Budgetforslag 2015 - Floorballklubben Holbæk Bombers

Page 1

Holbæk, 18. februar 2015

Budgetforslag 2015 Note Indtægt Kontingenter Indmeldelsesgebyrer Sponsorer Tilskud Deltagerbetaling Summercamp Holbæk Floorball by Night Roskilde Festival 2015 Indtægter i alt

Beløb

Note Udgift Udstyr Sponsorer Kurser Summercamp Holbæk Floorball by Night Roskilde Festival 2015 Turneringsdeltagelse Stævner Trænere Sociale arrangementer, puljer IT Administration Udgifter i alt

Beløb

25.000,00 kr. 4.000,00 kr. 3.000,00 kr. 5.000,00 kr. 20.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 85.000,00 kr. 152.000,00 kr.

Resultat Med venlig hilsen Holbæk Bombers BESTYRELSEN

20.000,00 kr. 1.000,00 kr. 10.000,00 kr. 5.000,00 kr. 11.000,00 kr. 25.000,00 kr. 15.000,00 kr. 31.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 500,00 kr. 1.000,00 kr. 159.500,00 kr. -7.500,00 kr. Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.