Page 1

Utexpo

30 maj–1 juni 2013


UTEXPO Att tänka rätt är stort, men att tänka innovativt är större

P

å Högskolan i Halmstad flödar innovativiteten och kreativiteten! Gång på gång manifesteras här våra studenters uppfinningsrikedom och förmåga till nytänkande och tag-sig-för-samhet. Särskilt tydligt blir detta så här i den vackra försommaren, när Utexpo slår upp portarna – i år för 32:a gången. Oavsett vad vi sysslar med, lär vi så länge vi arbetar med något nytt. Vi lär genom att söka där vi inte väntar oss att finna något. Vi lär genom att experimentera. Vi lär oss till och med av det vi inte vill göra. Att lära hänger samman med innovation. Att vara innovativ innebär att släppa fram nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt. Innovation sker ofta när olika sorters kunskap, kompetens och erfarenheter får samspela. Innovationer handlar inte enbart om kommersialisering utan också om att skapa samhällsnyttiga värden för ökad välfärd. Det ställer krav på innovatörer med brett perspektiv som vågar öppna sina sinnen för det nya och oväntade – för tankens frihet. Mikael Alexandersson är rektor på Högskolan i Ovanför porten till aulan i Uppsala universitet finns Thomas Thorilds klassiska Halmstad. devis från 1794, ”att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större”. Kanske skulle vi en dag som denna i stället våga påstå: att tänka rätt är stort, men att tänka innovativt är större? Och tänker innovativt det gör våra studenter. Det kommer du att märka när du går runt på Utexpo. Imponerande prototyper, smarta problemlösningar, kluriga idéer till nya produkter och tjänster ... Högskolan i Halmstad gör skillnad! Utexpo är ett kvitto på vår medvetna strategi att verka för innovation och samproduktion. Jag hälsar dig varmt välkommen till Högskolan i Halmstad och Utexpo! Möt våra kompetenta och företagsamma studenter. Låt dem berätta om sina idéer och visioner! Vem vet, kanske går du härifrån med en kreativ lösning för din egen verksamhet, eller kanske rent av en ny medarbetare?

2 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • UTEXPO 2013


UTEXPO UTEXPO Mässan hå ller öp

pet: Torsdagen den 30 ma j kl.13–15 SÖDRA AVFARTEN

TILL EUROSTOP,

2 km

DIAGO NA

LEN

Fredagen den 31 ma j kl. 10–16 kl. 11 invign ingstal kl. 13 stipen dieutdelnin g Lördagen den 1 juni kl. 10–14

GODSMOTTAGNING

SP

TILL ÖSTRA STRANDEN 1 km

Välkommen till Högskolan i Halmstad Utexpo 2013 äger rum i och runt Högskolehallen, hus I (rödmarkerat på kartan) på Högskolans campus. Under Utexpo prisas de bästa examensprojekten. Omslagsbilden är tagen vid fjolårets stipendieutdelning när Gonvel Kakos och Johan Karlssons examensprojekt belönades av företaget HMS, här representerat av Magnus Hansson och Frida Mårtensson.

UTEXPO 2013 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 3


UTEXPO

Annons

, n a k Vi , l l i v i v gar vi vå Närredduo. är

Brinner du för en bra idé och vill starta eget företag? Kontakta Ulf Andersson på 0705-186 101 eller u.andersson@sphalmstad.se så får du veta mer! www.scienceparkhalmstad.se

4 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • UTEXPO 2013


Utexpo 2013 flödar av kreativitet!

UTEXPO UTEXPO

mmet. genjörsprogra ter på Byggin en ud allentinsson, st W är a son, Ewelin texpo 2013 U ke Å ed l m xe r A , ta n Bohli Vi som arbe elius, Niklas : Jesper Burn der Nordin. n xa le Från vänster ireé och A M m la Is , ik Tom Kagev

D

et är nu dags för den 32:a upplagan av Utexpo, mässan där Högskolan i Halmstads studenter visar upp sina examensarbeten. Det ligger många timmars hårt arbete och slit bakom var och ett av projekten som studenterna har gjort i samarbete med företag eller i egen regi. Så det är med stolthet de nu visar upp sina projekt. Mässan flödar av kreativitet och uppfinningsrikedom. Låt dig inspireras av den kreativa atmosfären och lär känna dina framtida medarbetare och framför allt ta tillfället i akt att ställa frågor till utställarna om deras projekt. De delar gladeligen med sig av sina erfarenheter. Har du några funderingar under mässan så finns det mässvärdar till hands som gärna hjälper dig. Glöm inte heller att besöka vår sekretessavdelning, där du kan ta del av de sekretessbelagda projekten. Jag vill ge ett varmt tack till Christel Sjunnesson, Jonas Bäckman, enheten för strategiskt stöd, tekniska avdelningen, ITavdelningen, Utexpo-gruppen och klassrepresentanter som har hjälpt till att göra den här mässan till den bästa möjliga. Jag ser fram emot att se er bland montrarna på Utexpo. Ewelina Wallentinsson

Ewelina Wallentinsson håller i trådarna för Utexpo 2013 på Högskolan i Halmstad.

