Coaching stärker näringslivet – Maj 2022 – Svenska Dagbladet

Page 1

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS


2

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

TA RODRET FÖR DIN EGEN UTVECKLING! Står du eller din verksamhet inför en stor förändring? Eller har ni kanske kört fast i gamla hjulspår? Befinner du dig där du vill vara i din karriär, eller behöver du förnyelse? Anledningarna till att söka sig till professionell coaching är många. I det här magasinet lyfter vi ett antal aktörer inom coachyrket som på olika vis hjälper individer, ledare och grupper att nå sina mål, överkomma hinder och förbättra resultat. Magasinet är ett samarbete med ICF Sverige, som är den nationella branschorganisationen för International Coaching Federation (ICF) i Sverige. ICF är det enda globalt erkända, oberoende certifieringsorganet för coacher. Som världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher skapar varumärket en omedelbar legitimitet och trovärdighet bland certifierade coacher och ackrediterade utbildningsprogram.

8

I sidorna framöver kan du läsa om aktörer som Guldkanten, som erbjuder professionell coaching och ledarskapsutbildningar i världsklass. Tillsammans med ett brett nätverk av underkonsulter – varav elva fast anställda – skräddarsyr Lena Gustafsson, som driver Guldkanten, lösningar utefter klienternas specifika behov. Alltid med utgångspunkt från ICF:s kärnkompetenser. Vi får också möta Novus, där grundaren Marie-Louice Wallin hjälper sina klienter upptäcka nya sidor hos sig själva genom livscoaching, välmåendecoaching, karriärcoaching och stresshantering. Novus driver även en ICF-ackrediterad coachutbildning som ger dig de konkreta verktyg och praktiska träning som krävs för att du själv ska kunna hjälpa människor att växa och utvecklas.

Marianne Hulkko Redaktör

12

Coaching stärker näringslivet är producerat av Human Performance Consulting Sverige AB och medföljer som bilaga i Svenska Dagbladet maj 2022. Produktion John Pettersson, Art Director My Dorup, Editor-in-Chief Redaktörer Marianne Hulkko Josefi Jönsson Linn Ålund Thorgren

16

Projektledare Albin Ahlenius, Projektledare David Svedberg, Head of Sales VD Sebastian Lundborg Omslag ICF

Sebastian Lundborg

22


Du är mer än du trodde möjligt!

Oavsett vad som är anledningen till att du börjat fundera över vad mer som finns runt hörnet, i framtiden eller rakt framför dig är coaching en metodik som ger fantastiska resultat.

De företag som anlitar Anna Sanderoth Vilkas, VD på Sumo Business Development AB, har stor nytta av hennes erfarenhet och förmåga att se hela verksamheten, komma bort från stuprör och silos för att i stället skapa dynamiskt driv framåt. Anna delar alltid med sig av ett fräscht perspektiv på hur du som ledare, över dig själv och andra, skapar framgång och en välmående organisation. I en värld där stress i det närmaste har blivit en identitet gäller det att hitta din rytm istället – en skön rytm som låter dig leva, arbeta och skapa med energi och glädje. Anlita Anna eller någon av de 40-talet handplockade coacher som är en del av vårt Sumo Team.

www.sumoteam.com


4

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

COACHING VISAR VÄGEN TILL ETT STARKT LEDARSKAP Nyckeln till att bli en bra chef eller ledare är ett coachande förhållningssätt. Att hitta tid eller verktyg för självreflektion och utvärdering är dock inte alltid lätt. Anki Roth, professionell coach, utvecklar dig till den ledare du vill vara.

En bra ledare eller chef är nyfiken på ledarskapet som sådant, menar Anki Roth. – För att bli bättre bör du ta fram en strategi för hur du vill vara som chef, som självklart är i samklang med företaget eller organisationen som du befinner dig i. Sen gäller det att kontinuerligt följa upp och utvärdera dig själv. Här kommer coachingen in och hjälper dig förstå om ditt agerande får den effekt du önskar. Coaching i det läget är helt oslagbart, säger Anki Roth. Ankis coaching hjälper dig att hitta detta coachande förhållningssätt. Tillsammans skapar ni tydlighet, ni hittar nya vägar och ny energi, som i sin tur leder till handling. – Min uppgift är att hjälpa dig att skapa en stund för reflektion och hitta modet för att våga möta andra och prata om hur saker och ting fungerar. Detta synliggör föreställ-

ningar och värderingar som vi bär med oss och genom coachingen skapar vi nya förhållningssätt. På så sätt handlar det också om att vara nyfiken på sig själv.

narier och förbereda dig effektivt inför olika typer av utmaningar. Det skapar trygghet. Många chefer uppskattar och drar nytta av detta.

För att nå resultat använder sig Anki av kraftfulla frågor som skapar insikter hos den som coachas. – Det är framgångsrikt både när jag jobbar individuellt och i grupp. Jobbar man på bredden i ett företag innebär det stora kliv framåt. Det skapar möjligheter både för individen att komma till tals och för återkoppling i flera led i organisationen.

Anki jobbar både online och med fysiska möten, oftast i en serie om tre, fem eller tio möten, både med individer och team. Då anpassas upplägget efter deras behov och önskemål. Vid större uppdrag erbjuder hon sina tjänster genom ett samarbete med Sumo Business Development. – Coachingssamtal på en timme åt gången, ungefär en gång i månaden, brukar passa chefer och ledare. Utöver att man kan köpa ett paket med ett fast antal samtal kan man även välja abonnemang, vilket gör upplägget friare.

Många chefer använder sig också av coaching som förberedelse. Exempelvis inför viktiga möten internt eller externt, förhandlingar eller medarbetarsamtal. – Med hjälp av coaching kan du gå igenom möjliga sce-

Läs mer på coachingbyanki.se

Foto: Victoria Öhrvall


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

Att ha fokus och fungera bra här och nu är grunden till att nå dit du vill.

5

Uppmärksamhetens kraft är vår tids verkliga superkraft.

”FRAMGÅNG HANDLAR OM HUR VÄL DU FÖRVALTAR DITT UPPMÄRKSAMHETSKAPITAL”

Vi lever i ett distraktionssamhälle där fokus är en bristvara. Omringad av ett ständigt informationsflöde handlar framgång idag om hur väl du förvaltar ditt uppmärksamhetskapital. När vi tappar fokus agerar vi per automatik och låter autopiloten styra. Vi tar de lätta istället för de långsiktigt rätta besluten för oss själva – vilket kan föra in oss på en farlig väg mot stress och utbrändhet. Margaretha Öström är inte bara ledarskapskonsult, utbildad civilekonom, mindfulness-instruktör, och hjärnan bakom Leading Insight. Hon har även lärt sig den hårda vägen vad det innebär att bränna ljuset i båda ändar. Under studietiden tycktes energin vara outsinlig och hårt plugg för att nå bra resultat kantades av extrajobb. Men till slut kom den allt närmare, innan den till slut var oundviklig – väggen. Utifrån forskning och egna erfarenheter hjälper Margaretha nu dig att ta kontroll, innan väggen blir synlig. – Oftast är man oreflekterat inkompetent och fortsätter att köra på autopilot. Jag har själv varit fullständigt omedveten och ohållbar i mitt agerande. Då tappar man kontakten med sig själv och det försämrar vårt fokus. Få har förstått att vårt uppmärksamhetskapital är en begränsad resurs och att vi enbart har några timmar av ren fokustid per dag. Men om man blir mer medveten om när man har sin fokustid så kan man parera, bli mer hållbar och behålla sitt fokus, förklarar Margaretha Öström, VD på Leading Insight. Det många inte tänker på är att vi människor sällan styrs av kunskap – vi agerar istället på insikt. Insikt är därför ett ledord i Margarethas arbete. Genom att förstå hur allt här i livet, från barnuppfostran, till relationer och arbetssituationer, drivs av den egna insikten blir det enklare att förstå det egna agerandet. Att coachas i insiktsdriven utveckling är därför ett värdefullt verktyg såväl i onboardingsyfte, som för hela arbets- och ledningsgrupper som vill bli effektivare i sitt arbete samt för de ledare som vill ta sitt ledarskap till nästa nivå. Genom att hitta sitt fokus kan man bli en bättre version av sig själv och agera mer effektivt och hållbart.

– Att ha fokus är själva grunden till att nå dit du vill, oavsett om det handlar om att dra in en affär, utföra en arbetsuppgift eller minska din stress. Jag blir så glad över de resultat som många upplever sig få; att man går ”från kvantitet till kvalitet,” ”från tidsbrist och stress till att investera tid i rätt saker” och ”från att styras av bruset omkring sig till att själv kunna ta kontrollen.” Jag hoppas fler börjar träna sitt fokus, hjärnans uppmärksamhets-

muskel, för då kan vi lättare prestera och må bra på ett hållbart sätt, avslutar Margaretha.

Läs mer om hur Leading Insight bistår med insiktsdriven och hållbar utveckling som ökar engagemang, motivation och ansvarstagande i din organisation på leadinginsight.se

Få en Hållbar hjärna med mindfulness Vill du styras av bruset omkring dig eller vill du själv ta kontrollen över ditt liv? Det är frågan Margaretha Öström ställer sig i Hållbar hjärna med mindfulness. Med utgångspunkt i den ”uppmärksamhetsekonomi” vi idag lever i riktas siktet mot att prioritera rätt saker – på ett mer hållbart sätt. Dit du tar dig med hjälp av rätt fokus och en ökad medveten närvaro. Läs mer, och köp boken, på leadinginsight.se/hallbarhjarna 2 tips för ökat fokus ”Rensa hjärnan” är en övning som är bra att ta till när tankarna kidnappar dig och du behöver fokusera. Kanske inför en arbetsuppgift eller ett möte. Säg högt alla tankar som stör, nämn även känslan som tankarna är förenade med. Skriv ner och lägg undan. Precis som datorn fungerar hjärnan bäst när inte alla program är öppna samtidigt. Stäng ned tankar och känslor när du behöver fokusera. ”Andningsfokus” är en övning som hjälper oss landa här och nu. Notera dina andetag där du känner dem som tydligast. Ett nybörjarknep är att räkna. Andas in på 1, ut på 2, in på 3 och ut på 4. Räkna upp till 10 och sedan tillbaka 5 gånger.


