Issuu on Google+


   

             í     é

          ó   ó               ñ á      á      ó á    á

     

ó    

   €‚

    

 é  á      

­ 

€­ 

…            …      † ‡ˆ   í      † ‰í   í    ñ Š               á í    ‹    Œ      ‹  ú    á      é     Žƒ ñ     ‘             í         ­

   

     Í É   

           Ó   ñ á   á  ó  ɐ   ó  É    ó   ó  É     ­€       ­€‚ ƒ„„„ … †ƒ † †­ †‡ †€ ‚€  ˆ  ­­ƒ­  ­­‚ ƒ‚ ­­„ ‰„‚

 ƒ   Ší ‚„   ­„€ ­„ƒƒ ­„­­­‰‰ ‹Œ ó   „€€ Ž „€€ éƒ „ 


 รš

          รก     รบ               

 

     รณ        ร‘ ยยย                
              É               ‘ ’


 

   ú  ‘ í ’    ó        

 

    ‘  á  í       ú ’  á      á       “ í ”

  ó   á   “       ”   á     í    “ ” ñ 

“          ó” 

 ó  ó  “ í   ”      í  ó  é         ó 

     ú  ­ €  ó ú  ó

 ó   ó     “  ó  


  Í  ñ    ñ ó  ñ é   

    é  ó     ­

€  ‚ƒ „ …  †   ‡ ˆƒ      ‰  Š   ‹†Œ

   ”     ó     á   ñ

é  é á           ó          é     é           á    ó           “ ó ó

 ó  ñ    ú    

  ”            “  ”            

           

  

  ñ   ñ    ó                  ú    é     “… í  ”       ó    † í   ú      ú  ñ       

ó  …  

     í    “ … ó    ó ­ƒ          

 ó  í  ‡”    

† ñ  ñ  ó     ˆ   “ ”      

     í   é  á     ‡     í 

  ‡   ˆ                   ‡ í   á  ‡  ú  ‰  ó     á    

        ‡ … 

Á Ó  “Œ Ší Ž ” á ñ  ‘   ú         ‹ ’   ‡    ­ €€‚ Áƒ„           


 

 

   ‘      í  é       í            ó  é  ó  É    ó  ó á ’    

     ñ        ó       ó ó é “ ú  í  ó      ó  ” 

 ­ “€ í        í”

á   í 

€ú                 ó                  ó         
 á    

       í     ó      

  é í     

       

   á      ­ ñ € ‚ ‚  ƒó ó € ‚ ‚  „… í   …  † ‡    ñó € „í    á  í  ó      ˆ „í ‚    ‚ 

  Ší ‹ Š‹ ‚ ƒ      ‚    ‚     ‚     á  ‚ ó ƒ € á á „  ó ‚  ‚  € ‚ ‚ ‚ Œ “ ‚ € ‚   ó  ƒ  …  ‚  ƒ €   ‚   € ‚   ƒ ƒ   … €   …       ‚   ‚ €  …   …         á   ” …  á  ‚ Ž ‘ó‡ ‚  ó ƒú   … ‚ƒí     á ‚ …  Š‹  ‚ ‚  ‚  í    í   ñ  „‚ „í ‚  “’    é  „í  á á ‚ ‚ ‚  ‡  ‡ ‚  ó ‚ ‚ ƒ  „í   í… ñ € ‚ í „ € ‚    í ó ‚  ‚  •   ‚  € ‚    € ñ   ‚    €   „ ‰     …   ‚ ”

Í              é ñ     ó   é     é                  ó ó     ñ       é       


   

 

         ó       

     í    á   

 ó í     

               

    é  ó    é ú    ó é                      í    ­€    ‚  í 

   ñ              á   é ƒ„…

 ó   

  í  

     á      ”   

          ó ó “  ”                ‡ 

‡ ˆ ‡ó ‡      á ƒñ…  ó      í   

‘       ’      

†   á              

é   

ó             ú   “      


        é á       á                   ó é       é  í ­   ó üí      ó   “ á    ó         á ”     ­    “  í        é            ”

“          ó  ó  í             ó     ” ñ ­          ó      “  á        ó á   

    

    ”

   á    é         

        á   ó   

 í  í á    ó     á ó ó    í

               


   รก รณ           

    รณ   รก

รญ รก รก  รก รณ   

       รก รณ

   

  รฉ    รก  

    

    รญ

   

    

      รบ  รณ 

  

          

   

รณ   

โ€œรณ  โ€ 

   รก รณ     รฑ

  รณ     รณ    รฉ     

    

 

               

  ร          รณ      รก รณ รณ  รก    

           รณ  ย

ย       รฉ       รฉ  

   

 รก รณย   โ€œ โ€   รก  รก รณ           รฉ

 รก รณ        

  รณ 

 ย   

  รณ      รฑ


  

   é   ó      á   

ó  

 Í         é        ú    ó   

  “  é ”                    á        á     ó           á    é   ó        ó      

          é ó   á            ­      €         í         ‚ƒ     „               ú      í   ñ     

       á                         í á        

  á         „         … é        


  

 é

  

    ó        í 

    á     ó         ú      ó          ó      é     

  

