__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

VÅRT SAMHÄLLE DECEMBER 2019

PÅ UPPDRAG FÖR FRAMTIDEN


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

2

FULL FART FRAMÅT

M

ot årsskiftet 2020 är vi många som blickar framåt och, med det gångna årets rådande visdom, lämnar bakom oss det som inte gav oss något och bär med oss utav allt det goda in i en ny tid av spännande utsikter och möjligheter.

I Vårt Samhälle vill vi lyfta aktörer inom specialiserade yrkesområden som arbetar hårt för att tillföra positiva krafter till ett samhälle i förändring. I den här alldeles nya bilagan får du ta del av flera framstående företags framtidsvisioner - och samtida realisationer! För vi har trots allt kommit en bit på vägen mot ett mer medvetet, klimatsmart, effektiviserat och jämlikt samhälle sedan 2000-talet tog sitt avstamp. Mycket går att förbättra, men man kan ju välja att se det hela som pockande potential, och när man läser om alla nya och banbrytande uppfinningar, lösningar och idéer kan man inte annat än att hänföras och entusiasmera över de innovativa företag, pionjärer och entreprenörer som vi fått nöjet att tala med! I det här numret diskuterar vi bland annat framtidens mat, framtidens energikällor, framtidens bredband och framtidens bostäder. Kan den ökade medvetenheten, tekniken och modet att våga bryta mönster och prova nytt leda oss till en mer balanserad och välmående tillvaro? Det vill vi tro och hoppas! Tillsammans har vi alla goda förutsättningar att verka för positiv skillnad och en gemensam utveckling. I Vårt Samhälle hoppas vi att kunna inspirera dig till just detta. Trevlig läsning och god helg!

Vårt Samhälle är ett registerat varumärke och produceras av Human Performance AB och medföljer som bilaga i Dagens Nyheter, December 2019. Produktionsansvarig Joey Massa | joey@humanperformance.se Redaktör Marianne Hulkko Projektledare David Svedberg Elias Jonsborg Tryck Bold Printing, Stockholm Omslag Unsplash


4

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

INKASSOBOLAGET SOM VILL ATT DU SKA SHOPPA LAGOM Antalet överskuldsatta personer i Sverige närmar sig en halv miljon samtidigt som skuldbeloppen ökar år för år. Detta är en trend som inkassobolaget Alektum Group vill vända. Därför lanserar företaget initiativet Shoppa Lagom för att hjälpa individer att hitta en sund privatekonomisk balans. Vid första anblicken är det rätt otippat att ett bolag som tjänar pengar på indrivning av människors skulder sjösätter en tjänst som ska vägleda fler att öka sin betalningsförmåga och minska sin skuldsättning. – Ja man kan ju felaktigt tro att inkassobolagen tjänar pengar på överskuldsättning men så är det inte. Ingen tjänar några pengar på en överskuldsatt person och särskilt inte samhället, säger Moa Tyborn, som är kommunikations- och marknadsdirektör på Alektum Group. Konceptet Shoppa Lagom smyglanserades i anslutning till Almedalsveckan i somras och intresset har varit stort från start. – 1,5 månad efter vår smyglansering hade en halv miljon människor i Sverige, Norge och Danmark besökt Shoppa Lagom-sajterna i respektive land. Därför kommer vi nu i november att utveckla verktyget med fler funktioner och göra en bredare lansering, säger Moa Tyborn.

Enligt inkassobolaget Alektum Group tar cirka 20 000 svenskar varje år sitt första steg mot skuldfällan i samband med aktiviteter som den snart stundande julhandeln och vid årsskiftet fanns det cirka 400 000 skuldsatta personer hos kronofogden. – Det är mycket lidande bakom dessa siffror. Vi ser problemen bakom den överskuldsättning som finns idag och vi ser människan bakom skulden. Shoppa Lagom är vårt bidrag till att personer inte överkonsumerar och vi hoppas att den skapar ett agerande och en diskussion om ansvarsfull shopping och kreditgivning. Shoppa Lagom kan uppfattas som ett ganska djärvt grepp av Alektum Group med tanke på att många av företagets egna kunder är verksamma inom just handel med försäljning av varor. – Vi har fått jättefin respons av våra kunder. Det ligger i tiden med hållbarhet och att shoppa hållbart handlar om att hitta balansen för konsumenter. Det är ju inte så att vi inte vill att folk ska handla utan bara bromsa överkonsumtionen och skapa en privatekonomisk hållbar situation för människor, säger Moa Tyborn. Nu närmar sig julhandeln som varje år tar shopping till nya nivåer och i anslutningen till denna helg kommer Alektum Group marknadsföra initiativet Shoppa Lagom.

– Vi riktar in oss mot vanliga konsumenter som då och då handlar ”lite för mycket”, det vill säga både du och jag. Initiativet är vårt sätt att ta ett samhällsansvar, avslutar Moa Tyborn. Läs mer på shoppalagom.se & alektumgroup.com


6

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

DIGITAL DJUPDYKNING MED KARLSKRONA KOMMUN Digitaliseringen har en självklar roll i det moderna samhället - och en tillika central roll i Karlskrona kommuns utvecklingsarbete. Som en av fem finalister i Sveriges Digitaliseringskommun 2019 står det klart att kommunen står i framkant vad gällande framtidens accelererande efterfrågan på effektiva och kvalitativa lösningar, och visioner om ett smartare samhälle. Karlskrona kommun ser positivt på den prestigefulla nomineringen, trots att Lidingö knep titeln under årets prisutdelning. — Vi såg tidigt nyttan och framtidspotentialen i digitaliseringsarbetet och har byggt upp momentum, säger Fredrik Sjölin, utvecklingschef inom IT i Kommunledningsförvaltningen. Då vi satsar stort på digitalisering, och samarbetar såväl lokalt som nationellt, ser vi nomineringen - för andra gången i rad, dessutom - som ett kvitto på att vi tänker och gör rätt. På internationell nivå har Karlskrona kommun bland annat varit drivande inom utvecklingsarbetet av projektet Serverat, där flera myndigheter tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samverkar för att underlätta för entreprenörer inom restaurangbranschen att starta bolag. — Genom verksamt.se kan myndigheter som Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samla information och e-tjänster som dessa entreprenörer kan dra nytta av. All data man

behöver tillgängliggörs för en klar överblick och snabb överläggning. Vi hoppas fler vill ansluta sig, då det bidrar till en kvalitativ och effektiv ny standard. Lokalt deltar Karlskrona kommun, tillsammans med huvudmannen bakom projektet, Boverket, i arbetet med att digitalisera plan- och bygglovsprocessen i projektet Får jag lov. För ökad lokal samverkan bjuder Karlskrona kommun in till Smart city forum, en mötesplats där Region Blekinge, Blekinge tekniska högskola, lokala IT företag, Blue Science Park och myndigheter inom Karlskrona möts två gånger om året för att föra dialog gällande kommunens utmaningar, möjligheter, samverkansprojekt och gemensamma aktiviteter.

Givetvis har vi, i och med tekniska plattformar och fler publika sensorer, ett parallellt ansvar och diskussion kring identitetsfrågor och säkerhet. Det lägger ett högt tryck på ledarskap och en kultur som främjar innovation och mod att våga prova. En annan framtidsförhoppning är förstås ett fortsatt djupare och bredare samarbete med också andra kommuner som delar våra höga ambitioner. Läs mer på karlskrona.se

Karlskrona kommun arbetar med en digital tvilling av staden, en 3D-modell som bland annat används i arbetet med att ta fram en digital översiktsplan för kommunens framtida satsningar. — Vi kommer kunna planera, testa och utvärdera exempelvis bostäder småskaligt. På så sätt minimerar vi risker och kan satsa högre i vårt utvecklingsarbete. Det är väldigt spännande! Inför år 2020 vill Karlskrona driva på accelerationen av omställningen av kommunens serviceleverans. — Vi blickar mot en smartare, mer självmedveten kommun där parkeringsplatser känner av om de är lediga och soptunnor om de är fulla. Mätning av badtemperatur som uppdateras live på nätet.

t.v Carl-Martin Lanér, kommundirektören t.h Fredrik Sjölin, Utvecklingschef IT


KAN RÄTT INREDNING RÄDDA LIV?