UTEXPO 2013 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 5


UTEXPO

Annons

R E R Ö N E R P E R T N E S N E FRAMTID IK N K E T O S L Ä H M O IN Är du också intresserad av hälsoteknik? Hos Hälsoteknikcentrum Halland gör du ditt examensarbete med utgångspunkt i verkliga behov. Du får dessutom stöd under arbetets gång. I begreppet hälsoteknik ryms många områden, som teknikutveckling, vård och omsorg, marknadsföring, hälsa och organisationsfrågor.Vi samarbetar därför med studenter från olika utbildningar och program. Olika kunskaper, angreppssätt, erfarenheter och perspektiv är nödvändiga för en god utveckling inom hälsoteknikområdet. Välkommen att kontakta oss! Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) är en utvecklingsmiljö där företag, användare, studenter, forskare, kommuner och region kan mötas och gemensamt utveckla nya lösningar inom hälsoteknik.

6 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • UTEXPO 2013


UTEXPO UTEXPO

Utexpo – unik utställning för examensprojekt

U

nder Utexpo är stämningen på topp på Högskolan! Man kan riktigt ta på spänningen och förväntan som ligger i luften. 100-tals studenter har förberett sig i månader inför Utexpo då de äntligen får visa sina examensarbeten och ta sin efterlängtade examen. Utexpo är en av Högskolans äldsta traditioner och något som engagerar studenter, personal, anhöriga och uppdragsgivare. Idén till en examensmässa för sistaårsstudenter kläcktes i början av 1980-talet av dåvarande studierektorn för Utvecklingsingenjörslinjen, JanEinar Blomqvist. Han insåg vikten av marknadsföring och tog initiativ till en utställning på Högskolan för att studenterna skulle få visa

upp sina examensarbeten som de hade jobbat så länge och intensivt med. Första året Utexpo arrangerades, 1982, visade elva utvecklingsingenjörer upp sina projekt. Utexpo har sedan dess vuxit stadigt. På årets Utexpo, den 32:a mässan i ordningen, presenteras över 130 examensarbeten av entusiastiska och synnerligen kreativa och innovationslystna studenter. Bli inspirerad! Låt dig smittas av entusiasmen! Framtidens företag. Unga begåvningar. Kreativa idéer och innovativa lösningar väntar mässbesökaren. Det måste du bara uppleva!

Välkommen till Utexpo anno 2013.

UTEXPO 2013 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 7


UTEXPO

Annons

Vi hjälper dig att anpassa din träning

oavsett om du är elitidrottare eller motionär

Vi erbjuder också • massage • sjukgymnastik • testmöjligheter inom fysiologi och idrottspsykologi • personlig rådgivning inom träning, kost, hälsa och motivation För mer information: www.idrottscentrum.se

8 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • UTEXPO 2013

Idrottscentrum Halmstad

Idrottscentrum är referensgym för Eleiko och certifierad Les Mills-anläggning vilket innebär hög kvalitet på styrke-, konditions- och gruppträning.


UTEXPO UTEXPO 16 program ställer ut på årets Utexpo sidan

Biomekanikingenjör ……………………………………………………………………10 Byggingenjör ……………………………………………………………………………10 CAD-tekniker …………………………………………………………………………….11 DATAingenjör ……………………………………………………………………………12 Elektroingenjör ………………………………………………………………………13 Energiingenjör …………………………………………………………………………13 final year ……………………………………………………………………………… 14 It-forensik och informationssäkerhet …………………………………………14 Maskiningenjör …………………………………………………………………………16 Mekatronikingenjör ……………………………………………………………………18 Miljö- och hälsoskydd ………………………………………………………………18 Miljövetare ………………………………………………………………………………19 multimediadesign ……………………………………………………………………… 20 naturvård och artmångfald ………………………………………………………20 Utvecklingsingenjör ………………………………………………………………… 20 ValFritt informatikprogram ……………………………………………………… 21 WEBBDESIGN ……………………………………………………………………………… 21

UTEXPO 2013 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 9


UTEXPO Biomekanikingenjör

Byggingenjör

Produktutvecklingsprojekt – en applikation till användandet av oxygenbehandling i hemmet Projektet har utvecklat en prototyp som underlättar förflyttning vid användandet av oxygenbehandling i hemmet. Deltagare: Sandra Bäckman

Utökad samverkan med leverantörer – partnering, en lönsam möjlighet i byggindustrin? En fallstudie vid Jonab AB om partnering och affärsrelationer i byggbranschen. Deltagare: Ali Cildir, Jin Lam Företag: Jonab AB Optimering av fackverksmodellering – ett makro för Tekla Structures Automatisk modellering av fackverk i stål. Deltagare: Dan Hagström, Oscar Josefsson Företag: EAB AB Att räkna är att ta reda på, att mäta är att veta Energieffektivisering av två förskolor i Halmstad. Deltagare: David Falk, Fredrik Löfgren Företag: Halmstads kommun

Kraftutveckling i olika Muay Thai tekniker – händer, armbågar och sparkar mot huvudet Jämförelse mellan kraft och impuls av olika Muay Thai tekniker. Deltagare: Nicolas Gatica Utveckling av medicintekniskt instrument för mätning av muskelstyrka Utvecklingen av instrumentet efterfrågades då detta är föråldrat i dag men fortfarande används inom sjukvård och rehabilitering. Deltagare: Angelica Salomonsson Avlastningsarmstöd till Grip-it Produktutvecklingsprojekt med målet att utveckla ett avlastningsarmstöd som stödjer övre extremitet vid mätningar av handstyrka. Deltagare: Herman Pettersson, Rickard Ambros Hjälpmedel som underlättar för rullstolsanvändare vid matlagning Detta produktutvecklingsprojekt resulterade i ett innovativt hjälpmedel som underlättar matlagning för rullstolsanvändare i ett icke handikappanpassat kök. Deltagare: Amanda Frejd, Elin Salomonsson

