Page 1


JAN BAJTLIK

Mýty a labyrinty

H O ST

brno 2019


Obsah Úvod → s. 5 Svět podle starověkých Řeků → s. 6 Tyfon → s. 8 Prometheus a lidé → s. 10 Dvanáct Heraklových úkolů → s. 12 Minotaurův labyrint → s. 14 Labyrintový tanec → s. 16 Palác v Knossu, 20.—14. st. př. n. l. → s. 18 Bestiář → s. 20 Lo Argo → s. 22 Výprava pro zlaté rouno → s. 24 Trojská válka, část I: Výprava Achájů → s. 26 Trojská válka, část II: Obléhání → s. 28 Trojská válka, část III: Dobytí Troje → s. 30 Odysseovo putování, část I: Ostrov Kyklopů → s. 32 Odysseovo putování, část II: Ostrov Aiaia → s. 34 Odysseovo putování, část III: Do Ithaky → s. 36 Sisyfos → s. 38 Oidipus → s. 40 Hefaistova kovárna → s. 42 Rhodský kolos, 3. st. př. n. l. → s. 44 Olympijské hry, 5. st. př. n. l. → s. 46 Domy starověkých Řeků, 5. st. př. n. l. → s. 48 Athénská akropole, 5.—4. st. př. n. l. → s. 50 Řecké divadlo, 4. st. př. n. l. → s. 52 Rodokmen bohů a héroů → s. 54 Vysvětlení → s. 55


ÚVOD Před více než dvěma tisíci lety, v dobách, jimž říkáme starověk, bylo Řecko jedno z nejvýznamnějších míst na světě. V Řecku se rozvíjela mocná města, tvořili slavní filozofové, básníci a umělci. Vznikala tam umělecká díla i nádherné stavby a rodily se vynálezy a zvyky, které ovlivnily kulturu celé Evropy. My jejich dílo obdivujeme dodnes.

si starověcí Řekové vysvětlovali svět, který je obklopoval. Vyprávěly o počátcích světa a o tom, jak byl uspořádán, o původu člověka i jiných bytostí, přírodních jevů, ale také o historii bohů a lidí. Labyrinty nakreslené v této knize tě právě těmito příběhy provedou. Z obrázků se pak dozvíš, jak starověcí Řekové žili, bydleli a trávili čas.

Už po staletí jsou lidé na celém světě fascinováni řeckými mýty — tradičními příběhy, pomocí nichž

JAK S TOUTO KNIHOU PRACOVAT? 1. Hledej správnou cestu a projdi labyrinty. K východu vede vždy jen jedna cesta. 2. Poznávej svět starověkých Řeků a jejich mýtů: prohlížej si ilustrace, objevuj detaily a čti popisky. 3. Jestli se chceš dozvědět víc o tom, co vidíš na obrázcích, přečti si vysvětlení na konci knihy. Číslo příslušné stránky najdeš hned za názvem obrázku.

ČÍSLO STRÁNKY S VYSVĚTLENÍM

NÁZEV (→ S. XX)

vchod →

→ východ

5


SVĚT PODLE STAROVĚKÝCH ŘEKŮ (→ S. 55)

PŘEDTÍM NEŽ BYL SVĚT JEDNOU PROVŽDY USPOŘÁDÁN, SVEDLI OLYMPŠTÍ BOHOVÉ SOUBOJ S GIGANTY — OBRY, KTEŘÍ MĚLI MÍSTO NOHOU HADÍ OCASY.

