Page 1

Hæren

Update

Januar

2. Brigade

24-2011

Beredskabsbrigaden Af Hans-Christian Mathiesen oberst, chef for 2. Brigade

Ændringerne af hærens struktur betyder for 2. Brigade en ændret organisation og en række nye spændende og vigtige opgaver 2. Brigade ændres fra en uddannelsesbrigade, der var målrettet og sammensat til at uddanne værnepligtige i hærens basisuddannelse, hærens reaktionsstyrker og den missionsorienterede uddannelse til internationale operationer. Fremover vil 2. Brigade løse opgaver for primært de stående reaktionsstyrker i uddannelsesperiode 1 og 2 det første halvandet år efter hjemkomst fra mission, hvor de bygges op og trænes i grundlæggende færdigheder og kampoperationer, før de igen træner missionsorienteret til næste mission under 1. Brigade ansvar. 2. Brigade skal derfor være garant for, at enhederne kan deres grundlæggende færdigheder: Ild og bevægelse baseret på kamp-

eksercits, samvirke med alle våbenarter og ikke mindst grundig føreruddannelse!

for fra 2013 og med 90 dages varsel at kunne rykke ud til mulige brændpunkter.

holder hæren sammen og holder os skarpe til fremtidens opgaver og missioner.

2. Brigade er fortsat ansvarlig for den vigtige opgave med at uddanne værnepligtige i hærens basisuddannelse (HBU) ved Jydske Dragonregiment og Gardehusarregimentet.

Derfor bliver brigadestaben i den kommende tid forstærket til en operativ føringskapacitet på troppeenhedsniveauet. Brigadestaben udvides fra de nuværende cirka 30 til 59 faste medarbejdere (inkl. føringsstøtte), så der kan gennemføres uddannelse og kapacitetsopbygning frem mod 2012.

2. Brigade vil indgå i et tæt samarbejde med alle tjenestegrenscentrene for at skabe rammen for uddannelsen af kampbataljonerne og deres samvirke med hærens støtteenheder. Samvirket mellem kampenhederne og kampstøtte-, føringsstøtte- og logistik enhederne får fortsat en central placering i al uddannelse, så der bliver uddannet kompetente og robuste enheder på alle niveauer.

2. Brigade vil beholde ansvar for en flig af Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). Sikrings- og eskortesektioner bliver fremover uddannet ved III/Gardehusarregimentet på Bornholm, der er under 2. Brigades kommando. 1. Brigade gennemfører derefter samvirkeuddannelsen for sikrings- og eskortesektioner med andre våbenarter. 2. Brigade bliver garant for, at hærens enheder kan indtræde i beredskab. 2. Lette Opklaringseskadron (2 LOPKESK) gennemfører under 2. Brigade træningsperiode før indtrædelse i NATO Response Force (NRF 2012). Og brigadestaben skal, suppleret med andre vigtige grene af hæren, udgøre en brigadeføringskapacitet

Hæren råder over to brigader, som skal: * uddanne kamptroppernes enheder * samvirkeuddanne sammenstykkede enheder såsom bataljonskamp grupper * opstille et brigadehovedkvarter på beredskab til udsendelse i internationale operationer * supplere Danske Division i opstilling af bidrag til et højere førings hovedkvarter, samt * gennemføre missionsforberedende uddannelse af styrkebidrag til internationale operationer De senere års erfaring med uddannelse af styrkebidrag til de store missioner som for eksempel IFOR (ex-Jugoslavien), KFOR (Kosovo), Irak og ISAF (Afghanistan), hvor hæren typisk har bidraget med bataljonskampgrupper, har vist, at uddannelsesopgaven er så krævende og kompleks, at de uddannende myndigheder må specialisere sig. Derfor oprettes tjenestegrenscentrene, og derfor må brigaderne specialisere sig i henholdsvis en missionsbrigade (pt. 1. Brigade) og en beredskabsbrigade (pt. 2. Brigade).

Den ny hærstruktur betyder for 2. Brigade, at alle støttebataljonerne, der hidtil har været en fast del af brigaden, overgår til tjenestegrenscentrene. Fremover får 2. Brigade løbende ansvaret for fire stående kampbataljoner placeret i Holstebro, Slagelse, Høvelte og på Bornholm. De enkelte bataljoner vil på skift gennemføre et 12 måneders uddannelsesforløb, hvor den grundlæggende kampog samvirkeuddannelse vil være i centrum.

For 2. Brigade er der samlet set tale om en væsentlig styrkelse og indgang til en spændende periode, hvor udvikling og nye udfordringer venter alle i brigaden.

2. Brigade er godt rustet og klar til at løse de nye opgaver og ser meget frem til igen at arbejde med og uddanne enheder i de grundlæggende kampdiscipliner. Det bidrager til at skabe fundaDet er væsentligt, at vi i hæren mentet for en robust og kompebevarer evnen til at gennemføre tent hær. En hær i kamp, en hær i kampoperationer og samvirke. Bri- udvikling! gaden bliver en del af den lim, der

/2BDE_beredskabsbrigaden  

http://forlig.hokweb.dk/wp-content/uploads/2010/10/2BDE_beredskabsbrigaden.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you