Är du en framgångsrik ledare? Vi har alla vår egen unika uppsättning av sanningar, erfarenheter och känslor som vi bedömer och agerar utifrån. Det är de som gör oss till de personer vi är. Framgångsrika ledare vågar utmana sina egna uppfattningar, är nyfikna och vill förstå andras sätt att tänka och känna. En ökad emotionell intelligens är vägen till samförstånd, goda relationer och framgång. Coaching är ett fantastiskt verktyg där du kan utforska, upptäcka och dra lärdom i en trygg miljö. Här kan du öka din förståelse och förmåga att hantera både dina egna och andras känslor. EQ, Emotionell Intelligens, är förmågan att uppfatta egna och andras känslor, att förstå dem och hur man bäst hanterar dem och våra relationer. “The most effective leaders are all alike in one crucial way: They all have a high degree of what has come to be known as emotional intelligence.” Daniel Goleman i sin artikel “What Makes a Leader”, Harvard Business Review, 1998.

Annica Lögdlund är ICF Professional Certified Coach (PCC) och certifierad facilitator inom emotionell intelligens (Roche Martin). Hon har coachat 100-tals chefer och företagsledare inom olika verksamheter under de senaste 17 åren.

leadertalk.se info@leadertalk.se

linkedin.com/in/annical/


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

7

Foto: Unsplash

BAKOM VARJE BRA TEAM STÅR EN STARK LEDARE Solid AffärsCoaching stödjer ledare, chefer och andra nyckelpersoner att möta framtiden som de och deras organisationer står inför. Utgångspunkten är hur individen kan stärkas i sin roll som ledare och stötta teamet för att framgångsrikt uppnå uppsatta mål. Solid AffärsCoaching erbjuder både coaching och ackrediterade coachutbildningar som uppfyller utbildningskraven från International Coaching Federation (ICF). Solid AffärsCoaching har sedan starten 2003 arbetat med inriktning mot att utveckla ledarskap och de är övertygade om hur betydelsefullt det är för en verksamhets framgång. – Med ett coachande förhållningssätt undersöker vi hur vi kan stärka en ledare, chef eller nyckelperson för att hen i sin tur ska stötta sin organisation, säger Gunnar Kihlblom, grundare och ICF-certifierad Coach på Solid AffärsCoaching Sverige AB. Vad krävs för att den nödvändiga utvecklingen ska ta plats? Utifrån en noggrann analys formar klienten och coachen tillsammans en konkret utvecklingsplan med tydliga, mätbara mål. En djupdykning i affärscoaching Som affärscoacher arbetar Solid AffärsCoaching med många klienter inom både privata och offentliga organisationer. – Vår inriktning mot affärssidan är sprungen ur vår ambition att verka där vi gör som störst nytta, säger Gunnar. Våra utbildningsdeltagare får en god grund i både det coachande samtalet och processen kring affärscoaching. Några deltagare har redan gått andra coachutbildningar och vill vidareutbilda sig till affärscoacher för att spetsa till eller utöka sina kompetenser. Affärcoaching handlar om att arbeta med hela organisationens utveckling, med individen i centrum. Solid AffärsCoaching är alltså starkt förknippade med affärscoaching, det som på engelska kallas för executive coaching. 2008 började företaget även erbjuda coach-

utbildningar som i dag består av affärscoaching i klassrum, på distans samt en påbyggnadsutbildning. Kurslitteraturen är företagets egen bok AffärsCoaching – i privata och offentliga organisationer, skriven av Gunnar Kihlblom. – Vi är stolta över att tillhandahålla så bra och praktiskt applicerbar kurslitteratur, säger Fredrik Hoël, ICF-certifierad Coach på Solid AffärsCoaching Sverige AB. Boken beskriver coachingens utveckling och teori, men stort fokus ligger på konkreta tips och verktyg som deltagarna kan applicera på riktigt. En av våra stora styrkor är vår samlade, långa erfarenhet inom coaching, som möjliggjort en tydlig och strukturerad process som vi vet fungerar. Nyttan ur det större perspektivet Förutom att rikta sig till personer som vill bli bättre inom affärscoaching, är Solid AffärsCoaching stolta över att deras utbildningar även lockar många ledare och chefer som i sina roller använder sig av verktygen och metoderna i det dagliga ledarskapet. – En undersökning visar att bara cirka 20 procent yrkesverksamma är eldsjälar som verkligen brinner för vad de gör, och vill skapa positiva förändringar på sina arbetsplatser, säger Gunnar. Majoriteten går till jobbet för att göra det som krävs av dem – varken mer eller mindre – medan resterande är missnöjda över sina arbetssituationer eller rent av motarbetar utvecklingen. Det coachande ledarskapet har visat sig vara kraftfullt för att utveckla medarbetare till eldsjälar.

– Vi hjälper våra klienter att finna den inre drivkraft som i sin tur frigör deras kollegors inneboende potential, säger Fredrik. Våra klienter hör ofta av sig till oss och tackar för hjälpen med deras verksamheters ökade lönsamhet, och berättar att de fått ny energi att vilja ta nästa steg i sin utveckling. Det är väldigt inspirerande att kunna bidra till att fler människor gör vad de brinner för och på så sätt skapa bättre arbetsplatser – och i förlängningen starkare, mer produktiva samhällen. Det är vad vi tror att professionell coaching bidrar till.

Läs mer på solidcoaching.se

Fredrik Hoël

Gunnar Kihlblom


8

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

COACHING ÄR ETT MÖJLIGHETERNAS MÖTE TILLSAMMANS MINSKAR VI GLAPPET MELLAN DÄR DU ÄR – OCH DÄR DU VILL VARA Desto fler människor som blir mer av sig själva, utnyttjar mer av sin inre potential, sina egna styrkor och färdigheter, desto bättre blir världen för oss alla. För Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach (PCC) och grundare av Novus, är det just vad coaching handlar om. Coaching är ett möjligheternas möte – där du ges verktyg för att utforska och utveckla dig själv inifrån och ut. Det menar Marie-Louice Wallin, som genom att ställa de där lite tuffare frågorna guidar sina klienter in på nya vägar, mot nya perspektiv och möjligheter. Bli mera DU Marie-Louice poängterar att coaching inte handlar om att bli en annan person – det handlar om att bli ännu mer av dig själv, genom om att lära känna dina behov, dina värderingar och personliga egenskaper. Det kraftfulla i coaching bygger på att få hjälp att sätta ord på dina känslor och tankar, att utforska ännu outforskade delar av dig själv. I den processen uppstår den klarhet som behövs för att kunna sortera och prioritera i livets val och utmaningar. Som coach ger Marie-Louice dig inte svaren, hon ställer frågorna som gör att du hittar dem. – För mig är det i de små vardagsnära händelserna som mycket av coachingen vilar. När du utforskar dig själv upptäcker du att du är så mycket mer än du vet, att du kan så mycket mer än du tror. När du får hjälp att lyfta fram det som på riktigt är viktigt för dig kan du fatta beslut som gör att du går i värderad riktning, att du följer dig själv, förklarar Marie-Louice. – Efter bara ett par samtal ser jag en förändring hos mina klienter. Jag ser en människa som tar en mer självklar plats i rummet, en person som utstrålar glädje och styrka. Men framför allt så märker jag det på vad personerna själva berättar, om de förändringar de har gjort i sin vardag och i

sitt arbetsliv. Det är en sann glädje att få vara med på resan där människor växer och blomstrar, avslutar Marie-Louice.

Behöver du förändra någonting i ditt liv? Med livscoaching, välmåendecoaching, karriärcoaching och stresshantering hjälper Marie-Louice Wallin dig att upptäcka nya sidor hos dig själv. Läs mer på novus-utveckling.se

Utbildar framtidens coacher Sedan 2012 driver Novus en ICF-ackrediterad coachutbildning. Med Novus coachutbildning får du konkreta verktyg och praktisk träning för att utveckla din kommunikativa förmåga och få en högre kvalitet i mötet med människor. Du lär dig grunderna i ett coachande samtalssätt som gynnar utveckling, ökar motivation och delaktighet. Som deltagare på Novus coachutbildning vill du · Arbeta med att inspirera, motivera och utveckla människor och grupper · Bli en god samtalspartner i mötet med människor · Utvecklas inom ditt nuvarande yrke · Skapa en ny bana i ditt yrkesliv

Vill du hjälpa människor att växa och utvecklas? · ICF-ackrediterad coachutbildning. Uppfyller ICF:s utbildningskrav vid ansökan om internationell certifiering på ACC-nivå · Företagsuppdrag och utbildningar i coaching/ coachande förhållningssätt · Mentorcoaching Läs mer på novus-coachutbildning.se


Bli din egen bästa vän Skaffa en PT för hjärnan och hjärtat

Vi lever i en snabb och föränderlig värld där det mesta handlar om prestation, leverans och resultat. Vi förväntas ställa om och anpassa oss i ett rasande tempo. Allt detta har blivit än mer tydligt i pandemins spår.

Lär känna dig själv på riktigt igen! Gör en omstart! Oavsett om det handlar om dig som ledare eller privatperson så är det en lärorik process. "Vad har hänt med mig de senaste åren?" "Är jag på väg i rätt riktning?"

Led dig själv för att leda andra! Stärk dig själv , se dina styrkor och arbeta med dina svagheter. "Hitta guldet inom dig!"

Unna dig! Ge dig själv det värdefullaste vi har i dag: TID! Allt börjar med dig. Tillsammans med ViDuNi kan du jobba med ditt inre ledarskap, din kommunikation, drivkrafter, motivation och målsättningar. Du väljer!

Hitta ditt VARFÖR! Anpassade upplägg, online eller IRL: 1. Det bästa av två världar: Regelbundna samtal i kombination med en digital plattform där du kan följa din process! Dynamic ManagementTM 2. Abonnera på en coach: Fasta priser: 2 samtal/månad 3. Skräddarsy din egen process

Jag ser fram emot att höra av dig!

