Hälsa & Forskning - 2022 - Svenska Dagbladet

Page 1

FEBRUARI 2022

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

s.16: UTVECKLAR LÄKEMEDELSKANDIDAT MED MÅL ATT BLI FRAMTIDENS FRÄMSTA BEHANDLING MOT TYP 2-DIABETES DORTE X. GRAM VD PÅ PILA PHARMA


2

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

EN SPÄNNANDE TID FÖR LIFE SCIENCE Den medicinska utvecklingen går framåt och de senaste par årens forskning och vaccintillverkning har till stor del dedikerats till att hantera den rådande covid-19pandemin. I det här numret av Hälsa & Forskning får vi möta ett bioteknikföretag som utvecklat en helvirusvaccinkandidat med potential att tackla både coronaviruset och dess varianter.

4

Trots att pandemin krävt mycket av forskningens och sjukvårdens uppmärksamhet de senaste par åren, så har inte tiden stannat upp för alla de andra viktiga terapiområdena. I sidorna framöver lyfter vi därmed ett bioteknikföretag vars läkemedelskandidater mot cancersjukdomar, kronisk njursjukdom och fibros kan komma att göra stor skillnad för en marknad där den befintliga behandlingen idag är otillräcklig. Men hälsa inbegriper förstås mycket mer än ”bara” en sund kropp! Vi har också pratat med ett riksförbund som arbetar hårt för att motverka stigmat och öppna upp samtalet om psykisk ohälsa. Den här gången med inriktning på den äldre målgruppen. Dessutom vill vi presentera några medicintekniska produkter och tjänster som skapar nya möjligheter inom bland annat förlossningsvård, infektionsdiagnostik och plattformsteknologi. Det – och mycket mer – i detta nummer av Hälsa & Forskning!

Marianne Hulkko Redaktör

Hälsa & Forskning är producerat av Human Performance Consulting Sverige AB och medföljer som bilaga i Svenska Dagbladet februari 2022. Produktion John Pettersson, Art Director My Dorup, Editor-in-Chief Redaktör Marianne Hulkko Josefi Jönsson Kristina Bate Holmberg

10

16

Projektledare Alexander Fogde, Huvudprojektledare Sebastian Nogueira, Projektledare David Svedberg, Head of Sales VD Sebastian Lundborg Omslag Pila Pharma

25


Tänk om du fick möjlighet att minska din cancerrisk Skulle du göra det då? Att ärva anlag för cancer kan innebära en förhöjd risk att insjukna i cancer. Genom att känna till risken kan du med förebyggande åtgärder minska den. En tredjedel av befolkningen kommer att drabbas av cancer under sin livstid och av dessa är 5-10% ärftligt orsakade. Ändå uppskattas det att 97% av anlagsbärare är oidentifierade. Med GeneMate® kan du testa din ärftliga risk genom ett enkelt salivprov. GeneMate® är en kombination av ett DNA-test och en genomgång av din familjehistoria, vilket ger en omfattande bedömning av just din risk att utveckla ärftlig cancer. Våra vägledare finns tillgängliga för konsultation och givetvis hjälper vi dig vidare in i vården vid behov.

Låt vetskap och handlingskraft vara det som går i arv till framtida generationer. genemate.se icellate.se


4

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

COEGIN PHARMA ÄNTRAR 2022 MED EN STARK PIPELINE Det nordiska bioteknikföretaget Coegin Pharma arbetar med utveckling av innovativa läkemedelskandidater mot sjukdomar där det medicinska behovet idag är stort. Aktiviteten i bolaget har varit hög under 2021 och Coegin Pharma genomförde under slutet av året ett fusionsförvärv av det svenska bioteknikföretaget Follicum vars arbete främst fokuserar på diabetes och dess komplikationer. Parallellt med fusionen har Coegin Pharma haft ett framgångsrikt 2021 och riktar nu fokuset mot vidareutvecklingen av bolagets läkemedelskandidater för aktinisk keratos, basalcellscancer, leukemi samt potentiellt ytterligare cancersjukdomar.

Coegin Pharmas affärsmodell bygger på en väldokumenterad metod i vilket det selektiva hämmandet av nyckelenzymet cPLA 2a spelar en avgörande roll i motverkan av inflammatoriska sjukdomar samt cancer och fibros. En av behandlingarna som Coegin Pharma har inriktat sig på är mot sjukdomen aktinisk keratos, AK, för vilken företaget under förra året inledde en klinisk fas I/II studie, Copenhagen Actinic Keratosis Study, COAKS, med läkemedelskandidaten AVX001. – Studien väckte ett stort intresse och tack vare en digital rekrytering kunde vi hålla vår tidsplan och snabbt värva patienter, säger Tore Duvold, vd på Coegin Pharma AB. Speciellt såhär i pandemitider har det varit tacksamt att kunna genomföra studier och bedömningar med hjälp av digitala verktyg på distans. Samtliga patienter har nu inskrivits i studien och är i behandling och vi förväntar oss kunna presentera de kliniska resultaten i slutet av årets första kvartal. Coegin Pharma planerar även att genomföra en fas IIa-studie inom basalcellscancer under andra halvåret 2022. Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer och den vanligaste av alla cancerformer.

Företagsfusion och framtidsplaner Också Coegin Pharmas behandling av kronisk njursjukdom, CKD – något som bland annat drabbar diabetespatienter – är under utveckling och man har hittills kunnat påvisa effekt i djurmodell. – Vi kommer inom kort slutföra de sista delarna av fusionsförvärvet av bioteknikföretaget Follicum, med vilka vi delar klara synergier, säger Tore. Vi ser en stor potential i deras unika teknologi och forskning inom diabeteskomplikationer i bland annat njure och lever, vilket är väldigt intressant område för oss. Coegin Pharma arbetar även parallellt med utvecklingen av en systemisk läkemedelskandidat, AVX420, för behandling av leukemi och potentiellt andra cancersjukdomar. Läkemedelskandidaten har påvisat stor potential med en intressant verkan på cancerceller och befinner sig just nu i det prekliniska utvecklingsstadiet. AVX420 utvecklas även med potential att behandla kroniska njursjukdomar. För att stärka företagets kommersiella fokus tillsatte Coegin Pharma i september förra året Kristian Lykke Fick som Chief Commercial Officer, CCO och Alexander Dahlquist som CFO. – Kristian och Alexander har båda gedigen kommersiell

erfarenhet och vi vill med initiativet fokusera mer på att söka samarbeten med kompetenta partners som kan ta våra projekt vidare mot marknaden. Vår affärsstrategi är att utlicensiera våra läkemedelskandidater till internationella läkemedelsbolag, samt för att kunna fortsätta vidareutveckla vår produktportfölj. Vi har fått en bra start på det nya året och har stora förväntningar på våra parallella projekt och vår fortsatta affärsutveckling under 2022, avslutar Tore. Läs mer på coeginpharma.com

Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikbolag som fokuserar på utvecklingen av innovativa läkemedel för sjukdomar där behovet av nya behandlingar och läkemedel är stort. Företagets unika terapeutiska plattform är baserad på årtionden av framgångsrik forskning av det kliniskt väl validerade målenzymet, cPLA₂α, som spelar en nyckelroll i många sjukdomar associerade med cancer, inflammation och fibros.


En ny värld för hälsoinnovation Världen är i förändring och behöver nya innovationer för att lösa en av våra mest kritiska samhällsutmaningar – vår hälsa. Innovation uppstår i partnerskap mellan kunskap, kapital, teknologi och entreprenörskap. Eller enklare förklarat – när olika människor ges möjlighet att mötas och dedikerat får jobba med stora frågor tillsammans. Intill AstraZeneca i Mölndal skapar vi GoCo Health Innovation City – en ny arena för life science med en unik kultur för hälsoinnovation.

Nu finns möjlighet att etablera sig i vår signaturbyggnad – en miljö konstruerad för naturliga möten över kontorsgränserna med dedikerade innovationsledare som hjälper er på vägen. Läs mer på goco.se


6

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

JANSSEN GÅR I BRÄSCHEN FÖR DEN SVENSKA KLINISKA FORSKNINGEN Den kliniska forskningen är avgörande för morgondagens hälso- och sjukvård och har för Janssen Sverige länge varit en prioritet. Dock inte utan utmaningar: andelen ansökningar för kliniska läkemedelsprövningar har minskat de senaste åren. Om de nationella, regionala och klinikspecifika hindren inte elimineras, riskerar dessa att sätta käppar i hjulet för att effektiva kliniska prövningar och högkvalitativ vård når patienterna.

