Page 1

Hæren

Update

Marts

Det Danske Internationale Logistik Center-2

28-2011

Et styrket DANILOG Af Flemming Mathiasen, oberst chef for Det Danske Internationale Logistik Center Den operative logistiske støtte til hærens engagement i internationale missioner er fortsat DANILOG vigtigste opgave. Med den nye organisation bliver der ved DANILOG væsentlig bedre overensstemmelse mellem organisation og opgaveløsning, hvilket betyder en styrkelse af kapaciteten til deployering, drift, redeployering og rotation af materiel- og styrkebidrag. DANILOG har ansvaret for den militære operative logistik i hæren. Den logistiske støtte omfatter først og fremmest forsyningsstøtte til de DANILOG er i virkeligheden en meget stor speditionsforretning med ansvar for transport af alle forsyninger til blandt andre Hærens missioner. Til at håndtere godset anvendes selv de største maskiner. Mandskabet trænes hjemme ved DANILOG, så arbejdet glider let og udsendte enheder via et nationalt støtteelement (NSE) i missionsom- ubesværet i missionen. rådet. Herudover omfatter støtten enheder og enkeltpersoner uanset Herudover råder den ene bataljon tungt og farligt gods samt forsybustransport og transport af tunge missionstype. tillige over et transportkompagni, ningsregnskabstjeneste. køretøjer og materiel i Danmark. mens den anden bataljon har NSDK er den enhed ved DAansvaret for basisuddannelsen af DANILOG er Operativ logistik indebærer behov NILOG, som gennemfører soldater. konstant i bevægelse for specialiseret viden, erfaring og depot- og forsyningstjenesten. DANILOG er hærens yngste kompetencer inden for national NSDK væsentligste rolle er at Med de rådige kapaciteter kan myndighed og har netop rundet og international håndtering af tilvejebringe, indkøbe og udleDANILOG støtte en kontinuerti år. Denne forholdsvis korte farligt gods, sikkerhed, spedition vere forsyninger og materiel til lig udsendelse af en bataljon og periode har været præget af og arbejdsmiljølovgivning. Det er alle udsendte enheder og soldater. yderligere støtte en lettere misfortløbende behov for ændringer samtidig helt nødvendigt, at enHerunder har NSDK ansvaret sion ved ad hoc sammensætning af såvel organisation som procesheder og udsendte fra DANILOG for feltposttjenesten til udsendte af nationale støtteelementer. Med ser, og med den nye organisation er fuldt uddannede som soldater enheder. Det er ligeledes en vigtig to stående NSE kan DANILOG vil DANILOG også i de komtil at virke i det trusselsmiljø, der opgave at modtage reparabelt støtte NRF-bidrag (NATO Remende år være klædt på til at følge er i missionsområderne. materiel, som videresendes til et sponce Force) og opstart af nye med udviklingen i hærens internaudpeget værksted. missioner, hvor der tidsmæssigt tionale engagement. DANILOG er organiseret med en ikke er mulighed for at uddanne stab, en stabsdeling, en National MOVCON indsætter terminalreaktionsstyrker. Transport til vores missioner er Støtteenhed (NSDK), to Natiohold i havne, lufthavne, jernomkostningsfuld, og i forbindelse nale Støttebataljoner (NSBTN), banestationer med videre ved såvel DANILOG har kapacitet til med implementeringen af forliget samt en Movement Control kapa- deployering og rotation af danske to gange årligt at udsende et er der stor fokus på at sikre, at der citet (MOVCON). enheder som ved genforsyning for føringselement. Føringselementer kan opnås tilfredsstillende resulat sikre en gnidningsfri modtaudsendes for at forestå logistisk tater samtidig med at der udvises Fordeling af fremtidige opgaver gelse og afsendelse af personel og føring af mere komplekse logisstor ressourcebevidsthed. Staben gennemfører planlægmateriel. MOVCON har kapacitet tiske operationer som deployering, ning, tilrettelæggelse og kontrol til at indsætte terminalhold i flere redeployering, udskiftning af maaf alle typer transport i Danmark geografisk adskilte områder samteriel og lignende. Et føringselePå forsvaret.dk/danilog kan og internationalt. 24 timer i døgtidig. ment vil være skræddersyet til den du blandt andet se feltpostnet fungerer DANILOG stab pågældende opgave og omfatter adresser, flyafgange og -ansom kontaktansvarlig i relation De to nationale støttebataljoner typisk medarbejdere med særlige komster samt mange andre til den daglige administrative og organiseres næsten ens med et kompetencer indenfor ledelse, servicemeddelelser. logistiske støtte for alle udsendte stående NSE og kadre-NSE. kommunikation, transport af

/DANILOG2  
/DANILOG2  

http://forlig.hokweb.dk/wp-content/uploads/2010/10/DANILOG2.pdf

Advertisement