Društveni centar Borovje

Page 1

DruĹĄtveni centar

Borovje HRABRItelefon


U Društvenom centru Borovje provode se brojne aktivnosti otvorene za stanovnike svih dijelova grada Zagreba i uže okolice. Aktivnosti provode posebno educirani volonteri te stručnjaci mentalnog zdravlja s višegodišnjim radnim iskustvom.

Što želimo postići? Prije svega, želimo omogućiti djeci i mladima kvalitetno provođenje slobodnog vremena te potaknuti razvoj vještina koje će im omogućiti lakše snalaženje u daljnjem životu. Roditeljima želimo olakšati nošenje s roditeljskim izazovima, kao i pružiti pomoć i podršku u odnosima s djecom i obiteljskoj dinamici. Kako bi lokalna zajednica uistinu bila zdrava zajednica koja potiče solidarnost i jača povezanost među svojim stanovnicima, čitav niz aktivnosti Centra posvećen je upravo suradnji obitelji, centara za socijalnu skrb, osnovnih škola, dječjih vrtića i srodnih nevladinih organizacija koje se bave dobrobiti djece.

Aktivnosti Društvenog centra: za djecu od 4 do 18 godina

za roditelje

• Preventivno - socijalizacijske radionice

• Psihosocijalno savjetovanje i podrška

• Pomoć pri učenju

• Škola za roditelje

• Logopedske vježbe

• Radionice za trudnice i dojilje

• Radionice osnaživanja djece pri polasku u srednju školu • Radionice medijske pismenosti • Lego radionice za djecu i roditelje • Glazbene subote • Plesnjaci • Kutak za slobodno vrijeme

za širu zajednicu • Solidarne subote • Buvljaci • Žive knjižnice

SAVJETOVANJE DJECE I RODITELJA, POMOĆI PRI UČENJU, PREVENTIVNO – SOCIJALIZACIJSKE RADIONICE I LOGOPEDSKE VJEŽBE održavaju se radnim danom od 9 do 20h, prema unaprijed dogovorenim terminima u prostorijama Društvenog centra Borovje.


DRUŠTVENI CENTAR BOROVJE Bože i Nikole Bionde 7, 10000 Zagreb Radno vrijeme: svaki radni dan od 9:00 do 20:00h t: 01/6112-758 e: drustvenicentar@hrabritelefon.hr udruga.hrabritelefon.hr/drustveni-centar-borovje Facebook: Društveni centar Borovje Instagram: @drustvenicentarborovje Hrabri telefon Trg svibanjskih žrtava 1995. br. 2 10000 Zagreb t: 013793 000 e: info@hrabritelefon.hr hrabritelefon.hr 116 111 Hrabri telefon za djecu 0800 0800 Hrabri telefon za mame i tate e:savjet@hrabritelefon.hr Trajanje projekta: 12 mjeseci (02.11.2020. - 02.11.2021.) Vrijednost projekta: 932.580,38kn Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%) Broj ugovora: UP.04.2.1.07.0102 www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ovog letka isključiva je odgovornost Hrabrog telefona.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.