Page 1


2


In deze “Buiswater” Pag.: 2 Bestuur en adressen AvK Redactie “Buiswater” 3 Van de voorzitter 5 Van de redactie Van de penningmeester 6 Even voorstellen... 7 Mark bedankt... 8 Jaarverslag 11 Van de havencommissie 12 Jaarprogramma AvK 2011. 14 KNRM tip 15 Leukste zeilles Beste van het seizoen.. 16 Even voorstellen 17 Kantinedienst/Ledenmutaties 18 AvK’s organigram

Pag.: 20 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Rondreis Maas-Moezel-Rijn Even voorstellen.. Herfstwedstrijden Uitslagen Uitstapje Even voorstellen/ Nieuwjaarsborrel Dagje uit Openingstocht/Jaarplan Lieve mensen. Voor u gelezen Puzzel Recept Oproep EC / Nieuws EC Wist u dat…. Tarieven 2011

Op de voorkant:

Sabine van Dongen voorbereiding Herfstwedstrijden

Onze adverteerders Denk aan onze adverteerders, mede dank zij hen kunnen wij ons clubblad uitgeven! Pag.: 3 Esso A Janse Pag.: 7 EWSV AvK Pag.: 13 Bakkerij H. Docter Cafë-restaurant Lans end Aqua Shop Pag.: 34 Loedeman jacht en interieurbetimmeringen Topslagerij Henk van de Weg & Zn. Pag.: 36 Sportbotenmakelaar.nl

Pag.: 36 Restaurant DE HAAS Assurantiekantoor De Boer Binnenzijde omslag: Voorzijde: Gebr. Deetman HB hekwerk Achterzijde: Stoffer Stofferingen Petit Restaurant


Bestuur “Admiraal van Kinsbergen” Kempenlaan 46 8072 CT Nunspeet

Voorzitter Andy Voogd

Krommesteeg 7 8081 EJ Elburg Kempenlaan 24 8072 CT Nunspeet

Secretaris: Elvira Hulst Penningmeester: Peter Jacobs

0341 254887

a.voogd@wsv-avk.nl

0525 681678

e.hulst@wsv-avk.nl

0341 254116

p.jacobs@wsv-avk.nl

Technisch .comm.: Frans Huurman

Punter 16-08 8242 DJ Lelystad

0615 413738

Zeilcomm.: Paul Pot

De Maat 39 8265SX Kampen

038 3327703

f.huurmanfj@wsv-avk.nl p.pot@wsv-avk.nl

Doggersbank Verenigingsgebouw: “Doggersbank”

J.P.Broekhovenstr 42 8081 HC Elburg

Havenmeesters: Wilco Bonhof / Wim Meurs/Edy Sttaes Clubhuis & kantine: Gerrie en Wim Kamp Inkoop clubhuiszaken : Hermien en Co Kroneman Evenementen Wietze en Janet van Dijk

0525 685656 06 13918471

06 83070338

0525 621482

06 15542480

0321 316141

06 55958609

0555349335

Banken:

Loods en kraan:

ABN-AMRO 4334.49.276 Postbank P1027708

Edwin Knikker

0525 686870

Rinus Buys

0525 631614

Arie van de Berg

0525 680569

Redactie “Buiswater” Alie van de Wetering Elvira Hulst

Passestraat 60 8081 VL Elburg Krommesteeg 7 8081 EJ Elburg

0525 681768

a.wetering@wsv-avk.nl

0525 681678

e.hulst@wsv-avk.nl

Kunny Broekhuizen

Smedestraat 12b 8081 EH Elburg

06 83174950

k.broekhuizen@wsv-avk.nl

Peter Jacobs

Kempenlaan 24 8072 CT Nunspeet

0341 254116

p.jacobs@wsv-avk.nl

Website AvK: www.wsv-avk.nl 2


Van de voorzitter Kroneman, was na twee zittingstermijnen aftredend en niet herkiesbaar. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan “een Kroneman in het bestuur”. Eerst is Hermien, Co’s echtgenote, twee termijnen bestuurslid evenementen geweest en daarna heeft Co de fakkel voor twee termijnen overgenomen. Gelukkig blijven zowel Co als Hermien wel actief in de clubhuiscommissie. Maar een en ander betekent dat sinds de ALV het huidige bestuur bestaat uit vijf personen, te weten Elvira Hulst als secretaris, bestuurslid evenementen, voorzitter redactie Buiswater en webmaster, Peter Jacobs als penningmeester, bestuurslid havenzaken en ledenadministratie, Paul Pot als bestuurslid zeilzaken, Frans Huurman als bestuurslid planning onderhoud en milieu en ondergetekende als voorzitter, bestuurslid algemene zaken en

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 december j.l. traden twee bestuursleden af. Onze penningmeester Yvonne Bonhof is afgetreden omdat zij om prive redenen helaas heeft moeten besluiten zich niet meer herkiesbaar te stellen. Het bestuur respecteert haar besluit maar we zullen haar wel ontzettend missen. Yvonne kende letterlijk iedereen, heeft een geweldig geheugen en ze was en is zo ingevoerd in alle facetten van AvK dat het daarom niet zal meevallen het zonder haar kennis en ervaring te moeten doen. Gelukkig heeft Wilco Bonhof toegezegd beschikbaar te blijven voor de functie van havenmeester wat voor onze nieuwe penningmeester Peter Jacobs een enorme steun in de rug is. De andere afgetreden bestuurder, Co

3


verhuur en erfpacht en wil de gemeente de realisatie van langgekoesterde plannen voorbereiden. Het spreekt vanzelf dat AvK’s bestuur onder de huidige omstandigheden waakzaam moet zijn en alert moet reageren. Zo heeft gemeente Elburg AvK onlangs aangezegd op korte termijn de huur van de grond waarop AvK’s havenloods staat te zullen opzeggen. Het bestuur doet zijn uiterste best om de consequenties daarvan zo gering mogelijk te laten zijn maar garanties zijn er niet! Wel is al duidelijk dat er mede om financiële redenen geen alternatief is voor onze oude havenloods. Iedereen die nu voor boot en/of trailer of anderszins een plaats heeft in de havenloods moet er dus rekening mee houden dat daar binnen twee jaar een eind aan komt. Mocht toch blijken dat de plannen van de gemeente meer tijd kosten dan waar men nu van uitgaat dan blijft de loods misschien toch langer ter beschikking van AvK maar daar mogen we nu niet van uitgaan. Maar zo aan het begin van het nieuwe jaar mogen we toch wel degelijk met vertrouwen naar de toekomst kijken. AvK staat er in alle opzichten goed voor en er wordt in het voorjaar een mooie en op z’n taak berekende sanitaire unit geplaatst waar AvK voor de voorzienbare toekomst veel plezier aan zal beleven. Rest mij nog namens het bestuur u allen een heel voorspoedig 2011 te wensen. Laten we hopen dat we in 2011 ook het einde mogen beleven van de financiële crisis die de wereld al jaren teistert en daarmee het herstel mogen beleven van de economie en het herstel van de werkgelegenheid, in het belang van iedereen.