   ñ       é     ó é  ó   é  ­  ‚­€    ó            á   ó   é        ‚  á    é      

ƒ Š­‘’ •€–€–’ ƒ€’†ƒ€–ƒ Œ ƒ€’Œ’Šƒ   
 

     

á         

        á 

   é      ñ €ó é  ñ     ó      

 “          í  ” 

‚     é ƒ         á          á     é           ‚      é   á „ “         é    ó          á 

      ó  ”  

  

­      á      í   …  ú           á † ‡ ñ  ‚í  ‚­€  ó í     É  ñ  é “ˆ  á í á  ˆ á    á   í” 

‰    á        á„    Šá ‹ ñ é ó ñ   

“Œ í é   é”         í    í    €ŠŽ

Á Ó              

         

é        ó 

é   

          Á  Ó Á  Á  


 

ó í

 Ñ Á      á

 ó ó     

É Í Á ó   ñ   ó    í  ñ   á      í    ñ

  é     ó        ó      é 

 í   Á         ó          ú  ñ 

 

‚ƒ „ …ƒ „†у Á ‡ˆ„  Á  

Á   “ é í  í  ó é”   ñ ó     á         í     ñ

ñ é   ó ó       í  ó  ó     í ó   ó       

   Á í  “ í ‘ á ¿é   ó  ­’”

 í ó      € 
Ú  Á     Ñ    

 Ó 

     Ñ Ó   Ó  Ñ    

ó é   遁        ó      í      ñ       ó  ñ   ­    ­  ­  €   ­   ñ ‚ ƒ  „       €    ­í  ƒ ‚          

  Í é á  é      

  

…    Á  ­   ­­  ­  ­   € á 

 “ € á     ­    „  ­      † 

 ñ   ”  ­ é  ­  ­     ó   ó ­ †   ­    €   €     ­  Á   €     ­ á ‡ˆ  

 „ ­  ƒ  ñ ƒ       ­  ó  ó € ƒ   ó  „   ­ € Á    ú €   ­    ñ  ó á    ­ é ­ ‚       

 ­ ó ­  遁   ­        

    € Á   ­  ­     ‰

   Š é     á  “     ó    † ­    ñ       ”   ‰ ó ­   ó     ­      €   ó ­  Á   € 

 í    €    ñ  í    ú ‹…ŒŽ

  Á  Ñ   

   

 ó  ñ

 é   


 

 

    

     Ó 

  á      á             ñ                ó          ú                  í   ó ­€  ó    ó

‚ ñ              ó       ƒ    í    í     í „í  ó   ó …  ­†  ó  ó ñ „ ‡ƒ   ó  ñ        é   ñ  é              í    é    ó    ó      ˆ   ‰      ƒ   í      Š  ‹      ñ    é  í   


 é       ó é

      í        í     

  ­ ñ ó     €    ó        €‚  €   €   ó  

     ó  ƒƒ„„     …  †  ó

 Í  ñ   Ó      é           ó     „•–Œ—É•–—  ˆ  •–•  ˜˜™‰     Á   ƒ   ‡ ó   ó á  ó  ó    ‡   ó á á   ᐠˆ   á      €   …ƒ í   ‰ “‘„

Ó ’  ᝠ  Ó   í     ó 

 Í Ó  ‚ É   

  Í  ”     Š‹ Í  í  €

     ƒŒƒŽ•

 ‰   Á    Í  Ó

 Í 

    

  Ó  

         

   

 ‰           Á  

 

Á    

   ‰     Ó        Ó 


 �������

������� �������   �������� ���ó� �����

 

   

 

�   ���   

½    �   �   �  

����� �� �����      

    é ú   á é            ó              í  ó   á ñ ó    

 

����� �� �����    

  ó 

    

�������� �� ������     

 í                 

�������      á      


 

  ‘  á   í          é  ’ 

ƒ „ ó   ˆ‰ ñ    

 ó ‚  ú         í ­     ó      ˆŠ     

 Á   á         

              í

 Á 

í í      ó         

¿é   á    ­ í  á       ¿ ­ ‚    ¿€ ñ   ­ ‚    ¿é   ­    “ ”      í í   ¿‚  ­     á     ¿é   ó ­ ‡   é    é  á  ó ­ ó ñ   €   í   ú   í   

    

  ƒ „    ƒ é   ñ á …   ­     ­† €      ó  ó  ñ

 ¡  ‡ ­ ú    ‚  ‚ á    é  ‡    á    í  ñ  ‘  ó ’ ‘’  ‘ í’

    á   ñ    ó   

  ­  

 €     

 ‚      


  

  íí

­ 

   

“ ”    

      

