Page 1
   

  

      é  í á   é 

ñ       ó        í   

 ‚é  ­ á      

 

í  

 

    

 

 €

 í  ­ñ   

   É Á         Ó   ñ á   á    á   ó  É    ó   ó  É   ­      ­€‚ ƒ„„„ … †ƒ † †­ †‡ †€ €   ˆ  ­­ƒ­   ­­‚ ƒ‚ ­­„ ‰„‚ ‚  Ší ‚„   ­„€ ­„ƒƒ ­„­­­‰‰               ƒ í ­ 

á  í    á „ ó  ó ú 

 í  á …      ‚ ­           ­  ­                „  ó ƒ ­     ­  í ­      í  


   

   

รฉ

   รก     รณ  รฑ รญ รณ   รฑ รณ         รบ 

  

    

        รก
 ñ ó é   ó    

           ñ  

    

     ñ 

    

        

    ñ ó 


 

      í               

‘ í  ’ í á       

     í      í         é     í      ó     ú  ñ     á ú       ó  ó           

 á   í        ó      ó          

   ­    ú      í          ó      

 í é         ú   í ó            í       ó   ó   ó   ó í        í   €  
 

‘ í  ’    ñ          é              ñ  ñ  ó  é      é             í                    ó       é    ú 

‚       

 í  ú       ú    

 … á       í     í         á ‚    

    †   ó   ‚     ó é  á       

 ‚  á    á           ‡  í á     ‚  ‚ ú   „ “¡ƒ  í   ˆ           ¡   ˆ  é    ”   í    ó    ó   ‰ Š   

 

  ó

‘ á ó  ’

‘  á á ’    í  á     á ­€       ‚ í  í  á   á  ƒá  í                í   í    í  í ó    ó   ƒá ú     ó   ó                     í     í á „          í          ‚                   „      ‚  á           ‚ í     „                         é      á                    ó  í    

 í      

   í     

ú                   í í   ó         

  ú í   í   á                            í         á     í       í    é       ó       ú           ó                           í     ó      í        í ú          á ó  
 

   á           

  

 

  ó

  

 

      í   

    ñ É  á  ñ  ñ  ó  ñ   ­     €  ‚   é  € ó  í ­  ƒ„„ € ‚ó    … ñ á  í   ú ‚ó   † ó   ‚† €ñ   €é  

  ‚  ú  €  í á    í  ‡ € ó ‚ó 

 ñ  ó    ‚  á   ‚ó      ­ “  €  ñ  ‰ ‚ ú  ­ ‚ €   í  É    ‚ €  ‚      ” ­ ‰      ­   ‚† í  ó   ­ ‡ó        ó   ­ † ‰ É   ú €    ­  ó    í         ‚ú     ‚   ‚ ú ‚   €            € á ‡ í    ‚ ‡ ó   “       í    € ó  ˆ ­      ”†
   ó ó   ó  é

 é            ñ é   ó  í    ó ó  ó   á “    ” ó       “ á       ó  é   é     ñ ”     

   “            ­  á  

 á  €   ñ   ”

                  í é  á ‚         á  í  é                    ó  ƒ „  í 

     “ ñ      ” ú í    …   é    

 Ó á    ñ         

 ñ ó  ú   ó í           ó     í      ó    ó        ­€‚‚    ó   á ­ƒ   „    á       í

á  ‚… ñ „ó    í „  

í “€       ”     ƒ    é ƒ     ‚     é  ó        í     í   á  †        í     ñ   í  ­       

í    í “‡   á ‡  ó    é  ” ˆ ‰­Š


 Á

  ñ        

       á  ú í  ñ

 

  ó    ó    í     ó  ñó             ó á     ó   á                              í     ­ €      ó ­ ‚  í     

    ƒ         ó  ó  „„ ñ 

   …†‡‡„ˆ      

     