Skade- och suicidpreventiv gardinskena

Mycket robusta möbler, designade bl.a. för psykaitri

På HealSafe Interiör är vi övertygade om att inredning för läkande miljö kan bidra med skadeprevention, öka välmående, och stötta verksamhetens uppdrag. Våra produkter finns i Psykiatrin, BUP, Kriminalvård, Ungdoms- och HVB hem. HealSafe Interiör är specialister på skadeoch suicidpreventiv inredning och möbler. Vi vill att inredning skall vara tilltalande, trygg, ha god funktion och vara robust i sin konstruktion och material, för ökad säkerhet och god ekonomi. Inredningen skall helt enkelt hålla länge, på så sätt bidra till hållbarhet och möta verksamheternas faktiska behov. Den dagliga arbetsmiljön för personal där hot och våld ibland förekommer kan vara både trygg och säker utan att göra avkall på en läkande patientmiljö. En läkande miljö stöttar möjligheterna att ge god vård och minskar stressfaktorer, vilket bidrar till minskad risk för hot och våld, samt kan främja en snabbare läkningsprocess. Även inom andra områden som socialtjänst, demensvård och skolor är en trygg, hållbar och säker arbetsmiljö viktig. I många miljöer där inredningens design kan utgöra risk för människors liv blir det ofta en enkel lösning att skala av den, till exempel genom att ta bort persienner och klädkrokar. Det riskerar att skapa en steril och oinspirerande miljö. Vi har svarat mot verksamheternas behov genom att exempelvis designa säkra gardin- och duschskenor som försvårar självskador eller suicid. Att överhuvudtaget kunna ha gardiner ger patienter möjlighet att reglera ljusinsläpp i rummet. Detta ökar också trivseln och minskar stressframkallande buller genom bättre akustik.

Dessutom har vi även designat allt från säkra klädgalgar, toalettpappershållare och speglar till suicidpreventiva väggkrokar för upphängning av kläder och handdukar. Utöver dessa produkter har vi ett unikt heltäckande sortiment för de behov som uppstår för att skapa tryggare miljöer. Produkterna är baserade på ingående kunskap och forskning, och är utvecklade tillsammans med olika verksamheter, både nationellt och internationellt, där en läkande miljö är essentiell. Möblerna är särskilt designade för att tåla hårt slitage. En stol för offentlig miljö, inte minst i psykiatri och ungdomsvård, skall hålla. Därför är våra stolar, soffor, bord och sängar tillverkade med extra starka hållbara stommar och material, vilket skiljer dem från ‘vanliga’ möbler. De tyger vi använder är tillverkade för extremt krävande offentliga miljöer och testade för mycket högt slitage, och finns i ett brett urval av kulörer. Möbler skall vara hela och se bra ut också efter en längre tids bruk, då sparas både på miljö och pengar. En trivsam och funktionell inredning är viktig, men den kan inte ersätta personalens erfarenhet och kunskap för riskbedömning om patienters och klienters tillstånd. Däremot kan rätt utformad inredning vara ett stöd för många verksamheter och öka säkerheten där den behövs, samt medverka till en trygg läkande miljö. Det vill vi bidra till!

Välkomna att höra av er för rådgivning och inredningsförslag. Träffa oss på Stockholm Furniture Fair, monter AG:26, 4-8 februari. Läs mer på healsafeinterior.com

Robusta bekväma möbler som håller för alla påfrestningar.

Okrossbar spegel, krokar som släpper vid riskbelastning.

Mjuka möbler med förseglade sömmar och tåliga tyger.

Scandinavian Design for Safe & Healing Environments

HealSafe Interiör


8

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

MICRONÄT ORDNAR SNABBA SIGNALER Radio-Fiber är framtidens sätt att tillgängliggöra bredband, tv och telefoni. Med ett av världens snabbaste trådlösa bredband är MicroNäts nya produkt Radio-Fiber 6XG ett säkert kort - och du slipper gräva upp din tomt.

master, utan fibernoder som kopplas till utvalda sändare på hustaken i den ort där de installerats.

Från och med år 2010 har MicroNät riktat sig mot landsbygd och tätort med sin produkt Radio-Fiber 5XG, som de utvecklat och finslipat under de senaste åren.

— Enheterna kommunicerar med varandra, så varje kund skickar signalen vidare till nästa, vilket leder till den hisnande höga hastigheten; upp till 1000Mbit per sekund, samt till att - om någon mot förmodan skulle förlora kopplingen på vägen - plockas signalen upp och väljer en annan bana. På så sätt bryts inte hela nätverket. Kapaciteten i varje sändare är 12 Gbit per sekund, det är 120 gånger snabbare än kravet för att ens få kallas för bredband och vad man i stort annars använder i Sverige. Radio-Fiber 6XG är alltså en riktigt snabb och smart lösning, vars teknologi vi är först ut med i hela landet.

MicroNät är idag en av de största aktörerna i Europa vad gäller trådlösa bredband och finns i dagsläget från Skellefteå till Hedemora. Nu utkommer de med en helt ny produkt framtagen med fokus på cityområdena; Radio-Fiber 6XG, lanserad under november 2019.

Alla kunder hamnar alltså automatiskt i samma nätverk, ett Mesh-nätverk.

företaget. Man kan säga att det är en del av vårt koncept. Vi vill att kommunens pengar ska gå till rätt saker, som äldrevård, omsorg, skolor och så vidare. MicroNäts mål med 6XG är att erbjuda ett nät som är 10 gånger snabbare än övriga nätverk - för halva priset. — Vi tror att vår produkt passar dessa områden bäst just nu, och genom att vi slipper gräva hålls kostnaderna också nere. Gensvaret var omedelbart och positivt. — Folk ringde från hela Sverige, så nu är planen att expandera utifrån Örnsköldsvik, till andra orter runt om i Sverige. Läs mer på micronat.se

— Både 5XG och 6XG är Radio-Fiber, men man använder olika typer av sändare, säger Jonas Hellström, VD. Signalen skickas trådlöst via masten till den enskilda kundens fastighet, man behöver alltså inte gräva i jorden och den tål väder och vind. Skillnaden mellan 5XG och 6XG är att man med 6XG inte använder

Anledningen till att MicroNät från början tog fram produkten var på grund av intresset på landsbygden, där allt inte är fibrerat. — Det vi märkte var att det även fanns ett intresse i tätorten och i stadskärnorna där man generellt använder ett kommunalt nät. Då de har monopolet på marknaden har de kunnat prissätta hur de vill, utan tidigare konkurrenter. Vi arbetar förvisso privatfinansierat. Vi söker alltså inga bidrag varken från kommunen eller staten, utan produkten finansieras helt på abonnenter och återinvesteras sedan i


Fotograf: Okänd / Tekniska museet

En resa i tiden!

Från Telefontornet i Stockholm 1887 – till digitala Sundbyberg 2020 Stockholm var 1885 Europas telefontätaste stad. Därför byggde man världens största telefontorn i centrala Stockholm, färdigställt 1887. Från tornet gick över 4000 telefonledningar ut till abonnenterna. I Stockholm fanns då 5500 telefon­ apparater med ledningar på hundratals mil. Tidsresan har fortsatt från telefontornet in i den digitala tidsåldern, och som första stadsnät i Sverige har vi fått uppdraget att aktivt delta i kommunens digitaliseringsarbete.

Vi är förberedda med mål, ideer och entreprenörskap för att kunna fullgöra vår vision: ”Sundbyberg växer med dig!” Målet är att Sundbyberg ska bli bäst i Sverige även på digitalisering! För åttonde året i rad är Sundbyberg rankad som Sveriges fibertätaste kommun, med en täckning på 98%. En nyhet för 2020 är att vi lanserar en rad ”smarta hem­lösningar” för våra anslutna kunder – som ansluten till Sundbybergs Stadsnät kan man alltid känna sig framtidssäkrad.

