Page 1

Hæren

Update

December

Opklaringsbataljonen

14-2010

Bornholm får igen værnepligtige opklaringsfolk Tekst: Hærens Operative Kommando

være ændringer.

Forsvarsforliget betyder også for Opklaringsbataljonen på Bornholm justeringer til strukturen. Blandt andet kommer der værnepligtige til Bornholm igen.

Staben vil bestå af 18 personer fra chef til kontor- og stabshjælpere. Stabens opgave bliver at varetage uddannelse af såvel Stående Reaktionsstyrke (SRS), Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) såvel som Hærens Basisuddannelse (HBU). Samtidig udgør staben grundstammen i en bataljonskampgruppestab til internationale operationer.

Opklaringsbataljonen vil også fortsat udgøre hærens opklaringskapacitet samt være en del af reaktionsstyrkerne. Bataljonen tildeles således nye opgaver med at uddanne sikrings- og eskorteenheder til internationale operationer via Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). Rekrutteringsgrundlaget hertil skabes ved, at der igen indkaldes værnepligtige til Almegaards Kaserne.

1. Lette Opklaringseskadron ændres markant fra en eskadron baseret på personel fra stående reaktionsstyrke til at være en enhed primært rettet mod personel, der gennemfører HBU og HRU. Eskadronen består af 131 personer, hvoraf cirka halvdelen fortsat vil være SRS, mens den anden halvdel udgøres af HRU. Hertil kommer to årlige indkaldelseshold af 135 værnepligtige i HBU.

Opklaringsbataljonen organiseres Eskadronen opstilles med en komfortsat med en stab og to lette opmandodeling, en stabsdeling, en klaringseskadroner, men der vil dog finskyttesektion, to sikrings- og es-

2. Lette Opklaringseskadron er stadig en af Hærens mest fleksible enheder, der kan optræde i forskellige konfigurationer.

kortedelinger, to udsendte sikringsog eskortesektioner – samt tre HBU-delinger med værnepligtige.

køretøjer, herunder HMMVW – også kaldet Jülkat (billedet nederst til venstre).

2. Lette Opklaringseskadron baseres udelukkende på stående reaktionsstyrke og kan indsættes som en samlet opklaringseskadron, som spejderdelinger eller som sikringsog eskortesektioner. Opklaringseskadronen er således fortsat en af hærens meget fleksible enheder.

Til støtte for opklaringseskadronen er der fra Trænregimentet i Aalborg fortsat fast placeret en reparationsdeling på Almegaards Kaserne. Delingen er på 17 personer, som støtter med vedligeholdelsen af opklaringseskadronens materiel og køretøjer.

Opklaringseskadronen skal desuden indgå som beredskabsenhed i forbindelse med Hærens internationale operationer og i NATO Response Force (NRF), hvor enheden er tilmeldt i 2012 som dansk bidrag. Opklaringseskadronen udgøres af en kommandodeling og fire spejderdelinger. Den fjerde spejderdeling bemandes ikke eller kun delvist, da hæren generelt ikke er tildelt lønsum til at bemande alle enheder 100%.

Endvidere gør tre soldater fra Telegrafregimentet tjeneste på kommunikationscentret på Rytterknægten.

Spejder- samt sikrings- og eskorteenhederne vil være udrustet med moderne materiel og en kombination af pansret patruljevogn Eagle IV og andre terrængående lette

Hærens samlede bidrag på Bornholm udgør fremadrettet cirka 320 stillinger (svarende til 297 årsværk) samt ca. 135 værnepligtige pr. indkaldelse to gange årligt.

Som en del af ordningen omkring kasernevagten og uddannelsesmaterielstøtte over­føres UMAK (undervisningsmaterielkontoret) på Almegaard Kaserne til hæren fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Det indebærer overførsel af to medarbejdere til hæren.

/bv_vpl_opklaringsfolk  
/bv_vpl_opklaringsfolk  

http://forlig.hokweb.dk/wp-content/uploads/2010/10/bv_vpl_opklaringsfolk.pdf

Advertisement