 ó     †‡‡‰     ó    ñ ó           á   Š  ñ  ó  á       †‡‡‹       ñ   ó  ú í ­ ‚ Œ    ó             ó   á     Ž †† ñ  á      í í Ž

    á  é      á   ó †‡„‘


      รฑ  รก   รณ รฑ รก  รณ       รณ   

    ยยย รณ   ย   


 

  

 Ó    á ó ó  

    á      

��� �� ���� ��� ����� '����� �'� ����� ��”    ó ’���������� ������ �������’              é            á  é é   é  ó    ó         í  á  ����� ���� HOY.com.ec   Escanee el qr y vea  ó  más fotos del bar

       ­                á   í   á €       ‚ƒ „  í      …         † ñ   í   ú

    ó  ������� ������  ó   é       á  … á      
  € ‚  ƒ  é      

      ó í  á  ‚ „            ó…   “         ó  á      ó á 

   „ á ó  

    á  á á  ó   á       á     á        ó  

   ó             ñ     ñ     ó               ú  ú    í  á               á    ­


 

 

     ó  ‹     í Ž á     ‡ ‹ ‹Ž  ó      ‹ Š   ‹ ˆ ‘  í     ƒ ‚  á            ’ ó  ó       ó   á   ’ ˆ • ñ   „ó ñ á   –ó ˆ         

 ñ 

     ñ ó   ó   ñ     í  ó   ú   ó á 

 í 

á   á  á “¡  á” ó   

        ó  ó   ñ    ­€ ‚ ó    ó  ó   á  ó   í  í     í    í  ó  ƒñ    á   ó  „ó  … †  „ñ ‡     á    é    †í ˆ á ‰   á    

  †   ñ „    

      í  ñ   † ó   ó  á  

  Š    ó í   ñ á     ó    í Š    „      ‚ 

      á     

  „            á  †         ƒ       … † ˆ é          ‚   ‚      á  ú á ˆ í  …           ‚              ó  ó  í   ó  “‹ó” „  „á    ó  ó Œ­Œ   “ í  ”


            —  ó ˜ 

      ‚  í      ú Š      ƒ ™       „á    ˆ  ó         … ‚     ’   é   é  ú é ” „     é      

    ‚            ó   

ó á 

     ˆ    á ñ    ‚

          ñ      í      ó é á  ó   ó   

    ‡  á  

 ó á  

        ó   á 

 ˆ é   ó Š    ú í Š ‹š í   ó á †í „       ‰› „ á „á   Ž      „       á  —ƒ„˜


  

 

 

  í    ñ            í                  á           

     ó                  í              ó             ó ã ­  á  

  í      é   ­                  

    á   €       ‚‚                á         ƒ„     í ê    ‡í … 

  ó      á      á           €ó  ˆ   … †   ­  á  é         €  †  ˆ ‰ á

ñ    ­ ­í    ñ 
FOTOS: SHUTTERSTOCK

   é í  

 í     ó    é   í     í                     

 é      ñ         ᝠ 

        

  á             í

 ñ       ñ   

­           € ‚ ƒ  „

 ó       …                           á    ‚         ††    ú    í

  í   

    ó ­ ú         á  € 

   ñ ‡ˆˆ‰       á   ú         á       „          €      Š 


       ó         á             ñ       á   

ó  ñ

ó ó     

 ó   á      í    é      ú    ó     ó   í    

   é   ñ     “  í   ó   í ­í  í  ”

           ó                 

        

            ú   €        ó    “   ó  á ”       

 é       á         

  é           ‚   ƒ 

„ … é     í 

  

      á  ó     í      


  í “   ó      í”        á           á   ó      é     á ó            ñ      ó í       é      á      ó       á     á      ú    á   ó                    “       ” ­€‚