– Den kliniska forskningen är mycket viktig för Sverige som life science-nation, och förstås för att patienterna så snabbt som möjligt ska kunna få tillgång till den vård de behöver, säger Martin Johansson, medicinsk chef på Janssen Sverige. Dagens forskning är morgondagens behandling Ur sjukvårdens perspektiv är den kliniska forskningen också viktig för att fortsatt höja kompetens-nivån och för att etablera nya behandlingar och behandlingsstrategier, menar Eva Adås, chef för kliniska prövningar på Janssen i Sverige och Danmark. – Det främsta hindret för den svenska forskningen är systematisk, säger Eva. Vi har en hög kompetens i Sverige och tar bra initiativ, men rent administrativt ligger vi steget efter. Här har vi mycket att inspireras av från våra grannländer. Som ansvarig för våra kliniska studier även i Danmark kan jag se att de springer om oss i det avseendet. Martin instämmer med Eva. – Under tiden det tagit för oss att nå fullständig konsensus mellan våra 21 regioner har Danmark redan fått igenom och implementerat nya sätt att arbeta nationellt. Forskningen i Sverige är helt enkelt för långsam och fragmenterad som den ser ut idag och tidsåtgången för att få både nationella och regionala tillstånd till kliniska prövningar behöver kortas. Med nationell koordination och samordning kan vi få ett snabbare förlopp. Sveriges biobanker och hälsoregister behöver därtill vara lättillgängliga och komma till användning, så att vi inte ska förlora tid på den hantering som vi saknar resurser till. De kliniska studierna behöver också prioriteras med resurser. Även om både patienter och sjukvårdspersonal i Sverige visar stort intresse för kliniska studier råder det brist på mantimmar, detta trots att svenska läkemedelsföretag ersätter sjukvården för deras arbete.

Samverkan för att öka antalet kliniska prövningar På grund av coronapandemin har mycket av samhällets övriga forskning behövt ge upp utrymme. Men pandemin har också belyst vikten av gränsöverskridande samarbeten. – Det behövs en ökad samverkan mellan läkemedelsbranschen, hälso- och sjukvården, akademin samt närings-

livet för att underlätta för att fler kliniska prövningar ska genomföras i Sverige, samt för att identifiera och överkomma flaskhalsar längs vägen, säger Martin. Förutom Janssens samarbeten med universitet och patientorganisationer sitter de även med i styrelsen för Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Genom organisationen bidrar Janssen aktivt till att öka kunskapen och för att fler kliniska studier och prövningar ska förläggas i Sverige. – Det är bättre för såväl patient som sjukvårdspersonal om de kliniska prövningarna sker i Sverige snarare än att använda ett färdigt registrerat läkemedel från utlandet, säger Eva. Det kommer patienterna till gagn fortare, tillför patientunderlag och ökar tryggheten för sjukvården om de administrerat läkemedlet tidigare, för att nämna några fördelar. Janssen har för närvarande drygt ett 100-tal kliniska forskningsprojekt pågående, varav ett antal observationsstudier. – Vi har ett bra forskningsklimat i Sverige och vi har alla förutsättningar att leverera god hälso- och sjukvård även i framtiden om vi tillsammans hittar tillvägagångssätt för att hålla jämna steg med utvecklingen i andra länder, och investerar mer i dagens kliniska forskning, avslutar Martin.

Läkemedelsföretaget Janssen verkar inom en rad terapeutiska områden. I Sverige bedriver Janssen verksamhet från tidig forskning och utveckling av läkemedel till marknadsföring av godkända produkter. Janssen är en del av Johnson & Johnson-koncernen.

Läs mer på janssen.com/sweden


Att vara innovativ är att vara nyfiken

Nyfikenhet och expertis kan ta er hur långt som helst. Det är också grunden för de konsultlösningar och rekryteringstjänster vi erbjuder inom IT, life science och teknik. Stay curious! Nyfiken på uppdrag eller kompetens? www.qrios.se


®

Stark och stolt med rätt hållning

Stärkevästen® Maxi med fast ryggplatta

Stärkevästen® med mjuk ryggplatta

STÄRKEVÄSTEN® MINI: ®

NY OCH SMIDIG modell för en bättre hållning. Motverkar problem i rygg och nacke.

För mer information och återförsäljare

www.starkevasten.se 031 52 18 95 Khaddi Sagnia

DIN FRISKVÅRDSBUTIK

WWW.REHABSHOP.SE 031 711 99 14


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

9

EN AKTIV LIVSSTIL SKA VARA EN SJÄLVKLARHET ÄVEN FÖR KVINNOR Med säkerhet, bekvämlighet och enkelhet som ledord arbetar Invent Medic Sweden för att främja och förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Med kvinnokroppen som mall skapar de innovativa medicintekniska hjälpmedel och produkter.

Efemia kontinensstöd Drygt var femte kvinna har ansträngningsinkontinens (SUI), det vill säga får urinläckage vid ansträngning. Då förlossning är en av anledningarna till att utveckla SUI är det vanligt hos relativt unga kvinnor med påverkan på deras livskvalitet. För tre år sedan lanserade Invent Medic Sweden Efemia kontinensstöd - ett patenterat kontinensstöd för ansträngningsinkontinens. Stödet finns idag som kostnadsfritt hjälpmedel i ett flertal regioner och går att köpa receptfritt online. Produkten är CE-märkt och baserad på samma vetenskapliga princip som de främsta kirurgiska behandlingsmetoderna för SUI. En klinisk studie visade att urinläckaget minskade med 77% vid provokation. Användarstudier där produkten har använts vid löpning, cross-fit eller styrkelyft har visat en hög kundnöjdhet och över 90% av deltagarna upplevde att urinläckaget minskade. – Idag är det många kvinnor som hindras från att leva som de vill på grund av sin ansträngningsinkontinens – en av de åkommor som försämrar kvinnors livskvalitet mest. Tyvärr är det ett tabubelagt ämne som det pratas för lite om. Kvinnor vet att knipövningar är bra men inte att det finns kompletterande hjälp att få. I stället planerar och anpassar kvinnor sin vardag utifrån sin inkontinens. De använder till exempel svarta tights som gör att det inte syns, de slutar träna eller slutar hoppa studsmatta med sina barn. Det fantastiska med vår produkt är att den är lätt

att använda och kvinnan själv kan prova i vilka sammanhang hon behöver stödet, säger Anna Lindström, VD på Invent Medic Sweden.

...en av de åkommor som försämrar kvinnors livskvalitet mest.

Efemia menskopp Med utgångspunk i kvinnans upplevelse har Invent Medic Sweden tagit fram och lanserat sin egen unika menskopp, en mjuk och därmed mycket behaglig kopp. En testpanel bestående av både vana och nya användare har varit med i utformandet av produkten där säkerhet och bekvämlighet varit centrala faktorer. – Precis som för vårt kontinensstöd handlar det om att kvinnor inte ska begränsas i sin vardag. Att samla in synpunkter från kvinnor är mycket viktigt för oss när vi tar fram nya produkter. Både vårt kontinensskydd och vår menskopp sitter inne i kroppen vilket gör det otroligt viktigt att användaren känner sig trygg både gällande säkerhet och funktion. Naturliga saker som sker i kvinnokroppen är inget att skämmas över och ska inte stå vägen för en aktiv livsstil, avslutar Anna Lindström. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på inventmedic.com och spotlightstockmarket.com


10

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

OBSTECARE ARBETAR FÖR EN SÄKRARE FÖRLOSSNINGSVÅRD Grundat på upptäckten av laktat i fostervatten har ObsteCare de senaste 20 åren kommit att innovera förlossningsvården. Upptäckten bevisade att födande kvinnor, precis som aktiva idrottare, under förlossningen kan bygga upp mjölksyra som gör att de till slut når en vägg av ansträngning. Nu leder den ObsteCare på vägen mot en tryggare förlossningsvård.

Kvinnor som behöver genomgå ett akut kejsarsnitt har ofta ett högre värde av laktat i fostervatten – det var upptäckten som gjorde att ObsteCare numera kämpar för att öka säkerheten inom förlossningsvården. Där en tryggare förlossningsvård, enligt ObsteCares VD Helena Liljedahl, bygger på att kvinnor ska ha utökade möjligheter att föda barn utifrån sina egna förutsättningar.

