Brošura za volontere

Page 1

BROŠURA ZA VOLONTERE

Društveni centar Borovje HRABRItelefon


Trajanje projekta: 12 mjeseci (02.11.2020. - 02.11.2021.) Vrijednost projekta: 932.580,38kn Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%) Broj ugovora: UP.04.2.1.07.0102 www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove brošure isključiva je odgovornost Hrabrog telefona.

BROŠURA ZA VOLONTERE

Društveni centar Borovje


Društveni Centar Borovje U Društvenom centru zabave ne fali, kod nas su dobrodošli i veliki i mali! Volonteri su naše blago pa kad dođu u Centar, svima je drago! S djecom uče, s djecom se smiju, s djecom imaju svoju posebnu „briju“! Aktivnosti razne ovdje se traže, pa svatko na svoj način pomaže! Dan za danom iskustva nova, i zato je Centar mjesto iz snova! Lijepo je biti dio priče veće, u kojoj svatko ima svoj kutak sreće!

Društveni centar Borovje počiva na dosadašnjem radu aktualnog programa Hrabrog telefona „Dječja kuća Borovje“ koji uspješno djeluje od 2001. godine, što jasno govori o značaju i potrebi ovog programa. U okviru Centra provode se brojne aktivnosti otvorene za stanovnike svih dijelova grada Zagreba i uže okolice s naglaskom na gradsku četvrt Peščenica. Promatrajući sadržaje unutar lokalne zajednice, ključni nedostatak je nepostojanje mogućnosti uključivanja djece u nužne predškolske aktivnosti potrebne za zdravo odrastanje. Stoga je program Društvenog centra Borovje osmišljen na način da odgovara na potrebe lokalne zajednice i otvara prostor za unaprjeđenje kvalitete života njenih stanovnika.


Aktivnosti Društvenog centra Borovje potpuno su besplatne za korisnike, a uključuju: za djecu od 4 do 18 godina: • Preventivno-socijalizacijske radionice • Pomoć pri učenju • Logopedske vježbe • Radionice osnaživanja djece pri polasku u srednju školu • Radionice medijske pismenosti • Lego radionice za djecu i roditelje • Glazbene subote • Plesnjaci • Kutak za slobodno vrijeme za roditelje: • Psihosocijalno savjetovanje i podrška • Škola za roditelje • Radionice za trudnice i rodilje za širu zajednicu: • Solidarne subote • Buvljaci • Žive knjižnice

“Kuća u kojoj bi svatko poželio biti podstanar! Zidovi su šareni, vrata se otvaraju s osmijehom, a cimeri su djeca koja kao spužvice upijaju sve što tete kažu i svojim im pričama o jednorozima, prvim ljubavima i ručku u vrtiću svaki put pruže sasvim novi pogled na svijet“


Što želimo postići? Želimo prije svega omogućiti djeci i mladima kvalitetno provođenje slobodnog vremena te potaknuti razvoj njihovih životnih vještina koje će im omogućiti lakše snalaženje u daljnjem životu. Roditeljima želimo olakšati nošenje s roditeljskim izazovima, kao i pružiti pomoć i podršku u odnosima s djecom i obiteljskoj dinamici. Volonterima želimo pružiti potrebna znanja i vještine kao i iskustvo direktnog rada s korisnicima kako bi bili što uspješniji u svojem budućem pomagačkom radu. Kako bi lokalna zajednica uistinu bila zdrava zajednica koja potiče solidarnost i jača povezanost među svojim stanovnicima, čitav niz aktivnosti Centra posvećen je upravo suradnji obitelji, centara za socijalnu skrb, osnovnih škola, dječjih vrtića i ostalih nevladinih organizacija koje se bave dobrobiti djece.

Tko provodi aktivnosti? • Posebno educirani volonteri - studenti završnih godina pomagačkih struka (psihologija, socijalni rad, socijalna pedagogija) posebno educirani iz područja grupnog i individualnog rada s djecom te uključeni u kontinuiranu doedukaciju i superviziju • Stručnjaci mentalnog zdravlja s višegodišnjim radnim iskustvom.