bestuurslid clubhuiszaken. Ik kan u verzekeren dat de bestuursfuncties stuk voor stuk zware functies zijn die alleen te doen zijn omdat er goede en enthousiaste mensen in de diverse commissies zitten zodat die, weliswaar onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid, vrij zelfstandig kunnen en willen opereren. Maar als het ondanks dat toch zulke zware bestuursfuncties zijn, waarom dan toch zo’n klein bestuur? Welnu, enerzijds staan leden tegenwoordig niet te trappelen om een bestuursfunctie te vervullen, anderzijds is de effectiviteit van een bestuur omgekeerd evenredig aan de grootte ervan. En AvK is niet zo maar een verenigingetje. AvK staat van de 364 bij het WSV aangesloten verenigingen met ca. 300 leden al op de 85e plaats wat grootte betreft. AvK is een vereniging, maar met het karakter van een bedrijf hetgeen ondanks AvK’s bescheiden tarieven tot uiting komt in AvK’s financiële jaarrapport! AvK geeft jaarlijks een groep van 40 tot 50 kinderen zeilles, er worden cursussen vaarbewijs gegeven, er worden wedstrijden georganiseerd en vele boten vinden bij AvK een ligplaats, hetzij in het water, hetzij op de wal. Ook de Overheid bemoeit zich tegenwoordig actief met verenigingen hetgeen blijkt uit de niet aflatende stroom van nieuwe regels en voorschriften. Denkt u bijvoorbeeld maar aan het Activiteitenbesluit Jachthavens, Horeca wetgeving, Bestuurdersaansprakelijkheid en Legionella Preventie. En, omdat ook de overheden nu sterk moeten bezuinigen, wordt het bestuur met regelmaat geconfronteerd met nieuwe acties van overheidsinstellingen. Zo wil Rijkswaterstaat (RWS) nu af van onderhoudsverplichtingen, wil Rijks Vastgoed Ontwikkeling en Beheer (RVOB, vroeger Domeinen) meer geld uit

Andy Voogd 4


Van de redactie 5 februari is er nog een lazing gepland, maar daar is nog geen invulling voor. Heeft u deze zomer of andere jaren een (boot)tocht gemaakt en wilt u deze belevenis delen met andere leden, dan is dit uw kans. Lees ook het digitale geboorte kaartje van Jan en Marja v.d. Wal. U kunt de link op de website vinden bij weblinks. Ze noemen hun zoon kostbaarder dan goud en dat is het ook.

Allerlei documenten van de ALV kunt u in deze Buiswater nog eens nalezen of als u niet geweest bent, kunt u ze lezen en bent u weer op de hoogte van activiteiten afgelopen en komend jaar. Vergeet niet alle data van de jaarkalender in uw eigen agenda te noteren.. Te beginnen met 5 maart. Op die datum heeft de evenementen commissie een gezellig dagje uit gepland naar Zutphen. Op 26 maart kunt u de strekdam weer berijden en wordt de kraan aan de haven bediend. Op

Elvira Hulst

Van de (oude)penningmeester waard, ik heb het met veel plezier gedaan. Soms was het best moeilijk, maar ik heb in ieder geval geprobeerd om tijdens mijn bestuursperiode AvK’s belangen zwaarder te laten wegen, dan welk ander belang dan ook. Gelukkig is er een opvolger. Peter, bij deze nogmaals, veel succes! Binnenkort zullen we de spullen overdragen, en wordt de zolder bij mij weer wat opgeschoond. JJ Ook natuurlijk het bestuur, veel gelukwensen met het verdere besturen van, ga zo door!

Op de afgelopen ledenvergadering is er, met voor mij gemengde gevoelens, een einde gekomen aan het penningmeesterschap. Zes jaar lang mocht ik de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de financiÍn voor de AvK regelen. En, zes jaar, is toch best een hele periode. Eerst veelal overdag bezig voor de club, het laatste jaar vooral ’s avonds. En dat maakte het er allemaal niet gemakkelijker op. Even dit, even dat, er gingen ongemerkt toch heel wat uurtjes in zitten. Het moet op tijd, het moet goed, vergadering, dit nog ff regelen, dat nog doorsturen. Dus, het is best een opluchting om nu het stokje over te dragen. Het is ook jammer, de vereniging is natuurlijk een prachtige club om de administratie van de voeren. AvK is een actieve club met veel activiteiten en een grote accommodatie, dit alles vind je uiteindelijk terug in de papieren of in de contacten met bestuur, vrijwilligers en leden. Bestuur, vrijwilligers en leden, hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Het was mij in ieder geval zeer de moeite

Tot ziens op de haven,

Yvonne

5


Even voorstellen‌. Naam Leeftijd Type boot Naam boot Ligplaats

: Ronald Migchelbrink : 38 : Boornkruiser 920 (en nog een Wibo 835 ) : Manoe : Strekdam

gelijkheid om eens andere vaargebieden op te zoeken. Als gezin vinden we het leuk om op en bij het water te zijn. Als papa een keer wil zeilen dan zijn daar nog genoeg andere mogelijkheden voor. Hoe lang ben je al lid van de vereniging? Ik kom al 38 jaar op de strekdam. Ik denk dat ik daarvan ongeveer 32 jaar lid ben van de vereniging.

Hoe lang beoefen je de watersport? Al mijn hele leven. Als baby ging ik al met mijn ouders mee op de boot. We hebben veel tijd op de Strekdam doorgebracht. Ik heb het altijd een heerlijke plek gevonden en nog steeds. Onze dochter Mandy vindt het gelukkig ook heel leuk om naar de boot te gaan en om op de strekdam te spelen.

Vervul je een functie binnen de vereniging en zo ja ,welke? Vroeger ging ik al met mijn vader mee om te helpen met steigers bouwen, baggeren, boten hijsen enz. Ik probeer mijn bijdrage aan de vereniging te doen door af en toe een bardienst te draaien en wat handen spandiensten te doen. Sinds dit jaar organiseer ik samen met Stefan Tieken en Edwin Knikker de Nacht van de Ketel en de Ketelcup.

Heb je altijd gezeild of gemotord? Mijn ouders hadden een motorboot. Daarmee gingen we in de vakanties meestal richting Zeeland. Zelf heb ik tot aan dit jaar steeds gezeild. Ik heb zeilles gehad in een piraatje. Daarna een Leukothea, Top, Argonaut 740, Sneekermeer, Reve de mer 720 en de laatste jaren een Wibo 835 gevaren. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om over te stappen naar een motorboot. Meer ruimte en comfort en de mo-

Wat is je favoriete vaarwater? Ik vind de afwisseling leuk. Zeeland en met name het Grevelingenmeer vind ik prachtig, maar ook richting Friesland kunnen we ons prima vermaken.

6


Mark bedankt!!!!!!!!!!! Ja, en daar doe je het echt wel voor. En, of het nu de wedstrijden op de dam waren of de wedstrijden elders (Nunspeet, Harderwijk, Sneek), vaak was Mark van de partij om “even” te kijken hoe het met zijn pupillen ging. Mark, fijn, dat je dit allemaal wilde doen voor onze kinderen. Jammer, dat het nu echt voorbij is. Gelukkig heb je nog je schakel en komen we je vast weer tegen tijdens de wedstrijden.

Na jaren, ja helaas, na jááááren heeft Mark op 9 oktober echt zijn laatste zeilles gegeven. Hoeveel jaren hij dit gedaan heeft, mij niet bekend, maar het waren er velen. Menig kind heeft onder zijn hoede de kneepjes van het zeilen geleerd. Gemotiveerd zoals Mark is, heeft hij geprobeerd zijn passie voor het zeilen op de kids over te brengen. Zo wist hij de kinderen in de laatste jaren op fanatieke wijze scherp te krijgen voor de wedstrijden. Op de onderlinge wedstrijdjes tijdens de zeilles op zaterdag stelde hij een enorme grote wisselbeker ter beschikking en een zak snoep.

Een dankbare ouder.

Aan het einde van een drukke werkweek gezellig bijkomen in het clubhuis van AvK?

Elburger Watersportvereniging

Admiraal van Kinsbergen

Kom ook, zaterdags zijn alle leden, hun aanhang en jeugdleden welkom van 16:00 tot 20:00 uur! De kantine is dan open, koffie, fris en meer en zelfs warme snacks zijn (beperkt) verkrijgbaar.

