26 11:37:36


12

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

DET SVENSKA KÖTTET ÄR EN VIKTIG PUSSELBIT I FRAMTIDENS HÅLLBARHETSARBETE Bildat av sina åtta delägare, som är några av de största slakterierna i Sverige, är Svenska Köttföretagen med och främjar en ökad lönsamhet i hela värdekedjan för svensk köttproduktion. Där en stor del av det pågående hållbarhetsarbetet har utförts inom projektet Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm. Arbetet med handlingsplanen påbörjades 2014 efter att Sverige ställts inför en, vad Svenska Köttföretagen själva kallar det för, griskris. Lönsamheten för svenska grisbönder hade då kraftigt dalat och målet var att öka lönsamheten produktionen. Det lyckosamma arbetet gav mersmak och handlingsplanerna skapades även för svensk nöt- och lammproduktion. Efter tre år avslutades etapp ett – och nu pågår arbetet inom etapp två som handlar om hur man får svenskt kött att bli en viktig del av världens hållbarhet.

Säkerställ hög daglig tillväxt hos kalvar och ungnöt

sön

lörd

fre

tors

– Arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2 fokuserar på tre målområden där klimat och kretslopp är ett av dem. Vi vet att svensk djurproduktion är betydligt mer klimatsmart än djurproduktionen i de flesta av världens länder. Men vi jobbar ändå ständigt med att sänka vår påverkan på klimatet, öka den biologiska mångfalden samt lyfta djurens roll i det naturliga kretsloppet, förklarar Theres Strand, vice VD på Svenska Köttföretagen. Idag råder en felaktig bild av köttindustrin som en riktig hållbarhetsbov, vilket Svenska Köttföretagen starkt vill dementera. Faktum är att den svenska köttindustrin på många sätt är med och främjar en ökad hållbarhet och agerar en viktig del i förbättrande klimatåtgärder. Så till den grad att även den vegetariska produktionen idag är beroende av att den svenska köttproduktionen fungerar.

Slakta vid optimal tidpunkt

ons

tis

mån

De delar av djuren som inte går till konsumtion, och som aldrig når mataffären, används istället som foder till sällskapsdjur och för framställning av mediciner och biogas. Dessutom exporteras de delar av djuret som traditionellt sett inte äts i Sverige. Djuren levererar även en ökad biologisk mångfald genom att gå ute sommartid och beta. Svensk djurproduktion ger oss vårt vackra öppna landskap och svenskt kött behövs för att främja ett gott klimat i Sverige.

– Svenska Köttföretagen bidrar till att svenskt kött fortsätter att bli ännu bättre. Svenska gårdar arbetar resurseffektivt, har en god djurhälsa och låg antibiotikaförbrukning, men vi fortsätter att jobba för att djuren ska vara en del av en hållbar framtid. Djuren har en viktig roll i vårt samhälle och de ger både arbetstillfällen och miljönytta. Utan djurproduktionen så skulle svensk landsbygd se helt annorlunda ut, avslutar Theres Strand.

Läs mer om Svenska Köttföretagens arbete för en mer hållbar köttproduktion på Kottforetagen.se


Ägget - kökets viktigaste råvara Ägget är en fenomenal råvara i sin mångsidighet. Få livsmedel kan varieras i samma utsträckning och passar lika bra på frukostbordet, till mellanmålet och fikastunden, på lunchen, middagen eller i desserten. Kanske är ägget till och med köket allra viktigaste råvara? Ägget är också en riktig näringsbomb som innehåller nästan alla näringsämnen som kroppen behöver, det enda som saknas är vitamin C och kolhydrater. Dessutom är ägget en perfekt källa till protein och innehåller alla aminosyror som vi inte klarar oss utan, som måste komma från maten. Ägget är dessutom det livsmedel, bland de animaliska, som har lägst klimatavtryck i förhållande till näringsinnehåll. Det visar en livscykelanalys som forskningsinstitutet RISE tagit fram. Ägg med certifieringssymbolen Rosa checken och ursprungsmärkningen ”Från Sverige” garanterar att äggproduktionen har skett i Sverige med stränga krav på djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet. Från Sverige-märkningen underlättar t.ex. kommunernas och regionernas arbete att upphandla livsmedel med svenska mervärden, enligt den svenska livsmedelsstrategin.


*SEDAN STARTEN HAR BJÄRE CHIPS BLIVIT UTSEDDA TILL SVERIGES GODASTE CHIPS I 11 OLIKA TESTER


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

15

STABILT INOMHUSKLIMAT, LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING Ur vad som började som en idé om hur man kan producera dricksvatten från luften i atmosfären växte en av världens mest energieffektiva teknik för luftavfuktning fram. Airwatergreen har en rad internationella patent för sin unika teknik och sina produkter för kontroll av klimatet i byggnader och installationer. Förutom att du med Airwatergreens luftavfuktare kan reglera fuktnivån med en låg energiförbrukning så kan produkter från företaget bidra till att effektivt skapa ett stabilt inomhusklimat. Idag går cirka 20 procent av världens elektricitet åt till byggnader. Utan effektivare utrustning kan efterfrågan på el för att bibehålla ett gott inomhusklimat i byggnader öka med så mycket som 50 procent globalt till år 2030. Airwatergreens teknologi och intelligenta produkter ger en stabil fukt- och temperaturnivå även vid drastiska förändringar i den inkommande luften. Detta med en upp till 50 procent lägre energiförbrukning jämfört med traditionell teknik, beroende på vilken av företagets produkter du investerar i. – En utmaning när det gäller luftavfuktning och inomhusklimat är att hålla samma energi-

effektivitet även vid låga temperaturer, säger Bo Tiderman, VD på Aiwatergreen AB. Tack vare vår patenterade avfuktningslösning – som använder principen om adsorption av vattenånga från luften – är våra produkter lika effektiva i lägre som i högre temperaturer, från -20°C till +50°C. Airwatergreens avfuktare är testad av RISE och jämfördes i testet med en avfuktare med sorptionsteknologi, den avfuktningsmetod som traditionellt använts i Sverige sedan 50-talet. Resultatet visar att Airwatergreens avfuktare förbrukar ungefär hälften så mycket energi för att avfukta samma mängd vatten som den traditionella tekniken. – Vi pratar mycket om miljöaspekten och energieffektivisering är en viktig del i det pågående klimatarbetet. Genom att använda vår teknologi kan våra kunder drastiskt minska såväl sina egna elutgifter som bidra till att bekämpa växthuseffekten.

Fullt integrerbar plug-n-play-installation En annan fördel av Airwatergreens avfuktare är en enkel installation som varken kräver dragning av ventilationsrör eller andra material som kan orsaka åverkan på omgivningen där produkten ska stå. – Du får fuktkontroll, temperaturkontroll och ventilation, allt i en enda box som du kan koppla upp mot dina befintliga system eller också använda fristående, fortsätter Bo.