Stadsnätet – Din digitala framtid.

info@sundbybergsstadsnat.se www.sundbybergsstadsnat.se


SMIDIGT ATT VARA FÖRETAGARE I ÄLVSBYN Mia Grenmark Köhler var företagare i Stockholm under många år innan hon började jobba som företagare i Älvsbyns kommun och hon blev mycket positivt överraskad av hur mycket smidigare det är att driva företag här. Mycket handlar om tillgängligheten och närheten till kommunen. - I Stockholm hade jag ytterst sällan kontakt med kommuntjänstemän. Här i Älvsbyn talar jag med dem nästan varje vecka, antingen rent socialt då de undrar hur det går, på någon av deras aktiviteter eller då jag ringer dem för att fråga om råd eller hjälp med dokumentation. Och jag kommer alltid fram, telefonköer existerar inte här, förklarar hon leende. VATTNET ANLEDNINGEN TILL ANRIK A NYCKELBRYGGERIERS FLYTT FRÅN LULEÅ TILL ÄLVSBYN Verksamheten hon är VD för är anrika Nyckelbryggerier som tillverkar allt från källvatten och bärdrycker, till öl och must. Det ursprungliga skälet till att företaget flyttade till just Älvsbyn var för det rena vattnet. De produkter bryggeriet tillverkar idag förutom källvatten är öl, bärdrycker som 100% blåbär och måltidsdrycken Vildsoda på en bas av kallpressade juicer från hjortron, blåbär och lingon, samt den flerfaldigt prisbelönta Gammaldags Julmusten och Påskmusten. - Alla utgår från det rena källvattnet vilket ger den karakteristiska runda och balanserade smaken till alla våra produkter. Det är ett vatten som är otroligt rent, friskt och utan föroreningar från varken jordbruk, motorvägar eller mikroplaster. Vi får ofta frågan från kunder och konkurrenter vad hemligheten bakom våra drycker eftersom de är så goda – det är tack vare vårt fina vatten! Våra drycker såldes till en början mest lokalt men nu får vi samtal från kunder i hela Sverige och även utomlands ifrån, till och med från andra sidan jordklotet. Från början var det bara vatten som tillverkades i Älvsbyn och öl hade inte tillverkats sedan bryggeriet låg i Luleå där företaget startades vid förra sekelskiftet. På senare år har dock allt fler drycker lanserats från bryggeriet i Älvsbyn. - Eftersom alla våra produkter bygger på det fantastiska vatten vi har tillgång till här så har det varit naturligt att basera all verksamhet i

Älvsbyn. Men ett starkt skäl har även varit det företagsvänliga klimatet de har byggt upp här i kommunen. Genom olika aktiviteter underlättar de för oss företag att samverka i många frågor och att gemensamt främja exempelvis kompetensförsörjningen i kommunen. N Ä R A O CH G I VA N D E F Ö R ETAG SS A MV E R K AN Älvsbyns kommun är en del av det så kallade ”Fyrkantsområdet” tillsammans med Luleå, Boden och Piteå, vilket sammantaget utgör ett befolkningsunderlag på drygt 150 000 personer med en gemensam arbetsmarknad. De fyra kommunerna Älvsbyn, Boden, Piteå och Luleå har ett nära samarbete då de ligger såpass nära varandra att man kan bo i en kommun och arbeta i grannkommunen. - Samarbete sker mellan både riktigt stora företag som Polarbröd och Älvsbyhus samt mindre företag på orten. Alla har något att lära av varandra och samverkan präglas av ödmjukhet och prestigelöshet. Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss alla och vi diskuterar ofta om hur vi värnar den norrbottniska naturen. L ÄG ET G E R A L LT M A N K AN ÖN S K A S I G Älvsbyn ligger vackert beläget vid Piteälven 45 minuter från Luleå. Lika nära är det både till Luleås och Arvidsjaurs flygplatser. Dessutom går det tåg och nattåg direkt från Älvsbyn till flertalet destinationer inklusive Göteborg och Stockholm. - I dagens intensiva samhälle så är det en lyx att kunna leva och bo så nära denna orörda natur som erbjuder ett stort lugn och många fritidsmöjligheter. Det är perfekt för familjer att kunna arbeta i ”Fyrkantsområdet” medan man ger sina barn en uppväxt i den här miljön. Samtidigt har man närheten till Luleå om man någon kväll vill ha ett större utbud av restauranger, kultur och evenemang. Det är smidigt att ta sig till och från Älvsbyn var man än kommer från och regionen satsar kontinuerligt på att utveckla transportmöjligheterna. Men det går inte att slå känslan av att lämna storstadsstressen bakom sig och ta ett riktigt djupt andetag när man närmar sig Älvsbyn, avslutar Mia Grenmark Köhler.


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

11

TREDJE GENERATIONENS ÄLVSBYHUS År 1944 grundades Älvsbyhus, Sveriges största hustillverkare, med visionen att producera hus i moduler som färdigställs inomhus. Deras utveckling tog fart under 60-talet då man utvecklade industriellbyggprocessen enligt löpandebandprincipen i fabrik. Idag har Älvsbyhus levererat fler än 42 000 hus till kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark. VD Kent Johansson och hans bror tillika vice-VD, Stefan Johansson är bolagets tredje generation Johansson. Det var deras farfar Göran Johansson som grundade bolaget och deras far Donald Johansson som utvecklade det som VD mellan åren 1979 – 2010. — Vi har arbetat inom familjeföretaget i princip hela våra liv, säger Kent. På Älvsbyhus tillverkar vi inte bara husen, vi utför också alla steg från stock till färdigt hus. Vi tillverkar våra husgrunder, grundmålar, tapetserar och installerar vitvaror - till branschens bästa priser! En sak som möjliggjort detta är, som farfar sa när han grundade företaget, att man aldrig ska göra sig beroende av banken. Det vill säga, vi har i den mån det gått undvikit att ta lån. Vi slösar heller inte på resurser, undviker mellanhänder och är självförsörjande på trävirke via eget sågverk. Husen har dessutom en av marknadens lägsta driftskostnader. Vår ambition är,

och har alltid varit, att erbjuda så många som möjligt valet att kunna bygga hus.

Älvsbyhus har snart i 20 år kunnat stoltsera med titeln största hustillverkare i Sverige.

I år firar Älvsbyhus 75-årsjubileum. — Vi har växt kontrollerat och långsiktigt. I slutet av 80-talet drabbades vår bransch i stort av hybris. Många trodde man kunde växa till himlen på lånade pengar. Vi har som sagt alltid använt egen kassa för våra investeringar. Vissa husföretag köpte till och med helikoptrar för tjänsteresor, man hade inte samma framförhållning som idag. Kraschen kom 1992, då branschen i stort sett försvann på mindre än ett år. Tidigare byggde man i Sverige 16 000-18 000 hus, året därpå 1993, byggdes det endast 3000. Det gick så långt att Sveriges då ledande husföretag gick i konkurs.

— Vårt mål var aldrig att bli störst, men år 2020 kommer vi faktiskt kunna säga så, såvida vi håller siffrorna året ut. Vi får se ny statistik varje månad, vilket blir spännande! Vi har även branschens nöjdaste kunder i Sverige, Finland och Norge enligt årets nöjd kund-index, NKI, för Sveriges småhustillverkare. Det är den bästa marknadsföringen man kan önska sig!

Idag råder nya krav. — Idag kan vi lättare förhålla oss till marknadens toppar och dalar, som alltid kommer att växla. Vi är förstås beroende av en fungerande bostadspolitik. Vi möts av många utmaningar vad gäller exempelvis skärpta energikrav, trots att vi redan bygger extremt energisnålt. Kommunala särkrav med orimligt långa handläggningstider försvårar processen ytterligare, men tack vare våra handfasta principer och goda planering, klarar vi att leverera också kommande generationers hus!