   ó          í    í  


 �������

  û   

  ���� ����� �� ����� ��������           …    „  é á  

�� �� ����� ��������� á               á  é     á 

������� �������   �������� ���ó� �����

  ���     ­  €‚ ƒ

���  

������  „  ��    ���� ½ ó

�����������   

 é    

 í          ó     á        

   �     �   ¼  

  �    �   „ 

 û  ��  ½  �   ��   �  ��   

��       ñ �   „  ���  

�� �� ����é�   í       ñ         í           á             á    �� �� ����������         ó    ñ ñá    á       á      ñ   

�����é� �� ������        †    ó  í    ó  ­‚  í á   á 


 

  

‘     ’     ƒó  „… ñ    ñ        é ó  í †     

á 

¿ é í   í ¿é í    é    í      ó    í     ¿ ó  í          ¿é í é  ó ¿ é    

      í     í  é     ñ      é  ¿  í   í    ñ ñ   ó    ó  ú   í        ’    ¿ é  í ¿   ­   á     €‚ á            á    ñ    ¿é í     ñ  í   í   ¿        ó          ­             ú  í  á  í     ¿ ñ       

 é        á  á   é

   

  “ é        ‡”

  ú  á á “ˆ  ‰ á  í  ”

í  ­ ˆŠ “   é      ”
  í    

ƒ  „ … ó 

 

      ó  

í        ñ  ­   é€   ‚ ú í  í

 é  

  

 

 ó     

   á   í €

 „ „ „    …í  
    ó          

    ó   á  í

 ñ  é  „í ‚…

  

‚ƒ ñ   

 ­   €

    óñ  

ó  ‚ † ­ó ƒ ó ­á “†  ” …  †   ñ á 

 

‡­ ‡ ‚Š   ‡ ú   ‡­ ˆó 

   ‚ á

 ‰ ‚ ‡  ‚Š  í­

„ó  … ‚
 ƒ † ó  íƒ  € ‡  

  € ‚ ƒ „    …  

ó

 ­á  ó 

   á   ó    ó í           ˆ  „í  ‰ Š é   Ꮰ    

ó  ‹

 ó Œó Ž‘ í  ”ƒ   Š    á „ ˆ   

  á        ‰ñ   

í „í  ’ ‰óñ 

    ‘ á ­ 

  

ƒ „ ˆ   

í “ ‘   ’ 

 É   


 É

 

    á   é ú        €„‘ …Œ‰ „‰ú € Ž   … ‰„ ‚ „Š ­‘­‚ó  ‚ …  Œ  €­ó  …‘„ ‰­ †„‰    ‚ ‚ ‚ ”­Š€„  ˆ‰  …  ­€ó … ‹ ‚„ ‚­ Ž ‚ €­€ ‰ ‚ ­ „  „ˆ  –‚ … ‰­‚ € ‰ ‚ ­­ ­ Œ ­  ‘­„­‚   ‚ †ˆ­ ‚…„ó Œ  ­€ó … ‹ … ­„†­ „†… Ž  €­ó  …€ Œ ‚ … ‚   –‚ •‚‰ € ‚ Š„Š„ó …„‹ Œ ‚í ‚ … ­­‚€ ‚ ­…„‘„ó ‰ ‰ ‚  ‚„‰­‰   †  … Ž ­  †„ ‚ Œ ‰‚€­€ ­ ‰  ‚€á… ‚ ” ­ ‚ ­‹ó Ž„‚ ‚„‘ …‚ ­„‚ ‰… ‘ ‚„ ‰Ž„­ „