 ­   €

‚ ƒé   ‚      „  í  ó  á      “ ” ó  

ó á 

        ó      

   é

   „  …á ó  á      

     á   í ƒƒó ƒ  í‚  

€   ó    †‡    í   ‡  ˆ

 ‡ í ‚ ”     é   „ú  ፠ •–– †•––‚ “  †—  ˜  “  —   ó  

ó€ 

  ˆ ‚   „ú  „     ƒ  „   „ ó ó  á    ­  

ƒ   „ “ † ” ¡  ñí    …

 é  …  „á ‰ „ ƒ Š  í„   é  ƒ  „  ‹ ‹ ‚ „á „„  „ ó  € ‚ á  ƒ    „ 

  é ‰ „ ‚ „  ’‚ ƒ á  „ ƒ‘  “   ó ƒé ‘ ‚    

    ñ  

Œ   ñ ƒ ‚   ó á   ó‚   †Ž   € „ ‚  á €  ó„ ‘   „   á …     ­ ó  †‡    ˆ ‰ Š  ˆ‹  

 

    „  ƒ „  é   ƒ  í  ƒ‘ „á  ‚  †  é ‡    ­ ó    ‰í € Œ Ží é  ­ ó  


    ú           

      í  Á ú í  

 ‘   

í á í 

 ó      ­ ó €  ­ á ‚    ƒ  ­   €€é

       é

í  á ­ á  á

 ƒ    á

€ „€   á


ó    

…  †ó    ó    í  ‡  ‚     

ˆ €  ‰

   é  “

  

ƒ  ’ ‰ á 

’ “í € ‚ ñó         

  ó   

 í ‚  ‚ ƒ „

   í 

       óñ ó  á 

   á ­ €

 É  Š‹ ŒŽ ‘‡


 É

 

   í   í      í      

Ó  É      

 “ˆ ‡Œ…ˆ „ ƒá ó    ‚  ‚ ‚     ŒŠˆ  •…ˆ ‡ƒˆ   ­‚‚‰ ‚ €Œ …  †   ƒ†  ƒ­ƒ í ’…á   ƒ… ‚    ‚ ’ ƒˆ ˆ ‡…ˆ   €í  ‚ €† ‚  ñˆ   ­ ƒ€‚ƒ      ƒၠ ƒ ’ 鑏  †íˆ …ˆ ‡ƒˆ   €Œƒ   ƒ  ‚ƒá‰ á‹  ’Š ­     €     ­ …  ‚ˆ é ˆ ‡‹ ˆ –‹ ‚     †ˆ “ ’ ‚ ‚ †       ƒˆ á — ˆ ‡‹ ˆ  Œí ‚ …   ‚   ƒ€ñ ‚ …‹ˆ  ‚   ‚  ƒ‹ ƒ†     ‹Œ  ‚ ˆ 

— ˆ ‡†ˆ   †í €­ †ˆ ƒ   €í    ‚ † ˜ …€ˆ

 é    ­ €‚  €é ƒ €á  „    ƒ   ­…ó †­    ƒ€ ‡ ƒ†é ‚    €ˆ ‚  † €‚    ‡  ƒ  €­‰  ƒ ‚Š ­ƒ ፠ ƒ †í ‚  ᅏ     ƒ  †‚… €  …‹  ‚ƒ  ‚Œ  ‚ ˆ Žƒ‚ƒ ƒ … ‚ ƒ‚ €‡  ‚ƒ  €  ‚ ‚ ƒˆ   ‘‚… ’ Œ‹‚ ƒ   ƒ ú ƒ …… ‚  †í ‚    € € ‹ƒ€ ˆ “     €‚    ‡ Œƒ €ˆ Ž­ƒ  ƒ € …‹ ‚  ƒ ‚ƒé Œ†‚ ­… ‚  ‚  …í € ‚ Ⴠ ­‹ ‚ ­ …ˆ

‹‚   Œƒ… ‚  €Š‚   † ‚… …  €€   ƒ… †‚…  á‚ €    €ˆ

 ‹‚   € ‚Š   †‚ó    áñƒ ƒƒ… € ‚  ၈ ”  áƒ … ‚ ‚‚ † ‚‚ ƒ ƒá ‚ ‚ € ­‚ ’ ƒ €  € ‚   ƒ‚    ­ ­ˆ ڏ € …‚ Š ‹   ‚  Šó ‹ ‚­  ƒˆ

‚ Œí  €‰ ‚ €   †  …‹ ‚‡ ­ € ‹ƒá € ƒ  ˆ „‚ †  ƒ †  ƒ €‹ ‚ € †‡ ƒˆ €‚ ‚… €  €€ ƒíƒ     ˆ

é      é  

  

 †ˆ ‡€ˆ 

 Œƒ   €‚‚ ñˆ –‚í ƒá ƒ€ ‚ ‚‚ € ƒ €Š ‚ €‚ˆ  €ˆ ‡ˆ „‚  €   ’óˆ “ Œƒ ‚ ­Š € ‚‹    … ˆ  ó ˆ ‡­ˆ 

 † †   ­‚ˆ –‹   ƒ€     ’‚  …‹  ƒƒ €   † ñ   …‹­ €Š‚ˆ  ­ˆ ‡‚ˆ   ‘  ƒ‚   ƒ € ƒ   ˆ “ ’ ‚ ƒ…     €   ƒá  ‚…ˆ  –ˆ ‡ˆ “   ƒ € ‘ †  €…ƒ‰ ‚… ƒ   †í  ‚    €‹ €  ƒá €ˆ

 Ñ ñ    á   

   á  

 á    Hoy Domingo Ecuador | 2012-ENE-22