– Man är duktig på att hålla koll på bebisen, men det finns fortfarande ingen monitorering, utöver barnmorskans kunskap och erfarenhet, för livmodern och mamman under förlossningen. ObsteCare har funnit ett sätt för att mäta laktatvärdet, i synnerhet om man ska sätta in värkstimulerande oxytocin. Laktatvärdet är en bra indikator för att se huruvida livmodern orkar arbeta eller inte, och om man

därför ska fortsätta tillföra oxytocin eller inte, förklarar Helena Liljedahl, VD för ObsteCare. Varje enskild kvinna fungerar inte likadant som en annan. För att få en tryggare förlossning behöver vi få en mer individuell förlossningsvård som är uppbyggd kring kvinnans egna förutsättningar. Överanvändningen av oxytocin under förlossningen är ett generellt problem över hela världen, som man ännu inte har kommit till rätta med, och det är fortfarande alltför många kvinnor som under förlossningen får komplikationer såsom förlossningsskador och stora blödningar. Idag är ObsteCare, med sin AFL-metod ensamma på marknaden om att kunna erbjuda Point-of-Care mätning av laktat i fostervatten. ObsteCares banbrytande teknik har potential att både minska användningen av värkstimulerande medel och risken för förlossningsskador. Laktatmätningar är en av flera åtgärder kliniker kan ta när det kommer till att kunna erbjuda en tryggare och mer individanpassad förlossningsvård. – Vi har ett fåtal användande kliniker som är riktiga pionjärer. De har medvetet bestämt sig för att de ska individanpassa sin förlossningsvård och skapa säkra förutsättningar för den födande kvinnan. Där ingår att man mäter laktatvärde som ett objektivt bedömningsvärde när man vill tillsätta värkstimulerande medel, avslutar Helena. Läs mer om ObsteCares arbete mot en säkrare förlossningsvård på obstecare.com


Nu tar nya koncept inom kvinnohälsa plats på marknaden Peptonic Medical, en svensk medicinteknisk start up, kommer till marknaden med ett helt nytt koncept. I tider då allt fler bryr sig om egenvård, och när vi genom pandemin blivit vana vid självtestning, bygger Peptonic Medical ett unikt erbjudande inom intim kvinnohälsa. – Kvinnlig intimhälsa är eftersatt och vi ser här ett tydligt behov. Det är vår vision att en kvinna ska kunna sköta hela sin intimhälsa med effektiva, kliniskt bevisade och säkra produkter. Allt ifrån självdiagnos till behandling följt av förebyggande produkter, förklarar Anna Tenstam i styrelsen på Peptonic Medical Idag består produktsortimentet av VagiVital AktivGel, en hormonfri gel som lindrar vaginal torrhet, och VagiVital V Cleanser som utan att rubba den naturliga pH-balansen kan användas för rengöring av underlivet samtidigt som den återfuktar och därmed verkar förebyggande. Under 2022 kommer Peptonic Medical att fortsätta utvidga produktfamiljen – och ge nya valmöjligheter. – I år kommer vi att utöka VagiVital-sortimentet med ett patenterat självtest för att diagnostisera bakteriell vaginos eller illaluktande flytningar som man också säger. Vi mäter pH i vagina samt den buffrande kapaciteten i flytningar, kombinationen innebär en träffsäkerhet på 92%, vilket är mycket högre jämfört med när man enbart mäter pH, resultatet erhålls inom bara några sekunder. – Vi kommer under året även att lansera ett unikt självtest som möjliggör att identifiera diffusa fostervattenläckage i den senare delen av graviditeten. Upptäcks det inte i tid kan infektioner uppstå. För den gravida kvinnan är det väldigt svårt att veta om det diffusa läckaget utgörs av urin eller fostervatten. Med vårt

patenterade självtest kan man med 97% säkerhet få en diagnos redan i hemmet, fortsätter Anna Tenstam. I Peptonics produktserier ingår även det finska varumärket Lunette, ledande inom menskoppar. De unika och mönsterskyddade kopparna passar in i den förebyggande delen av Peptonics erbjudande, då studier visat att de minskar risken för att utveckla illaluktande flytningar jämfört med mer konventionella menstruationsprodukter. Företaget genomför för närvarande en klinisk studie, under ledning av Dr Aino Fianu, vid Karolinska universitetssjukhuset. Avsikten med studien är att visa effekt och säkerhet för en ny produkt mot svampinfektioner som företaget siktar på att lansera under 2023. – Vi bygger en komplett och unik portfölj inom kvinnohälsa med kliniskt bevisade självtester, behandlingar och produkter som förebygger problem i underlivet. Vi ser tydliga trender att människor i större utsträckning vill sköta sin egen hälsa. Vi är ett bolag i tiden som vill hjälpa kvinnor och göra de bekväma i att söka rätt hjälp, även om det är ett känsligt område. Läs mer om Peptonic Medicals arbete för att låta kvinnor managera sitt eget välmående och få full koll på produktsortiment på vagivital.se samt lunette.com


Vi finns där när du behöver oss www.falck.com


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

13

SNABBARE DIAGNOSTISERING – NÄR ULTRALJUD INNOVERAR PROVBEREDNINGEN Att få besked kring tagna blodprov kan idag dröja upp till flera veckor. Tid som kan vara kritisk vid allvarligare diagnoser och som enkelt kan sparas in med rätt teknik tillgänglig. Det är AcouSorts strävan – när de nyttjar ultraljud för att automatisera provberedningen och skynda på diagnostiseringen.

– Vi söker oss till sjukvården för att få svar när något är fel med kroppen. En läkare undersöker och har sina teorier om vad det kan vara, men för att vara helt säker tas ofta ett blodprov som sedan skickas iväg för vidare undersökning på ett laboratorium. Provresultaten kommer efter 1–2 veckor och därefter görs en uppföljning kring dessa. Det är en process som tar tid, från blodprov till färdig behandlingsplan, och beroende på var man bor i världen kan denna process bli ännu längre, säger Torsten Freltoft, VD på AcouSort. Det är så vi är vana vid att ett besök i sjukvården, där ett blodprov har behövt tas, ser ut idag. Men Torsten Freltoft menar att det inte alls behöver se ut så – och det är den idé som AcouSort har byggt sina innovativa metoder kring.

Faktum är att ledtiderna från taget blodprov till resultat med rätt provberedningsteknik kan kortas ned från veckor av väntan, till att kunna utföras medan patienten fortfarande befinner sig på plats. Att ett blodprov i vanliga fall behöver skickas på analys till ett laboratorium beror i de flesta fall på att den centrifugering som krävs, för att separera vita och röda blodkroppar samt blodplättar från blodplasman, inte kan utföras på plats hos mindre vårdinstitutioner. En metod som lätt kan tillgängliggöras med hjälp av ett mätsystem där AcouSorts ultraljudsbaserade moduler finns integrerade. – Att ta hand om blodproverna på ett bra och säkert sätt kan vara svårt att göra för personal som inte jobbar i dessa laboratorier. Om man då istället hade haft ett mätsystem, En av AcouSorts produkter, AcouPlasmaOptical, gör det möjligt att inom några sekunder utföra optisk analys av blodplasman från bara en droppe blod.

där provberedningen blivit integrerad i själva mätsystemet, skulle det enda sjukvårdspersonalen behöver göra vara att mata in blodprovet i maskinen. Tekniken använder sig av ultraljud för att göra separationen, vilket gör att centrifugering inte längre krävs, förklarar Torsten Freltoft. – Med AcouSorts automatiska provberedningsteknik kan man separera blodplasman från resterande beståndsdelar, men man kan även separera blodplättar samt röda eller vita blodkroppar för att analysera någon av dessa om så krävs. Det är vår vision att kunna möjliggöra ”fler och bättre diagnoser, snabbare”. Det är vad vi vill uppnå med vår teknik, att kunna förbättra provberedningsprocessen för att ge patienter snabb diagnos och vård, avslutar Torsten. Läs mer om AcouSorts innovativa provberedningsteknik på acousort.com


14

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

VALNEVAS INAKTIVERADE VACCINKANDIDAT ERBJUDER ETT ALTERNATIV TILL EXISTERANDE COVID-19 VACCINER Vaccinföretaget Valneva arbetar för närvarande intensivt på att utveckla sin inaktiverade helvirus Covid-19 vaccinkandidat (VLA2001) som visade positiva fas 3 resultat i oktober 2021. Vaccinkandidaten VLA2001 uppvisade statistiskt signifikant bättre tolerabilitetsprofil jämfört med aktivt jämförelsevaccin. Valneva, som tecknat ett leveransavtal med EU-kommissionen, räknar nu med ett eventuellt myndighetsgodkännande av vaccinkandidaten VLA2001 någon gång under första kvartalet.

Operatören Farugh Shirkhani visar fyllningsmaskinen för Janet Hoogstraate, VD Valneva Sweden. Foto: Anna Simonsson

Valneva specialiserar sig på att utveckla förebyggande terapier inom sjukdomsområden där det idag finns ouppfyllda medicinska behov. I produktportföljen ingår för närvarande två kommersiella resevaccin; ett mot kolera och ett mot den myggburna sjukdomen japansk encefalit. Vid utvecklingen av sin adjuvanterade Covid-19-vaccinkandidat använder sig Valneva av en väletablerad och beprövad vaccinmetod i vilken de använder sig av ett inaktiverat helvirus. – Till skillnad från andra Covid-19-vacciner som endast täcker spikeproteinet av SARS-CoV-2-viruset, täcker vår vaccinkandidat hela viruskroppen. Detta förväntas ge en bred immunrespons även om viruset skulle mutera, säger Janet Hoogstraate, VD på Valneva Sweden AB. Vaccinkandidaten VLA2001 påvisade goda T-1- och T-2cellsvar i fas 3-studien, vilket betyder att vaccinet främjar produktionen av T-celler (en typ av vita blodkroppar) som är mycket reaktiva mot virusets proteiner. – Vi är ensamma i Europa om att använda inaktivering av helvirus som metod för utveckling och produktion av Covid-19 vaccin, så vi såg en möjlighet att komplettera det ökande behovet av flera alternativa vaccin på marknaden, säger Janet. Då denna vaccinmetod dessutom är väletablerad och har visat bra säkerhetsprofil under de senaste 70 åren har vaccinkandidaten VLA2001 en potential att bli ett alternativ för i synnerhet människor med nedsatt immunförsvar, som till exempel de äldre. Vissa människor kan dessutom uppleva det lättare att ta steget att vaccinera sig med en traditionell vaccinmetod.