Mogućnost volontiranja u Društvenom centru Volonterstvo je jedan od temelja programa Društvenog centra Borovje, a Hrabri telefon jedan od najvećih organizatora volontiranja u Hrvatskoj. Uključivanjem volontera u provedbu aktivnosti direktno pridonosimo aktivnom sudjelovanju mladih u društvu i uključenosti mladih u procese donošenja odluka u svojim lokalnim zajednicama. U okviru rada Društvenog centra Borovje volonteri (studenti završnih godina pomagačkih struka), mogu se uključiti u naš rad kroz 3 volonterska programa.

“Mala kuća prepuna djece i volontera koji često vide svijet poput djece pa ga zato uljepšavaju bojama, glumom, plesom i još svakakvim radionicama... Da ne otkrijemo baš sve :)“


Korist za volontere uključene u volontiranje: • mogućnost sustavne edukacije i stjecanja znanja o temama vezanima uz prevenciju neprihvatljivog ponašanja djece i mladih i zdravo odrastanje, grupni i individualni rad s djecom i mladima, komunikaciju s roditeljima i sl. • stjecanje vještina i iskustva u grupnom i individualnom radu s djecom • profesionalni rast i razvoj • osjećaj osobnog zadovoljstva, postignuća i motivacije za daljnji rad • nova poznanstva i prijateljstva • iznimno dinamičan rad u dobro uhodanom timu u kojem se cijene kvalitetni odnosi, međusobna povezanost i suradnja te u kojemu su različitosti visoko cijenjene i integrirane u radno okruženje • prilika za povezivanje s različitim stručnjacima u području prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih • prilika za pokretanje vlastitih inicijativa i uključivanje u dodatne različite aktivnosti Društvenog centra Borovje i Hrabrog telefona • mogućnost utjecanja na društvene promjene.

Volonterski programi: 1. Voditelj/ica preventivnosocijalizacijskih radionica 2. Voditelj/ica pomoći pri učenju 3. Voditelj/ica logopedskih vježbi


Opis volonterskih programa 1. Voditelj/ica preventivno - socijalizacijskih radionica Mjesto rada: prostorije Hrabrog telefona koje se nalaze u sklopu Društvenog centra Borovje na adresi Bože i Nikole Bionde 7, Zagreb. Potrebne kvalifikacije volontera/ke: za volontiranje se mogu prijaviti studenti/ce viših godina psihologije, pedagogije, socijalnog rada, učiteljskog i edukacijskorehabilitacijskog fakulteta. Nužna je senzibiliziranost na različite potrebe korisnika i interes za učenje o tematici relevantnoj za direktan rad s djecom i roditeljima. Važno je da se volonteri u svom osobnom i profesionalnom funkcioniranju vode vrijednostima humanističkog rada i etičkih načela pomažućih profesija, kroz poštivanje jednakosti svih ljudi, prihvaćanja različitosti, povjerljivosti, strpljivosti i optimizma. Potrebna predanost: na preventivno-socijalizacijskim radionicama djeca fokusirano uče i diskutiraju o nasilju među djecom, dječjim pravima, zlostavljanju djece, zaštiti od zlostavljanja, o tome kako postupiti u takvim situacijama i kome se obratiti. Djeca u okviru grupnog rada uče suosjećati s drugima, izražavati vlastito mišljenje, unaprijediti asertivne oblike ponašanja te kritički pristupati problemima i zaštiti se od mogućih štetnih utjecaja.