Airwatergreen har i nuläget cirka 700 installationer av luftavfuktare i åtta länder, i allt från större byggnader, skolor och kyrkor till vattenreningsverk, pumpstationer, lager och logistikcenter. – Inomhusklimatet är också en arbetsmiljöfråga då vi människor dels mår bra av att bibehålla en balanserad luftfuktighet, dels bidrar en hög fuktnivå till en ökad risk för mögelbildning. I byggnader med låg temperatur som kyllager finns ett problem med att det uppstår kondens då du förutom skador på produkterna riskerar isbildning och halkolyckor. Dessutom slits kylaggregaten i onödan om du låter dem stå för regleringen av fuktnivån. Airwatergreens uppkopplade avfuktare möjliggör kontroll och styrning på distans, och genom avfuktarens sensorer kan du även löpande samla in och spara information om lokalens fukt- och temperaturnivå över tid. Deras kunder kan därigenom enkelt ta reda på hur mycket energi de sparar. – Vi både säljer och hyr ut våra produkter, säger Bo. Vill man testa utrustningen genom att hyra den över en provperiod, så leder det utan undantag till att de köper loss den och investerar i ytterligare ett par. Ur ett livscykelperspektiv är vår lösning helt enkelt den mest lönsamma! Läs mer på airwatergreen.se

FAKTA Airwatergreen AB grundades 2010 i Sverige av två unga ingenjörer som uppfunnit en metod för att generera vatten från den fukt som finns naturligt i luften. Den energieffektiva teknologin använder de idag till att utveckla innovativa produkter för ett optimalt inomhusklimat. I systerbolaget Drupps AB har man nu tagit fram produkter för dricksvattenproduktion. Läs mer på drupps.com


16

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

MÖT NÅGRA AV VÄRML FRÄMSTA LOKALA DRYC Nifa är en ekonomisk förening och plattform för utveckling, kompetensförsörjning och nätverkande för värmländska mat- och dryckesföretag. I föreningen finns en blandning av små och stora företag som kan dra nytta av varandras erfarenheter och av Nifas råd, stöd, utbildningsverksamhet och arrangemang. Bland företagen finns en gemenskap av aktörer inom bryggeri- och destilleribranschen som valt att satsa på Värmlands lokala tillgångar för att producera sina hantverksmässigt framtagna drycker. Ett av de senaste bryggerierna som anslutit sig till Nifa är Fryksdalens Bryggeri i Lysvik, som lanserade sitt första öl i oktober 2020. Mikrobryggeriets sortiment består idag av lättöl, folköl, pilsnerdricka, amerikansk IPA och bärnstenslager. På gång är även en red ale.

Fryksdalens Bryggeri

– Vi arbetar lokalt i största möjliga mån, med närproducerade råvaror och enkla, slagkraftiga recept, vilket är vårt signum, säger Niklas Nilsson som driver Fryksdalens Bryggeri tillsammans med sin fru Lena Classon. Jag arbetar för närvarande heltid som lärare, så på sikt är tanken att lägga ned mer av min arbetstid på bryggeriverksamheten när den tagit fart. Genom Nifa har Fryksdalens Bryggeri redan lyckats idka kontakter med såväl andra bryggerier som övriga livsmedelshantverkare runtom i Värmland. – Vi har bland annat varit i kontakt med ett rökeri i Gräsmark angående att sätta ihop ett paketerbjudande tillsammans, med deras rökta korvar och vår öl. Vi har kontaktnätet och forumet nu för att hitta just dessa småskaliga företagare som delar vår passion för det lokala mat- och dryckeshantverket. MJ’s Bryggeri föddes ur ett gemensamt ölintresse mellan bryggare Mikael Jakobsen och bryggeriets vd Lennart Johannesson, som han startade verksamheten med i Karlstad 2015. – Jag hade själv hållit på med hembryggning tidigare så intresset har funnits där länge, säger Mikael. Idag brygger vi allt från lager och fatöl till suröl och imperial stout – vår styrka ligger i att vi har en öl för alla smaker! För att bibehålla ölets specifika karaktär och goda smak varken pastöriserar eller filtrerar MJ’s Bryggeri sin öl.

– Just nu arbetar vi med ett fatlagringsprogram och ser fram emot att släppa fler fatlagrade ölsorter till våren, sedan vår variant från i höstas som vi lanserade i begränsad upplaga blev mycket uppskattad. Framöver vill vi förstås fortsätta att växa, och vi kämpar genom vårt medlemskap i Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier för att stötta deras hjärtefrågor som just nu gäller gårdsförsäljning och differentierad alkoholskatt. ”Vi har lärt oss mycket matnyttigt om hållbar affärsutveckling. Det finns en hel djungel av regler som behöver efterlevas och där har Nifa varit ett stort stöd.” – Mikael Jacobsen, MJ’s Bryggeri

Wermlands Brygghus

Kristian Thorén återupptäckte sitt ölintresse i Karlstad sedan han flyttade dit ifrån Kumla för att utbilda sig. Idag drivs Västra Ämterviks Bryggeri av Kristian tillsammans med hans fru Sofia Thorén och flera av deras familjemedlemmar engagerar sig numera i den blomstrande familjeverksamheten.

MJ’s Bryggeri

Västra Ämterviks Bryggeri

– Det finns en tradition i Finland av att rosta havre på ett särskilt vis för att göra nävgröt som äts med fläsk, som finländarna tog med sig hit på 1500-1600-talet, säger Kristian. Uppåt Torsby i norra Värmland finns ett par kvarnar där havremjölet mals på traditionellt vis. Jag frågade en av


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

17

ANDS KESHANTVERKARE ölfestival tillsammans med Almars Krog, för att kunna erbjuda besökarna att testa smakkombinationer mellan mat och öl. För närvarande brygger Wermlands Brygghus lättöl, folköl och starköl. De arbetar också med legobryggning för andra bryggerier i uppstartsfas eller som har begränsad kapacitet. Tingvalla Bryggeri sticker ut genom att brygga egenproducerad kombucha i Karlstad, medan de fantombrygger öl i Tjeckien till deras kunder i alperna och fjällen. – För sju-åtta år sedan började jag, min hustru och vår familj att brygga öl hemma, främst IPA och ale, och skalade därifrån upp verksamheten allteftersom, säger Hans Dahlgren som driver Tingvalla Bryggeri. I vårt andra företag producerar vi dock yogaprodukter, varpå vi kom på idén om att ställa om verksamheten för kombuchatillverkning, som ju är mer associerad med yoga- och wellnessvärlden.

Tingvalla Bryggeri

Idag erbjuder Tingvalla Bryggeri sex olika kombuchasmaker, tillverkade på färska råvaror i satser om 200 liter per omgång, för att bibehålla kvaliteten och hantverket. – Det är något av en utmaning att arbeta med en dryck som är lite nyare på marknaden, men också väldigt roligt. Jag känner verkligen att alla producenter inom det småskaliga livsmedelshantverket här i Värmland hjälps åt för att stärka den gemensamma näringen.

