Letak za institucije

Page 1

DruĹĄtveni centar Borovje HRABRItelefon


Aktivnosti Društvenog centra Borovje

O Društvenom Centru Borovje Hrabri telefon krajem 2020. godine započeo je provedbu projekta “Društveni centar Borovje” u partnerstvu s Gradom Zagrebom čime je do tada naša “Dječja kuća Borovje” dobila novo ruho, obogatila svoj rad brojnim, novim aktivnostima i proširila djelovanje na različite dobne skupine. Društveni centar Borovje otvoren je za stanovnike svih dijelova grada Zagreba i uže okolice, s naglaskom na gradsku četvrt Pešćenica (Borovje, Folnegovićevo naselje, Volovčica, Ferenščica i dr.).

Ciljevi Društvenog centra Borovje • prevencija neprihvatljivog ponašanja i zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih u lokalnoj zajednici kroz individualni i grupni rad; • uočavanje potreba i problema djece i obitelji iz lokalne zajednice; • pružanje pomoći i podrške u skladu s potrebama; • poticanje suradnje obitelji, centara za socijalnu skrb, osnovnih škola, dječjih vrtića i ostalih nevladinih organizacija koje se bave dobrobiti djece.

• djeca (4 – 18 godina): preventivno – socijalizacijske radionice, radionice osnaživanja djece pri polasku u srednju školu, logopedske vježbe, pomoć pri učenju, radionice medijske pismenosti; glazbene subote, plesnjaci, kutak za slobodno vrijeme • djeca i roditelji: Lego dani, psihosocijalno savjetovanje i podrška • roditelji: škola za roditelje, radionice za trudnice i rodilje • lokalna zajednica: solidarne subote, buvljaci, žive knjižnice.

Sve aktivnosti provode educirani volonteri, studenti pomagačkih struka te stručnjaci mentalnog zdravlja s višegodišnjim iskustvom u radu. Za više informacija pratite nas na: Facebook: Društveni centar Borovje Instagram: @drustvenicentarborovje


Bože i Nikole Bionde 7, 10000 Zagreb Radno vrijeme: svaki radni dan od 9:00 do 20:00h t: 01/6112-758 e: drustvenicentar@hrabritelefon.hr udruga.hrabritelefon.hr/drustveni-centar-borovje Hrabri telefon Trg svibanjskih žrtava 1995. br. 2 10000 Zagreb t: 013793 000 e: info@hrabritelefon.hr hrabritelefon.hr 116 111 Hrabri telefon za djecu 0800 0800 Hrabri telefon za mame i tate e:savjet@hrabritelefon.hr Trajanje projekta: 12 mjeseci (02.11.2020. - 02.11.2021.) Vrijednost projekta: 932.580,38kn Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%) Broj ugovora: UP.04.2.1.07.0102 www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ovog letka isključiva je odgovornost Hrabrog telefona.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.