Årsrapport 2013 - Floorballklubben Holbæk Bombers

Page 1

Foto: Holbæk Bombers’ Garderobe P på Roskilde Festival 2013

Floorballklubben Holbæk Bombers

Årsrapport 2013 Sider i alt: 6


Holbæk, 18. februar 2014

Årsrapport 2013 Resultatopgørelse 2013 Note Indtægt 1 Kontingenter Indmeldelsesgebyrer Sponsorer 5 Tilskud 6 Events Diverse Indtægter i alt

Beløb

Note Udgift 7 Udstyr Sponsorer 3 Kurser 8 Events Turneringsdeltagelse IT Administration 9 Afskrivninger Diverse Udgifter i alt

Beløb

7.700,00 kr. 2.487,50 kr. 0,00 kr. 14.333,15 kr. 92.520,00 kr. 69,38 kr. 117.110,02 kr.

Resultat

21.778,97 kr. 0,00 kr. 800,00 kr. 46.590,84 kr. 1.900,00 kr. 0,00 kr. 606,13 kr. 9.975,00 kr. 2.438,60 kr. 84.089,54 kr. 33.020,48 kr. Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Balance 2013 Note Aktiver Tilgodehavender: Moms, 4. kvartal 2013

Beløb

Likvide beholdninger: Kasse Bank

108,00 kr.

108,00 kr.

0,00 kr. 96.291,39 kr.

96.291,39 kr.

Aktiver i alt Note Passiver Egenkapital: Primo Årets resultat Ultimo

96.399,39 kr. Beløb 63.378,91 kr. 33.020,48 kr. 96.399,39 kr.

Gæld: Gæld

0,00 kr.

Passiver i alt

0,00 kr. 96.399,39 kr.

Noter 2013 Note Indtægt 1 Kontingenter: Voksne over 24 år Børn/unge under 25 år 2

Sponsorer:

3

Kurser: Trænerkursus

4

Note udgået

5

Tilskud: Carlsberg Sportsfond Summercamp, UngHolbæk Medlemstilskud, Holbæk Kommune

6

Beløb

Events, indtægter: Roskilde Festival 2013

4.200,00 kr. 3.500,00 kr.

7.700,00 kr. 0,00 kr.

800,00 kr.

800,00 kr.

3.500,00 kr. 5.758,14 kr. 5.075,00 kr.

14.333,14 kr.

92.520,00 kr.

92.520,00 kr.

Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


7

8

9

Udstyr: Gavekort, juniorstave Beklædning Andet udstyr Events, udgifter: SFO Turnering Summercamp Aftensalg Lady Bombers-arrangement Junior Bombers-arrangement Sæsonafslutningsfest 2012 SM-finaler Roskilde Festival 2013 Skudskole Afskrivninger: Tilgodehavender på kontingenter

5.680,00 kr. 6.870,00 kr. 9.228,97 kr.

21.778.97 kr.

465,50 kr. 4.645,13 kr. 117,81 kr. 1.500,00 kr. 1.075,30 kr. 1.662,40 kr. 2.724,45 kr. 33.440,09 kr. 960,16 kr.

46.590,84 kr.

9.975,00 kr.

9.975,00 kr.

Med venlig hilsen Holbæk Bombers

Karina Karl Formand

Thomas Kielberg Kasserer

Anette S. Pedersen Bestyrelsesmedlem

Jens Albagaard Bestyrelsesmedlem

Jan Svane Sekretær

Kasper Enevoldsen Intern revisor

Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Læs mere om Holbæk Bombers på www.holbaekbombers.dk www.facebook.com/holbaekbombers www.twitter.com/holbaekbombers

Holbæk Bombers v/ Karina Karl Engdraget 13 4300 Holbæk www.holbaekbombers.dk

Sponsorer, der støtter Holbæk Bombers…

CVR: 34 52 65 32 Bank: Spar Nord, Holbæk Reg.nr.: 9040 Kontonr.: 4575388081


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.