Baserad på samma beprövade plattform som tidigare vaccin Vaccinkandidaten VLA2001 är utvecklad med företagets etablerade Vero Cell-plattform som de i mer än ett decennium har använt för tillverkningen av ett av sina kommersiella resevacciner, vaccinet mot japansk encefalit.

– Utveckling och all preklinisk verksamhet sker i Frankrike och Österrike, medan produktion sker i Skottland där vi har producerat FDA/EMA/MHRA-godkända kommersiella resevacciner i över ett decennium, säger Janet. Produktion, förpackning och distribution av final produkt sker här i Sverige där vi nu skalat upp vår verksamhet med en ny och fullskalig produktionsanläggning. Det här är en stor tillgång för Sverige, även för storskalig produktion av framtida Valneva och andra företags vaccin. Vaccinkandidaten VLA2001 förväntas även uppfylla standardkraven för kylkedja på mellan 2-8 °C, vilket underlättar förvaring och global distribution. Myndighetsgodkännanden för vaccinkandidaten VLA2001 förväntas under första kvartalet 2022, med potentiell leverans till marknaden under andra kvartalet.

Valneva har flera vacciner under utveckling inklusive unika vacciner mot Covid-19, borrelia, och chikungunya. Valnevas kommersiella portfölj inkluderar två vacciner för resenärer: ett mot kolera och ett mot den myggburna sjukdomen japansk encefalit. Valneva har verksamhet i Österrike, Sverige, Storbritannien, Frankrike, Kanada och USA.

Läs mer på valneva.com

Vialer för vaccinkandidaten VLA2001 i den aseptiska fyllningen på Valneva Sweden i Solna. Foto: Jonas Axelsson


Vi strävar efter att förbättra människors liv AddLife är en europeisk, oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Vårt erbjudande omfattar allt från avancerad forskningsutrustning och tester för diagnostik till skyddsutrustning och välfärdsteknologi. AddLifes strategi är att utveckla och förvärva marknadsledande bolag i utvalda nischer inom Life Science. Vi har cirka 1 800 anställda i ett 70-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK. AddLife-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.add.life

SVD annons sep 2021 original helsida.indd 1

2022-01-11 13:49:26


16

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

UTVECKLAR LÄKEMEDELSKANDIDAT MED MÅL ATT BLI FRAMTIDENS FRÄMSTA BEHANDLING MOT TYP 2-DIABETES Diabetes är en av vår tids största folksjukdomar med fler än 537 miljoner drabbade globalt. Uppskattningsvis avser 90 procent av dessa fall diabetes typ 2. Sjukdomen kan leda till minskad livskvalitet, komplikationer och följdsjukdomar som inom sjukvården står för miljardkostnader. Bioteknikbolaget Pila Pharma utvecklar nu en ny oral läkemedelskandidat för behandling av diabetes typ 2, med en helt ny approach som de hoppas ska erbjuda ett överlägset alternativ på marknaden där det idag finns ett stort ouppfyllt behov.

Dorte X. Gram grundade Pila Pharma 2014 med ambitionen att utveckla ett säkert och effektivt diabetesläkemedel som kan komma att bli det nya förstahandsvalet i behandlingen av diabetes typ 2. I över 20 år har Dorte nu forskat inom ämnesområdet sedan hon under sina doktorandstudier vid Novo Nordisk i Danmark 1999 av en slump upptäckte principen att behandla diabetes och fetma med så kallade TRPV1-antagonister. – Mekanismen av vår läkemedelskandidat XEN-D0501 är att inrikta sig på receptorn TRPV1 – även kallad chilireceptorn – som registrerar stimuli som värme och smärta säger Dorte X. Gram, grundare och vd på Pila Pharma. Tanken med XEN-D0501 är att hämma TRPV1 och därigenom hjälpa kroppen att reglera insulinnivån hos patienter med diabetes typ 2 genom att blockera den underliggande inflammationen som TRPV1 ger upphov till. ”Chilipepparreceptor” katalysator till ny läkemedelsutveckling Att behandla typ 2-diabetes genom en TRPV1-antagonist bygger på de växande bevisen för att typ 2-diabetes är en inflammatorisk sjukdom. Det var amerikanska forskaren David Julius som upptäckte receptorn TRPV1 med hjälp av kapsaicin. Kapsaicin är det växtämne som ger upphov till chilifruktens upplevda hetta. – Julius kunde genom sin upptäckt se vilka genor som aktiverades av kapsaicin, vilket hittills varit obekräftat, fortsätter Dorte. På så vis klonades kapsaicin/chili-receptorn, också kallad TRPV1. Hans upptäckt ledde följaktligen till bevis för TRPV1:s roll i smärta och inflammation och nyligen alltså ett delat mottagande av Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2021, tillsammans med Ardem Patapoutian, som använde en metod för att förstå cellernas reaktion på mekaniskt tryck och utifrån detta upptäckte en ny klass sensorer. Resultatet har väckt ett stort intresse inom forskarvärlden då det öppnar upp potentialen för utvecklingen av nya läkemedel som verkar via TRPV1. Idag äger Pila Pharma ett användningspatent som ger dem exklusiv rätt att behandla diabetes och fetma med TRPV1antagonister och i tillägg en TRPV1-antagonist, XEN-D0501. XEN-D0501 har visat få biverkningar i kliniska studier och senast att den kan främja insulinfrisättning hos personer med diabetes typ 2. Sommaren 2021 togs Pila Pharmas aktie upp till handel på Nasdaq First Growth Market varpå bolaget genomförde en fulltecknad unit-emission. – Just nu arbetar vi med förberedelserna inför vidare tre månaders pre-kliniska säkerhetsstudier med siktet inställt på att kunna inleda en klinisk fas 2b i början av 2023, säger Dorte. Vi har kunnat konstatera mycket positiva resultat av XEN-D0501 i säkerhets- och effektstudier i diabetiker, men behöver kunna uppvisa kliniska resultat på blodsocker under en längre tidsperiod för att ta oss vidare till fas 3, som är den slutgiltiga kliniska fasen innan registrering och marknadsföring.

Om fas 2b-studierna, som förväntas genomföras under 2023, visar positiva resultat ämnar Pila Pharma generera intäkter genom licensiering till ett större globalt läkemedelsföretag för att finansiera fas 3-studierna. Dessa studier inbegriper deltagandet av 4000 patienter med studier som pågår över två år och marknadsföring hoppas kunna påbörjas under 2027. Sverige bra språngbräda för uppstartsbolag Dorte, som valde att etablera Pila Pharma i Sverige förklarar att det är på grund av den sunda uppstartsmiljön och de finansiella logistiska möjligheterna för uppstartsbolag som hon beslöt sig för att prova lyckan i Malmö där bolaget idag har sitt säte. – Sverige har en bra plattform och ett gynnsamt supportsystem för uppstartsföretag som gör det enklare för nyföretagare att snabbare nå ut, växa och idka partnersamarbeten. Jag är tacksam över att det finns en sådan benägenhet att våga gå in och satsa på- och investera i nyföretagare i ett tidigt skede här, vilket underlättade för uppbyggandet av bolaget. Jag tror att det fortsättningsvis också ger oss goda chanser att vidareutveckla vårt globala nätverk när vi framgent förväntas nå marknadsgodkännande. – Vi har stora förhoppningar på vår läkemedelskandidat och att på sikt nå ut till marknaden med en potentiellt helt ny klass av diabetesläkemedel, avslutar Dorte. Läs mer på pilapharma.com


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

17

Foto: Peter Brinch

Fakta Pila Pharma är ett svenskt läkemedelsforskningsföretag med huvudkontor i Malmö som utvecklar läkemedelskandidaten XEN-D0501 för behandling av diabetes typ 2. XEN-D0501 är en TRPV1-antagonist som motverkar receptorns skadliga aktivitet vid typ 2-diabetes, och som därigenom ska reglera blodsockernivån hos patienten.


Ta reda på hälsoläget Nu kan chefer och medarbetarna enkelt få en helhetsbild av hälsoläget när många jobbar hemma. Previas hälso- och arbetsmiljöenkät ger svar direkt online och kan följas upp med analys och coaching online. Vill du veta mer? previa.se/halsoenkat

A Falck Group Company

Företagshälsa ska vara enkelt – särskilt i svåra tider. Previa erbjuder därför utökat stöd online för företag och verksamheter, både vid omställningar på arbetsplatsen och när personalen arbetar hemifrån. Läs mer på previa.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

19

”BÄLTROS ÄR EN SJUKDOM SOM MAN VILL UNDVIKA” En sjukdom med risk för allvarliga komplikationer – som allmänheten har för dåliga kunskaper kring. Så beskriver Lars Rombo, professor i infektionssjukdomar, folksjukdomen bältros. – Jag har sett bältrospatienter i sådana smärtor att de tror att det är en hjärtinfarkt, berättar han.