10 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • UTEXPO 2013

Adobe – Technology for everybody En enkel, billig och smart byggteknik för hela Etiopien! Deltagare: Hanna Waldemarsson, Emma Allerbo En villaleverantörs etablering i Finland – analys av för- och nackdelar Analysering av möjligheten för en svensk villaleverantör att etablera sig i Finland. Deltagare: Hanna Widell, Linn Andersen Prefabricerade väggelement av Lime Hempcrete Undersökning av möjligheten att bygga prefabricerade väggelement med hampa. Deltagare: Herman Truedsson, Henrik Jacobsson Företag: Lindab AB, PEAB, Nordkalk, Målarkalk, Hampaprodukter Grästorp


Effektivisering av asfaltstransporter Examensarbetet handlar om att förbättra det arbetssätt som Skanska Asfalt använder vid tidsskrivning av asfaltstransporter. Deltagare: Jonathan Gillén Företag: Skanska Riskanalys av valvformsgjutning En analys av risker i uppförandet av bjälklag i flerbostadshus. Deltagare: Linus Karlander, David Olsson Företag: PERI Energiintelligenta byggnader Intelligenta fastigheter kan uppnås då man ser till att på ett intelligent sätt automatisera värme, ventilation, kyla och elektricitet i byggnaden. Deltagare: Markus Sievänen Arbetsmiljöorganisation i byggbranschen Studie av hur byggföretagen hanterar arbetsmiljöorganisation samt en fallstudie av ett projekt och hur dess arbetsmiljöorganisation hanteras. Deltagare: Max Fornstedt Företag: MTA bygg och anläggning Förslag till stomstabilisering av hallbyggnader – prefabricerad betong Vår uppgift är att komma fram till en lösning som konkurrerar ut det stomstabiliseringssystem som Abetong använder sig av idag. Deltagare: Olivia Szmidt, Christian Cullberg Företag: Abetong AB Styrd borrning eller konventionell schaktning – en jämförelse av två rörläggningsmetoder En ekonomisk, tidsmässig samt miljömässig analys av två rörläggningsmetoder. Deltagare: Sammy Kangethe, Oliver Lendowski

UTEXPO UTEXPO

Tillämpning av partnering vid ombyggnation av bostäder Arbetet beskriver hur partnering används vid ombyggnation av miljonprogramsbostäder. Deltagare: Sebastian Angmyr, Mohammed Abdulhalim Situationsanpassat ledarskap för byggarbetsplatsen Ledarskapshandbok för byggarbetsplatsen, för att bland annat öka yrkesarbetarnas motivation och ansvarskänsla. Deltagare: Simon Hellström

Cross-laminated timber (CLT) En jämförelse med prefabricerade betongelement med tanken kring indirekta kostnader (platsomkostnader). Arbetet handlar om hur indirekta kostnader skiljer sig mellan Cross-Laminated Timber och Prefab betongelement. Deltagare: Mirnes Islamovic Tätskikt i klimatskal Undersökning kring hur moderna byggentreprenörer behandlar täthetsfrågan för klimatskal idag jämfört med 2004. Deltagare: Tim Nilsson Företag: Peterson och Hansson Byggnads AB

CAD-tekniker EasyMill Mål – att skapa en pris- och utrymmeseffektiv datorstyrd fräs för byggskivor. Deltagare: Albert Gustafsson, Filip Eriksson Gummiupprullare Upprullare till lastpallar för stora gummiprofiler. Deltagare: Alfred Dahlqvist, David Johansson Företag: National Gummi AB

UTEXPO 2013 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 11


UTEXPO Kinematics methodology and simulation in Catia v5 Metodframtagning med användandet av kinematik och simulering av tillverkningsmaskiner vid Volvo Cars Torslanda. Deltagare: Eric Christiansson, David Moretti Företag: Volvo Cars Torslanda

Vidareutveckling av mikrofonfäste till hörselkåpor Framtagning av nytt mikrofonfäste till hörselkåpor med kommunikation. Deltagare: Thomas Henriksson, Marcus Malmström Företag: 3M Peltor

Framtagande av ställbar krok för hängränna Designa konkurrenskraftig hängrännekrok som klarar företagets belastningskrav. Deltagare: Jakob Hugoh, Daniel Eckerljung Företag: Lindab Profil AB Mätstation för rullskidehjul Mätstation för rullmotstånd, deformation, slitage och värme i rullskidehjul. Deltagare: Jon Sunnerheim, Robin Jonsson Företag: Halmstads Gummifabrik AB Framtagning av giveaway-komponenter Framtagning av 200 unika giveaway-komponenter för att visa Digital Metals framtagningsprocess. Deltagare: Marcus Pettersson, Johan Nöjdh Företag: Digital Metal Statusvisare för diskmaskin Produkt som informerar dig om diskmaskinens status och som kan fästas på alla typer av underlag. Deltagare: Niklas Börjesson, Shemsedin Ibraimi Symaskinsbord Nytänkande konstruktion av ett symaskinsbord för skolmiljö. Deltagare: Pauline Löfstrand, Christoffer Persson, Jacob Hentz Företag: Frimeko AB

Inpackning av giveaway-produkter Uppgiften har varit att automatisera inpackningsprocessen av giveaway-produkter. Deltagare: Tobias Karlsson, Andreas Jacobsson Företag: SCA