Nordmarkens Destilleri

Nordmarkens Destilleri drivs av ett kreativt sällskap med yrkesbakgrund inom whisky och annan dryckesframställning. – Idén när vi startade 2014 var att tillverka högkvalitativ single malt whisky på lokala råvaror, säger Morgan Svensson, vd på Nordmarkens Destilleri. Men när man tillverkar whisky får man räkna med minst tre års lagringstid, varpå vi under tiden inriktade oss på vodkaprodukter, snaps, akvavit, brännvin och gin. Vi har även en egen svensk citronlikör, Nordmarkens Limoncello. Allt vi tillverkar är ett småskaligt hantverk, ingenting är automatiserat. Det är vi själva som ser över hela processen, vrider på kranar och provsmakar.

Claes Jonasson, VD på Nifa

mjölnarna i Stöpafors om jag kunde få använda deras rostade havre till vår ölbryggning, och på den vägen var det! Havren är vad som ger Västra Ämterviks Bryggeris öl dess särpräglade fyllighet och smak. Bryggeriet lägger ned mycket tid på att föra historierna ifrån trakten vidare och har nu också tagit upp traditionen med tillverkning av svagdricka samt julmust. – Vår plan är att fortsätta växa organiskt, på sikt säkra en plats på Systembolagets hyllor runt om i landet och få fler människor att få upp ögonen för den rikedom som finns i vårt landskap!

”Vi har medverkat under flera aktiviteter som Nifa arrangerat, som lett till merförsäljning och till att knyta band med andra producenter och kunder.” – Kristian Thorén, Västra Ämterviks Bryggeri

Målsättningen för Wermlands Brygghus när de startade 2013 i Kristinehamn var att arbeta med smakrika och klassiska ölsorter. – Det är roligt att experimentera med smakkombinationer och vi erbjuder regelbundet ölprovningar samman med munsbitar från lokala aktörer, säger Hans Skan, bryggare på Wermlands Brygghus. Ölet är idag där vinet var för cirka 20 år sedan när man började välja vin efter maten och vi vill fortsätta sprida kunskapen om hur man kan matcha mat och dryck. Vi bjuder gärna in restauranger för att lära dem mer och inleda samarbeten. Vi planerar just nu ett deltagande på en

Nordmarkens Destilleriers produkter har bland annat synts under Nobelceremonin då deras akvavit serverades 2018, samt 2019 samman med deras vodka. När coronapandemin satte stopp för Nobelmiddagar tog destilleriet tillfället i akt att producera handsprit, något som de fortsatt med sedan dess. När livet ger dig citroner… ”Nifa erbjuder alla medlemmar utbildningar, nätverksträffar, nya säljkanaler, marknadsföring och erfarenhetsutbyten. Om du som livsmedelsproducent eller förädlare vill utveckla ditt företag så är Nifa ett bra verktyg för att kunna ta nästa steg!” – Claes Jonasson, VD på Nifa Läs mer på nifa.se Fotograf: Helena Christerdotter


18

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

SÅ FÅR VI MER NORRBOTTNISK MAT PÅ TALLRIKEN Livsmedelsförsörjningen i Norrbotten måste säkras inför framtiden, då det framöver väntar stora investeringar i industrin och näringslivet. Därför har Nära Mat – en livsmedelsstrategi för att få mer norrbottnisk mat på tallrikarna – tagits fram. Arbetet med Norrbottens regionala livsmedelsstrategi påbörjades redan 2015, och inom kort presenteras en reviderad strategi. Detta görs i samarbete mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten. – Redan 2014 såg vi ett behov av att ta frågan om livsmedelsförsörjning på allvar och kroka arm för att samla kraften tillsammans. Vi måste trygga försörjningen av mat och bidra till arbetet med en hållbar samhällsutveckling, säger Hulda Wirsén, samordnare på Länsstyrelsen. Strategin riktar sig främst till aktörer inom livsmedelskedjan och målsättningen ska nås genom samarbeten, riktade åtgärder, företagsutveckling, projekt och offentlig upphandling. Allt för att stimulera och utveckla sektorn. Ett exempel är att Piteå kommun tagit över driften

av Grans naturbruksgymnasium, som tidigare var hotat av nedläggning. Genom satsningar och investeringar är läget idag annorlunda och skolan har nu fler elever än tidigare. – Jag har idag träffat ungdomar på gymnasiet. Det märks att ungdomarna är peppade på att ge sig ut i arbetslivet, och de jag träffat har goda förutsättningar för att bidra till den hållbara omställningen. Länsstyrelsen driver också ett projekt med lärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet för att öka kunskapen hos barn och unga om livsmedelsproduktion utifrån våra regionala förutsättningar. Samarbete med gemensamma målbilder är viktigt och ytterligare exempel är att Leader program har avsatt medel till olika projekt och satsningar, och branschaktörerna jobbar med olika kompetensutvecklingsinsatser. – Vi jobbar även med inspiration, exempelvis

genom Nära Mat podden. I avsnitten träffar vi människor i branschen för samtal om olika utvecklingsfrågor. Dessutom försöker vi nå ut till konsumenterna och belysa hur viktigt det med cirkulär ekonomi, för att få lönsamhet och öka produktionen av mat.

Samordning och revidering av Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, finansieras av Länsstyrelsen, Region Norrbotten, LRF Norrbotten, Norrbottens kommuner och Sparbanken nord.

– Vi har många duktiga företag med fina livsmedel. Att det är stora investeringar på gång i gruvbranschen gör också att försörjningsfrågan av mat i vår del av landet blir en viktig fråga framöver. Vi måste ha tillgång till bra mat, avslutar Hulda Wirsén. Läs mer på naramat.nu Nära Mat podden finns där poddar finns.

VI MÅSTE TRYGGA FÖRSÖRJNINGEN AV MAT OCH BIDRA TILL ARBETET MED EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Hulda Wirsén samordnare på Länsstyrelsen.


’’BLAND DE BÄSTA I KLASSEN PÅ HÅLLBARHET, MEN VI ÄR INTE NÖJDA’’ Titta på vår nya fina förpackning. Där finns ett löv som talar om hur mycket koldioxidekvivalenter (CO 2 e)* som knäckebrödet i paketet har skapat – från åker till butik. 420 gram, närmare bestämt. Vi har räknat in allt. Från tillverkningen av gödsel för åkrarna, kablarna som leder strömmen till vårt bageri, energin för att göra pappret till våra förpackningar, bränslet till traktorerna, lastbilarna... ja, du fattar – allt.

INGET GÅR TILL SPILLO. Hållbarhet handlar också om att ta tillvara. Den lilla mängd degrester och brödspån som vi inte kan ta tillvara, skickar vi till en annan bonde här i Dalarna. Han har kor och de älskar knäckebröd i vilken form det än kommer.

VI BAKADE FOSSILFRITT REDAN 2013. Alla våra ugnar värms upp av grön el som framställs i Dalarna. Överskottsvärmen återvinns för att värma lokalerna och vattnet. Den första värmeåtervinningen installerade vi redan 1954, bageriet blev helt fossilfritt redan 2013.

”BÄST I KLASSEN” MEN INTE NÖJDA. Experterna som hjälpte oss göra detta var lika noggranna som de blev lyriska. ”Bland de bästa i klassen”, sa de. Och tittar vi på andra så verkar det stämma. Men trots allt vi har gjort, vilket inte är lite, är vi långt ifrån nöjda.