Carina Grönholm på ViDuNi – Din coaching ”Ledarskaps- och medarbetarskapscoach med individen i fokus” ICF Professional Certified Coach (PCC) Licensierad i Dynamic Management och You Dynamics

0707–180760

viduni.se

carina@viduni.se


10

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

”DEN INRE DRIVKRAFTEN ÄR EN ENORM KRAFTKÄLLA NÄR DEN KANALISERAS PÅ RÄTT SÄTT” Nya perspektiv kan vara precis det som behövs för att skapa en mer välmående arbetsplats och nå uppsatta affärsmål. Det är precis vad Jenny Andersson & Co är med och tillför. Genom att fokusera på företagens behov, och sammanlänka dessa med de visioner som finns, erbjuds specialdesignade insatser och utbildningar – med ett coachande perspektiv i centrum. – Tillsammans med seniora verksamhetsutvecklare och coacher är jag med och skräddarsyr utbildningar och insatser till företag – utifrån var deras behov ligger. Många lever under så hög press och stress idag, då kan vi gå in som en katalyserande kraft som ser till att man får mer balans i vardagen och arbetslivet, förklarar Jenny Andersson, certifierad coach och grundare av Jenny Andersson & Co. – Våra perspektiv behövs idag. Vi lyfter de perspektiv som vi ser behövs i de organisationer som vi går in i.

Vissa är väldigt måna om sin personal, men lyckas inte nå de resultat de strävar efter. Medan andra når sina resultat, men har anställda som mår dåligt. – När vi talar med våra kunder säger de att vår styrka är att vi kan se vart de befinner sig. Därifrån kan vi hjälpa dem att skapa tydlighet kring vart de vill nå och hur de kan ta sig dit med hjälp av kompetensutveckling, coaching och teamutveckling, fortsätter Jenny. Stadigare självledarskap på friskvårdsbidraget Jenny Andersson själv har en gedigen arbetslivserfarenhet, med över 15 år på några av Sveriges mest prestigefyllda reklambyråer. Hennes erfarenheter, som friskvårdsterapeut, marknadsekonom, varumärkesstrateg och coach, har blivit en given del i arbetet med verksamhetsutveckling. Med åren har hon även arbetat med att utbilda såväl coacher som förändringsledare – och utvecklat det egna onlineprogrammet Lyckans Smed. Lyckans Smed ger verktygen för att lära sig stå stadigare i sitt självledarskap. Utbildningen erbjuds just nu till ett rabatterat pris för ungdomar med tillgång till Mecenatkort. För den som önskar viga mer fokus åt sitt inre går det även att nyttja friskvårdsbidraget på samtliga utbildningar hos Jenny Andersson & Co. – En av våra deltagare sa under ett coachingtillfälle i Lyckans Smed att “Jag ville verkligen bara fokusera på mig själv en stund och då passade det här perfekt”. Det är det faktiska syftet med programmet, att man ska lära sig att på ett bättre sätt kunna hantera stress och oro och att hitta ett lugn i de stormar som ibland blåser upp i livet, säger Jenny Andersson. – Man kanske lever ett bra liv, men känner att man vill leva ett ännu bättre liv. Många människor kan känna en känsla och längtan inom sig efter något de vill uppnå. Coaching är en kreativ och tankeväckande process som hjälper människor att nå sin fulla potential. Den inre drivkraften är en enorm kraftkälla när den kanaliseras på rätt sätt, avslutar Jenny. Läs mer om Jenny Anderssons specialdesignade utbildningar och samarbeten på jenny-andersson.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

11

LÅT SJÄLVLEDARSKAPET LEDA DIG FRAM TILL DEN DU ÄR Genom att utgå från självledarskap har Sonja Signell hittat sin egen väg inom coachingen. Där har hon under de senaste åren fokuserat på prestationsbaserad coaching för idrottare och artister, även om samma princip går att applicera på såväl egenföretagare som personer i ledarposition. Oavsett vem som slår sig ned i fåtöljen mittemot är en av de viktig-

Coaching för alla – var man än är Sonja Signell är på flera sätt en mångsidig coach. Inte minst när det kommer till sina språkkunskaper – där hon erbjuder coaching på såväl svenska som finska, norska och engelska. För den som önskar kan Sonja dessutom erbjuda coaching online, likväl som på plats på Åland eller i Sverige. Ta del av Sonjas resa inom coaching och mental träning In i coachingen har Sonja Signell plockat hela sin livserfarenhet, från de inledande åren som psykiatrisk sjuksköterska till den resa som ledde henne fram till utbildningen till mental tränare och coach. I sitt sommarprat för Ålands Radio delar Sonja med sig av den inre resa som tagit henne dit hon är idag. – Jag har själv fått uppleva den positiva effekt som mental träning har, hur det kan stärka en person att ta sig framåt från ett ställe där man inte vill vara till en bättre plats. Det är en erfarenhet jag ständigt bär med mig in i min coaching, säger Sonja Signell. Ta del av hela sommarpratet, och Sonjas resa genom livet, på alandsradio.ax/sommarprat-2020/sonjasignell-resa-genom-livet.

aste bitarna att börja med att gå från att veta vad man är, till vem man är. – Under hela processen ser jag alltid den stora människan i den jag coachar och vad som kan åstadkommas med rätt förutsättningar. Genom att hitta personens nuläge kan vi sedan tillsammans nå fram till det jag kallar för nyläge, förklarar Sonja Signell, ICF-certifierad coach och grundare av Signell Coaching. – Oavsett om man är en idrottare, en egenföretagare, en artist eller en ledare i högre position så är det självledarskap det handlar om i grunden. Jag hjälper folk att uppnå en mental trygghet via coaching och mental träning. Man lär sig vem man är och inte vad man är, vilket annars är hur man brukar presentera sig själv som person. Och för att kunna prestera, och nå de mål man vill uppnå, är en stabil grund det allra viktigaste, fortsätter Sonja. De rätta verktygen för att bli säkrare i dig själv För Sonja handlar coachingen om att hjälpa sina klienter att hitta glädjen och välmåendet i livet – och att lära sig att bottna i sina prestationer. Genom att arbeta med det egna självledarskapet blir det enklare att ta steg i rätt riktning, även om det i början kan kännas diffust, tufft eller skrämmande. Självledarskap ger verktygen som krävs för att stå starkare i vem du är som person – men det lägger även en grund till att hitta vem du är bortom prestationerna. – Även om man inte presterar på topp, eller det inte går precis så som man önskat, så måste man ändå kunna känna att det är okej och att man är en värdefull människa. Att prata negativt om sig själv kan på sikt underminera prestationerna framöver. Därför är det bra att ha den här självkänslan och självbilden som man bygger upp med

Foto: Cecilia von Weymarn, AlandicArt

En coach som skapar trygghet, inger hopp och som får dig att bryta dina invanda tankemönster. Det är bara några sätt som Sonja Signell med åren har beskrivits på av sina klienter. Med finsk sisu, åländsk entreprenörsanda och inställningen att allt är möjligt är Sonja med på resan med sina klienter – på jakten efter det autentiska jaget.

hjälp av coaching, om det inte går bra alla gånger då man förväntas prestera, säger Sonja Signell. – Mitt varför handlar om att coacha mina klienter till prestation, med hjälp av en stabil grund baserad på välmående och glädje. Jag vill inspirera och utmana människor till att våga ta steget mot sina drömmar – att våga ta sig till sina önskade nylägen, avslutar Sonja.

Erbjudande till läsare av ICF-bilagan i SvD 3/5 2022. Vill du öka dina prestationer och få ett vässat fokus och ökat lugn? Då kan coaching vara lösningen för dig – och det första steget mot förändring! Signell Coaching erbjuder 45 minuters "Prova på coaching" för de 25 första som tar kontakt via signellcoaching@gmail.com. Coachingen sker online. Skriv "ICF-bilagan Prova på coaching" i ämnesfältet. Välkommen att boka en tid!

Läs mer om Sonja Signells arbete som coach på signellcoaching.com


12

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

COACHEN SOM BRINNER FÖR NÄRINGSLIVET Näringslivet står inför en rad utmaningar och möjligheter, och för att bibehålla god lönsamhet och hållbarhet gäller det att ta hand om organisationen och medarbetarna. Genom insatser grundade i välbeprövade metoder erbjuder Evolwin Consulting skräddarsydd coaching för ditt företag, för att ni ska må bättre och prestera bättre. Evolwin Consulting grundades 2020 av Sara Åberg, vars bakgrund innefattar olika roller inom tillverkningsindustrin. – Jag startade företaget med syftet att hjälpa till att utveckla framtidens ledare och medarbetare. I en av mina tidigare yrkesroller som säljcoach inom tillverkningsindustrin upptäckte jag att det finns många bolag som kan dra nytta av coaching i hela organisationen. Enligt en undersökning från analysföretaget Gallup genomförd 2020 har coaching flertalet positiva effekter i en organisation, bland annat 66 procent ökat välbefinnande och 81 procent minskad frånvaro. Viktiga faktorer som motivation, engagemang och hållbarhet är en del av vad coachning ger som resultat. – När medarbetarna mår bättre och är motiverade ökar lönsamheten, kundnöjdheten och produktiviteten. Det är människorna i organisationen som gör skillnaden. Att

lägga fokus på människors och organisationers positiva utveckling är mer än bara resultat, det är långsiktiga investeringar för positiv effekt i alla led. – På så sätt kan coaching bland annat minska personalomsättningen och min uppgift är att väcka frågor om hur man hittar vägar framåt. Det är viktigt att understryka att jag som coach inte ska komma med svaren utan lyfta saker till ytan som ger klienten möjlighet att hitta rätt väg själv. Det gör underverk och är en resa som är häftig att vara del av! Som coach är Sara Åberg ödmjuk, lyhörd och har alltid ett öppet sinne. Hennes yrkesbakgrund är dessutom ovanlig inom coachingvärlden och gör att stor del av hennes målgrupp finns i industrin. – Den gör mig unik och min erfarenhet är en fördel när jag jobbar med industriföretag. Jag brinner för det svenska näringslivet och ser vikten av starka bolag som är konkur-

renskraftiga även mot den globala marknaden. Därför har företag mycket att vinna på att ta in en coach för att arbeta även med mjuka värden. Utifrån klientens specifika behov lägger Evolwin upp skräddarsydda program för team och individer. – Jag jobbar mycket med företag i utveckling eller mogna företag som vill vidare, och utgår från ICF:s grundkompetenser. Mina klienter uppger att de har fått en lyhörd coach som hjälper dem att driva framåt mot lönsamhet, som arbetar med frågorna som ger ögonöppnande moment. Evolwin är ett Kalmarbaserat företag och genomför professionell coaching i sydöstra Sverige och nås digitalt över hela landet. Läs mer på evolwin.se


Fotograf: Daniel Johansson

Wake Me Up – from dream to dream!