12 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • UTEXPO 2013

DATAingenjör Fjärrstyrning av värmepump Androidapplikation och hårdvara för fjärrstyrning av värmepump över 3G-nätet. Deltagare: Andreas Ericsson, Jonas Ericsson Företag: Halmstad Kylteknik AB Smart Grid Ett system som gör det möjligt för kunden att ta kontroll över sin energikostnad. Deltagare: Anton Rylander Företag: MPQ Consulting AB The Human Gyroscope Nästa generations spelsimulator. Deltagare: Joacim Johannesson, Martin Svensson (mekatronik) 3D CAD API API för dynamisk framställning av 3-dimensionella CADmodeller med hjälp av CAD-kärnan Parasolid från Siemens. Deltagare: Kenan Kärral Företag: Cevican AB


elektroingenjör Drivlina för elcykel Utveckling av styrning av motorn till elcykel för bättre prestanda och komfort. Deltagare: Alireza Norouzzadeh, Benard Xypolitidis (mekatronik) Företag: Oc Offcourse Drivsteg för optimal energianpassning av vindturbin mot standardelpatron Projektet går ut på att kunna ta fram en dokumentation på en vindkraftsgenerator för enskilt hemmabruk, samt att försöka koppla ett drivsteg för optimal energianpassning av vindturbin mot standardelpatron. Deltagare: Imad Sarris, Muadh Hudji Automatiskt nödstopp Automatiskt nödstopp med hjälp av radioteknik. Deltagare: Jimmy Kleiven, Anders Jacobson (data) Grenuttag Ett intelligent elektriskt grenuttag med diverse smarta funktioner som är åtkomliga via internet. Deltagare: Linus Franzén, Rudin Shabani

ENERGIingenjör Bedömning av isoleringsgrad på äldre fjärrvärmeledningar Ett sätt att bedöma ungefärlig isoleringsgrad för olika typer av fjärrvärmeledningar är att jämföra ledningarnas verkliga och teoretiska värmeförluster. Deltagare: Ahmad Ali Khalifeh, Barak Ofir Företag: Öresundskraft

UTEXPO UTEXPO

Frånluftsvärmepumpens möjligheter i flerbostadshus Ekonomiska förutsättningar för frånluftsvärmepump i kombination med olika uppvärmningssätt. Deltagare: Albin Coster, Edvin Niklasson Sveriges utveckling av förnybar elproduktion och dess miljöpåverkan Ett empiriskt projektarbete där utvecklingen av förnybar elproduktion i Sverige ligger i fokus. Deltagare: Alex Le, Alexandra Sträng

Gårdsbaserad biogas på Nya Skottorp Utvärdering och optimering av biogasanläggning på grisgård, och möjlighet för uppgradering till fordonsgasproduktion. Deltagare: Jonas Kalén, Nathan Åkerlund Karaktärisering av solcellsmoduler med två olika mättekniker Mätning och jämförelse mellan två olika mättekniker som används för att bestämma ström-/spänningskaraktäristiken för solcellsmoduler. Deltagare: Josefine Jorlöv, Sara Åström Företag: Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Småskalig vattenkraft i Honduras Identifiering av möjligheter och barriärer för byggnation, restaurering eller uppgradering av småskaliga vattenkraftsprojekt i Honduras. Deltagare: Leo Lingvide, Mikael Andersson Lågtempererad fjärrväme till passivhus Projektering av fjärrvärmeleverans till studentlägenheter byggda enligt passivhusstandard via ett lågtempererat sekundärnät i Lillehammer, Norge. Deltagare: Martin Karlsson, Kjell Ivar Framås, Fredrik Eriksson Företag: Eidsiva Bioenergi

UTEXPO 2013 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 13


UTEXPO Specifik värmeanvändning Metod för framtagning av den specifika värmeanvändningen för fjärrvärmeanslutna flerbostadshus via Metrias fastighetsregister. Deltagare: Olle Beckne, Christophe Nilsson Säsongsvärmelagring av spillvärme som spetslast i fjärrvärmesystem Undersöker möjligheten att komplettera ett fjärrvärmesystem med ett spillvärmeladdat säsongsvärmelager. Deltagare: Per Kårhammer, Nichlas Berg Elanvändning på avfallskraftvärmeverk Förslag till handlingsplan för minskad elanvändning på Renovas anläggning i Göteborg. Deltagare: Richard Nolhag Företag: Renova Luft/luftvärmepump med möjlighet till återvinning Projektet syftar att höja COP-värdet på en luft/luftvärmepump genom att använda ett frånluftsventilationssystem för återvinning. Deltagare: Amar AmarMahdi, Gustav Säll Företag: Svenska Alliansmissionen, Gullbrannagården och Halmstad Kylteknik

final year ICT-system for cyclist Projektet handlar om ett inrapporteringssystem via mobiltelefon för cyklister för att rapportera om ”faror för cyklister” som upptäcks på till exempel gator. Deltagare:Yinrong Ma, Qi Wang

14 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • UTEXPO 2013

IT-forensik och informationssäkerhet

Automatisering av liveutvinning En automatiserad lösning för forensisk utvinning av volatil data genom användning av ett programmerbart usbkompatibelt chip. Deltagare: Adam Denham-Smith, Tommy Berggren

TOR – The Onion Router – en utvinning av lösenord i Tor-nätverket Utvinning av okrypterade lösenord från Tor-nätverket som påvisar brist på säkerhetstänk hos användarna. Deltagare: Anton Dahlqvist Forensisk analys av WebCache-databasen i Internet Explorer 10 Hur fungerar IE10:s nya databas, WebCacheV01.dat? Innehåller den något av forensiskt värde? Deltagare: Bonnie Malmström, Philip Teveldal Hacking facebook accounts in a wireless environment How you can obtain access to Facebook accounts in a wireless environment. Deltagare: Christoffer Söderlund Utvinning av volatil data – en jämförelse av olika verktygs påverkan på datasystem En analys av verktyg vid en volatil datautvinningspåverkan på ett datasystem. Deltagare: David Jorlöv Jämförelse av metoder för malwareanalys Jämförelse mellan statisk, dynamisk och automatiserad analys av malware. Deltagare: Emil Hjertsson, Henrik Kentsson