Ključna točka rada s djecom je osnovni obvezni sadržaj programa kroz koji moraju proći sve grupe, koristeći metode prilagođene grupi (kazalište, sport, strani jezici, likovna kultura, pokusi). Obvezne teme su: komunikacija, samopoštovanje i briga o sebi, obitelj i vršnjaci, tolerancija, društvena svijest i odgovornost – prosocijalno ponašanje, društvena svijest i odgovornost – aktivnost u lokalnoj zajednici. Sudjelovanje na radionicama je dobrovoljno, a djeca ih biraju prema vlastitim željama i interesima koje koriste u svrhu postizanja ovdje navedenih ciljeva. Sudjelovanjem na radionicama razvijaju se sljedeće temeljne kompetencije za cjeloživotno obrazovanje: komunikacija na materinskom i na stranim jezicima, digitalna kompetencija, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje.

“Jako mi se svidjela teta koja je sa mnom radila, način na koji su se volonteri odnosili prema meni i što sam dosta toga naučila.“


Volonteri voditelji grupnih programa u suvoditeljstvu provode radionice s djecom predškolskog (4-6 godina) ili školskog uzrasta (7-11 godina) na tjednoj razini u trajanju od 60 minuta tijekom čitave školske godine. Svaki par volontera određuje temu za svoju grupu (npr. likovna, glazbena, plesna, istraživačka…) te su zaduženi za pripremu radionica. To uključuje kreiranje cjelogodišnjeg plana po temama i pripremanje pojedinačnih tjednih radionica kroz osmišljavanje konkretnih aktivnosti kao i pripremu materijala potrebnih za rad. Također, zadatak volontera je jednom mjesečno obuhvatiti temu koja je obrađena u „Priručniku za provođenje preventivnog programa“.

Obveze:

Osim toga, zaduženi su i za praćenje napretka grupe u cjelini, ali i na individualnoj razini putem sljedeće dokumentacije:

• sudjelovanje na hospitaciji uz podršku starijeg volontera mentora tijekom ljetnih praznika

• evidencija volonterskih sati • evidencija sadržaja radionice nakon svake provedene radionice • dvomjesečni izvještaj o grupnoj dinamici • razgovor s roditeljima svaka dva mjeseca • ispunjavanje kartona djeteta na početku, sredini i na kraju programa. Na kraju školske godine njihova uloga je i pripremiti svoju grupu za završnu priredbu te sudjelovati na njoj.

“Ostanite takve kakve jeste! Jer ste jako dobre tete i jako čudesne!“

• sudjelovanje na osnovnoj edukaciji za volontere • provođenje radionice 1x tjedno u suvoditeljstvu u trajanju od 60 minuta kroz školsku godinu • održavanje kontakta s roditeljima prije i poslije radionice te na samom početku u vidu roditeljskog sastanka • kontinuirana komunikacija s koordinacijskim timom Društvenog centra Borovje čija je uloga praćenje volonterskih aktivnosti, poticanje osobnog rasta i razvoja volontera te pomoć, kao i podrška u rješavanju eventualnih teškoća

• ispunjavanje i dostavljanje potrebne dokumentacije • sudjelovanje na superviziji 1x mjesečno u trajanju od 120 minuta - Supervizije izvodi stručni tim supervizora koji pripremaju sadržaje i teme supervizijskih sastanaka. Supervizija doprinosi razmjeni iskustava samih volontera u obliku otvorene radionice na kojima se moderiranom raspravom o iskustvima i problemima poboljšava unutarnja kohezija grupe, dogovaraju se zajednička rješenja za određene probleme, radi se na međuljudskim odnosima te se razmjenjuju ideje i prijedlozi. • sudjelovanje na najmanje 40% od ukupnog broja doedukacija u školskoj godini • sudjelovanje na organizacijskim sastancima (u prosjeku 2 puta godišnje)


2. Voditelj/ica pomoći pri učenju

Osim toga, zaduženi su i za praćenje rada i napretka djeteta putem sljedeće dokumentacije:

Mjesto rada: prostorije Hrabrog telefona koje se nalaze u sklopu Društvenog centra Borovje na adresi Bože i Nikole Bionde 7, Zagreb.

• ispunjavanje evidencije sadržaja susreta • ispunjavanje kartona djeteta • razgovor s roditeljima.