Gratis professionell coaching för dig som är 16–22 år. I vår app bokar du tid för videosamtal med den coach du själv väljer. Du kan få stöd i alltifrån målsättning och självledarskap till stresshantering och självkänsla. Allt för att du ska må bra och bygga det liv du vill! Att ta sina första steg in i vuxenlivet kan upplevas överväldigande. Därför finns vi här för dig, inte för att berätta vilka val du ska ta, utan för att stödja dig i din process framåt. Du kanske längtar efter en förändring, upplever stress och oro eller behöver peppas inför en utmaning. Coaching kan hjälpa dig att lära känna dig själv bättre och kan även vara ett bra stöd när du går igenom en tuff period i livet. Som ideell förening är vår mission att väcka ungas drömmar och hopp för framtiden och deras kraft att ta sig dit. Det krävs vuxna som bidrar med sin tid för att lyssna och ställa frågor, utan att döma eller värdera. Vi har flertalet professionella coacher som ställer upp ideellt för att Sveriges unga ska få möjlighet att må bra, utvecklas och växa. Samtliga coacher är utbildade och följer våra etiska riktlinjer.

Strategisk partner


14

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

NYTT HEALTH TECHBOLAG COACHAR MEDARBETARE TILL SIN FULLA POTENTIAL

Grundarna till Zebrain, Nordens första digitala plattform för medarbetarutveckling baserad på coaching, startade bolaget med visionen att demokratisera mental styrka till de många. Genom kostnadseffektiva digitala lösningar hjälper Zebrain företag att förbättra välmående och förebygga stress, samt vidareutveckla sin viktigaste resurs – sina medarbetare. Zebrain är ett modernt B2B-bolag inom digital medarbetarutveckling som grundades 2020 med syftet att tillgängliggöra coaching för fler. Sedan starten har bolaget vuxit med +20 procent varje månad. – Vi vet att coaching bidrar till mer välmående medarbetare som är mer motiverade och presterar bättre; två viktiga faktorer för social hållbarhet kopplat till en starkare affär. Dessutom, genom att visa att personlig utveckling är prioriterat i en organisation, kan företagen profilera sig i jakten på talang. Det säger mycket om kulturen och ledarskapet på arbetsplatsen och värderas högt för en medarbetare att få tillgång till en certifierad coach och utveckling anpassad efter individens egna behov, säger Anna Bloth Karling, medgrundare och VD. – Med vår digitala plattform kan alla i bolaget få tillgång till rätt verktyg och coaching för att i sin tur öka ROI, förebygga ohälsa, stress och stärka självledarskapet, fortsätter Jessica Huge, medgrundare och erfaren coach.

Som ytterligare ett led i att tillgängliggöra coaching är Zebrain också godkänd anordnare för Försäkringskassan. – Det innebär att bolagen som använder Zebrain i stressförebyggande syfte kan få tillbaka upp till 50 procent av den faktiska kostnaden och snabbare förebygga ohälsa i organisationen. Bolag kan få upp till 200 000 kronor per år i förbyggande arbete om man använder sig av våra tjänster, vilket är en enorm fördel för både individer och företag, fortsätter Anna Bloth Karling. Zebrain vänder sig primärt till företag med 10–250 medarbetare och har bland andra Nordax Bank, RFSU och Majblommans Riksförbund som kunder. Läs mer på zebrain.se

Företag prenumererar på tjänsten och kan skräddarsy paket

Plattformen är utformad som en prenumerationstjänst där företag kan välja mellan olika coachingpaket beroende på organisationens behov. – Vår forskningsbaserade metodik utgår från fyra områden som vi kallar för Total Potential: självinsikt och egna styrkor, frånvaron av skadlig stress, motivationsfaktorer samt självledarskap. Den här metoden har visat sig ge tydliga resultat! Efter tre månader i vår plattform har våra användare rapporterat 30 procent ökat självledarskap, 40 procent minskad stress och att 4 av 5 sover bättre, säger Anna Bloth Karling.

anpassade till den egna organisationen. Till grundlicensen adderar

Alla coacher som Zebrain jobbar med är certifierade via International Coaching Federation (ICF), som säkerställer kvaliteten i enlighet med deras etiska riktlinjer och kärnkompetenser. – Zebrains coacher har oftast en akademisk bakgrund och lång erfarenhet av olika chefsuppdrag i olika branscher. Dessutom jobbar vi bara med coacher som har minst 200 timmars klientsamtal bakom sig, så att våra användare kan känna sig trygga med att få 100 procent professionell och högkvalitativ coaching, säger Jessica Huge.

Företaget bjuder in medarbetare som får tillgång till Zebrains digitala

företaget så kallade coachlicenser som innebär att användarna matchas med högcertifierade coacher som de träffar via en specialanpassad videotjänst och chatt. Coachlicenserna kan rotera bland medarbetarna likt en stafettpinne för att säkra att så många som möjligt kan få chansen att boostas av en coach. Det gör att många får tillgång att utvecklas men utan att investeringen för bolaget ökar. Företag kan löpande mäta effekten av Zebrains coachprogram via en heatmap, som anonymiserat och aggregerat visar organisationens potential och utveckling över tid.

plattform och utifrån målsättning, mätning av individens outnyttjade potential och en grundläggande beteendeanalys, matchar algoritmer med rätt coach samt sätter ihop ett skräddarsytt övningspaket. Mellan coachmöten har användaren tillgång till coachen via chatt och övningar på plattformen. Varje gång en ny medarbetare tar över coachlicensen sker en helt individuell och skräddarsydd matchning.

Anna Bloth Karling

Jessica Huge


Att frigöra och använda outnyttjad potential hos sina medarbetare ökar lönsamheten hos företaget, ger mer välmående, motiverade och bättre presterande medarbetare och ledare. Med Zebrains metod identifierar vi vilka av dina medarbetare som inte använder sin potential fullt ut. Genom att arbeta aktivt med coaching, individuella övningar och kontinuerliga mätningar av deras utveckling ser vi till att de når sin fulla potential. Vi delar in potential i fyra områden: självinsikt, grundenergi, motivation och självledarskap som tillsammans utgör ens totala potential. Med Zebrain får ni motiverade och välmående medarbetare som presterar på topp.


16

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

PROFESSIONELL COACHING LÖNAR SIG! ”Coach” är ingen skyddad yrkestitel, vilket gör det möjligt för vem som helst att kalla sig coach. Ett sätt att säkerställa att du vid en beställning av coachingtjänster får en kvalitativ och erfaren coach är att ställa krav på att coachen är certifierad. ICF är den största certifieringsorganisationen i världen och ser det som sin mission att leda vägen för att sätta och bibehålla höga standarder för coachingbranschen. Coachyrkets status är på uppgång och allt fler företag ställer nu högre krav när de anlitar externa eller interna coacher. Enligt ”2020 ICF Global Coaching Study” har den globala tillväxten och spridningen av coaching ökat de senaste åren och enligt en undersökning utförd av PwC Global 2019 – på uppdrag av ICF Global – är coachingindustrin den andra snabbast växande sektorn i hela världen efter resebranschen. Numera är det vanligt för framgångsrika ledare och experter att arbeta med flera olika professionella coacher under sina karriärer, och till de framstående entreprenörer som offentligt delat sina erfarenheter hör bland annat Steve Jobs och Bill Gates. Varför? Jo, därför att professionell coaching ger resultat! Hur kvantifierar du värdet av ledarskap? Resultaten av coaching är starkt förknippade med de mål som klienten har satt upp i samförstånd med coachen från processens start. Ett sätt att mäta och utvärdera resultatet i coachingsammanhang, kan vara avkastning på förväntan; Return on Expectation (ROE) för att få en indikator av värdet av coachtjänster. ROE mäter hur väl resultaten från coachingen överensstämmer med de initialt uppsatta målen. I dag finns det gott om studier och mätningar som pekar på gynnsamma resultat som coaching bidrar till. I en metaanalys av Gallup från 2020 har effekter av coaching kunnat påvisas som till exempel 66% ökat välbefinnande, 81% minskad frånvaro, 41% färre kvalitetsbrister, 23% ökad lönsamhet, 10% ökad kundlojalitet och 14–18% ökad produktivitet. Enligt ICF Global Consumer Awareness Study (GCAS) 2017, är vanliga resultat av coaching 42% förbättrad kommunikation, 40% ökat självförtroende, 39% ökad produktivitet, 38% optimerad prestation (team performance) och 34% ökad balans mellan arbete och fritid. Bli en bättre beställare av coachingtjänster! Ofta anlitar man personer med olika kompetenser för att stärka självkännedom, välmående och framgång hos ledare, men det är viktigt att särskilja coachingyrket från yrken som terapeut, mentor och managementkonsult.

Coachens uppgift är att få klienten att öka sin medvetenhet om sin egen potential och förmåga att skapa framdrift. Mervärden som högre prestation, förbättrad kommunikationsförmåga och ökat självförtroende leder till gynnsamma resultat på såväl individnivå som för organisationen i stort. Snarare än att fokusera på klienternas egna erfarenheter och förmågor – som en coach skulle göra – fokuserar en mentor jämförelsevis sin vägledning på sina kunskaper och erfarenheter, medan en managementkonsult ger kvalificerade råd till en organisation. En coach ska alltid hjälpa klienterna att leda sig själva genom deras resa mot de önskade målen.

International Coaching Federation, ICF, är den ledande globala organisationen för coacher och coaching. ICF arbetar med att utveckla coachyrket genom att sätta höga standarder, erbjuda oberoende certifieringsprocesser samt bygga ett världsomspännande nätverk av utbildade och certifierade coacher. ICF ställer höga krav på erfarenhet samt en grundlig förståelse för de etiska riktlinjer och åtta kärnkompetenser som är basen för professionell coaching. ICF certifierar på tre nivåer: Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC) och Master Certified Coach (MCC). En certifiering från ICF är giltig i tre år varpå coachen behöver förnya den. ICF:s definition av coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera deras personliga och professionella potential. Syftet är att främja, identifiera och skapa mål, samt att utveckla och genomföra en strategi och plan för att uppnå målen. – Allt fler använder sig av professionella coacher och ICF, som den största certifieringsorganisationen, ställer inte bara krav på coachen utan hjälper också beställarna till ökad kunskap inom området. Vi vet att professionell coaching stärker svenskt näringsliv, offentlig verksamhet och den ideella sektorn, säger Anna-Maria Watz, ICF ordförande i Sverige.