Let ook op de evenementenkalender in deze Buiswater en/of AvK’s website. 7


Jaarverslag van het jaar roeien met de riemen die we hadden door de slechte staat waarin de weg regelmatig verkeerde. Dat was aanleiding om RVOB, voorheen Domeinen, en RWS aan te klampen. RWS moet door budget problemen de bakens verzetten en wil van het onderhoud af. RVOB, de eigenaar van de strekdam weet nog niet welke streek hij wil varen, maar wij hebben als huurder van de strekdam erop gewezen dat we recht hebben op een goed onderhouden Geachte leden van de AvK, die hier deze toegangsweg. avond hun anker hebben laten vallen. Ik steek van wal met het lezen van het ver- In 2010 werden alle zeilen bijgezet om de slag van het verenigingsjaar 2009/2010 nieuwe berging te plaatsen en daar o.a. waarin het reilen en zeilen van allerlei plaats te bieden aan de nieuwe terrasstoeactiviteiten en gebeurtenissen van de ver- len en tafels. eniging aan bod komen. De controle op legionella preventie door controleurs van de waterleidingbedrijven werd op last van de overheid verzwaard en Leden. Begin dit jaar is oud bestuurslid Gerrit dus kreeg AvK te maken met een vastberaPlakke overleden. Het In Memoriam ge- den controleur van Vitens! AvK nam het, schreven door Har van der Maat getuigt op dit gebied gespecialiseerde, adviesbuvan de vele werkzaamheden die Gerrit reau KBBL in Wijhe/Olst in de arm. Die gaf AvK inderdaad goede adviezen en voor de vereniging heeft verricht. Het bericht van het overlijden van de weerhield Vitens ervan onnodige eisen te partnerleden Fenna Docter en Roelie stellen, maar het werk, ja het werk moet vanTriest ontvingen wij in april en mei. AvK zelf doen. Daar zijn voorgeschreven In juli volgden de overlijdensberichten protocollen en logboeken voor, dus er de van oud-leden Henk Petersen en Cor Ei- hand mee lichten gaat niet! Gelukkig heeft AvK fantastische vrijwilligers die lander. zorg dragen voor AvK’s legionella prevenHet aantal leden van de vereniging is op tie. dit moment: 1 erelid, 232 leden, 59 Een van de gevolgen van de eisen betrefjeugdleden, 1 nieuwe aanmelding en 6 fende legionella preventie is, dat in het clubhuis van AvK een nieuwe CV Combi donateurs. is geplaatst. De oude kon de vereiste temperatuur niet halen! Doggersbank Om het afgelopen jaar de Doggersbank te bereiken hebben we veelvuldig moeten 8


Evenementen Het sinterklaasfeest in november 2009 was voor de kinderen weer een leuk festijn en ze konden genieten van domme en vrolijke Pieten en gingen allemaal met een leuk cadeautje naar huis. De nieuwjaarsreceptie dreigde wegens extreem winterweer in het (harde) water te vallen, maar door het uitstel van een week, werd het geen afstel en konden we toch nog elkaar de hand schudden en genieten van de hapjes en drankjes die niet verzuurd waren in het vat. In februari was er een nieuw evenement bijgekomen, nl de vrouwendag. Die middag hebben de 10 deelneemsters gestreden om de eer op de bowlingbaan in Oldebroek. Henk en Kunny Broekhuizen haalden op een avond met lichtbeelden herinneringen op aan hun wereldreis, waar de aanwezigen met veel belangstelling naar luisterden. Het vaarseizoen werd geopend met een tochtje naar Pierland door 20 volwassenen en 8 kinderen. Het mooie weer ondersteunde de gezelligheid. Met Hemelvaart ging het weer richting Spakenburg. Door het slechte weer waren er maar 4 schippers die met hun boot en opvarenden van wal staken. Helaas moest door te weinig deelname de sluitingstocht, de mannendag en zelfs het Sinterklaasfeest worden afgelast. De reanimatie cursus trok wel belangstellenden. 7 leden hebben de cursus met succes afgerond.

voor de club, en fijn voor de mensen die zich hiervoor hebben ingezet. Weer of geen weer, elke dag was er een dienstdoende havenmeester. Vooral de zomervakantie bracht vele passanten naar Elburg, en de indruk was dat de meeste gasten genoten van een prettig verblijf. De beheerders van de kraan takelden menig bootje in en ook weer uit het water. En ook de havenloods was na enkele opzeggingen weer snel gevuld. Op het achterhek werd een cijferslot gezet. Dit voorkomt een hoop uitzoekwerk achteraf, en werd en wordt door de leden over het algemeen als prettig ervaren.

Havenzaken De havenadministratie zoals de havenindeling en toewijzing plaatsen kwam onder het beheer van de penningmeester. De havenmeesters verwelkomden de vele gasten in de haven. De passanten inkomsten waren niet eerder zo hoog. Dat is fijn

In 2010 werd voor de tweede keer de randmeercombi georganiseerd door de vier zeilverenigingen rond de randmeren. Naast Elburg deden Harderwijk, Zeewolde en ook Lelystad hieraan mee. In totaal zijn er vier combi’s verzeild voor de optimisten en splashes.

Wedstrijden en zeilevenementen Ook dit jaar hadden we weer een grote groep van 35 optimistzeilers en zaten we praktisch vol om alle vier groepen van instructeurs en bijboten te voorzien op de zaterdagmorgen. Ook de groep vervolgzeilers groeit elk jaar gestaag. Dit jaar 14 deelnemers, voornamelijk in de splash, waar je tot en met 18 jaar wedstrijd in mag varen en waar de meesten uit de optimist in doorstromen. Een belangrijke kweekvijver voor onze instructeurs. Het optikamp in de meivakantie was ook dit jaar weer zeer succesvol met zelfs 34 optimistzeilers en heel wat begeleiders en instructeurs. Een groot feest en veel zeilen aan het begin van het seizoen, ook al liet het weer zich niet van zijn beste kant zien.

9


Voor de combi telden de pinksterwedstrijden in Elburg mee. Dit heeft geresulteerd in extra deelnemers bij met name de optimisten. In totaal deden er 56 optimisten, 9 splashes en nog een stuk of 10 boten in de open klasse mee. Een zeer geslaagd evenement met schitterend zeilweer en een goede samenwerking met de andere zeilverenigingen. In de zomervakantie gaat het zeilen onverminderd door en verzameld een groot aantal AvK deelnemers zich in Sneek voor de wedstrijden van de Sneekweek en het roemruchte nevenprogramma. Daarnaast is traditioneel de gezellige nacht van de Ketel met 10 deelnemers en ook de Ketelcup begin september met in totaal 16 deelnemers, zowel scherpe jachten als platbodems. Georganiseerd en gevaren. Het wedstrijdseizoen werd eind september afgesloten met de herfstwedstrijden, de Bikkeldag en bekendmaking van Beste van het seizoen.. Al met al kunnen we terug kijken op een zeer geslaagd zeilseizoen met veel evenementen, trainingen en wedstrijden die door veel vrijwilligers enthousiast worden georganiseerd, Bestuur Dit jaar bestond het bestuur uit 6 personen. Gelukkig werd en wordt het bestuur ondersteund door de verschillende commissies, allemaal genoemd in het 3 maandelijks bijgewerkte organigram in de Buiswater. Het bestuur is iedere maand, behalve de vakantiemaanden juli en augustus, voor overleg bij elkaar geweest en hebben zeer veelvuldig telefonisch en per e-mail met elkaar gecommuniceerd over o.a. berging, nieuw toiletgebouw, onderhoudswerk-

zaamheden, perikelen rond de toegangsweg enz. De contacten met Watersportverbond en regio zijn zeker ook niet vergeten. De lief- en leed commissie heeft net als andere jaren aandacht geschonken en troost geboden aan leden die dat op dat moment nodig hadden, natuurlijk werden de leden die iets te vieren hadden niet vergeten. Bedanken Rest mij nog namens het bestuur een dankwoord uit te brengen aan al die leden die mee hebben geholpen om alles wat in dit verslag is genoemd tot stand te brengen, die bereid waren om in hun vrije tijd hand- en span diensten te vervullen, de kantine te bemannen, mee te helpen met evenementen en wedstrijden. De zeillessen en vaarbewijscursussen te verzorgen en de communicatie naar de leden te onderhouden via de Buiswater, nieuwsbrieven en de website. Tot slot wil ik eindigen met de tekst die Bertus heeft uitgezocht voor onze kerstkaart: Denk aan gisteren, Droom over morgen, Leef vandaag Een goed 2011

Elvira Hulst

10


Van de havencommissie Het lijkt nog zover weg, maar tegen de tijd ders. We hopen van harte dat jullie hierdat de volgende Buiswater weer uitkomt is mee rekening willen houden. Niet voor ons, maar voor je mede- watersportleden. dit evenement alweer voorbij, namelijk: STREKDAM RIJDEN EN KRANEN OP 26 MAART A.S.