Vi följer vår klimatpåverkan

från fält till butik

DIREKT FRÅN VÅRA LOKALA RÅGHJÄLTAR.

FRÅN 1817 IN I MORGONDAGEN. Leksands Knäckebröd började med gammelfarmors mormor som föddes 1817, bara ett stenkast från där vi har bageriet idag. Och receptet är exakt detsamma. Som du förstår är kvartalsekonomin inget för oss, vi räknar sekler. Precis som du, tänker vi mycket på vad vi lämnar efter oss till våra barn. Följ med oss på resan mot en fin framtid genom att konstant sänka den där siffran i lövet på paketet. Utan att vi någonsin gör avkall på smaken.

VI KAN GÖRA SÅ MYCKET MER. Även fast vi tagit bort all onödig plast i vårt bageri och väljer svensk kartong (som är dyrare än den importerade) för att undvika onödiga transporter, så räcker det inte. Vi måste bli ännu bättre om vi ska ha en värld värd namnet att lämna över till kommande generationer. Det är ett konstant pågående arbete som vi gärna delar med oss av. VÅRT HÅLLBARHETSARBETE EN DEL AV VAD VI GJORT: Vi bakar fossilfritt sedan 2013. All värme från ugnarna återvinns till lokalvärme och varmvatten. Tagit bort alla plastkassar, muggar och kartongband i plast.

DET HÄR JOBBAR VI MED: Byter bilar och frakter till fossilfria alternativ. Effektiviserar energianvändningen i bageriet ännu mer. Installerar solpaneler på bageriet.

Rågmjölet i vårt knäckebröd är inte bara garanterat svenskt, det får vi från bönder som Anton Öhlund utanför Hedemora – men aldrig längre bort än 34 mil från vår egen kvarn. Ja, vi har en egen kvarn så att rågen kan komma så direkt som möjligt från gårdarna till oss, utan att åka omvägar. Allt för att minimera transporter.

*Alla växthusgaser omräknade till effekten som koldioxid har på klimatet.


20

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

SÅ FRÄMJAR EU INNOVATIONER I LANDSBYGDER Företag och eldsjälar runt om i svenska landsbygder står för många viktiga innovationer som kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Flera av dem har förverkligats med stöd från EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik samt havs- och fiskeriprogrammet. Innovationer i svenska lands- och kustbygder bidrar på olika sätt till en hållbar omställning i linje med EU:s mål om minskad klimatpåverkan, biologisk mångfald, tryggad livsmedelsförsörjning och ett Europa med en trygg och livskraftig utveckling i alla dess delar, såväl i landsbygder som städer. Tack vare stöd från EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik samt havs och fiskeriprogrammet har flera av dessa innovationer förverkligats. Pengarna har gått till produkt-

utveckling, nya tekniska lösningar och en mer hållbar förvaltning av naturresurser.

Ett av dessa projekt är Musselfeed, som gör hållbart hönsfoder från blåmusslor.

Stödet kan sökas genom Jordbruksverket, länsstyrelserna och så kallade leaderkontor. Hittills har 94 miljoner kronor getts till stöd för innovationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringar under perioden 2014-2020. Över 400 miljoner har gått till innovationsgrupper som utvecklar innovationer inom jordbruk, trädgård och rennäring, vilket har resulterat i fler än 100 svenska innovationsprojekt.

Inom lokalt ledd utveckling finns många exempel på lokala, innovativa satsningar där fler får del av nyttan. Några exempel är ett system för ökad hållbar konsumtion i offentliga kök, teknisk lösning för att avsaltning eller att tillgängliggöra försäljning av lokala råvaror. EU kompletterar också de ekonomiska stöden med insatser för nätverkande och nya samarbeten. – Dagens stora samhällsutmaningar kräver också att vi lär oss av varandra och att nya samarbeten skapas mellan olika kompetenser och intressen men också mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. Då blir vi ännu mer kreativa och utvecklar mer hållbara lösningar, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare för Landsbygdsnätverket. I La ndsbygdsnät verket sa mla s över 1 20 nationella organisationer och myndigheter från skilda sektorer, kompetenser och intressen med finansiering från EU. Där finns representanter från civilsamhälles- och näringslivsorganisationer, rådgivning, forskning, utbildning och offentlig sektor. – Det är viktigt med denna verklighetsförankring och intressebredd för att skapa samarbeten och lösningar som ställer om till mer hållbara levnadssätt och produktion.

Läs mer på landsbygdsnatverket.se och jordbruksverket.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

21

VÄXTSKYDDSMEDEL FRÄMJAR ETT HÅLLBART LANTBRUK För att lyckas försörja den växande världsbefolkningen behöver lantbrukare metoder och verktyg som säkerställer friska odlingar hela vägen från sådd till skörd. Kemiska och biologiska växtskyddsmedel spelar en väsentlig roll i möjliggörandet av en långsiktig produktionsökning på den befintliga åkermarken, vilket krävs för att utnyttja våra resurser till största möjliga potential och med minsta möjliga påverkan på människa och miljö. Svenskt Växtskydd verkar för att skapa förståelse i Sverige för behovet och nyttan av växtskyddsmedel för det miljömässiga och ekonomiskt hållbara lantbruket. Världens befolkning ökar hela tiden. Enligt Food and Agriculture Organization, FAO, är befolkningstillväxten årligen 78,5 miljoner människor, vilket innebär att vi år 2050 kommer ha en världsbefolkning på över 9 miljarder. För att försörja oss alla behöver vi producera mer mat de kommande 50 åren än vad vi gjort totalt under de senaste 10 000 åren! Detta samtidigt som odlingsarealen är begränsad och klimatförändringarna skapar nya utmaningar för lantbruket. Produktionsökning av befintlig åkermark krävs Växtskyddsmedel är en förutsättning för att säkerställa både dagens och morgondagens livsmedelsproduktion. Det hjälper oss att producera så mycket mat som möjligt med en så begränsad miljöpåverkan som möjligt. – Att öka produktionen är en utmaning. Att se till att produktionsökningen samtidigt är miljömässigt och ekonomiskt hållbar är en ännu större utmaning, säger Milena Vrhovac Jasarevic, kommunikationsansvarig på Svenskt Växtskydd. Växtskyddsåtgärder för att ogräs, skadesvampar och skadeinsekter ska hållas på en acceptabel nivå krävs inom både konventionell

och ekologisk odling, för att utnyttja åkerarealen på ett effektivt sätt. Förutom de förebyggande åtgärder odlare kan nyttja som att exempelvis hålla en varierad växtföljd, så ökar växtskyddsmedel förutsättningarna för ett gott skördeutbyte. – Växtskyddsmedel bidrar dessutom till en bra livsmedelssäkerhet då de bland annat minskar förekomsten av mögelsvampar med toxinproduktion, säger Milena. Växtskyddsmedel minskar även risken för växtnäringsläckage då en frisk gröda lättare utnyttjar den tillgängliga växtnäringen i jorden än en sjuk. Tillsammans för Sveriges framtida lantbruk Forskning och utveckling är en grundbult i branschen för växtskyddsmedel, allt från praktiska fältförsök till forskning på nya substanser som klarar dagens och framtida hårda lagkrav. Cirka 10 procent av företagens omsättning investeras i forskning och utveckling. – Områden som prioriteras för forskning präglas av bland annat förändrade odlingsklimat och vikten att förebygga resistens hos växter och