Analys och test av anti-forensiska tekniker för Android smartphones Ett arbete om anti-forensiska tekniker och deras tillämpningar i Android smartphones. Deltagare: Erman Bostanci, Robert Brorsson, Johan Oskarsson IDS åt alla – intrångsdetekteringssystem för hemmanätverk En undersökning av ett prisvärt och lätthanterligt intrångsdetekteringssystem för hemmanätverk. Deltagare: Fredrik Johansson, Jörgen Johansson, Marcus Johansson Framtagning av administrativ IT-policy Framtagande av en administrativ IT-policy för en hälsovalsenhet. Deltagare: Henrik Skog Metadata – en forensisk analys av Exif Kan man knyta ett fotografi till den kamera som tog det? Deltagare: Marcus Larsson Benchmarking Network Attached Storage systems for IP-Surveillance Framtagandet av en metod för att prestandatesta NAS:ar för IP-baserad videoövervakning. Deltagare: Joakim Nymberg Företag: Axis Communications En IT-forensikers kamp mot IT-brottsligheten Hur jobbar en IT-forensiker med avseende på teknik, juridik, resurser – och vilka arbetssätt används? Deltagare: Jonas Kurkinen, Christoffer Kindberg Säkerhetsanalys – en utvärdering av informationssäkerhet i Olofströms kommuns IT-verksamhet En utvärdering för att ta reda på om kommunen uppnår en

UTEXPO UTEXPO

acceptabel säkerhetsnivå för informationshantering. Deltagare: Linus Göransson

Riktlinjer för utvinning av Smartphones En analys av positioneringsdata (geodata) som smartphones och deras applikationer använder sig av. Deltagare: Livia Klemens, Henrik Ryttergard Survival Time Undersökning av ett publikt och oskyddat systems sårbarhet på internet. Deltagare: Magdalena Rosenberg Bring Your Own Device (BYOD) – potentialen och problematiken BYOD:s potential och problematik samt dess utbredning bland svenska organisationer behandlas. Deltagare: Markus Svensson, Alexander Svensson Sårbarhetsanalys och penetrationstest av Windows 7 En utvärdering av säkerheten i operativsystemet Windows 7 med hjälp av sårbarhetsanalyser och penetrationstester. Deltagare: Martin Björk, Niklas Åqvist, Carl-Johan Hedenberg Forensic investigation of iPhone iPhone devices contain much information that could be interesting during a police investigation. Deltagare: Mats Engman Förbättrad nätverkssäkerhet med Intrusion Prevention Systems Hur väl skyddar brandväggar och antivirusprogram? Kan ett IPS förbättra nätverkssäkerheten? Deltagare: Michael Dubell, David Johansson

UTEXPO 2013 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 15


UTEXPO En forensisk analys av iOS En djupdykning i säkerhetsfunktionerna i iOS. Deltagare: Oliver Ohlsson Forensisk analys av sociala medier i smartphones Arbetet behandlar utvinning av data ur smartphones med fokus på sociala medier. Deltagare: Patrik Barkstedt, Sandro Bizzarri Analys av Örkelljunga Utbildningscentrums IT-miljö Ett penetrationstest av en skolas IT-miljö.Vilka sårbarheter finns och hur kan de utnyttjas? Deltagare: Patrik Dahlgren, Emil Heehrle, Jim Persson The Extendable Guideline for Analysing Malicious PDF Documents Detta projekt har resulterat i en flexibel guide för att analysera skadliga PDF-dokument. Deltagare: Peter Sjöholm Informationssäkerhet i en mediekoncern – ett penetrationstest med inriktning på datautvinning och social-engineering Hur säkra är ditt företags informationstillgångar vid socialengineering eller stöld av datorer? Deltagare: Thimmy Eklund, Peter Eliasson, Marcus Hansson Sociala medier – som bevis i rättegång Kan sociala medier, exempelvis Facebook, fälla dig i en rättegång? Deltagare: Tina Gustavsson, Louise Kadre IT-forensisk analys av digitala spår i Windows 8 IT-forensisk analys av digitala spår i Windows 8. Deltagare: Christelle Kellgren, Martin Fransén

16 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • UTEXPO 2013

maskiningenjör Förbättrad manövrering av lastvagn Förbättra lastvagnens manövrerings- och dockningsmöjlighet genom förändring av hjulkonfiguration och ny design på handtag. Deltagare: Andreas Andersson, Linus Larsson Företag: Getinge Sterilization AB Mätning av kallrökning Utförande av mätning och analys i relation till traditionell kallrökning. Deltagare: Andreas Lindblom Företag: Korvpojkarna AB Förbättring av dockning mellan lastvagn och autoklav Syftet med projektet var att förenkla dockningsprocessen mellan Getinges lastvagnar och autoklaver. Deltagare: Jesper Elofsson Tillverkningsverifiering och produktionsanpassning av tryckluftsmotor Tillverkningsverifiering och produktionsanpassning av tryckluftsmotor. Deltagare: Anton Persson Företag: Conspiro AB Design och konstruktion av sparkcykel för sommar- och vinteranvändning Sparkcykel för sommar- och vinterbruk som är anpassad för att färdas med hjul eller skidor. Deltagare: Emil Silke,Victor Mejerhed Företag: MPQ