Ditmaal geen havenindeling in de Buiswater. Er zijn niet veel wijzigingen tot zover, we hopen de definitieve indeling rond half maart klaar te hebben. Geen boot meer? Wijziging van bootgegevens? Graag altijd per omgaande door te geven. (kan ook via de site, of telefonisch of per mail) Opzeggingen ligplaats uiterlijk voor 1 april, maar het liefst zo snel mogelijk, dan kunnen we dit in de publicatie van de havenindeling voor het nieuwe seizoen verwerken.

Noteer nú alvast in de agenda. De kraan wordt bediend ’s morgens van 08.30 tot 10.00 uur. De loods is geopend en op de strekdam zelf zijn de havenmeesters aanwezig om de hekken te openen. Erg belangrijk dit jaar : het is de bedoeling dat de boten in winterstalling op de wal, die een zomerplaats in het water hebben, ook op deze dag daadwerkelijk te water gaan. Immers, het zomerseizoen begint, de zeillessen starten, Hartelijke groet, dus moeten de plaatsen op de wal vrijge- de havencommissie. maakt worden voor de zomerligplaatshou-

De redactie wenst u een goed en gezond 2011 11


Jaarprogramma AvK 2011 datum 8 januari 5 februari 5 maart 20 maart 26 maart

Hoofdprogramma AVK

1 t/m 4 mei 14 mei

Nieuwjaarsreceptie 16.00-20.00 uur Lezing o.v.b. Dagje uit (zonder boot) naar Zutphen Zwembadles Opwarmdag optimisten Strekdam rijden/ kranen 1e zeilles 2e zeilles 3e zeilles + opening van het seizoen ( 12.00-18.00 uur naar Roggebotsluis) Optikamp 4e zeilles

21 mei

5e zeilles

28 mei 4/5 juni 11, 12 en 13 juni

6e zeilles Hemelvaart (Spakenburg?) Pinksterwedstrijden

17 en 18 juni 25 juni

Nacht van de Ketel + 7e . zeilles 8e zeilles

2 juli /18 juli

Begin zomervakantie midden/ noord

26 augustus 27 augustus 3 en 4 september 10 september 17 september 24 + 25 september 1 oktober 8 oktober

einde zomervakantie 9e zeilles Ketelcup + 10e zeilles 11e zeilles 12e zeilles Herfstwedstrijden 13e zeilles Bikkeldag krijgt een nieuwe invulling dit jaar en zal samenvallen met de sluitingstocht. Sluiting van het seizoen. laatste zeilles + beste van het seizoen + diploma’s

2 april 9 april 16 april

15 oktober

12

Nevenprogramma

Randmeercombi Lelystad Randmeercombi Zeewolde

Randmeercombi Elburg Randmeercombi Harderwijk 6 tot en met 11 augustus Sneekweek


datum 29 oktober 5 november 26 november 17 december

Hoofdprogramma AVK Strekdam rijden + kranen Vrijwilligers avond Sinterklaas 16.00 – 20.00 uur ALV

13

Nevenprogramma


Medemblik gingen zo bootloodsen in vlammen op. En dit zijn dan alleen de meest spectaculaire voorbeelden.

Een alarmerend uiteinde Michelle Blaauw – KNRM Nu het jaar bijna ten einde loopt, begint overal ook weer het knallen met vuurwerk. De een geniet daar volop van, de ander is blij als alles weer verstookt is. De campagne tegen gerommel met vuurwerk is populair. Iedereen kent de slogan “Je bent een rund als je met vuurwerk stunt”, maar toch gebeuren er ieder jaar weer akelige ongelukken. Hand stuk Voor veel bootjeslui is het vuurwerk dat (bijna) over de houdbaarheidsdatum is, een aanleiding om dit maar op te stoken met oud en nieuw. Dat kan, maar brengt wel risico’s mee. Ten eerste voor uzelf, want oud vuurwerk kan defect raken. We spreken uit ervaring, ooit kwam tijdens een oefening op het strand van Callantsoog een uit de koers geraakt dag- en nachtsignaal terecht in een souvenirwinkel! Bij een andere oefening verwondde een opstapper zijn handpalm ernstig, doordat het vuurwerk afging in zijn hand. Sinds die tijd worden er zware lederen werkhandschoenen gebruikt door degenen die vuurwerk hanteren. Loods weg Het vuurwerk, dat niet voor niets ernstvuurwerk wordt genoemd, kan ook terechtkomen op de gebouwde omgeving en daar veel schade aanrichten. Zowel in Andijk als in

Wist ik niet Behalve de veiligheidsrisico’s is er een door weinig mensen onderkende bijwerking van vuurwerk dat wordt afgestoken om een (voor de feestgangers!) vrolijke reden. We hebben het over onbedoelde alarmering van de hulpdiensten nadat er verre toeschouwers het vuurwerk voor een noodsein hebben aangezien. Ziet u het voor zich? Feestje op het strand, ter gelegenheid van een trouwerij worden van die mooie superromantische Thaise lampions opgelaten. Prachtig! De warme lucht die het kaarsje produceert, laat de lampion opstijgen en nog heel lang langs de avondhemel zweven. Zoekende redders Vervolgens gaat bij de redders de pieper, binnen tien minuten zijn ze aan boord van de reddingboot en vervolgens kan het zoeken beginnen. Zoeken naar niks, want het gaat om een feestje, maar dat weet de Kustwacht niet! Bewijs uzelf en anderen daarom een dienst, lever oud vuurwerk in bij de plaatselijke politie en weet wat u aanricht als u vuurwerk afsteekt in de buurt van het water.

Een veilige jaarwisseling en behouden vaart in 2011!

14


Leukste zeilles Hoi ik ben Joran. Ik ben 11 jaar. Ik zeil bij de d groep optimisten we heten De vliegende Opti, s. Het is bijna de laatste les van het zeilen, daarom heeft Laura me gevraagd om een stukje te typen voor het clubblad Buiswater. Ik zal een paar dingen opschrijven wat ik het leukst vond. Richting het Vogeleiland zeilen was zwaar met ze allen omdat de wind heel veel ging draaien. Het Optikamp in mei was leuk behalve het weer. Sommige nachten slie-

pen we met kleren en ski sokken aan in de tenten. We deden veel wedstrijdjes waar ik uiteindelijk 1st werd. Ik vind het heel leuk om te zeilen. Omdat je op het water zit en je doet leuke dingen. Ik kan alle kinderen aanraden om te gaan zeilen, ik ga volgend seizoen in ieder geval door. Ik ben zelfs op zoek naar mijn eigen boot.