människor, säger Milena. Branschen består av en mångfacetterad samling aktörer där vissa företag jobbar med screening för att framställa nya aktiva substanser medan andra utvecklar det som redan finns idag till nya produktlösningar. De växtskyddsmedel som används inom svenskt lantbruk är godkända av svenska och europeiska myndigheter. De har genomgått omfattande tester och är de kemikalier som vi vet mest om och har kontroll på med hjälp av regelverk, regeltillämpning och ansvarstagande användning. Det är därför viktigt att politiker står fast vid den lagstiftning de en gång har godkänt, menar Milena. (Se bild 1 för tidslinje av EU:s registreringsprocess). – Man behöver kunna lita på att systemet fungerar och att den uppsatta lagstiftningen gäller för alla, annars riskerar produkter som uppfyller kraven att stoppas på grund av politisk opinion, vilket resulterar i att allt fler investeringar istället görs utanför Sverige och Europa. Sverige har mycket goda förutsättningar för att producera livsmedel på ett effektivt och hållbart sätt, och där har växtskyddsmedel en viktig plats för bevarandet och främjandet av morgondagens lantbruk! Bild 1

KÅLBLADLÖSS – OBEHANDLAT

KÅLBLADLÖSS – BEHANDLAT

SVAMPANGREPP OBEHANDLAT

SVAMPANGREPP BEHANDLAT

Milena Vrhovac Jasarevic, kommunikationsansvarig på Svenskt Växtskydd.

Svenskt Växtskydd är de svenska växtskyddsföretagens branschförening. Föreningen består av åtta företag som levererar växtskyddsmedel på den svenska marknaden med en omsättning av cirka 700 miljoner kronor i ledet leverantör – återförsäljare. Svenskt Växtskydd är en del av Kemisk Tekniska företagen (KTF) Organisation AB Läs mer på svensktvaxtskydd.se


22

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

Korna har en betydelsefull roll för ett hållbart svenskt lantbruk och för en fortsatt grönskande landsbygd

SVERIGES PRODUKTION AV MJÖLK OCH NÖTKÖTT KLARAR PARISAVTALETS KLIMATMÅL Korna har en betydelsefull roll för ett hållbart svenskt lantbruk och för en fortsatt grönskande landsbygd. I Sverige kan vi nå de globala klimatmålen och öka svensk mjölk- och nötköttsproduktion. Med kunskap som ledstjärna arbetar Växa - landets största husdjursförening - aktivt med hållbarhet för djur, människor, miljö och ekonomi tillsammans med svenska bönder. Samhället står inför omfattande klimatutmaningar. Stora insatser måste göras, inte minst inom lantbruket. Växa, det kooperativa rådgivnings- och kunskapsföretaget för mjölk- och nötköttsbönder, intensifierar nu sitt hållbarhetsarbete. Konkreta åtgärder tas fram för vad som behövs på svenska gårdar för att produktionen av mjölk och nötkött ska bli ännu mer hållbar, nå Parisavtalets klimatmål och på sikt bli klimatneutral. Tillsammans med sju andra företag visar Växa i rapporten ”Framtidens Jordbruk Mjölk & Nötkött” hur långt fram svenskt lantbruk är, redan idag. Svensk mjölk- och nötköttsproduktion är knappt hälften så klimatbelastande som det globala genomsnittet. – Vi ser att det svenska lantbruket är mycket betydelsefullt för livsmedelsförsörjningen av en växande befolkning. Våra bönders kompetens är hög och bondens arbete är en nyckelverksamhet. Nyttan som jordbruket ger samhället är enorm. Som exempel på hur långt fram svenskt lantbruk är vill jag nämna vår goda djurhälsa och djurvälfärd med rekordlåg antibiotikaanvändning. Betande nötkreatur ger möjlighet för biologisk mångfald, kolinlagring i vall och betesmarker och öppna landskap. Dessutom ger animalieproduktionen naturgödsel som behövs för annan odling – som vegetabilier för oss människor. Friska djur och hög avkastning leder till låg klimatbelastning.

Klimatavtrycket från svensk mjölk och nötkött är redan nu mindre än hälften av världsgenomsnittets, och det visar att mer produktion bör ske i Sverige. Trots det är vi bara till 60 % självförsörjande på nötkött och 70 % på mjölk, säger Malin Hidgård, hållbarhetschef på Växa. Digitaliseringen ser Växa som en del av lösningen för att nå svenska klimatmål och Parisavtalets mål. Även här är den svenska bonden i framkant och tar snabbt till sig nya innovationer. Exempel på verktyg som Växa tillhandahåller är Kokontrollen® och managementverktyget MinGård®. - Data om nötkreatur samlas i en kraftfull datatjänst, Kokontrollen. Bonden får en totalbild över sin produktion och träffsäkra rapporter och branschjämförelser genom MinGård, där rapporter och nyckeltal från Kokontrollen finns. Datan kan även användas för att ta fram gårdens klimatavtryck. Med dessa hjälpmedel kan vi i Växa stötta bonden i förflyttningen till en än mer hållbar produktion. - Vi ser att vi kan nå långt med dagens befintliga metodik och kunskap, men att det krävs ytterligare tekniksprång för att nå hela vägen. Tillsammans måste vi se till att lönsamheten i lantbruket stärks så bonden kan göra nödvändiga investeringar för att minska klimatavtrycket ytterligare. Lantbrukarens roll och arbete är avgörande, men kostnaderna behöver förde-

Växa vill i klimatdebatten lyfta synen på växthusgaser – det är stor skillnad mellan metan (CH4), koldioxid (CO2) och lustgas (N2O). Idisslande djur alstrar metan, vilket är en kraftfull men kortlivad gas som finns i atmosfären i 10 år, jämfört med koldioxid som består i 1000 år. Att få ner växthusgaserna från de fossila källorna är viktigt. Källa: Framtidens Jordbruk Mjölk & Nötkött, illustration: Svenskt Kött.

las över hela livsmedelskedjan, även med något ökande livsmedelskostnader för konsumenter. Köper vi svensk mjölk och svenskt nötkött minskar vi samtidigt risken att bidra till klimatproblem i andra länder, avslutar Malin Hidgård. Läs och beställ rapporten Framtidens Jordbruk Mjölk & Nötkött: www.vxa.se/framtidensjordbruk