Simulation driven design of optimized sheet metal bracket Utveckling av guideline som behandlar simuleringsdriven konstruktion. Deltagare: Filip Petersson, Peter Landqvist Företag: Scania CV AB MC-trailer Leloup Utveckling och konstruktion av mc-trailer med syfte att förenkla användningen. Deltagare: Gustav Dahlborg, Niklas Andersson Företag: M4 Solutions Konstruktion av badrumsskåp Konstruktionen av ett nytt spegelskåp för badsortiment med en primär lösning på förvaring. Deltagre: Magdalena Ciborowska Företag: MACRO International AB tillsammans med Ballingslöv Konstruktion av automatiserad skyddsanordning för ABB/Jokab Safetys staketsystem Maskinkonstruktion med säkerhetstänk – riskanalys, pneumatik, ISO och en massa roligt! Deltagare: Magnus Andersson Företag: ABB Design och konstruktion av strandspel Produktframtagning och innovation av strandspel. Deltagare: Martin Kattem, Kevin Ngo Företag: MPQ Consulting

UTEXPO UTEXPO

Konceptdesign av drev till motorbåt Tre separata koncept och principer ska utvärderas och jämföras för motroterande dubbla propellrar. Deltagare: Niklas Werdin Företag: Marine Diesel AB Produktionsutveckling – Optimering av tillverkningsprocess för bastuaggregat Tillämpning av kunskaper i produktionsutveckling för att förbättra tillverkningsprocessen av bastuaggregat. Deltagare: Sam Bäckman, Kristoffer Lindqvist Företag: Tylö AB Rengöringsmaskin för produktionslina Utveckling av automatisk rengöringsmaskin för produktionsband i drift. Deltagare:Yahya Rahma, Michael Cankalp Företag: SwedSafe AB VEVA Multifunctional Spindelring For Load Limiting Switch Concept evaluation that will simplify the design of the LLA in a seat belt retractor. Deltagare: Simon Pettersson, Miranda Andersson Företag: Autoliv Fosfotering i minilab Mini-lina som kan användas för utvärdering av processparametrar genom ytbehandling av komponenter i labb-miljö. Deltagare: Zoelfikar Elghoul Företag: Högskolan i Halmstad

MamaGreens Framtagning av produkt med syfte att förlänga livstiden på färska örter, kryddor och plocksallad. Deltagare: Max-Anton Jönsson, Jens Rickardt

UTEXPO 2013 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 17


UTEXPO Dark Ages Lunar Interferometer (DALI): Deployment-rover – Mobility system Utveckling av månrover för utplacering av radioteleskop, i samarbete med Caltech, Kalifornien. Deltagare: Per-Johan Bengtsson, Erik Andersson Företag: Jet Propulsion Laboratory (JPL) – NASA Dark Ages Lunar Interferometer (DALI): Deployment-rover – Deployment mechanism Utveckling av månrover för utplacering av radioteleskop i samarbete med Caltech, Kalifornien. Deltagare: Tobias Johannesson, Karl Hansson Företag: Jet Propulsion Laboratory (JPL) – NASA Dark Ages Lunar Interferometer (DALI): Deployment-rover – Chassis Utveckling av månrover för utplacering av radioteleskop i samarbete med Caltech, Kalifornien. Deltagare: Tomislav Stanimirovic, Johan Winberg Företag: Jet Propulsion Laboratory (JPL) – NASA

Mekatronikingenjör Induktiv låsanordning Låsanordning med trådlös laddning för elcykel. Deltagare: Josefin Ovenmark, Simon Måbrink (elektro) Företag: OC Off Course HE Remote Bluetooth-styrt kamerafäste i vertikal- och horisontalled för stativ i semiproffsmodell som styrs via fjärrkontroll. Deltagare: Emil Sjunnesson, Herman Emanuelsson (data) Företag: HASI Elektronik

18 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • UTEXPO 2013

Miljö- och hälsoskydd Hormonstörande ämnen och deras effekt på barns hälsa – hur ser kunskapen ut hos småbarnsföräldrar? En litteraturstudie om hormonstörande ämnens påverkan på barns hälsa, samt en enkätundersökning gällande småbarnsföräldrars kunskap och inställning till dessa hormonstörande ämnen. Deltagare: Caroline Eggert Kunskapen kring spårbarhet hos Halmstads restauranger, grossister och livsmedelstillverkare Projektet handlar om hur kunskapen kring spårbarhet ser ut hos Halmstads restauranger, grossister och livsmedelstillverkare. Deltagare: Emelie Jönsson Hur man förebygger aggression hos hundar och okunskap hos hundägare – med åtgärder och riktlinjer till utbildningsmaterial Besök gärna vår monter för att testa dina kunskaper kring hundägande! Deltagare: Frida Friman, Madeleine Nilsson Klagomål på buller från luftvärmepumpar Arbetet beskriver rättsläget samt undersöker hur installatörerna arbetar för att lösa och förebygga problematiken. Deltagare: Ida Karlsson Företag: Södra roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Konventionell och KRAV-certifierad äggproduktion – en jämförelse utifrån djurskyddssynpunkt Hönsens levnadsstandard inom KRAV-certifierad och konventionell äggproduktion i enlighet med rådande lagstiftning. Deltagare: Jannica Johansson