Joran

Beste van het seizoen zijn: Splash : Hanna Pot Opti A : Robin Bomhof Opti B : Rick Mannens

Opti C : Robin Meulman Opti D : Frouke Vonk

15


Even voorstellen... de diepgang, en verandering van vaargebied voor een ligplaats in Ketelhaven heb gekozen. Ik ben lid van de vereniging vanaf ongeveer 1976, en ben altijd lid gebleven, omdat ik het leuk vind , dat onze kinderen bij de Avk kunnen gaan zeilen, en ik verwacht dat ik dan ook vaker op de strekdam verschijn. Ik vervul geen functie binnen de AVK Ik ben Gerhard Eilander getrouwd met omdat onze boot in Ketelhaven ligt en als Ingrid en heb twee kinderen: Iris en Jas- we gaan zeilen we naar ketelhaven gaan. Ik verwacht dat volgend jaar een van onze per. kinderen naar zeilles gaat en dan wordt Ik beoefen de watersport al zo lang ik me vanzelf de binding weer groter, eigenlijk kan herinneren, ik denk vanaf mijn tien- ben ik nu al jaren een slapend lid, wat niet wil zeggen dat ik de vereniging geen de jaar warm hart toe draag. Ik heb altijd gezeild. Onze eerste boot Wie weet wat de toekomst brengt. kreeg ik samen met mijn broer, dit was Wij varen de meeste tijd van het jaar op een kleine BM. het IJsselmeer en de lange weekeinden op Daarna kwam er een Top. In 1985 ging mijn waarschip 1010 te wa- het wad ter, waar wij nog steeds in zeilen. Dit was ook het einde van mijn frequente Veel fijne vaarjaren toegewenst bezoeken aan de AVK, omdat ik vanwege Gerhard eilander

16


Kantinedienst: 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

januari januari januari januari februari februari februari februari maart maart maart maart

Wim en Gerrie Kamp Stefan Rikmanspoel Wim en Gerrie Kamp Gerda en Henk v.Hattem Wim en Gerrie Kamp Annie Tadema Alie v.d.Wetering en Anno Oud Wim en Gerrie Kamp Job Boon Wim en Gerrie Kamp Hans v.d. Blom Alie v.d. Wetering en Anno Oud

Leden mutaties Nieuwe jeugdleden: Sarah Vonk, Elburg Britt Termes, Wezep Nieuwe aanmeldingen: J. Kluun - Hoge Hexel Nieuwe leden J. Scholtens, Hattem A. Ricci, Nunspeet R. Vink, Wapenveld M. van der Molen, Elburg H. Hamer, Elburg P.M.F. Exel, Wezep R. Loos, Dronten

Opzeggingen: J.J. Morren-ten Berge, 't Harde Ties Jansen, Elburg J. Staat, Elburg Hidde Wesseler, 't Harde Steven van der Heide, Elburg P. Westervaarder, Dronten Joep Menting, Elburg G. Klazema, Elburg Sander Bonestroo, Elbrug H. Jansen, Elburg M. van Oostveen, Elburg T. aan 't Goor, Elburg W. Muller, Nunspeet A. Staes, Elburg C. Bouterse, Elburg

17


Andy Vo

AvK’s organigram.

Voorzitte

Paul Pot

Frans Huurman

Peter Jac

Voorzitter ZC

Onderhoud & Milieu

Penningme

Ketelwedstrijden 3)

Coördinator O &M

Coördinator Hav

Edwin Knikker Ronald Migchelbrink Stefan Tieken

Fred Westerink

Yvonne en Wil

Administratie

Clubhuiscommissie

Havenmee

Wilco Bo Wim Me Edy Sta

Matthijs ten Berge

Andy Voogd

Coördinatie Zeillessen

Zaterdagmiddag kantine

Laura Vloemans

Gerrie Kamp Wim Kamp

Beheer haven

Kwal. Bewaking CWO dipl.

Laura Vloemans

Logistiek kantine

Beheer Haven

Instructeurs

Hermien Kroneman Co Kroneman

Rinus B Edwin Kn

Laura Vloemans Jeroen Vloemans Pim Muller Lieke Muller

Techniek

Anno Oud Wim Kamp

Hanna Pot Christiaan Jansen Rianne Land Ton van Otterloo Anne Broshuis Anita Westering

Gebouw en sleutelsbeheer 1 )

Wim Kamp

1) verantwoordelijkheid Vz. 2) verantwoordelijkheid Secr. 3) verantwoordelijkheid ZC 4) verantwoordelijkheid Penm.

Benzine bevoorrading

Peter Been Wedstrijdcomm. 2011

Robin Heijkoop Peter Greveling Edwin Knikker

18

Arie v.d.


dy Voogd

AvK’s organigram.

Voorzitter

er Jacobs

Elvira Hulst-Plant

ingmeester

Secretaris / webmaster Clubvlaggetjes

or Havenzaken 4)

Redactiecommissie

Ondersteuning bestuur

n Wilco Bonhof

Elvira Hulst-Plant Peter Jacobs Alie v.d. Wetering Kunny Broekhuizen

Wim Pommerel

enmeesters

o Bonhof m Meurs dy Staes r havenloods

v.d. Berg Havenkraan

Juridisch adviseur

Kascommissie 2011 Evenementen 2)

Eric Cornelissen Herman Hulst (2e jr.)

Janet van Dijk Wietze van Dijk Hermien Kroneman

Bouwk. Adv. & Onderst. 1)

nus Buys n Knikker

Stefan Tieken Vaarbewijs Cursussen 1)

Har v.d. Maat Erica v.d. Maat

19


Rondreis over de Maas - Moezel -Rijn augustus - september 2010 Eerste verslag: Elburg - Mook Eindelijk is het zover. In maart hebben we onze nieuwe motorboot gekocht, een Barkas 1100 C. Nu, in augustus en september maken we onze eerste grote tocht. Voor de eerste keer naar het buitenland! We gaan een rondreis maken over drie grote internationale rivieren. Eerst stroom - opwaarts over de Maas, door Limburg, België en Frankrijk, dan oversteken naar de Moezel in de buurt van Toul en stroomafwaarts via Luxemburg naar Koblenz in Duitsland. Bij Koblenz komt de Moezel in de Rijn uit. Op de Rijn kunnen we stroomafwaarts vaart maken tot Arnhem en steken we over naar de ons vertrouwde Gelderse IJssel. Planning Voor de reis trekken we ongeveer anderhalve maand uit. Het aantal gevaren kilometers is dan zo'n 1500, het aantal motoruren 200. De bruggen gaan we niet bijhouden, het aantal sluizen zal ongeveer 140 zijn. In Frankrijk zijn naast sluizen en bruggen ook tunnels. Door in augustus en september te gaan, hopen we gekozen te hebben voor een gunstig jaargetij, lekker weer voor buiten sturen op het achterdek, mooie natuur, vriendelijke soortgenoten en de grootste vakantiedrukte achter de rug. De reis verdelen we in vijf trajecten, zoals te zien is in nevenstaande tabel. In Nederland bevaren we alle grote rivieren: Vecht, Lek, Waal, Maas,Rijn, Gelderse IJssel en verbindingskanalen als Amsterdam - Rijn kanaal, Maas – Waal kanaal en het Pannerdensch Kanaal. Het lijkt ons een goed idee om de watersporters van AvK te laten delen in ons wel en wee gedurende deze reis. Van elk traject maken we een verslag. Deze keer varen we van Elburg naar de Maas, tot Mook in Noord Limburg.