Malin Hidgård, Hållbarhetschef Växa


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

23

PROTEINRIKA OCH FETTSNÅLA KORVAR SKA MODERNISERA LIVSMEDELSINDUSTRIN MAT RÄTTS HÄLSOSAMMA KORV ÄR EN BANBRYTANDE PRODUKT PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN Som personlig tränare och kostrådgivare märkte Isak Melin att det fanns ett hål i marknaden när det gäller näringsrika korvar. Korv har funnits länge men är oftast gjord på slaggprodukter och har aldrig setts som någon fin eller hälsosam mat. Efter att ha tröttnat på att vända på korvpaket i livsmedelsbutikerna uppstod idén att tillverka en egen korv som ska underlätta vardagen för de som vill äta hälsosamt. När tränings- och instagramprofilen Isak Melin fick in en ny klient som visade sig vara Marcus Karlsson, vd för charkuteriet Härryda Karlsson, framförde han sina tankar om en korv som är näringsrik på riktigt. – Efter mina önskemål och deras 104 års branschvana av korvtillverkning tog vi fram en proteinrik korv med rent nötkött och kyckling – de första fettsnåla och proteinrika korvarna på marknaden. Eftersom de har samma näringsinnehåll som kyckling går det utmärkt att byta ut mot korven rakt av, säger Isak. Under förra året lanserades de första korvarna under namnet Mat Rätt. I dagsläget finns korvarna på ICA-butiker runt om i landet. – Många blir positivt överraskade över korvens höga kvalitet och goda smak. Många som inte gillar vanlig korv gillar den eftersom den är mer matig och finare än den traditionella korven. En av våra ambitioner är att alla i familjen ska kunna äta samma mat och få i sig näring utan att kompromissa med smaken. I dagsläget innehåller sortimentet en falukorv, en prinskorv och tre grillkorvar i smakerna

naturell, chorizo och vitlök. Korvarna är gjorda på svenskt magert nötkött, kyckling och kryddor och är lokalproducerade i Härryda utanför Göteborg. De är skinnfria, laktosfria, glutenfria och fläskfria vilket gör att de passar de flesta, oavsett vilken diet man följer. – Vår slogan i början var ”Vår hemlighet är att vi inte har några hemligheter”. Vanligtvis vet man inte riktigt vad korv innehåller, men med våran vet du precis vad du får i dig, säger Isak. Efter att ha jobbat med klienter för att ändra kostvanor har Isak sett att de enda förändringar som består är de som är hållbara och genomförbara i vardagen. – Även om vi går mot modernare tider tror många fortfarande att hälsosam mat inte kan vara god, att det bara är ris och kyckling som gäller. Målet med våra livsmedel är att sänka tröskeln för svenska folket, det ska inte vara svårt eller tidskrävande att skapa en hälsosam livsstil, säger Isak. – Våra ambitioner slutar inte vid chark. Planerna är att utveckla till ytterligare livsmedel som ska hålla samma röda tråd, utveckla onlinehandeln

Isak Melin

och expandera till fler butikskedjor och så småningom satsa internationellt. Just nu ser vi över hur man kan skapa färdiga matlådor med normal husmanskost i samma anda.

Läs mer på: www.matratt.se Isaks Instagram: @isakmelin Maträtt: @matratt.se


DIN MÖTESPLATS FÖR PRIVATE EQUITY

Hos oss finns framtidens tillväxtbolag

w w w. a k t i e g i ro t. s e


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

25

DET ENKLA MEDLET FÖR ATT FÖRHINDRA OCH FÖRMILDRA CYBERATTACKER De senaste åren har det skett en explosionsartad ökning av cyberattacker i takt med digitaliseringen, en utveckling som accelererat till följd av pandemin. Att bli utsatt kan innebära en enorm finansiell påverkan och tillsammans med Howden Insurance Brokers kan företag hitta rätt försäkringsskydd – när olyckan väl är framme. Utan rätt resurser på plats kan en cyberattack bli en kostsam historia för det utsatta företaget. En eventuell attack riskerar inte bara nedstängda system och avbrott i försäljning och verksamhet, utan även dyra kostnader i form av den experthjälp som behövs för att hantera den akuta krissituationen. Därtill tillkommer sedan efterföljande kostnader, i form av eventuella skadeståndskrav och notifiering från och till berörda parter, till följd av dataläckage och påföljande rättsliga kostnader. – En slentrianmässig tanke som många har är att det här kommer inte att hända oss, för vi har säkerhetsfunktionerna outsourcade till utomstående företag. Många anser dessutom att det är dyrt, vilket det är om man bara ser till vad premiens pris. Men det många inte tänker på är att de kostnader som uppstår om man utsätts för en attack är desto högre. För det är inte längre en fråga om ifall det händer, utan istället en fråga om när det händer, säger Herman Börjesson, Insurance Broker Cyber, på Howden Insurance Brokers. – En fördel med att ha en försäkring på plats är att försäkringsgivarna i de flesta fall erbjuder en upphandlad panel av experter. Många företag saknar resurser och erfarenhet för att hantera en krissituation. Men via försäkringen har den försäkrade tillgång till en 24/7 hotline-panel, där man får hjälp direkt av både IT-personal, juridisk rådgivning eller PR-konsulter. För när det kommer till en cyberattack är tiden det allra viktigaste att ta i beaktning, fortsätter Herman.

Idag ställs höga krav från försäkringsbolagen innan en cyberförsäkring kan utfärdas, men med hjälp från Howden Insurance Brokers slipper man som företag själv vara den som medlar med försäkringsbolagen. Genom att låta sina kunder fylla i ett komplett frågeformulär, som täcker upp allt från företagets IT-säkerhet till deras management och policies, är de med och förenklar processen.

– Det finns en anledning till att försäkringsbolagen ställer allt högre krav. Bakom de flesta av dagens cyberattacker ligger den mänskliga faktorn, där personal klickar på länkar i mail eller surfar på fel sätt på nätet. Addera till det icke-befintliga resurser och brist på utbildning av personalen, säger Herman Börjesson. – När hela samhället numera använder sig av stora molntjänster, som sammankopplar flera

olika företag, behöver en attack inte heller vara riktad mot ett specifikt företag. Istället kan man drabbas bara man nyttjar en molnleverantör. Därför är det extra viktigt med rätt skydd när en attack väl sker. Howden Insurance Brokers är en del av Howden Broking Group som är världens största privatägda försäkringsförmedlare.

För kontakt: Herman Börjesson 070-63 75 000 hborjesson@howden.se


26

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

Produktionen av RVP Repellentstolparna från 7-23 meter sker framförallt i Ludvika där företaget bedrivit verksamhet i över 100 år och varit med om att bygga upp svensk infrastruktur. Furustolparna som stått i den svenska skogen i upp till 150 år genomgår en rigorös kvalitetsinspektion i varje produktionssteg från avverkning, barkning, svarvning, torkning till den högteknologiska impregneringsfasen. RVP Repellentstolpen är yttorr, luktfri och klättringsvänlig året runt, något som uppskattas av linjemontörerna, och dessutom behövs inget lagringstillstånd. Medellivslängden ligger mellan en långlivad kreosot och en kopparimpregnerad stolpe. RVP Repellentstolparna lanserades under 2018 i Sverige och marknadens efterfrågan på miljövänligare furustolpar är omättlig. Fram tills vintern 2021 så har över 20 svenska nätbolag köpt in RVP Repellent och era större nätbolag som Vattenfall och E.ON beställer löpande RVP Repellent. Rundvir Rundvirke Poles drar sin stolpe till stacken för en miljövänligare värld och i praktiken CO₂-kompenseras varje avverkad svensk RVP Repellentstolpe med minst två planterade plantor.