‘­‚ ‰ …€‚ Œ …‚  …  ‰„‚€„€ ‚ …‘­‚ ‰ ‚‚ ‚‚  „„‚ Œ € ‚ ‰„ Ž €­… ‚ ­ €­ …  ‚­€  …­‘ Š„‰ Œ ‚ „‰­í Œ‰  …ˆ­ …‚ Š„‰„‚ Œ €­ … ‰„ ” ­ ‚ „… € ‘­‚ ‚ñ… € ‰  …‚ ­‚… † „é ‚ ­ Ž ­ €‘ …  ‘­ ‰  ‚„…‚ ‚…€ ‚   ‰ Š„­„ ‚ ‘€„Š‚ … †­‰  ‚ … ‚ €­ Š­„ ‚ €†ñ ‚ Œ  … ­‚ … ‰ ­‰  ‚ … †á‚  †ú • €­ … €­ † …Š‰  …†„…… ‚ ‘­‰‚ …‘‚ ­‚ ‚  …   „……€ ‰  ‰ó…­ …… ­ €­­ … ­ ‚­„‰‰ †‰„€  ­„€…  ‚„‚€ ‰ …­ … „……€  …  …­‘  Œ †„€­‚ …   ­€„­  ­ Š­„‚  ‚„ ‚ … ­‚ “˜ ‚ † †… €„…„Ž  ­ ”  ­† „ ‚ ­…„‹ … ‰ …Ž„­ †‚ … ‚„‘„€ ‚ …  †„ ­„€„‰  … ­„€…

Ó  É      

  

  ­ €‚ ‚ñ ‚ ƒ„„­á‚ ‚  €„„‚ … †  … ­…  ‡ †­ 

 †ˆ ­ †­ ‰ ‚ ­……Š­ … €­„‚€‹ ‚ ­„‰   …… ‹…  € ‚­ Š ‚ ‚ñ ‚ Œ ­ Œ€ ‚ ­ ­ „‰ Ž €‚ ­„ ­„‰‰‚   €  … ‚ ‰†á‚ ‚ †„‘ ‚ ‚„€­á ‰ €‚  ‚ˆ ‚ Œ €  Œ  ­ †Œ  … † ­ …  ­† †ˆ ­­á ­€ ‰   ‰‚„‰­ ‰ € †„…„ Œ †„‘ ‚  ­ €‚ ­ó’„† ‚ ­ Œ€ ‚ é Œ ˆ 

‚ ­ …†‚ … ­…‚ €­†„­á ­€ ‰   ‰‚„‰­ €‚ ‚ñ ‚  †ˆ ­ †­ ‰ ­…  ‚ Š„‰  €‚ ­„ ­„‰‰‚ á “ ˆ…   †…‘‚€‚ € ‰„­   ‚‚ Š‚ Ž   € Œ‰ ‰ ­€ ‰ ‰†„„‚€­­ †ˆ ­ …  Ž ­„„­á‚ ‚€‚ ‚†‚ 

“… ‘   †…†€­ € Š„‰ … ­…    €­‚ €„Š„‰‰‚ ‘­…‚   €‚  †ñ­ ‚ ‰ €­ˆ  ‚­á †Œ „„ ‚  ­ €„  ‘   ‚ ­ …†‚  󆄍 ‚ ‚ ­‚ …Š­á   ­†„€‚ Ž … ‚ ­ …†‚ … ­…‚ € … ­…„ó   € †„…„    €   €‘‚ †„‰  ‰ ‰„­ … Š­‰‰ ‚ †ˆ ­‚ †„‘ ‚ €  Œ­á Œ € Œ‰­á  ‚…„­ ‰…€ €‚ ­ Œ€ ‚  ó €  Š   € ­ ‚  ­ … €­  „Š ‰ ‰í  €­á‰ € €‚ ‚ñ ‚ ­  ‚„  …Š„‰­ ‰ €‚ ­„ ­„‰‰‚   Š ‰„ ”­ €   €­­á‚ …‚ ­‚‚€‚ Ž ‚€á‚ ‚‰    ­†„€‚ Ž € €­ˆ  € Ž„€ † †€ ‚   € †„…„ Œ †„‘ ‚  •„  ‚ † †€  ‰ ­„­  …  Ž € ‚€á „‰  ‰ñ   †ˆ ­ †­ ‰ Š­ … †„‰  ‚ …‰ 

 Ñ ñ       ó 


Hoy Domingo Ecuador | 2012 –SEP-23  

Hoy Domingo Ecuador | 2012 –SEP-23

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you