Läs mer på alvsbyhus.se


INVESTERA I EN HÅLLBAR OCH LÖNSAM FRAMTID Det råder inget tvivel idag om att vi måste ställa om vårt energisystem mot mer klimatsmarta produktionssätt.

Här kan du, som villaägare, som medlem i en bostadsrättsförening eller fastighetsägare, göra en stor insats för miljön som dessutom är klart lönsam från första dagen.

När du skaffat solceller använder du den egenproducerade elen i fastigheten och överskottet säljer du till ditt elhandelsbolag. Du kommer att producera el motsvarande ett inköpspris på ca 8 000 kr om året vid en solcellsinvestering på 100 000 kr. Du har alltså 8% årlig avkastning på investerat kapital. Har du tagit banklån på villan för investeringen har du ändå 6% avkastning. Detta är en grov tumregel för en normal villa med skapligt läge mot solen och beräknat på dagens elpris. 

Vi projekterar alltid en för er fastighet och era krav optimal lösning och monterar den med egen personal. Vi arbetar inom hela Stockholmsområdet och orter inom 10 mils avstånd.

Vi använder alltid premium komponenter med långa garantitider. Solpanelerna garanteras tex producera mer än 80% efter 25-30 år. När elpriset stiger under kommande 30-årsperiod blir investeringen ännu mer lönsam. Tänk även på att fastighetens värde ökar när den producerar ca 7 000 kWh/år gratis el enligt ovanstående exempel.

WWW.STOCKHOLMSOLENERGI.SE | INFO@STOCKHOLMSOLENERGI.SE 08 694 85 31


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

13

STOCKHOLM EXERGI BRYTER NY MARK Över 800 000 stockholmare får sin värme genom Stockholm Exergi, vars fjärrvärmenät är störst i världen. Med cirka 90% förnybar och återvunnen energi har företaget bidragit till att stockholmarna lyckats halvera sina utsläpp av växthusgaser sedan år 1990. Nu vill företaget, med ny banbrytande teknologi, skapa en kolsänka där fjärrvärmen blir ett sätt att rentav rena atmosfären från koldioxid. Energi kan inte förbrukas, bara omvandlas. Exergi är måttet på hur stor mekanisk nytta man kan få ut av energin. Det är precis vad Stockholm Exergi är specialister på. Genom att ta vara på energi som annars gått förlorad och omvandla den till fjärrvärme och högvärdig el, som till exempel kan driva elbilar minimeras energiförlusterna.   I det nya biokraftvärmeverket i Värtan omvandlas energi i restprodukter från skogsbruket såsom flis av grenar och toppar till el och värme. Anläggningen producerar både el och värme samtidigt. Bränslet skogsflis är förnybart och utsläppen av koldioxid som bildas vid förbränningen ingår i ett kretslopp då den binds i nya träd. Biobränslen betraktas därför som klimatneutrala. Om den förnybara koldioxiden istället avskiljs och lagras kommer trädens upptag av koldioxid att skapa ett enkelriktat flöde från atmosfären till jordskorpan. Stockholm Exergi planerar nu att introducera denna teknik i Stockholm.   — Nu kör vi en mindre testanläggning men med vår planerade stora anläggning kan vi avskilja 800 000 ton koldioxid från atmosfären, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Enligt många klimatforskare är kolsänkor nödvändiga för att bromsa den globala uppvärmningen. Energin som används för koldioxidavskiljningen kan delvis återvinnas till fjärrvärme. En anläggning som leder till så stora utsläppsminskningar kräver en stor investering, men använder man tekniken på ett par anläggningar i Stockholm kan uppemot 2 miljoner ton koldioxid avskiljas varje år. Minskningen är jämförelsevis dubbelt så stor som utsläppen från Stockholms samlade vägtrafik.    I början av nästa år kommer Stockholm Exergi att utvärdera resultaten av pågående pilotsatsning. — Energimyndigheten bidrar med hälften av kostnaden för testanläggningen. Det är glädjande att det finns ett intresse och en vilja att bidra till de förutsättningar vi behöver för den här spännande möjligheten. Vi vill bland annat undersöka om det går att pressa kostnaderna och skapa ett gott exempel som fler länder och företag kan följa.    Den typiska svenskens konsumtionsbaserade klimatavtryck behöver minska. Man uppskattar att en persons totala koldioxidutsläpp ligger på cirka 10 ton per person och år. Utsläppen uppstår i alla led och kopplas till vår konsumtion av produkter, resor, bilkörning och livsmedel. Fjärrvärmen i Stockholm bidrar idag till några hundra kilo av detta utsläpp, och det kommer minska ytterligare då Stockholm  Exergi nu beslutat att stänga den sista koleldade pannan. För att klara klimatmålet behöver detta globala koldioxidavtryck minskas till ett ton per person. Med utbyggd koldioxidavskiljning blir fjärrvärme en minuspost. 

Testanläggningen är till en början förhållandevis småskalig och avskiljer 700 kg koldioxid per dag. Fungerar allt som planerat, och klimatpolitiken utvecklas för att stödja koldioxidrening, kan en större fullskalig anläggning för avskiljning av 800 000 ton koldioxid per år vara på plats år 2025. — Det är snabba ryck, men det är precis vad klimatet behöver just nu. Läs mer om Bio-CCS på stockholmexergi.se

Foto: Ulf Wikström, Hållbarhetschef


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

15

FRAMTIDENS BOSTADSFÖRVALTNING I Sveriges Bostadsrättsrapport 2019 uppger varannan svensk bostadsrättsägare att de bekymrar sig över att styrelsen i bostadsrättsföreningen saknar tillräcklig kompetens. Nästan lika många är oroliga över att föreningen inte planerar tillräckligt för framtidens utmaningar. Som styrelseledamot i en bostadsrättsförening måste du dock inte kunna allt. Det viktiga är att veta när det är viktigt att ta in professionellt stöd. Som ett av landets ledande företag med förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar, arbetar SBC ständigt med att förenkla arbetet för föreningarnas styrelser. SBC är den största oberoende bostadsrättsförvaltaren och kan med sina nära 100 års erfarenhet stötta din förening, oavsett om det gäller ekonomin,

Helena Klåvus

det dagliga underhållet eller den framtida utvecklingen av föreningens fastighet. Ska både fastigheten och ekonomin må bra, då måste man ha koll på helheten och tänka rätt både på kort och lång sikt. En god ekonomi i föreningen skapar trygghet för medlemmarna genom stabila månadsavgifter. Förvaltning handlar dock om mer än enbart siffror och teknisk status på huset. Det handlar om tid, trygghet, service och framtidsvisioner. Styrelsearbetet ska dessutom vara enkelt och tidseffektivt. Det vet SBC som bidrar till ett bekymmersfritt styrelsearbete och boende, genom en effektiv och proaktiv förvaltning. För att säkerställa detta hjälper SBC tusentals bostadsrättsföreningar runt om i landet, med tjänster inom ekonomisk och teknisk förvaltning samt juridisk rådgivning och byggprojektledning när fastigheten behöver underhållas och utvecklas. - För oss på SBC gäller det att hänga med och ständigt anpassa våra tjänster utifrån våra kunders behov och önskemål. Vi ska göra det tryggt, enkelt och smidigt för styrelseledamöterna att fatta rätt beslut för bostadsrättsföreningens bästa; idag och i framtiden. Vi strävar efter att skapa livskvalitet genom hållbar fastighetsförvaltning för både medlemmarna och styrelseledamöterna, säger Helena Klåvus, CIO på SBC.