Hade du vattkoppor när du var ung? I sådana fall hör du till de 98 av 100 svenskar som kan drabbas av bältros. En bältrosinfektion beror på att viruset som orsakar vattkoppor – varicella zoster – återaktiveras i kroppen. – I närheten av ryggmärgen finns det en ”uppsamlingsplats” med nerver som kallas ganglion. Efter en vattkoppsinfektion lägger sig viruset i dessa ganglion och bidar sin tid. När immunförsvaret försvagas, antingen för att man blir äldre, äter någon medicin som sänker immunförsvaret, eller drabbas av andra sjukdomar, så kan viruset vakna till liv igen, berättar Lars Rombo, som har träffat bältrospatienter under 40 år som läkare. ”Räcker med att ha en tröja på sig för att det ska göra ont” När viruset börjar spridas ut längs nerverna upplever patienterna ofta en intensiv smärta. Då viruset når upp till huden bildas smärtsamma blåsor i ”bälten”, vanligtvis på bröstet eller buken men ibland även i ansiktet. Och sjukdomsförloppet kan ofta bli mycket plågsamt. – En beskrivning av smärtan är att den är djup och brännande, skärande, huggande och väldigt intensiv. Det räcker med att man blåser på huden i det drabbade området, eller att man har på sig en tröja, för att det ska göra ont. – Ibland bildas det inte ens några blåsor, och då är det svårare att veta vad man har drabbats av. Jag har sett bältrospatienter komma in och ha så ont att de tror att det är en hjärtinfarkt, eller njursten. Om den drabbade personen söker sjukvård inom 72 timmar går det att sätta in antivirala mediciner för att lindra förloppet. Men enligt Lars Rombo kommer många in för sent. Det vanliga är att sjukdomen läker ut, men för en del av patienterna kan sjukdomen sitta kvar länge. Upp till 20 procent av patienterna över 60 år drabbas av komplikationen Postherpetisk Neuralgi. – Det innebär att smärtorna från bältrosen sitter kvar i månader, eller i värsta fall flera år, vilket kan påverka hela livskvaliteten för de här människorna. ”Bältros är inte en sjukdom som många pratar om” Andra mindre vanliga men allvarliga komplikationer kan vara hjärn- och hjärnhinneinflammation, och en förhöjd strokerisk. – Viruset kan leda till en åderinflammation som ”pluggar igen” ådrorna som försörjer hjärnan med blod. Den inflammationen kan göra så att ådrorna dör, och då kan det leda till en halvsidesförlamning. Historiskt sett har det inte funnits något sätt att förhindra att sjukdomen bryter ut, och under en livstid kan så många som en av fyra svenskar drabbas av den. Men det finns vaccin som kan förhindra att varicella zoster-viruset återaktiveras. Trots de nya framstegen menar Lars Rombo att allmänhetens kunskap om bältros, och hur allvarlig sjukdomen kan bli, är låg. – Bältros är inte en sjukdom som många pratar om. Kanske ligger det till viss del i att bältros är ett missvisande namn, tänker jag. Folk ser bältros som ett utslag på huden som försvinner av sig själv. Men i våra nordiska grannländer kallas sjukdomen för ”helveteselden”, vilket är ett betydligt mer passande namn. Det är en sjukdom som man vill undvika. Läs mer på vaccin.se/om-vacciner/baltros/

Vill du veta mer om bältros och hur du kan undvika att drabbas? Läs här!

Tel nr. till annonsören GSK: 08-638 93 00 Kontakta en vaccinationsmottagning för mer information. NP-SE-SGX-ADVT-200003, 202010


20

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

PSYKISK OHÄLSA KAN OCKSÅ DRABBA ÄLDRE, LÅT OSS PRATA OM DET! Trots att tre av fyra svenskar har direkt eller indirekt erfarenhet av psykisk ohälsa råder det ännu missuppfattningar, fördomar och stigman kring psykiska besvär och sjukdomar. I synnerhet när det kommer till den äldre generationen går psykisk ohälsa ofta obemärkt förbi, och ses ibland rentav som en naturlig del av åldrandet. Riksförbundet Hjärnkolls seniorverksamhet arbetar dedikerat för att öka kunskapen, bryta fördomar och motverka stigmat kring psykisk ohälsa hos äldre.

Riksförbundet Hjärnkoll har 350 ambassadörer i 15 regioner som arbetar lokalt med att sprida kunskap genom föreläsningar, kampanjer och samtal om psykisk ohälsa. Hjärnkolls seniorverksamhet inriktar sig på att öka öppenheten kring psykisk ohälsa bland äldre och föreläser ofta ute på plats hos äldreomsorgen, hälso- och sjukvården. Föreläsningarna kan med fördel användas som vidare samtalsunderlag för beslutsfattare, yrkespersoner och för äldre själva.

Ålderism ett samhällsproblem – Det råder en föreställning om att psykisk ohälsa skulle vara en naturlig del av åldrandet, men det stämmer inte! säger Katarina Lindblad, som tillträder som ny projektledare för Hjärnkolls seniorverksamhet 1 februari. Vi måste komma ifrån ”eländesperspektivet” när det gäller vår bild av att bli äldre. Forskning har visat att de flesta äldre faktiskt är rätt nöjda med sina liv. Om man ser till äldres

självupplevda hälsa så är den ofta god! Och det gäller även om man har krämpor eller sjukdomar. Så när vi arbetar med äldre och möter de som mår dåligt, måste vi förmedla budskapet att det inte är naturligt. Det behöver inte vara så. Det finns hjälp. Den självupplevda hälsan baserar sig på en rad faktorer och forskning visar att en av de saker som får oss att må som allra bäst är att ge. – Vi alla mår bra av att bidra med någonting, göra någon glad och betyda någonting för någon annan. Det är också en bidragande orsak till varför ålderismen är så skadlig. Som samhälle är vi dåliga på att använda oss av den kompetens som den äldre generationen faktiskt besitter. Dels behöver vi skapa fler utrymmen för äldre där de blir tagna i anspråk, dels behöver vi en attitydförändring i samhället. Katarina betonar att ålderism är ett utbrett samhällsproblem och att åldersdiskrimineringen i arbetslivet börjar redan vid 50-årsåldern. – Vi behöver ta tillvara äldres erfarenhet och kunskaper som resurser. Vi skulle också behöva se äldre som subjekt i högre grad, låta dem komma till tals och lyssna på deras erfarenheter i stället för att prata om ”de äldre”, eller ännu värre, ”våra äldre”. Hitta vägen in i samtalet! En del av Hjärnkolls seniorverksamhet är satsningen Vi pratar om livet, samtalsgrupper för äldre som leds av ambassadörerna. Eftersom det mest var kvinnor som kom till samtalsgrupperna, startades ett projekt riktat direkt till äldre män, Vi pratar om livet - män 70+. Äldre män är överrepresenterade när det gäller suicid och eftersom ett av Hjärnkolls syften är att arbeta med suicidprevention är det här en viktig grupp att nå ut till. Psykisk ohälsa bland äldre män var även temat för Katarina Lindblads doktorsavhandling, ”Som plåster på själen”. Om äldre män och musik som välbefinnanderesurs. – En av anledningarna till att män ofta undviker att söka hjälp för psykisk ohälsa är de maskulinitetsnormer som finns än i dag i samhället, som handlar om att inte visa sig svag eller sårbar eller prata om känslor, säger Katarina. En viktig del av Hjärnkolls seniorverksamhet är därför att skapa plattformar för samtal som ger deltagarna möjlighet att berätta om sina liv och lyssna på andras berättelser.

Fakta Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är en ideell samarbetsorganisation som tillsammans med deras medlemsorganisationer står bakom bildandet av Riksförbundet Hjärnkoll. Läs mer på hjarnkoll.se


Har vi ett vaccin mot demenssjukdomar om fem år?

De senaste åren har flera svenska forskningsprojekt fått stor uppmärksamhet när det gäller att ta fram antikroppar mot Alzheimers sjukdom. Svensk forskning har också bidragit till de nya test som avslöjar tidiga stadier av sjukdomen. Även när det gäller forskning kring andra demenssjukdomar som Lewykroppsdemens och frontallobsdemens ligger Sverige långt fram. Men det fattas en viktig pusselbit.

Sätt in ett bidrag till Demensfonden på:

Precis som när det gäller andra sjukdomar som ofta drabbar äldre så saknas det pengar. Här kan du göra en viktig skillnad genom att sätta in ett bidrag till Demensfonden. Demensfonden förvaltas av Demensförbundet och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll. Ditt bidrag går till forskning om demenssjukdomar, men också stöd till demenssjuka och anhöriga och informationsspridning inom ramen för Demensförbundets verksamhet.

Ge en gåva direkt

PlusGiro 90 08 58 – 2 Bankgiro 900-8582 Skanna koden med mobilen och Swish appen.