Trajecten rondreis Maas – Moezel - Rijn Rondreis Maas Moezel - Rijn

Van plaats tot plaats

1.Elburg tot de Maas

Elburg - Mook: 5 dagen, 195 km, 8 sluizen, 25 vaaruren

2. Limburgse en Belgische Maas

Mook – Fumay: 11 dagen, 286 km, 26 sluizen, 46 vaaruren

3. Franse Maas

Fumay – Toul: 13 dagen, 273 km, 71 sluizen, 44 vaaruren

4. Moezel

Toul – Koblenz: 10 dagen, 299 km, 31 sluizen, 54 vaaruren

5. Rijn en Gelderse IJssel

Koblenz – Elburg: 4 dagen, 429 km, 1 sluis, 28 vaaruren

20


Vertrek Op woensdag 11 augustus vertrekken we in alle vroegte uit Elburg. Vanaf maandag zijn we al vaarklaar, maar laat een kapotte dynamo ons in de steek. Het vetkoord is zaterdags nog vervangen, er blijft water in het bilge staan. De boot moet daarvoor uit het water bij Kaandorp. Ik heb nu een goede gelegenheid om het schip aan de onderkant te inspecteren, grondig met de hogedrukspuit te reinigen en de twaalf (!) anodes op te schuren.

Onze boot in de haven van AvK Route Ons navigatieprogramma (Navigo 2010) geeft als optimale reis naar de Limburgse Maas de route door het midden van het land over de Randmeren. Zelf denken we aan de Gelderse IJssel tot Arnhem en daar via het Pannerdensch kanaal en de Waal over te steken naar de Maas. Maar dat blijkt veel langer te gaan duren. Niet vanwege de afstand, maar door de stroming, stroomopwaarts! Op de Gelderse IJssel is als regel een flinke stroming en dat kan oplopen tot 5 km per uur. Als je normaal zo’n 12 km vaart, zeg 2000 toeren, vaar je stroomafwaarts opeens 17 km. Stroomopwaarts is dat maar 7 km en dat schiet niet erg op.

Randmeren De Randmeren zijn ons goed bekend. Het is zaak de vaargeul te volgen, binnen de rode en groene tonnen te blijven. Daarbuiten is het al snel ondiep en kom je gemakkelijk vast te zitten. Een maand geleden hebben we nog een Duits zeilscheepje losgetrokken. Achteraf vragen we ons af waarom ze niet even in het ondiepe water gesprongen zijn?! Op de Randmeren kun je goed opschieten. Halverwege, bij Nijkerk, is een sluis en bij het verlaten van de meren krijg je bij Muiden de tweede sluis, als je de Utrechtse Vecht opdraait. Na een lange vaardag van 9 motoruren en een half uur lunchpauze meren we tevreden af op een vrije ligplaats langs de Vecht in de buurt van Weesp. Wildplaatsen In Nederland zijn gelukkig heel veel ‘wilde’ plaatsen. Deze plaatsen zijn meestal rustiger en natuurlijker dan de jachthavens. Een groot voordeel is ook de prijs (0,0). In een jachthaven betaal je gemiddeld tussen de 10 en 15 euro per nacht, gebaseerd op de lengte van je schip. Bij de meterprijs komt dan nog elektra, twee euro of meer. Zo af en toe willen we een haven aandoen, als we geen geschikte wildplaats kunnen vinden en om water en elektra bij te tanken. We zijn goed uitgerust. Met twee watertanks van 500 liter, twee

21


dieseltanks van 350 liter en vier huishoudaccu’s van 225 Ampère zijn we behoorlijk selfsupporting. Maar omdat we aan boord alles doen - afwas, was, douchen – zijn we gootverbruikers op watergebied en tanken we wekelijks vol. Het dieselverbruik is ongeveer 3,5 à 4 liter per vaaruur. Met een volle tank kun je ongeveer 200 uur varen. Donderdag Op donderdag gaan we naar de haven van watersportvereniging De Peilen in Vianen. Voor vrijdagochtend half negen hebben we daar een afspraak met de onderhoudsmonteur van ons Kabola verwarmingssysteem. Het systeem maakt normaal een onderscheid tussen verwarming en heet water. Bij ons blijft de klep openstaan, zodat we alleen heet water kunnen tappen als ook de verwarming aan is. In de winter is dat geen punt, maar in de zomer uitermate vervelend en onnodig dieselverbruik; ook de kachel loopt op diesel. Gelukkig moet alleen de aandrijfmotor van de driewegklep vervangen worden en een pinnetje recht gebogen. Vrijdag Het Amsterdam – Rijnkanaal is voor ons een nieuwe ervaring en wordt als regel door de recreatievaart gemeden vanwege de vele beroepsvaart. Onze indruk is echter positief. Het is rustig en we kunnen lekker opschieten. Het afvaren van de Vecht, hoe mooi ook, zou veel langer duren. Op vrijdag meren we na vier vaaruren af in Tiel aan de Waal. De havenmeester van de verenigingshaven daar blijkt een en al enthousiasme voor het varen als God in Frankrijk. Op zijn aanraden voegen we aan onze documentatie nog een Vaarwijzer Franse binnenwateren toe, met als ondertitel ‘Van de Belgische grens

naar de Middellandse Zee’. En inderdaad het boek is zeer informatief en om te smullen. Zaterdag Waal en Lek zijn echt rivieren voor de beroepsvaart. Ook op zaterdag is het voor ons filevaren met soms wel vijf schepen naast en door elkaar in tegengestelde richting. Belangrijk is koers te houden en duidelijk aan te geven. Veel containerschepen en duwbakken zijn meer dan 100 meter lang. Ons bootje van 11 meter is daar niets bij, weet zich echter kranig te weren en kan een flinke golfslag aan. Voordeel is natuurlijk een krachtige motor, in ons geval een Mitsubishi van 100 pk. Zondag

Filevaren op de grote rivieren Einddoel is de Mookerplas, voor de zondag hebben we een rustdag voor ogen. Op de vouwfietsen gaan we naar Cuijk. Het stadje valt ons wat tegen, afgezien van de mooie kerk. Toch kijken we terug op een geslaagde eerste week, na 195 km en 25 uur varen. Het weer is ons welgezind, uitsluitend buiten gestuurd. Tot de volgende keer, over de Limburgse en Belgische Maas op weg naar Frankrijk. Marijke en Wim Pommerel Brouwer

22


Even voorstellen... Henk de Groot gaf die lessen. Samen met Bertrand Schuiling heb ik de cursus voor Jeugdzeiltrainer tot een goed eind gebracht. Ook hier weer verschillende wateren bevaren. Inmiddels nam ik de taak als zeiltrainer van Rowena van der Maat over, en belandde in de zeilcommissie. Na een aantal jaren werd ik voorzitter van die commissie Hoe lang ik de watersport beoefen, weet ik eigenlijk helemaal niet. Ooit begonnen en kwam daardoor ook in het bestuur van de club terecht. met een zeilkamp in IJlst is het eigenlijk Tot op heden probeer ik te assisteren bij nooit meer overgegaan. de wedstrijden van AVK. In een bijboot Toen we van 1973 tot 1982 in Huizen van de vereniging boeien leggen, start woonden, zeilden we vaak op de Loosbegeleiden en onfortuinlijke zeilers begedrechtse Plassen Met een huurboot van de firma Ottenho- leiden. Eigenlijk kom je dan zelf nog nauwelijks me. Met vrienden op het Bergumermeer gezeild,op de Kaag bij Warmond. Met een aan zeilen toe. Dat is ook de reden dat mijn boot te koop oom door Friesland, ja eigenlijk, waar ligt. Wat we verder willen is nog niet heleniet. maal duidelijk, eerst die boot maar eens Toen we in Elburg kwamen wonen, dat was in 1982, zijn we al vrij snel lid gewor- zien te verkopen. Lid van de AVK zullen we voorlopig wel den van de AVK. Dus hoe lang we lid blijven. zijn?? Mooie vraag voor de ledenadmiWat ik verder nog wel kwijt wil is dat we nistratie. hier in Elburg een geweldig stekkie hebVrij snel werd ik gevraagd om zeilles te geven. Maar dan wil ik wel graag een cur- ben met een nu best leuk stuk water. Ik ben op veel watersportlocaties geweest, sus volgen. maar er is er niet een zo mooi als ons aller Eerst de vaarbewijzen gehaald , toen nog gegeven in het Huiken, evenals de cursus AVK Marifonie. Naam Leeftijd

: Piet Koster : inmiddels al weer 59 lentes jong Boottype : Schakel Naam boot : Wave Hunter Ligplaats : nummertje 34 achter op de wal.