För att hjälpa styrelsemedlemmarna ytterligare har SBC tillsammans med StyrelseAkademien tagit fram en digital styrelsecertifieringsutbildning som gör det möjligt för befintliga och blivande styrelseledamöter att öka sin kunskap om styrelsearbete i en bostadsrättsförening. För att möta den moderna människans behov har SBC också tagit fram ”Vår Brf-appen”, en app som förenklar för styrelseledamöterna att sköta sitt styrelsearbete och för medlemmar att ta del av information om det egna boendet. Inom kort lanseras ytterligare funktioner som kommer att underlätta kommunikationen från styrelsen till de boende i föreningen. - Oavsett vilken hjälp din bostadsrättsförening behöver har vi såväl kunskapen som erfarenheten. Varje förening är unik och har sina egna utmaningar och vårt arbete är att stötta föreningens styrelse på bästa sätt. Ibland behöver man praktisk hjälp med bokföring, felanmälningar och juridiska avtal. Ibland behöver man mer långsiktigt stöd som skapar framtidsvisioner för föreningen. Oavsett i vilket läge din förening befinner sig i finns vi här och hjälper dig att öka värdet på din bostadsrätt, samtidigt som vi gör styrelsearbetet både enklare och roligare. Läs mer på sbc.se


VI HAR EKIPERAT STOCKHOLMS GENTLEMÄN I 103 ÅR MED VÄLSYTT HERRNYTT Ett urval av våra varumärken: PMS 329u PMS 199u PMS 289u White Gold F oil

Sankt Eriksgatan 41 | 08-651 33 13 |

GeorgSorman |

@georgsorman | www.georgsorman.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

RESTATE - STÖRST PÅ OMBILDNINGAR Med över 30 års erfarenhet inom fastighetsbranschen är Restate idag störst i Sverige på ombildningar och nyproduktion.

De vanligaste anledningarna till att man som kund vill ombilda är på grund av frihet, trygghet och gemenskap.

Ystad i söder. Det har gått ett år sedan vi öppnade i Malmö och planerar nu att också starta upp i Göteborg, så det vill vi förstås flagga för.

Vare sig det gäller ombildningar, assistans vid nyproduktion, transaktioner eller köprådgivning har Restate ett team av kompetenta och engagerade analytiker, värderare, mäklare, jurister och ekonomer som kan erbjuda gedigen expertis på området.

— Som bostadsrättshavare får du ett direkt inflytande över både din lägenhet och fastigheten som helhet. De allra flesta tjänar på ombildningen. Hör av dig till oss så hjälper vi dig se över dina möjligheter. Vi uppmanar också alla fastighetsägare som går i säljtankar att slå oss en signal, så kan vi räkna på det helt förutsättningslöst. Vi vill att man överväger ombildningen som alternativ till att sälja vidare bostaden direkt till andra fastighetsägare.

Läs mer på restate.se

— Restate står för var tredje utförd ombildning, vilket vi förstås är väldigt stolta över, säger Patrik Rosén, VD. Det finns flera fördelar med ombildning. Du får som bostadsrättshavare en större kontroll över ditt boende, möjligheten att renovera efter eget tycke och inga fastighetsägare tar ut vinst på ditt boende, utan du lever efter självkostnadsprincipen. En riktig framtidsinvestering! Restate genomför ombildning i både stora och små fastigheter, varav sistnämnda varit fokuset under de senaste åren. — Vi sätter kunden i centrum och arbetar på skräddarsydda lösningar där vi matchar rätt uppdragstagare med rätt kund, vi står dessutom för alla löpande kostnader under processen.

Restate ser ljust på bostadsmarknadens framtid. — Nu har bostadsmarknaden äntligen börjat sätta fart igen, vilket betyder att det går att göra bra affärer med bostadsrätter igen. Folk vågar åter satsa och bygga på nyproducerade bostadsrätter. Företaget har även planer på att expandera. — Värt att nämna är att vi är ett rikstäckande företag med ett gediget nätverk. I början ombildades det mest i Storstockholm, men nu har vi expanderat till att ombilda över hela landet - från Umeå i norr till

17


18

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

NOLA FORMGER FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET Nola är pionjärer inom designlösningar för Sveriges urbana miljöer och offentliga rum, vars viktigaste ambition är att skapa rum för människor att umgås i och må bra av. Agneta Stake påbörjade sin resa inom företaget under 70-talet då hon anställdes som marknads- och försäljningsansvarig. När företaget år 1980 vägde mellan att avveckla verksamheten eller sälja den vidare valde Agneta och två kollegor att ta över ledningen, varpå Agneta blev VD. Från och med 90-talet är hon nu ensam ägare till Nola. — I början gjorde Nola främst lekplatsutrustning, vilket vi sedan successivt fasade ut till förmån för möblering av park, gator och torg, berättar Agneta. Vi ville inrikta verksamheten på att utveckla högkvalitativ design. Vi omstrukturerade till stadsutbyggnadsområdet och nya designinfluenser började så sakteligen komma. Sverige hade generellt inte brytt sig så mycket om att lägga resurser på stadsmiljöerna, då det inte ansågs så viktigt att de var attraktiva. Vi var pionjärer på området! Under senare 80-talet kom det en designvåg med inspiration från yttre influenser. Glas blev exempelvis ett modernt materialinslag; inglasade köpcentrum och uteplatser för bostadsområden. Offentliga mötesplatser blev mer tillgängliga och trivsamma. Under 40 år har Nola utvecklat och finslipat idéer, produkter och visioner, och är idag marknadsledan-

de inom möblering av det offentliga rummet med Europas bredaste sortiment. — Vi har haft nära samarbeten med skickliga formgivare och underleverantörer under åren, som möjliggjort många spännande och roliga projekt. Förut brukade jag hålla utkik efter produktidéer och unga designtalanger på skolor som Beckmans, HDK och Konstfack. Idag är det ju en mycket större marknad. Att olika kompetenser samverkar för bästa tänkbara slutprodukt är bland det roligaste med arbetet, att innovera och se resultatet växa fram är en ömsesidig lärandeprocess. Vissa formgivare har vi samarbetat med i 20-25 år. Värt att nämna är också att företaget har miljön i fokus, från skiss till genomförande. — Vår produktion sker uteslutande i Sverige och vi lägger stor vikt vid val av hållbara material; både vad gällande miljö och livslängd. Produkterna ska hålla i många år och i alla väder. Tillsammans skapar Nola banbrytande svensk form som i dag finns runtom i Sverige. Från Solliden på Skansen och uteserveringen på Nordic Light Hotel i Stockholm till Västerås skatepark, Malmö Centralstation och Kungsbacka Torg. — Vi på Nola vill vara en ledande aktör i att produc-

era högkvalitativa möbler och produkter för offentlig miljö och skapa attraktiva mötesplatser åt Sveriges alla invånare. Läs mer på nola.se


Dags att testa en ny smidig plattform för att bevaka offentlig upphandling? Läs mer på pabliq.se

Allt för den digitala inköpsprocessen … hittar du på e-avrop.com


20

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

”DEN TRYGGA KOMPETENTA PARTNERN TAR ERT MILJÖARBETE PÅ STÖRSTA ALLVAR” Minpro Recycling hjälper ditt företag att återvinna och ta hand om avfall som blir över i er produktion – istället för att låta det gå till deponi.

Det tycker vi är onödigt, det finns mycket som faktiskt kan återföras som nya material/råvaror till industrin.

– Vi tar ert miljöarbete på största allvar, säger Monica Joon vid Minpro Recycling.

Minpro Recycling tar hand om råvaror, och många typer av avfall, inklusive farligt avfall. Man jobbar alltid processnära, vilket innebär att man optimerar återvinningslösningar så att de stödjer partnerns verksamhet samt hittar nya innovativa lösningar, gärna i samarbete med kund.

Vid tillverkning i stora industrier genereras stora mängder avfall som kan vara svåra för företagen själva att ta reda på. Minpro Recycling finns i hjärtat av Bergslagen, gruvorten Stråssa och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1950-talet. De huvudsakliga målen är att återvinna avfall och skapa material som kan användas igen. Företaget arbetar främst med industriavfall som är metallhaltiga eller som innehåller olika föreningar av metaller. Företaget hanterar både farligt och icke farligt avfall, som företagen själva inte kan ta hand om. – Vi är den trygga kompetenta partnern som tar ert miljöarbete på största allvar och hjälper er att utveckla nya metoder för återvinning av avfall och skrot. Vi erbjuder helhetslösningar för ert företags avfallshantering, säger företagets Monica Joon. Minpro Recycling har lång erfarenhet och hög kompetens inom företaget, som arbetats fram under många decennier. Man är även noga med att effektivisera återvinningen och att ta tillvara på och återvinna så mycket som möjligt. – Vi söker aktivt efter olika typer av avfall, företrädesvis det som idag går till deponi. Många gånger låter företagen för mycket gå till just deponi och destruktion.