Framtagande av riktvärden för länshållningsvatten En litteraturstudie om riktvärden för länshållningsvatten samt framtagande av förslag till riktvärden för byggprojektet Västlänken. Deltagare: Joel Zetterlund, Pauline Högdahl Eutrofieringsproblematiken i jordbruksdominerade områden – förstudie inför beslutad åtgärd En studie om eutrofiering samt provtagning inför åtgärden tvåstegsdikning i Sandabäcken. Deltagare: Louise Jedehulth, Anna Romvall Företag: Länsstyrelsen i Hallands län Kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Laholms kommun En förstudie innehållande förutsättningar och förslag till kretsloppsarbete på kommunal nivå. Deltagare: Madelene Hammar, Lina Johansson Hantering av herrelösa katter En jämförande studie av hur man hanterar herrelösa katter i Hallands, Skåne och Västra Götalands län. Deltagare: Kristin Turesson Gårdagens middag kan bli dagens gödselmedel – Falkenbergs förutsättningar för kretsloppsanpassade avloppsanordningar Vilka förutsättningar har Falkenbergs kommun att återföra växtnäringsämnen från kretsloppsanpassade enskilda avloppsanordningar. Deltagare: Martina Ståhl, Emilia Hansen Kunskap om märkning och kontroll av livsmedelsaffärer Vi har undersökt nio affärer i Halmstad där även sju av dem intervjuades. Deltagare: Sofia Frederiksen, Emma Marcusson

UTEXPO UTEXPO

Ekologisk dagvattenhantering på parkeringsytor Lösningsförslag för ett exempelområde med hänsyn till föroreningsavskiljning och flödeskrav. Deltagare: Linn Eriksson, Johanna Thomsen (miljövetare)

Miljövetare

Hållbar utveckling – en studie om uppfattning och integrering i fritidspolitiskt beslutsfattande En enkätundersökning om de förtroendevalda politikernas uppfattning och integrering, när det gäller begreppet hållbar utveckling, i tre utvalda kommuner. Deltagare: Edward Granville-Self Integrerade skyddszoner - en granskning av nya åtgärden för minskning av jordbrukets utsläpp av näringsämnen via dräneringsrör Integrerade skyddszoner – nytt och spännande koncept för rening av näringsutsläpp från jordbrukets dräneringsrör. Analysresultat och litteraturstudie. Deltagare: Caroline Martinsson Företag: Hushållningssällskapet Utfasning av miljö- och hälsofarliga rengöringsmedel för att uppnå miljömålet ”Giftfri miljö” Kemikalieinventering samt utfasning av ej miljömärkta rengöringsprodukter för vård- och omsorgsförvaltningen i Alingsås kommun. Deltagare: Deniz (Seher) Özdes Företag: Vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun Förorenad mark i fritidsbåtshamnar En utredning om huruvida båtuppläggningsplatser i fritidsbåtshamnar riskerar att skada människor och miljön. Deltagare: Peter Berggren

UTEXPO 2013 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 19


UTEXPO Spårning och förekomst av metaller i avloppsledningsnätet Spårning av metaller i Västra strandens avloppsreningsverks ledningsnät i Halmstad. Deltagare: Kristian Johansson

utvecklingsingenjör

MULTIMEDIADESIGN

Attensign Framtidens digitala reklamskylt för utomhusbruk. Deltagare: Filip Johansson, Johanna Wendel

Hilmersgården En dynamisk webbplats för en B&B-verksamhet, där administrationen sker i webbläsaren. Deltagare: Adam Sehlin, Oscar Freidlitz, Nils Kahlman Företag: Hilmersgården Lookbook Det responsiva bokningssystemet för frisörsalonger som underlättar det egna företagandet och avlastar administrativa arbetsuppgifter. Deltagare: Cajsa Berntsson, Christian Kornhag Loney, Eric Pettersson Företag: Mpq Consulting Yoga Games Vi har skapat en uppdaterad version av yogagames.se med tillhörande effektiv administrationssida. Deltagare: Carl Brithén, Cecilia Marklund, Elin Pira

naturvård och artmångfald Anläggande av naturstig – ett sätt att väcka intresset för naturen och öka kunskapen om biologisk mångfald Jag har anlagt en naturstig. Rapporten behandlar dessutom pedagogiken för skyltarna och naturvistelsens positiva effekter. Deltagare: Pauline Karlsson

20 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • UTEXPO 2013

Cito Systems Framtidens restaurangsystem med hjälp av modern teknik. Deltagare: Denijel Becevic, Robin Persson

Soft Car Control Radiostyrt testverktyg för utveckling och validering av Active Safety-system i framtidens fordon. Deltagare: Johanna Molin, Carl Larsson Företag:Volvo GTT FlowGoLow Konsumentprodukt för energieffektivisering och kontroll över elförbrukningen i hemmet. Deltagare: Jonas Halili, Oskar Kurtti Proviant Mobilapplikation för översikt, underlättande och effektivisering av hemmets hushållande med livsmedel. Deltagare: Kim Knutsson, Robin Norgren MT Alarms Klädlarm som med hjälp av magneter och RFID skyddar mot stölder och håller kläderna hela. Deltagare: Mathilda Carlsson, Tobias Hammarstig Loadlimiter för bilbarnstol Förhöjd trafiksäkerhet för barn som färdas i bilbarnstol. Deltagare: Mattias Nilsson Företag: Holmbergs Childsafety Holding AB