Potrebne kvalifikacije volontera/ke: za volontiranje se mogu prijaviti studenti/ce viših godina psihologije, pedagogije, socijalnog rada, učiteljskog i edukacijskorehabilitacijskog fakulteta. Nužna je senzibiliziranost na različite potrebe korisnika i interes za učenje o tematici relevantnoj za direktan rad s djecom i roditeljima. Važno je da se volonter/ka u svom osobnom i profesionalnom funkcioniranju vodi vrijednostima humanističkog rada i etičkih načela pomažućih profesija, kroz poštivanje jednakosti svih ljudi, prihvaćanja različitosti, povjerljivosti, strpljivosti i optimizma. Potrebna predanost: volonteri voditelji individualnih programa pružaju podršku i pomoć u procesu učenja s naglaskom na razvoj motivacije i osamostaljivanje te osnaživanje djece za uspješno učenje i svladavanje obaveza. Susreti pomoći pri učenju održavaju se 1x tjedno u trajanju od 60 minuta ili 1x u dva tjedna u trajanju od 120 minuta. Zadatak volontera je pomoći djetetu naučiti i pronaći adekvatne tehnike učenja, pružiti podršku, raditi na motivaciji, zajednički planirati vrijeme za učenje i druge aktivnosti kroz tjedan, poticati samostalnost u učenju i radne navike te pratiti djetetov napredak opažajući njegove obrasce ponašanja.

“Svidjelo mi se kako sam uspjela uz učenje s volonterkom dobiti puno bolje ocjene u školi.“

Obveze: • sudjelovanje na osnovnoj edukaciji za volontere • održavanje susreta s djetetom 1x tjedno u trajanju od 60 minuta • održavanje kontakta s roditeljima prije i poslije susreta te na individualnim razgovorima s roditeljima • ispunjavanje i dostavljanje potrebne dokumentacije • kontinuirana komunikacija s koordinacijskim timom Društvenog centra Borovje čija je uloga praćenje volonterskih aktivnosti, poticanje osobnog rasta i razvoja


volontera te pomoć i podrška u rješavanju eventualnih teškoća

3. Voditelj/ica logopedskih vježbi

• sudjelovanje na superviziji 1x mjesečno u trajanju od 120 minuta - Supervizije izvodi stručni tim supervizora koji pripremaju sadržaje i teme supervizijskih sastanaka. Supervizija doprinosi razmjeni iskustava samih volontera u obliku otvorene radionice na kojima se moderiranom raspravom o iskustvima i problemima poboljšava unutarnja kohezija grupe, dogovaraju se zajednička rješenja za određene probleme, radi se na međuljudskim odnosima te se razmjenjuju ideje i prijedlozi

Mjesto rada: prostorije Hrabrog telefona koje se nalaze u sklopu Društvenog centra Borovje na adresi Bože i Nikole Bionde 7, Zagreb.

• sudjelovanje na najmanje 40% od ukupnog broja doedukacija u školskoj godini • sudjelovanje na organizacijskim sastancima (1x godišnje)

“Svidjelo mi se što sam uvijek mogla doći s nekim pitanjem i što su koordinatorice uvijek bile zainteresirane za moj rad s djetetom. Zahvalna sam im što sam se uvijek osjećala sigurno uz njih i što su me dodatno motivirale da ne odustajem.“