– Vi återvinner metaller ur slam, katalysatorer, spån, aska, slagg m.m. Även blykabel, klipp, spån, glödskal av alla typer av metaller och legeringar. Vi har flera utvecklade metoder för olika typer av reducering av vätskeinnehåll i dylika material. En av de centrala utrustningarna är de stora roterugnarna där materialet värmebehandlas, till exempel slam från betbad, en restprodukt från stålindustrin där man bearbetar materialet till förnyelsebar råvara som sedan återförs till industrin. Därigenom undviks deponering och behovet av jungfruliga råvaror minskar. Värmebehandling kan t.ex. vara kalcinering eller rostning. – Genom brikettering kan en del avfall omvandlas till förnyelsebar råvara. Eventuell vätska som finns i materialen omhändertas för minimal förlust ur kretsloppet. I nära samarbete med våra kunder tar vi fram skräddarsydda metoder för återvinning av just ert avfall. Minpro Recycling har tillstånd att hantera upp till 25 000 ton farligt avfall samt ytterligare 25 000 ton övrigt avfall. Miljöfokus är centralt för oss och vi jobbar på bred front med frågorna. Sedan två år tillbaka har företaget gått över på helt förnyelsebar elektricitet och sedan i april görs alla tjänsteresor med företagets elbil. Läs mer på minprorecycling.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

Företagets anrika lokaler från förra sekelskiftet, belägna i anslutning till Stråssa gamla gruvområde, här kontorsbyggnaden.

21


22

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

STORKLINTEN - POPULÄR SKIDÅKNING FÖR FAMILJER OCH LANDSLAG Med endast tre timmar till backen från Stockholm har Storklinten seglat upp som ett uppskattat alternativ för skidåkning. Här laddar det svenska alpina landslaget inför sina världscuper. Skidåkning i världsklass i 11 nedfarter. Storklintens skidanläggning är för familjer som söker lugn och ro, långt bort från den stressiga storstadsmiljön men ändå nära. Med flyget tar det endast tre timmar från Stockholm via Luleå flygplats till anläggningen. Med tåg från Stockholm via Boden når man hela vägen fram till Storklinten. Här landar du mitt i vildmarken med vacker natur inpå stugknuten och en backe med en fallhöjd på 205 meter. – Jag vill nog påstå att Storklinten är en av Sveriges bästa backar utanför fjällvärlden. Här får man åka skidor, liftköer är sällsynta och tillgängligheten är stor säger Peter Engström, som är delägare och VD för Storklinten. Atmosfären är familjär, naturen nära, utsikten storslagen och det finns fina längdskidspår för den som vill ha omväxling. – Vi är inget partyställe som Åre utan erbjuder avkoppling med naturupplevelser och mycket skidåkning, säger Peter Engström. Hela området runt Storklinten är som gjort för besökare som söker upplevelser, i Harads 15 minuter bort öppnar inom kort Arctic Bath, ett flytande spa-hotell i Luleälven och där finns också det uppmärksammade Treehotel.

Att ge unika upplevelser med hög tillgänglighet är gemensamt för området och det finns också med i den gemensamma visionen in i framtiden. De idag 200 bäddarna ska i framtiden bli 1800 och med dessa ska de 35 000 skiddagarna mer än fördubblas. Det säljs tomter, byggs nya lodger i backen och det nya snösystemet säkerställer en lång skidsäsong från november till och med april. I den långsiktiga planen finns nya liftar och nya nedfarter med. – Idag erbjuder vi en bredd av prisvärt boende med exklusiva stugor för de som har högre krav men även enklare boende för till exempel träningsgrupper och familjer. Så gott som alla våra stugor har egen bastu. Under sportlovsveckorna har vi förmånliga paketpris för boende, liftkort och skidhyra till våra besökare, säger Peter Engström. – Helt enkelt mycket åk för pengarna. På anläggningen finns också en restaurang som satsar på lokalproducerad mat. Här kan gästerna njuta av maträtter gjorda på bland annat ren, älg och röding. – Vår restaurang håller hög klass och vi värnar om den goda norrländska maten som produceras i våra närområden. Att äta hos oss är också en upplevelse, säger Peter Engström. Boka din skidsemester på storklinten.se så ses vi på berget i vinter! Läs mer och boka på storklinten.se


Se fördelarna du också!

Bli medlem för 150 kr/år Som medlem i Älgskadefondsföreningen får du ekonomisk hjälp om du råkar ut för en kollision med något av det anmälningspliktiga viltet. Det räcker med ett medlemskap för att du ska kunna få ekonomisk hjälp med upp till 8 000 kr. Medlemskapet gäller för alla privatägda motorfordon som du är registrerad ägare till eller förare av oavsett om du har hel-, halv- eller trafikförsäkring. Du kan få hjälp till självrisk, reparation, hyrbil och bärgning.

Ca 170 viltolyckor sker varje dag på svenska vägar Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening med cirka 80 000 medlemmar. Vi har varit verksamma sedan 1973. Vi är idag Sveriges ledande oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhet.

Älgskadefondsföreningen Läs mer på vår hemsida www.algen.se om medlemskapet.


Välkommen till en halvdagskurs i ”Inkluderande arbetsmiljö” Alla som arbetar påverkas av sin arbetsmiljö. Som

arbetsgivare har du särskilda skyldigheter när det gäller arbetsmiljön men också olika möjligheter. Som medarbetare har du rätt att känna dig trygg och inkluderad på ditt arbete men du har också skyldigheter. Du är en del av dina kollegors arbetsmiljö och det finns mycket vi alla kan göra för att bidra till en arbetsmiljö där alla har samma möjligheter och kan delta på lika villkor. RFSL ger dig konkreta tips och idéer för en mer inkluderande arbetsmiljö. Du får kunskap om hur normer kring könsidentitet, könuttryck och sexualitet kan påverka arbetsplatsen och begränsa hbtq-personer. Läs mer på www.rfsl.se eller hör av dig till utbildning@rfsl.se Göteborg, 5 februari Stockholm, 11 februari Kostnad 1.950 kr per person Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

JULERBJUDANDE

RFSL:S WEBBUTBILDNING Få grundläggande hbtqi-kunskap! 295 kr Ord. pris 395 kr Kampanjkod: JUL Erbjudandet är giltigt t.o.m januari 2020 För mer info kontakta utbildning@rfsl.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

25

FRAMTIDENS MAT Med en befolkning som år 2050 förväntas nå närmare 10 miljarder människor behöver jordens matproduktion öka med 50%, något som klimatförändringarna och konkurrensen om odlingsbar mark hotar med att sätta stopp för. Foodhills vision är att bli ledande i Europa inom cirkulär- och biobaserad livsmedelsproduktion, och på så sätt verka för den hållbara globala utvecklingen. Dagens sätt att producera livsmedel är inte hållbart. Vi behöver nya produktionssystem som kan ge oss tillräckligt med mat, utan att utarma jordens resurser. Inte någon lätt uppgift, men Foodhills slutna kretsloppssystem - och innovativa sätt att minimera restflöden - ingiver hopp. — Tillsammans med våra samarbetspartners håller vi på att bygga en global pilotanläggning för cirkulär livsmedelsproduktion, där även andra företag bjuds in för att utveckla och producera framtidens mat, säger Bengt Persson, Ordförande. Det här är en överlevnadsfråga och alla som kan bidra till hållbara systemlösningar gör ett viktigt bidrag för mänskligheten. Vi har redan överskridit maxgränsen av den godkända halten koldioxid i atmosfären med 15%. Våra fosfor- och kväveutsläpp skulle behöva halveras för en säker nivå.