International Coaching Federation, ICF, är det globala branschorganet för professionella coacher, och är i Sverige det nationella coachbranschförbundet inom Företagarna, Sveriges största företagsorganisation. Alla medlemmar i ICF har genomgått en ackrediterad coachutbildning – alternativt är under utbildning – kompetensutvecklar sig kontinuerligt, följer ICF:s etiska riktlinjer och de flesta väljer dessutom att kvalitetssäkra sin coaching via ICF:s certifieringssystem. ICF har globalt mer än 44 000 medlemmar i över 150 länder varav cirka 40 000 är certifierade.

Tips till dig som beställare av en coach • Utse en kontaktperson/beställare för coaching • Definiera behovet av coaching – utmaningar, önskade resultat, förväntningar • Presentera behovet för tre olika coacher och stäm av hur väl ni matchar varandra • Välj den/de leverantörer som du känner bäst passar er organisation • Utvärdera insatsen Läs mer på coachingfederation.se Vill du anlita en coach? Ladda ned ICF:s guide för att hitta rätt coach för dina behov: coachingfederation.se/ bestall-din-pdf-version-av-bestallarkompetens/


Professionell coaching stärker svenskt näringsliv

International Coaching Federation, ICF, är det globala branschorganet för professionella coacher, i Sverige det nationella coachbranschförbundet och ansluta till Företagarna, Sveriges största företagsorganisation. Alla medlemmar i ICF har genomgått en ackrediterad coachutbildning – alternativt är under utbildning – kompetensutcecklar sig kontinuerligt, följer ICF:s etiska riktlinjer och de flesta väljer dessutom att kvalitetssäkra sin coaching via ICF:s certifieringssystem. ICF har globalt mer än 50 000 medlemmar i över 150 länder varav cirka 40 000 är certifierade.

Läs mer på: coachingfederation.se

Eller skcika mail till: info@coachingfederation.se


Henrikas coachning har varit nyckeln till vår framgång som ledningsgrupp. "Henrikas coachning har varit nyckeln till vår framgång som ledningsgrupp. Basen för ett välfungerande ledarteam är att kunna ta fram den mer känslomässiga sidan som ledare, ha tillit till varandra och ha insikt om teamets olika styrkor och svagheter. Henrika har skapat denna förändring i vårt team genom sina färdigheter av aktivt lyssnande och kloka sätt att underlätta samtal. Utvecklingen av vår kommunikation och kompetens att fatta beslut har förbättrats enormt under vårt samarbete med Henrika." Aino Kuronen, Co-founder Kide Science

Som ledarskapscoach hjälper jag dig som högpresterande att på ett hållbart sätt nå dina mål i dina viktigaste roller genom att leda dig själva med intuition, strategi och taktik. Oftast samarbetar jag med visionära vd:ar, inkluderande ledare, kvinnor i ledarskapsroller och ambitiösa företagsägare. Min internationella bakgrund och förmåga att coacha på svenska, engelska, franska och finska gör mig särskilt lämpad för samarbeten med globala företag och mångkulturella talanger. Mina samarbeten sträcker sig över hela världen med klienter i 15 länder. Tillsammans kan vi skapa en hållbar framgång som inte bara ser bra ut, men som framför allt känns djupt meningsfullt.

Boka ett gratis strategisamtal via henrikatonder.com


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

19

LÅT OSS TALA OM KREATIVT LEDARSKAP

Är du den kreativa ledaren som har svårt att få ditt kreativa team att ”dra åt samma riktning” och vars motivation skulle må bra av ett lyft? Du kanske är specialisten som fått personalansvar och glömmer att leda därför att du trillar dit på detaljer. Tilliten, hur har du det med den? Är din första känsla ”det är lika bra jag gör det själv”? Har du på pappret steppat upp, men inte växt i din nya coola kostym? Eller laggar självförtroendet när du vill vara modig och ta mer plats? Det är här den kreativa ledarskapscoachen Elisabeth Björkbom kommer in och gör nytta! Som coach skapar Elisabeth en fristad för sina klienter där det är högt i tak, roligt att vara i den kreativa coachingprocessen, där det borras på djupet, den inneboende potentialen låses upp och där det oförutsedda kommer fram. En plats för reflektion, fokusering och proaktivitet. – Det bästa är när klienter får en aha-upplevelse och uttrycker ”det här trodde jag inte fanns inom mig”, säger Elisabeth Björkbom, ICF ACC Coach and Creative Advisor på Björkbom Coach & Create AB. Coaching är att vara i rörelse, att komma framåt. En möjlighet att sätta ord på drömmar, framtid och det som står i vägen för att utnyttja din fulla potential, oavsett om det gäller individuell coaching eller ett team som vill nå längre genom samsyn och bättre samarbete. – Att tänka och prata högt samt att strukturera och visualisera samband brukar hjälpa mina klienter att se var de står tydligare. Otydlighet och dålig kommunikation är det som gör oss osäkra. Med ett bättre självledarskap och modet att vara tydligare följer en mer effektiv väg till handling.

Anlita en coach ska man göra för att man själv vill. Det är kul att vara i process och rörelse även om det innebär att man behöver lämna sin comfort zone. Vill man växa och ta nya steg i livet, små eller stora, så innebär det att man behöver investera tid och engagemang.

Elisabeths klienter är ledare och chefer som vill leda modigt utifrån ett kreativt och coachande förhållningssätt, som vill bli tydligare, leda från hjärtat och nå faktiska resultat. Elisabeth coachar även ledningsgrupper och kreativa team som vill ha samsyn, mod och öka sin kreativitet för att nå längre.

Elisabeths fem frågor för om du är sugen på att anlita en coach: · Är jag redo att växa? · Är jag redo att dela mina erfarenheter, svårigheter och rädslor? · Är jag redo att prova nya sätt att göra saker på? · Är jag redo för den kreativa processen? · Är jag redo för förändring?

Eftersom tid är en bristvara erbjuder Elisabeth korta sessioner ofta, alternativt längre sessioner mer sällan. Upplägget skräddarsys därefter utifrån dina och ditt teams behov.

Svarar du ja på minst tre av frågorna, är du enligt Elisabeth definitivt redo för coaching.

Läs mer på coachandcreate.com eller Instagram: coach_and_create

Elisabeth Björkbom har varit kreatör sedan 1996 och ICF ACC-certifierad coach sedan 2019. Genom Björkbom Coach & Create AB hjälper Elisabeth företag, ledare och privatpersoner att utveckla sin potential och uppnå sina mål, genom den kreativa processen.

Jag upplevde något magiskt tillsammans med Elisabeth, som med lugn och varsam hand hjälpte mig att själv tydliggöra mina mål och hur jag kunde ta mig dit. Elisabeth fanns där med skarpa och tydliga frågor, öppet sinne och nyfikenhet. Och för varje möte blev det allt mer tydligt att jag själv kunde påverka mycket mer än jag trodde. Efter ett antal träffar under cirka sex månader står jag nu på en stabil långsiktig plattform, där jag definierat hur jag vill leda mig själv mot mer kreativitet, tydligare gränssättning och bättre livsbalans på jobbet och privat. Jag har lärt mig se indikatorer för vad som händer när jag avviker från mina mål och slutar lyssna på mig själv, så att jag lätt kan komma på banan igen. Och sist men inte minst har insett hur mycket tid och kreativitet denna process har frigjort. Stort tack! Ina Tidbeck Sjöblom, BA Range & Product design manager, Textiles and Collections IKEA of Sweden

Foto: Tina Axelsson


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

20

FRÅN VD TILL LEDARUTVECKALARE – JANICKE BRINNER FÖR ATT SE ANDRA LYCKAS När Janicke Blomsnes introducerades för coaching första gången var det efter att hon klivit av sin vd-roll på ett företag där hon hade tillbringat 17 år av sin karriär. Vad som till en början varit spännande och utmanande förvandlades sakta till något som tog all hennes ork och lust ifrån henne. Hon tappade motivationen, drabbades av utmattning och allt mer energi lades på att låtsas som att allting var bra. Samtidigt visste hon inte vart hon skulle ta vägen utan arbetsplatsen som tagit upp en så stor del av hennes liv och kollegorna som hon kommit så nära. Det var då hon tog hjälp av en coach. – Jag kom till en punkt i mitt yrkesliv där jag helt enkelt behövde börja om, säger Janicke Blomsnes, certifierad ICF ACC Coach på Blomsnes Development AB. Coachingens kraftfulla frågor fick mig att tänka till och tänka nytt. Den hjälpte mig att lära känna mig själv mer på djupet, få en överblick över vad jag behövde för att utnyttja hela min potential och hur jag skulle använda mina styrkor och erfarenheter för att bli mitt bästa jag. I dag arbetar Janicke med ledarutveckling och driver Blomsnes Development AB som erbjuder tjänster som strategisk samtalspartner, grupputvecklare och kursledare. – Jag brinner för att alla ledare ska ha en trygg och stark ledarplattform, och att ge dem det stöd de behöver för att bygga upp sitt eget självledarskap, säger Janicke. Är en ledare god i sitt självledarskap blir hen också en bra förebild för sina medarbetare. Framgång föder framgång Med en bakgrund inom olika ledarroller som butiksledare, avdelningsledare, varuchef, driftschef och hela vägen upp till vd-nivå, är Janicke väl rustad till att inspirera, stötta och hjälpa ledare och blivande ledare att uppnå sina mål. – Forskning har visat att coaching kan ge ökad självkänsla, prestation och personlig kontroll, en medvetenhet om stress och återhämtning samt nya perspektiv, säger Janicke. Därutöver ökar också lagandan samt intresset och färdigheterna för samarbete. Min certifiering inom ICF som ACC Coach ger mig också en bra grund att stå på samt en extra legitimitet och trovärdighet som coach. Under utbildningen måste du klara av såväl praktiska som teoretiska prov, uppfylla ICF:s strikta krav och riktlinjer och löpande utveckla dina färdigheter. – ICF står internationellt för att kunder ska kunna förvänta sig en professionell och kvalitetssäkrad coaching, varpå jag är stolt över att vara medlem och certifierad coach sedan 2020.