Potrebne kvalifikacije volontera/ke: za provođenje logopedske terapije potrebno je biti minimalno 3. godina preddiplomskog studija logopedije. Nužna je senzibiliziranost na različite potrebe korisnika i interes za učenje o tematici relevantnoj za direktan rad s djecom i roditeljima. Važno je da se volonter/ka u svom osobnom i profesionalnom funkcioniranju vodi vrijednostima humanističkog rada i etičkih načela pomažućih profesija, kroz poštivanje jednakosti svih ljudi, prihvaćanja različitosti, povjerljivosti, strpljivosti i optimizma. Potrebna predanost: za djecu s poteškoćama u čitanju i pisanju te posebnih jezičnih smetnji i poremećaja glasa, organizirane su individualne logopedske vježbe koje provode studenti diplomskog studija logopedije, apsolventi i diplomirani logopedi. Individualni termini pomoći pri učenju i logopedske vježbe održavaju se u prosjeku 1x tjedno, a točan vremenski period ovisi o individualnom dogovoru sa svakim pojedinim djetetom. Volonteri rade pod izravnim mentorstvom, praćenjem i supervizijom diplomiranog logopeda uz zajedničko


planiranje ciljeva, tijeka vježbi i pripremu materijala. Osim toga, zaduženi su i za praćenje rada i napretka djeteta putem sljedeće dokumentacije: • ispunjavanje evidencije sadržaja susreta

Mogućnost dodatnih grupnih aktivnosti za volontere koji su se uključili u neki od volonterskih programa

• ispunjavanje kartona djeteta

Kreativno - socijalizacijske radionice

• razgovor s roditeljima.

Kreativno - socijalizacijske radionice provode se tijekom školskih praznika radnim danima u jutarnjim terminima, a sadrže elemente većine radionica koje se održavaju tijekom redovnog programa. Prilagođene su radu s različitom strukturom polaznika prema dobi i spolu, a podijeljene su na 3 cjeline od kojih je svaka usmjerena stjecanju određenih znanja i vještina.

Obveze: • održavanje susreta s djetetom 1x tjedno u trajanju od 60 minuta kroz školsku godinu • održavanje kontakta s roditeljima prije i poslije radionice te na samom početku u vidu roditeljskog sastanka • kontinuirana komunikacija s koordinacijskim timom Društvenog centra Borovje čija je uloga praćenje volonterskih aktivnosti, poticanje osobnog rasta i razvoja volontera te pomoć i podrška u rješavanju eventualnih teškoća. • ispunjavanje i dostavljanje potrebne dokumentacije • kontinuirana supervizija od strane mentorice • sudjelovanje na najmanje 40% od ukupnog broja doedukacija u školskoj godini • sudjelovanje na organizacijskim sastancima (1x godišnje) Volonteri koji su prošli edukaciju i koji su se već uključili u neki od tri volonterska programa mogu se dodatno uključiti u provedbu radionica na specifičnu temu za djecu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Cilj radionica je, izuzev kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i tijekom školskih praznika, učiti djecu o empatiji, izražavanju vlastitog mišljenje, asertivnim oblicima ponašanja te kritičkom pristupu problemima i zaštiti od mogućih štetnih utjecaja. Radionice medijske pismenosti Radionice medijske pismenosti predstavljaju ciklus od 12 radionica za učenike srednjih škola. Broj sudionika po radionici je 10, a radionice se provode 1x tjedno u trajanju od 60 minuta. Cilj radionica je upoznati mlade s kritičkim čitanjem i osvrtanjem na sadržaje kojima su svakodnevno izloženi putem raznih medija te povećati osviještenost o rodnoj neravnopravnosti i rodnim stereotipima koji su prisutni u medijima.


Radionice je razvio tim Društvenog centra Borovje, a teme radionica su: 1) Medijski sadržaji – kako se stvaraju? 2) Utjecaj medija na sliku o sebi 1 3) Utjecaj medija na sliku o sebi 2 4) Prepoznajmo rodne stereotipe oko nas – glazba 1 5) Prepoznajmo rodne stereotipe oko nas – glazba 2 6) Prepoznajmo rodne stereotipe oko nas – filmovi 1

• u suvoditeljstvu održavati susrete 1x tjedno u trajanju od 60 minuta kroz period od 12 tjedana na početku školske godine, odnosno ukupno 12 radionica • ispunjavati potrebnu dokumentaciju vezanu uz provedbu radionica • održavati kontinuiranu komunikaciju s koordinacijskim timom Društvenog centra Borovje čija je uloga praćenje volonterskih aktivnosti, poticanje osobnog rasta i razvoja volontera te pomoć i podrška u rješavanju eventualnih teškoća.