23


Herfstwedstrijden 2010 scheepje scharrelen tot alles naar zijn zin Zeillegende wordt Elburgs was . herfstkampioen De eerste start op zaterdag verliep dramaDoor onze speciale verslaggever tisch en ruim 1 minuut na het startschot Adri Mosselbank Afgelopen weekend vond op het legenda- verliet hij pas de lijn, in achtervolging op rische zeilwater van de Elburger Water- de jonge honden. Het verrassend sterke sportvereniging “Admiraal van Kinsber- Schakelteam van de gebroeders Staes gen”, de traditionele herfstwedstrijd bood de meeste tegenstand aan de geplaats. De bijna 60 jarige Elburger Bertus doodverfde Laser zeilers, maar de oude Hulst, die de laatste 15 jaar doorbracht in rot leverde door zeer tactisch “de hoeken zijn verwarmde stuurhut en vaak bij de te branden” een ongekende prestatie en aan boord aanwezige bierpomp te vinden veroverde als de bekende duvel uit het was, werd de verrassende kampioen in een doosje, de eerste plek. De Staes Bros 2e geleende boot. Wim Junte 3 en outsiAanleiding hiertoe was der Robert Vink 4e. de uitdaging van de 49 Het is allemaal nog wat jarige wieleratleet Wim roestig verklaarde de Junte (in het peloton bejaarde later, maar het beter bekend als Springevoel komt langzaam tie Willie) en vroeger terug. een gevreesd Europe Met twee 2e plaatsen zeiler. werd de winderige zaterOnder leiding van dag afgesloten, met het coach (en dochter) Inge, team Staes fier aan de bracht Bertus de week leiding. voor deze klassieker Dat Wim J. een betere door in het grand Café skiër dan zeiler is bewees de Tapperij en met een hij zondag, door de sladieet van haringkoppen Archief foto: Oude man met coach lom van het kruisrak op roggebrood werd het oude karkas van zonder fouten af te leggen maar in het deze voormalige topper in wedstrijdcondi- reach rak zich te laten foppen door team tie gebracht. Staes. De oude man en outsider Robert Voor de eerste start op zaterdag , werd Vink maakten hier dankbaar gebruik van tijdens het optuigen van de schepen, de en overklasten de zeilende fietsskiër. Conoude man nog belachelijk gemaakt met centratieverlies sipte Wim nog na de Fiopmerkingen als: Ouwe Zak, je wordt nish. ingemaakt en: Opa zou je niet liever met Na de prijsuitreiking werd er in het feesteje kleindochter in de speeltuin gaan lijke clubhuis nog tot in de kleine uurtjes schommelen? De oude man bleef echter nagepraat en sportief handen geschud. onverstoorbaar met zijn rollator rond zijn Grote bewondering was er ook voor Peter 24


Greveling die in een boot met losse onderdelen de 5e plaats behaalde. De accu boor heeft me onderweg gaande gehouden verklaarde Peter aan uw verslaggever. Ik heb alles nu vastzitten en zie het weer

helemaal zitten. Ontroerend was het moment, dat de oude man zijn hoofdprijs in ontvangst nam en kromgebogen van de spierpijn verklaarde: Het is mooi geweest.

Uitslagen: Uitslag OptiA

Uitslag OptiB

1

Robin Bonhof

1

Kjeld Vloemans

2

Lars Vloemans

2

Rick Mannens

3

Bryan Westerink

3

Bart Knikker

4

Pim Jager

4

Emmi Petri

5

Willem Mulders

5

Kjell Risseeuw

6

Jelle van Dijk

6

Jasper Kleinrensink

7

Maaike Snel

7

Marjan van Dijk

Uitslag OptiC 1 2

Robin Meulman Wiebe Balk

3

Bart Balk

4

Gilles Vink

5

Lotte Mannens

Uitslag OptiD

Uitslag SplashB 1

Hanna Pot

2

Roderick Klooster

3

Christiaan Jansen

4

Anita Westerink

5

Anne Broshuis

6

Willemijn Land 25

1

Frouke Vonk

2

Joep Menting

3

Calvin Mulder

4

Rick van Dijk

5

Pascal de Vos

6

Joran Stoffelsen

7

Ruben van Dijk


Even voorstellen…. op de rivieren. In Noord-Holland zijn we ook vaak geweest; we hebben altijd goede fietsen mee omdat we veel fietsen. Leer je ook de omgeving kennen. We hebben deze boot in 1975 gekocht en Vroeger heb ik veel hand- en spandiensten gedraaid onder het havenbewind Petersen, zijn in 1976 lid geworden van AvK 1,5 jaar na het 8-jarig Australisch avontuur Sollie en Leusink. Vanwege onze leeftijd hebben we onze waar de liefde voor het varen is geboren. Ik ging veel met een duitse kennis in een boot nu in de verkoop. Aan alles komt een eind. Helaas. klein bootje vissen op Port Philip Bay. Watersport in Australie is alleen op open water. Binnenwater is er praktisch niet. Willem Verschuur We hebben hier bijna overal gevaren, veel Naam Leeftijd Type boot Ligplaats

: Willem Verschuur : 72 jaar : Sloep overnaads teak : Strekdam.

Nieuwjaarsborrel 2011 De nieuwjaarsborrel van 2011 komt er weer aan. Terwijl ik dit schrijf sneeuwt het buiten, geeft de ANWB waarschuwingen af om voorzichtig te zijn als je de weg op gaat wegens kans op gladheid en ijzel. Dit brengt herinneringen terug aan de nieuwjaarsbijeenkomst van 2010. Weeralarm, een strekdam vol met sneeuw en het bestuur dat probeert om op zaterdagmiddag nog zoveel mogelijk leden in te lichten dat de nieuwjaarsreceptie is afge-

last. Hopelijk gaat het dit jaar beter en kunnen we zo als vele jaren ervoor weer gezellig met ruim 50 leden genieten van een hapje en een drankje. Kijkt u dus vooral voor u vertrekt nog even op de website maar ijs en weder dienende bent u welkom in ons aller clubhuis “De Doggersbank” op zaterdag 8 januari vanaf 16:00 uur.

De EC

26


Dagje uit De evenementen commisie doet het volgende voorstel: Dagje uit voor alle leden 5 maart 2011 Storytrail Zutphen Stadswandeling (circa 1,5 uur) met verhalenverteller Geen gortdroge geschiedenis met Wannes Drogenap, maar een droogkomische kijk op de historische ontwikkeling van deze charmante Hanzestad. Van oertijd tot de moderne tijd, onze markante verteller laat u gedurende deze prachtige wandeltocht door middeleeuwse straten en hofjes beleven hoe het toen moet zijn geweest. Wannes weet op geheel eigen

wijze uit de doeken te doen wat de relatie is tussen de Zutphense volksaard en de stadsomwalling door de eeuwen heen. Het evenement kan doorgaan vanaf minimaal 15 deelnemers. Storytrail met welkomstdrankje circa â‚Ź 17,50 p.p. of Storytrail: lunch of high tea circa â‚Ź 32,50p.p. Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op www.stadsavonturen.nl. Jeugdige A.V.K-ers (basisschool) bieden we 5 euro korting p.p. Graag zouden we in januari horen of er voldoende leden zijn die belangstelling hebben voor dit evenement en welk onderdeel ervan. Als er voldoende animo is stellen we begin februari het definitieve programma vast en regelt de EC de reserveringen. Het evenement wordt dan ook op de website geplaatst.