– DEMENSFÖRBUNDETS INSAMLINGSSTIFTELSE

Demensförbundet driver på utvecklingen av ett demensvänligt samhälle. Tillsammans är vi över 10 000 medlemmar i 110 lokala föreningar som jobbar för att skapa ett bättre liv för demenssjuka och anhöriga i hela landet. Stöd gärna vårt arbete med en gåva eller en egen insamling.


22

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

NY LÄKEMEDELSKANDIDAT MOT PROSTATACANCER OCH MULTIPELT MYELOM

Sedan 2004 har DexTech utvecklat läkemedelskandidater med tillämpning inom urologisk onkologi, främst prostatacancer. Företagets bifunktionella huvudkandidat OsteoDex – för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser – har genomgått fas II med lovande resultat. Baserat på resultaten och läkemedelskandidatens verkningsmekanism kommer DexTech nu även inleda en klinisk fas 1 studie avseende OsteoDex effekt mot multipelt myelom.

Idag är prostatacancer den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden och i Sverige. Risken att insjukna ökar med stigande ålder och i Sverige insjuknar knappt 10 000 i sjukdomen. Cirka 2500 patienter avlider årligen till följd av sjukdomen. – Idag finns det inget botande läkemedel mot CRPC, och de behandlingar som finns blir med tiden verkningslösa, vilket gör behovet av nya läkemedel mycket stort. OsteoDex har en unik verkningsmekanism som ger hög tolererbarhet med lindriga biverkningar med god behandlingseffekt även hos patienter som inte längre svarar på befintliga läkemedel. Läkemedlens biverkningsprofil är oerhört viktig då majoriteten är över 65 år och sköra efter alla genomgångna behandlingar, berättar Anders R Holmberg, VD på DexTech. CRPC är det sista stadiet av prostatacancer och en stor

Foto: Unspash

majoritet har metastaser i skelettet som gör att patienten slutligen avlider av sin sjukdom. – Tumörcellerna metastaserar till skelettet och samverkar där med ben-nedbrytande benceller - osteoklaster. I skelettmetastasen sker en samverkan mellan osteoklaster och tumörceller genom att bencellerna utsöndrar tillväxtfaktorer för tumörcellerna och tvärtom, cancercellerna stimulerar osteoklasters nedbrytning av skelettet (den så kallade onda cirkeln). OsteoDexs bifunktionalitet innebär att genom sin bisfosfonatdel kan molekylen anrikas i de delar av skelettet som är angripet av dottertumörer. Där sker en anrikning av läkemedlet som har en cytotoxisk effekt på tumörcellerna samt inhiberar osteoklasterna, som medför en hämmande effekt på den onda cirkeln i skelettet. OsteoDex verkningsmekanism och likheten mellan skelettmetastaser från prostatacancer och sjukdomsprocessen vid multipelt myelom, en cancer som utvecklas från plasma-

celler i benmärgen, har gjort att läkemedelsföretaget nu avser att undersöka möjligheten till att även behandla multipelt myelom med OsteoDex. – Både myelom och CRPC är idag obotliga sjukdomar som har stora likheter. Prekliniskt ser vi att myelomceller är känsligare för OtseoDex än prostatacancerceller, och tillsammans med vår kliniska erfarenhet av OsteoDex, är vi väldigt optimistiska inför den kliniska myelomstudien, avslutar Anders R Holmberg.

Fakta DexTech grundades 2004 och drivs idag av Anders R Holmberg, Med.dr. och kemiingenjör, tillika VD samt styrelseledamot i bolaget och Sten Nilsson, läkare och professor i onkologi samt styrelseledamot i bolaget.

Läs mer på dextechmedical.com


Bankgiro 900-5265 | Swish 900 5265


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

24

SANOFI VILL GÅ I BRÄSCHEN FÖR FRAMTIDENS LÄKEMEDELSUTVECKLING Upptäckten av vaccin (1796) och antibiotika (1928) nämns ofta som de viktigaste läkemedelsupptäckterna i historien. Precis som vaccin transformerade medicin för två hundra år sedan, står den moderna läkemedelsutvecklingen just nu inför stor omvandling tack vare de senaste decenniernas snabba tekniska framsteg. Här vill franska Sanofi, ett av världens största läkemedelsföretag, ligga i framkant.

I takt med att människor lever längre blir kroniska sjukdomar allt vanligare. Vi utmanas ständigt av nya former av virus och sjukdomar, samtidigt som redan etablerade faror, så som cancer och neurologiska sjukdomar, kvarstår. Sanofi forskar inom banbrytande terapier och teknologiska plattformar med målet att utveckla framtidens läkemedel som kan förbättra, förlänga och rädda liv. Forskningen sker på fyra olika centra för F&U i Europa, USA och Asien. På läkemedelsföretaget arbetar över 100 000 anställda, varav 15.000 med forskning och utveckling. Företaget är verksamt inom en bred rad terapiområden, från kroniska folksjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar till allvarliga sjukdomar som cancer och MS och de mest sällsynta sjukdomarna. I Sverige är Sanofi ledande inom sällsynta sjukdomar och insulinbehandlad diabetes, men de är också en av världens största vaccintillverkare. Varje år får ungefär 2,5 miljoner svenskar vaccin från Sanofi, bland

annat inom barnvaccinationsprogrammet, mot säsongsinfluensa eller inför utlandsresa. Exempel på innovativa områden som Sanofi arbetar inom är målinriktad terapi som kan behandla flera sjukdomar med ett läkemedel, kombinationsterapi för effektivisering av behandlingar, biologiska precisionsläkemedel, genterapi och artificiell intelligens för att ge patienter möjlighet att bättre hantera kroniska tillstånd. – Sanofi använder sig av branschledande teknologiplattformar för att designa banbrytande terapier som skulle ha varit otänkbara för bara några år sedan. Det är spännande att se de nya möjligheter som ligger i framtiden, säger Jon Tsai, medicinsk chef på Sanofi i Sverige. Forskningen fokuseras på områden där de största medicinska behoven finns, som cancer, vaccin och sällsynta sjukdomar. Under sommaren tillkännagav företaget en stor ny satsningar inom vaccin; lanseringen av ett center of excellence för den nya vaccinteknologin mRNA, där 400 miljoner dollar ska investeras med målet att ha minst 6 nya vaccin som använder mRNA-teknnologi till 2025. Totalt hade Sanofi i juni 2021 över 83 projekt inom klinisk utveckling, av vilka 35 utgör utveckling av helt nya molekylära enheter. När det kommer till Covid-19 har Sanofi två vaccin under utveckling, ett rekombinant och ett mRNA-baserat. Samtidigt tillhandahåller Sanofi sin produktionskapacitet för tre andra företagsvaccin. – Detta gör att vi kan maximera vårt stöd för den globala kampen mot Covid-19. På Sanofi vet vi att den forskning vi åtar oss idag kommer att kunna hjälpa människor imorgon, avslutar Jon Tsai.

Louis Pasteur, upptäckare av vaccin mot Rabies 1885

Forskare på Sanofis center for FoU i Frankfurt, Tyskland

Läs mer på sanofi.se/sv/innovation-och-forskning/ forskning-och-utveckling

Sanofi använder sig av branschledande teknologiplattformar för att designa banbrytande terapier som skulle ha varit otänkbara för bara några år sedan.


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

25

PHARMACOLOG - TILLVÄXT OCH ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ KVALITETSKONTROLL

Myndigheter i Europa och USA ställer allt högre krav på säker läkemedelshantering och beredning. Uppsalabaserade Pharmacolog utvecklar och säljer innovativa systemlösningar för sjukvård och läkemedelshantering som väl svarar upp mot de nya kraven. Med bolagets lösningar, avsedda för att garantera korrekt beredning av injicerbara läkemedel, förbättras arbetseffektiviteten, kvaliteten och säkerheten. Nu går företaget tillsammans med sina samarbetspartners in i en intensiv expansionsfas i USA, Europa, Mellanöstern, Kina och Mexiko.

– Läkemedelsindustrin lyder under nationella regelverk och europeiska direktiv där tillverkning av läkemedel ska ske enligt Good Manufacturing Practice (GMP). GMP innehåller alltid ett kvalitetssteg där man kontrollerar slutprodukten, så kallad Quality Control. Idag är systemet av kvalitetskontroll inte tillräckligt utbyggt inom iordningställande av läkemedel hos vare sig sjukhus eller sjukhusapotek, men med den tuffare kravställningen från myndigheterna ökar behovet av systemlösningar. Våra system DrugLog och PrepLog kan hjälpa alla farmaceutiska instanser att efterfölja de skärpta regelverken, säger Mats Högberg, VD på Pharmacolog i Uppsala AB. Förutom en ökad efterfrågan på kvalitetssäkrande system har samarbetet med Pharmacologs två internationella partners, tyska B. Braun Group och amerikanska Codonics, resulterat i stark tillväxt under 2021.

