Debatoplæg til turneringsdeltagelse 2013/2014

Page 1

Holbæk, 5. marts 2013

OPLÆG: Turneringsdeltagelse 2013/2014 Dette oplæg er udarbejdet som oplæg til drøftelse på Generalforsamling 2013, der afholdes onsdag 20. marts 2013. Oplægget skal forsøge at skitsere de opgaver og omkostninger, der er forbundet med en turneringsdeltagelse for herre senior i sæsonen 2013/2014. Hold

Herre senior

Sæson

2013/2014

Termin

Ca. 20. september 2013 til 1. april 2014

Kampe

18 kampe, heraf 9 på hjemmebane

Hjemmebane

Vi har ikke lige nu nogen brugbar hjemmebane, men kan forsøge at få kamptider i Bjergmarkshallen eller på Stenhus. Hvis vi får en fast ugentlig træningstid på Stenhus, så kan den også bruges som kamptid.

Økonomi

Turneringsgebyr: 2.500 kr. (første år, ellers 5.000 kr.) Dommere: 2.700 kr. (honorar) (150 kr. pr. dommer pr. kamp, 9 hjemmekampe, 2 dommere pr. kamp) Dommere: 2.835 kr. (kørsel) (2,10 kr. pr. km., 9 hjemmekampe, 150 km. i snit pr. kamp)

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

Holbæk Bombers v/ Klaus Bloch Bispehøjen 70 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Udstyr til hjemmekampe: 1.000 kr. (anslået) Kørsel til udekampe: 8.505 kr. (9 kampe, 3 biler, snit på 150 km. til 2,10 kr. pr. km.) Total: 17.540 kr. Forpligtelser

Når man stiller hold i Danmarksturneringen, så er man som klub forpligtet til at stille dommere i til andres kamp i et antal svarende til det antal hjemmekampe man selv har. I vores tilfælde vil det betyde, at vi skal stille dommere til 9 andre kampe.

Mandskab

Til hjemmekampene skal der bruges følgende mandskab: - 1 Tidtager (minimum) - 1 Sekretær (minimum) - 1 Kampansvarlig (nødvendig) - 2 Kampafviklere (ønskværdig)

Med venlig hilsen Holbæk Bombers Jens Albagaard Bestyrelsesmedlem

Holbæk Bombers v/ Klaus Bloch Bispehøjen 70 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.