Det finns inget misslyckats, bara lärdom. Janicke erbjuder också en utbildning i både Sverige och Norge, tillsammans med en kollega. – Talangutbildning för mellanledare har ett strategiskt bra program för att tydliggöra mål och arbetssätt så att ett företags ledare hittar rätt resultatfokus, bygger goda medarbetare, tydliggör viktiga värderingar och tar hand om företagets kultur på bästa sätt. De utvecklar sin egen potential, samtidigt som de motiverar och utvecklar sina medarbetare till att göra detsamma. Framöver ämnar Janicke att fortsatt erbjuda ledare och blivande ledare en trygg och stark ledarplattform. Med sin långa erfarenhet, teoretiska kunskap och öppna äkthet arbetar hon tillsammans med sina klienter för att ge dem de verktyg som hon själv önskade att hon hade haft i rollen som ledare – och hjälper dem att nå framgång. Läs mer på blomsnes.com Janicke Blomsnes är en certifierad ICF ACC Coach med mångårig ledarerfarenhet och en passion för ledarutveckling. Hon verkar genom det egna företaget Blomsnes Development AB, med bas i Stockholmsområdet, Norrtälje och Uppsala, men arbetar över hela landet enligt överenskommelse samt via samtal/online.

Foto: Andrè Askeland


Transformerande ledarskap och hållbar utveckling

Partner in Progress fokus är att skapa hållbara människor och resultat. Tillsammans kan vi skapa det utvecklingskoncept ni behöver. Det kan vara effektiva ledarskapsprogram, coaching-samarbeten eller strategiska processer. Vi skräddarsyr upplägg tillsammans eller använder de program, modeller och koncept som redan är framtagna. Vi vill bygga tryggt, tydligt och modigt ledarskap för framtiden. Ledare som redan idag har morgondagens ledarskapskompetenser, mår bra och skapar hållbara resultat. Det skapar i förlängningen en bättre värld och där vill vi bidra! Det vi fokuserar på växer! Filippa Dietmann är grundare av Partner in Progress AB och arbetar tillsammans med erfarna kollegor i branschen. Filippa har mer än 25 års erfarenhet av utvecklingsfrågor i olika former. Hon är sedan 2005 certifierad PCC-coach enligt ICF och har gått ett stort antal coach och ledarskapsutbildningar med fokus på både individer och team. – Att hjälpa chefer, ledare och team att lyckas är det roligaste jag vet.

PA R T N E R IN PROGRESS

partnerinprogress.se filippa@partnerinprogress.se 070-662 90 26


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

22

SÄTT GULDKANT PÅ VERKSAMHETEN MED COACHING I VÄRLDSKLASS I tjugo år har Lena Gustafsson drivit Guldkanten, en konsultfirma som erbjuder coaching och ledarskapsutbildningar i världsklass. Med hjälp av deras expertis kan du utveckla dina ledarskapsförmågor, accelerera din kompetensutveckling eller öka teameffektiviteten bland dina medarbetare. Lena Gustafsson har alltid intresserat sig för människans drivkraft och utvecklingsmöjligheter. Därför startade hon Guldkanten, för att fokuserat jobba vidare med ledarskap och coaching. – Sedan jag startade mitt bolag för 20 år sedan har coachingen varit kärnan i allt jag gör. För mig är det tydligt att människor vill och kan utvecklas, och har resurserna, men behöver en sparringpartner för att nå i mål, säger Lena Gustafsson. Guldkanten består utöver Lena Gustafsson av elva fasta underkonsulter och ett brett nätverk. – Uppdragen är ofta av en art där det behövs specifik kompetens och därför har jag byggt upp mitt nätverk av underkonsulter. Inget uppdrag är det andra likt vilket gör att Guldkanten alltid arbetar med skräddarsydda lösningar där vi plockar in de vassaste kompetenserna för olika lägen. Men vi utgår alltid från ICF:s kärnkompetenser. Framförallt jobbar Guldkanten med småföretagare, entreprenörer, startups och scale ups, men även NGO:s och internationella företag. – Jag är övertygad om att coaching kommer vara en del av framtidens kompetensutveckling, vilket gör att näringslivet har ett stort behov av det. Vi förväntar oss att medarbetare ska engagera sig på djupet i arbetsuppgifterna, då måste kompetensutvecklingen också svara upp mot den personliga utvecklingen, som komplement till färdighetsträning. Fler arbetsgivare bör se coaching som en självklar del av sina medarbetares utveckling. Likaså behöver chefer och ledare coaching. – Som ledare blir du alltid lite ensam för att vissa frågor kan man inte, och ska man inte, bolla med sin organisation innan man vet var man själv står. En coach är en bra extern tankepartner och erbjuder dig ett sätt för dig att utveckla dina egna tankar och följa upp din egen utveckling, säger Lena Gustafsson och fortsätter: – Dessutom, i bolag som befinner sig i snabb tillväxt måste man matcha sitt ledarskap så att man växer som ledare i takt med verksamheten. Coachen hjälper till att hålla resan igång. Det gäller att jobba fram sin egen personliga ledarstil och se till att man har de resurser omkring sig och i sig så att man kan vara ett bra stöd och en utmanare för de man leder. Guldkanten erbjuder sina tjänster både digitalt och personligen. Läs mer på guldkanten.com

Foto: Moellers Photography


ADDERA HÅLLBAR – COACHING OCH HR MED HÅLLBARHETSPERSPEKTIV Behöver du en ACC-certiferad coach som dessutom har kompetens inom både HR och arbetsmiljö. Då ska du vända dig till Addera Hållbar HR som erbjuder coaching både för chefer och ledare inom offentlig och privat verksamhet. HR-stöd skapar hållbara människor inom företag och organisationer – det är Greta Högbergs filosofi. I drygt fem år har hon arbetat som konsult inom HR-frågor och har drivit Addera Hållbar HR i cirka två. Med gedigen erfarenhet hjälper hon ditt företag med vad som måste adderas för att möta era specifika behov. – Jag jobbar antingen med interimuppdrag som t ex rekryterare eller med coaching, arbetsmiljöutbildningar eller andra HR-frågor.

Det absolut viktigaste i min roll är att lyssna aktivt. Med hjälp av coachingen så hittar klienten ofta saker som de inte tidigare tänkt på, vilket leder dem framåt. Addera Hållbar HR är även godkänd arbetsmiljöutbildare av AFA Försäkring, vilket gäller för privata företag som är anslutna till AFA där de har möjlighet att få bidrag upp till 70 procent av kursavgiften vid arbetsmiljöutbildningar. Greta Högberg jobbar idag främst med individuell coaching men tar sig även an team. Coachingen löper som en röd tråd genom hennes arbete med arbetsmiljö och HR. Coachingen sker både digitalt samt från kontoret i Gamla Stan.

Se www.adderahallbarhr.se eller ta kontakt via greta@adderahallbarhr.se Besöksadress: Lilla Nygatan 13, Gamla Stan i Stockholm


24

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

Initiativtagare till WellbCompany; Magnus Crossner, Tomas Lönn och Peter Hård

VÄLMÅENDECOACHING FÖR ÖKAD MEDARBETARUPPLEVELSE Att fler och fler drabbas av psykisk ohälsa gör det till ett växande problem. WellbCompanys uppdrag är att genom att lägga fokus på prevention bryta den negativa trenden av en allt mer utbredd psykisk ohälsa i samhället. Psykisk ohälsa är något som kan drabba alla och idag ligger stort fokus på att hitta och ge resurser till rätt behandling för den som insjuknar. Men Tomas Lönn, terapeut, menar att allt för få inser vikten av att arbeta preventivt. – När det kommer till vår fysiska hälsa har organisationer länge arbetat med preventiva insatser för att vi ska må bättre. Motion, minskad rökning och mindre alkohol, bättre kost – det finns en stor medvetenhet om att dessa faktorer kan bidra till lägre risk för folksjukdomar som hjärt- och kärl, diabetes och cancer. Men vi är inte lika duktiga på att se till preventiva lösningar för den psykiska hälsan, säger Tomas Lönn.

– Genom att ta redskap från den positiva psykologin och lägga dem i coachens verktygslåda har vi, tillsammans med coachen Peter Hård, tagit fram nya redskap som utrustar våra välmåendecoacher. Det ger dem möjligheten att arbeta preventivt med våra klienters välmående.

Forskningen visar att en viktig orsak bakom att människor drabbas av psykisk ohälsa är en generellt låg grad av välmående. Om du har ett dåligt psykiskt välmående i allmänhet löper du större risk att insjukna vid motgångar i livet, som sorg, separation eller någon annan kris. – Min egen erfarenhet av att jobba som terapeaut inom primärvården har gjort att jag kommit fram till samma slutsats som forskarna: genom mer preventivt arbete så minskar frekvensen av psykisk ohälsa. Därför har vi på WellbCompany utvecklat digitala lösningar som ett första steg för att mäta klientens välmående, det vill säga WellbCheck.

WellbCompany riktar sig både till organisationer inom offentlig sektor och privata företag. Detta för att, i enlighet med Agenda 2030, bidra till att minska frekvensen av sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. Angreppssättet innebär att en organisation får mer engagerade medarbetare vilket i sin tur leder till förbättrad lönsamhet. – Lågt välmående är ett problem för alla organisationer och det är positivt att många aktörer i samhället tar frågan om psykisk ohälsa på allvar idag. Att bringa förståelse för var välmåendebristkostnader uppstår i organisationen är värdefullt. Men tyvärr ligger allt för ofta fokus bara på behandling och samtalet om prevention uteblir. För att knäcka trenden krävs det fler aktörer och krafter, och vi vill göra vår del genom att bidra med våra praktiska lösningar, samt sprida kunskap så att fler får upp ögonen för betydelsen av preventiva insatser, avslutar Tomas Lönn.

Likt i en vanlig hälsokontroll undersöks klientens generella psykiska välmående och behovet av en preventiv insats bedöms. Som ett andra steg i processen erbjuder WellbCompany coaching för att boosta personens välmående och minska risken för att de i framtiden ska drabbas av psykisk ohälsa.

Dessutom erbjuder företaget även utbildningar som bidrar med kunskap om centrala evidensbaserade hälsobaserade coachingverktyg och diplomerar deltagaren till Välmåendecoach. Begreppet Välmåendecoach är nytt i Sverige och utbildningen helt unik till sitt innehåll och resultat.