– Under 2021:s första 9 månader ökade vi vår försäljning avsevärt. Vi har två väldigt kompetenta partners som genomfört omfattande lanseringar vilket har givit resultat. Min prioritering i organisationen nu är att förbereda för en volymökning. Vi har precis tillsatt en COO som ska ta hand om produktion, supply chain samt servicefunktionen och för USA-marknaden söker vi en produkt- och supportspecialist. På den amerikanska marknaden har intresset för Pharmacologs WasteLog-system intensifierats påtagligt i samband med kampen mot opioidkrisen i landet. Den ökande användningen av narkotikaklassade läkemedel, såsom morfin, är ett omfattande problem. För att motverka olaglig distribution eller missbruk av receptbelagda läkemedel har de nationella myndigheterna börjat sätta enorm press på sjukvården och infört krav på att Drug Diversion Prevention Programs har verkställts.

– Vi kan tillhandahålla ett verktyg som underlättar sjukhusens kontroll av överblivna narkotiska preparat genom att verifiera att de inte är utspädda eller utbytta. Vårt WasteLog-system har unika fördelar i hanteringen av narkotisk waste som förenklar hantering och granskning. Efterfrågan är stor. I början av 2021 beställde Codonics åtta system och under året har flera sjukhus i USA beställt WasteLog-systemet, däribland det prestigefyllda NewYork Presbyterian som nu är en storkund. – Under det gångna året har vi byggt ett starkt varumärke och förstärkt vår relation med Codonics vilket resulterat i flera ordrar och en stark pipeline. Vi ser nu med stor tillförsikt fram emot ett spännande 2022, avslutar Mats Högberg.

Läs mer på pharmacolog.comANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

27

DIGITALA TJÄNSTER I SYNK SKAPAR VÄRDE I VÅRDEN Sjukvården genomgår en spännande digital transformation där innovation skapar nya möjligheter för dialog mellan patienter och vårdpersonal. Under hela patientresan, från första kontakt med vårdgivare till behandling och uppföljning, länkar nya lösningar samman traditionell fysisk patientvård med digital vård.

Digitala tjänster som videosamtal, e-post, sms, telefoni och uppkopplade sensorer gör att personer i behov av vård sparar tid när de slipper besöka vårdmottagningen samtidigt som exponeringen för infektioner minimeras. Rätt använda minskar digitala vårdmöten också trycket på både vårdcentraler och akutenheter. Nya möjligheter skapar nya förväntningar Digitaliseringen ger nya möjligheter men skapar också nya förväntningar och utmaningar. En patients förväntan på digital vård baseras ofta på erfarenheter från andra områden. Enkel åtkomst 24/7, via en mobilapp med snabb anslutning och omedelbar respons, formar hur vi förväntar oss att kunna interagera med vården – personligt, pålitligt och förutsägbart. Vårdgivare behöver ställa om och balansera personlig och digital vård med hjälp av smarta digitala verktyg och lösningar. Utmaningen blir att skapa en väl fungerande arbetsmiljö, med schemalagd mötestid för handläggare, sjuksköterskor och läkare, där rimligt mycket tid läggs på administration av olika kanaler och resurser – allt för att kunna ge snabba svar och korta väntetider. Tapani Kyrki, VD på Aurora Innovation, företaget bakom kommunikationslösningen Aurora teleQ, berättar: – Att möta kraven på hög tillgänglighet och personaliserad vård med befintliga resurser är en ständig utmaning. För att digitaliseringen ska kunna göra skillnad i människors liv måste olika kanaler som chatt, röst, textmeddelanden, sensorer, tjänster för triagering, journalsystem och så vidare integreras på ett genomtänkt sätt. Här krävs ett helhetsgrepp. Ett nav i ekosystemet av digitala tjänster – Vårt mål är att skapa ett centralt nav för patientkontakt där olika digitala tjänster kommunicerar med varandra. Med många års erfarenhet av att hantera patientkontakter, med enkla och användarvänliga gränssnitt för både patienter och vårdgivare, automatiserade påminnelser och schemaläggning vet vi vad som krävs, fortsätter Tapani.

För att förverkliga visionen om ett sammanlänkat ekosystem för digital patientdialog, utvecklar Aurora Innovation nu sin partnerstrategi och sitt erbjudande. – Digitaliseringen erbjuder många möjligheter men den är aldrig ett självändamål i sig. Det handlar om att ”mänskliggöra” digitaliseringen och dra nytta av nya digitala verk-

tyg för att tillsammans skapa värde – för både människor i behov av vård och vårdgivare, avslutar Tapani Kyrki. Aurora Innovation – it’s about time. Läs mer på aurorainnovation.com


28

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

VILL DU GÅ EN UTBILDNING INRIKTAD PÅ ATT FRÄMJA HÄLSA? Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, vid Stockholms Stadion är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestation, fysisk aktivitet och hälsa. Här studerar varje år hundratals studenter med det gemensamma intresset fysisk aktivitet och hälsa.

Samhället behöver hälsovetare Livsstilsrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa ökar i alla åldrar. Något som i sin tur innebär att fler hälsovetare med unika kunskaper om att främja hälsa och förhindra ohälsa kommer att behövas. GIH erbjuder en utbildning som gör att

du kan bidra med unika kunskaper om promotivt och preventivt hälsoarbete, kunskaper som blir allt viktigare i samhället. – Grundtanken med Hälsopromotionsprogrammet är att varje student ska utveckla en helhetssyn när det kommer till hälsa och se sambandet och vikten av individers välmående och en organisations produktivitet och lönsamhet, förklarar Maria Fernström, studierektor för Hälsopromotionsprogrammet. Studiernas innehåll Hälsopromotionsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng, vilket innebär tre års studier på heltid. Praktisk fysisk aktivitet är en central del i utbildningen, likaså idrottsvetenskap, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik och medicinsk vetenskap. Du som student läser bland annat kurser inom fysiologi, näringslära och metoder för beteendeförändring. Alla kurser syftar till att förbereda dig för promotivt och preventivt hälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Bred arbetsmarknad Efter avslutad utbildning kan du arbeta som till exempel hälsovetare, hälsocoach, hälsopedagog och personlig tränare.

– Många hälsovetare arbetar i nära samarbete med HRavdelningar på större företag och allt fler anställs inom psykiatrin. Det här är en kompetens som efterfrågas på flera olika arenor, inom skolan, i hälso- och sjukvården och i näringslivet. Efter examen har studenterna tillgång till en bred arbetsmarknad, säger Maria Fernström.

Läs mer på gih.se

HELHETSLÖSNINGEN GÖR ARBETET SMIDIGARE PÅ HUVUDSTA VÅRDCENTRAL På Huvudsta vårdcentral i Solna används Wx3:s kommunikationslösning, en digital plattform som gör det möjligt att sköta all kommunikation med patienter i ett och samma system.

Bredare acceptans hos både läkare och patienter – De digitala besöken brukar initieras av oss. Vi har en äldre besöksgrupp, men de brukar vara positivt inställda till att testa att ta möten digitalt och det brukar nästan alltid ske utan större teknikstrul, säger Sanjay Ahuja, VD på Huvudsta vårdcentral.

Huvudsta vårdcentral har under åren lärt sig hur de på bästa sätt implementerar det digitala i sitt arbete med patienter. – Vi börjar alltid med att ha fysiska möten på vårdcentralen och sedan ta uppföljningsmöten via videobesök. Under de senaste åren har det uppstått en bredare acceptans för det digitala bland patienterna och läkare, säger Sanjay. Förenklad kontakt med patienter – Telefonin fungerar jättebra vi har utvecklat den tillsammans med Wx3 så att den är anpassad efter våra behov. Vi tycker mycket om att det går att integrera take-care funktionen i systemet och sms. Med smsfunktionen kan vi ha en mycket tätare kontakt med patienterna gällande tidsbokningar, återbud och liknande. Det förenklar vårt arbete och vi slipper många onödiga samtal, säger Susanne Holm, administratör på Huvudsta vårdcentral. Susanne nämner också att hon tycker att telefonilösningen är mycket användarvänlig. – Systemet är lätt att förstå. Att det finns en helpdesk som ger personlig service är en trygghet. Servicen och kunskapen känns personlig. Läs mer på wx3.se


FOTO AV: ANNETTE O’RIORDA

Det unga gör idag, kommer samhället göra imorgon Gen Z är generationen som kommer att sätta tonen för hur morgondagens samhälle formas. Att förstå generation Z på djupet är viktigt av flera skäl. Det främsta är att de per definition är framtiden. I Folkhälsomyndighetens senaste undersökning om skolbarns hälsovanor rapporterade 11-åriga flickor och pojkar de högsta nivåerna av psykosomatiska besvär sedan undersökningarna började för 35 år sedan. Fler än 50 000 barn och unga har årligen tankar på att ta sina liv. Karolina Palmberg, en beteendevetare och professionell coach som coachar förändringsprocesser. Karolina coachar individer och anhöriga som är drabbade av självskada och ätstörningar. De senaste 20 åren har Karolina arbetat med Kognitiva Beteende Förändringar i kombination med beroendeterapi, självskadebeteende och professionell coaching. Att samarbeta med en ICF coach skapar medvetenhet om din potential, förbättrar din förmåga att kommunicera, optimerar din prestation och ökar ditt självförtroende och din självkänsla. Det går att bli frisk från en ätstörning - Genom att äta regelbundet och tillräckligt samt använda hjärnans kapacitet för skapa hållbara resultat. • • • •

VILKET MÅL VILL DU UPPNÅ? VILKA DELMÅL BEHÖVER VI SÄTTA UPP? VILKEN INFORMATION SAKNAR DU/ NI? VAD STÅR I VÄGEN, VAD BEHÖVER HÄNDA NU?