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

27

SUPERISOLERADE VAKUUMPANELRÖR – LÖSNINGEN FÖR EN GRÖNARE PLANET Powerpipe startade 1986 och står nu som ensam tillverkare av fjärrvärmerör i Sverige. Från fabriken i Göteborg är de med och driver utvecklingen av framtidens fjärrvärmeledningar. Med målet att minimera mängden värmeförluster och på så vis även fjärrvärmens inverkan på vår planet. Genom att använda sig av vakuumisolerade fjärrvärmerör från Powerpipe kan värmeförlusten från dagens fjärrvärmenät minskas markant. Något som skulle innebära stora besparingar för landets energibolag – både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Reduktionen av det spill som idag sker från fjärrvärmeledningar innebär att mängden producerad energi kan minskas. Arbetet går även hand i hand med Powerpipes interna hållbarhetsarbete. Där produktionen drivs uteslutande av miljömärkt el, samtliga truckar går på biodiesel och allt kasserat material återvinns direkt på plats i fabriken. För arbetet belönades företaget i sin senaste hållbarhetsutvärdering med högsta betyg från sina kunder – och ett betyg på 4,93 från Sinfra. – Energi kommer att bli mer och mer värdefull framöver och det blir då dyrare per energienhet med värmespill. Att satsa på vakuumpanelrör blir därmed en investering för framtida generationer. De är något dyrare, men redan efter några år så ger de en positiv kalkyl ekonomiskt. Det gör att vi ser ett minskat värmeutsläpp mellan 30-50%, som ger en ökad koldioxid- och energibesparing, berättar Jan Frick, produktansvarig på Powerpipe. Tillsammans med Chalmers har Powerpipe under flera år genomfört ett pilotprojekt i fyra svenska städer, Göteborg, Helsingborg, Linköping och Varberg, där deras vakuumisolerade rör placerats i befintliga fjärrvärmesystem. Med hjälp av Chalmers avläses sedan data från rören, för att kunna utläsa exakta värme- och miljöbesparingar. Något de hoppas kommer få fler energibolag

att förbise den högre produktkostnaden – för att istället fokusera på de långtida besparingar som vakuumrören för med sig. Eftersom vakuumpanelrör med samma värmeprestanda som traditionella rör kan ha 25% mindre yttermått finns möjligheter att minska grävkostnaden vid nyinstallation. I dagens stor-

städer, som ständigt växer sig allt tätare, kan platsbrist under mark vara avgörande för satsningen på fjärrvärme och med Powerpipes hjälp minimeras därmed både tidsåtgången och grävkostnaden. Addera därtill det minskade energisvinnet och vakuumpanelrören blir ett givet val för framtidens fjärrvärmesystem. – Välisolerade rör är en långsiktigt positiv investering för energiföretag och det hållbara samhället. Det finns stor potential att finna om man ökar fokuseringen på att minska fjärrvärmens systemförluster. Fjärrvärmerör kan leva i långt över 50, bortemot 100 år, och kostnader för energiförluster är den klart dominerande kostnaden efter bara ett fåtal år, avslutar Jan Frick.

VÄLISOLERADE RÖR ÄR EN LÅNGSIKTIGT POSITIV INVESTERING FÖR ENERGIFÖRETAG OCH DET HÅLLBARA SAMHÄLLET

Läs mer om Powerpipes Superisolerade vakuumpanelrör på Powerpipe.se.

Larmtrådar Medianrör (två st) Traditionell isolering (PUR)

Vakuumpanelisolering Mantel Twinrör med vakuumpanel.


28

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

DET BRÅDSKAR MED NYA STAMBANOR Idag har Sverige brist på både kapacitet och tillgänglighet på stambanorna, vilket bland annat försämrar landets konkurrenskraft. Så kan vi inte ha det. I alla fall inte om man frågar Europakorridoren som menar att det är hög tid att modernisera Sveriges trafiksystem. – Genom att bygga en ny stambana mellan Stockholm, Göteborg och Malmö kan vi säkerställa godstågens tillgång till Göteborgs hamn, vidga arbetsmarknadsregioner och skapa klimatsmarta och snabba förutsättningar för persontransporter ner till kontinenten, säger Mattias Josefsson, vd på Europakorridoren. Idag är förseningar ett faktum i tågtrafiken. Värst drabbat är just sträckan mellan Malmö

och Stockholm samt Göteborg och Stockholm. Mattias Josefsson menar att det beror på den bristande kapaciteten i förhållande till efterfrågan: – Det är många som vill åka på spåret helt enkelt. Genom nya stambanor kommer vi till rätta med problematiken. Bristen på kapacitet i det svenska järnvägsnätet försämrar inte bara möjligheterna för resenärer att välja ett miljösmart kollektivt alternativ. Det försämrar och

försvårar också för företag att nå Göteborgs hamn i tid med transporter av varor som ska ut på världsmarknaden. Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och har en avgörande betydelse för Sverige och svensk export. Men det finns idéer. I början av året presenterade bland annat Skanska sitt koncept för industrialiserat byggande av prefabricerade landbroar. De möjliggör en tredjedel så lång byggtid till en lägre kostnad än vid användande av konventionell teknik. Detta är ett sätt att möta den ökade efterfrågan. Allt fler väljer det miljövänliga tåget som transportmedel när man ska förflytta sig och enligt Trafikverkets prognoser ska den tydliga trenden hålla i sig. Resandet med tåg förväntas öka med 53 procent mellan 2017 och 2040, medan resandet med personbil förväntas öka med 27 procent. Även Trafikverket och Jacobs rapporter som kom i mars visar att antalet resenärer beräknas bli betydligt högre än i tidigare prognoser. – Siffrorna talar sitt tydliga språk. Svenska folket har förstått vikten av att resa klimatsmart och kollektivt. Det är naturligtvis bra. Vi behöver alla hjälpas åt att göra vad vi kan för att minska klimatpåverkan långsiktigt, säger Mattias Josefsson. De senaste åren har framför allt det regionala resandet ökat. Och här finns även stor möjlighet till en kraftigare ökning. – Vi har en rad högskole- och universitetsorter i södra och Mellansverige där kollektivtrafiken idag har svårt att konkurrera med andra färdmedel. Här finns potential att vidga arbetsmarknadsregioner, stärka konkurrenskraft och tillväxten i Sverige. Målet är även att föra Sverige och Skandinavien närmare Europa genom nya stambanor. – Med nya stambanor får Sverige ett modernt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem. Och det brinner i knutarna – kapaciteten slår idag i taket på flera håll längs med sträckan, säger Mattias Josefsson.

Europakorridoren Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner och regioner samt andra intresserade branschföreträdare i Sverige och Tyskland med syfte att verka för ett modernt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem.

