Budgetforslag 2014 - Floorballklubben Holbæk Bombers

Page 1

Holbæk, 21. februar 2014

Budgetforslag 2014 Note Indtægt Kontingenter Indmeldelsesgebyrer Sponsorer Tilskud Roskilde Festival 2014 Indtægter i alt

Beløb

Note Udgift Udstyr Sponsorer Kurser Events Turneringsdeltagelse IT Administration Udgifter i alt

Beløb

8.000,00 kr. 2.000,00 kr. 3.000,00 kr. 5.000,00 kr. 90.000,00 kr. 108.000,00 kr.

Resultat

30.000,00 kr. 1.000,00 kr. 2.500,00 kr. 45.000,00 kr. 3.000,00 kr. 500,00 kr. 1.000,00 kr. 83.000,00 kr. 25.000,00 kr.

Med venlig hilsen Holbæk Bombers BESTYRELSEN

Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.