Page 1

Hæren

Update

November

Trænregimentet

9-2010

Hærens fremtidige taktiske logistik Flemming Larsen, oberst chef for Trænregimentet

Som en del af forsvarsforliget etableres Trænregimentet, Hærens Center for Logistik og Militærpoliti i Aalborg, fremover benævnt som Trænregimentet. Med etableringen af Trænregimentet centraliseres hærens logistiske enheder på det taktiske niveau over 1. echelon, der fastholdes i hærens underafdelinger. Dermed skabes en struktur og ansvarsfordeling hjemme som ligner den, der anvendes i internationale missioner. Trænregimentet opstiller forsynings-, transport-, hjulbjærgnings-, sanitets- og vedligeholdelsesenheder til den taktiske logistik samt militærpolitienheder, der støtter hærens øvrige enheder i internationale operationer samt under uddannelse og øvelse. Den taktiske logistik omfatter i hovedsagen logistikken i bataljoner, afdelinger og brigader med videre. Ved sammenlægningen skabes muligheden for tyngde og økonomi med kræfterne samt for at etablere et uddannelsesmiljø, hvor faglighed, professionalisme og personlige kompetencer samt udvikling kan prioriteres. Dermed imødekommes øgede krav til de logistiske og militærpolitimæssige specialer, som operationerne ved hærens enheder kræver.

Centraliseringen medfører først og fremmest en effektiv opstilling og uddannelse af logistiske kapaciteter til hæren og evne til fleksibelt at yde den nødvendige logistiske støtte under indsættelse og øvelse. Trænregimentet oprettes ved en sammenlægning af logistikbataljonerne og militærpolitiet i brigaderne, militærpolitiet i Danske Division, Hærens Logistikskole samt forsynings- og vedligeholdelsesdelinger i alle hærens bataljoner og afdelinger.

seskompagni Vest i første kvartal 2011.

echelon i hver underafdeling og en reparationsdeling.

Efterfølgende overføres kursussektionen fra Hærens Logistikskole til Vedligeholdelsesbataljonen. Det sker forventeligt ultimo 2011.

Reparationsdelingen vil i de fleste garnisoner bestå af en specialiseret reparationssektion for eksempelvis kampvogn, lastvogn eller ildstøtte og så videre, en garnisons reparationssektion, der kan vedligeholde hærens øvrige generelle materiel samt en forsyningsekspedientsektion, der understøtter den samlede reparationstjeneste i garnisonen.

Vedligeholdelsesbataljonen placeres geografisk med staben, kursussektionen og kommandodeling for vedligeholdelseskompagni Vest i Aalborg samt med kommandodeling for vedligeholdelseskompagni Øst i Vordingborg.

Trænregimentet organiseres med en Vedligeholdelseskompagniernes stab og fem bataljoner. reparationsdelinger oprettes ved at sammenlægge 2. og 3. echelon i 3. Vedligeholdelsesbataljon hærens garnisoner. Vedligeholdelsesbataljonen oprettes med en stab, et vedligeholdelsesDet betyder, at der i den enkelte kompagni Øst og et vedligeholdel- garnison fremadrettet vil være en 1.

Vedligeholdelsesbataljonen opretter et fælles driftskontor i Aalborg med henblik på at planlægge og koordinere hærens samlede vedligeholdelsestjeneste. Det betyder, at det bliver hurtigere at gennemføre en belastningsudjævning bredt i hæren. Ved oprettelsen af Vedligeholdelsesbataljonen er vedligeholdelsesstrukturen ens uanset, om det er i en international mission eller i dagligdagen herhjemme. Mere vil tilgå om de øvrige bataljoner ved Trænregimentet.

/Traenet  

http://forlig.hokweb.dk/wp-content/uploads/2010/10/Traenet.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you