De EC (wietze.van.dijk@zonnet.nl)

Het origineel kunt u bekijken in het clubhuis 27


Openingstocht Dit jaar vindt de openingstocht plaats op zaterdag 16 april 2011. We vertrekken na de ochtend zeillessen (dus rond 12 uur verzamelen in ons aller clubhuis) en gaan richting de haventjes vlak voor de Roggebotsluis. Daar aangekomen houden we een gezellige picknick. Aan het eind van de middag varen we weer terug. Hopelijk

wordt het mooi weer en gaan er net als vorig jaar weer een flink aantal leden mee. In verband met de inkoop van hapjes is het fijn als u zich een aantal dagen van tevoren opgeeft bij de EC.

De EC (Wietze.van.dijk@zonnet.nl)

Jaarplan       

Uitbreiding stroompunten B en D-steiger Isoleren nieuwe berging Voorbereiden/plaatsen/afwerken sanitaire unit (klaar 1 april ) Vervangen dek-delen A-Steiger (klaar 1 april) Vervanging optimisten vlonder (klaar 1 april) Opknappen zeilberging Opknappen buitenzijde oude afwashok/buitentoiletten (+ stortbak tank chemische wc) Terreinaanpassingen: - Vereffenen onregelmatigheden - Verplaatsen lier - Creëren opstelplek containers

Meerjarenplan:  Vervangen oude bruine en groene keet

28


Lieve mensen

Hierbij dan eindelijk jullie "geboortekaartje" (duurde helaas iets langer dan de planning was maar het resultaat mag er zijn...). Via een link van YouTube anders werd het wel een heeeel groot bestandje!

http://www.youtube.com/ watch?v=Z4ATNAYMYq8

Wel even de reclame onderin het filmpje (kruisje) wegklikken, anders is de tekst niet zichtbaar en het geluid erbij aanzetten hoor!!

John en Marja van de Wal

Groetjes van ons. P.s. De kleine in het echt bewonderen? Graag even een belletje vooraf!

29


Voor u gelezen Zeilen januari 2011

30


Puzzel

31


Recept Zuurkoopstamppot met appel. Benodigdheden: 1 kg. kruimige aardappels – 2 appels – 500 gr. zuurkool – 100 gr. bacon, in plakjes – 1 el. vloeibare margarine – 1 dl.melk – 250 ml. crème fraiche light – 1 unox ambachtelijke magere rookworst (±220 gr.) Schil de appels en snij in partjes. Schil de aardappels en snij in stukken. Knijp de zuurkool uit en kook deze met de aardappels en een beetje zout in 25 min. gaar. Bereid intussen de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Bak de plakken bacon krokant en haal ze uit de pan. Doe de margarine in de pan en bak

hierin de partjes appel in 2-3 minuten bruin. Giet de aardappels en zuurkool af en stamp ze met de melk en de crème fraiche tot een grove, smeuiige stamppot. Schep tot slot de partjes appel erdoor en breng de stamppot verder op smaak met peper en zout. Schep de stamppot in diepe warme borden. Snij de rookworst in plakjes en verdeel deze met de bacon over

32


Oproep EC mag gaan over elk onderwerp zolang er maar geen commerciële belangen mee Hallo clubleden. In het jaaroverzicht 2011 gemoeid zijn. staat in februari een lezing ingepland. Helaas heb ik tot nu toe nog geen reactie Wietze en Janet van Dijk van leden ontvangen die iets interessants De EC te vertellen hebben. Een professionele lezing is helaas te duur. Dus bij deze nogmaals een oproep aan onze leden wie wil een lezing houden of kent iemand die voor een kleine vergoeding een boeiende avond wil verzorgen in ons clubhuis. Het Lezing

Nieuws van de EC Afgelopen najaar was er weinig animo voor de evenementen. Voor de sluitingstocht naar Genemuiden was er slechts één aanmelding, de mannendag waren slechts drie belangstellenden voor en sinterklaas is voor het eerst ook afgelast omdat er maar 1 aanmelding was. Ook een eigen initiatief van de ouders van een jeugdlid om 4x een zaterdag te gaan schaatsen in Dronten ging helaas niet door, wegens gebrek aan belangstelling. Gelukkig waren er wel voldoende deelnemers voor de reanimatiecursus. Gerrie Kamp heeft alles in goede banen geleid en de 7 A.V.K.-deelnemers hebben de

cursus met een officieel diploma afgesloten. Mocht u ook belangstelling hebben voor deze cursus dan kunt u dit aangeven bij de EC. De kosten zijn circa 27,50 per persoon voor de officiële basiscursus van 2 avonden (kan eventueel ook op 2x een zaterdagmiddag). Als er genoeg belangstelling is zal er in overleg een datum worden afgesproken. De evenementencommissie staat natuurlijk altijd open voor nieuwe initiatieven. Dus hebt u een leuk idee vertel het ons.

De EC (wietze.van.dijk@zonnet.nl)

33


Wist u dat…...

Wist u dat ..  er al 1 van onze leden 50 jaar lid is?  Hij er op de ALV niet was, maar het bloemetje thuisbezorgd kreeg.  Hij het 50-jaar lid speldje ook zo spoedig mogelijk mag omtvangen

Wist u dat …  Onze nieuwe penningmeester pas na een week aan zijn vrouw heeft verteld dat hij met algemene stemmen bestuurslid is geworden? Wist u dat….  Er 7 leden geslaagd zijn voor de cursus reanimatie  En 6 zeilinstructeurs hun certificaat hebben behaald  Wij deze leden van harte feliciteren.

Oplossing puzzel:zendmast

Wist u dat in 2010:  in totaal 364 verenigingen met in totaal 80504 leden waren aangesloten bij het Watersportverbond?  een gemiddeld grote watersportvereniging 221 leden heeft? AvK met 293 leden op de 85e plaats staat?

34


Tarieven 2011. per: Contributie

53,00

jaar

Contributie jeugdleden

26,50

jaar

Entreegeld

120,00

éénmalig

Entreegeld jeugd>volw.

24,00

éénmalig

Ligplaats haven/wal

8,70

Surfplank/kano/los gestalde trailer

20,00

Ligplaats loods

10,00

Mast loods

5,00

Trailer loods

31,00

Zeillessen

42,00

Bergkastje

5,00

Huuroptimist

120,00

Ligplaats haven/wal

4,35

Surfplank/kano/los gestalde trailer

20.00

Ligplaats loods

10,00

Mast loods

5,00

31,00

leden

15,00

keer

Zomerseizoen m2 m2

jaar

Winterseizoen

Trailer loods

m2 m2

Overig Kraan haven(boten<550kg) niet-leden

30,00

keer

Vlaggen

4,50

stuk

Placemat (50 jaar AvK)

3.00

stuk

Strippenkaart (kantine)

6,50

10 bonnen

Passanten

1.00

m’ / dag

Gebruik elektra: Passanten/(gast)leden

1,50

nacht

leden met vaste ligplek

0,20

KWh

of €

0,10

uur

35


Sportbotenmakelaar.nl Het adres voor betaalbaar varen !! Uw adres voor: Verkoop bemiddeling. Mercury buitenboordmotoren. Topcraft vis-, recreatieboten. Aquamar console boten. Oud Huyzer sloepen. Style speedboten. MACH rubberboten v.a. â&#x201A;Ź 599,-

Kijk snel op www.sportbotenmakelaar.nl of bezoek ons bedrijf 36


37


38

Buiswater december 2010  

De inhoud van de Buiswater van EWSV Admiraal van Kinsbergen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you