Page 1

August

! Update o f n i g i t g i V

Hæren Brug af Permethrin i danske uniformer

2011

Danske soldater beskyttes mod kryb efter dispensation Danske soldater på mission under eksotiske himmelstrøg udsættes for farer fra andet end fjenden i landet. Kryb af enhver art på jorden og i luften har for en dels vedkommende en meget uhensigtsmæssig virkning på soldaterne gennem stik, bid eller anden fysisk kontakt. Derfor vaccineres danske soldater mod en række kendte sygdomme, før de sendes på mission.

primært mod sygdomme overført fra insekter – som for eksempel malaria.

Erfaringerne har dog vist, at det kan være hensigtsmæssigt at have en uniform, der i sig selv er en slags “moskitonet”, der kan beskytte soldaten mod de fleste ubehageligheder i forbindelse med stik eller bid.

Permethrinbehandlede uniformer må ikke anvendes inden for EU i henhold til gældende lovgivning af hensyn til blandt andet dyrelivet i søer og vandløb.

Uniformer imprægneres derfor med permethrin for at beskytte

Der er en lille risiko for at udvikle kontakt-allergi ved længere tids brug af permethrinbehandlet tøj. Forsvarets Sundhedstjeneste vurderer dog, at fordelene ved at anvende permethrinbehandlede uniformer overstiger de mulige ulemper.

Danmark at have uniformen på under hele turen. Helt konkret giver dispensationen tilladelse til følgende brug: • Anlæggelse af uniform impræg- neret med permethrin i Dan mark i forbindelse med rejse til og fra et missionsområde. Anvendelsen af uniformen skal begrænses til et absolut mini- mum. • Uniformerne må bæres ved ceremonielle lejligheder, herunder blandt andet hjem- komstparade og på Flagda- gen i forbindelse med hjem- komst fra ISAF og UNIFIL.

Forsvarets Materieltjeneste (FMT) har indhentet en dispensation • Uniformerne må opbevares Uniformer, der har det indsyede mærke om permethrin-behandling, må efter dispensafra reglerne, så det er muligt for på egen bopæl i en godkendt tion bæres under ud- og hjemrejse samt soldater, der rejser ud og ind af emballage, der udleveres af en- ceremonielt. Læs nærmere i teksten. Fotos: Niels Brandt. hedens forsyningsbefalings mand eller fra det lokale udleve- Imprægnerede uniformer er mær rende depot. ket med et hvidt lærredsmærke indvendig i uniformen med tekMå ikke vaskes af brugerne De uniformer, der er imprægneret sten “PERMETHRIN - måned - år”. med permethrin, må ikke vaskes af brugerne selv i hjemmet. For tiden findes følgende Uniformerne kan efter hjemkomst uniformer imprægneret: Ørkenuniform: fra en mission indtil videre kun Jakke, camfl, Ørken M1, insekt. byttes i strengt nødvendigt omBukser, camfl, Ørken M1, insekt. fang. Indtil udlevering af en godkendt emballage er sat i gang, kan permethrinimprægnerede uniformer opbevares i rygsæk M/96 eller bagagetaske M/87, idet disse skal være lukket. Hvis uniformen ikke kan opbevares i hjemmet, skal den opbevares på tjenestestedet under samme forhold.

Balkan: Jakke M/01, Let, insekt. Bukser M/01, Let, insekt. Øvrige uniformer er ikke imprægneret.

/PermethrinA3  
/PermethrinA3  

http://forlig.hokweb.dk/wp-content/uploads/2010/10/PermethrinA3.pdf

Advertisement