VÅGA SÖKA HJÄLP! #ÄTSTÖRNINGSEXPERTEN

LÄS MER PÅ: KAROLINAPALMBERG.SE OCH KAROLINAPALMBERG.SE/OM-KAROLINA/ KAROLINAS BLOGG: KAROLINAPALMBERG.SE/BLOGG/


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

30

SNABBARE SVAR VID INFEKTIONSDIAGNOSTIK Tid är en viktig faktor inom vården, både för läkare och patient. Med HemoCue WBC DIFF får man snabbare svar på vita blod-kroppar med en 5-parts diff. Svar inom fem minuter för att bättre avgöra ett hälsotillstånd ger även bättre patientsäkerhet. HemoCue® WBC DIFF mäter det totala antalet vita blodkroppar samt en 5-partsdiff och ger ett patientnära provsvar på 5 minuter. Med detta svar kan läkaren snabbare ta mer välgrundade beslut, att kunna utesluta allvarligare tillstånd är lika viktigt.

– Vi har cirka 10 mil till närmsta sjukhus, så vi vill absolut inte missa en allvarlig infektion. Vi använder då ”diffen” till att se hur passa allvarlig infektionen är, säger Martin Annsberg, läkare och medicinskt ansvarig på Sälens vårdcentral. Vid en allvarlig infektion stiger LPK snabbare än CRP som kan ta något dygn. WBC DIFF används på vårdcentraler och akut-mottagningar i Sverige. En av dessa är Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Hanna Sjöstedt, akutläkare och medicinskt ansvarig menar att det bland annat har ökat patientsäkerheten. – Vi har nästan 50 000 patienter varje år och när vi använder HemoCue WBC DIFF och får snabbare svar kan vi spara tid, öka patientflödet och påverka patientsäkerheten på ett positivt sätt, säger hon. Antibiotikaförskrivning är en annan aspekt. – Vi använder ”diffen” framförallt för att skilja mellan virusinfektion och bakteriell infektion, säger Camilla Rickardsson, läkare på HMC i Lomma. Om du tagit ett CRP som kanske är lätt förhöjt, så kan du få ytterligare information för diagnos genom att ta vita diff.

Detta håller Martin Annsberg med om. – För att förhindra att antibiotika skrivs ut så använder vi flitigt möjligheten till ett snabbsvar på diff för att på sikt undvika resistensutveckling. Inom astmaområdet studerar professor Kjell Alving, på Uppsala Universitet, nivån av eosinofila granulocyter hos små barn. Vi saknar markörer för att screena och bedöma behandlingseffekter. Svar direkt ger möjligheten att ge behandling i samband med besök.

Hemocue 140 miljoner tester från HemoCue utförs varje år, motsvarande fyra tester per sekund. HemoCue i Ängelholm har utvecklat den medicintekniska produkten WBC DIFF. Med kapillära eller venösa helblodsprover ger det ett provsvar med laboratoriekvalitet.

Läs mer på hemocue.se

Your Preclinical Lab Partner Biomarker strategy & analysis

Strategic planning

In vivo pharmacology

www.trulylabs.com

Imaging

In vitro cell biology


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

31

AKTIVT ARBETE FÖR RÄTTEN TILL KVALITATIV PERSONLIG ASSISTANS Personlig assistans är en socialförsäkring som inkluderar oss alla. År 2022 kommer Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) arbeta för att de behovsbedömningar som görs för personlig assistans följer kvalitetskraven, är korrekta samt skapar förutsättningar för ett jämlikt samhälle för alla! IfA är en nationell förening för assistansberättigade och bedriver påverkansarbete på flera sätt. – Personlig assistans är ett stöd som ger personer med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att leva som vem som helst. På IfA utgår vi från assistansanvändarens perspektiv, vilket bygger på den enskildes självbestämmande. Målsättningen med lagen är jämlikhet och full delaktighet säger Sophie Karlsson, ordförande i IfA. För att uppnå det

arbetar vi med politiskt påverkansarbete, information och utbildning samt rådgivning till våra medlemmar och assistansanordnare som anslutit sig till vårt nätverk – IfA Supporter.

stansen går om intet i beslut som är omöjliga att verkställa i praktiken. Många riskerar att bli utan eller har redan förlorat sin personliga assistans.

Under 2022 – Vi ser behov av förändringar, framförallt hur man bedömer rätten till personlig assistans, på ett felaktigt sätt. Behov mäts i minuter och sekunder och syftet med den personliga assi-

Ny statlig utredning om huvudmannaskap – Vi förespråkar ett statligt huvudmannaskap för en likvärdig bedömning gällande rätten till personlig assistans, som inte är beroende av kommunens prioriteringar och ekonomi. Läs mer på intressegruppen.info

Samlivet är är viktigt viktigt

Erektil dysfunktion, eller impotens, är för många något man inte pratar med andra. Det ett känsligtärområde förknippat medinte känslor Erektilom dysfunktion, ellerärimpotens, för många något man av otillräcklighet, förlust som varit viktigt och kanske skam. pratar om med andra. Detavärnågot ett känsligt område förknippat med känslor Sexualiteten spelarförlust en viktig roll för både mäns ochoch kvinnors av otillräcklighet, av något som varit viktigt kanskeidentitet skam. och en förlustspelar av förmågan erektion leder ofta tillkvinnors själsligt lidande Sexualiteten en viktigtill roll för både mäns och identitethos en Män med erektil dysfunktion oftatillavsjälsligt låg självkänsla, ochman. en förlust av förmågan till erektiondrabbas leder ofta lidande hos nedstämdhet En del lider i ensamhet andra vågar en man. Män eller med depression. erektil dysfunktion drabbas ofta av medan låg självkänsla, dela problemet med en partner.En del lider i ensamhet medan andra vågar nedstämdhet eller depression. dela problemet med en partner. För de allra flesta finns det hjälp att få. Det första steget är att prata med sinallra doktor. Potensproblem är mycket vanligt. I Sverige vi med För de flesta finns det hjälp att få. Det första stegeträknar är att prata att över halv miljon män överär50mycket år i någon månI har problem med med sin en doktor. Potensproblem vanligt. Sverige räknar vi med erektionen. Doktorer vanaöver att prata impotens ochproblem efter en enkel att över en halv miljonärmän 50 år om i någon mån har med utredning flertaletärmän tillbaka till sitt samliv och medefter ett recept på erektionen.kan Doktorer vanafåatt prata om impotens en enkel läkemedel. Omflertalet inte läkemedel skulle hjälpa annan att få. på utredning kan män få tillbaka till sittfinns samliv medhjälp ett recept läkemedel. Om inte läkemedel skulle hjälpa finns annan hjälp att få. Vi på Pharmaprim uppmärksammar problemen med erektil dysfunktion kontakter uppmärksammar med hälso- och sjukvårdspersonal. tillhandahåller Vi påi våra Pharmaprim problemen medVi erektil dysfunkutbildningar, informationsmaterial sprider kunskap Vi omtillhandahåller det senaste tion i våra kontakter med hälso- ochoch sjukvårdspersonal. inom området. utbildningar, informationsmaterial och sprider kunskap om det senaste inom området.

Pharmaprim AB | Svärdvägen 3 b, 182 33 Danderyd | Tel 08-355 933 | www.pharmaprim.com Pharmaprim AB | Svärdvägen 3 b, 182 33 Danderyd | Tel 08-355 933 | www.pharmaprim.com


Vi ska bli Sveriges mest hållbara företag! Välgörenhet

Vi har tillsammans med våra kunder och leverantörer samlat in över 50 miljoner kronor till välgörenhet.

Effektivare leveranser

Vi har gjort investeringar för att kunna optimera så att vi inte skickar onödig luft i paketen. På så sätt sparas massor av utrymme i hela transportkedjan fram till kund.

Mindre plast

Vi samarbetar med våra leverantörer för att minska onödigt emballage. Sedan 2021 tar vi inte längre emot några leveranser till vårt lager som innehåller plasttråg. 7 ton plast sparas årligen till stor vinning för oss, leverantörerna och miljön.

Minskad klimatpåverkan

Apotea är den första e-handeln i Sverige att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets, som följer Parisavtalet för att minska den globala uppvärmningen.

Fossilfri logistikanläggning

Vårt lager är energieffektivt och värms upp med hjälp av bergvärme. På taket sitter en av Sveriges största solcellsanläggning på tak.

Läs mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete på apotea.se/vart-ansvar