Läs mer på www.europakorridoren.se/sv/

SIFFRORNA TALAR SITT TYDLIGA SPRÅK. SVENSKA FOLKET HAR FÖRSTÅTT VIKTEN AV ATT RESA KLIMATSMART OCH KOLLEKTIVT Mattias Josefsson VD för Europakorridoren.


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

29

EXPERTIS SOM GÖR DET KOMPLICERADE TILL EN KONKURRENSFÖRDEL Digital transformation är ett brett begrepp, tillämpligt inom alla branscher, för att lösa traditionella affärsutmaningar och skapa nya möjligheter genom användning av teknik. Även inom svensk industri är det ett relevant begrepp som behöver och också får prioritet. Att arbeta med produktutveckling är idag en utmaning. Produkter blir alltmer komplexa, med fler lanseringsdatum på lägre budget, och det ställs höga krav på att medarbetare får rätt information vid rätt tillfälle. När det kommer till en verksamhets produkt och lösning så används nu ofta begreppet digital tråd. En digital tråd skapar en koppling mellan digitala och fysiska världar för att optimera produkter, människor, processer och platser. Med de

teknologier som finns tillgängliga idag sträcker sig en holistisk digital tråd över hela produktlivscykeln som äger rum inom ett företag. En tråd som sträcker sig hela vägen till leverantörer, kunder, produkter i produktion och de individer som betjänar och servar dem. För att få full effekt på sina digitaliseringsstrategier behöver därför vissa grundförutsättningar, såsom produktstruktur och datakvalitet, finnas på plats. Och det gäller att blicka framåt och skapa de förutsättningar som behövs för att kunna påbörja sin digitala transformationsresa. – Vi vet själva hur det är, när man enbart ges tid och möjlighet att titta precis framför tårna och säkerställa att man kan hantera det som sker just nu. Vi spelar en central roll i att ge svenska industriföretag möjligheten och förutsättningarna att lyckas med sin digitala transformation, säger Johan Adelgaard, Head of Sales and Marketing på PDSVISION. Med rätt expertis och verktyg hjälper PDSVISION till väva samman den digitala tråden på vägen mot en lyckad digital transformationsresa.

– Vi hjälper kunden framåt och att hantera komplexiteten i produktutvecklingen för att göra det till en konkurrensfördel, avslutar Johan. Läs mer om PDSvision hur har hjälpt andra med sin digitala tråd på pdsvision.com/customer-stories

Vi levererar robusta lösningar för säker mobiltäckning inomhus Vad gör MIC Nordic? Vi tillhandahåller möjligheten för kommunikation ”MIC360° As A Service”. Det betyder att vi är en systemintegratör med fullt ansvar för projekten från FoU, projektering, design och installation av kvalitetsprodukter till service, drift och övervakning. City-DAS® City-DAS är MIC Nordics koncept för mobiltäckning där mobiloperatörernas basstationer centraliseras för att kunna nyttjas av flera byggnader i samma område. MIC Nordic levererar även system baserat på O-RAN. Systemen kan utföras som Neutral-Host eller byggas som Privata Nät.

2G 3G 4G 5G IOT WIFI 6 RAKEL

Framtidssäkra antennsystem Våra egenutvecklade MIC360° komponenter klarar allt från Rakel till 5G. De svensktillverkade antennerna är diskreta och av högsta kvalitet och bestyckade med den nya kontakstandarden 4.3-10 för bästa PIM prestanda.

www.micnordic.se

Ready


Smart Tillverkning Vi tillhandahåller lösningar för den smarta tillverkningens värld

Besök hexagonmi.com |

Ytbehandlingar som går på djupet Några tusendelars millimeter kan vara avgörande för produktiviteten, effektiviteten och det berömda första intrycket. Styrkan i Oerlikon Balzers avancerade ytbehandlingar blir särskilt tydlig när processer måste påskyndas, svåra material ska bearbetas eller när ett högkvalitativt utseende krävs.

www.oerlikon.com/balzers/se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

31

HEIDENHAIN LANSERAR NY LÖSNING MED FOKUS PÅ PRODUKTIVITET OCH LÖNSAMHET Heidenhain brukar förknippas med verktygsmaskiner där styrsystem och mätskalor alltid har varit en central del av bolaget. – Det stämmer fortfarande, men nu lanserar vi även en ny lösning kring automation och digitalisering i form av Digital Shop Floor, säger Per Wincent, vd på Heidenhain Scandinavia. Heidenhain utvecklar och tillverkar linjära givare, vinkelgivare, pulsgivare, digitala lägesindikatorer och NC-styrningar för krävande positionering. Deras produkter används primärt i olika typer av maskiner och applikationer som kräver hög precision. Nu tar de nästa steg i företagets utveckling. – Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling varje år för att ständigt öka prestandan på våra produkter och tjänster. Digital Shop

Floor är en ny lösning med fokus på automation och digitalisering. Nu kan våra kunder visualisera och analysera sin produktion på ett enkelt sätt för att öka produktivitet och lönsamhet, säger Per Wincent, vd på Heidenhain Scandinavia. Basen för bolagets verksamhet grundas på en kontinuerlig strävan efter tekniskt ledande produkter i kombination med pålitlig närvaro, nära kundrelationer och praktisk orientering.

Med hjälp av Digital Shop Floor kan Heidenhain säkerställa alla processer från offert till leverans. – Vi strävar efter att hitta bästa möjliga lösningar för automation med både hårdvara, mjukvara och konsultation, där digitala tvillingar är ett inslag. För att försäkra oss om att våra produkter och tjänster lever upp till våra hårt ställda krav har vi även byggt upp ett nätverk av partners i Sverige inom service, ombyggnation och utbildning, säger han.

Läs mer på heidenhain.se

BJÄRNUMS STÅLPRODUKTER Vi får er varuhantering att rulla! – Vi hjälper våra kunder, oavsett vad det är, att förvandla idé till produkt.

w w w. s t a l p ro d u k t e r. s e


VI SKAPAR VÄRDE ÅT ER - INTE ADMINISTRATION accountor.se

Lön & Ekonomi - vi är med hela vägen Vi kan hjälpa dig frigöra tid och på så sätt få rätt förutsättningar för att ta rätt beslut för ditt företag. Och vara med framåt hela vägen, vid ändringar i behov av stöd samt i krav på finansiella rapporteringen. Hjälpen vi tillför förändras över tid. Vi förstår vikten av strategiska samarbeten. Hur man genom partnerskap kan utveckla produkter och tjänster utan att göra allt själv. Det är svårt att ha en egen ekonomifunktion som kan anpassa sig efter företagets förändringar. Det har vi, och kan hjälpa till med allt från redovisning, rapportering, lönehantering och skatt till att förbereda redovisningen inför en börsintroduktion.

Hur kan vi hjälpa dig? Redovisning • Löner • HR • Interim • Rådgivning • Fastighetsekonomi • Rekrytering www.accountor.se • 020-30 00 40

Accountor_jan 2022_251x372_SvD.indd 1

2022-01-05 09:17:20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.