CamCopter CamCopter är en radiostyrd obemannad flygande farkost med möjlighet till videofilmning. Deltagare: Max Nordanåker Careye – Sees and Saves Flyttbar kamera- och positioneringsenhet som möjliggör fullständig dokumentation av allt från fordonsskador till inbrott. Deltagare: Peter Mian, Magnus Rudling Njord Safety System Elektroniskt säkerhetssystem som varnar om en nod befinner sig på förbestämt avstånd från en basenheten. Deltagare: Simon Andersson, Philip Karlsson HelpSeat HelpSeat är ett portabelt hjälpmedel som underlättar nedsittning och uppresning samt möjliggör kroppsrotation för användarenDeltagare: Ulrika Larsson, Sarah Kotkamaa Drainfill En produkt som utför ett snabbt vattenbyte på ett akvarium med tömning och fyllning. Deltagare: Viktor Hoving LeqDefender LeqDefender skyddar på ett intelligent och innovativt sätt din fastighet mot vattenskador. Deltagare: Anton Kohle,Victor Kohle

VALFRITT INFORMATIKPROGRAM

Kiwisystems Kiwisystems har tagit fram ett innovativt kassasystem för mindre verksamheter. Deltagare: Caroline Nilsson, Ulrika Fridolf, Emil Nilsson, Daniel Möller

UTEXPO UTEXPO

Operation digitalisering Ett webbaserat orderhanteringssystem anpassat för företag inom delgivningsbranschen. Deltagare: Henrik Johansson, Carl Axborn, Karl Fridell, Erik Holmqvist Företag: Delgivningstjänst AB

WEBBDESIGN Örkelljunga VK Webbplats med administrationsgränssnitt och en design som speglar Örkelljunga VK:s ledord: ansvar, delaktighet, professionalism och utveckling. Deltagare: Carolina Ewertsson, Erica Johansson, Marie Larsson, Tobias Gustafsson Företag: Örkelljunga Volleybollklubb You. Webbplats skapad som komplement till den kommande träningsappen You., med dess unika träningscoach. Deltagare: Jakob Lindquist, Andrés Gomez Söderberg, Alice Kjellson, Andrej Ćurčić Pedivice Pedivice är en mobilapplikation som fungerar som ett hjälpmedel för kommunikation mellan småbarnsföräldrar och sjukvårdsupplysningen. Deltagare: Sara Jirholm, Ellen Arvidsson,Vjosa Havolli Bregeni, Sabine Lindström Ingfeldt Kurshyllan.se En köp- och säljsida för kurslitteratur, hitta rätt bok till rätt kurs! Deltagare: Simon Svensson, Claude Bennedahl, Max Kjellqvist-Johnsson, Oskar Tornberg

UTEXPO 2013 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 21


UTEXPO

Annons

VILL DITT FÖRETAG KOMMA I KONTAKT MED STUDENTERNA? Halmstad Studentkår

erbjuder flera möjligheter till samverkan med studenter! Besök gärna vår webbplats karen.hh.se. Under rubriken ”företag” hittar du mer information. Kårens Arbetsmarknadsdag, KAD, är vårt största och årligt återkommande näringslivsevent som går av stapeln den 25 februari 2014. Den ideella projektgruppen KAD arrangerar varje vår en arbetsmarknadsdag där ni kommer i kontakt med alla de förväntansfulla studenter som besöker mässan. Det finns även möjligheter till föreläsningar, intervjusamtal samt olika exponeringspaket, så ta med den 25 februari i planeringen 2014! Väl mött // Halmstad Studentkår info@karen.hh.se

22 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • UTEXPO 2013


UTEXPO UTEXPO

Sökes: samverkanspartner Finnes: kompetens, kreativitet och klurighet

T

a-sig-för-samhet och företagsamhet är något som uppmuntras vid Högskolan i Halmstad. Många av våra utbildningar är utformade så att våra studenter får vana vid att leda projekt, utnyttja sina drivkrafter och tänka kreativt. Högskolan har alltid varit en grogrund för innovationer, en kraft som vi gärna kombinerar med vår starka tradition av samarbete med arbetslivet. De allra flesta av våra utbildningar har någon form av samverkan med arbetslivet. Högskolan i Halmstad hamnade i topp när Svenskt Näringsliv nyligen jämförde hur högskolor och universitet samverkar med näringslivet. Masterprogrammet i maskinteknik visade sig vara bäst i landet, alla kategorier, på att koppla utbildningen till näringslivet, och fyra av de tio bästa utbildningarna finns på Högskolan i Halmstad. Det är vi stolta över!

Det finns många sätt att samverka med Högskolan. För studenter är kanske examensarbete, praktik och gästföreläsningar vanligast. Företag och organisationer kan påverka framtidens utbildningar genom att medverka i program- eller branschråd. Kompetensutveckling, uppdragsutbildning, distansutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, forskningssamarbete, och olika slags utvecklingsarbete i samproduktion mellan Högskolan och näringsliv och offentlig verksamhet, är andra exempel på hur Högskolan samarbetar med omvärlden. Visst vill du vara med? Kontakta oss!

www.hh.se/samverkan

UTEXPO 2013 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 23


letar du talang? Högskolans jobb- och karriärportal!

För dig som söker högskolestudenter till ... ... praktik ... exjobb ... traineeplats ... jobb

careergate.hh.se är en smart, rationell och kvalitetsmässig mötesplats där du som arbetsgivare själv ger riktade erbjudanden till studenter och nyutexaminerade.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 • Box 823 • 301 18 Halmstad Telefon: 035-16 71 00 • Fax: 035-18 61 92 www.hh.se

Informationsavdelningen, Högskolan i Halmstad maj 2013 • Omslagsfoto: Christel Lind • Tryck: Elanders AB, 1 000 ex.

careergate.hh.se

Utexpokatalogen 2013  

Utexpokatalogen 2013