Läs mer på wellbcompany.com

Tomas Lönn, Positive Psychology Practitioner & EMCC Coach - Senior Practitioner

Välmående + coaching = SANT

WellbCompany erbjuder dig, som vill arbeta som välmåendecoach eller vill använda välmåendecoaching i din yrkesroll, en diplomutbildning av hög kvalitet. Utbildningen som inte bara ger dig nya kunskaper och färdigheter utan också kan ge dig möjligheter till nya intressanta uppdrag tillsammans med WellbCompany. Early bird. 20% rabatt på höstens utbildning i Välmåendecoaching vid registrering innan 1/6 2022.


Önskar ni bättre kontroll, styrning och effekt av välmåendeinsatser? Var uppstår era välmåendebristkostnader och vilka preventiva insatser ger störst effekt? Låt oss skapa er plan för hållbart välmående där medarbetarupplevelsen och engagemang leder till ökad lönsamhet.

2Prevent upprättar styrdokument för att skapa långsiktiga effekter på välmåendet i organisationen som leder till:

Ring oss idag! 08-32 50 00

• ett ökat välmående och en lägre frekvens av psykisk ohälsa • minskade sjukskrivningstal • högre produktivitet och en högre grad av medarbetarupplevelse • måluppfyllelse för Agenda 2030 och Social Responsibilty

Främja

Förebygga

Åtgärda

Hälsofrämjande arbete. Vi vet vad som gynnar välmående hos individ och framgång för verksamheten.

Vi identifierar och tar bort hinder i förväg när vi vet att det finns behov och anledning. Prevention är bättre än behandling.

Vi behandlar de problem som uppstått och ser till att de inte återuppstår. Vi tillämpar precisionshälsa för ökad effekt.

2Prevent maximerar välmåendet i medarbetardrivna organisationer och ökar lönsamheten genom att maximera effekten av välmåendeinsatser. 2Prevent är totalleverantören inom välmående och psykisk hälsa.

www.2prevent.se

Företagets välmåendepartner


26

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

foto: Linda Snäll

f.v: Anna Leo, Ingegerd Bynert, Susanne Lieberg

SUNDA VÄRDERINGAR SKAPAS AV TRYGGA LEDARE Förändring genomsyrar verksamheter idag. Samtidigt är kraven höga – det ska finnas en tydlig och förankrad målbild, effektiva arbetssätt och motiverade medarbetare. Det ställer krav på kommunikation, ledarskap och reflektion. Det krävs mycket mer än ”bara teknik” för att vara konkurrenskraftig. Den nordiska lösnings- och konsultpartnern Combitech hjälper kunder inom näringslivet och offentlig sektor att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och samtidigt ha människan i fokus. Genom att kombinera teknisk kunskap och ett brett tjänsteutbud – med ledarskapsutveckling och professionell coaching – bistår företaget verksamheter i att tackla utmaningar, hitta sitt fokus och uppnå sina mål. Det handlar om att skapa en kultur med sunda värderingar, där ledarna och medarbetarna förstår sina egna och andras behov. Som ett stöd erbjuder Combitech strategiska ledarutvecklingsprogram för olika yrkesroller. En investering i medarbetaren – Som teknikkonsultföretag sticker vi ut med vårt tydliga individfokus, säger Ingegerd Bynert, ledarskapskonf.v: Susanne Lieberg, Anna Leo, Ingegerd Bynert

foto: Linda Snäll

sult och diplomerad ICF Coach. Det är medarbetarna som varje dag utför uppdragen i verksamheten. Det är de som står bakom den innovation och handlingskraft som driver utvecklingen framåt. Genom att ge ledare och deras team de bästa förutsättningarna för att uppnå mål och visioner främjar vi ett sunt och hållbart samhälle i stort. Coaching har många bevisat positiva effekter såsom förbättrad kommunikation, självkänsla och produktivitet hos individer och organisationer. Med en förankring i modern forskning utbildar, tränar och coachar Combitechs certifierade och diplomerade ledarskapskonsulter ledare, för att tydliggöra mål och utveckla en handlingsplan. – När jag arbetar med exempelvis chefer i en verksamhet är mitt mål att hjälpa dem finna kärnan i vad de faktiskt vill göra, säger Anna Leo, konsultenhetschef och diplomerad professionell coach. I ett samhälle som värdesätter ett allt högre tempo kan det vara svårt att finna tid till att stanna upp och reflektera. Men det är något som är nödvändigt för att vi ska kunna ta ett steg tillbaka, se helhetsbilden och lista ut nästa steg. Ibland underlättar det att ta ett coachsamtal ute i naturen, som kan vidga vyerna och ge perspektiv. Även stresshantering är ett viktigt verktyg inom coaching. – Vi utmanar både oss själva och kunden att gå utanför sin comfort zone, säger Susanne Lieberg, resultatenhetschef och diplomerad ICF Coach. Oftast vet de innerst inne själva vad de borde göra, det är en häftig resa att vara med när insikterna faller på plats och vi kan skapa en hand-

lingsplan tillsammans. Vårt jobb handlar mycket om att hjälpa personen att hjälpa sig själv.

Coaching ger dig framåtriktning och drivkraft att leda med hjärta och hjärna. Susanne Lieberg, Combitech Jönköping

Combitech i Jönköping lever också som de lär; deras ledningsgrupp har själva genomgått det ledarskapsprogram som företaget erbjuder, och samtliga medarbetare fortbildar sig löpande. – Vi kommer utbilda oss även till nästa nivå inom coachning på Gothia Akademi (GA), där det sista steget har fokus på förändringsledning och teamcoaching. Vi ser fram emot att applicera detta i vårt eget arbete framöver för att ytterligare stärka vårt erbjudande även mot våra kunder, avslutar Susanne.

Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Läs mer på combitech.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

27

PROFESSIONELL COACHING FÖR BUSINESS & LIFE Företag som investerar i sina medarbetare skapar stora vinster för hela organisationen i form av produktivitet, kreativitet men framför allt i välmående och gemenskap. Positive Solutions arbetar långsiktigt och holistiskt för att stärka dig och dina medarbetare. – Om vi kan bidra till att en människa, ett team, en organisation mår och fungerar bättre, tar vi ett stort steg i rätt riktning, säger Christine Suvanto, Master Certified Coach, grundare till Positive Solutions. – Coaching är min stora passion, det är spännande att utveckla och skapa tillsammans. För att bygga upp en stark ledarskapskultur som klarar ständiga och oförutsedda förändringar krävs öppenhet och mod. Ensam är inte stark, alla borde ha tillgång till coaching, individuellt och i team! säger Christine Suvanto. Positive Solutions har bred och lång erfarenhet av ledarskap i olika branscher. Inom näringslivet spelar coaching en stor roll, särskilt i utvecklingen av bättre och starkare ledare för företagens framgång, både strategiskt och operativt. Ett modernt ledarskap tar vara på de unika styrkorna i teamet, ser olikheter som en stor fördel även då det medför utmaningar, därför behövs nu relationell intelligens (RQ), förståelse för varandra och ett produktivt samarbete. – Vi coachar på alla nivåer i organisationen från högsta ledningen till den enskilda medarbetaren, individuellt och i grupp. Som chef är du ofta ensam med dina utmaningar. En professionell coach är en neutral, konfidentiell partner, som stöttar och utmanar dig och ditt mindset. Håller fokus

på ditt mål. Professionell coaching ger också ledaren verktyg för givande medarbetarsamtal, konstruktiv resultatgenomgång med mera. Christine Suvanto betonar vikten av att du som ledare skapar en öppen, trygg dialog med medarbetarna för att bygga starka team, förebygga konf likter, utveckla och utvecklas tillsammans. Till detta använder vi i vår coaching SDI som ett neutralt och ögonöppnande kommunikationsverktyg. I dagens anda enkelt och digitalt. – Vi verkar i hela Norden, och världen både på plats och digitalt. Vi erbjuder coaching på flera språk såsom svenska, finska, engelska, franska, hindu med flera. Coaching är en process där vi arbetar långsiktigt och holistiskt, inget quick fix. I dag slarvas det ofta med grundarbetet, coaching skapar en stabil grund – effektivt, hållbart och meningsfullt. Win–Win–Win för dig, din organisation, dina kunder. Läs mer på positivesolutions.fi

Om Christine Suvanto: · ICF Master Certified Coach (MCC) med över 2.800 klienttimmar professionell coaching · Coachutbildare (ICF ACTP) sedan 2013 med 3.132 timmar i utbildningssalen · Mentor Coach för ACC, PCC, MCC coacher Globalt · Medlem sedan 2013 · Mottagare av Pro Coaching-erkännandet 2020 ICF & EMCC Finland · Grundare av Positive Solutions Business & Life


Lugn, vi hjälper dig att hantera frustrerande medarbetare.

Genom coachingmetoden ”se genom gröna linsen” så får du både dig själv och dina medarbetare att fungera bättre. Alla chefer upplever att någon eller några i personalen stör eller förstör, särskilt under egen stress. Vi använder liknelsen att man ser en person genom en röd eller grön lins. Den röda är negativa antaganden om hen, faktiska upplevelser och fördomar. Den gröna är att utgå ifrån att hen faktisk vill och gör sitt bästa. Om du ändrar din inställning så påverkar du beteendet hos den du möter. Då skapas ett bättre förhållningssätt som utvecklar kommunikationen, samarbetet och tilliten. Vi coachar chefer och personal i att ändra sitt eget förhållningssätt, sitt tankesätt och träna hjärnan att tänka nytt. Ni får insikter och verktyg för att kunna växla fokus

skall bli mer framgångsrik. Det gäller såväl ledarskapsutveckling, grupputveckling och förändringsarbeten som chefscoaching och karriärutveckling. Gröna Linsen leder till: • Minskad frustration och konflikter • Förbättrad kommunikation och samarbete • Hälsosam och hållbar arbetsmiljö • Ökad effektivitet • Attraktiv arbetsplats och företagskultur • Ökad tillit • Utvecklande Ledare Vi har arbetet med metodiken i många år nu och ser hur bra det fungerar i verkligheten. Det gör det säkert hos er också. Kontakta oss för ett kort avgiftsfritt introduktionsmöte på info@gronalinsen.se eller använd QR-koden.