7) Prepoznajmo rodne stereotipe oko nas – filmovi 2 8) Provjerimo istinitost izjava

Radionice „Hrabri start“

9) Influenceri i Youtuberi

Srednjoškolski paket „Hrabri start“ predstavlja ciklus od 7 radionica namijenjen učenicima koji su tek upisali 1. razred srednje škole. Broj sudionika po radionici je 8, a radionice se provode 1x tjedno u trajanju od 60 minuta.

10) Instagram vs. reality 11) Sigurnost na Internetu 12) Završna radionica – druženje i evaluacija. Uz obveze koje se odnose na volonterski program u koji su se volonteri inicijalno uključili (pomoć pri učenju, preventivno – socijalizacijske radionice ili logopedske vježbe), za provedbu radionica medijske pismenosti volonter se dodatno obvezuje:

Cilj radionica je olakšati djeci prijelaz iz osnovne škole u novu sredinu jačanjem komunikacijskih i socijalnih vještina. Radionice je razvio tim Društvenog centra Borovje, a teme radionica su: 1) Samopredstavljanje (osvještavanje osobina, interesa i načina predstavljanja te uspostavljanje komunikacije s vršnjacima) 2) Prijateljstva i vršnjački pritisak


3) Asertivna komunikacija (oblici komunikacije, timski rad) 4) Mali savjeti za uspješno učenje I (organizacija i planiranje) 5) Mali savjeti za uspješno učenje II (usvajanje tehnika učenja i pamćenja) 6) Tko se boji ispita još? (ispitna anksioznost, usmeno/ pismeno odgovaranje i prezentiranje, samohendikepiranje + tehnike relaksacije) 7) Tko su stručni suradnici i zašto ih potražiti?

60 minuta kroz period od 7 tjedana na početku školske godine odnosno ukupno 7 radionica • ispunjavati potrebnu dokumentaciju vezanu uz provedbu radionica • održavati kontinuiranu komunikaciju s koordinacijskim timom Društvenog centra Borovje čija je uloga praćenje volonterskih aktivnosti, poticanje osobnog rasta i razvoja volontera te pomoć i podrška u rješavanju eventualnih teškoća.

Uz obveze koje se odnose na volonterski program u koji su se volonteri inicijalno uključili (pomoć pri učenju, preventivno – socijalizacijske radionice ili logopedske vježbe), za provedbu radionica „Hrabri start“, volonter se dodatno obvezuje: • u suvoditeljstvu održavati susrete 1x tjedno u trajanju od

“Obožavam Dječju kuću zbog osjećaja kojeg imam kada odlazim iz nje. Toliko zadovoljstva, radosti i pozitivne energije na jednom mjestu. Neprocjenjivo!“

Društveni centar Borovje ostvaruje brojne suradnje sa školama, vrtićima, domovima za starije i nemoćne i sl. u okviru kojih se kontinuirano razvijaju nove inicijative i provode zajedničke aktivnosti, a u koje se mogu uključiti svi zainteresirani volonteri Društvenog centra Borovje.


DRUŠTVENI CENTAR BOROVJE Bože i Nikole Bionde 7, 10000 Zagreb Radno vrijeme: svaki radni dan od 9:00 do 20:00h t: 01/6112-758 e: drustvenicentar@hrabritelefon.hr udruga.hrabritelefon.hr/drustveni-centar-borovje Facebook: Društveni centar Borovje Instagram: @drustvenicentarborovje

Hrabri telefon Trg svibanjskih žrtava 1995. br. 2 10000 Zagreb t: 013793 000 e: info@hrabritelefon.hr hrabritelefon.hr 116 111 Hrabri telefon za djecu 0800 0800 Hrabri telefon za mame i tate e:savjet@hrabritelefon.hr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.