— Rådande förhållanden påverkar förstås livsmedelsproduktionen negativt, direkt eller indirekt, men med gemensamma krafter går det att bromsa inte bara klimathoten utan även de stora utmaningar vi har såväl med biologisk mångfald, kvävecykeln som fosforproblematiken och gå mot en hållbar framtid.

Vi behöver också markant minska köttproduktionen och fokusera i synnerhet på baljväxtodling samt välja ekologiskt. Den nya, mer medvetna konsumtionen innebär ett steg i rätt riktning mot mer och fler innovativa livsmedel, producerade med klimatet i åtanke.

Food Valley of Sweden kallas det koncept framtagen av Foodhills, Region Skåne, Bjuvs kommun och andra intressenter där Foodhills köpte Findus anläggning i Bjuv år 2018, med huvudägare Backahill.

Agenda 2030 är FNs globala vision för hållbar utveckling, där de formulerat 17 hållbara utvecklingsmål för världen.

— Tanken med Food Valley är att skapa en plattform för kreativa kluster av företag till att experimentera och skapa resurssnåla system inom livsmedelsproduktion. Bara genom allas samverkan - mellan företag, branscher, universitet och högskolor - har vi förutsättningarna att lyckas med den stora omställningen vi står inför. För långsiktig hållbarhet behöver maten vara både klimatsmart och hälsosam. Det menar Foodhills bör vara anledning till att fokusera på frilands- och växthusodlade grönsaker samt landbaserad fiskodling. — Det bra med att kombinera fisk- och växthusodling i ett slutet kretslopp är att fiskarnas gödsel blir till värdefull näring åt växterna; de gagnar varandra.

— Sex av målen har direkt bäring på livsmedelsproduktionen. Det är ett enormt åtagande, och varje lands regering behöver arbeta för att tillgodose dem. Tillsammans, från produktion till konsumtion - och runt i det gemensamma kretsloppet. Läs mer om klimatmålen och Foodhills verksamhet på foodhills.se


26

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

HÅBOHUS MILJÖMÅL Med en vision om att ligga i framkant vad gällande miljöfrågor arbetar Håbohus för att främja- och tillgängliggöra klimatsmarta lösningar. Håbohus är det kommunägda bostadsföretaget i Håbo kommun. Med cirka 1300 lägenheter i olika utföranden, samt ett antal kontors- och affärslokaler inom centralorten Bålsta, har de ett gott utbud av huvudsakligen om- eller nybyggda fastigheter. En sakfråga som Håbohus vurmar extra för är miljöarbete i olika led, där de både själva arbetar för att minska miljöpåverkan från fastigheterna likväl som de informerar och motiverar hyresgästerna att göra grönare val. Ett sätt att minska den kollektiva energiförbrukningen är att konvertera till bergvärme. — I många fall är fjärrvärmesystemen föråldrade, vilket skulle kräva mer energi och pengar att justera än att investera i bergvärme på delar av beståndet, säger Jan-Olov Olsson, drift- och energichef. Vi ämnar också att installera fler solceller, vilket redan finns på många av våra fastigheter, som till stor del driver hissar och fläktar. Håbohus vill också inspirera och underlätta för hyresgästerna att själva fatta miljövänliga beslut.

— Exempelvis har vi valt att erbjuda alla med parkering en laddplats för elbil. Vi själva på Håbohus använder oss bara av elbilar och hoppas att det ska skapa ringar på vattnet.

i synnerhet långsiktigt, blir både billigare och enklare! Hittills har det lönat sig, och vi ämnar fortsätta driva den positiva vågen framåt med förhoppningen att andra bostadsföretag hakar på.

Utöver detta har Håbohus också gjort återvinningsstationerna mer tillgängliga, minimerat kemikalieförbrukningen och investerat i redskap för hyresgästerna att låna, istället för att köpa nya.

Läs mer på habohus.se

— Vi lånar ut ut sådant som vanligtvis köps i hushåll, men som sällan används, såsom verktyg. Om alla köper sina egna uppsättningar slutar det bara onödiga mängder elektriskt skrot så småningom. Använder vi oss istället av den här delningsekonomin sparar hyresgästerna både pengar och utrymme. Det utgör heller ingen belastning för oss ett initiativ vi alla vinner på! Många företag diskuterar diverse miljölösningar, men man ser sällan bevis på att de testats eller genomförts i praktiken, menar Jan-Olov. — Vi är frivilliga att gå först ut och prova nya innovationer och nyheter. Man behöver någon som driver på omställningen, och hos oss råder det “lite snack och mycket verkstad”. Vi vill se resultat, och då måste man våga prova. Miljöarbetet behöver alls inte vara kostsamt eller krångligt; tvärtom tror vi att det,


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

27

BOENDEAPPEN SOM FÖRENKLAR STYRELSENS ARBETE Gratisappen Boappa förenklar arbetet för över 1,000 styrelser till bostadsrättsföreningar och samfälligheter över hela landet. Med Boappa är det enkelt att kommunicera med medlemmarna och man vet att informationen verkligen blir läst.

SEDAN 2015 HAR BOAPPA förenklat och effektiviserat styrelsearbetet, skapat tryggare boenden och förbättrat grannsämjan.

- Kunderna märkte direkt hur medlemmarna blev mer engagerade då de fick nyheterna från styrelsen direkt i mobilen. Flera styrelser har vittnat om medlemmar som börjat visa uppskattning för styrelsens arbete, berättar Boappas grundare Mats Isenberg.

- Boappa har skapat en inkluderande plattform där medlemmarna har tillgång till all information om föreningen via en mobilapp, webbapp på datorn, hemsida och mejl.

- Alla föreningar finns redan i Boappa så styrelsen behöver bara aktivera sin förening så är de igång, helt gratis.

- Det har varit en spännande resa med otroligt engagerade styrelseledamöter som kommenterat och gett förslag på hur appen kan utvecklas.

- Och det är just så vi arbetar

berättar Mats, vi utvecklar ständigt

tjänsten för att bättre tillfredställa de Boappa behov som finns. Läs mer på boappa.com

Gör julen till barnens högtid För de flesta av oss är julen något att längta till och se fram emot. En glänta av ljus, värme och gemenskap. Men inte för alla. Tusentals barn och unga räknar ner till jul med växande oro på grund av vuxnas drickande – istället för att känna glädje och förväntan. Vit jul är IOGT-NTO-rörelsens kampanj som uppmanar dig som vuxen att tänka lite extra på barnen i din närhet under julen, att vara en trygg vuxen och bidra till att skapa fina julminnen för fler barn. Med ditt stöd kan fler barn komma iväg på mysiga jullovsaktiviteter. Förra året nådde vi över 5 500 barn och unga över hela landet. Aktiviteterna är öppna för alla men extra viktiga de som har det tufft hemma. Kika in i vår gåvoshop och hitta julklapparna med lite extra omtanke – och gör julen till barnens högtid! Barnet på bilden är en modell.

Vi har 90-konto. Det innebär att vi granskas av Svensk insamlingskontroll.

Du hittar fler fina klappar i vår gåvoshop på iogtntororelsen.se/butik/


VÄLKOMMEN HEM TILL OSS Vår idé är att erbjuda ett fint boende i lugn miljö för ett baspris, som varierar efter säsong.  Till baspriset kan man sedan lägga till och beställa den service som man önskar.

Vi ordnar natur & fiske guide samt instruktör för längskidor.

LÄS MER & BOKA PÅ MORAVANDRARHEM.SE


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

29

FRAMTIDENS ENERGI Trots att kärnkraft är ett statistiskt sett säkrare — och framför allt klimatsmartare — svar på Sveriges allt ökande resursefterfrågan, råder det idag en allmänt vedertagen skepticism till kärnkraft i landet. Det vill Christian Sjölander och John Ahlberg ändra på, genom det nystartade elhandelsbolaget Kärnfull Energi.