Catrine Berndtson och Christer Hedlund

och därmed förändra hur ni möter varandra och samarbetar. Metoden fungerar som förebyggande eller krislösning, både för individen och för gruppen. I alla våra program arbetar vi med att skapa insikt och träning i förhållningssättet, från det röda till det gröna, för att du

gronalinsen.se

Metodiken om Gröna Linsen kommer från Academy for Coaching Excellence. Den är testad i över 30 år. Förhållningssättet stärks av ICFs etiska regler som förordar att vi som coacher visar respekt och ser till individens bästa.


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

29

EN COACHUTBILDNING SOM SÄTTER GULDKANT PÅ SAMTALEN I mer än 15 år har Akademi Coachstjärnan varit det givna utbildningsvalet för framtidens coacher, ledare och entreprenörer. Oavsett om du väljer att gå någon av de fysiska utbildningarna i Stockholm, eller väljer att gå en distansutbildning via Online Academy är målet alltid detsamma – att utbilda Sveriges bästa coacher. – Coaching handlar om att förverkliga drömmar och visioner. Kärnan i våra kursdeltagares syfte att utbilda sig inom coaching är att man vill någonting mer, säger Margareta Sundin, grundare av Akademi Coachstjärnan. Det kan vara så att man vill utveckla sig i sin yrkesroll, eller så är man trött på det man håller på med och vill byta bana. Coaching är ett sätt att samtala med människor som ger ett utökat djup i konversationen, vilket leder till nya reflektioner och insikter. Akademi Coachstjärnans ICF-ackrediterade coachutbildning ger en yrkesutbildning inom professionell coaching och en dynamisk personlig utvecklingsresa. – Om man är chef så kan coaching ses som modern kompetensutveckling, samtidigt som man lär sig coacha sina medarbetare. Coaching är inte bara för HR-personal och chefer, utan appliceras på många olika områden t.ex. livs-

coaching, hälsocoaching, ledarskapscoaching samt inom all idrott, förklarar Margareta. Sedan starten 2006 har 2500 coacher påbörjat sina karriärer hos Akademi Coachstjärnan. En imponerande siffra – likaså är den fördelning som de utbildade coacherna har såväl geografiskt som branschmässigt. Hos Akademi Coachstjärnan samlas chefer, egenföretagare, HR-anställda och personer i jakt på förändring såväl privat som jobbmässigt. I och med lanseringen av Akademi Coachstjärnans digitala alternativ Online Academy lockas deltagare hela vägen från Kiruna till södra Sverige. Under sina 20 år inom coachyrket har Margareta Sundin kunnat följa den yrkesmässiga coachingens utveckling i Sverige. I början av 2000-talet visste väldigt få vad coach-

ing innebar, men numera används coaching i många olika sammanhang när det handlar om dynamiska förändringsprocesser och effektiv kommunikation. – Akademi Coachstjärnans samtliga lärare är ICF certifierade coacher och har även en akademisk lärarbakgrund. Många säger att Akademi Coachstjärnan är den absolut bästa utbildningen de någonsin har deltagit i och rekommenderar utbildningen vidare till kollegor och bekanta. Hälften av de vi utbildar har sökt sig till oss efter att ha fått utbildningen rekommenderad till sig, berättar Margareta Sundin, VD för Akademi Coachstjärnan.

Läs mer på coachstjarnan.se

Inspireras av Akademi Coachstjärnans tidigare elever

En av de bästa utbildningarna jag någonsin deltagit i – och de är ganska många. Vilken spirit, vilket gäng och vika engagerade lärare. [...] De flesta diplom bara får man, det här har man på riktigt förtjänat.

Jag hade tagit kontakt med några andra utbildningsföretag angående coachutbildning tidigare. När jag pratade med Margareta Sundin kände jag direkt en ärlighet, öppenhet och glädje som inspirerade mig otroligt. Margaretas härliga utstrålning och coachfärdigheter avspeglade sig på hela kursen [...]

Herman, coach och konsult

Ida, diplomerad coach


30

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

LISA SANDBORGH HJÄLPER LEDARE ATT FÅ BÄTTRE BALANS I LIVET Genom egna livserfarenheter har ledarskapscoachen och tidigare skolledaren Lisa Sandborgh utvecklat en god balans i livet och fungerande strategier för att arbeta lagom mycket. Idag jobbar hon främst med ledarskapsutveckling och hon brinner för att hjälpa andra till ett hållbart ledarskap och ett hållbart liv. Välmående chefer med god balans mellan arbete och fritid gynnar hela arbetsplatsen, då utbränd personal och nyrekryteringar är oerhört kostsamt för ett företag. – I dagens stressade tillvaro finns lite tid över för reflektion och självinsikt. Det är vanligt att man jobbar för mycket, speciellt bland chefer som känner stort ansvar. Då kan man behöva hjälp att hitta strategier för att jobba lagom mycket med bibehållen produktivitet, i många fall är man mer effektiv 40 timmar per vecka, än 50-60. En coach kan få klienten att stanna upp, få syn på sina mål och utvecklas.

Att ha någon att bolla idéer med och som utmanar och uppmuntrar är något som alla chefer borde ha tillgång till.

Lisas förmåga att få förtroende skapar en trygg miljö där klienter vågar möta sina problem och vara ärliga och öppna, vilket ökar chanserna att det ska ske en utveckling. Som musiklärare i botten har hon kreativiteten som behövs för att se saker ur olika perspektiv. – Klienterna lämnar mötena med högre buret huvud och lättare steg. Mötet blir en självstärkande, positiv upplevelse som i sin tur ger handlingskraft att genomföra de förändringar som behövs för att nå önskade mål, avslutar Lisa.

Lisa Sandborgh är ACC-certifierad ICF-coach och diplomerad på professionell nivå (PCC). Förutom individuell coaching erbjuder hon även teamcoaching och individuell coaching i grupp (backstage-modell).

Läs mer och kom i kontakt med Lisa på sandborgh.se

NYA KRAV NYTT LEDARSKAP!

Vi lever i en skenande förändringstakt, kantad av digitalisering, klimathot, pandemi och krig. – Hur ska vi som ledare hantera vårt nuläge för att orka, och dessutom lyckas driva arbetet framåt, samtidigt som vi ska hålla balans och livsglädje i vardagens hela liv - en av de mest brinnande utmaningarna för våra företag och dess ledare, säger Carin Coach. (80% ger ledarskap hög prioritet men bara 41% anser att deras organisationer är rustade, enligt Deloitte Insights) Carin Coach är just nu aktuell i ett forskningsprojekt tillsammans med coacher och ledare i Europa, där de nya kravställningarna blivit vardag. Tio mil från brinnande krig eller på behörigt avstånd, oavsett vilket - varje ledare behöver se över sin ledarstil.

Som ledare måste vi stärka vår medvetenhet och närvaro i nuet. Vi tvingas hantera förmågan att kommunicera effektivt, vinna tid och samarbeta i aktuell kontext. Så, hur orka? Var börja? Vad göra? ’Here and now’ är lösningen, menar Carin. Den som inte lyssnar på kunder och medarbetare är dömd att misslyckas. Som professionell coach fungerar Carin som ett aktivt stöd så att du kan lasta av dig tankar och bolla dem med

hjälp av dina egna resurser. En viktig del är reflektion och ”co-creation”, som ger dig kraft, riktning och hopp. Vinsten är trygghet, kvalitet och bättre resultat. Professionell coaching är konfidentiell. Carin Bladh driver företaget Carin Coach och har erfarenhet av mer än 4000 klientsamtal, positiv psykologi och NLP. Carin är författare till tre interaktiva coachböcker samt driver podden ”Viktigt på Riktigt”. Carin Coach erbjuder paketerad coaching med full kundanpassning. Kunderna betonar träffsäkerheten i fokus, frågeteknik, närvaro, positiv energi och förmåga att lyssna. Carin Bladh är en av 22 ICF Master Certified Coach i Sverige.

Besök carincoach.se

Carin Coach - Carin Bladh, VD


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

Ett bra självledarskap tar dig mot dina mål och du kan leva det liv du önskar utifrån dina förutsättningar. Vad gör du när det finns skav i ditt liv? Driver du på för att inte känna? Med ökad självkännedom kan du se vilka tankar som skapar möjligheter - som ger positiva bilder och sköna känslor. När du tar ansvar och känner dig nöjd över dina val i livet, känner du dig tillfreds. Bra välmående påverkar ditt möte och intresse för andra människor och det skapar fina relationer. Jag som coach hjälper dig att bygga ett bra självledarskap och ger dig verktyg som du kan använda i din vardag.

cecilianilsson.se

Jag brinner för att hjälpa människor och organisationer att växa och utvecklas! Som professionell certifierad coach (PCC) är jag en reflektionspartner som hjälper dig att medvetandegöra dina tankeprocesser för att kunna se förbi blockeringar och finna dina egna svar och lösningar. Coaching är en kraftfull samtalsmetodik som ger dig nya insikter och ökad självkännedom, samt verktyg för att kunna använda dig av den kunskap du redan har. Du växer, hittar motivation och får nya insikter, och jag stöttar och hejar på dig längs vägen! Jag erbjuder coaching i Stockholm samt på distans.

www.bodilkonsult.se bodil@bodilkonsult.se Bondegatan 30, 116 33 Stockholm

info@cecilianilsson.se

31


Coachar du i solen eller i skuggan? Mastercoachen Delar Med Sig kursstart 31 augusti

”Kursen håller lågan tänd för min coaching. Det är viktigt för mig att jag fortsätter att utvecklas inom coaching annars tappar jag lusten.” - Tidigare deltagare,Coach

Vill du få större bredd och säkerhet i ditt coachande? Vill du fördjupa och utveckla din coaching? Vill du hitta kärnan i din coaching? Onlinekursen Mastercoachen Delar Med Sig, lär dig att fördjupa ditt sätt att coacha genom att förbättra och utveckla dina kunskaper med beprövade verktyg och tekniker. Tillsammans med andra deltagare i kursen, gör du praktiska uppgifter mellan teoretiska lektioner online, 2 timmar i veckan i 10 veckor. ICF Master Certified Coach Sara Widlert, lär ut sina framgångsrika metoder som hon finslipat under de senaste 20 åren som coach. Du får ta del av hennes egna och mycket uppskattade verktyg som du direkt kan börja använda i din egen coaching.

Läs mer här

www.coachofsweden.se | mastercoachen@coachofsweden.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.