TIA H E S YNĚ

SOS N ÝVÍNA I O ST DI H

B

H BŮ

H

A EF

OH

N

T IS KOVÁ

Ě

TV ŘS

U

B

GAiA

BOHYN

N OHY

BŮ ODNO L A P

kovadlina shozená Z nebe padá na zem DEVĚT dní. D I O N ýs o

ŮH

A

Í

KRB

SY, N Í KRÁ Ě BŮH Y A UM DB U H

ETE RICTVÍ LN DEM Ě RO

RT

Ě ZE M Ě

MOiRA BOhyně osudu

S

S ZE U šší

Is EM h

éN

vy Nej ohů z b

A

AT

OS

E S KY ARVÁL

RO

B O HÉ H O N DIN

L APO

LON

A

EiDON POS

NI

US ZE

TI

ra P holym o O sídlhů bo

ky hr

kl

j aru é d sk v o op b le

í d

: iovi

jas

om

S H E L I uOnce

LE

S

HE

RA

K

l bůh s

GIGANT PORFYRIO N

z e m

o b ět o vá n í

ě

sv

ět

lidí

US ZE ur

ů

OS n ONv sy

KR

an

6


ART

URANO

bůh neb S es

N BOHOVÉ NA OLYMPU SE ŽIVÍ NEKTAREM A AMBRÓZIÍ, TY JIM ZAJIŠŤUJÍ NESMRTELNOST A VĚČNÉ MLÁDÍ.

e

b

s

e AR

a

BOHY E MI s LE S Ů N Ě L O V U, A ZV Í Ř AT

A

Th BOH A SP Y N Ě M é N A RAV O PAT E D L I V U D R O RON S É K A VÁLK T I MĚ ST Y,

ES

HE

PO R M ES B Ů H SE L PO BOHŮ UT NÍK , Ů

PO BŮ

Hér

Dio a m a n ž va elk a

AR

SE iD

H

MO

ON

ŘÍ

ES

BO

AT h

Di

S

T

K

A

RO

A Y

GAi A POMáhá GIGA N T ům při út oku NA O lym p .

éN

AF

HY

e

AS

L án ící bu ATTit íraj klen Dp u PO sko be

n

APOLLOn

P

DO

N

ZE U S

Tit

Ei OS

án bo L E N m hyn a ěs ě íce

bůh

ER

s

OS

i

E

y

S

k

, O S tá n ů N A ti ky

E z e i O Karší ké ř zem

t ve l í c í js ne bůh kaj té ob

os

TARTAR

7


→ N ( O F TY

8

S. 55)


→

9


PROMETHEUS A LIDÉ (→ S. 56)

� OS

n lu

učí lidi, JAK používat oheň.

ce

h

s

HE

LI

� Krade bohům oheň.

PROMETHEUS VYTVÁŘÍ ČLOVĚKA Z HLÍNY A VODY.

10

� Přelstí Dia tím, že mu obětuje kosti obalené tukem.


ZE U S

učí lidi tavit kovy a kout zbroj.

pení

rt sm nemoci

PANDORA, Epimetheova MANŽELKA, otvírá skříňku s neštěstími. b o le st

E

PI

M

S hEU ET eův

ZEUS NECHÁVÁ PROMETHEa ZA TREST PŘIKOVAT KE SKÁLE V POHOŘÍ KAVKAZ. KAŽDÝ DEN TAM PŘILÉTÁ VELKÝ OREL A VYKLOVÁVÁ VĚZNI JÁTRA Z TĚLA. TA MU PAK V NOCI ZNOVU DORŮSTAJÍ.

� HERAKLES zachraňuje PROMEThea.

h et r m t ro bra

p

r ut

11


CHYTIT ERYMANTHSKÉHO KANCE ZABÍT LERNSKOU

hydru

DVANÁCT HERAKLOVÝCH ÚKOLŮ (→ S. 56)

ZABÍT NEMEJSKÉHO LVA

CHYTIT KRÉTSKÉHO BÝKA

ZÍSKAT PÁS AMAZONKY HIPPOLYTY PŘIHNAT DIOMEDOVY KONĚ 12


POLAPIT KERYNEJSKOU LAŇ

zahnat

STYMFALSKÉ PTÁKY

VYČISTIT AUGIÁŠOVY CHLÉVY

PŘIVÉST Z PODSVĚTÍ PSA KERBERA

PŘIHNAT DOBYTEK OBRA GERYONA

PŘINÉST JABLKA ZE ZAHRAD HESPERIDEK 13


Profile for Host nakladatelství

Jan Bajtlik: Ariadnina nit. Mýty a labyrinty — ukázka  

Velkoformátová kniha ve stylu Map představuje dětem nejznámější řecké mýty, antickou kulturu a historii.

Jan Bajtlik: Ariadnina nit. Mýty a labyrinty — ukázka  

Velkoformátová kniha ve stylu Map představuje dětem nejznámější řecké mýty, antickou kulturu a historii.

Profile for hostbrno
Advertisement