Vi kallar oss rationella miljövänner. Vi ställer inte kärnkraften emot hållbarhet i andra avseenden, utan har helt enkelt valt att satsa på det område vi vet har störst positiv inverkan och effekt.

Idén föddes vintern 2018, när Christian och John diskuterade sätt att säkerställa kommande generationers framtid.

— Vi vill driva opinion och sprida kunskap kring kärnkraftens betydelse för att hantera klimatförändringar, baserat på aktuella forskningsrapporter.

— Vi är båda småbarnsföräldrar och vill lämna över en välmående planet åt våra barn, säger Christian.

Svenskt Näringsliv uppskattar att elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60% fram till år 2045. — Då svensk el idag främst kommer från vattenoch kärnkraft — där kärnkraften avses fasas ut inom 20 år med sikte på ett 100% förnybart system — blir resultatet både dyrt och medför effektbrist. Vi måste se rationellt på vårt behov av pålitlig, fossilfri basenergi. Vattenkraften är redan maximalt belastad.

Duon menar att kärnkraften medför en överlägsen kapacitet, jämte lägst möjliga utsläpp.

För att vidare sprida ordet har Kärnfull också gjort den överskådliga infografiken Kärnkraftslogik. — Viktigast nu är att ge invånarna möjligheten att göra ett informerat ställningstagande gällande val av energikälla. Läs mer på karnfull.se

José Gonzalez, rådgivare Kärnfull. FOTO: Malin Johansson

Den 4 augusti 2019 lanserades Kärnfull Energi — Sveriges första elhandelsbolag med 100% kärnkraft. — Då vi vill se fortsatta investeringar i kärnkraft avsätter vi en del av vinstprocenten per såld kilowattimme till kärnkraftsforskning och utveckling i Sverige, där kunden själv väljer ett av tre projekt att stötta.

Christian Sjölander och John Ahlberg, grundare Kärnfull FOTO: Gudbjörn Valgeirsson

REGIONALFONDEN SKYNDAR PÅ FÖRETAGENS OMSTÄLLNING Att ställa om till klimatsmart och fossilfritt är att stärka företags konkurrenskraft. Trots stort intresse saknar många småföretag resurser och kunskap för att energieffektivisera på ett sätt som gynnar affärsnyttan. Idag finns det smarta stöd att få i form av pengar, kunskap och nätverk både för att energieffektivisera verksamheten och för att utveckla nya klimatsmarta affärsidéer. Företag kan i första hand vända sig till de kommunala energi- och klimatrådgivarna eller till de regionala energikontoren. Företag kan också vara med i projekt och få allt från individanpassade förslag på elfordonsflotta, nyexaminerade akademiker till kunskap och stöd om solenergi. Just nu drivs mer än 100 spännande klimatomställningsprojekt runtom i landet där företag, akademi och offentliga aktörer samarbetar med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kunskapsstödet Klimatsynk finns till för dessa satsningar. – Vi ger information om goda satsningar och lösningar som ska komma fler till nytta, och för att fler småföretag ska ställa om och öka sin konkurrenskraft. Klimatsynk drivs av Energimyndigheten och Tillväxtverket, säger Stefan Baier, projektledare för Klimatsynk. Läs mer på klimatsynk.se


30

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

TRYGGARE KAN INGEN VARA Adamant Security & Services AB har en värdegrund baserad på alla människors lika värde. Företagets ledord är “allas rätt att känna sig trygga och säkra”. Tydligare än hos något annat företag i branschen profilerar sig Adamant genom en helhetstanke kring hur likvärdighet och trygghet hänger samman. Allas rätt att känna sig trygga och säkra är vårt ledord på Adamant Security o Services AB.Detta konkretiseras genom arbetet med trygghet och säkerhet i alla led, värdegrundsfrågorna genomsyrar rekrytering och utbildning med all personal. Visionen är att erbjuda säkerhetslösningar utefter varje kunds behov och villkor, med trygghet och likvärdighet som ledord i arbetet. Den första april 2019 kombinerades styrkor och resurser genom sammanslagningen av säkerhetsföretagen Sesec Security och Adamant Security. Resultatet blev Adamant Security & Services AB, ett företag med ungefär 140 anställda och en lednings-

grupp med bredd i kompetens och erfarenheter. Personalens trygghet är grundläggande för att kvalitén på säkerhetstjänster ska vara optimal. Kollektivavtal, välutbildade arbetsledare, och kontinuerlig kompetensutveckling är viktiga delar på Adamant för att alla anställda ska kunna utföra ett bra arbete och trivas på jobbet. Den kvalitén får vi kvitto på i relationerna mellan våra kunder och personalen på plats. Adamant strävar efter att vara det självklara förstahandsvalet inom upphandlingar av säkerhetstjänster, och erbjuder idag flexibla säkerhetslösningar inom områden som • Hotell • Restaurang/ krog/ nattklubb • Festival/ evenemang/ konsert • Skola • Bevakningstjänster • Säkerhetskonsultation

Utöver de sedvanliga bevaknings- och säkerhetstjänsterna tillhandahåller Adamant även garderobiärer, kassörer och annan servicepersonal för att underlätta en helhet där kunden kan känna trygghet med alla delar av bemanningen. All personal är säkerhetskontrollerad av länsstyrelsen oavsett arbetsuppgifter. Läs mer om Adamant Securitys policy och tjänster på adamantsecurity.se Tel: 010-456 44 60 E-post: info@adamantsecurity.se Webb: www.adamantsecurity.se

”MED ETT MÅLMEDVETET OCH LÅNGSIKTIGT ARBETE KAN VI HJÄLPAS ÅT” Till Skråmträsk Saloon kommer man för att utvecklas som grupp, och för att lära sig att olikheter på arbetsplatsen är en styrka – och inte tvärtom. Skråmträsk Saloon ligger utan för Skellefteå och drivs av Mikael Lundgren. Hit kommer man om man vill utvecklas och stärkas som grupp. Tillsammans med Mikael har man en dialog om grupptillhörighet men också om hur viktig individen är. – Även om gruppen ska nå det stora målet ska vi få vara individer, olikheter är bra. Det är ofta på en arbetsplats som man får höra att alla är välkomna men att det är viktigt att passa in i gruppen. Det stämmer inte, olikheter ska vara en styrka. Att kunna finna en trygghet på sin arbetsplats är a och o för att man ska kunna utföra de uppgifter man blivit tilldelad. Enligt Mikael är det viktigt att de som redan finns där tar emot de nya medarbetarna med öppna armar. – Är man ny på jobbet ska man inte behöva visa att man duger. De rutinerade ska visa detta och fråga om det är något denne kan hjälpa dig med. Min slutsats är således att med ett målmedvetet och långsiktigt arbete kan vi hjälpas åt, från ledning ner till personalen på golvet att odla fram det här. Läs mer om Mikael Lundgrens metoder på: skramtrasksaloon.se


*

Vi söker

**

***

Villor - Gårdar - Fritidshus Bostadsrätter

* **

Kontakta oss för att planera 2020 års försäljning så presenteras din bostad på välbesökta Båtmässan ”Allt för sjön” i mars

*

God Jul ** k * * Gott Nytt År

*

*

*

* **

*

***

**

* *

*

*

**

*

* **

*

* *

*

önskas gamla och nya kunder

Succé för våra höjdfilmer Tips inför 2020! Passa på att sälja när utbudet är litet och efterfrågan stor

se sålda objekt 2019 kjfast.se

Söker infö r 2020 fler fastig hetsmäkla re sam mäklaras t sis intresse fö tent med r text & b ild Hör av dig till redan idagoss

Hör av dig till oss redan idag

mer än 30 års erfarenheT

kjell joHansson fastigHetsbyrå kjfasT.se | 08–641 10 00 | info@kjfasT.se

***

Profile for Human Performance

Vårt Samhälle - Dagens Nyheter - 2019  

Vårt Samhälle - Dagens Nyheter - 2019